Posvätný Ruženec

juraj64

Wikiknihy Modlitby/Ružene c < Modlitby Medzi kresťanské modlitby patria aj litánie Na úvod: 1x Verím v Boha... 1x Otče náš... 3x Zdravás, Mária... po mene Ježiš nasleduje a), po ďalšom slove Ježiš nasleduje b),po


poslednom slove Ježiš nasleduje c) 1x Sláva Otcu... Každý desiatok sa skladá: 1x Otče náš... 10x Zdravás, Mária... po mene Ježiš sa v každom desiatku pridá jedno tajomstvo, spolu je päť desiatkov a v každom desiatku je pridané jedno tajomstvo t.j. dokopy je päť tajomstiev 1., 2., 3., 4., 5. 1x Sláva Otcu... 1x Fatimská prosba, ktorá sa


vkladá na koniec každého desiatku: "Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo." V časti Radostný ruženec je podrobne rozpísaná modlitba ako sa modlí Radostný ruženec s tajomstvami, podobne sa modlia aj ostatné tajomstvá pre Bolestný, Slávnostný a ruženec Svetla, ruženec k úcte Ducha Svätého, ruženec k nebeskému


Otcovi. V Pondelok sa modlí Radostný ruženec, v Utorok sa modlí Bolestný ruženec, v Stredu sa modlí Slávnostný ruženec, vo Štvrtok sa modlí Ruženec svetla, v Piatok sa modlí Bolestný ruženec, v Sobotu sa modlí Radostný ruženec, v Nedeľu sa modlí Slávnostný ruženec. Radostný ruženec Modlí sa v pondelok a sobotu, v Adventnom období aj v iné dni.


Ako sa modlí radostný ruženec: Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo


svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života


tvojho, Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi


ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. a) ktorý nech rozmnožuje našu vieru b) ktorý nech posilňuje našu nádej.


c) ktorý nech roznecuje našu lásku. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Opakujeme 10x: Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a


požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Po desiatom: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. "Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo."


Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Opakujeme 10x: Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, pri


návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Po desiatom: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. "Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo."


Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Opakujeme 10x: Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. Svätá Mária,


Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Po desiatom: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. "Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo." Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď


kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Opakujeme10x: Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, v chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti


našej. Amen. Po desiatom: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. "Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo." Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb


náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Opakujeme 10x: Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Po desiatom: Sláva Otcu i Synu i


Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. "Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo." tajomstvá radostného ruženca: 1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. 2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.


3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. 4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala. 5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.


Bolestný ruženec


Modlí sa v utorok a piatok, v Pôstnom období aj v iné dni. a) ktorý nech osvecuje náš rozum. b) ktorý nech upevňuje našu vôľu. c) ktorý nech posilňuje našu pamäť. tajomstvá bolestného ruženca: 1. Ktorý sa pre nás krvou potil. 2. Ktorý bol pre nás bičovaný. 3. Ktorý bol pre nás tŕnim korunovaný. 4. Ktorý pre nás kríž niesol.


5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný. Slávnostný ruženec Modlí sa v stredu a nedeľu, vo Veľkonočnom období aj v iné dni. a) ktorý nech usporadúva naše myšlienky, b) ktorý nech riadi naše slová, c) ktorý nech spravuje naše skutky. tajomstvá slávnostného ruženca:


1. ktorý slávne vstal z mŕtvych. 2. ktorý slávne vystúpil do neba. 3. ktorý nám zoslal Ducha Svätého. 4. ktorý ťa, Panna, do neba vzal. 5. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval. Ruženec svetla Modlí sa v štvrtok. a) ktorý nech je Svetlom nášho života. b) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou. c) ktorý nech nás vezme k sebe do


večnej slávy. tajomstvá ruženca svetla: 1. ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejne účinkovanie. 2. ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. 3. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie. 4. ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia. 5. ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.


Ruženec k nebeskému Otcovi prvé tajomstvá ruženca k nebeskému Otcovi 1. ktorého nebeský Otec miluje všetky svoje deti. 2. ktorého nebeský Otec ochraňuje všetky svoje deti. 3. ktorého nebeský Otec opatruje všetky svoje deti. 4. ktorého nebeský Otec usmerňuje všetky svoje deti. 5. ktorého nebeský Otec potešuje


všetky svoje deti. druhé tajomstvá ruženca k nebeskému Otcovi 1. ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka poklona. 2. ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka chvála. 3. ktorého nebesému Otcovi patrí všetka vďaka. 4. ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka úcta. 5. ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka láska.


zdroj: brožúra "Deväť dní s milujúcim Otcom - novéna", nihilit obstat Mons. Dušan Lukáč - cenzor, imprimatur Mons. Eduard Kojnok - diecézny biskup (Rožňava 30.07.2008, č. 1407/2008), odkaz posolstva nebeského Otca matke Eugénie Elisabetty Ravasiovej, ktoré prijala v súkromnom zjavení roku 1932. Keď oznámila, že sa jej zjavil Boh Otec a odovzdal posolstvo. Dá sa zakúpiť v kresťanskom kníhkupectve (dá sa pozrieť aj online na internetovej stránke:


http://www.nedozerybrezany.fara.sk/documents/Devat DniSMilujucimOtcom.pdf ) Korunka Božieho milosrdenstv a Ruženec k úcte Ducha Svätého Eschatologick ý ruženec


Sedem radostný ruženec (františkánsk y) Sedembolest ný ruženec Obetný ruženec pátra Pia


Ruženec k Nepoškvrnen ému Srdcu Panny Márie Ruženec k uctenie sĺz Panny Márie Zdroj: „https://sk.wikibooks.org/w/index.php? title=Modlitby/Ruženec&oldid=19882“ Naposledy upravené 3.


január 2018 o 12:55 Obsah je dostupný pod CC BY-SA 3.0 , pokiaľ nie je uvedené inak.

More magazines by this user
Similar magazines