ZAPŘÁHNI Kverneland květen 2019

kvernelandcz

HISTORIE ZNAČKY KVERNELAND | Slavíme 140 let od založení
KVERNELAND DG II | Širokozáběrový secí stroj
SVĚT TRÁVY | Stroje pro sklizeň pícnin
ČELNÍ NÁDRŽ IXTRA LIFE | Novinka pro řádkovou aplikaci kapalných hnojiv a pesticidů
PŘÍPRAVA PŮDY | Jarní otevření půdy a příprava seťového lože
SECÍ STROJE | Vyberte si secí stroj podle vašich požadavků
KVERNELAND KULTISTRIP | Páskové zpracování půdy
POSTŘIKOVAČE | Nové modely již pracují na polích našich zákazníků

15

Aplikace půdního herbicidu do pásku při setí kukuřice

Aplikace 200 l DAM při pásovém zpracování do meziplodiny (svazenky)

Detail na uchycení sekcí na secím stroji Kverneland Monopill

Aplikace půdního herbicidu do pásku při setí cukrové řepy

s aplikací mikrogranulovaného hnojiva

Similar magazines