18.03.2021 Views

Výročná správa_OZTEAM_FINAL5

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

oZTEAM

výročná správa za rok

2020


KTO SME A ČO ROBÍME?

V OZ TEAM sa už piaty rok venujeme neformálnemu

vzdelávaniu, práci s mládežou a podpore dobrovoľníctva.

Náš tím tvoria desiatky mladých ľudí (vekom, aj duchom),

ktorí sa rozhodli realizovať inšpiratívne programy, projekty

a aktivity pre svojich rovesníkov na celom Slovensku.

PREČO TO ROBÍME?

Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí objavia svoje

poslanie, začnú rozvíjať svoj potenciál a stanú sa

iniciátormi zmien v našej spoločnosti – od neziskového

sektora, cez súkromný až po štátny sektor. Preto,

aby sa táto vízia stala skutočnosťou, usilujeme sa

meniť vzdelávanie na školách a pomáhať učiteľom,

ktorí chcú učiť inak.

V ČOM JE NÁŠ PRÍSTUP INÝ?

Nerobíme projekty pre projekty, ani jednorázové aktivity.

Vytvárame dlhodobé a udržateľné projekty, ktoré reflektujú

na aktuálne potreby mladých. Sieťujeme všetkých aktérov

vzdelávania na regionálnej úrovni a vytárame tak funkčný

ekosystém, v ktorom medzi sebou spolupracujú firmy,

neziskovky, samosprávy a školy. Toto všetko môžeme robiť

aj vďaka vašej podpore.


ZHODNOTENIE ROKA

Takýto rok sme nečakali...

Bol to rok, ktorý nás spojil viac ako všetky ostatné. Postavil nás pred výzvy, ktoré nikto z nás nečakal

a vydoloval z nás riešenia, o ktorých by sa nám ani len nesnívalo.

Myslím si, že hovorím za celý tím, ak poviem, že v roku 2020 nám najviac chýbali fyzické víkendovky

a stretnutia. Z dôvodu epidémie sa po 8 rokoch prvýkrát neuskutočnil ani Hug Day - Deň objatí.

No i napriek tomu sa činnosť OZ TEAM nezastavila ani na jediný deň v roku. Práve naopak. V marci

sme začali pracovať na novom e-learningu, ktorý je k dispozícii pre všetky stredné školy a ich študentov.

V priebehu niekoľkých dní sme dokázali preklopiť fyzickú konferenciu Show your talent do online

priestoru, vďaka čomu mala 10-násobne väčší dosah, ako keby sa konala offline. Podarilo sa nám

odvysielať niekoľko inšpiratívnych livestreamov a pripravili sme aj praktické školenia pre pedagógov

o tom ako učiť online.

V septembri sme otvorili 3. ročník Show your talentu, v novembri sme spustili nový projekt s názvom Zvyšujeme

školskú úspešnosť a do nášho tímu sme prijali nových členov a dobrovoľníkov. Nesmiem zabudnúť ani na inšpiratívne

stretnutie s ministrom školstva Mgr. Branislavom Gröhlingom.

Ak by som mal rok 2020 zhrnúť v jednej vete, tak by som určite povedal, že som nesmierne hrdý na náš

tím, našich dobrovoľníkov, mentorov, ambasádorov a partnerov, ktorí nás podržali a vďaka ktorým sme

v OZ TEAM nestagnovali, ale rástli raketovou rýchlosťou. Ďakujem vám.

Jaroslav Dodok

predseda OZ TEAM


OZ TEAM NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Naše aktivity propagujeme na viacerých marketingových kanáloch, medzi ktoré patrí FACEBOOK, INSTAGRAM či

YOUTUBE. Vďaka tomu o našej činnosti vedia nielen študenti, ale aj školy a lokálni aktéri v práci s mládežou.

NADOBUDNUTIE FANÚŠIKOV/SLEDOVATEĽOV V ROKU 2020

HUG DAY

SHOW YOUR TALENT

OZ TEAM

3093 FANÚŠIKOV

208 SLEDOVATEĽOV

677 FANÚŠIKOV 148 FANÚŠIKOV

670 SLEDOVATEĽOV 74 SLEDOVATEĽOV

TOP 4 PRÍSPEVKY na facebooku


> Za rok 2020 sme vytvorili 21 videí

> Online konferencie sledovalo spolu viac

ako 7 600 ľudí

> Našich 7 inšpiratívnych livestreamov

dosiahlo spolu 20 500 zhliadnutí

> Rozdali sme 300 ks novín Talent Times

> Zverejnili sme 21 mediálnych výstupov

VÝBER ZAUJÍMAVÝCH KOMENTÁROV z youtubu

> Emília M. Som rada, že naša škola začne triediť odpad.

> Andy S. Pekná prezentácia. A šikovní učitelia.

> Alexandra Č. Ste super, už sa neviem dočkať ďalšej konferencie.

> Zlatica K. Koncerencia je perfektná, zaujímavá, dynamická,

nenudila som sa ani minútu.

TOP 4 PRÍSPEVKY na instagrame


SHOW YOUR TALENT

Našu vlajkovú loď, rozvojový program Show your talent, pandémia koronavírusu poriadne potrápila.

Jeho druhý ročník sa uskutočnil na 4 stredných školách, pričom na dvoch z nich študenti úspešne

zrealizovali svoje projekty, ale kvôli opatreniam ich už neodprezentovali na konferencii.

Keďže opatrenia neuvoľnovali, museli sme vymyslieť plán B. Vďaka našej rýchlej reakcii sa nám podarilo

zorganizovať dve online konferencie, ktoré sledovalo viac ako 7 600 ľudí. Keď sa situácia po lete zlepšila, vybrali sme

sa na záverečné víkendové školenie do Osrblia, ktoré dalo bodku za 2. ročníkom programu.

Počas letných prázdnin sme mali dosť času pripraviť sa aj na variant, že v 3. ročníku budeme musieť

fungovať online už úplne. V septembri sme náš program rozšírili na dve nové školy a stihli sme ešte

dve offline víkendovky, ostatné workshopy a školenia však už prebiehali online formou. Prispôsobiť sa tejto,

pre nás novej situácii, nám našťastie netrvalo dlho.

V roku 2020 náš program absolvovalo spolu 80 študentov a učiteľov, ktorým pomáhalo 73 mentorov.

Zrealizovali celkovo 16 tímových projektov, na ktorých sa zúčastnilo 211 ľudí. Dobrou správou je, v tomto roku sme

oficiálne získali aj záštitu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

Program Show your talent bol finančne podporený Rozvojovou agentúrou BBSK, Rozvojovou agentúrou ŽSK a dotáciou

Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.SHOW YOUR TALENT - KONFERENCIA ONLINE

ŠTUDENTI PRED KAMEROU

Online konferencia Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene

SHOW YOUR TALENT

Ako to vyzeralo na online konferencii Show your talent? Okrem študentov, ktorí odprezentovali svoje

študentské projekty, vystúpili v programe aj inšpiratívni rečníci, ako napríklad štvornásobný majster

sveta v naturálnej kulturistike Peter Winkler, startup líder zo spoločnosti MGroup Martin Pechovský, úspešná bývala

reprezantantka SR v biatlone Martina Halinárová, tréner animátorov z firmy Stagemen Slavomír Pačuta či prodekan

pre rozvoj na Ekonomickej fakulte UMB Michal Mešťan.

Videoproducenti zo Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici

Študenti a učitelia „Murgašky“ od nás dostali netradičnú úlohu, v ktorej museli nahrať desaťminútové

video, kde opísali ich cestu celým programom a spomenúť, ako tvorili a realizovali ich študentský

projekt. Následne sa videá pospájali a odpremiérovali na slávnostnej konferencií, na ktorej sa zúčastnili aj

hostia ako predseda BBSK Ing. Ján Lunter, programový riaditeľ Rádia Lumen Martin Šajgalík či zriaďovateľ

Školy u Filipa, Ing. Juraj Droppa.


KONFERENCIA (ONLINE)


E-LEARNING

Odhodlanie, že neformálne vzdelávanie a rozvoj mladých ľudí nemôže zaspať počas korony na tak

dlhú dobu, bolo jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli vytvoriť netradičné online e-learningové

vzdelávanie. Súčasný trend osobnostne sa rozvíjať býva však často finančne náročný, preto sme ho

chceli spraviť cenovo dostupným a umožniť mladým ľuďom „makať na sebe“ aj v tých častiach

Slovenska, kde zatiaľ Show your talent nerobíme.

Prečo je náš e-learning zaujímavý pre mladých?

Obsahuje 3 unikátne kurzy zo zameraním na:

1. Osobný rozvoj – kurz s možnosťou získania certifikátu, s témami: Ako spoznať sám seba, Návyky

efektívnych ľudí, Time management, Tímová práca či Komunikácia a Budovanie vzťahov;

2. Success story – inšpiratívne príbehy našich mentorov a ambasádorov - mladých ľudí, ktorí prerazili

vo svojej profesnej či dobrovoľníckej oblasti;

3. Skillset - praktické videá, ktoré rozvíjajú konkrétnu zručnosť študenta, napr. ako zorganizovať podujatie, vybrať si

správnu VŠ, nájsť sebavedomie, naučiť sa fotiť a točiť... Videá sú krátke, aby zaujali, no neunavili. Tvoria ich mladí ľudia

pre mladých ľudí (peer prístup).

Benefitom pre školy môže byť získanie podpory pri osobnom rozvoji svojich žiakov, vďaka čomu

objavia ich potenciál v oblastiach, v ktorých môžu úspešne napredovať. Videá a pracovné listy z nášho

e-learningu môžu byť skvelou pomôckou pre pedagógov, ktorí chcú ozvláštniť svoje online hodiny pre žiakov.

E-learning sme vytvorili s finančnou podporu firmy Mgroup.


ZVYŠUJEME ŠKOLSKÚ ÚSPEŠNOSŤ

Náš tím

Tento projekt sme sa rozhodli uskutočniť, pretože nie všetci žiaci majú

komunikačné zručnosti, či skúsenosť s prácou v tíme, nie všetci si vedia

efektívne plánovať svoje vzdelávanie. Mnohí sa nedokážu v školskom kolektíve

dostatočne presadiť, dostať sa k rovnakým príležitostiam a prípadne sa lepšie

uplatniť na trhu práce.

Dosiahneme to prostredníctvom týchto aktivít:

> Sústredenie – je určené dobrovoľníkom a pracovníkom s mládežou,

ktorí si na ňom osvoja základy mentoringu, koučingu a leadershipu.

> Expedícia Soft Skills – na dvoch víkendových školeniach žiaci aj učitelia spoznajú

samých seba, naučia sa komunikovať a pracovať v tíme, plánovať si svoj čas efektívne,

naučia sa nové techniky učenia.

> Workshop pre učiteľov - zažijú dávku neformálneho vzdelávania a zároveň získajú

inšpiráciu na používanie inovatívných metód a techník vo vyučovacom procese.

> Mentoring žiakov - každý zapojený žiak získa svojho mentora, ktorý mu pomáha

napredovať na ceste osobného rozvoja.

> Mentoring učiteľov – aj každý zapojený učiteľ získa svojho osobného mentora, ktorý

mu bude nápomocný pri jeho raste nielen v profesionálnom, ale aj osobnom živote.

> Záverečná konferencia - za prítomností odbornej verejnosti, odprezentujú svoje

výsledky a úspechy v projekte, zažijú zaujímavé workshopy a aktivity.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európského sociálneho fondu a Európského fondu

regionálného rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.minedu.gov.sk

www.esf.gov.sk


PAŠERÁCI NEFORMÁLNÉHO VZDELÁVANIA

Na workshopoch pod vedením úžasného lektora Dávida Králika môžu učitelia zistiť, čím je charakteristické neformálne

vzdelávanie v školskom prostredí, aké sú jeho základné princípy, ale predovšetkým, ako tieto prvky „prepašovať“ do

svojej praxe – do svojich vyučovacích hodín.

V priebehu workshopu je im predstavený Kolbov cyklus učenia, ktorý je založený na skúsenosti, zážitku ako kľúčového

prvku pri procese učenia sa. Uplatňuje sa najmä v rámci zážitkovej pedagogiky. Učitelia už počas workshopu

nachádzajú rôzne spôsoby, ako môžu svoje zážitky, skúsenosti a vedomosti aplikovať do svojich vyučovacích hodín.

S pomocou lektora si vytvoria svoju modelovú neformálnu hodinu, ktorú môžu neskôr odučiť.

Učitelia už počas workshopu nachádzajú rôzne spôsoby ako môžu svoje zážitky, skúsenosti a vedomosti aplikovať

do svojich vyučovacích hodín, s pomocou lektora si vytvoria svoju modelovú neformálnu hodinu, ktorú môžu neskôr

odučiť. Zistia dôležitosť spätnej väzby v neformálnom vzdelávaní, ale aj v školskom prostredí. Uvedomia si rozdiely

medzi reflexiou a feedbackom. Poznatky si vyskúšajú aj vďaka poskytnutiu spätnej väzby lektorovi (pomenovaním

pozitív a priestoru k zlepšeniu, pomocou škálovania, vďaka technike zmeň-prestaň-pokračuj, technikou priradenia

symbolu a zhodnoteniu konkrétnych výrokov na danej stupnici).

Zoznámia sa s inovatívnymi metódami a technikami, ktoré môžu využiť aj počas dištančnej výučby. Zistia, že môžu aj

v dnešnej dobe učiť bez stresu a s radosťou.


POMÁHAME MAPOVAŤ TRENDY MLADÝCH

Ak chceme pre mladých ľudí vytvárať a realizovať zaujímavé projekty, potrebujeme lepšie poznať ich životný štýl.

Predovšetkým to čím žijú, čo potrebujú a aké trendy dokážeme identifikovať v ich správaní.

Aj preto sme v roku 2020 prijali pozvanie do spolupráce od organizácie YouthWatch, ktorá spoločne s belgickou

trendovou agentúrou TrendWolves zbiera a analyzuje aktuálne trendy medzi mladými na Slovensku.

Podieľali sme sa tak na zbere dát, ktoré pre potreby tohto projektu s názvom TrendWatch YOUTH

poskytli absolventi našich vzdelávacích aktivít. Prvé zaujímavé výstupy z projektu nájdete už dnes

na webstránke youthwatch.sk/trendy. Dozviete sa viac o tom, ako mladí prežívajú čas COVID-19, čo znamená

nový prejav trendu „Prebudená Slovatch“ a prečo sa kresťanstvo stáva novým životným štýlom mladých.

Informácie o trendoch nielen zbierame, ale aj šírime.

V apríli 2020 sme dostali pozvanie od nášho ambasádora

Jána Košturiaka vystúpiť na 8. ročníku inovatívnej

konferencie Podnikatelia, spojte sa!, ktorú pripravila

spoločnosť IPA Slovakia. Prezentovali sme na nej aktuálne

nielen aktuálne zistenia z projektu TrendWatch YOUTH,

ale aj vlastné skúsenosti z aktivít a projektov, ktoré

realizujeme.


FINANČNÁ SPRÁVA

Príjmy

- z darov a príspevkov:

- z členských poplatkov:

- z dotácií:

- z poskytovania služieb a

predaja vlastných výrobkov:

- ostatné

1 500,00€

905,23€

3 498,77€

16 160€

631,86€

Vydávky

- zásoby:

- služby:

- mzdy a poistné:

- dary a príspevky iným subjektom:

- ostatné:

1 637,14€

8 957,17€

3 713,19€

800,00€

859,59€

PRÍJMY CELKOM:

Majetok

- Pohľadávky:

- Peniaze:

- Bankové účty:

22 677,86€

Rozdiel z príjmov a výdavkov:

z toho zdaňovaná činnosť:

daň:

účtovné obdobie

1 000,00€

1 040,32€

191 505,53€

VÝDAVKY CELKOM:

6 710,80€

5 906,10€

804,70€

predch. účt. obdobie

500,00€

-

1 433,33€

15 977,06€

MAJETOK CELKOM:

Záväzky

- Záväzky:

- z toho sociálny fond:

ZÁVÄZKY CELKOM:

Rozdiel majetku a záväzkov:

193 545,85€

193 689,90€

147,73€

193 737,63€

1 91,35€

1 933,33€

-

-

-

1 933,33€


z poskytovania služieb a

predaja vlastných výrobkov

71%

Príjmy

ostatné

3%

z darov a príspevkov

7%

z členských poplatkov

4%

z dotácií

15%

z poskytovania služieb a

predaja vlastných výrobkov

71%

Vydávky

dary a príspevky iným

subjektom

5%

ostatné

6%

zásoby

10%

mzdy a poistné

23%

služby

56%

dary a príspevky iným

subjektom

5%

ostatné

6%

zásoby

10%

mzdy a poistné

23%


PREDSEDNÍCTVO

JAROSLAV DODOK

PREDSEDA

DANIEL CSÚR

PODPREDSEDA

JAROSLAV ČERVINKA

PODPREDSEDA

PROJEKTOVÝ TÍM

MAREK MRVA

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

BRANISLAV KOLENKA

FINANČNÝ MANAŽÉR

DANIELA HÍVEŠOVÁ

MANAŽÉR MONITOROVANIA

EVA DIDIÁŠOVÁ

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK


REALIZAČNÝ TÍM

JARMILA LIPKOVÁ

GARANT PRE VZDELÁVANIE

ALENA TRNKOVÁ

KOORDINÁTORKA

MENTORINGU

LUKÁŠ SLATINSKÝ

CONTENT CREATOR

ROMANA TRNKOVÁ

GARANT PRE ŠKOLY

MARIÁN HRÍŇ

KOORDINÁTOR

ŠTUDENTSKÝCH LÍDROV

JAKUB ŽABKA

FOTO & VIDEO

ANDREA LAŠKOVÁ

KOORDINÁTORKA PRE

UČITEĽOV

DÁVID MASLEN

MARKETING MANAŽÉR

KRISTÍNA OČENÁŠOVÁ

BACK OFFICE

SILVIA ŽABKOVÁ

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

DENIS POLEDNÍK

ADMINISTRATÍVA

MARTINA

MELICHERČÍKOVÁ

PODPORA ŠTUDENTSKÝCH

PROJEKTOV


NAŠI AMBASÁDORI

MARTIN PECHOVSKÝ

CEO MGROUP S.R.O.

ONDREJ GRENČÍK

FOUNDER PRONEA ACADEMY

MICHAL MEŠKO

ZAKLADATEĽ KNÍHKUPECTVA MARTINUS

IVAN ZAŤKO

SPOLUZAKLADATEĽ MADE BY THE:

JÁN KOŠTURIAK

SPOLUZAKLADATEĽ IPA SLOVAKIA A

PODNIKATEĽSKEJ UNIVERZITY

DANIEL CSÚR

MAJITEĽ PROGNESSA, S.R.O.

DALIBOR SLÁVIK

MANAGING DIRECTOR SLÁVIK & STELL

JURAJ PORUBSKÝ

ŠÉFREDAKTOR FORBES SLOVAKIA

JANA BERNAŤAKOVÁ

CHANGE FACILITÁTOR A MENTOR

KATKA MOLNÁROVÁ RUSŇÁKOVÁ

MAJITEĽKA ONLINE TORO,

BIZNIS KONZULTANTKA MENTORINGGURU


NAŠI DOBROVOĽNÍCI

DANIELA ŠVOLÍKOVÁ, MARTIN VERNÁRSKY, ADRIANA LUPTÁKOVÁ, PATRIK DZURJO, DIANA BACUŠANOVÁ, PATRIK

FULERČÍK, VERONIKA FILIPIAKOVÁ, ALEŠ FOĽTÁN, IVETA GANAJOVÁ, KATARÍNA BELICOVÁ, MARTINA KALČOKOVÁ,

LUCIA BÚRYOVÁ, JOZEF PROKEIN, ANDREJ MACKOV, SAMUEL BOBÁL, IVANA HNÁTOVÁ, MONIKA GDOVCOVÁ,

ERIKA HÁJKOVÁ, MARTINA HREBEŇÁROVÁ, DOMINIKA ŠOŠKOVÁ, MARTINA ŠEFAROVÁ, LUKÁŠ HROŠOVSKÝ,

MATÚŠ HROŠ, LAURA POŠTEKOVÁ, KRISTÍNA BEDNÁROVÁ, DOMINIKA LAJČÁKOVÁ, ADELA KOŠČALIKOVÁ,

GABRIELA KRAMARČÍKOVÁ, NATÁLIA KULLOVÁ, JANA KORDEKOVÁ, RENÁTA KASMANOVÁ, JANA CECHOVÁ,

KATARÍNA TABAČKOVÁ, ANDREA IGLARČÍKOVÁ, DOMINIKA DOLEJŠÍ, STANISLAV MAKUŠÍK, JAROSLAV ČERVINKA,

ADRIANA VANČOVÁ, LUCIA KOŠŤALOVÁ, BARBORA TOMANOVÁ, GRÉTA GAŽI, NATÁLIA KATARÍNA ČERVINKOVÁ

A ĎALŠÍ...

Chceš sa pridať aj ty do nášho tímu?

Napíš nám na info@ozteam.sk

Nájdeme pre teba výzvu, ktorá by sa ti páčila. :)


NAŠI SPONZORI A PARTNERI

Ďakujeme vám!


NAPÍSALI O NÁS


ROK 2020 OBJEKTÍVOM FOTOGRAFA

Ďakujeme Ing. Erike Jurinovej za

prevzatie záštity v Žilinskom kraji.

Našim lektorom niekedy nestačí

ani 5 flipchartov.

Počas pandémie sme vytvorili

6 livestreamov, ktoré mali

spolu viac ako 14 tisíc zhliadnutí.

Takto sme krájali našu

narodeninovú tortu.

Náš program sme v roku 2020

rozšírili aj na Gymnázium

Hlinská v Žiline.

Jedným zo študentských projektov

bolo vytvorenie školskej posilky.

Bez lokálnych dobrovoľníkov by to

jednoducho nešlo.

Takto vznikajú študentské projekty,

najprv na papieri, potom v realite.


PODPORA

Zaujali Vás naše aktivity v roku 2020?

Pomôžte nám spraviť rok 2021 ešte lepším v rozvoji mladých ľudí, učiteľov a ich talentov!

Do nášho občianskeho združenia OZ TEAM sme investovali množstvo času a úsilia,

pretože veríme jeho vízii.

Na to, aby sa stala skutočnosťou však potrebujeme vašu finančnú podporu. Ak chcete

pomôcť mladým ľuďom, učiteľom a podporiť zmenu vzdelávania na Slovensku,

môžete tak urobiť ľubovoľnou čiastkou na číslo účtu SK41 0900 0000 0051 5323 8725

alebo cez QR, ktorý načítate svojim mobilom.

Ďakujeme Vám.


SPOLU DOSIAHNEME VIAC

OZTEAM

IČO: 50377868

Kollárová 1306/25

018 41 Dubnica nad Váhom

+421 911 014 004

info@ozteam.sk

www.ozteam.sk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!