GSM-R – fáze I. - FEL

fel.zcu.cz

GSM-R – fáze I. - FEL

Mobilní telefony GSM-R

Předpokládaná potřeba 1500 2000 MT

celkem ČD/ČD-C/SŽDC

Děčín Praha Holešovice 408 168/28/212

Praha Holešovice Kolín 220

Objednávka ČD 2008 celkem OPH/GPH/OPHS

143 17/31/95

Similar magazines