Juni 2005 Michelle og Rasmus klar til Ungdoms OL

triton.swim.dk

Juni 2005 Michelle og Rasmus klar til Ungdoms OL

Et bestyrelsesmedlem "takker" af!

Af: Vivi Neander

Mit fsrste made med svommeklubbenSvommeklubben

havde jo allerede i

TRITON fandt sted, da jeg i sommeren mange Ar veret en del af vores daglig-

1972 skulle melde min yngste son, Martin,

tilsvomning p6 "plask og leg".

dag, og blev det ikke mindre nu. Der var

herlige oplevelse at "ose" af og svomme-

Et par 6r senere var han med p6 det snakken omkring spisebordet blev ikke

farste "guldfiskehold", der havde Robert mindre, nu hvor jeg selv var pA kanten.

Andersen som trener. Det naste var, at Pd et tidspunkt havde jeg 13 undervis-

vi startede som officials, b6de min mand ningstimer om ugen, og svommede selv

og jeg, og senere blev vi involveret i rej- s6 godt som hver morgen.

seaktiviteterne og var med som en slags

"tante og onkel", n6r svsmmerne deltog I 1998 blev jeg opfordret til at gA ind

i stevner i Jylland og andre steder. Det i bestyrelsen som leder af undervis-

kan sammenlignes med det, der kaldes ningsafdelingen, et arbejde som jeg helt

holdledere idag.

bestemt har nydt at vare med i.

Vi havde mange dejlige oplevelser med Jeg har da f6et nogle af de ting igennem,

de unge svommere, nAr vi var p6 rejser, som jeg syntes var vigtige, bl.a. at vi har

men ogs6 nAr de "raserede" vores kale- hjelpetrenere pA de hold, der kan vare

skab efter treening!

lidt vanskelige og mdske lidt for store,

samt hjelp pi alle mini, pige 1/ drenge

Vi hartilbragt mange timer i svommehal- t hold. Det optimale vil vare at fd hjelp

ler med at vente, vente, vente... pA alle hold, men der er en okonomisk

Jeg begyndte sd at medbringe papir og grense, siger kassereren!

pen og fik skrevet mange breve til venner

og familie over hele verden, ja, fik pA den

Men, og det er sd det, der st6r i over-

m6de udnyttet ventetiden!

skriften. Jeg overlader min plads i

Netop da Martin stoppede med at svom-

bestyrelsen til en anden ved den forst

me, pA grund af gymnasiet, fik jeg tilbudt

kommende generalforsamling, da jeg

at blive traner for fem pigehold onsdage

ikke onsker genvalg.

i Skovlunde. Jeg havde fuldtidsarbejde

Nu viljeg bare koncentrere mig om mine

i en daginstitution, men syntes det lod

smA svommere og alligevelstadig vare

spendende at kunne v@re sammen

en del af svommeklubben i forhAbentlig

med born pA en anden mAde. Det var

mange 6r endnu.

i 1982.

Til mine kollegaer i bestyrelsen vil jeg

sige tak for gode og lererige Ar.

Jeg onskersvommeklubben TRITON en

god fremtid.

More magazines by this user
Similar magazines