Juni 2005 Michelle og Rasmus klar til Ungdoms OL

triton.swim.dk

Juni 2005 Michelle og Rasmus klar til Ungdoms OL

Medaljer og flere personlige rekorder ved det

Sjal landske Argangsmesterskab

Af: Redaktionen

Ved det Sjallandske Argangsmester- Niclas Reuter (Argang 90): solv i 200m

skab i Kildeskovshallen i Gentofte den ryg i tiden 2:14:59, bronze i 200m fri i

8.-10. april blev det b6de til medaljer og tiden 2:02.48, bronze i 100m ryg i tiden

fl ere personlige rekorder for Tritons kon- 1:03.06 og bronze i 100m fri i tiden

kurrencesvommer i gruppe 1 og 2. 56.36.

Thomas Hein (6rgang B9): bronze i

Specielt 3 svommere fra svsmmeklub- 100m itiden 1:09.34 og solv i 200m bryst

ben Tritons markerede sig p6 medal- i tiden 2:30.87.

jeskamlen ved weekendens Sjellandske

Argangsmesterskab:

Desuden blev der sat mange nye personlige

rekorder hos de 26 deltagende

Mette Hasemann (6rgang 93): solv i konkurrencesvommere i lobet af de 3

400m fri i tiden 5:01.92, solv i 100m fri stavnedage. Rekorder, der for enkelte

i tiden 1:05.57, sslv i 100m butterfly i svctmmere betod en adgangsbillet til

tiden 1:16.02 og solv i 200m fri i tiden Danmarks Mesterskab for Argangsklas-

2:23.98.

serne.

More magazines by this user
Similar magazines