15.06.2013 Views

Vejen til Godt Øl 2012-2013 - Danske Ølentusiaster

Vejen til Godt Øl 2012-2013 - Danske Ølentusiaster

Vejen til Godt Øl 2012-2013 - Danske Ølentusiaster

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

Pris<br />

kr. 10,-


<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Dansk <strong>Øl</strong>mærke <strong>2012</strong><br />

Historien om Dansk <strong>Øl</strong>mærke<br />

<strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster uddeler nu Dansk <strong>Øl</strong>mærke for femte gang.<br />

Første uddeling fandt sted i 2003 (20 mærker). Herefter fulgte<br />

uddelinger i 2004 (45 mærker), 2007 (57 mærker) og 2010 (57<br />

mærker). Dansk <strong>Øl</strong>mærke <strong>2012</strong> uddeles <strong>til</strong> 72 ølsteder rundt om i<br />

Danmark. I forhold <strong>til</strong> 2010, er der kommet 20 nye ølmærkemodtagere<br />

med på listen, mens fem tidligere modtagere af Dansk<br />

<strong>Øl</strong>mærke af forskellige årsager er strøget.<br />

Formålet med Dansk <strong>Øl</strong>mærke er dels at oplyse foreningens<br />

medlemmer, samt andre med interesse for øl, om ølsteder og spisesteder,<br />

hvor man kan få en særlig øloplevelse, dels at give disse<br />

steder en anerkendelse og en opmuntring <strong>til</strong> at fortsætte indsatsen<br />

for det gode øl.<br />

Dansk <strong>Øl</strong>mærke <strong>til</strong>deles på baggrund af inds<strong>til</strong>linger fra lokalafdelingerne<br />

i <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster. De aktuelle oplysninger er indsamlet<br />

i perioden august – december 2011.<br />

4 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Tidligere er Dansk <strong>Øl</strong>mærke uddelt i tre udgaver: Guld, sølv og<br />

bronze. Dansk <strong>Øl</strong>mærke blev fra 2010 <strong>til</strong> ét mærke og alle modtagere<br />

af <strong>Øl</strong>mærket modtager samme diplom. Ved kun at uddele ét<br />

mærke melder <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster klart og utvetydigt ud, at<br />

hos denne modtager af <strong>Øl</strong>mærket kan man forvente en særlig<br />

øloplevelse.<br />

Kriterierne<br />

For at få <strong>til</strong>delt Dansk <strong>Øl</strong>mærke, skal der overordnet være et godt<br />

udvalg af øl, der behandles ordentligt og serveres i et godt miljø.<br />

Der lægges bl.a vægt på:<br />

• <strong>Øl</strong>stedet anbefales af Lokalafdelingen.<br />

• Et antal lokale/regionale øl og/eller et antal internationale øl.<br />

• God bredde i øltyperne og/eller specielle øltyper som f.eks.<br />

cask/trappist/gueuze.<br />

• Brewpub med rimelig bredde og udskiftning af kvalitetsøl.<br />

• Dedikation og tæft for det gode øl.<br />

• Et egentligt og opdateret ølkort.<br />

• Personale med ølviden.<br />

• <strong>Øl</strong> serveret ved rette temperatur.<br />

• Gæstehaner.<br />

• Udskiftning af øllet f.eks. i forhold <strong>til</strong> årstiden, lokale nyheder o.l.<br />

• <strong>Øl</strong> serveret i korrekte glas.<br />

• Mad og øl.<br />

• Miljøet og de geografiske hensyn.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

5


Geografiske hensyn betyder, at en særlig øloplevelse også må<br />

vurderes ud fra ølstedets beliggenhed og kundegrundlag.<br />

Carlsens Kvarter<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl <strong>2012</strong>-<strong>2013</strong><br />

Du sidder nu og læser i 4. udgave af ”<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl”. Formålet<br />

med denne guide er kort at omtale den enkelte modtager af<br />

Dansk <strong>Øl</strong>mærke <strong>2012</strong>. Vi har valgt at droppe åbningstiderne, da<br />

de hele tiden ændrer sig. Tjek stedernes hjemmesider for aktuelle<br />

åbningstider og find dem på Google Maps (se side 113).<br />

6 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Dansk <strong>Øl</strong>mærke blev designet<br />

af mediegrafiker-elev Jane<br />

Rasmussen, Syddansk Erhvervsskole<br />

Odense i 2010.


Ud over en præsentation af de ølsteder, der har modtaget Dansk<br />

<strong>Øl</strong>mærke <strong>2012</strong>, finder du også listen ”Lokalafdelingerne anbefaler”.<br />

På denne liste optræder gode lokale ølsteder, som dog lige<br />

mangler det sidste for at kunne <strong>til</strong>deles Dansk <strong>Øl</strong>mærke. Derudover<br />

er der udarbejdet en oversigt over hvor det er muligt at købe<br />

godt øl.<br />

Endelig finder du den lille Top-10 liste over ølsteder, der er ”værd<br />

at rejse efter”. Listen er blevet <strong>til</strong> efter en afstemning i <strong>Danske</strong><br />

<strong>Øl</strong>entusiasters Regionsråd (regionsformænd, næstformænd samt<br />

Landsbestyrelsen). Vi anbefaler naturligvis, at du besøger de<br />

ølsteder, der er nævnt i denne guide og således får dig en ”særlig<br />

øloplevelse”.<br />

Højt skum<br />

Claus Mortensen<br />

<strong>Øl</strong>mærkeudvalget<br />

<strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Redaktionen af ”<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt<br />

øl” er afsluttet 1. marts <strong>2012</strong>.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

7


Indhold modtagere af Dansk <strong>Øl</strong>mærke<br />

Lokalafdeling Amager<br />

Café Langebro . . . . . . . . . . . . 35<br />

Lokalafdeling Ballerup<br />

Bryggeriet Skovlyst . . . . . . . 24<br />

Lokalafdeling<br />

Birkerød<br />

Proppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79<br />

Lokalafdeling<br />

Bornholm<br />

Svaneke Bryghus . . . . . . . . . 86<br />

Lokalafdeling Esbjerg<br />

Dronning Louise . . . . . . . . . .50<br />

Fanø Bryghus . . . . . . . . . . . . . .52<br />

Frøken Hubert . . . . . . . . . . . . .58<br />

Underground . . . . . . . . . . . . .94<br />

Lokalafdeling<br />

Fredericia<br />

Den engelske . . . . . . . . . . . . . 42<br />

8 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Lokalafdeling<br />

Frederikshavn<br />

Det Bette <strong>Øl</strong>hus og Café . . 46<br />

Skagens Bryghus . . . . . . . . . 84<br />

The Jolly Butcher . . . . . . . . . .91<br />

Lokalafdeling Faaborg<br />

Restaurant Frk. Jensens . . . .59<br />

Lokalafdeling Halsnæs<br />

Halsnæs Bryghus . . . . . . . . . 63<br />

Lokalafdeling<br />

Herning<br />

Bryggeriet Herning . . . . . . . 22<br />

Fox & Hounds, Herning . . . 55<br />

Lokalafdeling<br />

Hjørring<br />

Bryghuset Vendia . . . . . . . . .28<br />

Fisherman’s Rest . . . . . . . . . . 54<br />

Lokalafdeling Holbæk<br />

Bryghuset No5 . . . . . . . . . . . 26


Indhold modtagere af Dansk <strong>Øl</strong>mærke<br />

Lokalafdeling<br />

Holstebro<br />

Fox & Hounds, Holstebro . . 56<br />

Lokalafdeling Horsens<br />

Den Gyldne Hest . . . . . . . . . 43<br />

Mackies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72<br />

Lokalafdeling Kolding<br />

Knuds Garage . . . . . . . . . . . . 68<br />

Republikken . . . . . . . . . . . . . . 80<br />

Sdr. Bjert Kro . . . . . . . . . . . . . . 83<br />

You’ll Never Walk Alone . . . 96<br />

Lokalafdeling<br />

København<br />

Bartof Café . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />

Berlin Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />

Brewpub . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

Bryggeriet Apollo . . . . . . . . . 20<br />

Byens Kro . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

Café Blågårds apotek . . . . . 32<br />

Café High Q . . . . . . . . . . . . . . 34<br />

Café Viking . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />

Charlie’s Bar . . . . . . . . . . . . . . 39<br />

Den Tatoverede Enke . . . . . 44<br />

Fermentoren . . . . . . . . . . . . . .53<br />

Lord Nelson . . . . . . . . . . . . . . 70<br />

Mikkeller Bar . . . . . . . . . . . . . .73<br />

Nørrebro Bryghus . . . . . . . . . 74<br />

Pegasus <strong>Øl</strong> og Vinbar . . . . . . 77<br />

The Bishops Arms . . . . . . . . .89<br />

<strong>Øl</strong>baren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97<br />

Ørsted Bar . . . . . . . . . . . . . . . 98<br />

Lokalafdeling Køge<br />

Hugo’s Vinkælder . . . . . . . . . 66<br />

Lokalafdeling Odense<br />

Bryggeriet Flakhaven . . . . . . 21<br />

Carlsens Kvartér . . . . . . . . . . 38<br />

Christian Firtal . . . . . . . . . . . 40<br />

Lokalafdeling<br />

Næstved<br />

Restaurant Bryghuset,<br />

Holmegaard Park . . . . . . . . . .81<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

9


Indhold modtagere af Dansk <strong>Øl</strong>mærke<br />

Lokalafdeling<br />

Roskilde<br />

Bjergtrolden . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

Gustav Wieds <strong>Øl</strong>- og Vinstue62<br />

Lokalafdeling<br />

Silkeborg<br />

Café Evald . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

Lokalafdeling Slagelse<br />

The Upper Hill . . . . . . . . . . . . 92<br />

Lokalafdeling<br />

Svendborg<br />

Vintapperiet . . . . . . . . . . . . . .95<br />

Lokalafdeling<br />

Sønderborg<br />

Brøggeriet . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

Lokalafdeling Thisted<br />

Fur Bryghus . . . . . . . . . . . . . . 60<br />

Potten <strong>Øl</strong> & Vinstue . . . . . . 78<br />

10 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Lokalafdeling<br />

Vordingborg<br />

Pakhus 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .76<br />

Lokalafdeling<br />

Aabenraa<br />

Fox & Hounds, Aabenraa . . 57<br />

Lokalafdeling Aalborg<br />

Café Luna . . . . . . . . . . . . . . . . .36<br />

Heidis Bier Bar, Aalborg . . .64<br />

John Bull Pub . . . . . . . . . . . . . 67<br />

London Pub . . . . . . . . . . . . . . 69<br />

Søgaards Bryghus . . . . . . . . 88<br />

The Irish House . . . . . . . . . . .90<br />

The Wharf . . . . . . . . . . . . . . . . 93<br />

Lokalafdeling Aarhus C<br />

Bryggeriet Sct. Clemens . . . 23<br />

Cockney Pub . . . . . . . . . . . . . . 41<br />

Die Kleine Bier Stube . . . . . .48<br />

Fairbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />

Ris Ras filliongongong . . . . 82<br />

Studenterhus Århus Baren 85


Indhold lokalafdelingerne anbefaler og værd at rejse efter<br />

Amager . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99<br />

Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . 100<br />

Djursland . . . . . . . . . . . . . . . . 101<br />

Esbjerg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101<br />

Frederikshavn . . . . . . . . . . . . 101<br />

Faaborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101<br />

Haderslev . . . . . . . . . . . . . . . . 101<br />

Halsnæs . . . . . . . . . . . . . . . . . 102<br />

Haslev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102<br />

Helsingør . . . . . . . . . . . . . . . . 102<br />

Herning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 102<br />

Hillerød . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102<br />

Hjørring . . . . . . . . . . . . . . . . . 103<br />

Holbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103<br />

Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . 103<br />

Kongens Lyngby. . . . . . . . . . 104<br />

København . . . . . . . . . . . . . . 104<br />

Maribo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106<br />

Middelfart . . . . . . . . . . . . . . . 106<br />

Næstved. . . . . . . . . . . . . . . . . 106<br />

Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106<br />

Randers. . . . . . . . . . . . . . . . . . 107<br />

Ribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107<br />

Ringsted . . . . . . . . . . . . . . . . . 107<br />

Roskilde . . . . . . . . . . . . . . . . . 108<br />

Silkeborg . . . . . . . . . . . . . . . . 108<br />

Svendborg . . . . . . . . . . . . . . . 109<br />

Sønderborg . . . . . . . . . . . . . . 109<br />

Thisted . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109<br />

Tønder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110<br />

Varde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110<br />

Vejle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110<br />

Vordingborg. . . . . . . . . . . . . . 110<br />

Østfyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111<br />

Aalborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111<br />

Aarhus C. . . . . . . . . . . . . . . . . . 111<br />

Værd at rejse efter . . . . . . . . 112<br />

<strong>Øl</strong>stederne på<br />

Google Maps . . . . . . . . . . . . . 113<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

11


Indhold gode indkøbssteder<br />

Amager . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br />

Ballerup . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br />

Birkerød . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115<br />

Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . 115<br />

Djursland. . . . . . . . . . . . . . . . . 115<br />

Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115<br />

Fredericia . . . . . . . . . . . . . . . . 116<br />

Frederikshavn . . . . . . . . . . . . 116<br />

Faaborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116<br />

Halsnæs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 116<br />

Haslev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117<br />

Helsingør. . . . . . . . . . . . . . . . . 117<br />

Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117<br />

Hjørring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117<br />

Holbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118<br />

Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . 118<br />

Horsens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118<br />

Kolding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119<br />

Kongens Lyngby . . . . . . . . . . 119<br />

København . . . . . . . . . . . . . . . 119<br />

Køge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120<br />

Maribo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120<br />

Middelfart . . . . . . . . . . . . . . . 120<br />

Næstved . . . . . . . . . . . . . . . . . 121<br />

12 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121<br />

Randers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121<br />

Ribe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122<br />

Roskilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122<br />

Rødovre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122<br />

Silkeborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 123<br />

Skanderborg . . . . . . . . . . . . . 123<br />

Slagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123<br />

Svendborg . . . . . . . . . . . . . . . 123<br />

Sønderborg . . . . . . . . . . . . . . 123<br />

Thisted . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124<br />

Tønder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124<br />

Varde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124<br />

Vejle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124<br />

Vordingborg. . . . . . . . . . . . . . 125<br />

Østfyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125<br />

Aabenraa . . . . . . . . . . . . . . . . 125<br />

Aalborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125<br />

Aarhus C . . . . . . . . . . . . . . . . . 126<br />

Aarhus S . . . . . . . . . . . . . . . . . 126<br />

<strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster. . . . . 128


Tag på weekendophold<br />

i Kolding<br />

Oplev den engelske pub om lørdagen – uden at skulle tænke på at køre hjem samme dag.<br />

Vi har rigtig mange besøgende udefra, der gerne vil opleve den helt specielle atmosfære<br />

opbygget igennem 20 år, hvor vi især om lørdagen kan <strong>til</strong>byde vore gæster med den fantastiske<br />

blanding af live-musik, spændende øl, lækker mad og super fodboldstemning.<br />

Hvorfor ikke lade os hjælpe med at planlægge din weekend i Kolding? Som noget nyt kan vi<br />

<strong>til</strong>byde værelser på nærliggende First Hotel <strong>til</strong> kr. 700 pr. enkeltværelse eller kr. 800 pr. dobbeltværelse<br />

inkl. morgenmad og parkering. Vi kan også <strong>til</strong>byde at holde pladser <strong>til</strong> jer på<br />

pubben lørdag middag (jo, det er nødvendigt!) samt <strong>til</strong>berede en lækker frokost. Ønsker man<br />

en mindre ølsmagning med nogle af vore mangfoldige øl af egen import ledsaget af kyndige<br />

kommentarer <strong>til</strong> de enkelte bryg, lader dette sig også gøre <strong>til</strong> priser fra kr. 75 pr. person.<br />

Efter frokosten kan man så nyde eftermiddagens live-musik (normalt folkemusik af britisk<br />

eller irsk herkomst), og lad dig ikke overraske, hvis en af gæsterne som f.eks. Derek<br />

Mathews, indehaver Torbens far, pludselig står på scenen og synger for.<br />

Fodbolden går lystigt i gang kl. 16, hvor et nyt kuld gæster overtager styringen. Nogle vælger<br />

at blive og deltage i råberiet og smage videre på barens hemmeligheder, andre fortrækker<br />

sig og slapper af, før der igen er live-musik med start omkring kl. 22.30.<br />

A.L. Passagen 2 • 6000 Kolding • Tlf: 75 50 80 44<br />

www.denengelskepub.dk


Bartof Café<br />

Nordre Fasanvej 46<br />

2000 Frederiksberg<br />

Tlf: 38 86 90 67<br />

www.bartofcafe.dk<br />

GPS: 55.683757, 12.524526<br />

Lille bar med to små hyggelige rum med borde, sofaer og blandet<br />

mørkt interiør. Meget a la fransk bistro. Udendørs servering om<br />

sommeren.<br />

22 fadølshaner med klassiske mærker, men også mange fra<br />

Herslev Bryghus.<br />

Ca. 30 flaskeøl – herunder en hel del belgiske ”klassikere” og lidt<br />

dansk nostalgi. De har en masse forskellig spiritus, kaffe, mad <strong>til</strong><br />

rimelige priser og der er stort set musik hver fredag og lørdag.<br />

14 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Berlin Bar<br />

Gammel Kongevej 147<br />

1850 Frederiksberg C<br />

Tlf: 32 52 01 71<br />

www.trykbar.com/<br />

sw_news/berlin-bar<br />

GPS: 55.677072, 12.538353<br />

Trykbars frække lillesøster med et velassorteret udvalg af fortrinsvis<br />

tysk øl. Otte fadølshaner med skiftende øltyper og over<br />

100 flaskeøl på kortet.<br />

De planlægger en hyppig udskiftning i sortimentet, særlig på<br />

fadøllene. De har forskellige <strong>til</strong>bud i form af dagens øl eller månedens<br />

øl. Ud over øl er der et stort udvalg af spiritus, single malt<br />

whisky samt luksusrom.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

15


Bjergtrolden<br />

Ringstedgade 30<br />

4000 Roskilde<br />

Tlf: 46 35 01 07<br />

www.bjergtrolden.dk<br />

GPS: 55.638538, 12.076139<br />

Bjergtrolden er en butik og café for livsnydere, nu beliggende i<br />

det gamle Gimle i Roskilde. De har et af Danmarks største udvalg<br />

af danske og udenlandske flaskeøl, samt et meget stort udvalg af<br />

kvalitetsspiritus og vin fra mange lande.<br />

Desuden sælger de bl.a. kvalitetsprodukter indenfor varegrupperne<br />

kaffe, te, chokolade og udstyr <strong>til</strong> hjemmebryggeren. I caféen<br />

kan de byde på et meget bredt udvalg af fadøl og specialøl på flaske,<br />

<strong>til</strong> yderst rimelige priser. Personalet har god viden om det øl,<br />

der sælges.<br />

Det er også muligt at nyde en frokostplatte eller ægte ”mormormad”.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

16 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Brewpub<br />

Vestergade 29<br />

1456 København K<br />

Tlf: 33 32 00 60<br />

www.brewpub.dk<br />

GPS: 55.67713, 12.56940<br />

En centralt beliggende pub med bar, restaurant og bryggeri i en<br />

fredet bygning lige ved Rådhuspladsen. I Brewpubs bar findes 14<br />

fadølshaner med både eget bryg, andre danske mikrobryg og<br />

udenlandske specialøl.<br />

I restauranten kombineres øl og mad på fineste vis. Her arrangeres<br />

gerne særlige ølarrangementer, og barens personale er naturligvis<br />

grundigt uddannet i stedets øl. På grund af stor efterspørgsel<br />

er Brewpub nu også begyndt at sælge deres øl på flaske.<br />

Bonusinfo: Fra Brewpub er der kun 400 meter <strong>til</strong> Apollo, 500 meter<br />

<strong>til</strong> Ørsted <strong>Øl</strong>bar, 600 meter <strong>til</strong> Lord Nelson og 800 meter <strong>til</strong><br />

Charlie’s Bar.<br />

18 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Den Gyldne Hest, Thonbogade 6<br />

i Horsens, er byens øloase, med<br />

over 100 forskellige øl. Blandt<br />

de mange gode øl er vores egen:<br />

Den Gyldne Hest - Ale no 100<br />

Livemusik og ølsmagninger<br />

www.dengyldnehest.dk


Bryggeriet Apollo<br />

Vesterbrogade 3<br />

1620 København<br />

Tlf: 33 12 33 13<br />

www.bryggeriet.dk<br />

GPS: 55.674759, 12.565412<br />

Centralt beliggende bryggeri ved Tivoli i København. Er opbygget<br />

med tyske ølkældre som forbillede, og bryganlægget blev indkøbt<br />

i det tidligere DDR i 1989.<br />

Her får man en velsmagende hjemmebrygget pilsner samt et par<br />

specialbryg; blandt andet en ”månedens øl”, der ofte byder på<br />

meget spændende smagsoplevelser.<br />

Stedet fungerer også som restaurant med et lille, men godt<br />

menukort. Alle retter passer perfekt <strong>til</strong> øl.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

20 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Bryggeriet Flakhaven<br />

Flakhaven 2<br />

5000 Odense C<br />

Tlf: 66 12 02 99<br />

www.bryggeriet.dk<br />

GPS: 55.395971, 10.38811<br />

I gavlen af Rådhuset i Odense har man siden 2005 kunnet finde<br />

dette brygværtshus. Det centralt placerede brygværk i kobber kan<br />

ses både fra stuen og kælderlokalet. Om sommeren er der desuden<br />

servering på byens rådhusplads, Flakhaven, som bryggeriet<br />

er opkaldt efter.<br />

Der er to faste øl, ale og pilsner, foruden månedens øl og af og <strong>til</strong><br />

en øl mere. Månedens øl er mere specielle bryg som følger årstiden.<br />

Stedet <strong>til</strong>byder et lille, men godt spisekort, hvor retterne passer<br />

<strong>til</strong> øl.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

21


Bryggeriet Herning<br />

Torvet 3C<br />

7400 Herning<br />

Tlf: 96 26 02 70<br />

www.bryggeriet.dk<br />

GPS: 56.136568, 8.975087<br />

I Herning Hede og Diskontobanks gamle bygning har den færøske<br />

kunstner Trondur Patursson i samarbejde med glasmesteren<br />

Per Hebsgaard forvandlet bankens gamle kælder <strong>til</strong> et åbent og<br />

lyst rum.<br />

Her finder man i dag Bryggeriet Herning, hvor man under overvågning<br />

af vægrelieffer af farvelagt glas med bagvedliggende<br />

belysning kan nyde tre forskellige øl: Den normale pilsner, den<br />

overgærede Herning Ale samt ”månedens øl”, der ofte byder på<br />

yderst spændende smagsoplevelser. I perioder brygges desuden<br />

en fjerde øl, en let frokostøl på kun 2,45%. Stedet fungerer også<br />

som restaurant med et lille, men godt menukort.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

22 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Bryggeriet Sct. Clemens<br />

Kannikegade 10-12<br />

8000 Aarhus C<br />

Tlf: 86 13 80 00<br />

www.bryggeriet.dk<br />

GPS: 56.156137, 10.209983<br />

Bryggeriet Sct. Clemens byder på stemningsfyldt bryggerihygge<br />

med lange træborde og caféstemning.<br />

Der er plads <strong>til</strong> 3-4 forskellige bryg på én gang. Da der gerne eksperimenteres,<br />

byder stedet som regel på yderst spændende<br />

smagsoplevelser, og af og <strong>til</strong> præsenteres øl fra forskellige gæstebryggere.<br />

Stedet er også restaurant og har et meget flot menukort. Alle<br />

retter passer perfekt <strong>til</strong> øl.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

23


Bryggeri Skovlyst<br />

Skovlystvej 2<br />

3500 Værløse<br />

Tlf: 44 98 65 45<br />

www.bryggeriskovlyst.dk<br />

GPS: 55.767673, 12.383469<br />

Siden 1893 har Skovlyst været en oase for Hareskovens gæster. Et<br />

udflugtssted hvor man kunne nyde lidt kaffe og kage, god mad,<br />

koldt øl og et godt glas brændevin. Gennem generationer har<br />

Skovlyst været den hyggelige ramme om familiesammenkomster,<br />

firmaskovture og julefrokoster. I 2004 blev et mikrobryggeri knyttet<br />

<strong>til</strong> restauranten, og man kan nu også nyde stedets helt eget og<br />

unikke øl enten for sig selv eller som ledsager <strong>til</strong> et godt måltid<br />

mad. Ud over de faste bryg laves der også sæsonøl, og på Skovlyst<br />

er man ikke bange for at gå nye veje ved at lade sig inspirere af<br />

skovens egne råvarer. Således brygger man øl med ingredienser<br />

som f.eks. birketræsaft, ahornsirup, skovmærke og lignende.<br />

Desuden producerer Skovlyst også et antal forskellige snapse<br />

baseret på skovens råvarer. I restauranten er menuerne afstemt<br />

efter øllet, og personalet kan naturligvis fortælle nærmere om de<br />

enkelte øltyper. I restauranten er der altid 6 faste bryg og 2 skiftende<br />

sæsonbryg. <strong>Øl</strong>let serveres i rette glas og temperatur.<br />

24 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Bryghuset No5<br />

Nygade 5<br />

4300 Holbæk<br />

Tlf: 59 44 25 11<br />

www.bryghusetno5.dk<br />

GPS: 55.717203, 11.709138<br />

Bryghuset No5 er restaurant og brewpub. I bryggeriet i kælderen<br />

brygges øl fra Holbæk Bryghus samt husets eget øl, No5. Brygmester<br />

er Elisabeth Gottschalck.<br />

Efter en ombygning i 2010 råder Bryghuset over ni fadølshaner,<br />

med øl fra Holbæk Bryghus og No5. I køleskabet findes<br />

”Månedens øl”.<br />

Restauranten serverer retter, som også passer <strong>til</strong> øl, har levende<br />

musik fredag og lørdag samt et fint drinkskort.<br />

26 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Skagensvej 30 - 9982 Ålbæk<br />

• Det Bette <strong>Øl</strong>hus har over 250 belgiske øl på flaske.<br />

• Glas <strong>til</strong> næsten alle øl.<br />

• Belgisk kaffelikør, varm øl.<br />

• Likør og bjesk fra Westmalleklosteret.<br />

• Den bette ølcafe har altid otte øl på fad.<br />

• Belgisk pate og ost.<br />

verazobbe@yahoo.dk • tlf: 23 82 02 93<br />

www.godtoel.dk


Bryghuset Vendia<br />

Markedsgade 9<br />

9800 Hjørring<br />

Tlf: 98 92 22 29<br />

www.bryghusetvendia.dk<br />

GPS: 57.457017, 9.992798<br />

I oktober 2006 købte en selvbestaltet gruppe ejendommen på<br />

Markedsgade 9 med det formål atter at få gang i ølproduktionen<br />

i Hjørring. Bryghuset er tænkt som et multifunktionshus med<br />

fokus på at brygge specialøl, at lave mad og events af god kvalitet.<br />

Bryghuset Vendia har udviklet sig <strong>til</strong> én af Danmarks bedste<br />

restauranter, men øllet er ikke blevet glemt. I baren kan man<br />

vælge mellem seks haner med husets øl, mens man gennem den<br />

store glasvæg kan se brygger Morten Georgs Pedersen brygge sit<br />

øl.<br />

28 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Brøggeriet<br />

Rådhustorvet 8<br />

6400 Sønderborg<br />

Tlf: 74 43 10 12<br />

www.broeggeriet.dk<br />

GPS: 54.908985, 9.7889<br />

Hyggeligt brygværtshus, café og restaurant. I fadølshanerne er<br />

seks forskellige af Brøggeriets egne øl, som er pilsner, wiener, hvedeøl,<br />

pale ale, amber ale, brown ale, IPA samt sæsonøllene<br />

Julebryg og Ringriderbryg. Derudover føres 15-20 forskellige flaskeøl,<br />

overvejende udenlandske.<br />

Bonusinfo: Skal du se fodbold med vennerne, holde grillparty eller<br />

noget helt tredje, så kan Brøggeriet levere øllet. Der er mulighed<br />

for at få 5 liters fustager, også kendt som partyfass, direkte hjem på<br />

bordet.<br />

30 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Byens Kro<br />

Møntergade 8<br />

1116 København K<br />

Tlf: 33 12 55 89<br />

GPS: 55.68162, 12.579217<br />

Byens Kro er et hyggeligt lille værtshus midt i København, rustikt<br />

indrettet med træborde og bænke. Huset stammer fra 1783, og<br />

ifølge gamle optegnelser har der været brændevinsbrænderi og<br />

skænkestue på stedet lige siden.<br />

Baren <strong>til</strong>byder et ganske pænt øludvalg, specielt mange gode<br />

fadøl. Indehaverne er ølentusiaster, der ved meget om øllene, så<br />

man får en god vejledning. Der er ølkort, og de har deres egen øl<br />

(Byens <strong>Øl</strong> fra Svaneke).<br />

Bonusinfo: Fra Byens Kro er der 200 meter <strong>til</strong> Charlie’s Bar og 400<br />

meter <strong>til</strong> Den Tatoverede Enke.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

31


Café Blågård’s apotek<br />

Blågårds Plads 2<br />

2200 København N<br />

Tlf: 35 37 24 42<br />

www.kroteket.dk<br />

GPS: 55.686406, 12.558154<br />

Hyggeligt værtshus indrettet i et tidligere apotek. <strong>Øl</strong>udvalget er<br />

stort uden at være overvældende (dog 15 fadølshaner), men der<br />

er mange spændende øl imellem.<br />

Man er ikke bange for at prøve nye øl af. Specielt serverer man<br />

her en unik Hancock, der ikke findes ret mange steder på fad i<br />

Danmark. Bartenderne er som regel gode <strong>til</strong> at rådgive om øllet,<br />

der serveres i de rigtige glas.<br />

Jazz Jam hver mandag. Songwriters playground hver onsdag. Fri<br />

entré.<br />

Bonusinfo: Fra Café Blågård’s apotek er der 400 meter <strong>til</strong> <strong>Øl</strong>baren<br />

og 600 meter <strong>til</strong> Nørrebro Bryghus.<br />

32 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Café Evald<br />

Papirfabrikken 10B<br />

8600 Silkeborg<br />

Tlf: 86803366<br />

www.cafe-evald.dk<br />

GPS: 56.172341, 9.556481<br />

Café Evald er beliggende i Silkeborgs gamle papirfabrik lige ned<br />

<strong>til</strong> Remstrup Å. Cafeen har et godt udvalg af øl, et informativt<br />

ølkort og mulighed for vejledning fra det faste personale, som<br />

bl.a. får ”ølkurser” på Grauballe Bryghus.<br />

Det er det eneste sted i Silkeborg, hvor det er muligt at få øl fra<br />

alle lokale bryghuse, samt et specialbryg fra Grauballe Bryghus,<br />

som stort set kun sælges på cafeen og på bryggeriet. Stedet har<br />

både frokost- og aftenmenu. Café Evald har tidligere modtaget<br />

Dansk <strong>Øl</strong>mærke.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

33


Cafe High Q<br />

Sønder Boulevard 52-54<br />

1720 Kbh. V<br />

Tlf: 33 31 40 80<br />

www.highq.dk<br />

GPS: 55.666614, 12.55244<br />

Café indrettet i et tidligere apotek, hvor den originale afrundede<br />

disk dominerer lokalet. Efter over 40 år som smørrebrødsværtshus<br />

blev stedet for nogle år siden gennemrenoveret, idet nye og<br />

meget ølinteresserede ejere overtog stedet. Siden er der ændret<br />

lidt i ejerskabet, og det har reduceret øludvalget en anelse. Man<br />

finder dog stadig et ganske stort og bredt øludvalg, der fortrinsvis<br />

serveres i originale ølglas. Man har 11 fadølshaner, hvor der ikke<br />

serveres mainstream-øl. Stedet er desuden kendt som en café,<br />

hvor der spilles backgammon, poker og ses fodbold på storskærm.<br />

Bonusinfo: Tre af modtagerne af Dansk <strong>Øl</strong>mærk – Cafe Blågårds<br />

Apotek, Cafe High Q og Carlsens Kvarter – er alle indrettet i et tidligere<br />

apotek. – <strong>Øl</strong> er sundt.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

34 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Café Langebro<br />

Islands Brygge 1B<br />

2300 København S<br />

Tlf: 32 95 85 91<br />

www.cafelangebro.dk<br />

GPS: 55.669261, 12.579636<br />

På hjørnet mellem Langebro og Islands Brygge ligger Café Langebro<br />

med udsigt <strong>til</strong> indre by på den anden side af vandet. Med<br />

hele to indgange, en fra Bryggen og en fra Langebro, er det let at<br />

finde ind i det uprætentiøse café-værtshus, der har rødder <strong>til</strong>bage<br />

<strong>til</strong> 1917.<br />

Vis á vis den nye Havnepark- og bad, er Café Langebro stedet,<br />

hvor man i ro og mag kan nyde en kop kaffe, en vand eller en velskænket<br />

øl fra cafeens store sortiment af både danske og udenlandske<br />

mærker. De har 24 haner.<br />

Man kan enten besøge den hyggelige bar - med trådløst netværk<br />

- eller sætte sig udendørs, hvor solen, luften og det pulserende liv<br />

i parken og på gaden kan følges på tæt hold.<br />

.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

35


Café Luna<br />

Boulevarden 38<br />

9000 Aalborg<br />

Tlf: 98 13 22 75<br />

www.cafe-luna.dk<br />

GPS: 57.044432, 9.918236<br />

Velrenommeret fortovscafé og spisested på hjørnet af én af<br />

Aalborg midtbys travleste gader. <strong>Øl</strong>udvalget er fremragende for<br />

en café. Ud over øl på fad fra bl.a. ”frie haner”, er der altid 10-15<br />

danske og udenlandske øl på flaske.<br />

Der skiftes løbende ud i sortimentet, så det passer <strong>til</strong> årstiden.<br />

Man kan naturligvis også få noget godt at spise på Cafe Luna.<br />

36 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Café Viking<br />

Ægirsgade 36<br />

2200 København N<br />

Tlf: 35 83 14 93<br />

GPS: 55.699682, 12.546551<br />

Café Viking er en hyggelig café i traditionel ”dansk bodegas<strong>til</strong>”.<br />

Her føres over 160 forskellige øl fra ind- og udland, og man tager<br />

gerne nye øl hjem på anmodning. Personalets viden er generelt i<br />

orden.<br />

Der er et glimrende ølkort, der kan fortælle meget mere om øllet.<br />

Billard og dart er foretrukne sportsgrene på caféen.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

37


Carlsens Kvartér<br />

Hunderupvej 19<br />

5000 Odense C<br />

Tlf: 63 11 01 10<br />

www.carlsens.dk<br />

GPS: 55.390955, 10.388302<br />

Åbnede i 1972 i et tidligere apotek fra 1898. Stedet er opdelt i<br />

flere små, hyggelige og stemningsfyldte lokaler præget af samtlige<br />

ejeres hang <strong>til</strong> dekorative genstande fra kitsch, over antikviteter<br />

<strong>til</strong> øl-memorabilia. Den nuværende ejer Benny Weble har haft<br />

stedet siden 1991 og har fra 1997 selv importeret øl, især fra Belgien.<br />

Dermed var Carlsens et af de banebrydende steder i den<br />

danske ølrevolution og <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiasters stiftende generalforsamling<br />

blev holdt her i 1998.<br />

Udvalget af øl er stadig imponerende. Der er fortsat stor vægt på<br />

belgiske øl, med alle trappistklostrene repræsenteret og øl af<br />

egen import som kun fås her. På flaskekortet er det især dansk<br />

mikrobryg og belgisk specialøl, og på fad får man dansk mikrobryg,<br />

især lokalt fra Fyn, foruden internationale klassikere. Tjenerne<br />

ved noget om deres øl og kan deres kram – der er naturligvis<br />

bordservering.<br />

38 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Charlie’s Bar<br />

Pilestræde 33<br />

1112 København K<br />

Tlf: 33 32 22 89<br />

www.charlies.dk<br />

GPS: 55.680724, 12.580358<br />

Charlie’s Bar er en ganske lille bar med et fremragende, primært<br />

engelsk, fadølsudvalg. Ejeren Iain Russell (der også ejer The Wharf<br />

i Aalborg) har den filosofi, at Charlie's Bar skal støtte de uafhængige<br />

bryggerier og sælge kvalitetsøl.<br />

Det inkluderer blandt andet et stort udvalg af cask conditioned<br />

ale, hvilket har medført, at stedet modtog Cask Marque <strong>til</strong>bage i<br />

2002. <strong>Øl</strong>udvalget skifter meget ofte, og bartenderne kan vejlede<br />

om øllet.<br />

Bonusinfo: Fra Charlie’s Bar er der 200 meter <strong>til</strong> Byens Kro, 400<br />

meter <strong>til</strong> Den tatoverede Enke og 500 meter <strong>til</strong> Lord Nelson.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

39


Christian Firtal<br />

Vintapperstræde 31<br />

5000 Odense C<br />

Tlf: 66 17 88 56<br />

www.christian4tal.dk<br />

GPS: 55.395603, 10.383562<br />

Siden Christian Firtal i 2001 fik nye forpagtere har det udviklet sig<br />

<strong>til</strong> et fremragende ølsted med vægten lagt på fadøllet. De 19 haner<br />

skifter konstant mellem elskede klassikere og nye spændende<br />

øl. Vægten er lagt på dansk mikrobryg og amerikansk import suppleret<br />

af tysk, tjekkisk og belgisk for at sikre bredden i udbuddet.<br />

Få haner er faste, men der er faste temaer som f.eks. ”den sorte”<br />

og ”den humlede”. Desuden er der engelsk cask ale (eneste sted<br />

på Fyn), noget stedet har haft fra starten. Flaskekortet er begrænset,<br />

men dækkende. Man finder desuden whisky og rom af højeste<br />

karat. Indretningen er spartansk men s<strong>til</strong>fuld, og i weekenden<br />

sidder høj og lav, ung og gammel tæt i det lille lokale. Bartenderne<br />

følger med i hvad der er på hanerne og kan altid rådgive.<br />

Der er bordservering. De seneste år har Christian Firtal afholdt en<br />

årlig Pale Ale Festival, hvor bl.a. lokale håndbryggere inviteres <strong>til</strong><br />

at komme med deres bud på øltypen.<br />

40 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Cockney Pub<br />

Maren Smeds Gyde 8<br />

8000 Aarhus C<br />

Tlf. 86 19 45 77<br />

www.cockneypub.dk<br />

GPS: 56.157469, 10.208027<br />

Engelsk pub med fantastisk udvalg i øl og whisky, da pubben har<br />

egen ølimport fra England. Der satses meget på cask conditioned<br />

ale, og stedet har modtaget Cask Marque. Ydermere er der stor<br />

udskiftning i udvalget, hvis man besøger pubben jævnligt. Også<br />

danske mikrobryggerier er rigt repræsenteret – ofte på cask. Et<br />

ølkort på væggen beskriver det faste øludvalg, mens barens personale<br />

altid kan give yderst kyndig rådgivning. Pubben serverer<br />

eget bryg leveret af det lokale bryggeri Wintercoat, ”Cockney<br />

Imperial Stout”.<br />

Cockney Pub afholder jævnligt specielle festivaler og ølsmagninger.<br />

F.eks. vil man i Aarhus Festuge, kunne opleve Cockney’s American<br />

Beerfestival, hvor en hel væg fyldes op med fadølshaner<br />

med amerikansk mikrobryg.<br />

Rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster om torsdagen.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

41


Den engelske<br />

Gothersgade 39<br />

7000 Fredericia<br />

Tlf: 75 93 26 36<br />

www.denengelske.dk<br />

GPS: 55.564186, 9.756545<br />

Den engelske er noget så gammeldags som et hyggeligt familieforetagende,<br />

idet pubben drives af far og to sønner. 21 udenlandske<br />

øl på fad og et stadig stigende antal flaskeøl, gør denne pub<br />

<strong>til</strong> en lille øloase i Fredericia. Ind i mellem finder man også øl fra<br />

de lokale håndbryggere. Personalet har en stor viden om det øl,<br />

der sælges og man lægger vægt på at øllet serveres i de rigtige<br />

glas.<br />

Live musik og fodbold på storskærm hører også <strong>til</strong>, ligesom stedet<br />

har et udmærket menukort med en bred vifte af måltider fra<br />

sandwich <strong>til</strong> suppe.<br />

42 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Den Gyldne Hest<br />

Thonbogade 6<br />

8700 Horsens<br />

Tlf: 75 61 47 47<br />

www.dengyldnehest.dk<br />

GPS: 55.862249, 9.846067<br />

Den Gyldne Hest er et af Horsens ældste værtshuse, som før det<br />

blev værtshus, rummede en heste-slagter, deraf navnet. I dag er<br />

der altid mere end 100 forskellige øl at vælge imellem, fra store<br />

dele af verden. Således skulle der være noget for enhver smag og<br />

altid mulighed for at udforske øllets univers og udfordre sine<br />

gamle vaner. Kronen på værket i sortimentet er uden tvivl Ale no.<br />

100. En øl, Den Gyldne Hest selv fik produceret i anledning af at<br />

sortimentet rundede øl nr. 100. Efterfølgende blev Ale no. 100 så<br />

stor en succes, at den i dag ud over at kunne købes på Den Gyldne<br />

Hest, distribueres ud over det meste af landet. Den Gyldne Hest<br />

gør meget ud af, at der er en god stemning, samt en behagelig<br />

atmosfære, og alle… unge som gamle bliver budt indenfor med et<br />

smil på læben. Til tider krydres den gode stemning med live<br />

musik, hvad enten det er planlagte arrangementer eller pludselige<br />

indskydelser fra gæsterne, der fører <strong>til</strong> musikalske oplevelser.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

43


Den Tatoverede Enke<br />

Baron Boltens Gaard,<br />

Gothersgade 8 C, 1123 Kbh. K<br />

Tlf: 33 91 88 77<br />

www.dentatoveredeenke.dk<br />

GPS: 55.681747, 12.584257<br />

Velassorteret ølbar med hovedvægten lagt på de belgiske øl.<br />

Meget få steder gør så meget ud af at have sjældne øl i hanerne<br />

og på hylderne som Den Tatoverede Enke. Der er 16 fadølshaner<br />

og over 100 forskellige flaskeøl, hvoraf en stor del er egen import.<br />

Man kan endda være så heldig, at der sættes et fad lagret øl på<br />

en af hanerne, men dette annonceres normalt ikke i forvejen.<br />

Personalet er yderst veluddannet, og de vil <strong>til</strong> enhver tid med stor<br />

entusiasme være i stand <strong>til</strong> at vejlede dig <strong>til</strong> en øl, der passer <strong>til</strong><br />

din smag.<br />

Bliver man sulten, er det ikke blot <strong>til</strong>fældig mad der serveres –<br />

maden passer godt <strong>til</strong> det øl, man kan få fra fad eller flaske.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

44 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Det Bette <strong>Øl</strong>hus og Café<br />

Skagensvej 30<br />

9982 Ålbæk<br />

Tlf: 23 82 02 93<br />

www.godtoel.dk<br />

GPS: 57.592816, 10.412818<br />

Et dejligt sted at åbne døren op <strong>til</strong>. Altid venligt og smilende personale<br />

med rigtig god viden om øl og hvilke retter af mad øllet<br />

kan serveres <strong>til</strong>. Der er altid otte haner med forskelligt belgisk øl<br />

<strong>til</strong> årstiden og to haner med dansk bryg. Alle øl bliver serveret i<br />

det originale glas og ved rette temperatur. Der er lette frokostretter,<br />

øl-is og stort udvalg af kaffe, te og kakao.<br />

Altid opdateret ølkort og mapper med alle 250 forskellige øl med<br />

tekst omkring hver øl, som forhandles i butikken. I butikken finder<br />

man både danske og belgiske øl. Er vejret <strong>til</strong> det, er der hyggelig<br />

gårdhave hvor det gode øl kan nydes.<br />

46 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Die Kleine Bierstube<br />

Frederiksgade 75<br />

8000 Aarhus C<br />

Tlf: 86 13 67 64<br />

www.kleine-bierstube.dk<br />

GPS: 56.154059, 10.203597<br />

Die Kleine Bierstube er et populær udskænkningssted blandt<br />

ølentusiasterne i Smilets By. Stedet har et fornemt udvalg af tysk<br />

øl, som ikke findes andre steder i byen. Der er ni fadølshaner og<br />

et pænt stort udvalg af flaskeøl.<br />

Der sker en løbende udskiftning af sortimentet og personalet kan<br />

give en kompetent vejledning om stedets øl. Der <strong>til</strong>bydes også<br />

lidt godt og solidt tysk mad.<br />

Ein Prosit der Gemütlichkeit!<br />

48 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Dronning Louise<br />

Torvet 19<br />

6700 Esbjerg<br />

Tlf: 75 13 13 44<br />

www.dr-louise.dk<br />

GPS: 55.466454, 8.452338<br />

Stor bar, restaurant, diskotek og musiksted beliggende i en smuk<br />

gammel bygning centralt i Esbjerg. Indehaveren gør en massiv<br />

indsats for at præsentere godt og anderledes øl, der hovedsageligt<br />

<strong>til</strong>bydes på det store antal fadølshaner, som stedet har.<br />

Hver onsdag kl. 16.00 åbnes ugens cask conditioned ale, men i<br />

uger med medlemsmøder for <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster i Esbjerg,<br />

åbnes den dog tirsdag. Alle øl forsøges serveret i de <strong>til</strong>hørende<br />

glas.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

Her afholdes medlemsmøder.<br />

50 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Fairbar<br />

Nørre Allé 66<br />

8000 Århus C<br />

Tlf: 51 60 20 40<br />

www.fairbar.dk<br />

GPS: 56.158993, 10.201134<br />

KFUM og KFUK’s non-profit café i Århus, hvor fairtrade, økologi<br />

og bæredygtighed er nøgleordene. 10 haner med fadøl fra mange<br />

forskellige mikrobryggerier samt et stort udvalg af flaskeøl fra<br />

danske bryggerier, man ikke finder så mange andre steder. Personalet<br />

arbejder frivilligt og stedet har et flot ølkort. Deres ølansvarlige<br />

oplærer løbende personalet. Prisniveauet er meget rimeligt<br />

og der afholdes ølarrangementer. Fairbar er også leveringsdygtig<br />

i god mad.<br />

Torsdag er en særlig øldag. Det betyder, at der er særligt ølkyndige<br />

bartendere og at det er torsdag der lanceres nye øl. Derudover<br />

afholder fairbar ølsmagninger med jævne mellemrum, hvor der<br />

er besøg af bryggere og foredragsholdere. Fairbar modtog Den<br />

Regionale <strong>Øl</strong>pris i 2010.<br />

Rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster om torsdagen<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

51


Fanø Bryghus<br />

Strandvejen 5, Nordby<br />

6720 Fanø<br />

Tlf: 76 66 01 12<br />

www.fanoebryghus.dk<br />

GPS: 55.438815, 8.395249<br />

Fanø Bryghus har sit eget udskænkningssted, hvor bryghusets<br />

produkter kan nydes.<br />

Man kan også købe en del flaskeøl fra nogle af de bryggerier, som<br />

Fanø Bryghus kontraktbrygger for.<br />

En del af disse øl går <strong>til</strong> eksport, så nogle af disse flaskeøl er<br />

meget svært opdrivelige andre steder i Danmark.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

52 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Fermentoren<br />

Halmtorvet 29 C<br />

1700 København V<br />

GPS: 55.66804, 12.556133<br />

Et nyt ølsted i København, åbnet i september 2011. Stedets attraktion<br />

er fadøllet, der løber fra 20 haner. Her <strong>til</strong>bydes ikke overraskende<br />

en del øl fra Croocked Moon, da Søren Wagner som er den<br />

ene af ejerne bag stedet også står bag dette kontraktbryggeri. Ud<br />

over øl fra Croocked Moon serveres der en række andre spændende<br />

udenlandske specialøl.<br />

Man har også sat fokus på spiritus i verdensklasse, herunder et<br />

bredt udvalg af whisky, gin og rom. Udenfor er der et kæmpe<br />

område med borde og bænke. De har intet ølkort, men på en<br />

tavle kan man orientere sig om hvilke øl, der er på hanerne.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

53


Fisherman’s Rest<br />

Lyngby Mølle Vej 5<br />

9480 Løkken<br />

Tlf: 98 99 66 90<br />

www.fishermansrest.dk<br />

GPS: 57.412415, 9.746201<br />

Fisherman’s Rest ligger helt ud <strong>til</strong> Vesterhavet, lige ved siden af<br />

kirkegården i Nørre Lyngby, der er på vej <strong>til</strong> at styrte i havet.<br />

<strong>Øl</strong>entusiaster kan godt forledes <strong>til</strong> at tro, at de er gået forkert, da<br />

det første man møder er fritureduft, der dog blot stammer fra en<br />

af stedets specialiteter: Fish & Chips.<br />

Værten, Svend, tager imod i baren og er altid klar med en historie<br />

fra den store verden og et glas velskænket fadøl fra en af de 12<br />

haner.<br />

Udvalget i hanerne skifter løbende, men hovedvægten er lagt på<br />

det skotske, da Svend selv bor i Skotland om vinteren. Har egen<br />

ølimport. Derudover et pænt udvalg af whisky.<br />

54 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Fox & Hounds, Herning<br />

Østergade 17<br />

7400 Herning<br />

Tlf: 97 21 69 66<br />

www.fox-hounds.dk<br />

GPS: 56.135993, 8.978298<br />

Den skotske pub i den jyske kæde er fra 1991, og var den anden i<br />

rækken. Stedet har et pænt udvalg af flaskeøl og et flot udvalg af<br />

fadølshaner. Hanerne er med bryg fra bl.a Danmark, England,<br />

Tjekkiet og Tyskland. Her fås også dansk mikrobryg på fad, og<br />

under højtiderne er der altid påske- og juleøl på fad.<br />

Under en renovering i 2010 blev stedet udvidet med en dejlig terrasse,<br />

hvor der er udendørsservering hele sommeren. Et af<br />

Hernings mest interessante ølsteder.<br />

Desuden holdes der af og <strong>til</strong> åbne ølsmagninger, hvor alle er velkomne.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

55


Fox & Hounds, Holstebro<br />

Nørregade 26<br />

7500 Holstebro<br />

Tlf: 97 42 31 11<br />

www.fox-hounds.dk<br />

GPS: 56.360027, 8.617359<br />

Dette var den første pub i den jyske kæde af skotske pubber, der<br />

blev startet her i forbindelse med Hotel Schaumburg i 1991 af<br />

skotten Simon Martin.<br />

Stedet fører et flot udvalg af fadøl og flaskeøl. <strong>Øl</strong>kortet giver en<br />

kort beskrivelse af øllene, men ellers er bartenderne som regel<br />

meget gode <strong>til</strong> at vejlede om øllet. Stedet <strong>til</strong>byder ølsmagninger.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

56 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Fox & Hounds, Aabenraa<br />

H.P. Hansens Gade 10<br />

6200 Aabenraa<br />

Tlf: 74 62 26 22<br />

www.fox-hounds.dk<br />

GPS: 55.047078, 9.420025<br />

Fox & Hounds i Aabenraa er den tredje pub i den jyske kæde af<br />

skotske pubber. Denne pub er fra 1995 og ligger i nederste etage<br />

af Hotel Europa, hvorfor gæsterne både er lokale værtshusgængere<br />

og <strong>til</strong>rejsende forretningsfolk.<br />

Kæden fører et stort udvalg af fadøl og flaskeøl. <strong>Øl</strong>kortet giver en<br />

kort beskrivelse af øllene, men ellers er bartenderne som regel<br />

meget gode <strong>til</strong> at vejlede om øllet. De rigtige glas anvendes ikke<br />

altid, da man har haft erfaringer med, at de forsvandt fra baren.<br />

Stedet <strong>til</strong>byder ølsmagninger.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

57


Frøken Hubert<br />

Kongensgade 10<br />

6700 Esbjerg<br />

Tlf: 75 18 14 11<br />

www.myhubert.dk<br />

GPS: 55.465586, 8.455764<br />

Hubert har et godt udvalg af flaskeøl, som jævnligt skiftes ud. De<br />

har altid Furs sortiment, samt en del belgiske og engelske øl.<br />

Stedet har desuden 4-5 fadølshaner med et varieret udvalg fra<br />

både ind- og udland.<br />

Man forsøger så vidt muligt at servere øllet i de rigtige glas.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

58 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Frk. Jensens Café og Spisehus<br />

Mellemgade 10<br />

5600 Faaborg<br />

Tlf: 63 60 70 30<br />

www.froekenjensens.dk<br />

GPS: 55.095923,10.241437<br />

I et område, hvor der er langt mellem de særlige øloplevelser,<br />

stikker Frk. Jensens café og spisehus ud. Frk. Jensen holder <strong>til</strong> i et<br />

af byens ældste huse (1761) og ud over mulighed for at indtage<br />

brunch, frokost og aftensmad, kan man nyde øl fra fire fynske<br />

mikrobryggerier og et pænt antal flaskeøl fra ind- og udland.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

59


Fur Bryghus<br />

Knudevej 3<br />

7884 Fur<br />

Tlf: 97 59 30 60<br />

www.furbryghus.dk<br />

GPS: 56.831306, 8.962916<br />

Tre minutters sejlads fra fastlandet ligger Limfjordsøen Fur. På<br />

øens nordvestlige spids Knuden ligger Fur Bryghus i uforstyrret<br />

natur indrettet i en tidligere molerfabrik fra 1926. Den store, røde<br />

træbygning er i dag flot restaureret, og i 2004 kunne bryghuset<br />

så præsentere dets første øl. På Fur er man specielt stolt af vandet,<br />

der er forædlet gennem tusinder af år ved langsom nedsivning<br />

gennem moler og filtreret gennem lag af vulkansk aske, og<br />

det er dette vand, der bruges <strong>til</strong> øllet. Bryggeriet producerer i dag<br />

mange forskellige øltyper, som også tappes på flaske og sælges<br />

rundt omkring i landet.<br />

Som bekendt smager øl dog bedst, når det serveres frisk på bryggeriet,<br />

og derfor er Fur Bryghus (med <strong>til</strong>hørende restaurant)<br />

bestemt et besøg og en rundvisning værd.<br />

60 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Gustav Wieds <strong>Øl</strong>- og Vinstue<br />

Hersegade 11<br />

4000 Roskilde<br />

Tlf: 46 36 53 35<br />

www.gustav-wieds-vinstue.dk<br />

GPS: 55.639431, 12.085141<br />

Et meget lille værtshus med en høj standard i flaskeøl. Normalt<br />

70-75 forskellige fra mange lande og af mange typer. Det faste<br />

personale har et godt kendskab <strong>til</strong> deres øl, der kommer fra bl.a.<br />

Belgien, Tyskland, England, Skotland og naturligvis Danmark.<br />

Udbuddet af øl viser, at selv meget små udskænkningssteder kan<br />

nå langt og endda få <strong>til</strong>delt Dansk <strong>Øl</strong>mærke. Der er også plads <strong>til</strong><br />

rygerne på Gustav Wieds <strong>Øl</strong>- og Vinstue, hvor DØE Roskilde<br />

Lokalafdeling blev stiftet i 2002.<br />

62 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Halsnæs Bryghus<br />

Nordre Beddingsvej 35<br />

3390 Hundested<br />

Tlf: 26 16 70 46<br />

www.halsnaesbryghus.dk<br />

GPS: 55.964966, 11.846328<br />

Halsnæs Bryghus åbnede i maj 2009 på Hundested Havn. Der er<br />

mindst to årstidsøl på fad foruden Bryghusets øvrige øl. Af og <strong>til</strong><br />

finder man på hanerne også gæstebryg fra andre danske mikrobryggerier.<br />

Personalet har et godt ølkendskab – også omkring det skiftende<br />

udvalg af flaskeøl. Menukortet består af lette retter <strong>til</strong> rimelige<br />

priser. Ud over det gode øl og den gode mad, kan man, når vejret<br />

<strong>til</strong>lader det, nyde udsigten over Hundested havn fra Bryghusets<br />

gård.<br />

Hele året er der mange koncerter og events. Se hjemmesiden.<br />

Halsnæs Bryghus ligger tæt på trinbrættet ”Hundested Havn”,<br />

hvor lokalbanen fra Hillerød stopper hver time.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

63


Heidis Bier Bar<br />

Jomfru Anes Gård 5<br />

9000 Aalborg<br />

Tlf: 40 34 02 26<br />

www.aalborg.heidisbierbar.dk<br />

GPS: 57.050041, 9.919531<br />

Heidis Bier Bar, Aalborg byder på højt humør samt et stort udvalg<br />

i øl og spiritus med 14 haner og ca. 35 danske og udenlandske øl<br />

på flaske. Flere aftener sælges øllet oven i købet <strong>til</strong> halv pris.<br />

Værtshuset er indrettet i to etager i det tidligere Jomfru Ane<br />

Teater med solidt inventar i bedste tyrolers<strong>til</strong> og al øl opbevares<br />

på køl i en kold kælder. Grüss Gott!<br />

64 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Hugo’s Vinkælder<br />

Brogade 19<br />

4600 Køge<br />

Tlf: 56 65 58 50<br />

www.hugos.dk<br />

GPS: 55.455015, 12.182129<br />

Indrettet i flotte og historiske lokaler finder man Hugo’s Vinkælder,<br />

der har et stort og flot øludvalg med ca. 180 forskellige øl.<br />

Der er 19 fadølshaner, hvoraf seks er reserveret forskellige specialøl<br />

fra danske og udenlandske bryggerier. Endvidere <strong>til</strong>byder stedet<br />

ægte engelsk cask. Der sker jævnlig udskiftning, og mange<br />

fås ikke andre steder. To haner er reserveret det lokale Braunstein<br />

Bryggeri. <strong>Øl</strong>let serveres i korrekte glas og ved en <strong>til</strong>pas temperatur.<br />

Et kik på tavlerne fortæller hvad der aktuelt er på hanerne.<br />

Derudover fører ”Hugo’s” eget label under navnet Hugo’s Lager<br />

og Hugo’s Gylden. Hugo’s triple, som jævnligt er at finde i kælderen,<br />

er i øvrigt brygget hos Stevns Bryghus. Ydermere er der konstant<br />

ca. 150 flaskeøl på differentieret køl, således at den enkelte<br />

øl har den rette temperatur. Der er et velassorteret ølkort, og personalet<br />

med ejeren Thomas Madsen i spidsen har stor viden om<br />

det øl, der sælges og kan vejlede gæsterne på bedste vis.<br />

66 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


John Bull Pub<br />

Østeraagade 20<br />

9000 Aalborg<br />

Tlf: 98 11 57 88<br />

www.john-bull.dk<br />

GPS: 57.049509, 9.92215<br />

Pub i engelsk s<strong>til</strong> med mørkt træ og bløde gulvtæpper. Siddebåse<br />

med sofaer, livesport på storskærm, samt sædvanligvis livemusik<br />

torsdag <strong>til</strong> lørdag. Beliggende mellem Nytorv og Limfjorden lige<br />

ved den forholdsvis nyetablerede Toldbod Plads. John Bull Pub,<br />

Aalborg åbnede i 1996 på grund af en stor lottogevinst – den<br />

oprindelige ejer er (efter nogle år væk fra branchen) igen <strong>til</strong>bage<br />

bag baren, hvor der findes et omfattende ølkort over alle stedets<br />

øl. Der er knap 20 fadølshaner og et stort udvalg af flaskeøl, der<br />

serveres i rette glas. – Om sommeren er der udendørs servering.<br />

Personalet er overvejende gode <strong>til</strong> at vejlede gæsterne om øllet.<br />

Udvalget skifter jævnligt. Stedet er partner i VisitAalborgs ”Aalborg<br />

Beerwalk”. John Bull Pub blev kåret som ”Årets Aalborg<br />

Beerwalk Pub 2010”. – Siden Nikolaj Madsen i maj 2011 blev barmanager<br />

har man arbejdet med at få flere spændende øl ind i<br />

sortimentet og der afvikles jævnligt ølsmagninger.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

67


Knuds Garage<br />

Munkegade 5<br />

6000 Kolding<br />

Tlf: 75 52 94 75<br />

www.knudsgarage.dk<br />

GPS: 55.489441, 9.477482<br />

Pub med flot øludvalg, ca. 35 flaskeøl og fem fadølshaner med<br />

gode specialøl. Bredt udvalg af både danske og internationale øl.<br />

Stort udvalg af alverdens whisky.<br />

Mest en studenter- og ungdomspub, men der kommer også<br />

andet publikum i alle aldre. Der er adgang <strong>til</strong> hyggelig gårdhave<br />

og der bydes på quiz hver onsdag. Stedet har ikke noget ølkort og<br />

nogle ansatte har en begrænset viden om stedets øl. Der køres<br />

løbende med faste gode <strong>til</strong>bud på diverse øl. Der må ryges på<br />

pubben.<br />

68 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


London Pub<br />

Boulevarden 7<br />

9000 Aalborg<br />

Tlf: 98 11 77 70<br />

www.london-pub.dk<br />

GPS: 57.046891, 9.919748<br />

London Pub, der åbnede i juli 2004, er en hyggelig pub i klassisk<br />

engelsk s<strong>til</strong>. Pubben har et godt og bredt øludvalg med 12 fadølshaner<br />

– 10 faste og to med gæsteøl samt omkring 65 flaskeøl i<br />

skiftende sortiment fra forskellige lande. Man forsøger at finde<br />

en glastype, der passer <strong>til</strong> øllet.<br />

Stedet, der ligger på en af Aalborg midtbys travleste gader, viser<br />

ofte livesport på storskærm og er et af de få steder, hvor der stadig<br />

må ryges. Der er udendørs servering om sommeren.<br />

Stedet er partner i VisitAalborgs ”Aalborg Beerwalk”.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

69


Lord Nelson Bar<br />

Hyskenstræde 9, kld.<br />

1207 København K<br />

Tlf: 33 93 93 94<br />

www.lordnelson.dk<br />

GPS: 55.677981, 12.576757<br />

Et rigtig spændende ølsted placeret centralt i København i en<br />

sidegade <strong>til</strong> Strøget. <strong>Øl</strong>udvalget består næsten kun af fadøl, og<br />

på de 14 haner finder man alene spændende danske mikrobryg.<br />

Et ølkort fortæller, hvilke øl der findes på hanerne, og ellers er<br />

personalet gode <strong>til</strong> at rådgive.<br />

Lord Nelson er en hyggelig og anderledes bar, hvor det gode øl er<br />

i højsædet takket være ejeren, engelske Richard Darby. Lord<br />

Nelson fører deres helt egen øl, Lord Nelson IPA, brygget af<br />

Herslev Bryghus.<br />

Desuden cider fra Nelson Cider Farm.<br />

70 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Bliv medlem af<br />

<strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

og modtag medlemsbladet<br />

ØLentusiasteN<br />

seks gange om året<br />

læs mere på side 128


Mackie’s<br />

Graven 2<br />

8700 Horsens<br />

Tlf: 75 60 1 6 22<br />

www.mackies-hs.dk<br />

GPS: 55.862167, 9.848101<br />

Et amerikansk inspireret steakhouse og bar/musiksted. Mackie’s<br />

er det eneste madsted i Horsens, der har et rimeligt udvalg af<br />

specialøl: Spændende øl fra USA suppleres af øl fra bl.a. Holland,<br />

Mexico, Irland, Tyskland, England og så naturligvis Danmark.<br />

Restauranten byder på en unik samling af gamle emaljeskilte og<br />

koncertbilleder fra USA. Fredag og lørdag er der livemusik.<br />

72 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Mikkeller Bar<br />

Viktoriagade 8B-C<br />

kld. 1655 København V<br />

Tlf: 33 31 04 15<br />

www.mikkeller.dk<br />

GPS: 55.671941, 12.557506<br />

To små kælderlokaler indrettet med møbler, hvide og sorte vægge<br />

med gode billeder. Bar med høje træstole og 20 fadølshaner, halvdelen<br />

med øl fra Mikkeller, de øvrige fra andre bryggerier. Bag<br />

baren er der et stort skilt, der viser, hvad der er på hanerne.<br />

Desuden findes et interessant og stort udvalg af øl på flaske,<br />

samt sodavand og spiritus. Lette snacks kan købes. Vidende og<br />

venlig betjening. Behagelig varieret musik. Mulighed for at sidde<br />

udendørs. Et sandt øl-mekka for nydere af kraftige, spændende<br />

og særprægede øl.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

73


Nørrebro Bryghus<br />

Ryesgade 3<br />

2200 København N<br />

Tlf: 35 30 05 30<br />

www.norrebrobryghus.dk<br />

GPS: 55.69011, 12.563904<br />

Her er tale om et succesfuldt brygværtshus startet af den tidligere<br />

Carlsberg-brygmester Anders Kissmeyer. Nørrebro Bryghus serverer<br />

et stort udvalg af egne fremragende øl, der dækker et bredt<br />

spektrum af øltyper. Herudover sælger stedet også et lille udvalg<br />

af importøl, hvilket man godt kan savne på enkelte af landets<br />

øvrige værtshusbryggerier. Nørrebro Bryghus blev valgt som<br />

Årets Bryggeri 2003 af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

Bonusinfo: Nørrebro Bryghus har deres egen ølklub – <strong>Øl</strong>forum – en<br />

medlemsklub for bryghusets mange engagerede gæster. Det indbefatter<br />

gratis mandagsøl og spændende ølsmagninger, samt mulighed<br />

for deltagelse i brygning af specielle øl.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

74 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Pakhus 8<br />

Havnepladsen 8<br />

4720 Præstø<br />

Tlf: 55 37 47 20<br />

GPS: 55.124143 ,12.042006<br />

Et ølsted i engelsk pubs<strong>til</strong>, indrettet i et tidligere pakhus. Ejerne<br />

har sat sig for, i samarbejde med den lokale afdeling af <strong>Danske</strong><br />

<strong>Øl</strong>entusister, at få sat overliggeren højt, når det gælder ølsortimentet.<br />

Der er seks fadølshaner og 20-25 flaskeøl fra bl.a. Danmark,<br />

England, Tjekkiet og Belgien. Der afholdes ølsmagninger på stedet<br />

og i det hele taget er Pakhus 8 et frisk ølinitiativ i Præstø,<br />

hvor man ellers spejder forgæves efter en særlig øloplevelse. Et<br />

<strong>Øl</strong>mærke for anerkendelse af initiativet og opmuntring <strong>til</strong> at fortsætte<br />

udviklingen.<br />

76 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Pegasus <strong>Øl</strong> og Vinbar<br />

Mysundegade 28<br />

1668 København V<br />

Tlf: 33 31 80 50<br />

www.pegasus-cph.dk<br />

GPS: 55.667831, 12.548165<br />

På hjørnet af Mysundegade og Istedgade finder man den spansk<br />

inspirerede café Pegasus, der med en rustik og uformel s<strong>til</strong> kalder<br />

sig selv ”Vesterbros smukke, rustikke og romantiske café”.<br />

Pegasus består af en række små, delvist adskilte, men meget hyggelige<br />

rum i tidligere garager/sidegadebutik. Her er et<br />

spansk/mexicansk-inspireret køkken med tapas, enchillada og<br />

sandwiches samt weekendbrunch.<br />

<strong>Øl</strong>kortet (og for øvrigt også vinkortet) er stort, detaljeret og<br />

spændende. Pegasus har 12 fadølshaner og omkring 50 øl fra det<br />

meste af verden. Personalet er som regel gode <strong>til</strong> at rådgive<br />

gæsterne. Udvalget skifter løbende, og der serveres naturligvis i<br />

originale ølglas.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

77


Potten <strong>Øl</strong>- & Vinstue<br />

Torvestræde 2<br />

7800 Skive<br />

Tlf: 97 52 04 30<br />

www.potten.dk<br />

GPS: 56.566867, 9.026799<br />

Centralt i Skive by lige ved Rådhuset ligger Potten <strong>Øl</strong>- & Vinstue,<br />

et gammelt værtshus med rødder <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> 1973. Selve huset er<br />

fra 1847 og i dag er det sønnen af værtshusets grundlægger, der<br />

ejer stedet.<br />

Der er 18 fadølshaner, som alle er frie og uafhængige af etablerede<br />

bryggerier. På hanerne finder man både importøl og dansk<br />

mikrobryg, og der<strong>til</strong> kommer ægte engelsk cask conditioned ale.<br />

Derudover finder man et bredt udvalg af flaskeøl – belgiske,<br />

engelske samt ikke mindst danske specialøl. En stor del af øllet<br />

serveres i de rette glas, og personalet har et godt kendskab <strong>til</strong> øl<br />

og er i stand <strong>til</strong> at give en god kvalificeret vejledning. Et virkelig<br />

godt ølsted, hvor man af og <strong>til</strong> kan opleve livemusik i weekenden.<br />

78 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Proppen<br />

Hovedgaden 27<br />

3460 Birkerød<br />

Tlf: 45 81 53 62<br />

www.proppen.dk<br />

GPS: 55.842074, 12.432251<br />

Proppen er <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster i Birkerøds lokale hjemsted.<br />

Proppen er en traditionel frokostrestaurant, der har været en fast<br />

del af Birkerød siden 1972. Stedet har et pænt øludvalg på mindst<br />

50 forskellige flasker og 10 haner.<br />

Forslag <strong>til</strong> nye øl fra <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster følges som regel op.<br />

Blandt andet kan man få flere spændende danske mikrobryg. Der<br />

forefindes et ølkort og personalet kan som regel fortælle meget<br />

mere om sortimentet.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

79


Republikken<br />

Munkegade 9<br />

6000 Kolding<br />

Tlf: 75 54 14 40<br />

www.republikken.com<br />

GPS: 55.489962, 9.477719<br />

Et ganske udmærket ølsted, der kalder sig selv både bar, café,<br />

restaurant, natklub og spillested. Her kan man få god rustik klassisk<br />

mad, store portioner <strong>til</strong> billige penge. Der kan også bes<strong>til</strong>les<br />

smørrebrød. Her er et godt og bredt øludvalg på 19 fadølshaner<br />

og ca. 85 flaskeøl. Udvalget i de nye danske mikrobryg er ikke<br />

overvældende men <strong>til</strong> gengæld finder man mange af de klassiske<br />

gode udenlandske øl, heriblandt også Trappistøl. Personalet er<br />

som regel gode <strong>til</strong> at vejlede om øllet og der bydes gerne på<br />

smagsprøver. Der serveres altid i korrekte glas og i baren forefindes<br />

ølkort.<br />

I sommerhalvåret er der udendørs servering i gårdhaven og hver<br />

måned i vinterhalvåret afholdes der quizaften i baglokalet også<br />

kaldet Barrikaden. Et af byens rigtig gode ølsteder.<br />

80 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Restaurant Bryghuset<br />

Holmegaard Park<br />

Glasværksvej 54, Fensmark<br />

4684 Holmegård<br />

Tlf.: 70 25 75 00<br />

www.holmegaardpark.dk<br />

GPS: 55.286539, 11.816521<br />

Holmegaard Bryghus eksisterer ikke længere, men der brygges<br />

igen øl på stedet og det er Holmegaard Bryghus’ oprindelige<br />

brygger Peer Holgersen, der står for øllet.<br />

Der brygges eksklusivt <strong>til</strong> Restaurant Bryghuset hvor øllet er<br />

tænkt ind i flere af retterne på menukortet. Der er som regel to<br />

faste øl og en sæsonøl på hanerne.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

81


Ris Ras filliongongong<br />

Mejlgade 24<br />

8000 Århus C<br />

Tlf: 86 18 50 06<br />

www.risras.dk<br />

GPS: 56.158541, 10.212086<br />

Et anderledes sted, hvor der satses på en afslappet atmosfære,<br />

der minder mere om en dagligstue end en café. Stedet byder på<br />

omkring 100 spændende øl, hvor man blandt andet finder en ”Ris<br />

Ras øl”, der dog dækker over Hancocks gode Høker Bajer.<br />

Caféen sælger mange forskellige specialprodukter (kaffe, rom,<br />

whisky, vandpibe og cigarer), men øl er bestemt et af stedets<br />

store indsatsområder i de hyggelige lokaler. Er øllet for koldt, kan<br />

man opleve at få en tempereret flaske fra kælderen i stedet. Ris<br />

Ras serverer ikke mad, men man er velkommen <strong>til</strong> at medbringe<br />

sin egen mad.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

82 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Sdr. Bjert Kro & Bjert Bryg<br />

Gl. Bjert 16<br />

6091 Bjert<br />

Tlf: 76 31 11 30<br />

www.sdrbjertkro.dk<br />

GPS: 55.453048, 9.559259<br />

Hyggeligt istandsat gammel kro der kan dateres <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> 1759<br />

med flot restaurant og god café. Der er værelser <strong>til</strong> overnatning<br />

og hyggelig gårdhave. Kroen ligger i Koldings opland tæt ved det<br />

historiske Skamlingsbanken, skov og strand.<br />

Kroen har deres egen øl, som brygges på stedet. Flere øl er valgt<br />

som ”Årets Koldingøl”. Der brygges otte forskellige ”Bjert Bryg”,<br />

nogle endda med humle fra egen avl. Det er muligt at se humlehaven<br />

efter aftale. Egne øl føres kun på flaske, mens der føres traditionel<br />

pilsnerøl på fad. Der er faste ølmenuer på spisekortet, der<br />

er kendt som et af Koldings bedste.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

83


Skagen Bryghus<br />

Kirkevej 10<br />

9990 Skagen<br />

Tlf: 98 45 00 50<br />

www.skagenbryghus.dk<br />

GPS: 57.722399, 10.583462<br />

Når man ankommer <strong>til</strong> Skagen Bryghus tæt på centrum er det<br />

første der møder én, en dejlig stor gårdhave hvor der om sommeren<br />

er plads <strong>til</strong> mange mennesker og ofte livemusik. Åbner man<br />

så døren ind <strong>til</strong> selve bryghuset er der stemning og et dejligt<br />

miljø. Baren i midten er designet som et gammelt træskib, og<br />

man kan nyde de store kobberkedler og gærtanke i baggrunden.<br />

Bryghuset har altid ti forskellige typer øl på hanerne, deriblandt<br />

øl <strong>til</strong> årstiden, samt et informativt ølkort.<br />

Personalet kan informere bredt om øllet og er ofte ”klædt på” <strong>til</strong><br />

lejligheden. Dvs. der afholdes forskellige temaer året rundt, feks.<br />

Oktoberfest hvor personalet er klædt flot på. Året rundt kan der<br />

opleves musik af forskellig karakter. Om sommeren er der et<br />

spændende og stort menukort, som bliver gjort lidt lettere om<br />

vinteren. Et sted med hyggelig atmosfære og altid godt humør.<br />

84 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Studenterhus Århus Baren<br />

Studenternes Hus,<br />

bygning 1422,<br />

Nordre Ringgade,<br />

8000 Århus C.<br />

www.universitetsbaren.dk<br />

GPS: 56.171486, 10.20043<br />

Aarhus Universitets studenterbar fra 1965. En ny forpagter overtog<br />

baren fra september 2003, og der satses i dag næsten kun på<br />

specialøl. Her føres omkring 150 forskellige flaskeøl. Baren er fyldt<br />

med ølglas, så der som regel kan serveres i de rette glas, der passer<br />

<strong>til</strong> øllen. Et fyldigt ølkort fortæller om de mange øl og ellers er<br />

en af barens store fordele dets personale, der uddannes grundigt<br />

i det store øludvalg.<br />

Selv om baren er en universitetsbar, er alle velkomne <strong>til</strong> at kigge<br />

ind i den hyggelige kælder (indgang i bygning 1420 fra<br />

Ringgaden, derefter en etage ned. Gå så <strong>til</strong> venstre).<br />

Her afholdes medlemsmøder et par gange om året.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

85


Svaneke Bryghus<br />

Svaneke Torv 5<br />

3740 Svaneke<br />

Tlf: 56 49 73 21<br />

www.bryghuset-svaneke.dk<br />

GPS: 55.136094, 15.140836<br />

Svaneke Bryghus åbnede i år 2000 som Danmarks østligste<br />

restaurantbryggeri. Svaneke Bryghus er beliggende i en gammel<br />

firelænget købmandsgård fra 1750 direkte ved torvet i Svaneke på<br />

Bornholm. Bryggeriet og restauranten er indrettet i længerne, og<br />

i gården imellem er der plads <strong>til</strong> udendørs servering. I restauranten<br />

sidder man direkte i bryggeriet, hvor der foregår daglige<br />

brygninger, og her kan man altså nyde øllet, mens man følger<br />

selve brygprocessen.<br />

Sortimentet er efterhånden stort og bredt, og på bryghuset serveres<br />

øllet upasteuriseret og ufiltreret. Ud over det faste sortiment,<br />

er der altid tre øl på hanerne, som kun sælges i Bryghuset.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

86 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Nu 160<br />

forskellige øl


Søgaards Bryghus<br />

C. W. Obels Plads 1 A<br />

9000 Aalborg<br />

Tlf: 98 16 11 14<br />

www.soegaardsbryghus.dk<br />

GPS: 57.048891, 9.919947<br />

Søgaards Bryghus åbnede i hjertet af Aalborg i sommeren 2004<br />

som en kombination af bryghus, restaurant og ølstue. Bryghuset,<br />

der har eget tapperi, har et bredt og skiftende sæsonbestemt<br />

sortiment på både hane og flaske. Bryghuset brygger ud over<br />

eget øl ofte kontraktbryg for andre. Løbende gennem året afholdes<br />

der forskellige musikalske arrangementer på bryghuset. I<br />

sommerhalvåret er der udendørs servering og der gennemføres<br />

musikalske arrangementer på torvet udenfor.<br />

Stedet er partner i VisitAalborgs ”Aalborg Beerwalk”. Søgaards<br />

Bryghus blev kåret som ”Årets Aalborg Beerwalk Pub 2011”.<br />

Aalborg Håndbryggerlaug holder sine laugsmøder på stedet (den<br />

3. tirsdag i hver måned kl. 19.00), alle der er interesseret i håndbrygning<br />

er velkomne.<br />

88 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


The Bishops Arms<br />

Ny Østergade 14<br />

1101 København K<br />

Tlf: 31 33 08 68<br />

www.bishopsarms.com<br />

GPS: 55.681366, 12.582766<br />

En dansk aflægger af en svensk pubkæde, som har over 30 pubber<br />

i Sverige. Det er en såkaldt gastropub, hvor der bydes på frokost,<br />

al la carte og søndagsbrunch. Der er 30 fadølshaner hvoraf<br />

fire er <strong>til</strong> cask. Hovedvægten ligger på engelske, amerikanske og<br />

svenske øl og en håndfuld af dem er mikrobryg. Desuden mere<br />

end 200 flaskeøl, med mange spændende imellem. Personalet<br />

har godt kendskab <strong>til</strong> øllene. Man kan slutte af med en whisky fra<br />

samlingen på 300 flasker.<br />

Pubben er indrettet med et bibliotek med mere end 4000 bøger.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

89


The Irish House<br />

Østerågade 25<br />

9000 Aalborg<br />

Tlf: 98 14 18 17<br />

www.theirishhouse.dk<br />

GPS: 57.049667, 9.92209<br />

The Irish House er en pub i engelsk/irsk s<strong>til</strong>, indrettet i en af<br />

byens smukke gamle bygninger. Der er livesport på storskærm og<br />

livemusik flere dage om ugen. Stedet har et bredt udvalg af øl fra<br />

hele verden, herunder naturligvis Irland.<br />

Man får skænket sin Guinness på de anbefalelsesværdige 119<br />

sekunder! Der er rig mulighed for at supplere sin øl med et godt<br />

glas skotsk eller irsk whiskey.<br />

Stedet er partner i Visit Aalborgs ”Aalborg Beerwalk”. Cead Mile<br />

Failte!<br />

90 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


The Jolly Butcher<br />

Danmarksgade 59<br />

9900 Frederikshavn<br />

Tlf: 98 43 93 50<br />

www.thejollybutcher.dk<br />

GPS: 57.440188, 10.53643<br />

Irsk pub beliggende midt i byens gågade. Fyldt med atmosfære<br />

og stemning og dét sted i Frederikshavn, hvor man finder det<br />

største øludvalg: 12 fadølsfaner og mange danske og udenlandske<br />

flaskeøl, som der jævnligt er udskiftning i. Bartenderne kan<br />

som regel vejlede om øllet og er lydhøre over for ønsker om at<br />

hjemtage nye øl. Langt de fleste øl serveres i det rette glas.<br />

Ovenpå er der en scene, hvorfra der leveres levende musik mange<br />

weekender om året. Om sommeren kan det gode øl nydes ude<br />

foran pubben på gågaden.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

91


The Upper Hill<br />

Schweizerpladsen 5<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf: 58 53 00 09<br />

www.upperhill.dk<br />

GPS: 55.404568, 11.353245<br />

The Upper Hill er en typisk irsk pub med livemusik hver weekend.<br />

Et fremragende ølsted, med over 20 fadølshaner, med jævnlig<br />

udskiftning. Der er også en hel del flaskeøl fra både danske og<br />

udenlandske bryggerier.<br />

Bartenderne er altid klar <strong>til</strong> at give en hånd med at finde den rigtige<br />

øl. Flere ølrelaterede arrangementer i løbet af året, f.eks.<br />

munkeaften og belgisk aften. The Upper Hill er bestemt et besøg<br />

værd.<br />

92 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


The Wharf<br />

Borgergade 16<br />

9000 Aalborg<br />

Tlf: 98 11 70 10<br />

GPS: 57.051353, 9.91639<br />

Engelsk pub der har begejstret ølfolket i Aalborg siden 2002.<br />

Stedet satser særligt på et stort udvalg af cask ale og øl fra uafhængige<br />

danske bryghuse. Ejeren Iain Russell, der også ejer<br />

Charlie’s i København, har den filosofi, at hans barer skal støtte<br />

de uafhængige bryggerier og sælge kvalitetsøl. På The Wharf er<br />

der plads <strong>til</strong> 18 tønder cask ale og stedet er blandt de få steder<br />

udenfor Storbritannien, som har modtaget ”Cask Marque”.<br />

Der er 26 haner med fadøl fra Danmark, Tyskland, Holland, Belgien,<br />

Tjekkiet, Irland og Storbritannien samt et mindre øludvalg<br />

på flaske. <strong>Øl</strong>udvalget skifter generelt meget ofte. Bartenderne<br />

vejleder godt om øllet. Der vises livesport på tv.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

93


Underground<br />

Torvegade 24<br />

6700 Esbjerg<br />

Tlf: 75 13 01 11<br />

www.britannia.dk<br />

GPS: 55.467494,8.451838<br />

Hotel Britannias engelske pub har et varieret udbud af fadøl, -<br />

hvoraf én er pubens egen (etiket-)øl. Pænt udvalg af flaskeøl. På<br />

Underground fokuserer man på det lokale øl fra Fanø Bryghus,<br />

samt et bredt udvalg fra Nørrebro Bryghus.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster.<br />

94 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Vintapperiet<br />

Brogade 37<br />

5700 Svendborg<br />

Tlf: 62 22 34 48<br />

www.vintapperierne.dk<br />

GPS: 55.058518, 10.6108<br />

Fransk inspireret bistro og importør af et lille men eksklusivt<br />

udvalg af franske, korsikanske og tjekkiske øl, der både sælges fra<br />

butikken og som kan nydes i den <strong>til</strong>hørende skænkestue <strong>til</strong> rimelige<br />

priser. Ud over øl af egen import serveres og sælges øl fra<br />

lokale mikrobryggerier.<br />

Om sommeren kan man sidde udendørs i en hyggelig gård.<br />

Svendborg var før kendt for at være dén by i Danmark med flest<br />

værtshuse pr. indbygger. I dag er byen ingen øloase på nogen<br />

måde – bortset fra Vintapperiet, der gennem en årrække har<br />

gjort et stort og prisværdigt arbejde for udbredelse af godt og<br />

spændende øl i Svendborg.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

95


You’ll Never Walk Alone<br />

A.L. Passagen 2<br />

6000 Kolding<br />

Tlf: 75 50 80 44<br />

www.denengelskepub.dk<br />

GPS: 55.489303, 9.475765<br />

Et unikt og fremragende ølsted, som er kendt i hele landet, ikke<br />

mindst på grund af ejeren Torben Mathews, der er anerkendt<br />

som en af landets førende ølforedragsholdere og forfattere.<br />

Personalet har god viden om øllet og der serveres gerne smagsprøver.<br />

Man kan også købe et sæt med et udvalg af smagsprøver<br />

– ligesom der kan bes<strong>til</strong>les bord med egen fadølshane. Det er<br />

muligt at få serveret mad på udvalgte tidspunkter. Stedet har et<br />

stort udvalg af øl – godt 320 forskellige flaskeøl og 23 fadølshaner,<br />

og da der samtidig selv importeres, finder man mange helt<br />

unikke øl på både flaske og fad. På pubben serveres desuden cask<br />

conditioned ale, idet pubben er lavet som en vaskeægte engelsk<br />

pub; ikke noget med den typiske danske kopi pub. You’ll Never<br />

Walk Alone serverer som det eneste sted øl fra Kolding Bryglaug.<br />

Stedet fører også sine egne øl, brygget på et lokalt bryggeri.<br />

Der gives rabat <strong>til</strong> medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster på alt fadøl.<br />

96 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


<strong>Øl</strong>baren<br />

Elmegade 2<br />

2200 København N<br />

Tlf: 35 35 45 34<br />

www.oelbaren.dk<br />

GPS: 55.689149, 12.557619<br />

Et rigtig godt ølsted, der satser fuldstændigt på et spændende<br />

øludvalg. Her ved bartenderne, hvad de laver, og de kan rådgive<br />

gæsterne. Der findes et stort og flot udvalg af øl (omkring 100<br />

forskellige), og stedet serverer gerne nye, spændende og sjældne<br />

øl, selvfølgelig i originale glas. På barens hjemmeside beskriver<br />

man kort stedets filosofi: ”På <strong>Øl</strong>baren går vi ikke efter at have det<br />

største udvalg, vi vil hellere præsentere et bredt og interessant<br />

udvalg. Vi skifter løbende ud, specielt på hanerne, og du vil som<br />

gæst derfor ofte finde noget, du ikke har fået før hos os.”<br />

Flere mikrobryggerier bruger <strong>Øl</strong>baren <strong>til</strong> at lancere deres nye øl,<br />

og det er også <strong>Øl</strong>baren, der står bag initiativet <strong>Øl</strong>entusiasternes<br />

J-dag, hvor kvalitetsjuleøllene frigives den første torsdag i<br />

november, som et velsmagende alternativ <strong>til</strong> de store bryggeriers<br />

J-dag.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

97


Ørsted <strong>Øl</strong>bar<br />

Nørre Farimagsgade 13<br />

1364 Kbh. K<br />

Tlf: 33 93 65 75<br />

www.oerstedoelbar.dk<br />

GPS: 55.681219, 12.564677<br />

Nede i lyse kælderlokaler i Nørre Farimagsgade lige over for<br />

Ørstedsparken finder man Ørsted <strong>Øl</strong>bar. Som navnet antyder, satses<br />

der her på godt øl, og på de mange fadølshaner findes mange<br />

gode, danske mikrobryg.<br />

Er man ikke <strong>til</strong>freds med dette, byder ølkortet på et virkelig stort<br />

og bredt udvalg af flasker, hvor de fleste ølentusiaster vil kunne<br />

finde noget, der frister.<br />

98 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


Lokalafdelingerne anbefaler<br />

Ud over de steder, der har modtaget Dansk <strong>Øl</strong>mærke, findes der<br />

rigtig mange gode ølsteder, der lige mangler det sidste for at få<br />

et ølmærke. Disse steder kan findes på de følgende sider, hvor<br />

<strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiasters lokalafdelinger frit får lov at anbefale<br />

værtshuse, som ikke er omtalt tidligere i denne guide.<br />

For yderligere information om anbefalede ølsteder se ale.dk<br />

under ”Mennesker og steder”.<br />

Amager<br />

Allé Kroen<br />

Alléen 54-56<br />

2770 Kastrup<br />

Amagerhylden<br />

Reberbanevej 3<br />

2300 København S<br />

Boulevard Bodega<br />

Amager Boulevard 129<br />

2300 København S<br />

Cafe 5-Øren<br />

Amagerbrogade 170<br />

2300 København S<br />

Cafe Amager<br />

Amagerbrogade 29<br />

2300 København S<br />

Couloir<br />

Amager Strandvej 112<br />

2300 København S<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

99


Lokalafdelingerne anbefaler<br />

Ingolfs Kaffebar<br />

Ingolfs Alle 3, 2300 Kbh. S<br />

Restaurant Kareten<br />

Hollænderdybet 1<br />

2300 København S<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Værkstedet<br />

Amager Fælledvej 16<br />

2300 København S<br />

Bornholm<br />

Café Pink Paja<br />

Hovedgaden 26, Snogebæk<br />

3730 Nexø<br />

Cafe Gustav<br />

Store Torv 8, 3700 Rønne<br />

Café Solskin<br />

Snellemark 26, 3700 Rønne<br />

100 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Fyrtøjet<br />

Store Torvegade 22<br />

3700 Rønne<br />

Hotel Pepita<br />

Langebjergvej 1, Sandvig<br />

3770 Allinge<br />

Højers Iscafé<br />

Højers Gaard 7, 3770 Allinge<br />

O’Mally<br />

Store Torvegade 2, 3700 Rønne<br />

Restaurant Det Gamle Posthus<br />

Kirkegade 8<br />

3770 Allinge<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Restaurant Poul P.<br />

Store Torvegade 29<br />

3700 Rønne<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster


Lokalafdelingerne anbefaler<br />

Rådhuskroen Hansens Bøfhus<br />

Nørregade 2 A, 3700 Rønne<br />

Djursland<br />

Hotel Ebeltoft Strand<br />

Ndr. Strandvej 3<br />

8400 Ebeltoft<br />

Gastropub Kruset<br />

Lillegade 18, 8500 Grenaa<br />

Esbjerg<br />

Apel’s Vinstue -<br />

Vinspecialisten<br />

Danmarksgade 45<br />

6700 Esbjerg<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Café Frederik<br />

Skolegade 46, 6700 Esbjerg<br />

Café StorM Fanø<br />

Hovedgaden 19, Nordby<br />

6720 Fanø<br />

Restaurant Industrien<br />

Skolegade 27, 6700 Esbjerg<br />

Frederikshavn<br />

Jerry’s Restaurant & Bryghus<br />

Amaliegade 2<br />

9900 Frederikshavn<br />

John Bull,<br />

Classic Hotel Jutlandia<br />

Havnepladsen 1<br />

9900 Frederikshavn<br />

Faaborg<br />

Café Heimdal<br />

Strandgade 12<br />

5600 Faaborg<br />

Haderslev<br />

Andy’s Bar de Ville<br />

Gravene 14 D<br />

6100 Haderslev<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

101


Lokalafdelingerne anbefaler<br />

Ras<br />

Torvet 6, 6100 Haderslev<br />

Tribunen<br />

Gravene 14B<br />

6100 Haderslev<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Halsnæs<br />

Asserbo Kro<br />

Nyvej 26<br />

3360 Liseleje<br />

Café Lisestuen<br />

Liselejevej 44, 3360 Liseleje<br />

Charlies Café & Steakhouse<br />

Nørregade 29<br />

3300 Frederiksværk<br />

Restaurant Nemo<br />

Havnegade 18<br />

3390 Hundested<br />

102 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Restaurant Tinggården<br />

Frederiksværkvej 182<br />

3300 Frederiksværk<br />

Haslev<br />

Red Corner<br />

Torvet 5 B<br />

4690 Haslev<br />

Helsingør<br />

Gæstgivergården<br />

Kampergade 9-11<br />

3000 Helsingør<br />

Herning<br />

A Hereford Beefstouw<br />

Torvet 4, 7400 Herning<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Hillerød<br />

Broder Rus’ kælder<br />

Esrum Kloster<br />

Klostergade 11, Esrum<br />

3230 Græsted


Lokalafdelingerne anbefaler<br />

Café København<br />

Torvet 4, 3400 Hillerød<br />

Hjørring<br />

Café Chic Hjørring<br />

Jernbanegade 3<br />

9800 Hjørring<br />

Café Ciffy<br />

Strømgade 4<br />

9800 Hjørring<br />

Caféen Det Bette Hotel<br />

Nørregade 33<br />

9800 Hjørring<br />

Løkken Bryghus<br />

Kjelgaards Plads 5<br />

9480 Løkken<br />

Miss Margerines Irske Pub<br />

Feriebyen Skallerup Klit<br />

9800 Hjørring<br />

Holbæk<br />

O’Malleys<br />

Algade 33<br />

4500 Nykøbing Sj<br />

Holstebro<br />

Mary McGee<br />

Østergade 15<br />

7500 Holstebro<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Den Glade Pingvin<br />

Søndergade 14<br />

7600 Struer<br />

John Bull Pub Struer<br />

Kirkegade 2<br />

7600 Struer<br />

Den Gamle Landsby<br />

Hjerl Hedevej 14<br />

7830 Vinderup<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

103


Lokalafdelingerne anbefaler<br />

Kongens Lyngby<br />

Big Mammas Pizza House<br />

Jernbanevej 10<br />

2800 Kongens Lyngby<br />

Café Hobitten<br />

Sorgenfri Torv 17<br />

2800 Kongens Lyngby<br />

Kælderbaren<br />

Anker Engenlundsvej 101E<br />

2800 Kongens Lyngby<br />

København<br />

Bloomesday<br />

Niels Hemmingsensgade 32<br />

1153 København K<br />

Café Ae<br />

Frederikssundsvej 7<br />

2400 København NV<br />

104 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Café Globen<br />

Turesensgade 2 B, 1368 Kbh. K<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Café Obelix<br />

Vesterbrogade 53, 1620 Kbh. V<br />

Café Svejk<br />

Smallegade 31<br />

2000 Frederiksberg<br />

Carlsberg Besøgscenter og<br />

Husbryggeriet Jacobsen<br />

Gamle Carlsbergvej 11<br />

1799 København V<br />

Drop Inn<br />

Kompagnistræde 34<br />

1208 København K<br />

Frederik VI Bodega<br />

Frederiksberg Alle 42<br />

1820 Frederiksberg C


Lokalafdelingerne anbefaler<br />

Guinness Pub<br />

Valby Langgade 43, 2500 Valby<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Jernbanecaféen<br />

Reventlowsgade 16<br />

1651 København V<br />

Kaffe Kalaset<br />

Vendersgade 16, 1363 Kbh. K<br />

Kennedy´s Irish Bar<br />

Gl. Kongevej 23, 1610 Kbh. V<br />

Krut’s Karport<br />

Øster Farimagsgade 12<br />

2100 København Ø<br />

McJoy's Cholice<br />

Nyhavn 47, 1051 København K<br />

Nyhavn 17<br />

Nyhavn 17, 1051 København K<br />

Panzón Vinbar<br />

Rosenvængets Alle 6<br />

2100 København Ø<br />

Restaurant & Pub Skt. Nikolaj<br />

Nikolajgade 18, 1068 Kbh. K<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Restaurant Gold Prag<br />

Gothersgade 39, 1123 Kbh. K<br />

Shamrock Inn<br />

Jernbanegade 7, 1620 Kbh. V<br />

The Globe Irish Pub<br />

Nørregade 43-45, 1165 Kbh. K<br />

Trykbar<br />

Møntergade 24, 1116 Kbh. K<br />

Vinstuen 90’eren<br />

Gammel Kongevej 90<br />

1850 Frederiksberg C<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

105


Lokalafdelingerne anbefaler<br />

Maribo<br />

Krenkerup Bryggeri<br />

Krenkerupvej 33<br />

4990 Sakskøbing<br />

Middelfart<br />

Holms<br />

Algade/Nygade<br />

5500 Middelfart<br />

O’Neill’s Irish Pub<br />

Østergade 11,<br />

5610 Assens<br />

Næstved<br />

Rådhuskroen Næstved<br />

Skomagerrækken 8<br />

4700 Næstved<br />

Stepp Inn<br />

Ramsherred 14 B<br />

4700 Næstved<br />

106 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Odense<br />

Brasserie Grand<br />

Jernbanegade 18<br />

5000 Odense C<br />

Café Biografen<br />

Brandts Passage 39-41<br />

5000 Odense C<br />

Café Birdy’s<br />

Nørregade 21-23, 5000 Odense C<br />

Den Smagløse Café<br />

Vindegade 57, 5000 Odense C<br />

Eydes Kælder<br />

Kongensgade 31 A<br />

5000 Odense C<br />

Franck A<br />

Jernbanegade 4, 5000 Odense C<br />

Gertruds<br />

Jernbanegade 8, 5000 Odense C


Lokalafdelingerne anbefaler<br />

Heidis Bier Bar Odense<br />

Vestergade 75<br />

5000 Odense C<br />

Kick-off<br />

Overgade 45-47<br />

5000 Odense C<br />

Restaurant Cro’n<br />

Dronningensgade 29<br />

5000 Odense C<br />

Restaurant Grønttorvet<br />

Sortebrødre Torv 9<br />

5000 Odense C<br />

Sir Club<br />

Nørregade 49, 5000 Odense C<br />

Randers<br />

Barrys Pub<br />

Middelgade 14<br />

8900 Randers C<br />

MacAle<br />

Søndergade 2, 8900 Randers C<br />

Murshin Durkin Pub<br />

Storegade 15, 8900 Randers C<br />

Ribe<br />

Postgaarden<br />

Nederdammen 36, 6760 Ribe<br />

Quedensgård<br />

Café & Krambod<br />

Overdammen 10, 6760 Ribe<br />

Stenbohus<br />

Stenbogade 1, 6760 Ribe<br />

Strygejernet<br />

Dagmarsgade 1, 6760 Ribe<br />

Ringsted<br />

Cafe Vivaldi<br />

Sct. Hansgade 18, 4100 Ringsted<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

107


Lokalafdelingerne anbefaler<br />

Café Wagner<br />

Tinggade 12, 4100 Ringsted<br />

Ferdinands Bøfhus<br />

Nørregade 31-33<br />

4100 Ringsted<br />

La Rustica<br />

Kloster Parks Alle 11<br />

4100 Ringsted<br />

Restaurant Baghuset<br />

Sct. Hansgade 31 a<br />

4100 Ringsted<br />

Roskilde<br />

Druedahls<br />

Skomagergade 40<br />

4000 Roskilde<br />

Mulligans<br />

Hestetorvet 1<br />

4000 Roskilde<br />

108 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Restaurant Bryggergården<br />

Algade 15, 4000 Roskilde<br />

Silkeborg<br />

Café 1. række<br />

Papirfabrikken 80<br />

8600 Silkeborg<br />

Café KiK<br />

Papirfabrikken 10 C<br />

8600 Silkeborg<br />

Café Safran<br />

Gravene 43-45, 8800 Viborg<br />

Dickens Pub Viborg<br />

Vesterbrogade 10-12<br />

8800 Viborg<br />

Restaurant Latinerly<br />

Sct. Mathias Gade 78<br />

8800 Viborg


Lokalafdelingerne anbefaler<br />

Svendborg<br />

Restaurant 5<br />

Havnepladsen 3 A<br />

5700 Svendborg<br />

Børsen/Face Inn<br />

Gerritsgade 31<br />

5700 Svendborg<br />

Hansted<br />

Vestergade 2 A<br />

5700 Svendborg<br />

Heidis Bier Bar Svendborg<br />

Klosterplads 6<br />

5700 Svendborg<br />

Kahytten<br />

Frederiksgade 15<br />

5700 Svendborg<br />

Majorgaarden<br />

Landevejen 155, 5883 Oure<br />

Torvet<br />

Torvet 10 B, 5700 Svendborg<br />

Sønderborg<br />

Kaffariet<br />

Rådhustorvet 4<br />

6400 Sønderborg<br />

Penny Lane<br />

Store Rådhusgade 12<br />

6400 Sønderborg<br />

Thisted<br />

Café Coks<br />

Vestergade 11, 7700 Thisted<br />

Café <strong>Øl</strong>hunden<br />

Nørretorv 4, 7700 Thisted<br />

Old English Pub<br />

Korsgade 5, 7700 Thisted<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

109


Lokalafdelingerne anbefaler<br />

Pubben<br />

Algade 25, 7900 Nykøbing M<br />

Tønder<br />

Skibbroen<br />

Skibbroen 6, 6270 Tønder<br />

Varde<br />

Big Ben Old English Pub<br />

Torvet 8, 6800 Varde<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Egebladets Café<br />

Torvegade 4, 6800 Varde<br />

Kvie Sø Camping<br />

Kvie Søvej 4, 6823 Ansager<br />

Vejle<br />

Café Far Bar<br />

Rådhuspassagen 9<br />

7100 Vejle<br />

110 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Caféen Den Gamle Arrest<br />

Klostergade 1, 7100 Vejle<br />

Conrad Café<br />

Søndergade 14, 7100 Vejle<br />

Seven oaks<br />

Dæmningen 42G, 7100 Vejle<br />

Charlys Pub<br />

Søndergade 14, 7100 Vejle<br />

Lido Cafeen<br />

Søndertorv 1, 7100 Vejle<br />

The New Cat Pub<br />

Dæmningen 43, 7100 Vejle<br />

Vordingborg<br />

Bryghuset Møn<br />

Luffes Gård, Storegade 18<br />

4780 Stege


Lokalafdelingerne anbefaler<br />

Café Piaf<br />

Algade 88 B<br />

4760 Vordingborg<br />

Einstein Café<br />

Algade 66<br />

4760 Vordingborg<br />

Østfyn<br />

Restaurant Teglværksskoven<br />

Strandalléen 92,<br />

5800 Nyborg<br />

Aalborg<br />

Café Frederiksberg<br />

Hadsundvej 1 B, 9000 Aalborg<br />

Café Victoria<br />

Borgergade 1, 9000 Aalborg<br />

Old Games Pub<br />

Ved Stranden 5, 9000 Aalborg<br />

Århus C<br />

Fredes Flyvende Tallerken<br />

Østbanetorvet 2<br />

8000 Århus C<br />

Heidis Bier Bar Århus<br />

Klostergade 34, 8000 Århus C<br />

Kejserriget<br />

Vesterport 10, 8000 Århus C<br />

Murphy’s 8541<br />

Bondehaven 17, 8541 Skødstrup<br />

Peter Gift<br />

M. P. Bruuns Gade 28<br />

8000 Århus C<br />

Sherlock Holmes<br />

Frederiksgade 76<br />

8000 Århus C<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

111


Værd at rejse efter<br />

<strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiasters regionsformænd og – næstformænd, samt<br />

Landsbestyrelsen har i januar <strong>2012</strong> udpeget en række ølsteder,<br />

som man mener er ”værd at rejse efter”.<br />

Man kunne stemme på fire ølsteder blandt modtagerne af Dansk<br />

<strong>Øl</strong>mærke <strong>2012</strong>. Man måtte dog ikke stemme på ølsteder fra egen<br />

region. Der kom mange gode forslag, men ti ølsteder skilte sig<br />

markant ud.<br />

Her følger listen (i alfabetisk rækkefølge) over udskænkningssteder<br />

i Danmark, som Regionsrådet mener er en togtur værd:<br />

1. Brewpub, København<br />

2. Carlsens Kvartér – Odense<br />

3. Chr. Firtal, Odense<br />

4. Den tatoverede enke, København<br />

5. Det Bette <strong>Øl</strong>hus, Ålbæk<br />

6. Hugos Kælder, Køge<br />

7. Søgaards Bryghus, Aalborg<br />

8. The Wharf, Aalborg<br />

9. You’ll Never Walk Alone, Kolding<br />

10. Ørsted <strong>Øl</strong>bar, København<br />

112 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl


<strong>Øl</strong>stederne på Google Maps<br />

Som noget nyt kan man også finde alle 72 modtagere af Dansk<br />

<strong>Øl</strong>mærke på Google Maps – tjek www.pub.ale.dk, hvor der også<br />

bliver mulighed for at downloade GPS-koordinater <strong>til</strong> brug i både<br />

mobiltelefoner og GPS-enheder. Der vil ligeledes komme en app<br />

”<strong>Godt</strong> øl” i både en android- og iPhone-version.<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

113


Gode indkøbssteder for godt øl<br />

<strong>Danske</strong> butikker har gennem de seneste år fået et langt større<br />

udvalg af øl. Men hvor kan man så finde de gode indkøbssteder<br />

for godt øl? Alle lokalafdelinger har kunnet inds<strong>til</strong>le op <strong>til</strong> fire<br />

gode indkøbssteder i forbindelse med uddelingen af Dansk<br />

<strong>Øl</strong>mærke <strong>2012</strong>, Lokalafdeling København dog op <strong>til</strong> otte.<br />

For yderligere information om anbefalede ølforretninger, se<br />

ale.dk under ”Mennesker og steder”.<br />

Amager<br />

Fish and Beer<br />

Amagerbrogade 143<br />

2300 København S<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Kvickly Sundby<br />

Englandsvej 28<br />

2300 København S<br />

Toft Vin<br />

Islands Brygge 25<br />

2300 København S<br />

114 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Ballerup<br />

Kvickly Værløse<br />

Bymidten 75<br />

3500 Værløse<br />

Skjold Burne Ballerup<br />

Sct. Jacobsvej 1<br />

2750 Ballerup<br />

Taastrup Ny Vinhandel<br />

Taastrup Hovedgade 74<br />

2630 Taastrup


Gode indkøbssteder for godt øl<br />

Birkerød<br />

Dalgaard Supermarked<br />

Kongevejs-Centret 6<br />

2970 Hørsholm<br />

Kvickly Allerød<br />

M.D. Madsensvej 21<br />

3450 Allerød<br />

SuperBest i Bistrup<br />

Vasevej 119, 3460 Birkerød<br />

Bornholm<br />

Butik Tanken<br />

Torvegade 23<br />

3730 Nexø<br />

Den økologiske Købmand<br />

Fælledvej 45, 3790 Hasle<br />

Rådhuskiosken<br />

Snellemark 34<br />

3700 Rønne<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Djursland<br />

Hos Walter Ebeltoft<br />

Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft<br />

Vinoteket<br />

Storegade 6, 8500 Grenå<br />

Esbjerg<br />

Ingers Ost og Vin<br />

Helgolandsgade 26<br />

6700 Esbjerg<br />

Kaffe og Thehuset<br />

Torvegade 41<br />

6700 Esbjerg<br />

Vinlageret Fanø<br />

Hovedgade 37<br />

6720 Fanø<br />

Aakjærs<br />

Strandbygade 46<br />

6700 Esbjerg<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

115


Gode indkøbssteder for godt øl<br />

Fredericia<br />

Dahlgård<br />

Skærbæk Havnegade 30<br />

7000 Fredericia<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Den Lille Vinkælder<br />

Prinsessegade 39<br />

7000 Fredericia<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Fredericia Vinhandel<br />

Danmarksgade 49<br />

7000 Fredericia<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Vinboden<br />

Erritsø Bygade 57<br />

7000 Fredericia<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

116 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Frederikshavn<br />

Det Bette <strong>Øl</strong>hus<br />

Skagensvej 30<br />

9983 Ålbæk<br />

SuperBest<br />

Læsøgade 16<br />

9900 Frederikshavn<br />

Faaborg<br />

Euro Soar Horne<br />

Horne Landevej 25 A<br />

5600 Faaborg<br />

Halsnæs<br />

Kvickly Frederiksværk<br />

Torvet 35, 3300 Frederiksværk<br />

SuperBest Hundested<br />

Nørregade 11<br />

3390 Hundested<br />

SuperBrugsen <strong>Øl</strong>sted<br />

Byvej 6, 3310 <strong>Øl</strong>sted


Gode indkøbssteder for godt øl<br />

Skjold Burne<br />

Kirkegade 9, 3300 Frederiksværk<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Haslev<br />

Tønden<br />

Jernbanegade 36, 4690 Haslev<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Helsingør<br />

Helsingør Vinhandel<br />

Bramstræde 2, 3000 Helsingør<br />

Kvickly i Prøvestenscentret<br />

Birkedalsvej, 3000 Helsingør<br />

Prøvestenens Vinhandel<br />

Prøvestensvej 14,<br />

3000 Helsingør<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Skjold Burne<br />

Bramstræde 4A<br />

3000 Helsingør<br />

Herning<br />

Uhrskov Vinhandel<br />

Bredgade 56, 7400 Herning<br />

Vin og Gavehuset<br />

Strøget 8, 7430 Ikast<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Vinspecialisten Herning<br />

Merkurvej 84, 7400 Herning<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Over Kælderen<br />

Storegade 44, 7330 Brande<br />

Hjørring<br />

Super Best Højene<br />

Skagensvej 201<br />

9800 Hjørring<br />

Købmandsgården<br />

Merko i Tversted<br />

Tannisbugtvej 38<br />

9881 Bindslev<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

117


Gode indkøbssteder for godt øl<br />

Erling Christensen Møbler<br />

Hørmestedvej 342<br />

9870 Sindal<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Holbæk<br />

Kastanielys<br />

Søndervangsvej 39<br />

4583 Sjællands Odde<br />

Sidinge Gårdbutik og<br />

Frugtplantage<br />

Sidingevej 39, 4560 Vig<br />

Søkildegaard<br />

Aagerupvej 78, 4390 Vipperød<br />

Holstebro<br />

Nørreport Estate Wine/<br />

Beer Paradise<br />

Nørregade 54<br />

7500 Holstebro<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

118 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Vin- og Delikatessehuset<br />

Nørregade 18<br />

7500 Holstebro<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Vin & Kunst<br />

Østergade 54, 7600 Struer<br />

Vinoteket Enghaven<br />

Enghaven 5-7<br />

7500 Holstebro<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Horsens<br />

Vinoble Horsens<br />

Hestedamsgade 3<br />

8700 Horsens<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Vinspecialisten Horsens<br />

Vitus Berings Plads 1<br />

8700 Horsens<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster


Gode indkøbssteder for godt øl<br />

Kolding<br />

Liva Stormarked Nord<br />

Galgebjergvej 24, 6000 Kolding<br />

Liva Stormarked Syd<br />

Domhusgade 6-8,<br />

6000 Kolding<br />

Kolding Vinhandel<br />

Låsbybanke 12, 6000 Kolding<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

SuperBest Christiansfeld<br />

Lindegade 33,<br />

6070 Christiansfeld<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Kgs. Lyngby<br />

Holger Frederiksens Efterfølger<br />

Ordrupvej 100<br />

2920 Charlottenlund<br />

Skaaning Vin<br />

Lyngby Storcenter 24<br />

2800 Kgs. Lyngby<br />

SuperBest Kongens Lyngby<br />

Lyngby Hovedgade 80<br />

2800 Kgs. Lyngby<br />

Bagsværd Vinhandel<br />

Bagsværd Hovedgade 125<br />

2880 Bagsværd<br />

København<br />

Barleywine<br />

Admiralgade 21, 1066 Kbh. K<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Belgisk Bryg<br />

Emdrup Mosevej 12<br />

2400 København NV<br />

Bunker Beer<br />

Edvard Griegs Gade 14-16<br />

2100 København Ø<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

119


Gode indkøbssteder for godt øl<br />

Gammel Strand <strong>Øl</strong>- & Vinlager<br />

Naboløs, 1206 København K<br />

Høkeren<br />

Ravnsborggade 13, kld tv<br />

2200 København N<br />

Kihoskh<br />

Søndre Boulevard 53<br />

1720 København V<br />

Magasin Mad & Vin<br />

Kongens Nytorv 13, 1095 Kbh. K<br />

<strong>Øl</strong>butikken<br />

Istedgade 44, 1650 Kbh. V<br />

Køge<br />

Holte Vinlager<br />

Torvebyen 1, 4600 Køge<br />

Vinspecialisten<br />

Brogade 19, 4600 Køge<br />

120 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Wika SuperBest<br />

Gymnasievej 29, 4600 Køge<br />

Maribo<br />

Dagli' Brugsen Holeby<br />

Vestervej 3, 4960 Holeby<br />

Marius Mortensens Eftf.<br />

Frisegade 2 A<br />

4800 Nykøbing F<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

SuperBrugsen Maribo<br />

Ved Åen 3, 4930 Maribo<br />

Middelfart<br />

Miljøtorvet<br />

Middelfartvej 87, Skovshøjrup<br />

5464 Brenderup<br />

Vin & Vin<br />

Brovejen 244<br />

5500 Middelfart<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster


Gode indkøbssteder for godt øl<br />

Vinspecialisten Middelfart<br />

Østergade 54<br />

5500 Middelfart<br />

Slagteren i Strib<br />

Vestergade 60<br />

5500 Middelfart<br />

Næstved<br />

LH Supermarked SuperBest<br />

Østergade 16-18<br />

4700 Næstved<br />

Irma Næstved<br />

Dania 13, 4700 Næstved<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Næstved Vinhandel<br />

Sct. Jørgens Park 70<br />

4700 Næstved<br />

SuperBrugsen i Fensmark<br />

Næstvedvej 2, Fensmark<br />

4684 Holmegaard<br />

Odense<br />

Boysens Vinhandel<br />

Skibhusvej 100<br />

5000 Odense C<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

H.J. Hansens Vinhandel<br />

Vestergade 97-101<br />

5000 Odense C<br />

Vinens Verden<br />

Slotsgade 21, 5000 Odense C<br />

Vinoble Odense<br />

Overgade 19, 5000 Odense C<br />

Randers<br />

Randers Vinhus<br />

Brødregade 25<br />

8900 Randers C<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

121


Gode indkøbssteder for godt øl<br />

Vinspecialisten<br />

Dytmærsken 3<br />

8900 Randers C<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Ribe<br />

Postgaarden<br />

Nederdammen 36<br />

6760 Ribe<br />

Roskilde<br />

Den Franske Vinhandel<br />

Skomagergade 3<br />

4000 Roskilde<br />

Føtex Roskilde<br />

Roskilde Stationscenter<br />

4000 Roskilde<br />

Kvickly Hyrdehøj<br />

Hyrdehøj Bygade 6 A<br />

4000 Roskilde<br />

122 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

SuperBest Lejre<br />

Bygaden 21<br />

4000 Roskilde<br />

Rødovre<br />

Getränkeland<br />

Rebæk Søpark, 2650 Hvidovre<br />

Irma<br />

Rødovre Centrum<br />

2610 Rødovre<br />

Rødovre<br />

Metro<br />

Ejby Industrivej 111<br />

2600 Glostrup<br />

SuperBest<br />

Rødovre Centrum<br />

2610 Rødovre


Gode indkøbssteder for godt øl<br />

Silkeborg<br />

Voldby Købmandshandel<br />

Viborgvej 96, Voldby<br />

8450 Hammel<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Piaf Vinhandel<br />

Nygade 33<br />

8600 Silkeborg<br />

Vinspecialisten H.J. Hansen<br />

Vestergade 23<br />

8600 Silkeborg<br />

Skanderborg<br />

Løvbjerg Skanderborg<br />

Adelgade 70<br />

8660 Skanderborg<br />

Slagelse<br />

Skovgaard Vine<br />

Elmedalsvej 1<br />

4200 Slagelse<br />

Svendborg<br />

Den gamle butik<br />

Bagergade 5<br />

5700 Svendborg<br />

<strong>Øl</strong> Handleriet<br />

Vesterby Stræde 4<br />

5900 Rudkøbing<br />

Vinspecialisten<br />

Korsgade 7<br />

5700 Svendborg<br />

Sønderborg<br />

Dagli'Brugsen<br />

Havnbjergcenter 1<br />

6430 Nordborg<br />

Wohlenberg Vinhandel<br />

Perlegade 10<br />

6400 Sønderborg<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

123


Gode indkøbssteder for godt øl<br />

Thisted<br />

Prebens Vinhandel<br />

Gågaden<br />

7900 Nykøbing Mors<br />

Chokoladekurven<br />

Vestergade 22<br />

7700 Thisted<br />

SuperBrugsen Thisted<br />

Vestergade 15<br />

7700 Thisted<br />

Tønder<br />

Specialbutik og Café Johannes<br />

Storegade 12<br />

6270 Tønder<br />

Kong Christian X<br />

Vestergade 66 - i gården<br />

6270 Tønder<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

124 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Varde<br />

Egebladet Natur & Helse<br />

Torvegade 4<br />

6800 Varde<br />

Vejle<br />

Havnens Vin- & Tobakshus<br />

Havnegade 37<br />

7100 Vejle<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Kvickly Vejle<br />

Søndertorv 2, Butik 100<br />

7100 Vejle<br />

LokalBrugsen Jennum<br />

Jennumvej 163, Jennum<br />

7100 Vejle<br />

Vinoble Vejle<br />

Vestergade 24<br />

7100 Vejle


Gode indkøbssteder for godt øl<br />

Vordingborg<br />

Kvickly Vordingborg<br />

Rådhustorvet 4<br />

4760 Vordingborg<br />

Skjold Burne Vordingborg<br />

Algade 89<br />

4760 Vordingborg<br />

SuperBest Præstø<br />

Svend Gønges Torv 9<br />

4720 Præstø<br />

SuperBrugsen Lendemark<br />

Vasen 3, 4780 Stege<br />

Østfyn<br />

Den Belgiske <strong>Øl</strong>mand<br />

Skolevej 22<br />

5874 Hesselager<br />

Osteboden Fru Hansen<br />

Kongegade 12, 5800 Nyborg<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Vinspecialisten Nyborg<br />

Nørregade 9, 5800 Nyborg<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Aabenraa<br />

Hviids Vin & Tobak<br />

Ramsherred 32 D<br />

6200 Aabenraa<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Vin og Gastro<br />

Storetorv 9, kld.<br />

6200 Aabenraa<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Aalborg<br />

Bisgaards Vinhandel<br />

Jernbanegade 4<br />

9530 Støvring<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

125


Gode indkøbssteder for godt øl<br />

Vinspecialisten<br />

Vingaardsgade 13-15<br />

9000 Aalborg<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

<strong>Øl</strong>Konsortiet<br />

Rantzausgade 3<br />

9000 Aalborg<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

Peter Vin<br />

Skrågade 33<br />

9400 Nørresundby<br />

Aarhus C<br />

Skjold Burne Aarhus<br />

Store Torv 18<br />

8000 Aarhus C<br />

Rabat <strong>til</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

126 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Salling<br />

Søndergade 27<br />

8000 Aarhus C<br />

Vinspecialisten Århus C<br />

Sønder Allé 12<br />

8000 Aarhus C<br />

Chas E<br />

Ryesgade 5<br />

8000 Aarhus C<br />

Aarhus S<br />

Vinspecialisten,<br />

Brd. Schmidt Vinhandel<br />

Viby Centret 4<br />

8260 Viby J<br />

Metro<br />

Sletvej 33<br />

8310 Tranbjerg J


<strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

I Danmark har vi brygget øl i<br />

mere end 5000 år, og kornet<br />

er ofte blevet kaldt nordens<br />

drue. Desværre har udbuddet<br />

af godt øl på værtshuse og i<br />

butikker gennem<br />

mange år ikke været<br />

ret stort. Derfor har<br />

kendskabet <strong>til</strong> og<br />

muligheden for at få<br />

de mange spændende<br />

øltyper som kan<br />

fås i landene<br />

omkring os, været begrænsede.<br />

Det er heldigvis ved at<br />

ændre sig markant, idet der<br />

de sidste år har været en<br />

stærkt stigende interesse for<br />

godt øl i Danmark. Ikke<br />

mindst – sagt i al beskedenhed<br />

– på grund af foreningen<br />

<strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiasters indsats<br />

for bedre øl i Danmark.<br />

128 <strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

Hvad gør vi?<br />

Foreningen blev stiftet den 5.<br />

september 1998 og har nu<br />

cirka 10.000 medlemmer over<br />

hele Danmark. <strong>Danske</strong><br />

<strong>Øl</strong>entusiaster er<br />

Danmarks officielle<br />

ølforbruger-, ølbrygger-<br />

og ølinteresseorganisation<br />

og fungerer<br />

som paraplyorganisation<br />

for<br />

alle med interesse<br />

for godt øl, enkeltpersoner<br />

som klubber.<br />

Vi arbejder for et bredt, varieret<br />

og mangfoldigt udbud af<br />

bryggerier og øltyper. Vi oplyser<br />

og skaber debat om øl, vi<br />

stimulerer håndbrygning, vi<br />

udbreder kendskabet <strong>til</strong> traditionel<br />

dansk brygkunst. Frem


<strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiaster<br />

for alt medvirker vi <strong>til</strong> at sikre en markant højnelse af ølkulturen,<br />

og at øl behandles med respekt. Vi er økonomisk og politisk uafhængige,<br />

officielt medlem af Forbrugerrådet og har fra starten<br />

repræsenteret Danmark i European Beer Consumers Union.<br />

Læs mere om vore visioner på ale.dk<br />

Medlemsfordele<br />

• Adgang <strong>til</strong> ølsmagninger og andre arrangementer over hele<br />

landet. Der er over 50 lokalafdelinger.<br />

• Rabat på billetter og ekstra smagsprøver <strong>til</strong> vore <strong>Øl</strong>festivaler.<br />

• Adgang <strong>til</strong> medlemssider på ale.dk.<br />

• Nyhedsmails med alt af interesse for ølentusiaster.<br />

• ØLentusiasteN – foreningens kvalitetsmagasin om øl.<br />

• Rabatter på mange værtshuse og i mange ølbutikker.<br />

Sådan bliver du medlem<br />

Kontingentet er 350 kroner om året. Er I to på samme husstand,<br />

koster det kun 500 kroner, for at I begge får alle medlemsfordelene.<br />

Du kan melde dig ind via vores hjemmeside ale.dk. Vi glæder<br />

os <strong>til</strong> at byde dig velkommen, uanset om du vil være et aktivt<br />

eller nydende medlem, i Danmarks mest velsmagende forening.<br />

Læs mere på ale.dk<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

129


<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl<br />

<strong>Vejen</strong> <strong>til</strong> godt øl er <strong>Danske</strong> <strong>Øl</strong>entusiasters guide, der viser<br />

vej <strong>til</strong> de værtshuse i Danmark, der har fået kvalitetsmærkning<br />

i form af Dansk <strong>Øl</strong>mærke.<br />

Guiden indeholder detaljerede beskrivelser, så det er<br />

nemt at finde frem <strong>til</strong> værtshusene. Desuden giver den<br />

en række nyttige og praktiske oplysninger om stederne.<br />

Medbring guiden i lommen eller tasken, når du skal<br />

udenbys med arbejdskollegaer, venner, familie, andre<br />

ølentusiaster eller på egen hånd, og ved at der bliver tid<br />

<strong>til</strong> at nyde og opleve en god øl på det rette sted.<br />

ale.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!