67-nyt - Viborg B67

viborgb67.dk

67-nyt - Viborg B67

I

V BORG

IKKE STØRST

- MEN ALTID

FØRST!

67-nyt

Nr. 2 . Juni 2007 . 24. årgang

Viborg B67s 40 års jubilæum var godt besøgt af både sponsorer,

unge medlemmer og ældre der var med helt fra klubbens start.

VERLUND VVS

Hamlen 12

86 67 38 82

Pauli Overgaard 28 19 38 83

Jørgen Dalgaard 28 14 38 82

GASSERVICE ● BLIKKENSLAGERI

MASKINUDLEJNING VIBORG VEST ApS

Ærøvej 7 . Telefon 86 62 82 86 . Telefax 86 62 00 80 . Biltelefon 23 21 36 90


2

SLUK EFTER PÅ...

- byens mindste værtshus

SCT. MATHIAS GADE 60 . VIBORG

TLF. 86 61 50 88

Sct. Mathias Gade 29

Tlf. 86 62 88 66

Skt. Mathias Gade 68

Erhvervsafd. 89 26 26 25

Privatkundeafd. 89 26 26 26

Medlem af:

TS-gruppen

-Et landsdækkende netværk af el-installatører

Webshop

Vi har nu muligheden for at tilbyde alle medlemmer

at købe træningsdragter, træningssæt,

tasker o.a. til fordelagtige priser.

Ved at gå ind på hjemmesiden

www.viborg.sport-direct.dk

kan i logge ind på webshoppen.

Brugernavn er: b67, password: 86620867.

Alle dragter leveres med Viborg B67 logo. Kan

betales med kort eller via bank overførsel.

Med Venlig Hilsen Per Birch


Formanden

har

ordet ...

Siden sidste

klubblad er der

sket rigtig mange

ting.

Vi har efter længere

tids pres fået kommunen til

at genetablere vores beachvolleybaner.

Det er skønt at se, at vores

arbejde giver udbytte, og vi nu

igen kan bruge sommeren på

beachvolley på Sønæs.

Vi har også fejret klubbens 40 års

jubilæum. Dagen blev fejret med

reception / åbent hus hvor rigtig

mange mennesker mødte op.

Dejligt at se både gamle og

nuværende medlemmer samt

naboer, sponsorer og samarbejdspartnere.

Fodboldungdomsafdelingen er

kommet godt i gang og har fået

tilgang af en del nye unge spillere.

Til dem og deres forældre skal

der lyde et stort velkommen.

Jeg håber i får rigtig mange gode

timer i klubben - både sportsligt

og socialt.

Vores seniorfodboldhold er også

startet rigtig godt. Jeg håber og

tror, at i fortsætter den gode stime,

og så er det jo kun et spørgs-

mål om, hvor mange hold der

skal have oprykningschampagne…

Også vores aktivitetsgruppe er

godt i gang med den nye sæson.

Det er jo skønt at vide, at Viborg

B67 er en klub for alle - både

unge og ældre.

Vi kan jo heller ikke komme uden

om forårets helt store begivenhed

i Viborg. Igen i år arrangerede

Viborg B67 Viborg Rocker.

Og med stor succes. Alle steder

fra har alle de frivilliges arbejde

fået ros. Og i mange kredse er

der stor beundring for Viborg

B67. En klub med ca. 350 medlemmer

kan lave et arrangement

hvor vi har 400 frivillige. STOR

TAK TIL JER ALLE SAMMEN.

Nu venter sommerferien foran os.

Noget vi alle trænger til ovenpå et

begivenhedsrigt forår.

Jeg vil ønske alle spillere, trænere,

ledere, udvalgsmedlemmer,

forældre og sponsorer en rigtig

god sommer. Glæd jer allerede

nu til et spændende efterår med

forhåbentlig stor sportslig og

social succes for alle hold.

God sommer.

Daniel Andersen

Formand

3


4

Døgntelefon

NORUP

GRAFISK DESIGN

Blytækkervej 7

8800 Viborg

Tlf. 8662 3321

norup@gdgruppen.dk

86 60 15 55

Farvervej 18

Sct. Mathias Gade 50

Telefon 86 600 630

Fabrikvej 7

Telefon 86 61 54 80

• Visitkort

• Brevpapir

• Kuverter

• Faktura

• Foreningsblade

• Programmer

• Magasiner

• Brochurer

• Plakater

• Oplag fra 1 stk.

- Naturgas

- Sanitet

- Jordvarme

- Solvarme

- Fjernvarme

viborg rørteknik a/s

VVS-installatør Leif Jensen

Gørtlervej 8 . 8800 Viborg

Biltlf. 26 75 96 00 . Fax 86 62 13 32

Tlf. 86 62 90 22

Sats & Tegn

Farvervej 1 . Viborg . Tlf. 8660 1620

■ Kuverter

■ Brevpapir

■ Følgeskrivelser

■ Medlemsblade

■ Løsblade

■ Annoncer

- Blikkenslagerarbejde

- Smedearbejde

- Badeværelser

- Automatik

- Ventilation m.v.

■ EDB formularer

■ Aviser

■ Kataloger

■ Bøger

■ Logoer

■ 4-farve scanninger


Ungdomsafdelingen

Opstart af podefodbold

for piger og drenge.

16. april startede vi med fodboldtræning

for de yngste piger og drenge som havde

lyst til at prøve at spille fodbold.

Vejret viste sig fra den allerbedste side

og glæden var stor da der mødte mellem

30 og 35 spillere op til den første

træningsaften sammen den deres

forældre.

Tilslutningen er stadig stor, alle møder

op hver mandag mellem 17 og 18; hvor

der bliver leget, lavet øvelser, og ikke

mindst spillet fodbold.

Vi laver fælles opvarmning på tværs af

alle hold og så deler vi os op i de enkelte

hold efterfølgende, hvilket fungerer

ganske godt.

Alle hold er tilmeldt turneringer, og vi

har allerede været ude at spille nogle

turneringskampe, og det er gået rigtig

godt, med en masse flotte sejre til B67.

Det er dejligt at se at engagementet er i

top.

Vi holder sommerpause i juli måned, for

så at starte op igen når skolerne begynder

i august.

Der kommer mere information ud om

det senere til hver enkelt spiller.

forældre hver gang man kommer ned i

klubben.

Ha’ en rigtig god og varm sommer og på

gensyn til august.

Til alle ungdomstrænere

og -ledere i B67

Mange sportslige hilsner

Laila

Sommerpausen står for døren og i den

anledning vil jeg gerne, på vegne af

ungdomsudvalget, benytte lejligheden

til at takke alle jer trænere og ledere for

den meget store indsats som I lægger

for dagen både til træning og til kampe

sammen med alle vore ungdomshold.

Kan du hjælpe?

Som træner og leder er der rigtig mange

ting omkring et hold som skal være

på plads, så skulle der gå nogen rundt i

og omkring klubben som har lyst til at

give en hånd med, så er I meget velkomne

til at tage kontakt til ungdomsudvalget.

Endnu engang tak til alle jer trænere /

ledere for jeres store indsats, jeg vil

ønske jer alle en rigtig god sommer.

På ungdomsudvalgets vegne/Laila

Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til

alle jer spillere som møder op til træning

fast hver uge, og til jer forældre som

bakker så flittigt op om jeres børn.

Det er dejligt at møde glade børn og Mere ungdom side 6

5


Herrejuniorholdet

Så er forårssæsonen ved at være slut

og det er med blandede resultater i

bagagen vi går på sommerferie.

Det har været en forårssæson med

sygdom/skader i truppen og også vore

trænere har været sat ud af spillet i en

periode.

Denne ustabilitet har desværre vist sig

at have indflydelse på resultaterne, så

vi ligger lidt langt nede i tabellen, med

der er absolut stor grund til at tro at holdet

kommer stærkt igen.

For der er en rigtig god ånd på holdet -

så selv om man møder op til kampen

mod SIK søndag den 10. juni, i 30 graders

varme, og kun har 10 spillere at

6

starte kampen med, ja så er alle fremmødte

enige om at de selvfølgelig skal

spille kampen.

En stor tak til jer for den holdning.

Vi har i skrivende stund 2 kampe tilbage

her i forårssæsonen, og det er mit

håb at holdet så kan skrabe lidt flere

velfortjente point sammen.

Jeg vil gerne ønske alle spillere og

forældre en rigtig god sommer, jeg

håber I får ladet batterierne op og bliver

skaderne kvit, så holdet er klar til at

tage en ny tørn til august, når vi starter

op igen.

Rigtig god sommer.

Mange hilsner Laila.


Viborg Rocker blev en stor succes, takket være en uvurderlig hjælp fra omkring

400 frivillige B67-ere, venner og familie.

Viborg Rocker 2007

Som alle ved, arrangerede Viborg B67

den 18.- 19. maj Viborg Rocker.

Dette blev en stor succes. Publikum var

glade og klubben og de frivillige har

fået stor ros fra mange forskellige sider.

Arrangementet er endnu ikke endeligt

opgjort, men ”et slag på tasken” er, at vi

over 2 dage har haft besøg af ca.

10.000 mennesker. Umiddelbart vil

Viborg B67 komme ud af arrangementet

med et stort beløb. Et beløb man

endelig vil kunne se i regnskabet, men

også et beløb der allerede er budgetteret

med i år. Derfor har alle i frivillige

ydet en indsats som gør, at klubben for-

håbentlig kan få regnskabet til at hænge

nogenlunde sammen.

Til arrangementet har vi brugt ca. 400

frivillige - frivillige som alle har ydet en

stor og uvurderlig hjælp.

Jeg håber i har været tilfredse med

arrangementet, ellers vil jeg meget gerne

høre fra jer.

Det kunne jo være, at vi kunne finde på

et lignende arrangement til næste år, så

håber jeg, at I igen er klar til at hjælpe

klubben.

Under alle omstændigheder skal der

lyde en KÆMPE TAK til jer alle.

Daniel Andersen

7


BREVPAPIR - KUVERTER - BILLETTER - PROGRAMMER

ORENINGSBLADE - KUVERTER - PLAKATER - KATALOGER

MAGASINER - TIDSSKRIFTER - REGNINGER - FILMUDKØRSE

FILMMONTAGE - LAYOUT - MENUKORT - BØGER - VISIT

KORT - BROCHURE - FAKTURA - BREVPAPIR - KUVERTER

BILLETTER - PROGRAMMER - FORENINGSBLADE - PLAKA

Tryksager af

enhver art!

ER - KATALOGER - MAGASINER - TIDSSKRIFTER - REGNIN

GER - FILMUDKØRSEL - FILMMONTAGE - LAYOUT - MENU

KORT - BØGER - VISITKORT - BROCHURE - FAKTURA - BREV

PAPIR - KUVERTER - BILLETTER - PROGRAMMER

ORENINGSBLADE - PLAKATER - KATALOGER - MAGASINE

TIDSSKRIFTER - REGNINGER - FILMUDKØRSEL - FILM

MONTAGE - LAYOUT - MENUKORT - BØGER - VISITKORT

BROCHURE - FAKTURA - BREVPAPIR - KUVERTER - BILLET

ER - PROGRAMMER - FORENINGSBLADE - PLAKATER - KA

ALOGER - MAGASINER - TIDSSKRIFTER - REGNINGER - FILM

UDKØRSEL - FILMMONTAGE - LAYOUT - MENUKORT -BØ

GER - VISITKORT - BROCHURE - FAKTURA - BREVPAPIR

KUVERTER - BILLETTER - PROGRAMMER - FORENINGSBLAD

PLAKATER - KATALOGER - MAGASINER - TIDSSKRIFTER

REGNINGER - FILMUDKØRSEL - FILMMONTAGE - LAYOUT

MENUKORT - BØGER - VISITKORT - BROCHURE - FAKTURA

BREVPAPIR - KUVERTER - BILLETTER - PROGRAMMER

ORENINGSBLADE - PLAKATER - KATALOGER - MAGASINE

TIDSSKRIFTER - REGNINGER - FILMUDKØRSEL - FILM

MONTAGE - LAYOUT - MENUKORT -BØGER - VISITKORT

BROCHURE - FAKTURA - BREVPAPIR - KUVERTER - BILLET

ER - PROGRAMMER - FORENINGSBLADE - PLAKATER

KATALOGER - MAGASINER - TIDSSKRIFTER - REGNINGER

ILMUDKØRSEL - FILMMONTAGE - LAYOUT - MENUKORT

BØGER - VISITKORT - BROCHURE - FAKTURA - BREVPAPIR

KUVERTER - BILLETTER - PROGRAMMER - FORENINGSBLAD

PLAKATER - Tlf. KATALOGER 86 - 61 MAGASINER 40 21 - TIDSSKRIFTER

REGNINGER - FILMUDKØRSEL - FILMMONTAGE - LAYOUT

MENUKORT - FAKTURA - BØGER - VISITKORT - BROCHURE

AKTURA - BREVPAPIR Tagtækkervej - KUVERTER 2 A . 8800 - BILLETTER Viborg - PROGRAM

MER - FORENINGSBLADE www.cc-tryk.dk - KUVERTER E-mail: cc-tryk@c.dk

- PLAKATER - KATA

OGER MAGASINER TIDSSKRIFTER REGNINGER FILM

8

B.S. MARKED

AUTORISERET

TIPS OG LOTTO

FORHANDLER

Åbningstider:

Mandag-fredag

kl. 7 - 21.00

Lørdag-søndag

kl. 7.30 - 21

Gl. Århusvej 127 . 8800 Viborg . Telefon 86 62 01 48

- BUTIK I 2 ETAGER

Smykker

Gaveartikler

Sportspræmier

Bestik

- Viborgs eneste forretning

med faguddannet guldsmed

på eget værksted


24 timers løbet

Den 11.-12. august 2007 afholdes der

24 timers løb i Viborg. Som de tidligere

år er start- og målområde på

Sønæsvej foran klubhuset.

Efter aftale med B67 vil arrangementet

også benytte en stor del af Sønæs,

ligesom de låner nogle at vores lokaler.

Jeg beklager de gener arrangementet

eventuelt vil give for jer, men det er dejligt,

at Viborg B67 kan være behjælpeligt

til sådan et stort Viborg arrangement.

Og husk på, at det gør vores klub synlig.

Så kom ned og deltag i det store

arrangement - enten som løber eller

som tilskuer. Nyd at området bliver

brugt af så mange mennesker og at de

alle ser vores klub.

Daniel Andersen

Webshop

Vi har nu muligheden for at tilbyde alle

medlemmer at købe træningsdragter,

træningssæt, tasker o.a. til fordelagtige

priser.

Ved at gå ind på hjemmesiden

www.viborg.sport-direct.dk kan i logge

ind på webshoppen.

Brugernavn er: b67 og

password er: 86620867.

Alle dragter leveres med Viborg B67

logo. Der kan betales med kort eller via

bankoverførsel.

Med Venlig Hilsen

Per Birch

Nyt fra sponsorudvalget

Efter et travlt forår hvor meget af tiden

er gået med Viborg rocker er vi nu klar

til at få fulgt op på de sidste sponsoraftaler

samt indgå nogle nye.

Desværre kastede Viborg Rocker ikke

helt det resultat af sig, på sponso-r

siden, som vi havde kalkuleret med i

udvalget, derfor bliver det også vanskeligt

at nå vores resultat for 2007.

Vi arbejder dog videre og håber at kunne

indgå nye aftaler.

De trænere og frivillige udvalgsformænd,

der gør en kæmpe indsats for

klubben får igen i år et kort til Intersport

der giver 20% på ikke nedsatte varer.

Hører du ikke til nævnte kategorier,

men føler at du også er berettiget til et

kort kan du kontakte undertegnede

ellers bliver der jo igen klubaftner i

Intersport, for alle medlemmer, hvor

der kan købes med samme rabat.

Med venlig hilsen

Per Birch

Formand for sponsorudvalget

Kunstudstilling

I forbindelse med Viborg

Rocker har 10 ud af 12

bands lavet et maleri til

Viborg B67.

Malerierne kan ses i vores

klubhus, så kom ned og se

malerierne og nyd

stemningen i klubhuset.

9


10

FINDERUP-

HØJ

HALLEN

86 61 26 78


S mmerfest på Sønæs

I

V BORG

lørdag 30. juni

kl. 18.30

For klubbens medlemmer med påhæng

Trænere

og ledere

GRATIS!

Helstegt pattegris

m/tilbehør

MUSIK OG DANS i teltet

MUSIK : “Surprice”

KUN 100 KR.

Tilmelding ring omg. til Daniel: 2258 7735

Start med bold ...

Five-a-side

turnering for

dame/herresenior

kl. 16.00

- flotte præmier

11


SPONSORER I VIBORG B67 - SÆSONEN 2007

TRØJESPONSOR

MALERFIRMAET JAN THOMSEN

VIBORG STIFTS FOLKEBLAD

THOR-FAXE

RENAULT-VOLVO, DAHL PEDERSEN

VIBORG RENGØRINGSSERVICE

VIBORG RØRTEKNIK

SATS & TEGN

DAHL'S VINE

VIBORG TURISTTRAFIK

NYBOLIG

JET-SPORT

RESTAURANT ITALIA

THERMODRAGTER

DAHL'S VINE

ANNONCESPONSOR

TELEKÆDEN

PIZZA EKSPRESSEN

SPORT DIRECT, VIBORG

PUMA

INTERSPORT

B E INSTALLATIONER

BIRGER LARSEN

B S MARKED

JET SPORT

MATHIAS KÆLDEREN

MASSØR CARL ERIK AGERSKOV

DAHL'S VINE

REBO REVISION OG BOGFØRING

SVEND NORUP

THOR-FAXE

VIBORG GLARMESTER VÆRKSTED

VIBORG RØRTEKNIK

VIBORG STIFTS FOLKEBLAD

10 - 4 BYGGECENTER

OVERLUND VVS

NORUP GRAFISK DESIGN

CC TRYK

MORTEN FRAGTRUP

BANDEREKLAMER

MATHIAS MENS WEAR

SUNSET

NØRGAARD RADIO, LØGSTRUP

SKILTEBIKSEN

12

MIDTJYSK TELTUDLEJNING

BF ANLÆG

RESTAURANT ITALIA

NORDEA

VIBORG RØRTEKNIK

CHAPLIN

UNGDOMSHOLD

JET-SPORT

KS STØTTEFORENING

BOWL'N’ FUN

NORDEA

ANDERS LAUSTSEN

RESTAURANT ITALIA

VIBORG RENGØRINGSSERVICE

AUTOMATSERVICE

SENIORHOLD

VIBORG GLARMESTER VÆRKSTED

STÆVNESPONSOR

TELEKÆDEN

SATS & TEGN

TØJSPONSOR

SPORT DIRECT, VIBORG

INTERSPORT

PUMA

TRÆNER/LEDER DRAGT

MIDTJYSK KLOAKSERVICE

NORDEA

DIN SPORT

WEBSPONSOR

TREND-SHOP

ANDET

BACH GRUPPEN

LINDHOLM BILER

PALLES TURISTFART

ANDERSEN BYG

MR. JOHS

CHAPLIN

PETER LARSEN

MESSING JENS

WEINRICH ART FORM

- Husk at støtte klubbens sponsorer - de støtter dig!


Jbu og reg. 2

JBU: tlf. 89 39 99 99

(kontortid man-tors: 9-16, fred.: 9-14.30

JBU fax: 89 39 99 89

JBU mail: jbu@jbu.dbu.dk

JBU reg. 2: Tlf. 97 13 22 22

Brug JBU

- er du i tvivl om fodboldregler

m.v., så tøv ikke med at

kontakte JBU - de er til for os!

- ring på 8939 9999, så får du

svar med det samme eller send

dem en mail på jbu@jbu.dbu.dk,

så har du svar dagen efter!

MIDTJYSK DOMMERKLUB

Dommerpåsætter: Ole Clemmensen

Byvænget 20, Dommerby, 7800 Skive

midtjyskdommer@jbu.dbu.dk

tlf. 9752 7120, mobil 2284 6229

Næste nr. af

67-NYT Næste nr. udkommer

1 november

Vil du være sikker på at få dit indlæg med

i bladet skal det være os i hænde

SENEST, men gerne før:

SØNDAG 21. OKTOBER

Alle indlæg og fotos SKAL sendes til:

Sats & Tegn, Farvevej 1, 8800 Viborg

Eller på e-mail: helge@satstegn.dk

KONTINGENTSATSER 2007

FODBOLD

Dame/Herresenior 2 x 775,-

Herreynglinge 2 x 435,- + vinter 225,-

Herre/damejunior 2 x 390,- + vinter 225,-

Drenge/piger 2 x 390,- + vinter 225,-

LP drenge/piger 2 x 340,- + vinter 225,-

MP drenge/piger 2 x 340,- + vinter 225,-

MC drenge piger 2 x 238,- + vinter 200,-

VOLLEYBALL

Seniorspillere 2 x 575,-

Ungdom 2 x 300,-

BEACHVOLLEY PR. SÆSON 260,-

AKTIVITETSGRUPPEN PR. ÅR 250,-

Til alle kontingentbeløbene skal lægges

12 kr. i opkrævningsgebyr.

OBS! OBS!

Der lægges automatisk 75,- kr. på hver

gang der rykkes for kontingent.

Husk derfor at betale girokortet inden

fristens udløb!

Studierabat

Er du indehaver at et gyldigt studiekort,

fremviser du blot en kvittering for indbetalt

kontinget + studiekortet og du vil få tilbagebetalt

halvdelen.

Oldboys - Veteran - Superveteran

Deltager du KUN i en af disse aktiviteter

kan du slippe for betaling af 2. halvsæson

– du afleverer blot girokortet til kassereren

inden for den fastsatte betalingsfrist ellers

skal du betale rykkergebyr.

Udmeldelse kan kun ske til kassereren

eller skriftligt til træneren!

- adresseændring, nyt tlf., mailadr. bedes

også omgående meddelt til kassereren.

OBS! Barn 3 spiller gratis!

Husk at dit 3. barn (yngste) spiller gratis i

Viborg B67, girokortet på barn 3 afleveres i

kiosken eller til træneren, I skal blot skrive

barn 3 på kortet!

13


Seniorafdelingen

Ja så er sæsonen jo snart halvgående,

og set med mine briller ser det jo ganske

godt ud på såvel det sportslige som

det rent organisoriske i afdelingen.

Det jeg synes er meget positivt, er

nemlig at 3 unge spillere har valgt at

give en hånd med i seniorudvalget.

Det er nemlig meget vigtigt, at så mange

som muligt deltager aktivt i klubbens

arbejde, så derfor, sørg for at rose dem

for deres initiativ og brug dem endelig

positivt til at få nogle punkter på dagsordenem,

som jeg ikke lige får øje på, vi

vil jo gerne være en klub i udvikling.

Det lykkedes (endelig) at få afholdt en

klubaften, og med hjælp fra nogle af de

nye i udvalget lykkedes det jo også at få

lidt godt til ganen, det var jo bare dejligt,

BANKO

BankoCentret Fælledvej 4

tirsdag kl. 18.40

35 STORE

GEVINSTER

Bl.a.6 X1000 kr.

KØB PULJE - VIND OP TIL 5000 KR.

Pladepris

8 kr.

14

II UULLIIGGEE UUGGEERR

Rækkegevinst 50 kr.

PPaakkkkeettiillbbuudd 110000 kkrr..

((vvæærrddii 112255..--))

B67 Støtteforeningg

S

T

Ø

T

B

67

O

G

V

I

N

D

men selve indholdet af aftenen var jo

ikke det store, uha hvor jeg mangler

ideer, så hjææælp - kom med nogle til

efterårets klubaftener.

Aftenen var rigtig godt besøgt, godt 50

medlemmer af afdelingen valgte at bruge

en skøn torsdag aften i klubben, det

var meget positivt, dog ikke helt for

undertegnede, der måtte kæmpe med

en stor opvask, der var vist nogle som

glemte egen opvask.

På det sportslige felt synes jeg så

absolut at vores målsætninger holder

vand, ja, alle holdene gør det rigtigt

godt, men det har jo før været tilfældet

først på året, for derefter at stagnere,

men jeg er meget optimistisk på alle

holdenes vegne.

Jeg fornemmer en god opbakning til

BANKO

BankoCentret Fælledvej 4

Onsdag kl. 18.40

35 STORE

GEVINSTER

Bl.a. 1000 kr. 800 kr.

Mindstegevinst 300 kr.

KØB PULJE - VIND OP TIL 5000 KR.

Pladepris

8 kr.

II UULLIIGGEE UUGGEERR

Rækkegevinst 50 kr.

PPaakkkkeettiillbbuudd 110000 kkrr..

((vvæærrddii 112255..--))

B67 Venner


alle vores trænere og bliv ved med det,

det har de nemlig fortjent, de gør et rigtigt

godt stykke arbejde for klubben og

for jer.

Hvis denne optimisme kan bevares,

kan vi jo håbe på nogle oprykninger når

sæsonen slutter, det er vist mange år

siden det er sket i B 67.

Lad os alle stå sammen og vend det

negative til det positive så bliver det en

”kanon” sæson.

Rigtig god sommer- og efterårssæson.

Jan S.

Damesenior

Det er umådeligt svært at rykke op efter

forårssæsonen - det må vi konstatere

her hvor der resterer 2 kampe - og disse

2 kampe skal vindes for overhovedet

at have mulighed for at spille serie 2 i

efteråret.

Vi har i skrivende stund spillet 8 kampe,

hvoraf 6 er vundet og 2 tabt.

Vi tabte til Højslev, der simpelthen bare

er et bedre hold en vores. Og så lavede

vi årets “fjummert” da vi på hjemmebane

tabte 2-3 til Hersom/Bjerregrav, efter

en kamp hvor de fleste havde en offday,

og flere så ud til at de ikke behøvede at

lave noget.

Det var simpelthen ikke godt nok!

Der er ellers god opbakning til træning,

og vi har sjældent afbud.

Så udover blamagen mod Hersom,

skal I have stor ros for jeres gejst, og

det vi er enige om har høj prioritet:

Sammenhold og

positivitet.

Enkelte har ikke været enige i trænerens

dispositioner vedr. holdsætning,

men alle kan være sikre på - at jeg efter

bedste evne - og med de spillere der er

til rådighed - sætter det på dagen stærkeste

hold.

7-eleven holdet ser ud til at slutte midt i

rækken, og efter at vi har lavet aftale

med Tinna Friis Hansen og Britta

Sørensen, er der kommet mere gejst og

spilleglæde på holdet.

Til efterårssæsonen er der desværre

for os, flere der rejser fra klubben. Vi

ønsker jer al mulig held og lykke, hvorend

i skal hen.

Det gør dog at vi kommer til at mangle

nogle spillere til begge hold, så hold

øjne og ører åbne, og hiv nogle spillere

med.

Helge Andersen

Tilskuere ... ? !

Mange kampe på Sønæs, såvel ungdoms-

som seniorkampe, spilles

nærmest uden tilskuere.

Det er altså kun landsholdet, der skal

spille uden tilskuere ikke B67s hold!

Så kære forældre - prøv at få tid til at

se jeres børn spille kamp - de fortjener

at se noget opbakning, så det

ikke er modstandernes forældre der

er i overtal!

Seniorspillere - kom og se hinandens

kampe, der går faktisk forrygende i

øjeblikket, hvor de fleste hold er med

helt i toppen af deres respektive rækker.

Lad os få lidt mere liv på Sønæs - du

kan altid se alle holdenes kamptidspunkter

på:

www.viborgb67.dk

15


Aktivitetsgruppen

Kroket Petanque

Som omtalt i sidste nr. i bladet var ideen

at der skulle være tre aktiviteter i

aktivtetsgruppen bestående af

Petanque - handicappede.

Petanque - ungom – seniorer –

og pensionister.

Kroket – ungdom – seniorer og

pensionister.

Ovenstående blev opstartet med

sæsonstart mandag 16. april kl. 13,30.

Der mødte ca 30 deltagere op til

sæsonstarten hvor vi startede med fælles

kaffebord og orientering om at spille

kroket og petanque.

DGI var havde 2 repræsentanter med

samt TV midt havde meddelt at de gerne

ville komme lave indlæg om vor

opstart, de kom medens vi var i gang

med at spille.

Desværre var de fleste af deltagerne

kroketspillere hvor der var en del nye

interesserede hvorimod der for Petanqens

vedkommende var begrænsede

deltagere men vi havde en god og

hyggelig dag.

Petanque

Da interressen for at spille petanque

ikke er stor har vi besluttet at ændre

spilletiderne således at der fremover

kun spilles hver mandag kl 13,00 for

alle interesserede

Og i juli kun efter aftale med Alex

Sørensen tlf. 86 68 4 467 mobil

16

23231760 grundet ferie.

Vi savner stadig en person der i samarbejde

med Alex Sørensen vil være med

til at sætte gang i petanquespillet.

Kroket

Vi er godt i gang med at spille kroket

med stor aktivitet selvom der var problemer

med banerne i starten,- godt vi

havde Søndre skoles baner indtil kampbanen

blev i orden.

Der er tilmeldt 2 hold i turnering og de

klarer sig helt godt da de på nuværende

tidspunkt ligger på en 1. og 2. plads

i den gruppe de hører til.

Lørdag den 9. juli er der tilmeldt 11 spillere

til mixstævne i Rødding så vi håber

der kommer nogle præmier hjem, ellers

bilver der mulighed for hente nogle

senere da der er flere mixstævner hen

over sommeren.

I september er der kroket landstræf i

Stoholm og den 17. juni er der 4 spillere

der tager landsstrandstævne på

Rømø strand, derudover er der mange

andre gode aktiviteter inden for kroket.

I sommerperioden spilles der kroket

hver mandag kl 13,00 og torsdag kl

18,30 hvis der ønskes flere oplysninger

om kroket kontakt

Karl P. Olesen tlf. 86672411

eller Esther Lyngsø 86639499.

Kom og Vær med.

Karl P. Olesen


Volleyball

2007/08

Udvalgsmedlemmer

Kenneth har tilbudt

at løbe

sæsonen

2007/2008 i

gang, hvorefter

han tager et sabbatår.

Tak til Kenneth,

der er hårdt brug

for frivillige indenfor

volley.

Sonja Bech indtræder

som næstformand

i udvalget

2007/2008

- velkommen til

dig, Sonja.

Trænersituationen

Jan fortsætter som pigetræner. Sonja

ønsker et sabbatår i forbindelse med

eksamen, og vi skal forsøge at finde

en afløser for det ene år.

Hold øjne og ører åbne og kontakt

Heidi på heilassen@grundfos.com,

hvis du finder et muligt træneremne.

Sæsonstart

Vi starter træningen tirsdag, den 21.

august kl. 19.00 i Katedralskolens hal

og træner hver tirsdag fra 19.00 -

21.30.

Beachvolley

Sæsonen er godt i gang, og vi kan kun

opfordre alle volley interesserede til at

møde op tirsdag eller torsdag kl. 18.30

på Sønæs, hvor der er masser af aktivitet.

Kontakt Knud på

khjacobsen@webspeed.dk

for nærmere information.

På udvalgets vegne / Heidi Lassen

Kontakt

heilassen@grundfos.com / 86674396

17


18

Vestergade 17 . Viborg

Tlf. 87 25 02 28

puma.com

Har du ondt i

Tidsbestilling

Mandag - fredag kl. 10 -11

86 60 26 16

Dahls

Vinhandel

Sct. Mathias Gade 76

Tlf. 86 62 00 74

Stort udvalg i årgangsvine

Flotte vinkurve med vine

og specialiteter

HOVED . RYG

ARME . BEN

Massør

Carl Erik Agerskov

Volden 1 . 8800 Viborg

Tlf. 8725 0355


Har du lyst til at blive et led i kæden,

således at Viborg B67 bliver en endnu bedre klub?

Det kan du gøre ved at varetage en af følgende funktioner,

som vi lige nu mangler folk til:

1. Opkridtning af baner

Opkridtningen skal foretages fra 2-4 gange om ugen. Ca. 3 timer om ugen.

Funktionen kan deles af flere, således at man tager en uge af gangen.

Opgaven varetages nu af Bjarne Damholdt.

Han svarer gerne på spørgsmål om opgaven. Hans tlf. nr. er: 86-601002.

Hvis du kan tænke dig opgaven, kan du ringe til: Jørgen Christensen, 86-638661.

2. Medlemmer af kioskudvalget

Opgaven indebærer: At stå i kiosken og at deltage i udvalgets møder.

Udvalget beskriver sig selv på følgende måde: ”Kiosken mangler et par frivillige glade ansigter

til at give et nap med sæsonen 2007. Jo flere som melder sig jo færre tjanser. Har du lyst til at

kende alle i klubben, engagere dig i fællesskabet og være med i det sjoveste udvalg, så kontakt

os. Afløsere ind imellem kan også bruges”. Spørgsmål kan stilles til Preben Graversen, der er

formand for klubhusudvalget. Hans tlf. nr. er: 60-127106.

3. Redaktør af klubbladet

Opgaven indebærer:

• At renskrive indlæg som afleveres i hånden.

• At samle materialet og sende det videre til Helge, som forestår trykningen.

• At være opsøgende mht. at få andre til at skrive i bladet.

Hvis du har spørgsmål kan du ringe til: Helge Andersen. Hans tlf.-nr. er: 86-638819.

4. At skrive artikler til klubbladet

5. At skrive artikler til klubbladet.

Opgaven indebærer:

• At skrive artikler til klubbladet om kampe og andre begivenheder i klubben.

• At tage holdfotos.

Hvis du har spørgsmål kan du ringe til: Helge Andersen. Hans tlf.-nr. er: 86-638819.

5. Medlemmer til ungdomsudvalget

Arbejdet indebærer:

• At være bindeled mellem træner og udvalg, hvor man tager sig af diverse ting, som

dukker op.

• Deltage i 11 udvalgsmøder om året.

Spørgsmål kan stilles til formanden for udvalget Henrik Larsen. Hans tlf. nr. er: 86-625471.

19


FU :

Hovedformand . . . . . . . . .Daniel Andersen . . . . . . . .Ringparken 16, 2. th. . . . .7500 Holstebro

Næstformand . . . . . . . . . .Alan Cunnigham Olsen . . .Enebærvej 12 . . . . . . . . .8800 Viborg . .

Kasserer . . . . . . . . . . . . .Kurt Poulsen . . . . . . . . . . .Spurvevej 10 B . . . . . . . .8800 Viborg . .

Sekretær . . . . . . . . . . . . .Jørgen Christensen . . . . . .Fristruphøjvej 188 . . . . . .8800 Viborg . .

Senior - fodbold : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formand . . . . . . . . . . . . .Jan Sørensen . . . . . . . . . . .Kirkebækvej 71 . . . . . . . .8800 Viborg . .

Næstformand . . . . . . . . . .Robert Nielsen . . . . . . . . . .Klostervænget 29, st. tv. .8800 Viborg . .

Udvalgsmedlem . . . . . . . .Jørgen Christensen . . . . . .Fristruphøjvej 188 . . . . . .8800 Viborg . .

Udvalgsmedlem . . . . . . . .Mai Thode . . . . . . . . . . . . .Neptunvej 24, 1. tv. . . . . .8800 Viborg . .

Udvalgsmedlem . . . . . . . .Louise Guldsten Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seniorfodbold - trænere :

Træner Serie 4 . . . . . . . . .Henrik Jessen . . . . . . . . . .Gothersgade 31 A . . . . . .8800 Viborg . .

Træner Serie 5 . . . . . . . . .Frantz Tang Larsen . . . . . .Vestervangsvej 33, 1. tv. .8800 Viborg . .

Holdleder Serie 5 . . . . . . .Søren Skovbo . . . . . . . . . .Jernbanegade 1, 3. . . . . .8800 Viborg . .

Holdleder Serie 6 . . . . . . .Alex Gravesen . . . . . . . . . .Koldingvej 19, kld. . . . . . .8800 Viborg . .

Træner Damer . . . . . . . . .Helge Andersen . . . . . . . . .Nonbo Vænge 18 . . . . . .8800 Viborg . .

Holdleder Old Boys . . . . .Alan Cunnigham Olsen . . .Enebærvej 12 . . . . . . . . .8800 Viborg . .

Holdleder Veteran . . . . . .Jes Mikkelsen . . . . . . . . . .Gl. Århusvej 268 B . . . . . .8800 Viborg . .

Holdleder Veteran . . . . . .Benny Petersen . . . . . . . . .Skovfyrren 15 . . . . . . . . .8800 Viborg . .

Holdleder Master Veteran .Alex Würtz . . . . . . . . . . . . .Rønnevej 3 . . . . . . . . . . .8800 Viborg . .

HoldlederMasterr Veteran .Stipo Miskovitch . . . . . . . . .Skovmarksvej 19 . . . . . . .8800 Viborg . .

Ungdoms - fodbold :

Formand - Drenge kontakt Laila Nielsen . . . . . . . . . . .Fyrrestien 6 . . . . . . . . . . .8800 Viborg . .

FKV / VFF kontakt . . . . . .Henrik Larsen . . . . . . . . . .Gl. Århusvej 60 A . . . . . . .8800 Viborg . .

Næstformand . . . . . . . . . .Niels Jørgen Madsen . . . . .Kongelysvej 4 . . . . . . . . .8800 Viborg . .

Udvalg - Pige kontakt . . . .Douglas Graham . . . . . . . .Mosevænget 16 . . . . . . . .8800 Viborg . .

Udvalg - FKV kontakt . . . .Thomas Knudsen . . . . . . . .Gotlandsvej 42 . . . . . . . .8800 Viborg . .

Udvalgsmedlem . . . . . . . .Lise Jørgensen . . . . . . . . .Gl. Århusvej 60 A . . . . . . .8800 Viborg . .

Stævneansvarlig . . . . . . .Frantz Tang Larsen . . . . . .Vestervangsvej 33, 1. tv. .8800 Viborg . .

Ungdomsfodbold - trænere :

Træner Herre Junior . . . . .Jesper Juhl Linche . . . . . . .Sneppevej 11 . . . . . . . . .8800 Viborg . .

Træner Herre Junior . . . . .Mertin Lee Christensen . . .Vestervangsvej 9 . . . . . . .8800 Viborg . .

Træner Lilleput Drenge . . .Henrik Larsen . . . . . . . . . .Gl. Århusvej 60 A . . . . . . .8800 Viborg . .

Træner Lilleput Drenge . . .Jannick Hermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Træner Dame Junior . . . .Ole Pretzmann . . . . . . . . . .Frejasvej 15 . . . . . . . . . . .8800 Viborg . .

Træner Dame Junior . . . .Louise Guldsten Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Træner Lilleput Piger . . . .Lise Jørgensen . . . . . . . . .Gl. Århusvej 60 A . . . . . . .8800 Viborg . .

Træner Lilleput Piger . . . .Preben Øster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2258 7735 . . . . .daa@email.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3029 1002 . . . . .aco@acoglobe.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2061 8201 . . . . .kurt.poulsen@tdcadsl.dk

. . . . . .8663 8661 . . . . . . . . . . . . . . . . . .jorchris@mail.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .8660 1513 . . . . . . . . . . . . . . . . . .js@vpruv.dk

. . . . . .8660 2829 . . . . .6076 0136 . . . . .rob6@@tdcadsl.dk

. . . . . .8663 8661 . . . . . . . . . . . . . . . . . .jorchris@mail.dk

. . . . . .8661 2508 . . . . .2242 5154 . . . . .nofear_naasaar@hotmail.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6022 1411 . . . . .guldsten1@ofir.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5048 5718 . . . . .hjessen@ofir.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3066 0742 . . . . .ftangl@hotmail.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6146 5274 . . . . .soerenskovbo@hotmail.com

. . . . . .8667 6283 . . . . .4010 5283 . . . . .superman_and_his_super-best_friends@hotmail.com

. . . . . .8663 8819 . . . . . . . . . . . . . . . . . .helgeb67@mail.tele.dk

Ændringer til

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3029 1002 . . . . .aco@acoglobe.dk

adresselisten

. . . . . .8661 2508 . . . . .35110867 . . . . .

sendes til

. . . . . .8660 0974 . . . . .2097 0759 . . . . .benpete@dignet.dk

Kurt Poulsen

. . . . . .8662 7705 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kurt.poulsen@tdcadsl.dk

. . . . . .8662 8726 . . . . . . . . . . . . . . . . . .stipich@hotmail.com

tlf. 2061 8201

eller på

ændringsskema

. . . . . .8663 8479 . . . . . . . . . . . . . . . . . .per.laila@nielsen.mail.dk

i klubhuset, som

. . . . . .8662 5471 . . . . . . . . . . . . . . . . . .hvl@wanadoo.dk

aflev. til kassereren

. . . . . .8661 2835 . . . . . . . . . . . . . . . . . .n.j.madsen@mail.dk

. . . . . .8662 5032 . . . . . . . . . . . . . . . . . .douglas@ancable.dk

. . . . . .8661 4696 . . . . .2967 8014 . . . . .bjb@midtnord.dk

. . . . . .8662 5471 . . . . .6070 4247 . . . . .hvl@wanadoo.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3066 0742 . . . . .ftangl@hotmail.com

. . . . . .8662 0255 . . . . .2990 3166 . . . . .jjuhlh@jubii.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2218 4977 . . . . .lilleeskimosiddendepaa-isflage@ofir.dk

. . . . . .8662 5471 . . . . . . . . . . . . . . . . . .hvl@wanadoo.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .8662 4382 . . . . . . . . . . . . . . . . . .olepretzmann@webspeed.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6022 1411 . . . . .guldsten1@ofir.dk

. . . . . .8662 5471 . . . . .6070 4247 . . . . .hvl@wanadoo.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21


Træner Miniput Piger . . . .Douglas Graham . . . . . . . .Mosevænget 16 . . . . . . . .8800 Viborg . .

Træner Micro Piger . . . . .Douglas Graham . . . . . . . .Mosevænget 16 . . . . . . . .8800 Viborg . .

Volleyball - udvalget :

Formand . . . . . . . . . . . . .Heidi Lassen . . . . . . . . . . .Hedebakken 60 . . . . . . . .8800 Viborg . .

Næstformand . . . . . . . . . .Kenneth Wandall . . . . . . . .Brinken, Skelhøje . . . . . . .7470 Karup . . .

Beachvolley - udvalget :

Formand . . . . . . . . . . . . .Peter Svejgaard . . . . . . . . .Gårdsdalsvej 30 . . . . . . .8800 Viborg . .

Næstformand . . . . . . . . . .Knud H. Jacobsen . . . . . . .Liseborg Hegn 51 . . . . . .8800 Viborg . .

Udvalgsmedlem . . . . . . . .Jørgen G. Nielsen . . . . . . .Erik Glippingsvej 2, 1. . . .8800 Viborg . .

Aktivitets Gruppen :

Formand - kroket . . . . . . .Karl P Olesen . . . . . . . . . .Spanggårdvej 3 . . . . . . .8800 Viborg . .

Næstformand - petanque .Alex Sørensen . . . . . . . . . .Tranebærvej 15 . . . . . . . .8850 Bjerringbro

Udvalgsmedlem . . . . . . . .Esther Lyngsø . . . . . . . . . .Tostrupvej 45 . . . . . . . . . .8800 Viborg . .

Sponsor - udvalget :

Formand . . . . . . . . . . . . .Per Birch . . . . . . . . . . . . . .Toldbodgade 7, 2 . . . . . . .8800 Viborg . .

Næstformand . . . . . . . . . .Torben Justesen . . . . . . . . .Gl. Skivevej 32, 1. . . . . . .8800 Viborg . .

Udvalgsmedlem . . . . . . . .Per Andersen . . . . . . . . . . .Kirkebækvej 2 . . . . . . . . .8800 Viborg . .

Udvalgsmedlem . . . . . . . .Jørgen Hansen . . . . . . . . .Vendersgade 9, st. tv. . . .8800 Viborg . .

Klubhus - udvalget :

Formand . . . . . . . . . . . . .Preben Graversen . . . . . . .Dannebrogsgade 11 . . . .8800 Viborg . .

Næstformand . . . . . . . . . .Mette Hansen . . . . . . . . . .Indre Ringvej 5, st. th . . . .8800 Viborg . .

Udvalgsmedlem . . . . . . . .Helga Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udvalgsmedlem . . . . . . . .Louise Guldsten Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Støtteforeningen :

Formand . . . . . . . . . . . . .Egon Christensen . . . . . . .Fasanvej 7 . . . . . . . . . . . .8800 Viborg . .

Næstformand . . . . . . . . . .Jan Grønkjær . . . . . . . . . . .Falkevej 48 . . . . . . . . . . .8800 Viborg . .

Kasserer . . . . . . . . . . . . .Lene Berthelsen . . . . . . . .Carl Pipersvej 4 . . . . . . . .8800 Viborg . .

Sekretær - Spilleleder . . .Kai Sørensen . . . . . . . . . . .Klokkelyngen 52 . . . . . . .8800 Viborg . .

Udvalgsmedlem . . . . . . . .Pia Kamstrup . . . . . . . . . . .Øster Teglgårdsvej 15 . . .8800 Viborg . .

B 67 Venner :

Formand - Spilleder . . . . .Bjarne "Ludvig" Jensen . . .Rughavevej 5, 3. th. . . . . .8800 Viborg . .

Næstformand . . . . . . . . . .Preben Graversen . . . . . . .Dannebrogsgade 11 . . . .8800 Viborg . .

Kasserer . . . . . . . . . . . . .Hanne Andreasen . . . . . . .Fasanvej 7 . . . . . . . . . . . .8800 Viborg . .

Udvalgsmedlem . . . . . . . .Egon Christensen . . . . . . .Fasanvej 7 . . . . . . . . . . . .8800 Viborg . .

Webmaster : . . . . . . . . . .Poul Erik Mogensen . . . . . .Kongehøj 1 . . . . . . . . . . .8800 Viborg . .

Trøjevask : . . . . . . . . . . .Egon Christensen . . . . . . .Fasanvej 7 . . . . . . . . . . . .8800 Viborg . .

Nøgleansvarlig : . . . . . . .Kurt Poulsen . . . . . . . . . . .Spurvevej 10 B . . . . . . . .8800 Viborg . .

Klubhuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sønæsvej 4 B . . . . . . . . .8800 Viborg . .

22


. . . . . .8662 5032 . . . . . . . . . . . . . . . . . .douglas@ancable.dk

. . . . . .8662 5032 . . . . . . . . . . . . . . . . . .douglas@ancable.dk

. . . . . .8667 4396 . . . . . . . . . . . . . . . . . .heidilassen@sport.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6443 3776 . . . . .kew@jamo.com

. . . . . .8725 8505 . . . . .3017 9321 . . . . .peter.Svejgaard@gmail.com

. . . . . .8662 1039 . . . . .2243 6726 . . . . .khjacobsen@webspeed.dk

. . . . . .8662 0906 . . . . .6171 8125 . . . . .jgn1972@hotmail.com

. . . . . .8667 2411 . . . . .2325 0132 . . . . .k.p.olesen@privat.dk

. . . . .8668 4467 . . . . .2323 1760 . . . . .alex.s@privat.dk

. . . . . .8663 9499 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2568 6464 . . . . .perbirch@hotmail.com

. . . . . .8662 8800 . . . . . . . . . . . . . . . . . .listorben@webnetmail.dk

. . . . . .86674560 . . . . .28307523 . . . . .andersenper@sol.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .joergen@aofcenterviborg.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6012 7106 . . . . .graversen@ofir.dk

. . . . . .8661 44 70 . . . .2349 9754 . . . . .mettemor@webspeed.dk

. . . . . .8661 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6022 1411 . . . . .guldsten1@ofir.dk

. . . . . .8662 2148 . . . . .4052 2148 . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4053 6499 . . . . .jan.g.j@sport.dk

. . . . . .8661 0535 . . . . .6065 4839 . . . . .jpk-lbe@post.tele.dk

. . . . . .8669 5615 . . . . . . . . . . . . . . . . . .bgks@oncable.dk

. . . . . .8725 0443 . . . . . . . . . . . . . . . . . .kamstrup_2@hotmail.dk

. . . . . .8660 2346 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6012 7106 . . . . .graversen@ofir.dk

. . . . . .8662 2148 . . . . .2277 5548 . . . . .

. . . . . .8662 2148 . . . . .4052 2148 . . . . .

. . . . . .8663 9278 . . . . .4073 9278 . . . . .familienmogensen@hotmail.com

. . . . . .8662 2148 . . . . .4052 2148 . . . . .egon.c@webspeed.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2061 8201 . . . . .kurt.poulsen@tdcadsl.dk

. . . . . .8662 0867

23


Tekstiltryk i kvalitet!

◆ Vi er specialister i tryk på:

◆ Sportstøj og fritidstøj

◆ Arbejdstøj og meget mere

Tagtækkervej 2a . 8800 Viborg

Fax 86 60 00 22

Telefon 86 61 12 55

SPORTS-

PUB

MÅLET

v/Tom Holst

Gravene 27

8800 Viborg

Tlf. 86 60 32 33

T E K S T I L T R Y K

www.jetsport.dk

Sats & Tegn 86 60 16 20 . Tryk: GD Gruppen

More magazines by this user
Similar magazines