28.07.2013 Views

67-nyt - Viborg B67

67-nyt - Viborg B67

67-nyt - Viborg B67

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I<br />

V BORG<br />

Det nye klubhus spirer frem ...<br />

<strong>67</strong>-<strong>nyt</strong><br />

April 2013 - 31. årgang<br />

Overlund vvS ApS<br />

Aut. nAturgAS . vvS-inStAllAtør<br />

Friggsvej 7 . 8800 viborg . tlf. 86 <strong>67</strong> 38 82 . www.overlundvvs.dk<br />

1


2<br />

Har du ondt i<br />

Tidsbestilling<br />

Mandag - fredag kl. 10 -11<br />

SLUK EFTER PÅ...<br />

- byens mindste værtshus<br />

SCT. MATHIAS GADE 60 . VIBORG<br />

TLF. 86 61 50 88<br />

er du<br />

gældSramt?<br />

Få styr på gælden og privatøkonomien<br />

med en uvildig og professionel rådgivning hos<br />

Vesterbrogade 13 | 8800 <strong>Viborg</strong> | Telefon 86 61 16 00<br />

kontakt@revisionshuset-viborg.dk | www.revisionshuset-viborg.dk<br />

Medlem af:<br />

TS-gruppen<br />

-Et landsdækkende netværk af el-installatører<br />

HOVED . RYG<br />

ARME . BEN<br />

Massør<br />

Carl Erik Agerskov<br />

Volden 1 . 8800 <strong>Viborg</strong><br />

Tlf. 8725 0355


Formanden har ordet ...<br />

Bryder foråret snart igennem?<br />

Hvordan går det vores hold i år?<br />

Hvordan bliver vores baner mon?<br />

Og får vi nogensinde vores eget klubhus?<br />

Ja, spørgsmålene er mange mens jeg sidder<br />

og kigger ud af vinduet i et sommerhus<br />

på Sydals. Heldigvis har jeg en rigtig god<br />

følelse på alle punkter.<br />

Min følelse af den sportslige situation er<br />

i top. Klubben har et stort mål om oprykning<br />

for seniorhold og ellers en stor fokus<br />

på, at resultater og sammenhold skal gå<br />

hånd i hånd.<br />

Vores ledere og jer medlemmer arbejder<br />

hårdt for at opnå dette. Selvfølgelig bliver<br />

der udfordringer vi i fællesskab skal løse<br />

og selvfølgelig bliver der lidt bump på vejen.<br />

Men husk på, at vi står stærkt og med<br />

fællesskab står vi endnu stærkere.<br />

Med hensyn til baner og klubhus er vi også<br />

kommet rigtig langt. Vi har taget den ene<br />

af vores nye baner i brug.<br />

Indrømmet, banens stand kunne være<br />

bedre og den minder mest om Parkens<br />

tidligere græs tæppe. Hvor FCK blot ligger<br />

<strong>nyt</strong> græstæppe samarbejder vi med Kommunen<br />

om vores baner. Og selv om det er<br />

sparetider har vi et godt samarbejde med<br />

dem og vores baner skal nok blive rigtig<br />

gode - men vi skal også huske at behandle<br />

dem godt.<br />

Vores nye klubhus og omklædningsrum er<br />

også begyndt at forme sig. Jereminsen står<br />

for byggeriet og ifølge tidsplanen er vores<br />

nye bygninger klar omkring sommerferien.<br />

Og trods et rigtig godt samarbejde med<br />

Finderuphøj Hallen glæder vi os rigtig meget<br />

til at tage det i brug.<br />

Husk på, i er altid velkomne til at spørge<br />

ind om byggeriet - vi vil rigtig gerne snakke<br />

om det...<br />

Og til sidst det svære spørgsmål - kommer<br />

foråret?<br />

Jeg kan kun sige - bak op om de Orange, så<br />

skinner solen altid på dig.<br />

God sommer og god fornøjelse<br />

Daniel Andersen<br />

Formand<br />

3


Præsentation af B<strong>67</strong> trænere<br />

og holdledere ...<br />

Hej alle <strong>67</strong>er<br />

Så tager vi hul på en ny spændende sæson<br />

med vores 1. hold i serie 4 og vores 2. hold<br />

i serie 5 samt vores serie 6 hold.<br />

Vi har som målsætning at spille med helt<br />

i toppen af serie 4 med vores 1. hold og<br />

det burde bestemt være muligt da vi har<br />

en masse rigtige gode folk og med 4 nye<br />

folk fra Eastide og VFF, ja så der kommet<br />

en god bredde som gavner alle hold.<br />

En kæmpe ros til at alle for at tage super<br />

imod de nye. Det er lækkert at se at vi ikke<br />

dømmer folk for hvad de har gjort og hvor<br />

de har spillet - så kæmpe ros.<br />

Vores blad skal ud i et <strong>nyt</strong> område så derfor<br />

har vi trænere lovet at skrive lidt om<br />

os selv.<br />

Jeg hedder Thomas Nabra og er træner for<br />

klubbens 1. hold. Jeg er 40 år gammel og<br />

kommer fra København men har boet her<br />

i <strong>Viborg</strong> og omegn i små 10 år. Jeg er gift<br />

med Helena og vi har sammen 4 drenge<br />

som i alle nok skal møde eller har mødt.<br />

Jeg har tidligere været træner for både<br />

u15 og u17 drenge og startede i B<strong>67</strong> som<br />

senior træner d 1/1 2012. Og det har jeg<br />

bestemt ikke fortrudt.<br />

Vi startede med at rykke op i serie 4 fra<br />

serie 5 og endte som nr. 2 i serie 4 så det<br />

tegner godt for B<strong>67</strong>.<br />

På 1. holdet er der en holdleder som hed-<br />

4<br />

Thomas Nabra - Træner 1. holdstrup<br />

der Daniel Hesel som er en super holdleder<br />

både når vi spiller og i det sociale.<br />

Det vigtigt for alle at klubben fungerer<br />

ikke mindst i det sociale og der bliver lavet<br />

mange tiltag så vi alle kan hygge os sammen<br />

uanset hvilet hold man er på, - for vi<br />

én klu,b ikke et hold og det er vigtigt for<br />

os trænere at der ikke bliver lavet en kløft<br />

mellem vores 1. hold og de 2 andre hold -<br />

vi alle i samme båd uanset niveau.<br />

Vi er flyttet op til Finderuphøj skole, hvilket<br />

er super, især når vi til sommer får vores<br />

eget klubhus samt 2 nye baner. Så til alle<br />

jer der bor omkring skolen - kom op og støt<br />

den lokale klub.<br />

Min kone Helena og andre koner har planer<br />

om at starte noget fodbold op for de


små sandkassebold, så de små også kan<br />

hygge sig mens deres fædre/mødre spiller<br />

fodbold. Så har du en lille dreng/pige<br />

så kom op og lade dit barn/børn hygge sig<br />

med andre børn.<br />

Vil slutte af med at ønske jer alle en super<br />

sæson og sommer og håber at mange vil<br />

støtte op omkring det super projekt B<strong>67</strong><br />

har gang i…<br />

Mvh thomas nabra <strong>67</strong>er<br />

Claus Nedergaard - Træner 2. holdstrup<br />

Med en skrivebordsoprykning blev vores<br />

målsætning om oprykning til serie 5 en<br />

realitet flere uger inden turneringsstart.<br />

Vi fik kort fortalt muligheden for at søge<br />

om indplacering i serie 5, da der var åbne<br />

pladser pga. udtrækninger.<br />

Indplaceringen i serie 5 skaber naturligvis<br />

et andet udgangspunkt for sæsonen.<br />

I serie 6 ville vi kamp for kamp skulle præstere<br />

og vinde, og håndtere det pres vo-<br />

res egen målsætning om oprykning havde<br />

givet. I serie 5 er modstanden væsentligt<br />

stærkere. Et forsigtigt ønske vil være en<br />

3.- 4. plads når forårssæsonen er færdigspillet.<br />

Jeg imødeser en sæson med mange tætte<br />

kampe, hvor vi ikke har råd til at spille med<br />

hovedet under armen. En væsentlig faktor<br />

for, at vi som hold opnår succes er kontinuitet<br />

- vi skal være i stand til at stille med<br />

samme hold flest mulige gange. Det skaber<br />

tryghed på banen, og vi får oparbejdet en<br />

rytme og indarbejdet nogle faste aftaler<br />

på holdet - fodbold er altså meget sjovere<br />

når et hold spiller sammen, og hver enkelt<br />

spiller kender sin rolle.<br />

Træningskampene for serie 5 har vi i skrivende<br />

stund kun spillet 2 af. Begge kampe<br />

har vist, at vi har noget arbejde at tage fat<br />

på. Vi har mødt modstandere, der generelt<br />

har været længere fremme i træningstilstand<br />

end os selv. Det har givet et par<br />

snittere, og udstillet nogle af de ting vi skal<br />

have arbejdet med på træningsbanen.<br />

Generelt om træningen vil jeg gerne se<br />

flere spillere. Mød nu op og meld jer ind i<br />

kampen, så vi kan få nogle sjove træningsaftner.<br />

Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i<br />

gang med at spille om point, og det er jeg<br />

sikker på at alle spillere i klubben også gør.<br />

Mød op og støt de orange fra B<strong>67</strong>!<br />

Med sportslig hilsen<br />

Claus Nedergaard, Træner B<strong>67</strong> Serie 5<br />

5


Præsentation af B<strong>67</strong> trænere<br />

og holdledere ...<br />

Arnon Manthawong - holdleder serie 5<br />

Mit navn er Arnon Manthawong og er<br />

holdleder for serie 5.<br />

Jeg har det meste af min tid spillede i Borup<br />

If. Fra drenge spiller til senior men havde<br />

et smut til Ulbjerg i 1 år, da jeg og nogle<br />

venner havde startede et lukket hold op.<br />

Jeg har været træne for det fleste af Borup<br />

ungdoms hold (SUB 88). Sammen med<br />

Thomas Nabra nåede vi at været trænere<br />

for herre junior i 1 sæson.<br />

Til daglige arbejder jeg som enterpernør<br />

hos Fibertec i <strong>Viborg</strong>, hvor vi køre rundt i<br />

det meste af Jylland og graver/blæser fiber<br />

for Energi MIdt. Privat bor jeg i Skals.<br />

Min forventning til 2. holdet er, at vi spiller<br />

med i den gode ende og en mulig oprykning<br />

til serie 4. Men det kræver hårdt<br />

6<br />

arbejde både fra min og Claus side og ikke<br />

mindst vores spillere, så jeg vil opfordrer<br />

alle at møde op til træning tirsdag og torsdag<br />

kl 19-21 så vi har en mulighed for se jer<br />

an. Til slut vil jeg ønske alle en god sænson.<br />

Mvh Arnon Manthawong<br />

Daniel Hesel - Holdleder serie 4 og træner<br />

2. holdstrup<br />

Mit navn er Daniel Hesel, holdleder for serie<br />

4 og ansvarlig for serie 6 i <strong>Viborg</strong> B <strong>67</strong>.<br />

Mit mål med serie 6 er at komme ud atspille<br />

en masse kampe, og selfølgelig vinde så<br />

mange kampe som muligt, så vi kan ligge i<br />

den sjove ende af tabellen.. top 3 :D<br />

men det kræver alle mand kommer både<br />

til træning og kampene. serie 6 er selvfølgelig<br />

også hygge holdet hvor der er plads<br />

til fejl og sjov og ballade. og så skal vi have<br />

mere gang i det sociale med serie 6, kom<br />

med evt forslag til mig. Glæder mig til en<br />

spændende sæson hvor vi ligger i toppen.


Martin Krag - Træner for BT<strong>67</strong> damer<br />

Martin Kornum Krag , 49 år ( snart 50 :).<br />

Bor i Sdr. Rind. Gift med Charlotte. Har 2<br />

børn, Ida på 18 år og Jonas på 21 år.<br />

Arbejder ved HMN Naturgas i <strong>Viborg</strong>, sidder<br />

i indkøb/lager afd.<br />

Er stadig aktiv fodbold spiller i Sdr. Rind/<br />

Vinkel IF, har spillet senior i over 30 år, håber<br />

at runde 700 senior kampe her til sommer.<br />

Kunne måske godt have nået flere kampe,<br />

men et par korsbåndsskader har bevirket<br />

nogle års pause.<br />

Til mit 600 kampe jubilæum mødte vi faktisk<br />

B<strong>67</strong> en varm sommerdag i Vinkel.<br />

Håber på en gentagelse her til sommer.<br />

Til vores sommerfest, lørdag 8. juni skal<br />

vi møde B<strong>67</strong> i serie 6. (B<strong>67</strong>’er sørg for at<br />

komme på hold den dag, der vil være lidt<br />

fadøl :)<br />

Spiller når der er plads og tid, lidt på 2. hol-<br />

det (serie 5) ellers på 3. holdet (serie 6) eller<br />

på Old Boys holdet.<br />

Jeg har dommerkort, har pt ”orlov” fordi<br />

jeg bruger tiden på at træne et serie 2<br />

kvindehold :o)<br />

Startede som fodboldtræner i SVIF engang<br />

sidst i 70’erne med at træne et miniput<br />

hold, som det hed dengang.<br />

Jeg har været 2. holds træner for SVIF senior<br />

herre i 2 sæsoner.<br />

Jeg har trænet U15 og U17 drenge i BT/<br />

SVIF i 3 sæsoner<br />

Jeg har været pige træner i BT/SVIF i 10 år,<br />

ligefra U10 til U18<br />

De sidste 2 år har jeg trænet BT serie 2<br />

kvinder.<br />

Klaus Gertsen - Træner for Unified<br />

Udviklingskonsulent<br />

DBU Jylland/Region 2<br />

- Læs mere om Unified på side 11.<br />

7


8<br />

<strong>Viborg</strong> Rørteknik A/S<br />

VVS-installatør Leif Jensen · Gørtlervej 8 · <strong>Viborg</strong><br />

Mobil 2<strong>67</strong>5 9600<br />

Fax 8662 1332 86 62 90 22<br />

Mail: info@viborgroerteknik.dk . www.viborgroerteknik.dk<br />

Øl & vAndmAnden leverer Øl og vAnd<br />

til yderst konkurrencedygtige priser.<br />

Vi leverer til værthuse, bodegaer, cafeer, restauranter, kantiner, idrætsforeninger,<br />

institutioner, skoler, campingpladser m.m.<br />

Sortimentet består at et bredt udvalg af produkter fra Carlsberg, Tuborg, Coca<br />

Cola og Royal Unibrew med bl.a. Pepsi Cola. Derudover er vi også leveringsdygtige<br />

i billig øl og vand.<br />

Har du specielle ønsker om produkter, bestræber vi os på at løse dem.<br />

Der leveres på god gammeldags facon hvor service er en selvfølge og vi tager<br />

naturligvis din returemballage inkl. 0,5 l plast flasker retur.<br />

kontAkt os:<br />

Kim Nielsen - Tlf. 29 88 79 61<br />

Asbjørn Jensen - Tlf. 29887960<br />

info@jyskdrik.dk<br />

• Naturgas<br />

• Fjernvarme<br />

• Jordvarme<br />

• Solvarme<br />

• Automatik<br />

• Sanitet<br />

• Badeværelser<br />

• Ventilation<br />

• Smedearbejde<br />

• Blikarbejde


Skt. Mathias Gade 68<br />

Erhvervsafd.<br />

- erhverv 7033<br />

89<br />

4444<br />

26 26 25<br />

Privatkundeafd. - privat 7033 3333<br />

89 26 26 26<br />

den rigtige vej...<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

få MERE ud af din økonomi...<br />

Er du vores<br />

nye kunde?<br />

www.djs.dk<br />

9


10<br />

FINDERUP-<br />

HØJ<br />

HALLEN<br />

86 61 26 78<br />

Jbu og reg. 2<br />

JBU: tlf. 89 39 99 99<br />

(kontortid man-tors: 9-16, fred.: 9-14.30<br />

JBU fax: 89 39 99 89<br />

JBU mail: jbu@jbu.dbu.dk<br />

JBU reg. 2: Tlf. 97 13 22 22<br />

Brug JBU<br />

- er du i tvivl om fodboldregler<br />

m.v., så tøv ikke med at<br />

kontakte JBU - de er til for os!<br />

- ring på 8939 9999, så får du<br />

svar med det samme eller send<br />

dem en mail på jbu@jbu.dbu.dk,<br />

så har du svar dagen efter!<br />

nordvestjysk MIDTJYSK DOMMERKLUB<br />

dommerkluB<br />

Poul Dommerpåsætter: Østergaard Ole Clemmensen<br />

Byvænget 20, Dommerby, 7800 Skive<br />

Tlf. 4028 3732<br />

midtjyskdommer@jbu.dbu.dk<br />

tlf. 9752 7120, mobil 2284 6229<br />

I weekenden JBU dommervagt<br />

Tlf. 8939 9970<br />

Planlægning af efterårsturneringen 2013<br />

Tirsdag 2. juli 2013. Offentliggørelse og udsendelse<br />

af puljeinddelinger samt udsendelse<br />

af kampprogrammer for 11:11 hold<br />

i efterårsturneringen.Disse kampprogrammer<br />

anvendes til indrapportering af forslag<br />

til spilletidspunkter.<br />

Tirsdag 9. juli 2013 . Offentliggørelse af<br />

plan for efteråret.<br />

Onsdag 10. juli 2013. Sidste frist for online<br />

indtastning/indsendelse af forslag til spilletidspunkter<br />

i efteråret. Online redigering<br />

sker via klubadministrationssystemet Klub-<br />

Office.<br />

Torsdag 11. juli 2013. Udsendelse af endelige<br />

turneringsprogrammer til klubberne.<br />

dommervAgt<br />

Der er DOMMERVAGT i weekenderne på<br />

tlf. 8939 9970.<br />

Dommervagten bedes be<strong>nyt</strong>tet af klubber<br />

og dommere i forbindelse med akutte<br />

aflysninger/afbud. Det er altså ikke ændringer<br />

på kampe i den efterfølgende uge,<br />

dommervagten skal kontaktes omkring.<br />

Dommervagt i weekenden - tlf. 8939 9970<br />

En aflysning/et afbud fredag efter kl. 14.30<br />

til en kamp senere fredag bedes meddelt<br />

dommervagten.<br />

En aflysning/et afbud lørdag morgen/formiddag<br />

til en kamp senere lørdag eller søndag,<br />

bedes meddelt den lokale dommerpåsætter<br />

i telefontiden lørdag.<br />

Hav gerne kamp-nr. klar, inden du ringer<br />

op, så går ekspeditionen lidt hurtigere.<br />

møder en dommer ikke op er det 8939<br />

9970 du skal ringe!


Fodbold 2013<br />

Unified<br />

Fodbold for mennesker<br />

med et særligt behov<br />

Vi er en fodboldafdeling hvor der virkelig<br />

er plads til alle også selvom du et af de<br />

mennesker… der måske ikke lige kan falde<br />

til på det almindelige fodboldhold…<br />

Vi har nogle rammer der siger at vi kommer<br />

og træner fodbold for sjov…så vi<br />

skælder aldrig ud på hinanden… vi hjælper<br />

hinanden bl.a. fordi vi alle har en eller<br />

anden speciel form for udfordring i vores<br />

hverdag… det kan være et udviklingshandicap…<br />

det kan være indlæringsvanskeligheder…<br />

det kan være… ja, hvad som helst..<br />

Hvis du vil træne sammen med os så møder<br />

du bare op torsdage kl. 16.30 på banerne<br />

ved Finderuphøjhallen. Vi starter<br />

torsdag den 25 april.<br />

Vi træner hver gang med opvarmning, tekniske<br />

øvelser og så spiller vi på to mål til<br />

sidst.<br />

Vi deltager et par gange i løbet af året i et<br />

stævne eller spiller en træningskamp imod<br />

vores venner fra andre byer<br />

Vi er tre trænere Jannie, Jørgen og Klaus<br />

Vil du høre mere om vores specielle fodboldhold<br />

– så ring endelig til Klaus – 2465<br />

9515<br />

Klaus Gertsen<br />

U15 piger<br />

så er vi i gang igen!<br />

Så er vi i gang igen efter en god indendørssæson<br />

med fire hold tilmeldt til JBU<br />

turnering. To af holdene gik videre til regionalfinalerne,<br />

og vi vandt Flextra Cup i<br />

Ikast-Brande Arena.<br />

Vi startede udendørs i uge 9 efter en hyggelig<br />

overnatning på Handelsskolen.<br />

Det har været en kold omgang i opstartsfasen.<br />

Vi er 25 piger og har tilmeldt to<br />

11-mands hold.<br />

Alle vores træningskampe er blevet aflyst<br />

indtil videre p.g.a. dårlig vejr, men vi har<br />

gennemført træning hver mandag og onsdag<br />

med god opbakning fra pigerne.<br />

Vi håber på bedre vejr, når vi starter turneringen<br />

søndag i april. Vores ene hold er<br />

rykket op i A-rækken, da de vandt deres<br />

kreds før jul.<br />

Vi har også tilmeldt et 11-mands hold til<br />

Nørhalne Cup 2013. Det foregår fra den 9.<br />

maj til den 12. maj 2013.<br />

Vi kommer til at møde fire norske hold og<br />

et enkelt svensk hold. Det ser pigerne meget<br />

frem til. Nogle af pigerne har været af<br />

sted før til Nørhalne i 2011 og synes det<br />

var en rigtig god tur og turen til Italien i<br />

2012 gav også mod på flere ture og ”internationale<br />

kampe”.<br />

Douglas<br />

11


Hjemmekampe forår 2013<br />

Dag Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold Omkl. Gæster<br />

Ons 24-04 19:00 Oldboys <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Tjele Vest Sport 2<br />

Tor 25-04 18:00 U15 Piger B Nørrem/<strong>67</strong> Farsø/Ullits IK 1<br />

Fre 26-04 15:00 Herrer Serie 4 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Højslev Kirkeby 2<br />

Fre 26-04 16:45 Herrer Serie 5 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> <strong>Viborg</strong> Sdrm. 2<br />

Søn 28-04 16:00 Herrer Serie 6 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Sdr. Rind/Vinkel 2<br />

Fre 03-05 19:30 Herrer Serie 4 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Sdr. Rind/Vinkel 2<br />

Lør 04-05 16:45 Herrer Serie 5 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Kjeldbjerg UIF 2 - Cafeteriet LUKKET<br />

Søn 05-05 14:00 Kvinder Serie 2 BT <strong>67</strong> Hadsten SK 1<br />

Søn 05-05 16:00 Herrer Serie 6 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Eastside <strong>Viborg</strong> 2<br />

Ons 08-05 19:00 Masters <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Løgstrup G&IF 2<br />

Tor 16-05 18:00 U15 Piger B Nørrem/<strong>67</strong> Vinderup IK 1<br />

Lør 18-05 15:00 Herrer Serie 4 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Sparkær IF 2<br />

Ons 22-05 18:00 U15 Piger B Nørrem/<strong>67</strong> Bjerringbro IF 1<br />

Ons 22-05 19:30 Oldboys B <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> BMK 90 2<br />

Søn 26-05 11:00 U15 Piger B Nørrem/<strong>67</strong> Bjerringbro IF 1<br />

Ons 29-05 19:00 Masters <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Frederiks AIF 2<br />

Lør 01-06 15:00 Herrer Serie 4 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Mammen IF 2<br />

Lør 01-06 16:45 Herrer Serie 5 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Mønsted IF 2<br />

Søn 02-06 14:00 Kvinder Serie 2 BT <strong>67</strong> Tjele Vest Sport 1 B<strong>67</strong>/BT i nr. 2<br />

Søn 02-06 16:00 Herrer Serie 6 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> <strong>Viborg</strong> FF VFF og B<strong>67</strong> begge i 3<br />

Ons 05-06 19:00 Masters <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Skive IK 1<br />

Ons 12-06 19:00 Oldboys B <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Skals FF 2<br />

Tir 18-06 19:00 Herrer Serie 4 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Sjørslev/D 2<br />

Ons 19-06 19:00 Masters <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Vestermarken 2<br />

Tor 20-06 19:00 Herrer Serie 5 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Bruunshåb/T 2<br />

Lør 22-06 16:00 Herrer Serie 6 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Sjørslev/D 2<br />

B<strong>67</strong> herrer er som hovedregel i omkl. 3, - ved kampe lige efter hinanden: Ryk sammen!<br />

Tag pænt mod gæsteholdene, og anvis dem omklædningsrum.<br />

12


kære alle nye læsere<br />

Velkommen til dette nye nummer<br />

af <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Nyt.<br />

Vi har valgt at uddele vores<br />

klubblad i et større område<br />

end normalt - vi vil gerne gøre<br />

opmærksom på, at vi nu ligger<br />

i området.<br />

Vi er en idrætsforening der<br />

pr 01.01.2013 har måtte forlade<br />

vores område på Sønæs<br />

og fremover skal udfolde os<br />

på banerne ved Finderuphøj<br />

Skole.<br />

Vi er netop nu i gang med at<br />

bygge <strong>nyt</strong> klubhus og omklædningsrum<br />

ved banerne.<br />

Byggeriet forventes færdigt<br />

omkring sommerferien.<br />

Vi tilbyder både pige, drenge,<br />

dame og herre fodbold ligesom<br />

vi også tilbyder volleyball.<br />

Når vi er kommet på plads ved<br />

Finderuphøj, vil vi tilbyde et<br />

bredt samarbejde med skole,<br />

institutioner og områdets beboere.<br />

Til glæde for alle og<br />

medvirken til endnu mere aktivitet<br />

og sammenhold i området.<br />

I er altid velkommen til at kigge<br />

forbi ligesom I altid kan slå<br />

på tråden ved spørgsmål eller<br />

andre ting.<br />

Vel mødt og god sommer<br />

Daniel Andersen<br />

Formand<br />

<strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong><br />

Fodboldtræning<br />

Finderuphøj - Spættevej 4<br />

Træningstider<br />

Herrer Serie 4 - serie 5 og serie 6<br />

Tirsdag og torsdag 19.00<br />

Thomas Nabra 5258 4801<br />

Claus Nedergård 2616 2096<br />

Daniel Hesel 2860 8660<br />

Kvinder Serie 2<br />

Mandag og torsdag kl. 19.00<br />

Træning mandag Finderuphøj, torsdag Bruunshaab<br />

Martin Krag 40745804 - Helge 50<strong>67</strong> 0878<br />

U15 piger Mandag og onsdag kl. 17.00<br />

Træning mandag Finderuphøj, onsdag Nørremarken<br />

Douglas Graham, tlf. 2633 1439<br />

Old Boys Henrik Larsen 2219 1804<br />

Master +50 Stipo 2849 76<strong>67</strong><br />

Prøv GRATIS 1 måned<br />

Alle er meget velkomne!<br />

Rabat på kontingentet ...<br />

B<strong>67</strong> giver rabat til<br />

Studerende - Lærlinge<br />

Kontanthjælpsmodtagere<br />

Sammenhold - Udvikling - Rummelighed<br />

www.viborgb<strong>67</strong>.dk<br />

13


14<br />

S mmerfest<br />

I<br />

V BORG<br />

Lørdag 15. juni kl. 19<br />

B<strong>67</strong> Finderuphøj<br />

Så er vi klar til et brag af en sommerfest<br />

- den første på Finderuphøj<br />

Pris kun<br />

100.- så inviter kæresten med ...<br />

Lækker mad - vi steger et svin<br />

Go’ musik ...<br />

Konkurrencer ...<br />

Årets topscorer ...<br />

Fiduspræmier ...<br />

Sidste frist for<br />

tilmelding er 3. juni<br />

til Daniel tlf.<br />

2258 7735<br />

I<br />

V BORG


Træningsstart i sne og frost<br />

Trods det, mildest talt, elendige vejr, var<br />

tilslutningen til klubbens træningsstart rigtig<br />

god.<br />

Omkring 40 spillere var mødt op, og trodsede<br />

kulden, så vore nye baner blev indviet<br />

med maner. Ligesom det nye lysanlæg<br />

blev testet, i øvrigt et fantastisk anlæg, der<br />

fremover gør det muligt at spille aftenkampe<br />

i den møke tid.<br />

I vort midlertidige klublokale, cafeteriet i<br />

Finderuphøjhallen, inviterede klubben på<br />

suppe til de fremmødte.<br />

15


16<br />

8 lektioners idræt om ugen.<br />

Værdier, faglighed, sport og sundhed.<br />

Dannelse forankret i tydelige værdier.<br />

Varmt måltid midt på dagen.<br />

Heldagsskole med lektieordning.<br />

Optag i 6. og 7. klasse i 2013.<br />

Samt 0. kl. og 6. og 7. klasse i 2014.<br />

Videbechs Allé 137 · Hald Ege · 8800 <strong>Viborg</strong><br />

23 49 42 41 · mail@friskolenhaldege.dk<br />

www.friskolenhaldege.dk


Kontingentsatser 2013<br />

Fodbold Herre/dame senior ................................................. 2 x 855,-<br />

Fodbold Oldboys, veteran ..................................................... 2 x 450,-<br />

Fodbold U 18 og 19 ................................................................ 2 x 485,- + vinter 250,-<br />

Fodbold U 13, 14 og 15 .......................................................... 2 x 440,- + vinter 250,-<br />

Fodbold U 11 og 12 ................................................................ 2 x 440,- + vinter 250,-<br />

Fodbold U 9 og 10a ................................................................ 2 x 375,- + vinter 250,-<br />

Fodbold U 7 og 8 ..................................................................... 2 x 375,- + vinter 250,-<br />

Fodbold U5 og 6 ...................................................................... 2 x 265,- + vinter 230,-<br />

volleyball Seniorspillere ............................................................. 2 x 640,volleyball<br />

Ungdom ...................................................................... 2 x 340,-<br />

passive ................................................................................... 75,-<br />

- skal vi sende rykker på kontingentet, betaler du ekstra 50.- så betal til tiden!<br />

er du<br />

ungdomsspiller<br />

- KOM GRATIS TIL KAMP<br />

PÅ VIBORG STADION<br />

som medlem af B<strong>67</strong> kan du komme<br />

til fodbold på <strong>Viborg</strong> Stadium<br />

helt gratis<br />

Du kan få billetter ved indgang<br />

overdamsvej vest indgang 2<br />

billetsalg d.<br />

du skal blot opgive navn og klub<br />

så kommer du ind og ser fodbold<br />

ganske gratis!<br />

Kender du en<br />

sponsor?<br />

Hjælp din klub med at øge sponsorindtægterne.<br />

Jo flere kroner vi får i indtægter, jo bedre<br />

mulighed er der for at lave træningslejre<br />

og andre tiltag der kan gøre det endnu<br />

bedre at være <strong>67</strong>-er.<br />

Vi sælger lige fra førsteholdstrøjereklame<br />

til annoncer i klubblad. Der er lige nu<br />

flere ledige trøjer på førsteholdet vi gerne<br />

skulle have solgt.<br />

Kender du en potentiel sponsor, så kontakt<br />

Helge på 50<strong>67</strong> 08<strong>67</strong>.<br />

17


18<br />

Tryksager af en hver art<br />

Trykkeri & reklamebureau<br />

Vi Vil Være byens<br />

billiGesTe oG hurTiGsTe<br />

kurT Poulsen<br />

indehaver/grafiker<br />

Poul ernsT Carlsen<br />

indehaver/grafiker<br />

sanne lund<br />

Grafisk designer<br />

CC-Tryk · Tagtækkervej 2a · 8800 <strong>Viborg</strong> · Tlf.: 86 61 40 21 · info@cc-tryk.dk · www.cc-tryk.dk


Volleyball/Beachvolley<br />

Sæsonen 2012/2013 har været et godt år for volleyball i B<strong>67</strong> på A og B niveau.<br />

B-holdet fik en flot anden plads i DGI turneringen, og A-holdet vandt sin række.<br />

Midt i april tager A-holdet til Middelfart for at spille finalestævne mod vinderne<br />

fra de øvrige landsdele.<br />

Vi deltog traditionen tro i Hjerm Cup med to hold, hvor begge hold klarede sig<br />

godt i henholdsvis A- og B-rækken.<br />

Vi har med ærgrelse måttet lukke holdet for C-spillere og nybegyndere, der var<br />

meget få spillere og desværre ingen trænere/ledere til at tage opgaven. Vi vil<br />

gerne understrege at B<strong>67</strong> volleyball er for alle, unge/gamle, nye/erfarne, A-B-C<br />

spillere, men vi har brug for engagerede forældre, som vil støtte op og deltage i<br />

træningen med de nye, unge spillere.<br />

Vi siger tak til Kim Agerholm for en fantastisk god indsats som træner i klubben,<br />

og er meget glade for, at Kim også står klar sæsonen 2013/2014.<br />

Indendørs sæsonen slutter midt i april, og beachvolley starter op på Liseborg<br />

Centret først i maj - tirsdage fra kl. 18.30.<br />

Følg med på hjemmesiden om sæsons start 2013/2014, træningstider mm.<br />

- Konkurrence -<br />

Heidi Lassen, volleyball<br />

- hvad skal stadion hedde?<br />

I mange år har vores stadion jo heddet Sønæs, men den æra er<br />

forbi med vores flytning til området bag Finderuphøjhallen.<br />

Vi udskriver nu en konkurrence, hvor du kan vinde et gavekort<br />

på 500 kr. til en af klubbens sponsorer.<br />

Send dit forslag på mail til Daniel: daa@email.dk<br />

19


oliger<br />

org og omegn<br />

mt for dig har vi lavet<br />

ELISTE<br />

00 boliger i <strong>Viborg</strong> og omegn.<br />

at henvende dig<br />

WWW.BOVIBORG.DK<br />

MIDTJYSK KLOAKSERVICE ApS<br />

Vi klarer alt indenfor slamsugning<br />

e vores boliginformation<br />

iborg.<br />

borg<br />

6 27<br />

20<br />

Døgnvagt<br />

86 <strong>67</strong> 16 33<br />

- BUTIK I 2 ETAGER<br />

Smykker<br />

Gaveartikler<br />

Sportspræmier<br />

Bestik<br />

- <strong>Viborg</strong>s eneste forretning<br />

med faguddannet guldsmed<br />

på eget værksted<br />

Vinkelvej 58 • Bruunshåb • 8800 <strong>Viborg</strong> • Telefon 86 <strong>67</strong> 16 33 • Telefax 86 <strong>67</strong> 63 33<br />

Brovej 18 · 8800 <strong>Viborg</strong><br />

Tlf. 87 925 925 · Fax 86 627 872<br />

næste nummer af <strong>67</strong>-<strong>nyt</strong><br />

udkommer i juli 2013!<br />

Vil du være sikker på at få dit indlæg med i bladet skal det<br />

være os i hænde senest den 22. juni 2013.<br />

Alle indlæg og fotos skal sendes til:<br />

Jørgen Christensen . Fristruphøjvej 188 . 8800 <strong>Viborg</strong> . jorchris@mail.dk


sponsorer i viBorg B<strong>67</strong><br />

- støt vore sponsorer når du<br />

handler - de støtter os!<br />

viborg rengøringsservice<br />

viborg rørteknik<br />

nordea<br />

guldsmed norup<br />

sign team<br />

midtjydsk kloakservice<br />

BE Installationer<br />

massør - carl erik Agerskov<br />

FinderupHøj Hallen<br />

mathiaskælderen<br />

overlund vvs<br />

pizza ekspressen<br />

midtjydsk teltudlejning<br />

restaurant italia<br />

10-4 Byggemarked<br />

<strong>Viborg</strong> Turisttrafik<br />

BF Anlæg<br />

nørgaards radio<br />

energi viborg<br />

den jyske sparekasse<br />

rebo revision<br />

kAio<br />

Peter Larsen Kaffe<br />

Øl & vandmanden<br />

Friskolen Hald ege<br />

Boligselskabet sct. jørgen<br />

dahls vindhandel<br />

cc tryk<br />

stol stol<br />

21


Kontakt informationer<br />

BESTYRELSE:<br />

Formand:<br />

Daniel Andersen<br />

Boyesgade 2 B, st., 8800 <strong>Viborg</strong><br />

2258 7735<br />

daa@email.dk<br />

Ansvarsområde:<br />

Generalforsamling<br />

B<strong>67</strong>- venner<br />

Pædofiliattester<br />

Eftersyn af el-installationer ved<br />

træningsstart.<br />

Opdatering af oplysninger i:<br />

- JBU’s hjemmeside.<br />

- DGI’s hjemmeside.<br />

- Aviser.<br />

Kontakt til volley<br />

Lovlig drift af klubben<br />

Ansvarlig for en rød tråd i<br />

klubben – værdigrundlag.<br />

Indsamle og behandle fortrolige<br />

funktioner.<br />

Pr – øvrig klub.<br />

DGI-repræsentant<br />

Sportslig ansvarlig:<br />

Helge Andersen<br />

Nonbo vænge 18, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

86638819<br />

50<strong>67</strong>08<strong>67</strong><br />

helgeb<strong>67</strong>@mail.tele.dk<br />

Ansvarsområde:<br />

Trænerkontakt<br />

Spiller- /forældrekontakt<br />

Træningstidsplanlægning<br />

Holdtilmelding<br />

Trænerkurser<br />

Kampfordeler<br />

Sportslig ansvarlig<br />

Kontakt til JBU mm.<br />

PR-fodbold<br />

FK-<strong>Viborg</strong> samarbejde<br />

Hald Ege efterskole<br />

Haltider<br />

Ansættelse / afskedigelse af<br />

trænere.<br />

Topscorer pokal<br />

Fidus pokal<br />

22<br />

Kasserer:<br />

Kurt Poulsen<br />

Spurvevej 10 B, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

2061 8201<br />

kurt.poulsen@tdcadsl.dk<br />

Ansvarsområde:<br />

Økonomi / regnskab / budget<br />

Opgørelser specialforbund<br />

Kontingent opkrævning<br />

Medlemsregistrering<br />

Opgørelser <strong>Viborg</strong> kommune<br />

Spillercertifikater (udstedelse)<br />

Nøgleansvarlig<br />

Kontingent<br />

Kiosk<br />

Sponsor<br />

Egne telefonlister<br />

Teknik/materiel ansvarlig:<br />

Tom Johansen<br />

Hedebakken 62, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

60439102<br />

sanne.mitzi@hotmail.dk<br />

Ansvarsområde:<br />

Baner, mål m.m.<br />

Kridtning<br />

Materiel<br />

Tøjansvarlig<br />

Udenomsområdeansvarlig<br />

Byggeansvarlig<br />

Bane klipning<br />

Suppleant/ Sekretær:<br />

Jørgen Christensen<br />

Fristruphøjvej 188, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

8663 8661<br />

6168 8796<br />

jorchris@mail.dk<br />

Ansvarsområde:<br />

Personalehåndbog<br />

Mødereferater<br />

Videresendelse af referater<br />

Klubblad<br />

Suppleant:<br />

Steffen Poulsen<br />

Sct. Mogens Gade <strong>67</strong> st. tv.,<br />

8800 <strong>Viborg</strong><br />

41745518<br />

s.poulsen@hessel.dk<br />

Ansvarsområde:<br />

Køb / salg af tøj, mat.,<br />

merchendise<br />

Træningslejre<br />

Medlemsarrangementer<br />

Klubfest<br />

Spillercertifikater på nye spillere<br />

Medlemsregistrering/Kontingent<br />

SEnioRFodBoLd:<br />

Træner førsteholdstrup:<br />

Thomas Nabra<br />

Guldstjernevej 22 st., 8800 <strong>Viborg</strong><br />

52584801<br />

Holdleder 1. holdet:<br />

Daniel Hesel<br />

Odshøjvej 74 st. tv., 8800 <strong>Viborg</strong><br />

28608660<br />

barca0150@hotmail.com<br />

Træner andenholdstrup:<br />

Claus Nedergaard<br />

Åbrinken 2, 8832 Skals<br />

26162096<br />

claus@hjemmesideafdelingen.dk<br />

Holdleder 2. holdet:<br />

Arnon Manthawong<br />

Fjordvænget 33, 8832 Skals<br />

25152<strong>67</strong>7<br />

Træner Piger U18/damer:<br />

Martin Kornum Krag<br />

Sdr. Rindvej 71, Sdr. Rind<br />

40745804<br />

86639640<br />

mkk@naturgas.dk<br />

Hjælpetræner:<br />

Steffen Poulsen<br />

Sct. Mogens Gade <strong>67</strong> st. tv.,<br />

8800 <strong>Viborg</strong><br />

41745518<br />

s.poulsen@hessel.dk


Helge Andersen<br />

Nonbo vænge 18, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

86638819<br />

50<strong>67</strong>08<strong>67</strong><br />

helgeb<strong>67</strong>@mail.tele.dk<br />

Holdleder old Boys:<br />

Henrik Larsen<br />

Gl. Århusvej 60 A, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

8662 5471/ 22191804<br />

Lisemor1@gmail.com<br />

Holdleder Master Veteran:<br />

Stipo Miskovic<br />

Skovmarksvej 19, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

2849 76<strong>67</strong><br />

stipich@hotmail.com<br />

UngdoMSFodBoLd:<br />

Træner drenge U17<br />

Mike Dodd<br />

Videbechs Alle 143, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

2016 0962<br />

dodd@os.dk<br />

Træner Piger U13 og U15:<br />

Douglas Graham<br />

Mosevænget 16, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

26331439 / 8662 5032<br />

douglas@oncable.dk<br />

VoLLEYBALL:<br />

Kontaktperson:<br />

Heidi Lassen<br />

Hedebakken 60, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

2988 8642<br />

heidilassen@sport.dk<br />

Seniortræner:<br />

Kim Agerholm<br />

Ladehøjvej 13, 8831 Løgstrup<br />

8660 2213.<br />

SPonSoR:<br />

Helge Andersen<br />

Nonbo vænge 18, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

86638819 / 50<strong>67</strong>08<strong>67</strong><br />

helgeb<strong>67</strong>@mail.tele.dk<br />

Kurt Poulsen<br />

Spurvevej 10 B, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

2061 8201<br />

kurt.poulsen@tdcadsl.dk<br />

KLUBHUS/KioSK:<br />

Ansvarlig:<br />

Helena Nabra<br />

Guldstjernevej 22 st., 8800 <strong>Viborg</strong><br />

31341037<br />

fam.nabra@gmail.com<br />

STøTTEFoREningEn:<br />

Formand:<br />

Egon Christensen<br />

Fasanvej 7, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

8662 2148/4052 2148<br />

haeg08@gmail.com<br />

Kasserer:<br />

Jan Grønkjær<br />

Falkevej 50, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

4053 6499<br />

jan.g.j@sport.dk<br />

Udvalgsmedlem:<br />

Lenette Hansen<br />

Anholtvej 3, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

lenette-finn@hotmail.com<br />

Sekretær - Spilleleder:<br />

Kai Sørensen<br />

Klokkelyngen 52, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

Udvalgsmedlem:<br />

Eva Stigsen<br />

Gl. Skivevej 46 1. Tv,<br />

8800 <strong>Viborg</strong><br />

B <strong>67</strong> VEnnER:<br />

Formand:<br />

Egon Christensen<br />

Fasanvej 7, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

8662 2148 / 4052 2148<br />

haeg08@gmail.com<br />

Kasserer:<br />

Hanne Andreasen<br />

Fasanvej 7, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

8662 2148 / 2277 5548<br />

haeg08@gmail.com<br />

Udvalgsmedlem:<br />

Daniel Andersen<br />

Boyesgade 2 B, stuen,<br />

8800 <strong>Viborg</strong><br />

2258 7735<br />

daa@email.dk<br />

Lenette Hansen<br />

Anholtvej 3, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

lenette-finn@hotmail.com<br />

Joan M. Boldrup<br />

Lærkevej 5, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

Webmaster:<br />

Poul Erik Mogensen<br />

Kongehøj 1, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

86639278/40739278<br />

familienmogensen@hotmail.com<br />

Trøjevask :<br />

Egon Christensen<br />

Fasanvej 7, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

8662 2148/4052 2148<br />

haeg08@gmail.com<br />

Kridtere:<br />

Lasse Meldgaard<br />

Sneppevej 12, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

26151532<br />

Kai O Andersen<br />

Dalgasvej 3, 8800 <strong>Viborg</strong><br />

86612228<br />

Claus Jensen<br />

Odshøjvej 66 st. th., 8800 <strong>Viborg</strong><br />

42744451<br />

flappe85@hotmail.com<br />

23


24<br />

Tryksager af<br />

enhver art!<br />

BANKO<br />

BankoCentret Fælledvej 4<br />

Hver Onsdag kl. 18.40<br />

35 STORE<br />

GEVINSTER<br />

Bl.a. 300,- 400,-<br />

Bl.a. 500,- 1000kr. 1000,- 2000,- 800 kr.<br />

Mindstegevinst 300 kr.<br />

KØB PULJE - VIND OP TIL 5000 KR.<br />

Vi kan bl.a. tilbyde Dem:<br />

· Dag til dag levering<br />

ved trykklar PDF.<br />

· Professionel rådgivning.<br />

· Højt kvalitetsniveau.<br />

· Konkurrencedygtige priser.<br />

· Hurtig forretningsgang<br />

og levering.<br />

www.cc-tryk.dk<br />

Tagtækkervej 2A - 8800 <strong>Viborg</strong> - Telefon 86 61 40 21<br />

STØT KLUBBEN OG VIND<br />

I<br />

V BORG<br />

Pakketilbud 100 kr.<br />

(værdi 125.-)<br />

Rækkegevinst<br />

50 kr.<br />

til de første 40<br />

en gratis kineser!<br />

kaffe til 2 borde<br />

Pladepris 10 kr.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!