28.07.2013 Views

67-nyt - Viborg B67

67-nyt - Viborg B67

67-nyt - Viborg B67

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I<br />

V BORG<br />

Hamlen 12<br />

86 <strong>67</strong> 38 82<br />

<strong>67</strong>-<strong>nyt</strong><br />

April 2009 - 26. årgang<br />

Her <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong>s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand),<br />

Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær)<br />

Bagest fra venstre: Brian Brandt (seniorfodboldformand), Robert Nielsen (næstformand),<br />

Kurt Poulsen (kasserer), Helge Andersen (sponsorformand), Heidi Lassen (volleyballformand),<br />

Karl Olsen (formand aktivitetsudvalg), Laila Strand Nielsen (formand for ungdomsfodbold).<br />

VERLUND VVS<br />

Pauli Overgaard 28 19 38 83<br />

Thomas Aagaard 28 19 38 82<br />

GASSERVICE ● BLIKKENSLAGERI


2<br />

SLUK EFTER PÅ...<br />

- byens mindste værtshus<br />

SCT. MATHIAS GADE 60 . VIBORG<br />

TLF. 86 61 50 88<br />

86 60 26 16<br />

Skt. Mathias Gade 68<br />

Erhvervsafd. 89 26 26 25<br />

Privatkundeafd. 89 26 26 26<br />

Medlem af:<br />

TS-gruppen<br />

-Et landsdækkende netværk af el-installatører<br />

Alt i profilbeklædning, reklameartikler, sports- og rejsetasker<br />

4 Tryk af firmalogo<br />

4 Tekstiltryk af høj kvalitet<br />

TRYK<br />

4 Kontakt os for uforpligtende tilbud v/Per Nielsen<br />

Fyrrestien 6, Birgittelyst . 8800 <strong>Viborg</strong> . Tlf. 50 92 70 85 . Mail: lptryk@fiberpost.dk


Formanden har ordet . . .<br />

Endelig er sommeren på vej. Træerne<br />

er begyndt at få blade og <strong>Viborg</strong><br />

B<strong>67</strong>’s volleyball spillere lukker ned indendørs<br />

og fodbold spillerne er godt i<br />

gang udendørs. Som de seneste år er<br />

Sønæs noget fugtig på dette tidspunkt,<br />

men alligevel får alle vores spillere og<br />

trænere det allerbedste ud af forholdene.<br />

Det er skønt at se, at selv om<br />

forholdene ikke altid er optimale – ja,<br />

så er sammenholdet så stort, at man<br />

finder løsninger på problemerne.<br />

Der har været en masse aktiviteter i Vores<br />

Klub hen over vinteren. Volleyball<br />

afdelingen er jo næsten færdig med<br />

deres sæson. Det er dejligt, at vi kan<br />

tilbyde volleyball til alle i <strong>Viborg</strong> – både<br />

ungdom og seniorer. Volley trænere og<br />

ledere yder en kæmpe indsats og der<br />

kommer ros til dem fra mange forskellige<br />

sider – og allervigtigst, spillerne<br />

bakker op om spillet.<br />

Vores fodboldungdomsafdeling har<br />

også haft en travl vinter. Alle hold har<br />

trænet indendørs samt deltaget i forskellige<br />

stævner. Jeg har selv været<br />

rundt til et par stævner og jeg nyder, at<br />

møde vores trænere og spillere. Selv<br />

om resultaterne ikke altid er til en topplacering,<br />

så hygger spillerne sig med<br />

hinanden og det er jo, hvad det hele<br />

drejer sig om.<br />

Vi har igen afholdt vores eget indendørsstævne<br />

Jule Cup. Igen blev stævnet<br />

en stor succes på grund af en utrolig<br />

stor hjælp fra rigtig mange af vores<br />

medlemmer. Der skal lyde en kæmpe<br />

tak til jer alle sammen.<br />

Vi har også afholdt stormøde og førstehjælpskurser<br />

hen over vinteren. Begge<br />

ting der er med til at udvikle Vores Klub<br />

og klæde trænere og ledere endnu<br />

bedre på til deres fremtidige opgaver.<br />

Netop nu er tømreren ved at færdiggøre<br />

vores nyeste tiltag. Med støtte fra<br />

Nordea Fonden laver vi et overdækket<br />

område til vores petanquespillere. Dette<br />

franske kugle spil er et spil der kan<br />

spilles af alle. Med overdækningen kan<br />

man nu stå i tørvejr og spille – det danske<br />

vejr er jo ikke helt som det franske.<br />

Vi håber, at petanquebanerne vil blive<br />

flittig brugt hen over sommeren såvel<br />

af gamle som af nye medlemmer. Det<br />

er endnu en ting der beviser, at i Vores<br />

Klub er der rummelighed til alle.<br />

Til slut skal der lyde et ønske om en<br />

rigtig god sommer til jer alle. Foråret og<br />

sommeren vil byde på en masse spændende<br />

aktiviteter på Sønæs. Kampbanen<br />

skal tages i brug igen og dermed<br />

mange spændende fodboldkampe på<br />

Sønæs. Og selv om fjernsynet byder<br />

på en masse fodboldkampe hele tiden<br />

– ja, så er de bedste oplevelser nu<br />

dem, man får nede på Sønæs.<br />

SÅ BAK OP<br />

OM ALLE VORES HOLD.<br />

3


4<br />

<strong>Viborg</strong> Rørteknik A/S<br />

VVS-installatør Leif Jensen · Gørtlervej 8 · <strong>Viborg</strong><br />

Mobil 2<strong>67</strong>5 9600<br />

Fax 8662 1332 86 62 90 22<br />

Mail: info@viborgroerteknik.dk . www.viborgroerteknik.dk<br />

Døgntelefon<br />

86 60 15 55<br />

Farvervej 18<br />

• Naturgas<br />

• Fjernvarme<br />

• Jordvarme<br />

• Solvarme<br />

• Automatik<br />

Storkommunens lokale telefonbog<br />

• Sanitet<br />

FINDERUP-<br />

HØJ<br />

• Badeværelser<br />

• Ventilation<br />

• Smedearbejde<br />

• Blikarbejde<br />

HALLEN<br />

86 61 26 78<br />

Nyhed!<br />

Nu også på nettet -<br />

klik ind på<br />

www.viborgbogen.dk<br />

og find din<br />

lokale leverandør!


Førstehjælp<br />

Der har været afholdt kurser i førstehjælp<br />

hen over vinteren. Alle vores<br />

trænere og ledere har fået tilbudt et<br />

kursus og mange har deltaget.<br />

Selv om vi forhåbentlig aldrig får brug<br />

for det, så er det vigtigt, at vores trænere<br />

og ledere er klædt på, hvis uheldet<br />

skulle være ude. Vi vil gøre alt for, at<br />

vores spillere er trygge nær de færdes<br />

i og omkring klubben og dette er en af<br />

måderne. Kurserne er sket med tilskud<br />

fra Trygfonden og afholdt i samarbejde<br />

med DGI.<br />

Stormøde<br />

I januar måned afholdt vi stormøde i<br />

<strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong>. Alle trænere, ledere, udvalgsmedlemmer<br />

samt andre medlemmer<br />

af klubben var inviteret. Mødets<br />

formål var, at udvikle Vores Klub i den<br />

rigtige retning. Hvad går godt i klubben<br />

og hvad kan vi gøre bedre? Hvilke idéer<br />

ligger og ulmer uden at komme helt<br />

frem i lyset?<br />

På mødet deltog JBU konsulent Klaus<br />

Gertsen og hans oplæg sparkede godt<br />

gang i debatten og rigtig mange gode<br />

idéer kom frem i lyset.<br />

Bestyrelsen og de forskellige udvalg<br />

er allerede i gang med at arbejde videre<br />

med nogle af idéerne og det er et<br />

arbejde vi alle vil arbejde videre med i<br />

den kommende tid.<br />

Har du ondt i<br />

Tidsbestilling<br />

Mandag - fredag kl. 10 -11<br />

Mødet var støttet af midler fra DBU /<br />

UEFA.<br />

Søndre Skole<br />

Igen i år er Søndre Skoles bane en meget<br />

vigtig brik for at kunne afholde alle<br />

vores hjemmekampe. Vi er rigtig glade<br />

for at kunne låne denne gode bane.<br />

MEN for at vi kan fortsætte dette lån<br />

er det vigtigt, at vi genere mindst muligt.<br />

Derfor skal det indskærpes, at der<br />

IKKE må køre biler ind på bane området.<br />

Ligeledes må der IKKE parkeres<br />

ved p-pladsen tilhørende kirken samt<br />

på Tyttebærvej.<br />

Der er mange andre parkeringsmuligheder<br />

derovre som kan be<strong>nyt</strong>tes i<br />

stedet for. Husk hinanden og modstanderne<br />

på det – så kan vores lejeaftale<br />

forhåbentligt fortsætte til alles tilfredshed.<br />

Kalender<br />

Går du også derhjemme over tænker<br />

over – hvad mon der sker i Min Klub<br />

i aften? Vores hjemmeside har fået<br />

en kalenderfunktion hvor du kan følge<br />

med i aktiviteterne i klubben.<br />

Kalenderen får hele tiden tilføjet nye<br />

aktiviteter så det er bare om at følge<br />

med på hjemmesiden www.viborgb<strong>67</strong>.<br />

dk - og har du en aktivitet du synes<br />

skal tilføjes, så skriv en mail til formanden.<br />

HOVED . RYG<br />

ARME . BEN<br />

Massør<br />

Carl Erik Agerskov<br />

Volden 1 . 8800 <strong>Viborg</strong><br />

Tlf. 8725 0355<br />

5


1. Valg af dirigent og sekretær<br />

Helge Andersen dirigent: Generalforsamlingen<br />

er indkaldt rettidigt. Jørgen<br />

Christensen referant.<br />

Ca. 30 deltog i generalforsamlingen.<br />

2. Beretninger<br />

Alle beretninger blev godkendt ensstemmigt.<br />

2a. Formand Daniel Andersen<br />

Medlemstallet er steget fra 315 i 2007<br />

til 317 i 2008.<br />

Vi har et godt samarbejde med kommunen<br />

omkring baneforholdene. De er<br />

blevet væsentligt bedre. Kampbanen<br />

er blevet renoveret i efteråret. Træningsbanen<br />

er også blevet forbedret.<br />

Adgangsforholdene<br />

til banen kunne dog<br />

godt blive bedre. Vi<br />

har haft sportlig succes.<br />

Oprykning serie<br />

1 damer. Serie 5 op<br />

i serie 4. Tillykke til<br />

alle trænere og holdledere.<br />

Vi har fået en ny<br />

hjemmeside. Den er billigere end den<br />

gamle. Den er i luften, men er ikke helt<br />

på plads endnu. Håber den bliver brugt<br />

mere fremover.<br />

Vi afholdt stormøde d. 18.1. 2009 med<br />

støtte fra UEFA, og med hjælp fra en<br />

konsulent fra JBU.<br />

Vi har fået tilskud fra Nordeafonden til<br />

et overdække til petanquepanen.<br />

Vi afholder førstehjælpskurser for trænere<br />

og ledere.<br />

Vi har stillet frivillig arbejdskraft til <strong>Viborg</strong><br />

City maraton og 24 timers løbet.<br />

Ved det sidste fik vi en indtægt ved en<br />

parkeringsafgift.<br />

6<br />

Referat af generalforsamling i <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong><br />

Der er dog også nogle negative ting.<br />

Økonomien er ikke tilfredsstillende.<br />

Det skyldes flere ting. Underskud på<br />

90.000.<br />

Fremadrettet: Vi skal følge op på stormødet<br />

ved bl.a. at lave en årsplan.<br />

Økonomien skal rettes op – vi kan ikke<br />

forvente fortsat støtte fra Banko.<br />

Vi skal fortsat have et fællesskab om<br />

VORES KLUB.<br />

Tak til alle der har ydet en frivillig indsats.<br />

Tak til alle trænere, ledere og udvalgsmedlemmer<br />

samt B<strong>67</strong>’s venner<br />

og støtteforeningen.<br />

2b. Formand for senior udvalget<br />

Brian Brandt<br />

Ja, så står vi ved tærskelen til en ny<br />

sæson i B<strong>67</strong>. Og så er det en oplagt<br />

mulighed for at stoppe op og se tilbage<br />

på hvordan det forgangne år er gået.<br />

Først og fremmest vil jeg rette en stor<br />

tak til vores mange dygtige trænere og<br />

holdledere i klubben. I har været med til<br />

at året 2008 blev en stor sportslig succes<br />

for klubbens seniorhold. En speciel<br />

tak til Helge som er stoppet som dame<br />

senior træner og et stort velkommen<br />

til Christian Bach der vil tage over for<br />

Helge.<br />

Hvis man kigger<br />

på det sportlige<br />

så har året 2008<br />

været en kæmpe<br />

succes med hele<br />

3 oprykninger og<br />

med puljesejre i<br />

både forår og efterår<br />

til serie 6. Vi<br />

opnåede følgende<br />

s l u t p l a ceringer:<br />

Serie 4 vandt pul-


jen som ubesejrede i 11 turneringskamp<br />

og dermed oprykning til serie 3,<br />

hvor de pt. Ligger nr. 8 ud af 12 hold.<br />

Serie 5 vandt ligeledes deres pulje som<br />

ubesejrede og rykkede dermed op i<br />

serie 4 hvor de pt. Ligger nr. 11 ud af<br />

12 hold. Vi håber at de klarer sig fri af<br />

nedrykning.. Serie 6 vandt deres puljer<br />

både forår og efterår suverænt.<br />

Hos damesenior blev det endelig til oprykning<br />

fra serie 2 til serie 1 i efteråret.<br />

Oprykningen kom i hus da vi var et<br />

mål bedre end nærmeste konkurrent.<br />

Nu bliver det spændene at se om de<br />

formår at stabilisere sig i serie 1. Det<br />

burde være et realistisk mål med tilgang<br />

af mange junior spillere. 7-11 blev<br />

puljevindere.<br />

Vi vil samtidig få lavet en konceptmappe<br />

for hvordan man styrer / kører et<br />

udvalg. Hvis der nu skulle komme nye<br />

folk til næste år, som ikke har prøvet det<br />

før. Da jeg selv startede som formand<br />

for 1 år siden var det meget uoverskueligt<br />

og havde det ikke været for især 2<br />

personer i klubben så var mange ting<br />

ikke blevet lavet. Så en kæmpe stor<br />

personlig tak til Robert og Helge. Jeg<br />

kan forhåbenligt stadigvæk trække lidt<br />

på jeres erfaring.<br />

Til sidst vil jeg gøre opmærksom på at<br />

der fremover spilles halvårsturneringer,<br />

så det gælder om at være klar fra<br />

start.<br />

Hvis der skulle sidde nogle som er interesseret<br />

i at være med i udvalget er<br />

de mere end velkomne til at kontakte<br />

mig, da vi godt kan bruge et ar ekstra<br />

kræfter.<br />

Tak for året 2008 og lad os få et succesfuldt<br />

2009 både sportsligt og socialt.<br />

2c. Formand for ungdomsudvalget<br />

Laila Nielsen<br />

Ungdomsafdelingen har pr udgangen<br />

af 2008, 113 medlemmer<br />

fordelt på<br />

i alt 11 hold. Det<br />

er en fremgang<br />

på 15 spillere i<br />

forhold til 2007.<br />

Holdene er primært<br />

fordelt i de<br />

yngre rækker,<br />

men også U15<br />

drenge og piger<br />

samt U17 piger<br />

og U18 drenge har deltaget i JBU turneringen<br />

i 2008.<br />

Året 2008 har været præget af stor<br />

aktivitet på og omkring holdene for at<br />

skaffe omtale og penge til ungdomsafdelingen.<br />

Pigeraketten i april med deltagelse af<br />

mere end 40 aktive pigespillere, mange<br />

af vore egne spillere men også nye<br />

spillere kommer og er med til Pigeraketten.<br />

Sports og aktivitetsdag blev afviklet på<br />

en dejlig varm sensommerdag i august,<br />

her var der arrangeret alt fra banko til<br />

gadefodbold og loppemarked, snobrødsbagning,<br />

dåsekast og kagebod<br />

var også på plakaten. Mange børn og<br />

unge samt deres forældre lagde vejen<br />

forbi Sønæs, og vi havde nogle hyggelige<br />

timer sammen.<br />

24 timers løb i starten af august var<br />

også et arrangement som rigtig mange<br />

af vore ældste medlemmer deltog aktivt<br />

i – ikke så meget som løber – men<br />

som parkeringsvagt.<br />

City Maraton 24 august stillede vi også<br />

op til i ungdomsafdelingen – heller ikke<br />

denne gang som løber – men som trafikstopper<br />

/ afspærringspost på ruterne.<br />

Her havde vi rigtig stor hjælp af mange<br />

af vore forældre også, det skal I have<br />

rigtig stor tak for.<br />

7


I efterårsferien havde vi den store fornøjelse<br />

at sende 36 spillere og ledere<br />

af sted til Limone Cup i Italien, et hold<br />

u15 drenge, et hold u17 piger og et<br />

hold u18 drenge, i alt 30 spillere og 6<br />

ledere.<br />

Efter de glade, men trætte ansigter at<br />

dømme havde de haft en rigtig god<br />

tur med masser af oplevelser både på<br />

det sportslige men også på det sociale<br />

plan.<br />

Sidste weekend i november havde vi<br />

som vanlig B<strong>67</strong> indefodboldstævne i<br />

Finderuphøjhallen. I år med deltagelse<br />

af mere end 85 hold.<br />

Der blev fra fredag aften til søndag aften<br />

spillet mere end 300 kampe.<br />

Herfra skal der lyde en meget stor tak<br />

til de mange af klubbens medlemmer<br />

som var med til at planlægge, indhente<br />

sponsorpræmier, lave programmer,<br />

sidde tidtagere, være dommere – alt<br />

dette som skal gå op i en højere enhed<br />

for at stævnet kunne blive den succes<br />

som det blev.<br />

Sidste aktivitet i 2008 var salg af skrabejulekalendere.<br />

Alle ungdomsmedlemmer<br />

hjalp til med at sælge kalendere,<br />

og også vore volley spillere samt<br />

banko gav en hånd med, så vi kunne få<br />

solgt så mange som muligt.<br />

Jeg vil til sidst be<strong>nyt</strong>te lejligheden til<br />

at takke alle spillere, trænere, ledere<br />

samt forældre for den store opbakning<br />

der har været på og udenfor fodboldbanen<br />

i 2008.<br />

Jeg håber denne opbakning vil fortsætte<br />

i 2009.<br />

Lige nu er vi i fuld gang med indendørssæsonen,<br />

og der trænes på Gynmastikhøjskolens<br />

hal samt i Kasernehallen.<br />

Udendørssæsonen starter op igen på<br />

Sønæs i starten af marts for de store<br />

8<br />

hold, og de mindste hold venter en måned<br />

længere inden de får græs under<br />

fødderne.<br />

Pigeraketten lander også i år på Sønæs,<br />

det sker d. 8 juni.<br />

Sports og aktivitetsdag er også på planen<br />

over arrangementer for den kommende<br />

sæson. Vi håber på at vi kan<br />

arrangere det i forbindelse med en<br />

sommerfestdag på Sønæs for hele<br />

klubben, så det bliver i givet fald i tæt<br />

samarbejde med seniorudvalg og klubbens<br />

bestyrelse.<br />

2d. Formand for klubhusudvalget<br />

Preben Graversen<br />

Kiosken har haft et lavere<br />

salg. Der kom<br />

færre mennesker fordi<br />

kampene blev afviklet<br />

på Søndre Skoles baner.<br />

2e. Volleyball ved Heidi Lassen<br />

B<strong>67</strong> volley består af en senior- og en<br />

juniorafdeling.<br />

Vi spiller mix, hvilket vil sige at der skal<br />

være min. to spilere af hvert køn på banen.<br />

Vi er knap 50 medlemmer. De fleste af<br />

medlemmerne er forholdsvise nye og<br />

har spillet 1-2 sæsoner i klubben.<br />

Vi træner en enkelt gang om ugen, hver<br />

tirsdag i Katedralskolens Hal.<br />

Jan, Tommy og Anders er træner for<br />

ungdomsholdene, og Kim tager sig af<br />

senior.<br />

Ungdom deltager i 2-3 stævner om året<br />

og deltager ikke i turnering. Senior deltager<br />

i 8-10 DGI stævner hen over sæsonen<br />

og et par weekend stævner.<br />

Ungdom blev nr. 3 ved et landsdæk-


kende stævne i efteråret.<br />

Seniormix havde<br />

to hold med til Hjerm<br />

Cup, hvor det ene fik<br />

en anden plads, det<br />

andet hold fik en lidt<br />

lavere placering.<br />

Målsætningen for afdelingen<br />

er at tilbyde<br />

volley i <strong>Viborg</strong> til alle<br />

interesserede aldersgrupper<br />

og på alle<br />

niveauer. Der skal være plads til alle -<br />

begyndere, øvede og gamle divisionsspillere,<br />

der gerne vil spille for sjov.<br />

Spillermæssigt og trænermæssigt har<br />

vi et godt og solidt fundament, men på<br />

ledersiden er det lidt tyndt. Og her har<br />

volley brug for nye kræfter inden for de<br />

næste par år. Den store udfordring næste<br />

år bliver at få flere af medlemmerne<br />

involveret i lederarbejdet.<br />

Jeg vil gerne slutte med at sige en stor<br />

tak til trænerne for deres trofaste fremmøde<br />

til træningerne og deres inspirerende<br />

og lærerige trænerarbejde -- det<br />

er vore trænere, der trækker det store<br />

læs i foreningen.<br />

2g. Formand for sponsorudvalget v/<br />

Daniel Andersen<br />

(Per Birch Christensen forhindret)<br />

Sponsorudvalgets arbejde i 2008 har<br />

ikke været tilfredsstillende.<br />

Det bliver forhåbenligt bedre i 2009.<br />

Vi har fået en sponsoraftale med OKbanzin.<br />

Dermed kan man støtte B<strong>67</strong><br />

med øre pr. liter benzin. Der ligger brochurer<br />

i klubhuset.<br />

2f Aktivitetsudvalget ved Karl Olsen<br />

Aktivitetsgruppe dækker som bekendt<br />

området petanque og kroket.<br />

For petanques vedkommende går det<br />

meget trægt med at komme i gang<br />

trods banernes meget gode placering<br />

i forbindelse med klubhuset og forsat<br />

samarbejde med hjerneskadeforeningen.<br />

For krokets vedkommende blev året<br />

2008 noget turbulent grundet baneforholdene,<br />

vi startede med<br />

at spille på Søndre skoles bane, men<br />

grundet skolens eget brug af banen fik<br />

vi begrænset muligheden for at spille<br />

der og med renovering af kampbanen<br />

kunne vi ikke be<strong>nyt</strong>te den.<br />

Daniel have på et tidligere tidspunkt<br />

fået accept på at vi kunne brug kricket<br />

banen på Liseborg Centret.<br />

Vi har haft en lille tilbagegang af medlemmer<br />

grundet sygdom og dødsfald,<br />

men vi er så optimistiske<br />

At vort budgetterede mål på 30 spillere<br />

bliver nået.<br />

Som det fremgår af<br />

indlæggene i klubbladet<br />

har vi deltaget<br />

i flere aktiviteter i DGI<br />

kroket og har på visse<br />

områder klaret os<br />

godt.<br />

Hvis i har lyst eller<br />

møder nogen der har<br />

lyst til at spille kroket så spilles der hver<br />

mandag og torsdag.<br />

3. Regnskab ved Kurt Poulsen<br />

Der var i 2008 et underskud på ca.<br />

90.000 kr.<br />

Der har været for få sponsorindtægter.<br />

Nogle udgifter til ungdomstrænere er<br />

ikke kommet med i 2008 regnskabet.<br />

Regnskabet blev ensstemmigt godkendt.<br />

4. Indkomne forslag: Ingen<br />

5. Valg:<br />

Formand (2 år): Daniel Andersen modtager<br />

genvalg.<br />

Sekretær (2 år): Jørgen Christensen<br />

modtager genvalg.<br />

9


Formand for seniorudvalget (2 år): Brian<br />

Brandt modtager genvalg.<br />

Næstformand for ungdomsudvalget (2<br />

år): Niels Jørgen Madsen modtager<br />

genvalg.<br />

Formand for volley (2 år): Heidi Lassen<br />

modtager genvalg.<br />

Næstformand for aktivitetsudvalget (2<br />

år): Alex Sørensen ønsker at stoppe.<br />

Bestyrelsen foreslår Ingolf Hansen.<br />

Formand for klubhusudvalg (2 år): Preben<br />

Graversen modtager genvalg.<br />

Formand for sponsorudvalget (1 år):<br />

Per Birch ønsker at stoppe. Bestyrelsen<br />

foreslår Helge Andersen. VALGT<br />

Næstformand for sponsorudvalget ( 2<br />

år). Torben Justesen ønsker at stoppe.<br />

10<br />

Jbu og reg. 2<br />

JBU: tlf. 89 39 99 99<br />

(kontortid man-tors: 9-16, fred.: 9-14.30<br />

JBU fax: 89 39 99 89<br />

JBU mail: jbu@jbu.dbu.dk<br />

JBU reg. 2: Tlf. 97 13 22 22<br />

Brug JBU<br />

- er du i tvivl om fodboldregler<br />

m.v., så tøv ikke med at<br />

kontakte JBU - de er til for os!<br />

- ring på 8939 9999, så får du<br />

svar med det samme eller send<br />

dem en mail på jbu@jbu.dbu.dk,<br />

så har du svar dagen efter!<br />

MIDTJYSK DOMMERKLUB<br />

Dommerpåsætter: Ole Clemmensen<br />

Byvænget 20, Dommerby, 7800 Skive<br />

midtjyskdommer@jbu.dbu.dk<br />

tlf. 9752 7120, mobil 2284 6229<br />

Bestyrelsen foreslår Henrik Jessen.<br />

VALGT<br />

Revisor (1 år). Bestyrelsen foreslår<br />

Poul Erik Mogensen.<br />

Revisorsuppleant (1 år): Bestyrelsen<br />

foreslår Johan Bujok.<br />

6. Eventuelt Daniel: Mange har gjort<br />

en stor indsats i 2008, mange er blevet<br />

foreslået til ærespokalerne.<br />

Forretningsudvalget har besluttet følgende:<br />

Ærespokalen: Heidi Lassen<br />

Lyngepokalen: Frants Larsen.<br />

Laila Nielsen og Preben Graversen<br />

som fik dem sidste år får en erindgspokal.<br />

Helge: tak for god ro og orden.<br />

Daniel: Tak til Helge for ledelsen af generalforsamlingen.


S mmerfest på Sønæs<br />

I<br />

V BORG<br />

lørdag 20. juni<br />

For klubbens medlemmer med påhæng<br />

Ungdomsfest: 17.00-19.00<br />

Seniorfest: 19.30-?<br />

Masser af fælles aktiviteter og hygge i<br />

løbet af dagen<br />

Sæt X i kalenderen<br />

allerede nu!!<br />

Program følger...<br />

11


På årets generalforsamling blev Helge<br />

Andersen valgt som formand og Henrik<br />

Jessen som næstformand, og efterfølgende<br />

har udvalget konstitueret sig med<br />

følgende medlemmer:<br />

Brian Kristensen, Brian Brandt, Christina<br />

Mouritsen, Poul Erik Mogensen og<br />

Lasse Lauritsen.<br />

Udvalgets arbejde er kommet godt<br />

i gang, og har allerede lavet flere og<br />

bedre sponsoraftaler end sidste år.<br />

Et helt <strong>nyt</strong> koncept er sat i<br />

søen, og vil i løbet af året blive<br />

videreudviklet, således at vore sponsorer<br />

får meget mere for deres<br />

sponsorbidrag til klubben. Bl.a. Er<br />

vores nye hjemmeside blevet opdateret,<br />

og alle sponsorer med<br />

hjemmeside, har et direkte link til deres<br />

hjemmeside.<br />

12<br />

Sponsorudvalget<br />

<strong>Viborg</strong> Rengøringsservice<br />

Nordea<br />

Marcus<br />

Mathias Men Wear<br />

Bodega Sct. Hans<br />

Svend Norup<br />

Dahls Vinhandel<br />

<strong>Viborg</strong> Glarmester Værksted<br />

Sign Team (Skiltebiksen)<br />

Midtjydsk Kloakservice<br />

BS Marked<br />

BE Installationer<br />

Massør Carl Erik Agerskov<br />

FinderupHøj Hallen<br />

Nørgaards Radio<br />

Mathiaskælderen<br />

CC Tryk<br />

Overlund VVS<br />

Pizza Ekspressen<br />

Royal Unibrew (Thor)<br />

Som noget <strong>nyt</strong> er det nu også muligt<br />

at blive A-sponsor i klubben, og vi har<br />

allerede nu 4 sponsorer der har tegnet<br />

et A-sponsorat.<br />

Udover at vi gør en masse for at profilere<br />

vore sponsorer, er det yderst<br />

vigtigt at I, alle klubbens medlemmer,<br />

forældregruppen og øvrige familie,<br />

husker vore sponsorer og støtter dem<br />

når I handler!<br />

Derudover hører sponsorudvalget<br />

meget gerne fra jer medlemmer, forældre<br />

mv, om gode ideer til nye sponsorer,<br />

og vi møder gerne med en person fra<br />

udvalget til forældremøder etc. Og<br />

fortæller om vore produkter og sponsorer.<br />

Sponsorudvalget, Helge<br />

Sponsorer i <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> sæson 2009<br />

<strong>Viborg</strong> Private Realskole<br />

Midtjydsk Teltudlejning<br />

Restaurant Italia<br />

10-4 Byggemarked<br />

<strong>Viborg</strong> Rørteknink<br />

<strong>Viborg</strong> Turisttrafik<br />

Sun-Set<br />

<strong>Viborg</strong> Bogen<br />

BF Anlæg<br />

JD Construction<br />

Nørgaard Radio<br />

VVS Installatør Henrik Larsen<br />

Puma<br />

Energi <strong>Viborg</strong><br />

Sport Direct<br />

LP Tryk<br />

K:E. Frost<br />

Sparekassen Skals<br />

<strong>Viborg</strong> Bowlig & golfcenter<br />

Rebo Revision


Forårets kampe på Sønæs<br />

Søn 10-05-2009 14:00 Serie 6, forår <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Borup IF (1)<br />

Man 11-05-2009 19:00 Kvinder C2/7 (+15) <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Vellev IF<br />

Man 11-05-2009 19:00 Superveteraner/7 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Overlund GF<br />

Fre 15-05-2009 19:00 Serie 5, forår <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Karup/Kølvrå 07 (2)<br />

Søn 17-05-2009 17:30 Serie 1 Kvinder, forår <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Aars IK<br />

Søn 17-05-2009 19:30 Serie 4 Herrer <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> <strong>Viborg</strong> Nørremarken<br />

Man 18-05-2009 19:15 U-15 Drenge C2/7 (94-95) <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Bjerringbro IF<br />

Tir 19-05-2009 18:00 U-11 Piger C/7 (1998) <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Bjerringbro IF (2)<br />

Tir 19-05-2009 18:40 U-11 Piger C/7 (1998) <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> <strong>Viborg</strong> Nrm.<br />

Ons 20-05-2009 19:00 Masters/7 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Rødding UI<br />

Tor 21-05-2009 19:00 U-15 Piger C2/7 (94-95) <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Bjerringbro IF<br />

Lør 23-05-2009 16:00 Serie 3 Herrer <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Løgstrup IF<br />

Søn 24-05-2009 14:00 Serie 6, forår <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Borup IF (2)<br />

Man 25-05-2009 19:00 Superveteraner/7 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Frederiks AIF<br />

Tir 26-05-2009 18:00 U-11 Piger C/7 (1998) <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Vellev IF<br />

Tir 26-05-2009 18:40 U-11 Piger C/7 (1998) <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Ulstrup IF<br />

Ons 27-05-2009 19:00 Kvinder C2/7 (+15) <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Mammen IF (2)<br />

Ons 27-05-2009 19:00 Oldboys B/11 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Højslev Station IF<br />

Tir 02-06-2009 19:15 U-15 Drenge C2/7 (94-95) <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> BMK 90<br />

Fre 05-06-2009 19:00 Serie 5, forår <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Bruunshåb/Tapdrup IF<br />

Søn 07-06-2009 17:30 Serie 1 Kvinder, forår <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Team <strong>Viborg</strong><br />

Søn 07-06-2009 19:30 Serie 4 Herrer <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Ravnsbjerg IF<br />

Man 08-06-2009 19:00 Superveteraner/7 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Oversidder<br />

Ons 10-06-2009 19:00 Masters/7 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Løgstrup IF<br />

Ons 10-06-2009 19:00 Oldboys B/11 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Houlkær IF<br />

Tor 11-06-2009 19:00 U-15 Piger C2/7 (94-95) <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Skive IK (E) (2)<br />

Fre 12-06-2009 19:00 Serie 5, forår <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> <strong>Viborg</strong> Vestermarken<br />

Lør 13-06-2009 16:00 Serie 3 Herrer <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Højslev Kirkeby IF<br />

Søn 14-06-2009 14:00 Serie 6, forår <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Balling/Volling UIF<br />

Man 15-06-2009 19:15 U-15 Drenge C2/7 (94-95) <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Ravnsbjerg IF<br />

Tir 16-06-2009 18:40 U-11 Piger C/7 (1998) <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Ravnsbjerg IF<br />

Ons 17-06-2009 19:00 Kvinder C2/7 (+15) <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Team <strong>Viborg</strong><br />

Ons 17-06-2009 19:00 Masters/7 <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Oversidder<br />

Fre 19-06-2009 19:00 Serie 4 Herrer <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Feldborg/Haderup IF<br />

Lør 20-06-2009 15:15 Serie 1 Kvinder, forår <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong> Struer B<br />

Næste nummer af <strong>67</strong>-<strong>nyt</strong><br />

udkommer ca. 1. juli 2009<br />

Vil du være sikker på at få dit indlæg med i bladet skal det være os i hænde<br />

senest den 18. juni 2009<br />

Alle indlæg og fotos skal sendes til:<br />

Jørgen Christensen . Fristruphøjvej 188 . 8800 <strong>Viborg</strong> . jorchris@mail.dk<br />

13


14<br />

Vestergade 17 . <strong>Viborg</strong> . Tlf. 87 25 02 28<br />

B.S. MARKED<br />

AUTORISERET<br />

TIPS OG LOTTO<br />

FORHANDLER<br />

Åbningstider:<br />

Mandag-fredag<br />

kl. 7 - 21.00<br />

Lørdag-søndag<br />

kl. 7.30 - 21<br />

Gl. Århusvej 127 . 8800 <strong>Viborg</strong> . Telefon 86 62 01 48


Seniorfodbold<br />

Endelig i gang efter en lang vinterpause!<br />

Vi startede Lørdag d. 7 februar, hvor<br />

ca. 50 medlemmer var mødt op får at<br />

komme i gang med fodbolden. Efter en<br />

lille times lettere træning blev der traditionen<br />

tro serveret suppe i klubhuset<br />

og henholdsvis seniorudvalg og trænere<br />

blev præsenteret.<br />

De fleste hold i klubben har spillet enkelt<br />

eller et par træningskampe og der<br />

har både været gode og mindre gode<br />

resultater, men mon ikke alle holdene<br />

er klar til turneringsstart.<br />

Hi alle i <strong>Viborg</strong>s<br />

bedste klub :-) . . .<br />

Så er vi tæt på sæsonstart... Glæder<br />

mig mega meget over vi er så mange til<br />

træning som tilfældet er !!! Ser sgu godt<br />

ud boyz :-)... At vi i år kan stille op med serie<br />

3,4,5 og 6 er bare klasse... Det er der<br />

ikk mange klubber som kan prale med...<br />

Klubbens 3. hold er totalt gearet til at<br />

vise flaget :-)... Målsætningen er klar:<br />

Vi skal være tophold :-)... Skulle det<br />

værste ske at serie 4 rykker ned tror<br />

jeg på muligheden at vi rykker op :-)...<br />

Lige meget hvem jeg får ned vil vi ha<br />

et klassehold :-)... Men alle hold i klubben<br />

får stærke hold lige fra serie 3 til<br />

serie 6... Serie 5 spiller alle deres hjemmekampe<br />

om fredagen sååå jeg vil da<br />

gerne opfordre alle til at komme ud og<br />

bakke op om vores dreamteam :-)...<br />

Til slut skal der lyde et stooort GO GO<br />

GO til serie 3,4 og 6... Glæder mig til<br />

at følge jer boyz... Held og lykke :-)...<br />

UNITED<br />

Det bliver sportsligt et meget spændende<br />

forår vi går i møde, da sæson<br />

slutter her til sommer. PT. Ligger serie<br />

3 på en 8. plads med 2 point ned<br />

til nedrykningsstregen og serie 4 ligger<br />

på en 11. plads med 2 point op til nedrykningsstregen,<br />

så der bliver noget<br />

at kæmpe for på de to hold. Serie 5, 6<br />

og serie 1 damer går først i gang med<br />

deres sæson nu. Det bliver især spændende<br />

at se hvordan damesenior klarer<br />

sig i serie 1.<br />

Set & Sket<br />

Der er en lille ændring i seniorudvalget<br />

til i år, hvor Robert og Louise har valgt<br />

at takke nej. Til gengæld har vi fået et<br />

<strong>nyt</strong> medlem ind, Anette således at seniorudvalget<br />

i år består af:<br />

Brian Brandt (Formand)<br />

Kim Madsen (Næstformand)<br />

Christina Mouritsen<br />

Søren Skovbo<br />

Anette Theilgaard Jensen<br />

Jan Nielsen har sagt ja til at være holdleder<br />

for serie 6 i år, hvilket vi er meget<br />

taknemlige for.<br />

Sommerfesten er i år blevet fastlagt til<br />

Lørdag d. 20 juni, så sæt allerede nu<br />

kryds i kalenderen.<br />

Der er oprettet mulighed<br />

for at skrive indlæg på<br />

hjemmesiden<br />

”skriv din mening”<br />

15


Så kom vi endelig igang!<br />

Det var en fornøjelse at se så mange<br />

fremmødte der var til opstart i februar.<br />

Og dejligt at se at vi stadig ligger med et<br />

snit på 16-18 mand hver gang til træning,<br />

håber og forventer at det forsætter.<br />

Vil også be<strong>nyt</strong>te lejligheden til at byde<br />

de nye spiller velkommen, og velkommen<br />

tilbage til Mikkel og Steffen der har<br />

været væk med skader, dejligt at have<br />

jer tilbage igen!!<br />

Nu mangler vi bare 2 gange kim,<br />

mens madsen først skal under ”kniven”<br />

til maj har Kemo været det.<br />

Indtil Kemo er klar igen til sommer er<br />

han blevet op eller ned graderet til ass.<br />

Træner og en stor tak for hjælpen Kemo.<br />

Vi er også så småt kommet igang med<br />

trænings turneringen. P.t har vi vundet<br />

2 og tabt en så det er godkendt.<br />

Vores mål i denne sæson er stadigt at<br />

etablere os med henblik på oprykning i<br />

næste sæson.<br />

Jeg mener bestemt at med vores<br />

16<br />

Seniorfodbold<br />

Ungdomsfodbold<br />

Når I læser disse linier, er udendørssæsonen<br />

allerede godt i gang på Sønæs.<br />

Vinteren er gået med at spille bold<br />

på Gymnastikhøjskolen og i Kasernehallen,<br />

og både til træning og til kampe/turneringer,<br />

har der været med fokus<br />

på sammenhold og rummelighed.<br />

Selvfølgelig er det også dejligt at sejre,<br />

og der er mange måder at sejre på.<br />

I vores klub vil vi igen i sæsonen 2009<br />

arbejde videre på vores målsætning,<br />

som ser sådan her ud: At rekruttere<br />

og fastholde medlemmer i en klub,<br />

nuværende trup og vores bredde, at<br />

det er muligt.<br />

Udover det sportslige har vi i 1. Holdstruppen<br />

gang i salg af målaktier. Og taget i<br />

betragtning af at halvdelen af overskudet<br />

går til diverse ting som klubben mangler<br />

fx global goal, frisparks mur o.lign synes<br />

jeg at det er skuffende så få aktier folk har<br />

købt. Her mener jeg især spiller fra 2,3<br />

og 4 holdet samt dame senior. Ligeledes<br />

burde der være hjælp til salg af dem fra<br />

ungdoms afd da de jo også for gavn af<br />

pengene!! Vi har jo super præmier og<br />

kan nævne nogen. 1. gavekort til leje af<br />

jukebox ( værdi 2200 kr.) 2. Gavekort til<br />

klipning (dame ell herre) værdi 400 kr<br />

per stk. city gave kort på 500 kr gavekort<br />

til bowl N fun osv.<br />

Så støt nu klubben og jer selv og køb<br />

en mål aktie den koster KUN 100 kr.<br />

Samtidligt en stor tak til 1. Holdet for<br />

salg af mål aktier.<br />

Med håb om en super sæson for hele<br />

senior og ungdoms afd. Henrik Jessen<br />

hvor ansvarlighed, rummelighed og<br />

sammenhold er i højsædet<br />

· Øget fokus på opstart af nye<br />

og eksisterende hold<br />

· Optimering af trænerkompetencer<br />

· Bistå med sociale arrangementer<br />

på tværs af holdene<br />

· Øget forældresamarbejde,<br />

registrering af forældrekompetencer<br />

i ressourcekatalog<br />

Det betyder at vi i den kommende sæson<br />

gerne vil nå endnu længere ud til<br />

alle de forældre som har børn og unge


som spiller i klubben, for ad den vej at<br />

være med til at skabe en endnu bedre<br />

klub for vore medlemmer.<br />

Vi vil gerne kunne tilbyde de bedste<br />

vilkår for vore spillere og deres familier,<br />

selvfølgelig under hensyntagen til<br />

klubbens økonomiske formåen, men<br />

det behøver ikke altid at koste penge<br />

for at have det sjovt. Det kan også<br />

bare være at der er mange tilskuere til<br />

hjemmekampene der er med til at gøre<br />

en forskel. Klubbens trænere og ungdomsudvalget<br />

arbejder allerede på aktiviteter<br />

i klubben, som gerne skal være<br />

med til at styrke sammenholdet, men<br />

det er et arbejde som vi sagtens kan<br />

bruge en håndsrækning til fra alle jer<br />

med tilk<strong>nyt</strong>ning til klubben.<br />

Allerede planlagte aktiviteter :<br />

Mandag d 8 juni kl 17.00 lander pigeraketten<br />

igen på Sønæs. Det er en eftermiddag<br />

hvor klubben i samarbejde<br />

med DBU vil slå et slag for pigefodbolden,<br />

og på denne dag er alle klubbens<br />

piger samt deres veninder hjertelige<br />

velkomne.<br />

Lørdag d. 20 juni er der sommerfest<br />

for hele klubben, her vil der være masser<br />

af aktiviteter for alle hele dagen.<br />

Mere information om denne aktivitet<br />

følger på hjemmesiden samt som opslag<br />

i klubhuset. Ud over de allerede<br />

fastlagte aktiviteter, så modtager vi i<br />

ungdomsudvalget meget gerne input til<br />

nye aktiviteter / idéer, som vi kan arrangere<br />

for at gøre vores klub til et endnu<br />

bedre sted at mødes.<br />

Til slut vil jeg gerne takke alle spillere,<br />

trænere, ledere samt ikke mindst jer<br />

forældre for en god sæson inden døre,<br />

vi glæder os til at se jer alle i aktivitet på<br />

Sønæs igen i den kommende sæson.<br />

Mange sportslige hilsner fra<br />

Ungdomsudvalget / Laila<br />

u7-u9 piger – sæson 2008-2009<br />

Pigerne i u7–u9 rækken har vinteren<br />

igennem trænet på Gynmastikhøjskolen.<br />

Gennem sæsonen har antallet af<br />

spillere svinget mellem 8 og 12, så vi<br />

har haft god plads i hallen. JBU kunne<br />

ikke arrangere en passende pulje til<br />

vores spillere, så der har ikke været<br />

faste kampe på programmet. I stedet<br />

har vi deltaget i et større antal stævner<br />

end normalt. Det er blevet til mange<br />

spændende kampe med både sejre og<br />

nederlag - i mange til fælde mod drengehold<br />

og blandende hold. Ud over<br />

stævnerne har vi haft et par fælles træningstimer<br />

med pigerne fra Overlund,<br />

både i vores og deres træningshaller.<br />

Det har fungeret fint, og kan måske<br />

med fordel udbygges, da det generelt<br />

er svært at finde passende stævner<br />

især til de mindste pige-årgange.<br />

Træningen for u7-u9 kommer til at foregå<br />

hver mandag fra 17:00-18:15 – første<br />

gang d. 23. marts. Som noget <strong>nyt</strong><br />

arrangerer JBU turnering for både u7,<br />

u8 og u9, så vores plan er at få tilmeld<br />

alle tre række, så sæsonen kan byde<br />

på gode, jævnbyrdige kampe for alle<br />

pigerne.<br />

Til slut et tillykke til <strong>Viborg</strong>mestrene i<br />

skolefodbold for 2. klasser – 2.B. fra<br />

Søndre Skole. Holdet bestod af Anne,<br />

Sofie, Cathrine, Emma og Camilla,<br />

hvoraf de fire længe har spillet i <strong>Viborg</strong><br />

B<strong>67</strong>. Med venlig hilsentrænerne<br />

Ulla, Line og Lars<br />

Husk<br />

sommerfesten<br />

den 20. juni 2009<br />

17


18<br />

Tænker du<br />

på at skifte?<br />

Så tænk lokalt! Det gør vi!<br />

<strong>Viborg</strong> • Sct. Mathias Gade 20 • 8800 <strong>Viborg</strong> • Tlf. 86 62 66 55<br />

www.sparskals.dk • mail@sparskals.dk<br />

- BUTIK I 2 ETAGER<br />

Smykker<br />

Gaveartikler<br />

Sportspræmier<br />

Bestik<br />

- <strong>Viborg</strong>s eneste forretning<br />

med faguddannet guldsmed<br />

på eget værksted<br />

p u m a . c o m<br />

Bodega<br />

Sankt Hans<br />

Sankt Hans<br />

Tlf. 86 60 20 60<br />

St. Sct. Hans Gade 5<br />

Tlf. 86 8800 60 <strong>Viborg</strong> 20 60<br />

St. Sct. Hans Gade 5


Ungdomsfodbold<br />

Opstart med fodboldweekend<br />

for ungdom<br />

I løbet af marts måned lykkedes det<br />

at skyde sæsonen i gang med en opstartsweekend<br />

for henholdsvis u7-u11<br />

pigerne og de lidt ældre piger og drenge<br />

i u13-u15 gruppen. I begge tilfælde<br />

dannede Mercantec (tidligere <strong>Viborg</strong><br />

Handelsskole) ramme om arrangementet<br />

med Douglas som ankermand.<br />

Spillerne indlogerede sig lørdag middag<br />

og tog derefter fat på et par timers<br />

udendørs træning på plænen ved det<br />

nye atletikstadion. Derefter gik turen<br />

tilbage til Mercantec for at nyde en kop<br />

varm kakao og spise kage og frugt, der<br />

var medbragt af forældrene. Aftensmad<br />

sørgende forældrene ligeledes for<br />

og derefter var der dømt aftentræning<br />

indendørs på gymnastikhøjskolen.<br />

Sidst på aftenen var der film og hygge,<br />

inden spillerne - alt efter årgang - kastede<br />

sig i soveposerne efter en god<br />

dags træning. For u13-u15 gruppen<br />

var der fortsat træning med udendørs<br />

kamp søndag formiddag, inden arrangementet<br />

sluttede med frokost. For<br />

u7-u11 pigerne sluttede arrangementet<br />

med fælles morgenmad søndag<br />

morgen, hvor forældrene kom og hentede<br />

de veludhvilede piger. For både<br />

spillere, trænere og forældre var det<br />

en god start på den nye sæson, som<br />

ved fælles indsats blev rigtig hyggelig.<br />

Begge arrangementer blev umiddelbart<br />

efter fulgt op af første træningsdag på<br />

Sønæs, hvor der var et rigtig fint fremmøde,<br />

trods det ikke al for forårsagtige<br />

vejr. Det lover godt for den nye sæson.<br />

Efter første træning blev der traditionen<br />

tro langet pølser og saftevand over di-<br />

sken i rask tempo, men alligevel i god<br />

og orden, da kiosken havde både timing<br />

og mængder helt i orden.<br />

Mvh trænerne<br />

U8 Drenge<br />

Så er indendørssæsonen ved at være<br />

slut for denne gang. Vi har trænet hver<br />

mandag i kassernehallen, og vi vil<br />

gerne sige tak for et flot fremmøde set<br />

over hele sæsonen. Vi har været ca.<br />

otte U8 drenge hver gang og ca. 15 hvis<br />

man tæller Ole’ drenge med. Vi har deltaget<br />

i JBU’s indendørs turnering hvor<br />

drengene har lidt bitre nederlag, men<br />

også rigtig flotte sejre hvor drengene<br />

virkelig fik vist de andre hold hvordan<br />

man spiller fodbold. Derudover har de<br />

deltaget i Bade Cup i Skive hvor de<br />

først skulle spille et par fodboldkampe<br />

inden turen gik til Skive Badeland hvor<br />

der skulle plaskes med vand for fulde<br />

kræfter. Her til slut vil vi gerne sige tak<br />

for en super god sæson inden døre og<br />

tak til alle drengene for den kraft og<br />

vilje de ligger for dagen, uanset om det<br />

gælder træning eller kamp. Der skal<br />

også lyde en stor tak til forældrene, det<br />

er super at se I vil støtte op om jeres<br />

børns træning! Vi glæder os til en god<br />

udendørssæson.<br />

Hilsen Sissel og Mathias<br />

19


20<br />

<strong>Viborg</strong> Rørteknik A/S<br />

VVS-installatør Leif Jensen · Gørtlervej 8 · <strong>Viborg</strong><br />

Mobil 2<strong>67</strong>5 9600 . Fax 8662 1332 86 62 90 22<br />

Mail: info@viborgroerteknik.dk . www.viborgroerteknik.dk<br />

Alt inden for VVS<br />

Hos <strong>Viborg</strong> Rørteknik beskæftiger vi os med alle former<br />

for VVS-opgaver.<br />

Blandt vore arbejdsområder finder man alt lige fra installering<br />

af vand-, varme- og ventilationsanlæg til blikkenslager-,<br />

kobber- og smedearbejde.<br />

For os er ingen opgave for stor eller for lille, og vi indgår<br />

gerne i alle slags entrepriser, hvor vi samarbejder med en<br />

række solide underleverandører.<br />

Vor kundegruppe spænder bredt. Vi servicerer både den<br />

private husstand, som skal have installeret <strong>nyt</strong> badeværelse<br />

i drømmehuset, såvel som en lang række private og<br />

offentlige erhvervsvirksomheder.


Volleyball<br />

B<strong>67</strong> volley består af en senior- og en<br />

juniorafdeling.<br />

Vi spiller mix, hvilket vil sige at der skal<br />

være min. to spilere af hvert køn på<br />

banen. Vi er knap 50 medlemmer. De<br />

fleste af medlemmerne er forholdsvise<br />

nye og har spillet 1-2 sæsoner i klubben.<br />

Vi træner en enkelt gang om ugen,<br />

hver tirsdag i Katedralskolens Hal.<br />

Jan,Tommy og Anders er træner for ungdomsholdene,<br />

og Kim tager sig af senior.<br />

Ungdom deltager i 2-3 stævner om<br />

året og deltager ikke i turnering. Senior<br />

deltager i 8-10 DGI stævner hen over<br />

sæsonen og et par weekend stævner.<br />

Ungdom blev nr. 3 ved et landsdækkende<br />

stævne i efteråret. Seniormix<br />

havde to hold med til Hjerm Cup, hvor<br />

det ene fik en anden plads, det andet<br />

hold fik en lidt lavere placering.<br />

Vi har en tradition for at holde juleafslutning<br />

for medlemmer og forældre i<br />

klubhuset - den tradition holdt vi også i<br />

hævd julen 2008. Vi spiller volley i hallen,<br />

kører til klubhuset, hvor kiosken<br />

serverer gløgg og æbleskiver (tak til<br />

kiosken), og så spiller vi pakkespil.<br />

Om sommeren spiller vi beach på Liseborgcenteret<br />

- dette er primært for<br />

at fastholde medlemmerne til næste<br />

sæson - og det foregår under meget<br />

afslappede og hyggelige former.<br />

Målsætningen for afdelingen er at<br />

tilbyde volley i <strong>Viborg</strong> til alle interesserede<br />

aldersgrupper og på alle niveauer.<br />

Der skal være plads til alle<br />

- begyndere, øvede og gamle divisionsspillere,<br />

der gerne vil spille for sjov.<br />

Vi har nedsat et spillerudvalg, hvor<br />

alle hold er repræsenteret. Spillerudvalget<br />

mødes med trænerne 1-2 gan-<br />

ge om året, her aftales træningstider<br />

med mere. Det er en meget beskeden<br />

og afgrænset mødestruktur, som<br />

passer godt til volley. Vi mødes jo alligevel<br />

til træningen hver uge, og her<br />

kan vi tale sammen under afslappede<br />

former, hvis der opstår spørgsmål.<br />

Spillermæssigt og trænermæssigt har<br />

vi et godt og solidt fundament, men<br />

på ledersiden er det lidt tyndt. Og her<br />

har volley brug for nye kræfter inden<br />

for de næste par år. Den store udfordring<br />

næste år bliver at få flere af medlemmerne<br />

involveret i lederarbejdet.<br />

Jeg vil gerne slutte med at sige en stor<br />

tak til trænerne for deres trofaste fremmøde<br />

til træningerne og deres inspirerende<br />

og lærerige trænerarbejde -- det<br />

er vore trænere, der trækker det store<br />

læs i foreningen.<br />

Heidi Lassen<br />

Webshop<br />

Vi har nu muligheden for at tilbyde alle<br />

medlemmer at købe træningsdragter,<br />

træningssæt, tasker o.a. til fordelagtige<br />

priser.<br />

Ved at gå ind på hjemmesiden<br />

www.viborg.sport-direct.dk kan i logge<br />

ind på webshoppen.<br />

Brugernavn er: b<strong>67</strong> og<br />

password er: 866208<strong>67</strong>.<br />

Alle dragter leveres med <strong>Viborg</strong> B<strong>67</strong><br />

logo. Der kan betales med kort eller via<br />

bankoverførsel.<br />

21


FU:<br />

Hovedformand<br />

Daniel Andersen ................. Smedegårdvej 17, Tvis ... 7500 Holstebro 2258 7735 ..daa@email.dk<br />

Næstformand .......................<br />

Robert Nielsen ..................... Klostervænget 29, st. tv. 8800 <strong>Viborg</strong>......20105888/ 60760136 rob6@tdcadsl.dk<br />

Kasserer<br />

Kurt Poulsen ......................... Spurvevej 10 B .................. 8800 <strong>Viborg</strong>......2061 8201 ... kurt.poulsen@tdcadsl.dk<br />

Sekretær<br />

Jørgen Christensen ............ Fristruphøjvej 188 ........... 8800 <strong>Viborg</strong>......8663 86616168 8796 jorchris@mail.dk<br />

Senior - fodbold :<br />

Formand<br />

Brian Brandt .......................... Gravene 1, 2. Th. B ........... 8800 <strong>Viborg</strong>......2128 9635 ... briansbrandt@hotmail.com<br />

Næstformand .......................<br />

Kim Madsen .......................... Pebermyntevej 23 2. Th . 8800 <strong>Viborg</strong>......2892 2586 ... kimo4152@hotmail.com<br />

Udvalgsmedlemmer<br />

Anette Theilgaard Jensen Boyesgade 8 1. lejl. 2 ...... 8800 <strong>Viborg</strong>......2448 7386 ... anettetheilgaard@hotmail.com<br />

Louise Guldsten Hansen .. Møgelparken 108 ............ 8800 <strong>Viborg</strong>......6022 1411 ... guldsten1@ofir.dk<br />

Christina Mouritsen ........... Pebermyntevej 23 2. Th . 8800 <strong>Viborg</strong>......3113 1<strong>67</strong>3 ... mouritsen92@hotmail.com<br />

Søren Skovbo ....................... Ellekonebakken 14, 3, tv 8800 <strong>Viborg</strong>......6146 5274 ... soerenskovbo@hotmail.com<br />

Seniorfodbold - trænere :<br />

Træner Serie 3<br />

Henrik Jessen ....................... Østergade 20 ..................... 8830 Tjele .........42192649 .... hjessen@ofir.dk<br />

Træner Serie 4<br />

Frantz Tang Larsen ............. Vestervangsvej 33, 1. tv. 8800 <strong>Viborg</strong>......61315129 .... ftangl@hotmail.com<br />

Holdleder Serie 5<br />

Jens Christensen ................. Dannebrogsgade 10 ....... 8800 <strong>Viborg</strong>......3157 9277 ... jensunitedno7@hotmail.com<br />

Holdleder serie 6<br />

Jan Nielsen ............................ Falkevej 88 st. tv. .............. 8800 <strong>Viborg</strong>......6131<strong>67</strong>60<br />

Træner Damer<br />

Christian Bach ...................... Dumpen 5 B, 1 th ............. 8800 <strong>Viborg</strong>......41151246 .... christian-bach@jubii.dk<br />

Holdleder Old Boys<br />

Per Gylling ............................. Klintevej 3 ........................... 8800 <strong>Viborg</strong>......24659055 .... perg@cool.dk<br />

Holdleder Super Veteran<br />

Henning Pedersen ............. Mosevænget 11 ............... 8800 <strong>Viborg</strong>......8661 0101 ... henning_Pedersen@mail.tele.dk<br />

Holdleder Master Veteran<br />

Alex Würtz ............................. Rønnevej 3 ......................... 8800 <strong>Viborg</strong>......8662 7705<br />

Holdleder Master Veteran<br />

Stipo Miskovitch ................. Skovmarksvej 19 .............. 8800 <strong>Viborg</strong>......2849 76<strong>67</strong> ... stipich@hotmail.com<br />

Ungdoms - fodbold :<br />

Formand - Kontakt til alle hold<br />

Laila Strand Nielsen ........... Fyrrestien 6 ........................ 8800 <strong>Viborg</strong>......8663 8479 ... per.laila@nielsen.mail.dk<br />

Næstformand, FK <strong>Viborg</strong> kontakt<br />

Niels Jørgen Madsen ......... Kongelysvej 4 .................... 8800 <strong>Viborg</strong>......8661 2835 ... kongelysvej@tele2.dk<br />

Udvalgsmedlemmer<br />

Dorte Øster ........................... Skovbrynet 33 A ............... 8800 <strong>Viborg</strong>......8662 0934 ... poster@mail.dk<br />

Ib Brorsen .............................. Randersvej 4 ...................... 8800 <strong>Viborg</strong>......86<strong>67</strong> 1341 ... ib-brorsen@hotmail.com<br />

Ungdomsfodbold - trænere :<br />

Træner Drenge U14 - U15<br />

Henrik Larsen ....................... Gl. Århusvej 60 A .............. 8800 <strong>Viborg</strong>......8662 5471 ... hvl@jydepost.dk<br />

Træner Drenge U 6 - 7 - 8<br />

Ole Schmidt .......................... Søndervang 3.................... 8800 <strong>Viborg</strong>......8662 9660 ... ole.schmidt8@skolecom.dk<br />

Træner Piger U15<br />

Steffen Poulsen ................... Spurvevej 10 B .................. 8800 <strong>Viborg</strong>......28705549 .... steffen_65@hotmail.com<br />

Træner Micro Piger U10<br />

Douglas Graham ................. Mosevænget 16 ............... 8800 <strong>Viborg</strong>......8662 5032 ... douglas@oncable.dk<br />

Træner Micro Piger U8 - U9<br />

Lars Elsgaard ........................ Mosevænget 21 ............... 8800 <strong>Viborg</strong>......8660 1773 ... elsgaard@post8.tele.dk<br />

Træner Piger U7/U8<br />

Ulla Reerslev ......................... Teglmarken 153................ 8800 <strong>Viborg</strong>......2257 6828 ... reeslev@fiberpost.dk<br />

Volleyball - udvalget :<br />

Formand<br />

Heidi Lassen ......................... Hedebakken 60 ................ 8800 <strong>Viborg</strong>......86<strong>67</strong> 4396 ... heidilassen@sport.dk<br />

22


Volleyball - trænere:<br />

Seniortræner<br />

Kim Agerholm ...................... Ladehøjvej 13.................... 8831 Løgstrup .3029 2213<br />

Ungdomstræner<br />

Jan Grønkjær ........................ Falkevej 48 ......................... 8800 <strong>Viborg</strong><br />

Kidstræner<br />

Tommy Mogensen ............ Broparken 9 ....................... 8800 <strong>Viborg</strong>......50597<strong>67</strong>4 .... mogensen.tommy@jubii.dk<br />

Kidstræner<br />

Aktivitets Gruppen :<br />

Formand - kroket<br />

Karl P Olesen ........................ Spanggårdvej 3 ............... 8800 <strong>Viborg</strong>......86<strong>67</strong> 24112325 0132 k.p.olesen@privat.dk<br />

Ingolf Hansen ....................... Vesterheden 18 ................ 800 <strong>Viborg</strong> ........86<strong>67</strong>156821392084 glud@.fiberpost.dk.<br />

Kontakt - Hjerneskadeforeningen<br />

Fritz Bundgaard Rasmussen ............................................ Stjærten 57 ......8800 <strong>Viborg</strong> 35115413fritzbundgaard@fibermail.dk<br />

Sponsor - udvalget :<br />

Formand<br />

Helge Andersen .................. Nonbo vænge 18 ............. 8800 <strong>Viborg</strong>......86638819 .... helgeb<strong>67</strong>@mail.tele.dk<br />

Næstformand<br />

Henrik Jessen ....................... Østergade 20 ..................... 8830 Tjele .........42192649 .... hjessen@ofir.dk<br />

Udvalgsmedlemmer<br />

Brian Kristensen .................. Sct. Mathias Gade 32 C 2.8800 <strong>Viborg</strong> ....28917873 .... kristensen.brian@gmail.com<br />

Brian Brandt .......................... Gravene 1, 2. Th. B ........... 8800 <strong>Viborg</strong>......21289635 .... briansbrandt@hotmail.com<br />

Torben Justesen .................. Gl. Skivevej 32, 1. ............. 8800 <strong>Viborg</strong>......8662 8800 ... listorben@webnetmail.dk<br />

Christina Mouritsen ........... Pebermyntevej 23 2. Th . 8800 <strong>Viborg</strong>......3113 1<strong>67</strong>3 ... kimo4152@hotmail.com<br />

Poul Erik Mogensen ........... Kongehøj 1......................... 8800 <strong>Viborg</strong>......8663927840739278 familienmogensen@hotmail.com<br />

Lasse Lauritsen .................... Jernbanegade 35, 1 th ... 8800<strong>Viborg</strong> ......24413257 .... lasselauritsen@hotmail.com<br />

Klubhus - udvalget :<br />

Formand<br />

Preben Graversen ............... Dannebrogsgade 11 ....... 8800 <strong>Viborg</strong>......6012 7106<br />

Næstformand<br />

Mette Hansen ...................... Indre Ringvej 5, st. th ...... 8800 <strong>Viborg</strong>......8661 44702349 9754 mettemor@webspeed.dk<br />

Jan Bundgaard Nielsen ....................................................................................60718919<br />

Louise Guldsten Hansen .. Møgelparken 10 ............... 88800 <strong>Viborg</strong> ...6022 1411 ... guldsten1@ofir.dk<br />

Claus Olesen ......................... Falkevej 48 ......................... 8800 <strong>Viborg</strong>......2086 8230<br />

Christian Lynge Sørensen ................................................................................28144643<br />

Støtteforeningen :<br />

Formand<br />

Egon Christensen ............... Fasanvej 7 ........................... 8800 <strong>Viborg</strong>......8662 21484052 2148 haeg08@gmail.com<br />

Kasserer<br />

Jan Grønkjær ........................ Falkevej 48 ......................... 8800 <strong>Viborg</strong>......4053 6499 ... jan.g.j@sport.dk<br />

Udvalgsmedlemmer<br />

Lis Sørensen.......................... Ternevej 10 ......................... 8800 <strong>Viborg</strong><br />

Eva Stigsen ............................ Gl. Skivevej 46 1. Tv ......... 8800 <strong>Viborg</strong><br />

Sekretær - Spilleleder<br />

Kai Sørensen ......................... Klokkelyngen 52 .............. 8800 <strong>Viborg</strong><br />

B <strong>67</strong> Venner :<br />

Formand<br />

Preben Graversen ............... Dannebrogsgade 11 ....... 8800 <strong>Viborg</strong>......6012 7106<br />

Kasserer<br />

Hanne Andreasen ............... Fasanvej 78 ........................ 800 <strong>Viborg</strong> ........8662 21482277 5548 haeg08@gmail.com<br />

Udvalgsmedlem<br />

Egon Christensen ............... Fasanvej 78 ........................ 800 <strong>Viborg</strong> ........8662 21484052 2148 haeg08@gmail.com<br />

Lene Bertelsen ..................... Carl Pipersvej 4 ................. 8800 <strong>Viborg</strong>......86610535<br />

Webmaster<br />

Poul Erik Mogensen ........... Kongehøj 1......................... 8800 <strong>Viborg</strong>......8663927840739278 familienmogensen@hotmail.com<br />

Trøjevask:<br />

Egon Christensen ............... Fasanvej 7 ........................... 8800 <strong>Viborg</strong>......8662 21484052 2148 egon.c@webspeed.dk<br />

Nøgleansvarlig :<br />

Robert Nielsen ..................... Klostervænget 29 st. tv .. 8800 <strong>Viborg</strong>......20105888/ 60760136 rob6@tdcadsl.dk<br />

Klubhuset, Sønæsvej 4 B . 8662 08<strong>67</strong><br />

23


Vi kan bl.a. tilbyde:<br />

BANKO<br />

BankoCentret Fælledvej 4<br />

Hver Onsdag kl. 18.40<br />

35 STORE<br />

GEVINSTER<br />

Tryksager af enhver art!<br />

- Professionel rådgivning<br />

- Konkurrencedygtige priser<br />

- Digitaltryk fra dag til dag<br />

www.cc-tryk.dk<br />

Tagtækkervej 2A - 8800 <strong>Viborg</strong> - Telefon 86 61 40 21<br />

STØT KLUBBEN OG VIND<br />

I<br />

V BORG<br />

Pakketilbud 100 kr.<br />

(værdi 125.-)<br />

Bl.a.1000kr. 800 kr. Rækkegevinst<br />

Mindstegevinst 300 kr.<br />

50 kr.<br />

KØB PULJE - VIND OP TIL 5000 KR.<br />

Pladepris10 kr.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!