67-nyt - Viborg B67

viborgb67.dk

67-nyt - Viborg B67

I

V BORG

Hamlen 12

86 67 38 82

67-nyt

April 2009 - 26. årgang

Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand),

Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær)

Bagest fra venstre: Brian Brandt (seniorfodboldformand), Robert Nielsen (næstformand),

Kurt Poulsen (kasserer), Helge Andersen (sponsorformand), Heidi Lassen (volleyballformand),

Karl Olsen (formand aktivitetsudvalg), Laila Strand Nielsen (formand for ungdomsfodbold).

VERLUND VVS

Pauli Overgaard 28 19 38 83

Thomas Aagaard 28 19 38 82

GASSERVICE ● BLIKKENSLAGERI


2

SLUK EFTER PÅ...

- byens mindste værtshus

SCT. MATHIAS GADE 60 . VIBORG

TLF. 86 61 50 88

86 60 26 16

Skt. Mathias Gade 68

Erhvervsafd. 89 26 26 25

Privatkundeafd. 89 26 26 26

Medlem af:

TS-gruppen

-Et landsdækkende netværk af el-installatører

Alt i profilbeklædning, reklameartikler, sports- og rejsetasker

4 Tryk af firmalogo

4 Tekstiltryk af høj kvalitet

TRYK

4 Kontakt os for uforpligtende tilbud v/Per Nielsen

Fyrrestien 6, Birgittelyst . 8800 Viborg . Tlf. 50 92 70 85 . Mail: lptryk@fiberpost.dk


Formanden har ordet . . .

Endelig er sommeren på vej. Træerne

er begyndt at få blade og Viborg

B67’s volleyball spillere lukker ned indendørs

og fodbold spillerne er godt i

gang udendørs. Som de seneste år er

Sønæs noget fugtig på dette tidspunkt,

men alligevel får alle vores spillere og

trænere det allerbedste ud af forholdene.

Det er skønt at se, at selv om

forholdene ikke altid er optimale – ja,

så er sammenholdet så stort, at man

finder løsninger på problemerne.

Der har været en masse aktiviteter i Vores

Klub hen over vinteren. Volleyball

afdelingen er jo næsten færdig med

deres sæson. Det er dejligt, at vi kan

tilbyde volleyball til alle i Viborg – både

ungdom og seniorer. Volley trænere og

ledere yder en kæmpe indsats og der

kommer ros til dem fra mange forskellige

sider – og allervigtigst, spillerne

bakker op om spillet.

Vores fodboldungdomsafdeling har

også haft en travl vinter. Alle hold har

trænet indendørs samt deltaget i forskellige

stævner. Jeg har selv været

rundt til et par stævner og jeg nyder, at

møde vores trænere og spillere. Selv

om resultaterne ikke altid er til en topplacering,

så hygger spillerne sig med

hinanden og det er jo, hvad det hele

drejer sig om.

Vi har igen afholdt vores eget indendørsstævne

Jule Cup. Igen blev stævnet

en stor succes på grund af en utrolig

stor hjælp fra rigtig mange af vores

medlemmer. Der skal lyde en kæmpe

tak til jer alle sammen.

Vi har også afholdt stormøde og førstehjælpskurser

hen over vinteren. Begge

ting der er med til at udvikle Vores Klub

og klæde trænere og ledere endnu

bedre på til deres fremtidige opgaver.

Netop nu er tømreren ved at færdiggøre

vores nyeste tiltag. Med støtte fra

Nordea Fonden laver vi et overdækket

område til vores petanquespillere. Dette

franske kugle spil er et spil der kan

spilles af alle. Med overdækningen kan

man nu stå i tørvejr og spille – det danske

vejr er jo ikke helt som det franske.

Vi håber, at petanquebanerne vil blive

flittig brugt hen over sommeren såvel

af gamle som af nye medlemmer. Det

er endnu en ting der beviser, at i Vores

Klub er der rummelighed til alle.

Til slut skal der lyde et ønske om en

rigtig god sommer til jer alle. Foråret og

sommeren vil byde på en masse spændende

aktiviteter på Sønæs. Kampbanen

skal tages i brug igen og dermed

mange spændende fodboldkampe på

Sønæs. Og selv om fjernsynet byder

på en masse fodboldkampe hele tiden

– ja, så er de bedste oplevelser nu

dem, man får nede på Sønæs.

SÅ BAK OP

OM ALLE VORES HOLD.

3


4

Viborg Rørteknik A/S

VVS-installatør Leif Jensen · Gørtlervej 8 · Viborg

Mobil 2675 9600

Fax 8662 1332 86 62 90 22

Mail: info@viborgroerteknik.dk . www.viborgroerteknik.dk

Døgntelefon

86 60 15 55

Farvervej 18

• Naturgas

• Fjernvarme

• Jordvarme

• Solvarme

• Automatik

Storkommunens lokale telefonbog

• Sanitet

FINDERUP-

HØJ

• Badeværelser

• Ventilation

• Smedearbejde

• Blikarbejde

HALLEN

86 61 26 78

Nyhed!

Nu også på nettet -

klik ind på

www.viborgbogen.dk

og find din

lokale leverandør!


Førstehjælp

Der har været afholdt kurser i førstehjælp

hen over vinteren. Alle vores

trænere og ledere har fået tilbudt et

kursus og mange har deltaget.

Selv om vi forhåbentlig aldrig får brug

for det, så er det vigtigt, at vores trænere

og ledere er klædt på, hvis uheldet

skulle være ude. Vi vil gøre alt for, at

vores spillere er trygge nær de færdes

i og omkring klubben og dette er en af

måderne. Kurserne er sket med tilskud

fra Trygfonden og afholdt i samarbejde

med DGI.

Stormøde

I januar måned afholdt vi stormøde i

Viborg B67. Alle trænere, ledere, udvalgsmedlemmer

samt andre medlemmer

af klubben var inviteret. Mødets

formål var, at udvikle Vores Klub i den

rigtige retning. Hvad går godt i klubben

og hvad kan vi gøre bedre? Hvilke idéer

ligger og ulmer uden at komme helt

frem i lyset?

På mødet deltog JBU konsulent Klaus

Gertsen og hans oplæg sparkede godt

gang i debatten og rigtig mange gode

idéer kom frem i lyset.

Bestyrelsen og de forskellige udvalg

er allerede i gang med at arbejde videre

med nogle af idéerne og det er et

arbejde vi alle vil arbejde videre med i

den kommende tid.

Har du ondt i

Tidsbestilling

Mandag - fredag kl. 10 -11

Mødet var støttet af midler fra DBU /

UEFA.

Søndre Skole

Igen i år er Søndre Skoles bane en meget

vigtig brik for at kunne afholde alle

vores hjemmekampe. Vi er rigtig glade

for at kunne låne denne gode bane.

MEN for at vi kan fortsætte dette lån

er det vigtigt, at vi genere mindst muligt.

Derfor skal det indskærpes, at der

IKKE må køre biler ind på bane området.

Ligeledes må der IKKE parkeres

ved p-pladsen tilhørende kirken samt

på Tyttebærvej.

Der er mange andre parkeringsmuligheder

derovre som kan benyttes i

stedet for. Husk hinanden og modstanderne

på det – så kan vores lejeaftale

forhåbentligt fortsætte til alles tilfredshed.

Kalender

Går du også derhjemme over tænker

over – hvad mon der sker i Min Klub

i aften? Vores hjemmeside har fået

en kalenderfunktion hvor du kan følge

med i aktiviteterne i klubben.

Kalenderen får hele tiden tilføjet nye

aktiviteter så det er bare om at følge

med på hjemmesiden www.viborgb67.

dk - og har du en aktivitet du synes

skal tilføjes, så skriv en mail til formanden.

HOVED . RYG

ARME . BEN

Massør

Carl Erik Agerskov

Volden 1 . 8800 Viborg

Tlf. 8725 0355

5


1. Valg af dirigent og sekretær

Helge Andersen dirigent: Generalforsamlingen

er indkaldt rettidigt. Jørgen

Christensen referant.

Ca. 30 deltog i generalforsamlingen.

2. Beretninger

Alle beretninger blev godkendt ensstemmigt.

2a. Formand Daniel Andersen

Medlemstallet er steget fra 315 i 2007

til 317 i 2008.

Vi har et godt samarbejde med kommunen

omkring baneforholdene. De er

blevet væsentligt bedre. Kampbanen

er blevet renoveret i efteråret. Træningsbanen

er også blevet forbedret.

Adgangsforholdene

til banen kunne dog

godt blive bedre. Vi

har haft sportlig succes.

Oprykning serie

1 damer. Serie 5 op

i serie 4. Tillykke til

alle trænere og holdledere.

Vi har fået en ny

hjemmeside. Den er billigere end den

gamle. Den er i luften, men er ikke helt

på plads endnu. Håber den bliver brugt

mere fremover.

Vi afholdt stormøde d. 18.1. 2009 med

støtte fra UEFA, og med hjælp fra en

konsulent fra JBU.

Vi har fået tilskud fra Nordeafonden til

et overdække til petanquepanen.

Vi afholder førstehjælpskurser for trænere

og ledere.

Vi har stillet frivillig arbejdskraft til Viborg

City maraton og 24 timers løbet.

Ved det sidste fik vi en indtægt ved en

parkeringsafgift.

6

Referat af generalforsamling i Viborg B67

Der er dog også nogle negative ting.

Økonomien er ikke tilfredsstillende.

Det skyldes flere ting. Underskud på

90.000.

Fremadrettet: Vi skal følge op på stormødet

ved bl.a. at lave en årsplan.

Økonomien skal rettes op – vi kan ikke

forvente fortsat støtte fra Banko.

Vi skal fortsat have et fællesskab om

VORES KLUB.

Tak til alle der har ydet en frivillig indsats.

Tak til alle trænere, ledere og udvalgsmedlemmer

samt B67’s venner

og støtteforeningen.

2b. Formand for senior udvalget

Brian Brandt

Ja, så står vi ved tærskelen til en ny

sæson i B67. Og så er det en oplagt

mulighed for at stoppe op og se tilbage

på hvordan det forgangne år er gået.

Først og fremmest vil jeg rette en stor

tak til vores mange dygtige trænere og

holdledere i klubben. I har været med til

at året 2008 blev en stor sportslig succes

for klubbens seniorhold. En speciel

tak til Helge som er stoppet som dame

senior træner og et stort velkommen

til Christian Bach der vil tage over for

Helge.

Hvis man kigger

på det sportlige

så har året 2008

været en kæmpe

succes med hele

3 oprykninger og

med puljesejre i

både forår og efterår

til serie 6. Vi

opnåede følgende

s l u t p l a ceringer:

Serie 4 vandt pul-


jen som ubesejrede i 11 turneringskamp

og dermed oprykning til serie 3,

hvor de pt. Ligger nr. 8 ud af 12 hold.

Serie 5 vandt ligeledes deres pulje som

ubesejrede og rykkede dermed op i

serie 4 hvor de pt. Ligger nr. 11 ud af

12 hold. Vi håber at de klarer sig fri af

nedrykning.. Serie 6 vandt deres puljer

både forår og efterår suverænt.

Hos damesenior blev det endelig til oprykning

fra serie 2 til serie 1 i efteråret.

Oprykningen kom i hus da vi var et

mål bedre end nærmeste konkurrent.

Nu bliver det spændene at se om de

formår at stabilisere sig i serie 1. Det

burde være et realistisk mål med tilgang

af mange junior spillere. 7-11 blev

puljevindere.

Vi vil samtidig få lavet en konceptmappe

for hvordan man styrer / kører et

udvalg. Hvis der nu skulle komme nye

folk til næste år, som ikke har prøvet det

før. Da jeg selv startede som formand

for 1 år siden var det meget uoverskueligt

og havde det ikke været for især 2

personer i klubben så var mange ting

ikke blevet lavet. Så en kæmpe stor

personlig tak til Robert og Helge. Jeg

kan forhåbenligt stadigvæk trække lidt

på jeres erfaring.

Til sidst vil jeg gøre opmærksom på at

der fremover spilles halvårsturneringer,

så det gælder om at være klar fra

start.

Hvis der skulle sidde nogle som er interesseret

i at være med i udvalget er

de mere end velkomne til at kontakte

mig, da vi godt kan bruge et ar ekstra

kræfter.

Tak for året 2008 og lad os få et succesfuldt

2009 både sportsligt og socialt.

2c. Formand for ungdomsudvalget

Laila Nielsen

Ungdomsafdelingen har pr udgangen

af 2008, 113 medlemmer

fordelt på

i alt 11 hold. Det

er en fremgang

på 15 spillere i

forhold til 2007.

Holdene er primært

fordelt i de

yngre rækker,

men også U15

drenge og piger

samt U17 piger

og U18 drenge har deltaget i JBU turneringen

i 2008.

Året 2008 har været præget af stor

aktivitet på og omkring holdene for at

skaffe omtale og penge til ungdomsafdelingen.

Pigeraketten i april med deltagelse af

mere end 40 aktive pigespillere, mange

af vore egne spillere men også nye

spillere kommer og er med til Pigeraketten.

Sports og aktivitetsdag blev afviklet på

en dejlig varm sensommerdag i august,

her var der arrangeret alt fra banko til

gadefodbold og loppemarked, snobrødsbagning,

dåsekast og kagebod

var også på plakaten. Mange børn og

unge samt deres forældre lagde vejen

forbi Sønæs, og vi havde nogle hyggelige

timer sammen.

24 timers løb i starten af august var

også et arrangement som rigtig mange

af vore ældste medlemmer deltog aktivt

i – ikke så meget som løber – men

som parkeringsvagt.

City Maraton 24 august stillede vi også

op til i ungdomsafdelingen – heller ikke

denne gang som løber – men som trafikstopper

/ afspærringspost på ruterne.

Her havde vi rigtig stor hjælp af mange

af vore forældre også, det skal I have

rigtig stor tak for.

7


I efterårsferien havde vi den store fornøjelse

at sende 36 spillere og ledere

af sted til Limone Cup i Italien, et hold

u15 drenge, et hold u17 piger og et

hold u18 drenge, i alt 30 spillere og 6

ledere.

Efter de glade, men trætte ansigter at

dømme havde de haft en rigtig god

tur med masser af oplevelser både på

det sportslige men også på det sociale

plan.

Sidste weekend i november havde vi

som vanlig B67 indefodboldstævne i

Finderuphøjhallen. I år med deltagelse

af mere end 85 hold.

Der blev fra fredag aften til søndag aften

spillet mere end 300 kampe.

Herfra skal der lyde en meget stor tak

til de mange af klubbens medlemmer

som var med til at planlægge, indhente

sponsorpræmier, lave programmer,

sidde tidtagere, være dommere – alt

dette som skal gå op i en højere enhed

for at stævnet kunne blive den succes

som det blev.

Sidste aktivitet i 2008 var salg af skrabejulekalendere.

Alle ungdomsmedlemmer

hjalp til med at sælge kalendere,

og også vore volley spillere samt

banko gav en hånd med, så vi kunne få

solgt så mange som muligt.

Jeg vil til sidst benytte lejligheden til

at takke alle spillere, trænere, ledere

samt forældre for den store opbakning

der har været på og udenfor fodboldbanen

i 2008.

Jeg håber denne opbakning vil fortsætte

i 2009.

Lige nu er vi i fuld gang med indendørssæsonen,

og der trænes på Gynmastikhøjskolens

hal samt i Kasernehallen.

Udendørssæsonen starter op igen på

Sønæs i starten af marts for de store

8

hold, og de mindste hold venter en måned

længere inden de får græs under

fødderne.

Pigeraketten lander også i år på Sønæs,

det sker d. 8 juni.

Sports og aktivitetsdag er også på planen

over arrangementer for den kommende

sæson. Vi håber på at vi kan

arrangere det i forbindelse med en

sommerfestdag på Sønæs for hele

klubben, så det bliver i givet fald i tæt

samarbejde med seniorudvalg og klubbens

bestyrelse.

2d. Formand for klubhusudvalget

Preben Graversen

Kiosken har haft et lavere

salg. Der kom

færre mennesker fordi

kampene blev afviklet

på Søndre Skoles baner.

2e. Volleyball ved Heidi Lassen

B67 volley består af en senior- og en

juniorafdeling.

Vi spiller mix, hvilket vil sige at der skal

være min. to spilere af hvert køn på banen.

Vi er knap 50 medlemmer. De fleste af

medlemmerne er forholdsvise nye og

har spillet 1-2 sæsoner i klubben.

Vi træner en enkelt gang om ugen, hver

tirsdag i Katedralskolens Hal.

Jan, Tommy og Anders er træner for

ungdomsholdene, og Kim tager sig af

senior.

Ungdom deltager i 2-3 stævner om året

og deltager ikke i turnering. Senior deltager

i 8-10 DGI stævner hen over sæsonen

og et par weekend stævner.

Ungdom blev nr. 3 ved et landsdæk-


kende stævne i efteråret.

Seniormix havde

to hold med til Hjerm

Cup, hvor det ene fik

en anden plads, det

andet hold fik en lidt

lavere placering.

Målsætningen for afdelingen

er at tilbyde

volley i Viborg til alle

interesserede aldersgrupper

og på alle

niveauer. Der skal være plads til alle -

begyndere, øvede og gamle divisionsspillere,

der gerne vil spille for sjov.

Spillermæssigt og trænermæssigt har

vi et godt og solidt fundament, men på

ledersiden er det lidt tyndt. Og her har

volley brug for nye kræfter inden for de

næste par år. Den store udfordring næste

år bliver at få flere af medlemmerne

involveret i lederarbejdet.

Jeg vil gerne slutte med at sige en stor

tak til trænerne for deres trofaste fremmøde

til træningerne og deres inspirerende

og lærerige trænerarbejde -- det

er vore trænere, der trækker det store

læs i foreningen.

2g. Formand for sponsorudvalget v/

Daniel Andersen

(Per Birch Christensen forhindret)

Sponsorudvalgets arbejde i 2008 har

ikke været tilfredsstillende.

Det bliver forhåbenligt bedre i 2009.

Vi har fået en sponsoraftale med OKbanzin.

Dermed kan man støtte B67

med øre pr. liter benzin. Der ligger brochurer

i klubhuset.

2f Aktivitetsudvalget ved Karl Olsen

Aktivitetsgruppe dækker som bekendt

området petanque og kroket.

For petanques vedkommende går det

meget trægt med at komme i gang

trods banernes meget gode placering

i forbindelse med klubhuset og forsat

samarbejde med hjerneskadeforeningen.

For krokets vedkommende blev året

2008 noget turbulent grundet baneforholdene,

vi startede med

at spille på Søndre skoles bane, men

grundet skolens eget brug af banen fik

vi begrænset muligheden for at spille

der og med renovering af kampbanen

kunne vi ikke benytte den.

Daniel have på et tidligere tidspunkt

fået accept på at vi kunne brug kricket

banen på Liseborg Centret.

Vi har haft en lille tilbagegang af medlemmer

grundet sygdom og dødsfald,

men vi er så optimistiske

At vort budgetterede mål på 30 spillere

bliver nået.

Som det fremgår af

indlæggene i klubbladet

har vi deltaget

i flere aktiviteter i DGI

kroket og har på visse

områder klaret os

godt.

Hvis i har lyst eller

møder nogen der har

lyst til at spille kroket så spilles der hver

mandag og torsdag.

3. Regnskab ved Kurt Poulsen

Der var i 2008 et underskud på ca.

90.000 kr.

Der har været for få sponsorindtægter.

Nogle udgifter til ungdomstrænere er

ikke kommet med i 2008 regnskabet.

Regnskabet blev ensstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag: Ingen

5. Valg:

Formand (2 år): Daniel Andersen modtager

genvalg.

Sekretær (2 år): Jørgen Christensen

modtager genvalg.

9


Formand for seniorudvalget (2 år): Brian

Brandt modtager genvalg.

Næstformand for ungdomsudvalget (2

år): Niels Jørgen Madsen modtager

genvalg.

Formand for volley (2 år): Heidi Lassen

modtager genvalg.

Næstformand for aktivitetsudvalget (2

år): Alex Sørensen ønsker at stoppe.

Bestyrelsen foreslår Ingolf Hansen.

Formand for klubhusudvalg (2 år): Preben

Graversen modtager genvalg.

Formand for sponsorudvalget (1 år):

Per Birch ønsker at stoppe. Bestyrelsen

foreslår Helge Andersen. VALGT

Næstformand for sponsorudvalget ( 2

år). Torben Justesen ønsker at stoppe.

10

Jbu og reg. 2

JBU: tlf. 89 39 99 99

(kontortid man-tors: 9-16, fred.: 9-14.30

JBU fax: 89 39 99 89

JBU mail: jbu@jbu.dbu.dk

JBU reg. 2: Tlf. 97 13 22 22

Brug JBU

- er du i tvivl om fodboldregler

m.v., så tøv ikke med at

kontakte JBU - de er til for os!

- ring på 8939 9999, så får du

svar med det samme eller send

dem en mail på jbu@jbu.dbu.dk,

så har du svar dagen efter!

MIDTJYSK DOMMERKLUB

Dommerpåsætter: Ole Clemmensen

Byvænget 20, Dommerby, 7800 Skive

midtjyskdommer@jbu.dbu.dk

tlf. 9752 7120, mobil 2284 6229

Bestyrelsen foreslår Henrik Jessen.

VALGT

Revisor (1 år). Bestyrelsen foreslår

Poul Erik Mogensen.

Revisorsuppleant (1 år): Bestyrelsen

foreslår Johan Bujok.

6. Eventuelt Daniel: Mange har gjort

en stor indsats i 2008, mange er blevet

foreslået til ærespokalerne.

Forretningsudvalget har besluttet følgende:

Ærespokalen: Heidi Lassen

Lyngepokalen: Frants Larsen.

Laila Nielsen og Preben Graversen

som fik dem sidste år får en erindgspokal.

Helge: tak for god ro og orden.

Daniel: Tak til Helge for ledelsen af generalforsamlingen.


S mmerfest på Sønæs

I

V BORG

lørdag 20. juni

For klubbens medlemmer med påhæng

Ungdomsfest: 17.00-19.00

Seniorfest: 19.30-?

Masser af fælles aktiviteter og hygge i

løbet af dagen

Sæt X i kalenderen

allerede nu!!

Program følger...

11


På årets generalforsamling blev Helge

Andersen valgt som formand og Henrik

Jessen som næstformand, og efterfølgende

har udvalget konstitueret sig med

følgende medlemmer:

Brian Kristensen, Brian Brandt, Christina

Mouritsen, Poul Erik Mogensen og

Lasse Lauritsen.

Udvalgets arbejde er kommet godt

i gang, og har allerede lavet flere og

bedre sponsoraftaler end sidste år.

Et helt nyt koncept er sat i

søen, og vil i løbet af året blive

videreudviklet, således at vore sponsorer

får meget mere for deres

sponsorbidrag til klubben. Bl.a. Er

vores nye hjemmeside blevet opdateret,

og alle sponsorer med

hjemmeside, har et direkte link til deres

hjemmeside.

12

Sponsorudvalget

Viborg Rengøringsservice

Nordea

Marcus

Mathias Men Wear

Bodega Sct. Hans

Svend Norup

Dahls Vinhandel

Viborg Glarmester Værksted

Sign Team (Skiltebiksen)

Midtjydsk Kloakservice

BS Marked

BE Installationer

Massør Carl Erik Agerskov

FinderupHøj Hallen

Nørgaards Radio

Mathiaskælderen

CC Tryk

Overlund VVS

Pizza Ekspressen

Royal Unibrew (Thor)

Som noget nyt er det nu også muligt

at blive A-sponsor i klubben, og vi har

allerede nu 4 sponsorer der har tegnet

et A-sponsorat.

Udover at vi gør en masse for at profilere

vore sponsorer, er det yderst

vigtigt at I, alle klubbens medlemmer,

forældregruppen og øvrige familie,

husker vore sponsorer og støtter dem

når I handler!

Derudover hører sponsorudvalget

meget gerne fra jer medlemmer, forældre

mv, om gode ideer til nye sponsorer,

og vi møder gerne med en person fra

udvalget til forældremøder etc. Og

fortæller om vore produkter og sponsorer.

Sponsorudvalget, Helge

Sponsorer i Viborg B67 sæson 2009

Viborg Private Realskole

Midtjydsk Teltudlejning

Restaurant Italia

10-4 Byggemarked

Viborg Rørteknink

Viborg Turisttrafik

Sun-Set

Viborg Bogen

BF Anlæg

JD Construction

Nørgaard Radio

VVS Installatør Henrik Larsen

Puma

Energi Viborg

Sport Direct

LP Tryk

K:E. Frost

Sparekassen Skals

Viborg Bowlig & golfcenter

Rebo Revision


Forårets kampe på Sønæs

Søn 10-05-2009 14:00 Serie 6, forår Viborg B67 Borup IF (1)

Man 11-05-2009 19:00 Kvinder C2/7 (+15) Viborg B67 Vellev IF

Man 11-05-2009 19:00 Superveteraner/7 Viborg B67 Overlund GF

Fre 15-05-2009 19:00 Serie 5, forår Viborg B67 Karup/Kølvrå 07 (2)

Søn 17-05-2009 17:30 Serie 1 Kvinder, forår Viborg B67 Aars IK

Søn 17-05-2009 19:30 Serie 4 Herrer Viborg B67 Viborg Nørremarken

Man 18-05-2009 19:15 U-15 Drenge C2/7 (94-95) Viborg B67 Bjerringbro IF

Tir 19-05-2009 18:00 U-11 Piger C/7 (1998) Viborg B67 Bjerringbro IF (2)

Tir 19-05-2009 18:40 U-11 Piger C/7 (1998) Viborg B67 Viborg Nrm.

Ons 20-05-2009 19:00 Masters/7 Viborg B67 Rødding UI

Tor 21-05-2009 19:00 U-15 Piger C2/7 (94-95) Viborg B67 Bjerringbro IF

Lør 23-05-2009 16:00 Serie 3 Herrer Viborg B67 Løgstrup IF

Søn 24-05-2009 14:00 Serie 6, forår Viborg B67 Borup IF (2)

Man 25-05-2009 19:00 Superveteraner/7 Viborg B67 Frederiks AIF

Tir 26-05-2009 18:00 U-11 Piger C/7 (1998) Viborg B67 Vellev IF

Tir 26-05-2009 18:40 U-11 Piger C/7 (1998) Viborg B67 Ulstrup IF

Ons 27-05-2009 19:00 Kvinder C2/7 (+15) Viborg B67 Mammen IF (2)

Ons 27-05-2009 19:00 Oldboys B/11 Viborg B67 Højslev Station IF

Tir 02-06-2009 19:15 U-15 Drenge C2/7 (94-95) Viborg B67 BMK 90

Fre 05-06-2009 19:00 Serie 5, forår Viborg B67 Bruunshåb/Tapdrup IF

Søn 07-06-2009 17:30 Serie 1 Kvinder, forår Viborg B67 Team Viborg

Søn 07-06-2009 19:30 Serie 4 Herrer Viborg B67 Ravnsbjerg IF

Man 08-06-2009 19:00 Superveteraner/7 Viborg B67 Oversidder

Ons 10-06-2009 19:00 Masters/7 Viborg B67 Løgstrup IF

Ons 10-06-2009 19:00 Oldboys B/11 Viborg B67 Houlkær IF

Tor 11-06-2009 19:00 U-15 Piger C2/7 (94-95) Viborg B67 Skive IK (E) (2)

Fre 12-06-2009 19:00 Serie 5, forår Viborg B67 Viborg Vestermarken

Lør 13-06-2009 16:00 Serie 3 Herrer Viborg B67 Højslev Kirkeby IF

Søn 14-06-2009 14:00 Serie 6, forår Viborg B67 Balling/Volling UIF

Man 15-06-2009 19:15 U-15 Drenge C2/7 (94-95) Viborg B67 Ravnsbjerg IF

Tir 16-06-2009 18:40 U-11 Piger C/7 (1998) Viborg B67 Ravnsbjerg IF

Ons 17-06-2009 19:00 Kvinder C2/7 (+15) Viborg B67 Team Viborg

Ons 17-06-2009 19:00 Masters/7 Viborg B67 Oversidder

Fre 19-06-2009 19:00 Serie 4 Herrer Viborg B67 Feldborg/Haderup IF

Lør 20-06-2009 15:15 Serie 1 Kvinder, forår Viborg B67 Struer B

Næste nummer af 67-nyt

udkommer ca. 1. juli 2009

Vil du være sikker på at få dit indlæg med i bladet skal det være os i hænde

senest den 18. juni 2009

Alle indlæg og fotos skal sendes til:

Jørgen Christensen . Fristruphøjvej 188 . 8800 Viborg . jorchris@mail.dk

13


14

Vestergade 17 . Viborg . Tlf. 87 25 02 28

B.S. MARKED

AUTORISERET

TIPS OG LOTTO

FORHANDLER

Åbningstider:

Mandag-fredag

kl. 7 - 21.00

Lørdag-søndag

kl. 7.30 - 21

Gl. Århusvej 127 . 8800 Viborg . Telefon 86 62 01 48


Seniorfodbold

Endelig i gang efter en lang vinterpause!

Vi startede Lørdag d. 7 februar, hvor

ca. 50 medlemmer var mødt op får at

komme i gang med fodbolden. Efter en

lille times lettere træning blev der traditionen

tro serveret suppe i klubhuset

og henholdsvis seniorudvalg og trænere

blev præsenteret.

De fleste hold i klubben har spillet enkelt

eller et par træningskampe og der

har både været gode og mindre gode

resultater, men mon ikke alle holdene

er klar til turneringsstart.

Hi alle i Viborgs

bedste klub :-) . . .

Så er vi tæt på sæsonstart... Glæder

mig mega meget over vi er så mange til

træning som tilfældet er !!! Ser sgu godt

ud boyz :-)... At vi i år kan stille op med serie

3,4,5 og 6 er bare klasse... Det er der

ikk mange klubber som kan prale med...

Klubbens 3. hold er totalt gearet til at

vise flaget :-)... Målsætningen er klar:

Vi skal være tophold :-)... Skulle det

værste ske at serie 4 rykker ned tror

jeg på muligheden at vi rykker op :-)...

Lige meget hvem jeg får ned vil vi ha

et klassehold :-)... Men alle hold i klubben

får stærke hold lige fra serie 3 til

serie 6... Serie 5 spiller alle deres hjemmekampe

om fredagen sååå jeg vil da

gerne opfordre alle til at komme ud og

bakke op om vores dreamteam :-)...

Til slut skal der lyde et stooort GO GO

GO til serie 3,4 og 6... Glæder mig til

at følge jer boyz... Held og lykke :-)...

UNITED

Det bliver sportsligt et meget spændende

forår vi går i møde, da sæson

slutter her til sommer. PT. Ligger serie

3 på en 8. plads med 2 point ned

til nedrykningsstregen og serie 4 ligger

på en 11. plads med 2 point op til nedrykningsstregen,

så der bliver noget

at kæmpe for på de to hold. Serie 5, 6

og serie 1 damer går først i gang med

deres sæson nu. Det bliver især spændende

at se hvordan damesenior klarer

sig i serie 1.

Set & Sket

Der er en lille ændring i seniorudvalget

til i år, hvor Robert og Louise har valgt

at takke nej. Til gengæld har vi fået et

nyt medlem ind, Anette således at seniorudvalget

i år består af:

Brian Brandt (Formand)

Kim Madsen (Næstformand)

Christina Mouritsen

Søren Skovbo

Anette Theilgaard Jensen

Jan Nielsen har sagt ja til at være holdleder

for serie 6 i år, hvilket vi er meget

taknemlige for.

Sommerfesten er i år blevet fastlagt til

Lørdag d. 20 juni, så sæt allerede nu

kryds i kalenderen.

Der er oprettet mulighed

for at skrive indlæg på

hjemmesiden

”skriv din mening”

15


Så kom vi endelig igang!

Det var en fornøjelse at se så mange

fremmødte der var til opstart i februar.

Og dejligt at se at vi stadig ligger med et

snit på 16-18 mand hver gang til træning,

håber og forventer at det forsætter.

Vil også benytte lejligheden til at byde

de nye spiller velkommen, og velkommen

tilbage til Mikkel og Steffen der har

været væk med skader, dejligt at have

jer tilbage igen!!

Nu mangler vi bare 2 gange kim,

mens madsen først skal under ”kniven”

til maj har Kemo været det.

Indtil Kemo er klar igen til sommer er

han blevet op eller ned graderet til ass.

Træner og en stor tak for hjælpen Kemo.

Vi er også så småt kommet igang med

trænings turneringen. P.t har vi vundet

2 og tabt en så det er godkendt.

Vores mål i denne sæson er stadigt at

etablere os med henblik på oprykning i

næste sæson.

Jeg mener bestemt at med vores

16

Seniorfodbold

Ungdomsfodbold

Når I læser disse linier, er udendørssæsonen

allerede godt i gang på Sønæs.

Vinteren er gået med at spille bold

på Gymnastikhøjskolen og i Kasernehallen,

og både til træning og til kampe/turneringer,

har der været med fokus

på sammenhold og rummelighed.

Selvfølgelig er det også dejligt at sejre,

og der er mange måder at sejre på.

I vores klub vil vi igen i sæsonen 2009

arbejde videre på vores målsætning,

som ser sådan her ud: At rekruttere

og fastholde medlemmer i en klub,

nuværende trup og vores bredde, at

det er muligt.

Udover det sportslige har vi i 1. Holdstruppen

gang i salg af målaktier. Og taget i

betragtning af at halvdelen af overskudet

går til diverse ting som klubben mangler

fx global goal, frisparks mur o.lign synes

jeg at det er skuffende så få aktier folk har

købt. Her mener jeg især spiller fra 2,3

og 4 holdet samt dame senior. Ligeledes

burde der være hjælp til salg af dem fra

ungdoms afd da de jo også for gavn af

pengene!! Vi har jo super præmier og

kan nævne nogen. 1. gavekort til leje af

jukebox ( værdi 2200 kr.) 2. Gavekort til

klipning (dame ell herre) værdi 400 kr

per stk. city gave kort på 500 kr gavekort

til bowl N fun osv.

Så støt nu klubben og jer selv og køb

en mål aktie den koster KUN 100 kr.

Samtidligt en stor tak til 1. Holdet for

salg af mål aktier.

Med håb om en super sæson for hele

senior og ungdoms afd. Henrik Jessen

hvor ansvarlighed, rummelighed og

sammenhold er i højsædet

· Øget fokus på opstart af nye

og eksisterende hold

· Optimering af trænerkompetencer

· Bistå med sociale arrangementer

på tværs af holdene

· Øget forældresamarbejde,

registrering af forældrekompetencer

i ressourcekatalog

Det betyder at vi i den kommende sæson

gerne vil nå endnu længere ud til

alle de forældre som har børn og unge


som spiller i klubben, for ad den vej at

være med til at skabe en endnu bedre

klub for vore medlemmer.

Vi vil gerne kunne tilbyde de bedste

vilkår for vore spillere og deres familier,

selvfølgelig under hensyntagen til

klubbens økonomiske formåen, men

det behøver ikke altid at koste penge

for at have det sjovt. Det kan også

bare være at der er mange tilskuere til

hjemmekampene der er med til at gøre

en forskel. Klubbens trænere og ungdomsudvalget

arbejder allerede på aktiviteter

i klubben, som gerne skal være

med til at styrke sammenholdet, men

det er et arbejde som vi sagtens kan

bruge en håndsrækning til fra alle jer

med tilknytning til klubben.

Allerede planlagte aktiviteter :

Mandag d 8 juni kl 17.00 lander pigeraketten

igen på Sønæs. Det er en eftermiddag

hvor klubben i samarbejde

med DBU vil slå et slag for pigefodbolden,

og på denne dag er alle klubbens

piger samt deres veninder hjertelige

velkomne.

Lørdag d. 20 juni er der sommerfest

for hele klubben, her vil der være masser

af aktiviteter for alle hele dagen.

Mere information om denne aktivitet

følger på hjemmesiden samt som opslag

i klubhuset. Ud over de allerede

fastlagte aktiviteter, så modtager vi i

ungdomsudvalget meget gerne input til

nye aktiviteter / idéer, som vi kan arrangere

for at gøre vores klub til et endnu

bedre sted at mødes.

Til slut vil jeg gerne takke alle spillere,

trænere, ledere samt ikke mindst jer

forældre for en god sæson inden døre,

vi glæder os til at se jer alle i aktivitet på

Sønæs igen i den kommende sæson.

Mange sportslige hilsner fra

Ungdomsudvalget / Laila

u7-u9 piger – sæson 2008-2009

Pigerne i u7–u9 rækken har vinteren

igennem trænet på Gynmastikhøjskolen.

Gennem sæsonen har antallet af

spillere svinget mellem 8 og 12, så vi

har haft god plads i hallen. JBU kunne

ikke arrangere en passende pulje til

vores spillere, så der har ikke været

faste kampe på programmet. I stedet

har vi deltaget i et større antal stævner

end normalt. Det er blevet til mange

spændende kampe med både sejre og

nederlag - i mange til fælde mod drengehold

og blandende hold. Ud over

stævnerne har vi haft et par fælles træningstimer

med pigerne fra Overlund,

både i vores og deres træningshaller.

Det har fungeret fint, og kan måske

med fordel udbygges, da det generelt

er svært at finde passende stævner

især til de mindste pige-årgange.

Træningen for u7-u9 kommer til at foregå

hver mandag fra 17:00-18:15 – første

gang d. 23. marts. Som noget nyt

arrangerer JBU turnering for både u7,

u8 og u9, så vores plan er at få tilmeld

alle tre række, så sæsonen kan byde

på gode, jævnbyrdige kampe for alle

pigerne.

Til slut et tillykke til Viborgmestrene i

skolefodbold for 2. klasser – 2.B. fra

Søndre Skole. Holdet bestod af Anne,

Sofie, Cathrine, Emma og Camilla,

hvoraf de fire længe har spillet i Viborg

B67. Med venlig hilsentrænerne

Ulla, Line og Lars

Husk

sommerfesten

den 20. juni 2009

17


18

Tænker du

på at skifte?

Så tænk lokalt! Det gør vi!

Viborg • Sct. Mathias Gade 20 • 8800 Viborg • Tlf. 86 62 66 55

www.sparskals.dk • mail@sparskals.dk

- BUTIK I 2 ETAGER

Smykker

Gaveartikler

Sportspræmier

Bestik

- Viborgs eneste forretning

med faguddannet guldsmed

på eget værksted

p u m a . c o m

Bodega

Sankt Hans

Sankt Hans

Tlf. 86 60 20 60

St. Sct. Hans Gade 5

Tlf. 86 8800 60 Viborg 20 60

St. Sct. Hans Gade 5


Ungdomsfodbold

Opstart med fodboldweekend

for ungdom

I løbet af marts måned lykkedes det

at skyde sæsonen i gang med en opstartsweekend

for henholdsvis u7-u11

pigerne og de lidt ældre piger og drenge

i u13-u15 gruppen. I begge tilfælde

dannede Mercantec (tidligere Viborg

Handelsskole) ramme om arrangementet

med Douglas som ankermand.

Spillerne indlogerede sig lørdag middag

og tog derefter fat på et par timers

udendørs træning på plænen ved det

nye atletikstadion. Derefter gik turen

tilbage til Mercantec for at nyde en kop

varm kakao og spise kage og frugt, der

var medbragt af forældrene. Aftensmad

sørgende forældrene ligeledes for

og derefter var der dømt aftentræning

indendørs på gymnastikhøjskolen.

Sidst på aftenen var der film og hygge,

inden spillerne - alt efter årgang - kastede

sig i soveposerne efter en god

dags træning. For u13-u15 gruppen

var der fortsat træning med udendørs

kamp søndag formiddag, inden arrangementet

sluttede med frokost. For

u7-u11 pigerne sluttede arrangementet

med fælles morgenmad søndag

morgen, hvor forældrene kom og hentede

de veludhvilede piger. For både

spillere, trænere og forældre var det

en god start på den nye sæson, som

ved fælles indsats blev rigtig hyggelig.

Begge arrangementer blev umiddelbart

efter fulgt op af første træningsdag på

Sønæs, hvor der var et rigtig fint fremmøde,

trods det ikke al for forårsagtige

vejr. Det lover godt for den nye sæson.

Efter første træning blev der traditionen

tro langet pølser og saftevand over di-

sken i rask tempo, men alligevel i god

og orden, da kiosken havde både timing

og mængder helt i orden.

Mvh trænerne

U8 Drenge

Så er indendørssæsonen ved at være

slut for denne gang. Vi har trænet hver

mandag i kassernehallen, og vi vil

gerne sige tak for et flot fremmøde set

over hele sæsonen. Vi har været ca.

otte U8 drenge hver gang og ca. 15 hvis

man tæller Ole’ drenge med. Vi har deltaget

i JBU’s indendørs turnering hvor

drengene har lidt bitre nederlag, men

også rigtig flotte sejre hvor drengene

virkelig fik vist de andre hold hvordan

man spiller fodbold. Derudover har de

deltaget i Bade Cup i Skive hvor de

først skulle spille et par fodboldkampe

inden turen gik til Skive Badeland hvor

der skulle plaskes med vand for fulde

kræfter. Her til slut vil vi gerne sige tak

for en super god sæson inden døre og

tak til alle drengene for den kraft og

vilje de ligger for dagen, uanset om det

gælder træning eller kamp. Der skal

også lyde en stor tak til forældrene, det

er super at se I vil støtte op om jeres

børns træning! Vi glæder os til en god

udendørssæson.

Hilsen Sissel og Mathias

19


20

Viborg Rørteknik A/S

VVS-installatør Leif Jensen · Gørtlervej 8 · Viborg

Mobil 2675 9600 . Fax 8662 1332 86 62 90 22

Mail: info@viborgroerteknik.dk . www.viborgroerteknik.dk

Alt inden for VVS

Hos Viborg Rørteknik beskæftiger vi os med alle former

for VVS-opgaver.

Blandt vore arbejdsområder finder man alt lige fra installering

af vand-, varme- og ventilationsanlæg til blikkenslager-,

kobber- og smedearbejde.

For os er ingen opgave for stor eller for lille, og vi indgår

gerne i alle slags entrepriser, hvor vi samarbejder med en

række solide underleverandører.

Vor kundegruppe spænder bredt. Vi servicerer både den

private husstand, som skal have installeret nyt badeværelse

i drømmehuset, såvel som en lang række private og

offentlige erhvervsvirksomheder.


Volleyball

B67 volley består af en senior- og en

juniorafdeling.

Vi spiller mix, hvilket vil sige at der skal

være min. to spilere af hvert køn på

banen. Vi er knap 50 medlemmer. De

fleste af medlemmerne er forholdsvise

nye og har spillet 1-2 sæsoner i klubben.

Vi træner en enkelt gang om ugen,

hver tirsdag i Katedralskolens Hal.

Jan,Tommy og Anders er træner for ungdomsholdene,

og Kim tager sig af senior.

Ungdom deltager i 2-3 stævner om

året og deltager ikke i turnering. Senior

deltager i 8-10 DGI stævner hen over

sæsonen og et par weekend stævner.

Ungdom blev nr. 3 ved et landsdækkende

stævne i efteråret. Seniormix

havde to hold med til Hjerm Cup, hvor

det ene fik en anden plads, det andet

hold fik en lidt lavere placering.

Vi har en tradition for at holde juleafslutning

for medlemmer og forældre i

klubhuset - den tradition holdt vi også i

hævd julen 2008. Vi spiller volley i hallen,

kører til klubhuset, hvor kiosken

serverer gløgg og æbleskiver (tak til

kiosken), og så spiller vi pakkespil.

Om sommeren spiller vi beach på Liseborgcenteret

- dette er primært for

at fastholde medlemmerne til næste

sæson - og det foregår under meget

afslappede og hyggelige former.

Målsætningen for afdelingen er at

tilbyde volley i Viborg til alle interesserede

aldersgrupper og på alle niveauer.

Der skal være plads til alle

- begyndere, øvede og gamle divisionsspillere,

der gerne vil spille for sjov.

Vi har nedsat et spillerudvalg, hvor

alle hold er repræsenteret. Spillerudvalget

mødes med trænerne 1-2 gan-

ge om året, her aftales træningstider

med mere. Det er en meget beskeden

og afgrænset mødestruktur, som

passer godt til volley. Vi mødes jo alligevel

til træningen hver uge, og her

kan vi tale sammen under afslappede

former, hvis der opstår spørgsmål.

Spillermæssigt og trænermæssigt har

vi et godt og solidt fundament, men

på ledersiden er det lidt tyndt. Og her

har volley brug for nye kræfter inden

for de næste par år. Den store udfordring

næste år bliver at få flere af medlemmerne

involveret i lederarbejdet.

Jeg vil gerne slutte med at sige en stor

tak til trænerne for deres trofaste fremmøde

til træningerne og deres inspirerende

og lærerige trænerarbejde -- det

er vore trænere, der trækker det store

læs i foreningen.

Heidi Lassen

Webshop

Vi har nu muligheden for at tilbyde alle

medlemmer at købe træningsdragter,

træningssæt, tasker o.a. til fordelagtige

priser.

Ved at gå ind på hjemmesiden

www.viborg.sport-direct.dk kan i logge

ind på webshoppen.

Brugernavn er: b67 og

password er: 86620867.

Alle dragter leveres med Viborg B67

logo. Der kan betales med kort eller via

bankoverførsel.

21


FU:

Hovedformand

Daniel Andersen ................. Smedegårdvej 17, Tvis ... 7500 Holstebro 2258 7735 ..daa@email.dk

Næstformand .......................

Robert Nielsen ..................... Klostervænget 29, st. tv. 8800 Viborg......20105888/ 60760136 rob6@tdcadsl.dk

Kasserer

Kurt Poulsen ......................... Spurvevej 10 B .................. 8800 Viborg......2061 8201 ... kurt.poulsen@tdcadsl.dk

Sekretær

Jørgen Christensen ............ Fristruphøjvej 188 ........... 8800 Viborg......8663 86616168 8796 jorchris@mail.dk

Senior - fodbold :

Formand

Brian Brandt .......................... Gravene 1, 2. Th. B ........... 8800 Viborg......2128 9635 ... briansbrandt@hotmail.com

Næstformand .......................

Kim Madsen .......................... Pebermyntevej 23 2. Th . 8800 Viborg......2892 2586 ... kimo4152@hotmail.com

Udvalgsmedlemmer

Anette Theilgaard Jensen Boyesgade 8 1. lejl. 2 ...... 8800 Viborg......2448 7386 ... anettetheilgaard@hotmail.com

Louise Guldsten Hansen .. Møgelparken 108 ............ 8800 Viborg......6022 1411 ... guldsten1@ofir.dk

Christina Mouritsen ........... Pebermyntevej 23 2. Th . 8800 Viborg......3113 1673 ... mouritsen92@hotmail.com

Søren Skovbo ....................... Ellekonebakken 14, 3, tv 8800 Viborg......6146 5274 ... soerenskovbo@hotmail.com

Seniorfodbold - trænere :

Træner Serie 3

Henrik Jessen ....................... Østergade 20 ..................... 8830 Tjele .........42192649 .... hjessen@ofir.dk

Træner Serie 4

Frantz Tang Larsen ............. Vestervangsvej 33, 1. tv. 8800 Viborg......61315129 .... ftangl@hotmail.com

Holdleder Serie 5

Jens Christensen ................. Dannebrogsgade 10 ....... 8800 Viborg......3157 9277 ... jensunitedno7@hotmail.com

Holdleder serie 6

Jan Nielsen ............................ Falkevej 88 st. tv. .............. 8800 Viborg......61316760

Træner Damer

Christian Bach ...................... Dumpen 5 B, 1 th ............. 8800 Viborg......41151246 .... christian-bach@jubii.dk

Holdleder Old Boys

Per Gylling ............................. Klintevej 3 ........................... 8800 Viborg......24659055 .... perg@cool.dk

Holdleder Super Veteran

Henning Pedersen ............. Mosevænget 11 ............... 8800 Viborg......8661 0101 ... henning_Pedersen@mail.tele.dk

Holdleder Master Veteran

Alex Würtz ............................. Rønnevej 3 ......................... 8800 Viborg......8662 7705

Holdleder Master Veteran

Stipo Miskovitch ................. Skovmarksvej 19 .............. 8800 Viborg......2849 7667 ... stipich@hotmail.com

Ungdoms - fodbold :

Formand - Kontakt til alle hold

Laila Strand Nielsen ........... Fyrrestien 6 ........................ 8800 Viborg......8663 8479 ... per.laila@nielsen.mail.dk

Næstformand, FK Viborg kontakt

Niels Jørgen Madsen ......... Kongelysvej 4 .................... 8800 Viborg......8661 2835 ... kongelysvej@tele2.dk

Udvalgsmedlemmer

Dorte Øster ........................... Skovbrynet 33 A ............... 8800 Viborg......8662 0934 ... poster@mail.dk

Ib Brorsen .............................. Randersvej 4 ...................... 8800 Viborg......8667 1341 ... ib-brorsen@hotmail.com

Ungdomsfodbold - trænere :

Træner Drenge U14 - U15

Henrik Larsen ....................... Gl. Århusvej 60 A .............. 8800 Viborg......8662 5471 ... hvl@jydepost.dk

Træner Drenge U 6 - 7 - 8

Ole Schmidt .......................... Søndervang 3.................... 8800 Viborg......8662 9660 ... ole.schmidt8@skolecom.dk

Træner Piger U15

Steffen Poulsen ................... Spurvevej 10 B .................. 8800 Viborg......28705549 .... steffen_65@hotmail.com

Træner Micro Piger U10

Douglas Graham ................. Mosevænget 16 ............... 8800 Viborg......8662 5032 ... douglas@oncable.dk

Træner Micro Piger U8 - U9

Lars Elsgaard ........................ Mosevænget 21 ............... 8800 Viborg......8660 1773 ... elsgaard@post8.tele.dk

Træner Piger U7/U8

Ulla Reerslev ......................... Teglmarken 153................ 8800 Viborg......2257 6828 ... reeslev@fiberpost.dk

Volleyball - udvalget :

Formand

Heidi Lassen ......................... Hedebakken 60 ................ 8800 Viborg......8667 4396 ... heidilassen@sport.dk

22


Volleyball - trænere:

Seniortræner

Kim Agerholm ...................... Ladehøjvej 13.................... 8831 Løgstrup .3029 2213

Ungdomstræner

Jan Grønkjær ........................ Falkevej 48 ......................... 8800 Viborg

Kidstræner

Tommy Mogensen ............ Broparken 9 ....................... 8800 Viborg......50597674 .... mogensen.tommy@jubii.dk

Kidstræner

Aktivitets Gruppen :

Formand - kroket

Karl P Olesen ........................ Spanggårdvej 3 ............... 8800 Viborg......8667 24112325 0132 k.p.olesen@privat.dk

Ingolf Hansen ....................... Vesterheden 18 ................ 800 Viborg ........8667156821392084 glud@.fiberpost.dk.

Kontakt - Hjerneskadeforeningen

Fritz Bundgaard Rasmussen ............................................ Stjærten 57 ......8800 Viborg 35115413fritzbundgaard@fibermail.dk

Sponsor - udvalget :

Formand

Helge Andersen .................. Nonbo vænge 18 ............. 8800 Viborg......86638819 .... helgeb67@mail.tele.dk

Næstformand

Henrik Jessen ....................... Østergade 20 ..................... 8830 Tjele .........42192649 .... hjessen@ofir.dk

Udvalgsmedlemmer

Brian Kristensen .................. Sct. Mathias Gade 32 C 2.8800 Viborg ....28917873 .... kristensen.brian@gmail.com

Brian Brandt .......................... Gravene 1, 2. Th. B ........... 8800 Viborg......21289635 .... briansbrandt@hotmail.com

Torben Justesen .................. Gl. Skivevej 32, 1. ............. 8800 Viborg......8662 8800 ... listorben@webnetmail.dk

Christina Mouritsen ........... Pebermyntevej 23 2. Th . 8800 Viborg......3113 1673 ... kimo4152@hotmail.com

Poul Erik Mogensen ........... Kongehøj 1......................... 8800 Viborg......8663927840739278 familienmogensen@hotmail.com

Lasse Lauritsen .................... Jernbanegade 35, 1 th ... 8800Viborg ......24413257 .... lasselauritsen@hotmail.com

Klubhus - udvalget :

Formand

Preben Graversen ............... Dannebrogsgade 11 ....... 8800 Viborg......6012 7106

Næstformand

Mette Hansen ...................... Indre Ringvej 5, st. th ...... 8800 Viborg......8661 44702349 9754 mettemor@webspeed.dk

Jan Bundgaard Nielsen ....................................................................................60718919

Louise Guldsten Hansen .. Møgelparken 10 ............... 88800 Viborg ...6022 1411 ... guldsten1@ofir.dk

Claus Olesen ......................... Falkevej 48 ......................... 8800 Viborg......2086 8230

Christian Lynge Sørensen ................................................................................28144643

Støtteforeningen :

Formand

Egon Christensen ............... Fasanvej 7 ........................... 8800 Viborg......8662 21484052 2148 haeg08@gmail.com

Kasserer

Jan Grønkjær ........................ Falkevej 48 ......................... 8800 Viborg......4053 6499 ... jan.g.j@sport.dk

Udvalgsmedlemmer

Lis Sørensen.......................... Ternevej 10 ......................... 8800 Viborg

Eva Stigsen ............................ Gl. Skivevej 46 1. Tv ......... 8800 Viborg

Sekretær - Spilleleder

Kai Sørensen ......................... Klokkelyngen 52 .............. 8800 Viborg

B 67 Venner :

Formand

Preben Graversen ............... Dannebrogsgade 11 ....... 8800 Viborg......6012 7106

Kasserer

Hanne Andreasen ............... Fasanvej 78 ........................ 800 Viborg ........8662 21482277 5548 haeg08@gmail.com

Udvalgsmedlem

Egon Christensen ............... Fasanvej 78 ........................ 800 Viborg ........8662 21484052 2148 haeg08@gmail.com

Lene Bertelsen ..................... Carl Pipersvej 4 ................. 8800 Viborg......86610535

Webmaster

Poul Erik Mogensen ........... Kongehøj 1......................... 8800 Viborg......8663927840739278 familienmogensen@hotmail.com

Trøjevask:

Egon Christensen ............... Fasanvej 7 ........................... 8800 Viborg......8662 21484052 2148 egon.c@webspeed.dk

Nøgleansvarlig :

Robert Nielsen ..................... Klostervænget 29 st. tv .. 8800 Viborg......20105888/ 60760136 rob6@tdcadsl.dk

Klubhuset, Sønæsvej 4 B . 8662 0867

23


Vi kan bl.a. tilbyde:

BANKO

BankoCentret Fælledvej 4

Hver Onsdag kl. 18.40

35 STORE

GEVINSTER

Tryksager af enhver art!

- Professionel rådgivning

- Konkurrencedygtige priser

- Digitaltryk fra dag til dag

www.cc-tryk.dk

Tagtækkervej 2A - 8800 Viborg - Telefon 86 61 40 21

STØT KLUBBEN OG VIND

I

V BORG

Pakketilbud 100 kr.

(værdi 125.-)

Bl.a.1000kr. 800 kr. Rækkegevinst

Mindstegevinst 300 kr.

50 kr.

KØB PULJE - VIND OP TIL 5000 KR.

Pladepris10 kr.

More magazines by this user
Similar magazines