HLA_ Projektcases.pdf (19 MB) - Henning Larsen Architects

da.henninglarsen.com

HLA_ Projektcases.pdf (19 MB) - Henning Larsen Architects

projektreferencer


Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


fIH Bank

erhverv


Daylight analysis

Radiance

CIE Overcast sky

21. September kl 12:00

Scale 1:300

DAGSLYS-ANALYSE Daylight factor < 2%

Note: Dagslys-forhold ved jævndøgn kl 12.00 (overskyet)

The analysis illustrates a good balance of the natural daylight at all workplaces. The double-high space FIH oriented BANKto

the west, ensures good Reflectance of materials Transperancy

Analysen viser en god balance for det naturlige dagslys for alle arbejdspladser.

natural daylight conditions fully into the core. The analysis is performed with a CIE overcast sky condition, which is a worst-case scenario. Ceiling 0,8 Glazing 0,75

On a average day the workarea will be percived as bright and with good color rendering, this is due to the high light transmittance of the Walls 0,7 Side 0,2

glazing and a intelligent sizing and orientation of the windows. On the day of serene sky and a high light Bygningens intensity, an automatic vinduesåbninger guided er Floor drejet let 0,3mod

nord og udformet

screen scroll down and eliminate any potential glareproblem thus ensure a good visual environment.

for at sikre optimale dagslysbetingelser. På trods af en

bygningsdybde på 25 meter er der dagslys til alle stationære

arbejdspladser. Samtidig er muligheden for udsyn optimeret,

fordi det kun sjældent er nødvendigt at bruge den indvendige

solafskærmning.

test_2dfil.dgn 29-10-2008 12:48:30

E

VP

N

1

Analysis Grid

RAD Daylight Factors

Contour Range: 0.0 - 5.0 %DF

In Steps of: 1.0 %DF

© ECOTECT v5

Carlsberg Byg. 17,2

Målsætning og tiltag for energi-optimeret design

Energi - Energiklasse 1 / Certicering

Energi: Energiklasse Forbrug 2: 66 - kWh/m2/år CO2 footprint (Med / CO2 Neutral solceller

Energiklasse 1: 49kWh/m2/år)

Lys: Dagslysoptimering

Køling /

via

opvarmning

nordvendte vinduer

- Synergieekt mellem funktionelle forskelle - Bolig / Erhverv

- Vand / jord / termoaktive konstruktioner

- Varmepumpe indbygget i ventilationsanlægget (Dantherm eller Nilan)*

Køling: Termoaktive konstruktioner, grundvandskøling

Ventilation - Balanceret / Hybrid

- Balanceret ventilation med god genvindingsgrad

Vedvarende energi: Dagslys Solceller optimering - Dagslysfaktor

- kustbelysning: Lavenergibelysning med omkring 6 W/m2

- Brugerstyret LED belysning i alle sekundære arealer*

Programmering: Isolering Optimeret - Vægtykkelser orientering / og U-værdier

program-distribution - Facadeisolering: 220 mm klasse 32

- Tagisolering: 350 mm kl 32

- Terrændæk/kældervægge/kældergulve: 350 mm kl. 32

Ventilation: Mekanisk - 3-lagsvinduer ventilation, med varme-genvinding

U-værdi på 0,8 W/m2K for hele vinduet

Vand - Regnvandsopsamling og genanvendelse

- Opsamling af regnevand sker på et overordnet bydelsniveau.

energiforsyning / Vedvarende energi - ernvarme / Sol

Den termiske masse i huset kan absorbere og afgive fugt,

varme og kulde afhængigt af balance og behov. I kombination

med en intelligent facade sikres et indre termisk miljø af høj

kvallitet med lave driftsomkostninger for bygherre og lejer.

Grundvandet, der har en konstant temperatur på ca. 10

grader, pumpes om sommeren ind som afkøling i den termiske

masse.

0.00

0.50

1.00

1.50

%DF

5.00+

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Sted:

København, Danmark

Bygherre:

ATP Ejendomme

Konkurrence:

2008

Bruttoareal:

15.000 m2

Samarbejdspartnere:

Leif Hansen Rådgivende Ingeniører

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com

5.00+

%DF


carlsBerg

BygnIng 17.2

bolig / erhverv


E

VP

1

N N

Carlsberg Byg. 17,2

Målsætning og tiltag for energi-optimeret design

Energi - Energiklasse 1 / Certicering

Energi: Forbrug Energiklasse - CO2 footprint 1 / CO2 Neutral

(Bolig: Max. 35 KWh/m²/år - Erhverv: Max. 50 KWh/m²/år)

Køling / opvarmning:

Køling / opvarmning

- - Synergieffekt Synergieekt mellem mellem funktionelle funktionelle forskelle forskelle: - Bolig bolig / Erhverv / erhverv

- - Vand / jord / termoaktive konstruktioner

- - Varmepumpe indbygget i ventilationsanlægget i ventilationsanlægget (Dantherm eller Nilan)*

Ventilation: Balanceret / Hybrid

Ventilation - Balanceret / Hybrid

- Balanceret ventilation med genvinding

- Balanceret ventilation med god genvindingsgrad

Dagslys: Optimering / dagslysfaktor

- Dagslys Kunstbelysning: optimering Lavenergibelysning - Dagslysfaktor med omkring 6 W/m²

- - Brugerstyret kustbelysning: LED Lavenergibelysning belysning i alle med sekundære omkring 6 arealer* W/m2

- Brugerstyret LED belysning i alle sekundære arealer*

Isolering: Vægtykkelser / U-værdier

- Isolering Facadeisolering: - Vægtykkelser 220 mm / U-værdier

- - Tagisolering: Facadeisolering: 350 220 mm mm klasse 32

- - Terrændæk/kældervægge/kældergulve: Tagisolering: 350 mm kl 32

350 mm

- - 3-lagsvinduer Terrændæk/kældervægge/kældergulve: med U-værdi på 0,8 W/m²K 350 mm for kl. hele 32 vinduet

- 3-lagsvinduer med U-værdi på 0,8 W/m2K for hele vinduet

Vand: Regnvandsopsamling og genanvendelse

- Vand Opsamling - Regnvandsopsamling af regnevand sker og genanvendelse

på et overordnet bydelsniveau

- Opsamling af regnevand sker på et overordnet bydelsniveau.

Energiforsyning: Vedvarende energi - Fjernvarme

- Fjernvarme

energiforsyning / Vedvarende energi - ernvarme / Sol

- - Solfangere Fjernvarme (til udnyttes varmeproduktion): for varmeforsyning 2% til af bygningerne

etagearealet

projekteres - Solfangere for (til varmeproduktion): et anlæg med kombiceller

Areal omkring 2% af etagearealet

der projekteres for et anlæg med kombiceller.

Programmering: Optimeret orientering og programdistribution

Programmering - Optimeret orientering og program distribution

- Funktionsdisponering i forhold til dagslysbehov

- Funktionsdisponering i forhold til dagslysbehov.

Materialer: Miljørigtige / Genanvendelige / Grønt tag

- Der planlægges for brug genbrugstegl

Materialer - Miljørigtige / Genanvendelige / Grønt tag

- Der planlægges for brug genbrugstegl

CARLSBERG BYGNING 17,2

Bygningen er et af de første huse til den nye Carlsberg-bydel. Den

rummer både boliger og erhverv.

Carlsberg har høje ambitioner for bæredygtigheden, og alle nye

bygninger i den nye bydel skal være i energiklasse 1. Bygningen

har ydervægge på ca. 60 cm med rigelig isolering, et system til

balanceret ventilation med genvinding samt varmepumper, som

bl.a. udnytter varme fra de nedre erhvervsetager til de øvre at

boligetager. I de nedre erhvervsetager er dagslystilgang fra nord

maksimeret og fra syd minimeret. I de øvre boliger er dagslystilgang

jævnt fordelt. Der kan hentes store besparelser på bygningernes elforbrug,

og derfor er belysningssystemet energioptimeret og styret

efter dagslystilgang.

Bygningen bliver bygget af genbrugsmursten, fra gamle Carlsberg

byggerier. Det er en miljøvenlig løsning, der samtidig indeholder en

historisk fortælling.

Sted:

Valby, Danmark

Bygherre:

Carlsberg

Opførelsesår:

2009-2010

Bruttoareal:

3500 m2

Samarbejdspartnere:

Cowi og Hoffmann

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


vIBorg

rådHus

offentligt


E

CO2

Energi: Energiklasse 2 (Max. 70 KWh/m²/år)

Forbrug: 25% reduktion af energiforbruget i forhold til et

alm. byggeri

Køling: Termoaktive konstruktioner og jordkøling

Vand: Regnvandsopsamling

Opvarmning: Fjernvarme, jordvarme

Ventilation: Hybrid ventilation, genvinding

Lys: Dagslysoptimering via ovenlys og reflekterende

facade

Materialer: Grønt tag

VIBORG RÅDHUS

Med sin komplekse facetterede form bliver Viborg Rådhus symbol

på det nye store kommunefællesskab, der åbner sig i kølvandet på

kommunesammenlægningen.

Samspillet mellem hus og park danner et nyt sted i byen, hvor

hjertet er det store indre atrium, der samler rådhusets arbejdsfællesskab

og fællesskabet med borgerne.

Byrådssalen er fleksibelt indrettet og kan sammen med kantinen,

foyeren og et tilstødende møderum omdannes til konferencecenter.

Fra caféen på husets øverste etage er der direkte udgang til

taghaven med udsigt over Viborg Domkirke.

Sted:

Viborg, Denmark

Bygherre:

Viborg Kommune

Opførelsesår:

2007-2011

Bruttoareal:

19.000 m2

Opgaveform:

1.præmie i international konkurrence

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


alBertslund

Hoved-

BIBlIotek

BIBLIOTEK


N

Lys: Dagslysoptimering via ovenlys. Dagslyset dækker

60% af behovet i åbningstiden

Solafskærmning: Dybe vinduessprosser udgør jalousi

og skærmer for de varme, direkte strålingsvinkler.

Børnebiblioteket ligger forsænket og virker derfor

afskærmende for det store biblioteksrum.

Ventilation: Naturlig ventilation. Mekanisk ventilation

tager over på dage med høje temperaturer.

Programmering: Den store læsesal er placeret mod nord,

hvor der er mindre behov for afskærming. Det mindre

børnebibliotek er placeret mod syd.

ALBERTSLUND HOVEDBIBLIOTEK

Albertslund Hovedbibliotek er en del af Albertslundhuset, som

blev opført i begyndelsen af 1970’erne. Bygningen er i to etager

og indeholder foruden bibliotek også kommunal forvaltning,

biograf og et musikteater med scenetårn udført af Henning

Larsen Architects i 1996.

Ved renoveringen af Albertslund Hovedbibliotek erstattede

et helt nyt bygningsvolumen den eksisterende førstesal og

det gamle bibliotek. Det nye biblioteksrum er ét stort, åbent

og lyst rum. Biblioteket har været et udviklingsprojekt for

brug af naturlig/hybrid ventilation og kontrol af dagslys.

De gennemgående ovenlys, som former det karakteristiske

savtakkede tag, sikrer dagslysfordeling i hele det dybe volumen.

Den naturlige ventilation med indtag langs facader og udkast

via oplukkelige ovenlys er dimensioneret til også at kunne

brandventilere.

Sted:

Albertslund, Danmark

Bygherre:

Albertslund Kommune

Opførelsesår:

2002-2004

Bruttoareal:

3.000 m2

Samarbejdspartnere:

Esbensen Rådgivende Ingeniør A/S

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


västra

dockan

MalMø

Masterplan


A

B

C

D

+ Ophold af længere varighed; rolig position; siddende

eller liggende;

- Terrasse; gadecafe eller restaurant; pool; amfiteater

mv.

+ Ophold at kort varighed; stående/siddende i kortvarig

periode;

- Offentlige parker; legepladser; indkøbsstrøg mv.

+ Aktivt ophold; magelig og normal gang; slentre;

spadsere;

- Gangsti; indgangsparti; indkøbsgade mv.

+ Gennemgang; objektiv gang; rask eller hurtig gang

- Parkeringsplads; boulevard; fortov mv.

X

XVÄSTRE DOCKAN MALMÖ

Udviklingen af Västra Dockan har udgangspunkt i stedets

historie, hvor de tætte stræder og store haller inddrages i

samspil med et moderne urbant havnerum med kontorer,

butikker, boliger og rekreative arealer.

Der er lagt stor vægt på, at omgivelserne er med til at fremme

menneskeligt samvær. Der er indarbejdet mange forskellige

opholdsmuligheder baseret på teknisk videnskablige

konsekvensanalyser af mikroklima i udendørsarealerne for at

kvalificere anvendelse social diversitet i bydelen.

Sted:

Malmø, Sverige

Bygherre:

Areal:

47.000 m2 erhverv,

34.000 m2 boliger

Opgaveform:

Konkurrence 2008

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


Massar

cHIldren’s

dIscovery

centre

kultur


Opvarmning/køling: Jordvarmeanlæg

Ventilation: Naturlig ventilation. Mekanisk ventilation

regulerer ventilationen i måneder med store

temperatursvingninger

Lys: Dagslys indfald er afstemt efter optimal interiør

belysning og termiske behov. Suppleret med lavenergi

kunstbelysning

Isolering: Store lukkede facadepartier skærmer for solen

og holder på varmen. Facaden er høj-isoleret med få

åbninger og er et passivt system

Solafskærmning: Vinduer er vinklet for at undgå direkte

sollys. Manuel solafskærmning indendørs

Vand: Gråt vand opsamles, renses i rodzone-anlæg

og genanvendes til toiletskyl. Regnvand opsamles til

parkvanding. E VandsparearmaturerE

N N

Vedvarende energi: Solceller driver pumpesystem for

solfangere. Solfangere opvarmer vand.

N EN E

g N

distribution

g

N

Materialer: Anvendelse af naturlige og lokale materialer

N

g

E

CO2

get

CO2

distribution

distribution

1 E

CO2

VP

CO2

CO2

1

VP

CO2

E E

E E

MASSAR CHILDREN’S DISCOVERY CENTRE

Det nye opdagelsescenter skal være hjørnestenen i et nyt

syrisk uddannelsesprogram, Massar, og give syriske børn

muligheden for at møde og opdage verden gennem leg.

Massars ambition er at skabe bedre uddannelsesmuligheder

for unge i et land, hvor 40% af befolkningen er under 15 år.

Projektets idé er at skabe en park, der som et tæppe af aktiviteter

væves sammen med opdagelsescentret. De besøgende vil

blive ledt gennem en række intime rumoplevelser, som taler

til alle sanser. Vand vil blive et gennemgående tema - både

som aktivitet og ledetråd, men også som synliggørelse af

bæredygtige tiltag og udannelsesmedie.

Sted:

Damaskus, Syrien

Byggherre:

Massar

Opførelsesår:

2007 - 2010

Bruttoareal:

15,000 m2

Opgaveform:

1. præmie international

konkurrence, 2006

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


spIegel Hq

erhverv


E

CO2 E

get

get

CO2

CO2

CO2

N N

N N

distribution

1 E

CO2 1

CO2

VP

VP

CO2

CO2

CO2

1

VP

VP

CO2

CO2

Energi-klassifikation: Guldmedalje efter tysk

standard

Køling / Opvarmning: Termoaktive

konstruktioner forbundet til geotermisk

anlæg. Fjernvarme

Ventilation: Hybrid ventilation,

varmegenvinding

Dagslys: Dagslysoptimering.

dobbelthøje rum omkring atrium

Isolering; Højisolerede konstruktioner.

3-lags termoruder

Vand: Opsamling og genanvendelse

af regnvand og overfladevand

Vedvarende energi: Solceller

E integreret E i tag E E

ERICUSSPITZE - SPIEGEL

Med det nye hovedsæde placeret på en fremtrædende grund

på Ericusspitze i Hamborgs indre havn får mediehuset Spiegel

et moderne og fleksibelt indrettet hus, der har sin helt egen

tydelige signatur.

Projektet er designet med særligt fokus på bæredygtighed.

Bygningens klimastyring er baseret på et geotermisk anlæg

og termoaktive betondæk, ligesom et solcelleanlæg på taget

bidrager til at dække en stor del af bygningens strømforbrug.

Sammen med en række andre miljømæssige initiativer er det

baggrunden for, at byggeriet nu er indstillet til den såkaldte

Guldmedalje i Hafencity – en ny præmieordning, der tjener som

spydspids for udviklingen af bæredygtige projekter i Tyskland.

Sted:

Hamburg, Tyskland

Bygherre:

Robert Vogel GmbH & Co Kommanditgesellschaft/

ABG

Designperiode:

2007-2010

Bruttoareal:

50,000 m2

Opgaveform:

1. præmie i

international konkurrence

Samarbejdspartnere:

DS-Plan

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


kIng

aBdullaH

fInancIal

dIstrIct

masterplan


ighed

ing

E E

Køling: Vandslanger i belægning, fugtabsorberende

materialer

Solafskærmning: Udvendig afskærmning i dobbeltfacade

og tag. Skyggedannende beplantning

Transport: Optimering af infrastruktur med gangbroer og

offentlig transport som ”Monorail” minimerer bilkørsel.

Beplantning

Beplantning: Byrum og uderum nedkøles med materialer,

Materialer vandelementer / Genanvendelighed og beplantning, hvorved der opnåes en

temperatursænkning på 8-10 grader.

Vand / Opsamling / Rensning

Materialer: Tunge, lyse, purøse og fugtabsorberende

materialer

Vand: Genanvendelse af spildevand, filtrering og biologisk

E

rensning

Energiforsyning

Vedvarende energi: Solceller integreres i gangsystemet

”skywalk”, Aald facade og tag

Vedvarende energi

Vedvarende energi

Social bæredygtighed

Solafskærmning

Solafskærmning

Vedvarende energi

Solafskærmning

E

E

E

Vedvarende energi

Solafskærmning

KING ABDULLAH FINANCIAL DISTRICT

Den 1,6 mio. m² store masterplan King Abdullah Financial

District forener den traditionelle arabiske by med den moderne

storbymetropol og vil med sin karakteristiske profil give den

saudiske hovedstad Riyadh et fremtrædende nyt vartegn.

Hjertet i byen bliver en transformation af den saudiske wadi,

der er et lavtliggende område i ørkenen, der kun bliver grønt

efter regnskyl. Her er wadien et grønt, skyggefuldt og rekreativt

område, hvor der er butikker, restauranter og sportsanlæg.

Bydelen indeholder omkring 75.000 arbejdspladser og får – som

et af de første steder i Saudi-Arabien – tilført offentlig transport

i form af en løftet letbane. De væsentligste bygninger er

forbundet med hinanden ved hjælp af klimatiserede gangbroer

i 3. sals højde.

E

E

E

E

Sted:

Riyadh, Saudi Arabia

Bygherre:

Capital Market Authority / Public Pensions Agency

Opførelsesår:

2006-2011, fase 1

Areal:

3.500,000 m2

Opgaveform:

1. præmie i international konkurrence

Samarbejdspartnere:

Buro Happold Engineers

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

EMobil:

+45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


sIngapore

MedIa HuB

kultr / erhverv


get

get

E

CO2

N N

N

distribution

CO2

E

CO2

E

1

CO2

VP

CO2

CO2

CO2

1

1

VP

VP

CO2

Energiklassifikation: Grøn

mærkning platin

Køling / opvarmning

Dagslys

Vand: Regnvandsopsamling og

genanvendelse af spildevand

Vedvarende energi: Vind / sol / vand

E E E E

CO2

SINGAPORE MULTI MEDIA HUB

Bygningen afspejler Mediacorps vision om at blive den bedste

arbejdsplads i verden. Den er selvforsynende og CO2-neutral,

med optimale dagslysforhold og et godt indendørsklima.

Bygningen er ikonisk og designet som en stærk gestus af

åbenhed, der favner rum og fremtid. Den sender et stærkt signal

om, at Mediacorp er et ansvarligt og bæredygtigt firma, socialt

såvel som professionelt. Visionen er at skabe en stærk identitet,

hvor de uformelle møder og de dynamiske udvekslinger skal

kunne mærkes overalt i de nye arbejdsmiljøer.

Sted:

Singapore

Bygherre:

Mediacorp

Designperiode:

2008

Bruttoareal:

73.000 m²

Opgaveform:

International konkurrence

- ikke afgjort

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


syddansk

unIversItet

undervisning


g

distribution

g

distribution

get

get

af arealet

af arealet

N

E

CO2

E

N N

N

Materialer

E E

N VP N

Programmering:

Optimeret information og

programdistribution

CO2

CO2 E CO2 E

30,5 kWh/m2a

45,4 kWh/m2a

CO2

E

CO2

1

1

VP

E Vedvarende E energi E E

CO2

1

Køling / opvarmning:

Dagslys

Vand: Regnvandsopsamling

og genandelse af spildevand

Energiklasse 1,

44 kWh/m/år

KOLDING CAMPUS, Syddansk Universitet

Kolding Campus bliver Koldings nye kraftcenter for læring. Med sin

markante trekantede form forbinder bygningen byens uddannelsesinstitutioner

og skaber en ny stor central plads ud mod Kolding

Å.

På det nye campus åbner aktiviteterne sig op mod byen, så campuspladsenog

det indre studieunivers bliver til ét sammenhængende

urbant felt med en grøn park på bagsiden og en fælles rekreativ

byplads på forsiden.

Bygningen indeholder en række bæredygtige tiltag. Dels er det

en kompakt bygning med en stor indre rumlighed, som giver mulighed

for naturlig ventilation op igennem hele huset. Dels anvendes

vandet fra Kolding å til at køle bygningen, mens solceller og

jordvarme bruges som opvarmning. Ikke mindst støbes bygningen

i miljøvenligt genbrugsbeton, hvilket belaster miljøet mindre og afgiver

mindre radon. De grønne arealer binder naturen sammen i

en økologisk infrastruktur, der med tiden kommer til at strække sig

videre ud gennem forskerparken.

Sted:

Kolding, Danmak

Bygherre:

UBST

Samarbejdspartnere:

Leif Hansen Rådg. Ingeniører

Kristine Jensen Landskab

Opførelsesår:

2008-2012

Bruttoareal:

SDU: 20.000 m2

Forskerpark: 12.000

Opgaveform:

Første præmie i indbudt

konkurrence

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


ørestad skole /

folkeBIBlIotek


TILTAG - BYGNING - BYGNING

e

TILTAG - BYGNING

ING TILTAG - BYGNING

EKSEMPLER EKSEMPLER PÅ IKONER PÅ IKONER TIL BÆREDYGTIGE TIL BÆREDYGTIGE TILTAG TILTAG

tion gram distribution

nt tag

N

EKSEMPLER PÅ IKONER TIL BÆREDYGTIGE TILTAG

E

E E

N N

N

Energiklasse 1,

49 kWh/m/år E

EKSEMPLER PÅ EKSEMPLER IKONER TIL BÆREDYGTIGE PÅ IKONER TIL TILTAG BÆREDYGTIGE TILTAG

istribution

g

E

CO²

E

CO²

CO²

1 E

CO²

1

1

N N

1

Vand: Regnvandsopsamling

og genandelse af spildevand

VE

4.

niveau

tumlesal

væksthus

natur / teknik

Programdisponering optimal placering efter

orientering

Dagslys, øget rumhøjde i midterpartier og lysgård i den

bredeste del af huset

Relief og faste lameller mod syd udgør solafskærmning

Termoaktive dæk

natkøling af termisk masse

Ventilation, hybrid

E 600 m E solceller E E

Fokus på valget af indvendige materialer

der sikrer godt indeklima

ØRESTAD SKOLE OG FOLKEBIBLIOTEK

Ørestad skole er en 3-spors folkeskole der med sin spydspidsstatus

indenfor bæredygtighed danner rammen for fremtidens

læringsmiljø. Bygningens bæredygtighed bruges pædagogisk redkab

til at arbejde holitisk og virtuelt med konkrete emner som energireduktion/produktion,

livscyklus af materialer, vand, mad.

Bygningen er placeret mellem Ørestad Gymnasium og en af ørestadens

kanaler i Ørestad City. Alment anvendelige funktioner, folkebibliotek,

gymnastiksal m.m. kan bygningen også bruges uden

for den normale skoletid, og vil med den lette tilgængelighed fra

promenaden give skolen og folkebiblioteket liv til byen i gadeplan.

Fra alle retninger samles adgangsveje til skolens nord og syd indgang,

der fører direkte ind i skolens centrale del, skolens hjerte.

Skolens fælles identitet er faglokaler og fælleslokaler, og den sociale

og identitetsskabende smeltedigel. Fagrummene er samlet, så man

inviterer dem til at inspirere hinanden på kryds og tværs.

Faglokaler og fælleslokaler er placeret centralt i skolen for at skabe

de optimale fysiske rammer for en læringsproces, der udnytter den

tætte sammenhæng mellem fagområder.

Terrasserne mod øst og den grønne gavl mod vest giver alle etager

og hjemmeområder et udeareal i direkte tilknytning. Børnene får

hermed et mindre og mere intimt udeareal som hører til de enkelte

basisområder

Sted:

Ørestaden, Danmak

Bygherre:

Københavns Kommune

Samarbejdspartnere:

Leif Hansen Rådg. Ingeniører

SLA Landskabsarkiteker

Miljørådgiver Søren Gabriel, Orbicon

Opførelsesår:

2009

Bruttoareal:

Folkeskole: 14.000 m2

Folkebibliotek: 1.500

Opgaveform:

Anden præmie i konkurrence

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


nyc 2012

masterplan


LANER

LANER

LANER

LANER

KSEMPLER PÅ IKONER TIL BÆREDYGTIGE TILTAG

KSEMPLER PÅ IKONER TIL BÆREDYGTIGE TILTAG

LANER KSEMPLER PÅ IKONER TIL BÆREDYGTIGE TILTAG

KSEMPLER PÅ IKONER TIL BÆREDYGTIGE TILTAG

LISTE OVER BÆREDYGTIGE TILTAG - MASTERPLANER

ollektiv trafik

sk fleksibilitet

mering til lavenergi

ering

Vind

støj

KSEMPLER PÅ IKONER TIL BÆREDYGTIGE TILTAG

E E

/ genanvendelighed

mling/ rensning

ing

ygtighed

energi

ing

Offentlig transport

Skyggedannende

beplantning

Vindkøling

Genanvendelse af

spildevand

EKSEMPLER PÅ IKONER TIL BÆREDYGTIGE TILTAG

EVindmølle

energi

Social bæredygtighed

OLYMPIC VILLAGE NYC2012

Masterplanen for den olympiske by bæres af fem nøglepunkter:

identitet, tilgængelighed, mangfoldighed, gennemskuelighed og

bæredygtighed. En masterplan der vokser frem af et moderne

menneskeligt miljø, der på et højt æstetisk plan er baseret på

miljømæssige principper.

Hovedkonceptet bag projektet er, at den olympiske by komplimenterer

den løbende revitalisering af Queens, og gendanner beboernes

kontakt til East River. Vand spiller en vigtig rolle i dette område,

og flodbredderne er offentligt tilgængelige. Den vestlige bred

er karakteriseret af pladser med forskellige rekreative funktioner og

attraktioner, mens den sydlige kant af området omfatter en park,

der inviterer til forskellige fritidsaktiviteter. Begge flodbredder forbindes

til det levende bycentrum, som karakteriseres af fem snoede

tårne.

Kategori:

Helheds planlægning

Sted:

Queens, New York, USA

Bygherre:

Committee of NYC2012

Designperiode:

2004

Areal:

670,000 m2

Opgaveform:

Finalist i konkurrence

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


plot c

kop zuIdas

ERHVERV


YGNING

TAG - BYGNING

TAG - BYGNING

TAG - BYGNING

EKSEMPLER PÅ IKONER TIL BÆREDYGTIGE TILTAG

KSEMPLER PÅ EKSEMPLER IKONER TIL BÆREDYGTIGE PÅ IKONER TIL TILTAG BÆREDYGTIGE TILTAG

EKSEMPLER PÅ IKONER TIL BÆREDYGTIGE TILTAG

ribution

E

CO²

EKSEMPLER PÅ IKONER TIL BÆREDYGTIGE TILTAG

E

1 E

CO²

CO²

CO²

1

1

N N

38 kWh/m²/år

E

Programdisponering optimal efter orientering

Køling&opvarmning, natkøling af termisk masse

Ventilation, hybrid

Relief er indbygget solafskærmning

Dagslys, øget rumhøjde

ZUIDAS PLOT C

Kontorhuset på plot C i Kop Zuidas syd for Amsterdam er en del

af detaljeringen af Zuidas masterplanen tegnet af Henning Larsen

Architects. Den nye bydel har en meget klar energireducerende og

bæredygtig profil.

Geometrierne og de mikroklimatiske forhold er optimeret i forhold

til dagslys, vind og støj. Bygningen er placeret med ryggen mod

ringvejen som en effektiv vind- og lydmur for at skabe en fredelig

oase på den store plads foran kontorbygningen. Endvidere er

etagemeterne i planen beregnet med stor rumhøjde for optimeret

dagslys, da de optimale dagslysforhold er betingende for at opnå

lavenergistatus klasse 1 i EU’s målsætning for vedvarende energi

og klima i 2020.

Bygningen er udviklet som integreret energidesign og bruger 38

kWh pr. m2 pr. år. Projektet var anledning til Henning Larsen

Architects’ første samarbejde med energiingeniører fra DTU Byg og

den efterfølgende ansættelse af to ph.d.-studerende. Bygningens

integrerede design prioriterer en række parametre: solafskærmende

facaderelief, hybridventilation, tunge ydermaterialer, overisolering,

energivinduer og blotlagt betonkonstruktion til opsamling af

overskudsvarme i kontorerne.

Sted:

Zuidas, Amsterdam, Holland

Bygherre:

Endemol

Designperiode:

2008

Bruttoareal:

16.000m²

Opgaveform:

Bestillingsopgave

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


kop zuIdas

aMsterdaM

masterplan


PLANER

EKSEMPLER PÅ IKONER TIL BÆREDYGTIGE TILTAG

ANER

KSEMPLER PÅ IKONER TIL BÆREDYGTIGE TILTAG

LANER

LISTE OVER BÆREDYGTIGE TILTAG - MASTERPLANER

ollektiv trafik

sk fleksibilitet

Forberedt for lavenergibygninger

mering til lavenergi

KSEMPLER PÅ IKONER TIL E BÆREDYGTIGE E TILTAG

ering

Vind

støj

genanvendelighed

mling/ rensning

ing

ygtighed

nergi

ing

Socialt mix.

Programfordeling. 33/33/33 % boliger, erhverv

og offentlige funktioner

Dagslys, optimeret lys mellem bygningerne

EKSEMPLER PÅ IKONER TIL BÆREDYGTIGE TILTAG

Optimeret mikroklima, vindreduktion

E

Bygninger bruges som støjbarriere

Alle bygninger har fast solafskærmning

MASTERPLAN KOP ZUIDAS

Kop Zuidas er en detaljering af materplanen for den samlede Zuidas

masterplan, og fungerer som den østlige indgang til området.

Kop Zuidas er et prominent varetegn for Europas største urbane

udviklingsprojekt og ligger i midtpunktet for en lang række af Amsterdams

vigtigste trafikårer, herunder ringvejen A10 og Europa

Boulevard, som løber direkte til centrum af Amsterdam.

Visionen for Kop Zuidas er at danne et koncist, tætbefolket urbant

landskab omgæret af en stærk visuel æstetik, der symboliserer indgangen

til Zuidas. Ved at placere de højeste bygninger med ryggen

mod ringvejen som effektiv vind- og lydmur, skabes en fredelig

oase til skoler, hoteller, teatre og boliger.

Detaljeringen indeholder ydermere Teater Kop Zuidas mod vest

og en energireducerende kontorbygning på plot C mod syd, som

begge vil blive vigtige visuelle referencer og et stort bidrag til områdets

identitet. Den velovervejede placering af bygningerne og de

to pladser vil skabe et venligt og åbent miljø.

Theatre

Type:

Masterplanning

Sted:

Zuidas Amsterdam

Holland

Bygherre:

Projectbureau Zuidas

Areal:

220.000 m2

Opgaveform:

Bestilling,

i samarbejde med dRO

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


saMBa Bank

rIyadH, saudI


IED

lle

lægget

n

lle

lægget

E

º

15

CO2 1

E

1

º

15

V.I.P. LOUNGE

LEED Gold

Solceller

Solpaneler til varmt vand

VP

MIN.

Vandkølet termisk COST

E masse E

RECEPTION

V.I.P. LOUNGE

Moduleret relief er indbygget Forbrug - CO2 solafskærmning

Neutral

COST

optimeret ift. orienteringen

E EVand

- genbrug/rensning

m distribution

tag n 30,5 kWh/m2a

CO2

45,4 kWh/m2a

N N

ram distribution

t tag

% af arealet

% af arealet

E

CO2

30,5 kWh/m2a

45,4 kWh/m2a

CO2

N NVP

MIN.

COST

IED

N N

CO2 CO2 E E

CO2

CO2

30,5 kWh/m2a

45,4 kWh/m2a

IED

1

VP

N N

IED

IED

0 0

Lokale CO2 materialer CO2

0 0

CO2

0 0

CO2 Jævnstrømsanlæg

CO2

CO2 CO2

Lysstyring - rumfølere

MIN.

COST

V.I.P. LIFT

ACCESS

TO

CONFERENCE

E E

E E

Beplantning

MIN.

COST

LEVEL 1

WAITING LOUNGE

VOID

LEVEL 1

BEVERAGE

VOID

INFORMAL

MEETING

SAMBA EXHIBITION

Forbrug - CO2 Neutral

Energi - Energiklasser / Certicering

Ventilation - Naturlig / hybrid

STORAGE

SAMBA NEW HEADQUARTER

We insist on a unique cultural identity for Samba. This building

could not be anywhere in the world, it can only be here in Riyadh.

With Samba headquarters we continue our widely re-spected translation

of local heritage in a modern context.

The design has a strong and powerful exterior envelope ex-pressing

strength and stability. Through the large openings the interior harmony

of Samba becomes visible to the world. The in-terior is open

and dynamic. It is a green meeting space in the shade of the sun, in

between the financial plaza and Downtown Riyadh.

sustainability.....

Køling / opvarmning Energi - Energiklasser / Certicering

- Vand / jord / termoaktive konstruktioner

- Synergieekt mellem funktionelle forskelle

Energi - Energiklasser / Certicering mellem bolig / erhverv E 1

- Vand / jord / termoaktive konstruktioner

- Varmepumpe indbygget i ventilationsanlægget

MIN.

CO2

Køling / opvarmning

Køling / opvarmning

- Vand / jord / termoaktive konstruktioner

- Vand / jord / termoaktive konstruktioner Dagslys

Forbrug - CO2 Neutral - Synergieekt mellem VPfunktionelle

forskelle

- Synergieekt mellem funktionelle forskelle Energi - Energiklasser mellem bolig / Certicering / erhverv CO2

mellem bolig / erhverv

- Vand / jord / termoaktive konstruktioner

- Vand / jord / termoaktive konstruktioner

- Varmepumpe indbygget i ventilationsanlægget

- Varmepumpe indbygget i ventilationsanlægget

Køling / opvarmning

Ventilation - Naturlig / hybrid

- Vand / jord / termoaktive konstruktioner

- Synergieekt

Forbrug

mellem

- Ventilation CO2 Neutral

funktionelle - Naturlig forskelle / hybrid

Forbrug mellem - bolig CO2 / footprint erhverv / CO2 Neutral

- Vand / jord / termoaktive konstruktioner

- Varmepumpe indbygget i ventilationsanlægget

Køling / opvarmning

CO2

Dagslys

- Vand / jord / termoaktive konstruktioner

Energiforsyning Ventilation - Synergieekt - Naturlig Dagslys / hybrid mellem funktionelle forskelle

mellem / bolig kraftvarmeværk

/ erhverv

- Vand / jord / termoaktive konstruktioner

- Varmepumpe indbygget i ventilationsanlægget

Forbrug - CO2 footprint / CO2 Neutral Dagslys Ventilation - Naturlig / hybrid

CO2 CO2

Forbrug - CO2 footprint / CO2 CO2 Neutral

Energiforsyning / kraftvarmeværk

Energi - Energiklasser / Certicering

Forbrug - CO2 Neutral

Dagslys

Forbrug - CO2 footprint Energiforsyning / CO2 Neutral / kraftvarmeværk

Forbrug - CO2 footprint / CO2 Neutral

Energiforsyning / kraftvarmeværk

The new SAMBA headquarters will become a communicating city

beacon, a beacon of light. A dynamic building that evokes the same

sublime feeling as a beautiful piece of art.

0

E

CO2

E

0

CO2

CO2

executive oces

garden

executive oces

sky bar

sky lobby

trading oor

conference

reception

E

SAMBA exhibition lobby

lobby

1

1

cafe

waiting lounge main branch

CO2 VP

CO2

CO2

VP

1

CO2

nancial plaza cafe prayer room

plantroom

E

CO2

VP

CO2

CO2

0

CO2

0

CO2

1

VP

CO2

0

CO2

0

CO2

0

CO2

Type:

Erhverv

Sted:

Saudi Arabia, Riyadh

Bygherre:

SAMBA, Saudi American Bank

Areal:

100.000 m2

Opgaveform:

Konkurrence

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

0

CO2

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

0 0

CO2 CO2

www.henninglarsen.com


koncertHus

lanzarote


Sky cooling

NATKØLING

DESICCANT KØLING

TERMISK LAGER AF FASESKIFTENDE MATERIALE

TUNGE BYGNINGDELE

SOLCELLER

SOLVARME

FACADE - SOLAFSKRÆMNING

GREY WATER

NATURLIG VENTILATION

Lanzarotes nye koncert- og kongreshus, Palacio de Congresos, er

inspireret af øens karakteristiske vulkanske landskab. Bygningen

kommer til at ligge ved strandpromenaden i Arrecife, øens

hovedstad, og føjer dermed en skarp profil til byens skyline.

Palacio de Congresos bliver Lanzarotes nye kulturelle

samlingspunkt. Den store foyer er designet som en grotte, der

visuelt skaber kontakt til alle niveauer i bygningen og åbner for

udsigten mod byen, bjergene og havet. Det milde klima på øen

har muliggjort den store udendørs foyer, hvor der er plads til

større arrangementer og konferencer i både læ og skygge.

En bred vifte af bæredygtighedstiltag er indarbejdet for at

minimere energiforbruget. Bygningen er beklædt med et lag af

delvist intelligente, skyggedannende skaller, der sikrer et godt

og tempereret indeklima. De reflekterende skaller indeholder

samtidig den nyeste generation af solceller.

Sted:

Arrecife, Lanzarote, Spanien

Bygherre:

Gobierno de Canarias

Samarbejdspartnere:

Carlos Morales og

Buro Happold

Bruttoareal:

15.000 m2

Opførelsesår:

20009 - 2013

Opgaveform:

1. præmie i international

konkurrence, 2009

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


energy flex

Houses


I samarbejde med Teknologisk Institut og ingeniørfirmaet Buro

Happold skal Henning Larsen Architects skabe et multifleksibelt

udviklings- og demonstrationsbyggeri, der skal stå klar til

klimatopmødet i København i december 2009.

Projektet afprøver og tester en række energioptimerede

byggetekniske løsninger og komponenter, og rummer to

testbyggerier (EFH Lab og EFH Family) samt en kontor- og

fremvisningsbygning (EFH Innovation).

EFH Lab er en ubeboet testfacilitet, hvor forskellige gulvtyper,

ydervægskonstruktioner og tekniske installationer afprøves.

Bygningen fremstår udvendigt som et færdigt hus. Indvendigt

fremstår den som råhus med synlige installationer.

EFH Family har samme konstruktionsprincip og opbygning, men

med det særlige formål at skabe rammerne for test-familier, der

skal bebo bygningen i kortere perioder af 2-4 måneder.

EFH Innovation fungerer som kontorbygning for instituttets

ansatte, og som modtagelse- og foredragssal for besøgende til

projektet. Bygningen indeholder et teknikrum, hvor besøgende

har mulighed for at studere data omkring energiproduktion fra

solceller mv.

Byggeriet foretages i et grønt område i Høje-Taastrup med

vildvokset natur, hvor der fokuseres på stor hensyntagen til

bevoksede områder. Overskudsjord fra byggeriet benyttes til

at skabe nye bakkeformationer, der ved bygning 1 og 2 skaber

niveaufri adgang til bygningernes 1. sal.

Det nye højteknologiske byggeri skal bringe Danmark i front,

hvad angår innovative og energirigtige løsninger til boligen.

Sted:

Teknologisk Institut. Høje-

Taastrup

Bygherre:

Teknologisk Institut

Designperiode:

2008

Bruttoareal:

650 m²

Opgaveform:

Prækval- konkurrence

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


ågerup

dagInstItutIon


sk010a.dgn 12-02-2008 14:44:31

Holbækmotorvejen skærer sig igennem det danske

kulturlandskab med marker, gårde og hvide kirker; strategisk

placerede på høje punkter – én af disse er Ågerup Kirke.

Den nye integrerede dagsinstitution i Ågerup forbinder kirken

og byen samtidig med, at det lange landskabsblik bevares.

Dagsinsitutionen åbner sig mod byens fælleskab og graver

ryggen ind i det kuperede landskab.

Den nye dagsinstitution tager udgangspunkt i det legende

barn, der både skal have mulighed for at løbe rundt og at trække

sig tilbage til mindre rum. En gennemgående aktivitetslinie

løber gennem hele bygningen og forbinder samtlige rum.

Således danner det også ”buffer-zone” mellem ude og inde. På

aktivitetslinien kan løbes, køres med miniscooter eller man kan

trække sig tilbage ind i små nicher i væggen. Aktivitetslinien

hos de større børn giver også mulighed for en it-cafe, en trappe

med filmforevisning, og det hele ender i en stor blomster- og

urtehave, som børnene skal passe.

Udenomsarealerne er formet som en stor naturlegeplads, hvor

små høje danner rum, hvorom der er asfaltbaner for mooncars

mv. Udekøkkenet er centralt placeret og bliver pladsens, og

forhåbentligt også lokalsamfundets, nye samlingspunkt.

Sted:

Årgerup, Danmark

Bygherre:

Holbæk Kommune

Opførelsesår:

2009

Bruttoareal:

1200 m2

Opgaveform:

Bestillingsopgave

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


udvIklIngsprojekt

http://www.ditdigitaleværktøj.dk/

HOME DIT DIGITALE VÆRKTØJ INSPIRATIONSKATALOG CASES

dit digitale værktøj › din målsætning › dine forudsætninger › dine muligheder › rapport til udskrift

DIN MÅLSÆTNING

Økonomi:

Tilbagebetalingstid

Afkast

Energi:

Bygningen:

Revitalisering

Optimering

Renovering

år

%


HOME DIT DIGITALE VÆRKTØJ INSPIRATIONSKATALOG CASES

dit digitale værktøj › din målsætning › dine forudsætninger › dine muligheder › rapport til udskrift

Prioriteret liste

Kompas

Kategorisk liste

http://www.ditdigitaleværktøj.dk/

HOME DIT DIGITALE VÆRKTØJ INSPIRATIONSKATALOG CASES

dit digitale værktøj › din målsætning › dine forudsætninger › dine muligheder › rapport til udskrift

DINE MULIGHEDER

Prioriteret liste

Kompas

Kategorisk liste

Revitalisering

Optimering

Renovering

HOME DIT DIGITALE VÆRKTØJ INSPIRATIONSKATALOG CASES

dit digitale værktøj › din målsætning › dine forudsætninger › dine muligheder › beskrivelse › rapport til udskrift

BESKRIVELSE

HELHED

INDVENDIG UDVENDIG

UDSNIT

MUMLE MUMLE LONG VERSION

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and

praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and

expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the masterbuilder

of human happiness.

No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because

those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences

that are extremely painful.

To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise,

except to obtain some advantage from it?

But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure

that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces

no resultant pleasure

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and

praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and

expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the masterbuilder

of human happiness.

No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because

those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences

that are extremely painful.

OVERORDNET

BESKRIVELSE

ÆSTETIK

TEKNIK &

BYGGEBESKR.

GEVINSTER

SHORT

VERSION

MUMLE MUMLE

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure

and praising pain was born and I will give you a complete account of the

system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth,

the master-builder of human happiness.

No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure,

but because those who do not know how to pursue pleasure rationally

encounter consequences that are extremely painful.

To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical

exercise, except to obtain some advantage from it?

But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a

pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that

produces no resultant pleasure ››

SHORT

VERSION

MUMLE MUMLE

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure

and praising pain was born and I will give you a complete account of the

system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth,

the master-builder of human happiness.

No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but

because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter

consequences that are extremely painful.

To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical

exercise, except to obtain some advantage from it?

But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a

pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that

produces no resultant pleasure ››

UDVIKLINGSPROJEKT FOR SLOTS- OG EJENDOMSTYRELSEN,

ALBERTSLUND KOUMMUNE, DATEA:

“ENERGIBESPARELSER I EKSISTERENDE KONTOREJENDOMME”

Projektet tager afsæt i den allerede betydelige viden og teknologi

om energiforbrug og energioptimering i eksisterende bygninger.

Klassificeringen af bygninger, de tekniske løsninger og de

økonomiske konsekvensberegninger publiceres og gøres offentligt

tilgængelige. Resultaterne og løsningerne skal kunne anvendes og

give mere værdi for både private og offentlige ejendomsforvalterne

i stat, kommuner og regioner.

Det handler om at skabe et simpelt vurderingværktøj, så det er

muligt at se hvilke tiltag der er de bedste for en specifik bygning

udfra et samlet økonomisk og energimæssigt perspektiv.

1 2 3

OK

MILEPÆL

Bygherre:

Slots- og ejendomsstyrelsen,

Albertslund Kommune, Datea, Realdania

Samarbejdspartnere:

Esbensen Rådgivende Ingeniører

Periode:

2008 - 2010

Opgaveform:

Bestillingsopgave

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


MaterIaler


Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


proces og

Metode


Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


saMMenHænge

“Bygning, facade og helhedsplan er tæt

forbundet og har indflydelse på hinanden.

Sammenhængen er grundlaget for den

integrerede energidesign (IED) ”


forsknIng - Integreret energIdesIgn

Henning Larsen Architects opfatter design af lavenergi-bygninger

holistisk. Energiforbruget er analyseret tidligt i designsfasen.

Forståelsen af, at bygning og helhedsplan er tæt forbundet

danner grundlaget og en lang række parametre overvejes i

løbet af designfasen. Derfor har vi igangsat 3 erhverv Ph.D.´er

indenfor integreret energidesign i hver af skalaerne. Det er

blandt andet i erkendelsen af forudsætningerne for laverenergi

skabes masterplanen. Indenfor bygninger er energiforbruget

bestemt af volumen, programmæssige dispositioner (dagslys),

facadeløsninger og udvendige materialer (sun screening), sammen

med bygningens tekniske løsninger indenfor statik, ventilation,

køling og opvarmning. På samme måde er der særlige parametre

indenfor både masterplanning og klimaskærmsoptimering.

Forskningsprojekterne skal skabe designværktøjer for planlæggere,

arkitekter og rådgivere så de rigtige beslutninger kan træffes i

skisteringsfasen.

PASSIV SOLVARME

SOLAFSKÆRMNING

VINDUERNES

STØRRELSE

OG PLACERING

VS

N N

OVEROPHEDNING IKKE OPVARMET

EN OPTIMAL ORIENTERING AF VINDUER OG STØRRELSE GIVER

MULIGHED FOR UDNYTTELSEN AF PASSIV SOLVARME.

HERVED OPNÅS REDUCERET KØLE- OG OPVARMNINGSBEHOV

N

GEOMETRI

Hvilke geometriske parametrer

er afgørende for energiforbruget

ORIENTERING

PROPORTIONER

RUMHØJDE

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


MasterplannIng

Climatic condition s

Programme

Context and suppl y

R egistration

Light

Detail

solutions

Design and

optimizing

Systems and technique

Atmospheric comfor t

Thermal comfor t

“En masterplans rumlige organisering

skaber forudsætningerne for om der kan

bygges lavenergibyggeri”


A

B

C

D

Climatic condition s

Programme

Context and suppl y

R egistration

Light

Detail

solutions

Design and

optimizing

Systems and technique

Atmospheric comfor t

Thermal comfor t

+ Ophold af længere varighed; rolig position; siddende

eller liggende;

- Terrasse; gadecafe eller restaurant; pool; amfiteater

mv.

+ Ophold at kort varighed; stående/siddende i kortvarig

periode;

- Offentlige parker; legepladser; indkøbsstrøg mv.

+ Aktivt ophold; magelig og normal gang; slentre;

spadsere;

- Gangsti; indgangsparti; indkøbsgade mv.

+ Gennemgang; objektiv gang; rask eller hurtig gang

- Parkeringsplads; boulevard; fortov mv.

Scenarium 2

- varierende bygningshøjde

Scenarium 2:

Varierende bygningshøjder

(fra 2 etager + base til 12 etager +

base).

Masterplanning

Urban indflydelse på bygningens energiforbrug bestemmes af

volumener og orientering (dagslys og skygge), mikroklima (vind og

støj) og lokale klimatiske forhold.

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


BygnInger

Climatic condition s

Programme

Context and suppl y

R egistration

Light

Detail

solutions

Design and

optimizing

Systems and technique

Atmospheric comfor t

Thermal comfor t

“Designet i sig selv skal være

energibesparende”


GEOMETRI

SOLAFSKÆRMNING

VINDUERNES

STØRRELSE

OG PLACERING

Climatic condition s

Programme

Context and suppl y

R egistration

Light

EFORBRUG

FUNKTION

DRIFTEN ER PÅVIRKET AF FLERE FAKTORER

N

Detail

solutions

GEOMETRI

Design and

optimizing

Hvilke geometriske parametrer

er afgørende for energiforbruget

Systems and technique

Atmospheric comfor t

Thermal comfor t

TEKNIK OG SYSTEMER

ORIENTERING

PROPORTIONER

RUMHØJDE

BYGGERI

Energiforbrug i store bygninger bestemmes af volumen,

programmæssige dispositioner (dagslys), facadeløsninger og

udvendige materialer (sun screening), sammen med bygningens

tekniske løsninger indenfor statik, ventilation, køling og

opvarmning.

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


facade

Climatic condition s

Programme

Context and suppl y

R egistration

Light

Detail

solutions

Design and

optimizing

Systems and technique

Atmospheric comfor t

Thermal comfor t

“Det er i overgangen mellem ude og inde

at tilpasningen til

skiftende vejr og sæsoner ligger”


CORE

CORE

Programme

1

Climatic condition s

Context and suppl y

Location: Amsterdam

Latitude: 52.30 o N

Longitude: 4.77 o E (Local Time Meridian 15.00 o E)

Sun Paths Shown:

June 21

September 21

December 21

VEST

CONFERENCEROOMS

FITNESS

GALLERIES & SHOWROOMS

RESTURANT

CAFE

1

5

R egistration

ARCHIVES

STAIRS & ELEVATORS

TOILETS & BATHS

5

10

10

15 10 5 1

Light

NORTH

SOUTH

Detail

solutions

15 20 25 30

Design and

optimizing

AUDITORIUM

INSTALLATIONS

SERVERROOMS

PARKING

COPYROOM

CANTINA

HANGOUT PLACES

COFFE & TEA PLACES

MEETINGROOMS

5

10

15

10

5

1

1

5

10

15

20

Systems and technique

25

30

Atmospheric comfor t

Thermal comfor t

OPEN OFFICE

CELL OFFICE

RECEPTION

EAST

FACADEN

Facaden er vigtig og har en stor indflydelse på bygningens

energiforbrug. Klimaskærmen skal være optimeret og dynamisk

ved at bruge de rigtige materialer, den rigtige teknologi og

den optimale funktionalitet med henblik på at skabe det bedst

ROOMHEIGHT: 2,7 M

ROOMHEIGHT: 3,2 M

mulige indeklima. Facaden spiller også en rolle i at skabe et godt

udeklima.

PASSIV SOLVARME

VS

N N

OVEROPHEDNING IKKE OPVARMET

EN OPTIMAL ORIENTERING AF VINDUER OG STØRRELSE GIVER

THE USE OF MULIGHED “DOBBELT HØJT” FOR ROOM UDNYTTELSEN TO BRING TO AF DAYLIGT PASSIV TO SOLVARME.

CENTER FOF THE BUILDING

ROOMHEIGHT: 2,7 M

HERVED OPNÅS REDUCERET KØLE- OG OPVARMNINGSBEHOV

ELEVATION SECTION ELEVATION

EFFECTIVE OFFICE AREA> 2% DAYLIGHT FACTOR : 1094,24 M2

MEETINGROOMS, COPYROOMS, ARCHIVES < 2% DAYLIGHT FACTOR : 564,48 M2

STRUCTUAL CORE, ELEVATOR, STAIRS

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com

ROOMHEIG

EFFECTIVE OFFICE AREA> 2%

MEETINGROOMS, COPYROOM

STRUCTUAL CORE, ELEVATOR


dagslys

“Det vigtigeste parameter for

energiingeniørerne er dagslys.

Det er det også for arkitekterne”

E

CO2


Dagslysanalyse Analyse af direkte sol, timer

Radiance

CIE overcast

Note:

sky

Jævndøgn kl. 12.00

Analysen viser antallet af direkte soltimer, der falder på ørestads gynamsium beregnet gennemsnitligt for et helt år vist for en dag.

Dagslysfaktor < 2%

Dato: 11 Nov 2008

Version 1.0

RAD Illuminance

Contour Range: 0 - 2000 Lux

In Steps of: 100 Lux

© ECOTECT v5

Analysis Grid

Lux

2000+

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

RAD Illuminance

Contour Range: 0 - 2000 Lux

In Steps of: 100 Lux

Lux

Lux

2000+

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

3.0 m 4.8 m

3.0 m

© ECOTECT v5

Analysis Grid

2000+

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Lux

2000+

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Lux

2000+

1800

1600

Analysis Grid

side 1/2

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Lux

2000+

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

RAD Illuminance

Dagslys

Solen og dagslyset er et af de vigtigste parametre i arkitektur. Det

er også i forholdet mellem facade, rum og lys at energiforbruget

og indeklimaet kan påvirkes mest. Vi bruger mange forskellige

vurderingsredskaber i arbejdet omkring dagslys, energi og

indeklima: BSIM, Radiance, Ecotect og fysiske modeller.

DAGSLYS

ET HØJT DAGSLYSNIVEAU GIVER

MINDRE KUNSTIG BELYSNING

EL TIL KUNSTIG BELYSNING

UDGØR CA. 25-40 % AF TOTALE

DRIFTSOMKOSTNINGER I ALM.

KONTORBYGGERI

Analysis Grid

RAD Illuminance

Value Range: 0 - 2000 Lux

© ECOTECT v5

ontour Range: 0 - 2000 Lux

100 Lux

VS

= = E = =E

ET LAVT DAGSLYSNIVEAU GIVER

MERE KUNSTIG BELYSNING

Analysis Gr

RAD Illuminance

Value Range: 0 - 2000 L

© ECOTECT v5

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

Analysis Grid

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com

RAD Illuminance

Contour Range: 0 - 2000 Lu

In Steps of: 100 Lux

ECT v5


energIrenoverIng

#1

regIstrerIng & analyse

“Energirenovering skal være en

økonomisk gevinst for miljøet,

indeklimaet og

arkitekturen”


ENERGI-RENOVERING OG REVITALISERING - REGISTRERING & ANALYSE

I Danmark bruges 90 % af det samlet energiforbrug i byggeriet til

drift af eksisterende bygninger. Det er her der virkelig spares på

energien. Der er principielt ikke nogen forskel i renovering, modernisering

og revitalisering. Det handler om at skabe en forandring

og gevinster; for miljøet, for indeklimaet og for arkitekturen.

Det gælder især byggeri opført i 30’erne, 60’ og 70’erne. Statens

Byggeforskningsinstitut (SBI) og Danmarks Teknologiske Universitet

(DTU) anslår, at den økonomiske besparelse på driften er

mellem 20 – 90 %

Energirenoveringer skal tilføre bygningerne ny værdi. Værdien

er både økonomisk og miljømæssig, men kan samtidig optimere

funktion, forbedre komfort og indeklima og skabe smukkere

arkitektur. Et ambisiøst energireduktionsmål skal kædes sam-

men med en generelt merværdi for NEB (Non Energy Benefits).

Denne målsætning kan opnås via den bygningens eksisterende

passive egenskaber i form af råhusets betonkonstruktion, dagslys,

orienteringen og rumhøjden. Målet nås med udgangspunkt i brugernes

behov, bygningernes funktion og den klimatisk og fysiske

kontekst omkring bygningerne.

PROCESSEN

Registrering af eksisterende forhold:

Energiforbrug

Indeklima

Byggeteknik

Omgivelser

Lokalt klima

Analyse af eksisterende forhold:

Funktion

Anvendelse, adfærd og kultur

Energiforbrug og drift

Arkitektur

1-4

Denering af målsætning og ambition:

Rentabiliet

Arkitektur

Energibesparelser

Indeklima

PROCES FOR ENERGIRENOVERING

Registrering

og analyse

Forudsætninger:

Investering

Nye funktioner

Optimeret anvendelse

Specik energi/CO2 besparelse

Æstetik

Det er ofte uigennemskueligt for at vurdere den økonomiske effekt

af en energirenovering. Derfor er det nødvendigt at lave en

troværdig totaløkonomisk kalkulation. Kalkulationen skal udover

besparelsen på energiforbruget medtage den lange række positive

effekter lang række positive effekter som f.eks. forbedret

indeklima, bedre dagslysforhold, bedre arbejdsforhold, færre sygedage

og mindre vedligeholdelse. Således visualiseres ikke blot

den økonomiske gevinst, men også den miljømæssige og sociale

merværdi for bygherre.

På baggrund af bygherres målsætning igangsættes arbejdet med

at afdække bygningernes energi og arkitektoniske potentiale.

Forarbejdet til programmet er registrering og analyse af bygningens

egenskaber. Analysen omfatter både konstruktive, funktionelle,

bygningernes elementer energiegenskaber, tekniske

installationer, klima og lysforhold omkring bygningerne.

Færdig energirenoveret

bygning/bygninger med

merværdi på alle områder

Detaljering

Muligheder

og design

Katalog af muligheder.

Inspiration og referencer.

Projektering og udførelse

Myndigheder

Brugerinddragelse

Energistrategi og æstetik.

Redegørelse for gevinster

(kWh, CO2, €, arkitektur, funktioner,

eksibilitet, indeklima ...)

Skitseforslag og økonomi

(herunder parametervariationer og

konsekvensanalyse indenfor energi)

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


energIrenoverIng

#2

MulIgHeder & desIgn

“Der skal skabes reel målbar forandring

af både energibesparelser og funktion”


ENERGI-RENOVERING OG REVITALISERING - MULIGHEDER & DESIGN

Med udgangspunkt i bygningernes arkitektoniske kvaliteter, funktion,

bygherres målsætninger og udførte analyserne, produceres

et mulighedskatalog indeholdende mulige forslag til forbedringer.

Den totaløkonomisk effekt af de enkelte muligheder skal vurderes

og tilføjes.Forslagene vil holistisk favne sociale, energitekniske,

arkitektoniske og funktionelle emner der hver kan medvirke til

transformationen af de eksisterende bygninger til glæde for brugere

og bygherre.

I programmet formuleres den arkitektoniske energistrategi med

udgangspunkt i mulighedskataloget i et workshop forløb mellem

bygherre og rådgivere.

PROCESSEN

Registrering af eksisterende forhold:

Energiforbrug

Indeklima

Byggeteknik

Omgivelser

Lokalt klima

Analyse af eksisterende forhold:

Funktion

Anvendelse, adfærd og kultur

Energiforbrug og drift

Arkitektur

5-8

Denering af målsætning og ambition:

Rentabiliet

Arkitektur

Energibesparelser

Indeklima

PROCES FOR ENERGIRENOVERING

Registrering

og analyse

Forudsætninger:

Investering

Nye funktioner

Optimeret anvendelse

Specik energi/CO2 besparelse

Æstetik

Der udarbejdes et skitse-/ dispositionsforslag, der er et motiveret

forslag til opgavens løsning på grundlag af et godkendt byggeprogram.

Skitse-/ dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets

forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, energistrategi,

miljø og herunder også forslag til overordnet materialevalg,

konstruktions- og installationsprincipper, samt en overvejelse om

drift og vedligeholdelse.

Færdig energirenoveret

bygning/bygninger med

merværdi på alle områder

Detaljering

Muligheder

og design

Katalog af muligheder.

Inspiration og referencer.

Projektering og udførelse

Myndigheder

Brugerinddragelse

Energistrategi og æstetik.

Redegørelse for gevinster

(kWh, CO2, €, arkitektur, funktioner,

eksibilitet, indeklima ...)

Skitseforslag og økonomi

(herunder parametervariationer og

konsekvensanalyse indenfor energi)

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


energIrenoverIng

#3

detaljerIng

“Energirenovering kan også bruges som

byudviklingsstrategi af de eksisterende byer

- det handler bare om at

identificere forudsætningerne”


ENERGI-RENOVERING OG REVITALISERING - DETALJERING

Et projektforslaget er en bearbejdning af et godkendt skitse-/dispositionsforslag

i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende

beslutninger er truffet og indgår i projektet. Projektforslaget

redegør for de æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske

løsninger, det indeholder også drifts- og vedligeholdelsesprincipper.

I projektforslagsfasen indhentes tilkendegivelser og principgodkendelser

fra myndighederne.

PROCESSEN

Registrering af eksisterende forhold:

Energiforbrug

Indeklima

Byggeteknik

Omgivelser

Lokalt klima

Analyse af eksisterende forhold:

Funktion

Anvendelse, adfærd og kultur

Energiforbrug og drift

Arkitektur

9-11

Denering af målsætning og ambition:

Rentabiliet

Arkitektur

Energibesparelser

Indeklima

PROCES FOR ENERGIRENOVERING

Registrering

og analyse

Forudsætninger:

Investering

Nye funktioner

Optimeret anvendelse

Specik energi/CO2 besparelse

Æstetik

At få afklaret alle myndighedsspørgsmål og indsendt andragende

til myndighedsgodkendelse er en videre bearbejdning af det

godkendte projektforslag.

I hovedprojektet fastlægges opgaven entydigt og med en sådan

detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for endelig afklaring

af byggetilladelsens betingelser, samt udbud, kontrahering og

udførelse.

Færdig energirenoveret

bygning/bygninger med

merværdi på alle områder

Detaljering

Muligheder

og design

Katalog af muligheder.

Inspiration og referencer.

Projektering og udførelse

Myndigheder

Brugerinddragelse

Energistrategi og æstetik.

Redegørelse for gevinster

(kWh, CO2, €, arkitektur, funktioner,

eksibilitet, indeklima ...)

Skitseforslag og økonomi

(herunder parametervariationer og

konsekvensanalyse indenfor energi)

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


energIrenoverIng

af

en skole

et ekseMpel

“Nu er vores indeklima i top -

færrere sygedage blandt lærerne og

en karakterstigning på 15 %

blandt eleverne”


FØR

Energiforbrug 180 kwh/m2/år

Nedslidt

Dårligt indeklima

Ikke muligt at undervise efter skoleloven

Mange sygedage

Trist arkitektur

TILTAG

Overdækning af lysgård

Øget rumhøjde for mere dagslys

Omrokering af funktioner

Sammenlægning af eksist. klasseværelser

Kerner omdisponeres - toiletter udvides

Ovenlys

Efterisolering og nye vinduer

100

MM

EFTER

+ Energireduktion med 60 %

+ 30 % flere m

+ Nye rumligheder - nye muligheder

+ Større fælles identitet og samarbejde

+ Sociale arrangementer i fællesrummet

+ Flottere arkitektur - større værdi

+ Super indeklima, mere lys, bedre luft og dæmpet lyd

+ Færre sygedage, bedre indlæring og større 100tilhørsforhold

MM

HOLISTISK ENERGIRENOVERING

Det er muligt at kombinere kommunernes klimaplaner, planstratgier

og agendamålmål med rumlige og sociale forandringer.

Energirenovering kan bane vejen for forandringer,

der skaber bedre rammer for skolelovens nye læringsstile.

Den holistiske energirenovering kan give reelle forandringer

på både bygningsnivaeu og bynivau. De opnåede besparelser

ved en energirenovering giver mulighed for at brede det

ud på et større eksisterende byområde. Det giver større perspektiver.

Organisatoriske omrokeringer af rum, funktioner og ændring

af facaden kan give store energibesparelser. Dertil kommer

tekniske anlæg og byggetekniske løsninger. For at kunne sammenligne

gevinsterne er det afgørende, at man kan værdisætte

den merværdi, der skabes ved at tænke bæredygtigt.

Dét at gøre bæredygtighed målbar er en forudsætning for at

vælge de rigtige løsninger på det rigtige tidspunkt.

Vi har fokus på CO2-reduktion, økonomiske besparelser i

form af lavere udgifter til drift og store gevinster i form af

øget komfort, sundhed og nye sociale synergier.

De største gevinster kan komme fra en optimering af

rummene - inde såvel ude - i den eksisterende bygningsmasse.

Redskaberne er, at kigge på de eksisterende forudsætninger

200

med MM særligt fokus på de indvendige rum, dagslyset, funktionernes

placering i bygningen, uderum og forholdet og

proportionerne mellem bygningerne. Dertil kommer en

bygningsfysisk analyse.

Diagrammet viser et eksempel på holistisk energirenovering

af en eksisterende folkeskole folkeskole fra 1960´erne.

200

MM

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


værdIskaBelse

genneM energIrenoverIng

af eksIsterende

HelHedsplaner

et ekseMpel

“Energirenovering kan også bruges som

byudviklingsstrategi af de eksisterende byer

- det handler bare om at

identificere forudsætningerne”


primær

vindretning

N

P

P

FØR

Eksistererende boligplan

Energiforbrug 230 kwh/m2/år

3 etager

Mellestore lejligheder a´ 80 m

TILTAG

Tilbygning af 3 tværgående blokke i 6 etager med

små/mellemstore lejligheder

Nye indgange

Parkering/udearealer omdisponeres

Geometrioptimeret til lavenergi i nybyggeri

Nedrivning af nordvendt del

Omrokering og sammenlægning af eksist. lejligheder

Kerner omdisponeres - toiletter udvides

Ovenlys og tagterrasse på eksist blokke

Efterisolering og nye vinduer

Altaner

primær N

vindretning P

EFTER

+ Energireduktion på 70 %

+ 50 % flere m i bebyggelsen

+ Bedre indeklima og dagslys i boligerne

+ Social mangfoldighed - mange slags

lejligheder og størrelser.

+ Smukkere bygning - øget værdi

+ Bedre udeareler med læ og sol

+ Mulighed for at beboere mødes

+ Klar opdeling mellem trafik og

rekreation

P

P

ENERGIOPTIMERING OG REVITALISERING AF EKSISTERNDE

HELHEDSPLANER

Det er muligt at kombinere kommunernes klimaplaner, planstratgier

og agendamålmål med rumlige og sociale forandringer.

Energirenovering kan bane vejen for forandringer,

der skaber bedre rammer for boligområders demografiske

sammensætning, fritidsmuligheder og sundhedsagenda.

Den holistiske energirenovering kan give reelle forandringer

på både bygningsnivaeu og bebyggelsesnivaeu. De opnåede

besparelser ved en energirenovering giver mulighed for at

brede det ud på et større eksisterende byområde eller

Det giver større perspektiver.

Organisatoriske omrokeringer af rum, funktioner og ændring

af facaden kan give store energibesparelser. Dertil kommer

tekniske anlæg og byggetekniske løsninger. For at kunne sammenligne

gevinsterne er det afgørende, at man kan værdisætte

den merværdi, der skabes ved at tænke bæredygtigt.

Dét at gøre bæredygtighed målbar er en forudsætning for at

vælge de rigtige løsninger på det rigtige tidspunkt.

Vi har fokus på CO2-reduktion, økonomiske besparelser i

form af lavere udgifter til drift og store gevinster i form af

øget komfort, sundhed og nye sociale synergier.

De største gevinster kan komme fra en optimering af

rummene - inde såvel ude - i den eksisterende bygningsmasse.

Redskaberne er, at kigge på de eksisterende forudsætninger

med særligt fokus på de indvendige rum, dagslyset, funktionernes

placering i bygningen, uderum og forholdet og

proportionerne mellem bygningerne. Dertil kommer en

bygningsfysisk analyse.

Diagrammet viser metoden anvendt på en boligområde

bestående af 4 etageejendomme fra 196O´erne.

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


Metode &

systeMatIk


METODE OG SYSTEMATIK

Henning larsen Architects prioriterer bæredygtighed meget højt og

arbejder konsekvent med Integreret EnergiDesign (IED) for at sikre

en systematisk dialog med fokus på helhedsbetragtning, gode

løsninger og en sund, fleksibel og ressourcebevidst arkitektur i

såvel anlægs- som driftsfasen.

INTEGRERET ENERGIDESIGN

I de meget tidlige faser af projektet træffes en lang række valg

gennem det arkitektoniske og energi- og indeklimamæssige

hovedgreb. Brugen af IED som værktøj sikrer, at alle muligheder og

følger afdækkes og diskuteres. På den måde finder den stigende

detaljering af projektet sted på det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Ved at implementere en integreret designproces, hvor energiforbruget

dynamisk simuleres i relation til udviklingen i designet, kan der

opnås høj energieffektivitet og komfort til den laveste pris. Det er

et samspil mellem volumener, materialer, rumhøjder, lys og skygge,

støj, vind og anvendeligheden af inde– og uderum.

METODE

Program og funktion

Klimatiske forhold

Kontekst og forsyning

Registreing

og analyse

Lys

Detalje-

Design og

optimering

Procesdiagram - Integreret design proces

SYSTEMATIK

PARAMETER-

ANALYSER

MULTIKRITERIE-

VURDERING

Systemer og teknik

Atmosfærisk komfort

Termisk komfort

FUNKTION /

PROGRAMKRAV

OPTIMERING AF

LØSNING

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


MålsætnIng


MÅLSÆTNING

Hos Henning Larsen Architects A/S arbejder vi med metodiske

processer og redskaber indenfor målbar bæredygtig byudvikling.

Processerne og redskaberne bidrager til, at projekterne bliver

tænkt holistisk bæredygtigt på tværs af miljømæssige, sociale og

økonomiske aspekter.

En tidlig godkendt målsætning af bæredygtigheden kan sikre, at

interne og eksterne samarbejdspartnere har fælles forestilling i

processen og arbejder konstruktivt for samme mål.

Det er vigtigt at skabe rammerne for en operationel integreret

designproces med målbare kriterier, der kan føre til helstøbt

bæredygtighed.

Stedsanalyse:

Orientering

Arealudnyttelse

Demogra

Vind og sol

Støj og forrening

Forsyning

Spildevand og overadevand

Aald

Infrastruktur.

Overordnede mål:

Kommuneplan, planstrategi, agendamål

Tilstødende fagområder

Nationale - inernationale mål

Bygherrens egne ambitioner og mål

5 LETTE TRIN TIL BÆREDYGTIGHED

Samlet vil det give en flydende og åben proces, og samtidigt

give mulighed for, at der arbejdes mere systematisk med de mest

centrale kriterier og temaer for det enkelte udviklingsområde.

Valgene af mål skal fokusere på det væsentlige, og der skal være en

klar adskillelse mellem mål og midler.

Målsætningen skal være konkret og man skal definere hvilke

beslutninger de skal undersøtte.

Vi arbejder med overordnede 5 trin til bæredygtighed. Indeholdt i

den er vores metodikker omkring integreret energidesign indenfor

masterplanning, byggerier og facaden.

Konkrete mål der er:

Operationelle

Relevante

Realistiske

Konkrete

Målbare - også når det gølder de bløde

værdier såsom sundhed, komfort og

æstetik

Vurdering og sammenligning

Fx.

Multikriteriemodellen

Indikatormodeller

LEED, Breeam etc.

Parameteranalyser

Konsekvensberegninger

Løsninger

Katalog af muligheder.

Inspiration og referencer.

Fx.

Integreret energidesign

Livscyklusanalyser på materialer

andre metoder/midler til at opnå målene

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com


MultIkrIterIevurderIng


MULTIKRITERIEVURDERING - EKSEMPEL: VENTILATION

Ventilations-princip Anlægs-

Omkostninger

Design og

Arkitektur

Indeklima Signalværdi

MULTIKRITERIEVURDERING SOM BESLUTNINGSVÆRKTØJ

En systematisk vurdering sikrer, at indsatsen for energi og

bæredygtighed prioriteres og retter sig mod de relevante mål, at

de rigtige virkemidler bringes i spil, og at sammenhængen mellem

økonomi og opnået miljøgevinst indgår i prioriteringen.

Med udgangspunkt i målsætningen og den beskrevne palet af

tiltag arbejdes videre med en konkret vurdering af tiltagenes effekt i

forhold til målene. Vurderingerne kan sammenfattes i overskuelige

tabeller, der danner en fælles baggrund for beslutninger om, hvilke

tiltag, der skal indgå i den samlede løsning for projektet. Modellen

kan bruges i både de tidlige projektfaser og i detailprojektet.

Vurderingsmetoden styrker samarbejdet mellem arkitekt, ingeniør,

bygherre og andre interessenter i alle faser af projektet. Metoden

er let forståelig og overskuelig og sikrer klarhed om målene for

projektet, og at mål og midler ikke bliver blandet sammen.

Til omgivelser

Drifts-omkostninger Energi og CO 2 Total

Fordele og ulemper Fordele og ulemper Fordele og ulemper Fordele og ulemper Fordele og ulemper Fordele og ulemper Samlet vurdering

Alternativ 1

Indeks

Synlige armaturer,

Sikrer god

Ingen Relativ stor el-udgift til

ventilatorer

Bruger el-energi til luftstransport Godt

Mekanisk ventilation 1,0

aggregater fylder

luftkvalitet hele året


Effektiv varmegenvinding

Ikke så afhængig af optimal Mulighed for optimale

bygningsdesign og indretning temperaturforhold vinter

og sommer

Alternativ 2

Indeks 0,60 Luft fra vinduer el. lemme Perioder med træk og ringe ”Grøn profil” Lavt elforbrug, men øget Bruger ikke energi til lufttransport Under middel

luftkvalitet

varme-behov

Naturlig ventilation

om vinteren


Undgå synlige armaturer

Ingen varme-genvinding

Mulighed for høje luftskifter

mulige om sommeren

(dog ikke

laboratorier)

Krav om ovenlys for at skabe

opdrift og/eller store skakte

Støj i klasser, ekstern og

intern

Alternativ 3

Indeks 0,70 Luft fra vinduer el. lemme Sikrer god

”Mellem grøn profil” Lavere elforbrug, men øget Bruger mindre energi til

Middel

Hybrid ventilation, u.

varme-genvinding i

Krav om ovenlys og/eller skakt luftkvalitet i klasser hele året

varme-behov

om vinteren

lufttransport


fællesrum


Krav om ovenlys for at skabe Mulighed for periodisk træk i

opdrift og/eller store skakte fællesarealer

Mekanisk i klasserum

Naturlig i fællesrum

Perioder med mindre god

luftkvalitet i fællesområder

Alternativ 4

Indeks

Krav om ovenlys og store skakte Sikrer god

”Mellem grøn profil” Lavere elforbrug, men lidt Kan varme-genvinde

Godt og energirigtigt

til opvarmning af luft

ekstra varme-behov

Hybrid ventilation 0,90

luftkvalitet i klasser hele året

om vinteren

med varme-


Bruger


energi


til lufttransport


genvinding i

Krav om ovenlys for at skabe

i perioder

fællesrum

Koster dog typisk ekstra opdrift og store skakte til at Perioder med mindre god

skaktplads

etablere varmegenvinding luftkvalitet i fællesområder

Mekanisk i klasserum

Gode temperaturforhold hele

året, indblæsningsluft kan

Naturlig i fællesrum

forvarme i fællesområder

Signe Kongebro

Bæredygtighed - kontaktperson

Direkte: +45 8233 3068

Mobil: +45 27150268

sik@henninglarsen.com

www.henninglarsen.com

More magazines by this user
Similar magazines