85321_booklet.pdf (12601 KB) - Carlsberg Byen

carlsbergbyen.dk

85321_booklet.pdf (12601 KB) - Carlsberg Byen

Carlsberg ‘‘Clouds & Columns’’ Forslag 85321


Carlsberg Identitet – Clouds & Columns Det bærende element i vort forslag er at give Carlsberg bydelen sin helt egen, klare og genkendelige identitet - som en væsentlig del af hovedstaden som metropol - samtidigt med at identiteten virkeliggør bæredygtighed i bred forstand som et væsentligt gennemgående tema for bydelen. Bydelen tegnes af en stor skulptur i storbyens profil – synlig fra alle dele af Storkøbenhavn. Skulpturen – Clouds & Columns – består af to elementer: Skyen og søjlerne. Skyen er et svævende tag udformet som en lys, krystallinsk, krøllet serviet, som overdækker den centrale del af Carlsberg, med respektafstand til de væsentlige eksisterende bygninger og parker, og områdets nabokvarterer. Søjlerne indeholder boliger med fantastisk udsigt over hele storbyen, horisonten rundt. Clouds & Columns opbygges efter højteknologiske og bæredygtige principper, og repræsenterer både i overført og bogstavelig betydning bydelens identitet som bæredygtig. Om dagen kan Clouds & Columns ses milevidt fra den omkringliggende by. Om natten ligger skyen lysende - luftigt svævende langs horisonten, og søjlerne står, svajende og himmelstræbende, op gennem skyen med oplyste vinduer og horisontale, farveskiftende lysbånd, der markerer etagedækkene. Størstedelen af Carlsbergs eksisterende bygninger bevares, som en del af den vigtige kulturarv indenfor industrikulturen, som Carlsberg er - ikke bare for København, men for Danmark. Men også JC’s og Carl’s historie og store betydning for landet som banebrydende – især med vægt på videnskab og kunst – har vi fundet vigtigt at bevare og understøtte. Clouds & Columns symboliserer begges fremsyn, viljestyrke og skabertrang. Clouds & Columns tilfører i et enkelt greb byen noget unikt og skulpturelt, som vil vække international opsigt og dermed tiltrække besøgende fra hele verden. Clouds & Columns drager mennesker til Carlsberg døgnet rundt - for at mødes, lege, lade sig inspirere eller have en kulturel eller kulinarisk oplevelse. Byliv og struktur Carlsberg bliver en aktiv, urban, levende og varieret bydel af høj kvalitet - et attraktivt sted at bo og at arbejde i, inspirerende som vækstlag for nyskabende og innovative aktiviteter og menneskelige sammenhænge. Stedets ånd vil være det stærke samspil mellem Clouds & Columns og de eksisterende bygninger, den nye fortættede bydel, pladserne og parkerne. Samspillet er nærværende og varierende efter årstider på alle tider af døgnet Carlsbergs eksisterende bygninger og parker giver bylivet sin egen stemning og slår en stærk og ren harmoni an i symfonien. Carlsberg som kulturarv bliver byens vigtigste attraktion - omdrejningspunktet. Historien vil fortælle sig selv overalt, hvor man færdes, også selv om bygningerne ombygges og anvendes til andre formål end oprindeligt. Carlsbergs bystruktur er fra inderst til yderst opbygget som et løg: 1 Den inderste ring: en stor plads kranset af Carlsbergs markante bygninger, er kernen – Bygninger, pladser og byrum 2 Den næstinderste ring: fortættet by – Bygninger, pladser og byrum 3 Den næstyderste ring: grønne områder, og friarealer 4 Den yderste ring: Gammel og Ny Carlsberg samt en randbebyggelse, der relaterer sig til den omkringliggende bys struktur. 1


Situationsplan 1:3000 2


1. Den inderste ring: En stor plads kranset af Carlsbergs markante bygninger, er kernen – eksisterende bygninger, pladser og byrum Mellem hovedsædet, lagerkælderen, kraftværket, kedelhuset og tap H etableres bydelens centrale, store plads – Festpladsen – som gennemskæres af Ny Carlsbergvejs aksiale forløb. Bygningerne omkring pladsen indrettes til markante kulturelle formål. Den centrale plads bliver stedet, hvor beboerne og københavnerne vil mødes omkring store begivenheder og arrangementer, men vil også være mødestedet døgnet rundt. Skyen beskytter mod vejrliget og tilvejebringer en kæmpemæssig multisal. Skyen indeholder også både lys- og lydtekniske installationer, som skal bruges til arrangementerne, og rummet ventileres naturligt. Koncernhovedsædets højhus bevares og på den store, vinduesløse facade etableres en kæmpemæssig storskærm under skyen, hvor man kan samles til store TV-begivenheder, - landskampe, EM- og VM-finaler, Olympiske lege, Melodi Grand Prix, Oscar-, Bodil- og Grammyuddelinger, rockmaratonkoncerter, operaer, royale begivenheder etc. Der kan tillige vises film hver torsdag aften året rundt. Eller nyhederne hver aften. Festpladsen er Carlsbergs svar på den pulserende Times Square i New York, hvor pladsen i sig selv er en attraktion, eller den altid aktive Federation Square i Melbourne. Her vil man opholde sig bare for at sidde, være sammen med og se på hinanden. Eller for at optræde eller lege. Alle generationer vil mødes her. 2: Den næstinderste ring: Fortættet by – Bygninger, pladser og byrum I den fortættede by er butikker, caféer og restauranter placeret fortrinsvist i stueetagen samt kontorer, værksteder, møderum, undervisning, klinikker, liberalt erhverv, atelierer, klubber etc. i de øvrige etager. Bygningerne udføres som lette konstruktioner med karnapper, forbindelsesbroer og fremspringende rum og hjørner i alle retninger, efter lempede regler for isolering, samt vind-, vand- og snebelastning, da de er beskyttet af den skærmende sky - i et grafisk, farverigt og ekspressivt formsprog med bygningsintegreret skiltning i kontrast til Carlsbergs tunge, store rødstensbygninger, som signalerer kreativitet og liv på informationssamfundets altid foranderlige præmisser. Der opnås herved en meget stor variation i arkitekturen og i byrummene. På alle tagflader indrettes taghaver og tagterrasser til ophold, og disse forbindes med hinanden med broer, ramper og trapper til terræn. Herved vil den fortættede by have masser af friarealer og et alternativt stisystem i form af en grøn skywalk under skyen. De nederste etager i søjlerne, under skyen, rummer funktioner tilsvarende centrum, med en lidt mere eksklusiv profil, f.eks. flagship stores, IT-butikker, caféer, gourmetrestauranter etc. med dobbelthøje rum, indskudte balkoner m.m. Pladser Byrummene på Carlsberg henvender sig i kraft af deres indretning, materialevalg og aktivitetstilbud til et bredt udsnit af byens borgere. På vej rundt i byen møder vi såvel forretningsmanden, der i indtager sin frokost på en café på Teaterpladsen, de handlende med boder med et rigt udvalg af alt hvad hjertet kan begære på Fest- og markedspladsen. På Multipladsen er de unge hip-hoppere, baskeballspillere og scatere. Pensionisterne tager sig et slag tennis på de overdækkede baner ved Centeret for Kropskultur. Børnehaven er på vej til en teaterforestilling i Kulturhuset og slår et slag forbi Carls Kilde og legepladsen. Bridgeklubben nyder stilheden og en kop te i Tepavillonen i Den botaniske Have. De unge mødre lader trygt deres småbørn tumle frit i den bilfri by. Og vi møder alle de andre på vej til og fra arbejde, indkøb, fritidsaktiviteter, skoler og dagsinstitutioner – samt turisterne, der myldrer op fra Metroen i store væksthus og ud på den centrale plads for at opleve Carlsberg. Pladser og stræder er udformet således, at de muliggør en fleksibel anvendelse, og eftersom de fleste er beliggende under skyen, kan de bruges døgnet rundt, sommer som vinter. Pladserne danner rammer for det trygge, gode hverdagsliv, men kan også rumme det ekstraordinære, de 3


store koncerter og teaterforestillinger. Ny Carlsbergvej er det urbane hovedstrøg, der samler og koncentrerer byens aktiviteter. Hertil knytter sig den centrale plads og herfra udgår gader og stræder der sammenbinder bydelens større og mindre pladser i et varieret og oplevelsesrigt rumforløb. Jo mere vi, i løgets ringe, bevæger os væk fra Festpladsen og Ny Carlsbergvej og ud under åben himmel jo mere går byen ned i puls. Her finder vi de mere stille byrum grænsende op til de to eksisterende parker/haver. Langs Kanaler, bassiner og vandløb er promenader og mindre pladser, haver og legeområder. 3: Den næstyderste ring: Grønne område og friarealer Den fortættede by skifter langsomt karakter til et mere luftigt boligområde, grænsende til et grønt bælte, der følger skyens rand og løber hele vejen rundt om den centrale bydel som en bufferzone til den omkringliggende by. Mod vest etableres en stor udendørs plads på det skrånende terræn. Pladsen, som gennemskæres af en nord-sydgående akse mellem Gammel og Ny Carlsberg, er inspireret af pladsen Il Campo i Siena, hvor man kan sive ind på den skrånende belægning på pladsen via åbninger i alle retninger gennem pladsens randbebyggelse med caféer og restauranter. Pladsen udstyres med en fast scene til optræden og den skålformede plads fungerer som et stort, skrånende publikumsgulv. I det grønne bælte etableres lunde af træer, som laminar beplantning, som naturligt dæmper vinden ind i byen under skyen. Disse ”grønne skærme” suppleres under skyen med partielle læskærme, som kan åbnes og lukkes i forhold til vindens styrke og retning. Herved kan klimaet under skyen styres efter vejrforholdene året igennem. Carlsberg har udover de 2 store, smukke haveanlæg i Gammel og Ny Carlsberg en række fine, grønne rum, som bevares som en del af et grønt bælte omkring den centrale bydel. Det grønne bælte forbinder Carlsberg’s haver med de omkringliggende store parkanlæg Søndermarken, Vestre Kirkegård og Enghave Plads. Det grønne bælte løber mod vest fra Ungdommens Hus over en multiplads og et legeområde ved børneinstitutioner til en humlehave ved Ny Carlsberg. Det grønne bælte kobles til Søndermarken ved den nye Carlsberg Runddel ved sammenstødet mellem Valby Langgade, Pile Allé og Ny Carlsbergvej. Fra Carlsberg Runddel udgår også alléaksen gennem Søndermarken til Frederiksberg Slot. Carls kilde åbnes igen, og løber i et varieret vandsystem til søen i øst, ad kanaler, fontæner, damme, vandskulpturer og søer gennem det grønne bælte. Også fra pladsen ved Ungdomshuset i Halmlageret mod nordøst springer en kilde – Ottilias Kilde – som løber gennem det grønne bælte ved Humleby og ned til søen mod øst. Haverne ved Carls og J.C.’s villaer bevares i store træk, som de er. I den store park ved J.C.’s villa tilføjes en musikpavillon og et tehus, så parken tilføres stemningsfulde publikumsfaciliteter. I den sydøstlige del af Carlsberg udvides det grønne bælte på taget af parkeringskælderen, og der etableres en række forskellige boldbaner i forbindelse med det store center for kropskultur i Ny Tap. På tagene af den fortættede by indrettes taghaver og tagterrasser, som vil være ganske væsentlige friarealer under den beskyttende sky. Her vil kunne dyrkes mere eksotiske planter, da der ikke vil være risiko for hård frost i længere perioder. Alle disse taghaver forbindes med en sky-walk, som vil være et spændende alternativ til gader og stræder, når man skal bevæge sig rundt i byen. 4: Den yderste ring: Gammel og Ny Carlsberg Mod nord og øst foreslås bygget boliger i 4-5 etages karrébebyggelser, som matcher de omkringliggende bydeles karakter. Vest for Gammel Carlsbergvej foreslås bygget en punkthusbebyggelse, i skala med de store patriciervillaer i havebyen. 4


Denne vestlige del af Carlsberg omkring Gammel Carlsbergvej tænkes indrettet i videnskabens tegn. Her er i forvejen Carlsbergs forskningscenter og laboratorium. Ølkambygningen nedrives og i stedet bygges et internationalt klimaforskningscenter. Et forskningscenter af denne art vil være i tråd med den indsats, som Carlsberg yder overfor videnskaben i Carlsbergfondet og i Videnskabernes Selskab. En randbebyggelse, der relaterer sig til den omkringliggende bys struktur. Mod nord og øst foreslås bygget boliger i 4-5 etages karrébebyggelser, som matcher de omkringliggende bydeles karakter. Vest for Gammel Carlsbergvej foreslås bygget en punkthusbebyggelse i skala med de store villaer i havebyen. Trafik Carlsberg er bilfrit område med fodgænger- og cykeltrafik. Et system at gratis servicecykler etableres på faste holdepladser rundt omkring i området, hvor der også kan lånes eller lejes mindre trækvogne til transport af børn og varer rundt i byen. Servicetilkørsel til byens erhverv i et par formiddagstimer tillades dagligt samt den nødvendige kørsel i forbindelse med flytninger, sygetransport m.m. Ellers vil handicapkørsel i små, eldrevne ”golf”-biler tillades. Under hele den sydøstlige del af Carlsberg etableres en underjordisk parkeringskælder med indkørsel fra Vesterfælledvej. Hver etage her indeholder over 1.000 biler. Endvidere etableres parkeringskældre til beboerne i de nye karrébebyggelser mod øst og nord. Et net af gang- og cykelstier forbinder Carlsberg med nabokvartererne. Langs S-banen er der forbindelse til Valby St. og Enghave St. Ud for den store have ved Gammel Carlsberg føres stien igennem langs banegraven gennem en glastunnel, der samtidig er støjskærm for haven. Forbindelsen til Søndermarken foreslås styrket via den nye Carlsberg Runddel, der prioriterer gående og cyklende frem for bilister. To modeller for trafikstruktur: A – Med metrostation Carlsberg betjenes af hovedstadens kollektive trafiknet via S-tog, metro og bybusser. Internt betjenes byen af sporvogne Metro Den kommende ringmetro får station i Carlsberg. S-tog Enghave Station ligger ganske tæt på – 100 meter – fra den sydøstlige del af bydelen. Der er cykelparkeringsplads ved Enghave Station, hvor man kan låne eller leje cykler og cykelanhængere. Bybusser Bybusser kører på Valby Langgade og Vesterfælledvej. Sporvogn Fra metrostationen Carlsberg kører en lille, let sporvogn rundt i den nye bydel ad to ruter, som dækker hele området med ganske kort gå-afstand til de forskellige destinationer i byen. Sporvognen er hurtig, lydløs, bekvem og ikke luftforurenende, og anvendes tillige til sightseeing rundt i bydelen, da den kommer rundt i hele Carlsberg. B – Uden metrostation Carlsberg betjenes af S-tog, skinnebusser og bybusser Internt betjenes byen af en minibus, der kan køre på såvel vej som skinne. 5


Strukturplan 1:4000 6


Planeksempler 1:200 Dualmode bus Som et alternativ til en eventuel ringmetro station på området, kan der etableres en attraktiv trafikbetjening ved hjælp af et nyt system baseret på skinnebusser, som både kan køre på en skinne og på almindelig vej - dualmode. Internt på Carlsberg etableres et dualmode trafiksystem, som kører med en lille lydløs og forureningsfri 10-15 personers eldrevet bus, der kører fleksibelt uden skinnesystem rundt i byen. Hvor bussen forlader området kører den op på en skinne. På skinnen kører bussen op til 150 km/t og strømforsynes direkte fra skinnen. En linieføring langs jernbanen muliggør en afkørsel lige uden for Carlsberg og dermed en ideel betjening af hele området. Trafiksystemet kan ses som en del af en større helhed, som f.eks. kunne forbinde ringmetro linien med en række parkeringspladser for enden af motorvejene. Herved kan pendlerne bruge ringmetroen ved at parkere bilen udenfor byen og blive transporteret hurtigt og komfortabelt videre med skinnebussen, som kører med meget høj frekvens. Bæredygtighed Bæredygtig bebyggelsesplanlægning Overalt fortættes Carlsbergområdet, for bl.a. at opnå fordele ved fælles infrastruktur og indbyrdes varmeudveksling. Nærheden til de offentlige trafikmidler i København med S-togsstation - formodentligt også en metrostation - og adskillige buslinier tæt ved og i selve bydelen er optimal. Den interne trafik, - gang- og cykeltrafikken samt den planlagte lette sporvogn, som bringer gående hurtigt rundt i byen - er også med til at reducere CO2-belastningen sammenlignet med konventionelle projekter. For at reducere omfanget af ressourceforbrug til nybygning bevares, ombygges eller konverteres flest muligt eksisterende bygninger. Nye bygninger under skyen udføres fortrinsvis som lette, præfabrikerede konstruktioner. Nye bygninger udenfor skyen opføres som lavenergiklasse 1 eller BOLIG+ (energineutrale) bygninger. Miljømæssig bæredygtighed Clouds & Columns er selve symbolet for Carlsberg bydelen – sætter den bæredygtige og højteknologiske dagsorden The Columns Søjlerne er ca.18,5 meter i diameter og 120-130 meter høje, i 38-40 etager. De øverste etager – over skyen – indeholder boliger, og de nederste 5-6 etager - under skyen - rummer erhverv, kontorer, telekontorer med netarbejdspladser, klinikker, undervisning, butikker, restauranter, caféer, værksteder, møderum, teknikrum m.m. Søjlerne har 5 kælderetager, som fortrinsvist er til depotrum, cykelparkering, teknikrum m.m. Konstruktion Den tunge kerne rummer elevator-/trappe-/toiletkerne, og udføres i beton, der dels er bygningens bærende rygrad og dels virker som termisk masse. Rygraden bærer de termoaktive, insitustøbte dæk, og hele konstruktionen afstives og stabiliseres af et diagonalt gitter af stål i bygningernes dobbeltfacade. Højhusenes cirkulære form er optimeret i f.t. vindmodstand. Bygningens svajende form opstår ved at etagedækkene forskydes over en akse i cirklens midte. De 12 søjlers svaj er ens, men i og med at de hver især drejes mod forskellige verdenshjørner opstår en tilsyneladende tilfældighed og dermed spændstighed i den samlede komposition. Opbygningen af dem kan ske rationelt i byggeprocessen ved, at den samme støbeform til dækkene løftes en etage hver gang et dæk er støbt og hærdet af. 8


Mål 1:130 Energiforbrug - opvarmning og afkøling Bygningernes cirkulære grundplan er energioptimal hvad angår forholdet mellem etagearealet og facadearealet. Bygningerne opvarmes og afkøles via de termoaktive dæk med varmepumper, som henter energi ud af brudzonens vand. Klimaskærmen udføres som en dobbeltfacade i glas og metal, der giver mulighed for naturlig ventilation af boligerne - en opadgående luftstrøm, vil via luftspjæld og trækruder medvirke til naturlig udluftning af lejlighederne. Energiproduktion Den dobbelte facades udvendige ”hud” er overvejende i glas. Mod syd vil den indeholde monokrystallinske solceller, som via et åbnende raster gradvist vil tynde ud mod vest og øst i den cirkulære facade og blive til klart glas mod nord. Facaden deles vandret ved hvert etagedæk af et lysende bånd, som ved hjælp af LCD displays med lavt energiforbrug, vil kunne skifte farve fra rød til orange til gul til grøn til turkis til blå og over violet igen til rød - eller stå helt i hvidt. Farveskiftet kan programmeres til at afspejle vejrforhold som temperatur, tryk, vindhastighed og nedbør eller vise grader af luftforurening af eksempelvis CO2, pollen, syreregn m.m. Det kan også afspejle energiforbruget i bydelen via sin lysintensitet eller farve dagen igennem på de forskellige årstider, eller farveskiftet kan afspejle begivenheder, antal besøgende i byen, den afsluttende TVdebat inden et folketingsvalg, valgprognoser for flertallet på valgaftenen, når landsholdet scorer mål m.m. Farveintensiteten i de lysende bånd følger himlens farvemæthed, der stiger opad. Facadens indvendige hud er en let facade med vinduer, hvoraf nogle er oplukkelige. I vinduerne er lavenergiruder med specialfiltre til reduktion af solens lys- og varmeindfald. The Cloud Skyen udformes som en krøllet serviet, over en robust, selvbærende, dobbelt rumgitterkonstruktion. I overfladen integreres solceller, der har to funktioner: energiproduktion og solafskærmning. Rumgitret er hævet 15-35 m meter over terræn over, langs skyens rand over den store centralt placerede plads. Gitterkonstruktionen bæres af kernerne i højhusene, hovedkontoret og et system af supplerende søjler, strategisk placeret. 9


Skærm og sky - referencefoto Konstruktion Rumgitrets højde er ca. 240 cm. Skyen beklædes på oversiden med et lag klare plast-plader - på undersiden med et lag overvejende matterede og klare plastplader, hvorigennem den blå himmel kan ses nedefra. Alle knækflader skaber forskelligt rettede planer, som vender mod forskellige verdenshjørner og danner vinkler i f.t. vandret på mellem 5 og 15 grader. I rumgitterkonstruktionen mellem skyens øvre og nedre lag indbygges gangbroer til servicering af overfladerne samt de indbyggede tekniske installationer. Der er adgang til dette lag fra samtlige højhuses tekniketager, som skærer og bærer skyen. Under en del af skyen er ophængt en skywalk, som har forbindelser ned til taghaverne i den fortættede by. Energiproduktion Så mange felter i overfladen som muligt orienteres mod syd - i disse flader, indbygges integrerede solceller i en grå farve, som vil skabe en semitransparent flade lig et bladhæng, som giver et smukt skyggespil, og som samtidigt vil virke solafskærmende. Hvor der er særlige krav til en styring af akustikken - f.eks. på den store plads, kan det nødvendige antal indvendige felter udskiftes til akustisk absorberende overflader. Energiforbrug Skyen vil beskytte den underliggende eksisterende og nye bebyggelse mod nedbrydning, vindpåvirkning, skabe læ og holde på varmeudstrålingen fra bygningerne om natten. Derfor kan bygninger, der ligger under skyen, udføres med en stor frihedsgrad i f.t. de gældende energibestemmelser, uden at kompromittere disse. Overophedning under skyen imødekommes af solcellerne, der har dobbeltfunktion som både energiproducerende og som solafskærmende. Endvidere modvirkes overophedning af køling af luften mellem skyens to lag suppleret med et antal oplukkelige tagvinduer, der styres med automatik. Opvarmning af luften sker ved hjælp af vandet fra Carlsberg-forkastningens geologiske brudzone via varmepumper. Nedkøling af luften sker på lignende vis ved hjælp af det konstant 8° kolde vand fra brudzonen. Efter mørkets frembrud oplyses skyens hulrum, hvorved både den indvendige og den udvendige overflade vil fremstå lysende. Fra skyens underside lyser en stjernehimmel af downlights. Lyskilderne er lysdioder, der har lang levetid og et meget lavt energiforbrug. Regnvand Regnvand afledes fra skyen via skotrender mellem fladerne og løber ned gennem nedløbsrør ved højhusene samt i søjlerne. Regnvandet opsamles i underjordiske tanke og anvendes til toiletskyl, tøjvask m.m. Sne smeltes på overfladen af skyen via automatikstyret opvarmning af luften i skyens hulrum efter behov. Isdannelser modvirkes på lignende vis samt via supplerende el-tracing fortrinsvist i skotrenderne i tilfælde af ekstreme vejrforhold. Via nanoteknologi overfladebehandles skyens øvre overflade, så vand og sne lettere glider af overfladen på de skrå, glatte flader, og så overfladen let holdes ren. Affaldshåndtering Affaldshåndteringen skal nøje planlægges efter de nyeste erfaringer med kildesortering, genbrug og kompostering. Det kan bl.a. vurderes om et rørlagt, underjordisk system til håndtering af affald, som det er udført i en bydel i Malmö, er brugbart. 10


Carlsberg - Clouds & Columns set fra rådhustårnet Den centrale plads Social bæredygtighed Bydelen tiltrækker både børn, unge, voksne i deres erhvervsaktive alder samt pensionister. Alle aldersgrupper bruger naturligt bydelen både i og udenfor deres fritid. Blandingen af boliger, arbejdspladser, butikker samt de mangfoldige kulturelle tilbud skaber også mulighed for et minimum af behov for transport både i byen, men også behovet for transport ud af byen i det daglige liv. Denne blanding giver også en økonomisk bæredygtig bydel, og der vil tiltrækkes mange mennesker udefra, som vil tilføre bydelen store økonomiske ressourcer. Den sociale bæredygtighed understøttes i bred forstand for byens beboere via den stærkt identitetsskabende struktur i Carlsberg. Der er hertil stor mangfoldighed socialt via et meget varieret udbud af både ejer-, andels- og lejeboliger i alle prislejer samt et stort antal af billige lejeboliger, som er så vigtige for en storby som København. Billigboliger placeres mod øst (Vesterbro) i karrébebyggelserne. Mod nord (Frederiksberg) placeres primært andelsboliger placeret i karrébebyggelser og mod vest (Valby) primært ejerboliger og gæsteboliger for forskere i villaagtige punkthuse. I højhusene er der ejerboliger over skylaget. I den fortættede bys rand udenfor skyen er der mulighed for at blande alle disse boligformer. Tilgængelighed tilgodeses, så dårligt gående og handicappede kan færdes rundt i byen så naturligt som muligt. Økonomisk bæredygtighed / Realisering Det første, som realiseres, er skyen og søjlerne - byens identitet. Det grønne bælte virker som buffer i realiseringen af de enkelte områder, således at der altid vil være en mulighed for at færdes rundt i byen i rekreative omgivelser med en fin kontakt til parkerne og de øvrige friarealer. Man vil kunne leve og ånde i byen, mens der bliver bygget, her og der. Vi foreslår derfor, at det grønne bælte etableres umiddelbart efter skyen og søjlerne, så beplantningen kommer op fra dag 1 og beboerne får et rekreativt nærområde, som samtidigt fungerer som en betydningsfuld, uafhængig trafikal forbindelse i byen. Den centrale bydel, renovering af de eksisterende bygninger og opførelse af nye bygninger samt de øvrige, omkringliggende bebyggelser og parkanlæg kan planlægges og realiseres særskilt efterfølgende af planlæggere, kunstnere og iscenesættere fra hele verden. Der kan principielt set bygges efter behov over en længere årrække, men det vil klart være en fordel - og det vil hurtigt blive et ønske - at etablere den fortættede by under skyen så hurtigt som muligt, fordi de også er en væsentlig del af hinandens berettigelse. Salg af ejerboligerne i højhusene skaber finansieringen af både skyen og byen under den. Byen vil kunne bygges og sælges af Carlsberg, som det er den formulerede hensigt eller udstykkes og realiseres af developere løbende, - kvarter for kvarter, efter en nøje planlægning. Etableringen af de store institutioner på Carlsberg har deres egne betingelser, både ejermæssigt og økonomisk, for så vidt angår både anlæg og drift. Det er derfor et idéoplæg, som må justeres i forhold til det muliges kunst, Carlsbergs egne interesser og det omkringliggende samfunds ønsker, behov og vilje. I et efterfølgende afsnit vil vi beskrive vores idéer til disse institutioner. De omkringliggende bebyggelser mod bydelene udenfor området mod øst, nord og vest vil kunne bygges uafhængigt af den centrale bydel i Carlsberg. Byens faciliteter i Carlsbergs bygninger En række bygninger besidder en vis arkitektonisk kvalitet og ikke mindst mange kulturhistoriske kvaliteter indenfor dansk industrikultur. Som en del af Carlsbergs kulturarv vil de sammen fortælle historien om Carlsberg som bryggeri gennem tiderne, og netop det, at de i det nye Carlsberg 11


Indgangen ad Ny Carlsbergvejs akse vil rumme helt nye aktiviteter og indgå i en større og anderledes kontekst, vil gøre dem ekstra interessante. Det er derfor vigtigt at bevare deres styrke visuelt i form, størrelse, materialer og konstruktioner i videst mulig omfang samt bevare store dele af det produktionsapparat og inventar, som er tilbage i bygningerne. Herved bliver samspillet både interessant og nyskabende. Forslag til brug af eksisterende bygninger: Nuværende funktion: Fremtidig anvendelse: 1. Værkstedsbygningerne med lagerkældrene Museum for Klima 2. Gærkælderen i Ny Carlsberg Erhverv/boliger/butikker 3. Bryghuset i Ny Carlsberg Øltempel og restaurant 4. Maltsilo og Lagerkælderen i Ny Carlsberg Erhverv/butikker/værksteder 5. Hammershus Restaurant 6. Koncernhovedsædet Carlsbergs hovedsæde 7. Halmlageret Ungdomshus 8. Kraftværket Museum for Energi 9. Kedelhuset Carlsberg Kulturhus 10. Tapperi H Indkøbscenter 11. Tapperi E Kunsthalle, nutidig kunst 12. Ny Tap Center for kropskultur 13. Administrationsbygningen ved Vesterfælledvej Carlsbergs Administration Her beskrives idéerne kortfattet af de væsentligste: 1 Klimaforskningscenter / Museum for Klima Den vestlige del af Carlsberg omkring Gammel Carlsbergvej tænkes indrettet i videnskabens tegn. Ølkam bygningen nedrives og i stedet etableres et internationalt klimaforskningscenter. Forskningscentret skal beskæftige sig med Jordens klima i bred forstand, men specifikt tage fat på forskning i den globale opvarmning, som står som en af de største udfordringer for menneskeheden og Jordens fremtid. Emner som bæredygtighed og alternativ energi vil naturligt blive en del af forskningen i, hvad kan man gøre for at mindske og eventuelt løse problemerne omkring den globale opvarmning. Danmark er et naturligt bud på et sted, hvor forskere fra hele verden samles om disse emner, fordi vi på verdensplan er blandt de førende indenfor forskning i beskyttelse af miljøet og i anvendelse af alternativ energi. I tilknytning til forskningscentret indrettes gæsteboliger for forskere i en bebyggelse med punkthuse på den anden side af Gammel Carlsbergvej. I værkstedsbygningerne og de store lagerkældre, som er gravet ind i bakken, indrettes et Museum for Klima, hvor emnet, forskningen og resultaterne kan formidles. Kælderrummene vil være fine udstillingsrum til formålet, hvor man rum for rum vil kunne vise forskellige klimatiske forhold i tableauer, plancher, interaktive PC’ere etc. i visuelt sammenhængende fysiske rammer. Eksempelvis vil man her kunne udstille de store iskerneboringer, som er foretaget langt ned i Grønlands indlandsis, og som viser klimaets udvikling gennem de sidste adskillige tusinde år. Et forskningscenter af denne art vil være i tråd med den indsats, som Carlsberg yder overfor videnskaben i Carlsbergfondet og Videnskabernes Selskab. 3. Øltempel og restaurant Det gamle bryggeri har til huse i en af de smukkeste bygninger på Carlsberg og rummer et af de smukkeste og mest interessante rum. Det flere etager høje centralrum med de store kobbergæringstanke vil være en fantastisk ramme omkring – sandsynligvis – verdens største øludskænkningsted. På alle etagerne vil der udskænkes øl, og det høje rum vil fyldes af den rungende lyd af hundredevis af snakkende og opstemte mennesker. Der vil opstå en helt unik atmosfære præget af rummets storhed set fra balkonerne og dets særlige akustik med de 12


Den snoede skorsten Carl Jacobsen/Vilhelm Dahlerup forholdsvis hårde overflader, som vil kaste lydene hid og did. Et tempel for øllet på arnestedet i et festligt lag. Hele bygningen indrettes til et øltempel, hvor ikke bare øllet smages og drikkes, men hvor historien om øl på verdensplan også fortælles. Det vil være muligt at kunne smage øl fra hele verden på flaske eller fra fad, og man kan indtage et godt måltid ledsaget af øl i den tilknyttede restaurant. Placeringen af øltemplet i bygningsanlægget med Elefantporten og Dipylonporten i Ny Carlsbergvejs akse er ganske enestående og vil være meget folkekær. 7. Ungdomshus Halmlageret indrettes til ungdomshus. I sine to etager rummer bygningen både meget store og en række mindre rum, som er velegnede til forskellige formål. 8. Museum for Energi Det gamle kraftværk har flere historiske maskiner, som har produceret energi. Disse repræsenterer en stor oplevelsesværdi. Der indrettes et Museum for Energi i denne smukke bygning, som er skabt som kraftværk, samt disse maskiner som basis i samlingen. Der etableres f.eks. et samarbejde med Risø, som har et besøgscenter med energi som tema. Et Museum for Energi er relevant set i sammenhæng med de emner, som der arbejdes med i det Internationale Forskningscenter for Klima med den globale opvarmning som overskrift. 9. Carlsberg Kulturhus Kedelhuset rummer et stort, højloftet rum på ca. 1.500 m², som kan anvendes til mange forskellige formål. Kedelhuset anvendes til forsamlingslokale, koncertsal, udstillingsrum og teater. De lokale teatre – evt. i samarbejde – kan her opsætte store og/eller eksperimenterende forestillinger, som kan veksle med andre kulturarrangementer. Ved at indskyde balkoner og supplere med en række birum i underetagen kan bygningen rumme alle de servicefunktioner der skal til for et kulturhus. 10. Tapperi H - Indkøbscenter Midt i den fortættede by ligger tappehal H, som en tung, rød muret bygning. Her indrettes et butikscenter, hvor den eksisterende ramme bevares så intakt som muligt, og hvor indretningen af butikker og caféer tager afsæt i bygningens tidligere funktion som tappehal. En del af inventaret og maskineriet i tappehallen indgår som inventar i butikkerne, hvorved de tidligere funktioner og de nye smelter sammen i en symbiose. 11. Kunsthallen Den ældst bevarede del af Tapperi E er en ganske imponerende og fin bygning i flere etager. Der er et fint dagslys i bygningen, og den vil være ganske egnet til udstilling af kunst. Desværre en den lavere del af den oprindelige bygning kraftigt ombygget og ødelagt ved en senere ombygning, og vi foreslår, at denne del nedrives, så der kan laves en tilbygning, som tilfører det samlede bygningsværk store og høje udstillingslokaler, der gør det samlede bygningskompleks komplet som udstillingsbygning for nutidig kunst. Tapperi E bliver ikke et egentligt museum, som er kendetegnet ved, at der findes en fast samling, men en kunsthal, som afholder skiftende udstillinger. En sådan kunsthal kræver at bl.a. klima- og sikkerhedsforhold er i overensstemmelse med en række internationale krav, hvis den skal kunne modtage udstillinger af en vis kvalitet. Der har gennem tiderne været arbejdet med flere alternative muligheder for etablering af en kunsthal i København - en placering i Carlsberg, hvor der altid vil være et stort antal besøgende i bydelen, vil være den helt rigtige placering. 13


Carlsberg set fra den gamle silo 12. Center for kropskultur Ny Tap er et kæmpemæssigt bygningsanlæg på 33.000 m² i flere etager. Det er en meget mørk bygning, og selvom der etableres vinduer i facaderne, vil den være mørk inde i de dybe etager - der skæres derfor et atrium gennem alle etagerne i midten af bygningen. Heliostater monteret på taget sender dagslys ned i atriet og rummene efter behov. Her etableres Center for Kropskultur - et sted, hvor man, som i fitness- og wellnes-centre kan udfolde sig fysisk - på en idé om, at borgere i byen, som har ønske om at gøre noget ved deres krop, men måske har lidt svært ved at komme i gang af forskellige årsager, kan opsøge centret og tage en samtale med en eller flere af centrets eksperter. Centret har klinikker med læger, fysioterapeuter, massører etc., og der er tilknyttet idræts-, fitness- og yoga-instruktører, afspændingspædagoger, psykologer, coaches, diætister m.fl., så der kan tages fat i alle de relaterede emner omkring krop og sjæl. Hver person får lagt en personlig plan for sit forløb og kan søge hjælp undervejs. I bygningen er mange forskellige bevægelsesaktiviteter fra fitness, gymnastik, dans m.m. samt rum for de sportsgrene, som kan udfoldes indenfor bygningens fysiske rammer. Bygningen indeholder tillige udstillingsrum, møderum, undervisningslokaler, øverum, café og baderum med de nyeste og bedste faciliteter. Nord for centret etableres en række forskellige udendørs boldbaner, hvoraf nogle er overdækkede af skyen. Fra centret kan udgå motionsløb i det grønne bælte og i de tilstødende parker omkring Carlsberg. Centret for Kropskultur vil bidrage ganske væsentligt til den sociale bæredygtighed og til den almene folkesundhed. 14


Carlsberg ‘‘Clouds & Columns’’

More magazines by this user
Similar magazines