Program 2011-2012 - Gymnastikforeningen ODK

odk.dk

Program 2011-2012 - Gymnastikforeningen ODK

Gymnastikforeningen ODK

Gymnastik i København

Program 2011/2012

Tilmeldingsstart:

Medlemmer sidste sæson: Mandag den 15/8-11 kl. 21:00

Nye medlemmer: Onsdag den 17/8-11 kl. 21:00

1


Indhold

Velkommen til sæson 2011/2012 ................................................................ 4

Bestyrelse og udvalg i ODK ........................................................................... 5

Hvem er Gymnastikforeningen ODK, og hvad står vi for? ............................ 7

Praktiske oplysninger og tilmeldinger .......................................................... 8

Tilmelding ............................................................................................................................... 8

Profil ....................................................................................................................................... 8

Holdtilmelding og betaling af kontingent ............................................................................... 9

Fortrydelsesret ..................................................................................................................... 10

Ventelister ............................................................................................................................ 10

Flytte til andet hold .............................................................................................................. 11

Er det sikkert at betale via internettet? ................................................................................ 11

Alternativ betaling? .............................................................................................................. 11

Snyd ...................................................................................................................................... 11

Sæsonen 2011/2012 ............................................................................................................. 11

Vigtige datoer i sæson 2011/2012 ............................................................. 12

Kom og prøv ............................................................................................... 13

Flere hold end programmet viser ............................................................... 13

Adresser på træningssteder ....................................................................... 14

Holdbeskrivelser ......................................................................................... 15

H101 og H102 - Stimulastik for babyer ................................................................................. 15

H112 - Bleræs Forældre/barn 1-3 år ..................................................................................... 16

H113 - Krop og Fantasi, Forældre/barn 2-3 år ...................................................................... 17

H114 - Forældre-barn 2-4 år ................................................................................................. 18

H116, H117 - Fredags forældre/barn, 3 - 5 år ....................................................................... 19

H118 - Tumlingerne 1, F/B 3-5 år.......................................................................................... 20

H119 - Tumlingerne 2, F/B 3-6 år.......................................................................................... 21

H120 - Forældre-barn Gymnastik 3-5 år ............................................................................... 22

H201 - Minidans - piger 3-5 år .............................................................................................. 23

H202 - Spring og leg 4-6 år.................................................................................................... 24

H203 - Yoga-leg 4-6 år .......................................................................................................... 25

H205 - Puslingeholdet 4-6 år ................................................................................................ 26

H211 - Drengefræs 4-6 år ..................................................................................................... 27

H212 - Fart Over Feltet 1, 5-6 år ........................................................................................... 28

H213 - Fart Over Feltet 2, 0.- 1.kl.......................................................................................... 29

H300 - Mini Rytme 0.-1.kl. .................................................................................................... 30

H301 - Spring-rytmetøserne 0.-1.kl. ..................................................................................... 31

H302 - Mix-spring 0.- 1.kl. ..................................................................................................... 32

H303 - Rope-skipping 0.- 1. kl. .............................................................................................. 33

H305 - Spring-ræs, 0.- 2. kl. .................................................................................................. 34

H308 - Spring-rytmepigerne 0.-1. kl...................................................................................... 35

H310 - Fantastiske Tøsers Springhold 1.-3. kl. ...................................................................... 36

H311 - ODK-drengene 1.-3. kl. .............................................................................................. 37

H312 - GymnaHop 1.- 3. kl. ................................................................................................... 37

H321 - Spring-rytmetøserne 2.-3.kl. ..................................................................................... 39

2


H322 - Ropeskipping 2.- 3. kl. ............................................................................................... 40

H324 - Rytmepigerne 2.- 4. kl. .............................................................................................. 41

H334 - Spring-rytmepigerne 2.-3. kl...................................................................................... 42

H335 - Spilophop, pigespring 3.- 5.kl. ................................................................................... 43

H336 - Per 7 Spring 2, 3.- 6. kl. .............................................................................................. 44

H340 - De Seje Tøsers Springhold 4.-5.kl. ............................................................................. 45

H341 - Rytmepigerne 4.- 6. kl. .............................................................................................. 46

H401 - Team All Stars 3.- 9. kl. .............................................................................................. 47

H402 - Akrobatik 4.- 8. kl. ..................................................................................................... 48

H403 - Ropeskipping 4.- 9. kl. ............................................................................................... 49

H404 - Rope-skipping øvede 4.- 9. kl. ................................................................................... 50

H405 - Parkour, Urban tricking og Free running ................................................................... 51

H410 - ZUMBA® 6.-10.kl. ...................................................................................................... 52

H411 - Rytme 13-18 .............................................................................................................. 53

H412 - ODKs juniorhold ........................................................................................................ 54

H421 - X-tra Spring ............................................................................................................... 55

H431 - Power Tumbling ........................................................................................................ 56

H511 - Torsdagsrytme .......................................................................................................... 57

H512 - Torsdagsspring .......................................................................................................... 58

H521 - Bevægelsesværkstedet (udtaget rytmehold) ............................................................ 59

H522 - NY/rytme ................................................................................................................... 60

H524 - Tirsdagsrytme ............................................................................................................ 61

H525 - Show Sjip ................................................................................................................... 62

H531 - Dream Team .............................................................................................................. 63

H601 - Pilates for begyndere ................................................................................................ 64

H602 - Pilates for let øvede .................................................................................................. 65

H603 - Pilates ........................................................................................................................ 66

H604 - Pilates og EFFEKT ....................................................................................................... 67

H605 - Pilates ........................................................................................................................ 68

H606 - Ball-stik 1 ................................................................................................................... 69

H607 - Ball-stik 2 ................................................................................................................... 70

H608 - EFFEKT ....................................................................................................................... 71

H610 - Yoga ........................................................................................................................... 72

H611 - ACT ............................................................................................................................ 73

H612 - ZUMBA® .................................................................................................................... 74

H613 - Onsdagsmotion ......................................................................................................... 75

H621 - Floorball .................................................................................................................... 76

H622 - Volley ........................................................................................................................ 77

H641 - Far - Mor - Løb 1 ........................................................................................................ 78

H642 - Far - Mor - Løb 2 ........................................................................................................ 78

H643 - Far - Mor - Løb 3 ........................................................................................................ 79

H999 - Passivt medlemskab .................................................................................................. 79

3


Velkommen til sæson 2011/2012

Gymnastikforeningen ODK byder velkommen til en ny og spændende sæson, med

masser af gymnastik og andre aktiviteter på Frederiksberg og i København.

ODK starter i denne sæson op med gymnastik på Kildevældsskolen på Østerbro. ODK

har i forvejen mange medlemmer fra Østerbro, og området efterspørger mere

gymnastik.

”Far – Mor – Løb” er en ny satsning i ODK med motions løbetræning for forældre,

der typisk ellers har ventet i omklædningsrummet, hvor barnet er til gymnastik. Nu

kan Mor og Far gøre noget aktivt mens barnet passes, og andre, der ønsker at løbe

med, er naturligvis velkomne.

Du finder i dette program holdbeskrivelser og information om aktiviteter og

tilmelding. For nogle hold er tilmeldingen allerede startet – det fremgår af

www.odk.dk og holdbeskrivelsen. Holdene træner på skoler og i haller rundt omkring

i København.

Desværre er flere haller og skolegymnastiksale på Frederiksberg ramt af vandskader

efter skybruddet 2. juli og skal bl.a. have skiftet idrætsgulv. Det arbejde vil

sandsynligvis pågå ind i vor sæson, men vi kan i skrivende stund ikke få oplysninger

om tidsplaner. ODKs bestyrelse er allerede i gang med at forespørge på alternative

træningssteder, arrangere kompenserende arrangementer (såsom weekendture) og

arrangere træning udendørs i Lindevangsparken. De berørte hold vil blive informeret

gennem SMS og e-mail samt via hjemmesiden.

Vi håber, du finder et eller flere hold som passer dig. Har du spørgsmål til noget, er

du naturligvis velkommen til at kontakte de enkelte instruktører eller en fra

bestyrelsen. Desuden har du i ODK muligheden for at benytte de første 14 dage af

sæsonen til at afprøve flere hold, så længe holdet ikke er fyldt op inden sæsonstart.

Med ønsket om en rigtig god sæson.

Gymnastikforeningen ODK

4


Bestyrelse og udvalg i ODK

Bestyrelsen (gymnastikforeningen@odk.dk)

Formand: Viggo Brøndegaard tlf. 38 86 19 08 viggo@odk.dk

Næstformand: Pia Nisted tlf. 38 71 64 40 pia@odk.dk

Kasserer: Martin Johnsen tlf. 20 67 59 99 martin@odk.dk

Eunice Nielsen tlf. 26 37 55 94 eunice@odk.dk

Paul-Atle Le Fevre Roy tlf. 26 12 25 41 paul@odk.dk

Pelle Ethelberg-Findsen tlf. 60 82 55 43 pelle@odk.dk

Regitze Mouritzen tlf. 28 89 73 97 regitze@odk.dk

Suppleant: Mie Heinkov tlf. 28 56 89 64 mie@odk.dk

Suppleant: Claus Anius Jakobsen claus@odk.dk

Børneudvalg (kids@odk.dk)

Står for afholdelse af børnearrangementer

Anette Bæk Lewkovitch tlf. 39 67 64 14

Annette Kargo tlf. 38 10 36 30

Connie Stibolt Nielsen tlf. 38 74 51 80

Karin Andersen tlf. 39 66 56 28

Lotte Askler Mørch tlf. 51 74 82 69

Hanne Skov Henriksen

Bladudvalg (rasmus@odk.dk)

Laver medlemsbladet Rasmus

Ida Pico Nielsen tlf. 22 27 72 28

Karina Petersen tlf. 35 85 73 63

Line Kristensen tlf. 38 33 15 60

Martin Johnsen tlf. 20 67 59 99

Sommergymnastikudvalg (sommer@odk.dk)

Arrangerer sommergymnastik i Lindevangsparken

Lotte Askler Mørch tlf. 51 74 82 69

Anette Bæk Lewkovitch tlf. 39 67 64 14

Pelle Ethelberg-Findsen tlf. 60 82 55 43

Festudvalg

Står planlægning af sæsonens fester

FUT – ForeningsUdvalgeT

Står for junior/voksen arrangementer

5


Redskabsudvalg

Står for indkøb og vedligeholdelse af redskaber

Viggo Brøndegaard tlf. 38 86 19 08

Paul-Atle Le Fevre Roy tlf. 26 12 25 41

Pelle Ethelberg-Findsen tlf. 60 82 55 43

Claus Anius Jakobsen

Coach-udvalg

Står for planlægning af sæsonens hold og ansætte trænere

Viggo Brøndegaard tlf. 38 86 19 08

Pia Melcher tlf. 38 33 30 36

Paul-Atle Le Fevre Roy tlf. 26 12 25 41

Mie Heinkov tlf. 28 56 89 64

Juniorudvalget

Står for planlægning af foreningsarrangementer for juniorgymnaster

T-shirt udvalg

Står for bestilling og indkøb af opvisnings T-shirts til børnehold

Mie Heinkov tlf. 28 56 89 64

NyTænk

Står for videreudvikling af en sammenhængende forening

Eunice Nielsen tlf. 26 37 55 94

Regitze Mouritzen tlf. 28 89 73 97

Per Gaarde Dvoracek

Foreningens adresse

Gymnastikforeningen ODK CVR-nr.: 29946175

Evas Alle 5 Bank: Danske Bank

2600 Glostrup Reg.nr. 9570 konto 0006024181

Gymnastikforeningen@odk.dk IBAN: DK7530000006024181

Tlf. 61 69 56 35 DGI foreningsnummere: 2108300

og 2108400

6


Hvem er Gymnastikforeningen ODK, og hvad

står vi for?

Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København) blev

stiftet i 1929 af en flok mennesker, der havde gået på

Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Foreningens formål er at tilbyde

gymnastik og andre idrætslige aktiviteter til sine medlemmer samt at

fremme det sociale samvær mellem medlemmerne.

Dette forsøges gjort gennem et bredt udbud af gymnastik for børn, unge og voksne.

Der tilbydes gymnastik på alle niveauer, fra de mindste der kommer for at have det

sjovt sammen med deres forældre, til de lidt ældre børn, der har det sjovt med

hinanden og lærer alle de grundlæggende elementer i gymnastikken. Juniorerne

forsøges uddannet og inddraget i foreningen som bl.a. hjælpeinstruktører. På

voksensiden er der alt fra svedehold over begynderhold til øvede og meget øvede.

Og det er aldrig for sent at blive instruktør. Fælles for alle hold er, at de giver

mulighed for at blive udfordret gymnastikmæssigt, og det er sjovt at være med.

ODK er kendetegnet ved være en gymnastikforening med en stærk foreningsånd, der

har rødder i breddeidrætten, og hvor det forventes, at medlemmerne deltager aktivt

i andre aktiviteter end den ugentlige træning.

Der arrangeres derfor andre tilbud såsom fester, hyggeaftener,

børnearrangementer, mv., hvor man som medlem af ODK selv medvirker til at skabe

rammerne og gøre det sjovt at deltage. Det er medlemmerne selv, der f.eks. gennem

foreningens udvalg, står for disse arrangementer.

I ODK er det nøgleord som alsidige tilbud, gode og veluddannede instruktører, godt

kammeratskab, positiv indstilling og glæde ved bevægelse, der går igen i de

aktiviteter, der foregår.

Det er gennem disse værdier, ODK prøver at skille sig ud fra mængden og være

stedet, hvor man møder andre mennesker, der kan lide at bevæge sig og er indstillet

på at involvere sig aktivt i foreningslivet.

7


Praktiske oplysninger og tilmeldinger

Tilmelding

Der er normalt meget stor søgning til ODK’s børnehold, og desværre vil mange børn

normalt blive afvist hvert år. ODK afviser også, hvis der er uregelmæssigheder i

tilmeldingen, så det er meget vigtigt at gøre det korrekt. Men fortvivl ikke – det går

næsten altid godt, og ODK har oprettet mange nye hold de sidste par år.

Tilmelding til hold sker typisk af forældre til børn via PC på internettet og på

minuttet de to aftner, hvor der åbnes for tilmelding. For start efterår 2011 er det den

15. august fra kl. 21 for medlemmer og den 17. august fra kl. 21 for nye medlemmer.

For nogle hold vil der blive åbnet for tilmelding inden 15. august - det vil for de hold

fremgå af holdbeskrivelsen. Der er fri tilmelding til hold som starter senere f.eks. i

januar. Den server, som modtager tilmeldingen 17. august kl. 21 får mange ordrer på

een gang, så man bør være lidt tålmodig med svartiden. Al tilmelding og betaling

foregår således normalt via www.odk.dk og efter først til mølle princippet. Vil du

tilmelde dig eller dit barn ved tilmeldingsstart, og ikke selv har mulighed for at betale

med dankort ved en PC denne dag, må du bede en ven eller familie om at foretage

tilmeldingen for dig.

Man KAN godt tilmelde og betale med girokort, men dette vil normalt være for sent

til børnehold og nogle voksenhold.

Hvis der skulle opstå problemer ved betalingen, så har du to dage til at få det på

plads, inden din tilmelding automatisk slettes.

Du har i ODK muligheden for at benytte de første 14 dage af sæsonen til at afprøve

flere hold, så længe holdet ikke er fyldt op inden sæsonstart.

Profil

På www.odk.dk skal en personprofil oprettes før holdtilmelding kan ske, og det er

ODK’s erfaring, at de fleste fejl opstår her. Skal et barn tilmeldes, så er det barnets

data, som skal indtastes og ikke forældrenes. På forældre/barn-hold er det barnets

profil, som skal anvendes. Medlemmets årgang og køn anvendes til at sortere på

hvilke hold, du kan vælge. Mobiltelefonnummer anvendes senere til SMS-beskeder

med holdbeskeder, som f.eks. en aflysning af en træningsaften.

Er du et nyt medlem, så skal du først klikke ”Mit ODK” og så ”JEG ER NY OG VIL

GERNE OPRETTES”. Og så indtastes profilen. Efterfølgende sender systemet en email

til dig med medlemsnummer og password. Du kan sagtens oprette profilen

allerede nu før selve tilmeldingen, og det anbefales.

Er du allerede medlem, så findes din profil allerede, og du kan logge ind med

medlemsnummer og password. Men check allerede at alt står korrekt, og at du har

8


medlemsnummer og password parat. Du kan få tilsendt dit password og

medlemsnummer til din e-mail og SMS via ”Mit ODK” og så ”Jeg har glemt

adgangskoden”. Hvis det ikke lykkedes at logge på, så kontakt kasserer@odk.dk

senest 5 dage før holdtilmeldingen starter. Dine medlemsrettigheder forsvinder, om

du opretter dig selv på ny.

Du skal som forældre sørge for at logge helt ud og logge ind igen, hvis du skal have

barn nr. 2 tilmeldt med andet medlemsnummer og andet password! Klik på ”log off”

øverst på medlems-menu-siden.

Hold venligst profilen opdateret, hvis du skifter adresse, e-mail-adresse, mobilnummer

med mere. Ellers kan foreningen miste kontakten. Alternativt kan du sende

ændringer til foreningens kasserer, kasserer@odk.dk.

Kontingentets størrelse er angivet ved hver holdbeskrivelse. Ved deltagelse på flere

hold, gives der 40% rabat på det beløb, som overstiger kr. 1.200,- pr. medlem.

Holdtilmelding og betaling af kontingent

Holdtilmelding for efteråret 2011 kan ske fra den 15. august kl. 21 for medlemmer

og fra den 17. august kl. 21 for nye medlemmer. For enkelte hold vil der blive åbnet

for tilmelding inden 15. august - det vil for de hold fremgå af holdbeskrivelsen.

Indtastning af personprofil kan ske inden disse datoer.

Gå på www.odk.dk og log på Mit ODK med det medlemsnummer, som skal tilmeldes.

Klik på ”Tilmeld hold”

Listen vil vise de hold, som du kan tilmelde dig, ud fra din alder og dit køn. Alder og

køn er angivet i din profil.

Klik på ”Tilmeld” ud for det/de hold, som du vil tilmeldes. Efter du har valgt ”Tilmeld”

vil der komme et rødt kryds i en hvide cirkel, som angiver du har valgt holdet.

Fortryder du kan du klikke ”Slet”, og valget fjernes igen. Du kan også vælge flere

hold. Tilmelding er personlig, og kan ikke videregives.

Klik herefter ”Godkendelse”

I næste trin skal du godkende forenings betingelser, vedtægter og samværspolitik.

Sæt flueben i firkanten og klik ”Godkend”

Herefter klik ”Betaling” og Klik ”Betal”

Gennemfør betaling med Dankort

9


Efterfølgende skal der logges ud og logges ind igen med nyt medlemsnummer for at

tilmelde andre medlemmer. Alle medlemmer skal have eget medlemsnummer og

profil.

Tilmeldingen for hold i efteråret skal gennemføres senest 1. oktober. Men som

sagt, så kan det være alt for sent for børn og nogle voksenhold. For at deltage i

træning og arrangementer efter 1. oktober 2011, kræves et gyldigt medlemskab af

foreningen. Medlemskab er kun gyldigt, når kontingentet er betalt. Vær derfor sikker

på, at betaling er gennemført. Tilmeldinger uden betalinger vil uden varsel blive

afvist i løbet af et par dage - også på ventelister.

Som bevis for medlemskab og en plads på holdet modtager du en ordrebekræftelse

pr. e-mail. Dermed kan du godt møde op til første træning. Har du ikke modtaget en

e-mail kan du også tjekke din tilmelding på Mit ODK. Ordrebekræftelsen vil dog ikke

være gyldig uden at betalingen er gennemført.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde din holdtilmelding med en e-mail til kasserer@odk.dk eller anden

verificerbar besked til kasserer, som tydeligt angiver, hvem du er og hvilket hold det

angår. Den besked skal være modtaget senest 9 dage efter første annoncerede

træning. Det vil sige, at der kan deltages i to træninger inden beslutningen skal

tages, hvis holdet træner en gang om ugen. Er du meldt til og har betalt efter

sæsonstart, skal beskeden være kassereren i hænde senest 9 dage efter betaling.

Du skal have betalt for at prøve eller se hold, som er fyldte (med aktiv venteliste).

For hold, som ikke er fyldte, vil du frit kunne komme og prøve holdet de første to

annoncerede træninger uden at have betalt - men du risikerer, at andre får tilmeldt

sig og fylder holdet inden dig.

Ventelister

Ved hvert hold er angivet et maksimalt deltagerantal, som er fastsat i samarbejde

mellem bestyrelsen og instruktørerne for de enkelte hold. Når et hold er blevet fyldt

med deltagere vil der automatisk blive oprettet en venteliste til holdet, som man så

kan melde sig på. En ventelisteplads koster 10 kr.

ODK oplever, at nogle medlemmer efter de første to træninger finder ud af, at de vil

flyttes til et andet hold eller stoppe. Dermed kan der opstå ledige pladser på et hold,

som ellers er totalt udsolgt. ODK kontakter så dig på ventelisten (via e-mail og SMS),

for at fylde holdet op igen, og du har nu to dage til af få betalt - ellers risikerer du, at

en anden får pladsen. (se også afsnit ovenfor om fortrydelsesret).

10


Af hensyn til fremtidig planlægning i forhold til at oprette ekstra hold, så anbefaler

ODK at benytte ventelisten. Desuden holder ODK dig også orienteret via e-mail, hvis

et lignende nyt hold vil blive oprettet.

Flytte til andet hold

Ønsker du at flytte hold i løbet af de første 14 dage, kan det godt lade sig gøre, hvis

der er ledige pladser på holdet, som du ønsker at flytte til.

Er det sikkert at betale via internettet?

Tør du betale med dankort i en normal butik, tør du også her. Betalingsdelen er lavet

af firmaet DanDomain, som lever op til alle de sikkerhedskrav, der er stillet og er

godkendt og certificeret af PBS. Al kommunikation mellem DanDomain’s

betalingssystem og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL forbindelse. ODK er

ligeledes blevet godkendt af PBS. (Link til PBS’s godkendelse af DanDomain:

http://tinyurl.com/2eeutkl)

Alternativ betaling?

Hvis du ikke selv kan, eller kan få nogen til at lave en betaling med dankort via

internettet for dig, så kan du som alternativ gå ned på et posthus og betale med

posthusets girokort eller via netbank. Du skal betale til Danske Bank reg. 9570 konto

6024181 (Giro 6024181). Angiv medlemsnummer, navn, adresse, tlf., fødselsdato og

holdnr. Denne indbetalingsmåde sikrer dig dog ikke nødvendigvis en af de ledige

pladser, hvis der er udsolgt når vi ca. hver 14. dag registrerer indbetalinger på denne

måde. Manuelle indbetalinger vil først blive registreret på et tidspunkt efter der er

åbnet op for tilmeldinger.

Snyd

Opdages snyd i forbindelse med tilmeldingen vil det medføre ekskludering fra

foreningen. Her er nogle eksempler på, hvad der anses for snyd:

Ændring af fødselsdato for at passe til andre hold.

Ændre køn og lignende for at få adgang til andre hold

Overdragelse af medlemskab ved ændring af navn og adresse

Alle ændringer i profilen informeres til kassereren, som tjekker ændringerne for

udsædvanlige ændringer.

Sæsonen 2011/2012

Med mindre andet er angivet i holdbeskrivelsen, starter sæsonen den 1. september

og slutter den 30. april.

11


Vigtige datoer i sæson 2011/2012

Dato

2011

Arrangement Arrangør

23. august UBI opstartsmøde ODK

1. september Sæsonstart ODK

8. oktober Efterårsarrangement børneudvalget

17-23 oktober Efterårsferie skolerne

26. november Julearrangement Børneudvalget

21. december - 3. Juleferie Frederiksberg

januar

kommune

19. december - 4 Juleferie københavns

januar

2012

kommune

januar Stenbrostævne DGI

13-19 februar vinterferie skolerne

25. februar Fastelavnsfest

Forårsstævne for

Børneudvalget

junior/voksen DGI

2-9 april Påskeferie

14. april

18. april

ODK's forårsopvisning og

voksenfest

Generalforsamling

ODK/ODK Nord

12

ODK

Bestyrelsen


Kom og prøv

For at nye medlemmer kan finde netop det hold, som passer dem, og for at gamle

medlemmer kan prøve nye hold af, giver vi mulighed for at man frit kan prøve de

forskellige hold i de første to uger af sæsonen. Det er dog ikke muligt på de hold,

som bliver udsolgt inden sæsonstart, hvilket ofte sker på børneholdene og enkelte

voksenhold. Her gælder først-til-mølle princippet. Har du betalt som én af de første

er du med. Dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at afvise børn, som er tilmeldt

under falske forudsætninger.

Er du i tvivl om det er noget for dig at gå til gymnastik, så er der kun en ting at gøre:

kom og prøv –det koster dig ikke noget, med mindre du altså vælger at gå på holdet.

Men husk: Jo længere du venter med at tilmelde dig, jo større er risikoen for at

holdet er fuldt optaget.

Tilmelder du dig et hold inden sæsonstart og finder ud af at det ikke er noget for dig,

kan du få kontingentet retur, hvis du melder dig fra senest 9 dage efter den første

træning efter tilmelding

Flere hold end programmet viser

Dette program indeholder de hold, som er blevet fastlagt sidst i juli måned 2011.

Der kan komme ændringer til programmet og tit bliver der ansat instruktører helt

frem til sæsonstart. Derfor kan der komme flere hold til end dem, der står i dette

program. ODK’s bestyrelse arbejder hele tiden på at finde flere spændende

holdtyper og dygtige instruktører.

Hold øje med vores hjemmeside www.odk.dk

13


Adresser på træningssteder

Det Blå Hus Lindevangsskolen

Bille Brahes Vej 2 P.G. Ramms Allé 26

1963 Frederiksberg 2000 Frederiksberg

(Ring på ”Salen”)

DGI-byen Skolen på La Cours Vej

Tietgensgade 65 La Cours Vej 2

1704 København V 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Gymnasium Skolen ved Søerne

Falkoner Plads 2 Niels Ebbesensvej 10

2000 Frederiksberg 2000 Frederiksberg

(Indgang via skolegården)

Institut for Idræt (IFI) Tre Falke Hallen

Nørre Alle 51 Junggreensvej 12 C

2200 København N 2000 Frederiksberg

Johannesskolen Utterslev Skole

Troels-Lunds Vej 15 Skoleholdervej 20

2000 Frederiksberg 2400 København NV

(indgang via skolegården

og ned ad trappen)

Kildevældsskolen Vesterbro Ny Skole

Bellmansgade 5A Slesvigsgade 6

2100 København Ø 1762 København V

Der er links til kort med vejviser ved

holdlisten på odk.dk

14


Holdbeskrivelser

For de fleste børnespringhold vil der blive tildelt minimum 2 hjælpetrænere. De er

kun enkelte steder vist her i det trykte program, men efterhånden vil de være at se på

www.odk.dk

H101 og H102 - Stimulastik for babyer

Sans, leg og lær - oplev glæden ved at bevæge dig sammen med dit barn. Kom og få

nogle sjove og lærerige timer med dit barn – de små elsker at bruge kroppen og får

ekstra fart på udviklingen, når sanser og motorik bliver stimuleret.

Stimulastik fokuserer på stimulation af de basale sanser, som er grundlæggende for

al udvikling. Stimulastik er et ergoterapeutisk koncept, som handler om stimulation

og gymnastik for spædbørn, hvor børn, forældre og bevægeglæde er i fokus.

Træneren giver råd og vejledning omkring barnets udvikling og trivsel undervejs.

Holdet er for børn, der ved sæsonstart er 2-9 måneder gamle, og som kommer med

mor eller far. Medbring gerne et håndklæde, som barnet kan ligge på.

Husk at tilmelde med barnets navn og data, ikke forældrenes. Holdet er indtil jul, og

der undervises 12 gange.

Træner:

Ingrid Hallas-Møller, tlf. 26823871, ingrid@stimulastik.dk

Tid H101: Fredag kl. 9.30 - 10.45

Tid H102: Fredag kl. 10.55 - 12.10

Sted: Det Blå Hus, 1. sal

Pris: kr. 540,-

Første træning: 9. september 2011

Max. deltagerantal: 15

15


H112 - Bleræs Forældre/barn 1-3 år

Her er holdet for børn og forældre, som har lyst til at lege, tumle, synge, hoppe,

springe og hygge sammen (og som alligevel er oppe søndag morgen).

Vi bygger spændende og udfordrende redskabsbaner ved hver træning og laver

forskellige fælles aktiviteter som f.eks. motoriktræning, sange, fælles opvarmning

mm. Holdet lægger op til, at man som forælder selv er aktiv og medansvarlig for at

udfordre sit barn på det niveau, som passer til barnet. Der er plads til, at både mor

og far er med til gymnastik. Der vil også i denne sæson være lidt hop og sved på

panden til de forældre der har lyst til det.

Træner:

Charlotte Søby Vestergaard, tlf. 40905238, charlotte_vestergaard@hotmail.com

berit jellum-abildgaard, tlf. 32107560, berit@jellum.dk

Ulla Høeberg Jørgensen, tlf. 27215955, hoeeberg@hotmail.com

Tid: Søndag kl. 9.00 - 10.00

Sted: Utterslev Skole

Pris: kr. 840,-

Første træning: 4. september 2011

Max. deltagerantal: 35

16


H113 - Krop og Fantasi, Forældre/barn 2-3 år

Vi skal lege, synge, bevæge os og danse til musik, og vi skal finde en masse redskaber

frem, som vi kan springe rundt på. Vi skal kravle højt op og hoppe ned og lande

blødt. Vi skal løbe, hoppe, rulle og snurre rundt, så vi bliver helt rundtossede.

Holdet er en blanding af bevægelse, leg, sang og drama. Der er fokus på udvikling af

motorik og fantasi i en legende atmosfære.

Forældre deltager aktivt og støttende med hvert sit barn. Barnet skal være født i

2008 eller 2009.

Det er planen, at holdet starter efter efterårsferien, men check hjemmesiden for

ændringer.

Træner:

Alette Raft Rasmussen, tlf. 26250527, aletteraft@me.com

Rikke Birkedal, tlf. 30824838, rikkebirkedalhansen@gmail.com

Tid: Onsdag kl. 16.30 - 17.30

Sted: Skolen ved Søerne, øverste sal

Pris: kr. 690,-

Første træning: 26. oktober 2011

Max. deltagerantal: 25

17


H114 - Forældre-barn 2-4 år

Find gymnastiktøjet frem og tag din far og/eller mor med, for nu skal vi rigtig lege,

tumle, hoppe, springe, synge og bevæge os til musik. Vi skal undersøge kroppens

muligheder på spændende redskabsbaner, som udfordrer motorikken – vi skal

kravle, løbe, hoppe, dreje rundt, trille, svinge, hænge i armene, slå kolbøtter, stå på

hænder mm. Vi skal efterligne mor/far, som forventes at være omklædt og aktiv, og

vi lover at alle – voksne som børn – vil kunne mærke deres hjerte banke hurtigere.

Vi vil arbejde meget med gentagelse og genkendelighed hvad angår

opvarmningslege og redskaber, så børnene føler sig trygge og efterhånden kan synge

med på sangene mv.

Træner:

Jane Munk Ruby, tlf. 28608273, jsolgaard@gmail.com

Pia Sandfeld Melcher, tlf. 38333036, PMELCHER@ifi.KU.DK

Tid: Tirsdag kl. 16.30 - 17.30

Sted: Skolen på La Cours Vej, øverste gymnastiksal

Pris: kr. 790,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 20

18


H116, H117 - Fredags forældre/barn, 3 - 5 år

Kom sammen med dit barn og slut ugen med at have det sjovt i gymnastiksalen. Vi

leger og bevæger os til gymnastik, bruger legeredskaber og den sidste halve time

finder vi masser af redskaber frem og bygger redskabsbaner. Det er en forudsætning

at alle er omklædte og aktive. Små og store – alle er med.

Vi vil synge, lege og gynge. Kravle, hænge og rulle. Løbe, hoppe og springe. Bemærk

aldersgrænsen, således at alle børn får glæde af undervisningen.

Instruktørerne udgør et team, der planlægger gymnastikken sammen. Der vil dog

oftest kun være én underviser hver gang.

Tilmelding inden sæsonstart er nødvendig!

Træner:

Ida Tingman Møller, tlf. 38192720, ida_tingman@hotmail.com

Klara Gade Thomsen, tlf. 38711217, klaragade@hotmail.com

Hanne Thomsen, tlf. 38881664, ht@cg-gym.dk

Lisbet Sørup Heinsen, tlf. 38813010, lisbetsh@hotmail.com

Tid H116: Fredag kl. 16.30 - 17.30

Tid H117 Fredag kl. 17.30 - 18.30

Sted: Skolen ved Søerne, øverste sal

Pris: kr. 790,-

Første træning: 2. september 2011

Max. deltagerantal: 23

19


H118 - Tumlingerne 1, F/B 3-5 år

Her skal vi hoppe, springe, lege, danse og bevæge os til musik og brænde en masse

energi af. Måske har du gået til gymnastik før, eller måske er du bare vild med at

bevæge dig - der bliver udfordringer, sjove lege og masser af gymnastik på redskaber

til alle.

Vi er så store, at vi i løbet af timen prøver at lave gymnastik uden mor og far, men

ind imellem skal de hjælpe dig og de andre børn med at slæbe redskaber, lave

akrobatik, spille bold, lave kolbøtter og andre sjove ting. Igen i denne sæson vil der

også være lidt hop og sved på panden til jer forældre.

Træner:

Lise Bjerre, tlf. 39299311, lise_bjerre@hotmail.com

Connie Rosenbæk Drøgemüller, tlf. 36468468, crg@email.dk

Trine Skov, tlf. 21822957, trine.eysturoy@gmail.com

Tid: Søndag kl. 10.10 - 11.10

Sted: Utterslev Skole

Pris: kr. 840,-

Første træning: 4. september 2011

Max. deltagerantal: 30

20


H119 - Tumlingerne 2, F/B 3-6 år

Her skal vi hoppe, springe, lege og brænde en masse energi af. Måske har du gået til

gymnastik før, eller måske er du bare vild med at bevæge dig - der bliver

udfordringer, sjove lege og masser af gymnastik på redskaber til alle.

Vi er så store, at vi i løbet af timen prøver at lave gymnastik uden mor og far, men

ind imellem skal de hjælpe dig og de andre børn med at slæbe redskaber, lave

akrobatik, spille bold, lave kolbøtter og andre sjove ting. Igen i denne sæson vil der

også være lidt hop og sved på panden til de jer forældre.

Træner:

Line Thygesen, tlf. 88 91 71 16, tilline@hotmail.com

Hanne Frølund, tlf. 25850049, hannefrolund@gmail.com

Martin Madsen, tlf. 38161742, MARTIN@RAASKOV.DK

Tid: Søndag kl. 11.20 - 12.20

Sted: Utterslev Skole

Pris: kr. 840,-

Første træning: 4. september 2011

Max. deltagerantal: 35

21


H120 - Forældre-barn Gymnastik 3-5 år

Find gymnastiktøjet frem og tag din mor eller far med til gymnastik. Her skal vi

hoppe, springe, lege og brænde en masse energi af. Vi skal bevæge os, lege til musik,

bruge legeredskaber og bolde, svinge i tove og bygge redskabsbaner. Vi skal

efterligne mor eller far, som forventes at være aktive og omklædte. Både voksne og

børn vil få pulsen i vejret. Vi vil sørge for udfordringer undervejs, men også en

gentagelse så gymnastikken bliver genkendelig og tryg.

Holdet lægger op til, at man som forældre selv er aktiv og medansvarlig for at

udfordre sit barn.

Vi glæder os til at se jer.

Træner:

Sisse Lauenborg Hansen, tlf. 22240620, zizhansen@hotmail.com

Sandra Thielsen, tlf. 28719469, Sandrathielsen9@hotmail.com

Mona Brandt, tlf. 21255998, mona.ols@gmail.com

Tid: Onsdag kl. 17.00 - 18.00

Sted: Kildevældsskolen Gymnastiksal B

Pris: kr. 790,-

Første træning: 14. september 2011

Max. deltagerantal: 22

22


H201 - Minidans - piger 3-5 år

Er du en frisk pige der elsker at hoppe rundt til god børnemusik, lege og tøsehygge? -

Så er dette hold lige noget for dig! Holdet er for alle danseglade piger der har lyst til

en times prinsessehygge med lege med og uden håndredskaber, musik og minidans.

Da vi er store piger kigger vores forældre kun på de første par gange og så er holdet

ellers helt uden forældre. Vores gymnastiktimer sammen har som mål at give os

motorisk træning og bevidsthed, større musikforståelse i form af enkelte og meget

simple koreografier og ikke mindst en masse sociale færdigheder.

Vi glæder os meget til at se dig!

Træner:

Mathilde Ellegaard Sørensen, tlf. 38879391, berit@ellegaard.cc

Anna Høck Tøt, tlf. 22214963, annahocktot@gmail.com

Tid: Onsdag kl. 17.00 - 18.00

Sted: Skolen på La Cours Vej, øverste gymnastiksal

Pris: kr. 640,-

Første træning: 7. september 2011

Max. deltagerantal: 30

23


H202 - Spring og leg 4-6 år

Her skal der være fuld fart på – hele tiden. Vi skal kravle, klatre, hænge, løbe,

springe, hoppe, gynge og lære ruller, kolbøtter, håndstand, saltoer og måske

kraftspring. Efter 5-10 min. opvarmning bruger vi alle redskaber og alle

gymnastiksalens faciliteter til at lege det hele ind. Lytte til de voksne og vise hensyn,

bliver de opdragende elementer. Kom og giv den gas.

Hvis man godt kan lide at motionere, kan man tage en løbetur med de andre

forældre, mens ungerne springer rundt i gymnastiksalen.

Træner:

Anne Skovbjerg Poulsen, tlf. 33792029, annpou@hotmail.com

Jesper Sandfeld Melcher, tlf. 38333036, sandfeld@ifi.ku.dk

Tid: Tirsdag kl. 17.30 - 18.30

Sted: Skolen på La Cours Vej, øverste gymnastiksal

Pris: kr. 790,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 25

24


H203 - Yoga-leg 4-6 år

Til yoga-leg medbringer vi yogastillingerne ind i et legende og super sjovt univers. Vi

tager på yoga-rejser til sjove steder og fjerne lande (ved hjælp af fantasi), hvor vi

møder andre kulturer, natur, dyr og sjove lege. Yoga-leg består både af yogastillinger,

dans, thai-massage og sjove lege.

Yoga forøger:

Styrke og smidighed

Sansebevisthed og korpsbevisthed

Vejrtrækningsbevisthed

Evne til samarbejde

Glæder mig rigtig meget til at se dig til yoga-leg.

Træner:

Katja Petersen Elley, tlf. 27217242, embracelife@live.dk

Tid: Mandag kl. 17.00 - 18.00

Sted: Skolen på La Cours Vej, øverste gymnastiksal

Pris: kr. 640,-

Første træning: 5. september 2011

Max. deltagerantal: 20

25


H205 - Puslingeholdet 4-6 år

Måske har du gået til gymnastik før, eller måske er du bare vild med at bevæge dig.

Der bliver fart over fældet, når vi skal lave sjove lege, tumle, hoppe, springe, synge

og bevæge os til musik. Vi skal udfordre kroppens muligheder på spændende

redskabsbaner.

– vi skal kravle, løbe, hoppe, dreje rundt, trille, svinge, hænge i armene, slå

kolbøtter, stå på hænder mm. Vi er så store, at vi godt kan lave gymnastik uden mor

og far, som venter i omklædningsrummet.

Vi glæder os til at se dig.

Træner:

Sisse Lauenborg Hansen, tlf. 22240620, zizhansen@hotmail.com

Sandra Thielsen, tlf. 28719469, Sandrathielsen9@hotmail.com

Tid: Onsdag kl. 18.00 - 19.00

Sted: Kildevældsskolen Gymnastiksal B

Pris: kr. 790,-

Første træning: 14. september 2011

Max. deltagerantal: 30

26


H211 - Drengefræs 4-6 år

Hvis du er en dreng mellem 4 og 6 år, der godt kan lide at hoppe ud fra noget højt

(og lande i noget blødt), lege vilde lege, lave sprællemandshop, lære at lave salto og

meget mere, så skal du komme til drengefræs!

Forældrene sidder i omklædningsrummet og hygger, måske med medbragt kaffe og

aviser, så du skal være gammel nok til at undvære dem en time. Vi glæder os til at se

dig til springgymnastik.

Se også Far - Mor - Løb 1

Træner:

Mette Samuelsen, tlf. 38798890, vejlsam@hotmail.com

Sophie Kargo, tlf. 38103630, s-kargo@hotmail.com

Hjælpetræner: Kristoffer Broe Kristiansen

Tid: Tirsdag kl. 16.30 - 17.30

Sted: Skolen ved Søerne, øverste sal

Pris: kr. 790,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 25

27


H212 - Fart Over Feltet 1, 5-6 år

Holdet er for drenge og piger med krudt i kroppen, og mod på at vende op og ned på

hovedet.

Dette sker via spring på måtte og i minitrampolin, og ved brug af en masse

redskaber. Ydermere vil der altid være musik i timerne, så vi har nogle rytmer at

bevæge os til.

Vi glæder os til at se dig!

Træner:

Ida Nicoline Karnil Bernskov, tlf. 50494133, idankb@hotmail.com

Ea Thornæs Ankergren, tlf. 26843393, ea.ankergren@gmail.com

Hjælpetræner: Amalie Moesgaard

Tid: Torsdag kl. 16.30 - 17.30

Sted: Skolen på La Cours Vej, øverste gymnastiksal

Pris: kr. 790,-

Første træning: 1. september 2011

Max. deltagerantal: 25

28


H213 - Fart Over Feltet 2, 0.- 1.kl.

Holdet er for drenge og piger med krudt i kroppen, og mod på at vende op og ned på

hovedet.

Dette sker via spring på måtte og i minitrampolin, og ved brug af en masse

redskaber. Ydermere vil der altid være musik i timerne, så vi har nogle rytmer at

bevæge os til.

Vi glæder os til at se Jer!

Se også Far - Mor - Løb 3

Træner:

Ida Nicoline Karnil Bernskov, tlf. 50494133, idankb@hotmail.com

Ea Thornæs Ankergren, tlf. 26843393, ea.ankergren@gmail.com

Hjælpetræner: Amalie Moesgaard

Tid: Torsdag kl. 17.30 - 18.30

Sted: Skolen på La Cours Vej, øverste gymnastiksal

Pris: kr. 790,-

Første træning: 1. september 2011

Max. deltagerantal: 25

29


H300 - Mini Rytme 0.-1.kl.

Er du en frisk pige, der altid får lyst til at danse, når du hører musik? - Så er mini

rytme lige noget for dig!

Mini rytme vil blive en time med god musik og fart over feltet. Vi vil fokusere på

grundøvelser, som vi vil indøve gennem leg, så pigerne fra start af får en

fornemmelse af de fantastiske øvelser i den rytmiske gymnastik. I vores daglige

træning vil vi også fokusere meget på det sociale, da vi alle skal kunne lide at gå til

gymnastik med hinanden. Vi vil arbejde os hen i mod en opvisning, der er bygget op

af små rytmiske sekvenser.

For at få det optimale ud af træningen ser vi helst, at forældrene ikke er tilstede

under træningen. Dog må i gerne kigge på de første par gang, så vi alle bliver trygge

ved at være til gymnastik.

Vi glæder os til at se jer til en sæson fyldt med rytmiskgymnastik, dans, leg og en

masse pige hygge!

Træner:

Anna Høck Tøt, tlf. 22214963, annahocktot@gmail.com

Mathilde Ellegaard Sørensen, tlf. 38879391, berit@ellegaard.cc

Tid: Onsdag kl. 18.00 - 19.00

Sted: Skolen på La Cours Vej, øverste gymnastiksal

Pris: kr. 640,-

Første træning: 7. september 2011

Max. deltagerantal: 25

30


H301 - Spring-rytmetøserne 0.-1.kl.

På Spring-rytme tøserne er vi friske på at lege og naturligvis lære en masse

gymnastik samtidig.

Vi, trænere lægger vægt på, at du har det sjovt, og at du efter timen glæder dig til

næste super gymnastiktime. I løbet af sæsonen vil du lære at danse, slå kolbøtter,

vejrmøller og måske en enkelt salto eller to og al mulig anden gymnastik.

Til sidst på sæsonen skal vi øve hen mod en opvisning, hvor vi skal vise de stolte

forældre, hvad vi har lært i løbet af året.

Træner:

Kristina Jensen, tlf. 27383866, kjensen1993@hotmail.com

Christian Olesen, tlf. 28496027, chriso147@hotmail.com

Sofie Bolmgren, tlf. 26199021, SofieBolmgren@gmail.com

Tid: Tirsdag kl. 17.00 - 18.00

Sted: Kildevældsskolen Gymnastiksal B

Pris: kr. 740,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 25

31


H302 - Mix-spring 0.- 1.kl.

Mix-springhold er for seje piger og drenge, der har mod på at slå kolbøtter, lave

vejrmøller, saltoer, stå på hovedet og meget mere. Vi skal bruge alle redskaberne til

at bygge baner og så får vi en masse udfordringer og lærer en masse. Og så skal vi

selvfølgelig have det sjovt!

For at opnå en rimelig fordeling af piger og drenge, så sker tilmelding på et pigehold

H302P og et drengehold H302D.

Træner:

Mette Samuelsen, tlf. 38798890, vejlsam@hotmail.com

Sophie Kargo, tlf. 38103630, s-kargo@hotmail.com

Hjælpetræner: Kristoffer Broe Kristiansen

Tid: Tirsdag kl. 17.30 - 19.00

Sted: Skolen ved Søerne, øverste sal

Pris: kr. 740,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 12 piger og 12 drenge

32


H303 - Rope-skipping 0.- 1. kl.

Er du frisk på at sjippe, så er dette holdet for dig.

Du kommer til at sjippe i enkelt tov, kryds og dobbelt og lære tricks. Og du prøver

også buetov enkelt og 2 buetove (doubledutch). Vi skal også sjippe flere i samme

tov. For at blive rigtig god til rope skipping, er man nødt til at øve det samme om og

om igen.

Vi vil desuden komme til at træne styrke og smidighed.

Vi glæder os til at se dig!

Træner:

Jette Fussing, tlf. 33242226, j_fussing@hotmail.com

Hjælpetræner: Louise Tunning

Hjælpetræner: Celie Tychsen

Hjælpetræner: Hanna Norman Fussing

Tid: Onsdag kl. 16.30 - 17.30

Sted: Skolen ved Søerne, nederste sal

Pris: kr. 590,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 24

33


H305 - Spring-ræs, 0.- 2. kl.

Spring-ræs er et hold for dig, der kan lide at lege og bevæge dig sammen med andre

drenge og piger. Der bliver fart over feltet og sved på panden, og uanset om du har

gået til gymnastik før eller bare har lyst til at lære det, vil der være masser af

aktivitet og udfordringer til dig. Du kommer til at lære sjove lege, udvikle din motorik

og lære en masse spring på det niveau, der passer til dig.

Holdet er uden forældre. Din mor eller far kan f.eks. tage en løbetur rundt om den

nærliggende Utterslev Mose, mens vi træner. Vi har dog ved hver træning brug for

hjælp til redskaber og let modtagning af et par forældre – det vil vi organisere i løbet

af de første træningsgange.

Aldersgrænsen er retningsvisende - det er klassetrinet der er afgørende for om man

kan gå på holdet.

Træner:

Hanne Frølund, tlf. 25850049, hannefrolund@gmail.com

Martin Madsen, tlf. 38161742, MARTIN@RAASKOV.DK

Hjælpetræner: Tina Visholm Jensen

Tid: Søndag kl. 12.30 - 13.30

Sted: Utterslev Skole

Pris: kr. 740,-

Første træning: 4. september 2011

Max. deltagerantal: 30

34


H308 - Spring-rytmepigerne 0.-1. kl.

Spring-rytmepigerne er et hold for piger, som slet ikke kan sidde stille, men gerne vil

lege, danse og springe. Det betyder ikke noget, om du har lavet gymnastik før, eller

du er helt ny – her er plads og udfordring til alle.

Til træning skal vi lege, danse, og lære at lave høje opspring i trampolinen, flotte

koldbøtter, vejrmøller, stå på hænder og måske lave en salto. Dertil kommer nogle

små rytmiske serier til musik. Sidst på sæsonen kombinerer vi det hele til et brag af

en opvisning, hvor vi skal vise, hvor dygtige vi er blevet. Der bliver gang i den, røde

kinder og sved på panden.

Så hvis du har lyst til at lære en masse flotte spring og nogle skønne serier og

samtidig have det sjovt, så er dette hold lige noget for dig.

Instruktører meddeles senere.

Træner:

Tid: Onsdag kl. 17.00 - 18.00

Sted: Utterslev Skole

Pris: kr. 740,-

Første træning: 7. september 2011

Max. deltagerantal: 30

35


H310 - Fantastiske Tøsers Springhold 1.-3. kl.

Holdet for seje piger der gerne vil gå til springgymnastik. Om du har lavet gymnastik

før er lige meget – det vigtigste er, at du synes, det kunne være helt vildt sjovt at

lave koldbøtter i luften og masser af flik-flak – måske har du set The Flying Superkids

og tænker: ”det vil jeg også gerne kunne”…

Der vil være fuld fart på, der skal både rystes baller til god musik, leges, tumles på

redskaber og springes en masse. Selvfølgelig skal vi også lave en masse fis og ballade

som kun os Tøser kan finde ud af hi hi... Til slut vil vi tage til opvisning og viser hvor

FANTASTISKE vi er blevet – jubiiiii…

Kom og vær med på De Fantastisk Tøsers Springhold – vi ses…

Træner:

Carina Busk, tlf. 26841519, carinabusk@gmail.com

Emilie Andresen, tlf. 51643402, emilie.andresen@gmail.com

Hjælpetræner: Theis Kjærbo

Hjælpetræner: Emma Kjeldstrøm Fischer

Hjælpetræner: Aysel Buhl Peker

Tid: Mandag kl. 16.30 - 18.00

Sted: Skolen ved Søerne, øverste sal

Pris: kr. 790,-

Første træning: 5. september 2011

Max. deltagerantal: 35

36


H311 - ODK-drengene 1.-3. kl.

ODK drengene er et hold for drenge i alderen 1.-3.kl. Det er et hold, hvor fokus vil

være på det legende element. Gennem leg vil vi arbejde med grundmotorik og

indlæring af spring. Målet er at skabe et godt drengehold med et fællesskab omkring

springgymnastik.

Der vil i år rent gymnastisk være fokus på at lære drengene nogle af de

grundlæggende færdigheder inden for springgymnastiken såsom håndstand,

kraftspring, flik-flak og salto.

Det særlige ved holdet er, at vi forsøger at holde den samme gruppe gymnaster

efterhånden som de bliver ældre. Målgruppen er denne sæson 7-9 år, næste sæson

er den 8-10 år osv. Dermed er der mulighed for at arbejde mere langsigtet i forhold

til at skabe nogle dygtige og alsidige gymnaster.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at gå på holdet, alle, der har lyst til at

være med, er velkomne.

Vi glæder os til at se dig!

Træner:

Thomas Frøsig Larsen, tlf. 29802217, Froesig_Larsen@hotmail.com

Pelle Ethelberg-Findsen, tlf. 60825543, pelle@ethelberg.net

Hjælpetræner: Maria Dyrstad

Hjælpetræner: Nina Sønderby

Tid: Torsdag kl. 16.30 - 18.00

Sted: Skolen ved Søerne, øverste sal

Pris: kr. 790,-

Første træning: 1. september 2011

Max. deltagerantal: 25

H312 - GymnaHop 1.- 3. kl.

På dette pigehold skal vi i gennem sjov og leg lære at bevæge os til skøn musik. Vi

37


skal lave lidt akrobatik, og udvikle vores motorik gennem forskellige øvelser. Vi skal

springe på redskaber, og lære hvordan man står på hænder, slår kolbøtter og snurrer

rundt i fantastiske vejrmøller.

Rigtig hjertelig velkommen til GymnaHop hver onsdag.

Se også Far - Mor - Løb 2

Træner:

Vibeke Wagner, tlf. 40111209, wagner.vibeke@gmail.com

Ditte Arnth, tlf. 26 22 53 59, ditte@arnth.dk

Tid: Onsdag kl. 17.30 - 19.00

Sted: Skolen ved Søerne, øverste sal

Pris: kr. 790,-

Første træning: 7. september 2011

Max. deltagerantal: 25

38


H321 - Spring-rytmetøserne 2.-3.kl.

Spring-rytme tøserne, er et hold kun for piger, som elsker at bruge deres krop til

dans, lytte til en masse fed musik og springe. Du behøver ikke, at have prøver det før

– så alle er velkommene.

Vi skal have en super fed sæson, hvor vi lærer at danse, slå kolbøtter, lege, og hoppe

i trampolinen - måske endda med salto og selvfølgelig en masse andet sjovt!

Derudover vil der i dansen komme til at blive lavet en lille koreografi.

Sidst på sæsonen skal vi endnu engang give den max gas, ligesom til træningerne,

men denne gang skal vi til opvisningen vise, hvor gode spring-rytme tøser vi er blevet

i løbet af året.

Træner:

Kristina Jensen, tlf. 27383866, kjensen1993@hotmail.com

Christian Olesen, tlf. 28496027, chriso147@hotmail.com

Sofie Bolmgren, tlf. 26199021, SofieBolmgren@gmail.com

Tid: Tirsdag kl. 18.00 - 19.30

Sted: Kildevældsskolen Gymnastiksal B

Pris: kr. 740,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 25

39


H322 - Ropeskipping 2.- 3. kl.

Er du frisk på at sjippe, så er dette holdet for dig.

Du kommer til at sjippe i enkelt tov, kryds og dobbelt og lære tricks. Og du prøver

også buetov enkelt og 2 buetove (doubledutch). Vi skal også sjippe flere i samme

tov. For at blive rigtig god til rope skipping, er man nødt til at øve det samme om og

om igen.

Vi vil desuden komme til at træne styrke og smidighed.

Vi glæder os til at se dig!

Se også Far - Mor - Løb 2

Træner:

Jette Fussing, tlf. 33242226, j_fussing@hotmail.com

Hjælpetræner: Emma Rosa Vestergaard

Hjælpetræner: Jasmin Bakhtiar

Hjælpetræner: Lærke Poulsen Dam

Tid: Onsdag kl. 17.30 - 18.30

Sted: Skolen ved Søerne, nederste sal

Pris: kr. 590,-

Første træning: 7. september 2011

Max. deltagerantal: 22

40


H324 - Rytmepigerne 2.- 4. kl.

Er du en frisk pige der elsker at danse til god musik, lege og tøsehygge? – Så er dette

hold lige noget for dig. Holdet er for alle rytmeglade piger der elsker gymnastik, lege,

musik og dans.

Gymnastiktimerne har til formål at give motorisk træning, sociale færdigheder samt

musik- og kropsbevidsthed. I form af små seriesammensætninger og gulvøvelser vil

rytmeforståelse udfordres og udvikles. Det handler om styrke, balance, udstråling og

ikke mindst om danseglæde.

Der vil blive arbejdet med håndredskaber, spring, drejninger og smidighed alt imens

vi har det sjovt!

Så kom og vær med, hvis du har lyst til at lave en masse skønne serier. Vi glæder os

til at se dig.

Se også Far - Mor - Løb 1

Træner:

Mia Persson, tlf. 26746488, posttilmia@gmail.com

Line Skov Nielsen, tlf. 30293995, LineSkovNielsen@gmail.com

Tid: Tirsdag kl. 16.30 - 18.00

Sted: Skolen ved Søerne, nederste sal

Pris: kr. 690,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 25

41


H334 - Spring-rytmepigerne 2.-3. kl.

Spring-rytmetøserne er et hold for piger, som slet ikke kan sidde stille, men gerne vil

lege, danse og springe. Det betyder ikke noget om du har lavet gymnastik før eller du

er helt ny – her er plads og udfordring til alle.

Til træning skal vi lege og danse, lære at lave høje opspring og saltoer i trampolinen,

stå på hænder, slå vejrmøller og måske lære at lave en flik flak. Vi skal også lære

nogle små rytmiske serier til musik. Sidst på sæsonen kombinerer vi det hele til et

brag af en opvisning, hvor vi skal vise hvor dygtige, vi er blevet. Der bliver gang i den,

røde kinder og sved på panden.

Så hvis du har lyst til at lære flotte spring og skønne serier og samtidig have det sjovt,

så er dette hold lige noget for dig.

Instruktører meddeles senere

Træner:

Tid: Onsdag kl. 18.00 - 19.30

Sted: Utterslev Skole

Pris: kr. 790,-

Første træning: 7. september 2011

Max. deltagerantal: 25

42


H335 - Spilophop, pigespring 3.- 5.kl.

Sjov og spændende træning

Prøv nye udfordringer

Ikke være bange

Lege og grine skal vi også

Op i luften og lave saltoer

På måtte og lave vejrmøller og andre sjove spring

Holdånd

Opvisning 2 gange

Plag dine forældre om at gå på holdet.

Træner:

Mikkel Schroeder, tlf. 28599003, Mikkel@blicher-schroeder.dk

Lene Jensen, tlf. 26353428, leje02@mailme.dk

Tid: Torsdag kl. 18.00 - 19.30

Sted: Skolen ved Søerne, øverste sal

Pris: kr. 790,-

Første træning: 2. september 2010

Max. deltagerantal: 25

43


H336 - Per 7 Spring 2, 3.- 6. kl.

Dette er holdet til de drenge, der godt kan lide fart, spænding og har et stort mod til

at lave saltoer, flik flak eller gå på hænder.

Der vil blive arbejdet med kraftspring, flik flak på måtten og skruer i trampolinen. Tre

Falke Hallen med grav og air-track vil også blive benyttet nogle lørdage i løbet af

sæsonen. Kom bare, det bliver sjovt.

Tilmelding er åbnet på dette hold.

Træner:

Caroline Lyngaa Hansen, tlf. 28 57 19 20, caroline.l.hansen@live.dk

Amalie Polano , tlf. 30259258, amaliepolano@hotmail.com

Tid: Onsdag kl. 19.00 - 20.30

Sted: Skolen ved Søerne, øverste sal

Pris: kr. 790,-

Første træning: 7. september 2011

Max. deltagerantal: 20

44


H340 - De Seje Tøsers Springhold 4.-5.kl.

Holdet er for seje piger, der gerne vil gå til spring/rytme gymnastik. Alle er

velkommen - både nybegyndere og øvede – så længe du synes, det kunne være

smadder skægt at snurre rundt i luften og springe hen ad banen som en hoppebold

boing boing boing…

Der vil være fuld knald på – med super fed musik – hvor der både skal laves rytmiske

serier, leges vildt sjove lege, tumles på redskaberne og springes en masse. Selvfølge

skal vi også lave en masse fis og ballade, så vi får helt ondt i maven af at grine ti hi…

Til sidst tager vi til opvisning og viser hvor SEJE vi er blevet…

Da vi i år skal have en rigtig gymnastikdragt på vil der komme en ekstraudgift på op

til 300 kr.

Vi glæder os til at se alle jer SEJE TØSER...

Træner:

Carina Busk, tlf. 26841519, carinabusk@gmail.com

Emilie Andresen, tlf. 51643402, emilie.andresen@gmail.com

Hjælpetræner: Theis Kjærbo

Hjælpetræner: Aysel Buhl Peker

Hjælpetræner: Emma Kjeldstrøm Fischer

Tid: Mandag kl. 18.00 - 19.30

Sted: Skolen ved Søerne, øverste sal

Pris: kr. 790,-

Første træning: 5. september 2011

Max. deltagerantal: 30

45


H341 - Rytmepigerne 4.- 6. kl.

Er du en frisk pige der elsker at danse til god musik, lege og tøsehygge? – Så er dette

hold lige noget for dig. Holdet er for alle rytmeglade piger der elsker gymnastik, lege,

musik og dans.

Gymnastiktimerne har til formål at give motorisk træning, sociale færdigheder samt

musik- og kropsbevidsthed. I form af små seriesammensætninger og gulvøvelser vil

rytmeforståelse udfordres og udvikles. Det handler om styrke, balance, udstråling og

ikke mindst om danseglæde.

Der vil blive arbejdet med håndredskaber, spring, drejninger og smidighed alt imens

vi har det sjovt!

Så kom og vær med, hvis du har lyst til at lave en masse skønne serier. Vi glæder os

til at se dig.

Tilmelding er åbnet på dette hold.

Træner:

Mia Persson, tlf. 26746488, posttilmia@gmail.com

Line Skov Nielsen, tlf. 30293995, LineSkovNielsen@gmail.com

Tid: Tirsdag kl. 18:00 - 19.30

Sted: Skolen ved Søerne, nederste sal

Pris: kr. 690,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 25

46


H401 - Team All Stars 3.- 9. kl.

Holdet er for øvede pigegymnaster, der ønsker større udfordring inden for spring- og

rytmegymnastik. Du skal være motiveret og have talent for springgymnastikken.

Vi springer bane og minitrampolin. På banen vil vi springe kraftspring, salto, flikflak,

tempi-flikflak, baglænder samt kombinationer af disse. På tramp springer vi overslag,

salto, skruer samt dobbeltsalto. Derudover lægger vi stor vægt på grund- og

tekniktræning. Ydermere vil vi arbejde med forskellige rytmeserier.

Vi tilstræber et seriøst hold med høj effektivitet, og derfor er det vigtigt, at du

udviser stabilitet, fremmøde, træningsindsats og socialt engagement. Vi skal udvikle

os, blive dygtige springere og ikke mindst hygge os og have det sjovt sammen. I løbet

af sæsonen vil vi deltage i forskellige opvisninger.

For at gå på holdet skal du kunne tre nedenstående øvelser:

Stå stabilt på hænder i 8 sekunder

Lave en lukket salto i trampolinen

Lave et araberspring

Der kan forekomme ekstraudgifter til dragter mm. i størrelsesordenen 500-700 kr.

Træner:

Julie Dyrvig Strenov, tlf. 25767457, juliemail.ds@gmail.com

Camilla Flindt, tlf. 40414032, camillaflindt@hotmail.com

Tid: Tirsdag kl. 18.00 - 20.30 + én lørdag månedligt

Sted: Tre Falke Hallen

Pris: kr. 890,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 20

47


H402 - Akrobatik 4.- 8. kl.

Smil og sved med Akrobatik!

Holdet er både for drenge og piger der gerne vil lære akrobatik for børn på alle

niveauer. Vi skal have det sjovt, lege, danse og lære nye udfordrende ting. Vi vil lave

danseserier til musik, springe, gå i spagat, lære akrobatik og få masser af sved på

panden mens vi har det sjovt. Vi prioriterer det sociale samvær højt og vil satse på et

par hyggelige arrangementer i løbet af sæsonen bl.a. øve løft i svømmehallen.

Træner:

Michelle Skinbjerg, tlf. 42 95 34 34, michelleskinbjerg@hotmail.com

Tina Christensen, tlf. 27483926, tinachristensen@stud.ku.dk

Hjælpetræner: Laura Poulsen Dam

Tid: Mandag kl. 18.30 - 20.00

Sted: Skolen ved Søerne, nederste sal

Pris: kr. 740,-

Første træning: 5. september 2011

Max. deltagerantal: 25

48


H403 - Ropeskipping 4.- 9. kl.

Dette er holdet for dig der gerne vil udforske alt indenfor sjipning, både som

begynder og øvet.

Vi træner enkelt tov, bue tov, dobbelt tov, Desuden hopper vi flere i samme tov. Du

kommer til at lære tricks og vil få trænet smidighed og styrke.

Er du øvet, så er dette holdet, som du kan tilmelde dig, for at træne 2 gange

ugentligt og især, hvis du vil til konkurrence.

Vi glæder os til at se dig!

Træner:

Jette Fussing, tlf. 33242226, j_fussing@hotmail.com

Tid: Mandag kl. 17.00 - 18.30

Sted: Skolen ved Søerne, nederste sal

Pris: kr. 630,-

Første træning: 5. september 2010

Max. deltagerantal: 22

49


H404 - Rope-skipping øvede 4.- 9. kl.

Dette er holdet for dig der har gået til Rope skipping tidligere.

Vi øver MEGET tricks, og derfor forventer vi, at du er motiveret, koncentreret og

møder til træning stort set hvergang. Vi øver enkelt tov, dobbelt dutch og meget

mere. Samtidig skal vi øve meget styrke og smidighed.

Der bliver mulighed for at deltage i konkurrence i år. Konkurrencelicens på 200 kr.

kan så blive aktuelt.

Vi glæder os til at se dig!

Træner:

Jette Fussing, tlf. 33242226, j_fussing@hotmail.com

Tid: Onsdag kl. 18.30 - 20.00

Sted: Skolen ved Søerne, nederste sal

Pris: kr. 640,-

Første træning: 7. september 2011

Max. deltagerantal: 22

50


H405 - Parkour, Urban tricking og Free running

Vi træner grundlæggende parkour og free running bevægelser/øvelser indendørs i

gymnastiksalen, således vi kan bevæge os i det urbane miljø med flowet fra parkour

og de frække tricks fra free-running. Vi bruger elementer fra springgymnastikken og

vi træner styrke og smidighed så vi undgår skader.

Velkommen til træning i år i en stor hal!

Træner:

Albert Willerslev-Olsen, tlf. 31618931, awo191177@gmail.com

Tid: Tirsdag kl. 20.00 - 21.30

Sted: Tre Falke Hallen

Pris: kr. 690,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 15

51


H410 - ZUMBA® 6.-10.kl.

Gør din træning til en fest med ZUMBA! Er du ung og tænder på latinamerikanske

rytmer? - så er dette holdet for dig.

ZUMBA kan danses af unge som gamle, tykke som tynde, og det er sjovt.

Jeg er en New Yorker, som nu bor i København og har undervist ZUMBA mange

steder i verden. Nu ønsker jeg at dele danseglæden med dig.

Tilmelding er åbnet på dette hold.

Træner:

Michelle Oakes, tlf. 31179001, ms.michelleoakes@gmail.com

Tid: Torsdag kl. 18.30 - 19.30

Sted: Skolen på La Cours Vej, øverste gymnastiksal

Pris: kr. 490,-

Første træning: 1. september 2011

Max. deltagerantal: 30

52


H411 - Rytme 13-18

På Rytme 13-18 får du motion af den sjove slags!

Vi arbejder med smidighed, styrke, kondition og balance, alt sammen mens vi har

det sjovt.

Inspireret af forskellige genrer inden for dans vil vi i løbet af sæsonen træne små

sekvenser og serier, som vil blive sat sammen til et energisk show til forårets

opvisninger.

Af opvisninger deltager vi i Junior Stenbrostævnet, Forårsstævnet og selvfølgelig

ODK’s egen opvisning. Hertil skal påregnes udgifter til

opvisningsdragt/håndredskaber max 500 kr. og deltagergebyr for egenbetaling til

Junior Stenbrostævnet ca. 150 kr.

Tilmelding er åbnet på dette hold.

Træner:

Eunice Nielsen, tlf. 26375594, eunice_nielsen@hotmail.com

Tid: Tirsdag kl. 19.00 - 21.00

Sted: Gymnastiksalen ved Tre Falke Hallen

Pris: kr. 690,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 25

53


H412 - ODKs juniorhold

Holdet er et spring-/rytmehold for piger og drenge på alle niveauer. Du kan li´ at

springe og ønsker at blive bedre til det. Vi forventer, at du er socialt engageret i

holdet og dets aktiviteter.

Der vil blive arbejdet målrettet og seriøst, og den enkelte gymnast bliver udfordret

på sit eget niveau. Men vi finder det også vigtigt at have det sjovt.

Holdet vil lære nogle rytmiske serier, primært som del af opvarmningen. Der skal

springes en masse, og vi skal prøve krafter med et springkoncept. Vi vil fokuserer på

grund- og tekniktræning, så du kan lærer fede spring, som f.eks. araberspring,

kraftspring, flikflak, baglæns salto og sammensatte spring på banen. I trampolinen

arbejdes med lukket, hoftebøjet og strakt salto samt salto med skruer og

dobbeltsalto.

Foruden den ugentlige træning vil komme 2-4 ekstra gange, og en træningsweekend.

Holdet deltager i flere opvisninger. Der kommer ekstraudgifter til tøj og dragter,

overnatning m.m. i størrelsesorden 3-800 kr.

Vi ses til en fed sæson :o)

Træner:

Danny Jønsson, tlf. 41826642, dannyjoensson@gmail.com

Lea Jull Poulsen, tlf. 51273611, mig_gry@hotmail.com

Mie Jacoby Heinkov, tlf. 28568964, mie@odk.dk

Hjælpetræner: Titika Finken

Tid: Tirsdag kl. 18.00 - 20.00

Sted: Tre Falke Hallen

Pris: kr. 790,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 30

54


H421 - X-tra Spring

En gang X-tra springer altid X-tra springer.

Dette er et hold for springglade drenge og piger mellem 12 og 19 år, som vil have lidt

ekstra udfordring og træning. Man skal gå på et andet hold i odk, eller i en anden

forening sideløbende.

Som minimum skal du kunne lave: håndstand-rulle, vejrmølle samt salto med landing

på banen uden modtagning. Desuden: kraftspring (lille modtagning), rondat-flikflak

uden pause (modtagning) og i tramp strakt salto samt hoftebøjet eller strakt

overslag. Det er desuden et must at kunne stå på hænder og have rytmisk forståelse.

Torsdag består både af spring og rytme, mens at søndagen er dedikeret til et

springfokus. Vi er et meget socialt hold og det forventes at man bakker op om

introturen, ekstratræninger og opvisninger. Desuden har vi en tradition for at

deltage i tumblingkonkurrencer.

Der skal påregnes ekstra udgifter til dragter.

Flere instruktører meddeles senere.

Træner:

Paul-Atle le Fevre Roy, tlf. 26122541, plf_roy@msn.com

Rasmus Søndergaard

Tid: Torsdag kl. 18.00 - 20.00 og Søndag kl. 11.00 - 12.30

Sted: Institut for Idræt, Kong Fr.IX hallen

Pris: kr. 990,-

Første træning: 2. september 2010

Max. deltagerantal: 30

55


H431 - Power Tumbling

Powertumbling starter hermed på 2. sæson i ODK.

Der vil komme træning i grundteknik som for eksempel, håndstand,

rondat(araberspring), flikflak, wipbacks, forlæns og baglæns saltoer i alle positioner

med og uden skruer, dobbelt salto også i alle positioner med og uden skruer. Det må

forventes, at du som minimum kan klare håndstand i 10 sekunder, flik-flak og

forlæns salto uden modtagning. Aldersgruppen er 13 år og op.

Ved deltagelse i konkurrencer (som er friviligt): så må du beregne ekstra udgifter til

spring-licens DGF (200 kr.) plus til dragt og til transport.

Vi glæder os til at se dig til hovedstadens eneste tumblinghold.

Træner:

Jonas Vestergaard Jensen, tlf. 21452401, jvj87@hotmail.com

Bertel Sommer Larsen, tlf. 28866468, BSLarsen88@gmail.com

Tid: Tirsdag kl. 20.00 - 22.30 og lørdag kl. 15.00 - 17.00

Sted: Tre Falke Hallen

Pris: kr. 990,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 30

56


H511 - Torsdagsrytme

Torsdagsrytme er for dig, der gerne vil udvikle og dygtiggøre dig indenfor

gymnastikken.

Træningerne vil komme til at indeholde traditionel grundgymnastik samt elementer

hentet fra dansens verden så som ballet, hip hop, house etc. Derudover vil vi til hver

træning lægge vægt på styrke- og konditionstræning i opvarmningen. Træningerne

vil munde ud i et opvisningsprogram, som i år blandt andet kommer til at indeholde

en håndredskabsserie og en waacking koreografi.

Der er plads til alle, da det er holdet, der sætter niveauet, og målet er, at alle skal

føle sig udfordret.

På Torsdagsrytme vægter vi det sociale højt, hvorfor det forventes, at gymnasterne

bakker op om træninger, weekendtræninger, introtur og andre sociale

arrangementer. Derudover vil holdet også indgå i et tæt samarbejde med

Torsdagsspring.

Udover medlemskontingentet må der påregnes ekstraudgifter til bl.a. dragter,

sociale arrangementer og opvisninger.

Vi glæder os til at se dig!

Træner:

Anna Toustrup Hansen, tlf. 26364239, annatoustruphansen@gmail.com

Marie Høstrup Andersen, tlf. 29828693, marie.hoestrup@gmail.com

Tid: Torsdag kl. 18.00 - 20.00

Sted: DGI Byen, Sportshuset

Pris: kr. 890,-

Første træning: 1. september 2011

Max. deltagerantal: 40

57


H512 - Torsdagsspring

Torsdagsspring er for dig, som er klar til at lave en masse gymnastik øvet som uøvet.

Vi vil igennem sæsonen arbejde med en masse grundgymnastik, styrke, rytme samt

en masse fede spring, som i sidste ende vil resultere i et fedt opvisningsprogram.

Træningen vil dermed byde på udfordringer for alle – uanset niveau. Da holdet er et

opvisningshold, vil der som udgangspunkt være mødepligt til træningen.

Sæsonen vil udover den ugentlige træning byde på bl.a. intro arrangement,

træningsweekend, opvisninger, festlige arrangementer og fælles træning mellem

rytme- og springholdet. Torsdagsholdet er et socialt opvisningshold, hvorfor det

forventes at der som nævnt bakkes op om træningen, men også om de øvrige

arrangementer på holdet. Træner-teamet i år består af både nye og kendte ansigter.

Udover medlemskontingentet må der påregnes ekstraudgifter til bl.a. dragter,

sociale arrangementer og opvisninger.

Træner:

Stine Wang Jensen, tlf. 50408353, stine_wang@hotmail.com

Jonas Vestergaard Jensen, tlf. 21452401, jvj87@hotmail.com

Henrik Kornum, tlf. 40823132, hbskornum@gmail.com

Tid: Torsdag kl. 18.00 - 20.00

Sted: DGI Byen, Gymnastikhuset

Pris: kr. 990,-

Første træning: 1. september 2011

Max. deltagerantal: 30

58


H521 - Bevægelsesværkstedet (udtaget rytmehold)

Holdet er for rutinerede bevægere/gymnaster/dansere M/K der ønsker at arbejde

med moderne dans. Træningerne vil bestå af en del teknisk træning med tid til

fordybelse, men samtidig lover jeg sved på panden og masser af dans. Du skal have

lyst til at dygtiggøre samt udfordre dig selv som bevæger. Vi kommer til at arbejde

med forskelligt bevægelsesrepertoire som jeg kreerer – men du vil også selv komme

til at udvikle dine egne fraser og evt. små soloer som vil indgå i den samlede

koreografi.

Du skal have lyst til at lege, øve teknik, rocke, danse, dygtiggøre dig, improvisere,

bevæge dig over gulvet, være i flow og svede. – har du masser af energi og lyst til at

være med til at skabe et fælles produkt, kan du byde ind med lidt soul og være til

stede i bevægelsen når du performer – så er bevægelsesværkstedet noget for dig.

Det er nu fjerde sæson med holdet og igen i år vil i der kommer gæsteinstruktører i

form af moderne dansere, der vil levere noget spændene bevægelsesmateriale til

holdet. – Der er mange nye ideer klar - så håber at se dig til træning første mandag i

september…

Udtagelse er ved 3. træning mandag d. 19. september. Om du ikke udtages

tilbagebetales indbetalt kontingent for holdet.

Træner:

Elke Brøns, tlf. 26390608, elkebroens@hotmail.com

Michael Tang Pedersen

Tid: Mandag kl. 17.30 - 20.00

Sted: Frederiksberg Gymnasium, Idrætshallen

Pris: kr. 890,-

Første træning: 5. september 2011

Max. deltagerantal: 24

59


H522 - NY/rytme

NY//rytme er et rytmisk gymnastikhold hvor dans og show er vigtige elementer.

Forskellige tempi og genrer vil blive præsenteret og vi skal arbejde med et

håndredskab på en lidt ny måde. Seriøse og udfordrende træninger skal munde ud i

nogle fede opvisninger. Der arbejdes målrettet imod forårets opvisninger med serier

og teknik, og holdet kræver god træningsmoral. Medbring sko til indendørs brug.

Udtagelse ved 3.træning. Om du ikke udtages tilbagebetales indbetalt kontingent for

holdet.

NY/rytme er et opvisningshold, der deltager ved Stenbrostævnet, DGI

Storkøbenhavns Forårsstævne, ODK´s lokalopvisning og evt. andre stævner.

Se gerne www.odk.dk og facebook for nye oplysninger.

Træner:

Stine Nymand, tlf. 26702307, stine_nymand@hotmail.com

Tid: Mandag kl. 18.00 - 20.00

Sted: Institut for Idræt, Kong Fr.IX hallen

Pris: kr. 790,-

Første træning: 5. september 2011

Max. deltagerantal: 30

60


H524 - Tirsdagsrytme

Holdet er for dig, som er over 18, og som er letøvet/øvet rytmegymnast. Elsker du at

lave gymnastik og bevæge dig på forskellige måder til god musik, er dette hold lige

noget for dig. Hver træningsgang arbejder vi med små

opvarmningssammensætninger, som giver dig sved på panden, teknik og

færdigheder til at udvikle dig som gymnast og bare at have det sjovt. Derudover

arbejder vi hen imod opvisninger i slutningen af sæsonen, som vil få folk op af

stolene.

Holdets ambitioner er, at vi udvikler hinanden, har det sjovt, men også at du som

gymnast er i fokus. Niveauet afhænger af de gymnaster som kommer, men der vil

være udfordringer for alle. Du har mulighed for, at opstille personlige mål, som der

arbejdes med. De mål følger jeg løbende op på, så din personlige udvikling sikres.

Min erfaring kommer fra undervisning som efterskolelærer på Åbybro

Ungdomsskole, undervisning i lokalforeninger og på junior-, aspirant- og

landsstævnehold i DGI Nordjylland. Det er også blevet til mange år på repholdet dér.

Nu er jeg bosidende i kbh og læser til fysioterapeut.

Der vil være mødepligt til hver træning.

Glæder mig meget til se dig til en fantastisk sæson.

Træner:

Britta Søgaard Jensen, tlf. 61680225, britta_soegaard@hotmail.com

Tid: Tirsdag kl. 19.30 - 21.30

Sted: Frederiksberg Gymnasium, Idrætshallen nord

Pris: kr. 790,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 25

61


H525 - Show Sjip

Søger du en spændende idræt, som kan udfordre dig på en kreativ og anderledes

måde, så vil Show Sjip, som er et Rope Skipping-hold for voksne, måske være noget

for dig!

Holdet består af øvede sjippere, så det vil være en fordel for dig, hvis du har erfaring

inden for gymnastikkens verden eller fra Rope Skipping.

I løbet af sæsonen sammensættes en spændende sjippe-opvisning, og du vil blive en

del af et team (og show), hvor der samarbejdes på kryds og tværs af hinanden - på

forskellige niveauer. Du får mulighed for at øve mange forskellige sjippe-tricks og

sjippe-sekvenser, hvor det kun er fantasien, der sætter grænsen! Vi arbejder med

enkelttove, double dutch tove, lange tove og hjultove m.m. Desuden indgår en

grundig og alsidig opvarmning/grundtræning. Træningen er således meget varieret,

og du får styrket din koordination, kondition, muskelstyrke og rytmefornemmelse –

på en sjov måde!

Der vil være 1 månedlig søndagstræning samt ca. 3 opvisninger i løbet af foråret. Vi

lægger vægt på et stabilt fremmøde.

Tilmelding er åbnet på dette hold.

Træner:

Heidi Kynde Nielsen, tlf. 30664065, heidikynde@yahoo.com

Line Budde, tlf. 20738635, line_budde@yahoo.com

Tid: Tirsdag kl. 17.30 - 19.30

Sted: Frederiksberg Gymnasium, Idrætshallen nord

Pris: kr. 790,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 25

62


H531 - Dream Team

Så åbnes der op for en endnu mere fantastisk træningsrække med ODK Dream

Team, da det i år er 10. sæson og dermed jubilæumsår.

Der vil være mere af det hele, mere glæde, mere bold, mere hygge, højere spring,

flere og flottere mål samt super konceptudvilking igennem hele sæsonen. Det bliver

med andre ord den bedste sæson nogensinde, og du kan være med til at gøre den

fuldstændig fænomenal, hvis du er mand og mellem 29-47 år, og har lidt

springgymnastik og fodbold i årerne.

Træner:

Stefan Walther, tlf. 35854025, walther_stefan@hotmail.com

Tid: Torsdag kl. 19.00 - 21.00

Sted: Tre Falke Hallen

Pris: kr. 890,-

Første træning: 1. september 2011

Max. deltagerantal: 30

63


H601 - Pilates for begyndere

Måske har du prøvet yoga eller lidt pilates, måske har du aldrig prøvet en pilates

time, så er dette lige noget for dig, hvis du vil prøve noget nyt. Holdet er for begge

køn og alle aldre.

Pilates er et unikt træningsprogram med langsomme, kontroleret udførte

bevægelser. De involverede muskler strækkes, styrkes og smidiggøres. Vi arbejder

med åndedrættet, mavemusklerne hvorved rygsøjlen og bækkenbund sabiliseres.

Duvil mærke forandring på udholdenhed, styrke, indre ro og få en flot

kropsholdning.

Pilates er godt hvis du har et stille siddende arbejde eller hvis du dagligt belaster

ryggen med vrid, stød og slæb.

Jeg glæder mig til at se dig!

Træner:

Helle Kofoed, tlf. 22194160, helle.hellek@gmail.com

Tid: Mandag kl. 17.00 - 18.00

Sted: Lindevangskolen, nederste gymnastiksal

Pris: kr. 840,-

Første træning: 5. september 2011

Max. deltagerantal: 22

64


H602 - Pilates for let øvede

Du har prøvet pilates før og vil prøve noget nyt i pilates.

Pilatesholdet er for begge køn og for alle aldre. Vi arbejder med liggende og stående

pilates øvelser, så vi får brugt kroppen på en udfordrende måde. Vi arbejder med

åndedrættet, mavemusklerne, smiddighed hvorved rygsøjle og bækkenbunden

stabiliseres. Vi prøver de forskellige pilates øvelser i nye niveauer. så vi kan godt få

sved på panden.

Jeg glæder mig til at se dig!

Træner:

Helle Kofoed, tlf. 22194160, helle.hellek@gmail.com

Tid: Mandag kl. 18.00 - 19.00

Sted: Lindevangskolen, nederste gymnastiksal

Pris: kr. 840,-

Første træning: 5. september 2011

Max. deltagerantal: 22

65


H603 - Pilates

Pilates er dynamisk smidigheds- og styrke-træning, hvor der arbejdes på at

stabilisere rygsøjlen samt kropskernen med den dybe muskulatur og samtidig

strække ud i overflademuskulaturen.

Pilatestræning forbedrer din kropsholdning og dine bevægevaner, således at du

lærer at bruge kroppen graciøst, funktionelt og skadesforebyggende i dagligdagen.

Pilatesmetoden virker desuden vitaliserende og afstressende på krop og sind.

I Pilates optrænes muskel-kapacitet og -kontrol. Der fokuseres på beherskelse af

træningsprincipperne og grundøvelserne. I løbet af sæsonen vil der langsomt komme

sværere øvelser og vi vil udfordre vores kontrol, styrke, balance, koordination og

smidighed.

Jeg er uddannet pilatesinstruktør indenfor fitness verdenen og har samtidig lavet en

del akrobatik. Det er min tanke at indrage elementer i undervisningen både fra

fitness og akrobatik.

Tilmelding er åbnet på dette hold.

Træner:

Pernille Kehler Brandstrup, tlf. 3581 046, phbrandstrup@hotmail.com

Tid: Tirsdag kl. 19.15 - 20.45

Sted: Skolen ved Søerne, øverste sal

Pris: kr. 890,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 18

66


H604 - Pilates og EFFEKT

Vejen frem til en mere stærk, funktionel og flot krop!

Pilatesøvelserne, som er fra Joseph Pilates træningssystem, er moderniserede i

forhold til vores viden i dag om optimal træning af styrke, udholdenhed,

kropsholdning, smidighed og bevægelighed. Med udgangspunkt i grundøvelserne

træner vi med et strejf af nytænkning og nyudviklede øvelser.

EFFEKT-øvelserne, som er fra Birgitte Nymanns EFFEKT-træningsform, bygger på

hendes store erfaring med funktionel træning, der ruster kroppen til at opfylde

specifikke krav optimalt. EFFEKT gør kroppen mere effektiv:

øger blodcirkulationen i de områder som trænes

skaber kropsbevidsthed, mentalt fokus og afstressning

giver naturligt smukke muskler og dermed en flottere, stærkere og sundere krop,

som kan fungere optimalt i hverdagen.

På dette hold lægges vægt på en sikker træning med kvalitet - og træningen krydres

med brug af forskellige rekvisitter.

Holdet er for dig, der er vant til at lave Pilates- og/eller Effekttræning.

Tilmelding er åbnet på dette hold.

Træner:

Heidi Kynde Nielsen, tlf. 30664065, heidikynde@yahoo.com

Line Budde, tlf. 20738635, line_budde@yahoo.com

Tid: Tirsdag kl. 19.30 - 21.00

Sted: Frederiksberg Gymnasium, Aula

Pris: kr. 840,-

Første træning: 6. september 2011

Max. deltagerantal: 20

67


H605 - Pilates

Så snupper vi alligevel en sæson mere - men det bliver ikke kedeligt af den grund!

Holdet favner bredt, så alle er velkomne, nye som øvede.

Pilates er en hensyntagende træningsform, der bygger på stabilitetstræning.

Træningen sigter mod at opnå et stærkt og stabilt center gennem træning af

muskelkorset og bækkenbund. Et stabilit center er basis for bevægelse af arme og

ben, giver en god holdning, bedre bevægeøkonomi og muskeludholdenhed samt

øget kropsbevidsthed.

Pilates findes i mange former. Vi er uddannede indenfor Fysio-pilates. Denne gren af

pilates udmærker sig ved, at den kan udfordre på mange niveauer, men også

praktiseres af folk med småskavanker.

Igen i år vil vi supplere grundtræningen med brug af redskaber, bl.a. redondo-bolde,

elastikker og måske et nyt redskab..... hvem ved ;-).

Vi glæder os til en ny sæson!

Træner:

Mette Marie Rask, tlf. 22901635, mettemarierask@gmail.com

Winnie Kragh-Asbæk, tlf. 30272513, winnie@kragh-asbaek.dk

Anne-Sofie Andersen, tlf. 29928343, a_sofie_a@hotmail.com

Tid: Onsdag kl. 17.30 - 19.00

Sted: Frederiksberg Gymnasium, Idrætshallen

Pris: kr. 940,-

Første træning: 7. september 2011

Max. deltagerantal: 30

68


H606 - Ball-stik 1

Du kender sikkert bolden med massagedupperne, men hvordan bruges den? Ball-stik

er ikke kun træning med en bold, det er faktisk mere træning på en bold.

Du bruger forskellige dele af din krop til at balancere rundt på bolden. Træning på

bolden giver hele din krop træning, især styrkes dine mave-, ryg- og armmuskler.

Samtidig giver boldens dupper dig massage, der giver velvære og god blodcirkulation

i kroppen.

Du kan låne ball-stik bold af ODK. Brug helst en bluse med trekvart eller lange ærmer

og tætsiddende bukser. Sko anvendes ikke.

Tilmelding er åbnet på dette hold.

Træner:

Stine Jeppesen, tlf. 21632279, stinejep@gmail.com

Tid: Torsdag kl. 18.30 - 19.30

Sted: Skolen ved Søerne, nederste sal

Pris: kr. 740,-

Første træning: 1. september 2010

Max. deltagerantal: 15

69


H607 - Ball-stik 2

Vi starter med grundøvelser og styrketræning, efter en time vil vi træne serier til

musik - alt foregår på og med bolden.

Du vil få mere ud af balancetræning og konditionstræning, når øvelser sættes

sammen.

Dette hold henvender sig til alle, som vil have udfordring, styrketræning og hyggeligt

samvær.

Stine glæder sig til at se nye som kendte ansigter.

Tilmelding er åbnet på dette hold.

Træner:

Stine Jeppesen, tlf. 21632279, stinejep@gmail.com

Tid: Torsdag kl. 18.30 - 20.30

Sted: Skolen ved Søerne, nederste sal

Pris: kr. 890,-

Første træning: 1. september 2011

Max. deltagerantal: 15

70


H608 - EFFEKT

Dette hold er for dig der godt kan lide at fordybe dig. Her arbejdes der med

kvaliteten frem for kvantiteten.

EFFEKT er muskeltræningsøvelser, der udføres langsomt, kontrolleret og uden ydre

belastning. Belastningen udgøres udelukkende af kroppens egen vægt. Øvelserne

foregår stående, siddende eller liggende. EFFEKT har til formål at skabe større

kropsbevidsthed, bedre holdning og gøre kroppen stærkere, mere udholdende,

sundere og velformet. EFFEKT er funktionel træning, der gør kroppen bedre til at

udføre de opgaver, man udsætter den for i hverdagen. Med en bedre holdning kan

man komme til at se meget bedre ud, og belaste sin krop mere hensigtsmæssigt. Der

er fokus på at bruge vejrtrækningen i øvelserne, som kan understøtte og give en

bedre stabilitet, når man udfordrer kroppen, samt virke afstressende og give mere

mentalt fokus.

Det man arbejder med i effekt kan overføres til alt andet, man går og laver, og giver

en mere effekt. Træningsformen er for alle.

Tilmelding gælder kun til Nytår!

Glæder mig til at træne denne træningsform sammen med jer.

Tilmelding er åbnet på dette hold.

Træner:

Bente Brinch Rasmussen, tlf. 61275061, bbr_14@yahoo.dk

Tid: Onsdag kl. 18.00 - 19.00

Sted: Frederiksberg Gymnasium, Idrætshallen syd

Pris: kr. 490,-

Første træning: 14. september 2011

Max. deltagerantal: 20

71


H610 - Yoga

Yoga er almindelig sund fornuft, men desværre er almindelig sund fornuft ikke helt

så almindeligt.

Kom og deltag i fantastisk yoga-undervisning, hvor du vil mærke alle de fordele

yogaen bringer med sig. Yoga er sundt og sjovt rart og hårdt. Yoga har så mange

forskellige aspekter og stile, kom og oplev en masse forskellige sider - både af

yogaen - men også af dig selv.

Tilmelding er åbnet på dette hold.

Træner:

Katja Petersen Elley, tlf. 27217242, embracelife@live.dk

Tid: Mandag kl. 18.15 - 19.15

Sted: Skolen på La Cours Vej, øverste gymnastiksal

Pris: kr. 840,-

Første træning: 5. september 2011

Max. deltagerantal: 20

72


H611 - ACT

På ACT-holdet vil vi hver mandag udfordre deltagernes styrke, smidighed og balance.

Med viden og kompetence fra Cross fit, vil vi arbejde funktionelt med simple øvelser

i høj intensitet, til god gedin rock musik. Uanset dine forudsætninger vil du efter en

sæson på ACT holdet mærke en fysisk forskel.

Vi bygger timen op med grundig opvarmning og tekniktræning, hvorefter vi

gennemfører en WOD (Workout of the Day) Derefter vil vi gennemføre udstrækning

og afspænding for de som ønsker at deltage i det.

Kom glad til en time for voksne med gang i.

Tilmeldingen er åbnet på dette hold.

Træner:

Iben Raffnsøe, tlf. 46352358, iben@raffnsoe.dk

Tid: Mandag kl. 19.30 - 21.00

Sted: Skolen ved Søerne, øverste sal

Pris: kr. 790,-

Første træning: 5. september 2011

Max. deltagerantal: 25

73


H612 - ZUMBA®

ZUMBA® er holdet for dig, der har lyst til at få motion på en sjov og anderledes

måde!

Zumba kombinerer med skøn musik aerobic og hård træning med latinamerikanske

rytmer og lækre trin. Vi skal vrikke med hofterne, ryste fordelene, blive revet med af

musikken, se fjollede ud (der er heldigvis ikke noget spejl) og ikke mindst grine lidt af

os selv og hinanden.

Uanset om du aldrig har danset før, eller er en garvet fest-danser eller gymnast,

lover jeg, at du får sved på panden og et smil på læben. Der er også rig mulighed for

at få ømme muskler og en ny hobby. Bemærk venligst, at dette er et motionshold, og

den eneste opvisning på dette hold, er den du giver derhjemme foran spejlet!

Mit navn er Maria Leerbeck, jeg var hjælpetræner på holdet i 2010/2011, og har i år

sat mig for at være træner. Jeg får hjælp af Lea og Kamilla som begge er et par

dygtige gymnaster.

Det er slut med at bruge onsdag aften på at læse Ude & Hjemme - fra september

skal du nemlig til Zumba! Betaling for holdet gælder frem til nytår. Husk venligst

træningssko til dette hold, for at undgå overbelastning af knæ og ryg.

Vi glæder os at se dig! - Tilmelding er åbnet på dette hold.

Træner:

Maria Leerbeck, tlf. 29998255, marialeerbeck@ofir.dk

Hjælpetrænere:

Kamilla Kornbeck Michaelsen

Lea Jull Poulsen

Tid: Onsdag kl. 19.00 - 20.00

Sted: Frederiksberg Gymnasium, Idrætshallen

Pris: kr. 440,-

Første træning: 7. september 2010

Max. deltagerantal: 80

74


H613 - Onsdagsmotion

Holdet der lugter af sved!

Onsdagsmotion er et hold for alle niveauer mht. styrke, udholdenhed og tempo, som

har til formål at udfordre den enkelte. Det overordnede fokus vil hovedsageligt være

at forbedre hver deltagers koordination, styrke og kondition. Dette mål, vil vi forsøge

at indfri gennem varieret træning med skiftende fokuspunkter: let-hård

pulsintensitet, let-tung styrketræning, balancetræning, kropsbevidsthed, let

koreografi og leg. Til onsdagsmotion skulle du gerne opnå en følelse af "det

velkendte", samtidig med at det aldrig bliver kedeligt og forudsigeligt at komme til

træning.

Vi skal benytte os af bodybars, elastikker, tubes, håndvægte og andre alternative

redskaber. Hver træning vil desuden indeholde en grundig opvarmning og

udstrækning, samt indeholde en grundig gennemgang af teknik i alle øvelser. Ud

over at svede, puste og stønne, har holdet sans for et godt grin og hyggelig samvær.

Vi glæder os til en svedig sæson:)

Tilmeldingen er åbnet på dette hold.

Træner:

Bente Brinch Rasmussen, tlf. 61275061, bbr_14@yahoo.dk

Tina Christensen, tlf. 27483926, tinachristensen@stud.ku.dk

Tid: Onsdag kl. 20.00 - 21.30

Sted: Frederiksberg Gymnasium, Idrætshallen

Pris: kr. 790,-

Første træning: 7. september 2011

Max. deltagerantal: 70

75


H621 - Floorball

På Floorbalholdet fortsætter vi stilen fra tidligere år, hvor træningen starter med en

gang opvarmning efterfulgt af lidt tekniktræning og småspil. Der vil selvfølgelig hver

gang blive tid til at spille mod to mål, og det hele sluttes af med en omgang

styrketræning.

Tilmelding er åbnet på dette hold.

Træner:

Karsten Skovmand, tlf. 60620075, k.skovmand@gmail.com

Poul Lundsby, tlf. 60668501, poullundsby@gmail.com

Tid: Onsdag kl. 20.00 - 22.00

Sted: Vesterbro Ny Skole, Multisalen

Pris: kr. 990,-

Første træning: 7. september 2011

Max. deltagerantal: 15

76


H622 - Volley

ODK’s volleyball er for alle, unge og ældre, store og små, øvede og uøvede, som har

lyst til at spille bold sammen med andre.

Vi træner hver fredag aften, hvilket giver deltagerne rig mulighed for at komme af

med ugens opsparede energi. Ved træningen lægges vægt på optræning af

grundslagene, indøvning af spilsytemer samt masser af spil. Desuden resulterer

træningen om fredagen næsten altid i en “3. halvleg”.

I løbet af året vil der være mulighed for deltagelse i diverse stævner, som oftest

foregår i weekenderne.

Træner:

Jesper Knak, tlf. 61361610, JKNAK@HOTMAIL.COM

Abdelali Fezzazi, tlf. 40 98 76 10, rosat01@hotmail.com

Tid: Fredag kl. 18.00 - 20.00

Sted: Johannesskolen

Pris: kr. 790,-

Første træning: 2. september 2011

Max. deltagerantal: 22

77


H641 - Far - Mor - Løb 1

Når nu dine børn er godt i gang med koldbøtter, håndstand og sanglege kan du jo

ligeså godt udnytte ventetiden konstruktivt til selv at få noget motion. ODK tilbyder

for første gang at give forældrene til gymnastikbørnene løbetræning i mens børnene

træner. Udgangspunktet er så alle kan følge med og vores instruktører uddannes

løbende over sæsonen så de hele tiden har den seneste viden.

Kom og udnyt den passive tid aktivt. Og andre er naturligvis også velkomne.

Træner:

Helle Larsen, tlf. 27212417, frk.h.larsen@gmail.com

Tid: Tirsdag kl. 16.40 - 17.25

Sted: Start/Mål skolegården, Skolen ved Søerne

Pris: kr. 490,-

Første træning: 20. september 2011

Max. deltagerantal: 30

H642 - Far - Mor - Løb 2

Når nu dine børn er godt i gang med koldbøtter, håndstand og sanglege kan du jo

ligeså godt udnytte ventetiden konstruktivt til selv at få noget motion. ODK tilbyder

for første gang at give forældrene til gymnastikbørnene løbetræning i mens børnene

træner. Udgangspunktet er så alle kan følge med og vores instruktører uddannes

løbende over sæsonen så de hele tiden har den seneste viden.

Kom og udnyt den passive tid aktivt. Og andre er naturligvis også velkomne.

Træner: Lau Raffnsøe, lau@raffnsoe.dk

Tid: Onsdag kl. 17.40 - 18.25

Sted: Start/Mål skolegården, Skolen ved Søerne

Pris: kr. 490,-

Første træning: 21. september 2011

Max. deltagerantal: 30

78


H643 - Far - Mor - Løb 3

Når nu dine børn er godt i gang med koldbøtter, håndstand og sanglege kan du jo

ligeså godt udnytte ventetiden konstruktivt til selv at få noget motion. ODK tilbyder

for første gang at give forældrene til gymnastikbørnene løbetræning i mens børnene

træner. Udgangspunktet er så alle kan følge med og vores instruktører uddannes

løbende over sæsonen så de hele tiden har den seneste viden.

Kom og udnyt den passive tid aktivt. Og andre er naturligvis også velkomne.

Træner:

Marlene Søby Vestergaard, tlf. 20924077, mv@fysiq.dk

Tid: Torsdag kl. 17.40 - 18.25

Sted: Start/Mål Skolegården, Skolen på la Cours Vej

Pris: kr. 490,-

Første træning: 15. september 2011

Max. deltagerantal: 30

H999 - Passivt medlemskab

Ønsker du at være passivt medlem af ODK kan du købe dette medlemsskab for 1 år.

Du vil så kunne deltage i ODK´s arrangementer, samt få medlemsbladet tilsendt.

Tilmelding som passivt medlem kan ske i perioden fra sæsonstart (medio august) til

og med april måned hvor aktiviteterne for sæsonen afsluttes.

Pris: kr. 200,-

79


Afsender:

ODK

v/Martin Johnsen

Evas Alle 5

2600 Glostrup

www.odk.dk

80

Magasinpost

12625

More magazines by this user
Similar magazines