Totaløkonomiske beregninger i statslig ... - Erhvervsstyrelsen

bygningsstyrelsen.dk

Totaløkonomiske beregninger i statslig ... - Erhvervsstyrelsen

ingsindsats som de totaløkonomiske vurderinger, i princippet frit

stillet med hensyn til valg af metode.

I overensstemmelse hermed er anvendelse af nærværende totaløkonomiske

beregningsværktøj med tilhørende vejledning ikke et krav

men et tilbud til de statslige bygherrer. Beregningssystemet er et

bygherreværktøj, der er udformet dels med henblik på bygherrens

opfyldelse af kravet i kvalitetssikringsbekendtgørelsens § 2, stk. 2,

dels med henblik på bygherrens dialog med de(n) tekniske rådgiver(e).

I totaløkonomiværktøjet indgår prisdata hentet fra V&S Byggedata.

Rådighed over/brug af værktøjet forudsætter således, at den

enkelte statslige byggeadministration indgår aftale(r) med Byggecentrum

om engangsanskaffelse(r) og/eller køb af abonnement(er),

der sikrer løbende opdatering af V&S Byggedata.

Vejledningen er udformet som en guide til beregningssystemets forskellige

skemaer og er tænkt anvendt i forbindelse med den praktiske

gennemførelse af de totaløkonomiske beregninger ved hjælp af

nærværende regnearksbaserede (MS-Excel) totaløkonomiværktøj.

0. Indledning

5

More magazines by this user
Similar magazines