Stage i kirken Ny præst på vej - Den Danske Kirke i Bruxelles

dankirke.be

Stage i kirken Ny præst på vej - Den Danske Kirke i Bruxelles

Klummen

Tanker om bibel

og kristendom


Det er en ret udbredt misforståelse,

at Bibelen kun kan fortolkes og forstås

af særligt uddannede folk, som

præster eller lærde folk et universitet.

Det er ikke rigtigt, for Jesus talte til almindelige

mennesker, til fiskere og håndværkere,

til toldere og folk med arbejdstøjet

såvel som til de skriftkloge i templet.

Hans undervisning var ikke møntet

særlige grupper, men dig og mig som vi

nu engang er. Kristendom skal derfor ikke

gøres til en indviklet affære med mange

spidsfindigheder.

Lad mig tage et enkelt eksempel:

Jesus fortalte mange lignelser, blandt andet

den, hvor han siger: „Jeg er vintræet,

I er grenene”. Jeg tror, vi alle umiddelbart

forstår, hvad der menes. Nemlig, at vi er afhængige

af ham ligesom grene et vintræ.

Der behøves sådan set ikke flere forklaringer.

Men samme tid er vintræet også et

billede en ægte menighed, hvis forskellighed

illustreres ved billedet om de mange

grene, kviste og måske også ganske spinkle

skud. Det vil sige, at den kristne menighed

ikke kun er en organisation eller en institution,

men en organisme ligesom et træ.

Det vil sige noget levende – noget, der er

i bevægelse, noget, der kan udvikle sig og

vokse.

Kort sagt noget, der ikke er statisk.

4

Så bliver kirken en levende menighed og

ikke golde mursten, men et sted, hvor Gud

lovsynges og tilbedes, og hvor troen næres

og styrkes.

Naturligvis er kristendom en personlig

sag, men det er altså også en del af et større

fællesskab, hvor vi som enkeltmennesker

hører til sammen med andre og med Jesus

Kristus. Det fællesskab kalder vi menigheden

eller kirken.

Lad os derfor blive i det fællesskab med

de svagheder og brist, som en kirke har,

men som det sted, vi kan søge energi og

mod til at gå ud i hverdagen og leve livet

som et Guds barn. Med det ønske for Den

Danske Kirke her i Bruxelles siger Kirsten

og jeg tak for de måneder, vi fik lov at være

vikarpræstepar for denne kirke.

Tekst

Jørgen Flensted-Jensen

Foto

Bo Nygaard Larsen

More magazines by this user
Similar magazines