16.07.2013 Views

Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

...<br />

Undervisningsavisen<br />

fra og<br />

ungdomsliv<br />

Fællesskaber<br />

Arbejde<br />

Seksualitet<br />

Uddannelse<br />

<strong>Opgaver</strong> <strong>på</strong> <strong>www</strong>.<strong>undervisningsavisen</strong>.<strong>dk</strong>


...<br />

2<br />

Turpas til verden<br />

At være noget for sig selv uden at skille sig ud.<br />

Det er en svær balancegang, men den er du og<br />

din generation mestre i.<br />

Doven, dasket og dødforkælet.<br />

Har du alt for mange gange<br />

hørt ældre generationer<br />

misundeligt sige, at du tilhører<br />

en forkælet generation?<br />

At du har adgang til<br />

historisk mange goder og turpas<br />

til en verden af muligheder?<br />

Som om de ikke har tænkt<br />

<strong>på</strong>, at jo flere muligheder du<br />

har, desto flere svære (fra)<br />

valg, skal du gøre. Og desto<br />

større risiko er der for, at du<br />

vælger forkert. Desuden er<br />

de mange muligheder ikke<br />

gratis. For samfundet stiller<br />

krav. Politikere og erhvervsliv<br />

ser gerne, at du skynder<br />

dig med at få en uddannelse,<br />

så du kan komme ud og gøre<br />

nytte <strong>på</strong> arbejdsmarkedet og<br />

bidrage til samfundsøkonomien.<br />

Holder alle døre åbne<br />

Generelt er unge i din generation<br />

dygtige til at håndtere<br />

omgivelsernes forventninger<br />

og krav. Hver enkelt<br />

er dygtig til at skabe sig selv<br />

og have sin egen stil, samtidig<br />

med at være en del af et<br />

eller flere fællesskaber. Det<br />

er sjældent, at unge i dag låser<br />

sig helt og holdent fast til<br />

en bestemt kultur. Der er så<br />

mange muligheder og så<br />

mange tværgående interesser,<br />

der skal udforskes og holdes<br />

døre åbne til. Nok er der<br />

behov for et fællesskab i en<br />

tryg base, men hver især har<br />

man også behov for at eksperimentere<br />

for at finde sine<br />

grænser og skabe sin identitet.<br />

Ifølge ungdomsforskeren<br />

Søren Østergaard, der har<br />

stået bag en undersøgelse,<br />

der hedder ’Generation Happy?’,<br />

er unge i dag derfor me-<br />

get tolerante. For hvis man<br />

selv ønsker at blive accepteret<br />

i den trygge base, trods<br />

sine særinteresser og eksperimenter,<br />

må man også give<br />

de andre i fællesskabet mulighed<br />

for at afprøve deres<br />

særinteresser.<br />

Når det er svært<br />

Nu skal det ikke lyde som<br />

om, at du tilhører en generation<br />

af rene englebasser, for<br />

der kan også forekomme ondskab<br />

og mobning. Og det skal<br />

heller ikke lyde som om, at<br />

ungdomslivet er lige så nemt<br />

at komme igennem, som at<br />

operere en joystick, og at<br />

man undgår at få sår <strong>på</strong> sjælen,<br />

når eksperimenterne<br />

slår fejl.<br />

Desuden er der unge, der<br />

lever i problematiske familieforhold,<br />

måske <strong>på</strong> grund af<br />

fattigdom eller misbrug som<br />

alkohol og stoffer. 15 procent<br />

af alle unge får ikke en ungdomsuddannelse.<br />

Der er unge,<br />

der er kriminelle, og unge,<br />

der lider af depressioner,<br />

måske er anorektikere, cuttere<br />

og ensomme og går med<br />

selvmordstanker.<br />

(U)normal?<br />

Når alt det er sagt, så går det<br />

faktisk o.k. i det, man kan<br />

kalde det normale ungdomsliv.<br />

I hvert fald i følge unge<br />

selv. Det kan godt være, at<br />

der undervejs i jagten <strong>på</strong><br />

identitet, dukker mange store<br />

og svære spørgsmål op, og<br />

måske spørger du mange<br />

gange dig selv, ’er jeg mon<br />

unormal’?. Det er sikkert en<br />

ringe trøst, men det spørgsmål<br />

er helt normalt.<br />

Penter<br />

Undervisningsavisen<br />

Ungdomsliv<br />

1. udgave, 1. oplag 2007<br />

© 2007 by Dagbladet Politiken og Gyldendalske<br />

Boghandel. Nordisk Forlag A/S, Copenhagen<br />

Kopiering fra denne udgivelse må kun finde sted <strong>på</strong><br />

institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan,<br />

og kun inden for de i aftalen nævnte rammer<br />

ISBN 978-87-02-06355-4<br />

Pris<br />

Klassesæt (30 stk.): 450 kr.<br />

Prisen er uden moms og forsendelse<br />

Tryk<br />

Politikens Trykkeri<br />

Udgivere<br />

Dagbladet Politiken, Rådhuspladsen 37,<br />

1785 København V<br />

Gyldendal, Klareboderne 3, 1001 København K<br />

Hjemmeside med undervisningsmateriale m.m.<br />

<strong>www</strong>.<strong>undervisningsavisen</strong>.<strong>dk</strong><br />

Redaktør<br />

Lise Penter Madsen<br />

Layout<br />

Per Bülow<br />

Grafik<br />

Ditte Mellson<br />

Forside<br />

Workbook Stock<br />

Billedredaktør<br />

Annelise Fibæk<br />

Webredaktør<br />

Troels Rydahl<br />

I redaktionen<br />

Stig Ørskov, Anders Jerichow, Kim Møller Hansen,<br />

Flemming Christiansen og Troels Rydahl<br />

Ekstern faglig konsulent<br />

Hans Jacob Schou<br />

U N G D O M S L I V<br />

I Ungdomsliv<br />

6-7<br />

Ungdomsforskning<br />

Ungdomsforsker Anne Kofod har været med til at lave en<br />

undersøgelse ’Det normale ungdomsliv’, hvor man har undersøgt,<br />

hvad såkaldt almindelige unge egentlig går rundt og<br />

tænker, og hvordan de har det.<br />

Side 4-5<br />

Første gang<br />

Når man er 14-15-16 år, er der mange ting, man prøver for<br />

første gang:<br />

Du skal vælge uddannelse<br />

I Danmark er der undervisningspligt <strong>på</strong> folkeskoleniveau.<br />

Det står slet ikke til diskussion. Men efter 9. klasse skal du<br />

for første gang selv tage stilling til uddannelse. Hvad vil du<br />

gerne være, og hvilken uddannelsesretning vil du vælge?<br />

Ungdomsliv har talt med fire unge, der for nylig skulle vælge<br />

16-17<br />

ungdomsuddannelse. De fortæller, hvilke overvejelser de<br />

havde, og giver råd til dig, der snart skal bestemme dig.<br />

Side 6-7<br />

Sex er rundt om hjørnet<br />

Kærlighed er det mest interessante emne for mange unge –<br />

formentlig for alle mennesker. Og nu er du ved at nå den<br />

alder, hvor sex begynder at være en del af pakken. Men<br />

hvornår er man parat? Det giver unge i de to projekter<br />

Sexualisterne og Sexekspressen andre unge gode råd om. På<br />

side 14 kan du læse hvilke spørgsmål, de typisk bliver stillet,<br />

når de er <strong>på</strong> besøg i folkeskoler og ungdomsskoler. Og <strong>på</strong> side<br />

15 kan du læse Sara og Mass, begge 18 år, fortælle om deres<br />

allerførste gang.<br />

Side 14-15<br />

Tro, håb og kærlighed<br />

For nogle er det den tro, religion eller kirke, de tilhører, som<br />

20-21


...<br />

kan du læse:<br />

bestemmer, hvornår det er i orden at have sex første gang.<br />

Sådan var det f.eks. for Benjamin, der var medlem af Pinsekirken,<br />

hvor alt det med sex og kys er noget, man gemmer til<br />

ægteskabet. Det passede Benjamin udmærket, da han var<br />

teenager. Han havde han nemlig en kæreste, en pige, men<br />

han var mere tiltrukket af drenge. Han forstod snart, at<br />

homoseksualitet er tabu i Pinsekirken, og hans ungdom blev<br />

meget svær og usikker. I dag er Benjamin gift med Miki, som<br />

han har dannet et boyband med.<br />

Side 16-17<br />

På efterskole<br />

Efter 9. klasse prøver du måske for første gang at flytte<br />

hjemmefra. I år er 25.600 unge <strong>på</strong> efterskole. Væk fra mor og<br />

far. Hvordan føles det? Er det svært, er det sjovt, hvad får<br />

man ud af det? Ungdomsliv har været <strong>på</strong> besøg <strong>på</strong> en efterskole<br />

og talt med eleverne Joakim og Katrine om kammeratskab,<br />

tolerance, ansvar og pligter – og fagene.<br />

Side 18-19<br />

Ungdomskultur<br />

Kærlighed er det mest interessante emne, men venner er det<br />

vigtigste. Det viser flere undersøgelser, hvor man har spurgt<br />

unge. Det, der gør livet værd at leve, er venner, familie og<br />

kæreste – i nævnte rækkefølge. Med vennerne deler man<br />

sorger, glæder og interesser. Som 16-årige Kira siger: »Mit<br />

miljø betyder vildt meget for mig. Fællesskab«.<br />

Det, man brænder for, varierer meget fra fællesskab til<br />

fællesskab. Det kan være forskellige sportsgrene, computerspil,<br />

ungdomshus, shopping, forskellige musikgenrer, rollespil,<br />

film osv. Ungdomsliv har besøgt fire unge, der fortæller<br />

om netop deres miljø.<br />

Arbejde og shopping<br />

Nadja bruger meget af sin fritid <strong>på</strong> at arbejde for at tjene<br />

penge til tøj, sko og tasker. Hun elsker at shoppe og gerne<br />

med veninderne.<br />

Side 8-9<br />

Ungdomshusbevægelsen<br />

Kira er aktiv i kampen for et nyt samlingssted for unge<br />

Side 12-13<br />

Hiphop<br />

Rasmus laver selv hiphop-musik og bruger de fleste af sine<br />

lommepenge og de penge, han tjener i fritiden, <strong>på</strong> hiphopudstyr.<br />

Side 18-19<br />

U N G D O M S L I V 3<br />

14-15<br />

12-13<br />

Brøøøøndby<br />

Oliver er bidt af fodbold. Han er Brøndbyfan med stort F.<br />

Han spiller også selv fodbold.<br />

Side 22-23<br />

Ungdomsoprøret<br />

For 50-60 år siden var der ikke noget, der hed teenager.<br />

Dengang var man enten barn eller voksen. Med ungdomsoprøret<br />

i 1960’erne og 70’erne slog ungdomsbegrebet sig for<br />

alvor fast.<br />

Side 10-11<br />

Unge i andre lande<br />

På bagsiden af avisen kan du læse, hvad tre udenlandske<br />

unge går op i.<br />

Side 24<br />

Gennem hele avisen kan du læse en lang række korte informationer<br />

om undersøgelser af unges fritidsaktiviteter og interesser,<br />

om arbejdsregler for unge, om uddannelser, musik m.m.<br />

Avisen er udarbejdet til undervisningen i dansk, samfundsfag<br />

og historie i 8.-9.-klasse.<br />

22-23


...<br />

4<br />

Generationer af voksne<br />

har fnyst ’ungdommen<br />

nu til dags’, når unge har teet<br />

sig lidt for vildt efter voksnes<br />

smag.<br />

»I nogle sammenhænge<br />

bruger voksne unge som syndebukke.<br />

De beskyldes for at<br />

være uregerlige, antiautoritære,<br />

oprørske og så videre«,<br />

siger Anne Kofod fra Center<br />

for Ungdomsforskning <strong>på</strong><br />

Danmarks Pædagogiske Universitet.<br />

På den anden side hylder<br />

samfundet ungdommen som<br />

en tid, der er let og uforpligtende,<br />

og som de fleste higer<br />

efter at bevare så længe som<br />

muligt.<br />

»Unge anses for at være<br />

fysisk stærke og smukke. Det<br />

er tydeligt i reklamer, hvor<br />

det som regel er unge, smukke<br />

mennesker, der optræder«,<br />

siger Anne Kofod.<br />

Den dobbelthed er karakteristisk<br />

for det at være ung i<br />

dag. Det gælder også for den<br />

rolle, unge som gruppe har i<br />

samfundet.<br />

Unge bliver betragtet som<br />

forkælede, fordi de har masser<br />

af valgmuligheder, f.eks. i<br />

forhold til uddannelse. Samtidig<br />

stiller samfundet krav<br />

om effektivitet. Unge tilskyndes<br />

til at foretage et tidligt<br />

uddannelsesvalg og komme<br />

hurtigt gennem uddannelsessystemet,<br />

så de kan komme<br />

ud <strong>på</strong> arbejdsmarkedet og<br />

gøre sig nyttige for samfundet.<br />

Store krav<br />

For bare 60 år siden havde<br />

unge ikke en særlig kultur<br />

med deres egen musik, tøj og<br />

mode, som vi kender i dag.<br />

Dengang gik unge i det samme<br />

tøj som deres forældre, og<br />

hvis man ikke var ud af en<br />

velstillet familie, var det almindeligt<br />

at forlade skolen<br />

efter 7. klasse, få sig en læreplads<br />

og bidrage til familiens<br />

økonomi.<br />

Siden er der sket en masse.<br />

I 1960’erne gav ungdomsoprøret<br />

(se side 10-11) og virksomhedernes<br />

markedsføring<br />

ungdomskulturen et skub <strong>på</strong><br />

vej. Det var en tid, hvor samfundet<br />

økonomisk var i fremgang,<br />

unge fik flere penge<br />

mellem hænderne, og virksomhederne<br />

tjente masser af<br />

penge <strong>på</strong> at sælge tøj, musik<br />

Hvad laver du ofte i din fritid?<br />

Er sammen med venner<br />

Spiller computer<br />

Lektier<br />

Er sammen med familien<br />

Går til privatfest<br />

Passer fritidsjob<br />

Kæreste<br />

Diskotek/bar<br />

Computercafé<br />

Går eller cykler ture<br />

Går <strong>på</strong> café<br />

U N G D O M S L I V<br />

Drenge<br />

Piger<br />

DM 7039<br />

% 0 20 40 60 80 100<br />

Kilde: Det Normale Ungdomsliv, Udgivet af Center for Ungdomsforskning under Learning Lab, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2005<br />

Ungdommen nu til dags!<br />

Mulighederne<br />

ligger<br />

åbne for én,<br />

når man er<br />

ung. Men<br />

det er samtidig<br />

et pres,<br />

at der er så<br />

mange valgmuligheder.<br />

og kultur særlig til unge.<br />

I dag udgør unge en stor og<br />

stærk forbrugergruppe. Unge<br />

har fået mere magt, og<br />

voksne lytter mere til dem<br />

som selvstændige individer.<br />

Men med en mere betydningsfuld<br />

rolle for samfundet<br />

og med flere muligheder er<br />

også fulgt krav.<br />

»I dag kan unge skabe et<br />

liv efter deres eget hoved og<br />

drømme, men samtidig taler<br />

politikerne om, at unge skal<br />

være mere målrettede«, siger<br />

Anne Kofod.<br />

»Samfundet har brug for,<br />

at unge uddanner sig til et<br />

arbejdsmarked, der har<br />

hårdt brug for dem. Derfor<br />

bliver der stillet krav om, at<br />

unge i højere grad skal vælge,<br />

hvad de vil gøre med deres<br />

liv. Generelt klarer unge sig<br />

rigtig fint, men der er et stigende<br />

antal unge, som oplever<br />

overgangen fra barndommen<br />

til voksenlivet som problematisk,<br />

fordi kravene er<br />

for høje. Unge kan vælge<br />

hvad som helst, og det er et<br />

stort pres at vælge rigtigt«.<br />

Alene med ansvaret<br />

Anne Kofod har været med<br />

til at gennemføre en undersøgelse<br />

af ’Det normale ungdomsliv’<br />

(se artiklen ’Her går<br />

det godt’), hvor man talte<br />

med over 1.000 unge mellem<br />

12 og 18 år.<br />

Undersøgelsen viste bl.a.,<br />

at bekymringer om netop uddannelsesvalget<br />

fylder meget.<br />

På spørgsmålet om, hvad<br />

der er det største problem i<br />

livet lige nu, svarede en 16årig<br />

pige for eksempel: »Skolen<br />

og tanken om, at jeg i en<br />

alder af 16 år skal bestemme,<br />

hvad jeg vil resten af mit liv«.<br />

Og i en omtale af undersøgelsen<br />

skrev Anne Kofod i Politiken:<br />

»Når unge taler om deres<br />

fremtid, er det noget, de tager<br />

alvorligt og derfor også<br />

giver anledning til bekymring.<br />

Unge oplever i høj grad,<br />

at det er op til dem selv at<br />

vælge og planlægge deres<br />

fremtid, hvilket umiddelbart<br />

kan fremstå som forkælet og<br />

privilegeret. Men usikkerheden<br />

trænger sig <strong>på</strong>, netop fordi<br />

bagsiden af det frie valg er<br />

oplevelsen af at stå alene<br />

med ansvaret for, hvordan de<br />

så klarer sig«.<br />

Næst efter at være<br />

sammen med<br />

vennerne, bruger<br />

drenge mest fritid <strong>på</strong><br />

at spille computer,<br />

og piger læser<br />

lektier. I hvert fald<br />

ifølge de 1006 unge,<br />

der deltog i<br />

undersøgelsen ’Det<br />

normale<br />

ungdomsliv’. Er det<br />

også sådan i din<br />

vennekreds?


...<br />

FOTO: RASMUS BAANER<br />

U N G D O M S L I V 5<br />

Livet online<br />

Som du kan se <strong>på</strong> diagrammet <strong>på</strong> side 4, er der rigtig mange drenge (især), der bruger meget af<br />

deres fritid <strong>på</strong> at sidde <strong>på</strong> deres flade og spille computer. Det bekymrer sundhedsforskere,<br />

fordi børn og unge får for lidt motion og risikerer at blive overvægtige. Til gengæld bliver man<br />

ikke nødvendigvis social analfabet af at sidde så mange timer alene ved en skærm. I hvert fald<br />

ikke, hvis man spiller et onlinespil som f.eks. ’World of Warcraft’. Det mener den amerikanske<br />

forsker T.I. Taylor, der forsker i onlinespil og arbejder <strong>på</strong> IT-Universitetet i København. I en<br />

artikel i Politiken 21. april 2007 sagde han:<br />

»Jeg vil faktisk mene, at man skal have ret udviklede sociale egenskaber for at begå sig godt<br />

i ’World of Warcraft’. Ofte spiller man også med venner og familie. Der vil altid være nogen,<br />

som går over gevind – det er der også ude i virkeligheden – men for langt de fleste af de her<br />

spillere er det ganske enkelt socialt liv som al anden socialisering. Vi er stadig menneskelige,<br />

selv om vi er i en virtuel verden«.<br />

Note: Læs også artiklen ’Kokkeelev er spilhelt i fritiden’ om 18-årige Rasmus Eilertsen, der er en<br />

af de 8 millioner mennesker i verden, der spiller ’World of Warcraft’. Artiklen blev trykt i Politiken<br />

21. april 2007 og ligger <strong>på</strong> Ungdomslivs site <strong>på</strong> <strong>www</strong>.<strong>undervisningsavisen</strong>.<strong>dk</strong>.<br />

Her går det godt<br />

Hvordan går helt normale<br />

unge egentlig<br />

rundt og har det? Godt,<br />

viser undersøgelsen<br />

’Det normale ungdomsliv’.<br />

Dermed ikke sagt,<br />

at det kun er sjov og<br />

ballade at være ung.<br />

Det er ofte unge med<br />

særlig problematiske<br />

liv, der <strong>på</strong>kalder sig mediernes<br />

opmærksomhed.<br />

Unge drikker for meget alkohol.<br />

Unge dropper ud af<br />

uddannelserne. Unge tager<br />

stoffer. Unge begår kriminalitet.<br />

Det er sjældent, der bliver<br />

fokuseret <strong>på</strong> det, man kan<br />

kalde det helt almindelige<br />

hverdagsagtige ungdomsliv.<br />

Sådan tænkte de i Ungdomsringen<br />

for et par år siden.<br />

Ungdomsringen er en interesseorganisation<br />

for fritidsog<br />

ungdomsklubber i Danmark,<br />

og organisationen bad<br />

Center for Ungdomsforskning<br />

ved Danmarks Pædagogiske<br />

Universitet om at undersøge,<br />

hvad helt ’almindelige<br />

unge’ tænker <strong>på</strong> og<br />

drømmer om, og hvordan de<br />

har det.<br />

De har det helt overordnet<br />

godt og trives, viste undersøgelsen<br />

’Det normale ungdomsliv’.<br />

En læreproces<br />

Mange voksne beskriver unge<br />

som selvfede egotrippere,<br />

men undersøgelsen peger <strong>på</strong>,<br />

at unge mestrer at indgå i<br />

mange typer fællesskaber.<br />

At ’det normale ungdomsliv’<br />

er godt, er dog ikke ens-<br />

Du har næsten frit valg <strong>på</strong> alle<br />

hylder, når du skal vælge<br />

uddannelse. Til gengæld vil<br />

politikerne og erhvervslivet<br />

gerne have, at du hurtigst muligt<br />

træffer dit valg.<br />

– Foto: Camilla Stephan<br />

betydende med en udelukkende<br />

sorgløs og uforpligtende<br />

tid. For som der står i<br />

konklusionen i undersøgelsens<br />

rapport, så er det normale<br />

ungdomsliv en læreproces,<br />

hvor unge konfronteres<br />

med mange af de problematikker,<br />

som alle mennesker i<br />

et moderne samfund før eller<br />

siden vil blive berørt af –<br />

f.eks. konflikter med dem,<br />

man holder allermest af, sygdom,<br />

skilsmisse, svigt, skuffelser,<br />

forkerte valg etc.<br />

Venskaber er vigtige<br />

Ungdomsliv består af en<br />

masse valg, der skal træffes,<br />

og der bliver eksperimenteret<br />

<strong>på</strong> livet løs for at forme<br />

sig en identitet – ’hvem er<br />

jeg’ og ’hvad vil jeg gerne være<br />

i fremtiden’.<br />

I den proces, hvor man forsøger<br />

at finde sin retning i<br />

livet, er der et stort behov for<br />

dog at have lidt fast grund<br />

under fødderne. Her spiller<br />

naturligvis forældre, men også<br />

og ikke mindst venner en<br />

vigtig rolle.<br />

Det var kendetegnende for<br />

de unge, der deltog i undersøgelsen,<br />

at venskaber ikke er<br />

noget, man bare sådan skifter<br />

ud. Mange gav udtryk for,<br />

at de oplevede deres forældre<br />

og venner som det eneste stabile<br />

i deres hverdag.<br />

KIMMIE PRÜTZ PETERSEN,<br />

LENA LEE SKIBYE<br />

OG LISE PENTER MADSEN<br />

Note:<br />

Undersøgelsen ’Det normale<br />

ungdomsliv’ blev foretaget i<br />

2004/2005 blandt 1.006 unge<br />

mellem 12 og 18 år. Bag undersøgelsen<br />

stod forskningsleder<br />

Jens Christian Nielsen<br />

og forskningskoordinator Anne<br />

Kofod, begge Center for<br />

Ungdomsforskning under<br />

Learning Lab, Danmarks Pædagogiske<br />

Universitet.<br />

Kilder:<br />

’Det normale ungdomsliv’<br />

’Selvfede. Er nutidens unge<br />

en flok asociale egotrippere?’.<br />

Artikel af Anne Kofod i<br />

Politiken 27. september 2005


...<br />

6<br />

Her ved siden af nævner vi nogle helt<br />

overordnede uddannelsesmuligheder. På<br />

hjemmesiden <strong>www</strong>.UddannelsesGuiden.<strong>dk</strong><br />

kan du læse en masse om, hvilke uddannelsesmuligheder<br />

du har. Og hvis du<br />

vil læse mere indgående om mulighederne<br />

inden for f.eks. håndværk og service, er<br />

der grundig information <strong>på</strong> hjemmesiden<br />

<strong>www</strong>.eud-info.<strong>dk</strong> om de omkring 120 forskellige<br />

erhvervsuddannelser, der udbydes<br />

af de tekniske skoler.<br />

U N G D O M S L I V<br />

Vejledning i junglen FAKTA<br />

af uddannelser Gymnasiale uddannelser<br />

Gymnasiale uddannelser kan være en studentereksamen, hhx, htx, eller hf. En gymnasial eksamen giver dig<br />

mulighed for at søge ind <strong>på</strong> en videregående uddannelse.<br />

Studentereksamen (stx)<br />

Studentereksamen er en almendannende og studieforberedende 3-årig uddannelse. Du får fag inden for det<br />

humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagområde.<br />

Højere handelseksamen (hhx)<br />

Hhx-uddannelsen er en erhvervsrettet 3-årig uddannelse. Ud over almene fag får du fag inden for virksomheds-<br />

og samfundsøkonomi kombineret med fremmedsprog.<br />

Højere teknisk eksamen (htx)<br />

Htx-uddannelsen er en erhvervsrettet 3-årig uddannelse med vægt <strong>på</strong> teknologiske og naturvidenskabelige<br />

fag. Noget af undervisningen foregår <strong>på</strong> værksteder og i laboratorier.<br />

Højere forberedelseseksamen (hf)<br />

Højere forberedelseseksamen (hf) er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der varer 2 år.<br />

Kilde: <strong>www</strong>.uddannelsesguiden.<strong>dk</strong>, der er udgivet af Undervisningsministeriet<br />

Hvad vil du være?<br />

I Danmark er der undervisningspligt <strong>på</strong> folkeskoleniveau. Det er slet ikke til diskussion.<br />

Men så nærmer sidste skoledag sig. Ved du, hvad du vil?<br />

Elever <strong>på</strong> Medieskolen i Lyngby har interviewet og fotograferet fire unge, der for nylig skulle træffe deres<br />

valg. Hvilke overvejelser havde de før valget? Var de <strong>på</strong>virket af venner, lærere og forældres råd? Er de glade<br />

for det valg, de har truffet? Og hvad vil de råde nuværende 9.-klasse-elever til, før de vælger?<br />

– Foto: Lasse Bruhn<br />

Kamp om praktikpladserne<br />

Hamza Khan, 18 år<br />

»Jeg har gået <strong>på</strong> teknisk skole.<br />

Men da jeg ikke kunne få<br />

en praktikplads, droppede<br />

jeg ud. Jeg gik <strong>på</strong> linjen teknologi<br />

og kommunikation<br />

som mediegrafiker.<br />

Det er svært at få en praktikplads<br />

som mediegrafiker,<br />

da det er blevet meget populært<br />

at uddanne sig inden for<br />

medieverdenen. Man kan roligt<br />

sige, at der er kamp om<br />

praktikpladserne, og man<br />

skal være tidligt ude og søge.<br />

Jeg skiftede over til grafisk<br />

tekniker, da jeg fik at vide, at<br />

det var lidt det samme som<br />

mediegrafiker, men det syntes<br />

jeg så ikke, det var. Jeg<br />

fandt hurtigt ud af, at det<br />

ikke var mig, og stoppede <strong>på</strong><br />

skolen.<br />

Selv om jeg var nødt til at<br />

stoppe, er jeg stadig glad for<br />

det valg, jeg tog dengang, og<br />

det halve år, jeg nåede igennem.<br />

Jeg interesserer mig<br />

nemlig stadig for grafik og<br />

har taget alt det, jeg lærte <strong>på</strong><br />

det halve år, med mig.<br />

Mine forældre har ikke<br />

haft meget indflydelse <strong>på</strong> mit<br />

valg af skole efter 9. klasse.<br />

Jeg valgte selv, hvilken vej<br />

jeg ville gå, og fandt selv frem<br />

til teknisk skole. Jeg traf mit<br />

valg, lige inden man skulle<br />

sende ansøgninger ud til de<br />

forskellige skoler.<br />

Nu går jeg <strong>på</strong> Medieskolen<br />

i Lyngby, som er en produktionsskole<br />

for unge op til 25 år.<br />

Her arbejder jeg med webdesign.<br />

Hvad jeg vil lave efter<br />

det her år, er jeg ikke helt<br />

sikker <strong>på</strong>. Jeg vil stadig gerne<br />

være grafiker, men hvis det<br />

ikke lykkes, har jeg tænkt <strong>på</strong><br />

at søge ind <strong>på</strong> Politiskolen.<br />

Men jeg mangler at tage hf,<br />

så det kunne jo være en mulighed<br />

at tage det gennem aftenkurser«.<br />

»Mit råd til andre, der står og<br />

skal vælge, hvad de skal efter<br />

9. klasse, er, at de skal tænke<br />

sig godt om, før de træffer en<br />

beslutning om, hvad de skal«.<br />

LINE HESSELBERG KARPF<br />

Sikker <strong>på</strong> fremtiden<br />

Niklas Gundlev 16 år, 1. g,<br />

htx i Hillerød<br />

»Jeg valgte htx-uddannelsen,<br />

fordi jeg altid har interesseret<br />

mig for naturvidenskabelige<br />

linjer, og fordi de har et<br />

fag her <strong>på</strong> skolen, de kalder<br />

studieområdet, hvor man laver<br />

meget, der har med kemi<br />

og forsøg at gøre. Jeg har<br />

vidst, hvad jeg ville med min<br />

uddannelse siden 8. klasse.<br />

Jeg vil meget gerne være civilingeniør,<br />

når jeg bliver ældre.<br />

Mine forældre har ikke<br />

rigtig haft noget at sige til<br />

mit valg, de har altid sagt, at<br />

jeg bare skal vælge det, jeg<br />

gerne selv vil og virkelig<br />

brænder for. Min fysik- og<br />

matematiklærer fra folkeskolen<br />

opfordrede mig til at<br />

blive noget inden for det naturvidenskabelige,<br />

og det råd<br />

har jeg taget til mig. Mine<br />

venner har egentlig været<br />

– Foto: Sebastian Gamby Jensen<br />

lidt ligeglade med mit valg,<br />

måske fordi de selv har haft<br />

så meget at tænke <strong>på</strong> med<br />

deres eget valg. Jeg har altid<br />

vidst med mig selv, at jeg gerne<br />

ville <strong>på</strong> htx, og det er jeg<br />

kommet nu. Jeg gik faktisk<br />

imod strømmen og valgte en<br />

uddannelse, ingen andre fra<br />

min klasse valgte, men jeg er<br />

utrolig glad for mit valg.<br />

Samtidig har jeg fået nogle<br />

meget gode klassekammerater,<br />

selv om de fleste af dem<br />

er lidt ’nørdede’. Der er nok<br />

kun en 4-5 stykker, der ikke<br />

er nørder«.<br />

»Mit råd til de 9.-klasse-elever,<br />

der snart skal til at vælge uddannelse,<br />

er helt sikkert, at de<br />

skal gøre det, de selv føler for,<br />

og ikke, hvad de andre i klassen<br />

vil«.<br />

TRINE NØRGAARD PEDERSEN


...<br />

– Foto: Lasse Bruhn<br />

Produktionsskoler<br />

Undervisning <strong>på</strong> en produktionsskole er<br />

en mulighed, hvis du har brug for en<br />

afklaring af dine interesser og evner,<br />

inden du endeligt vælger uddannelse eller<br />

job. På en produktionsskole ligger<br />

vægten <strong>på</strong> praktisk arbejde kombineret<br />

med skolefag efter behov. Længden af<br />

undervisningen er individuel, men kan<br />

dog højst vare 1 år.<br />

Kilde: <strong>www</strong>.uddannelsesguiden.<strong>dk</strong><br />

Jeg var i tvivl<br />

Lise Breuning, 16 år, 1. g, Frederiksborg<br />

Gymnasium<br />

»Jeg valgte gymnasiet, fordi det åbner til<br />

mange andre uddannelser. Men jeg har<br />

ikke hele tiden vidst, hvad jeg ville. Jeg<br />

har flere gange overvejet efterskole eller<br />

10. klasse. Mine forældre prøvede et stykke<br />

tid at få mig til at vælge en 10.-klasse,<br />

fordi de måske syntes, jeg skulle have en<br />

periode, hvor jeg havde lidt nemmere ved<br />

tingene og derfor ikke så mange lektier at<br />

se til. Men ellers har mine forældre ikke<br />

rigtig haft den helt store indflydelse <strong>på</strong><br />

mit valg.<br />

Mine lærere i folkeskolen syntes, det<br />

var en fin idé, at jeg valgte gymnasiet, og<br />

mine venner synes, at mit valg er utrolig<br />

spændende. Jeg fulgte ikke strømmen i<br />

klassen fra folkeskolen. Jeg gjorde det, jeg<br />

selv ville, og det, jeg brændte for. Jeg er<br />

meget glad for, at jeg er begyndt i gymnasiet<br />

og ikke har taget en teknisk skole eller<br />

noget andet, fordi der er så mange spændende<br />

udfordringer her. Jeg glæder mig til<br />

at komme ’ordentligt’ i gang. Men jeg er<br />

begyndt at blive lidt nervøs for eksamenstiden<br />

i forhold til de fag, jeg er lidt svagere<br />

i. Jeg er enormt glad for mine klassekammerater<br />

her <strong>på</strong> gymnasiet, vi har det virkelig<br />

sjovt sammen. Hvad jeg vil være, når<br />

jeg bliver ældre, har jeg endnu ikke taget<br />

stilling til«.<br />

»Mit råd til de 9.-klasse-elever, der skal til at<br />

vælge, er, at en studentereksamen er en<br />

virkelig god uddannelse at have, og den<br />

åbner til mange andre og gode muligheder i<br />

fremtiden«.<br />

TRINE NØRGAARD PEDERSEN<br />

På Ungdomslivs site <strong>på</strong> <strong>www</strong>.<strong>undervisningsavisen</strong>.<strong>dk</strong><br />

kan du også læse om Mads-<br />

Peter Ærenlund, der går i 1. g <strong>på</strong> Mediegymnasiet<br />

i Malmø i Sverige.<br />

– Foto: Lasse Bruhn<br />

U N G D O M S L I V 7<br />

FOTO: MAGNUS MØLLER<br />

Mia Lundsgaard Hansen,<br />

16 år, teknisk skole – Uddannelsescentret<br />

Hamlet<br />

»Jeg har i næsten hele mit liv<br />

drømt om at blive frisør. Jeg<br />

har været <strong>på</strong> flere forskellige<br />

brobygningshold <strong>på</strong> teknisk<br />

skole, men jeg syntes, at jeg<br />

ville prøve frisøruddannelsen<br />

først, og det er så det, jeg er i<br />

gang med nu. Jeg havde dog<br />

en idé om at blive kosmetiker<br />

først, men jeg fandt hurtigt<br />

ud af, at min første prioritet<br />

var at blive frisør. Når jeg<br />

bliver ældre, vil jeg utrolig<br />

gerne have min egen salon.<br />

Mine forældre bakker mig<br />

fuldt op i mit uddannelsesvalg;<br />

de synes, det er et godt<br />

valg, jeg har truffet. Mine folkeskolelærere<br />

har ikke rigtig<br />

haft noget at sige omkring<br />

mit valg, da jeg mest har talt<br />

Erhvervsuddannelser<br />

En erhvervsuddannelses hovedforløb er bygget<br />

op som en vekslen mellem skoleophold og<br />

praktik. Praktikken er den del af din uddannelse,<br />

hvor du er under oplæring i en<br />

virksomhed. Praktikpladsen skal du selv finde,<br />

men vejlederen <strong>på</strong> den tekniske skole<br />

hjælper gerne med kontakter til erhvervslivet.<br />

En erhvervsuddannelse kan tage mellem<br />

1 1/2 og 5 1/2 år.<br />

Kilde: <strong>www</strong>.eud-info.<strong>dk</strong><br />

Jeg fulgte mit hjerte<br />

med dem omkring kosmetikeruddannelsen.<br />

Mine venner<br />

synes bare, det er fedt, at<br />

jeg gør det, jeg brænder for,<br />

og de støtter mig selvfølgelig<br />

hele vejen igennem. Jeg har<br />

faktisk overvejet at blive pædagog<br />

i stedet for frisør, da<br />

jeg har hørt, at frisører får<br />

slidgigt i hænderne. Men jeg<br />

har så valgt at se <strong>på</strong> det positive<br />

ved uddannelsen, da det<br />

jo er det, jeg vil.<br />

Jeg valgte uddannelsen,<br />

fordi det er noget, som interesserer<br />

mig rigtig meget, og<br />

er det, jeg vil lave resten af<br />

mit liv. Jeg fulgte mit hjerte<br />

og fulgte ikke med strømmen.<br />

På en måde er jeg alligevel<br />

lidt ked af, at jeg valgte det<br />

her, da det er utrolig svært at<br />

få praktikplads som frisør.<br />

Det tænkte jeg ikke <strong>på</strong>, før<br />

jeg foretog mit valg.<br />

Vi har et godt sammenhold<br />

i min klasse, men sommetider<br />

er der dog nogle heftige<br />

diskussioner, fordi nogle af<br />

pigerne har nogle stærke<br />

holdninger og meninger«.<br />

Jeg har flere gange overvejet<br />

at tage en hf, men jeg er<br />

desværre bare ikke lige den<br />

’skoletype’, der gider bruge<br />

al min tid <strong>på</strong> lektier«.<br />

»Jeg vil give det råd til de<br />

9.-klasse-elever, der skal til at<br />

vælge uddannelse, at de skal<br />

forfølge deres drømme og gøre<br />

det, som virkelig interesserer<br />

dem«.<br />

NANNA EMILIE EMMICH<br />

JENSEN


...<br />

8<br />

Masser af unge arbejder ulovligt<br />

U N G D O M S L I V<br />

Arbejdsgivere lader i stor stil skoleelever arbejde ulovligt i fritiden. Desuden er<br />

mange unge ikke meldt ind i en fagforening, som kan beskytte dem mod<br />

arbejdsmiljøproblemer.<br />

Sommeren 2007 sendte fagforbundenes landsorganisation, LO, 17 jobpatruljer<br />

ud <strong>på</strong> i alt 3.000 virksomhedsbesøg. Jobpatruljerne viste, at 75 procent af unge<br />

fritidsjobbere arbejder mere end de tilladte to timer om dagen – samtidig med at<br />

de passer skolen. Hver tredje arbejdede desuden om aftenen og natten og ofte<br />

alene i tidsrummet mellem kl. 20.00 og 06.00, selv om det er direkte ulovligt.<br />

Og hvad værre er: I købmandsbutikker og supermarkeder over hele landet<br />

bliver unge skoleelever sat til at passe farlige flaskemaskiner og pappressere og<br />

løfte tunge kasser, paller og pakker. Det er i strid med alle regler og regulativer.<br />

Nu vil Arbejdstilsynet og LO gå sammen om at få stoppet de ulovlige forhold.<br />

MICHAEL OLSEN<br />

Hurtige biler, dyrt tøj,<br />

damer og champagne.<br />

Forretningsmanden Mads<br />

Ulrich var en af dem, der i<br />

1980’erne blev betegnet som<br />

yuppie. Først i Danmark, si-<br />

Se også <strong>www</strong>.jobpatruljen.<strong>dk</strong><br />

Se, hvem jeg er<br />

Drenge bruger flere<br />

penge <strong>på</strong> tøj end piger,<br />

og rigtig mange unge<br />

har fritidsarbejde for at<br />

tjene penge til tøjet.<br />

Vores tøjstil har altid været<br />

et vigtigt redskab til<br />

at signalere, hvem vi er eller<br />

gerne vil være. Og i den periode<br />

af livet, hvor vi udforsker<br />

og forsøger at finde vores<br />

identitet, bliver tøj og andet<br />

udvendigt udstyr særlig vigtigt.<br />

I hvert fald udgør det en<br />

stor udgiftspost for unge. Og<br />

det er ikke kun piger, som<br />

shopper amok, sådan som<br />

man måske kunne tro. Faktisk<br />

tværtimod.<br />

Adskillige undersøgelser<br />

viser, at drenge bruger flere<br />

Penge og lækkert tøj<br />

Mads Ulrich i 1980’erne. Og i nyere tid.<br />

– Fotos: Busser og Claus Lunde<br />

penge end piger til tøj og udstyr.<br />

En af undersøgelserne<br />

er ’Generation Happy?’, hvor<br />

næsten 1.200 elever i 7.-9.<br />

klasse deltog. I den viste det<br />

sig, at 42 procent af drengene<br />

brugte 1.000 kroner eller derover<br />

om måneden <strong>på</strong> tøj. Hos<br />

pigerne var det kun 27 procent.<br />

Personlig stil<br />

Pengene til tøjforbruget<br />

kommer dels fra lommepenge,<br />

dels fra fritidsarbejde.<br />

Rigtig mange unge arbejder<br />

for at få råd til at købe det<br />

helt rigtige tøj.<br />

F.eks. viser tal fra fagforbundet<br />

HK/Handel, at 41<br />

procent af de ansatte i Fakta,<br />

Kvickly og SuperBrugsen er<br />

under 18 år.<br />

Blandt eleverne i undersøgelsen<br />

’Generation Happy?’<br />

den i USA, nærmere betegnet<br />

Los Angeles, hvor han<br />

jonglerede med millioner af<br />

dollar i sit investeringsfirma.<br />

»Dengang stod man ud fra<br />

mængden, hvis man var be-<br />

havde 35 procent fast fritidsarbejde,<br />

og 21 procent arbejdede<br />

’af og til’.<br />

Både drenge og piger følger<br />

meget med i moden, men de<br />

følger den ikke nødvendigvis<br />

slavisk, og de klæder sig gerne<br />

i en blanding af dyre og<br />

mindre dyre mærker tilsat<br />

en lille selvopfunden detalje.<br />

For selv om det er dejligt ikke<br />

at stå alene, men høre til i en<br />

gruppe, så er det også rart<br />

samtidig at være noget for<br />

sig selv, at ’være mig’.<br />

Penter<br />

Kilde: ’Generation Happy? Et<br />

studie i danske teenageres<br />

hverdagsliv, værdier og livstolkning’,<br />

af Rie Skårhøj og<br />

Søren Østergaard, Unitas<br />

Forlag, 2005<br />

vidst om sig selv. I dag er det<br />

normalt. Alle er yuppier«, siger<br />

Mads Ulrich.<br />

Han er 42 år, er tilbage i<br />

Danmark, stadigvæk en succesfuld<br />

finansmand og glad<br />

for lækkert tøj. Men for ham<br />

handler det ikke bare om at<br />

udstråle penge.<br />

»For mig var det ikke vigtigt<br />

med champagnen eller<br />

pengene, men at beskæftige<br />

mig med noget, jeg kunne lide.<br />

Havde nogle snakket med<br />

os dengang, havde de nok<br />

fundet ud af, at vi ligesom<br />

alle andre har holdninger og<br />

kan snakke dybt om ting«,<br />

siger han.<br />

MARIE VIDØ<br />

FAKTA<br />

Yuppier<br />

Mens 1960’erne og 70’erne<br />

havde hippierne (se side<br />

10-11), havde 1980’erne<br />

yuppierne. Det var unge,<br />

succesfulde forretningsfolk,<br />

der blev beskyldt for at flashe<br />

deres penge og være<br />

overfladiske. Når de slappede<br />

af fra at handle aktier,<br />

investere og gøre karriere,<br />

levede de livet <strong>på</strong> storbyernes<br />

tjekkede cafeéer.<br />

Nadja arbejder cirka tre gange<br />

om ugen i sandwichkæden<br />

Sunset Boulevard i det<br />

københavnske shoppingcenter<br />

Field’s. Det gør hun primært<br />

for at få råd til alt det tøj, hun<br />

elsker at købe og gå i.<br />

– Foto: Miriam Dalsgaard<br />

FOTO: LARS SKAANING


...<br />

Arbejdsregler for unge<br />

Når du er under 15 år og går i skole, må du daglig højst arbejde 2<br />

timer <strong>på</strong> skoledage og 7 timer i weekenden. Er du fyldt 15 år, må du<br />

arbejde 8 timer om dagen i weekenden.<br />

I løbet af en hel skoleuge må du maks. arbejde 12 timer, og i ferier<br />

må du ikke arbejde mere end 35 timer. Unge under 18 år må ikke<br />

arbejde efter klokken 20 om aftenen og før klokken 6 om morgenen.<br />

Når du er under 18 år, må du ikke arbejde med farlige ting, for<br />

eksempel store maskiner og giftige stoffer.<br />

Du må kun udføre det, man kalder ’let arbejde’, så du må altså ikke<br />

løfte meget tunge ting. Faktisk må du kun løfte det, der svarer til en<br />

kasse tomme øl (ca. 12 kg), og hvis du ikke skal løfte under<br />

hoftehøjde eller over skulderhøjde, må du løfte det dobbelte, der ca.<br />

svarer til en kasse med fyldte øl.<br />

Kilde: <strong>www</strong>.borger.<strong>dk</strong><br />

U N G D O M S L I V 9<br />

»Jeg var rigtig stolt, da<br />

jeg gik ud af butikken<br />

med dem i hånden«<br />

En stor del af 16-årige Nadjas<br />

fritid går med at arbejde.<br />

På den måde tjener<br />

hun penge til at købe tøj for<br />

omkring 3.000 kroner hver<br />

måned.<br />

De kostede 3.500 kroner.<br />

De høje mørkeblå Louis Vuitton-stiletter<br />

med sorte hæle,<br />

mønster af det karakteristiske<br />

logo og store guldspænder<br />

<strong>på</strong> snuden. Nadja Warberg<br />

Johansen <strong>på</strong> 16 år købte<br />

dem, da hun var <strong>på</strong> ferie i<br />

Paris. For sine egne surt optjente<br />

penge.<br />

»Jeg så dem og vidste bare,<br />

at dem skulle jeg have. Lige<br />

meget hvad de kostede. Jeg<br />

var rigtig stolt, da jeg gik ud<br />

af butikken med dem i hånden«,<br />

fortæller hun.<br />

Nadja går i 10. klasse, bor i<br />

Kastrup og arbejder cirka tre<br />

gange om ugen i sandwichkæden<br />

Sunset Boulevard i<br />

det københavnske shoppingcenter<br />

Field’s. Det gør hun<br />

primært for at få råd til alt<br />

det tøj, hun elsker at købe og<br />

gå i.<br />

»Når jeg ikke har regninger<br />

og sådan noget, der skal<br />

betales, bruger jeg i hvert<br />

fald med glæde 3.000 kroner<br />

om måneden <strong>på</strong> tøj«, siger<br />

Nadja, der farver sit lyse hår<br />

sort og har skinnende Chanel-øreringe<br />

i ørerne.<br />

Sin egen stil<br />

Nadja tænker ikke så tit<br />

over, at hun måske bør holde<br />

lidt igen i stedet for at bruge<br />

alle sine penge og mere til.<br />

Hendes forældre blander sig<br />

heller ikke så meget:<br />

»De ville da gerne have, at<br />

jeg sparede mere op, men det<br />

er jo mine penge, så de siger<br />

ikke så meget til det«.<br />

Nogle af Nadjas penge går<br />

også til modeblade som Bazar,<br />

Sirene og Costume, men<br />

hun har ingen forbilleder,<br />

hun gerne vil klæde sig som.<br />

Og selv om hun er glad for<br />

sine Louis Vuitton-stiletter<br />

og passer meget <strong>på</strong> dem, behøver<br />

alt hendes tøj ikke at<br />

være dyre, eksklusive mærker.<br />

Vero Moda, H&M og Vila<br />

er også helt o.k. Bare tøjet<br />

ikke er fra Netto og Føtex,<br />

det er for pinligt, hvis folk<br />

opdager det. Men det er o.k.,<br />

når Nadjas mor går i det – så<br />

længe andre ikke kommenterer<br />

det.<br />

Ifølge Nadja selv har hun<br />

ikke nogen bestemt stil. Eller<br />

rettere:<br />

»Jeg har min egen stil«.<br />

Hun køber det tøj, hun kan<br />

lide. Men hun går da ikke i<br />

vejen for lidt bling bling og<br />

diamanter, »tøj, der viser, at<br />

man er en million værd«,<br />

som hendes bedste veninde<br />

Bella udtrykker det. Når Nadja<br />

skal i byen, klæder hun<br />

sig meget feminint og også<br />

lidt sexet.<br />

Shopper med<br />

veninderne<br />

Selv om mange af Nadjas eftermiddage<br />

og lørdage går<br />

med at lave sandwich <strong>på</strong> fritidsjobbet,<br />

går det ikke ud<br />

over tiden til lektierne, mener<br />

hun. Det er snarere samvær<br />

med veninderne, der gør<br />

det svært at få sat timer af til<br />

at få læst lektier.<br />

Hun shopper så ofte, pengepungen<br />

tillader det, tit flere<br />

gange om måneden og<br />

12 hurtige fra Nadja<br />

Livret: Koteletter i fad<br />

helst sammen med veninderne.<br />

»Det er hyggeligt. Så fortæller<br />

vi hinanden vores mening<br />

og spiser sammen bagefter«,<br />

siger hun.<br />

Venindernes eller hendes<br />

mors mening er dog ikke lov.<br />

Hvis Nadja er uenig, lytter<br />

hun til sig selv.<br />

Humøret bestemmer<br />

Hvorfor er det, at tøj er så<br />

fedt?<br />

»Det er lækkert at få noget<br />

nyt«, siger Nadja. Det bliver<br />

man glad af og ja, det giver da<br />

også god selvtillid at have<br />

lækkert tøj <strong>på</strong>.<br />

Alligevel kan hun godt gå<br />

udenfor i slap af-tøj og uden<br />

makeup <strong>på</strong>, »men vil føle mig<br />

rigtig grim«.<br />

»Det kommer an <strong>på</strong>, hvilket<br />

humør jeg er i. Hvis jeg er<br />

i dårligt humør, tager jeg ikke<br />

fint tøj <strong>på</strong>«.<br />

At håret sidder forkert, får<br />

dog ikke lov til at ødelægge<br />

humøret en hel dag.<br />

»Så retter jeg det bare«,<br />

siger hun.<br />

MARIE VIDØ<br />

Yndlingsband: Kan lide det hele. Techno, R’n’B, rap ...<br />

Når vi skal i byen, hører vi f.eks. Børne MGP.<br />

Yndlingsfilm: Hvis det er o.k. at nævne en serie: McClouds døtre<br />

Fritidsjob: Sandwichbaren Sunset Boulevard<br />

Lommepenge: Nej, men får gaver og f.eks. makeup<br />

Ryger: Ja, cirka 20 om dagen<br />

Alkohol: Ja, hver weekend. Sprut og øl<br />

Hash: Nej<br />

Fremtidsdrøm: Frisør, regner med at starte <strong>på</strong> frisøruddannelsen<br />

efter 10. klasse<br />

Kæreste: Nej<br />

FOTO: OLE STEEN<br />

Hvad bruger du penge <strong>på</strong>: Tøj, sprut, sko, smøger<br />

Fritidsinteresser: Veninder og er lige startet til fodbold


...<br />

10<br />

Hippier<br />

En af måderne, hvor<strong>på</strong> unge gjorde oprør mod forældregenerationen<br />

i 1960’erne og 70’erne, var at gøre alt for ikke at<br />

ligne den. Mændene lod håret gro, og alle iførte sig lange,<br />

farvestrålende, flagrende gevandter. Hippier blev de kaldt.<br />

Senere smed kvinderne bh’en. De ville bestemme over egen<br />

krop og ikke lade sig diktere af mænd og normer.<br />

Mange af hippierne røg hash og tog euforiserende stoffer<br />

som lsd. Nogle af ungdomsoprørets unge endte derfor som<br />

narkotikamisbrugere.<br />

1960’ernes unge lyttede til syrerock for at udvide deres<br />

bevidsthed.<br />

Nogle eksperimenterede med alternative livsformer; de<br />

flyttede sammen i kollektiver, tog <strong>på</strong> ølejr og gik ind for fri<br />

sex.<br />

MARIE VIDØ<br />

Don’t follow leaders«<br />

sang den amerikanske<br />

rockmusiker Bob Dylan i<br />

1960’erne. Han repræsenterede<br />

en generation af unge,<br />

der gjorde oprør mod autoriteter,<br />

gældende normer og<br />

den måde, deres forældre levede<br />

<strong>på</strong>.<br />

Danske unge sang med. Og<br />

det gjorde unge i mange andre<br />

vestlige lande også.<br />

I 1960’erne oplevede den<br />

vestlige verden det, der bliver<br />

kaldt ungdomsoprøret,<br />

og det var med til, at mange<br />

fik øjnene op for, at det er<br />

noget særligt at være ung.<br />

I virkeligheden dækker<br />

ungdomsoprøret over en<br />

masse forskellige oprør i<br />

1960’erne og begyndelsen af<br />

1970’erne: oprør mod gamle,<br />

fastgroede systemer og normer,<br />

oprør mod konservative<br />

ledere, oprør mod USA’s krig<br />

i Vietnam, oprør mod den ulige<br />

fordeling af verdens goder,<br />

oprør mod forskelsbehandling<br />

af kønnene, oprør mod<br />

racehad og meget mere.<br />

Velstand<br />

Ungdomsoprørets grobund<br />

var bl.a. velstand og store generationer<br />

af unge.<br />

Velstanden kom som følge<br />

af økonomisk vækst efter Anden<br />

Verdenskrigs slutning i<br />

1945. Der var gang i produktionen,<br />

skabt arbejdspladser,<br />

og det var atter muligt at importere<br />

og eksportere varer<br />

mellem landene. Markedet<br />

blev liberaliseret, det vil sige,<br />

at det blev nemmere at handle<br />

over grænser, blandt andet<br />

fordi tolden blev sat ned.<br />

Folk fik altså flere penge<br />

mellem hænderne. Derfor<br />

begyndte man også at bygge<br />

flere huse, og det skabte atter<br />

flere arbejdspladser, for<br />

eksempel for håndværkere.<br />

De unge, der voksede op i den<br />

tid, oplevede næsten udelukkende<br />

fremgang. De tog velstanden<br />

for givet, og de havde<br />

muligheder, som ingen i<br />

de tidligere generationer<br />

havde haft. Det var ikke længere<br />

forbeholdt de få fra velstillede<br />

familier at få en uddannelse,<br />

og der var råd til,<br />

at unge kunne flippe ud – og<br />

være netop unge.<br />

Babyboom<br />

Tidligere eksisterede ungdomsbegrebet<br />

slet ikke. Man<br />

var enten barn eller voksen.<br />

Men med de nye udfoldelsesmuligheder<br />

efter Anden Verdenskrig<br />

kom der også en an-<br />

U N G D O M S L I V<br />

erkendelse af, at der er en tid<br />

midtimellem, og i 1950’ernes<br />

USA begyndte man at betegne<br />

en ung mellem 13 og 19 år<br />

som ’teenager’. Snart brugte<br />

man også ordet i andre lande.<br />

Og teenagere var der mange<br />

af – også i Danmark.<br />

Under og efter Anden Verdenskrig<br />

var der blevet født<br />

FOTO: ASGER SESSINGØ<br />

en masse børn, og generationen<br />

af unge i 1960’erne var<br />

derfor stor. Krigsårgangene<br />

bliver de kaldt.<br />

Sammen kunne de råbe<br />

højt.<br />

»Det var kæmpestore generationer.<br />

150.000-160.000<br />

unge mennesker, der gjorde<br />

oprør mod autoriteter. Et an-<br />

Eksperimenterende kunst<br />

Også via kunsten blev der gjort oprør i 1960’erne og<br />

70’erne. Teatertrupper og bands spillede politisk teater<br />

og sang protestsange for at gøre opmærksom <strong>på</strong> den<br />

uretfærdighed, de mente, verden var præget af. Kunsten<br />

handlede også om at bryde grænser og eksperimentere.<br />

MARIE VIDØ<br />

Da ungdommen<br />

I 1960’erne flippede de unge ud og<br />

gjorde op med den måde, deres<br />

forældre levede <strong>på</strong>. Verden fik<br />

øjnene op for ungdommen, og ungdommen<br />

satte sit præg <strong>på</strong> verden.<br />

FAKTA<br />

Det skete der i 1960-1973 - bl.a.<br />

1960 Første anti-atommarch i Danmark.<br />

1966 P-pillen kommer <strong>på</strong> markedet.<br />

1967 Det første rigtige kollektiv etableres.<br />

1968 Studenteroprør <strong>på</strong> Københavns Universitet.<br />

1970 Rødstrømperne etableres.<br />

1970 Store demonstrationer i forbindelse med Verdensbankens<br />

årsmøde i København.<br />

1971 Den første kvinde-ø-lejr <strong>på</strong> Femø.<br />

1971 Den første Roskilde Festival bliver afholdt.<br />

1971 Christiania bliver indtaget og erklæret fristad.<br />

1973 Aborten frigives.<br />

Roskilde Festivalen i 1972. Eller som det hed dengang ’beat-festival’. – Foto: Lars Hansen<br />

tiautoritært oprør«, forklarer<br />

mag.art. og forfatter Bente<br />

Hansen. Hun var selv en<br />

del af oprøret og kæmpede<br />

især for kvindesagen.<br />

Protestmarcher<br />

Unge ønskede en verdensorden,<br />

hvor magthaverne ikke<br />

tog beslutninger hen over ho-<br />

vedet <strong>på</strong> folket. Ungdommen<br />

ville have, at der blev lyttet<br />

til dens krav, og ’fred i en<br />

retfærdig verden’ var noget,<br />

der stod meget højt <strong>på</strong> ønskelisten.<br />

I en lang række vestlige<br />

lande demonstrerede unge<br />

imod atomvåben, især mod<br />

de store atommagter som So-


...<br />

Studenteroprøret<br />

I 1960’erne ulmede det <strong>på</strong> universiteterne verden over.<br />

Studerende krævede at være mere med til at bestemme, hvad de<br />

skulle lære og hvordan. Det skulle ikke længere være professorvælde,<br />

hvor tørre, gamle professorer med et forældet livssyn tog<br />

beslutningerne.<br />

I maj 1968 i Frankrig udviklede et studentermøde <strong>på</strong> Sorbonne<br />

Universitet i Paris sig til et voldsomt opgør mellem studerende og<br />

politi med gadedemonstrationer og smadrede bydele til følge.<br />

I Danmark besatte studerende <strong>på</strong> Københavns Universitet talerstolen<br />

til årsfesten, demonstrerede og boykottede undervisningen<br />

for at få deres budskab igennem.<br />

De oprørske studerende fik sat deres spor. Der blev gennemført<br />

reformer <strong>på</strong> universiteterne, så studerende fik mere indflydelse <strong>på</strong><br />

beslutningerne.<br />

MARIE VIDØ<br />

U N G D O M S L I V 11<br />

gjorde oprør<br />

vjet og USA, der var i besiddelse<br />

af de ødelæggende<br />

våben. I Danmark blev Kampagnen<br />

mod Atomvåben dannet<br />

i 1960, og det lykkedes<br />

den at samle tusinder af danskere<br />

til protestmarcher mod<br />

atomvåben.<br />

Marcherne mod atomvåben<br />

lagde kimen til protest-<br />

marcher og talrige demonstrationer<br />

i slutningen af<br />

1960’erne mod USA’s medvirken<br />

i Vietnamkrigen.<br />

Over hele verden mødte USA<br />

en storm af protester, men<br />

også og ikke mindst hjemme i<br />

USA var der omfattende demonstrationer<br />

mod Vietnamkrigen.<br />

I USA var der også demonstrationer<br />

mod racisme. Racehadet<br />

var særlig udtalt i<br />

Sydstaterne, hvor myndighederne<br />

håndhævede love om<br />

raceadskillelse mellem sorte<br />

og hvide – <strong>på</strong> skoler, universiteter,<br />

restauranter, offentlig<br />

transport, offentlige toiletter<br />

osv.<br />

Den sorte borgerrettighedsforkæmper<br />

Martin Luther<br />

King gik i spidsen for en<br />

lang række protestmarcher.<br />

En af dem talte helt op til en<br />

kvart million mennesker.<br />

»Overalt var der en identitetsbevægelse<br />

blandt undertrykte<br />

mennesker: Sorte blev<br />

selvbevidste og krævede de-<br />

FAKTA<br />

Vietnamkrigen<br />

res ret. Borgerne i de tidligere<br />

europæiske kolonier gjorde<br />

det samme. Unge ville selv<br />

tilrettelægge og tage ansvar<br />

for deres liv. Og kvinderne<br />

ville have ligestilling«, siger<br />

Bente Hansen.<br />

Kvinderne siger fra<br />

Kvindebevægelsen tog for alvor<br />

fat i 1970’erne, da den<br />

feministiske rødstrømpebevægelse<br />

opstod i USA og udviklede<br />

sig med lynets hast.<br />

De kæmpede for kvinders<br />

rettigheder <strong>på</strong> en helt ny måde.<br />

»Rødstrømperne satte ild i<br />

en verdensbevægelse så hurtigt,<br />

som hvis du sætter ild til<br />

en høstak. Fra land til land<br />

opstod kvindegrupper«, siger<br />

Bente Hansen.<br />

Kvinder blev i 1960’erne<br />

inviteret ud <strong>på</strong> arbejdsmarkedet<br />

<strong>på</strong> grund af den økonomiske<br />

optur og det medføl-<br />

Studenteroprør i 1970.<br />

Studenterne trængte ind<br />

<strong>på</strong> daværende rektor<br />

Mogens Fog’s kontor <strong>på</strong><br />

Københavns Universitet.<br />

– Foto: Lars Hansen<br />

Vietnamkrigen kostede 50.000-60.000 amerikanere livet,<br />

mens det vietnamesiske tab var over en million. De fleste af<br />

ofrene var civile. I løbet af 1960’erne nåede de amerikanske<br />

militære styrker i Vietnam op <strong>på</strong> mere end en halv mio.<br />

mand. USA trak de sidste af sine tropper ud i april 1975.<br />

FAKTA<br />

Martin Luther King<br />

Martin Luther King var amerikansk baptistpræst og borgerrettighedsforkæmper.<br />

Han ledede en lang rækker marcher, der<br />

satte fokus <strong>på</strong> diskriminationen af sorte amerikanere. F.eks.<br />

var det svært for sorte i Sydstaterne at blive optaget <strong>på</strong> universiteterne,<br />

og mange sorte blev underbetalt i deres job.<br />

Martin Luther King blev et symbol <strong>på</strong> ikke-voldelig kamp. I<br />

1963 holdt han en verdensberømt tale, »’I have a Dream«’,<br />

og 1964 modtog han Nobels Fredspris.<br />

I 1968 blev han myrdet!<br />

gende behov for at besætte<br />

de mange nye arbejdspladser.<br />

Og kvinderne ville gerne<br />

ud, men der var bare ingen,<br />

der havde tænkt <strong>på</strong>, hvem<br />

der så skulle tage sig af kvindernes<br />

arbejde i hjemmet. Så<br />

de fik dobbeltarbejde.<br />

Det skabte ballade. Kvinderne<br />

ville ændre <strong>på</strong> de kønsrollemønstre,<br />

deres forældre<br />

levede med, og rødstrømperne<br />

organiserede sig under de<br />

former, som de kendte fra<br />

ungdomsoprøret.<br />

Gadeaktioner, erobring af<br />

talerstole, ølejre og besættelser<br />

af huse skete lynhurtigt –<br />

og kun udført af kvinder. De<br />

kæmpede blandt andet for ligeløn,<br />

råderet over egne penge,<br />

fri abort og for at få kriminaliseret<br />

vold og voldtægt.<br />

Mange af ønskerne blev opfyldt.<br />

MARIE VIDØ


...<br />

12<br />

Ungdomshusbevægelsen<br />

I medierne hører man tit om ’de autonome’. Men det vil de unge i ungdomshusbevægelsen<br />

ikke selv kaldes. De mener, at ordet ’autonom’ bliver forbundet<br />

med voldelig opførsel, selv om det egentlig bare betyder ’selvstyrende’.<br />

I stedet vil de kaldes ’aktivister’ – nogle, der kæmper aktivt for, at der skal<br />

være et Ungdomshus i København. Ved nogle af demonstrationerne for<br />

Ungdomshuset har aktivisterne dog brugt voldelige midler. Der er blevet<br />

kastet med brosten, og dele af den københavnske bydel Nørrebro er blevet<br />

raseret.<br />

Men Ungdomshuset <strong>på</strong> Jagtvej 69 var samlingssted for mange forskellige<br />

grupper, og nogle af dem kaldte faktisk sig selv autonome, andre kaldte sig<br />

anarkister eller marxister eller noget helt fjerde. Generelt kan man sige om<br />

brugerne af Ungdomshuset, at de følte sig hjemme <strong>på</strong> den politiske venstrefløj.<br />

I dag er der støttegrupper for Ungdomshuset flere steder i landet. Blandt<br />

andet er der aktivistiske ungdomsmiljøer i Århus og i Svendborg.<br />

GUDRUN MARIE SCHMIDT<br />

Et ungdomsliv<br />

med bz<br />

I 1981 gik den dengang 15årige<br />

Gyda Heding ind i<br />

bz-bevægelsen og boede derefter<br />

otte år i besatte huse<br />

Hvorfor gik du ind i bz?<br />

»Jeg var 15 år, og det handlede<br />

om at besætte huse. Der<br />

var ikke noget ungdomshus<br />

dengang, og det ville jeg gerne<br />

kæmpe for. Vi ville tage<br />

sagen ud af de voksnes hænder<br />

og selv bestemme over<br />

vores liv«.<br />

Hvad fik du ud af din tid i<br />

bz?<br />

Gyda Heding fra dengang. – Privat foto. Og i dag.<br />

– Foto: Jens Dresling<br />

»Jeg fik social retfærdighedssans<br />

og troen <strong>på</strong>, at man<br />

kan være med til at forandre<br />

verden. Det var det politiske.<br />

Men jeg fik også meget andet<br />

ud af det, som troen <strong>på</strong> egne<br />

evner, gå<strong>på</strong>mod og drivkraft.<br />

Og så var der jo også et ungdomsliv,<br />

hvor man fik en<br />

masse fede oplevelser, venner<br />

og sjove kærester. Det<br />

var også en stor del af det«,<br />

siger Gyda Heding, der i dag<br />

er socialrådgiver og bor med<br />

sin familie <strong>på</strong> Nørrebro i København.<br />

GUDRUN MARIE SCHMIDT<br />

FAKTA<br />

Bz-bevægelsen<br />

I 1980’erne var der stor arbejdsløshed<br />

og boligmangel,<br />

og der opstod en stærk<br />

bz-bevægelse, hvor unge<br />

besatte tomme huse for at<br />

skabe boliger.<br />

Betegnelsen ’bz’ er en omskrivning<br />

af ordet ’besæt’.<br />

U N G D O M S L I V<br />

Da tusinder af ungdomshusaktivister<br />

i begyndelsen<br />

af oktober 2007 ville<br />

besætte et tomt hus i Vanløse,<br />

var Kira en af dem. Aktionen<br />

blev kaldt G13, fordi<br />

huset lå <strong>på</strong> vejen Grøndalsvænge<br />

Allé 13.<br />

»Jeg har aldrig fået så meget<br />

tåregas før. Jeg har heller<br />

aldrig stået så tæt <strong>på</strong> en politimand<br />

med en knippel i<br />

hånden. Dér blev jeg sgu bange,<br />

for jeg var helt oppe foran.<br />

Jeg kunne ikke komme<br />

tættere <strong>på</strong>«.<br />

Kira er 15 år og synes<br />

egentlig, at hun er gammel<br />

nok til det, hun laver. Aktivister<br />

som hende skal som mi-<br />

nimum være fyldt 14, mener<br />

hun. Som 13-årig er man for<br />

lille til aktioner, hvor der er<br />

risiko for at få tåregas.<br />

Det blev dog for meget for<br />

Kira, da en af hendes bedste<br />

venner slog hovedet alvorligt,<br />

da G13-aktionen udviklede<br />

sig voldsomt.<br />

»Jeg blev chokeret og bange.<br />

Så føler man sig ikke særlig<br />

stor«.<br />

Hårdtarbejdende<br />

aktivist<br />

I halvandet år har Kira Massara<br />

Restorff været en del af<br />

det aktivistiske miljø, der<br />

kæmper for et nyt Ungdomshus<br />

i København. Det var<br />

Der var knald <strong>på</strong><br />

Ungdomshusets mure.<br />

Det lå <strong>på</strong> Jagtvej 69 i<br />

København. I marts<br />

blev det revet ned af<br />

den kristne sekt<br />

Faderhuset, der købte<br />

huset i 2001. – Foto:<br />

Martin Bubandt Jensen<br />

Kira er gam<br />

15-årige Kira er aktiv i miljøet,<br />

der kæmper for et nyt Ungdomshus<br />

i København. Hun arbejder<br />

som journalist <strong>på</strong> bevægelsens<br />

tv-station 69 News.<br />

12 hurtige fra Kira<br />

Livret: Sushi<br />

Yndlingsband: Kashmir<br />

Yndlingsfilm: Notting Hill<br />

Fritidsjob: Nej<br />

Lommepenge: Cirka hver 14. dag. Alt fra 50 kr. til 1.000 kr. – men det<br />

sker kun, hvis Kira har set et par rigtig fede Dieseljeans<br />

Ryger: Nej. For det smadrer huden<br />

Alkohol: Lidt til fester<br />

Hash: Har prøvet det, men kan ikke lide det<br />

Fremtidsdrøm: Kunstner, journalist, fotograf eller politiker<br />

Kæreste: Nej<br />

Hvad bruger du penge <strong>på</strong>?: Tøj, frisør, makeup, koncerter,<br />

støttearrangementer, sko, musik<br />

Fritidsinteresser: Tegner og laver lovlig graffiti<br />

venner, der introducerede<br />

miljøet for Kira, som med egne<br />

ord tidligere har været både<br />

»punkagtig« og »en rigtig<br />

popsild«.<br />

Men i dag kæmper Kira for<br />

et nyt samlingssted for unge.<br />

Hun vil også bevare fristaden<br />

Christiania. For Kira drømmer<br />

om et samfund, hvor der<br />

er plads til forskellighed, så<br />

vi ikke alle sammen ender<br />

med at bo i pæne, firkantede<br />

parcelhuse med en puddelhund<br />

og to børn. Sådan nogenlunde<br />

som Kiras familie<br />

bor i den herskabelige villa<br />

<strong>på</strong> Frederiksberg.<br />

Når Kira ikke går i 10.<br />

klasse eller ser »totalt tøsetv«<br />

som ’Sex in The City’ –<br />

eller bladrer i sin meterhøje<br />

stak af internationale modeblade<br />

(»de koster kassen!«) –<br />

er hun hårdtarbejdende aktivist.<br />

Faktisk er onsdag den eneste<br />

fridag i Kiras uge, der<br />

begynder med et fast mandagsmøde<br />

med ’miljøet’. Så<br />

er der tirsdagsmødet <strong>på</strong> ung-


...<br />

Politisk chat<br />

Unge i dag interesserer sig ikke mindre for politik end tidligere generationers unge. Men når det<br />

kommer til at være aktive, er nutidens unge det hovedsagelig i forhold til enkeltaktiviteter og det<br />

nære. Dvs. dér, hvor de dyrker interessen for vennerne og fritiden.<br />

Det kan blive et problem for demokratiet, at unge ikke involverer sig i politisk arbejde. Men<br />

det ville hjælpe, hvis politikerne gjorde deres hjemmesider mere interaktive. Sådan lyder en af<br />

konklusionerne i undersøgelsen ’Den globale generation’, som er gennemført af Mellemfolkeligt<br />

Samvirke. Ifølge undersøgelsen gider unge ikke blot læse de politiske budskaber, som politikerne<br />

lægger ud <strong>på</strong> deres hjemmesider. Unge vil have muligheden for at chatte med politikerne <strong>på</strong> et<br />

politisk debatforum. Og det skal ikke være pakket ind i spin, men være åbenhjertigt.<br />

En række politikere er dog for længst gået <strong>på</strong> MySpace og YouTube. Danmarks tidligere<br />

udenrigsminister Mogens Lykketoft (Socialdemokraterne) var en af de første <strong>på</strong> YouTube.<br />

Mogens Lykketoft har bl.a. startet en interaktiv videodialog om udenrigspolitik. Find linket <strong>på</strong><br />

<strong>www</strong>.lykketoft.<strong>dk</strong>.<br />

Rapporten ’Den globale generation’ kan læses <strong>på</strong> Mellemfolkeligt Samvirkes hjemmeside<br />

<strong>www</strong>.ms.<strong>dk</strong>.<br />

domshusbevægelsens nye tvstation<br />

69 News, hvor Kira er<br />

journalist. Om torsdagen er<br />

hun <strong>på</strong> gaderne i en tilbagevendendetorsdagsdemonstration,<br />

og om fredagen og i<br />

weekenden er der tit fester<br />

eller koncerter, hvor Kira også<br />

plejer at dukke op.<br />

Organiseret i blokke<br />

Kira har også venner uden<br />

for miljøet. Også tøsede veninder,<br />

der »kun går op i tøj og<br />

makeup«. Nogle gange tager<br />

hun dem med til en torsdagsdemo.<br />

Så trækker de en sort<br />

hættetrøje over hovedet og er<br />

en del af Kiras verden for en<br />

aften. Det er fedt, synes Kira.<br />

Ved G13-aktionen var Kira<br />

en del af det, der hedder<br />

Grøn Blok. På møder før aktionen<br />

har hun lært, hvad<br />

det betyder:<br />

»Grøn blok er 200 mennesker,<br />

som bare stick together.<br />

Hvis der kommer tåregas, så<br />

trækker vi alle sammen tilbage.<br />

Hvis vi skal presse<br />

imod politiet, så presser vi<br />

alle sammen. Grøn Blok<br />

kommer fysisk tættest <strong>på</strong> politiet,<br />

men det er også dem,<br />

der er i mindst fare for at<br />

blive anholdt. Fordi vi er så<br />

mange«.<br />

Andre af Kiras venner var i<br />

Turkis og Rød Blok.<br />

»Turkis og Rød Blok er<br />

U N G D O M S L I V 13<br />

dem, vi kalder løberne. Det<br />

var dem, der skulle springe,<br />

hoppe, løbe og kravle nede i<br />

Grøndalsparken. Hvis du har<br />

fysikken til det, så: Helt sikkert!<br />

Men hvis først hundene<br />

er i røven <strong>på</strong> dig, så skal det<br />

altså gå stærkt. Det var også<br />

dem, der blev anholdt«.<br />

Fællesskab og<br />

kærlighed<br />

Selv om Kiras mor og far bakker<br />

op om hendes politiske<br />

engagement, var Kiras mor<br />

ikke meget for, at datteren<br />

skulle være med i G13-aktionen.<br />

Men det stod ikke til<br />

diskussion, siger Kira:<br />

»Det er 100 procent eller<br />

ikke for mit ve<strong>dk</strong>ommende«.<br />

Det med at kaste med brosten<br />

eller smadre butikker<br />

kunne Kira aldrig finde <strong>på</strong>,<br />

selv om hun har været der,<br />

når andre har gjort det. Men<br />

det er ikke de ting, Kira elsker<br />

ved sit miljø.<br />

»Mit miljø betyder vildt<br />

meget for mig. Fællesskab.<br />

Og noget kærlighed, dybest<br />

set. Vi står alle sammen for<br />

det samme, vi giver aldrig op,<br />

og uanset hvad så står vi<br />

sammen. Der er ikke noget<br />

bagtaleri eller bitch-fight –<br />

det er en dejlig følelse«.<br />

For eksempel elsker hun,<br />

når der er tøseaften, eller når<br />

hun mødes med vennerne for<br />

at male bannere. Der er ingen,<br />

der bestemmer, om man<br />

skal male røde blomster eller<br />

batikhjerter eller noget helt<br />

syvende. Men man kan godt<br />

se, om det er piger eller drenge,<br />

der har malet et banner,<br />

siger Kira:<br />

»Der er ikke nær så mange<br />

farver og detaljer <strong>på</strong> drengenes.<br />

Sådan har det altid været«.<br />

Ungdomshusbevægelsen<br />

har hjemmesiden: <strong>www</strong>.ungeren.<strong>dk</strong><br />

G13-aktionen har hjemmesiden:<br />

<strong>www</strong>.aktion13g.<strong>dk</strong><br />

GUDRUN MARIE SCHMIDT<br />

Efter<br />

Ungdomshuset<br />

blev revet ned, har<br />

dets tidligere<br />

brugere og støtter<br />

jævnligt<br />

demonstreret i<br />

Københavns gader.<br />

– Foto: Niels<br />

Hougaard<br />

mel nok til tåregas<br />

Når 15-årige Kira er til<br />

demonstration, sender hun en<br />

sms hjem hver halve time. Det<br />

har hun lovet sin mor. »Forældre<br />

er jo ikke naive. De ved godt,<br />

hvad der foregår«.<br />

– Foto: Peter Hove Olesen


...<br />

14<br />

Sexekspressen<br />

Sexekspressen er et frivilligt seksualoplysningsprojekt i<br />

København, Odense og Århus. Projektets formål er »at<br />

sikre unge et sundt forhold til deres egen krop og seksualitet«,<br />

og det arbejder man for ved at sende unge medicinstuderende<br />

ud til folkeskolens 7.-10.-klasser, hvor de underviser<br />

i kroppen og dens udvikling, pubertet, forelskelse,<br />

første gang, homoseksualitet, kærester, seksualitet og anden<br />

etnisk baggrund, prævention og kønssygdomme. Alle<br />

underviserne har gennemgået en uges intensiv træning og<br />

får løbende videreuddannelse. Sexekspressen sender altid<br />

både en mandlig og en kvindelig guide og underviser<br />

klassen en hel skoledag. Sidst <strong>på</strong> dagen deles eleverne op i<br />

drenge og piger, så der bliver mulighed for en mere åben<br />

snak.<br />

Kilde: <strong>www</strong>.sexekspressen.<strong>dk</strong><br />

Når seksualiteten begynder<br />

at spire, er der stor<br />

forskel <strong>på</strong> at være pige og<br />

dreng. Teenagepiger er ofte<br />

lysår foran de mere umodne<br />

og generte drenge. Det oplever<br />

de lidt ældre rådgivere,<br />

der tager ud og giver elever i<br />

7. til 10. klasse seksualundervisning.<br />

»De er <strong>på</strong> forskellige niveauer,<br />

når de går i de høje<br />

klasser. Pigerne er nået<br />

langt. En tredjedel af dem er<br />

<strong>på</strong> p-piller, så det gider de<br />

ikke høre os forklare om. De<br />

vil gerne virke voksenkloge«,<br />

fortæller 25-årige Carina Mygind<br />

fra Sexekspressen – et<br />

frivilligt seksualoplysningsprojekt<br />

i København, Odense<br />

og Århus.<br />

De jævnaldrende drenge er<br />

slet ikke nået så langt endnu,<br />

mener hun.<br />

»Drengene sidder lidt og<br />

fumler med det. I starten lader<br />

de gerne, som om sex absolut<br />

ikke er noget, der interesserer<br />

dem, men efter en<br />

halv time er de helt vilde.<br />

Ofte er det også dem, der forstår<br />

at stille spørgsmålene lige<br />

ud af posen. Som for eksempel:<br />

De der p-piller – skal<br />

man tage dem hver dag? De<br />

føler ikke, at de skal pynte <strong>på</strong><br />

spørgsmålene«.<br />

Drengene bruger<br />

hårdere ord<br />

Et andet seksualoplysningsprojekt<br />

er Sexualisterne under<br />

Landsforeningen Ungdomsringen,<br />

der er en forening<br />

for fritids- og ungdomsklubber<br />

i Danmark. Her er<br />

det unge, der rådgiver jævnaldrende<br />

unge, og en af rådgiverne<br />

er 16-årige Maya Petersen.<br />

Hun oplever, at drenge<br />

og piger taler forskellige<br />

sprog, når snakken falder <strong>på</strong><br />

den første gang, beskyttelse<br />

og andre sexrelaterede emner.<br />

»Drengene bruger meget<br />

hårde ord. Pik, patter og kusse.<br />

Og så spørger de tit om<br />

sådan noget som: Har du fået<br />

den i røven? eller: Var det<br />

rart at sutte pik? Pigerne<br />

bruger lidt nogle andre ord«.<br />

Sexekspressens Carina<br />

Mygind har også stiftet bekendtskab<br />

med de åbenmundede<br />

teenagedrenge.<br />

»Der er mange af de der<br />

13-14-årige drenge, der lader<br />

sig gejle fuldstændig op over,<br />

at der kommer en 25-årig pige<br />

ind og skal fortælle dem<br />

om sex. Så spørger de mig<br />

typisk, om jeg godt kan lide<br />

analsex, og det gider jeg jo<br />

ikke svare <strong>på</strong>. De bliver grebet<br />

af stemningen og spørger<br />

for at provokere«.<br />

Er jeg normal?<br />

Oftest handler spørgsmålene<br />

dog om teknik og følelser.<br />

Når Carina Mygind er <strong>på</strong> besøg<br />

i klasseværelserne, vil<br />

eleverne især gerne have at<br />

vide, om de er normale.<br />

»De går meget op i, om det,<br />

de føler, er normalt. Nogle<br />

gange spørger de også om<br />

teknik – hvordan man rent<br />

faktisk gør i sengen. Men det<br />

er gerne de følelsesmæssige<br />

spørgsmål, der presser sig<br />

<strong>på</strong>«.<br />

Maya Petersen bliver tit<br />

spurgt, hvornår man ved, at<br />

man er parat til at prøve at<br />

have sex.<br />

»Så svarer jeg, at man er<br />

klar, hvis man føler sig godt<br />

tilpas med en dreng eller pige,<br />

og man føler, at man kan<br />

stole <strong>på</strong> ham eller hende og<br />

bare er helt afslappet og ikke<br />

føler sig presset. Vi gør meget<br />

ud af at fortælle dem, at man<br />

kun skal gøre det, når man<br />

selv har lyst til at gøre det«.<br />

LOUISE SKOV ANDERSEN<br />

U N G D O M S L I V<br />

FOTO: ANDERS BIRCH<br />

Sexualisterne<br />

Sexualisterne er unge, der tager rundt i landet og<br />

fortæller jævnaldrende i klubber, <strong>på</strong> efterskoler og<br />

ungdomsskoler om sex, kærlighed, følelser, usikkerhed,<br />

mobning, prævention, aids m.m. Sexualisterne<br />

er både drenge og piger, der alle har været<br />

<strong>på</strong> kursus. De kommer fra en række ungdomsklubber<br />

under Landsforeningen Ungdomsringen,<br />

der er en sammenslutning af over 1.000 fritids- og<br />

ungdomsklubber i Danmark. Ungdomsringen<br />

dannede Sexualisterne i 1989. Sexualisterne er<br />

ung til ung-information, og rådgiverne tager udgangspunkt<br />

i egne erfaringer, følelser, succeser,<br />

fiaskoer og drømme.<br />

Kilde: <strong>www</strong>.ungdomsringen.<strong>dk</strong> (klik <strong>på</strong> ’ung til<br />

ung’ under klubaktiviteter i menuen)<br />

Er jeg parat til sex?<br />

Både piger og drenge spørger<br />

løs, når klassen får besøg af unge<br />

sexrådgivere. Drengene har dog<br />

svært ved at følge med, når de<br />

mere erfarne piger stiller voksenkloge<br />

spørgsmål.


...<br />

Fræk eller feminin<br />

Ofte er unge piger slet ikke klar over, hvad de udstråler. Hvis<br />

hun har sexet tøj <strong>på</strong>, går drengene ud fra, hun er sexet. Og er<br />

til sex. Selv om pigen ofte kun vil signalere, at hun gerne vil<br />

finde sig en sød kæreste. »Pigerne tager fejl, når de tror, at<br />

sexet tøj gør dem kvindelige og voksne. At meget nedringede<br />

bluser og ekstremt kort nederdele gør dem frække. For det,<br />

der i virkeligheden er sexet, er, når en kvinde klæder sig<br />

feminint«, siger sexologen Joan Ørting.<br />

Hvis man gerne vil have en kæreste, er det ligefrem dumt<br />

at gøre sig selv for sexet:<br />

»For drengen vil ofte blive bange for at opsøge pigen, hvis<br />

hun ser alt for farlig ud. Hvis man vil have en kæreste, er det<br />

meget bedre at spille <strong>på</strong> det feminine«.<br />

Kilde: Artiklen ’Gavepapiret skal passe pakken’ af Christina<br />

Zemanova Ekelund i Undervisningsavisen Kærlighed.<br />

U N G D O M S L I V 15<br />

FAKTA<br />

FOTO: MADS NISSEN<br />

FAQomsex<br />

Når unge fra Sexekspressen og<br />

Sexualisterne tager ud og rådgiver<br />

andre om sex, får de ofte følgende<br />

spørgsmål:<br />

Hvor gamle var I første gang?<br />

Hvordan var din første gang?<br />

Hvordan gør man i sengen?<br />

Hvordan føltes det, da du kyssede<br />

en for første gang?<br />

Hvornår ved man, at man er parat<br />

til at gå i seng med en person?<br />

Hvordan kommer jeg i kontakt<br />

med det andet køn uden at virke<br />

fuldstændig åndssvag?<br />

Sara og Mass’ råd til dig, der skal have sex for første gang:<br />

Sara: Giv dig god tid, og vær sikker <strong>på</strong>, hvad du vil, for du kan kun få lov at gøre det én gang.<br />

Det skal være dig selv, der bestemmer, og ingen andre.<br />

Mass: Spring ud i det, når du har muligheden. Tænk det ikke ihjel, for det skader ikke at prøve,<br />

så længe du ikke bliver presset til det, og så længe du selv kan styre det.<br />

»Sådan var den<br />

allerførste<br />

gang for os«<br />

Kriller i maven, høje forventninger og<br />

febrilsk tumlen rundt i mørket, da det<br />

endelig gik løs. Her fortæller Sara og<br />

Mass åbenhjertigt om den allerførste<br />

gang, de hver især havde sex.<br />

Dolkestød af smerte?<br />

Hvad nu hvis den ikke<br />

rejser sig? Og hvad med det<br />

der kondom? Den første gang<br />

giver anledning til stribevis<br />

af bekymringer hos både<br />

drenge og piger. Sara Napstjert<br />

og Mass Dansted er<br />

begge 18 år og har været med<br />

i Sexualisterne (se artiklen<br />

ved siden af) siden 8. klasse.<br />

De havde to vidt forskellige<br />

oplevelser, da de hver især<br />

havde sex for allerførste<br />

gang.<br />

»Jeg havde besluttet, at<br />

det ikke skulle være med en<br />

tilfældig fyr, men med en kæreste,<br />

som jeg stolede <strong>på</strong>«,<br />

fortæller Sara.<br />

Mass havde ikke tænkt så<br />

meget over, hvordan hans<br />

første gang skulle være. »Jeg<br />

var meget uvidende om mange<br />

ting. Jeg så da porno, men<br />

jeg vidste ikke nok og var ret<br />

nervøs for, hvordan det ville<br />

gå. Jeg var sikker <strong>på</strong>, at det<br />

ville blive pinligt«, siger han.<br />

En god oplevelse<br />

Saras håb om, at hendes første<br />

gang skulle være med en<br />

Saras første gang var en god<br />

oplevelse. Mass’ kunne godt<br />

tænke sig, at hans første gang<br />

havde været mindre akavet.<br />

– Foto: Jonas Pryner Andersen<br />

fyr, hun var tryg ved, gik i<br />

opfyldelse. Som 15-årig kastede<br />

hun sig ud i det med sin<br />

kæreste gennem tre måneder.<br />

En aften, hvor hans forældre<br />

var ude af huset, aftalte<br />

de at prøve ’det’. Ligesom<br />

Sara selv var han jomfru.<br />

Og det gjorde Sara en<br />

smule mere rolig.<br />

»Det gjorde det nemmere,<br />

for jeg følte mig ikke presset.<br />

Selvfølgelig var jeg nervøs og<br />

frygtede, at det ville gøre<br />

ondt. Jeg anede ikke, hvordan<br />

det ville være, og tænkte<br />

bare: Åh nej, det kommer til<br />

at gøre ondt. Helvedes ondt«,<br />

husker hun.<br />

Bliver det pinligt? Hvad<br />

hvis jeg bløder? Vil han så<br />

synes, jeg er klam? Spørgsmålene<br />

pilede rundt i hendes<br />

hoved. Men det gjorde ikke<br />

ondt <strong>på</strong> Sara, for det viste sig,<br />

at hendes jomfruhinde allerede<br />

var sprængt. I det hele<br />

taget var det en god oplevelse<br />

for hende.<br />

»Bagefter havde jeg kriller<br />

i maven ved tanken om, at<br />

jeg rent faktisk havde gjort<br />

det«.<br />

Sjovere at onanere<br />

En dag, Mass skulle til trommer,<br />

ringede hans ekskæreste.<br />

De havde lige slået op<br />

ugen forinden, men hun<br />

spurgte, om de ikke skulle<br />

mødes for at have sex. Hen-<br />

des forældre var taget til ridning<br />

med lillesøsteren, så 14årige<br />

Mass droppede trommerne<br />

og cyklede hen til ekskæresten.<br />

»Jeg var meget, meget nervøs,<br />

og hele kroppen rystede.<br />

Jeg tænkte, det er for vildt<br />

det her. Nu prøver jeg det«,<br />

siger han.<br />

Pigen slukkede lyset, og<br />

Mass fumlede forvirret rundt<br />

i mulmet, og de ender med at<br />

dyrke sex i missionærstilling.<br />

»Jeg kunne ikke finde ud af,<br />

hvad jeg skulle gøre, og måtte<br />

bede om hjælp hele tiden.<br />

Jeg var overrasket over, at<br />

det gik så hurtigt, og jeg er<br />

sikker <strong>på</strong>, at hun ikke fik så<br />

meget ud af det. Det blev sådan<br />

noget tumlen rundt«,<br />

fortæller han med et grin.<br />

Bagefter var Mass lidt flov<br />

og konkluderede, at sex ikke<br />

havde levet op til hans forventninger.<br />

»Jeg tænkte, at<br />

det var sjovere at onanere,<br />

for det var der mere gang i<br />

end at ligge med en pige, som<br />

ikke rigtig lavede noget. Der<br />

var bare en helvedes masse<br />

arbejde i det, men det var<br />

spændende at få prøvet«.<br />

Når Sara og Mass ser tilbage<br />

<strong>på</strong> hver sin første gang,<br />

lyder konklusionerne forskelligt.<br />

Sara: »Min første gang levede<br />

op til forventningerne.<br />

Jeg er glad for, at jeg kendte<br />

ham så godt«.<br />

Og Mass: »For mig er det<br />

komisk og akavet at se tilbage<br />

<strong>på</strong>. Jeg føler, jeg kunne<br />

have gjort det meget bedre,<br />

og ville ønske, jeg kunne gøre<br />

det om«, siger Mass.<br />

LOUISE GADE SIG


...<br />

16<br />

Kærlighed er mest interessant<br />

Kærlighed scorer en førsteplads<br />

<strong>på</strong> listen over emner, som unge<br />

ifølge undersøgelsen ’Generation<br />

Happy?’ er mest optaget af.<br />

Undersøgelsen omfattede 1.168<br />

7.-9.-klasse-elever fra hele landet.<br />

Kærlighed: 81 procent<br />

Fred i verden i verden: 73<br />

procent<br />

Sundhed: 71 procent<br />

Mode: 66 procent<br />

Retfærdighed i verden: 63<br />

procent<br />

Sex: 61 procent<br />

Børnemishandling: 56 procent<br />

Terror i verden: 55 procent<br />

Lighed mellem kønnene: 50<br />

procent<br />

Jordens oprindelse: 37 procent<br />

Undersøgelsen ’Generation Happy?<br />

Et studie i danske teenageres<br />

hverdagsliv, værdier og livstolkning’<br />

er foretaget <strong>på</strong> Center for<br />

Ungdomsstudier og Religionspædagogik<br />

i 2005. Rapporten er udgivet<br />

<strong>på</strong> Unitas Forlag<br />

I 6. klasse blev Benjamin<br />

Christensen kæreste med<br />

en pige. De kom sammen i<br />

halvandet år, og i al den tid<br />

blev det kun til ét kys. Og det<br />

var <strong>på</strong> kinden. For Benjamin<br />

er vokset op i Pinsekirken, og<br />

her er alt det med kys og sex<br />

noget, man gemmer til ægteskabet.<br />

Men Benjamin savnede ikke<br />

noget. For inderst inde<br />

vidste han godt, at han ikke<br />

var interesseret i piger <strong>på</strong><br />

dén måde.<br />

»Det passede mig fint, at vi<br />

ikke måtte lave noget. Pinsekirken<br />

var faktisk en slags<br />

skalkeskjul, for så var der ingen,<br />

der undrede sig over, at<br />

vi ikke gik rundt og kyssede<br />

hele tiden«, siger han.<br />

Direkte i Helvede<br />

Pigerne var dem, Benjamin<br />

kunne snakke og hygge sig<br />

sammen med. Drengene var<br />

dem, der var lidt mere frække.<br />

Det billede begyndte at<br />

stå mere og mere klart i puberteten.<br />

Og det skræmte<br />

Benjamin.<br />

»Jeg prøvede meget at<br />

skjule det. For jeg vidste jo<br />

ikke noget om det dengang.<br />

Er jeg ved at blive en pige,<br />

eller hvad er det, der sker?,<br />

tænkte jeg. Hvorfor er det, at<br />

jeg bliver tiltrukket af mit<br />

eget køn? Jeg forstod det slet<br />

ikke«.<br />

I Pinsekirken er homoseksualitet<br />

tabu, fortæller Benjamin.<br />

Det er slet ikke noget,<br />

man taler om. Og hvis man<br />

gør, så er det kun for at slå<br />

fast, at det er en af de allerværste<br />

synder, man kan begå.<br />

Pinsekirkens medlemmer<br />

tror, at homoseksuelle ryger<br />

direkte i Helvede, når de dør.<br />

Så det troede Benjamin også.<br />

»Hvis jeg var bøsse, så ville<br />

jeg brænde og have det helt<br />

vildt dårligt i al evighed. Så<br />

det var ikke den bedste tanke«.<br />

Bange for at miste<br />

vennerne<br />

Benjamin tænker tilbage <strong>på</strong><br />

de år som et dobbeltliv fuld af<br />

usikkerhed.<br />

»Jeg gik rundt og var bange<br />

for at blive mobbet eller<br />

udstødt, hvis nogen fandt ud<br />

af, hvordan jeg havde det. I<br />

folkeskolen vil man helst pas-<br />

U N G D O M S L I V<br />

se ind i normerne. Have det<br />

smarteste tøj, og man vil ikke<br />

skille sig ud, for så er man<br />

bange for, at man mister sine<br />

venner«.<br />

Som 18-årig fortalte Benjamin<br />

det til et par af sine<br />

venner i Pinsekirken. Han<br />

valgte nogle, som han vidste<br />

selv havde haft svært ved at<br />

overholde kirkens regler.<br />

Hvis de selv gik i byen og<br />

drak lidt i weekenderne, ville<br />

de måske ikke fordømme<br />

ham så meget. Og de valgte<br />

da også stadig at se ham, selv<br />

FOTO: MARTIN LEHMANN<br />

om han havde afsløret sin<br />

hemmelighed.<br />

Præsten fortalte det<br />

Men ikke alle ville reagere<br />

sådan; Benjamin valgte at<br />

holde lav profil med det lidt<br />

endnu. Sådan blev det bare<br />

Venner er vigtigst<br />

Når det handler om, hvad der gør livet<br />

værd at leve:<br />

Venner: 80 procent<br />

Familien: 72 procent<br />

Kæresten og kærligheden: 57 procent<br />

At have det sjovt i fritiden: 35 procent<br />

At prøve en masse spændende ting af:<br />

30 procent<br />

Sport: 25 procent<br />

Fester: 22 procent<br />

At gå i skole: 7 procent<br />

Religiøs tro: 5 procent<br />

Kilde: ’Generation Happy?’<br />

Benjamin begik den<br />

I løbet af puberteten<br />

stod det mere<br />

og mere klart for<br />

Benjamin, at han<br />

var mere tiltrukket<br />

af drenge end af<br />

piger. Men han var<br />

med i Pinsekirken,<br />

hvor man anser<br />

homoseksualitet<br />

for at være forkert,<br />

og i flere år måtte<br />

han leve et<br />

dobbeltliv fuld af<br />

usikkerhed.<br />

ikke, for da han betroede sig<br />

til en ungdomspræst, fortalte<br />

hun det videre til en anden<br />

præst – og han fortalte det til<br />

Benjamins mor og far.<br />

»De ringede til mig i en<br />

weekend. Grædende. Min<br />

mor fortalte mig, at min far


...<br />

Unge er meget tolerante<br />

Ungdomsforsker Søren Østergaard var med til at lave undersøgelsen<br />

’Generation Happy?’, og han siger:<br />

»For unge i dag er det meget få ting, der er nørdet. Forstået <strong>på</strong> den<br />

måde, at det er o.k. at være kristen, det er o.k. at gå op i sit udseende,<br />

det er o.k. at være muslim, det er o.k. at være homoseksuel, det er o.k.<br />

at gå op i politik – ’bare jeg ikke behøver at gøre det. Og det er vigtigt at<br />

jeg skaber rum for, at andre i min gruppe har deres interesse. I øvrigt<br />

har jeg stor respekt for folk, der er meget committed til en sag’«.<br />

»Der er rigtig stor tolerance. Fordi man selv er i den afsøgende<br />

proces og ikke rigtig ved, hvor man skal hen, så oplever man at have<br />

brug for plads – der skal være højt til loftet, og den enkelte vil også give<br />

den plads til sine venner. Så der også er højt til loftet i forhold til deres<br />

valg«.<br />

Sagt i programmet ’Generation friværdi, Ungdom anno 2007’, <strong>på</strong> P2, 5.<br />

marts 2007<br />

største synd<br />

havde grædt hele natten, og<br />

de havde slet ikke sovet. Jeg<br />

vidste slet ikke, hvad jeg<br />

skulle sige«.<br />

En farlig mand<br />

Benjamins far var en kendt<br />

pinsekirkepræst i Esbjerg <strong>på</strong><br />

det tidspunkt, så nyheden<br />

bredte sig lynhurtigt. Nogle<br />

venner mente, at Benjamin<br />

var en »farlig mand« og trak<br />

sig væk fra ham. En stor del<br />

af omgangskredsen forsvandt.<br />

»Det var en svær periode.<br />

U N G D O M S L I V 17<br />

Jeg røg rimelig langt ned i et<br />

hul og vidste ikke, hvad jeg<br />

skulle gøre af mig selv. Jeg<br />

var fanget mellem to verdener,<br />

for jeg ville gerne have<br />

mine forældres og min daværende<br />

omgangskreds’ accept.<br />

Og samtidig havde jeg<br />

I dag bor Benjamin (til højre)<br />

sammen med sin mand, Miki<br />

Christensen, som han har været<br />

sammen med i syv år og har<br />

dannet et boy band med. For<br />

nylig har Benjamins forældre<br />

accepteret at se dem sammen,<br />

og det går fint. Men Benjamins<br />

forældre tror stadig, at Benjamin<br />

og Miki kommer i Helvede for<br />

deres kærlighed.<br />

– Foto: Maria Fonfara<br />

alle de her følelser, som ikke<br />

ville gå væk«.<br />

Benjamin begyndte at gå<br />

lidt for meget i byen. Han<br />

begyndte også at ryge lidt for<br />

meget hash for at glemme<br />

problemerne. Til sidst var<br />

han så langt nede, at han<br />

som 19-årig ringede til sine<br />

forældre og gik med til at<br />

tage <strong>på</strong> Pinsekirkens højskole<br />

for at blive helbredt for sin<br />

homoseksualitet. Her fik han<br />

at vide, at han skulle bede,<br />

hver gang han fik de syndige<br />

tanker. Og det gjorde han så.<br />

Det hjalp bare ikke.<br />

Tro mod sig selv<br />

Senere begyndte Benjamin<br />

selv at studere Bibelen. Han<br />

læste teologi <strong>på</strong> daghøjskole<br />

og kom frem til, at Pinsekirkens<br />

kristendom ikke er den<br />

eneste.<br />

»Jeg dannede mig mit eget<br />

billede af troen. Og efter det<br />

tænkte jeg: Det er fint nok, at<br />

jeg er, som jeg er. Og det er<br />

nok også fint nok med Gud,<br />

for det er jo ham, der har<br />

skabt mig«.<br />

Så Benjamin tror stadig <strong>på</strong><br />

Gud. Han er bare ikke medlem<br />

af Pinsekirken.<br />

»Før i tiden lagde jeg låg <strong>på</strong><br />

mig selv. Det er der ikke nogen,<br />

der skal gøre. Så er man<br />

ikke tro mod sig selv. Jeg<br />

tror, at Gud synes, at man<br />

sårer ham, hvis man ikke er<br />

tro mod sig selv. Det er næsten<br />

den største synd, tror<br />

jeg«.<br />

GUDRUN MARIE SCHMIDT<br />

I samfundet er der en stigende<br />

accept af homoseksuelle,<br />

men bl.a. i visse trossamfund<br />

og grupperinger inden<br />

for de forskellige trosretninger<br />

anser man<br />

homoseksualitet for forkert<br />

og syndigt. Man henviser til<br />

de hellige skrifter fra de forskellige<br />

religioner. F.eks.<br />

henviser kristne, der ikke accepterer<br />

homoseksualitet, til<br />

flere skriftsteder i både Det<br />

Gamle og Det Nye Testamente,<br />

hvor sex mellem to mænd<br />

omtales som vederstyggeligt.<br />

Eksempelvis står der i Paulus’<br />

brev i Det Nye Testamente,<br />

at sex mellem to<br />

mænd er en »vanærende lidenskab«<br />

og en »vildfarelse«.<br />

Men der er også mange<br />

I samfundet er der en stigende<br />

accept af homoseksualitet. Hvert<br />

år i august skrider en farverig<br />

mangfoldighed af køn og<br />

seksualiteter gennem<br />

Københavns gader i form af<br />

Copenhagen Pride Parade. Her<br />

bliver en bøsse ’dullet op’ til<br />

paraden. - Foto: Polfoto<br />

Tro og<br />

homoseksualitet<br />

FAKTA<br />

Pinsekirken<br />

er en frikirke<br />

Pinsebevægelsen er en verdensomspændende<br />

kristen<br />

vækkelsesbevægelse, der opstod<br />

i USA i starten begyndelsen<br />

af 1900-tallet. Pinsekirken<br />

er en frikirke. Frikirker<br />

har ofte tanker og tolkninger,<br />

der afviger fra statskirken. En<br />

frikirke står dog tæt <strong>på</strong> og<br />

forholder sig oftest positivt<br />

over for samfundet som helhed.<br />

Frikirker får tit som andre<br />

anerkendte trossamfund<br />

økonomisk støtte fra staten<br />

og har ret til at forrette dåb,<br />

bryllupper og begravelse.<br />

De Danske Pinsemenigheder<br />

har omkring 5.100 medlemmer.<br />

Kilde: Undervisningsavisen<br />

’Kristendom’.<br />

kristne, der ikke tager Bibelen<br />

bogstaveligt og konkret,<br />

men tolker dens budskaber<br />

ud fra den samtid, de lever i.<br />

De argumenterer, at der i Bibelen<br />

f.eks. også står, at man<br />

ikke må spise svinekød, og<br />

det er der mange kristne, der<br />

gør. For ikkekonservative<br />

kristne handler Jesu lære<br />

først og fremmest om kærlighed,<br />

og om at Gud elsker alle<br />

mennesker, sådan som han<br />

har skabt dem.<br />

Kilder:<br />

Www.denforbandedekærlighed.<strong>dk</strong>,<br />

<strong>www</strong>.religion.<strong>dk</strong> og<br />

Landsforeningen for Bøsser<br />

og Lesbiskes hjemmeside,<br />

<strong>www</strong>.lbl.<strong>dk</strong>


...<br />

18<br />

Gangstarap<br />

I løbet af 1980’erne bredte hiphopkulturen sig ud over Bronx’ grænser. Til<br />

den amerikanske vestkyst og til Europa. I dag er hiphop en kæmpe kultur.<br />

Alene i Danmark er der mere end 200 hiphopsolister og bands.<br />

Med hiphoppens udbredelse er der også udviklet nye trends, og nogle af<br />

dem har repræsenteret det modsatte af den fest og ballade, der var<br />

hiphoppens udgangspunkt. I slutningen af 1980’erne opstod gangstarappen.<br />

Den vandt mere frem op gennem 1990’erne, samtidig med at plade- og<br />

modebranchen i stadig større grad forstod at gøre forretning <strong>på</strong> hiphopstilen.<br />

De store navne inden for gangstarappen optrådte mutte og udtrykskolde,<br />

nogle af dem behængt med guld- og sølvkæder og andet bling bling. I deres<br />

tekster forherligede de vold og våben, og inden for miljøet – i USA – skete<br />

der flere overfald og mord. Også sproget var hårdt, og kvinder blev f.eks.<br />

omtalt som ludere. Nogle tror fortsat, at hiphop er lig med, at man skal<br />

være rå <strong>på</strong> den grove måde, men så er man ikke ’ægte’ hiphopper, mener<br />

det store flertal, der holder fast i kulturens udgangspunkt: festen.<br />

Rasmus laver hiphop <strong>på</strong><br />

Når Rasmus dyrker sin stil som hiphopper,<br />

hedder han Razki. Han laver sin<br />

egen hiphopmusik i et ministudie<br />

<strong>på</strong> sit værelse, der er stopfyldt med<br />

keyboards, plakater og trommestikker<br />

fra diverse rapkoncerter.<br />

12 hurtige fra Rasmus<br />

Livret: Pizza<br />

Yndlingsband: Suspekt<br />

Yndlingsfilm: Training Day<br />

Fritidsjob: Slagterafdelingen i Føtex<br />

For seks år siden skulle<br />

Rasmus Kvorning løbe<br />

et 10-kilometers motionsløb i<br />

folkeskolen. Det tog ham 1<br />

time og 46 minutter – til stor<br />

tilfredshed for hans idrætslærer.<br />

Rasmus fortæller med<br />

et skævt smil, hvordan ruten<br />

i virkeligheden var gået direkte<br />

hjem til forældrenes<br />

hus, hvor han så en hiphopfilm<br />

med vennerne for derefter<br />

at lunte ned <strong>på</strong> skolen.<br />

Hans forældre tog det meget<br />

pænt, »de har ikke noget<br />

imod den slags. De syntes,<br />

det var meget sjovt«, siger<br />

Rasmus.<br />

I dag er Rasmus 17 år og<br />

går i 2. g <strong>på</strong> Albertslund<br />

Gymnasium. Han har et par<br />

Lommepenge: 600 kroner om måneden<br />

Ryger: Nej<br />

Alkohol: Ja, whisky især<br />

Hash: Har prøvet det, men gør det ikke jævnligt<br />

Fremtidsdrøm: At udgive sin hiphop-musik<br />

Kæreste: Amanda <strong>på</strong> 17 år<br />

Hvad bruger du penge <strong>på</strong>: Udstyr til hjemmestudiet<br />

og hiphop-tøj<br />

Fritidsinteresser: Hiphop<br />

U N G D O M S L I V<br />

løbesko, men de står ubrugte<br />

hen i entreen ved siden af de<br />

15 andre par sko, Rasmus<br />

har. Han har ikke tid til at<br />

løbe, og han går ikke længere<br />

til basketball. »Jeg går til<br />

hiphop«, siger han om sin<br />

helt store fritidsinteresse.<br />

Han vil hellere lave beats.<br />

Derfor har han indrettet<br />

sit eget ministudie <strong>på</strong> sit lille<br />

og tætpakkede værelse <strong>på</strong><br />

første sal i forældrenes hus.<br />

Her er væggene tapetserede<br />

med diverse hiphopidoler<br />

med autografer, som vidner<br />

om, at Rasmus var der.<br />

Lyden af velcrobånd<br />

Suspekt og L.O.C. stirrer truende<br />

over <strong>på</strong> skråvæggen<br />

over sengen. Og <strong>på</strong> Maccomputeren<br />

viser de grønne søjler<br />

i musikprogrammet Cubase<br />

de udsving, som Rasmus<br />

– under navnet Razki – laver<br />

<strong>på</strong> sin kondisko med en trommestik.<br />

Det er hans seneste<br />

<strong>på</strong>fund, og »det lyder vildt<br />

fedt«. Lyden af velcrobånd,<br />

der åbnes og lukkes, slag <strong>på</strong><br />

bunden, siden og toppen af<br />

Fra en hiphop-koncert med Suspekt. - Foto: Thomas Sjørup<br />

skoen. Spillet samtidigt er<br />

det et rytmisk sammensurium,<br />

som Rasmus stolt præsenterer,<br />

en idé, der udspringer<br />

af, at han elsker<br />

sko.<br />

Daglig bruger Rasmus cirka<br />

to timer foran sin computer,<br />

hvor han laver de musikbeats,<br />

som han selv og vennerne<br />

rapper hen over. Ved<br />

siden af computeren står to<br />

keyboards, en mikrofon og et<br />

musikanlæg, der kan spille<br />

forældrenes hus op og kun<br />

stopper, når der skal være<br />

nattero. I weekenden sidder<br />

han ofte længere tid foran<br />

skærmen, hvor hans store<br />

drøm er, at han en dag kan få<br />

udgivet noget af sin musik.<br />

Gennemført<br />

hiphopstil<br />

Han får 600 kroner om måneden<br />

i lommepenge, og dem<br />

bruger han <strong>på</strong> hiphoppens<br />

tøjstil, udstyr og festvaner –<br />

han går ofte til fester med<br />

sine venner. Derudover har<br />

han et fritidsjob i slagterafdelingen<br />

i Føtex. Lønnen herfra<br />

går også til hiphoptøj, hiphopudstyr<br />

og fester.<br />

Om halsen har Rasmus en<br />

halskæde med en sølvsko.<br />

Han er klædt i store bukser,<br />

hvide sneaks og en T-shirt<br />

med <strong>på</strong>skriften ’FIP’ – der er


...<br />

Musik giver identitet<br />

I dag har hiphoppere alle hudfarver og alle nationaliteter. Men da hiphoppen opstod tilbage i<br />

1970’erne, gav den afro- og latinamerikanerne i ghettoerne i Bronx et indhold af sort identitet og<br />

stolthed.<br />

Blandt de kunstneriske udtryk har musik altid været særlig stærk til at give eller understrege<br />

en bestemt kulturs identitet. Især efter Anden Verdenskrig har musik fået en stærkere og<br />

stærkere rolle som redskab for unge til at skabe sig en bestemt livsstil. Den udvikling blev hjulpet<br />

godt i gang med teenagebegrebets opståen.<br />

Teenageres købekraft er interessant for mode- og pladebranchen, som er stærkt medvirkende<br />

til, at subkulturer bliver løftet ud i større kredse. Nogle gange til stor ærgrelse for de enkelte<br />

kulturers kernebrugere, der føler sig forrådte over, at deres identitet bliver udvandet. Andre<br />

gange kan populariseringen føre til en følelse af et mega fællesskab, som kan gøre én høj eller<br />

ligefrem skabe en lykkerus – som f.eks. ved kæmpemæssige stadionkoncerter. Musikkens evne til<br />

at ramme os følelsesmæssigt og til at samle mange mennesker har gjort den vigtig som formidler af<br />

budskaber. Også <strong>på</strong> tværs af landegrænser. Tag f.eks. begivenheden ’Live Earth’ sommeren 2007,<br />

hvor en masse af tidens store musiknavne spillede ved en lang række koncerter verden over for at<br />

opfordre både politikere og borgere til at gøre noget ved de globale klimaforandringer.<br />

sine kondisko<br />

et af de danske rapcrews, som<br />

Rasmus ser op til.<br />

Han er kortklippet, men<br />

har tidligere været skaldet.<br />

Han gav efter, da »min kæreste<br />

gerne ville have, at jeg fik<br />

hår <strong>på</strong> hovedet«, og han fortæller,<br />

at stort set alle vennerne<br />

er skaldede. Det er en<br />

del af stilen. Og det ved kæresten,<br />

Amanda, 17, også godt.<br />

Hiphopstilen fik Rasmus<br />

øjnene op for, da han som<br />

10-årig hørte sin storebrors<br />

cd med 2Pac.<br />

I ungdomsklubben i Albertslund<br />

startede han så<br />

småt med at lege med musikprogrammer,<br />

og som 14-årig<br />

købte Rasmus sit første keyboard.<br />

Fra da af flyttede rytmerne<br />

helt ind i Rasmus’ liv.<br />

Og nu fylder de alt.<br />

JEPPE T. FINDALEN<br />

FAKTA<br />

U N G D O M S L I V 19<br />

Hiphop ramte Danmark i 1980’erne<br />

Den første danske hiphop-gruppe var Rockers by<br />

Choice, der blev dannet i 1986 og gjorde det i samfundskritiske<br />

tekster, hvor både narko og regering fik<br />

en behandling. Lars Pedersen – måske bedre kendt<br />

som Chief 1 – var med i Rockers by Choice, og gennem<br />

sin karriere har han været et forbillede og en legende<br />

i hip hop-miljøet.<br />

Fra Live Earth koncerten i Shanghai, Kina. - Foto: AP<br />

Dansk hiphop-legende<br />

I 1982<br />

fik Lars Pedersen<br />

øjnene op for hiphop. Hver<br />

fredag tog han med tre af<br />

sine venner ind til Burger<br />

King <strong>på</strong> Rådhuspladsen i København,<br />

hvor en gruppe <strong>på</strong><br />

50 unge samledes. De breakdancede,<br />

malede graffiti og<br />

hørte musik fra kassettebånd,<br />

de havde skaffet fra<br />

USA og Tyskland, hvor hiphoppen<br />

var mere udbredt.<br />

Hiphop var en subkultur i<br />

Danmark, og Lars Pedersen,<br />

der kaldte sig Chief 1, skilte<br />

sig meget ud i gadebilledet,<br />

da han for alvor trådte et<br />

skridt nærmere sine store<br />

forbilleder: Grand Master<br />

Flash, Run DMC og Public<br />

Enemy.<br />

»Omverdenen har set os<br />

som nogle virkelig mærkelige<br />

nogen – det kunne vi godt<br />

lide. Vi gik med skibriller og<br />

pelsjakker og tykke snørebånd<br />

uden <strong>på</strong> skoene, der ikke<br />

var bundet. Damebriller<br />

og damehatte«, griner Lars<br />

Pedersen.<br />

Han og vennerne sendte<br />

breve til amerikanske hiphoppere<br />

og ventede uger og<br />

måneder <strong>på</strong> måske at få svar.<br />

De så tysk tv i timevis, for der<br />

blev der af og til bragt korte<br />

indslag om hiphop. Og de sad<br />

med lup og forsøgte at se,<br />

hvilken pladespiller Grand<br />

Master Flash brugte i sin<br />

musikvideo, så de kunne købe<br />

en magen til.<br />

Hiphop blev født<br />

som gadekultur<br />

Hiphopkulturen opstod i<br />

1970’erne som gadekultur<br />

i New York-bydelen<br />

South Bronx, der er et af<br />

USA’s mest kriminelle områder.<br />

På grund af store bymæssige<br />

omlægninger og<br />

genhusninger var der opstået<br />

ghettoer af fattige og arbejdsløse<br />

– overvejende afro- og<br />

latinamerikanere. De sociale<br />

forhold var elendige, og ud af<br />

det opstod en rå kriminalitet,<br />

hvor et utal af rivaliserende<br />

gadebander gjorde det i tyverier,<br />

narkohandel og mord.<br />

Det begyndte at aftage lidt,<br />

da dj’en Afrikaan Bambaata,<br />

der selv havde været med i en<br />

af de største bander, skabte<br />

bevægelsen The Zulu Nation.<br />

Den arbejdede for at få<br />

bandernes unge til at skabe<br />

sig selvværd og respekt gennem<br />

fredelige og glade aktiviteter<br />

i stedet for gennem vre-<br />

Lars Pedersen alias Chief 1 fra<br />

Rockers by Choice, før og nu.<br />

– Fotos: Henrik Hildebrandt<br />

og Kåre Viemose<br />

I dag producerer Lars Pedersen<br />

cd’er for en lang række<br />

kunstnere, og han var<br />

dommer i ’Stjerne for en aften’<br />

<strong>på</strong> DR 1.<br />

JEPPE T. FINDALEN<br />

de og voldelige aktiviteter.<br />

Dj’s begyndte at optræde<br />

gratis <strong>på</strong> gaderne, og folk begyndte<br />

spontant at danse til.<br />

Hiphoppen var født.<br />

Mange unge blev tiltrukket<br />

af at holde gadefest, og<br />

noget af gadevolden blev udskiftet<br />

med at battle om at<br />

kunne (spray)male de flotteste<br />

graffitier, beherske scratching<br />

hen over plader, kunne<br />

rappe rim og danse breakdance.<br />

Begrebet hiphop kommer<br />

af de amerikanske slangord<br />

for, at noget er moderne, dvs.<br />

hip, og af at danse, dvs. hop.<br />

Begrebet rap kommer af<br />

de amerikanske ord rhythm<br />

and poetry (rytme og poesi).<br />

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi,<br />

Gyldendal og<br />

<strong>www</strong>.da.wikipedia.org


...<br />

20<br />

Fakta efterskoler<br />

Hvis du er usikker <strong>på</strong>, hvilken ungdomsuddannelse du vil<br />

begynde <strong>på</strong> efter 9. klasse, eller hvis der er nogle fag, du<br />

gerne vil blive bedre i, kan du eventuelt tage et år <strong>på</strong> en<br />

efterskole. Men det koster mellem 1.400 og 1.600 kroner<br />

per uge.<br />

Efterskoler er kostskoler for unge mellem 14 og 18 år.<br />

Nogle efterskoler tilbyder kun 10. klassetrin, mens<br />

andre tilbyder både 8., 9., 10. og 11. klassetrin. På nogle<br />

efterskoler kan man være elev flere år i træk.<br />

Der findes 259 efterskoler i Danmark<br />

I 2007 går 25.600 unge <strong>på</strong> efterskole.<br />

Drenge og piger udgør hhv. 49 og 51 procent af eleverne<br />

<strong>på</strong> Danmarks efterskoler.<br />

Kilder: <strong>www</strong>.uddannelsesguiden.<strong>dk</strong> og <strong>www</strong>.efterskole.<strong>dk</strong><br />

U N G D O M S L I V<br />

snacks eller rengør toiletterne.<br />

Hvert værelse har ansvar<br />

for at rengøre et fællesområde<br />

– og det er hver eneste<br />

dag. Katrine og hendes værelseskammerat<br />

skal gøre<br />

gangenes toiletter rene. Joakim<br />

er sluppet lidt lettere<br />

med et billardområde.<br />

»Det er da lidt irriterende<br />

at gøre rent så ofte, men sådan<br />

er det jo at blive ældre.<br />

Man må <strong>på</strong>tage sig noget me-<br />

re ansvar«, siger Katrine.<br />

Aldrig alene<br />

En af de største gevinster ved<br />

livet som efterskoleelev er<br />

ifølge Katrine og Joakim de<br />

langtidsholdbare venskaber,<br />

de pakker med ned i kufferten,<br />

når året er omme.<br />

»Jeg er ret sikker <strong>på</strong>, at<br />

venskaberne vil vare ved<br />

længe. Jeg har lært at ’være<br />

<strong>på</strong>’ konstant. Du er aldrig<br />

alene. Selv når du slår øjnene<br />

op om morgenen, ser du din<br />

værelseskammerat ligge over<br />

for dig. Derfor er jeg blevet<br />

mere tolerant, fordi jeg skal<br />

lære at omgås alle typer«,<br />

forklarer Joakim.<br />

Katrine nikker og er helt<br />

enig:<br />

»Det bedste ved efterskolelivet<br />

er de mange mennesker<br />

og de stærke venskaber, man<br />

får. Man lærer vennerne at<br />

FOTO: THOMAS BORBERG<br />

Et år uden mor og far<br />

I år prøver 25.600<br />

unge kræfter med<br />

efterskolelivet. Det<br />

er en tilværelse<br />

væk fra mors omsorg,<br />

men til gengæld<br />

tæt <strong>på</strong> tolerance<br />

og langtidsholdbarevenskaber.<br />

Vi har mødt<br />

Katrine Lund Hansen<br />

og Joakim Dandenell,<br />

der begge<br />

er i fuld gang med<br />

at gøre sig erfaringer<br />

<strong>på</strong> trinbrættet<br />

til voksenlivet.<br />

Det var især lysten til at<br />

møde nye venner og<br />

udfolde kreativiteten, der<br />

trak Katrine og Joakim <strong>på</strong> 16<br />

år til Kastanievej Efterskole.<br />

Katrine kommer oprindelig<br />

fra Holbæk og har gået <strong>på</strong><br />

privatskole, inden hun endte<br />

her.<br />

»Jeg manglede især at få<br />

udfoldet min kreative side <strong>på</strong><br />

min gamle skole, og det har<br />

jeg rig mulighed for her. Jeg<br />

kan spille musik, synge og<br />

lave teater«, fortæller hun.<br />

Joakim kommer fra Vordingborg<br />

og har gået i almindelig<br />

folkeskoleklasse indtil<br />

nu.<br />

»Jeg trængte til at komme<br />

væk og prøve noget andet.<br />

Jeg glædede mig til at finde<br />

nogle nye venner og forsøge<br />

at finde min kreative side«,<br />

siger han.<br />

Mere ansvar<br />

Kastanievej Efterskole ligger<br />

<strong>på</strong> Frederiksberg i København<br />

og huser 92 elever.<br />

Hver elev bor sammen med<br />

en værelseskammerat af<br />

samme køn, men drenge og<br />

piger bor i én herlig cocktail<br />

<strong>på</strong> gangene. Og <strong>på</strong> efterskolen<br />

kommer ingen kære mor<br />

og støvsuger krummerne fra<br />

I tre måneder har Joakim bl.a.<br />

dans <strong>på</strong> skemaet. Dans er et af<br />

valgfagene <strong>på</strong> Kastanievej<br />

Efterskole<br />

– Foto: Jonas Pryner Andersen<br />

kende <strong>på</strong> en helt anden måde<br />

– for her er vi sammen hele<br />

tiden og <strong>på</strong> en tættere måde«.<br />

»Jeg har især også lært noget<br />

om at gå <strong>på</strong> kompromis.<br />

Det nytter ikke noget at være<br />

et kæmpe rodehoved, for du<br />

har en værelseskammerat at<br />

tage hensyn til«, siger hun.<br />

Men venskaberne har taget<br />

et stykke tid at få til at<br />

spire frem. De allerførste da-


...<br />

Fakta ungdomshøjskoler<br />

Et ophold <strong>på</strong> en af landets tre ungdomshøjskoler kan også hjælpe til at blive<br />

afklaret i forhold til uddannelsesvalg. Vær dog opmærksom <strong>på</strong>, at du skal<br />

være mellem 16 et halvt og 19 år for at kunne blive optaget. Ungdomshøjskolerne<br />

er almene eksamensfri folkehøjskoler, og du bor <strong>på</strong> skolen. Eleverne<br />

sammensætter selv deres studieplan ud fra den vifte af fag, som skolen<br />

udbyder. Det kan f.eks. være musik, teater, bille<strong>dk</strong>unst, pædagogik og psykologi,<br />

foto og medier, idræt m.v. Et kursus kan også handle om den tredje<br />

verden, eventuelt med en rejse til et tredjeverdensland.<br />

Det koster penge at være <strong>på</strong> ungdomshøjskole, men der er gode muligheder<br />

for at få støtte. Typisk vil egenbetalingen ende med at ligge i omegnen af 900<br />

kroner per uge (plus eventuelle udgifter til materiale og rejser).<br />

Kursernes længde ligger <strong>på</strong> mellem 17 og 25 uger eller mellem 42 og 44 uger<br />

for et årskursus.<br />

Du kan læse mere <strong>på</strong> følgende hjemmeside <strong>www</strong>.euh.<strong>dk</strong>/ungdomshøjskole,<br />

hvor der er links til Andebølle Ungdomshøjskole, Egå Ungdoms-Højskole og<br />

Ungdomshøjskolen ved Ribe.<br />

ge <strong>på</strong> efterskolen var en smule<br />

penible, og eleverne skulle<br />

lige se hinanden an.<br />

»Den første uge syntes jeg<br />

slet ikke, det var sjovt at være<br />

her. Der havde jeg hjemve«,<br />

fortæller Katrine.<br />

»Men nu har jeg fået nogle<br />

gode venner og har faktisk<br />

slet ikke tid til at tænke <strong>på</strong><br />

dem derhjemme«.<br />

LOUISE GADE SIG<br />

Her er så mit værelse«, siger Katrine<br />

og linder <strong>på</strong> døren til et<br />

lille kvadratisk rum. Om fem minutter<br />

skal hun til en tysktime, men hun<br />

når lige at slå sig ned <strong>på</strong> sengen. En<br />

anelse forpustet. Mørkeblå, tunge<br />

gardiner hænger ned langs vinduesrammen,<br />

og væggen er plastret til<br />

med billeder af blandt andre Marilyn<br />

Monroe, og der er farverige tegninger.<br />

De få kvadratmeter har dannet<br />

ramme for hendes liv siden 12. august,<br />

og hun skal bo der, indtil skoleåret<br />

slutter.<br />

»Værelset er lidt lille, men jeg har<br />

heller ikke særlig meget tid til at<br />

sidde herinde og kukkelure. Der er<br />

altid noget at give sig til andre steder<br />

<strong>på</strong> skolen«, forklarer Katrine og<br />

skridter hurtigt over mod bygningen,<br />

hvor hun skal have tysk.<br />

Valgfag<br />

Et andet sted <strong>på</strong> Kastanievej Efterskole<br />

er en sal proppet med højrøst-<br />

U N G D O M S L I V 21<br />

ede elever. Blåt hår, dreadlocks, hæklede<br />

huer og strikkede hatte i alverdens<br />

farver popper changerende op i<br />

mængden. Eleverne venter <strong>på</strong> at få at<br />

vide, hvilke valgfag de skal have de<br />

næste tre måneder. De kan enten få<br />

svensk, strik, dans eller guitar for<br />

begyndere. En af eleverne er Joakim,<br />

og han håber <strong>på</strong> det sidste.<br />

»Jeg har altid fået at vide, at jeg<br />

ligner én, der kan spille <strong>på</strong> guitar, så<br />

nu skal det være«, griner han. Men<br />

Joakim får sin andenprioritet: dans.<br />

Han sidder <strong>på</strong> hug <strong>på</strong> trægulvet,<br />

mens en sorthåret pige med store<br />

briller lader sine slanke fingre glide<br />

gennem hans krøller. Joakim læner<br />

sig tilbage og breder sig ud <strong>på</strong> gulvet<br />

som en tilfreds søstjerne. Men der er<br />

ikke megen tid til afslapning. Første<br />

dansetime begynder prompte.<br />

Hofter <strong>på</strong> dansegulvet<br />

Danseunderviseren Troels varmer<br />

striben af elever op til Trentemøllers<br />

knitrende toner.<br />

Eleverne står <strong>på</strong> række. Som et<br />

farverigt patronbælte, der flaksende<br />

bevæger sig efter Troels’ anvisninger.<br />

Nogle slatne, nogle stive og nogle<br />

pulserende. Klar til pludselig at affyre<br />

en salve af vild dans.<br />

»Så hopper I rundt som tossede«,<br />

skråler Troels.<br />

Med et smil fastlimet <strong>på</strong> ansigtet<br />

snurrer Joakim rundt <strong>på</strong> sin udtrådte<br />

All-Stars-sko. Hans små sorte seler<br />

hopper og danser i luften. De hænger<br />

moderigtigt om hofterne i stedet for<br />

skuldrene.<br />

Han er taget til dansetime iført<br />

røde skinnyjeans, og om håndleddet<br />

har han et stramt viklet tørklæde<br />

med Batman.<br />

»Nååå. Sving hofterne, drenge«,<br />

råber Troels med et grin ud over<br />

horden.<br />

Filmer <strong>på</strong> skolen<br />

En lille tår vand <strong>på</strong> toilettet er det<br />

eneste, de stakåndede danseelever<br />

kan nå inden middagsmaden.<br />

»Så skal vi videre«, skratter Joakim<br />

og skynder sig ned ad en spiraltrappe.<br />

Fem minutter efter at dansetimen<br />

er ovre, står alle elever stimlet sammen<br />

omkring døren indtil spisesalen.<br />

Der lyder pludselig en gennemtrængende<br />

bimlen fra en klokke, og eleverne<br />

vælter ind i salen som en flok<br />

mynder, der bliver sluppet ud af boksene.<br />

Katrine sidder ved et bord med sit<br />

kontakthold – et lille team af både<br />

drenge og piger, som er et fast knudepunkt<br />

for hende i løbet af året. De<br />

mødes jævnlig og snakker om, hvordan<br />

de hver især har det. Tre hele<br />

uger om året bliver hvert kontakt-<br />

FOTO: JAN DAGØ<br />

Katrine opholder sig ikke ret meget <strong>på</strong> værelset <strong>på</strong> efterskolen, men hun har haft tid nok til at gøre det personligt med en masse billeder <strong>på</strong> væggen.<br />

– Foto: Jonas Pryner Andersen<br />

»Jeg har aldrig tid til at kede mig«<br />

Vi har fulgt Katrine<br />

og Joakim et par timer<br />

en typisk dag <strong>på</strong><br />

efterskole.<br />

hold taget ud af skoleskemaet for at<br />

hjælpe til i køkkenet.<br />

Menuen står i dag <strong>på</strong> kartoffelmos<br />

og kødsauce med kikærter og salat.<br />

»Jeg vil meget gerne <strong>på</strong> skolens<br />

skuespillerlinje senere <strong>på</strong> året«, fortæller<br />

Katrine, mens hun skærer lidt<br />

i salaten.<br />

Hun er iført en grå bomuldskjole<br />

og små røde ballerinaer. Når hun har<br />

et pusterum fra timer og lektier laver<br />

hun og en veninde ofte film rundt <strong>på</strong><br />

skolen, fortæller hun og snuser med<br />

en næserynken til et laurbærblad og<br />

lader det ligge <strong>på</strong> tallerkenen.<br />

Altid noget at give sig til<br />

Tyve minutter er gået, og der bliver<br />

igen ringet med klokken. Forstander<br />

Dorthe Frimann remser op, hvem af<br />

eleverne der har fået breve og pakker,<br />

og eleverne skal videre.<br />

Det var dagens første etape. Joakim<br />

og Katrine skal have undervisning<br />

helt indtil aftensmaden klokken<br />

18. Og derefter?<br />

»Jeg ved endnu ikke, hvad jeg skal<br />

lave i aften«, siger Katrine.<br />

»Men der er altid noget at give sig<br />

til, så jeg kommer i hvert fald ikke til<br />

at kede mig. Det har jeg ikke tid til«.<br />

LOUISE GADE SIG


...<br />

22<br />

12 hurtige fra Oliver<br />

Livret: Lasagne<br />

Yndlingsband: Måske 50 Cent<br />

Yndlingsfilm: Pulp Fiction<br />

Fritidsjob: Nej, men hjælper nogle gange sin far<br />

inde i Brøndby Support<br />

Lommepenge: Sjældent.<br />

Ryger: Nej, det er ulækkert<br />

Alkohol: Meget sjældent og så er det sammen med sine forældre<br />

Hash: Nej, har aldrig prøvet det<br />

Fremtidsdrøm: Have sin fars arbejde i Brøndby Support.<br />

Efter folkeskolen regner Oliver med at starte <strong>på</strong> handelsskolen<br />

Kæreste: Nej<br />

Mere end halvanden million danskere er medlem<br />

af en idrætsforening under Danmarks<br />

Idræts-Forbund. Og som du kan se <strong>på</strong> diagrammet<br />

<strong>på</strong> modsatte side, så er sport også en absolut<br />

topscorer, når det gælder børn og unges organiserede<br />

fritidsaktiviteter. Når vi siger organiserede,<br />

mener vi aktiviteter i forenings- eller klubsammenhæng.<br />

Ifølge Danmarks Idræts-Forbund<br />

er næsten 700.000 børn og unge (til og med<br />

det 18. år) medlem af en idrætsforening i 2007.<br />

Af dem er næsten 200.000 medlem af Dansk<br />

Boldspil-Union (DBU), 94.500 af Dansk Svømmeunion<br />

(SVØM) og næsten 82.000 af Dansk<br />

Håndbold Forbund (DHF).<br />

Kilde: <strong>www</strong>.dif.<strong>dk</strong><br />

Når de taber, er det lige<br />

så trist som at tabe en<br />

100-krone-seddel. Når de vinder,<br />

er det ligesom at finde<br />

100 kroner.<br />

Sådan føles det indeni at<br />

være rigtig fan af fodboldholdet<br />

Brøndby. Det er Oliver<br />

Mysander. Han er 14 år og<br />

går i 8. klasse – i Brøndby,<br />

selvfølgelig.<br />

Begge Olivers forældre,<br />

der er skilt, og hans lillesøster,<br />

Simone <strong>på</strong> 12 år, er<br />

Brøndbyfans, og Oliver har<br />

nærmest fået sin kærlighed<br />

til spillerne i blåt og gult ind<br />

med modermælken.<br />

»Jeg har været fan, siden<br />

jeg blev født«, siger Oliver.<br />

Og det har han planer om<br />

at blive ved med at være, for<br />

Sport i Danmark<br />

Hvad bruger du penge <strong>på</strong>?: Fodbolde (de går hele tiden i stykker)<br />

tøj og is (specielt skildpaddeis)<br />

Fritidsinteresser: Fodbold, Brøndby IF<br />

han er vild med Brøndby og<br />

vild med fodbold.<br />

»Fodbold er spændende,<br />

sjovt og hyggeligt«, siger Oliver.<br />

Han lever sig ind i, om<br />

klubben vinder eller taber.<br />

Bakker op om den i både gode<br />

og dårlige tider og tager<br />

ud med familien og ser kampene.<br />

Både dem <strong>på</strong> hjemmebane<br />

og dem <strong>på</strong> udebane. I<br />

det hele taget betyder fællesskabet<br />

omkring det at være<br />

fan meget for Oliver.<br />

»Det er selvfølgelig også<br />

for fodbolden, at man er fan,<br />

men det er også fedt at være<br />

sammen i en fanklub. Selv<br />

om det går skidt for Brøndby<br />

lige nu, er der mange, der<br />

synger og hepper og overdø-<br />

U N G D O M S L I V<br />

ver de andre fans«, siger han.<br />

Spiller selv<br />

Ud over at råbe og skrige synger<br />

fansene sange for at bakke<br />

op om deres hold. Oliver<br />

kan allerbedst lide dem, hvor<br />

man holder hinanden om<br />

skuldrene og hopper op og<br />

ned:<br />

»For eksempel synger vi<br />

»Stoltheden er kolossal/ helt<br />

unormal/ vi står sammen om<br />

vor klub/ Brøndby IF««, synger<br />

Oliver hjemmevant.<br />

Den 14-årige dreng med<br />

det lyse strithår spiller også<br />

selv fodbold. Det har han<br />

gjort, siden han var 4-5 år. To<br />

gange om ugen træner han<br />

med sit hold i Brøndby, en<br />

gang om ugen spiller de<br />

kamp, og så spiller han nærmest<br />

hver dag for sjov sammen<br />

med sine venner. Også<br />

dem, der ikke er lige så store<br />

Brøndbyfans som han selv.<br />

»Jeg har både venner, der<br />

går op i fodbold, og venner,<br />

som ikke går op i fodbold. Så<br />

snakker vi bare om noget andet,<br />

når vi er sammen«, siger<br />

Oliver.<br />

Han har også et par bekendte,<br />

der er FC København-fans.<br />

Det er o.k., selv<br />

om FCK er Brøndbys fjende<br />

nummer 1.<br />

Fars dreng<br />

Oliver ser også tit fodbol<strong>dk</strong>ampe<br />

<strong>på</strong> stadion sammen<br />

med sine venner. Den disci-<br />

plin er ikke kun helliget familien,<br />

selv om hans mor, Lillian,<br />

arbejder frivilligt i bod<br />

<strong>på</strong> stadion, og hans far, Jimmi,<br />

altid er med til at gejle<br />

fansene op og dirigere hepperiet.<br />

Han skændes ikke med sine<br />

venner om fodbold, og<br />

vold er han også meget imod:<br />

»Det har ikke noget med<br />

fodbold at gøre«.<br />

Olivers far var i 10 år for-<br />

FOTO: JAN SOMMER<br />

Oliver er bidt af<br />

Ligesom sin far er Oliver Mysander<br />

kæmpe fan af Brøndby IF og<br />

bruger størstedelen af sin fritid<br />

<strong>på</strong> yndlingsklubben.<br />

14-årige Oliver er glødende fan<br />

af Brøndby IF og har lige malet<br />

væggene <strong>på</strong> sit værelse hjemme<br />

hos sin far i holdets mørkeblå og<br />

gule farver.<br />

Det tror han ikke, han<br />

nogensinde bliver træt af. Det<br />

tror han heller ikke,<br />

han bliver af Brøndby.<br />

– Foto: Jens Dresling


...<br />

Fritidsaktiviteter blandt unge<br />

Sports/idrætsforening<br />

Ungdomsskole<br />

Dans<br />

Løbetræning<br />

Musikskole<br />

Fitnesscenter<br />

Spejder<br />

Frivillig leder<br />

Religiøs forening<br />

Aftenskole<br />

Ungdomspolitisk forening<br />

0 %<br />

U N G D O M S L I V 23<br />

Drenge<br />

Piger<br />

DM 7038<br />

% 0 10 20 30 40 50 60<br />

Kilde: Det Normale Ungdomsliv, Udgivet af Center for Ungdomsforskning under Learning Lab, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2005<br />

fodbold<br />

mand for Brøndbys officielle<br />

fanklub, Brøndby Support,<br />

og arbejder stadigvæk for<br />

fanklubben. Alligevel laver<br />

far og søn også ting sammen,<br />

der ikke har noget med fodbold<br />

at gøre.<br />

»Vi var for eksempel til<br />

koncert med P. Diddy og<br />

Snoop, vi tager ud at fiske, vi<br />

går i biografen, i BonBon-<br />

Land og Tivoli«, fortæller<br />

Oliver.<br />

Og Oliver har ikke noget<br />

problem med at bruge meget<br />

tid sammen med sin far.<br />

»Jeg vil gerne være fars<br />

dreng resten af livet«, siger<br />

han.<br />

Når han bliver voksen, håber<br />

han, at han kan arbejde i<br />

Brøndby Support. Ligesom<br />

sin far.<br />

MARIE VIDØ<br />

FAKTA<br />

Roligans<br />

Når det gælder<br />

organiserede<br />

fritidsaktiviteter, forstået<br />

som aktiviteter i klub eller<br />

foreningssammenhænge,<br />

er sport det, der<br />

tiltrækker flest unge.<br />

Sport bliver dyrket i alle<br />

aldre og af alle<br />

hudfarver, nationaliteter,<br />

køn, religion og andre<br />

interesser.<br />

Begrebet ’Rroligans’ opstod i 1980`’erne, som et<br />

modspil til de engelske ’Hhooligans’, der hærgede <strong>på</strong><br />

fodboldstadioners i hele verden. Det danske fodboldpublikum<br />

fik efter EM i Frankrig 1984 FIFA’s fair<br />

play-diplom som anerkendelse for dets korrekte, festlige<br />

og fredelige opførsel, og i 1986 blev foreningen<br />

’De Danske Roligans’ stiftet.<br />

Fodbold<br />

er stooort<br />

Sport tiltrækker og fascinerer<br />

millioner af mennesker<br />

verden over <strong>på</strong> tværs<br />

af alle mulige forskelle i køn,<br />

alder, religion og kulturel<br />

baggrund. Uanset om det er<br />

som udøvere, tv-kiggere eller<br />

heppende publikummer.<br />

Og størst af alt er fodbold.<br />

Fænomenet er verdensomspændende<br />

– i mere end én<br />

forstand. F.eks. sælger klubbladet<br />

for Manchester United<br />

over 15.000 eksemplarer<br />

alene i et så fjernt land som<br />

Thailand, og italienske Juventus<br />

har over 1.200 fanklubber<br />

kloden over.<br />

Ligesom Real Madrids tvstation,<br />

Madrid TV, kan ses i<br />

over 40 lande. Og i 2005, da<br />

ærkerivalerne Real Madrid<br />

og FC Barcelona tørnede<br />

sammen i den spanske mesterskabsfinale,<br />

trak det iberiske<br />

lokalopgør omkring 1<br />

milliard tv-seere!<br />

For slet ikke at tale om den<br />

stærke nationalfølelse, som<br />

fodboldlandskampe kan<br />

fremkalde. Fodbold er så<br />

stort, at det til tider er større<br />

end storpolitik. Der er tilfælde,<br />

hvor indlemmelsen af et<br />

land i Det Internationale<br />

Fodboldforbund, FIFA, er gået<br />

langt forud for anerkendelsen<br />

i De Forenede Nationer<br />

(FN). I dag (efteråret<br />

2007) har FIFA 208 medlemslande,<br />

mens FN har 192.<br />

Kilde: Undervisningsavisen<br />

Sport fantastisk<br />

Roligans ville<br />

have det sjovt<br />

Jens Rønning for 15 år siden. Og<br />

i dag. – Fotos: Jens Dresling og<br />

psrivat foto<br />

Jens Rønning er 59 år og er<br />

vild med fodbold. Da han<br />

var ung, spillede han selv, i<br />

dag følger han flittigt med<br />

både live og <strong>på</strong> tv. I 1987<br />

meldte han sig ind i fodboldlandsholdets<br />

dengang etårige<br />

fanklub De Danske Roligans.<br />

Roligans ville se fodbold og<br />

have det sjovt – uden vold.<br />

Det ville Jens Rønning også.<br />

Fra 1991-1995 var han formand.<br />

Han synes, at kulturen<br />

omkring fodbold er mere<br />

voldelig i dag end tidligere.<br />

Fans går amok <strong>på</strong> hinanden<br />

og <strong>på</strong> dommeren.<br />

»Masser af klubber har en<br />

lille flok, der laver ballade og<br />

ødelægger det for de andre.<br />

Sådan var det ikke dengang«,<br />

siger han.<br />

Se også <strong>www</strong>.roliganklubben.<strong>dk</strong>.<br />

MARIE VIDØ


...<br />

Unge i andre lande<br />

– FOTO: ASKE MUNCK<br />

Journalist eller premierminister<br />

Geoffroy Lorrain, 17, år,<br />

bor i Paris, Frankrig<br />

Henry IV-gymnasiet bliver<br />

betegnet som et af Paris’ bedste.<br />

Og dér går Geoffroy. Han<br />

er i gang med 3. år <strong>på</strong> gymnasiet<br />

og er meget fokuseret <strong>på</strong><br />

de afsluttende eksamener.<br />

Der er store mængder lektier<br />

at læse i økonomi, samfundsvidenskab,<br />

historie, filosofi<br />

og matematik. Om ugen har<br />

han 32 timer <strong>på</strong> skolen, og<br />

han bruger omkring 10 timer<br />

<strong>på</strong> at læse og forberede sig.<br />

Endnu ved han dog ikke<br />

helt, hvad han vil bruge sin<br />

studentereksamen til. Måske<br />

journalist.<br />

»Eller premierminister«,<br />

griner han.<br />

Hjemme har han to computere.<br />

Den ene er til hjemmearbejde,<br />

den anden til surfing<br />

og chat, og det er ham, der<br />

skriver sin klasses weblog.<br />

Han har et fritidsjob, hvor<br />

han tjener 60 euro om ugen<br />

<strong>på</strong> at undervise yngre skoleelever<br />

i fransk grammatik.<br />

Derudover får han 50 euro i<br />

lommepenge af sin mor og<br />

far.<br />

TILBUD TIL GRUNDSKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER<br />

Undervisningsavisen er et anderledes undervisningstilbud<br />

til grundskoler og ungdomsuddannelser.<br />

Avisen skaber overblik over væsentlige, aktuelle og ofte komplicerede emner, som børn<br />

og unge konfronteres med i deres hverdag. Den journalistiske formidling medvirker til at<br />

gøre emnet mere livsnært, og bredden i indholdet gør avisen til et oplagt valg, når der skal<br />

arbejdes tværfagligt.<br />

På <strong>www</strong>.<strong>undervisningsavisen</strong>.<strong>dk</strong> kan du se hvilke<br />

undervisningsaviser, der er udgivet. Du kan også læse mere<br />

om aviserne og hente opgaver, billeder mm. Du kan bestille<br />

klassesæt <strong>på</strong> hjemmesiden eller ved at udfylde kuponen overfor.<br />

Serien af undervisningsaviser: (Pr. november. 2007)<br />

Grønland, Vores mad, Europa, Kina, Kulturmøder, Sport<br />

fantastisk, Krig, Klima & Katastrofer, Medier, Muskelmus, Mad<br />

& motion, Sprog, Demokrati, Kulturarv, Gamle dage, Krop,<br />

Kærlighed, Vand, Drikkevand, og mange fl ere...<br />

– FOTO: BRIAN PALMER<br />

Hellere studere end rejse<br />

Francis Petrie, 17 år, bor i<br />

New Jersey, USA<br />

Man kan undre sig over, at<br />

man overhovedet træffer<br />

Francis hjemme. Han har<br />

undervisning fra 8.15 til<br />

15.00. Derudover redigerer<br />

han skolens egen avis, spiller<br />

saxofon i skolens marchband,<br />

og han har et mindre<br />

job <strong>på</strong> skolens egen tv-station.<br />

Han får ikke lommepenge,<br />

men hans forældre hjælper<br />

ham med et beløb, hvis<br />

det er nødvendigt. Han har<br />

også et fritidsjob i den humanitære<br />

organisation, hvor<br />

hans mor er ansat. Og han<br />

passer vennerne. Måske mødes<br />

de hjemme hos en af dem<br />

<strong>undervisningsavisen</strong><br />

fra Gyldendal og Politiken<br />

<strong>undervisningsavisen</strong> fra og<br />

grønland<br />

rigt <strong>på</strong> guld og mineraler<br />

tæt <strong>på</strong> et olieeventyr<br />

et hit for turister<br />

<strong>på</strong> vej til selvstyre<br />

<strong>Opgaver</strong> <strong>på</strong> <strong>www</strong>.<strong>undervisningsavisen</strong>.<strong>dk</strong><br />

og ser film, eller de tager over<br />

til et af spillestederne <strong>på</strong><br />

Manhattan for at høre nogle<br />

independent bands. Alligevel<br />

bedyrer han, at han bruger<br />

to-tre timer daglig <strong>på</strong> hjemmearbejde,<br />

og han passer også<br />

kirkegangen som resten af<br />

sin familie.<br />

Francis vil gerne være advokat<br />

eller læge, og han glæder<br />

sig virkelig meget til at<br />

læse videre. Ikke noget med<br />

et sabbatår og en rygsækrejse<br />

til ham.<br />

»Jeg vil hellere være produktiv<br />

end ærgre mig siden<br />

hen over, at jeg kunne være<br />

blevet færdig et år tidligere«,<br />

siger han.<br />

Ja tak! Jeg vil gerne bestille …<br />

– FOTO: AHIKAM SERI<br />

Vil ikke være soldat<br />

Amit Gur, 17 år, bor i<br />

Tel Aviv, Israel<br />

Israelske Amit fortæller, at<br />

musik er hans et og alt. For<br />

at skaffe penge til at bygge<br />

sit eget musikstudie i forældrenes<br />

kælder arbejder han<br />

som windsurfing-instruktør.<br />

Hans fremtidsdrøm er at studere<br />

musik <strong>på</strong> et universitet,<br />

et konservatorium eller en<br />

privat skole for rytmisk musik.<br />

Men han har ikke under-<br />

Du kan læse mere om Amit, Jamie og Geoffroy i den engelsksprogede undervisningsavis My world – my future.<br />

Her kan du også læse om Samuel fra Egypten, Lucie fra Tjekkiet og Jaimie fra England.<br />

søgt mulighederne endnu.<br />

For han venter. Venter <strong>på</strong><br />

besked fra det israelske militær.<br />

I Israel er der tre års<br />

obligatorisk værnepligt for<br />

mænd og to år for kvinder.<br />

Amit er imod den israelske<br />

besættelse af palæstinensiske<br />

områder, og han er bange<br />

for at blive dræbt eller såret.<br />

Han mener ikke selv, at han<br />

er egnet til militærtjeneste –<br />

og han håber, at forsvaret vil<br />

give ham ret.<br />

______ stk. klassesæt (avisens navn) __________________________________________________<br />

______ stk. klassesæt (avisens navn) __________________________________________________<br />

Navn ___________________________________________________________________________<br />

Skole ___________________________________________________________________________<br />

Gade ___________________________________________________________________________<br />

Postnr./by _______________________________________________________________________<br />

Evt. tlf./fax/e-mail _________________________________________________________________<br />

Post eller fax til Gyldendal, Klareboderne 5, 1001 København K<br />

Tlf. 33 75 55 60 Fax 33 75 57 22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!