17.07.2013 Views

Nr 153 - Orø Nyt

Nr 153 - Orø Nyt

Nr 153 - Orø Nyt

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>153</strong>, juni 2013, pris 20,-<br />

Biavler satser<br />

Den kendte biavler Keld<br />

Brandstrup er nu godkendt af<br />

staten til at lave en parringsstation<br />

for de særlige Buckfast<br />

dronningebier på <strong>Orø</strong>. Det sker<br />

i samarbejde med de lokale<br />

biavlere.<br />

Læs mere side 8<br />

Katrine lever<br />

for fuld musik<br />

Det handler i høj grad om musik<br />

i Katrines liv. Høj musik og<br />

smuk musik. At hun skal være<br />

med til at synge ved det kongelige<br />

besøg, glæder hun sig<br />

bare til. Fremtidsdrømmen er<br />

at blive læge eller advokat, og<br />

det bliver nok ikke for at vende<br />

tilbage til <strong>Orø</strong>, som hun<br />

ellers holder meget af<br />

Læs mere side 4<br />

Hun er klar til<br />

at tage imod<br />

vikingerne<br />

Sådan plejer du ikke at se<br />

<strong>Orø</strong>s præst, Kirsten<br />

Schmidt. ”Jeg blev spurgt,<br />

om jeg ville være med i<br />

en lille reklamefilm for<br />

vikingeeventet nu til sommer,”<br />

fortæller Kirsten<br />

Schmidt. I reklamefilmen<br />

kristner Kirsten de knælende<br />

vikinger.<br />

Ny kloak er<br />

en gevinst<br />

for miljøet<br />

Der er lort på riven. Løftet<br />

direkte op fra en grøft på<br />

strandengen ved Brønde.<br />

Kloakmester Niels E. Nielsen<br />

ved godt hvad han finder, så<br />

han glæder sig til, at svineriet<br />

hører op. Og det gør det, når<br />

planen for at kloakere hele<br />

<strong>Orø</strong> er gennemført. Ind til da<br />

fortsætter kloakvandet med<br />

at sive direkte ud i den åbne<br />

natur. Inde i bladet forklarer<br />

Niels Erland mere om årtiers<br />

uheldige udledninger, med<br />

myndighedernes velsignelse.<br />

Læs mere side 15<br />

Læs om sommerens begivenheder inde i bladet...


ORØ<br />

NYT<br />

Pris og løssalg<br />

Husstandsomdeles gratis.<br />

Pris 20 kr. i løssalg: <strong>Orø</strong>kontoret og Øbutikken.<br />

Redaktion og kontakt<br />

Udgives af foreningen <strong>Orø</strong> <strong>Nyt</strong>.<br />

Simon Bordal, ansvarshavende.<br />

Adresse: Bygaden 32, <strong>Orø</strong>.<br />

Tlf. 5916 1674 eller 2298 1674.<br />

Mail: redaktionen@oroenyt.dk<br />

Hjemmeside: www.oroenyt.dk<br />

Tryk<br />

<strong>Orø</strong>Kontoret.<br />

Oplag og distribution<br />

650 eksemplarer postomdeles gratis altid til alle helårs<br />

husstande på <strong>Orø</strong> og til sommerhuse, hvis det aftales.<br />

Kontakt os for en leveringsaftale til sommerhus.<br />

Artikler og læserbreve<br />

Har du et læserbrev eller en idé til en artikel, send til vores<br />

mail: redaktionen@oroenyt.dk. Læserbrteve skal<br />

handle om noget, der har direkte og konkret noget med<br />

<strong>Orø</strong> at gøre. Hvis du uopfordret sender en artikel til bladet,<br />

kan vi ikke love dig at bringe den.<br />

Annoncer<br />

Kontakt OrØkontoret eller MaLinda Chase på mail<br />

annoncer@oroenyt.dk<br />

eller telefon 2938 5577.<br />

Vi kan hjælpe dig med at sætte din annonce op. Husk at<br />

en annonce virker bedre, hvis du fornyer dens udseende.<br />

Annoncepriser<br />

Pr. nummer:<br />

Helside, 17,5x25,5 cm, kr. 1.100,-<br />

1/2 side, 17,5x12,5 cm, kr. 600,-<br />

1/4 side, 8,5x12,5 cm, kr. 350,-<br />

1/8 side, 8,5x6 cm, kr. 200,-<br />

Rabat ved gentagelse.<br />

Farvetillæg 700,- kr.<br />

Få tilbud på tillæg, min. 4 sider.<br />

Foreningen <strong>Orø</strong> <strong>Nyt</strong><br />

Foreningen består af de personer, som er aktive omkring<br />

bladet. De formelt valgte til redaktionsgruppen er:<br />

Redaktør: Simon Bordal Hansen<br />

Kasserer: MaLinda Chase<br />

Revisor: Maj Bøttcher<br />

Sekretær: Nanna Skytte<br />

CVR-nummer<br />

Foreningens CVR er 33789572<br />

Næste blad udkommer<br />

Se hjemmesiden www.oroenyt.dk<br />

2<br />

Mange nye aktive<br />

med i <strong>Orø</strong><strong>Nyt</strong><br />

Af Simon Bordal Hansen<br />

Mange nye aktive omkring <strong>Orø</strong><strong>Nyt</strong>. Det var et af de<br />

glædelige resultater af bladets årsmøde den 27. april.<br />

Årsmødet godkendte regnskab og budget og valgte deltagere<br />

til redaktionsgruppen. Detaljeret referat og regnskab<br />

kan læses på <strong>Orø</strong><strong>Nyt</strong>s hjemmeside.<br />

Redaktionsgruppen består nu af Simon Bordal, Maj<br />

Bøttcher, Siri Reiter, Lene Asbjørn, Nanna Skytte, Jens<br />

Johan Dahlkild og MaLinda Chase.<br />

Uddelergruppen består af Annette Boldt, Carin Brandt,<br />

Grethe Diederichsen, Susanne Nielsen, Jens Johan Dahlkild,<br />

Lene Asbjørn, Mogens Larsen, Sven Erik Lohmann,<br />

Sven Harlof, Winnie Kislov, Britta Holscher og<br />

Nanna Skytte, der også holder i trådene.<br />

I det kommende år skal bladet udkomme som vanligt<br />

med 6 numre. Redaktionsgruppen fik mandat til at undersøge,<br />

om det er økonomisk muligt at trykke flere<br />

eksemplarer af hvert blad, så det også kan ligge til gratis<br />

uddeling hos øens handlende og andre steder.


3<br />

Knæk en buk..!<br />

Sådan så det ud, da elever<br />

fra <strong>Orø</strong> Skole fik undervisning<br />

i Natur og Teknik på<br />

ladet af Johnny tækkemands<br />

bil. Der blev knækket<br />

en buk, og at dømme<br />

efter ansigterne, var det lidt<br />

af en oplevelse! Måske kan<br />

politikerne på Christiansborg<br />

hente inspiration til<br />

skolereformerne ved at tage<br />

et smut til <strong>Orø</strong>?<br />

Foto: Sissel Steen-Nielsen<br />

Kirsten og Kristians forår<br />

I april kunne Kirsten Schmidt og Kristian Krøger fejre<br />

sølvbryllup, og i maj var det så 25 år siden de to ankom til<br />

<strong>Orø</strong>. Og det markeredes med et flot fejret 25 års præstejubilæum—og<br />

en vandkunst til haven som folkegave.<br />

Foto fra begivenhederne: Henrik Persson og Ib Ballisager


<strong>Nyt</strong> lokalt forlag vil<br />

udgive om Isefjordlandet<br />

Fjordliv er navnet på et nyt forlag<br />

med hjemsted på <strong>Orø</strong>. Bag forlaget<br />

står Maj Bøttcher og Simon Bordal<br />

Hansen. De driver begge selvstændig<br />

virksomhed indenfor kommunikation.<br />

”Fjordliv Forlag er tænkt som et arbejdsfællesskab<br />

med base på <strong>Orø</strong>”,<br />

siger Maj Bøttcher. ”Vores forretningsidé<br />

er at publicere om mennesker,<br />

historie og liv omkring Isefjorden”.<br />

<strong>Orø</strong>s herlighed er den første bog<br />

Forlagets første bog, <strong>Orø</strong>s herlighed,<br />

udkommer på <strong>Orø</strong>dagen den 2.<br />

juni.<br />

”Det er en bog, der kombinerer fire<br />

lokale personligheders udtryk i bil-<br />

Forlaget Fjordlivs første<br />

bog har billeder af den<br />

lokale fotograf Lene Gregaard<br />

og tekster af tre af<br />

øens personligheder. Bogen<br />

udkommer på <strong>Orø</strong>dagen. <br />

leder og ord. En tænksom bog, der i<br />

tekst og billeder indfanger og fastholder<br />

de kvaliteter ved <strong>Orø</strong>, som vi<br />

synes gør øen til noget særligt”, siger<br />

Maj Bøttcher.<br />

Fotograf Lene Gregaard har fotograferet<br />

billederne og præst Kirsten<br />

Schmidt, psykolog John Ewans Porting<br />

og yogalærer Carin Brandt har<br />

sat ord til.<br />

Præsenteres på <strong>Orø</strong>kontoret<br />

Fra klokken 12 på <strong>Orø</strong>dagen præsenteres<br />

bogen, og det er muligt at<br />

møde nogle af folkene bag billeder<br />

og tekst. Det sker på <strong>Orø</strong>kontoret,<br />

hvor det også et muligt at købe den<br />

ny bog.<br />

6<br />

Ny roman fra<br />

Kirsten Schmidt<br />

Holder du af at læse Kirsten<br />

Schmidts bøger, så kan du<br />

glæde dig. En ny bog er nemlig<br />

på vej, og den vil kunne<br />

købes på <strong>Orø</strong>dagen.<br />

Kirsten fortæller, at bogens<br />

hovedperson Frederik er tosse<br />

og har i 30 år levet et beskyttet<br />

liv som skopudser og bydreng<br />

i sin mors lande-<br />

vejskro. Da han arver kroen,<br />

skal han pludselig træde i<br />

karakter som krovært og arbejdsgiver,<br />

men Frederik har<br />

aldrig truffet en selvstændig<br />

beslutning og<br />

er utryg ved alt, hvad han<br />

ikke kender.<br />

I løbet af kort tid invaderes<br />

hans hverdag af en broget<br />

flok af hjælpere: den unge<br />

advokat, hvis kone er formet<br />

af marcipan, damen med<br />

flammehåret, Fatima med<br />

tørklædet, den store graver og<br />

den mystiske dame på værelse<br />

nr. 15. Men nogle af dem<br />

har en skjult dagsorden. Uden<br />

sociale færdigheder og hæmmet<br />

af sine handicap må Frederik<br />

kæmpe for sin plads i<br />

samfundet, for sin datters liv<br />

og for kærligheden, der som<br />

altid finder overraskende veje.<br />

Bogen udkommer på Forlaget<br />

Mellemgaard, og bogladeprisen<br />

bliver 300 kroner.<br />

-simon


Griseguf i<br />

skyggen<br />

Folk stod i kø på pinsemarkedet<br />

for at smage<br />

Steen og Sisse Seiers<br />

helstegte pattegris, og<br />

så var det ellers med at<br />

finde en plads i skyggen<br />

til at nyde festmåltidet.<br />

Og hvis mindre<br />

skulle gøre det var der<br />

masser at vælge mellem<br />

i kageboden, bl.a.<br />

elevernes fortrinlige<br />

honningkage med lakrids.<br />

Foto: Simon Bordal<br />

Den ny badeponton slæbes på plads<br />

Den ny badeponton ved <strong>Orø</strong> Camping bliver nok årets bade-hit, spår Sissel<br />

Steen-Nielsen. Hun var med, da friske folk slæbte platformen ud på plads den<br />

14. maj. Kendere af øens lokale fartøjer kan se, at Jan Kjeldsen ser til fra sin ny<br />

motorbåd, men sønnen Oscar i jollen og kajaksejleren fru Carina heldigvis er i<br />

nærheden. Og i sikkerhed inde på land stod Ib Ballisager parat med kameraet.<br />

7<br />

Græsklipperne<br />

der slår alt<br />

Det er lykkedes at få skabt et<br />

solidt hold af frivillige græsklippere,<br />

så de fælles arealer på<br />

øen kan se godt ud og bruges til<br />

noget. Heldigt, når nu kommunen<br />

mente den slags service<br />

skal spares væk. Her er de gæve<br />

klippere.<br />

Foto: Ib Ballisager<br />

Fødselsdag for<br />

Øbutikken<br />

Humøret var højt hos de<br />

mange gæster, da Lene fejrede,<br />

at butikken i maj kunne<br />

runde sit første leveår.<br />

Foto: Henrik Persson


Kendt biavler<br />

åbner<br />

parringsstation<br />

Af Lene Asbjørn<br />

Biavler Mogens Larsen i Næsby oplyser at erhvervsbiavler<br />

Keld Brandstrup har fået Naturerhvervsstyrelsens<br />

tilladelse til at lave en parringsstation for Buckfastdronninger<br />

på <strong>Orø</strong>.<br />

De to lokale biavlere på øen har accepteret, at de får<br />

deres dronninger skiftet ud med Buckfastdronninger for<br />

at sikre, at der bliver tale om renavl.<br />

Man fremavler dronningebier til parringsstationen ved<br />

at anbringe en tavle med specielle celler - kopceller - i et<br />

bistade uden en dronning. I hver kopcelle har biavleren<br />

anbragt en lille én dag gammel larve fra et almindeligt<br />

bistade.<br />

Bierne i det dronningeløse stade begynder straks at opfostre<br />

de små larver til fornemme dronninger, idet de<br />

fodrer dem med Royal Gelé. Sådan en udsøgt dronningeføde<br />

kan de instinktivt frembringe.<br />

Dronningelarverne forpupper sig efter en tid i cellen, og<br />

biavleren holder sig nu parat til at flytte hver enkelt<br />

kopcelle - een efter een - lige i det øjeblik en ny lille<br />

dronning kravler ud af puppen. Hvis ikke dronningebien<br />

flyttes væk i samme øjeblik, som hun kommer ud<br />

af puppen, vil hun straks gøre det af med alle de andre<br />

dronningepupper.<br />

Ingen skal vippe hende af tronen,<br />

Hver ny dronning flyttes over i sin egen lille parrings-<br />

8<br />

Den internationalt anerkendte biavler Keld Brandstrup. Læs<br />

mere om hans fascinerende verden på www.buckfast.dk<br />

boks. I parringsboksen indsættes en håndfuld tjenende<br />

ånder - arbejdsbier. Boksen lukkes til og den køres til<br />

parringsstationen. Dronningen lukkes nu ud i friheden<br />

og flyver rundt og bliver parret af 25 – 27 forskellige<br />

droner - hanbier. Efter en munter dag som fri bi, vender<br />

hun tilbage til sin lille kasse og sin opgave her i livet - at<br />

lægge æg.<br />

En dronningen lægger ca. 200.000 æg om året. Men så er<br />

hun også efter to år godt træt og klar til at gå på pension.<br />

Biavleren skiller sig af med den udtjente dronning<br />

og skal nu skaffe sig en ny.<br />

Det går hurtigt med at fremavle den samme bitype, for<br />

en arbejdsbi lever kun en månedstid, så er den slidt op<br />

og dør.<br />

På en ø har man en optimal mulighed for at vedligeholde<br />

en stærk og sund bitype.<br />

Lov om biavl siger, at den biavler, der har tilladelsen til<br />

parringsstationen, bestemmer hvilken slags bier, der<br />

skal være på øen. De to biavlere på <strong>Orø</strong> har nu skrevet<br />

under på at holde bier af samme afstamning som bierne<br />

på parringsstationen.<br />

Går nogen her på <strong>Orø</strong> rundt med planer om få et par<br />

bistader, skal de som det første kontakte Keld Brandstrup.<br />

Keld Brandstrup tlf. 58 26 18 10 eller mobil 40 28<br />

28 10 og www.buckfast.dk<br />

Arne Katholm bag<br />

teater for dronningen<br />

Dramatikeren Arne Katholm, der bor på <strong>Orø</strong>, har<br />

skrevet et festspil til modtagelsen af de to kongelige<br />

på <strong>Orø</strong> den 3. juni.<br />

Spillet bliver opført på havnen, så snart den formelle<br />

velkomst er overstået. Stykket handler om <strong>Orø</strong>'s sagn<br />

og historie, om "Vagtmanden" på Wartherø der stirrer<br />

ud over havet, om baunebål, Dronning Margrethe<br />

den førstes og <strong>Orø</strong>-korset.<br />

Opførelsen sker i tæt samarbejde med Holbæk Teater,<br />

som kommer og sætter spillet i scene med nogle dygtige<br />

skuespillere og sangere, og så skal der også være<br />

statister og frivillige med fra <strong>Orø</strong>, heste og krigere.<br />

Det kommer til at foregå ude på vandet, og Arne Katholm<br />

lover, at<br />

det bliver spændende,<br />

selv om<br />

stykket ikke varer<br />

så længe.<br />

Sten Langvads<br />

tegning af vagtmanden<br />

på<br />

Wartherø.


Af Simon Bordal Hansen<br />

Den 3. juni om morgenen ankrer kongeskibet Dannebrog<br />

op ude i Vestre løb. Kongeparret sejler i chalup ind<br />

til <strong>Orø</strong> Havn, hvor de går i land via den ny flydebro inde<br />

i havnen. Og så ser programmet for dagen omtrent<br />

sådan ud (forkortet direkte fra arrangørernes drejebog):<br />

10.00-10.45 Ankomst <strong>Orø</strong> Havn<br />

Chaluppen ankommer, modtages af stiftamtmand Helle<br />

Haxgart med ægtefælle Peter Haxgart. Dronningen<br />

overrækkes en buket blomster af Karen Warrer Juul –<br />

elev fra 1. klasse på <strong>Orø</strong> Skole.<br />

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps<br />

spiller. Gæster præsenteres.<br />

Fra <strong>Orø</strong> deltager Kirsten<br />

Schmidt, Ole Nielsen, Erik<br />

Fuchs, Kristian Krøger, Sanne<br />

Hedegaard og Henrik Iversen.<br />

Velkomsttale samt overrækkelse<br />

af gave til Regentparret. Festspil<br />

om <strong>Orø</strong>s sagn og historie.<br />

Dronningen Margrethes formiddagsprogram<br />

10.45 – 10.55 Går fra havnen til <strong>Orø</strong> Brandvæsen og Søredningstjeneste<br />

med Prinsgemalen, hvorefter Dronningen<br />

køres i kronebil til <strong>Orø</strong> Kro.<br />

10.55 – 11.15 Besøger kunstudstilling på <strong>Orø</strong> Kro. Modtages<br />

af Arne Katholm fra Kunstgruppen <strong>Orø</strong>.<br />

11.15 – 11.20 Kører til Hestebedgård i kronebil.<br />

11.20 – 11.40 Besøger Hestebedgård. Modtages af Carsten<br />

Roug. Folkedansere og arbejdende frivillige.<br />

11.40 – 11.50 Kører til Biblioteket i kronebil, hvor H.M.<br />

Dronningen mødes med H.K.H. Prinsgemalen<br />

Prins Henriks formiddagsprogram<br />

10.55 – 11.15 Besøger <strong>Orø</strong> Brandvæsen og Søredningstjeneste.<br />

Modtages af Lasse Busk-Clausen.<br />

11.15 – 11.20 Kører til MC Island i brandbil.<br />

11.20 – 11.40 Besøger MC Island. Modtages af formand<br />

Niels Erland Nielsen.<br />

11.40 – 11.50 Kører fra MC Island til Biblioteket i Chevrolet<br />

Bel Air 1955. Chauffør og ejer af Bjarne Petersen.<br />

Fælles program eftermiddag<br />

11.50 – 12.15 <strong>Orø</strong> Bibliotek. Fælles velkomst af skoleleder<br />

Mai-Britt Just Pedersen som ledsager Dronningen og<br />

Helle Holte ledsager Prinsgemalen rundt til de arbejdende<br />

værksteder.<br />

Dronningen besøger:<br />

IT for ældre – ved Henrik Persson.<br />

Frivillige i børnehaven – ved Jytte Zangenberg.<br />

Græsklipperlauget – ved Sissel Steen-Nielsen.<br />

Prinsgemalen besøger:<br />

Ungdomsklubben – ved Jannick Christensen.<br />

<strong>Orø</strong> <strong>Nyt</strong> – ved Nanna Skytte.<br />

Sommerprogram 2013<br />

Kongeligt besøg<br />

9<br />

Kogræsselauget – ved Sven Seiberg.<br />

12.25 – 12.30 Frokost i selskabstelt ved <strong>Orø</strong> Kro.<br />

Holbæks Kommunale musikskoles samspilshold på <strong>Orø</strong><br />

spiller ved ankomsten til frokostteltet. Borgmester Søren<br />

Kjærsgaard byder Regentparret velkommen.<br />

Underholdning ved Holbæk Teater.<br />

Skuespiller og teaterleder Brian Kristensen fortæller en<br />

af Carl Maglekilde-Petersens historier på klingende<br />

vestsjællandsk.<br />

Skuespiller og sanger Nukáka Coster-Waldau synger en<br />

sang. Balleteleverne rejser sig op, nejer og trækker sig<br />

tilbage.<br />

13.35 – 13.40 Regentparret spadserer<br />

ca. 100 m til <strong>Orø</strong> Kirke<br />

13.40 – 14.00 Regentparret besøger<br />

<strong>Orø</strong> Kirke. Modtagelse ved<br />

sognepræst Kirsten Schmidt.<br />

Koncert af elever fra Holbæk<br />

Musikskole. I kirken vil der være<br />

inviterede gæster fra plejehjemmet<br />

samt skolens elever.<br />

14.00 – 14.10 Regentparret køres<br />

til Skole- og Behandlingshjemmet <strong>Orø</strong>strand i kronebil.<br />

14.10 – 14.40 Regentparrets besøg på Skole- og Behandlingshjemmet<br />

<strong>Orø</strong>strand. Modtagelse af leder Anette<br />

Rubin.<br />

Dronningen:<br />

Rundvisning inde på skolen af skoleleder Anette Rubin.<br />

Prinsgemalen:<br />

Rundvisning i udendørs Zoo af bestyrelsesformand Frederik<br />

Ahlefeldt-Laurvig samt 1 pige og 1 dreng fra skolen.<br />

14.40 – 14.55 Regentparret køres i kronebil til Marlieses<br />

Gårdcafé.<br />

14.55 – 15.25 Marliese Wessels tager imod. Der serveres<br />

kaffe og kage.<br />

15.25 – 15.35 Regentparret køres til Vandtårnet/<br />

Margrethehøjen i kronebil.<br />

15.35 – 16.15 Vandtårnet/Margrethehøjen. Regentparret<br />

køres i golfbiler på Margrethehøjen. H.M. Dronningen<br />

køres af borgmester Søren Kjærsgaard og H.K.H. Prinsgemalen<br />

af viceborgmester Louise du Plessis de Richelieu.<br />

Modtages af gårdejer Ole Nielsen. Efterfølgende besøges<br />

vandtårnet. Modtages af Museumsinspektør Eskil<br />

Vagn Olsen. Museumsinspektør, arkæolog Niels Wickman<br />

fortæller om arkæologiske fund på <strong>Orø</strong> og fund vil<br />

blive fremvist.<br />

16.15 – 16.20 Regentparret køres i golfbiler til kronebilerne.<br />

16.20 – 16.30 Regentparret køres til havnen i kronebil<br />

16.30 – 16.50 Afsked på havnen.<br />

Et glas på sejlklubbens terrasse.<br />

Borgmester Søren Kjærsgaard holder afskedstale. Holbæk<br />

Garden spiller. Under afsejlingen: Tattoo og fællessang<br />

på havnen.


Træsejlerne har<br />

gjort <strong>Orø</strong>træf til<br />

en fast tradition<br />

Træbådstræf, <strong>Orø</strong> Havn, 31. maj til 2. juni<br />

Smukke lystbåde af træ lægger til kaj i <strong>Orø</strong> Havn, når<br />

det årlige træf for Fjordsejlerne finder sted 31. maj til 2.<br />

juni. Træffet er så småt ved at blive en tradition, og bag<br />

det står <strong>Orø</strong> Bådelaug og Fjordsejlerne. Bådene kommer<br />

især fra de to fjorde, men det hænder at også udenfjords<br />

træsejlere finder frem til <strong>Orø</strong>.<br />

Bådene er vidt forskellige, nogle små andre store, nogle<br />

i blanklakeret mahogny, andre godt brugte og malede.<br />

Men fælles for dem alle er, at de har en lang historie og<br />

vedligeholdes, så de kan holde mange år endnu.<br />

Fjordsejlernes træf er ganske løst arrangeret. Det er gratis<br />

at deltage, hver båd betaler selv havnepenge og mad<br />

medbringes eller købes i Brugsen. Programmet finder<br />

deltagerne selv på. Det plejer at blive til nogle lokale<br />

sejlture og herlige grillaftener ved klubhuset.<br />

Folk er velkomne til at kigge nærmere på de fine fartøjer,<br />

og det er op til den enkelte skipper, om der inviteres<br />

ombord. Er vejret godt, kan der sikkert også blive plads<br />

til lokale, som kunne tænke sig at prøve en tur i en klassiker.<br />

Læs mere på www.fjordsejlerne.dk<br />

Sommerprogram 2013<br />

10<br />

Spray hører fast hjemme<br />

i <strong>Orø</strong> Havn. Det er en af<br />

landets ældste lystbåde,<br />

bygget i 1898 i Frederikssund<br />

som lystbåd.<br />

Båden renoveres i disse<br />

år tilbage til sin oprindelige<br />

udførelse.<br />

Spray en en såkaldt kragejolle,<br />

en gang en meget<br />

almindelig bådtype, og<br />

Spray har sågar været<br />

kapsejler fra 1910 til<br />

1920 i København.<br />

Nu bruges båden som<br />

turbåd og i år går turen<br />

til Øresund og måske<br />

svenskekysten. Ejes af<br />

Simon Bordal Hansen.<br />

Folkedanserne holder<br />

stort sommerstævne<br />

Fredag den 31. maj<br />

Ankomst og opstilling af vogne / campere på sportspladsen.<br />

Åbningsceremoni med velkomst.<br />

Lørdag den 01. juni<br />

Flaghejsning kl. 8:00, særligt opstillet flagstang og<br />

derefter morgensang, træning og sightseeing, underholdning<br />

kl. 14:00 til 15:00. Om aftenen fællesspisning<br />

med lagkage plus senere ”sjov” dans 19:30 til 23:00<br />

med eget orkester. Tilskuere om aftenen, op til 150<br />

mennesker.<br />

Søndag den 2. juni<br />

Flaghejsning kl. 8:00<br />

kl. 10:00 i kirken<br />

kl. 11:30 Hestebedgård<br />

kl. 14:00 dans i Hallen<br />

kl. 16:00 flaget tages ned med ”på gensyn”<br />

Mandag den 3. juni<br />

Nogle af danserne bliver. Det er <strong>Orø</strong>´s egne dansere,<br />

som denne dag danser på gårdspladsen ved Hestebedgård.


Af Arne Katholm<br />

I sommeren 2013 stævner en historisk flåde ud og igangsætter<br />

en kulturhistorisk festival med udgangspunkt i<br />

vikingetidens og middelalderens unikke fortællinger,<br />

som trækker tråde mellem fortidens samfund og kultur<br />

til vore dages samfund.<br />

I spidsen for flåden lægge Havhingsten til i <strong>Orø</strong> Havn,<br />

og på <strong>Orø</strong> har vi i den anledning arrangeret en 3-dages<br />

Festival, hvor hele havneområdet bliver et sydende vikingemarked<br />

med både lokale aktiviteter, og et kampagne<br />

-program fra den medfølgende karavane.<br />

Festival’en åbner mandag d. 22. juni kl. 14.00, og vi lukker<br />

ned onsdag d. 24. juni ved 16-tiden.<br />

Mandag den 22. juni<br />

Festivalen åbner klokken 14<br />

Stort madtelt og en lang række boder og telte med bl.a.:<br />

- Smedeværksted og fletteskole fra Oubjerggaard.<br />

- Stenalderbrød fra gaardstronomi.<br />

- Vikingehandelsboder, historiske værksteder osv.<br />

- Guidede pilgrimsture rundt på øen.<br />

Salg af smykker, rav, læder, brændt glas med <strong>Orø</strong>-korset<br />

osv.<br />

Skibene ankommer<br />

Ca. kl. 19.00 anløber skibene <strong>Orø</strong>, og lægger til i havnen,<br />

hvor der bliver musik v. ”Pøbel”, og vi arbejder på en<br />

form for baunebål, bygget på den gamle tradition.<br />

Tirsdag den 23. juni<br />

Vikingekaravanen præsenterer Valdemars Værksted,<br />

Særudstilling og foredrag ved Holbæk Museum, Mjødsmagning,<br />

børneteater, udstillinger og musik mv.<br />

- Kl. 17.00 er der koncert med Niels Skousen.<br />

- Kl. 18.00 synger et gregoriansk kor i procession til kirken,<br />

hvor der er koncert og middelaldergudstjeneste.<br />

Onsdag den 24. juni<br />

Skibene sejler<br />

Kl. 11.00 sejler vikingeflåden ud af havnen og videre<br />

mod Rørvig. Også her er der musik ved ”Pøbel” og<br />

baunebål.<br />

Ca. kl. 16.00: Festival’en lukker.<br />

Kunst for vikinger: Martin Bruggisser er i fuld gang<br />

med et værk, der skabes til netop vikingeeventet.<br />

Vores fotograf Jens Johan Dahlkild fangede<br />

Martin midt i det støvende arbejde<br />

med sten og vinkjelsliber.<br />

Sommerprogram 2013<br />

Tre dage med vikingefestival<br />

11


Masser af aktivitet på<br />

<strong>Orø</strong>dagen den 2. juni<br />

1) <strong>Orø</strong> skole og Børnehus kl. 10-14. Isefjordskolens<br />

afdeling <strong>Orø</strong> og <strong>Orø</strong> Børnehus er et godt sted at starte.<br />

Rundstykker og kaffe/te til de morgenfriske - sponsoreret<br />

af Daglig Brugsen <strong>Orø</strong>. Få en snak med ledelse, lærere<br />

og pædagoger. Nyd madpakken her på skolens græsplæne.<br />

Vikingesmedjen ved John Silver er også på skolen.<br />

Her kan børn og barnlige sjæle prøve at smede en<br />

lille ting. Pris 30 kroner, som går til børnene på skolen.<br />

2) <strong>Orø</strong> Kirke kl.10. Gudstjeneste med folkedanserne.<br />

Menighedsrådet inviterer på kaffe efter gudstjenesten<br />

til kl.12<br />

3) <strong>Orø</strong> Museum kl. 10-16. Vi holder åbent og vil fremvise<br />

museet og i øvrigt informere om øen og dens seværdigheder.<br />

4) Birkelund kl. 11-12 og kl. 14-15. Rideture for børn<br />

på ponyer. Kl.10-16 Udstilling og fremvisning af gamle<br />

knallerter og motorcykler og en indisk rickshaw.<br />

5) Hestebedgård kl. 10-16. Folkedanserne danser på<br />

gårdspladsen kl. 11.30-12. Der vil være mulighed for at<br />

bese gården, haven og udstillingen i kostalden, få information<br />

om projektet med at gøre gården til mindestue<br />

og museum, samt sidde i haven og spise sin madpakke.<br />

Kaffe og kage kan købes.<br />

6) Ø-kontoret, Bygaden 32 kl. 10-14. <strong>Orø</strong>s turistinformation<br />

m.m. Leje af Ø-cykler.<br />

Forudbestil evt. på tlf. 59 47 08 70 eller på info@oroe.dk<br />

for at sikre dig en ledig. Vi har 5 børnecykler og<br />

20 voksencykler, 2 med barnestol. 60 kr. pr dag, 40 kr.<br />

for børn.<br />

7) Hasselgården. Rideture for børn og voksne kl.14.00 -<br />

15.30. Besøg Hasselgården og få en træktur på Kyros,<br />

Hektor eller Ferdinand. Nyd gerne medbragt mad i haven.<br />

8) Brøndevej 36 kl. 10 – 16. Skulptur og Stenhuggerværksted.<br />

Atelier og værksted vil være åbent på <strong>Orø</strong>dagen.<br />

9) Brøndevej sportspladsen kl. 10.30 – 12.30. Fodbold<br />

for børn på boldbanen overfor forsamlingshuset. Opvarmning,<br />

øvelser og kamp. Gratis saftevand.<br />

10) Hallen er åben 10-16. Se også motionscenteret. Folkedansere<br />

fra hele Danmark kl. 14-16. Kom og se. Alle er<br />

hjertelig velkommen.<br />

11) Brøndevej 18A kl. 10-15. Loppetorv med kaffe og<br />

kage foran den gamle brandstation.<br />

Sommerprogram 2013<br />

12<br />

12) MC-Island Motorcykelklub kl.10-17. Åbent hus i<br />

klubhuset. Kig ind - få evt. en tur på motorcykel øen<br />

rundt.<br />

13) <strong>Orø</strong> brandstation kl. 10-15. Åbent hus. Vi viser<br />

vores nyere køretøjer og båd frem for børn og voksne.<br />

14) Havnen hele dagen. Træf for klassiske lystbåde af<br />

træ. 31. maj, 1. og 2. juni 2012. Træffet er gratis. Du<br />

betaler selv havneafgift og mad. Arr: Fjordsejlerne og<br />

<strong>Orø</strong> Bådelaug.<br />

15) <strong>Orø</strong> Havkajak klub kl. 9, 10, og 11 fra Havnen. Vi<br />

inviterer på prøvetur med klubbens kajakker. Der vil<br />

være instruktører tilstede og det vil være muligt at få<br />

en snak om klubbens arbejde og roskole. Børn og voksne<br />

kan deltage. Forbehold for aflysning ved for kraftig<br />

vind. Se mere på www.orøhavkajakklub.dk<br />

16) Ø-Butikken, Næsbyvej 4 kl. 10 -14. Salg af garn –<br />

keramik & planter. Der vil også være muligt at købe is<br />

og vand.<br />

17) Gamløsegård kl. 12-15. Kostalden på Næsbyvej vil<br />

være åben for besøgende. Ophold på eget ansvar. Børn<br />

er velkomne i følge med voksne.<br />

18) <strong>Orø</strong><strong>Nyt</strong>, Bygaden 32. Mød <strong>Orø</strong><strong>Nyt</strong> på bladets<br />

kontor. Vi holder åbent mellem kl. 10 - 15.<br />

19) Gaardstronomi, Næsbyvej 13 kl. 11-16. Kom og<br />

se bl.a. vores nye køkken og få et par smagsprøver af<br />

forskellige friskbagte italienske brød. Nyd en stund ved<br />

vores langborde på gårdspladsen eller tag en gyngetur<br />

på legepladsen. Frokostpizzaer kan købes og nydes her<br />

eller to-go! www.gaardstronomi.dk.<br />

20) Marliese's Gårdcafé kl. 11-17. Der serveres suppe<br />

m. hjemmebagt brød, kaffe & kage & vafler. Øl og vin.<br />

Kl. 12 spiller ”Hudson Revival” irsk og amerikansk<br />

folkemusik. www.marliesesgaardcafe.dk<br />

21) Urtehaven på <strong>Orø</strong> kl. 10 – 15. Urtesnapsesmagning<br />

i haven fra kl. 14 til 15.<br />

22) Spisestedet <strong>Orø</strong>/Minigolf kl. 11-20. Gratis minigolf<br />

hele dagen. Kaffe med kage 10 kr. Sodavand med<br />

kage 10 kr. Landgangsbrød 15 kr. Desuden har vi vores<br />

dejlige menukort med rimelige priser. Søndagsbuffet<br />

89 kr. mellem kl. 12-15 <strong>Orø</strong> Røgeri kl. 11-15: Smagsprøver<br />

på lækre røgvarer.<br />

23) Galleri Asbjørn kl. 12-16. Næsbygade 8. Lene udstiller<br />

sine malerier.


24) Pandekagehuset i Næsby kl. 12-16. Åbent hus med<br />

udstilling af egne smykker og malerier. Pandekager og<br />

kaffe.<br />

25) ”Second Hand/<strong>Nyt</strong> og Gammelt” kl. 10-16 Snavevej<br />

1. Lille bod med tøj og ting.<br />

26) Næsbygade 7 kl. 12 - 18. Galleri ArtDoor atelier,<br />

værksted, butik, cafe og skulpturhave. Oplev <strong>Orø</strong> i<br />

skulpturer og billedkunst set med Steen’s øjne.<br />

27) Landbrugsmuseet, Nørrestængevej 17. kl. 10-16.<br />

Knud Erik Jensen fortæller og viser hvordan man levede<br />

på landet i gamle dage på <strong>Orø</strong>.<br />

28) <strong>Orø</strong>strand dyrepark kl. 10-16. Gratis adgang i anledning<br />

af dagen.<br />

29) <strong>Orø</strong> campingplads kiosken åbent kl. 12-20. Hjemmelavede<br />

sandwichs, pølser, is, bland-selv-slik, og slush<br />

-ice. Kaffe, te, kakao samt diverse kolde drikke, finder<br />

du også her.<br />

30) Næsgårdsvej 12 kl.10 - 14. Kom og se fårene blive<br />

klippet. Medbring en pose og tag alt det uld du har lyst<br />

til. Samtidig vil der være mulighed for at se og måske<br />

klappe et lam. Kl. 12 og kl. 14. vil der være mulighed for<br />

at se hyrdehunde i arbejde.<br />

Sommerprogram 2013<br />

13<br />

31) Ting og Sager, Lindholmvej 5 kl. 10 – 14. Brugskunst,<br />

lys, kurve, krukker og meget mere.<br />

32) Kling-Klang-Petanque kl. 11-14. På sportspladsen.<br />

Petanque er et spil for alle aldre og en god form for motion<br />

og socialt samvær. Kom og prøv på banerne. Der<br />

kan lånes kugler, der er instruktør til stede. Der bydes<br />

på kaffe.<br />

33) Loppemarked, Frændevej 11 kl. 10-15. Loppemarked<br />

med stort og småt. Desuden er der udstilling af ca.<br />

30.000 reklamekuglepenne.<br />

34) Gittes kreative marked, Frændevej 10 kl. 10-16.<br />

Det kreative marked vil bl.a. bestå af dekupage - strikvarer<br />

- akvarelmalerier – ståltrådsflet.<br />

35) Guldsmeden, Brøndevej 85 kl. 10 – 14. Se guldsmedeværkstedet<br />

samt udstillingen.<br />

36) Annie D’s modetøj, Brøndevej 49B kl. 10 – 16.<br />

Outlet dametøj str. 46 – 56, nedsatte mærkevarer samt<br />

børnetøj.<br />

Brugsen har åben fra kl. 7.30-16.


Stadig løse ender i kloakplanen<br />

Af Simon Bordal Hansen<br />

Vi har sat hinanden i stævne på Strandengen ved Brønde.<br />

Her græsser Dexterkøerne fredeligt. Niels Erland<br />

Nielsen er kloakmester og ved hvordan lort ser ud. Og<br />

nu finder han noget—bare ved at dyppe riven i den lille<br />

grøft. Sort, stinkende slam klæber til riven. Jo, sådan er<br />

det både her ved Brønde og ud for Salvig, forklarer han.<br />

Kloakvandet siver ud i den åbne natur, fordi brøndene<br />

ligger alt for tæt på grundvandsspejlet.<br />

Han gør det for at understrege sin pointe: Det er en stor<br />

gevinst for miljøet at <strong>Orø</strong> endelig kloakeres.<br />

Løse ender<br />

Men selv om kloakeringsplanen i store træk er klar, ser<br />

Niels stadig nogle huller i den. Han peger på et par af<br />

øens store gårde og undrer sig over, at de ikke skal kobles<br />

på kloaknettet. Selv om der er planlagt kloakledninger<br />

i vejen lige ud for deres indkørsler.<br />

”En håndfuld grundejere har investeret i egne minirenseanlæg.<br />

Det er hul i hovedet, hvis de skal tvinges til at<br />

tilslutte sig de ny kloakledninger”, siger Niels, der nu<br />

heller ikke tror, det ender sådan, men sagen er ikke afgjort<br />

endnu.<br />

Men der er større løse ender: Holbæk Forsyning har<br />

ikke besluttet sig til, om de ny kloakrør skal skydes<br />

gennem jorden, eller om de skal graves ned. Nogle steder<br />

regner man med at skyde, f.eks. Den lange strækning<br />

for en hovedledning mellem Næsby og renseanlægget<br />

ved Bybjerg.<br />

Stor forskel i pris for grundejerne<br />

Niels regner med, at en udenøs storentreprenør løber<br />

15<br />

På Niels Erland Nielsen kontor<br />

hænger store kort over<br />

øens kloakering.<br />

Han peger på området ved<br />

færgebakkerne, hvor strandengen<br />

var stærkt belastet af kloakudløb,<br />

ind til hele området<br />

fik rigtig kloakering. Derfor er<br />

dette område helle ikke omfattet<br />

af den kommende store<br />

kloakering på <strong>Orø</strong>.<br />

Foro: Simon Bordal<br />

med den del af anlægsarbejdet. De lokale firmaer kan<br />

koncentrere sig om at lave tilslutningerne mellem den<br />

enkelte ejendom og kloakledningen.<br />

”Her skal grundejerne regne med, at prisen vil variere<br />

rigtig meget. Nogle har brønden direkte ud til vejen og<br />

kan få det lavet for måske 3.000 kr. mens andre skal<br />

grave længere og måske tilmed får brug for en pumpe,<br />

hvis vejen ligger højere end brønden og grunden. Så<br />

koster det måske 5-10 gange mere”, siger Niels.<br />

Fortidens synder<br />

Lovgivningen har skåret reglerne ud i pap i mange årtier.<br />

Alligevel har rigtig mange sommerhuse på <strong>Orø</strong> fået<br />

lavet kloakering, der bryder reglerne. Selv nyere brønde<br />

ligger på den forkerte side af grænsen til grundvandet.<br />

”Vi kan jo se, at grundvandet og kloakvandet blandes,<br />

og at der er bygget og godkendt stik imod reglerne”,<br />

siger Niels. Han viser adskillige eksempler på den slags<br />

lokale løsninger.<br />

”Nu kommer vi af med dem alle sammen, og det er<br />

utrolig godt for miljøet. Jeg tror selv, der vil ske en markant<br />

vækst i antallet af frøer og salamandre og med<br />

dem fugle på vådområderne, fordi vandet bliver rent<br />

og ikke som nu blandet med kloak”.<br />

At der også bliver arbejde til Niels som autoriseret kloakmester,<br />

er han selvfølgelig ikke ked af. Og han glæder<br />

sig over, at planen gennemføres i etaper. Så kan de<br />

lokale nemlig nå at lave arbejdet, og jobbene bliver på<br />

øen. Hans egen virksomhed beskæftiger for tiden fire<br />

mand fra øen og et par udenøs på job, der især er udenfor<br />

øen.


17<br />

Naturfredningsfolk<br />

og<br />

botanikere<br />

besøger <strong>Orø</strong><br />

Kom til <strong>Orø</strong> og oplev en<br />

ganske enestående natur.<br />

Sådan lyder opfordringen<br />

fra Dansk Botanisk Forening<br />

og Naturfredningsforeningen<br />

i Frederikssund.<br />

Sammen inviterer de<br />

alle interesserede til at<br />

komme med.<br />

Det foregår søndag den 23.<br />

juni fra 10 til omkring 14.<br />

De udenøs folk mødes ved<br />

kabelfærgen på Hammer<br />

Bakke siden ved 10-tiden.<br />

Deltagerne skal medbringe<br />

gummistøvler, madpakke,<br />

flora og evt. en lup, skriver<br />

de to foreninger i deres<br />

invitation.<br />

Turens guide er Aase<br />

Gøthgen, medens kontaktpersonen<br />

er Bent Christiansen,<br />

telefon 4733 5172 eller<br />

mail på kochristiansen@<br />

mail.tele.dk<br />

<strong>Orø</strong><strong>Nyt</strong> fik tippet om besøget<br />

af Claus Jørgensen,<br />

Langdal, og læserne er velkomne<br />

til at kontakte ham<br />

for at høre mere.


18<br />

Og må jeg få et bud..?<br />

Et forrygende godt vejr var med skolens pinsemarked.<br />

Masser af gæster og loppefund. En god dag for<br />

arrangørerne og de besøgende. Udvalget af varer var<br />

kæmpe stort, og markedets spiseområde var fyldt<br />

med gæster, der prøvede de mange kulinariske tilbud.<br />

De særlig flotte ting gik på auktion, og her forsøger<br />

auktionarius at få lidt overskud hjem på en<br />

flaske champagne. Foto: B. Elzer.


Derfor har vi startet<br />

<strong>Orø</strong> for alle<br />

ØRO for alle. Et projekt udtænkt og startet af unge i<br />

OBU-regi (<strong>Orø</strong>’s Børne og Ungdomsklub), for at vise<br />

at vi unge også selv kan og vil tage ansvar for vores<br />

nærområde samt bevise at ikke alle os unge er ”en<br />

flok rødder” eller ”uromagere”, selvom vi ofte kan<br />

og er ganske ”livlige”.<br />

Vi vil gøre en forskel! I samarbejde med klublederne<br />

fra OBU er vi en gruppe unge, med støtte fra<br />

UngHolbæk, der er med til at danne en front mod<br />

vold, hærværk og generel uro, så vi alle kan have<br />

vores cykler, scootere og biler i fred, for ikke at<br />

glemme vores motioncenter, campingpladsen, butikkerne,<br />

venner og naboer også.<br />

Hvordan kan vi skabe ØRO? Ved at være synlige i<br />

vores blå jakker rundt om på <strong>Orø</strong>, på dage, tider og<br />

steder hvor vi finder det relevant, vil vi vise at vi<br />

unge også tager et ansvar for vores nærområde og<br />

synliggøre at vi mener <strong>Orø</strong> er for alle og ØRO er for<br />

alle.<br />

19<br />

Læserne skriver<br />

Vi er ikke politi, sognefoged eller vismænd! Vi er<br />

en gruppe unge som mener at <strong>Orø</strong> som helhed, alle<br />

aldre inklusiv, er værd at bekymre sig om. Vi ønsker<br />

ØRO og sikkerhed samt tryghed og fred.<br />

Alle inviteres til at være med. Om du som enkeltperson,<br />

eller I som forening eller netværk, ung eller<br />

gammel, høj eller lav, vil være med til at vise, hjælpe<br />

og støtte os i vores projekt ØRO for alle, kan du/<br />

I kontakte os.<br />

Kontakt os, hvis du vil vide mere. Find os på vores<br />

”base” i barakken på Isefjordskolen - <strong>Orø</strong>, midt i<br />

skolegården, hver Tirsdag fra kl. 18.15. eller når du/<br />

I ser os rundt om på <strong>Orø</strong>.<br />

Venlig hilsen<br />

<strong>Orø</strong> Børne og Ungdomsklub.


20<br />

Kan du<br />

skrive<br />

en god<br />

historie?<br />

Eller<br />

tage et<br />

godt<br />

billede?<br />

På <strong>Orø</strong><strong>Nyt</strong> har vi<br />

brug for flere skribenter<br />

og fotografer.<br />

Kontakt os,<br />

hvis du vil være<br />

med.<br />

Vi kræver ikke, at<br />

du laver noget til<br />

hvert nummer.<br />

Faktisk bestemmer<br />

du helt selv<br />

takten.<br />

Kom med!


<strong>Orø</strong> Skytteforening<br />

Kontaktperson Tyge Larsen, telefon 59470230.<br />

<strong>Orø</strong> Bådelaug<br />

Kapsejladsen er begyndt<br />

Så er der kommet gang i sommerens sejladser. Du kan<br />

følge med på vores særlige side for kapsejlerne,<br />

www.kapsejler.dk<br />

<strong>Orø</strong> Børne– og Ungdomsklub<br />

Hver tirsdag 18 til 21.30. Vi har også startet projekt ORØ<br />

for alle. Tjek på vores hjemmeside.<br />

Følg med på www.ungepåorø.dk<br />

<strong>Orø</strong> Badmintonclub<br />

Ring og hør nærmere, hvis du vil være med.<br />

Kontaktperson: Flemming Zangenberg, tlf. 30689404<br />

<strong>Orø</strong> Havkajakklub<br />

Voksen kajak<br />

Voksen kajak i juni 19.00 til 21.30<br />

Instruktører Per, Uffe, Karina, Line, Jens og Sissi<br />

Børnekajak<br />

Børnekajak 17.00 - 19.00 i juni, juli og august onsdage!<br />

Instruktører Line og Uffe<br />

Følg med på www.orøhavkajakklub.dk<br />

<strong>Orø</strong> Pentanqueklub<br />

Vi spiller Pentanque<br />

Husk hver søndag klokken 11 over for <strong>Orø</strong> Forsamlingshus.<br />

Huska kasket og solcreme.<br />

Kontakt: lilianole@os.dk<br />

<strong>Orø</strong> Pensionistforening<br />

Juni: Revytur til Bakken<br />

Onsdag 26. juni 2013: Revytur til Bakken indbydelse er<br />

med i bladet i maj – Hurtig tilmelding med betaling.<br />

August: Ferietur til Polen<br />

Ferie til Polen i uge 34 – afrejse mandag den 19. august.<br />

Tilmelding kan ske til Klingenberg Rejser tlf. 58523200<br />

eller info@klingenberg-rejser.dk<br />

Følg med på www.orø-pensionistforening.dk<br />

Hestebedgård<br />

Besøg gården<br />

Der er åbent hver lørdag mellem 10 og 12, og hver onsdag<br />

mellem 14 og 16. Velkommen.<br />

Kulturaftener<br />

Fredag den 12. juli 2013 kl 19: Grillaften og fortæller Ole<br />

Nielsen fortæller om vikingetidens levevilkår<br />

Onsdag den 17. juli 2013 kl. 19: Forsøges arrangeret et<br />

foredrag om kvindearbejde i Afrika syd for Sahara<br />

Torsdag den 1. august kl. 19: Katrine Dolleris fortæller<br />

22<br />

om kvindearbejde i landbruget i VietnamBørn<br />

Pileflet<br />

Den 17. august klokken 10-14 er der pilefletkursus.<br />

Følg med på www.hestebedgård.dk<br />

<strong>Orø</strong> Kogræsserlaug<br />

Køerne er på græs, kom med i arbejdet<br />

Nye medlemmer er meget velkomne. Vi har fået flere<br />

dyr at se til. Til gengæld ingen tyrekalve men kun fredelige<br />

køer med kalve.<br />

Kontaktperson: Sven Seiberg, telefon 40299133.<br />

Foreningen <strong>Orø</strong><strong>Nyt</strong><br />

Nye lokaler<br />

Bladet flytter ind i <strong>Orø</strong>Kontorets bygning og får faste<br />

træffetider. I løbet af sommeren finder vi ud af, hvornår<br />

det vil passe bedst, så i næste nummer af bladet kan du<br />

læse træffetiderne.<br />

Redaktionsgruppen<br />

Formand Simon Bordal Hansen, 22981674.<br />

Kasserer MaLinda Chase, 29385577.<br />

Sekretær og distribution, Nanna Skytte.<br />

Revisor, Maj Bøttcher.<br />

Jens Johan Dahlkild<br />

Siri Reiter<br />

Lene Asbjørn<br />

Følg med på www.oroenyt.dk<br />

<strong>Orø</strong>-dansen<br />

Sommerstævne 31. maj samt 1. og 2. juni<br />

<strong>Orø</strong> Folkedansere holder sommerstævne i <strong>Orø</strong>Hallen.<br />

Søndag afsluttes med opvisning klokken 14. Alle er velkomne,<br />

fri entré søndag.<br />

Kontakt, formand Knud Noppenau, 5947 0084.<br />

<strong>Orø</strong> Cykelklub<br />

Juni: Store cykeldag<br />

9. juni kl 10.15 fra P-pladsen ved <strong>Orø</strong> Kirke.<br />

Følg med på www.orøcykelklub.dk<br />

MC Island<br />

August: Det årlige MC træf<br />

Træffet er i år 30. og 31. august samt 1. september. Der<br />

er fri entré.<br />

Følg med på www.mcisland.dk<br />

Loppeannoncer<br />

Elevationsseng sælges Af mærket Auping, længde<br />

200, højde 54, bredde 120 cm. Rigtig god madras, sengen<br />

er fra 2004. Pris 2500 kr, kontakt Philip på telefon<br />

6185 6911.<br />

BMW R25 fra 1955 Indregistreret på originale plader,<br />

trænger til at blive gennemgået, men kørte godt nok<br />

for to år siden. Har stået i skur siden. Pris 12.000 kr.<br />

Kontakt Simon på telefon 22981674.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!