S O G N E N Y T - Hornstrup Kirke

hornstrupkirke.dk

S O G N E N Y T - Hornstrup Kirke

SOGNENYT

FORÅR

2009

HORNSTRUP


Livets rige gåde!

Livet er en gåde, vi aldrig får løst. Det rummer

så mange svar, men endnu flere spørgsmål. Det

er fyldt af megen klage, sorg, smerte og bekymring,

men af endnu flere glæder, velsignelser,

solglimt og lyse dage.

Derfor kan vi takke for ”livets rige gåde” og

skønne på hans nåde – selv om vore suk er hørlige.

Derfor kan vi opleve at være omgivet af

”gode magter”, af stor trofasthed, af vidunderlig

varme og nærhed selv på de mørkeste dage.

Sig ham tak for stort og småt,

livets rige gåde;

bed ham bønlig, du må blot

skønne på hans nåde.

(DDS. 724, v. 6)

I efteråret var jeg med ved åbningen af Kirkens

Korshærs nye lokaler på Flegmade. Inde i den

store, flotte genbrugsbutik fik jeg pludselig øje

på et aflangt billede indrammet af en ”guld”ramme.

Det var et af de gamle broderede vægstykker,

og jeg genkendte ordene fra et billede,

som hang hos mine bedsteforældre: ”Min nåde

er ny hver morgen!” Derfor ville jeg gerne købe

billedet, men det viste sig, at en anden dame

havde fået øje på det samme på grund af rammen,

som hun mente at kunne bruge til et

spejl. Jeg blev skuffet, men skuffelsen vendte sig

til glæde, da damen kort efter henvendte sig til

mig for at sige, at billedet var mit. Det kunne

alligevel ikke bruges til spejl.

For mig spejler ordene noget trofast og vedholdende,

og samtidig noget evig nyt og oplivende.

Som barn forstod jeg vel (heller) ikke betydningen,

men var klar over, at det måtte indeholde

noget godt, siden det skulle hænge der på væggen

i mine bedsteforældres stue. Jeg fornemmede

blot noget stort i de ord, noget, der havde

betydning ud over det almindelige, noget, som

nærmest ikke kunne forklares. Min bedstemor

sagde: Sådan er det bare! Og det var ikke en

afvisning, men hun kunne ikke finde ord, der

2

kunne rumme Guds nåde, som er livets rige

gåde. Derfor skulle vi bare skønne på den, tage

imod den. Sådan var det!

Ordene står i Klagesangene (3, 23) i Det gamle

Testamente som nogle opmuntrende ord midt i

klagerne over det håb, der er forsvundet. Sådan

som vi mennesker har det, når alt omkring os

ser fortvivlende ud. Alligevel er Guds nåde ny

hver morgen. Det giver os lyst til at hoppe ud af

sengen og tage fat på dagen. Der er noget, som

står fast midt i alt det foranderlige og urolige.

Gud er der med sin kærlighed og trofasthed,

lige meget hvad jeg føler, og hvilke omstændigheder

livet byder mig. Det er da en gåde!

At ud af det allermest onde og uforståelige kan

og vil Gud lade det gode opstå. Guds nåde er

ny hver morgen, uanset om solen skinner, eller

om det er regnvejr, om det er sommer eller vinter.

Gud tager sig af os hver dag. Han opfordrer

os til at tage én dag ad gangen. Det at vi kan

fornys hver dag gør, at der altid findes et håb.

Det hører med til ”livets rige gåde”.

Sving dig derfor sjæl i sky,

kast kun af Al sorgen.

Herrens miskundhed er ny

over dig hver morgen!

(DDS. 724, v. 5)

Der er anledning nok til at synge klagesange.

Derfor hænger dette billede nu som en påmindelse

om Guds løfte på mit nyrenoverede kontor

i Hornstrup Sognegård. Kig indenfor og

bliv mindet om det!

Sigrid Horsholt Pedersen


Nyt fra Menighedsrådet

Det nye menighedsråd er trukket i arbejdstøjet.

Hornstrup menighedsråd er blevet reduceret

med et medlem til fem. For de nyvalgte har

der været kørt forskellige kurser, til indsigt i de

forskellige grene af arbejdet, som foregår i et

menighedsråd. Der har været afholdt menighedsrådsmøder,

byggemøder samt forskellige

udvalgsmøder. Vores nye regnskabsfører Inger

Eggertsen har også været på kursus, da der er

mange posteringer at finde rundt i. Vi er lige

blevet færdige med at renovere kirkekontoret,

køkkenet og mødesalen, blot mangler der et

par små detaljer. Det er blevet rigtig flot, og I

er velkommen til at kigge op for at se de nye

lokaliteter. Aage er gået i gang med at renovere

toilet og bruserum ved graverfaciliteterne

i stueetagen.

TAK

Det blev nærmest til et par festuger at fylde 60

år, og jeg, som troede, at det var slemt…

Starten var søndag d. 4. januar, hvor Hornstrup

Kirke var fuld til en festlig Hellig Tre

Kongers gudstjeneste. Bagefter samledes en

stor flok mennesker til kirkekaffe, boller og lagkage

i Hornstrup Sognegård. Gruppen Zenobia

med tre livsglade, musikalske piger forhøjede

samværet, hvor der blev snakket, sunget og

Hvad med præsteboligen?

16. december kom byggetilladelsen efter mange

og lange møder og overvejelser frem og tilbage,

venten på svar m.m. Sagen har også været

igennem frednings-myndighederne. Vi har

også fået lov at anlægge 9 P-pladser langs kirkediget,

samt rykke præsteboligen mod øst, så

den kommer til at ligge ni meter fra skel. Træer

skal fældes op mod kirken, så der bliver en flot

indsigt til kirken. Der skal nu gang i de sidste

afpudsninger af tegningerne og udbudsmaterialer,

inden arbejdet på præstegården skal i

udbud. Vi venter med længsel efter at kunne

sætte spaden i jorden. P-arealet skal køre sideløbende,

men her er vi ikke færdig med projekteringen

endnu.

Venlig hilsen

Christen A. Olesen

holdt taler. Mange tak til Christen, vores menighedsrådsformand,

som holdt en flot tale om

stjernen, der viser vej – og jeg fik en lille hvid

stjerne! Tusind tak for alle de fine gaver, jeg fik

og har fået siden. Smukke blomster, vin, chokolade,

delikatesser, et flot fad, et fint tæppe og

pude, bøger, tasker osv. Mange gode og varme

ord på kort eller pr. mail og fødselsdagsknus i

mængder. Tak til alle for det alt sammen!

Sigrid

3


AFSKED med ANETTE

Vores organist, Anette Quorning, hørte op

med at spille på orglet Julesøndag. Anette blev

ansat for godt 10 år siden, og det har vi alle

været rigtig glade for. Hun sagde sin stilling

op, da hun trængte til at lave andre ting og

have lidt mere frihed i sine weekender, så sådan

blev det. Efter gudstjenesten 4. søndag i

advent sagde menigheden farvel til Anette ved

en lille sammenkomst i Sognegården. Hun fik

gaver og gode ord med på vejen. Menigheden

tænker selvfølgelig på hende som den, der sad

ved orglet om søndagen, i sorg og i glæde, men

også som hende, der var med til at få et folkekor

op at stå, så vi kunne lave nytårskoncert

i kirken og have kor med til kirkens indvielse

efter restaurering. Anette mødte mennesker

med et smil, og det vil hun blive husket for i

sognet. Med graver, kirkesanger og præst var

der et godt, givende og humørfyldt samarbejde,

som vi alle glædede os over. Det udtrykte

hun også selv, da hun takkede for spændende

år ved Hornstrup Kirke. Anette var glad for

børn og medvirkede af og til hos konfirmander

og mini-konfirmander. Hun var med på

mange af præstens skøre ideer og kommenterede

ofte det skete. Gennem flere år var hun

medarbejderrepræsentant i menighedsrådet,

som takkede hende for trofasthed ved afskeden.

En stor og hjertelig tak, Anette!

Sigrid Horsholt Pedersen

4

Lokalhistorisk Gruppe

Lokalhistorisk gruppe, som arbejder med

Hornstrup sogns historie, holder møder onsdag

d. 18. feb. kl. 9.30, torsdag d. 26. marts kl.

19.30 og onsdag d. 22. april kl. 9.30. Alle, der

har lyst til at være med til at søge i historien,

finde billeder, lave arkiv eller bare se på fra

sidelinien og nyde en snak over en kop kaffe er

velkomne i sognegården.

KONFIRMATION 2009

Et lille godt hold skal konfirmeres Bededag,

d. 8. maj kl. 10.30 i Hornstrup Kirke:

Lasse Bæk Andersen, Baunevej 1

Viktoria Herbst, Bjørnekærvej 27

Rune Hauge Petersen, Chr. Hansensvej 8

Mads Wendt Sørensen, Gl. Hornstrupvej 19


AKTIVITETER I HORNSTRUP SOGN

Torsdag d. 12. marts kl. 19.30 i Hornstrup

Sognegård: ”Cuba: Castro, cigarer

og salsa” v. Gunvor og Thorbjørn

Dons.

Parret har sidste år været på en måneds rejse

rundt på Cuba – i den tid, hvor Fidel Castro

overlod magten til sin bror Raoul, hvor den fineste

tobak blev høstet og hængt til tørre, og

hvor orkestre hver aften bød op til salsa på torvet.

De fortæller om deres oplevelser, og ”krydrer”

dem med billeder, musik og andet.Gunvor

Dons er koordinator for frivillige på Sct. Maria

Hospice Center i Vejle.

Torsdag d. 2. april kl. 17.30 i Horn-

strup Kirke: Spaghettigudstjeneste

– især for børnefamilier, men alle er velkomne,

også bedsteforældre eller andre interesserede.

Kl. 18.15 i Sognegården: Fællesspisning

– pasta og kødsovs + frugt.

Husk TILMELDING til Kristen Pold, tlf.

7585 2095, eller til Kirsten Palmelund, tlf. 7585

2020. Aftenen slutter senest kl. 19.30.

Bibelstudiekredsen om tro (Haderslevartiklerne)

mødes flg. aftener kl. 19.30: onsdag

d. 18. marts, torsdag d. 30. april og mandag d.

25. maj.

Torsdag d. 21. maj, Kristi Himmelfartsdag:

Sogneudflugt.

Afgang fra Hornstrup Kirke kl. 9.30 præcis. Vi

går til gudstjeneste i Christianskirken i Fredericia

kl. 10.30, hvor vi undervejs kan glæde os

over kirkens nye udsmykning, som blev indviet

30. december 2007. Efter gudstjeneste er der

kirkekaffe, og vi vil få fortalt om billedkunstner

Bjørn Nørgaards arbejder: Et 5 m langt bronzerelief

belagt med bladguld, som fremstiller

”den sidste nadver” , hvor både mænd og kvinder

sidder med til bords. Samt 32 glasmosaikker

med temaet, ”Du skal elske din fjende”,

hvor motiver fra Det gamle Testamente sættes

over for motiver fra Det nye Testamente.

Derpå spises frokost, inden vi besøger kunstmusæet

Trapholt i Kolding, som har permanente

kunstudstillinger og særudstillinger om

dansk kunsthåndværk og design.

Vi slutter med eftermiddagskaffe et hyggeligt

sted inden hjemturen. Hjemkomst senest kl.

18. Pris: 175 kr. Tilmelding senest d. 14. maj

til Kirkekontoret eller til de to ovenstående arrangementer

(se spaghettigudstjenesten).

5


Gamle gårde i Sognet: ”Kirkebygaard”

Paa Peder Nielsens Kort fra 1798 ser vi, at Morten

Rasmussens Marker strækker sig dels Vest

for Birkegaardens Jorder og dels Øst paa ud

over Vejle-Viborg Landevej; deraf forstaar vi, at

Kirkebygaards Opbygning og Samling af Jorder

maa være sket ind i det følgende Aarhundrede.

Navnet Kirkebygaard er af nyere Data; dens

oprindelige Navn var blot ”Kirkegaard”, et

Navn, der vel fortæller os, hvor den er kommen

fra, at dens Jorder har været i Kirkens Eje.

Gaardens første Ejer synes at være Anders Nielsen,

kaldet Follerup, han var gift med Johanne

Thomasdatter fra Starup. Omkring ved Aaret

1830 afstaar de Gaarden til Jens Christensen

(Smed) fra Grejs, der var gift med Birthe Sørensdatter

fra Brakker. Jens Christensen døde

ved Juletid 1836. Enken trøster sig dog snart

igen. Allerede i Juni det følgende Aar indgaar

hun, der var født i 1805, ” som Ejerinde af

Kirkegaard paa Kirkeby Mark”, i Ægteskab

med Ungkarl Christian Jensen, der var født i

Linnerup i 1806. Ved Præsteattest af 1837 faar

Christian Jensen Adkomst til Gaarden.

6

Anders Follerup og Johanne Thomasdatter er

paa Aftægt. I Birthe Sørensdatter tvende Ægteskaber

fødtes Børnene Johanne Christiansdatter

og Kirstine Jensdatter, der ægtede Niels

Nielsen i Maanebjerggaard. Johanne bliver gift

med Jens Christensen fra Nydamshus i 1865, og

de overtager Gaarden i samme Aar. Jens Christensen

var Sygekasseformand i mange Aar,

han blev Sognefoged og Dannebrogsmand.

Af deres tre Børn faar Sønnen Christen. Jensen

Christensen Gaarden i 1896 efter Skifteattest

fra Moderen Johanne Christensen, hans

ene Søster bliver gift med Jens Ølgaard Dahl

paa Lysholtgaard, medens en anden Søster

Ane Birhea blev gift med Købmand Refslund

i Vejle. Chr. J. Christensen bliver Sognefoged

ligesom Faderen og dertil Sogneraadsformand

igennem mange Aar. Hans Hustru var Dora

Christensen, Datter af Lærer R. J.Kannegaard

i Hornstrup. Chr. J. Christensen døde i 1938.

Samme Aar solgte Enken Gaarden til Lars Gaarde

fra Hover, der er gift med Hedvig Nicoline

Buch fra Klattrup.

Kilde: Hornstrup Sogns Historie v/

Marius Hansen 1949

Fortsættes i næste nummer.

Bent-Jacques Hansen


HVAD GØR MAN ?

FØDSEL meldes senest 14 dage efter på

den udleverede fødselsanmeldelse til Kirkekontoret

i Hornstrup Sognegård. Forældrenes

dåbsattester og vielsesattest eller en

omsorgs- og ansvarserklæring vedlægges.

DÅB aftales ved henvendelse til præsten,

som mødes med forældrene ca. en uges tid

før dåben. Barnets navn oplyses samt navn

og adr. på mindst 2 og højst 5 faddere.

NAVNGIVELSE sker ved henvendelse til

Kirkekontoret senest 1/2 år efter fødslen.

NAVNEÆNDRING sker ved henvendelse

til kirkekontoret eller på

www.personregistrering.dk

BRYLLUP/VIELSE aftales med præsten

i god tid. Prøvelsesattest udstedes på

borgmesterkontoret i bopælskommunen

(her medbringes begges dåbsattester og

evt. skilsmissepapirer). Før vielsen finder

en samtale med præsten sted vedr. ritual,

salmer mm.

DØDSFALD anmeldes senest 2 dage efter

til præsten i bopælssognet. Der aftales

tidspunkt for begravelse/bisættelse og en

samtale med præsten. Graveren kontaktes

vedr. gravsted.

Natkirken i Vejle:

Sct. Nicolai Kirke er åben 3. torsdag i hver måned

fra kl. 20 – 22.30: 19. marts, 16. april og

21. maj. Find stilhed, tænd et lys, skriv en bøn

mm. Kom kort eller længe!

7

HORNSTRUP SOGN

I perioden 1. november 2008 til 31. januar

2009:

16 gudstjenester

727 kirkegængere

199 altergæster

4 dåb

1 bryllup

Sygemelding

På grund af alvorlig sygdom hos min mand

har jeg ikke været at træffe på det seneste.

Indtil videre holder jeg fri til midt i marts

– med mulighed for forlængelse. I mit fravær

kan henv. vedr. attester og aftaler ske til Nørremarkskirkens

kontor, Moldevej 1, tlf. 7582

8771. Vedr. kirkelige handlinger og samtaler

kontakt en af mine kollegaer: Tove Bjørn

Jensen, tlf. 7582 0528, eller Henrik Skoven,

tlf. 7592 2761.

Sigrid Horsholt Pedersen

Rengøringsassistent søges

6 timer om måneden, søges til rengøring i sognehuset.

Henvendelse til Christen Olesen tlf.

7585 2191.

Sognenyt

Hornstrup Sogn 7. årgang nr. 1

Deadline: 21. april 2009

Bladudvalg:

Bent-Jacques Hansen, Hanne Kold Jørgensen,

Søren Karstoft Pedersen, Sigrid Horsholt Pedersen

(ansv. red.)

Sats & print: Produktionsskolen Datariet,

Martin L. J. & Rasmus M.

Færdiggørelse: Trekantens Lyntryk, Vejle.


GUDSTJENESTER

MARTS

1. marts kl. 9.00 HS 1. s. i fasten

8. marts kl. 10.30 SHP 2. s. i fasten

Kirkekaffe

15. marts kl. 10.30 SHP 3. s. i fasten

22. marts ingen gudstj.

29. marts kl. 10.30 SHP Mariæ Bebudelse

APRIL

2. april kl. 17.30 SHP Spaghettiguds-

tjeneste for børnefamilier – med

fællesspisning kl. 18.15

5. april kl. 10.30 SHP Palmesøndag

Kirkekaffe

9. april kl. 19.00 TBJ Skærtorsdag

10. april kl. 9.00 SHP Langfredag

12. april kl. 10.30 SHP Påskedag

13. april ingen gudstj.

19. april kl. 9.00 SHP 1. s. e. påske

26. april kl. 9.00 TBJ 2. s.e. påske

MAJ

3. maj kl. 10.30 SHP 3. s.e. påske

Kirkekaffe

8. maj kl. 10.30 SHP Bededag

Konfirmation

10. maj kl. 10.30 SHP 4. s.e. påske

17. maj kl. 9.00 SHP 5. s.e. påske

21. maj Sogneudflugt – ingen gudstj.

24. maj kl. 9.00 TBJ 6. s. e. påske

31. maj kl. 10.30 SHP Pinsedag

Morgenkaffe kl. 9.30

JUNI

1. juni ingen gudstj.

ADRESSER

Hornstrup Kirkekontor

Kirkebyvej 62, 7100 Vejle

Tlf. 7585 2535

Tirsdag 17-18, torsdag 11-13

eller efter aftale.

Hjemmeside: www.hornstrupkirke.dk

Sognepræst Sigrid Horsholt Pedersen

Spurvevej 16, 7100 Vejle

Privat tlf. 7583 2990

E-mail: shp@km.dk

Graver Aage Bo Sørensen

Graverkontor tlf. 7585 2089

Viborgvej 123, 7100 Vejle

Privat tlf. 7585 2051

Kirkesanger Frank Petersen

Fuglebakken 3, 7120 Vejle Ø

Tlf. 7581 6848

E-mail: fuglebakken3@gmail.com

Menighedsrådet:

Formand Christen A. Olesen

Fidalvej 15, 7100 Vejle

Tlf. 7585 2191

E-mail: fidal@pc.dk

Kirkeværge Inger-Margrethe Lundgaard

Viborgvej 70 A, 7100 Vejle

Tlf. 7582 0732

E-mail: imlundgaard@hotmail.com

Regnskabsfører Inger Kroman Eggertsen

Kirkebyvej 60, 7100 Vejle

Tlf. 7585 2595

E-mail: ingerogfrede@email.dk

More magazines by this user
Similar magazines