Kirkebladet - Søndermark Sogn

soendermarkskirken.dk

Kirkebladet - Søndermark Sogn

Kirkebladet

15. februar - 15. maj 2010

- under åben himmel

- forventningens glæde

S ø n d e r m a r k s k i r k e n

k i r k e b l a d e t 1

www.soendermarkskirken.dk


vejviser

sognepræster børn og unge

Sognepræst Anne Birgitte Thun

Tyttebærvej 37,

træffes hverdage kl. 11 - 12

tlf. 86 62 32 54 (mandag fri)

e-post: abha@km.dk

Sognepræst Trine Kofoed Romanini

træffes i kirken ons. og tors. kl. 11 - 12

træffes hverdage kl. 11 - 12 på

tlf 29 33 64 04 (mandag fri)

e-post: trkr@km.dk

Sognepræst John Melchiorsen, orlov

Præsternes vagttelefon:

Har man brug for at tale med en præst

på en mandag, kan ”vagtpræsten”

træffes på: 70 22 03 03

kirkeblad

Udkommer 4 gange årligt.

d. 15. februar/maj/august/november.

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør: Birgitte Thun

Koordinerende redaktør: Jan Carstens

Tryk: Born Grafisk Tryk ApS

Legestue i Søndermarkskirken

for små-børn og forældre hver tirsdag

formiddag, kl. 9.30 til 11.30.

Leder: Krista Hebsgaard Hansen

FDF 3. Kreds:

Hver tirsdag kl. 18.30 – 20.00.

Kontaktperson:

Michael Dam Tlf. 86 62 03 66

E-post: junglemis@email.dk

www.fdf.dk/viborg3

De grønne pigespejdere

Gruppeleder:

Bente Møller,

tlf. 86 60 01 53

menighedsråd

Formand: Bent Bjerring Pedersen

Gl. Århusvej 94, tlf. 86 62 71 07.

Kirkeværge: Grete Heide

Dalbergsgade 2A, 1. tlf. 86 62 81 22.

Søndermarkskirkens kirkekontor

Koldingvej 79, 8800 Viborg

tlf. 86 61 53 33 telefax: 86 62 35 33.

Kontoret er åbent tirsdag-fredag kl. 9-13

torsdag tillige 16-18.

Kordegn: Jan Carstens,

e-post: jaca@km.dk

tlf. privat 86 62 91 98

www.soendermarkskirken.dk

Kirketjenere:

Ole Skærbæk Marcussen

tlf. i kirken 61 20 19 33/86 61 53 33

e-post: ktj@soendermarkskirken.dk

tlf. privat 86 67 12 45

Anne Marie Kirkegaard Fjelster

tlf. i kirken 61 20 19 33/86 61 53 33

e-post: mie@soendermarkskirken.dk

Organist:

Lene Østergaard Jungild

tlf. i kirken 86 61 53 35

e-post: organist@soendermarkskirken.dk

tlf. privat 21 75 36 30

Sognemedhjælper:

Krista Hebsgaard Hansen

træffes bedst i kirken torsdag kl. 11-12

tlf. i kirken 86 61 53 85

e-post: khha@km.dk

tlf. privat 40 94 98 54

k i r k e b l a d e t 2

www.soendermarkskirken.dk


”Luften er hvid – solen danser

nu mærker jeg alle – mine sanser

for græsset er grønt

himlen høj

nu smider jeg sjælens vintertøj.”

Sang ”Tøsedrengene” i nummeret ”Ud

under åben himmel” fra 1982. Flottere

kan det ikke siges, det med at komme ud

under åben himmel. Nyde naturen, hinanden

og det at være sammen om noget.

Og det er præcist hvad familien Madsen

gør, igen og igen. Pakker motorcykel og

sidevogn og køre derud af.

For de fleste er det at køre motorcykel

en drengedrøm, som sjældent bliver

til virkelighed, men for nogle går det

hen og bliver en livsstil, som ikke kan

sidestilles med noget som helst andet.

En oplevelse hvor natur, fællesskab og

Tekst: Peter Vestergaard - Foto: F. S. Thun

ud under åben

sammenhold smelter sammen til en

uadskillelig substans, som bliver en

livsnødvendighed, der går i blodet.

i blodet

For familien Madsen er det gået i blodet,

det der med motorcykler. Det har

det været for tre medlemmer af familien

Madsen hele livet. For det fjerde

medlem var det forelskelse, der startede

familiens motorcykelliv for otte år

siden. John var overbevist om, at han

var nødt til at komme på motorcykel

den dag han anmodede om sin kones

hånd. Derfor tog han kørekort til motorcykel

og købte en. Turen til svigerforældrene

foregik på motorcykel, og

svaret på John’s anmodning blev ja.

John ville sikkert have fået ja under

alle omstændigheder, men for ham var

det den eneste rigtige måde at gøre

himmel

det på, fordi motorcyklen har været

en stor del af Sussie’s liv siden hun var

helt lille. Hun var fire år da hun kom

på sin første motorcykelferie med forældrene.

Siden har motorcyklen været

en stor del af familiens liv. Ikke en

hvilken som helst motorcykel, men

en med sidevogn, så hele familien kan

være sammen om at køre ud under

åben himmel.

Siden frieriet er familien Madsen vokset

til dobbelt størrelse. I dag består

familien af John, Sussie og børnene

Marcus og Maja. Så familiens børn har

ligesom deres mor fået bikerlivet ind

med modermælken. De har været med

på motorcykelferier siden de var tre

måneder. Og børnene kender proceduren

for at køre sikkert på motorcykel.

Sikkerhedsselerne bliver spændt, ørebøfferne

tages på og hvis det er godt

k i r k e b l a d e t 3

www.soendermarkskirken.dk


vejr, køres der i åben sidevogn, som

med et snuptag kan forvandles til en

lukket model, hvis vejret slår om. Det

er ikke kun når solen skinner og vejret

er varmt, at der er træf. Det er der hele

året rundt. Sommer som vinter

oplevelserne

Oplevelserne er mange, men dem der

fylder mest i John og Sussie er de ture,

hvor mange er sammen om at køre ud

i det blå og være åbne for oplevelser ud

over det sædvanlige. Og dem får familien

mange af som medlemmer af Dansk

Sidevogns Klub, hvor John er medlem

af bestyrelsen og Sussie kasserer. Et kig

på klubbens hjemmeside (sidevogn.dk)

vidner om stor aktivitet, med mange

træf året rundt. John liver helt op og

får glimt i øjnene da snakken falder på

de årlige ture til Lions Club i Hellerup,

hvor klubben besøger et opholdssted

for handicappede børn, som hvert år får

besøg af klubben, som tager børnene

med på en tur op ad Strandvejen. ”For

de børn er det en oplevelse ud over det

sædvanlige. De glæder sig som var det

til juleaften. Det er fantastisk” siger

John og Sussie tilføjer, at der jo ikke går

noget af dem, ved at give de handicappede

børn en god oplevelse som de kan

leve på i meget lang tid. Samtidig er

det en anledning for lokalsamfundet til

at deltage aktivt i et arrangement. De

lokale handlende sponsorerer maden

under træffet og kortegen med motorcykler

og busser med de pårørende får

politieskorte op ad strandvejen.

Og så er der træffet ”Under Broen” ved

den nye Farøebro som er en tilbagevendende

begivenhed hvert år. Træffet i

Dollerup, som John og Sussie arrangerer,

med 55-60 deltagere hvert år i oktober

måned. Kørslen med konfirmander

fra kirken, transport til polterabend

og meget mere i samme stil, er med til

at gøre sidevognsmotorcyklen til noget

helt specielt for familien Madsen.

Eller den lille historie om damen på

82, der var gået forbi familien Madsens

BMW R1100RT/Sauer Wing

og kastet lange blikke efter den. Hun

kom tilbage og måtte fortælle om sit

lange bikerliv, hvor det var Nimbus,

der var maskinen.

Bikergudstjenesten i Odense, som er

en tilbagevendende begivenhed, hvor

kirken er fyldt op med bikere i læderbukser

holdt oppe af solide seler,

men hvor alle læderjakkerne ligger

pænt i våbenhuset.

samværet

Et kig på klubbens hjemmeside dokumenterer

lige præcist det, det handler

om. Nemlig samvær, natur og fællesskab.

Alle er lige. Her er ingen social rangstige.

Det er kammeratskabet der tæller. Det,

at sidde stille og roligt rundt om bålet

og lave snobrød sammen med børnene,

lege med dem og bare være sammen. Det

er også det at køre sammen med andre

bikere ud ad landevejen og suge til sig af

alt det naturen har at byde på af dufte

og synsoplevelser. Det at hilse på andre

bikere, selv om man ikke kender dem.

Alle de situationer, hvor det ikke er nødvendigt

at sige noget. Et blik er nok, for

alle andre ved hvad det drejer sig om. De

små afstikkere fra den planlagte rute, selv

om de fleste træf er tilrettelagt mere eller

mindre hjemmefra, er der plads til afstikkere.

Boligen ligger jo bag på motorcyklen

- et villatelt med to sovekabiner - så

det er bare at drage af sted, finde et sted

at slå teltet op og så ellers opleve hinanden

og alt det der er rundt om. Men

mest af alt er det for familien Madsen

sammenholdet, positivismen og naturen,

der er det grundlæggende trækplaster.

k i r k e b l a d e t 4

www.soendermarkskirken.dk


”Hej! Det er mig. Har du tid?”

Den sædvanlige indledning, fredag

aften, når familien er faldet ned foran

fjernsynet, mellem Disney Sjov og X

Factor. Der behøver opmærksomheden

ikke at være større, end der er tid

en snak i telefonen.

Denne aften var spørgsmålet lidt mere

insisterende. Jo. Jeg flyttede øjnene

lidt længere væk fra fjernsynet og koncentrerede

mig om stemmen. Det var

noget vigtigt der var på banen kunne

jeg høre. Mere end den forgange uges

fuldførte gøremål og den kommende

uges planlagte aktiviteter.

”Hvad synes du? Er idéen helt idiotisk?”.

Stemmens tonefald var mere

end klar. Det var let at høre, hvad det

ønskede svar skulle være.

”Hvad vil du gerne?” jeg sendte bol-

Tekst: sognepræst Trine Kofoed Romanini

forventningens glæde

har evigheden

den tilbage. Og jeg fik først alle fordelene

at høre. Stemmen blev let og lys.

Luftig. Og derefter alle betænkelighederne.

Og stemmen blev mere stille,

tøvende og eftertænksom.

Beslutningen blev ikke truffet den fredag

aften. Men tankerne, dem fik vi

luftet mens Disney Sjov og X Faktor

begge blev færdige. Ting tager tid.

Beslutningen blev truffet. Og meddelt

mig en af de følgende fredage.

Og. Min far er blevet den lykkelige

ejer af en kolonihave. På trods af alle

forbeholdene og betænkelighederne.

Og han er en lykkelig ejer. Sammen

med sin kone.

Selvom det endnu ikke er blevet forår,

og de ikke rigtig har fået fornøjelse af

kolonihaven. De købte den nemlig

sidst på efteråret. Der, hvor regner al-

som horisont

lermest og hvor jorden er tung. Det

tidspunkt på året, Grundtvig digtede

om i salmen ”Nu falmer skoven trindt

om land”, hvor det mest synlige udenfor

er ”stubbene de golde”. Regntøjet

blev brugt flittigt, mens de begge sled

sig igennem enhver haves gøremål i

efteråret. Min far og han kone havde

bare ikke tøndemål af traver, at glæde

sig over, som Grundtvig i salmen. Det

udbytte, der for enhver af os, gør det

sure slid værd at slide. Belønningen

manglede, skulle vi da mene. Men nej.

Belønningen. Glæden. Den havde de

begge med sig hele efteråret. Og den

har fulgt dem lige siden. Ikke bare glæden.

Men forventningens glæde. Den

er større en glæden selv. Glæden ved

at glæde sig. Når jeg nu taler i telefon

med min far en fredag aften, snubler

k i r k e b l a d e t 5

www.soendermarkskirken.dk


han næsten over sine egne ord, fordi

haven nu også skal have roser. Næste

gang vi taler sammen skal der ikke

være roser i kolonihaven, men bærbuske.

Næste gang igen fortæller min far

mig, om de blomster der var i haven,

hjemme hos hans mor, dengang da

han var barn. Det kom han til at tænke

på, da han læste i Politikens store

bog om haven. Vores samtaler fredag

aften kan ikke længere klares mellem

Disney Sjov og X Faktor. Der må mere

tid til, fordi der er så meget han lige

skal fortælle.

Glæden og letheden kolonihaven har

givet min far er ubeskrivelig. Og med

glæden, er fulgt forventningens glæde.

Om hvordan der skal være. Engang.

Når alle planerne med kolonihaven får

lov at blive udlevet. Hvis planerne da

ikke er ændret inden da.

Og forventningens glæde bærer både

min far og hans kone i sig. Lige nu og

her. De har taget den til sig, som en

sindstilstand. Og en tilstedeværelse.

De forventer, at noget godt vil komme.

Og deres glæde ved det er så stor,

at den fylder deres liv nu og her. For

os omkring dem, er det en glæde, at

være vidne til. Fordi deres glæde smitter,

og vi tager den videre med os hvor

vi bevæger os hen.

Forventningens glæde gør noget ved os.

Det er da sikkert også derfor, at re-

klamerne for charterrejser og ferier, er

mest intens sidst på vinteren. Eller frøposerne

kommer frem i supermarkederne

mens det endnu er alt for koldt

til at så. Forventningens glæde er også,

at få lov til at stå i værkstedet og pudse

motorcyklen og drømme om sommer

og vind i håret. Eller noget helt tredje.

en evig sommer

Vi er ikke skabt til at være i evig vinter

og kulde og mørke. Vi kan ikke holde

et ud, og vi må have noget at se frem

til. Noget at vente på. Noget at forvente.

Noget at glæde sig til. Nogen at

dele den med. Fordi vi er skabt til at se

fremad mod en evig sommer.

Faktisk kan man sige, at vi er to steder

på samme tid. Vi har hovedet i det

der kommer engang i fremtiden, men

kroppen, den er her, i nutiden. Og forventningen

om og glæden til det, der

engang skal ske, bærer vi i kroppen.

Lige nu. Som en kildrende fornemmelse,

der smitter. Forventningens glæde

er nemlig ukuelig og ikke sådan at vælte

omkuld. Det skal vi heller ikke gøre.

Tværtimod, skal vi lade os indfange af

den og glæde os sammen med dem,

der er berusede af forventningens glæde.

Fordi dybest set, er det jo dem der

har fat i den lange ende. De, der lader

deres liv været båret af forventningens

glæde. Og al erfaring viser jo, at de har

ret. Vinter afløses af forår. Efter mørke

kommer lys og varme. Det sker år efter

år. At årstiderne afløser hinanden. Så

motorcyklen kan blive luftet. Så havemøblerne

kan komme ud. Så kolonihaven

kan vise sit værd.

Det forunderlige ved forventningens

glæde er, at den har evigheden som

horisont. For når det viser sig, at turen

på motorcyklen bliver anderledes end

forventet, og rosernes blomster ikke

helt ligner dem på billederne i bogen,

så gør det faktisk ikke så meget. For så

der er noget nyt at glæde sig til. Der

er altid en næste tur at se frem til og

planlægge, eller en ny pose frø at så.

Forventningens glæde har vitterligt

evigheden som horisont. Det beskrives

ikke smukkere end i sidste vers i Johannes

Johansens salme: ”Det dufter

lysegrønt af græs”:

Ja, Jesus Kristus er det Ord,

der skaber liv af døde,

så ny bliver himmel, ny bliver jord,

en verden grøn af grøde.

Kom, Jesus, snart,

og gør det klart:

den morgenstund, du kommer,

da gryr en evig sommer.

Forventningens glæde har vitterligt

evigheden som horisont.

Glædelig snarlig forår.

k i r k e b l a d e t 6

www.soendermarkskirken.dk


indenfor murene.

En af menighedsrådets opgaver her

i foråret bliver i samarbejde med biskoppen

at beslutte den fremtidige

præstebetjening ved Søndermarkskirken.

Søndermarkskirken vil fremover

have 2 fuldtidspræster, hvor den nye

præst dog skal aflaste med 25% i et

andet sogn eller på sygehuset

I samme forbindelse er Trine Kofoed

Romanini’s ansættelse forlænget til

1. maj 2010.

indenfor og udenfor murene.

Onsdag den 13. januar var en uheldig

dag for Søndermarkskirken. Vi måtte

desværre konstatere, at der var opstået

en synlig revne i ”himlen” (kirkerummets

loftkonstruktion).

Ingeniører og håndværkere blev til-

kaldt. De besigtigede tagkonstruktion

og konstaterede, at de ekstreme vinterforhold

havde påvirket træværket,

sådan at nogle spær havde forrykket

sig og der var flere revner i spærene.

Kirkerummet blev straks onsdag morgen

lukket for offentligheden, idet

man ikke kunne afvise, at der kunne

være fare for nedstyrtning. Gudstjenesten

den 17. januar blev derfor

fejret i sognesalen. Efter sikring af de

nævnte spær, godkendte ingeniørerne

at kirkerummet igen kunne tages i

brug, og at der herefter ikke er fare

for nedstyrtning.

Hvad der herefter skal ske afhænger

meget af, hvad teknologisk instituts

undersøgelser viser. Én ting er dog helt

sikkert. Der skal etableres varmelegemer

i alle tagnedløb.

Vi må forvente, at kirkerummet senere

Tekst: Bent Bjerring Pedersen

Foto: Jan Carstens

himlen

åbnes

Grundstenen fra 1980.

Den gamle krans fra rejsegildet, ved lemmen

til loftrummet over kirkerummet

må lukkes en periode, på grund af renoveringsarbejder

af bl.a. ”himmelen”.

Hærvejstæppet.

Turistforeningen og menighedsrådet

arbejder p.t. med fremstilling af montre

til tæppet. Turistforeningen har ansøgt

forskellige fonde for at fremskaffe

de nødvendige midler til montre og en

folder om hærvejen.

Grundstenen - 30 år.

I muren til venstre for hovedindgangen

sidder kirkens grundsten. Den

blev indmuret den 8. juni 1980 altså

for 30 år siden.

Bag stenen er indmuret forskellige

dokumenter og eksemplarer af tidens

mønter for at disse kunne bevares for

eftertiden. I kirken hænger billeder fra

grundstensnedlæggelsen.

k i r k e b l a d e t 7

www.soendermarkskirken.dk


legestue.

Hver tirsdag 9.30 - 11.30 er vi samlet i

ungdomslokalerne til leg, sang og hygge.

Legestuen henvender sig til alle børn,

medbringende forældre, i alderen 0-5 år.

Det er vildt hyggeligt, der er meget snak

forældrene i mellem og der bliver dannet

mange nye venskaber. Vi drikker kaffe

sammen og får franskbrød til.

Alle er meget velkomne, man kan komme

og gå som man har lyst til og skal

ikke tilmeldes på forhånd. Man skal betale

10,- for kaffen hver gang og ellers koster

det ikke noget. Vi kunne godt bruge

nogle flere børn til at lege, med alle de

gode legesager vi har, så kom bare.

sogneaften

Torsdag den 25. februar kl. 19.30

Foredraget LYS BAG DØDEN handler

om den nær-død-oplevelse, refugiepræst

Kirsten Mørch-Nielsen havde

for år tilbage. Under hjertestop i 11

minutter i forbindelse med en operati-

arrangementer

on, oplevede hun en række skønne og

ubegribelige ting, hvor hun talte med

Jesus. Meget af dette deler hun gerne

med tilhørerne. Hun fortæller desuden

om englene og de afdøde hun så, mens

hun svævede mellem liv og død og

også om at se sig selv ”lidt fra oven”.

Minutterne uden ilt gav dog en ret

massiv hjerne¬skade, som hun har lært

sig selv at tackle, så hun kunne læse til

præst og efterhånden lære at leve en rimeligt

normal tilværelse. Også genoptræningen

vil Kirsten fortælle om.

Ikke uden humor fremlægger hun sit

betagende foredrag, som har hjulpet

mange, men man er vist ikke helt den

samme bagefter.

Kirsten Mørch-Nielsen har fungeret

som sognepræst fra 1982 til 1999 og er

Aktivitet i legestuens ”kuglehjørne”

nu refugiepræst på det fælleskirkelige

Mikkelsbakke Refugium på det smukke

Mors, hvor hendes mand, Henrik

Feldbæk Mørch-Nielsen er leder og organist.

Dette spændende sted, som parret

var med til at oprette, fortæller de

også meget gerne om begge to.

Fyraftenskoncert

fredag 5. marts kl. 16.30 med et ensemble

af studerende fra Musikkonservatoriet

i Århus. Søndermarkskirkens faste organistvikar

Maja Simonsen spiller orgel, Cecilie

Dam, cello, Linda Rømo, trompet

og sopran Christina Christensen, synger..

k i r k e b l a d e t 8

www.soendermarkskirken.dk


sogneaften

Tirsdag den 16. marts kl. 19.30.

HEALING: TERAPI ELLER TRO?

Healing er en af mange former for alternativ

behandling, der har fået vind

i sejlene i de senere år. Men hvor hører

det hjemme? Er det terapi eller tro?

Hvad er healing egentlig for noget?

Cand mag. Paul Bridgwater fortæller

om sine egne erfaringer som praktiserende

healer, og skitserer en mulig begrebsmæssig

ramme for healing..

fødselsdagsfest

Søndag den 28. marts kl. 10.00,

palmesøndag er der Festgudstjeneste.

Vi fejrer kirkens 29 års fødselsdag.

Efter gudstjenesten vil der blive serveret

kirkefrokost, som alle vil være velkommen

til at deltage i.

Studiekreds aftener i april

tirsdagene 13. og 27. april

Forud for Danske kirkedage 2010, som

afholdes i Viborg den 13.-16. maj, vil

vi bruge to aftener i Søndermarkskirken

til at arbejde med Kirkedagenes tema:

Himmel og jord i bevægelse. Et studiemateriale

vil ligge klar som belyser temaet

fra forskellige vinkler. Se nærmere

på vores hjemmeside. Tilmelding til

kirkekontoret eller til Birgitte Thun

Danmissions Genbrugsbutik

Vi efterlyser medarbejdere!

Igennem 18 år har Genbrugsbutikken

ligget på Koldingvej. Herfra er

der sendt mange penge til Danmissions

projekter. I 2009 blev 365.000 kr.

sendt, det er ca. 80 % af omsætningen.

Resten gik til udgifter vedr. huset

og daglig drift.

Danmissions projekter er f.eks.

hjælp til børn, hvor forældrene er

døde af AIDS, til hospitaler, hjælp

til dyrkning , skoleprojekter, hjælp

til kirkernes arbejde. Danmission arbejder

i Libanon, Egypten, Tanzania,

Madagaskar, Mongoliet, Kina, Bangladesh,

Cambodia, Indien, Myamar

og i Danmark.

Der er hårdt brug for alle de penge,

der kommer ind ved salg i butikken.

For tiden er vi ca. 25 medarbejdere,

men vi har brug for flere. Som medarbejder

er man i butikken 3½ time

om ugen. Arbejdet består i at ekspedere

kunder og sortere de varer,

der kommer ind. Arbejdet er ulønnet,

men du får al den kaffe, du kan

drikke. Meld dig til butiksleder Vera

Adamsen tlf. 2992 7923 eller snak

med medarbejderne i butikken.

Danske Kirkedage

Viborg 2010

En kirkefestival med en mangfoldighed

af gudstjenester, workshops, foredrag,

teater, pilgrimsvandringer og meget

mere kan opleves i Kristi himmelfarts

ferien. Kirkedagene er et tilbagevendende

samarbejde mellem kristne kirker

på tværs af traditionelle kirkeskel med

fejring, fordybelse, debat, fællesskab,

bøn, stilhed, U2-musik og meget mere

og fylder Tinghallen og Stadion- og kaserne-området

med aktiviteter. Se www.

danskekirkedage.dk for nærmere oplysninger,

historie og arrangementer.

- Deltagelse

Det vil være muligt at deltage i alle

dagene eller i enkelt arrangementer på

kirkedagene. Henvendelse og oplysning

på kirkedagenes bureau i Tinghallen

13.-16. maj

- Privat indkvartering

Talere, workshopledere fra ind og

udland, deltagere fra hele Danmark

vil samles på kirkedagene. Har du et

gæsteværelse og lyst til at have overnattende

gæster i forbindelse med kirkedagene,

kan du henvende dig til Åge

Nielsen tlf. 8667 3288

- Bikergudstjenesten

på Borgvold lørdag den 15. Kl. 14.00

er et af de åbne arrangementer. Søndermarkskirken

lægger hus og plæne til

kaffebord kl. 17.00 når motorcykelturen

slutter. Vil du bage en kage til kagebordet,

så giv besked til kirkens kontor.

k i r k e b l a d e t 9

www.soendermarkskirken.dk


det sker

tirsdag 23. feb. kl. 14.30

Eftermiddagsmøde. Sognepræst Trine

Kofoed Romanini ”Mit livs fortælling”

torsdag 25. feb. kl. 17.00

Salmestafet. Sortebrødre kirke

Fælles for alle sognene i Viborg

torsdag 25. feb. kl. 19.30

Sogneaften. Refugiepræst Kirsten Mørch-

Nielsen, fortæller om LYS BAG DØ-

DEN som handler om den nær-død-oplevelse,

hun havde for år tilbage.

(se omtale side 8)

fredag 26. feb kl. 18.00

Åben-familie. Flemming og Birgitte

Thun viser billeder fra USA rejsen 2009

fredag 5. mar. kl. 16.30

Fyraftenskoncert med musikstuderende

Maja Simonsen, orgel, Cecilie Dam, cello,

Linda Rømo, trompet og Christina

Christensen, sopran (se omtale side 8)

søndag 7. mar. kl. 12.00

Efter gudstjenesten er der Sogneindsamling

til Folkekirkens Nødhjælp.

(se bagsiden)

tirsdag 9. mar. kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste for børnefamilier.

Vi skal høre og opleve hvad ”Fodtvætning”

handler om.

fredag 12. mar kl. 18.00

Åben-familie. Helle og Finn Hessellund

viser film fra deres rejse til Nordkap

tirsdag 16. mar. kl. 19.30

Sogneaften. Poul Bridgwater, foredrag om

kristen healing. (se omtale side 8)

tirsdag 23. mar. kl. 14.30

Eftermiddagsmøde. Besøg hos Flemming

og Birgitte Thun, Tyttebærvej 37

torsdag 25. mar. kl. 17.00

Salmestafet. Vestervang kirke

fredag 26. mar kl. 18.00

Åben-familie. Visesanger Kirsten Hansen,

Viborg, synger og spiller guitar

søndag 28. mar. kl. 10.00

Søndermarkskirkens 29 års fødselsdag.

fejres med frokost efter gudstjenesten.

fredag 9. apr kl. 18.00

Åben-familie. Organist Lene Ø. Jungild

spiller, til ønsker fra Højskolesangbogen

tirsdag 13. apr kl. 19.30

Kirkedage 2010. Gennemgang af studiemateriale

ved Birgitte Thun.

tirsdag 20. apr. kl. 14.30

Eftermiddagsmøde. Hærvejstæppets historie

og tilblivelse.

onsdag 21. apr. kl. 10.30

Babysalmesang. Nyt hold begynder.

Tilmelding til kirkekontoret.

fredag 23. apr kl. 18.00

Åben-familie. ”Alle mennesker har en historie

at fortælle” ved Krista Hansen

tirsdag 27. april kl. 19.30

Kirkedage 2010. Gennemgang af studiemateriale

ved Birgitte Thun.

onsdag 28. apr. kl. 17.00

Salmestafet. Houlkær kirke

fredag 7. maj kl. 18.00

Åben-familie. Else Steen Ølgaard holder

foredrag om Kartoffeltyskerne.

13.-16. maj

Danske kirkedage i Viborg

(se omtale side 9) og www.kirkedage.dk

MeNiGHeDSråDSMøDer

Søndermarkskirkens mødelokale 2.

Onsdag den 24. marts kl. 19.00

Tirsdag den 25. maj kl. 19.00

Dagsorden er fremlagt i våbenhuset.

Viborg Natkirke, i Domkirken

Månedens første fredag kl. 19:30-23:00

5. mar. - 2. apr. - 7. maj.

www.viborgnatkirke.dk

k i r k e b l a d e t 1 0

www.soendermarkskirken.dk


gudstjenester

februar - marts - april - maj

Søndag den 21. feb. kl. 10.00

Birgitte Thun

1. søndag i fasten

Luk 22,24-32 - BørNeTrÆF

Søndag den 28. feb. kl. 10.00

Birgitte Thun

2. søndag i fasten

Mark 9,14-29

Søndag den 7. mar. kl. 10.00

Trine Kofoed romanini

3. søn i fasten - Sogneindsamling

Joh 8,42-51 Alkoholfri nadvervin

Søndag den 14. mar. kl. 10.00

Birgitte Thun

Midfaste søndag

Joh 6,24-35

Søndag den 21. mar. kl. 10.00

Birgitte Thun

Mariæ bebudelses dag

Luk 1,46-55 - BørNeTrÆF

Søndag den 28. mar. kl. 10.00

Trine Kofoed romanini

Palmesøndag - Kirkens fødselsdag

Joh 12,1-16

Torsdag den 1. apr. kl. 10.00

Birgitte Thun

Skærtorsdag

Joh 13,1-15

Fredag den 2. apr. kl. 10.00

Birgitte Thun

Langfredag

Luk 23,26-49/Joh 19,17-37

Søndag den 4. apr. kl. 10.00

Birgitte Thun

Påskedag

Matt 28,1-8 Alkoholfri nadvervin

Mandag den 5. apr. kl. 10.00

Trine Kofoed romanini

2. Påskedag

Joh 20,1-18

Søndag den 11. apr. kl. 10.00

Trine Kofoed romanini

1. søndag efter påske

Joh 21,15-19

Søndag den 18. apr. kl. 10.00

Birgitte Thun

2. søndag efter påske

Joh 10,22-30 - BørNeTrÆF

Søndag den 25. apr. kl. 10.00

Trine Kofoed romanini

3. søndag efter påske

Joh 14,1-11 - KONFirMATiON

Fredag den 30. apr. kl. 10.00

John Melchiorsen

Bededag

Matt 7,7-14

Søndag den 2. maj. kl. 9 / 11.00

Birgitte Thun

4. søndag efter påske

Joh 17,1-11 - KONFirMATiON

Søndag den 9. maj. kl. 10.00

N. N.

5. søndag efter påske

Mark 4,26-32 Alkoholfri nadvervin

Torsdag den 13. maj. kl. 10.00

Birgitte Thun

Kristi Himmelfartsdag

Luk 24,46-53

Søndag den 16. maj. kl. 10.00

Danske Kirkedage 2010

Afslutningsgudstjeneste i Tinghallen

iNGeN gudstj. i Søndermarkskirken

k i r k e b l a d e t 1 1

www.soendermarkskirken.dk


sogneindsamling

Søndag den 7. marts kl. 12 - 14

I maj 2008 smadrede cyklonen Aila

familien Sanas hjem og livsgrundlag.

I november kunne de med hjælp fra

Folkekirkens Nødhjælp anlægge en ny

køkkenhave. Foto: Rune Hansen

Søndag 7. marts 2010 samler sogne i

Danmark ind til Folkekirkens Nødhjælps

lindring af SULT og NØD i

den Fattige del af Verden, hvor klimaog

naturforandringer har ramt hårdt.

Vil DU være med til at samle penge ind i Søndermark

Sogn - fra kl. 12 til 14, kan du kontakte Søndermarkskirken

på tlf. 8661 5333 - du kan selv vælge din rute.

Efter gudstjenesten, søndag den 7. marts kl. 10, vil der være en

let frokost for indsamlerne i sognesalen. kl. 12 sendes indsamlerne

ud på ruterne, hvor hver dørklokke gerne skal stemmes.

Mange mennesker venter på os med penge parat, dem vil vi nødig skuffe.

Små beløb kan nytte, hvis de kommer fra mange, og bliver brugt til hjælp for dem, der ingenting har.

Sidste år samlede vi 25.320 kr. ind i Søndermark Sogn! Meget flot! - kan vi gøre det bedre i 2010?

Yderligere k i r koplysninger e b l a d e tved henvendelse til Indsamlingsleder Lise-Lone 1Carstensen 2 tlf. 8661 0398 www.soendermarkskirken.dk

/ 5125 5669.

More magazines by this user
Similar magazines