26.07.2013 Views

brochure dag 13.14 - Kulturskolerne

brochure dag 13.14 - Kulturskolerne

brochure dag 13.14 - Kulturskolerne

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kulturpakker<br />

2013 - 2014<br />

Gentofte Kommune<br />

<strong>dag</strong>institutioner


Forsidefotos: Annika Øyrabø


Kunst og kultur til gentoftes børn<br />

I Gentofte Kommune ønsker vi, at vores børn møder kunst og kultur i deres hver<strong>dag</strong>.<br />

Derfor har vi udviklet et bredt kulturtilbud, der spænder lige fra børnekulturugerne,<br />

undervisning på musik-, drama-, billed- og forfatterskolen til bibliotekernes mange tilbud.<br />

Kulturpakkerne er et af disse mange kulturtilbud, hvor børnene i høj grad møder kunsten<br />

og kulturen. Kulturpakkerne er kreative undervisningsforløb og oplevelser inden for<br />

musik, billedkunst, dans, drama og lokal kulturarv. Kulturpakkerne er udviklet af <strong>Kulturskolerne</strong><br />

i et vigtigt samspil med kommunens <strong>dag</strong>institutioner. De følger de pæ<strong>dag</strong>ogiske<br />

læreplaner og er tænkt som et supplement til den <strong>dag</strong>lige læring, hvor kreativitet,<br />

kunst og leg indgår som en selvfølgelighed.<br />

Forskning viser, at børn og unge får et stort udbytte både følelsesmæssigt, socialt og<br />

intellektuelt ved at møde kunstnere og kunst i hver<strong>dag</strong>en. Kulturpakkerne tilbyder en<br />

bred pallet af klassiske og helt nye kunstudtryk, der kan udvikle kreativitet, skabende<br />

evner og fællesskab hos kommunens børn. Underviserne er professionelle og udøvende<br />

kunstnere, som er blandt de bedste på deres område.<br />

Vi glæder os til at byde jer og jeres børn velkomne – og håber, at det vil danne basis<br />

for gode oplevelser med kunst, kultur, læring og kreativitet.<br />

Med venlig hilsen<br />

Hans Toft<br />

Borgmester<br />

3


Kulturpakker til <strong>dag</strong>institutioner 2013 - 2014<br />

Daginstitutioner Kunstart Alder Pris Kalenderoversigt Sted Side<br />

Vuggestue, <strong>dag</strong>pleje<br />

EventyrYoga (1 <strong>dag</strong>) Krop og<br />

bevægelse<br />

BabyJazz (1 <strong>dag</strong>) Musik og<br />

bevægelse<br />

En skov af farver<br />

(2 <strong>dag</strong>e)<br />

Vuggestue og børnehave<br />

Sanseworkshop<br />

(1 <strong>dag</strong>)<br />

2 - 3 år Kr. 300 2013: Nov. - dec.<br />

2014: Jan. - maj<br />

0 - 3 år Kr. 400 2013: Okt. uge 41<br />

2014: Feb. uge 9<br />

Billedkunst 2 - 3 år Kr. 600 2013: Sept. - dec.<br />

2014: Apr. - maj<br />

Billedkunst 2½ - 3 år<br />

4 - 5 år<br />

Actionmaleri (1 <strong>dag</strong>) Billedkunst 2 - 3 år<br />

3 - 5 år<br />

Børnehave<br />

Flyvende fugle<br />

(2 <strong>dag</strong>e)<br />

Vil I se min balletsko<br />

(1 <strong>dag</strong>)<br />

Kr. 400 2013: Nov. uge 47<br />

2014: Feb. uge 8<br />

Kr. 400 2013: Okt. uge 43<br />

2014: Maj uge 19<br />

Billedkunst 3 - 6 år Kr. 600 2013: Sept. - okt.<br />

2014: Apr. - maj<br />

Dans 3 - 6 år Kr. 500 2013: Sept. uge 36<br />

(kl. 9.30 - 11.00 eller kl. 11.30 - 13.00)<br />

2014: Jan. uge 2<br />

(kl. 9.30 - 11.00 eller kl. 11.30 - 13.00)<br />

Hip Hop (1 <strong>dag</strong>) Dans 4 - 6 år Kr. 500 2013: Okt. uge 41<br />

(kl. 9.30 - 11.00 eller kl. 11.30 - 13.00)<br />

2014: Mar. uge 12<br />

(kl. 9.30 - 11.00 eller kl. 11.30 - 13.00)<br />

Naturvidenskab for<br />

små hjerner (2 <strong>dag</strong>e)<br />

Som fisken i vandet …<br />

(1 <strong>dag</strong>)<br />

Musikalsk lege<strong>dag</strong><br />

(1 <strong>dag</strong>)<br />

Billedkunst<br />

og natur<br />

4 - 6 år Kr. 500 2013: Nov. uge 46, 47<br />

2014: Mar. uge 11<br />

Medier 4 - 6 år Kr. 600 2013: Sept. uge 38<br />

2014: Mar. uge 10<br />

Musik og<br />

drama<br />

4 - 6 år Kr. 400 2013: Nov. uge 47<br />

2014: Feb. uge 9<br />

Daginstitutionen 7<br />

Daginstitutionen 9<br />

Daginstitutionen 11<br />

Daginstitutionen 12<br />

Kultur skolerne 13<br />

Daginstitutionen 15<br />

Kultur skolerne 17<br />

Kultur skolerne 19<br />

Daginstitutionen 21<br />

Kultur skolerne 23<br />

Kultur skolerne 25


Vi er fleksible med hensyn til tidspunkter; datoen ønsker I indenfor de angivne<br />

rammer, og det endelige tidspunkt på <strong>dag</strong>en afpasser I med kunstneren.<br />

Kunstnerens udspil forudsætter, at personalet, der følger børnene, understøtter<br />

børnenes aktiviteter.<br />

Daginstitutioner Kunstart Alder Pris Kalenderoversigt Sted Side<br />

SkrotRobot (2 <strong>dag</strong>e) Billedkunst 4 - 6 år Kr. 600 2013: Sept. uge 37, 38<br />

2014: Feb. uge 5, 6<br />

Karlen og høstkællingen<br />

(1 <strong>dag</strong>)<br />

Kulturarv 4 - 6 år Kr. 400 2013: Aug. - dec.<br />

2014: Jan. - maj<br />

Stomp for sjov (1 <strong>dag</strong>) Musik 4 - 6 år Kr. 500 2013: Sept. - dec.<br />

2014: Jan. - maj<br />

Besøg i billedhuggerens<br />

værksted (1 <strong>dag</strong>)<br />

Billedkunst 5 - 6 år Kr. 500 2013: Nov. uge 48<br />

2014: Jan. uge 3<br />

Daginstitutionen 27<br />

Daginstitutionen 29<br />

Daginstitutionen 31<br />

Billedhuggerens<br />

værksted<br />

Andre tilbud - - - - - 35<br />

33<br />

5


eventyrYoga<br />

EventyrYoga er yoga, dans og historiefortælling i ét, hvor vi leger med kroppen, sproget og fantasien, og<br />

giver børnene mulighed for at udtrykke en indre verden gennem deres krop.<br />

Vi danser slow-dance og yoga-disco. Vi finder jordforbindelse i træet og strækker os mod himlen på bjerget.<br />

Vi tager på regnbuerejse og møder dyr og fremmede kulturer, og når vi bliver trætte, lægger vi os ned og<br />

mærker energien falde til ro i kroppen.<br />

Vi samler sindet, mærker åndedrættet bølge igennem os – og så fortæller vi måske en historie mere med<br />

vilde vulkaner, flyvende planeter og den magiske solkonge.<br />

Alder 2 - 3 år<br />

Hvor I <strong>dag</strong>institutionen<br />

Antal 8 - 10 børn med voksne<br />

Varighed 45 minutter. Der planlægges to besøg om <strong>dag</strong>en f.eks. kl. 9.15 og 10.15<br />

Periode Nov. - dec. i 2013 og jan. - maj i 2014<br />

Forberedelse • Børnene samles i et lokale / på en stue, hvor der er plads til bevægelse.<br />

• Tidspunktet indenfor den fastlagte <strong>dag</strong> aftales med underviseren.<br />

Forløbet EventyrYoga er yoga, dans og historiefortælling i ét, hvor vi leger med kroppen, sproget og<br />

fantasien og giver børnene mulighed for at udtrykke en indre verden gennem deres krop.<br />

Formål Med EventyrYoga skaber vi sammen med børnene et rum, hvor de kan finde ind til sig<br />

selv. Børnene opbygger styrke og fleksibilitet, og de arbejder med deres balance, koordinationsevne<br />

og motorik. Gennem historiefortællingen udvikler de deres fantasi og kreativitet<br />

og i dansen sættes kroppen fri. Det handler om at give børnene mulighed for at hvile i<br />

sig selv og lære at forstå sig selv i relation til omverdenen.<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske<br />

læreplaner<br />

Børnene får her mulighed for gennem krop og bevægelse at være musiske og hermed<br />

at udvikle identitet og sociale kompetencer. Børnene tager aktivt del i og får oplevelser<br />

indenfor kulturelle udtryksformer og værdier gennem den sanselige tilgang til kroppen<br />

og historiefortællingen.<br />

Underviser Yogalærer og journalist Pernille Enggaard. www.eventyryoga.dk<br />

Pris 300 kr.<br />

7


BabyJazz<br />

Rokkende og rullende, lyttende og lullende, kravlende og savlende, dansende og drømmende medvirker de<br />

helt små verdensborgere i en spillevende BabyJazz koncert, der er fuld af baliklokker, guitarstrengeleg, sigøjnerjazz,<br />

brazilrytmer, og de melodier der opstår helt spontant undervejs … hvis ellers guitaren vil vågne.<br />

Alder 0 - 3 år<br />

Hvor I <strong>dag</strong>institutionen indendørs og udendørs<br />

Antal Max. 50 børn<br />

Varighed Ca. 45 minutter<br />

Periode Uge 41 2013 og uge 9 i 2014<br />

Forberedelse Ingen.<br />

I får tilsendt postkort af Sille og Palle, så børnene kan se, hvem de skal spille musik og<br />

synge sammen med. Der opfølges med en CD til institutionen, så musikken kan leve videre<br />

og på den måde få oplevelsen til at vare længere efter koncerten.<br />

Formål At give børnene en varm, kærlig og livgivende musikalsk oplevelse, der åbner op for dans,<br />

glæde og samvær og samtidig styrker børnenes motorik, koncentrationsevne og fællesskabsfølelse.<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske Temaerne barnets alsidige og personlige udvikling, krop og bevægelse, kulturelle ud­<br />

læreplaner tryksformer og værdier samt sproglige og sociale kompetencer indgår. I mødet med<br />

musikken skabes glæde og følelser sættes i spil, og børnene udvikler identitet og sociale<br />

kompetencer.<br />

Ideer til Forløbet kan give inspiration til, at man aktivt udforsker og lytter til anderledes musikgen-<br />

læringsforløb rer, end man plejer i hver<strong>dag</strong>en.<br />

Underviser Sille Grønberg og Palle Windfeldt er to af landets mest rutinerede musikere in- den for<br />

koncerter for børn. Nogen kender dem måske allerede fra bandet DJANZZ eller LYDLAND<br />

eller som musikerne og komponisterne bag DR’s populære børnetime ROSA FRA ROULA-<br />

DEGADE. www.sillegronberg.dk<br />

Pris 400 kr.<br />

9


en skov af farver<br />

Børnene arbejder med farver, ler og træ og skaber selv deres egne skulpturelle træer.<br />

Vi snakker om store træer i skoven og de små ting i skovbunden. Vi maler pindene, de selv har indsamlet.<br />

Vi arbejder rumligt, tredimensionalt og ser tingene fra alle sider. Med ler vokser formerne frem og bliver til<br />

alt det, som krible-krabler i skoven. Der lægges vægt på den sanselige tilgang til det bløde ler, som formes,<br />

trilles og rulles.<br />

Næste <strong>dag</strong> samles pindene til de flotteste træer og der males videre på hvert enkelt træ.<br />

De farvede pinde stikkes i leret og bliver til træerne i skoven.<br />

Alder 2 - 3 år<br />

Hvor I <strong>dag</strong>institutionen<br />

Antal 12 - 15 børn med voksne<br />

Varighed 2 <strong>dag</strong>e kl. 9 - 11. Børnene deles i to lige store grupper. Forløbet tager ca. 1 time pr. gruppe<br />

børn<br />

Periode Sept. - dec. i 2013 apr. - maj i 2014<br />

Forberedelse • At sammensætte børnene i de to grupper så de passer sammen aldersmæssigt.<br />

• Indsamling af pinde, kviste.<br />

• Gåtur – snak om træer, holde om et træ, mærke på et træ.<br />

Formål At børnene får en sanseoplevelse og mulighed for at undersøge former og farver<br />

At børnene får kendskab til forskellige materialer<br />

At børnene får oplevelsen af, at det, de hver især har samlet, sætter spor i deres erindring<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske<br />

læreplaner<br />

Ideer til<br />

læringsforløb<br />

Temaerne barnets alsidige og personlige udvikling og sproglige udvikling tilgodeses<br />

i dette fortællende og fantasifulde billedkunstforløb byggende på naturen og naturfænomener.<br />

Forløbet kan give inspiration til gode oplevelser i naturen evt. i samarbejde med naturvejlederen.<br />

Underviser Hanne Ravn Hermansen eller Tine Jakobsen www.kromosom.dk og www.tinejakobsen.dk<br />

Pris 600 kr.<br />

11


12<br />

sanseworkshop<br />

Gennem sanselige historier, med sure sokker, appelsin på flaske, glatte muslinger og noprede krokodilleskind,<br />

kattens balancebane, støvkunst og smukke kalejdoskoper guider Henriette børnene igennem<br />

sansernes verden. Forløbet tilrettelægges efter aldersgruppen.<br />

Alder 2½ - 3 år, 4 - 5 år<br />

Hvor I <strong>dag</strong>institutionen<br />

Antal Max.12 børn med voksne<br />

Varighed 1 - 1½ time<br />

Periode Nov. uge 47 i 2013 og feb. uge 8 i 2014<br />

Forberedelse • Børnene skal medbringe en ting, som betyder meget for dem.<br />

Formål Med denne workshop får børnene redskaber til at optimere oplevelsen og brugen af sanserne<br />

og med et sanseligt eftertryk efterlades deltageren med en lille smule ny magisk og<br />

forunderlig følelse indeni. Undervisningen er baseret på den nyeste viden omkring hjernen<br />

og brugen af sanserne.<br />

Forløbet Børnene tegner til musik i forskellige hastigheder og mærker kulden i et indendørs snevejr.<br />

Børnene prøver mange varierede små legende øvelser, som gør, at selv de små kan holde<br />

koncentrationen. Vi afslutter med lyden af ro og bløde strøg på kinden af lyserøde og leopardplettede<br />

kaninskind.<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske Sanseworkshoppen forholder sig til barnets alsidige personlige udvikling. Gennem mø-<br />

læreplaner det med sanserne får børnene mulighed for at udvikle et stadigt mere nuanceret kendskab<br />

til både sig selv og deres omverden.<br />

Ideer til At sætte fokus på sanseoplevelser kan give inspiration til opbygningen af rum i institutio-<br />

læringsforløb nen f.eks. legepladsen. Det kan overvejes, hvordan man kan overraske og stimulere med<br />

varierede belægningsstrukturer, planter med dufte, bevægelige mobiler, der leger med lys<br />

og lyd.<br />

Underviser Maler Henriette Brun. www.henriettesnarrestreger.dk<br />

Pris 400 kr.


actionmaleri<br />

Dansende og kravlende hen over et kæmpe lærred på gulvet maler børnene et vildt og sanseligt maleri.<br />

Børnene maler med sjove redskaber som grene, bildæk, fejekoste, vandpistoler og tennisbolde. Musikken<br />

er klezmer, tibetanske klokker, jazz, havets bølger, rock og elektronisk musik. Farverne er rød, gul, blå, hvid,<br />

sort, grøn og knald på med storbyens neonfarver og lidt guld. Det bliver et maleri fuldt af abstrakte strukturer<br />

– flot og sejt på samme tid.<br />

Institutionen kan efter workshoppen hænge maleriet op, hvis der er plads eller de små malere kan få deres<br />

yndlingsbid klippet ud og med hjem.<br />

Undervejs vil der være små levende historier om farver, kunst og små sanseting, der svarer til deltagernes<br />

alder.<br />

Alder 2 - 3 år, 3 - 5 år<br />

Hvor På <strong>Kulturskolerne</strong>, billedkunst 2, 2. sal<br />

Antal Max. 12 børn<br />

Varighed 1 <strong>dag</strong>, 45 min. for de yngste og 1½ time for de ældste. Mødetid kl. 9.30<br />

Periode Okt. uge 43 i 2013 og maj uge 19 i 2014<br />

Forberedelse • Børnene tilmeldes fordelt indenfor de to aldersgrupper med henholdsvis 8 og max 12 børn.<br />

• Husk malertøj (hele kroppen) (Alt tøj barnet har på er malertøj).<br />

• Malerlærredet skal hentes efterfølgende, når det er tørt.<br />

Formål At udforske og bevare en åbenhed for andre malerredskaber end pensler og at opleve at<br />

der findes ukonventionelle måder at male på også ved at lægge maleriet på gulvet i stedet<br />

for at sidde ved et bord<br />

At opleve at en smule kontrolleret vildskab og bevægelse til musik giver en drivkraft til<br />

maleriet. Det er et glad værksted, der giver humør og energi<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske<br />

læreplaner<br />

Ideer til<br />

læringsforløb<br />

Selvom børn opfattes som fantasifulde væsner, har de ganske som voksne brug for inspiration<br />

ud over, hvad deres egen fantasi kan skabe. Med børnenes eget blik for kulturelle<br />

udtryksformer bliver der fyldt på med musik og lyd samt udfordret med eksperimenterende<br />

„maleredskaber“.<br />

Eksperimenterende maleforløb til musik og lyd med utraditionelle maleredskaber<br />

Underviser Maler Henriette Brun. www.henriettesnarrestreger.dk<br />

Pris 400 kr.<br />

13


Flyvende fugle<br />

Børnene maler hver især et stykke himmel, som sammensættes til en stor fælles himmel. I himlen flyver<br />

fugle, der påsættes med tape, så de kan flyttes rundt og flyve i flok. Fuglene studeres, tegnes og males.<br />

Den efterfølgende <strong>dag</strong> bygger vi fugle af skum, pap, farvet papir mm., der alle hænges op, så de flyver foran<br />

himlen. Efter udstillingen kan børnene få deres himmelstykke og fugle med hjem.<br />

Alder 3 - 6 år<br />

Hvor I <strong>dag</strong>institutionen<br />

Antal 12 - 15 børn med voksne<br />

Varighed 2 <strong>dag</strong>e kl. 9 - 11. Børnene deles i to lige store grupper.<br />

Forløbet tager ca. 1 time pr. gruppe børn.<br />

Periode Sept. - okt. i 2013 apr. - maj i 2014<br />

Forberedelse • At sammensætte børnene i de to grupper så de passer sammen aldersmæssigt.<br />

Formål At børnene får en sanseoplevelse og mulighed for at undersøge former og farver.<br />

At børnene får kendskab til forskellige materialer.<br />

Kombinationen af to og tredimensionelt arbejde, styrker børnenes rumlige opfattelse.<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske Temaerne barnets alsidige og personlige udvikling og sproglige udvikling tilgodeses<br />

læreplaner i dette fortællende og fantasifulde billedkunstforløb byggende på naturen og naturfænomener.<br />

Ideer til<br />

læringsforløb<br />

Der kan arbejdes videre med temaet fugle.<br />

Underviser Hanne Ravn Hermansen, www.kromosom.dk, Tine Jakobsen www.tinejakobsen.dk<br />

Pris 600 kr.<br />

15


Vil i se min balletsko<br />

En balletsko … den er så hård, at man kan banke på døren med den. Hov det banker, ind kommer en balletdanser!<br />

Hej allesammen … Her er min sko … I må godt prøve den, men først skal vi danse og varme op …<br />

Alder 3 - 6 år<br />

Hvor På <strong>Kulturskolerne</strong>, store sal<br />

Antal 20 - 25 børn.<br />

Varighed 1 <strong>dag</strong> á 1½ time<br />

Periode Sept. uge 36 i 2013 og jan. uge 2 i 2014, kl. 9.30 - 11.00 eller kl. 11.30 - 13.00<br />

Forberedelse • Medbring tøj til at bevæge sig i og lidt at drikke og spise.<br />

Forløb Vi danser til klassisk musik, world music, Disney. Vi leger ballettrinene ind med små historier<br />

undervejs. Plié, piroetter, poesi!<br />

Formål At give børnehavebørnene indsigt i den klassiske ballet og lade dem udtrykke sig i det sanselige<br />

sprog og på legende vis fortælle gennem dansen.<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske Temaet krop og bevægelse indgår i denne workshop, hvor indlevelsesevne, fantasi og<br />

læreplaner leg er grundelementer.<br />

Underviser Balletdanser Karina Elver. www.elverdance.com<br />

Pris 500 kr.<br />

17


Hip Hop<br />

Hvad har kroppen af udtryksmuligheder? Børnene afprøver elementer fra kreativ dans og hiphop. Vi oplever<br />

dansens muligheder gennem små funky hiphop-trinkombinationer, akrobatiske bevægelser og sjove elementer<br />

over gulv. Vi oplever at kunne udtrykke dansebevægelser med flow, staccato og temposkift. Til slut sætter<br />

vi noget af det sammen til en kort dans.<br />

Alder 4 - 6 år<br />

Hvor På <strong>Kulturskolerne</strong>, store sal<br />

Antal 15 børn<br />

Varighed 1 <strong>dag</strong> á 1½ time<br />

Periode Okt. uge 41 i 2013 og mar. uge 12 i 2014, kl. 9.30 - 11.00 eller kl. 11.30 - 13.00<br />

Forberedelse • Medbring tøj til at bevæge sig i og lidt at drikke og spise.<br />

Formål At få børnehavebørnene på banen og lade dem udtrykke sig i det sanselige sprog, som<br />

er deres i en ramme, hvor kønsopdelingen brydes, så piger og drenge på legende vis kan<br />

fortælle gennem dansen. Et gennemgående tema i hele workshopforløbet er forholdet<br />

mellem dans og rytme.<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske Temaet krop og bevægelse indgår i denne kraftfulde workshop, hvor venskaber og leg er<br />

læreplaner grundelementer.<br />

Ideer til Man kan lave forløb om kroppen, hvor børnene lærer om kroppen udenpå og indeni og om<br />

læringsforløb følelsernes fysiske udtryk.<br />

Underviser Uppercut Danseteater. www.uppercutdance.dk<br />

Pris 500 kr.<br />

19


naturvidenskab for små hjerner og en skefuld kunst<br />

Gennem bevægelse, dans, fortællinger, billeder, objekter og kunstopgaver formidles naturvidenskabelige<br />

emner som astronomi, dinosaurer eller geologi. Det bliver guf til nysgerrige hjerner, energi til kroppen og<br />

fine ting lavet med hænderne.<br />

Astronomi: Vi rejser med kufferten i hånden ud i universet pakket med både flyverdragter og badebukser,<br />

„støder“ på varme meteorsværme undervejs, snakker i rundkreds om big bang og laver smukke planetlandskaber.<br />

Dinosaurer: Vi lytter og bevæger os som dyr igennem Jordens spændende og meget forskellige geologiske<br />

perioder, T-rex er på flugt fra meteoren fra det ydre rum, en fossil dinosaurknogle dukker op ud af det blå og<br />

børnene laver seje dinosaurlandskaber til.<br />

Geologi: Børnene udfører bjergartsgymnastik, ser på krystaller og stenshow med lup og laver fine geologilandskaber.<br />

Alder 4 - 6 år<br />

Hvor I <strong>dag</strong>institutionen<br />

Antal 12 - 15 børn med voksne<br />

Varighed 2 <strong>dag</strong>e kl. 9.30 - 11.00<br />

Periode Nov. uge 46, 47 i 2013 og mar. uge 11 i 2014<br />

Forberedelse • Daginstitutionen vælger ét af de tre temaer, og meddeler det ved tilmeldingen.<br />

Lokalekrav Lokale til at bevæge sig i og lokale til billedkunst med adgang til vand.<br />

Teknik CD afspiller, evt. overheadprojektor.<br />

Formål At imødekomme børnenes nysgerrighed og videbegærlighed med faktuel viden formidlet<br />

i et sjovt samspil af gymnastiklege, mundtlig fortælling via genstande og billeder, så krop,<br />

hænder og hoved bliver aktiveret bredt i børnegruppen.<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske Temaerne barnets alsidige og personlige udvikling og sproglige udvikling tilgodeses<br />

læreplaner i dette fortællende og fantasifulde billedkunstforløb byggende på naturen og naturfænomener.<br />

Ideer til<br />

læringsforløb<br />

Dette kan være kick off til et større projekt – „Kend din fortid“ eller „Kend dit univers“.<br />

Underviser Underviser multikunstner Henriette Brun. www.henriettesnarrestreger.dk<br />

Pris 600 kr.<br />

21


som fisken i vandet eller fuglen på himlen<br />

– en filmworkshop<br />

Børnene er filminstruktører for en <strong>dag</strong> og skal lave deres egne stop-motion animerede film over temaet fisk<br />

eller fugl. Børnene laver fisk eller fugle – i form af collager, som skal laves ud af alverdens materialer. Vi laver<br />

efterfølgende en fælles storyline som eks. kunne være at den lille fisk bliver spist af den større fisk, som<br />

bliver spist af den store fisk.<br />

Børnene animerer deres fugle og fiskehistorier og får herigennem en forståelse for filmprocessen, når deres<br />

fugl eller fiskekarakterer får liv. Instruktøren redigerer filmene færdige, og børnene kan efterfølgende se<br />

deres film på YouTube.<br />

Alder 4 - 6 år<br />

Hvor På <strong>Kulturskolerne</strong>, Billedkunst 2, 2.sal<br />

Antal 12 børn<br />

Varighed Kl. 9.30 - 12.30<br />

Periode Sept. uge 38 i 2013 og mar. uge 10 i 2014<br />

Forberedelse • Børnene kan med fordel have set på og talt om fisk og fugle. I er også velkomne til at<br />

medbringe bøger eller billeder.<br />

Forløbet Vi kigger på fugle og fiskearter, og animerer de historier, som viser sig i den forbindelse.<br />

Der arbejdes med billede, lyd og bevægelse, og børnene arbejder med alverdens forskellige<br />

dimser og dutter til skabelse af deres figurer.<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske Temaerne barnets alsidige personlige udvikling er i spil i mødet med filmmediet som<br />

læreplaner kulturel udtryksform. Barnets sproglige udvikling udfordres tillige i formidlingen af<br />

deres historie.<br />

Ideer til<br />

læringsforløb<br />

Arbejdet med billed-collager af alverdens materialer kan inspirere billedmageri i hver<strong>dag</strong>en.<br />

Underviser Animations-instruktør Rikke Hallund, uddannet på den danske filmskole. Rikke er leder af<br />

filmskolen i Hundested under Kulturskolen i Halsnæs. Filmeksempler på alverdens børnesange<br />

kan ses på www.hundestedfilmskole.dk<br />

Pris 600 kr.<br />

23


Musikalsk lege<strong>dag</strong><br />

Børnene lærer nye sange og bevægelseslege, samtidig med at de får mulighed for at synge nogle af de<br />

sange, som de kender i forvejen.<br />

Børnene deltager aktivt med at lave lydkulisser til Hardys historier.<br />

Hardy er født blind, hvilket han inkluderer som overraskelsesmoment i lege<strong>dag</strong>en. Hardy fortæller om livet<br />

uden syn, og børnene får mulighed for at stille spørgsmål.<br />

På en musikalsk lege<strong>dag</strong> vil der være mulighed for CD indspilning efter aftale. Indspilningen foregår på professionelt<br />

udstyr.<br />

Alder 4 - 6 år<br />

Hvor På <strong>Kulturskolerne</strong>, store sal<br />

Antal 15 - 20 børn<br />

Varighed 1 <strong>dag</strong> á 1½ time<br />

Periode Nov. uge 47 i 2013 og feb. uge 9 i 2014 kl. 10.00 - 11.00<br />

Forberedelse • Ingen – det at Hardy Marco er blind skal være en overraskelse.<br />

Formål At give børnene intense og professionelle musikoplevelser<br />

At bidrage til at børnene gennem hele livet oplever mange slags musik. Fortællingerne og<br />

mødet med Hardy rummer forskellige temaer, som børnene ofte har mange gode og dybe<br />

tanker om.<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske Temaerne barnets alsidige og personlige udvikling, krop og bevægelse, kulturelle<br />

læreplaner udtryksformer og værdier samt sproglige og sociale kompetencer indgår.<br />

Ideer til<br />

læringsforløb<br />

Der er mulighed for at arbejde videre med den musiske dimension og fortællingen.<br />

Underviser Musiklærer og musiker Hardy Marco<br />

Pris 400 kr.<br />

25


skrotrobot<br />

Når vi bygger Skrotrobotter er der ikke noget, der er grimt, ikke noget der er pænt, det er bare mærkeligt på<br />

den fede måde! Med limpistoler, farvet papir og tuscher genopstår æggebakker, mælkekartoner og skruelåg<br />

som fantastiske figurer, med hver deres personlighed.<br />

Alder 4 - 6 år<br />

Hvor I <strong>dag</strong>institutionen<br />

Antal 12 børn med voksne<br />

Varighed 2 <strong>dag</strong>e<br />

Periode Sept. uge 37, 38 i 2013 og jan., feb. uge 5, 6 i 2014<br />

Forberedelse • Indsamling af skraldemateriale. Inspirationsliste udleveres ved tilmelding<br />

Formål Børnene skaber en levende og udtryksfuld figur af helt almindeligt hver<strong>dag</strong>skrald og lærer<br />

på den måde en kreativ process helt fri for konventioner og indgroede forestillinger.<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske<br />

læreplaner<br />

Ideer til<br />

læringsforløb<br />

Vi arbejder med de mange former, der omgiver os til <strong>dag</strong>lig, sammensætter dem på nye<br />

sjove måder og giver kreativeteten frit spil. Der er ikke nogen facitliste, når vi bygger Skrotrobotter,<br />

for Skrotrobotter er ligeså forskellige, som de børn der bygger dem. Gennem de<br />

valg vi tager i processen, ofte helt spontane og underbevidste, bliver vores kunstværker til.<br />

Temaerne barnets alsidige og personlige udvikling og sproglig udvikling tilgodeses i<br />

dette fortællende og fantasifulde billedkunstforløb.<br />

Billedkunstforløb med alskens skrammel og genbrug. Der kan bygges masker og miniaturehuse<br />

eller kæmpe borge.<br />

Underviser Børnene kender måske Annika Øyrabø fra Sommersummarum, hvor hun sidste år byggede<br />

Skrotrobotter og andre ting af skrald. Annika arbejder som illustrator og kunstner og<br />

er uddannet på Danmarks Designskole. Annika har udgivet flere bøger senest Schrottroboter,<br />

Papkühe & Co.udgivet af Beltz og Gelberg. www.annikaoyrabo.dk<br />

Pris 500 kr.<br />

27


Karlen og høstkællingen<br />

– om livet på gården i gamle <strong>dag</strong>e<br />

For 100 år siden var Gentofte en landbrugskommune med mange gårde. Hvordan mon det var at vokse op<br />

på en gård?<br />

Børnene starter i en „historiestue“ med historiske billeder og fortællinger om livet på landet. Vi tager udgangspunkt<br />

i det sted, hvor børnehaven ligger og fortæller om, hvilken gård, der engang lå her. Børnene<br />

hører om landbruget, arbejdet på gårdene, høsten, og hvordan det var at være barn på en gård. Historierne<br />

er enkle og illustreres af enkle rekvisitter, fx legetøj, og vi drager paralleller til noget de kender, fx Emil fra<br />

Lønneberg. Efter historiestuen prøver børnene at blive klædt ud som børn på en gård for ca. 100 år siden,<br />

de maler korn til mel, og til sidst leger vi lege fra gamle <strong>dag</strong>e, som gerne foregår udendørs. Vi laver fx sækkeløb,<br />

triller med tøndebånd og leger gamle sanglege. Alle børn får mulighed for at prøve det hele. Dagen<br />

afsluttes fælles med fedtemadder. Vi snakker om forskellen på mad i <strong>dag</strong> og for ca. 100 år siden og evaluerer<br />

<strong>dag</strong>en.<br />

Alder 4 - 6 år<br />

Hvor I <strong>dag</strong>institutionen indendørs og udendørs<br />

Antal 20 - 30 børn<br />

Varighed Én <strong>dag</strong> kl. 9.00 - 12.00<br />

Periode Aug. - dec. i 2013 og jan. - maj i 2014. Aftales individuelt<br />

Forberedelse • Ingen<br />

Formål Børnene får en forståelse af og fortrolighed med deres kulturarv. De får indblik i hvordan<br />

deres by og lokalområde engang har set ud, og i hvordan det var at være barn på landet.<br />

Workshoppen vil vække børnenes naturlige nysgerrighed og interesse for, hvordan deres<br />

egen hver<strong>dag</strong> og liv smager, lugter og føles.<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske Temaerne sættes i historisk perspektiv og vil stimulere børnene i deres alsidige og per­<br />

læreplaner sonlige udvikling, deres sociale og sproglige kompetencer. Der vil blive lagt vægt på<br />

krop og bevægelse som sanselig tilgang til verden. Det vil blive anskueliggjort, hvordan<br />

natur og kultur til forskellige tider skaber rum for leg. Besøget fra Lokalhistorisk Arkiv er<br />

også repræsentativt for kulturelle udtryksformer og værdier.<br />

Ideer til Børnene kan arbejde videre med: „Mad fra gamle <strong>dag</strong>e“, „Lav dit eget stamtræ“,<br />

læringsforløb „Gården og dyrene“, museumsbesøg for eksempel på Frilandsmuseet, m.m.<br />

Underviser To medarbejdere ved Lokalhistorisk Arkiv<br />

Pris 400 kr.<br />

29


stomp – for sjov!<br />

STOMP er en slags musik, der er lige her, lige der og alle vegne og den kan skabes med hvad som helst.<br />

Også inde på din stue i børnehaven eller hjemme i dit køkken. Har du før prøvet at spille på væggen? Eller<br />

på en cykel? Eller lave musik med fødderne? Så glæd dig !<br />

Alder 4 - 6 år<br />

Hvor I <strong>dag</strong>institutionen.<br />

Antal 10 - 15 børn med voksen<br />

Varighed Ca. 45 minutter<br />

Periode Sept. - dec. 2013 og jan. - maj 2014<br />

Forberedelse • Tøj og sko til børnene de nemt kan bevæge sig i.<br />

Forløbet Børnene vil opleve at lege, bruge fantasien og koncentrere sig i det store fællesskab.<br />

Vi spiller, synger og danser.<br />

Formål At give børnene nye udfordringer omkring og med musikken. Vise børnene veje til at opleve<br />

musik og skabe den selv. Udvikle deres nysgerrighed overfor lyd, rytmer, remser og<br />

bevægelse.<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske Det styrker barnets mulighed for og lyst til at udtrykke sig selv, og det åbner op for barnets<br />

læreplaner evne til lydhørhed overfor andre. Det viser barnet betydningen af at være i et fællesskab<br />

og samtidig mærke sin egen lyst og energi. Temaerne barnets alsidige og personlige<br />

udvikling, krop og bevægelse er sat i spil.<br />

Ideer til At sætte fokus på at sanseoplevelser kan give inspiration til opbygningen af rum i institu-<br />

læringsforløb tionen f. eks. legepladsen. Det kan overvejes, hvordan man kan overraske og stimulere<br />

med varierede belægningsstrukturer, planter med dufte og bevægelige mobiler, der leger<br />

med lys og lyd.<br />

Underviser Kirsten Juul Seidenfaden. Komponist og musikpæ<strong>dag</strong>og. www.ligeioeret.dk<br />

eller www.sangdansogspil.dk<br />

Pris 500 kr.<br />

31


Besøg i billedhuggerens værksted<br />

Børnene får en rundvisning og ser skulpturer, som er i gang og færdige ting – især portrætter. Kathrine<br />

Moseholm giver en kort introduktion til sin metode – og børnene får en klump ler og værktøj og de modellerer<br />

et hoved hver. Undervejs snakker vi om, hvorfor et hoved ser ud, som det gør – og hvordan det kan<br />

være, vi kan se forskel på hinanden.<br />

Alder 5 - 6 år<br />

Hvor I billedhuggerens værksted<br />

Skovrankevej 8, 2820 Gentofte<br />

Antal 12 børn med voksne<br />

Varighed Kl. 9.30 - 11.00<br />

Periode Nov. uge 48 i 2013 og jan. uge 3 i 2014<br />

Forberedelse • Tingene kan tørre i værkstedet eller straks bringes til institutionen. Det påhviler institutionen,<br />

at bringe børnenes værker hjem.<br />

• Der er ikke mulighed for at brænde leret, men et hoved kan godt holde alligevel.<br />

Pæ<strong>dag</strong>ogiske De kulturelle udtryksformer, personlig og kropslig forståelse, og motoriske og san-<br />

læreplaner semæssige kompetencer som øje/håndkoordinationer, følesans og motorik kommer i spil<br />

her. Der arbejdes rumligt i 3 dimensioner.<br />

Den alsidige personlighedsudvikling er i spil – „hvilket hoved, vil jeg portrættere – en<br />

jeg kender – mig selv – hvilke følelser bringer det frem?“<br />

Ideer til Der kan med fordel arbejdes videre med temaer som: „Mine skulpturer – andres skulpturer“.<br />

læringsforløb Vores parker i kommunen har mange eksempler på skulpturer, der er værd at se nærmere på.<br />

„Dit ansigt og mit ansigt“. „Ansigt og udtryk“. Der kan arbejdes med stemninger, følelser,<br />

kommunikation, dramatik og tegning af portrætter.<br />

Underviser Billedhugger Kathrine Schrøder Moseholm. www.buste.dk<br />

Pris 500 kr.<br />

33


andre tilbud på <strong>Kulturskolerne</strong><br />

Musikskolen tilbyder rytmikforløb i <strong>dag</strong>institutionen<br />

Gentofte Musikskole tilbyder rytmikforløb over tre måneder til <strong>dag</strong>institutionerne, hvor Musikskolens lærer<br />

kommer ud til jeres institution.<br />

I rytmikundervisningen bliver børnenes musikalitet, sanser, motorik, fantasi og sociale kompetencer trænet<br />

og udviklet, og der vil blive arbejdet med musikkens grundbegreber såsom rytme og puls. Undervisningen<br />

vil være baseret på sange og lege af både nyere og ældre dato. Læringsforløbet kan også være til inspiration<br />

for de deltagende medarbejdere i institutionen og give lyst til at videreføre aktiviteterne efter forløbets afslutning.<br />

Det er nødvendigt, at I har et lokale, hvor undervisningen kan foregå – et lokale med god plads til at bevæge<br />

sig – og gerne tomt, idet møbler m.m. kan virke forstyrrende for børnene. Undervisningen kan evt. også<br />

foregå på <strong>Kulturskolerne</strong>.<br />

Antal Der kan være op til 12 jævnaldrene børn på et hold ledsaget af højst 4 af jeres institutions<br />

medarbejdere.<br />

Varighed I alt 11 undervisningsgange – én formid<strong>dag</strong> om ugen i tre måneder. Der kan som minimum<br />

bestilles 90 minutters undervisning pr. gang, som kan deles op i hold på 45 minutter<br />

for børnehavebørn, mens 30 minutter pr. hold ofte er nok for vuggestuebørn. De endelige<br />

holddelinger aftales med læreren efter individuelle ønsker og behov.<br />

Pris Et forløb som ovenfor beskrevet koster i alt: 4.990 kr.<br />

Kontakt os og få et tilbud, hvis I ønsker et andet undervisningsforløb.<br />

Kontakt Musikskolen for mere udførlig information, spørgsmål eller tilbud om andet undervisningsforløb<br />

Gentofte Musikskole<br />

Lars Henning Jensen<br />

Souschef<br />

39 98 50 82<br />

lahj@gentofte.dk<br />

35


Kulturpakker 2013 - 2014<br />

tilmelding<br />

Hver enkelt <strong>dag</strong>institution kan indenfor den relevante aldersgruppe frit ønske netop de forløb,<br />

der passer bedst til deres aktiviteter i øvrigt.<br />

Kulturpakkerne kan søges i perioden fra den 4. april 2013 til den 25. april 2013<br />

Herefter fordeler vi pakkerne i forhold til jeres prioriteringer og tager højde for at såvel små<br />

som store institutioner, nye som „gamle“ brugere af Kulturpakkerne bliver tilgodeset.<br />

Tilmeldingen er bindende.<br />

Tilmelding her:<br />

www.kulturskolerne.dk/kulturpakker<br />

Efter tilmeldingen den 25. april får I hurtigst muligt en bekræftelse på de tildelte<br />

Kulturpakker sammen med betalingsoplysninger og øvrige relevante oplysninger.<br />

Spørgsmål kan rettes til:<br />

Anne-Grete Lænkholm<br />

Afdelingsleder<br />

39 98 50 83<br />

annl@gentofte.dk<br />

Duntzfelts Alle 8, 2900 Hellerup Vi<br />

Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS<br />

ses!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!