26.07.2013 Views

brochure dag 13.14 - Kulturskolerne

brochure dag 13.14 - Kulturskolerne

brochure dag 13.14 - Kulturskolerne

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kulturpakker

2013 - 2014

Gentofte Kommune

daginstitutioner


Forsidefotos: Annika Øyrabø


Kunst og kultur til gentoftes børn

I Gentofte Kommune ønsker vi, at vores børn møder kunst og kultur i deres hverdag.

Derfor har vi udviklet et bredt kulturtilbud, der spænder lige fra børnekulturugerne,

undervisning på musik-, drama-, billed- og forfatterskolen til bibliotekernes mange tilbud.

Kulturpakkerne er et af disse mange kulturtilbud, hvor børnene i høj grad møder kunsten

og kulturen. Kulturpakkerne er kreative undervisningsforløb og oplevelser inden for

musik, billedkunst, dans, drama og lokal kulturarv. Kulturpakkerne er udviklet af Kulturskolerne

i et vigtigt samspil med kommunens daginstitutioner. De følger de pædagogiske

læreplaner og er tænkt som et supplement til den daglige læring, hvor kreativitet,

kunst og leg indgår som en selvfølgelighed.

Forskning viser, at børn og unge får et stort udbytte både følelsesmæssigt, socialt og

intellektuelt ved at møde kunstnere og kunst i hverdagen. Kulturpakkerne tilbyder en

bred pallet af klassiske og helt nye kunstudtryk, der kan udvikle kreativitet, skabende

evner og fællesskab hos kommunens børn. Underviserne er professionelle og udøvende

kunstnere, som er blandt de bedste på deres område.

Vi glæder os til at byde jer og jeres børn velkomne – og håber, at det vil danne basis

for gode oplevelser med kunst, kultur, læring og kreativitet.

Med venlig hilsen

Hans Toft

Borgmester

3


Kulturpakker til daginstitutioner 2013 - 2014

Daginstitutioner Kunstart Alder Pris Kalenderoversigt Sted Side

Vuggestue, dagpleje

EventyrYoga (1 dag) Krop og

bevægelse

BabyJazz (1 dag) Musik og

bevægelse

En skov af farver

(2 dage)

Vuggestue og børnehave

Sanseworkshop

(1 dag)

2 - 3 år Kr. 300 2013: Nov. - dec.

2014: Jan. - maj

0 - 3 år Kr. 400 2013: Okt. uge 41

2014: Feb. uge 9

Billedkunst 2 - 3 år Kr. 600 2013: Sept. - dec.

2014: Apr. - maj

Billedkunst 2½ - 3 år

4 - 5 år

Actionmaleri (1 dag) Billedkunst 2 - 3 år

3 - 5 år

Børnehave

Flyvende fugle

(2 dage)

Vil I se min balletsko

(1 dag)

Kr. 400 2013: Nov. uge 47

2014: Feb. uge 8

Kr. 400 2013: Okt. uge 43

2014: Maj uge 19

Billedkunst 3 - 6 år Kr. 600 2013: Sept. - okt.

2014: Apr. - maj

Dans 3 - 6 år Kr. 500 2013: Sept. uge 36

(kl. 9.30 - 11.00 eller kl. 11.30 - 13.00)

2014: Jan. uge 2

(kl. 9.30 - 11.00 eller kl. 11.30 - 13.00)

Hip Hop (1 dag) Dans 4 - 6 år Kr. 500 2013: Okt. uge 41

(kl. 9.30 - 11.00 eller kl. 11.30 - 13.00)

2014: Mar. uge 12

(kl. 9.30 - 11.00 eller kl. 11.30 - 13.00)

Naturvidenskab for

små hjerner (2 dage)

Som fisken i vandet …

(1 dag)

Musikalsk legedag

(1 dag)

Billedkunst

og natur

4 - 6 år Kr. 500 2013: Nov. uge 46, 47

2014: Mar. uge 11

Medier 4 - 6 år Kr. 600 2013: Sept. uge 38

2014: Mar. uge 10

Musik og

drama

4 - 6 år Kr. 400 2013: Nov. uge 47

2014: Feb. uge 9

Daginstitutionen 7

Daginstitutionen 9

Daginstitutionen 11

Daginstitutionen 12

Kultur skolerne 13

Daginstitutionen 15

Kultur skolerne 17

Kultur skolerne 19

Daginstitutionen 21

Kultur skolerne 23

Kultur skolerne 25


Vi er fleksible med hensyn til tidspunkter; datoen ønsker I indenfor de angivne

rammer, og det endelige tidspunkt på dagen afpasser I med kunstneren.

Kunstnerens udspil forudsætter, at personalet, der følger børnene, understøtter

børnenes aktiviteter.

Daginstitutioner Kunstart Alder Pris Kalenderoversigt Sted Side

SkrotRobot (2 dage) Billedkunst 4 - 6 år Kr. 600 2013: Sept. uge 37, 38

2014: Feb. uge 5, 6

Karlen og høstkællingen

(1 dag)

Kulturarv 4 - 6 år Kr. 400 2013: Aug. - dec.

2014: Jan. - maj

Stomp for sjov (1 dag) Musik 4 - 6 år Kr. 500 2013: Sept. - dec.

2014: Jan. - maj

Besøg i billedhuggerens

værksted (1 dag)

Billedkunst 5 - 6 år Kr. 500 2013: Nov. uge 48

2014: Jan. uge 3

Daginstitutionen 27

Daginstitutionen 29

Daginstitutionen 31

Billedhuggerens

værksted

Andre tilbud - - - - - 35

33

5


eventyrYoga

EventyrYoga er yoga, dans og historiefortælling i ét, hvor vi leger med kroppen, sproget og fantasien, og

giver børnene mulighed for at udtrykke en indre verden gennem deres krop.

Vi danser slow-dance og yoga-disco. Vi finder jordforbindelse i træet og strækker os mod himlen på bjerget.

Vi tager på regnbuerejse og møder dyr og fremmede kulturer, og når vi bliver trætte, lægger vi os ned og

mærker energien falde til ro i kroppen.

Vi samler sindet, mærker åndedrættet bølge igennem os – og så fortæller vi måske en historie mere med

vilde vulkaner, flyvende planeter og den magiske solkonge.

Alder 2 - 3 år

Hvor I daginstitutionen

Antal 8 - 10 børn med voksne

Varighed 45 minutter. Der planlægges to besøg om dagen f.eks. kl. 9.15 og 10.15

Periode Nov. - dec. i 2013 og jan. - maj i 2014

Forberedelse • Børnene samles i et lokale / på en stue, hvor der er plads til bevægelse.

• Tidspunktet indenfor den fastlagte dag aftales med underviseren.

Forløbet EventyrYoga er yoga, dans og historiefortælling i ét, hvor vi leger med kroppen, sproget og

fantasien og giver børnene mulighed for at udtrykke en indre verden gennem deres krop.

Formål Med EventyrYoga skaber vi sammen med børnene et rum, hvor de kan finde ind til sig

selv. Børnene opbygger styrke og fleksibilitet, og de arbejder med deres balance, koordinationsevne

og motorik. Gennem historiefortællingen udvikler de deres fantasi og kreativitet

og i dansen sættes kroppen fri. Det handler om at give børnene mulighed for at hvile i

sig selv og lære at forstå sig selv i relation til omverdenen.

dagogiske

læreplaner

Børnene får her mulighed for gennem krop og bevægelse at være musiske og hermed

at udvikle identitet og sociale kompetencer. Børnene tager aktivt del i og får oplevelser

indenfor kulturelle udtryksformer og værdier gennem den sanselige tilgang til kroppen

og historiefortællingen.

Underviser Yogalærer og journalist Pernille Enggaard. www.eventyryoga.dk

Pris 300 kr.

7


BabyJazz

Rokkende og rullende, lyttende og lullende, kravlende og savlende, dansende og drømmende medvirker de

helt små verdensborgere i en spillevende BabyJazz koncert, der er fuld af baliklokker, guitarstrengeleg, sigøjnerjazz,

brazilrytmer, og de melodier der opstår helt spontant undervejs … hvis ellers guitaren vil vågne.

Alder 0 - 3 år

Hvor I daginstitutionen indendørs og udendørs

Antal Max. 50 børn

Varighed Ca. 45 minutter

Periode Uge 41 2013 og uge 9 i 2014

Forberedelse Ingen.

I får tilsendt postkort af Sille og Palle, så børnene kan se, hvem de skal spille musik og

synge sammen med. Der opfølges med en CD til institutionen, så musikken kan leve videre

og på den måde få oplevelsen til at vare længere efter koncerten.

Formål At give børnene en varm, kærlig og livgivende musikalsk oplevelse, der åbner op for dans,

glæde og samvær og samtidig styrker børnenes motorik, koncentrationsevne og fællesskabsfølelse.

dagogiske Temaerne barnets alsidige og personlige udvikling, krop og bevægelse, kulturelle ud­

læreplaner tryksformer og værdier samt sproglige og sociale kompetencer indgår. I mødet med

musikken skabes glæde og følelser sættes i spil, og børnene udvikler identitet og sociale

kompetencer.

Ideer til Forløbet kan give inspiration til, at man aktivt udforsker og lytter til anderledes musikgen-

læringsforløb rer, end man plejer i hverdagen.

Underviser Sille Grønberg og Palle Windfeldt er to af landets mest rutinerede musikere in- den for

koncerter for børn. Nogen kender dem måske allerede fra bandet DJANZZ eller LYDLAND

eller som musikerne og komponisterne bag DR’s populære børnetime ROSA FRA ROULA-

DEGADE. www.sillegronberg.dk

Pris 400 kr.

9


en skov af farver

Børnene arbejder med farver, ler og træ og skaber selv deres egne skulpturelle træer.

Vi snakker om store træer i skoven og de små ting i skovbunden. Vi maler pindene, de selv har indsamlet.

Vi arbejder rumligt, tredimensionalt og ser tingene fra alle sider. Med ler vokser formerne frem og bliver til

alt det, som krible-krabler i skoven. Der lægges vægt på den sanselige tilgang til det bløde ler, som formes,

trilles og rulles.

Næste dag samles pindene til de flotteste træer og der males videre på hvert enkelt træ.

De farvede pinde stikkes i leret og bliver til træerne i skoven.

Alder 2 - 3 år

Hvor I daginstitutionen

Antal 12 - 15 børn med voksne

Varighed 2 dage kl. 9 - 11. Børnene deles i to lige store grupper. Forløbet tager ca. 1 time pr. gruppe

børn

Periode Sept. - dec. i 2013 apr. - maj i 2014

Forberedelse • At sammensætte børnene i de to grupper så de passer sammen aldersmæssigt.

• Indsamling af pinde, kviste.

• Gåtur – snak om træer, holde om et træ, mærke på et træ.

Formål At børnene får en sanseoplevelse og mulighed for at undersøge former og farver

At børnene får kendskab til forskellige materialer

At børnene får oplevelsen af, at det, de hver især har samlet, sætter spor i deres erindring

dagogiske

læreplaner

Ideer til

læringsforløb

Temaerne barnets alsidige og personlige udvikling og sproglige udvikling tilgodeses

i dette fortællende og fantasifulde billedkunstforløb byggende på naturen og naturfænomener.

Forløbet kan give inspiration til gode oplevelser i naturen evt. i samarbejde med naturvejlederen.

Underviser Hanne Ravn Hermansen eller Tine Jakobsen www.kromosom.dk og www.tinejakobsen.dk

Pris 600 kr.

11


12

sanseworkshop

Gennem sanselige historier, med sure sokker, appelsin på flaske, glatte muslinger og noprede krokodilleskind,

kattens balancebane, støvkunst og smukke kalejdoskoper guider Henriette børnene igennem

sansernes verden. Forløbet tilrettelægges efter aldersgruppen.

Alder 2½ - 3 år, 4 - 5 år

Hvor I daginstitutionen

Antal Max.12 børn med voksne

Varighed 1 - 1½ time

Periode Nov. uge 47 i 2013 og feb. uge 8 i 2014

Forberedelse • Børnene skal medbringe en ting, som betyder meget for dem.

Formål Med denne workshop får børnene redskaber til at optimere oplevelsen og brugen af sanserne

og med et sanseligt eftertryk efterlades deltageren med en lille smule ny magisk og

forunderlig følelse indeni. Undervisningen er baseret på den nyeste viden omkring hjernen

og brugen af sanserne.

Forløbet Børnene tegner til musik i forskellige hastigheder og mærker kulden i et indendørs snevejr.

Børnene prøver mange varierede små legende øvelser, som gør, at selv de små kan holde

koncentrationen. Vi afslutter med lyden af ro og bløde strøg på kinden af lyserøde og leopardplettede

kaninskind.

dagogiske Sanseworkshoppen forholder sig til barnets alsidige personlige udvikling. Gennem mø-

læreplaner det med sanserne får børnene mulighed for at udvikle et stadigt mere nuanceret kendskab

til både sig selv og deres omverden.

Ideer til At sætte fokus på sanseoplevelser kan give inspiration til opbygningen af rum i institutio-

læringsforløb nen f.eks. legepladsen. Det kan overvejes, hvordan man kan overraske og stimulere med

varierede belægningsstrukturer, planter med dufte, bevægelige mobiler, der leger med lys

og lyd.

Underviser Maler Henriette Brun. www.henriettesnarrestreger.dk

Pris 400 kr.


actionmaleri

Dansende og kravlende hen over et kæmpe lærred på gulvet maler børnene et vildt og sanseligt maleri.

Børnene maler med sjove redskaber som grene, bildæk, fejekoste, vandpistoler og tennisbolde. Musikken

er klezmer, tibetanske klokker, jazz, havets bølger, rock og elektronisk musik. Farverne er rød, gul, blå, hvid,

sort, grøn og knald på med storbyens neonfarver og lidt guld. Det bliver et maleri fuldt af abstrakte strukturer

– flot og sejt på samme tid.

Institutionen kan efter workshoppen hænge maleriet op, hvis der er plads eller de små malere kan få deres

yndlingsbid klippet ud og med hjem.

Undervejs vil der være små levende historier om farver, kunst og små sanseting, der svarer til deltagernes

alder.

Alder 2 - 3 år, 3 - 5 år

Hvor På Kulturskolerne, billedkunst 2, 2. sal

Antal Max. 12 børn

Varighed 1 dag, 45 min. for de yngste og 1½ time for de ældste. Mødetid kl. 9.30

Periode Okt. uge 43 i 2013 og maj uge 19 i 2014

Forberedelse • Børnene tilmeldes fordelt indenfor de to aldersgrupper med henholdsvis 8 og max 12 børn.

• Husk malertøj (hele kroppen) (Alt tøj barnet har på er malertøj).

• Malerlærredet skal hentes efterfølgende, når det er tørt.

Formål At udforske og bevare en åbenhed for andre malerredskaber end pensler og at opleve at

der findes ukonventionelle måder at male på også ved at lægge maleriet på gulvet i stedet

for at sidde ved et bord

At opleve at en smule kontrolleret vildskab og bevægelse til musik giver en drivkraft til

maleriet. Det er et glad værksted, der giver humør og energi

dagogiske

læreplaner

Ideer til

læringsforløb

Selvom børn opfattes som fantasifulde væsner, har de ganske som voksne brug for inspiration

ud over, hvad deres egen fantasi kan skabe. Med børnenes eget blik for kulturelle

udtryksformer bliver der fyldt på med musik og lyd samt udfordret med eksperimenterende

„maleredskaber“.

Eksperimenterende maleforløb til musik og lyd med utraditionelle maleredskaber

Underviser Maler Henriette Brun. www.henriettesnarrestreger.dk

Pris 400 kr.

13


Flyvende fugle

Børnene maler hver især et stykke himmel, som sammensættes til en stor fælles himmel. I himlen flyver

fugle, der påsættes med tape, så de kan flyttes rundt og flyve i flok. Fuglene studeres, tegnes og males.

Den efterfølgende dag bygger vi fugle af skum, pap, farvet papir mm., der alle hænges op, så de flyver foran

himlen. Efter udstillingen kan børnene få deres himmelstykke og fugle med hjem.

Alder 3 - 6 år

Hvor I daginstitutionen

Antal 12 - 15 børn med voksne

Varighed 2 dage kl. 9 - 11. Børnene deles i to lige store grupper.

Forløbet tager ca. 1 time pr. gruppe børn.

Periode Sept. - okt. i 2013 apr. - maj i 2014

Forberedelse • At sammensætte børnene i de to grupper så de passer sammen aldersmæssigt.

Formål At børnene får en sanseoplevelse og mulighed for at undersøge former og farver.

At børnene får kendskab til forskellige materialer.

Kombinationen af to og tredimensionelt arbejde, styrker børnenes rumlige opfattelse.

dagogiske Temaerne barnets alsidige og personlige udvikling og sproglige udvikling tilgodeses

læreplaner i dette fortællende og fantasifulde billedkunstforløb byggende på naturen og naturfænomener.

Ideer til

læringsforløb

Der kan arbejdes videre med temaet fugle.

Underviser Hanne Ravn Hermansen, www.kromosom.dk, Tine Jakobsen www.tinejakobsen.dk

Pris 600 kr.

15


Vil i se min balletsko

En balletsko … den er så hård, at man kan banke på døren med den. Hov det banker, ind kommer en balletdanser!

Hej allesammen … Her er min sko … I må godt prøve den, men først skal vi danse og varme op …

Alder 3 - 6 år

Hvor På Kulturskolerne, store sal

Antal 20 - 25 børn.

Varighed 1 dag á 1½ time

Periode Sept. uge 36 i 2013 og jan. uge 2 i 2014, kl. 9.30 - 11.00 eller kl. 11.30 - 13.00

Forberedelse • Medbring tøj til at bevæge sig i og lidt at drikke og spise.

Forløb Vi danser til klassisk musik, world music, Disney. Vi leger ballettrinene ind med små historier

undervejs. Plié, piroetter, poesi!

Formål At give børnehavebørnene indsigt i den klassiske ballet og lade dem udtrykke sig i det sanselige

sprog og på legende vis fortælle gennem dansen.

dagogiske Temaet krop og bevægelse indgår i denne workshop, hvor indlevelsesevne, fantasi og

læreplaner leg er grundelementer.

Underviser Balletdanser Karina Elver. www.elverdance.com

Pris 500 kr.

17


Hip Hop

Hvad har kroppen af udtryksmuligheder? Børnene afprøver elementer fra kreativ dans og hiphop. Vi oplever

dansens muligheder gennem små funky hiphop-trinkombinationer, akrobatiske bevægelser og sjove elementer

over gulv. Vi oplever at kunne udtrykke dansebevægelser med flow, staccato og temposkift. Til slut sætter

vi noget af det sammen til en kort dans.

Alder 4 - 6 år

Hvor På Kulturskolerne, store sal

Antal 15 børn

Varighed 1 dag á 1½ time

Periode Okt. uge 41 i 2013 og mar. uge 12 i 2014, kl. 9.30 - 11.00 eller kl. 11.30 - 13.00

Forberedelse • Medbring tøj til at bevæge sig i og lidt at drikke og spise.

Formål At få børnehavebørnene på banen og lade dem udtrykke sig i det sanselige sprog, som

er deres i en ramme, hvor kønsopdelingen brydes, så piger og drenge på legende vis kan

fortælle gennem dansen. Et gennemgående tema i hele workshopforløbet er forholdet

mellem dans og rytme.

dagogiske Temaet krop og bevægelse indgår i denne kraftfulde workshop, hvor venskaber og leg er

læreplaner grundelementer.

Ideer til Man kan lave forløb om kroppen, hvor børnene lærer om kroppen udenpå og indeni og om

læringsforløb følelsernes fysiske udtryk.

Underviser Uppercut Danseteater. www.uppercutdance.dk

Pris 500 kr.

19


naturvidenskab for små hjerner og en skefuld kunst

Gennem bevægelse, dans, fortællinger, billeder, objekter og kunstopgaver formidles naturvidenskabelige

emner som astronomi, dinosaurer eller geologi. Det bliver guf til nysgerrige hjerner, energi til kroppen og

fine ting lavet med hænderne.

Astronomi: Vi rejser med kufferten i hånden ud i universet pakket med både flyverdragter og badebukser,

„støder“ på varme meteorsværme undervejs, snakker i rundkreds om big bang og laver smukke planetlandskaber.

Dinosaurer: Vi lytter og bevæger os som dyr igennem Jordens spændende og meget forskellige geologiske

perioder, T-rex er på flugt fra meteoren fra det ydre rum, en fossil dinosaurknogle dukker op ud af det blå og

børnene laver seje dinosaurlandskaber til.

Geologi: Børnene udfører bjergartsgymnastik, ser på krystaller og stenshow med lup og laver fine geologilandskaber.

Alder 4 - 6 år

Hvor I daginstitutionen

Antal 12 - 15 børn med voksne

Varighed 2 dage kl. 9.30 - 11.00

Periode Nov. uge 46, 47 i 2013 og mar. uge 11 i 2014

Forberedelse • Daginstitutionen vælger ét af de tre temaer, og meddeler det ved tilmeldingen.

Lokalekrav Lokale til at bevæge sig i og lokale til billedkunst med adgang til vand.

Teknik CD afspiller, evt. overheadprojektor.

Formål At imødekomme børnenes nysgerrighed og videbegærlighed med faktuel viden formidlet

i et sjovt samspil af gymnastiklege, mundtlig fortælling via genstande og billeder, så krop,

hænder og hoved bliver aktiveret bredt i børnegruppen.

dagogiske Temaerne barnets alsidige og personlige udvikling og sproglige udvikling tilgodeses

læreplaner i dette fortællende og fantasifulde billedkunstforløb byggende på naturen og naturfænomener.

Ideer til

læringsforløb

Dette kan være kick off til et større projekt – „Kend din fortid“ eller „Kend dit univers“.

Underviser Underviser multikunstner Henriette Brun. www.henriettesnarrestreger.dk

Pris 600 kr.

21


som fisken i vandet eller fuglen på himlen

– en filmworkshop

Børnene er filminstruktører for en dag og skal lave deres egne stop-motion animerede film over temaet fisk

eller fugl. Børnene laver fisk eller fugle – i form af collager, som skal laves ud af alverdens materialer. Vi laver

efterfølgende en fælles storyline som eks. kunne være at den lille fisk bliver spist af den større fisk, som

bliver spist af den store fisk.

Børnene animerer deres fugle og fiskehistorier og får herigennem en forståelse for filmprocessen, når deres

fugl eller fiskekarakterer får liv. Instruktøren redigerer filmene færdige, og børnene kan efterfølgende se

deres film på YouTube.

Alder 4 - 6 år

Hvor På Kulturskolerne, Billedkunst 2, 2.sal

Antal 12 børn

Varighed Kl. 9.30 - 12.30

Periode Sept. uge 38 i 2013 og mar. uge 10 i 2014

Forberedelse • Børnene kan med fordel have set på og talt om fisk og fugle. I er også velkomne til at

medbringe bøger eller billeder.

Forløbet Vi kigger på fugle og fiskearter, og animerer de historier, som viser sig i den forbindelse.

Der arbejdes med billede, lyd og bevægelse, og børnene arbejder med alverdens forskellige

dimser og dutter til skabelse af deres figurer.

dagogiske Temaerne barnets alsidige personlige udvikling er i spil i mødet med filmmediet som

læreplaner kulturel udtryksform. Barnets sproglige udvikling udfordres tillige i formidlingen af

deres historie.

Ideer til

læringsforløb

Arbejdet med billed-collager af alverdens materialer kan inspirere billedmageri i hverdagen.

Underviser Animations-instruktør Rikke Hallund, uddannet på den danske filmskole. Rikke er leder af

filmskolen i Hundested under Kulturskolen i Halsnæs. Filmeksempler på alverdens børnesange

kan ses på www.hundestedfilmskole.dk

Pris 600 kr.

23


Musikalsk legedag

Børnene lærer nye sange og bevægelseslege, samtidig med at de får mulighed for at synge nogle af de

sange, som de kender i forvejen.

Børnene deltager aktivt med at lave lydkulisser til Hardys historier.

Hardy er født blind, hvilket han inkluderer som overraskelsesmoment i legedagen. Hardy fortæller om livet

uden syn, og børnene får mulighed for at stille spørgsmål.

På en musikalsk legedag vil der være mulighed for CD indspilning efter aftale. Indspilningen foregår på professionelt

udstyr.

Alder 4 - 6 år

Hvor På Kulturskolerne, store sal

Antal 15 - 20 børn

Varighed 1 dag á 1½ time

Periode Nov. uge 47 i 2013 og feb. uge 9 i 2014 kl. 10.00 - 11.00

Forberedelse • Ingen – det at Hardy Marco er blind skal være en overraskelse.

Formål At give børnene intense og professionelle musikoplevelser

At bidrage til at børnene gennem hele livet oplever mange slags musik. Fortællingerne og

mødet med Hardy rummer forskellige temaer, som børnene ofte har mange gode og dybe

tanker om.

dagogiske Temaerne barnets alsidige og personlige udvikling, krop og bevægelse, kulturelle

læreplaner udtryksformer og værdier samt sproglige og sociale kompetencer indgår.

Ideer til

læringsforløb

Der er mulighed for at arbejde videre med den musiske dimension og fortællingen.

Underviser Musiklærer og musiker Hardy Marco

Pris 400 kr.

25


skrotrobot

Når vi bygger Skrotrobotter er der ikke noget, der er grimt, ikke noget der er pænt, det er bare mærkeligt på

den fede måde! Med limpistoler, farvet papir og tuscher genopstår æggebakker, mælkekartoner og skruelåg

som fantastiske figurer, med hver deres personlighed.

Alder 4 - 6 år

Hvor I daginstitutionen

Antal 12 børn med voksne

Varighed 2 dage

Periode Sept. uge 37, 38 i 2013 og jan., feb. uge 5, 6 i 2014

Forberedelse • Indsamling af skraldemateriale. Inspirationsliste udleveres ved tilmelding

Formål Børnene skaber en levende og udtryksfuld figur af helt almindeligt hverdagskrald og lærer

på den måde en kreativ process helt fri for konventioner og indgroede forestillinger.

dagogiske

læreplaner

Ideer til

læringsforløb

Vi arbejder med de mange former, der omgiver os til daglig, sammensætter dem på nye

sjove måder og giver kreativeteten frit spil. Der er ikke nogen facitliste, når vi bygger Skrotrobotter,

for Skrotrobotter er ligeså forskellige, som de børn der bygger dem. Gennem de

valg vi tager i processen, ofte helt spontane og underbevidste, bliver vores kunstværker til.

Temaerne barnets alsidige og personlige udvikling og sproglig udvikling tilgodeses i

dette fortællende og fantasifulde billedkunstforløb.

Billedkunstforløb med alskens skrammel og genbrug. Der kan bygges masker og miniaturehuse

eller kæmpe borge.

Underviser Børnene kender måske Annika Øyrabø fra Sommersummarum, hvor hun sidste år byggede

Skrotrobotter og andre ting af skrald. Annika arbejder som illustrator og kunstner og

er uddannet på Danmarks Designskole. Annika har udgivet flere bøger senest Schrottroboter,

Papkühe & Co.udgivet af Beltz og Gelberg. www.annikaoyrabo.dk

Pris 500 kr.

27


Karlen og høstkællingen

– om livet på gården i gamle dage

For 100 år siden var Gentofte en landbrugskommune med mange gårde. Hvordan mon det var at vokse op

på en gård?

Børnene starter i en „historiestue“ med historiske billeder og fortællinger om livet på landet. Vi tager udgangspunkt

i det sted, hvor børnehaven ligger og fortæller om, hvilken gård, der engang lå her. Børnene

hører om landbruget, arbejdet på gårdene, høsten, og hvordan det var at være barn på en gård. Historierne

er enkle og illustreres af enkle rekvisitter, fx legetøj, og vi drager paralleller til noget de kender, fx Emil fra

Lønneberg. Efter historiestuen prøver børnene at blive klædt ud som børn på en gård for ca. 100 år siden,

de maler korn til mel, og til sidst leger vi lege fra gamle dage, som gerne foregår udendørs. Vi laver fx sækkeløb,

triller med tøndebånd og leger gamle sanglege. Alle børn får mulighed for at prøve det hele. Dagen

afsluttes fælles med fedtemadder. Vi snakker om forskellen på mad i dag og for ca. 100 år siden og evaluerer

dagen.

Alder 4 - 6 år

Hvor I daginstitutionen indendørs og udendørs

Antal 20 - 30 børn

Varighed Én dag kl. 9.00 - 12.00

Periode Aug. - dec. i 2013 og jan. - maj i 2014. Aftales individuelt

Forberedelse • Ingen

Formål Børnene får en forståelse af og fortrolighed med deres kulturarv. De får indblik i hvordan

deres by og lokalområde engang har set ud, og i hvordan det var at være barn på landet.

Workshoppen vil vække børnenes naturlige nysgerrighed og interesse for, hvordan deres

egen hverdag og liv smager, lugter og føles.

dagogiske Temaerne sættes i historisk perspektiv og vil stimulere børnene i deres alsidige og per­

læreplaner sonlige udvikling, deres sociale og sproglige kompetencer. Der vil blive lagt vægt på

krop og bevægelse som sanselig tilgang til verden. Det vil blive anskueliggjort, hvordan

natur og kultur til forskellige tider skaber rum for leg. Besøget fra Lokalhistorisk Arkiv er

også repræsentativt for kulturelle udtryksformer og værdier.

Ideer til Børnene kan arbejde videre med: „Mad fra gamle dage“, „Lav dit eget stamtræ“,

læringsforløb „Gården og dyrene“, museumsbesøg for eksempel på Frilandsmuseet, m.m.

Underviser To medarbejdere ved Lokalhistorisk Arkiv

Pris 400 kr.

29


stomp – for sjov!

STOMP er en slags musik, der er lige her, lige der og alle vegne og den kan skabes med hvad som helst.

Også inde på din stue i børnehaven eller hjemme i dit køkken. Har du før prøvet at spille på væggen? Eller

på en cykel? Eller lave musik med fødderne? Så glæd dig !

Alder 4 - 6 år

Hvor I daginstitutionen.

Antal 10 - 15 børn med voksen

Varighed Ca. 45 minutter

Periode Sept. - dec. 2013 og jan. - maj 2014

Forberedelse • Tøj og sko til børnene de nemt kan bevæge sig i.

Forløbet Børnene vil opleve at lege, bruge fantasien og koncentrere sig i det store fællesskab.

Vi spiller, synger og danser.

Formål At give børnene nye udfordringer omkring og med musikken. Vise børnene veje til at opleve

musik og skabe den selv. Udvikle deres nysgerrighed overfor lyd, rytmer, remser og

bevægelse.

dagogiske Det styrker barnets mulighed for og lyst til at udtrykke sig selv, og det åbner op for barnets

læreplaner evne til lydhørhed overfor andre. Det viser barnet betydningen af at være i et fællesskab

og samtidig mærke sin egen lyst og energi. Temaerne barnets alsidige og personlige

udvikling, krop og bevægelse er sat i spil.

Ideer til At sætte fokus på at sanseoplevelser kan give inspiration til opbygningen af rum i institu-

læringsforløb tionen f. eks. legepladsen. Det kan overvejes, hvordan man kan overraske og stimulere

med varierede belægningsstrukturer, planter med dufte og bevægelige mobiler, der leger

med lys og lyd.

Underviser Kirsten Juul Seidenfaden. Komponist og musikpædagog. www.ligeioeret.dk

eller www.sangdansogspil.dk

Pris 500 kr.

31


Besøg i billedhuggerens værksted

Børnene får en rundvisning og ser skulpturer, som er i gang og færdige ting – især portrætter. Kathrine

Moseholm giver en kort introduktion til sin metode – og børnene får en klump ler og værktøj og de modellerer

et hoved hver. Undervejs snakker vi om, hvorfor et hoved ser ud, som det gør – og hvordan det kan

være, vi kan se forskel på hinanden.

Alder 5 - 6 år

Hvor I billedhuggerens værksted

Skovrankevej 8, 2820 Gentofte

Antal 12 børn med voksne

Varighed Kl. 9.30 - 11.00

Periode Nov. uge 48 i 2013 og jan. uge 3 i 2014

Forberedelse • Tingene kan tørre i værkstedet eller straks bringes til institutionen. Det påhviler institutionen,

at bringe børnenes værker hjem.

• Der er ikke mulighed for at brænde leret, men et hoved kan godt holde alligevel.

dagogiske De kulturelle udtryksformer, personlig og kropslig forståelse, og motoriske og san-

læreplaner semæssige kompetencer som øje/håndkoordinationer, følesans og motorik kommer i spil

her. Der arbejdes rumligt i 3 dimensioner.

Den alsidige personlighedsudvikling er i spil – „hvilket hoved, vil jeg portrættere – en

jeg kender – mig selv – hvilke følelser bringer det frem?“

Ideer til Der kan med fordel arbejdes videre med temaer som: „Mine skulpturer – andres skulpturer“.

læringsforløb Vores parker i kommunen har mange eksempler på skulpturer, der er værd at se nærmere på.

„Dit ansigt og mit ansigt“. „Ansigt og udtryk“. Der kan arbejdes med stemninger, følelser,

kommunikation, dramatik og tegning af portrætter.

Underviser Billedhugger Kathrine Schrøder Moseholm. www.buste.dk

Pris 500 kr.

33


andre tilbud på Kulturskolerne

Musikskolen tilbyder rytmikforløb i daginstitutionen

Gentofte Musikskole tilbyder rytmikforløb over tre måneder til daginstitutionerne, hvor Musikskolens lærer

kommer ud til jeres institution.

I rytmikundervisningen bliver børnenes musikalitet, sanser, motorik, fantasi og sociale kompetencer trænet

og udviklet, og der vil blive arbejdet med musikkens grundbegreber såsom rytme og puls. Undervisningen

vil være baseret på sange og lege af både nyere og ældre dato. Læringsforløbet kan også være til inspiration

for de deltagende medarbejdere i institutionen og give lyst til at videreføre aktiviteterne efter forløbets afslutning.

Det er nødvendigt, at I har et lokale, hvor undervisningen kan foregå – et lokale med god plads til at bevæge

sig – og gerne tomt, idet møbler m.m. kan virke forstyrrende for børnene. Undervisningen kan evt. også

foregå på Kulturskolerne.

Antal Der kan være op til 12 jævnaldrene børn på et hold ledsaget af højst 4 af jeres institutions

medarbejdere.

Varighed I alt 11 undervisningsgange – én formiddag om ugen i tre måneder. Der kan som minimum

bestilles 90 minutters undervisning pr. gang, som kan deles op i hold på 45 minutter

for børnehavebørn, mens 30 minutter pr. hold ofte er nok for vuggestuebørn. De endelige

holddelinger aftales med læreren efter individuelle ønsker og behov.

Pris Et forløb som ovenfor beskrevet koster i alt: 4.990 kr.

Kontakt os og få et tilbud, hvis I ønsker et andet undervisningsforløb.

Kontakt Musikskolen for mere udførlig information, spørgsmål eller tilbud om andet undervisningsforløb

Gentofte Musikskole

Lars Henning Jensen

Souschef

39 98 50 82

lahj@gentofte.dk

35


Kulturpakker 2013 - 2014

tilmelding

Hver enkelt daginstitution kan indenfor den relevante aldersgruppe frit ønske netop de forløb,

der passer bedst til deres aktiviteter i øvrigt.

Kulturpakkerne kan søges i perioden fra den 4. april 2013 til den 25. april 2013

Herefter fordeler vi pakkerne i forhold til jeres prioriteringer og tager højde for at såvel små

som store institutioner, nye som „gamle“ brugere af Kulturpakkerne bliver tilgodeset.

Tilmeldingen er bindende.

Tilmelding her:

www.kulturskolerne.dk/kulturpakker

Efter tilmeldingen den 25. april får I hurtigst muligt en bekræftelse på de tildelte

Kulturpakker sammen med betalingsoplysninger og øvrige relevante oplysninger.

Spørgsmål kan rettes til:

Anne-Grete Lænkholm

Afdelingsleder

39 98 50 83

annl@gentofte.dk

Duntzfelts Alle 8, 2900 Hellerup Vi

Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS

ses!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!