26.07.2013 Views

SKOLER - Kulturskolerne

SKOLER - Kulturskolerne

SKOLER - Kulturskolerne

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kulturpakker

2010 - 2011

GENTOFTE KOMMUNE

SKOLER


Kunst og kultur til børn og unge

I Gentofte Kommune ønsker vi, at børn og unge møder kunst og kultur i deres hverdag.

Kulturpakkerne er kreative undervisningsforløb og oplevelser indenfor musik,

billedkunst, dans, drama og litteratur samt lokal kulturarv formidlet af professionelle

kunstnere.

Kulturpakkerne er udarbejdet af Kulturskolerne i samarbejde med folkeskolerne og tænkt

som et supplement til den daglige undervisning, idet de relaterer sig til folkeskolens trinmål.

I sæsonen 2010 - 2011 er Kulturpakkerne som noget nyt inspireret af et samarbejde

med de lokale kunstmuseer Ordrupgaard og Øregaard Museum, hvor arkitektur og design

samt 1800-tallets kunst og kulturhistorie formidles i dialog med eleverne.

Med Kulturpakkerne er det vores hensigt at udvikle kreativitet og skabende evner hos

kommunens børn og unge og på den måde kvalifi cere dem som medspillere i nutidens

innovative samfund.

Med venlig hilsen

Hans Toft

Borgmester

3


4

Kulturpakker til skoler 2010 - 2011

Skoler Kunstart Klassetrin Pris Kalender oversigt Sted Side

Indskoling

Regnbuefarvedag

(1 dag)

Små komponister

(2 dage)

Danselaboratoriet

(1 dag)

Ind i den lokale

kulturarv (1 dag)

Mellemtrin

Nede på jorden

(1 uge)

Ind i den lokale

kulturarv (1 dag)

Forfatterskole

(1 dag)

Gospel

(1 modul)

Lommefi lm

(1 dag)

Billedkunst 0. - 3. klasse Kr. 500 2010: Okt. uge 40 og 41

2011: Feb. uge 6

Musik 1. - 3. klasse Kr. 800 2010: Sept. uge 37, 38

og 39

2011: Jan. uge 2 og 3

Mar. - apr. uge 12

og 13

Dans 0. - 3. klasse Kr. 500 2010: Aug. - sept. uge 35

og 36

2011: Maj uge 18 og 19

Kulturarv 0. - 2. klasse Kr. 400 2010: Aug. - dec.

2011: Jan. - maj

Kulturskolerne 7

Kulturskolerne 9

Kulturskolerne 11

På egen skole 13

Dans 4. klasse Kr. 1500 2010: Sept. uge 36 og 37 På egen skole 15

Kulturarv 3. - 5. klasse Kr. 400 2010: Aug. - dec.

2011: Jan. - maj

Litteratur 4. - 6. klasse Kr. 800 2010: Nov. uge 46

2011: Mar. uge 10

Musik 4. - 6. klasse Kr. 400 2010: Aug. - dec.

2011: Jan. - maj

Medier 4. - 6. klasse Kr. 600 2010: Sept. uge 36 og 37

2011: Feb. - mar. uge 9

og 11

På egen skole 13

Kulturskolerne 17

På egen skole 19

Kulturskolerne 29


Skoler Kunstart Klassetrin Pris Kalender oversigt Sted Side

Mellemtrin (fortsat)

På kanten af kaos

(1 dag)

Ud i det grønne

(1 dag)

Sukker og slaver

(1 dag)

Breakdance

(1 dag)

Finn Juhl og

hans hus (1 dag)

Udskoling

Lommefi lm

(1 dag)

Breakdance

(1 dag)

Finn Juhl og

hans hus (1 dag)

Billedkunst

/ kulturarv

Billedkunst

/ kulturarv

Billedkunst

/ kulturarv

4. - 6. klasse Kr. 500 2010: Nov. uge 46 og 47

2011: Jan. uge 3 og 4

4. - 6. klasse Kr. 500 2010: Nov. uge 46 og 47

2011: Jan. uge 3 og 4

4. - 6. klasse Kr. 500 2010: Nov. uge 46 og 47

2011: Jan. uge 3 og 4

Dans 4. - 6. klasse Kr. 500 2010: Nov. - dec. uge 48

og 49

2011: Feb. uge 5 og 6

Arkitktur

og design

Øregaard

Museum /

Kulturskolerne

Øregaard

Museum /

Kulturskolerne

Øregaard

Museum /

Kulturskolerne

Konsulentydelser

Kulturskolerne tilbyder udover pakkerne at stille vores kompetencer til rådighed efter jeres ønske. Det kan

være et særligt musikforløb, et kick-off til skolekomedien, en songwritercamp, en dans eller en scenografi ,

der kræver en specialist indenfor det kunstneriske område. Det kan aftales ved henvendelse til Kulturskolerne.

kulturskolerne@gentofte.dk

21

23

25

Kulturskolerne 27

6. klasse Kr. 500 2010: Okt. uge 36 Ordrupgaard

Museum

Medier 7. - 9. klasse Kr. 600 2010: Sept. uge 36 og 37

2011: Feb. - mar. uge 9

og 11

Dans 7. - 9. klasse Kr. 500 2010: Nov. - dec. uge 48

og 49

2011: Feb. uge 5 og 6

Arkitktur

og design

33

Kulturskolerne 29

Kulturskolerne 27

7. - 9. klasse Kr. 500 2010: Okt. uge 36 Ordrupgaard

Museum

33

5


Trinmål (1.- 3. klasse) Trinmål (0. klasse)

Billedkunst:

Eksperimentere med enkle teknikker, materialer og værktøjer

At stimulere kreativitet og fantasi og arbejde eksperimenterende

Natur og teknik:

Formidle egne resultater og erfaringer, bl.a. gennem tegning,

fortælling og dramatisering

Det praktisk/musiske:

Opleve og samtale om forskelligartede kunst og kulturindtryk

Udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang, drama,

spil på instrumenter, bevægelse, tale- og skriftsprog

Benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker

Samvær og samarbejde:

Tage initiativ og foretage valg, herunder fastholde valget

Fordybe sig både i individuelt arbejde og i samarbejde i større

og mindre grupper

Tale om egen arbejdsindsats og give udtryk for, om de har nået

de fastsatte mål.


Regnbuefarvedag

En dag hvor eleverne oplever, mærker og udforsker farvens muligheder.

Vi afprøver alle regnbuens farver, laver farveblandinger, farveregnestykker og maler vores egen regnbue.

Klassetrin 0. - 3. klasse

Hvor Kulturskolerne

Varighed Én dag, kl. 9 - 13

Periode Okt. uge 40 og 41 i 2010 og feb. uge 6 i 2011

Lærer opgaver Det er en god ide, at børnene er i arbejdstøj, og at de evt. medbringer en gammel

skjorte.

Praktisk hjælp undervejs.

Forløbet Vi starter med et stort fælles billede, hvor alle maler med hænderne, mærker konsistensen

og oplever, hvordan farverne glider sammen i alle regnbuens farver.

Dette billede får klassen med hjem enten i mindre dele til hver elev eller til en væg i klassen.

Dette udbringes med intern post, når det er tørt.

Derefter laver vi farveregnestykker, arbejder med primær farver og blander så mange farver

vi kan. Vi tilføjer hvidt, ser hvad der sker, blander en sort – måske eller næsten, hvis vi

er heldige.

Vi maler en regnbue.

Til slut klipper vi en by i silhuet til vores regnbue og klistrer den oven på regnbuen, når den

er tør.

Formål At give børnene en glæde og oplevelse ved farver.

At inspirere børnene til at udforske og eksperimentere med farver.

Fag Billedkunst, natur og teknik

Ideer til Projektet egner sig til samarbejde med GFO’en.

undervisningsforløb

Underviser Billedkunstner Hanne Raun Hermansen. www.kromosom.dk

Pris Pris: 500 kr.

7


Trinmål

Musik:

Deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse

Følge og holde en puls

Deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske fi gurer

Anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i

skabende musikalsk arbejde

Producere lydillustrationer og klangkulisser over rim, remser,

eventyr eller egne fortællinger

Komponere små rim, remser og sange

Lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer til

noget konkret

Udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse

Kende forskel på puls og rytme og høre forskel på dur og mol

Billedkunst:

Fremstille skitser og billeder på baggrund af følelser, fantasier

og iagttagelser

Tegne og male med vægt på fortælling


Små komponister

Tegn din musik og spil den. Inde i alle børn er der fyldt med musik! I mødet med komponisten bliver den

hørt. Børn ved selv, hvad de ved, og med fantasi tegner og maler de symboler for det, de har inden i sig og

skaber under vejledning deres eget musikalske værk.

Klassetrin 1. - 3. klasse

Hvor Kulturskolerne

Varighed Én workshop forløber over to dage, kl. 9 - 13

Én koncert varer fra kl. 10 - 11

Periode Sept. uge 37, 38 og 39 og nov. - dec. uge 47 og 48 i 2010

Jan. uge 2 og 3 og mar. - apr. uge 12 og 13 i 2011

Lærer opgaver Eleverne skal være tunet ind på at lytte til musik.

Eleverne kan have malet til ét af følgende musikstykker: Prokofi ev – Romeo og Julie,

Mussorgsky – Udstillingsbilleder, Stravinsky – Ildfuglen, Debussy – La Mer.

Eleverne skal medbringe tegningen til denne lytteøvelse: Åbn vinduet og lyt 1 min. til

gårdens eller gadens „symfoni”. Vælg én lyd, beskriv den og tegn den.

Hver elev medbringer desuden en ting efter eget valg, der kan bruges til at skabe lyd

som f. eks. et grydelåg, en rasle eller det instrument, han eller hun spiller på og medbring

tegningen fra lytteøvelsen.

Forløbet Børnene præsenteres for komponisten fra den klassiske verden og hører musik, som han

har komponeret. Børnene komponerer selv ud fra leg med lyd og lærer, hvordan lyd kan

vises med skriftlige tegn. Børnene spiller egne kompositioner for hinanden. Børnenes

kompositioner opføres af professionelle musikere i en afsluttende koncert for de involverede

klasser på Kulturskolerne.

Formål Eleverne deltager i legende musikalsk udfoldelse og indgår i sammenspil med enkle rytmiske

og melodiske fi gurer. De bruger krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i det

skabende musikalsk arbejde og producerer lydillustrationer og klangkulisser over egne fortællinger.

De lytter opmærksomt til korte musikstykker. Eleverne får mulighed for at opleve

og vurdere kunstnerisk kvalitet.

Fag Musik, billedkunst

Underviser Komponist og musiker Jesper Egelund Pedersen.

Komponist og musiker Peter Bruun.

Pris 800 kr.

9


Trinmål (1.- 3. klasse) Trinmål (0. klasse)

Musik:

Deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse

Deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer

Sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering

i fællesskab med andre

Fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer

Dansk:

Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel

Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst

samt i dramatisk form

Idræt:

Kontrollere grundlæggende bevægelser, først og fremmest gå,

løbe, hoppe, hinke, vende og dreje

Bruge spænding og afspænding

Anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer

Udtrykke forskellige fi gurer kropsligt

Dramatisere enkle historier

Kende og anerkende fysiske forskelle mellem sig selv og andre

Natur og teknik:

Undersøge enkle kropsfunktioner, herunder bevægeapparatet

Natur og naturfænomener:

Kende kroppen og være bevidst om forskellige kropsfunktioner

Det praktisk/musiske:

Opleve og samtale om forskelligartede kunst og kulturindtryk

Udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang, drama,

spil på instrumenter, bevægelse, tale- og skriftsprog

Bevægelse og motorik:

Beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed

Kombinere sproglige aktiviteter med fysiske handlinger

Samvær og samarbejde:

Komme med forslag til undervisningens indhold og foreslå

arbejdsformer og aktiviteter, der passer til indholdet, og opstille

enkle mål for eget arbejde

Tage initiativ og foretage valg, herunder fastholde valget

Fordybe sig både i individuelt arbejde og i samarbejde i større

og mindre grupper

Tale om egen arbejdsindsats og give udtryk for, om de har nået

de fastsatte mål.


Danselaboratoriet

Dans dig ind i et Sci-Fi eventyr – Sci-Fi koreografer og fremtidskomponister

Vi hopper ind i danseraketten og rejser ud i fremtiden. Kun fantasien sætter grænser! I grupper skaber vi

små Sci Fi danse- og musikhistorier. Gennem improvisation opstår fi nurlige dansefi gurer og nye lyde og musik

som sættes sammen til små korte danseteater forestillinger.

Klassetrin 0. - 3. klasse

Hvor Kulturskolerne

Varighed Én dag, kl. 9 - 13

Periode Aug. - sept. uge 35 og 39 i 2010 og maj. uge 18 og 19 i 2011

Lærer opgaver Medbring navneskilte og tøj til at bevæge sig i og gymnastiksko.

Ekstra at drikke og madpakke.

Lærerne medbringer evt. et videokamera til at fi lme de to afsluttende forestillinger.

Tal om genren science fi ction.

Lyt til anderledes musik og lyde for at inspirere til at tænke nyt og anderledes når der

skal komponeres fremtidsmusik.

Lærerne deltager aktivt.

Forløbet Børnene starter med fælles opvarmning, hvor kroppens sprog udforskes. Derefter improviseres

der på skift i to grupper sammen med henholdsvis musiker og danser, hvor der

skabes dans og fremtidsmusik. Til slut sættes det sammen til to små forestillinger, hvor

børnene er akkompagnetører og dansere til hinandens opførelser.

Formål At skabe dialogisk forståelse gennem dans og musik.

At udvikle bevægeapparatet og styrke hver enkelt elevs motorik og rytmesans.

At opleve glæden ved at bruge kroppen som udtryksmiddel.

Fag Musik, dansk, idræt, natur og teknik

Ideer til Inspiration til dans og bevægelse i andre fag.

undervisnings- Arbejd med bevægelsesimprovisation.

forløb Iscenesæt historier som dansende rollespil.

Arbejd med at lade kropssprog understøtte ord når man fremlægger.

Underviser Danser og koreograf Ingrid Tranum og musiker Magnus Lindgaard Jochumsen.

www.sagacollective.dk.

Pris 500 kr.

11


Trinmål

Historie:

Fortælle og forholde sig til familie, slægt og fællesskaber og

berette om episoder, der har haft betydning for familiens liv

Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet

Gengive historiske fortællinger fra dansk historie

Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv

Etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden

Opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier

Dansk:

Lytte aktivt og følge op med spørgsmål

Bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse


Ind i den lokale kulturarv – to forløb

Kulturpakken består af en introduktion til den lokale kulturarv samt valget mellem to forløb: Et historisk rollespil

eller en sporleg i et lokalt kulturmiljø.

1. Historisk rollespil: Eleverne indlever sig i en skoledag i 1950’erne med morgensang, disciplin, madpakker,

march i lige rækker og klasseundervisning som på mormors tid. Der undervises i Skrivning, Historie, Gymnastik

og Naturhistorie. Som en af eleverne konkluderede: „Vi har ikke bare læst om historien i en bog, vi

har faktisk været der.“

2. På sporleg i et kulturmiljø: Eleverne prøver som lokalhistoriske detektiver at komme på sporet af den

lokale kulturarv. Turen vil byde på en historisk vandring i et udvalgt kulturmiljø – med en veksling af

historie fortælling og opgaver.

Klassetrin 0. - 2. klasse og 3. - 5.klasse

Hvor På skolen og i udvalgt kulturmiljø

Varighed To dage, først en introduktion til kulturarv og børns vilkår i klasselokalet (2 timer) og derefter

valget mellem et historisk rollespil (3 timer) eller en sporleg i et lokalt kulturmiljø (3 timer).

Periode Aug. - nov. i 2010 og jan. - maj i 2011

Lærer opgaver Lærer- og elevvejledning til rollespil tilsendes.

Til rollespillet skal eleverne selv sørge for udklædning og madpakker fra 1950’erne.

Forløbet 0. - 2. klasse: Eleverne får en dialogbaseret introduktion til den lokale kulturarv, og til børns

levevilkår tidligere

3. - 5. klasse: Eleverne introduceres til den lokale kulturarv via websitet www.kulturjagt.dk,

hvor de efter en kort præsentation selv går på jagt i de spændende kulturmiljøer på sitet.

Derefter vælges for alle alderstrin mellem enten et historisk rollespil eller en sporleg i et

lokalt kulturmiljø.

Sporlegen kan f. eks. foregå i Det gamle Gentofte, Det gamle Vangede, fi skerlejet Skovshoved

eller i Bernstorffsparken.

Formål Kulturpakken giver børn en forståelse af deres egen historie og er med til at gøre begreberne

fortid, nutid og fremtid forståelige. Der bliver arbejdet med drama, billeder og historiefortælling.

Fag Historie, dansk

Underviser To medarbejdere ved Lokalhistorisk Arkiv.

Pris 400 kr.

13


Trinmål

Idræt:

Kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling

Anvende forskellige stilarter og genrer inden for rytmisk bevægelse

Sammensætte rytmiske bevægelsesforløb til musik

Udføre forskellige danse og koreografi er

Skabe og udføre egne danse og koreografi er

Fortælle abstrakte historier med kroppen

Kende til tidens dansemæssige udtryksformer

Musik:

Deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse

Sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering

i fællesskab med andre

Fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer

Dansk:

Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel

Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form


Nede på jorden – et dansepostkort

Hvis du stod ude i universet og kiggede ned på jorden med et teleskop,

hvad ville du så fokusere på?

Nede på jorden er et stort danseprojekt for 4. klasser og deres lærere. Uppercut Danseteaters koreografer

og undervisere vil arbejde med en klasse i en uge for at skabe deres helt egen danseforestilling.

Forestillingen sender et postkort ud til omverdenen. Hvad mener eleverne, er det mest positive på jorden?

Det mest negative? Der vil være noget for både drenge og piger, elementer fra breakdance, moderne dans,

drama og samarbejdsøvelser.

Klassetrin 4. klasse

Hvor På egen skole. I Rådhushallen til afsluttende forestilling.

Varighed Én uge, kl. 8.15 - 11.15

Periode Sept. uge 36 og 37 i 2010

Lærer opgaver Medbring tøj man kan bevæge sig i, indendørs kondisko og noget at drikke.

Læreren er med under opvarmningen. Det betyder noget, at alle er med fra starten.

Opvarmningen varer ca. 30 - 45 min.

Forløbet Der arbejdes tværfagligt med krop og fag i en uge med dette danseprojekt, der sluttes af

med en forestilling sammen med de professionelle dansere for venner og familie. Formiddagen

bruges til at klassen sammen med Uppercut Danseteater arbejder med det kropslige

udtryk, skaber deres egne koreografi er og arbejder hen mod en opvisning.

Der kan arbejdes med op til fi re klasser om ugen på samme skole parallelt med hver sin

danser (blot I har lokaler til det). Klasserne laver en fælles forestilling fredag for skolen som

generalprøve og sen eftermiddag/tidlig aften for forældrene på skolen eller i Rådhushallen.

Formål At udvide elevernes nysgerrighed og motivation til at udtrykke egne idéer om den verden

de lever og drømmer i. Undervisningens indhold giver eleverne mulighed for at formidle

tanker og følelser gennem bevægelse og dans og engagere sig personligt i det fælles

tema. Eleven bruger disse redskaber alene og sammen med andre i klassen.

Fag Dansk, idræt, musik

Underviser Undervisere fra Uppercut Danseteater. www.uppercutdance.dk

Pris 1500 kr. pr. klasse

15


Trinmål

Dansk:

Læse sikkert og med passende hastighed

Skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer

Skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi,

viden og følelser i en kronologisk form

Indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til

færdig tekst

Bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt

bøjningsform i egne tekster

Bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma

samt markere replikker i egne tekster

Skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med

passende hastighed

Mette

Finderup

Give respons på andres tekster og modtage respons på egne

tekster efter vejledning

Vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne

og andres tekster

Kende betydningen af sproglige virkemidler

Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre

udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende

analytisk forståelse i samspil med andre

Gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition,

fortælleforhold

Fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer

i samspil med andre

Foto: Carsten Snejbjerg


Forfatterskole

Kulturpakkerne har tradition for at tilbyde, at elever og lærere kan møde en aktuel forfatter af tiden. I dette

møde kan både voksne og børn tilegne sig netop den forfatters redskaber og hemmeligheder til at skrive

gode historier. Forfatteren er Mette Finderup.

Genren er fantasy medmindre andet er aftalt med læreren. Eleverne skriver en færdig historie.

Skrivearbejdet afveksles med øvelser på gulvet, der åbner for fantasi og kreativitet.

Klassetrin 4. - 6. klasse

Hvor Kulturskolerne

Varighed Én dag, kl. 9 - 14

Periode Nov. uge 46 i 2010 og mar. uge 10 i 2011

Lærer opgaver Lærerkursus torsdag d. 28. oktober kl.14.30 - 16.00 med forfatter Mette Finderup for

de lærere, der skal have klasser med på holdet. Kurset vil formidle den kreative proces,

samt give redskaber og øvelser, der skal bruges direkte i undervisningen til at gøre klassen

klar til deres undervisningsdag.

Eleverne skal have læst første kapitel i Dødsgudens Løgne.

Forløbet Eleverne møder forfatteren og hører om, hvordan hun arbejder. Eleverne får lov til selv at

være forfattere og skriver deres egne historier. Eleverne får en række modeller, hemmeligheder

og redskaber af forfatteren. Disse teorier og øvelser vil eleverne senere kunne

bruge i andre sammenhænge i skrive- og læsearbejdet.

Formål Forfatterskolen skal medvirke til, at eleverne får endnu mere lyst til at læse og skrive. At

eleverne får åbnet for deres fantasi, tør tænke egne tanker og bruge sproget til at formulere

egne meninger og problemer.

De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden

fi ktion.

Fag Dansk

Underviser Forfatter Mette Finderup. www.fi nderup.dk

Pris 800 kr.

17


Trinmål

Musik:

Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles

musikalsk udfoldelse

Synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale

i mindre grupper

Fastholde en enkel over- eller understemme sammen med

andre i fl erstemmig sang

Synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer

samt sange på andre sprog, først og fremmest engelsk

Deltage i fl erstemmig sang med opmærksomhed på det musikalske

udtryk

Anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder

i skabende musikalsk arbejde

Vise kendskab til musik fra andre kulturer

Engelsk:

Udtale de engelske ord, der arbejdes med

Turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen

ikke slår til


Gospel

Gospelmusik er den amerikanske sorte kirkes musik, og mange af de R&B sangere, vi ser i dag, har baggrund

i gospelmusikken.

Gospelmusik er fuld af energi og man kan næsten kun blive glad i låget, så her er muligheden for at være

med til at skabe et swingende, sejt og supercool gospelkor.

Klassetrin 4. - 6. klasse. Der kan deltage 3 - 4 klasser (en årgang) ad gangen

Hvor På egen skole

Varighed 1 modul (aftales individuelt), kl. 8.00 - 9.30 eller 10.00 - 11.30.

Periode Sept. - dec. i 2010 og jan. - maj i 2011

Lærer opgaver Reservering af et egnet lokale med klaver og aftale tidspunkt med kunstneren.

Det er vigtigt, at det er lærere, der kender børnene, der er med i workshoppen. Det betyder

alt, at underviser og akkompagnatør kan koncentrere sig fuldt og helt om det faglige

indhold.

Forløbet Der vil blive arbejdet med krop og bevægelse, groove, rap og selvfølgelig sang for fulde

gardiner. Sangene vil være på engelsk.

Ingen forudsætninger er nødvendige, kun lysten til at gi’ den gas og være fælles om et

fedt kor.

Formål Eleverne vil få trænet stemmen og øret og lære, hvordan de bruger kroppen og stemmen

på en god måde. Der synges på engelsk.

Fag Musik og engelsk

Underviser Anja Hansen er uddannet musikpædagog fra Vestjysk Musikkonservatorium og arbejder til

dagligt i Gentofte, Høje-Taastrup og Ishøj Musikskoler. Hun har for tiden syv forskellige kor

fra børn til voksne, er vild med gospel og har undervist fl ere gospelkor og på gospelworkshops

i mange år.

Anders Rose er uddannet rytmisk pianist / musiklærer fra Vestjysk Musikkonservatorium

og Rytmisk Musikkonservatorium, og arbejder til dagligt i Gentofte og Furesø Musikskoler

og som udøvende musiker i mange forskellige sammenhænge.

Pris 400 kr.

19


C.W. Eckersberg:

Portræt af storkøbmand

Johannes Søbøtkers fi re

børn i Hummeltofte, 1806,

Øregaard Museum

Trinmål se side 24.


På kanten af kaos

Kulturpakkerne På kanten af kaos, Ud i det grønne og Sukker og slaver

er et samarbejdsprojekt mellem Øregaard Museum og Kulturskolerne.

Temaerne tager udgangspunkt i udstillingen Det Skiønne Nær

– Fra København til Dansk Vestindien. Formidlingen er baseret på dialog,

og der lægges vægt på, at børnene får mulighed for at relatere til

egen hverdag og egne tanker og oplevelser.

Familien Søbøtker ejede landstedet Øregaard fra 1806 til 1820. Hvem var de, og hvad skete der med dem?

Eleverne introduceres til tiden, hvor stor velstand afl øses af økonomisk krise i Danmark. Hvad forstår man

ved den fl orissante periode og guldalderen? Hvordan levede man? Hvad er et landsted? Hvordan indrettede

man sig – hvad var moderne?

Eleverne arbejder med miniaturescenografi er med inspiration i periodens interiør.

Klassetrin 4. - 6. klasse

Hvor Øregaard Museum og Kulturskolerne

Varighed Én dag, kl. 9 - 14

Periode Nov. uge 46 og 47 i 2010 og uge 3 og 4 i 2011

Lærer opgaver Ingen forudsætninger

Forløbet Alle mødes på Øregaard Museum kl. 9. Her er klassen ca. 1½ - 2 timer. Der spises frokost

og arbejdes i billedværkstedet på Kulturskolerne til kl. 14.

Eleverne får en rundvisning i udstillingen Det Skiønne Nær. Bagefter former de en minilysekrone

efter eget valg i metaltråd og tegner skitser af bemalingen i havesalen på Øregaard.

Disse skitser kan indgå i miniaturescenografi en, som eleverne laver i billedværkstedet.

Her kan man alene eller i fællesskab med andre genskabe en historie eller oplevelse

fra museets udstilling i en scenografi sk model.

Formål Børnene får på museet et indblik i tiden fra slutningen af 1700-tallet til ca. 1820, landstedet

Øregaard samt familiens historie.

Fag Dansk, historie, billedkunst

Ideer til Der kan arbejdes videre tværfagligt med den historiske periode belyst via billedkunst.

undervisnings- Klassen kan arbejde med deres egne drømme om, hvordan „et sted“ skal se ud.

forløb

Underviser Museumsinspektør Inge Panduro og billedkunstner Mette Wille.

www.oremus.dk / www.mettewille.dk

Pris 500 kr.

21


Trinmål se side 24.

C.W. Eckersberg:

Korsklinten på Møn, 1809,

Davids Samling


Ud i det grønne

Édouard Manet:

Frokost i det grønne, 1862-1863

Eleverne vises rundt i Øregaard Museums udstilling. De får præsenteret landskabsmaleriet ved især Jens

Juel og C.W. Eckersberg, og vi taler bl.a. om den betydning, som naturen tillægges efter tidens idealer.

Eleverne laver små selviscenesættelser i museets park med naturen som kulisse. Disse fotograferes.

På værkstedet arbejdes med parafraser over museets udstillede malerier.

Eleverne introduceres til begrebet „parafraser“ og ser eksempler på parafraser over kendte værker.

Klassetrin 4. - 6.klasse

Hvor Øregaard Museum og Kulturskolerne

Varighed Én dag, kl. 9 - 14

Periode Nov. uge 46 og 47 i 2010 og uge 3 og 4 i 2011

Lærer opgaver Børnene medbringer fotos af sig selv, deres familie, hund etc. Disse fotos skal indgå i

børnenes egne værker.

Forløbet Vi mødes på Øregaard Museum kl. 9. Her er klassen ca. 1½ - 2 timer. Der spises frokost

og arbejdes i billedværkstedet på Kulturskolerne til kl. 14.

Formål Børnene får indblik i romantikkens natursyn og den betydning, som naturen og det

„skønne“ landskab får og stadig har i dag – også for børnene selv. Hvor tager de helst

hen, når de skal ud i naturen, og hvilket landskab synes de selv er smukt – og hvorfor?

Fag Dansk, historie, billedkunst

Ideer til Der kan arbejdes videre tværfagligt med den historiske periode.

undervisningsforløb

Underviser Museumsinspektør Inge Panduro og billedkunstner Mette Wille.

www.oremus.dk / www.mettewille.dk

Pris 500 kr.

Pablo Picasso:

Frokost i det grønne, 1960

23


Trinmål

Billedkunst:

Fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser,

holdninger og ved direkte iagttagelser i nærmiljøet

Anvende teknikker, metoder og materialer i digitale og materielle

billedarbejder

Arbejde med former og komposition i billedfl aden, herunder

størrelsesforhold og placering

Fremstille værker i et samarbejde med andre

Genkende enkle stilarter og formsprog fra forskellige historiske

perioder og kulturer

Anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og offentlige

rum og internet i eget billedarbejde

Kendskab til billedbrug inden for andre fagområder, herunder

samfunds- og naturvidenskaber

Anvende billedet som kommunikationsmiddel

Frederik von Scholten:

Plantager på St. Croix, 1846,

Johannes Søbøtkers ejendom

Høgensborg på St. Croix, 1838,

Handels- og Søfartsmuseet, Kronborg

Historie:

Fortælle og forholde sig til familie, slægt og fællesskaber og

berette om episoder, der har haft betydning for familiens liv

Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet

Gengive historiske fortællinger fra dansk historie

Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv

Etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden

Opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier

Dansk:

Lytte aktivt og følge op med spørgsmål

Bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse


Sukker og slaver

På museet ser eleverne udstillingen Det Skiønne Nær – Fra København til Dansk Vestindien og hører om

dengang, de vestindiske øer var danske og om familien Søbøtkers sukkerplantager på øerne. Slavehandel

og slaveri – og dermed menneskerettigheder og menneskesyn dengang og nu – indgår også i den dialogbaserede

formidling. Vi ser bl.a. på akvareller malet af Frederik von Scholten på St. Croix omkring 1830, og

eleverne tegner skitser af mennesker, landskaber og sukkerplantager til brug for deres tegneserie.

Klassetrin 4. - 6. klasse

Hvor Øregaard Museum og Kulturskolerne

Varighed Én dag, kl. 9 - 14

Periode Nov. uge 46 og 47 i 2010 og uge 3 og 4 i 2011

Lærer opgaver Eleverne kan med fordel introduceres til menneskerettighederne og Peter Madsens tegneserier

„Menneskesønnen“ og „Valhalla“ som billedeksempler.

Forløbet Alle mødes på Øregaard Museum kl. 9. Her er klassen ca. 1½ - 2 timer. Der spises frokost

og arbejdes i billedværkstedet på Kulturskolerne til kl. 14.

Eleverne vælger en rolle ud fra Von Scholtens billeder eller det, de har fået fortalt på museet,

f.eks. slaven i sukkermarken, den sorte tjenestepige eller plantageejeren, som derefter

bliver hovedperson og gennemgående i deres billedfortælling. Der kan fokuseres på

det faktuelle eller det følelsesmæssige og dannes paralleller til vores egen tid.

Udtryksformen er inspireret af Peter Madsens illustrationer til „Menneskesønnen“ og

„Valhalla“.

Formål At medvirke til at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie

At give eleverne indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og refl ektere over

egen tid og dagligdag.

Fag Dansk, historie, billedkunst

Ideer til Der kan arbejdes videre tværfagligt med den historiske periode.

undervisningsforløb

Underviser Museumsinspektør Inge Panduro og billedkunstner Mette Wille.

www.oremus.dk / www.mettewille.dk

Pris 500 kr.

25


Trinmål

Idræt:

Kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling

Anvende forskellige stilarter og genrer inden for rytmisk bevægelse

Sammensætte rytmiske bevægelsesforløb til musik

Udføre forskellige danse og koreografier

Skabe og udføre egne danse og koreografier

Fortælle abstrakte historier med kroppen

Kende til tidens dansemæssige udtryksformer

Musik:

Deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse

Deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer

Sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering

i fællesskab med andre

Fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer


Breakdance

Om Life:

Danseforestillingen LIFE, er dramatisk, svedig og sjov. Danserne

udtrykker sig gennem Breakdance, Moderne dans, kropsteater,

akrobatik og stunt.Det eksploderer i footwork og fantasi.Venskaber

opstår og der danses på livet løs. Leg bliver til dans. Oplev

verdensmusik og mød Life’s livsglæde med rytme sjæl og spræl.

Det er de unge, der udtrykker energien og pulsen i de nye udtryksformer i storbyen.

Gennem dans, fysisk teater og akrobatik, afprøves breakdance-moves og dynamisk koreografi .

Inspirationen tager udgangspunkt i den professionelle dans fra forestillingen Life.

Klassetrin 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse

Hvor Kulturskolerne

Varighed Én dag, kl. 9 - 12

Periode Nov. - dec. uge 48 og 49 i 2010 og feb. uge 5 og 6 i 2011

Lærer opgaver Medbring tøj man kan bevæge sig i, indendørs kondisko og noget at drikke.

Læreren er med under opvarmningen. Det betyder noget, at alle er med fra starten.

Opvarmningen varer ca. 30 - 45 min.

Forløbet Vi starter med opvarmning af hele kroppen og udforskning af bevægelser.

Introduktion til grundlæggende breakdance-moves og akrobatiske elementer.

Afprøvning af koreografi ske metoder, hvor alle elever får indblik i, hvordan man skaber

egen solo med eget udtryk – samt hvordan man indgår i gruppekoreografi er.

Danserne slutter af med 10 minutters opvisning fra Uppercuts forestilling LIFE.

Formål At tilbyde et supplerende tilbud indenfor sundhed og bevægelse, hvor eleverne kan opleve

glæden ved, at bruge kroppen som fortæller, træne sanser og fantasi og styrke deres

energi og koncentration.

Fag Idræt, musik

Underviser Uppercut Danseteater. www.uppercutdance.dk

Pris 500 kr.

27


Trinmål

Dansk:

Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende

og disponeret form

Bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig

fri af manuskript

Anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det

fremmer tekstens kommunikation

Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere

komplekse produktioner i en form, der passer til situationen,

samt i dramatisk form

Billedkunst:

Udtrykke sig i forskellige former for digitale billeder, herunder

animationer og video

Arbejde med multimediale udtryksformer, herunder kombination

af lyd tekst og billeder

Fremstille værker i et samarbejde med andre.

Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres

billedsproglige udtryk

Kommunikere i forskellige billedformer, herunder maleri, installation

og multimedie


Lommefi lm

Undervisning i fi lm på mobilen

Undervisningen tager eleverne gennem en fi lmproduktion fra ide, til storyboard, optagelse, redigering og

frem til det færdige fi lmprodukt. Undervejs snakker vi også om musik, rettigheder og etik i forbindelse med

videooptagelser i det offentlige rum.

Klassetrin 4. - 6. klasse / 7. - 9. klasse

Hvor Kulturskolerne

Varighed Én dag, kl. 9 - 13

Periode Sept. uge 36 og 37 i 2010 og feb. - mar. uge 9 og 11 i 2011

Lærer opgaver Klassen fastsætter et tema for workshoppen på forhånd f.eks. Lav en reklame for sund

mad. Temaet skal være kort og præcist til en lille fi lm på 2-3 minutter.

Eleverne medbringer en opladet mobiltelefon hver og evt. overførselskabel.

Se evt. på Lommefi lms hjemmeside som inspiration.

Forløbet Introduktion til mediet

Lav din egen fi lm – optagelse

Filmeksempler

Skyd din egen fi lm

Lav din egen fi lm - forberedelse

Lav din egen fi lm - redigering/distribution

Gode råd når du laver fi lm på mobilen Film fra telefon til PC

Introduktion til simpel dramaturgi

Redigering

Planlæg din fi lm/storyboard

Diskussion af resultater

Distribution af fi lm

Formål At give eleverne en oplevelse af at skabe en visuel fortælling med udgangspunkt i deres

egne kulturelle reference punkter og udfordre eleverne i forhold til udtryksformer i forbindelse

med projektopgaver.

Gennem arbejdet med mobiltelefonen skal eleverne erhverve sig indsigt i formidling og få

mulighed for at bruge den som personligt udtryksmiddel.

Fag Dansk, billedkunst

Underviser Kasper B. Olsen. www.lommefi lm.dk

Pris 600 kr.

29


Trinmål

Billedkunst:

Kende til enkle arkitektur- og designudtryk, først og fremmest i

bygninger og brugsting

Fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser,

holdninger og ved direkte iagttagelser

Eksperimentere med teknikker, materialer og værktøjer

Anvende kunst, arkitektur og design bl. a. ved udformning af

enkle modeller

Hente inspiration i billedkunsten, i egen kultur og andre kulturer

og i forskellige miljøer

Anvende billederfaringer fra offentlige rum i eget billedarbejde

Matematik:

Forskellige kulturers kunst, arkitektur, udsmykning og design

indgår i arbejdet med udvalgte emner fra geometrien

Dansk:

Udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en globaliseret

verden.

Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres

udsagn samt i tekster og andre udtryksformer

Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner

samt i dramatisk form

Sløjd slutmål

Forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration og

ideer, planlægning, udførelse og evaluering

Udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde

Fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer

Formgive med personligt præg

Bruge omverdenen som inspirationskilde

Eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion

Forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel

og kommunikativ synsvinkel

Sætte ord på designprocessen

Finn Juhl, Armstol, 1945


Finn Juhl og hans hus

Arkitektur og møbeldesign

Finn Juhl og hans hus er et udsøgt eksempel på dansk modernisme. Finn Juhl tegnede huset og alle møblerne

– Poeten, Græshoppen, Høvdingestolen og Pelikanen. Møblerne er skulpturer i sig selv og er berømte

i hele verden. Overalt i huset er der kunst. I skal se alt dette og være møbelarkitekter for en dag.

Klassetrin 6. - 9. klasse.

Hvor Ordrupgaard Museum

Varighed Én dag, kl. 9 - 13

Periode Okt. uge 40 i 2010

Lærer opgaver Introduktion til den epokegørende bevægelse, Danish Modern, der varede fra 1930-

1960’erne. Evt. kendskab til navne som Hans Wegner, Arne Jacobsen, Poul Kjærholm,

Kaare Klint, Mogens Koch og Børge Mogensen.

Forløbet Vi mødes kl. 9 og slutter kl.14 i portnerboligen ved Ordrupgaard, Vilvordevej 110 A, 2920

Charlottenlund. Efter rundvisning i huset på Kratvænget 15 udvælges én ting til skitsearbejde.

Den undersøges med hensyn til form og linier. I annekset tegner og modellerer

eleverne deres eget siddemøbel i forskellige materialer til en nærmere bestemt person.

Eleverne bliver gjort bekendt med grundbegreber indenfor design, og de skal kunne argumentere

for deres endelige valg.

Formål At få eleverne til at bruge deres fantasi.

At udfordre dem i at arbejde med kombinationen af organiske former, fi ne detaljer og behagelig

siddekomfort.

At åbne øjne og sanser hos eleverne for verden omkring dem og give dem en oplevelse

af, at de er en del af den og kan tage stilling til den.

At eleverne får mulighed for at mærke efter og vurdere, hvornår noget er godt eller skidt.

Fag Billedkunst, matematik, dansk, sløjd

Ideer til Videre temaarbejde hjemme omkring modernisme, reklamer og design, tidens samtidssyn

undervisnings- og stil.

forløb Videre arbejde i sløjd.

Underviser Billedkunstner Hanne Raun Hermansen. www.kromosom.dk

Pris 500 kr.

31


Kulturpakker 2010 - 2011

Tilmelding

Klasserne kan indenfor deres trin frit ønske netop de forløb, der passer

bedst til deres undervisning i øvrigt.

Kulturpakkerne bliver tildelt i den rækkefølge, som ønskerne indløber.

Tilmelding kan ske fra tirsdag den 6. april 2010

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 15. juni 2010 kl. 12.00

I får herefter hurtigst muligt en bekræftelse på de tildelte workshops sammen

med betalingsoplysninger.

Tilmelding her:

www.kulturskolerne.dk/kulturpakker

Spørgsmål kan rettes til:

Afdelingsleder Anne-Grete Lænkholm

E-mail: annl@gentofte.dk

Tlf. 39 98 50 83

www.kulturskolerne.dk

Duntzfelts Alle 8, 2900 Hellerup VI

Grafi sk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS

SES!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!