26.07.2013 Views

SKOLER - Kulturskolerne

SKOLER - Kulturskolerne

SKOLER - Kulturskolerne

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kulturpakker<br />

2010 - 2011<br />

GENTOFTE KOMMUNE<br />

<strong>SKOLER</strong>


Kunst og kultur til børn og unge<br />

I Gentofte Kommune ønsker vi, at børn og unge møder kunst og kultur i deres hverdag.<br />

Kulturpakkerne er kreative undervisningsforløb og oplevelser indenfor musik,<br />

billedkunst, dans, drama og litteratur samt lokal kulturarv formidlet af professionelle<br />

kunstnere.<br />

Kulturpakkerne er udarbejdet af <strong>Kulturskolerne</strong> i samarbejde med folkeskolerne og tænkt<br />

som et supplement til den daglige undervisning, idet de relaterer sig til folkeskolens trinmål.<br />

I sæsonen 2010 - 2011 er Kulturpakkerne som noget nyt inspireret af et samarbejde<br />

med de lokale kunstmuseer Ordrupgaard og Øregaard Museum, hvor arkitektur og design<br />

samt 1800-tallets kunst og kulturhistorie formidles i dialog med eleverne.<br />

Med Kulturpakkerne er det vores hensigt at udvikle kreativitet og skabende evner hos<br />

kommunens børn og unge og på den måde kvalifi cere dem som medspillere i nutidens<br />

innovative samfund.<br />

Med venlig hilsen<br />

Hans Toft<br />

Borgmester<br />

3


4<br />

Kulturpakker til skoler 2010 - 2011<br />

Skoler Kunstart Klassetrin Pris Kalender oversigt Sted Side<br />

Indskoling<br />

Regnbuefarvedag<br />

(1 dag)<br />

Små komponister<br />

(2 dage)<br />

Danselaboratoriet<br />

(1 dag)<br />

Ind i den lokale<br />

kulturarv (1 dag)<br />

Mellemtrin<br />

Nede på jorden<br />

(1 uge)<br />

Ind i den lokale<br />

kulturarv (1 dag)<br />

Forfatterskole<br />

(1 dag)<br />

Gospel<br />

(1 modul)<br />

Lommefi lm<br />

(1 dag)<br />

Billedkunst 0. - 3. klasse Kr. 500 2010: Okt. uge 40 og 41<br />

2011: Feb. uge 6<br />

Musik 1. - 3. klasse Kr. 800 2010: Sept. uge 37, 38<br />

og 39<br />

2011: Jan. uge 2 og 3<br />

Mar. - apr. uge 12<br />

og 13<br />

Dans 0. - 3. klasse Kr. 500 2010: Aug. - sept. uge 35<br />

og 36<br />

2011: Maj uge 18 og 19<br />

Kulturarv 0. - 2. klasse Kr. 400 2010: Aug. - dec.<br />

2011: Jan. - maj<br />

<strong>Kulturskolerne</strong> 7<br />

<strong>Kulturskolerne</strong> 9<br />

<strong>Kulturskolerne</strong> 11<br />

På egen skole 13<br />

Dans 4. klasse Kr. 1500 2010: Sept. uge 36 og 37 På egen skole 15<br />

Kulturarv 3. - 5. klasse Kr. 400 2010: Aug. - dec.<br />

2011: Jan. - maj<br />

Litteratur 4. - 6. klasse Kr. 800 2010: Nov. uge 46<br />

2011: Mar. uge 10<br />

Musik 4. - 6. klasse Kr. 400 2010: Aug. - dec.<br />

2011: Jan. - maj<br />

Medier 4. - 6. klasse Kr. 600 2010: Sept. uge 36 og 37<br />

2011: Feb. - mar. uge 9<br />

og 11<br />

På egen skole 13<br />

<strong>Kulturskolerne</strong> 17<br />

På egen skole 19<br />

<strong>Kulturskolerne</strong> 29


Skoler Kunstart Klassetrin Pris Kalender oversigt Sted Side<br />

Mellemtrin (fortsat)<br />

På kanten af kaos<br />

(1 dag)<br />

Ud i det grønne<br />

(1 dag)<br />

Sukker og slaver<br />

(1 dag)<br />

Breakdance<br />

(1 dag)<br />

Finn Juhl og<br />

hans hus (1 dag)<br />

Udskoling<br />

Lommefi lm<br />

(1 dag)<br />

Breakdance<br />

(1 dag)<br />

Finn Juhl og<br />

hans hus (1 dag)<br />

Billedkunst<br />

/ kulturarv<br />

Billedkunst<br />

/ kulturarv<br />

Billedkunst<br />

/ kulturarv<br />

4. - 6. klasse Kr. 500 2010: Nov. uge 46 og 47<br />

2011: Jan. uge 3 og 4<br />

4. - 6. klasse Kr. 500 2010: Nov. uge 46 og 47<br />

2011: Jan. uge 3 og 4<br />

4. - 6. klasse Kr. 500 2010: Nov. uge 46 og 47<br />

2011: Jan. uge 3 og 4<br />

Dans 4. - 6. klasse Kr. 500 2010: Nov. - dec. uge 48<br />

og 49<br />

2011: Feb. uge 5 og 6<br />

Arkitktur<br />

og design<br />

Øregaard<br />

Museum /<br />

<strong>Kulturskolerne</strong><br />

Øregaard<br />

Museum /<br />

<strong>Kulturskolerne</strong><br />

Øregaard<br />

Museum /<br />

<strong>Kulturskolerne</strong><br />

Konsulentydelser<br />

<strong>Kulturskolerne</strong> tilbyder udover pakkerne at stille vores kompetencer til rådighed efter jeres ønske. Det kan<br />

være et særligt musikforløb, et kick-off til skolekomedien, en songwritercamp, en dans eller en scenografi ,<br />

der kræver en specialist indenfor det kunstneriske område. Det kan aftales ved henvendelse til <strong>Kulturskolerne</strong>.<br />

kulturskolerne@gentofte.dk<br />

21<br />

23<br />

25<br />

<strong>Kulturskolerne</strong> 27<br />

6. klasse Kr. 500 2010: Okt. uge 36 Ordrupgaard<br />

Museum<br />

Medier 7. - 9. klasse Kr. 600 2010: Sept. uge 36 og 37<br />

2011: Feb. - mar. uge 9<br />

og 11<br />

Dans 7. - 9. klasse Kr. 500 2010: Nov. - dec. uge 48<br />

og 49<br />

2011: Feb. uge 5 og 6<br />

Arkitktur<br />

og design<br />

33<br />

<strong>Kulturskolerne</strong> 29<br />

<strong>Kulturskolerne</strong> 27<br />

7. - 9. klasse Kr. 500 2010: Okt. uge 36 Ordrupgaard<br />

Museum<br />

33<br />

5


Trinmål (1.- 3. klasse) Trinmål (0. klasse)<br />

Billedkunst:<br />

Eksperimentere med enkle teknikker, materialer og værktøjer<br />

At stimulere kreativitet og fantasi og arbejde eksperimenterende<br />

Natur og teknik:<br />

Formidle egne resultater og erfaringer, bl.a. gennem tegning,<br />

fortælling og dramatisering<br />

Det praktisk/musiske:<br />

Opleve og samtale om forskelligartede kunst og kulturindtryk<br />

Udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang, drama,<br />

spil på instrumenter, bevægelse, tale- og skriftsprog<br />

Benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker<br />

Samvær og samarbejde:<br />

Tage initiativ og foretage valg, herunder fastholde valget<br />

Fordybe sig både i individuelt arbejde og i samarbejde i større<br />

og mindre grupper<br />

Tale om egen arbejdsindsats og give udtryk for, om de har nået<br />

de fastsatte mål.


Regnbuefarvedag<br />

En dag hvor eleverne oplever, mærker og udforsker farvens muligheder.<br />

Vi afprøver alle regnbuens farver, laver farveblandinger, farveregnestykker og maler vores egen regnbue.<br />

Klassetrin 0. - 3. klasse<br />

Hvor <strong>Kulturskolerne</strong><br />

Varighed Én dag, kl. 9 - 13<br />

Periode Okt. uge 40 og 41 i 2010 og feb. uge 6 i 2011<br />

Lærer opgaver Det er en god ide, at børnene er i arbejdstøj, og at de evt. medbringer en gammel<br />

skjorte.<br />

Praktisk hjælp undervejs.<br />

Forløbet Vi starter med et stort fælles billede, hvor alle maler med hænderne, mærker konsistensen<br />

og oplever, hvordan farverne glider sammen i alle regnbuens farver.<br />

Dette billede får klassen med hjem enten i mindre dele til hver elev eller til en væg i klassen.<br />

Dette udbringes med intern post, når det er tørt.<br />

Derefter laver vi farveregnestykker, arbejder med primær farver og blander så mange farver<br />

vi kan. Vi tilføjer hvidt, ser hvad der sker, blander en sort – måske eller næsten, hvis vi<br />

er heldige.<br />

Vi maler en regnbue.<br />

Til slut klipper vi en by i silhuet til vores regnbue og klistrer den oven på regnbuen, når den<br />

er tør.<br />

Formål At give børnene en glæde og oplevelse ved farver.<br />

At inspirere børnene til at udforske og eksperimentere med farver.<br />

Fag Billedkunst, natur og teknik<br />

Ideer til Projektet egner sig til samarbejde med GFO’en.<br />

undervisningsforløb<br />

Underviser Billedkunstner Hanne Raun Hermansen. www.kromosom.dk<br />

Pris Pris: 500 kr.<br />

7


Trinmål<br />

Musik:<br />

Deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse<br />

Følge og holde en puls<br />

Deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske fi gurer<br />

Anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i<br />

skabende musikalsk arbejde<br />

Producere lydillustrationer og klangkulisser over rim, remser,<br />

eventyr eller egne fortællinger<br />

Komponere små rim, remser og sange<br />

Lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer til<br />

noget konkret<br />

Udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse<br />

Kende forskel på puls og rytme og høre forskel på dur og mol<br />

Billedkunst:<br />

Fremstille skitser og billeder på baggrund af følelser, fantasier<br />

og iagttagelser<br />

Tegne og male med vægt på fortælling


Små komponister<br />

Tegn din musik og spil den. Inde i alle børn er der fyldt med musik! I mødet med komponisten bliver den<br />

hørt. Børn ved selv, hvad de ved, og med fantasi tegner og maler de symboler for det, de har inden i sig og<br />

skaber under vejledning deres eget musikalske værk.<br />

Klassetrin 1. - 3. klasse<br />

Hvor <strong>Kulturskolerne</strong><br />

Varighed Én workshop forløber over to dage, kl. 9 - 13<br />

Én koncert varer fra kl. 10 - 11<br />

Periode Sept. uge 37, 38 og 39 og nov. - dec. uge 47 og 48 i 2010<br />

Jan. uge 2 og 3 og mar. - apr. uge 12 og 13 i 2011<br />

Lærer opgaver Eleverne skal være tunet ind på at lytte til musik.<br />

Eleverne kan have malet til ét af følgende musikstykker: Prokofi ev – Romeo og Julie,<br />

Mussorgsky – Udstillingsbilleder, Stravinsky – Ildfuglen, Debussy – La Mer.<br />

Eleverne skal medbringe tegningen til denne lytteøvelse: Åbn vinduet og lyt 1 min. til<br />

gårdens eller gadens „symfoni”. Vælg én lyd, beskriv den og tegn den.<br />

Hver elev medbringer desuden en ting efter eget valg, der kan bruges til at skabe lyd<br />

som f. eks. et grydelåg, en rasle eller det instrument, han eller hun spiller på og medbring<br />

tegningen fra lytteøvelsen.<br />

Forløbet Børnene præsenteres for komponisten fra den klassiske verden og hører musik, som han<br />

har komponeret. Børnene komponerer selv ud fra leg med lyd og lærer, hvordan lyd kan<br />

vises med skriftlige tegn. Børnene spiller egne kompositioner for hinanden. Børnenes<br />

kompositioner opføres af professionelle musikere i en afsluttende koncert for de involverede<br />

klasser på <strong>Kulturskolerne</strong>.<br />

Formål Eleverne deltager i legende musikalsk udfoldelse og indgår i sammenspil med enkle rytmiske<br />

og melodiske fi gurer. De bruger krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i det<br />

skabende musikalsk arbejde og producerer lydillustrationer og klangkulisser over egne fortællinger.<br />

De lytter opmærksomt til korte musikstykker. Eleverne får mulighed for at opleve<br />

og vurdere kunstnerisk kvalitet.<br />

Fag Musik, billedkunst<br />

Underviser Komponist og musiker Jesper Egelund Pedersen.<br />

Komponist og musiker Peter Bruun.<br />

Pris 800 kr.<br />

9


Trinmål (1.- 3. klasse) Trinmål (0. klasse)<br />

Musik:<br />

Deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse<br />

Deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer<br />

Sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering<br />

i fællesskab med andre<br />

Fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer<br />

Dansk:<br />

Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel<br />

Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst<br />

samt i dramatisk form<br />

Idræt:<br />

Kontrollere grundlæggende bevægelser, først og fremmest gå,<br />

løbe, hoppe, hinke, vende og dreje<br />

Bruge spænding og afspænding<br />

Anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer<br />

Udtrykke forskellige fi gurer kropsligt<br />

Dramatisere enkle historier<br />

Kende og anerkende fysiske forskelle mellem sig selv og andre<br />

Natur og teknik:<br />

Undersøge enkle kropsfunktioner, herunder bevægeapparatet<br />

Natur og naturfænomener:<br />

Kende kroppen og være bevidst om forskellige kropsfunktioner<br />

Det praktisk/musiske:<br />

Opleve og samtale om forskelligartede kunst og kulturindtryk<br />

Udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang, drama,<br />

spil på instrumenter, bevægelse, tale- og skriftsprog<br />

Bevægelse og motorik:<br />

Beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed<br />

Kombinere sproglige aktiviteter med fysiske handlinger<br />

Samvær og samarbejde:<br />

Komme med forslag til undervisningens indhold og foreslå<br />

arbejdsformer og aktiviteter, der passer til indholdet, og opstille<br />

enkle mål for eget arbejde<br />

Tage initiativ og foretage valg, herunder fastholde valget<br />

Fordybe sig både i individuelt arbejde og i samarbejde i større<br />

og mindre grupper<br />

Tale om egen arbejdsindsats og give udtryk for, om de har nået<br />

de fastsatte mål.


Danselaboratoriet<br />

Dans dig ind i et Sci-Fi eventyr – Sci-Fi koreografer og fremtidskomponister<br />

Vi hopper ind i danseraketten og rejser ud i fremtiden. Kun fantasien sætter grænser! I grupper skaber vi<br />

små Sci Fi danse- og musikhistorier. Gennem improvisation opstår fi nurlige dansefi gurer og nye lyde og musik<br />

som sættes sammen til små korte danseteater forestillinger.<br />

Klassetrin 0. - 3. klasse<br />

Hvor <strong>Kulturskolerne</strong><br />

Varighed Én dag, kl. 9 - 13<br />

Periode Aug. - sept. uge 35 og 39 i 2010 og maj. uge 18 og 19 i 2011<br />

Lærer opgaver Medbring navneskilte og tøj til at bevæge sig i og gymnastiksko.<br />

Ekstra at drikke og madpakke.<br />

Lærerne medbringer evt. et videokamera til at fi lme de to afsluttende forestillinger.<br />

Tal om genren science fi ction.<br />

Lyt til anderledes musik og lyde for at inspirere til at tænke nyt og anderledes når der<br />

skal komponeres fremtidsmusik.<br />

Lærerne deltager aktivt.<br />

Forløbet Børnene starter med fælles opvarmning, hvor kroppens sprog udforskes. Derefter improviseres<br />

der på skift i to grupper sammen med henholdsvis musiker og danser, hvor der<br />

skabes dans og fremtidsmusik. Til slut sættes det sammen til to små forestillinger, hvor<br />

børnene er akkompagnetører og dansere til hinandens opførelser.<br />

Formål At skabe dialogisk forståelse gennem dans og musik.<br />

At udvikle bevægeapparatet og styrke hver enkelt elevs motorik og rytmesans.<br />

At opleve glæden ved at bruge kroppen som udtryksmiddel.<br />

Fag Musik, dansk, idræt, natur og teknik<br />

Ideer til Inspiration til dans og bevægelse i andre fag.<br />

undervisnings- Arbejd med bevægelsesimprovisation.<br />

forløb Iscenesæt historier som dansende rollespil.<br />

Arbejd med at lade kropssprog understøtte ord når man fremlægger.<br />

Underviser Danser og koreograf Ingrid Tranum og musiker Magnus Lindgaard Jochumsen.<br />

www.sagacollective.dk.<br />

Pris 500 kr.<br />

11


Trinmål<br />

Historie:<br />

Fortælle og forholde sig til familie, slægt og fællesskaber og<br />

berette om episoder, der har haft betydning for familiens liv<br />

Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet<br />

Gengive historiske fortællinger fra dansk historie<br />

Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv<br />

Etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden<br />

Opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier<br />

Dansk:<br />

Lytte aktivt og følge op med spørgsmål<br />

Bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse


Ind i den lokale kulturarv – to forløb<br />

Kulturpakken består af en introduktion til den lokale kulturarv samt valget mellem to forløb: Et historisk rollespil<br />

eller en sporleg i et lokalt kulturmiljø.<br />

1. Historisk rollespil: Eleverne indlever sig i en skoledag i 1950’erne med morgensang, disciplin, madpakker,<br />

march i lige rækker og klasseundervisning som på mormors tid. Der undervises i Skrivning, Historie, Gymnastik<br />

og Naturhistorie. Som en af eleverne konkluderede: „Vi har ikke bare læst om historien i en bog, vi<br />

har faktisk været der.“<br />

2. På sporleg i et kulturmiljø: Eleverne prøver som lokalhistoriske detektiver at komme på sporet af den<br />

lokale kulturarv. Turen vil byde på en historisk vandring i et udvalgt kulturmiljø – med en veksling af<br />

historie fortælling og opgaver.<br />

Klassetrin 0. - 2. klasse og 3. - 5.klasse<br />

Hvor På skolen og i udvalgt kulturmiljø<br />

Varighed To dage, først en introduktion til kulturarv og børns vilkår i klasselokalet (2 timer) og derefter<br />

valget mellem et historisk rollespil (3 timer) eller en sporleg i et lokalt kulturmiljø (3 timer).<br />

Periode Aug. - nov. i 2010 og jan. - maj i 2011<br />

Lærer opgaver Lærer- og elevvejledning til rollespil tilsendes.<br />

Til rollespillet skal eleverne selv sørge for udklædning og madpakker fra 1950’erne.<br />

Forløbet 0. - 2. klasse: Eleverne får en dialogbaseret introduktion til den lokale kulturarv, og til børns<br />

levevilkår tidligere<br />

3. - 5. klasse: Eleverne introduceres til den lokale kulturarv via websitet www.kulturjagt.dk,<br />

hvor de efter en kort præsentation selv går på jagt i de spændende kulturmiljøer på sitet.<br />

Derefter vælges for alle alderstrin mellem enten et historisk rollespil eller en sporleg i et<br />

lokalt kulturmiljø.<br />

Sporlegen kan f. eks. foregå i Det gamle Gentofte, Det gamle Vangede, fi skerlejet Skovshoved<br />

eller i Bernstorffsparken.<br />

Formål Kulturpakken giver børn en forståelse af deres egen historie og er med til at gøre begreberne<br />

fortid, nutid og fremtid forståelige. Der bliver arbejdet med drama, billeder og historiefortælling.<br />

Fag Historie, dansk<br />

Underviser To medarbejdere ved Lokalhistorisk Arkiv.<br />

Pris 400 kr.<br />

13


Trinmål<br />

Idræt:<br />

Kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling<br />

Anvende forskellige stilarter og genrer inden for rytmisk bevægelse<br />

Sammensætte rytmiske bevægelsesforløb til musik<br />

Udføre forskellige danse og koreografi er<br />

Skabe og udføre egne danse og koreografi er<br />

Fortælle abstrakte historier med kroppen<br />

Kende til tidens dansemæssige udtryksformer<br />

Musik:<br />

Deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse<br />

Sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering<br />

i fællesskab med andre<br />

Fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer<br />

Dansk:<br />

Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel<br />

Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form


Nede på jorden – et dansepostkort<br />

Hvis du stod ude i universet og kiggede ned på jorden med et teleskop,<br />

hvad ville du så fokusere på?<br />

Nede på jorden er et stort danseprojekt for 4. klasser og deres lærere. Uppercut Danseteaters koreografer<br />

og undervisere vil arbejde med en klasse i en uge for at skabe deres helt egen danseforestilling.<br />

Forestillingen sender et postkort ud til omverdenen. Hvad mener eleverne, er det mest positive på jorden?<br />

Det mest negative? Der vil være noget for både drenge og piger, elementer fra breakdance, moderne dans,<br />

drama og samarbejdsøvelser.<br />

Klassetrin 4. klasse<br />

Hvor På egen skole. I Rådhushallen til afsluttende forestilling.<br />

Varighed Én uge, kl. 8.15 - 11.15<br />

Periode Sept. uge 36 og 37 i 2010<br />

Lærer opgaver Medbring tøj man kan bevæge sig i, indendørs kondisko og noget at drikke.<br />

Læreren er med under opvarmningen. Det betyder noget, at alle er med fra starten.<br />

Opvarmningen varer ca. 30 - 45 min.<br />

Forløbet Der arbejdes tværfagligt med krop og fag i en uge med dette danseprojekt, der sluttes af<br />

med en forestilling sammen med de professionelle dansere for venner og familie. Formiddagen<br />

bruges til at klassen sammen med Uppercut Danseteater arbejder med det kropslige<br />

udtryk, skaber deres egne koreografi er og arbejder hen mod en opvisning.<br />

Der kan arbejdes med op til fi re klasser om ugen på samme skole parallelt med hver sin<br />

danser (blot I har lokaler til det). Klasserne laver en fælles forestilling fredag for skolen som<br />

generalprøve og sen eftermiddag/tidlig aften for forældrene på skolen eller i Rådhushallen.<br />

Formål At udvide elevernes nysgerrighed og motivation til at udtrykke egne idéer om den verden<br />

de lever og drømmer i. Undervisningens indhold giver eleverne mulighed for at formidle<br />

tanker og følelser gennem bevægelse og dans og engagere sig personligt i det fælles<br />

tema. Eleven bruger disse redskaber alene og sammen med andre i klassen.<br />

Fag Dansk, idræt, musik<br />

Underviser Undervisere fra Uppercut Danseteater. www.uppercutdance.dk<br />

Pris 1500 kr. pr. klasse<br />

15


Trinmål<br />

Dansk:<br />

Læse sikkert og med passende hastighed<br />

Skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer<br />

Skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi,<br />

viden og følelser i en kronologisk form<br />

Indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til<br />

færdig tekst<br />

Bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt<br />

bøjningsform i egne tekster<br />

Bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma<br />

samt markere replikker i egne tekster<br />

Skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med<br />

passende hastighed<br />

Mette<br />

Finderup<br />

Give respons på andres tekster og modtage respons på egne<br />

tekster efter vejledning<br />

Vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne<br />

og andres tekster<br />

Kende betydningen af sproglige virkemidler<br />

Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre<br />

udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende<br />

analytisk forståelse i samspil med andre<br />

Gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition,<br />

fortælleforhold<br />

Fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer<br />

i samspil med andre<br />

Foto: Carsten Snejbjerg


Forfatterskole<br />

Kulturpakkerne har tradition for at tilbyde, at elever og lærere kan møde en aktuel forfatter af tiden. I dette<br />

møde kan både voksne og børn tilegne sig netop den forfatters redskaber og hemmeligheder til at skrive<br />

gode historier. Forfatteren er Mette Finderup.<br />

Genren er fantasy medmindre andet er aftalt med læreren. Eleverne skriver en færdig historie.<br />

Skrivearbejdet afveksles med øvelser på gulvet, der åbner for fantasi og kreativitet.<br />

Klassetrin 4. - 6. klasse<br />

Hvor <strong>Kulturskolerne</strong><br />

Varighed Én dag, kl. 9 - 14<br />

Periode Nov. uge 46 i 2010 og mar. uge 10 i 2011<br />

Lærer opgaver Lærerkursus torsdag d. 28. oktober kl.14.30 - 16.00 med forfatter Mette Finderup for<br />

de lærere, der skal have klasser med på holdet. Kurset vil formidle den kreative proces,<br />

samt give redskaber og øvelser, der skal bruges direkte i undervisningen til at gøre klassen<br />

klar til deres undervisningsdag.<br />

Eleverne skal have læst første kapitel i Dødsgudens Løgne.<br />

Forløbet Eleverne møder forfatteren og hører om, hvordan hun arbejder. Eleverne får lov til selv at<br />

være forfattere og skriver deres egne historier. Eleverne får en række modeller, hemmeligheder<br />

og redskaber af forfatteren. Disse teorier og øvelser vil eleverne senere kunne<br />

bruge i andre sammenhænge i skrive- og læsearbejdet.<br />

Formål Forfatterskolen skal medvirke til, at eleverne får endnu mere lyst til at læse og skrive. At<br />

eleverne får åbnet for deres fantasi, tør tænke egne tanker og bruge sproget til at formulere<br />

egne meninger og problemer.<br />

De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden<br />

fi ktion.<br />

Fag Dansk<br />

Underviser Forfatter Mette Finderup. www.fi nderup.dk<br />

Pris 800 kr.<br />

17


Trinmål<br />

Musik:<br />

Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles<br />

musikalsk udfoldelse<br />

Synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale<br />

i mindre grupper<br />

Fastholde en enkel over- eller understemme sammen med<br />

andre i fl erstemmig sang<br />

Synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer<br />

samt sange på andre sprog, først og fremmest engelsk<br />

Deltage i fl erstemmig sang med opmærksomhed på det musikalske<br />

udtryk<br />

Anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder<br />

i skabende musikalsk arbejde<br />

Vise kendskab til musik fra andre kulturer<br />

Engelsk:<br />

Udtale de engelske ord, der arbejdes med<br />

Turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen<br />

ikke slår til


Gospel<br />

Gospelmusik er den amerikanske sorte kirkes musik, og mange af de R&B sangere, vi ser i dag, har baggrund<br />

i gospelmusikken.<br />

Gospelmusik er fuld af energi og man kan næsten kun blive glad i låget, så her er muligheden for at være<br />

med til at skabe et swingende, sejt og supercool gospelkor.<br />

Klassetrin 4. - 6. klasse. Der kan deltage 3 - 4 klasser (en årgang) ad gangen<br />

Hvor På egen skole<br />

Varighed 1 modul (aftales individuelt), kl. 8.00 - 9.30 eller 10.00 - 11.30.<br />

Periode Sept. - dec. i 2010 og jan. - maj i 2011<br />

Lærer opgaver Reservering af et egnet lokale med klaver og aftale tidspunkt med kunstneren.<br />

Det er vigtigt, at det er lærere, der kender børnene, der er med i workshoppen. Det betyder<br />

alt, at underviser og akkompagnatør kan koncentrere sig fuldt og helt om det faglige<br />

indhold.<br />

Forløbet Der vil blive arbejdet med krop og bevægelse, groove, rap og selvfølgelig sang for fulde<br />

gardiner. Sangene vil være på engelsk.<br />

Ingen forudsætninger er nødvendige, kun lysten til at gi’ den gas og være fælles om et<br />

fedt kor.<br />

Formål Eleverne vil få trænet stemmen og øret og lære, hvordan de bruger kroppen og stemmen<br />

på en god måde. Der synges på engelsk.<br />

Fag Musik og engelsk<br />

Underviser Anja Hansen er uddannet musikpædagog fra Vestjysk Musikkonservatorium og arbejder til<br />

dagligt i Gentofte, Høje-Taastrup og Ishøj Musikskoler. Hun har for tiden syv forskellige kor<br />

fra børn til voksne, er vild med gospel og har undervist fl ere gospelkor og på gospelworkshops<br />

i mange år.<br />

Anders Rose er uddannet rytmisk pianist / musiklærer fra Vestjysk Musikkonservatorium<br />

og Rytmisk Musikkonservatorium, og arbejder til dagligt i Gentofte og Furesø Musikskoler<br />

og som udøvende musiker i mange forskellige sammenhænge.<br />

Pris 400 kr.<br />

19


C.W. Eckersberg:<br />

Portræt af storkøbmand<br />

Johannes Søbøtkers fi re<br />

børn i Hummeltofte, 1806,<br />

Øregaard Museum<br />

Trinmål se side 24.


På kanten af kaos<br />

Kulturpakkerne På kanten af kaos, Ud i det grønne og Sukker og slaver<br />

er et samarbejdsprojekt mellem Øregaard Museum og <strong>Kulturskolerne</strong>.<br />

Temaerne tager udgangspunkt i udstillingen Det Skiønne Nær<br />

– Fra København til Dansk Vestindien. Formidlingen er baseret på dialog,<br />

og der lægges vægt på, at børnene får mulighed for at relatere til<br />

egen hverdag og egne tanker og oplevelser.<br />

Familien Søbøtker ejede landstedet Øregaard fra 1806 til 1820. Hvem var de, og hvad skete der med dem?<br />

Eleverne introduceres til tiden, hvor stor velstand afl øses af økonomisk krise i Danmark. Hvad forstår man<br />

ved den fl orissante periode og guldalderen? Hvordan levede man? Hvad er et landsted? Hvordan indrettede<br />

man sig – hvad var moderne?<br />

Eleverne arbejder med miniaturescenografi er med inspiration i periodens interiør.<br />

Klassetrin 4. - 6. klasse<br />

Hvor Øregaard Museum og <strong>Kulturskolerne</strong><br />

Varighed Én dag, kl. 9 - 14<br />

Periode Nov. uge 46 og 47 i 2010 og uge 3 og 4 i 2011<br />

Lærer opgaver Ingen forudsætninger<br />

Forløbet Alle mødes på Øregaard Museum kl. 9. Her er klassen ca. 1½ - 2 timer. Der spises frokost<br />

og arbejdes i billedværkstedet på <strong>Kulturskolerne</strong> til kl. 14.<br />

Eleverne får en rundvisning i udstillingen Det Skiønne Nær. Bagefter former de en minilysekrone<br />

efter eget valg i metaltråd og tegner skitser af bemalingen i havesalen på Øregaard.<br />

Disse skitser kan indgå i miniaturescenografi en, som eleverne laver i billedværkstedet.<br />

Her kan man alene eller i fællesskab med andre genskabe en historie eller oplevelse<br />

fra museets udstilling i en scenografi sk model.<br />

Formål Børnene får på museet et indblik i tiden fra slutningen af 1700-tallet til ca. 1820, landstedet<br />

Øregaard samt familiens historie.<br />

Fag Dansk, historie, billedkunst<br />

Ideer til Der kan arbejdes videre tværfagligt med den historiske periode belyst via billedkunst.<br />

undervisnings- Klassen kan arbejde med deres egne drømme om, hvordan „et sted“ skal se ud.<br />

forløb<br />

Underviser Museumsinspektør Inge Panduro og billedkunstner Mette Wille.<br />

www.oremus.dk / www.mettewille.dk<br />

Pris 500 kr.<br />

21


Trinmål se side 24.<br />

C.W. Eckersberg:<br />

Korsklinten på Møn, 1809,<br />

Davids Samling


Ud i det grønne<br />

Édouard Manet:<br />

Frokost i det grønne, 1862-1863<br />

Eleverne vises rundt i Øregaard Museums udstilling. De får præsenteret landskabsmaleriet ved især Jens<br />

Juel og C.W. Eckersberg, og vi taler bl.a. om den betydning, som naturen tillægges efter tidens idealer.<br />

Eleverne laver små selviscenesættelser i museets park med naturen som kulisse. Disse fotograferes.<br />

På værkstedet arbejdes med parafraser over museets udstillede malerier.<br />

Eleverne introduceres til begrebet „parafraser“ og ser eksempler på parafraser over kendte værker.<br />

Klassetrin 4. - 6.klasse<br />

Hvor Øregaard Museum og <strong>Kulturskolerne</strong><br />

Varighed Én dag, kl. 9 - 14<br />

Periode Nov. uge 46 og 47 i 2010 og uge 3 og 4 i 2011<br />

Lærer opgaver Børnene medbringer fotos af sig selv, deres familie, hund etc. Disse fotos skal indgå i<br />

børnenes egne værker.<br />

Forløbet Vi mødes på Øregaard Museum kl. 9. Her er klassen ca. 1½ - 2 timer. Der spises frokost<br />

og arbejdes i billedværkstedet på <strong>Kulturskolerne</strong> til kl. 14.<br />

Formål Børnene får indblik i romantikkens natursyn og den betydning, som naturen og det<br />

„skønne“ landskab får og stadig har i dag – også for børnene selv. Hvor tager de helst<br />

hen, når de skal ud i naturen, og hvilket landskab synes de selv er smukt – og hvorfor?<br />

Fag Dansk, historie, billedkunst<br />

Ideer til Der kan arbejdes videre tværfagligt med den historiske periode.<br />

undervisningsforløb<br />

Underviser Museumsinspektør Inge Panduro og billedkunstner Mette Wille.<br />

www.oremus.dk / www.mettewille.dk<br />

Pris 500 kr.<br />

Pablo Picasso:<br />

Frokost i det grønne, 1960<br />

23


Trinmål<br />

Billedkunst:<br />

Fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser,<br />

holdninger og ved direkte iagttagelser i nærmiljøet<br />

Anvende teknikker, metoder og materialer i digitale og materielle<br />

billedarbejder<br />

Arbejde med former og komposition i billedfl aden, herunder<br />

størrelsesforhold og placering<br />

Fremstille værker i et samarbejde med andre<br />

Genkende enkle stilarter og formsprog fra forskellige historiske<br />

perioder og kulturer<br />

Anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og offentlige<br />

rum og internet i eget billedarbejde<br />

Kendskab til billedbrug inden for andre fagområder, herunder<br />

samfunds- og naturvidenskaber<br />

Anvende billedet som kommunikationsmiddel<br />

Frederik von Scholten:<br />

Plantager på St. Croix, 1846,<br />

Johannes Søbøtkers ejendom<br />

Høgensborg på St. Croix, 1838,<br />

Handels- og Søfartsmuseet, Kronborg<br />

Historie:<br />

Fortælle og forholde sig til familie, slægt og fællesskaber og<br />

berette om episoder, der har haft betydning for familiens liv<br />

Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet<br />

Gengive historiske fortællinger fra dansk historie<br />

Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv<br />

Etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden<br />

Opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier<br />

Dansk:<br />

Lytte aktivt og følge op med spørgsmål<br />

Bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse


Sukker og slaver<br />

På museet ser eleverne udstillingen Det Skiønne Nær – Fra København til Dansk Vestindien og hører om<br />

dengang, de vestindiske øer var danske og om familien Søbøtkers sukkerplantager på øerne. Slavehandel<br />

og slaveri – og dermed menneskerettigheder og menneskesyn dengang og nu – indgår også i den dialogbaserede<br />

formidling. Vi ser bl.a. på akvareller malet af Frederik von Scholten på St. Croix omkring 1830, og<br />

eleverne tegner skitser af mennesker, landskaber og sukkerplantager til brug for deres tegneserie.<br />

Klassetrin 4. - 6. klasse<br />

Hvor Øregaard Museum og <strong>Kulturskolerne</strong><br />

Varighed Én dag, kl. 9 - 14<br />

Periode Nov. uge 46 og 47 i 2010 og uge 3 og 4 i 2011<br />

Lærer opgaver Eleverne kan med fordel introduceres til menneskerettighederne og Peter Madsens tegneserier<br />

„Menneskesønnen“ og „Valhalla“ som billedeksempler.<br />

Forløbet Alle mødes på Øregaard Museum kl. 9. Her er klassen ca. 1½ - 2 timer. Der spises frokost<br />

og arbejdes i billedværkstedet på <strong>Kulturskolerne</strong> til kl. 14.<br />

Eleverne vælger en rolle ud fra Von Scholtens billeder eller det, de har fået fortalt på museet,<br />

f.eks. slaven i sukkermarken, den sorte tjenestepige eller plantageejeren, som derefter<br />

bliver hovedperson og gennemgående i deres billedfortælling. Der kan fokuseres på<br />

det faktuelle eller det følelsesmæssige og dannes paralleller til vores egen tid.<br />

Udtryksformen er inspireret af Peter Madsens illustrationer til „Menneskesønnen“ og<br />

„Valhalla“.<br />

Formål At medvirke til at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie<br />

At give eleverne indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og refl ektere over<br />

egen tid og dagligdag.<br />

Fag Dansk, historie, billedkunst<br />

Ideer til Der kan arbejdes videre tværfagligt med den historiske periode.<br />

undervisningsforløb<br />

Underviser Museumsinspektør Inge Panduro og billedkunstner Mette Wille.<br />

www.oremus.dk / www.mettewille.dk<br />

Pris 500 kr.<br />

25


Trinmål<br />

Idræt:<br />

Kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling<br />

Anvende forskellige stilarter og genrer inden for rytmisk bevægelse<br />

Sammensætte rytmiske bevægelsesforløb til musik<br />

Udføre forskellige danse og koreografier<br />

Skabe og udføre egne danse og koreografier<br />

Fortælle abstrakte historier med kroppen<br />

Kende til tidens dansemæssige udtryksformer<br />

Musik:<br />

Deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse<br />

Deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer<br />

Sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering<br />

i fællesskab med andre<br />

Fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer


Breakdance<br />

Om Life:<br />

Danseforestillingen LIFE, er dramatisk, svedig og sjov. Danserne<br />

udtrykker sig gennem Breakdance, Moderne dans, kropsteater,<br />

akrobatik og stunt.Det eksploderer i footwork og fantasi.Venskaber<br />

opstår og der danses på livet løs. Leg bliver til dans. Oplev<br />

verdensmusik og mød Life’s livsglæde med rytme sjæl og spræl.<br />

Det er de unge, der udtrykker energien og pulsen i de nye udtryksformer i storbyen.<br />

Gennem dans, fysisk teater og akrobatik, afprøves breakdance-moves og dynamisk koreografi .<br />

Inspirationen tager udgangspunkt i den professionelle dans fra forestillingen Life.<br />

Klassetrin 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse<br />

Hvor <strong>Kulturskolerne</strong><br />

Varighed Én dag, kl. 9 - 12<br />

Periode Nov. - dec. uge 48 og 49 i 2010 og feb. uge 5 og 6 i 2011<br />

Lærer opgaver Medbring tøj man kan bevæge sig i, indendørs kondisko og noget at drikke.<br />

Læreren er med under opvarmningen. Det betyder noget, at alle er med fra starten.<br />

Opvarmningen varer ca. 30 - 45 min.<br />

Forløbet Vi starter med opvarmning af hele kroppen og udforskning af bevægelser.<br />

Introduktion til grundlæggende breakdance-moves og akrobatiske elementer.<br />

Afprøvning af koreografi ske metoder, hvor alle elever får indblik i, hvordan man skaber<br />

egen solo med eget udtryk – samt hvordan man indgår i gruppekoreografi er.<br />

Danserne slutter af med 10 minutters opvisning fra Uppercuts forestilling LIFE.<br />

Formål At tilbyde et supplerende tilbud indenfor sundhed og bevægelse, hvor eleverne kan opleve<br />

glæden ved, at bruge kroppen som fortæller, træne sanser og fantasi og styrke deres<br />

energi og koncentration.<br />

Fag Idræt, musik<br />

Underviser Uppercut Danseteater. www.uppercutdance.dk<br />

Pris 500 kr.<br />

27


Trinmål<br />

Dansk:<br />

Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende<br />

og disponeret form<br />

Bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig<br />

fri af manuskript<br />

Anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det<br />

fremmer tekstens kommunikation<br />

Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere<br />

komplekse produktioner i en form, der passer til situationen,<br />

samt i dramatisk form<br />

Billedkunst:<br />

Udtrykke sig i forskellige former for digitale billeder, herunder<br />

animationer og video<br />

Arbejde med multimediale udtryksformer, herunder kombination<br />

af lyd tekst og billeder<br />

Fremstille værker i et samarbejde med andre.<br />

Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres<br />

billedsproglige udtryk<br />

Kommunikere i forskellige billedformer, herunder maleri, installation<br />

og multimedie


Lommefi lm<br />

Undervisning i fi lm på mobilen<br />

Undervisningen tager eleverne gennem en fi lmproduktion fra ide, til storyboard, optagelse, redigering og<br />

frem til det færdige fi lmprodukt. Undervejs snakker vi også om musik, rettigheder og etik i forbindelse med<br />

videooptagelser i det offentlige rum.<br />

Klassetrin 4. - 6. klasse / 7. - 9. klasse<br />

Hvor <strong>Kulturskolerne</strong><br />

Varighed Én dag, kl. 9 - 13<br />

Periode Sept. uge 36 og 37 i 2010 og feb. - mar. uge 9 og 11 i 2011<br />

Lærer opgaver Klassen fastsætter et tema for workshoppen på forhånd f.eks. Lav en reklame for sund<br />

mad. Temaet skal være kort og præcist til en lille fi lm på 2-3 minutter.<br />

Eleverne medbringer en opladet mobiltelefon hver og evt. overførselskabel.<br />

Se evt. på Lommefi lms hjemmeside som inspiration.<br />

Forløbet Introduktion til mediet<br />

Lav din egen fi lm – optagelse<br />

Filmeksempler<br />

Skyd din egen fi lm<br />

Lav din egen fi lm - forberedelse<br />

Lav din egen fi lm - redigering/distribution<br />

Gode råd når du laver fi lm på mobilen Film fra telefon til PC<br />

Introduktion til simpel dramaturgi<br />

Redigering<br />

Planlæg din fi lm/storyboard<br />

Diskussion af resultater<br />

Distribution af fi lm<br />

Formål At give eleverne en oplevelse af at skabe en visuel fortælling med udgangspunkt i deres<br />

egne kulturelle reference punkter og udfordre eleverne i forhold til udtryksformer i forbindelse<br />

med projektopgaver.<br />

Gennem arbejdet med mobiltelefonen skal eleverne erhverve sig indsigt i formidling og få<br />

mulighed for at bruge den som personligt udtryksmiddel.<br />

Fag Dansk, billedkunst<br />

Underviser Kasper B. Olsen. www.lommefi lm.dk<br />

Pris 600 kr.<br />

29


Trinmål<br />

Billedkunst:<br />

Kende til enkle arkitektur- og designudtryk, først og fremmest i<br />

bygninger og brugsting<br />

Fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser,<br />

holdninger og ved direkte iagttagelser<br />

Eksperimentere med teknikker, materialer og værktøjer<br />

Anvende kunst, arkitektur og design bl. a. ved udformning af<br />

enkle modeller<br />

Hente inspiration i billedkunsten, i egen kultur og andre kulturer<br />

og i forskellige miljøer<br />

Anvende billederfaringer fra offentlige rum i eget billedarbejde<br />

Matematik:<br />

Forskellige kulturers kunst, arkitektur, udsmykning og design<br />

indgår i arbejdet med udvalgte emner fra geometrien<br />

Dansk:<br />

Udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en globaliseret<br />

verden.<br />

Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres<br />

udsagn samt i tekster og andre udtryksformer<br />

Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner<br />

samt i dramatisk form<br />

Sløjd slutmål<br />

Forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration og<br />

ideer, planlægning, udførelse og evaluering<br />

Udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde<br />

Fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer<br />

Formgive med personligt præg<br />

Bruge omverdenen som inspirationskilde<br />

Eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion<br />

Forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel<br />

og kommunikativ synsvinkel<br />

Sætte ord på designprocessen<br />

Finn Juhl, Armstol, 1945


Finn Juhl og hans hus<br />

Arkitektur og møbeldesign<br />

Finn Juhl og hans hus er et udsøgt eksempel på dansk modernisme. Finn Juhl tegnede huset og alle møblerne<br />

– Poeten, Græshoppen, Høvdingestolen og Pelikanen. Møblerne er skulpturer i sig selv og er berømte<br />

i hele verden. Overalt i huset er der kunst. I skal se alt dette og være møbelarkitekter for en dag.<br />

Klassetrin 6. - 9. klasse.<br />

Hvor Ordrupgaard Museum<br />

Varighed Én dag, kl. 9 - 13<br />

Periode Okt. uge 40 i 2010<br />

Lærer opgaver Introduktion til den epokegørende bevægelse, Danish Modern, der varede fra 1930-<br />

1960’erne. Evt. kendskab til navne som Hans Wegner, Arne Jacobsen, Poul Kjærholm,<br />

Kaare Klint, Mogens Koch og Børge Mogensen.<br />

Forløbet Vi mødes kl. 9 og slutter kl.14 i portnerboligen ved Ordrupgaard, Vilvordevej 110 A, 2920<br />

Charlottenlund. Efter rundvisning i huset på Kratvænget 15 udvælges én ting til skitsearbejde.<br />

Den undersøges med hensyn til form og linier. I annekset tegner og modellerer<br />

eleverne deres eget siddemøbel i forskellige materialer til en nærmere bestemt person.<br />

Eleverne bliver gjort bekendt med grundbegreber indenfor design, og de skal kunne argumentere<br />

for deres endelige valg.<br />

Formål At få eleverne til at bruge deres fantasi.<br />

At udfordre dem i at arbejde med kombinationen af organiske former, fi ne detaljer og behagelig<br />

siddekomfort.<br />

At åbne øjne og sanser hos eleverne for verden omkring dem og give dem en oplevelse<br />

af, at de er en del af den og kan tage stilling til den.<br />

At eleverne får mulighed for at mærke efter og vurdere, hvornår noget er godt eller skidt.<br />

Fag Billedkunst, matematik, dansk, sløjd<br />

Ideer til Videre temaarbejde hjemme omkring modernisme, reklamer og design, tidens samtidssyn<br />

undervisnings- og stil.<br />

forløb Videre arbejde i sløjd.<br />

Underviser Billedkunstner Hanne Raun Hermansen. www.kromosom.dk<br />

Pris 500 kr.<br />

31


Kulturpakker 2010 - 2011<br />

Tilmelding<br />

Klasserne kan indenfor deres trin frit ønske netop de forløb, der passer<br />

bedst til deres undervisning i øvrigt.<br />

Kulturpakkerne bliver tildelt i den rækkefølge, som ønskerne indløber.<br />

Tilmelding kan ske fra tirsdag den 6. april 2010<br />

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 15. juni 2010 kl. 12.00<br />

I får herefter hurtigst muligt en bekræftelse på de tildelte workshops sammen<br />

med betalingsoplysninger.<br />

Tilmelding her:<br />

www.kulturskolerne.dk/kulturpakker<br />

Spørgsmål kan rettes til:<br />

Afdelingsleder Anne-Grete Lænkholm<br />

E-mail: annl@gentofte.dk<br />

Tlf. 39 98 50 83<br />

www.kulturskolerne.dk<br />

Duntzfelts Alle 8, 2900 Hellerup VI<br />

Grafi sk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS<br />

SES!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!