Uge 52 - Kolding Senior

koldingsenior.dk

Uge 52 - Kolding Senior

KOLDING SENIOR 3

Nu Nu kan kan de de ældre ældre få få få sig sig en en spise spise-ven spise ven

Maden smager altid af mere, når man

spiser sammen, og når vi spiser sammen

med andre, spiser vi ofte lidt mere.

Kolding Kommune starter derfor i

samarbejde med Ældre Sagen en spiseven-ordning

for hjemmeboende ældre

der får madservice i Kolding Kommune.

Formålet er at styrke den sociale kontakt

og få småt spisende til at spise lidt mere.

Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen

håber de frivillige spisevenner fra

Ældre Sagen vil skabe gode og trygge

rammer omkring måltidet.

- Vi ved fra Odense Kommune, at spisevenner

skaber glæde og trivsel i hverdagen

samtidig med at småt spisende

borgere ofte får spist mere når de spiser

sammen med andre, siger Seniorudvalgsformand

Søren Rasmussen.

- Derfor er vi i Seniorudvalget glade

for at have fundet penge til ordningen og

håber rigtig mange madservicekunder

vil gøre brug af den nye mulighed.

Det er Ældre Sagen i Kolding Kommune,

der finder de frivillige spisevenner.

Formanden for Ældre Sagen i Kolding,

Niels Madsen, har været med til at foreslå

ordningen indført i Kolding Kommu-

ne, og han finder det naturligt, at Ældre

Sagen er med til at løfte opgaven.

- Vi har allerede god erfaring med almindelige

besøgsvenner. Dette er jo

samme princip, hvor man så samtidig

spiser et måltid sammen. Lige som med

vejret er maden altid et godt samtaleemne

og en god måde at starte en snak på,

siger Niels Madsen.

Spiseven-ordningen fungerer ved, at

der puttes en ekstra portion mad i den

kasse som madservicekunden får. Ældre

Sagen finder en spiseven der ”passer”

godt til borgeren. Sammen finder borgeren

og spisevennen ud af hvilken ugedag,

de vil spise sammen og aftaler andre

praktiske forhold. Spisevennen kan

bestille de retter han eller hun ønsker ud

fra en ekstra menuplan, der kommer

med i kassen.

Det er Seniorudvalget, der har afsat

110.000 kroner om året til spisevennernes

ugentlige måltid hos de madservicekunder,

der gerne vil have en spiseven.

Ordningen starter i januar 2013.

Spiseven-ordningen er frivillig og gratis,

og man kan selvfølgelig stoppe med

den igen, hvis det viste sig ikke at være

noget for dig.

Hvis man gerne vil have en frivillig spiseven, eller

hvis man selv kunne tænke dig at være spiseven, kan

man få mere information og tilmelde sig ordningen hos

Ældre Sagen i Kolding. Ring til Margit Thomsen tlf. 22

71 57 34 eller Flemming Hansen tlf. 20 42 65 28.

More magazines by this user
Similar magazines