Graven 18-20 Ejendomme, beboere og erhverv ca. 1750-2000

byhistorie.dk

Graven 18-20 Ejendomme, beboere og erhverv ca. 1750-2000

De ældste ejeroplysninger Jf. C.J.T. Thomsen: Samling af artikler om Århus Købstads ejendomme 1683- 93: 147: Realregister til Aarhus Bys skøde- og panteprotokoller 1683-93: Oplysninger om grundtakstnummer 146: Taksering 1683: Ejer: Hans Bendixen Grundtakst: 15 skilling Beskrivelse: ”trinde boeder och hauge, 100 rdl.- 12½ rdl. – 0 rdl. 2 Ort 12 Skl.” Thomsens noter: • Vinhandler Hans Bendixen Harding, gift med Mette Jensdatter Vinter, der døde 21.5. 1681. • Ved skiftebrev 6.11.1685, pr. 3, bl. 79 e. hende, tilfaldt ej. enkemanden og deres 6 børn, se 9. • Pantsat dat. 11.3. l. 26.3. 1686, bl.a. 119. Panthaver: Aarhus Domskole. Aflæst 19.5.92 Benyttet materiale Erhvervsarkivet 07903 Ny jydske Kjøbstad-Creditforening, 1871-1975 Lånesager Vejvisere 1900-2000 (hvert 10. år) Brandtaksationsprotokoller 1761-1771-1781-1791 Avisudklipssamling Århus Kommunes arkiv: Ligning over formue og lejligheds-skatten til Aarhus Kjøbstad-kommune Folkeregister fra 1885-1953 Skattemandtalslister nr. 04763 1877-1923 Folketællinger 1787-1890 Benyttet fra: www.folketimidten.dk www.arkivalieronline.dk http://ddd.dda.dk/ 6

More magazines by this user
Similar magazines