Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening

hornbaekif.dk

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening

INFORMERER

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 3 april 2013 • 38. årgang


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

peterp@danskmetal.dk

Næstformand

Lars Fisker, tlf.: 49 70 26 29

V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk

lf@hfjensen.dk

Kasserer

Betina Porsgaard

Tlf.: 49 70 11 78

Søvænget 29, 3100 Hornbæk

betina.porsgaard@danbolig.dk

Sekretær

Michael Sørensen

Mikkelborg Park 13, st.tv.

2970 Hørsholm

22940731

michael@wadskjaer.dk

-samt Afdelingsformændene

Hornbækhallen

Tlf.: 49 70 27 91

fax: 49 70 25 03

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Pia Fritzbøger, tlf.: 49 70 07 73

Mobil: 25116378

Vagttelefon Hallen

Tlf.: 24 41 45 15

Halinspektør

Stig Petersen, mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside:

www.hornbaekif.dk

Redaktør:

Peter Poulsen (ansvarsh.)

Tlf.: 49 70 11 03

Redaktion:

Harry Duus,

DUUS & KOMPAGNI

Tlf.: 22275161

Annoncer:

Michael Sørensen, tlf.: 22 94 07 31

Layout og tryk:

KLS Grafisk Hus

Forsidefotos:

Susanne Buhl

Oplag: 3.900

2 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

Ved redaktionens deadline var hovedgeneralforsamlingen endnu

ikke afholdt, men der kommer i næste nummer af klubbladet et

resumé af Hovedgeneralforsamling der afholdes søndag

den 28. april kl. 10.00 samt offentliggørelse af hvem, der fik Hornbæk

Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2013.

Vinterens mange aktiviteter er ved at være slut, og forårets kan

begynde – det bliver spændende bl.a. at følge om fodboldens

1. hold kan fastholde sin status som Sjællandsseriehold. Holdet lagde

godt ud og spillede sin første kamp i foråret lørdag den 6. april og vandt

1-0 over Haslev.

Gymnastikafdelingen havde lørdag den 13. april deres traditionsrige

gallaopvisning i hallen – mere om opvisningen i næste nr. af klubbladet.

Gymnastikopvisningen og fodboldens indtog på græsbanerne markerer

overgangen fra vinter til forårssæsonen, og i den forbindelse skal

der lyde en stor tak til alle afdelinger for deres indsats i den forgangne

sæson samt held og lykke til alle med den nye sæson.

Hornbæk Idrætsanlæg

I april 2009 besluttede Byrådet, at der skulle laves en ny idrætsbørneinstitution

og en udvidelse af halfaciliteterne på Hornbæk Idrætsanlæg

– både politikkerne og Hornbæk Idrætsforening havde svært ved at få

armene ned af begejstring for beslutningen for dette unikke projekt.

Men hvad skete der så lige – jo i oktober 2009 i forbindelse med budgetforhandlingerne

for 2010 så sløjfede politikkerne med et pennestrøg

projektet på Hornbæk Idrætsanlæg på trods af alle de tilsagn, løfter og

beslutninger der var taget fra politisk side. Tror I vi følte os taget ved

næsen – Ja, det gjorde vi, kan jeg love for.

På trods af dette løftebrud arbejdede vi selv videre på flere projekter

vedr. bl.a. foreningsfitnesscenter, bedre faciliteter til gymnastikken, der

i dag hovedsageligt holder til under ikke særlige gode forhold på Hornbæk

skole og i princippet er langt fra klublivet på Hornbæk Idrætsanlæg.

Og endelig arbejdede vi på indendørsfaciliteter til tennis.

Der har været sagt og skrevet meget om disse projekter og det, der

foregik med kommunen, som i sidste ende handlede om at få en kommunegaranti

på først 3,5 mio. men senere ”kun” en kommunegaranti

på 1,5 mio. til etablering af foreningsfitness. Hornbæk Idrætsforening

havde selv skaffet private garantistillere for 2 mio. – men nej, heller ikke

her var der hjælp at hente i kommunen. Alligevel er det lykkedes via

egen finansiering på godt 1 mio. kr. at etablere foreningsfitness hvor

der i dag er 245 nye foreningsmedlemmer i Hornbæk Idrætsforening.

Lad mig blot til denne langvarige proces sige, at det bestemt ikke

var et kønt forløb, og at vi ikke længere tager en aftale for en aftale før

vi ser et konkret resultat og sådan vil det også være i forbindelse med

de drøftelser, der pt. er mellem Hornbæk Idrætsforening og kommunen

vedr. flytning af Hornbæk Tennisanlæg for at gøre plads til et nyt

plejehjem og en ny børneinstitution på det areal, vor det nuværende


tennisanlæg ligger på Sauntevej.

Og så venter vi stadig på

politisk medvind således, at

gymnastikken i Hornbæk med

godt 500 medlemmer får bedre

og tidssvarende faciliteter

end dem, man i dag har på

Hornbæk skole.

Godt forår til alle.

Peter Poulsen

Hovedformand

Leje af partytelt

Borsholm, Espergærde og Hornbæk Idrætsforeninger har i fællesskab indkøbt et party-telt.

Vi har indgået en sponsoraftale med Comfort Udlejning i Kvistgård, som sørger for opstilling og

nedtagning af teltet og ligeledes sørger for transporten.

Et standardtelt har målene 6 x 9 meter og kan rumme ca. 45-50 personer.

Lejeprisen er 3.000 kr. inkl. moms pr. gang for ovennævnte Idrætsforeningers afdelinger.

Dertil kommer udgifter til leje af stole, borde, evt. trægulv, diverse service m.v., som aftales direkte

med Comfort Udlejning ved bestillingen på telefon 49 20 18 00 eller www.comfortudlejning.dk

Firmaet kan selvfølgelig også levere større telte alt efter Jeres behov.

Idrætsforeningernes medlemmer kan naturligvis også få et favorabelt tilbud til private fester!

Afregning efter Jeres arrangement sker direkte til Comfort Udlejning i Kvistgård.

God fornøjelse med et godt TILBUD.

Peter Poulsen

HIF Informerer 2013

Deadlines:

Juni Deadline søndag den 26. maj

August Deadline søndag den 21. juli

September Deadline søndag den 1. september

Fra maj måned har klubhuset og kiosken udvidet åbningstiderne, så også tirsdagene er til 22.

Der er stadigt planlagt "hygge" for børn om eftermiddagene, og kiosken prøver at holde

åbent hver aften, som det ses ovenfor.

Vi appelerer til alle - kom op og brug klubhuset! Jo flere der kommer - jo hyggeligere er det.

Lad os starte en ny tid hvor vi får et socialt fundament i form af et livligt klubhus. Alle former

for arrangementer er velkomne. Møderummet står også klar - book og bestil evt. lidt spiseligt

eller drikkelse til mødet . Pia Fritzbøger (mob.25116378) koordinerer for Kiosken - lad os

høre fra dig :-)

PS: Vi mangler stadigt frivillige der vil passe kiosken ind imellem. Har du lyst til at hjælpe,

så ring til Pia.

Med venlig hilsen Peter Møller

Fra maj måned har klubhuset og kiosken udvidet åbningstiderne,

så også tirsdagene er til 22. Der er stadigt planlagt "hygge" for børn

omeftermiddagene, og kiosken prøver at holde åbent hver aften,

som det ses ovenfor.

Vi appelerer til alle - kom op og brug klubhuset! Jo flere der kommer

- jo hyggeligere er det. Lad os starte en ny tid hvor vi får et socialt

fundament i form af et livligt klubhus. Alle former for arrangementer

er velkomne. Møderummet står også klar - book og bestil evt. lidt

spiseligt eller drikkelse til mødet . Pia Fritzbøger (mob.25116378)

koordinerer for Kiosken - lad os høre fra dig :-)

PS: Vi mangler stadigt frivillige der vil passe kiosken ind imellem.

Har du lyst til at hjælpe, så ring til Pia.

Med venlig hilsen Peter Møller

Indlæg sendes til: E-mail: duus@duuskompagni.dk Post: Havnevej 22, 3100 Hornbæk

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 3


Hovedafdelingen

4 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

JUBILÆUMS HALFEST

LØRDAG DEN 26. OKTOBER 2013 KL. 18.00

(dørene og garderobe åbnes kl. 17.30)

Hornbækhallen fylder 25 år,

og det fejrer vi med en stor halfest (jubilæumsfest).

Pris kr. 400,-

Lækker 3 retters menu

kreeret af Claus Bruun

Underholdning ved Lars le Dous

Musik: Sunshine Boys og Sweet Charlie 5

Køb billet på billetten.dk, på Hornbæk Bibliotek, Kulturværftet

og øvrige biblioteker i Helsingør Kommune.

Bordreservation 26 30 60 81 / hjb@3100.dk


Sweet Charlie 5

Sunshine Boys

Lars le Dous

UNGDOMSFONDEN har ved forårets uddeling af midler fra kontoen,

efter ansøgning, tildelt følgende afdelinger nedenstående beløb:

Badminton: 8.000kr til en række spændende tiltag i ungdomsafdelingen.

Kiosken: 5.000kr til forsøg med eftermiddagsåbent for ungdommen.

Håndbold: 5.000kr til årets ungdomstur til Sverige.

Peter Storminger

Vær allerede nu opmærksom på ændret ansøgningsskema ved ansøgninger i oktober.

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 5


Badminton

Formand

Christine Bogattke

Sct. Olaigade 9b, 2.

3000 Helsingør

22 54 43 21

christine@massage-bogattke.dk

Bogattke@hotmail.com

Ungdomsformand

Mathilde Fritzbøger

Drejøgade 41, 1. th,

2100 København Ø

25 61 12 01

mathilde_fritzboeger@hotmail.com

Næstformand

Torben Svingaard

Hornbækvej 55

3100 Hornbæk

23 33 48 10

torben.svinggaard@gmail.com

Sekretær

Andreas Mærchel Fritzen,

Strandboulevarden 30,

vær. 48, 2100 København Ø.

26 70 28 64

andreasmfritzen@hotmail.com

Kaserer

Karin Mathiesen

Havreholmvej 25,

3100 Hornbæk 49 70 04 40

kasserer.badminton@3100.dk

Jespermathiesen@post.tele.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Holmevænget

3100 Hornbæk 4970 0198

49 70 01 83

Seniorformand

Anders Nybroe

Hornebyvænget 6

3100 Hornbæk

22 70 96 59

anybroe@hotmail.com

Web-master

Ulrik Drachmann tlf: 22700680,

ud@drachmann-advokater.dk &

Mads Frodegaard tlf. 22597931,

frodegaard@hotmail.com

6 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

Mange tak til to trofaste

BESTYRELSESMEDLEMMER

og velkommen til en

NY I BESTYRELSEN

Til vores generalforsamling d. 23. marts takkede vores seniorformand

Peter Drachmann af i Hornbæk Badmintons bestyrelse. Peter har i en

længere periode fungeret som seniorformand og børne & senior træner

i klubben. Vi vil her benytte muligheden for at takke ham rigtig mange

gange for hans mangeårige indsats som frivillig her i bestyrelsen. Badminton

klubben har nydt rigtig godt af din hjælp og viden og det er vi

mange der har sat meget pris på. Det skal du have 1000 tak for og held

og lykke i fremtiden.

Så velkommen til Anders Nybro, som er vores nye seniorformand

her i bestyrelsen. Vi glæder os til et godt sammerbejde og ser frem til at

få et nyt og frisk pust i bestyrelsen.

På samme generalforsamling takkede vores motionistformand Tina

Hillestrøm også af. Tina har også leveret en dejlig indsats gennem en

længere periode her i bestyrelsen i Hornbæk badminton. Du kom med

en masse god energi, som enhver klub & bestyrelse kan bruge. Det skal

du have 1000 gange tak for og held & lykke i fremtiden.

Så kan vi informere at der ikke var nogle der havde mod på at

tage over for Tina som motionist formand, så pt. har klubben ingen

motionistformand. Hvis der skulle være et medlem derude

som godt kunne tænke sig at tage denne lille udfordring op, så

kontakt meget gerne undertegnet.

I kan læse referatet af generalforsamlingen, som ligger på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen

Hornbæk badminton bestyrelse


Sommerbadminton for ungdomsspillere

Igen i år udbyder vi sommerbadminton for alle de spillere, som synes at

badmintonsæsonen er for kort! Og i år har man både mulighed for at træne

mandage kl. 14.00-16.00 og onsdage kl. 15.00-17.00. Det er henholdsvis

Philip, som varetager mandagstræningen og Claus som tager sig af onsdagstræningen.

Der vil blive uddelt yderligere information til træning.

Vel mødt!

Klubmesterskaberne

Som det blev annonceret i sidste klubblad nærmer vi os årets klubmesterskab!

D. 28. april vil der blive kæmpet for den prestigefyldte titel ”årets

klubmester”. Husk at tilmelde jer, ved at skrive jer på den ophængte seddel

i hallen senest d. 22. april. Der vil som afslutning være spisning i klubhuset

for både børn og forældre.

ÅBENT HUS HOS VORES ÆRESMEDLEM I KLUBBEN:

Vores trofaste æresmedlem Tommy Knudsen fejrer guldbryllup med sin hustru

Ilse Knudsen.

I den andledning vil han gerne invitere venner og medspillere til åbent hus

lørdag d.11.maj fra kl. 8.00 til 12.00 på Toftemosevej 2C i Hornbæk.

Vi håber rigtig mange vil tage imod invitationen og lykønske Tommy og Ilse

med de 50 gyldne år.

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 7


Badminton

8 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

LANDMESTERSKABET

individuel u-15

d.16/3-17/3 2013

Jeg (Rasmus Frodegaard) var til LM som den eneste fra Hornbæk d. 16/3-

17/3 i Fredericia i Jylland.

Vi skulle møde i Hillerød kl. 6:30, fordi vi skulle videre til Fredericia og

spille badminton samme dag. Jeg stillede op i U-15 A herre single og i herredouble

med min makker Christian Wantzin fra Farum. Da vi var kommet

op til Fredericia skulle vi tjekke ind på en skole og videre til hallen, hvor vi

skulle spille.

Om lørdagen (16/3) skulle vi spille singlerne, og jeg skulle kun spille 2

kampe. Jeg vandt en kamp og tabte en kamp. Da jeg var færdig skulle jeg

vente på at de andre blev færdige, og så skulle vi bare hentes af en bus

og tage tilbage til der hvor vi skulle spise, men…… bussen var 2 timer

forsinket, så vi kom sent hen til spisestedet. Bagefter gik vi rundt og så

hjem på skolen og i seng.

Om søndagen (17/3) skulle vi spille herredoublerne, og igen skulle jeg

spille 2 kampe. Ligesom dagen før vandt jeg en og tabte en og blev færdig

rimelig hurtigt. Efter jeg var færdig med mine kampe, gik jeg rundt og hyggede

mig med min makker og nogle andre fra Nordsjælland. Da alle var

færdige, skulle vi med bussen hjem til Hillerød igen.

En af de ting jeg godt kunne lide ved turen var at man kæmpede som

en landsdel og var sammen med andre fra Nordsjælland.

Rasmus Frodegaard


VINGSTED – SOMMERLEJR

TAG MED på en lærerig badmintonlejr der ligger vægt på fagligt indhold,

masser af aktivitet, udfordringer og det sociale sammenhold

deltagerne imellem.

ALLE KAN DELTAGE uanset niveau og kunnen. Lejren kræver ingen

erfaring - blot din interesse for badminton!

AFGANG OG ANKOMST

Uge 29: 15. juli til 21. juli 2013. (for U9, U11 og U13 spillere)

Uge 31: 29. juli til 4. august 2013. (for U15, U17 og U19 spillere)

Instruktørerne

Hele ugen underviser dygtige DGI instruktører

på begge lejre. Instruktørerne er med i busserne

frem og tilbage. Instruktørerne deltager

aktivt alle dage på badmintonlejrene.

Dette er et helt unikt tilbud for de spillere

som gerne vil se tydelige resultater

på kort tid. Denne lejr har 50 års jubilæum

i år, hvilket vidner om at det er vel-

organiseret, erfaringsrig og en helt i top

verdensklasse lejr – og vi fra Hornbæk sender

endda én af vores dygtigste instruktører

med, nemlig selveste Andreas Fritzen!

Denne lejr kan ikke omtales for tit og klubben

opfordrer alle engagerede spillere, om

at drage med en tur til Jylland og få én på

opleveren!

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 9


Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Nordre Strandvej 325a

3100 Hornbæk

william@leedgaard.dk

Webmaster/sekretær

Julian Isherwood

40360129

Willemoesvej 17a

3100 Hornbæk

webmaster@hbklub.dk

Kasserer

Bjarne Kring

tlf. 49700025

Rødtjørnevej 11

3100 Hornbæk

kring@privat.dk

Klubhus & udlejning

Peter Leander

tlf 20 30 03 04

Søvænget 21

3100 Hornbæk

ple@nybolig.dk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

3100 Hornbæk

www.hbklub.dk

Ungdomsafdeling for

Katamaran og FEVA’er

Henning Kjær

31656048

Søvej 6a

3100 Hornbæk

sejle@Info.dk

Kølbåde

Stig Rahbek

49111650

Holmenevej 1b

Saunte

DKSRA@coloplast.com

Motorbåde

Tom Sørensen

49704766

Kystvej 9

3100 Hornbæk

tisorensen@hotmail.com

3100 Hornbæk

10 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

Hornbæk bådeklub

KÆRE MEDLEMMER

Jeg ved at mange har problemer med at blive registreret i vort

nye medlemssystem. Dem der stadig har problemer med registrering

og betaling bedes venligst ringe eller maile til enten

Julian eller vores kasserer Bjarne som så vil sortere tingene ud.

Det er et lidt bøvlet system, men når først du er blevet registreret

er det til gengæld nemt.

Standerhejsningen skete jo tidligt i år. For tidligt vil mange sikkert

sige. Men nu er vi i gang med en ny meget aktiv sæson.

19-21/4 holder sejlunionen igen bølgecamp med de dygtigste

jollesejlere.

22-25/4 lægges nyt udendørs gulv på terrassen i hårdt træ,

med Ole Lærkesen som teamleder.

27/4 kl. 14-17 holder Julian åben reception for venner og forretningsforbindelser

i Hornbæk Bådeklub i anledning af sin 60 års

fødselsdag. Alle klubbens medlemmer er ligeledes velkomne.

1/5 er første officielle sejlads for kølbådene.

William Leedgaard


HAJ VVS ApS

Vi vil gerne give dig et tilbud på solceller.

Tlf: 49 22 37 16 - Din lokaleGVS mester

www.gvsmester.dk

Hvis du har 150.000 kr. til investering kan du:

1. Indsætte pengene på en højrentekonto 3%.

Afkastet p.a. er 4.500 kr. før skat.

2. Købe eget solcelleanlæg.

Afkastet p.a. er op til 15.000 kr. SKATTEFRIT.

lidt ud over det sædvanlige

SuperBrugsen Hornbæk

Sauntevej 1

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 19 84

Untitled-1 1 20-11-2008 13:38:11

Solceller er godt

for både miljøet og

din pengepung!

(Tilbagebetalingstider på ned

til 8 år.)

Kathøj KloaKservice

• Kloakservice

• Slamsuger

• Spul og rens

• TV-inspektion

49 75 86 50

Kathøj Kloakservice

Kathøjvej 2 • 3080 Tikøb

Kan du holde balancen?

DØSSING & PARTNERE ved, at det kan være en svær balancegang

at få styr på virksomhedens regnskab. Vi kan hjælpe dig,

hvis du har brug for sparring

og rådgivning omkring din

virksomheds økonomi.

TELEFON 48 24 73 14 WWW.DOSSING.DK

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 11


Fodbold

Formand

Kaj Flyger

Ndr.Strandvej 285 B,

3140 Ålsgårde

Priv.: 49 76 39 37

Mobil: 29 23 47 51

E-mail: kflyger@csc.com

E-mail: flyger@pc.dk

Kasserer

Ejgild Larsen

Skovvænget 23

3100 Hornbæk

Mobil: 21 72 44 57

E-mail: ebl@bygningsarv.dk

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24

3100 Hornbæk

Mobil: 22 55 00 25

E-mail: peter.clausen@mail.tele.dk

Seniorformand

Lars Vindahl Andersen

Nordlandsvej 7

3000 Helsingør

Mobil: 31 50 10 01

E-mail: lars.vindahl@gmail.com

Ungdomsformand

Lars Vindahl Andersen

Nordlandsvej 7

3000 Helsingør

Mobil: 31 50 10 01

E-mail: lars.vindahl@gmail.com

Menigt medlem

Carsten Nielsen

Støberens Vænge 8

3100 Hornbæk

Mobil: 40 26 67 69

E-mail: carlo5b@tdcadsl.dk

Medlemsregistrering

Malene Rosenquist

Stolemagervej 2

3100 Hornbæk

Priv.: 49 70 43 08

Mobil: 23 96 18 36

E-mail: stolemagervej@stofanet.dk

12 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

Referat af Generalforsamling

i fodboldafdelingen lørdag den 6. april 2013

kl. 12 i klubhuset

Formand Kaj Flyger bød alle 12 fremmødte velkommen til årets generalforsamling

og traditionen tro blev Henning ”Nuller” Andersen valgt til at

lede slaget som dirigent.

Formand Kaj Flyger aflagde sin udførlige beretning, der blandt andet

handlede om den historiske oprykning til sjællandsserien, men den handlede

også om den mangel på ledere, der er i øjeblikket til de mange

opgaver, ikke mindst i ungdomsafdelingen.

Bestyrelsen har udarbejdet en ny organisationsplan, hvor alle opgaver,

store som små, er beskrevet, i håbet om, at det kan hjælpe til at rekruttere

nye ledere. Man tror på bedre rekrutterings-chancer, hvis opgaverne

er beskrevet detaljeret, så de frivillige ved, hvad de går ind til.

Kasserer Ejgild Larsen aflagde regnskabet, der udviste et underskud

på ca. 20.000 kroner. Egenkapitalen er på ca. 106.000 kroner, og den vil

afdelingen forsøge at øge i de kommende år.

Under valg var der lutter genvalg, til formand Kaj Flyger, sekretær Peter

Clausen samt Lars Vindahl Andersen, Carsten Nielsen og Malene Rosenquist.

Eneste medlem der ikke var på valg var kasserer Ejgild Larsen.

Efter diverse kommentarer og hyggelig snak kunne dirigenten afslutte

generalforsamlingen, der varede en time.

God forårsstart

Hornbæk fik den bedst tænkelig start på foråret i sjællandsserien, da

et afbuds- og skadesramt mandskab besejrede Haslev FC med 1-0 på

kunstgræsbanen.

En spændende forårssæson venter, inden det bliver afgjort, om vi er

gode nok nok til at blive i rækken.

Mød op og støt holdet på sidelinien. På billedet er det anfører Casper

Porsgaard i en duel mod Haslev FC, der måtte låne Hornbæks bordeaux

udebanetrøjer.


Find dine støvler frem fra skuret og kom med

på grønsværen her til foråret!

Find dine støvler frem fra skuret og kom med på grønsværen her til foråret!

Vi har pladser på holdene i begge rækker, så der er ingen undskyldning :-)

Vi spiller lidt hyggebold torsdage om aftenen - se på Facebook eller ring til en af

holdlederne, så kan du høre nærmere. Kampene starter her midt i april. Vi ses :-)

Oldboys: Peter Møller / mobil 40969197

Vi har pladser på holdene i begge rækker, så der er ingen undskyldning :-)

Veteran: Vi spiller Jens lidt Åge hyggebold / mobil torsdage 20221575 om aftenen - se på Facebook eller ring til en af

holdlederne, så kan du høre nærmere. Kampene starter her midt i april. Vi ses :-)

Oldboys: Peter Møller / mobil 40969197

Veteran: Jens Åge / mobil 20221575

HJÆLP

vi mangler ledere

I bestræbelserne på at rekruttere ledere til

fodboldafdelingen er der udarbejdet en organisationsplan,

som kan være et godt og

brugbart værktøj når vi skal finde nye ledere.

Alle opgaverne er detaljeret beskrevet, så

nye ledere ved, hvad de går ind til. Se det

hele på vores hjemmeside eller kontakt Carsten

Nielsen, eller et andet medlem af bestyrelsen.

Indlæg i klubbladet / PMJ 3/4-13

Indstil en frivillig

Danske Bank (sponsor for DBU og

A-landsholdet) har udskrevet en konkurrence,

hvor man kan indstille en

eller flere af de mange frivillige i sin

lokale klub, der yder en stor indsats.

En jury udvælger de 100 frivillige, som

modtager to billetter til Danmark-Italien

den 11. oktober samt en sponsorpakke

til klubben.

På danskebank.dk/100frivillige kan

du indstille en frivillig og læse mere

om konkurrencen

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 13


Fodbold

FC Nord 99-1 fik flot 4. plads ved Holland Cup i påsken

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til

Fodboldens Venner og Hornbæk idrætsforenings

ungdomsfond samt Krank foreningen (Hellebæk)

for støtten til turen.

Dejligt at I alle støtter op omkring vores fælles

projekt, det gør det lettere at give de unge

mennesker nogle rigtig gode oplevelser, socialt

og sportsligt, og dermed også gøre det muligt at

fastholde de unge til fodbolden.

Drengene havde i flere måneder arbejdet for at

tjene penge til turen ved blandt andet at omdele

flyers (reklamer for Home), sælge julekort, lodsedler,

deltage i Fodboldens Venners loppemarked,

sidde ved dommerbordet i Hellebæk samt

arbejde hos en forælder.

Så det var en flok spændte drenge der torsdag

nat/fredag tidligt tog af sted til Holland Cup i

Almere nær Amsterdam, vi skulle i bus sammen

med spillere fra Græsted og Gilleleje. Vi havde

sidste øjebliks afbud fra Andreas, der var blevet

syg, med heldigvis var Julius Frederiksen klar på

at tage med.

Efter en fin bustur på 11-12 timer ankom vi til

vores hotel, ja hotel, det var luksus, men drengene

havde fortjent det. Efter at vi var blevet indkvarteret,

gik vi på byrundtur i Almere - en fin og

14 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

hyggelig by, hvor der blev shoppet lidt. Efter aftensmaden

som blev indtaget på restaurant, var

det tid til afslapning inden sengetid, vi skulle jo

tidligt op og spille.

Efter en god nats søvn og morgenmad var

det tid til at komme i gang med turneringen, vi

regnede med, at vi var kommet i en stærk indledende

pulje, og det skulle vise sig at være sandt.

Taastrup som var vores første modstander vandt

stævnet, AS80 fra Holland vandt B finalen, og vi

… ja det kommer jeg tilbage til.

Vi startede skidt mod Taastrup, idet vi allerede

i 1. minut lavede et dumt straffespark (hands) og

kom bagud - mere blev det ikke til i 1st halvleg.

Og da kampene kun varede 2x15 min skulle vi

satse i 2 halvleg og det udnyttede Taastrup til at

score 2 mål inden for de sidste 5 minutter, fortjent

sejr for vi var ikke klar og spillede under standard.

Kamp 2 mod det franske hold skulle afvikles

på græs, banen var lettere knoldet, det kom spillet

også til at bære præg af, vi har klart bedst og

uden at spille godt vandt vi med 1-0. Det betød

før den sidste mod AS80 fra Holland, der havde

vundet turneringen i 2012, at vi havde kniven

for struben, hvis vi ville i A-slutspil og det ville vi.

Vi spillede vores bedste kamp i den indledende


pulje, kom endnu engang bagud med 1-0, men

inden pausen fik vi udlignet ved Jacques på et

saksesparks lignede forsøg, flot mål. I 2 halvleg

kom vi efter 6 minutter på 2-1 og den blev så kørt

hjem efter en meget koncentreret indsats, vi var

dermed i A slutspil søndag.

Søndag var det så tid til minimum 3 kampe

mere, vi regnede dog med 4, da vi satsede på

at spille med om pokalerne. Træneren havde på

forhånd udpeget kamp 1 mod et fynsk hold og

kamp 3 mod et hollandsk hold, som de kampe

hvor vi skulle have point, og det kom til at holde

stik.

Første kamp på en meget fin græsbane vi spillede

en kanonkamp, kørte modstanderne ud af

banen, ind ville bolden dog ikke, vi brændte og

brændte, så i stedet for en sejr på 4-5 mål endte

kampen helt ufortjent 0-0.

Kamp 2 mod et super stærkt fransk hold. Vi

kom skidt i gang og kom desværre hurtigt bagud

med 2-0, det holdt halvlegen ud. I 2 halvleg kom

vi bedre med, men desværre giver vi 2 mål væk i

de sidste 2-3 minutter og ender dermed med at

tabe hele 4-0, Dumt fordi vi igen satte os selv under

pres, idet vi nu skulle vinde den sidste kamp

med 3-0 for at komme til at spille om 3 pladsen.

Det så sort ud, specielt da Emil måtte sidde

over, vi rokerede lidt om på holdet og det gav bonus,

vi scorede på 3 ud af vores 4 første angreb

og så var den kamp ovre, vi rundbarberede modstanderne

og scorede hele 7 mål, det betød at vi

skulle spille om 3 pladsen mod Roskilde KFUM,

som vi også møder i den hjemlige turnering.

Kampen blev meget lige. Roskilde kom på 1-0

efter 6 minutter og vi udlignede 2 minutter før

tid, det skal siges, at vi havde chancerne til en

sejr- det betød, at vi for første gang skulle i straffesparks

drama, og det blev det også. Jeg skulle

hurtigt vælge 5 mand, og så skulle vi i gang, vi

startede og scorede, det gjorde Roskilde også,

og sådan fortsatte vi til 4-4, hvorefter vi desværre

brændte og Roskilde scorede, surt, men sådan

går det jo, ingen sure miner, flot at alle ville tage

ansvar og sparke, og gerne gør det igen.

Dermed blev det til en flot og godkendt 4 plads,

masser af kampe, ingen alvorlige skader.

Stor tak til drengene for endnu en super udbytterig

tur både socialt og sportsligt.

Skrevet af træner Peter Wriedt og forkortet

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 15


Fodbold

Hornbæks nye U7-pigehold anno 2013. Forrest fra venstre Thea, Freja, Emilie og Emma med lillesøster (måske holdets

maskot). Bagerst Laura og Per (holdleder). Desuden er Amalie med i truppen. Mie starter som træner udendørs.

NYT PIGEHOLD I HORNBÆK – U7-PIGER ÅRG. 2006-07

I løbet af vinteren er der kommet en lille håndfuld

nye, ganske unge piger til, der virkelig har

taget fat og fulgt træningen med stor entusiasme

og godt humør. Med samlet 6 piger i alderen

og yderlige 3-4 piger, der planlægger at starte

udendørs, har vi valgt at søsætte et nyt pigehold

i Hornbæk. Fra uge 17 træner vi hver tirsdag kl.

17.00-18.15/18.30. Holdets træner er Mie Gørtz,

der elsker fodbold, selv spiller på U16-holdet i

Fremadnord og har trænererfaring med U9-truppen.

16 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

Så hvis du er pige, er født i 2006-07 og har lyst til

at spille fodbold, have det super sjovt med veninderne

og ind imellem bare fyre den max af, er

tilbuddet måske noget for dig? Holdleder er Per

Gørtz, der kan kontaktes for nærmere info på tlf.:

60 72 99 94.

Mie Gørtz og Per Gørtz

Træner og holdleder

U7-piger i Hornbæk


U9-PIGERNE HELT PÅ TOPPEN – KLAR TIL FORÅRSSÆSONEN!

Vintersæsonen har været fantastisk! Truppen

tæller aktuelt 23 piger, der flittigt har fuldt træning

og adskillige stævner, alt imens det har været en

fornøjelse at følge deres udvikling både spiller for

spiller og som hold og trup, det hele bakket op

af en super forældregruppe. En fantastisk kultur

og pigernes indstilling, glæde og store appetit på

fodbolden er de helt store aktiver i truppen, der

spænder fra ganske nye spillere til snart garvede

kæmper, heraf flere med mere end 150 kampe i

støvlerne. Og der er plads til alle! Hovedparten

er fra Hornbæk, men der er også spillere fra Ålsgårde

og Helsingør, og alle bidrager til den gode

trivsel i truppen.

Vinteren har budt på masser af træning, super

sjove og til tider himmel spændende stævner, og

mange flotte resultater. Absolutte highlights er en

formidabel 2. plads ved Regionmesterskaberne i

mesterrækken (DGI) og kvalifikation til Landsmesterskaberne,

der gav i en fornem 5. plads kun

et mål fra en semifinaleplads, og hvor vi undervejs

slår de senere landsmestre fra Fårevejle 1-0

i et brag af en kamp. Sejr og 4. plads i Hornbæk

CUP, en imponerende finalesejr og 3. plads i

Masita CUP i Sorø, en 2. plads i det stærkt besatte

Måløv CUP og sluttelig en flot 2. plads ved

Sjællandsmesterskaberne på C-niveau. Dertil

Hornbæks seje U9-piger – første storstævne indendørs i

Karlslunde 2012/2013. Forrest fra venstre: Line og Mathilde,

Midt: Alice, Amalie, Sigrid, Rosa, Emma, Selma og Emilie G.

Bagerst: Caroline, Cecilie, Lotus, Thea, Julie A. Freja, Emilie

G. og Frederikke.

kommer de mange gode stævneoplevelser med

masser af fodbold, nye piger der får fat, tætte

kampe, røde kinder og højt humør. Det tegner

på alle måder super lovende for den kommende

sæson!

Planen for forårssæsonen er på plads. Fra uge

17 træner vi mandag og onsdag kl. 16.30-18.00

på banerne i Hornbæk. Tre hold er tilmeldt DGI’s

5-mands stævneturnering med hhv. et hold på

A-, B- og C-niveau, så der er tilbud for alle. Derudover

tilmeldes hold til udvalgte medaljestævner,

hvilket altid er sjovt og godt både socialt og

spillemæssigt. Først i juni deltager vi til Landsmesterskaberne

(DGI), hvilket utvivlsomt bliver en

kæmpe oplevelse.

NYE SPILLERE, ÅRG. 2004-05, ER MEGET

VELKOMNE! Pigerne viser gang på gang, hvor

fantastiske de er til at byde nye veninder velkomne!

Ring gerne for mere info på tlf.: 60 72

99 94.

Per Gørtz

Træner U9-piger

U9-pigerne og pletskud fra Landsmesterskaberne efter

sejr over Slagelse 3-0! Forrest fra venstre: Caroline,

Freja, Line og Sigrid. Bagerst: Silke, Julie A., Mathilde,

Salome og hjælpetræner Kristina.

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 17


Fodboldens Venner

Stig Petersen

Drejervej 15

3100 Hornbæk

Mobil. 4025 5864

Gitte Pedersen

Hornebyvej 40

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 1590

Mobil. 5155 3702

Ulrich Hjorth-Moritzsen

Klokkestøbervej 8

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 1703

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

3140 Ålsgårde

Tlf. 2525 5626

Lone Jacobsen

Stjernevej 30

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 0160

Jens Bertram

Solvej 23

3100 Hornbæk

Mobil 25217706

bossen@bertrams.dk

John Sørensen

Toftemosevej 7 A

3100 Hornbæk

Mobil: 2531 1383

Connie Bogattke

Videvænget 1

3100 Hornbæk

Kræmmertelefon:

2940 6790

18 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

Generalforsamlingen i Fodboldens Venner forløb, som altid, uden

problemer under Nullers ledelse.

Formanden berettede, alle blev genvalgt, de forslåede vedtægtsændringer

blev vedtaget og regnskabet blev godkendt. Og så var der sildebuffet

med øl og snaps. 18 VENNER havde fundet tid denne lørdag og de

hyggede sig.

Samme aften havde FV inviteret de VENNER der, i løbet af 2012, gjorde

en ekstra indsats til hygge middag. 28 Venner og bestyrelsesmedlemmer

festede til kl. 04, og det bliver nok ikke sidste gang at FV siger ”tak” på

denne måde.

Fodboldens Venner siger tak til alle der hjalp i 2012, vi får også brug for

hjælp i 2013- så hvis du kan grille pølser, sætte telt op, sælge æbleskiver

eller noget helt andet, så kontakt Jens Bertram så finder vi en opgave

der passer.

Husk Fodboldens Venner arrangementer, udover fodbold grillen

OKTOBERFEST den 7. september. – KRÆMMERMARKED

den 1. & 2. november.

JULEBANKO mandag den 25. november og mandag den 9. december.

Mere information kommer i de følgende nr. af medlemsbladet.


FODBOLDENS VENNER Invitere til:

”OKTOBER FEST”.

lørdag den 7. september 2013

Billetsalget begynder 1. juli

Men du kan reservere dit bord nu!!

Et stort telt med plads til 180 festglade mennesker

Festligt udklædt Personale vil hele aftenen sørge for vores gæster.

6 timer med ”Krautseppl” og DJ i bedste Tyroler stil, fra 19 til 01.

Stor fadølsbar hvor øllet serveres i 1. liters eller 0,4 cl. fadølskrus.

Der selvfølgelig også vin, sodavand og spiritus på menuen

Alt sammen til fornuftige priser.

Ta’ selv buffet med store grillpølser, rødvinsmarineret vildsvinekam,

samt lækkert tilbehør & brød.

Entre inkl. Buffet 250 kr.

Teltet åbner kl. 18.00

Billetbestilling og bordreservation skal ske på:

Bossen@bertrams.dk

Med venlig hilsen Fodboldens Venner

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 19


Gedden

Formand

Thomas Ratzlaff

thomas@ratzlaff.dk

tlf. 2339 2308

- Klubblad, miljø-kontakter mv.

Kasserer

Lone Kjeldsen

gedden3100@gmail.com

Tlf. 2336 5514

- Ansvar for økonomi

/indmeldelse

Jacob Thorman

jacobthorman@gmail.com

Tlf. 27292824

- Ansvar for arrangementer

Børge Nilsson

bni@esh.dk

Tlf: 23411574 / 49701134

- Ansvar for klubhus

Christian Skands

gedden@christianskands.dk

Tlf. 22640801

- Ansvar for hjemmeside

20 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

STORTORSK 2013

Norges nordvestlige kyststrækning bliver hvert forår invaderet af den

særlige vandrende torskestamme ved navn ”skrei”.

Arten er genetisk forskellig fra alle andre torsk og består af verdens

største torskestamme, som lever pelagisk i Barentshavet. Der er masser

af fisk og bestanden er voksende, hvorfor et sportsfiskeri på stammen

sagtens kan forsvares.

Fra flere nordnorske camps dyrkes forårets ”skreifiskeri” i marts og

april og særligt de senere år har fiskeriet toppet med flere torsk mellem

30 og 40 kg!

Jacob og Thomas fra Gedden var i år på plads i påskeferien og på

trods af historisk møgvejr lykkedes det os på 5 dages fiskeri at fange flere

100 torsk, med ca. 120 stk. over 10 og mange over 20.

Topfiskene vejede 28,5 og 27 kg.

Langt, langt de fleste fisk blev håndlandet fra bådsiden og nænsomt

genudsat.

De få fisk som fik skader af krogning eller andet blev taget med i land

og foræret til lokalbefolkningen, som straks hængte fileterne til tørre i

store stativer.

Fiskeriet var hektisk og fysisk udmattende, men vi havde en super tur

og fik til fulde forventningerne opfyldt.

Formanden


Hornbæk Idrætsforening · April 2013 21


Gedden

22 Hornbæk Idrætsforening · April 2013


HUSK VORES ANNONCØRER NÅR DU HANDLER

– DE STØTTER DEN LOKALE IDRÆT

Uldahls

Begravelsesforretning

- overfor Hornbæk Kirke

Vi yder den bedste service hele døgnet

48 30 00 43

Kirkevej 7, 3100 Hornbæk

Ring venligst for aftale

Advokat

Jeannette Eilertsen

A.R. Friis vej 9, 3100 Hornbæk

Bettina Jill Kaysø

Tlf.: 48 79 66 11 • Fax: 48 79 42 16

Email:

MØDERET

je@advohelsinge.dk

FOR HØJESTERET

Møde efter aftale

HØJBJERG VVS

HAVNEVEJ 9

3100 HORNBÆK

Anne Uldahl

Eksamineret bedemand

www.uldahl-begravelse.dk

Tlf:+45 4970 1888

+45 2012 6188

E-mail: vvs@hoejbjerg.com www.hoejbjerg.com

A.R.F

riis vej 9, 3100 Hornbæk

Hjemmeside: Tlf.: 48 79 66 www.advohelsinge.dk

11· Fax: 48 79 42 16

Email: je@advohelsinge.dk

Hjemmeside: www.advohelsinge.dk

Møde efter aftale

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 23


Golf

Hornbæk Golfklub:

Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf: 49 75 95 70

Fax: 49 75 95 71

E-mail:

sekretariat@hornbaekgolf.dk

Administrative medarbejdere:

Susanne Kaae

sekretariat@hornbaekgolf.dk

Peter Anderskou

petera@hornbaekgolf.dk

www.hornbaekgolf.dk

Christian Sørensen

Tlf: 51 60 76 08

christian@lappen38.dk

Café Ingolf

Jan Nissen og Michael Hartvig

Tlf.: 49 75 95 78

Mobil: 40 17 91 79

Ulrik Marcher

Tlf: 49 75 95 72

Flemming Vindahl Andersen

Tlf: 49702648

suffle8@mail.dk

Jørgen Grumstrup

Tlf: 49700220

jg@tegnestuenhornbaek.dk

Carsten Carstensen

Tlf: 20166809

bica@carstensen.mail.dk

Formand:

Jens Peter Nielsen

Tlf: 49 70 20 26/ 25 67 80 54

jens.peter.nielsen@privat.dk

Kasserer:

Torben Fritzbøger

Tlf. 40 30 73 14

tfr@dossing.dk

Baneudvalget:

Claus Meulengracht

Tlf. 20 44 71 33

claus-m@mail.dk

Turneringsudvalget:

Erik Neiiendam

Tlf: 40 95 55 46

en@mila.dk

Ungdomsudvalget:

Thomas Rulis:

Tlf: 22 75 19 61

thomas@rulis.dk

24 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

Hornbæk Golfklub

inviterer til Åbent Hus

I Hornbæk har vi en af Danmarks bedste golfbaner. Vi har Danmarks

hyggeligste klub, nogle fantastiske faciliteter og så er vores

kontingent billigere end i alle de andre golfklubber omkring os.

Det vil vi gerne dele med nogle flere, så derfor vil vi gerne invitere

jer alle sammen til Åbent Hus. Hornbæk Golfklub holder åbent hus

hver søndag fra klokken 14 til klokken 15 frem til og med d. 12. maj

(d. 14. april er det fra 11-12.30).

Vi har lavet et lille program, hvor vi hver gang får lidt instruktion i at

slå til bolden på både driving range og putting green. Desuden vil der

være rundvisning på hele anlægget på Bøtterupvej 2C. Golfudstyr og

bolde stiller vi til rådighed på dagen. Vi slutter i klubbens restaurant

hvor vi byder på lidt at drikke, mens vi fortæller dig hvor let det er for

dig at blive en del af Hornbæk Golfklub.

Vi ved fra mange nye at de synes at golf kan være svært at komme

i gang med fortæller næstformand Carsten Carstensen, så for at

sikre dig den bedste introduktion til golfen, har Hornbæk Golfklub

nu indført et prøvemedlemskab, hvor du på kun 1 måned ved hjælp

at klubbens trænere og en mentor fra klubben, kommer rundt om

sporten og når ud og spille rigtig golf på klubbens smukke golfbane.

Hvis du er hurtig og melder dig til ved et af vores Åbent Hus arrangementer,

så forærer vi dig oven i købet et sæt helt nye golfkøller,

hvis du vælger at skifte dit prøvemedlemskab ud med et almindeligt

medlemskab.

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at ringe til os eller søge

oplysninger på vores hjemmeside www.hornbaekgolf.dk.

Vi ses til Åbent Hus i Hornbæk Golfklub.

Hornbæk Golfklub

Jens Peter Nielsen


VI SES

til

Åbent

Hus i

Hornbæk

Golfklub

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 25


Gymnastik

Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 11 03

kirsten3100@hotmail.com

Kasserer

Ann Birthe Rasmussen

Tlf. 51 88 68 28

ann-b@mail.dk

Sekretær

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

mums1@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem

og medlemsregistrering

Jette Hildebrandt Knudsen

Tlf. 49 70 93 20

jeje@post9.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Sofie Breengaard

Tlf. 49 75 85 48

sofiebreengard@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

kkhvid@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem

Conny Friis

Tlf. 26 11 29 55

conny-friis@hotmail.com

Leder af Gang og Løb

Annette Lund Poulsen

49 70 01 00

annettelundpoulsen@email.com

26 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

Sommergymnastik

Følgende hold fortsætter med sommergymnastik:

Sommerspring:

Tirsdage og torsdage kl. 17.00 – 19.00

i den store gymnastiksal på Hornbæk skole. (april-juni)

Instruktør Jesper Appelrod

Kontingent 350,00 kr.

Start tirsdag den 16. april 2013

Tons for tøser (lukket hold)

Tirsdage 16.30 - 17.30 (april og maj)

I gamle sal på Hornbæk skole

Instruktør: Mie Skandov

Kontingent: 150 kr.

Start tirsdag den 16. april 2013

Power Gym (lukket hold)

Tirsdage 17.45 – 18.45 (april og maj)

I gamle sal på Hornbæk skole

Instruktør: Mie Skandov

Kontingent: 150 kr.

Start tirsdag den 16. april 2013

Styrke og smidighed Mix

Mandage kl. 17.00 –18.15 (april - juni)

i Multisalen i Hornbæk Hallen

Instruktør: Anne Tvilling Jensen

Kontingent: 250 kr.

Start mandag den 15. april 2013

Sommergymnastik for motionister m/k

Onsdage kl. 10.00-11.00

i Hornbæk Hallen

Instruktør: Dinna Kafton Arensbak og Annelise Schuldt

Kontingent : 20 kr. pr. gang

Start onsdag den 17. april 2013


GALLAOPVISNING

lørdag den 4. maj i Birkerød Idrætscenter

DGI Nordsjælland og DGI København har i år slået sig sammen og

lavet en fælles gallaopvisning lørdag den 4. maj fra 12.00 – 17.00 i

Birkerød Idrætscenter.

Hornbæk Gymnastikafdeling er meget flot repræsenteret ved

denne gallaopvisning, idet hele 4 Hornbæk hold er blevet udtaget til

at deltage. Det er Stjerneholdet, Dynamic Cheer, Allround og Gym

Funk og Styrke. Alle holdene er blevet bedt om at vise et uddrag af

deres opvisningsprogram.

Programmet er ikke fastsat endnu, men sæt X i kalenderen og

tag en tur til Birkerød denne eftermiddag. Der vil helt sikkert blive

vist en masse flot og underholdende gymnastik.

Bestyrelsen

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 27


Gymnastik

”Vi er utrolig glade for og takker Sport Direct Helsingør for sponsorering af tasker til Dynamic

Cheer. Det er nogle lækre tasker som vi bruger til vores pom pom´er”.

28 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

GYMNASTIKOPVISNING

lørdag den 13. april 2013 i Hornbækhallen

Gymnastikopvisningen, som markerer afslutningen på sæsonen, er først afholdt efter

deadline på bladet, men tjek vores hjemmeside. Der vil hurtigst muligt efter opvisningen

blive lagt billeder på.

Hjemmesiden: www.Hornbaekif.dk. /Gymnastik

Bestyrelsen


A.R. Friisvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 04 90

blomsten@ilsejacobsen.dk

A.R. Friisvej 3

blomsten.ilsejacobsen.com

3100

A.R.

Hornbæk

Friisvej 3

Tlf.:

3100

49

Hornbæk

70 04 90

blomsten@ilsejacobsen.dk

Tlf.: 49 70 04 90

blomsten@ilsejacobsen.dk

blomsten.ilsejacobsen.com

blomsten.ilsejacobsen.com

Her ville en ANNONCE fra jer blive læst

- KONTAKT

Michael Sørensen på Tlf: 22 94 07 31

DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK

Lumberjacks

Lumberjacks

Hornbækvej v/Claus Lumberjacks Meulengracht 708, Abellund & Kristian Sandby

Hornbækvej 708, Abellund

3100 Hornbækvej Hornbæk 708, Abellund

3100 Hornbæk

e-mail: 3100 Hornbæk lumberjacks@get2net.dk

e-mail:

email:

lumberjacks@get2net.dk

lumberjacks@mail.dk

www.lumberjacks.dk

e-mail: lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk

www.lumberjacks

www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning

☺ Træfældning

☺☺Flishugning Træfældning

☺ Flishugning

☺☺Rodfræsning Flishugning

☺ Rodfræsning

☺☺Nyplantning Rodfræsning

☺ Nyplantning

☺☺Brænde Nyplantning

☺ Brænde

☺☺Hegnsopsætning Brænde

☺ Hegnsopsætning

☺(Folde, Hegnsopsætning

dyre- & raftehegn)

(Folde, dyre- & raftehegn)

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil:

Mobil: 2044 7133

Mobil:

2044

2044

7133

7133

BLIV MEDSPILLER

HOS OS

Filialen i Helsingør | Klostergade 1 | 3000 Helsingør

38483057

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 29


Mødested:

Badetrappen

på ydersiden

af østre mole

Hornbæk Vinterbadelaug

Bestyrelsen

Formand

Aase Kjær

Ndr. Strandvej 355, 2

3100 Hornbæk

Tlf.49701635/40487159

aase.kjaer@hotmail.dk

Næstformand/Medlemsregistrering

Mette Bjørn

Søvænget 13

3100 Hornbæk

Tlf.49700847

mette.bjorn@yahoo.dk

Sekretær

Kirsten Storminger

Vestre Stejlebakke 1

3100 Hornbæk

Tlf.49700215/61700215

kpstorminger@mail.tele.dk

Kasserer

Helene Knudsen

Kirkevej 1 A

3100 Hornbæk

Tlf.45664707/40209307

helene.knudsen@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Lis Svenning Hansen

Ellevænget 2

3100 Hornbæk

Tlf.49702660/40405957

lis.svenning@gmail.com

Suppleant

Karin Lentz

Gørtlervej 44

3100 Hornbæk

Tlf.40375388

lentz.karin@hotmail.com

Hjemmeside:

www.hornbaek-vinterbadelaug.dk

30 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

Sæsonafslutning med gæst

Søndag d. 28.04.13 kl.9.00 er der sæsonafslutning. Vi mødes ved badetrappen,

hvor de, der har lyst, tager sig en dukkert.

Bagefter går vi alle i Bådeklubben og spiser morgenmad. Efter morgenmaden

vil John Mogensen, som er cheflivredder i Nordkystens livredningstjeneste,

fortælle om de særlige forhold, der gør sig gældende

langs nordkysten.

Tilmelding skal ske til Kirsten Storminger på kpstorminger@mail.tele.

dk senest fredag d. 26. april 2013.

Arrangementet er gratis.

Sommergrill

Hornbæk Havn

Da vores sommergrillarrangement har været en stor succes de to år,

hvor vi har afholdt det, har vi besluttet allerede nu at lægge datoerne

for dette års arrangement fast.

Sommergrillen bliver d. 24. juli 2013 kl.17.30, men sæt også kryds

i kalenderen d. 31.juli, hvis vi bliver nødt til at aflyse d. 24. juli på grund

af vejret. Vi mødes ved grillpladsen på Hornbæk Havn kl. 17.30, hvor

bestyrelsen vil have tændt op i grillen og hvor I selv kommer med mad

og drikke.


Formanden har ordet

Første del af vores sæson er ved at slutte og det på

smukkeste vis.

Solens varme forårsstråler føles ekstra livgivende i

den frostkolde morgenluft. Det er lykke på et uforklarligt

plan at være her på pynten sådan et øjeblik.

Vinteren har været god og lang for os vinterbadere,

desværre ingen grødis – men man kan jo ikke få alt.

Den hårde kuling fra Nordøst har ofte gjort badningen

”mindre behagelig”, eller rettere sagt omklædningen

– for vandet har været skønt, især efter at vi fik gravet

ud og det siger vi tak for...

Omklædningen – det er den tid, der isner en fra top til

tå. De rette vinterbadere har vist deres støbning, men

et hus til ly, læ og varme ja, det har bestyrelsen længe

arbejdet på og det gør vi stadig.

Diverse ”væsener” har drillet, men der er lys for enden

af tunnelen og det er ikke et modkørende tog.

I skrivende stund er fundamentet ved at blive lavet.

God sommer og på gensyn

Aase Kjær

Formand

for Hornbæk Vinterbadelaug

I have a Dream ...

Her, hvor broen drejer sig,

ser vi huset på vor vej

Væggene så stolte står

selvom det er hårde kår

Varmen den skal lune os

mod kulden som vi byder trods

Huset åbner sig mod alle

som sig vinterbader kalde.

Når vor morgen er i gry

og vi starter op på ny

Saunaovnen strækker sig

og bereder badets vej

Op og ned vi dykke må

for varmens lykke at opnå

Vi, mens vinden ude bider,

mindes fordums kolde tider.

På en aftens sommerdag

kan man sidde i behag

følge solens gyldne stund

i ly af husets sommerblund

møde havnens mange sejl

som i vandet danner spejl

Erindringsbåden ligger stille

ved molens kaj som tiden ville.

Når vi bliver gamle nok

og skal have svømmestok

vi i huset fra vor plads

med det vante lille glas

ser de unge komme til

hver og en som bade vil

Tænk at dette er os givet

ved Hornbæk Havn at leve livet.

Vi har en drøm

og vi ved

den bliver virkelighed!

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 31


Håndbold

Formand

Karina Nikolajsen

Tlf.: 23802106/40482109

Mail: karina-n@mail.dk

Næstformand

Trine Bay

Tlf.: 23802707

Mail: trba44@gmail.com

Kasserer

Trine Søgaard Busch

Tlf.: 42262290

Mail: trisser@mail.dk

Sekretær

Anne Rauer

Tlf.: 40317036

Mail: rauerfamily@email.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Susanne Holst

Tlf.: 29659758

Mail: spah@mail.dk

Karen Jægerlund

Tlf.: 61690152

Mail: karen@jaegerlund.dk

Pernille Kjærsgaard

Tlf.: 30382558

Mail: pernillekjaersgaard1976@gmail.com

Sponsoransvarlig

Susanne Holst

Holmevænget 2 D

3100 Hornbæk

Tlf: 49701508

Mail:spah@mail.dk

Suppleant

Trine Søgaard

Klubblad

Knirke Holm

32 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

Gruppe billede fra Partille Cup 2010

PARTILLE CUP 2013

Så er vi et par skridt nærmere årets kæmpestore håndboldoplevelse,

Partille Cup i Göteborg.

Mandag d. 1. juli

Vi mødes i Helsingør, tager færgen til Helsingborg. Vi kører med bus

til Göteborg og indkvarterer os. Præcise rejsetidspunkter følger

Tirsdag d. 2. juli til fredag d. 5. juli

Kampe, masser af fede oplevelser, bl.a. åbningsceremonien. Mor og

far kan følge med via partillecup.com, hvor I også kan se billeder fra

tidligere år.

Lørdag d. 6.juli

Hjemrejse. Tidspunkter følger

Vi indkvarterer os på en skole i Göteborg. Når vi nærmer os afrejsen,

får I præcise detaljer om udrejse og hjemrejse, adresse på indkvarteringsskolen,

kampprogram osv.

VI GLÆDER OS!

Kærlig hilsen

Trænerne


Forrygende sæson for U10 drenge

De drenge er bare for super seje, og jeg er stolt

over at være deres træner....og virkelig glad for, at

jeg har fået uvurdérlig trænerhjælp af Kia Rauer,

Camille Bay og Stefan Kristoffersen.

Da sæsonen gik i gang efter sommerferien,

var vi vel en 8-10 stykker. Vi var næsten alle nye

i U10-regi - det er en del år siden, jeg har trænet

ungdom og mange af drengene blev importeret

direkte fra fodbold! Men det har ikke været

svært at omskole dem, for de har alle sammen

så meget bold i sig - og frem for alt en stor lyst

og glæde ved at spille håndbold. Hurtigt gik det

med at få flere spillere og efter jul havde vi TO

hold med i turneringen og ca 20 spillere plus det

løse....

Vi har spillet masser af kampe - både vundet

og tabt - men fremfor alt har vi lært så meget i år.

Og uanset resultat har ALLE gutterne kæmpet

og været gode kammerater. For der er selvfølgelig

lidt "hane-kamp" indimellem, men det ville jo

også være mærkeligt andet.

Nu bliver drengene delt - de fleste rykker op

som U12, hvor Camille og jeg er trænere - og

en lille håndfuld bliver som U10 drenge med Kia

og Stefan som trænere. Vi er faktisk allerede nu

næsten i gang med den nye sæson, da begge

hold stiller op i sommerturneringen.

Men heldigvis får vi lejlighed til at spille sammen

i sommerferien, da vi runder året af med en

tur til Gøteborg - "Partille Cup" - verdens størst

håndboldturnering! Jeg kan love drengene, at

det bliver en stor oplevelse (pigerne skal jo også

med)...

Afslutningsfesten den 19. april markerer formelt

afslutningen på sæsonen, hvor vi skal kåre

Årets Spiller og sige tak til alle de frivillige og alle

forældrene som har hjulpet til i løbet af sæsonen.

Især har Kjelfred (Viggos mor), Pernille (Tobias

mor), Henning (Mathias far), Bertel (Viggos far)

og Tue (Karls far) været en særlig stor hjælp - tak

for det....

Og tak til alle gutterne som gør det til en glæde

at bruge tid i hallen - jeg nyder hvert et øjeblik og

glæder mig til endnu en sæson.

Trine Bay

U10 Træner

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 33


Håndbold

Stilling sæson 2012-2013 Alle Hold

U-10 Drenge C1 , Pulje 7

34 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

Hold K V U T Score P

1 Skjold, Skævinge 8 6 0 2 119 - 98 12

2 Dalby/Jægerspris HK 8 5 0 3 114 - 98 10

3 Hornbæk IF NB 8 4 1 3 89 - 93 9

4 Gilleleje HK 8 4 1 3 100 - 87 9

5 Øresund Håndbold 8 0 0 8 61 - 107 0

U-10 Drenge D1 , Pulje 7

Hold K V U T Score P

1 HØJ 8 8 0 0 125 - 46 16

2 HK 73 - Frederikssund 8 5 0 3 85 - 60 10

3 Team Helsinge Håndbold 8 4 0 4 91 - 83 8

4 Hornbæk IF 8 3 0 5 83 - 107 6

5 Hillerød Håndbold Klub 8 0 0 8 48 - 136 0

U-9 Drenge D1 , Pulje 3

Hold K V U T Score P

1 Holte IF 8 7 1 0 136 - 70 15

2 Borsholm-S IF 8 4 1 3 90 - 100 9

3 Fredensborg HK 78 8 4 1 3 96 - 67 9

4 HUK 8 2 1 5 78 - 87 5

5 Hornbæk IF 8 1 0 7 41 - 117 2

U-18 Pige 2. Division B , Pulje 2

Hold K V U T Score P

1 Hornbæk IF 10 9 1 0 269 - 215 19

2 Helsingør IF Ungdomshåndbold 10 6 1 3 282 - 253 13

3 Rødovre HK 10 5 1 4 234 - 221 11

4 Rudersdal Håndbold 10 4 1 5 232 - 237 9

5 Øresund Håndbold 10 3 0 7 195 - 233 6

6 BK Ydun 10 1 0 9 262 - 315 2

U-14 Pige 1. Division C, Pulje 1

Hold K V U T Score P

1 Albertslund/Glostrup 10 9 0 1 228 - 166 18

2 Slangerup OIF 10 6 1 3 225 - 208 13

3 Ballerup HC 10 5 0 5 194 - 218 10

4 HIF Håndbold 10 3 2 5 200 - 202 8

5 TIK - Taastrup 10 2 2 6 157 - 174 6

6 Næstved/Herlufsholm 10 2 1 7 184 - 220 5


U-14 Pige 2. Division B , Pulje 3

Hold K V U T Score P

1 HUK 10 7 1 2 185 - 144 15

2 Furesø Håndbold 10 7 1 2 213 - 164 15

3 Øresund Håndbold 10 5 3 2 205 - 180 13

4 Tårnby HK 10 5 2 3 144 - 142 12

5 Birkerød HK 10 2 1 7 168 - 185 5

6 HIF Håndbold 10 0 0 10 143 - 243 0

Old Girls BA , Pulje 4

Hold K V U T Score P

1 Borsholm-S IF 10 9 0 1 208 - 87 18

2 Hornbæk IF 10 7 0 3 153 - 127 14

3 Værløse HK 10 6 0 4 124 - 104 12

4 Øresund Håndbold 10 3 0 7 98 - 148 6

5 Lynge-Uggeløse IF 10 3 0 7 115 - 162 6

6 VSH 2002 10 2 0 8 107 - 177 4

U-10 Pige C1, Pulje 8

Hold K V U T Score P

1 Hornbæk IF 8 5 1 2 82 - 72 11

2 Team Arresø 8 5 0 3 89 - 74 10

3 Øresund Håndbold 8 5 0 3 95 - 93 10

4 Fredensborg HK 78 8 4 1 3 89 - 72 9

5 HK 73 - Frederikssund 8 0 0 8 58 - 102 0

U-10 Pige D1, Pulje 11

Hold K V U T Score P

1 Helsingør IF Ungdomshåndbold 8 6 1 1 101 - 74 13

2 HUK 8 6 1 1 89 - 65 13

3 Skjold, Skævinge NB 8 5 0 3 118 - 96 10

4 Fredensborg HK 78 NB 8 1 1 6 54 - 74 3

5 Hornbæk IF 8 0 1 7 69 - 122 1

U-9 Pige D1, Pulje 2

Hold K V U T Score P

1 Hillerød Håndbold Klub 8 7 0 1 110 - 43 14

2 Borsholm-S IF 8 7 0 1 92 - 62 14

3 Team Helsinge Håndbold NB 8 3 0 5 57 - 51 6

4 Gilleleje HK 8 2 0 6 34 - 49 4

5 Hornbæk IF 8 1 0 7 16 - 104 2

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 35


Håndbold

HÅNDBOLDENS ÅRSAFSLUTNING

Fredag den 19. april 2013, kl. 17.30 i multisalen

Vi vil gerne invitere alle spillere og deres familie til årsafslutning

i Hornbæk Ifs håndboldafdeling. Vi vil gerne fejre

et supergodt håndbold år, hvor der har været masser af

spændende kampe og fantastisk opbakning fra tilskuerrækkerne.

På programmet vil der blandt andet være:

KÅRING AF ÅRETS SPILLERE

KÅRING AF ÅRETS FRIVILLIGE

FÆLLESSPISNING

KAFFE, ØL, SODAVAND, HYGGE OG MUSIK

Prisen er 40 kr. pr. kuvert

Mange hilsner fra Håndboldafdelingens bestyrelse

36 Hornbæk Idrætsforening · April 2013


Når der skal mures

MurerfirMaet J. Steen Koch

Peter Olsensvej 1, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 10 80 Mobil: 40 92 06 93 & 40 31 53 50

Email: murerkoch@koch.mail.dk

Medlem af Dansk Byggeri

Fang os på nettet

fiskehuset

hornbaek.dk

49700437

åBen HVeR Dag

Mandag-fredag 9.00-17.30

Lørdag & søn- & heLLigdag 9.00-14.00

alt i friske fisk, skaldyr, hjemmelavede salater og røgvarer

Havnevej 32 • 3100 Hornbæk • 49700437

www.murerkoch.dk

- Kvalitetsbyggeri med stil -

- Vinduer og døre med 10 års garanti -

PNC Byg – Bretagnevej 12 c – 3100 Hornbæk

v. Peter N. Christophersen

Tlf. 40 62 03 58 – pncbyg@gmail.com

Hornbæk Skibshandel

www.skibshandlen.dk

Åben alle dage 10 - 17.30

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 37


Håndbold

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

• Service

• Fjernvarme

38 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

• Naturgas

• Badeværelser

Firma 20 13 08 92

Privat 49 70 08 92

Fax 49 70 29 94

Her ville en

ANNONCE

fra jer blive læst

- KONTAKT

Michael Sørensen på

Tlf: 22 94 07 31

Barnkob

Registreret Revisionsanpartsselskab

Sennepsbakken 15 · 3100 Hornbæk

Tlf. 70 20 58 29

www.revisorbarnkob.dk


• Hovedentreprenør

• Tilbygninger Agernvej 7 · 3490 / Kvistgård ombygninger

• Udskiftning af vinduer

• Snedkeropgaver

• Renovering

49 13 96 22

simon-joergensen@mail.dk

Agernvej 7, 3490 Kvistgård

Espergærde

49 13 20 74

Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Helsingør

49 21 07 95

www.glarmester-jensen.dk

WEEkEnd vagt 20 13 20 74

DYHL-EL

Skru ned for el-regningen

Bestil en VARMEPUMPE

Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

Elektrikeren i

lokalområdet

49 70 49 25

www.dyhl-el.dk

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 39


Krocket

Formand:

Kirsten Bjarnholt

Søhusvej 28

3100 Hornbæk

Tlf.: 43 99 77 17

Mobil: 40 50 75 10

E-mail:

hornbaekkrocket@mail.dk

Kasserer:

Allan Finne-Larsson

Købkesvej 3

3000 Helsingør

Mobil: 31 25 57 18

E-mail: finne@finne-larsson.dk

Sekretær:

Peter Bjarnholt

Søhusvej 28

3100 Hornbæk

Tlf.: 43 99 77 17

Mobil: 20 91 91 91

E-mail:

hornbaekkrocket@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Kate Finne-Larsson

Købkesvej 3

3000 Helsingør

Mobil: 31 16 57 19

E-mail:

finne@finne-larsson.dk

40 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

Hornbæk Krocket informerer:

Generalforsamling i Hornbæk Krocket 07. marts 2013

Til generalforsamlingen var 20 ud af 23 mulige medlemmer mødt op. Det

må siges at være et meget fint fremmøde.

Bestyrelsen blev ændret ved at Inger Kristensen og Leif Nielsen trådte

ud og Kate Finne-Larsson blev valgt ind. Tak til Jette Møbius for et fint

arrangement til vores generalforsamling.

Træning

Vores daglige træning er atter begyndt efter en laaaang vinterpause, og

vi er som køer, der skal ud på græs efter en lang vinter i stalden. Skønt at

komme i gang igen.

Klubmesterskab

Vi afholder vort klubmesterskab som en enkeltmandsturnering den 16.

maj kl. 09:30.

Vinderne i hver række går videre til DGI Nordsjællands enkelmandsturnering,

som i øvrigt kommer til at foregå i Hornbæk torsdag 20. juni

kl. 09:00 med deltagelse fra nordsjællandske klubber.

Stævner i 2013

Som tidligere år arrangerer Hornbæk Krocket et stævne for alle krocketklubber,

der ønsker at deltage. I år afholder vi et mix-stævne torsdag

den 27. juni og forventer deltagelse af ca. 60 spillere.

Vi ser frem til sæsonen 2013 og ønsker alle et godt krocket år med

mange gode dyster.


Salon Musette

Margit Fritzbøger

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk

StainlessCONVEYOR Aps

alt i rustfrit

JENS SCHULTZ

NU OGSÅ ÅBEN

om SØNDAGEN

i Hornbæk

kl. 10 00 -14 00

Ndr. Strandvej 348, 3100 Hornbæk, Tlf.: 49 70 02 56

Åbningstider:

Mandag-torsdag: kl. 9-17.30 Fredag: kl. 9-18

Lørdag: kl. 9-14 Søndag: kl. 10-14

Engholmvej 1 • DK-3100 Hornbæk

Tlf. +45 49 70 05 90 • Fax. +45 49 70 05 96 • E-mail: st.con@get2net.dk

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 41


Petanque

Formand

Kirsten Madsen

Tlf. 23 62 45 18

E-mail: frumadsen@frumadsen.dk

Kasserer

Irene Serup

Tlf. 49 70 30 26

E-mail: seruph@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Gitte Pedersen

Tlf. 49 70 15 90

E-mail: gehelmer@post.tele.dk

Suppleant

Lasse Christensen

Tlf: 49 70 12 12

E-mail: ikm@tdc.dk

Bestyrelsesmedlem

Morten Klausen

Tlf: 30 31 47 92

E-mail: hagenklausen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Steffen Koppel

Tlf: 40 68 19 02

E-mail: selvstaendigetravel@

business.tele.dk

42 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

RØDVINSTURNERING

Årets første kampdag var den 23. marts. Efter en vel overstået

generalforsamling var der 26 spillere, der havde trodset

frostvejr og våde baner. Sneen var fejet væk og solen

skinnede fra en skyfri himmel, så trods alle odds

blev det en rigtig god spilledag. Dagens vinder

blev Morten med max. 8 p., stærkt efterfulgt af

Ingrid også med max. 8 p. 3. pladsen gik til Kirsten

Madsen og 4. pladsen tog Lasse sig af.

Skærtorsdag afholdt vi 2. omgang og hele 23 spillere

var mødt op i et koldt, men herligt solskinsvejr.

Banerne blev godt sølede, jo mere vi spillede på

dem, så alle spillekræfter blev taget i brug. Runa

tog 1. pladsen med max. 8 p. 2. pladsen gik til Tage

også max. 8 p., men mindre i scores. Mads blev nr.

3 og Bob nr. 4.

Stillingen pr. 28. marts 2013:

6 p. MORTEN KLAUSEN

6 p. RUNA BROKÆR

4 p. INGRID KORSHOLM

4 p. KIRSTEN MADSEN

4 p. MADS RASMUSSEN

4 p. TAGE SKAARUP

3 p. BOB EMMONDS

13 spillere har 2 p. og 12 spillere har 1 p., d.v.s. at i de første

2 omgange af turneringen har i alt 32 spillere deltaget.


GENERALFORAMLING I HORNBÆK PETANQUE

Den 23. marts afholdt vi generalforsamling i Hornbæk

Petanque med i alt 40 deltagere.

Henning Serup blev valgt som dirigent

Formanden, Kirsten Madsen, kastede et tilbageblik

på året, der gik, i sin årsberetning, hvis fulde

ordlyd kan ses på vores hjemmeside.

Det fremlagte regnskab blev godkendt.

Formanden, Kirsten Madsen, blev genvalgt, ligeså

bestyrelsesmedlemmerne Morten Klausen

og Gitte Pedersen.

Revisor Erik Helmer Pedersen blev genvalgt.

Der var ikke indkommet forslag, men grundet

faldende deltagerantal til den årlige Strandpetanqueturnering

ønskede bestyrelsen at tage

arrangementet til revision. Flere hold, som tidligere

havde deltaget med stor entusiasme, havde

meldt fra, da en hel dag på stranden føltes for

anstrengende. Hvad kunne der gøres for at bibeholde

denne begivenhed og tiltrække flere hold,

skulle det være en familiedag eller skulle vi henvende

os til firmaer? Henning Jørgensen, Joe og

Erik Helmer vil senere give os svaret på dette.

Lasse ville kigge på muligheden for en sommeraktivitetsdag

for klubmedlemmer i stil med en tidligere

afholdt.

Der var stor tilslutning til, at den årlige vinterfest

fortsætter i sin nuværende form.

Til slut var der blomster og smukke ord til årets

spiller, Jeanne Simonsen. Billeder og formandens

begrundelse kan læses på vores hjemmeside.

HUSK

Klubmesterskab i mix-double den 9. maj, Kr. Himmelfartsdag.

Nærmere herom senere

SENIORPETANQUE

Flot sæsonstart, 16 friske spillere mødte op med godt humør til

en herlig dag på vores anlæg.

HENNING vandt suverænt med max. points 12.

Top-stillingen pr. 3. april 2013:

12 p. HENNING SERUP

8 p. ANNI POULSEN

8 p. JEANNE SIMONSEN

8 p. JYTTE JENSEN

8 p. PER KVIST

8 p. PETER HANSEN

7 p. LIV HANSEN

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 43


Tennis

Formand

Lis Svenning Hansen

Ellevænget 2

3100 Hornbæk

40 40 59 57

formand@hornbaektennis.dk

Kasserer og medlems-

registrering

Tine Bottelet

Borsholmvænget 16

3100 Hornbæk

60 70 97 06

medlem@hornbaektennis.dk

Bestyrelsesmedlem

Per H. O. Larsen

Månevej 9

3100 Hornbæk

26 28 60 88

per@hornbaektennis.dk

Bestyrelsesmedlem

Janne Theilgaard

Hegnet 9, Horserød

3000 Helsingør

60 63 41 48

janne@hornbaektennis.dk

Bestyrelsesmedlem

Margit Fritzbøger

Holmevænget 13A

3100 Hornbæk

49 70 01 83

margit@hornbaektennis.dk

Bestyrelsesmedlem

Birgitte Park

Edelvej 11

3100 Hornbæk

21 65 45 72

birgitte@hornbaektennis.dk

Bestyrelsessuppleant

Randi Michaelsen

Borsholmvænget 10

3100 Hornbæk

24 24 81 87

randi@hornbaektennis.dk

Bestyrelsessuppleant

Anette Høst

Strædet 11

3100 Hornbæk

49750252

Anette@hornbaektennis.dk

44 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

Generalforsamlingsprotokol for generalforsamling

lørdag den 16. marts 2013 i HIF’s klubhus. (den 37. generalforsamling –

den 16. under HIF). Der var mødt i alt 24 af klubbens medlemmer til generalforsamlingen.

Jesper Stilbo blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen

var lovligt indvarslet.

Formandens beretning tog udgangspunkt i en gennemgang af de afholdte

aktiviteter og arrangementer og belyste også bestyrelsens mål og visioner for

den kommende sæson. Fair-play pokalen gik til Jeanne Schuldt,som ud over

at være en god kammerat og tennispartner for mange i klubben, også flittigt har

sørget for, at der altid var luget på terrassen og anlægget, at blomsterne blev

nippet, ligesom en stor del af æren for, at klubhuset blev holdt pænt og rent,

også skal gå til Jeanne.

Der var stor tak til Margit Fritzbøger, Johannes Faltz, Dorrit Danker, Hans Jørgen

Beck, Kurt Hviid og Dorrit Thielke for deres flotte indsats som henholdsvis

holdledere og børnetræner.

Bestyrelsen takkede også Claus Bottelet for hans altid store hjælpsomhed.

Ingen går forgæves til Claus, hvis der akut opstår problemer på banerne eller i

klubhuset. Claus giver altid en hjælpende hånd – og så er han fortræffelig til at

grille pølser ved festlige arrangementer.

Beretningen og klubbens mål for 2013 kan ses på hjemmesiden.

Tine fremlagde det reviderede regnskab for 2012, der viste et overskud på

kr. 27.522,75. Regnskabet for 2012 blev godkendt. Budgettet for 2013 blev

ligeledes fremlagt og godkendt. Den anslåede post, kr. 12.000, til rengøring vil

blive drøftet på et kommende bestyrelsesmøde.

Klubben har p.t. 264 aktive medlemmer. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent,

hvilket blev godkendt. Der var ikke indkommet nogle forslag.

Tine Bottelet blev genvalgt til kasserer, og Birgitte Park, Margit Fritzbøger,

Janne Theilgaard og Per Oddbjørn Larsen blev alle genvalgt til bestyrelsen.

Formanden var ikke på valg.

Som bestyrelsessuppleanter blev Randi Michaelsen genvalgt og Anette

Høst valgt som ny suppleant.

Jens Clemmesen blev genvalgt som revisor og Jørn Lien som revisorsuppleant.

Generalforsamlingen er igang.


Under punktet Evt. gav Lis et kort resume over

de pågående møder med Helsingør Kommune om

kommunens planer om at opføre et nyt plejehjem

og en ny daginstitution på arealet ved tennisbanerne.

Alle fik udleveret en tegning med skitse over

idrætsanlægget med angivelse af vort forslag til en

eventuel ny beliggenhed. Forslaget er baseret på

den tidligere masterplan for udvidelsen af idrætsanlægget

ved Hornbæk Hallen. En indendørs hal er

med i betragtningerne, men intet er endeligt besluttet.

Geotekniske undersøgelser af anlægget skal

bl.a. danne grundlag for det videre analysearbejde

til forelæggelse primo maj.

Pokalen studeres Claus får sin gave

Til slut takkede Lis alle, der hjalp til ved standerhejsning,

afrigningsdag og alle årets arrangementer,

alle de frivillige, der var med til at holde klubhuset

rent, alle de frivillige, der altid var parate og villige

til at yde en ekstra indsats. Lis takkede også alle

trænere og holdledere, Peter og Marianne fra Havnekiosken,

bestyrelsen og revisionen for det gode

samarbejde, Hovedafdelingen, HSU og Kommunen.

Jesper takkede forsamlingen for god ro og orden

og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Generalforsamlingen takkede Jesper for hans

indsats som dirigent.

Jeanne får overrakt årets fairplay pokal Holdlederne Dorrit og Margit med Lis

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 45


Tennis

TRÆNINGSTILBUD

Hjertestarterkursus tirsdag, den 30. april i klubhuset

på Sauntevej. Tilmelding via hjemmesiden.

Maria Jespersen vil igen i år tilbyde privattræning

til alle medlemmer. Maria kan kontaktes på

mobilnr. 4096 1723 for nærmere aftale.

Pris:

1 person per time kr. 200.-

2 personer per time kr. 300.-

3-4 personer per time kr. 400.-

Børnetræningen vil også blive varetaget af Maria

Jespersen.

Det bliver igen hver mandag fra kl. 14.00-

17.00 foreløbig i månederne maj og juni. Træningen

vil bestå af 1 ½ time mini-tennis for de 6-9

årige og 1 ½ time til de 9-14 årige. Børnetræning

KOMMENDE AKTIVITETER

Standerhejsning

Husk der er standerhejsning lørdag, den 27. april

kl. 10.00. Først gør vi baner og klubhus klar, og

så bliver banerne åbnet for denne sæson. Klubben

byder på lidt forfriskninger under arbejdet,

som afsluttes med lidt lækkerier på grillen – og

måske en omgang tennis!

Quindetræf

Onsdag, den 1. maj er der sæsonstart på Quindetræf,

der spilles hver onsdag fra kl. 10.00 –

12.00. Det er gratis at spille, mød bare op!

Good Old Tennis

Torsdag, den 2. maj starter ”Good Old Tennis” for

senior spillere. Det er gratis at spille. Man spiller

hver torsdag fra kl. 10.00 – 12.00.

Grilltennis

Fredag, den 3. maj tager vi hul på sæsonens første

grilltennisarrangement. Vi spiller hver fredag fra kl.

18.00 – 20.00. Alle er velkomne. Medbring lidt mad

til grillen. Der er mulighed for at købe øl og vand,

eller medbring selv, hvad du ønsker at drikke.

46 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

er gratis for medlemmer, og det er muligt at få en

prøvetime.

Da Maria er en efterspurgt konkurrencespiller,

kan vi i skrivende stund ikke sige, om første undervisningstime

bliver mandag, den 6. maj eller,

om det først bliver den 13. maj. Startdato vil være

at finde på opslag i klubhuset og på klubbens

hjemmeside.

Maria vil ligeledes en gang om ugen tilbyde

tematræning for voksne, hvor første del af undervisningen

f.eks. vil have fokus på grundslag, anden

del på pointspil, osv. Det bliver hver mandag

mellem kl. 17.00-18.30 med start enten den 6.

maj eller den 13. maj. Se efter opslag i klubhuset.

Pris kr. 20,- p/p, per gang

”Mandagstræf”, åben-for-alle arrangementet vil i

månederne maj og juni være fra kl. 19.00-21.00.

Dametræf

Mandag, den 6. maj fra kl. 10.00 – 12.00 er der

Dametræf med kvindespillere fra andre klubber.

Der spilles den første mandag i hver måned.

Mandagstræf

Mandagstræf spilles første gang den 6. maj. Vi

spiller hver mandag fra kl. 19.00-21.00, ingen

forudgående aftale er nødvendig – bare mød op.

Kom-Frit-Frem Turnering

Søndag, den 12. maj spiller vi Kom-Frit-Frem turnering

for alle medlemmer over 16 år. Mød op til

en sjov og afslappet turnering, hvor gamle og nye

medlemmer mødes. Se mere om denne turnering

på opslaget i klubhuset.

Venskabskamp med Gilleleje

Vi planlægger igen i år at spille venskabskamp

mod Gilleleje. Se efter opslag i klubhuset og/eller

på hjemmesiden, når de endelige planer er fastlagt.

HUSK

Hjertestarterkursus tirsdag, den 30. april i klubhuset

på Sauntevej. Tilmelding via hjemmesiden.


Din motor er i orden, den starter hver gang –

Også når du har allermest brug for den.

Vi er eksperter i alt inden for sikkerhed og maskineri til søs, fra mindste fritidsbåd

til de større erhvervsfartøjer.

Salg

Service

Reparation og vedligeholdelse

Reservedele og tilbehør

Vore servicevogne kommer

over hele Sjælland.

AHRENDT-JENSEN

EL-ENTREPRISE A/S

ENGHOLMVEJ 6 3100 HORNBÆK TLF. 49 70 01 75

CVR nr. 34 73 01 56 - AJ@AJ-EL.DK - WWW.AJ-EL.DK - DANSKE BANK 3163 0011183417


Vi forhandler og servicerer de fleste anerkendte motorer, kontakt os for et godt tilbud.

Tel. 48300136 - info@brdrpetersen.dk

www.brdrpetersen.dk - Havnevej 19 – 3250 Gilleleje

autoriseret forhandler af

Nordre Strandvej 334,

3100 Hornbæk

Tlf. 49704488

ENGHOLMVEJ 6 3100 HORNBÆK TLF. 49 70 01 75

CVR nr. 34 73 01 56 - AJ@AJ-EL.DK - WWW.AJ-EL.DK - DANSKE BANK 3163 0011183417

Tirs - tors. 10 - 17.30

Fre: 10 - 18

Lør. og søn. 10 - 15

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 47


Turistforeningen

Formand

Olav Berntsen

Tlf. 49 70 48 74

E-mail: danfo@email.dk

Næstformand

Ann Christin Mahrt

Tlf. 20 25 60 69

E-mail:ann_christin_

mahrt@hotmail.com

Sekretær

Annette Mygind

Tlf. 39 90 40 52

E-mail:

annette.mygind@mail.dk

Kasserer

Per Thordal

Tlf. 49 26 22 60

E-mail:

brittogper@mail.dk

Best.medlem

Aase Kjær

Tlf. 49 70 16 35

E-mail:

aasekjaer@hotmail.dk

Best.medlem

Jytte Madsen

Tlf. 49 70 34 90

E-mail: jyttem@mail.dk

Suppleant

Bo Nue

Tlf. 49 70 09 60

E-mail:

nuehornbaek@mail.dk

Turistinformation

Lisbeth Jensen

Tlf. 49281700/

49281702/48798675

E-mail:

lje68@helsbib.dk

48 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

GENERALFORSAMLING

Torsdag den 23. maj kl. 19.30 afholdes den årlige generalforsamling i

Hornbæk Turistforening. Mødested er Havneforeningens lokaler.

Efter generalforsamlingen byder turistforeningen på et lettere traktement.

Vi håber at rigtig mange igen i år, har lyst til at deltage i generalforsamlingen.

Er du ikke allerede medlem, kan der tegnes medlemskab ved mødet.

Vi glæder os til i vores beretning at orientere jer om alle de tiltag, der sker

for at bevare Hornbæk som en attraktiv feriedestination.


Shell

Hornbæk

Ndr. Strandvej 359

Når først du

har smagt en BEN & RY´S Y´S JER

går turen tur til Hornbæk igen og igen

Vælg V 1 kugle i bæger eller el

va vaffel

Havnekiosken Hornbæk Hornbæk Havn

Havn

Tlf. Tlf. 49 49 70 70 03 54

FINN VINDAHL ANDERSEN

Din motor er i orden, den starter hver gang –

Også når du har allermest brug for den.

HORNBÆK

HAVNEPILSNER

Vi er eksperter i alt inden for sikkerhed og maskineri til søs, fra49 mindste 70 06 fritidsbåd 24

Telefax 49 70 42 24

til de større erhvervsfartøjer.

Engholmvej 6

Salg

Service

Reparation og vedligeholdelse

Reservedele og tilbehør

Vore servicevogne kommer

over hele Sjælland.

Vi forhandler og servicerer de fleste anerkendte motorer, kontakt os for et godt tilbud.

Tel. 48300136 - info@brdrpetersen.dk

www.brdrpetersen.dk - Havnevej 19 – 3250 Gilleleje

VVS-ENTREPRISE A/S

Totalløsninger med Entreprisestyring

Blikkenslagerarbejde - Centralvarme og Fjernvarmeanlæg

Gas - Oliefyr - Vand - Varme - Sanitet. Autoriseret gas- og vandmester

Autoriseret kloakmester

www.fva-vvs.dk

email : fva@fva-vvs.dk

SIKKERHED FOR DEM

autoriseret forhandler af

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 49


Bridge

Formand

Steen Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Månevej 13B

3100 Hornbæk

Næstformand

Anette Vilsen

Tlf.: 49 70 98 01

50 Hornbæk Idrætsforening · April 2013

HUSK VORES ANNONCØRER NÅR DU HANDLER

– DE STØTTER DEN LOKALE IDRÆT

Kasserer

Pia KnakJacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Sekretær

Linda Lerche

Festformand

Hans Bæk

49 70 41 17

Hornbæk ForeningsFitness

Formand

John Høholt Larsen

Nørregårdsvej 8B

3100 Hornbæk

Tlf. 4072 5220

e-mail: John.H.Larsen@

DanBolig.dk

Kasserer

Henrik Olsen

Drejervej 17

3100 Hornbæk

Tlf. 2332 1475

E-mail: henrik@olsen-mail.dk

Dinna Arensbak

Hindbærvej 11

3100 Hornbæk

Tlf. 3023 2673

E-mail: dka@arensbak.com

Jørgen Dalbech

Søvænget 15

3100 Hornbæk

Tlf. 2323 3937

E-mail: Grummerne@mail.dk

Jesper Christensen

Stjernevej 9

3100 Hornbæk

Tlf. 2074 3888

E-mail: j.christ@privat.dk

Medlemsregistrering

Charlotte Høholt Larsen

Nørregårdsvej 8B

3100 Hornbæk

Tlf. 2333 3025

E-mail: charlotte.hoholt@

sca.com

Formand

Jacob Scheel

Tlf. 40 91 99 58

E-mail:

scheel_@hotmail.com

Kasserer

Lars Hermansen

Tlf. 28 69 75 80

E-mail:

larshermansen9999@

hotmail.com

Hornbæk

Skytteforening

Hornbæk Scenen

14. Skyttekreds Hornbæk

Formand

Nicolaj Westergaard

Stjernevej 17

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 12 57

Næstformand

Jørgen Ahrendt-Jensen

Hornbækvej 992

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 10 64

Kasserer

Karen Ahrendt-Jensen

Hornbækvej 992

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 10 64

Bestyrelses medlemmer

Lene Johansson

Tlf. 49 71 10 22

E-mail:

Lene.Johansson@mail.dk

Ida Kongsgaard Mathiesen

Tlf. 49 75 00 65

E-mail:

idakongsgaard@mail.dk

Annette Hansen

Tlf. 49 70 18 84

E-mail: ah@falkgeo.dk

Hornbæk skytteforening

Sekretær

Kirsten Jørgensen

Sommervej 21

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 11 32

kirsten-vagn@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Chr. Andersen

Mælkevejen 3

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 30 85

Bestyrelsesmedlem

Jens Schultz

Toftemosevej 17

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 28 31

Bestyrelsesmedlem –

pistolafdeling

Henrik Gosch

Rørsangervej 92

3080 Tikøb

tlf. 25 34 08 60


Coaching og sparring for alle aldersklasser

ANNE-BELLE

Id coach og psykoterapeut

24 82 90 99

check mig ud på www.anne-Belle.dk

4 F

Næstformand

Ellen Jørgensen

Tlf: 49 70 14 76

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

Tlf: 49 70 10 82

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

Tlf: 49 70 01 57

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Lone Bruun

Tlf: 24 63 43 41

Sauntervej 111

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

Tlf: 49 70 24 74

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

Ungdomsafdeling

Best. Medlem

Peter Storminger

Tlf: 49 70 02 15

Vestre Stejlebakke 1

3100 Hornbæk

www.4xf.dk

Her ville en

ANNONCE

fra jer blive læst

- KONTAKT

Michael Sørensen på

Tlf: 22 94 07 31

Bordtennis

Formand

Steen Jørgensen

Sauntevænget 18

3100 Hornbæk

3139 7092

Joergensen.kok@email.dk

Næstformand

Dan Augustinus

Strandvejen 220

3070 Snekkersten

6135 9491

Dan@Augustinus.dk

Kasserer

Claus Jensen

Sræberens Vænge 15 B

3100 Hornbæk

4051 0189

Helleclaus@privat.dk

Sekretær

Thomas Lynge

Sauntevej 55B

3100 Hornbæk

2945 4000

Thomas@lindholmlynge.dk

Bestyrelsesmedlem

Henrik Stage Jensen

Nrd. Strandvej

3100 Hornbæk

6073 1073

Henrikstage@hotmail.dk

Hornbæk Idrætsforening · April 2013 51


Afsender:

Hornbæk Idrætsforening, Carl Bødker Nielsens Vej, 3100 Hornbæk

Hornbæk - Løvvænget 10

Tæt ved søen og byen

Kompakt villa på 85 kvm med super god udnyttelse til den lille familie, og med gode

muligheder for tilbygning, beliggende på skøn, stor grund på 1.243 kvm.

Grunden er lys og solrig med dejlige terrasser samt væksthus.

Indeholder:Entré, pænt brusebadeværelse, 2 soveværelser, det ene med udgang til skøn

sydvendt terrasse. Stuen har flotte vinduespartier mod haven, ny brændeovn og skøn

spiseafdeling med hyggelig karnap. Det funktionelle køkken er i åben forbindelse med

spisepladsen. Der er indenfor det sidste år indsat flere nye vinduer.

Endvidere carport og redskabsrum. En perfekt beliggenhed på rolig vej med stisystem til

........................................ 2.495.000

............................................ 125.000

.............................................. Hornbæk Sø og Hornbæk 14.764 Centrum.

.............................................. 13.266

Kontant/Udbetaling . . . 1.750.000/90.000

Brutto/Netto . . . . . . . . 10.956/10.077

Bolig/kld. m² Stuer/Værelser Opført Grund

85 1/2 1962 1.243

Gilleleje

Vesterbrogade 18

70 33 33 33

nordea.dk

Bolig/kld. Grund Stuer/ Opført

m² m² vær.

159/36 714 1/3 1966

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 - 17.00

Fredag 09.00 - 15.00

Lørdag 10.00 - 13.00

Søndag 10.00 - 16.00

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 2304

Med Nordea SparOp sætter

du automatisk penge i banken,

hver gang du betaler med kort

Når du betaler med dit kort, overføres der et

aftalt beløb fra den konto, kortet er tilknyttet,

til en opsparingskonto. Du kan vælge, at

hvert køb rundes op til nærmeste hele 10

eller 50 kr. Eller du kan overføre et fast beløb

på 5, 10, 20 eller 50 kr., når du betaler med

dit kort. Du bestemmer selv det maksimale

beløb, der kan overføres pr. dag.

Du opretter Nordea SparOp ved at gå

ind på nordea.dk/sparop.

Gør det muligt

More magazines by this user
Similar magazines