HIF - Hornbæk Idrætsforening

hornbaekif.dk

HIF - Hornbæk Idrætsforening

Naturprojektet Hornbæk

Hornbæk Idrætsforening

INFORMERER

Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2007 32. årgang

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 1


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

peterp@danskmetal.dk

Næstformand

Lars Fisker, tlf.: 49 70 26 29

V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk

lf@hfjensen.dk

Kasserer

Betina Porsgaard

Tlf.: 49 70 11 78

Søvænget 29, 3100 Hornbæk

betina.porsgaard@danbolig.dk

Sekretær

Dorthe Lykkegaard

tlf.: 49703580

Holmegårdsvej 3

3100 Hornbæk

lykkegaard@pc.dk

FU medlem

H. H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

hatten 1@mail.dk

– samt Afdelingsformændene

Nye klubhus &

Hornbækhallen

Tlf.: 49 70 27 91

fax: 49 70 25 03

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Birthe Larsen, tlf.: 49 70 07 45

Jette Møbius, tlf.: 49 70 44 94

Vagttelefon hallen

24 41 45 15

Gamle klubhus

Tlf.: 49 70 27 25

Halinspektør

Stig Petersen, mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside:

www.hornbaekif.dk

Redaktør:

Peter Poulsen (ansvarsh.)

Tlf.: 49 70 11 03

Redaktion:

Harry Duus, Schultz Grafi sk

Tlf.: 43 22 52 15

Claus Bjørneboe, Schultz Grafi sk

Tlf.: 43 22 74 94

Annoncer:

H. H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Layout og tryk:

Schultz Grafi sk, 2620 Albertslund

Forsidefoto: Tennis

Oplag: 3.920

2 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

Nu nærmer tiden sig, hvor sommeraktiviterne så småt slutter, og efterårs/

vinteraktiviteterne starter op – så se under de enkelte afdelinger, hvor og

hvornår man starter sæsonen.

Der er igen i år mange og gode tilbud fra HIF’s mange afdelinger – så følg

også løbende med på vores hjemmeside www.hornbaekif.dk

Jeg vil gerne ønske held og lykke til alle med sæsonen 2007/2008.

Fest for hjælpere til havnefesten

Der afholdes ”etterslet” for alle, der på en eller anden måde hjalp til og var

involveret i årets havnefest.

Festen afholdes lørdag den 29. september 2007 kl. 18.00 i kantinen på

Hornbæk skole.

Der vil være spisning samt musik og dans.

Tilmelding skal ske til Margit Fritsbøger på telefon 49 70 01 83 eller 49

70 01 98 senest mandag den 24. september 2007 – husk en havnefest

er ikke noget uden et ”etterslet” – vi ses lørdag den 29. september hvor

også regnskabet for årets havnefest offentliggøres.

Nyt gulv og tag i Hornbæk Hallen

Som det fremgår af side tre har Halfondens bestyrelse fået bevilliget et

lån til at lægge nyt gulv og tag i Hornbæk Hallen.

Det er overordentlig glædeligt, at dette lån er bevilliget, idet det længe

har været et stort behov og ønske fra idrætsforeningen og hallens mange

brugere at der kom, ikke mindst et nyt gulv i hallen, idet det nuværende

gulv simpel hen er nedslidt og ødelagt.

Hvornår et nyt gulv og tag kan pålægges kan jeg pt. ikke sige noget om,

men jeg håber det vil ske hurtigst mulig, dog under hensyntagen til de

mange aktiviteter der er i hallen – men jeg forventer dog også en vis fl eksibilitet

fra hallens mange brugere således, at et nyt tag og ikke mindst gulv

kan pålægges uden de store gener for alle parter.

HIF-Informerer 2007

Deadlines:

Oktober Deadline tirsdag den 18. september

November Deadline tirsdag den 23. oktober

December Deadline tirsdag den 20. november

Indlæg sendes til:

E-mail: hafniagrafi sk@hafniagrafi sk.dk

Post: Schultz Grafi sk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund


Jeg vil gerne sige tak til Halfondens bestyrelse for

det arbejde der er udført ikke mindst i denne sag.

Timefordeling 2008/2009

Jeg skal igen i år opfordre alle afdelinger, der

ønsker tider i hallen og på Hornbæk skole i sæsonen

2008/2009 til at sætte sig sammen allerede

i slutningen af indeværende år med henblik

på en drøftelse af fordeling af timer både i hallen

og på skolen således, at man, inden det offi cielle

timefordelingsmøde i januar/februar 2008, har

fundet frem til løsninger, der i størst muligt omfang

imødekommer alle afdelinger ud fra ønsker

og ikke mindst behov.

100 års jubilæum i 2008

Som det allerede er mange bekendt kan Hornbæk

Idrætsforening den 9. april 2008 fejre 100

års jubilæum.

Selve jubilæumsdagen fejres med en stor reception

i klubhuset og der vil også blive afholdt et

brag af en jubilæumsfest i Hornbæk Hallen lørdag

den 4. oktober 2008.

Herudover er det aftalt med alle afdelingerne,

at de hver især afholder diverse store som små

Nyt halgulv og tag

Halfondens bestyrelse er glade for at kunne

meddele, at vi nu har fået bevilget et lån, således

at vi kan få istandsat hallens tag, så det ikke

regner ind mere.

Samtidig er vi blevet bevilget penge til at lægge

et nyt gulv.

De interesserede kan se og mærke det nye gulv

jubilæumsaktiviter hen over foråret, sommeren

og efteråret i 2008 – allerede nu kan det røbes at

gymnastikafdelingen har formået at få DGI’s verdenshold

til en opvisning i Hornbæk hallen.

Jeg håber og forventer at alle afdelingerne vil

bidrage med forskellige jubilæumsaktiviteter der

har udgangspunkt i den enkelte afdelings normale

virke.

Vi er også i gang med at skrive et jubilæumsskrift

som vil beskrive idrætsforeningens 100 årig historie

i stort og småt. Her skal jeg blot minde alle

afdelinger om, at de hver især skal skrive deres

egen ”lille” historie som input til jubilæumsskriftet

– dette materiale skal afl everes til det nedsatte jubilæumsudvalg

senest med udgangen af oktober

måned i år.

Nærmere oplysninger om dette kan fås ved henvendelse

til formanden for jubilæumsudvalget Erik

Helmer Pedersen på telefon 49 70 15 90.

På idrætsforeningens hjemmeside www.hornba

ekif.dk vil man i løbet af en måneds tid, løbende

kunne følge med i hvad der skal sker af jubilæumsaktiviteter

i hele jubilæumsåret 2008.

Peter Poulsen

Hovedformand

i Snekkersten Hallen, idet vi forventer, at det bliver

et sådan gulv, der bliver lagt. Til orientering

bliver der således ikke tale om et trægulv, da

økonomien ikke tillader dette.

Vi forventer, at gulvudskiftningen fi nder sted

henover julen, så mindst mulige brugere bliver

genereret af arbejderne.

P.b.v.

Anders Drachmann

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 3


Hovedafdelingen

50 års føds elsdag

Jeg vil gerne takke alle for de mange og fi ne

gaver, jeg modtog i forbindelse med min 50

års fødselsdag lørdag den 18. august. Også

en stor tak til alle dem, der kom til min fødselsdagsfest

og bidrog til, at det for mig blev en stor og uforglemmelig

dag. Endnu engang tusind tak til jer alle sammen.

Kærlig hilsen

Peter P.

4 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

StainlessCONVEYOR Aps

alt i rustfrit

JENS SCHULTZ

HUSK!

Søndagsåbent

hele året

Åbent:

Mandag-fredag kl. 9.00-19.00

Lørdag + søndag kl. 8.00-16.00

Engholmvej 1 • DK-3100 Hornbæk

Tlf. +45 49 70 05 90 • Fax. +45 49 70 05 96 • E-mail: st.con@get2net.dk


Stengade 63 · 3000 Helsingør · Tlf. 33 52 52 20 · www.forbank.dk

Få et gratis formuetjek

I Forstædernes Bank tager vi udgangspunkt i dig

og din økonomi. Når du kommer til os for at tale

om erhverv, bolig, pension og investering, møder

du ikke alene en høj faglig ekspertise, men

også en forståelse for, at hver eneste kunde er

unik og har individuelle ønsker og behov.

Susanne Kjær

Formuechef

Tlf. 33 52 54 64

susanne.kjaer@forbank.dk

I Helsingør Erhvervs- og Investeringscenter

giver vi dig gerne et gratis formuetjek og ser

på hvordan din samlede formue passer til dine

ønsker om risiko og tidshorisont. For som vi siger

i Forstædernes Bank: Kontakt os og få

bedre råd.

Jørn W. Rasmussen

Kundechef, investering

Tlf. 33 52 54 72

joern.w.rasmussen@forbank.dk

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 5


V/Malermester H. Vilhelmsen

Hornebyvej 42 – 3100 Hornbæk

Tlf. 21 90 34 47

6 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

...SALG TIL PRIVATE

Åbent mandag - fredag

fra kl. 15.30 - 18.00 eller efter aftale.

Altid flere gode tilbud på lager

- Kvalitetsbyggeri med stil -

- Vinduer og døre med 10 års garanti -

Stil krav. Det gør vi

5% dividende

Hornbæk

Sauntevej 1 · 49 70 19 84


Badminton

Velkommen til den nye Badminton sæson

Bestyrelsen byder alle medlemmer nye og gamle velkommen til en ny

sæson. Der vil igen i år være løbende aktiviteter for Jer medlemmer, så

det gælder om at holde sig orienteret på www.Horenbsekif.dk eller på

opslag i hallen. Vores ungdomsafdeling vil i år stå for to åbne turneringer,

og hvis nogle har lyst til at hjælpe vil det være rigtigt dejligt, da vi altid

har brug for en hjælpende hånd. I er velkommende til at kontakte en fra

bestyrelsen.

For ungdommen er der nye træningstider og træner.

Mandag kl. 14.15 til 17.15 hvor Mathilde står for træningen.

Onsdag kl. 15.00 til 18.00 står Vibeke for træningen.

Der vil som de foregående år være hjælpe trænere hhv. Ulrik Drachmann

og Mads Frodegård. Den første måned vil primært være for at prøve om

badminton er lige noget for dig, så her kommer vi til at spille en masse

badminton og får afprøvet en masse nye lege.

Vores introweekend som kommer til at foregå

den 14 til 16 september., prisen er 100 kr.

Programmet starter fredag den 14. september kl. 16.00 med afslutning

søndag den 16. september kl. 13.00, alle forældre velkommende søndag

fra kl. 12.00 hvor vi fortæller om weekenden og planer for den kommende

sæson.

For at vende tilbage til vores årlige introweekend har vi en masse nye aktiviteter

på dagsordnen, til de nye medlemmer som ikke før har deltaget

i denne weekend, vil en typisk dag forløbe således Morgenløb, morgenmad,

en udendørs eller indendørs aktivitet, frokost, turnering. Hver dag

vil der være spændende aktiviteter på programmet, det kunne evt. være

vores natteløb, natbio på storskærm eller noget helt nyt, som først bliver

afsløret på dagen. Tilmelding til dette arrangement kan forgå på vores

nye hjemmeside www.Hornbaekif.dk eller på tilmeldingsblanketten som

bliver udleveret til træning. Så kan jeg samtidig reklamere for vores åbne

turneringer, U17 som kommer til at foregå i november og en U15 i april,

nærmere om dette senere.

Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 07 73

E-mail: badminton@3100.dk

Næstformand

Morten Røn

Harboesvej 9, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 24 05 / 20 45 27 55

E-mail:Morten@Fin-Tek.dk

Sekretær

Liselotte Kartman

Holmevænget 2C,

3100 Hornbæk

Tlf. 28 90 69 14

E-mail: Gokart@os.dk

Lika@buksesnedkeren.dk

Kasserer

Karin Mathiesen

Havreholmvej 25,

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 04 40

E-mail:

kasserer.badminton@3100.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Holmevænget, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98 / 49 70 01 83

Suppleant

Ninna Juellund Sørensen

Toftemosevej 7A,

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 18 83

E-mail: juellund@forum.dk

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 22 30 / 26 30 60 81

E-mail: su.badminton@3100.dk

Seniorformand

Peter Drachmann

Søvej 9, 3100 Hornbæk

Tlf. 40 51 77 76

E-mail: ssu.badminton@3100.dk

Juniorformand

Christine Bogattke

Sct. Olaigade 9b, 2.,

3000 Helsingør

Tlf. 22 54 43 21

E-mail: usu.badminton@3100.dk

Turneringsudvalg

Jette Beck

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 22 30

E-mail: usu.badminton@3100.dk

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 7


Badminton

For ungdom er der i år tilmeldt to hold til at spille

holdkamp, det er henholdsvis et U13 og et U17

hold, foreløbigt se holdene sådan ud men der vil

sikker forekomme justeringer undervejs.

U13 holdet: U17 holdet:

Emil Jacobsen Ulrik Drachmann

Søren Frodegaard Martin V. Ibsen

Alexander Jensen Mads Frodegård

Daniel W. Jørgensen Jannick Christensen

(Christian Bonde ) ( Viktor Drachmann)

BYENS BILLIGSTE

BENZIN, DIESEL OG OLIE

8 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

MINIMARKED MED ALT HVAD DU

MANGLER AF DAGLIGVARER

FRANSKE HOTDOG

STOR DVD UDLEJNING

BRIKETTER MED HØJ BRÆNDVÆRDI

OG TØRT PEJSEBRÆNDE

OG NU OGSÅ FORHANDLER

AF TIPS & LOTTO

Altid friskbagt bagerbrød – skrab – batterier til

bilen – taletidskort – spillehal med 5 maskiner

Spørgsmål vedrørende ungdom så ring eller mail

bogattke@hotmail.com tlf. 22 54 43 21

På gensyn til den ny sæson

bestyrelsen

NDR. STRANDVEJ 312

V/PLANTAGEN TLF. 49 70 20 71


Hornbæk bådeklub

Nyt fra formanden

Tove og Wilma fi k årets krebsepokal overrakt under den traditionsrige

krebsekallas i Viken den 4. august. Pokalen uddeles til den i bådeklubben,

der over en længere periode har gjort en hel usædvanlig, uvurderlig

indsats for klubben. Endnu en gang tillykke. Der var 52 sejlende medlemmer

med derover I pragtfuld solskin. Klubben var vært med en skaldyrsfrokost

med masser af krebs.

I skrivende stund er forberedelserne m.h.t. Open Danish Nationals for

katamaraner i fuld gang. Der er deltagere fra hele nordvest Europa foreløbig

42 deltagende både. Det vil utvivlsomt blive et fantastisk syn at se

dem okkupere hele den store strand og specielt se ”le mans starten” fra

stranden. Flemming Nilsson og Steen Guttknecht har arbejdet i ugevis

for at få det hele til at lykkes.

I september bliver den store begivenhed vort lokale kølbådsmesterskab

med sejladser den 15.,16. og 22. september. Det afsluttes med spisning

og præmieuddeling lørdag den 22. om aftenen for deltagerne.

Som beskrevet i sidste hifnyt er vort smertensbarn følgebåden Store

Bjørn p.t. på værft i Höganäs. Vi har desværre måttet træffe den beslutning

at totaludskifte motoren. Der ilægges nu en helt ny Yanmar 4

cylindre motor på 125 hk, som vi ved et medlems mellemkomst har

fået leveret til en meget favorabel pris. Vi forventer båden leveret tilbage

i Hornbæk omkring den 1. september. Pris for hele operationen (ny motor,

ilægning samt reparationer) estimeres til ca. 140.000 kr.

FINN VINDAHL ANDERSEN

VVS-entreprise A/S

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk

Italiensk, håndlavet keramik

og smukke terracottaplastkrukker

Willemoesvej 10 3100 Hornbæk

(det gamle fiskerleje)

Se mere på www.netlux-italia.dk

Tlf. 39 90 40 52 · E-mail: info@netlux-italia.dk

William Leedgaard

Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Skovvænget 7

3100 Hornbæk

leedgaard@stofanet.dk

webmaster

Julian Isherwood

40360129

Willemoesvej 17a

3100 Hornbæk

jmi@euroword.dk

Kasserer

Tonny Lauritsen

tlf 49 70 37 02 / 51 80 49 30

Pilegårdsvej 25

3100 Hornbæk

tonn@danskebank.dk

Sekretær/fester

Benn Bak

tlf 20 95 82 67

Syrenvej 40

3100 Hornbæk

bennbak@mail.dk

Ungdom/elite

Hobie-Cat Race Team

Flemming Nilsson

tlf 21 78 22 01

Løvvænget 13

3100 Hornbæk

fl emze@mac.com

Ungdom/bredde

optimister og e-joller

Peter Leander

tlf 20 30 03 04

Søvænget 21

3100 Hornbæk

ple@nybolig.dk

klubhus & udlejning

Nis Kragelund

Tlf.: 49 70 12 76

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

3100 Hornbæk

www.hornbaekbaadeklub.dk

Webmaster og redaktør

næstformand Steen Guttknecht

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 9


HER FÅR DU særbehandling

Vi er på

hjemmebane

NÅR DU SKAL HANDLE BOLIG I HORNBÆK

JOHN LARSEN & BETINA PORSGAARD

DanBolig Hornbæk

NDR. STRANDVEJ 355 A

3100 HORNBÆK

RING: 4970 4505

10 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

www.flugger.dk

DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK

Flügg Flügger er farver farv er

støtter

sporten

Malermester Flemming F lemming Larsen La rsen

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

Ndr. Strandvej Strandvej 343, 3100 Hornbæk. Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

0051R03


Gedden

Årets kystkonkurrence

”Geddens” kystdyst efter havørred løber af stabelen søndag den 14. oktober,

fra kl. 06.00 til kl. 17.00.

Mødested: Klubhuset, Per Bjørnsvej 15.

Hvor vi skal fi ske? Dette afgøres måske dagen før – det kommer helt an

på vindretning, rygter om hot spots m.m. Da arrangementet er en heldags

tur, så sørger ”Gedden” for bespisning (morgenmad + frokost). Du

medbringer selv drikkevarer. Vi har noget kogegrej med så man kan lave

en kop varm kaffe, kakao eller andet i løbet af dagen.

Det er ikke kun en dyst for de drevne kystfi skere men det kræves dog, at

du har waders samt en kystgrej.

Hvis du i tvivl om udstyr, så besøg Christian hos Jan & Bo’s Fiskeshop

i Helsingør som med garanti kan hjælpe dig med noget fornuftigt grejvalg!

Der kan fi skes med spin, fl ue, boblefl åd, balloner eller andet spændende.

Denne konkurrence er kun for ”Geddens” medlemmer og indgår i vores

Klubmesterskab. Der er meget fl otte præmier, selvfølgelig skaffet hos

den lokale grejforretning i Helsingør, Jan & Bo’s Fiskeshop.

Tilmelding nødvendigt (grundet fælleskørsel/biler og madindkøb)

til: Bjørn på tlf. 49 70 13 95 / 23 23 56 77. Helst mellem kl.

16.30 og 19.00

PS! Hvis vi skal fi ske langt fra Hornbæk, f.eks. vestsjælland, kan det være

at afgangstiden fra Hornbæk bliver tidligere end her oplyst, men så vil alle

tilmeldte blive kontaktet!

Knæk og Bræk

Formand Bjørn

Klubhuset åbner den 17. september

Klubhuset, Per Bjørnsvej 15 åbner op for en ny sæson med start mandag

den 17. september og herefter er der åben hver mandag og torsdag

i tidsrummet kl. 19.00 – 21.30. Udførlig program for efterår og vinter

følger i klubbladet oktober måned!

NB! De første par uger vil klubaftenerne nok blive brugt til kystfi skeri ved

Plantagen eller ved 5. – 7. Tangvej. Information opsættes på døren til

klubhuset!

Klubhus:

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 13 95

Mobil: 23 23 56 77

Søvænget 23

3100 Hornbæk

yougi-andersen@sol.dk

Kasserer

Lone Nielsen

Tlf.: 49 70 31 58

Plantagevej 17 C

3100 Hornbæk

airam@nielsen.mail.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

Li. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

ibsenhornbk@get2net.dk

Best. medl.

Peter Lyngh Larsen

Tlf.: 49 71 90 56

Mobil 28 18 87 97

Hindsehovgården 33

3120 Dronningmølle

gittehaunstrup@jubii.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

Tlf.: 49 70 11 34

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

Tlf.: 61 33 05 19

hwp@mail.tdcadsl.dk

Best. medl.

Thomas Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 35 95

Mobil: 20 14 37 45

Hornebyparken 7

3100 Hornbæk

tba@post6.tele.dk

www.3100.dk/gedden

gedden@post.cybercity.dk

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 11


Gedden

I klubbladet juni udgave havde vi et indlæg omkring 1. maj fi skekonkurrence og om Børges fl otte gedde på 5,35 kg som

vandt 1. præmie. Der var desværre ikke plads til foto af Børge + fi sk så det kommer her! Endnu engang tillykke Børge

med den fl otte fangst som blev fanget på Pynten med en hjemmelavet spinner.

DYHL ELECTRIC

• Lys

• Kraft

• EDB

• Nybygning/ombygning

HORNBÆK

4976 00 40 - 2711 7700

KØRESKOLE

Små hold

DVD undervisningsudstyr

12 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23

Kirsten Stilling

Lodsensvej 5

3100 Hornbæk

www.hornbaekkoereskole.dk

Medlem af DKU


Armani

Gant

Marlboro

Henri Lloyd

Sebago

Tommy Hilfiger

Bitte Kai Rand

Murphy & Nye

Utzon

Eva & Claudi

Max Mara

Rayure

Bumper

Morris

Moncler

www.skibshandlen.dk

Hornbæk Skibshandel

Lør og Søn 10-17.30 / Man -Fre 11-17.30

Vi er eksperter i driftsikkerhed til søs og

vi har salg af alle typer marinemoterer.

Vi udfører professionel service til din båd

og motor, mekanisk og elektrisk.

Stort lager med mange reservedele og

tilbehør

Vi servicerer erhvervs og fritidsbåde.

Vor servicebiler kommer over

hele Sjælland.

Kontakt os for mere information om

optimal driftsikkerhed til søs.

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 13


Golf

Hornbæk Golfklub:

Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf: 49 75 95 70

Fax: 49 75 95 71

E-mail: sekretariat@hornbaekgolf.dk

Klubchef:

Johan Kielland

Tlf: 49 75 95 69

Johan@hornbaekgolf.dk

Administrativ medarbejder:

Sarah Agerklint

Tlf: 49 75 95 70

sekretariat@hornbaekgolf.dk

Web-adresse:

www.hornbaekgolf.dk

Webmaster:

Christian Sørensen

Tlf: 51 60 76 08/44 50 47 41

christian@lappen38.dk

Cheefgreenkeeper:

Mads Pontoppidan

Restaurant:

Lone og Luffe

(Lone Åberg og Elof Christiansen)

Tlf: 49 75 95 78

Shoppen:

Lisbeth Worm

Tlf: 49 75 95 72

14 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

Carlsberg Hornbæk Open i solskin

Et fast tradition på vort matchprogram er Carlsberg Hornbæk Open, der

afvikles den første søndag i juli måned. – Når altså vejrguderne vil.

Det vil de jo normalt, men ikke i år, hvor det silede ned hele ugen inden

matchen, og derfor besluttede matchledelsen at udsætte Hornbæk

Open en måned.

Det skulle vise sig at være en god disposition. Søndag den 5. august

oprandt med strålende solskin – en noget nær perfekt bane og masser af

deltagere. Der blev spillet virkelig fi n golf i de enkelte klasser og ikke færre

end 11 af deltagerne fi k reguleret deres handicap ned!

I den bedste række gik Jesper Nielsen rundt i en bruttoscore på 75 –

undervejs lavede han ikke færre end fi re birdies og otte par!

Hans Heinrich P. Schimmelmann, Fanø tog sig af række 3 med 38

stableford point – en birdie på 17. hvor udslaget lå 45 centimeter fra hullet

var stærkt medvirkende til sejren ligesom slaget indbragte en præmie

for tættest ved hullet.

Den anden præmie for tættest ved hullet tog Steen Rasmussen sig af på

14 hul, hvor han var 1,60 meter fra hullet.

I række 4 spillede Gitte Børresen utrolig stabilt og havde ikke en eneste

streg på runden – samlede i alt fl otte 41 points – samme pointscore

havde junioren Nicholas Fomsgaard også – som vinder i række 5.

Resultaterne:

Række 1 og 2 - slagspil

T1 NIELSEN, Jesper Hornbæk Golfklub -2

T1 PANDURO, Brian Hornbæk Golfklub -2

T3 ETTRUP BRINK, Frederik Hornbæk Golfklub -1

T3 HØJSTED, Casper Hornbæk Golfklub -1

5 THORSSON, Andreas Hornbæk Golfklub Par

Række 3 - stableford

1

SCHIMMELMANN,

Hans-Heinrich P.

Fanø Vesterhavsbad Golfklub 38

T2 BENDIX, Nikolaj Hornbæk Golfklub 37

T2

WICHMANN LARSEN,

Henrik

Hornbæk Golfklub 37

T4 WETTERGREEN, Erik Skovlunde og Herlev Golfklubber 36

T4

LARSEN,

Morten Skønberg

Hornbæk Golfklub 36

T4 BØNSDORF, Karsten Hornbæk Golfklub 36


Række 4 - stableford

1 BØRRESEN, Gitte Hornbæk Golfklub 41

T2 SØRENSEN, Ole Greve Golfklub 37

T2 HANSEN, Else Simon´s Golf Club 37

T4 HUSTED, Eva Esbjerg Golfklub 36

T4 STEENBERG, Carsten Passebækgård Golf Klub 36

Række 5 - stableford

1 FOMSGÅRD, Nicholas Sonnefjelle 41

2 EISING, Søren Hornbæk Golfklub 34

3

KRISTENSEN,

Mogens Guldager

Passebækgård Golf Klub 32

4 FOMSGÅRD, Torben Hornbæk Golfklub 31

Nye greenfee-takster for at tiltrække

fl ere gæster

Pr. 21. august er Hornbæk Golfklubs greenfee-indtægt ca. 180.000 kroner

mindre end budgetteret. Forklaringen er først og fremmest de mange

regnvejrsdage – specielt i juli, der ellers er højsæson for greenfee-gæster.

Det våde vejr har kostet os dyrt – banen har jo været lukket fl ere dage

grundet oversvømmelser.

Men noget tyder også på, at der i år generelt er færre gæster på banerne

i Nordsjælland. Bestyrelsen regner derfor ikke med, at godt golfvejr i eftersommeren

kan rette op på den manglende greenfee-indtægt, selv om

første halvdel af august var omkring 40.000 kroner bedre end budgettteret.

Bestyrelsen har besluttet en række tiltag, der skal gøre det mere

attraktivt at gæste Hornbæk.

Green fee prisen nedsættes i weekenden fra kr. 500 til kr. 450.

Gæsters adgang til at booke ved selvbetjening øges til 3 uger før spilledatoen

mod nu 1 uge.

For medlemmer øges det antal tider, der kan bookes, fra de nuværende

max tre til seks og bookingperioden øges fra de nuværende 14

dage til en måned.

Gæsters adgang til at booke gennem sekretariatet bliver tidsmæssigt

ubegrænset.

Gæster får adgang til at booke weekends og helligdage før kl. 08.00,

men stadig ikke mellem 08.00 og 11.00

Grupper, defi neret som tre eller fl ere tider, får adgang til at booke alle

hverdage, hele dagen samt om eftermiddagen efter kl. 14.00 i weekends.

Dog således, at alle underklubbers blokeringer fortsat respekteres.

Formand:

Jens Peter Nielsen

Tlf: 49 70 20 26/ 25 67 80 54

jens.peter.nielsen@privat.dk

Kasserer:

Torben Fritzbøger

Tlf. 40 30 73 14

tfr@dossing.dk

Næstformand og formand for

Info- og edbudvalg:

Peter Maaløe:

Tlf: 45 80 26 32/21 69 06 56

Peter@Maaloe.dk

Baneudvalget:

Karsten Glahn

Tlf. 49 21 72 10/21 79 72 10

karsten@glahn.guldager.dk

Sponsorudvalg:

Karsten Glahn

Tlf. 49 21 72 10/21 79 72 10

karsten@glahn.guldager.dk

Bygningsudvalget:

Thomas Jørgensen

Tlf: 49 70 01 57

Anne.thomas@mail.tele.dk

Eliteudvalget:

Jens Peter Nielsen

Tlf: 49 70 20 26/25 67 80 54

Eliteudvalg@hornbaekgolf.dk

Aktivitetsudvalget:

Torben Iversholt

Tlf: 49 14 42 06/29 66 11 48

iversholt@post.tele.dk

Bestyrelsen i øvrigt:

Elsebeth Schibbye

Tlf: 49 13 68 62

schibbye@privat.dk

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 15


Golf

Prisen for grupper på minimum 12 personer

sættes til kr. 300 pr. person / kr. 200 for medlemmer

af green fee aftale klubber.

I ydersæsonen – fra den 1. oktober nedsættes

green fee prisen med kr. 100. Rabatten for at

spille med et medlem nedsættes tilsvarende til

kr. 50.

Prisen for vouchers nedsættes til kr. 300 pr. stk.

ved køb af 50 stk.

Den ændrede prisstruktur og bestillingsregler

gælder for resten af sæsonen. Sekretariatet og

bestyrelsen vil løbende følge udviklingen, og er

parat til at justere reglerne igen i 2008. Det er

meget væsentligt, at greenfee-spil ikke blokerer

banen for klubbens egne medlemmer. Sekretariatet

har derfor løbende mulighed for at melde

”udsolgt” på dage, hvor gæste-belastningen er

ved at blive for voldsom.

Omvendt giver greenfee-indtægter et væsentligt

bidrag til klubbens driftsøkonomi – en indtægt

som det vil gøre meget ondt at undvære.

Det er sekretariatets opfattelse, at en mulighed

for at bestille en greenfee-runde fl ere uger i forvejen,

har stor betydning for vore gæster. Mange

af vore medlemmer har formentlig selv været

i den omvendte situation – gerne at ville fastlægge

golfrunderne på en ferietur i god tid. Men samtidig

ønsker bestyrelsen fortsat at give klubbens egne

medlemmer mulighed for først at komme til fadet.

Derfor øges bookingperioden og det maksimale

I slutspil om plads i 1. division

Så er de indledende puljekampe i Danmarksturneringen

færdigspillet, og det blev for Hornbæk

et blandet resultat.

Vores førstehold der er kombinationsholdet med

Gilleleje og Fredensborg under navnet Golf Team

Frederiksborg vandt deres pulje og skal nu spille

om oprykning til 1. division. Et stort tillykke til holdet

for en fl ot præstation. Vores andet hold i 3.

16 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

antal tee-tider, hvert medlem kan have reserveret

på golfbox.

Medlemmer, der vil være helt sikre på bestemte

tider, opfordres derfor til at fastlægge deres runder

i god tid. Men lad nu vær med blot at bestille

på skrømt og så melde fra et par dage før. En sådan

adfærd generer både andre medlemmer, og

koster os greenfee-indtægter for tider, der måske

så ikke bliver udnyttet.

Bestyrelsen diskuterede samtidig, hvordan Hornbæk

Golfklub på længere sigt kan arbejde med

en strategi som mindsker klubbens afhængighed

af den usikre greenfee-indtægt. Bestyrelsen mener,

der er mulighed for at øge sponsor-indtægterne.

Som noget nyt vil Hornbæk Golfklub tilbyde et

virksomhedssponsorat med én navngivet spilleret,

som ikke indebærer medlemskab af Hornbæk

Golfklub, men alene giver mulighed for at spille på

banen i den tid, sponsoratet løber. Der kan max.

tegnes seks af disse sponsorater. Den navngivne

spilleret erstatter ca. 45 vouchers som tidligere

blev udleveret til disse store sponsorer. Fordelen

ved spilleret fremfor vouchers er dels en tættere

tilknytning mellem sponsor og klub, dels at spilleretten

giver mindre brug af banen end udlevering

af vouchers. Bestyrelsen håber at ændringen kan

give en ekstra sponsorindtægt på 140 – 200.000

kr. i 2008.

Bestyrelsen

division tabte efter en tæt fi nale og er nu nedrykker.

Det bliver sandsynligvis til en ny 4. division,

der bliver oprettet til næste sæson. Klubbens

Danmarksseriehold, hvor der har været plads

til boblere og unge nye talenter klarede sig fl ot

i Danmarksserien. Men selv med to sejre og en

uafgjort blev det kun til en tredjeplads i puljen.

Læs mere om Golf Team Frederiksborg på http://

www.golfteamfrb.dk/

Eliteudvalget


Introduktionsmøde til bridge

i Hornbæk Golfklub

Er bridge noget for dig?

Uanset om du er vant til at spille kort, eller aldrig

har prøvet det før, kan bridgen blive en spændende

udfordring for dig.

Måske ser bridgespillere alvorlige ud, når de spiller,

men det er fordi de er så fascinerede af, hvad de

er igang med. Spillet udfordrer hele personligheden:

Logik, fantasi, psykologisk sans, selvdisciplin,

samarbejdsevne. etik, koncentration osv. Bridgespillere

bevarer koncentrationsevnen bedre end

resten af befolkningen – denne evne kan også

være god at tage med på golfbanen.

Undervisningstilbudet er for medlemmer af golfklubben

samt ægtefæller, børn, venteliste og lignende.

Undervisningen bliver meget lidt tavleundervisning,

hovedvægten er lagt på aktiv indlæring

ved bordet, hvor eleverne først forsøger at løse

problemerne før man tilkalder lærerhjælp. Det har

den fordel, at man tvinges til at tage beslutninger.

Vi forventer, at alle eleverne er på forskellige

Overdækket udslagssted

Langt om længe ser det nu ud til, at vi snart får

bygget et overdækket udslagssted på drivingrange.

Ikke mindst træner Ulrik Marcher, har efterlyst

et sådant lille hus til at beskytte træner og

spillere mod vind og nedbør. Overdækningen er

også en betingelse for at kunne optage svinget til

video-gennemgang.

Efter en meget lang sagsbehandlingstid har Helsingør

Kommune givet tilladelse til at opføre en

niveauer, men bordene vil altid blive sammensat

efter samme niveau.

Torsdag vil være den faste spilleaften fra kl. 19

– 22 på 1. salen i klubhuset og med mulighed for

spisning fra kl. 18.00 (tilmelding på forhånd). Kontingentet

er kr. 500,- pr. halvsæson (10 lektioner)

for henholdsvis oktober – november og januar

– marts. Bøger koster kr. 100,-. For øvede spillere,

der har ønske om at deltage en gang imellem,

vil man kunne deltage for kr. 50,- pr. aften.

Der afholdes introduktionsmøde til bridgen onsdag

den 19. september kl. 19.00 på 1. sal og bridgesæsonen

starter torsdag den 11. oktober og varer

indtil golfen igen går igang den 1. april. Det er ikke

nødvendigt at tilmelde sig introduktionsmødet.

Der ligger brochurer i klubhuset, hvor du kan læse

nærmere om bridge i Hornbæk Golfklub.

Det er tanken at etablere bridge som sin egen

klub i klubben efter et års tid, men indtil videre varetager

aktivitetsudvalget de praktiske opgaver.

Spørgsmål kan rettes til Lis Nørgaard på 33 22

33 41 eller Torben Iversholt på 49 14 42 06.

Aktivitetsudvalget

sådan overdækning. Lige nu arbejder arkitekt og

ingeniør med detaljerne. Der er et stort ønske om

at få en konstruktion, der om nødvendigt kan fl yttes

i ét stykke.

Den endelig pris er ikke fastlagt, men bestyrelsen

budgetterer med en pris på ca. 150.000 kroner.

Byggeudvalget regner med at det overdækkede

udslagssted står klar til sæsonstarten næste

forår.

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 17


Hornbæk

materialhandel

ndr. strandvej 342a

3100 hornbæk

tlf.: 49 70 00 26

MATAS støtter

idrætten

i Hornbæk

Lumberjacks

Hornbækvej 708, Abellund

3100 Hornbæk

e-mail: lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning

☺ Flishugning

☺ Rodfræsning

☺ Nyplantning

☺ Brænde

☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Tlf.: 4975 8355

Mobil: 2044 7133

Fax: 4975 8467

18 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

Behandlingsformer:

Massage

Zoneterapi

Akupunktur

Hypnose / Hypnoterapi

Posturologi

Kostvejledning

Specialer:

Smerter

Hovedpine

Slanke-koncept

Rygestop-koncept

Angst

Fobier

Velvære

Klinikken Hornbæk

T 49 70 00 54

E post@klinikkerne.dk

W www.klinikkerne.dk

GLARMESTERFIRMAET

J. JENSEN & SØN A/S

Espergærde

49 13 20 74

www.glarmester-jensen.dk

Helsingør

49 21 07 95


Håndbold

Bornholm 2007

Som traditionen tro, gik turen igen i år til solskinsøen Bornholm. Vi startede

turen en meget våd fredag eftermiddag, med at fordele otte drenge,

fem piger og tre ledere i fi re biler. Køreturen gik næsten som smurt, indtil

vi kom et lille stykke ind i Sverige, hvor motorvejen var spæret på grund

af vand. Efter en times tid til halvanden med kø og sneglefart, var det

usikkert om vi ville kunne nå færgen. Så Jørgen trådte på speederen og

var først fremme, men blev overhealet af os andre, da Sabina og Karoline

var inde og tisse på den nærliggende tank. Vi nåede heldigvis færgen, da

en venlig kaptajn ventede på de sidste biler (det vil sige bl.a. os), da han

vidste at der ville være kø på motorvejen på grund af regnvand.

Da vi endelig nåede vores mål, var det i gang med at slå telte op til natten.

Pigerne fi k slået deres op først med lidt besvær, og fem minutter efter

var drengene også klar. Drengene havde knækket en stang i deres hede

kamp med at få rejst teltet op, så de havde været så venlige at skifte den

ud med en af vores (det fandt vi først ud dagen efter, da vi skulle fl ytte

drengenes telt, og den ene af stængerne ikke matchede de andre). Det

meste af lørdagen gik med at slå telte op, eller rettere sagt, pigerne slog

de tre nye telte op og nogle få af drengene slog de andre telte op. Imens

teltene langsomt kom op af stå, satte Michael, Jørgen og Jens køkken

op, hentede køleskab og handlede ind. Så vi kan takke dem få, at vi fi k

lækker mad den aften.

Søndag gik med at fordele bagage, gøre klar til de andres ankomst og

spillekort. Da resten ankom, kom der liv og stemning i lejren og man

kunne mærke at alle var spændte på hvordan

de næste dage skulle forløbe. Som sædvanlig

var vi en lille smule sent på den til indmarchen

mandag morgen, men vi nåede dog med og

var ikke de sidste i rækken. Efter de sædvanlige

taler, begyndte de mange kampe. Alle holdene

kæmpede bravt i kampenes hede og levede sig

helt ind i deres roller på håndboldbanen. Alle

heppede på hinanden, de små på de store og

de store på de små. De gav et sammenhold

på tværs af årgangene. Efter et par dage med

dejligt solskin og et par af tyve grader, indhentede

regnen os dog. Heldigvis ikke i så store

mængder som i de foregående uger. Det resulterede selvfølgelig også

i, at banerne bliver mudrede når der bliver løbet og hoppet i så store

mængder som der bliver, i mange kampe efter hinanden. Dame ynglinge

holdet havde nogle meget underholdende kampe. Der var ikke særlig

meget håndbold over det, men det var mere i retningen af skøjteløb med

kast og grib med bold. Vi havde det i hvert tilfælde enormt sjovt med en

masse grin både fra os og fra modstanderne.

Bestyrelsen 2007/2008

Formand

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

3140 Ålsgårde

Tlf: 25255626

jol.jorgen@jubii.dk

Næstformand/

Ungdomsformand

Thomas Juellund-Sørensen

Bjarkesvej 12, st.th.

3000 Helsingør

Mobil: 23321319

Mail: juellund@hotmail.com

Kasserer

Jane Pedersen

Sudergade 17, 1.

3000 Helsingør

Tlf: 26824985

janebelvedere@hotmail.com

Sekretær

Urban Bräuner

Kirkevej 4

3100 Hornbæk

Mobil: 21811915

Mail: Kirkevej4@mail.dk eller

UB@tl.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Rune Bjærre

Mobil: 6127 7706

Mail: RB@metz.dk

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 19


Håndbold

Onsdag aften var der sodavands diskotek for dem

der lystede. Pigerne havde brugt tid på at ordne

hår, lægge make-up og skifte tøj fl ere gange, før

de var klar på deres mission, som der hvert år

går ud på at score et par Ydun drenge. Jeg ved

ikke om de fi k fuldført missionen, for det valgte

de meget hemmelighedsfuldt at holde for sig selv,

så mon ikke? Torsdag var store afslapningsdag,

i hvert fald for de stores og en del af ledernes vedkommende.

Det er det, fordi at de mindre hold er

i Joboland, alias Brændegårdshaven i et par timer.

Der var da heller ingen tvivl om at de var

kommet tilbage, da de havde fundet på en ny

kampsang, noget i retning af det her: Hvis min

mor var luder – Og min far en narkoman – Hvis jeg

var på en galeanstalt – Ville jeg være en Ydunfan

Hornbæk – Åh lå lå… osv. Om aftenen var der

underholdning, da hvert hold får til opgave at lave

et lille show. Der var fundet regnfrakker, regnbukser

og gummistøvler

frem fra ledernes side,

og det var måske meget

godt, da der både

var remulade, syltetøj,

fl ødeboller, kiks, vand

og balloner involveret.

Det gik også som traditionen

tro en ”smule”

ud over Knirke, der

havde garderet sig

med en regnfrakke,

20 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

hvilket også var en god idé. Senere da de andre

var lagt i seng, gik de store ud og hyggede sig,

sammen med nogle af ledderne.

Fredag morgen/formiddag vågnede det ene af

dame ynglinge teltene op, og så til deres overraskelse

at der befandt sig tre hvide plastikstole

og en havebænk inde midt i deres telt, og der

var absolut ingen som der havde hørt eller lagt

mærke til noget den nat. Hmm og gad vide hvem

det var der havde sat det der ind? Den er ikke

så svær at gætte, vel drenge. Så efter morgenmaden,

begyndte den store kamp med at pakke

sammen og slå teltene ned. Og da bilerne var

pakket og klar, og vi havde ryddet op efter os,

blev alle dem der kom i bus hentet i bus og kørt

til færgen. Og bilerne vendte snuden samme vej.

Efter en sejltur og en problemfri køretur hjem,

skulle teltene slås op til tørring og bagagen skulle

tages ud af, bilerne til de ventende forældre, som

med glæde hjalp til.

Det var en hyggelig tur, og man må sige at vejret

var med det meste af turen også. Så en stor tak

til håndboldafdelingen for at gøre det muligt igen

i år, og en stor tak til lederne for igen i år at gøre

et godt stykke arbejde og lave lækker mad til os

alle.

En dame ynglinge spiller


StrandPavillionen

ITALIENSK BUFFET

199,-

(UD AD HUSET 179,-)

INKL. VELKOMST DRINK, ØL & VIN

AD LIBITUM I 4 TIMER

KAFFE OG DAGENS DESSERT

549,-

BARNEDÅB, BRYLLUP,

KONFIRMATIONER, FØDSELSDAGE

ELLER EN TUR I BYEN MED VENNERNE

RING OG FÅ ET SVEDENT TILBUD

VI SES PÅ

STRANDPAVILLIONEN

BORD RESERVATION ANBEFALES

STRANDPAVILLIONEN

A.R. FRIISVEJ 10, 3100 HORNBÆK

INFO@STRANDP.DK - WWW.STRANDP.DK

49 2000 12

OBS! Ny adresse:

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk

Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 21


Gymnastik

Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 11 03

kirsten3100@hotmail.com

Kasserer

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Sekretær

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

Bestyrelsesmedlem

Mette Berggreen

Tlf. 49 70 12 24

Bestyrelsesmedlem

og medlemsregistrering

Pia Steenfeldt-Jensen

Tlf. 49 70 37 47

steenfeldt@jensen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 28 12 49 86

Bestyrelsesmedlem

Sofi e Breengård

Tlf. 49 75 85 48

22 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

Velkommen til gymnastiksæsonen

2007 – 2008

Vi er nu klar til en ny og spændende sæson.

Mange – rigtig mange – lod sig skrive op til et af vores mange hold ved

vores opskrivningsdage den 21. og 22. august.

Allerede 20 minutter før dørene blev åbnet, var der kø langt ned ad Johs.

Ewaldsvej.

Det er jo superpositivt, at så mange mennesker, store som små, har lyst

til at bruge den lange vinter til at dyrke

gymnastik.

Og vores opskrivningssystem synes

også at virke. Instruktørerne er velforberedte

og ”kassedamerne” effektive,

så hele opskrivningsproceduren tog

faktisk meget kort tid.

Og alligevel knækkede fi lmen! Åbenbart

var det rygtedes, at hvis man ville

sikre sig plads på et af vores styrketræningshold,

skulle man være i god

tid for at sikre sig én af de forreste

pladser i køen. Så nogle havde valgt

at komme i rigtig god tid, og de, der

kom lidt efter, stillede sig pænt op i

køen. Og så skete der noget, som vi

i bestyrelsen ikke havde taget højde

for. Nogle gav deres tilmeldingssedler

til bekendte længere fremme i køen

Der var kø helt ned til Trælasten

inden dørene blev slået op til den

kommende sæsons opskrivning.

– og det gav negative vibrationer hos andre længere nede i køen, der

mente, at den gældende køkultur burde overholdes.

Vi vil ikke være politibetjente eller vagtmænd!

Personligt ville jeg nu blive meget fortørnet, hvis kunder i køen bag ved

mig i Brugsen, Netto, Super Best, eller

hvor man nu handler, begyndte at ”overhale”

mig ved at afl evere deres varer til

kunder foran mig og således springe

over i køen! Så er dét sagt!

Flere har spurgt, hvorfor vi ikke har online-tilmelding!

Det har vi faktisk brugt

meget tid på at diskutere i bestyrelsen.

Og vi er i enighed kommet til den konklusion,

at vi synes, vi yder den bedste

service dels ved selv- og dels ved at

lade vores instruktører – råde og vejlede


vores medlemmer personligt ved den nuværende

opskrivningsform. Derudover er det – selvom det

kan være svært at sætte sig ind i – faktisk en ret

effektiv medlemsregistrering.

Vi kan kun håbe, at de fl este er tilfredse, og at de,

der ikke er det, vil give os konstruktiv feed-back.

Vi håber alligevel, at opskrivningen til den kommende

gymnastiksæson var en positiv oplevelse

for de fl este, og vi glæder os til at komme i gang.

Jeg vil benytte lejligheden til at byde fi re nye instruktører

velkommen i gymnastikafdelingen. Velkommen

til Hanne Knudsen, instruktør for ”Bodymotion

for Quinder”, til Anne Tvilling Jensen,

instruktør for ”Smidighed og Styrke/kvinder”, til

Irma Kjeldsen, instruktør i ”Linedance” samt til

Erik Borup, som er instruktør for motionsherrerne

på ”Styrketræning Light”. Jeg håber I alle bliver

vel modtaget på holdene, og at I vil trives i gymnastikafdelingen.

Som det allerede er mange bekendt, kan Hornbæk

Idrætsforening den 9. april 2008 fejre 100

års jubilæum. Selve jubilæumsdagen fejres med

en stor reception i klubhuset, og ydermere vil der

blive afholdt et brag af en jubilæumsfest i Hornbæk

Hallen lørdag den 4. oktober 2008. Herudover

vil alle idrætsforeningens afdelinger, hver

især afholde diverse store som små jubilæumsaktiviter

hen over foråret, sommeren og efteråret

i 2008.

Et af højdepunkterne bliver, når gymnastikafdelingen

præsenterer DGI´s Verdenshold ved en

storstilet opvisning i Hornbæk Hallen den 6. juni.

Glæd jer – det bliver stort!

Derudover vil vi afholde en ”Jubilæums-Bevægelses

work shop” for alle interesserede sidst i

august 2008. Men mere om det senere.

Hermed vil jeg ønske alle en rigtig god sæson

2007-2008.

På bestyrelsen vegne

Kirsten Grønlund - formand

Næsten 100 børn var samlet i år til springholdenes fællestræning og udtagelse – fantastisk !

Drenge og piger i alderen fra seks til 15 år mødte glade og spændte op, og knoklede løs i to timer for at vise deres bedste.

Til Pige Spring & Rytme holdet blev udtaget ni nye dygtige piger.

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 23


Gymnastik

Havnefest PowerGym

Power Gym pigerne måtte også repetere lidt fra deres forårsopvisninger.

De leverede fl otte opvisninger til både Bibliotekets jubilæum og til årets Havnefest. (Foto Thomas Nielsen)

Havnefest GymFunk og Spring-rytme piger

Pige Spring&Rytme og GymFunk & Styrke måtte tidligt op søndag morgen for at nå at træne og repetere lidt inden opvisningen

til Hornbæk havnefest. Trods sommerferie og sommerkondition lykkedes det at stable begge hold på benene og

få sammensat et program, som var egnet til at kunne foregå på scenen. Vejret var med os, og vi havde en rigtig sjov og

hyggelig dag.

www

Husk at holde øje med vores hjemmeside www.hornbaekif.dk

Hér vil nyheder, afl ysninger, billeder og andre interessante ting blive lagt

ind løbende.

24 Hornbæk Idrætsforening · September 2007


Tak til alle jer, der hjalp til ved årets Havnefest i gymnastikafdelingens

æbleskivebod. Vores æbleskiver blev – igen i år – rost til skyerne af alle.

Vi ses til ”Etter-slettet” den 29. september 2007 kl. 18.00 i kantinen på

Hornbæk skole.

I hører nærmere!

Hilsen Anne-Marie, Kirsten og Karin

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

• Service

• Fjernvarme

• Naturgas

• Badeværelser

Firma 20 13 08 92

Privat 49 70 08 92

Fax 49 70 29 94

Barnkob & Danielsen

Registreret Revisionsanpartsselskab

Sennepsbakken 15 · 3100 Hornbæk

Tlf. 70 20 58 29 · Fax 49 15 00 89

www.barnkob-danielsen.dk

HAVNEKIOSKEN Telefon: 4970 0354 – Fax: 4970 0374 – E-mail: Kiosk@Post11.tele.dk

Byens største

spillebutik…

Vi forhandler bl.a.

• Tips & Lotto

• Skrabespil

• Varelotteriet

• Landbrugslotteriet

• Radiobingo

Byens største slikbutik…

Hos os kan du bl.a. finde

• Slikmix – 75 varianter

• Børneslik – stort udvalg

• Is fra Frisko

• Sv.Michelsens hjemmelavede

chokolader

• Rigtige flødeboller

Byens største bladbutik…

Vi har blade om alt – bl.a.

• Mode

• Sport

• Indretning

• Biler/motorcykler

• Erotik

• Hobby

Havnekiosken er med i den landsdækkende kiosk-kæde NærKØB.

Har du internetadgang, så klik ind på www.naerkob.dk og se de

aktuelle tilbud – samt en hel masse andet spændende. God fornøjelse.

Byens største servicebutik…

Vi kan hjælpe dig med bl.a.

• Renseriservice

• Kopiservice

• Faxservice

• Fotoservice

• Taletidskort

• HT-kort

www.havebrugsmaskiner.dk

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 25


26 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

Går du i flyttetanker?

Vi er specialister

i salg af helårs-

og fritidshuse

Sten Nielsen Morten Friis

HORNBÆK

Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S

Statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Ndr . Strandvej 355, 3100 Hornbæk

hornbaek@home.dk

Tlf. 49 70 13 12

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Tennis

Familieturneringen den 11. august 2007

Familieturneringen er ét af årets højdepunkter. Medlemmer af Hornbæk

Tennis kan denne dag danne par med et andet familieklubmedlem over

15 år. Er man enlig eller af anden årsag ikke har en partner med, så

sammensætter turneringsledelsen suverænt parsammensætningen efter

bedste skøn.

Med udgangspunkt i hver enkelt deltagers spilleniveau tildeles hver spiller

et handicap – eksempelvis 0 /+15, +15/-15 eller blot –30. Måske virker

det enkelt nok, men det er det ikke! Og det er her, der er behov for helt

specielle pædagogiske evner, for de andægtige tilhørere forstår sædvanligvis

ikke en brik af talkombinationernes mysterium.

Turneringsledelsen – triumviratet – bestod i år af den for klubben legendariske

Carsten Dencker Nielsen, den forhenværende formand Gert

Rørbæk og den nuværende formand, Claes Thielke. I triumviratet var

der enighed om, at Carsten havde det suverænt sidste ord, før der var

optræk til evt. diskussion om noget-som-helst, herunder om handicapreglernes

anvendelse eller om tvivlsbolde var ”inde eller ude”.

Og så vejrliget på denne dejlige dag. Dagen startede med morgenregn,

så det var nødvendigt at tage svampene i brug, for at får banerne spilleklare.

Efter ½ time var den klaret og solen brød straks efter igennem.

Hele dage ”holdt solen sig i skindet” og bragte varme på banerne – meget

varme. Skønsmæssigt i perioder op til 30 grader. Og det krævende

rettidig væskeindtagelse at klare den.

Hen på eftermiddagen – samtidig med, at turneringen var færdigspillet og

alle trak sig tilbage for at skifte til passende aftendress – trak skyerne sig

sammen og gav regn. Da alle samledes igen kl. 18.00 til den varme grill,

Hornbæk Tennis

Klubhuset

Sauntevej 80

49702104

www.hornbaektennis.dk

Formand

Claes Thielke

Ole Piisvej 6

49703503

formand@hornbaektennis.dk

Kasserer og

medlemsregistrering

Tine Bottelet

Borsholmvænget 16

49709706

medlem@hornbaektennis.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Randi Michaelsen

Borsholmvænget 10

49704545

info@hornbaektennis.dk

Anne Marsengo

Holmevænget 3A

49701507

ungdom@hornbaektennis.dk

Jørgen Boberg

Kleinsmedevej 9

49701581

junior@hornbaektennis.dk

Suppleanter

Peter Martin Pedersen

Plejeltvej 7

49761419

suppleant1@hornbaektennis.dk

Rasmus Anberg

Holmevænget 20

49704656

suppleant2@hornbaektennis.dk

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 27


Tennis

var regnen hørt op og solen tittede igen frem…

Var der nogen, der sagde timing!

Glemte lige at fortælle, at der var suveræn fl ot

Junior Sommer TennisCamp

I dagene fra mandag den 6. august til torsdag den

9. august deltog 15 juniorspillere under ledelse af

cheftræner Lars og assistent Marie-Louise i tennis-camp

Hornbæk Tennis’ anlæg.

Der var lagt et super program, hvor der hver dag

var fl ere tekniske temaer samt en masse forskellige

spil, lege og konkurrencer. Alle gav den fuld

gas og fi k lært en masse.

Selv det lunefulde danske sommervejr artede sig

uden regn i de fi re dage!

Onsdag aften kom forældrene og tændte op i

grillen, hvorefter alle spiste aftensmad sammen

og afsluttede det hele med en fælles hvirvelvind.

Derefter var der overnatning i telte for alle deltagerne

på ten-nisskolen.

28 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

deltagelse – 36 spillere havde en skøn dag med

sjov, drillerier og fl otte tennis-partier, som blev

spillet ”først til seks”.

I alle turneringer er der som regel en vinder – men

i Familie-turneringen er der ét par, der vinder

Familieturneringen og ét par, der vinder Chancerunden.

Vinderne af Familieturneringen blev Anders og

Christian Fritzen. De slog Anette Høst og Rasmus

Anberg i fi nalen. Chance-turneringen blev vundet

af Jeanne Schuldt og Jørgen Jensen, der slog

Johannes Faltz og Lis Svenning Hansen i fi nalen.

Præmieuddelingen foregik traditionsvis under

grill-middagen, hvor også Carsten Dencker Nielsens

vandrepokal blev overdraget til vinderne af

familieturneringen.

Den meget omdiskuterede ”vandrekagerulle”

– præmien, givet for helt speciel adfærd – blev

overdraget for ét år til Johannes Faltz. Som turneringslederen

udtalte det: ”Personer, der modtager

kagerullen, skal have et helt specielt format

for at opnå denne ære”.

På triumviratets vegne – tak for en sjov og hyggelig

dag.

Claes Thielke

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til

Lars for at han planlagde og ikke mindst gennemførte

sommerens tennisskole for klubbens


Juniorer. Også en stor tak til Marie-Louise + de

forældre, som sørgede for frugt, morgenmad og

meget andet i ugens løb.

Vi håber, at cheftræner Lars har mod på endnu et

arrangement til næste sommer.

Billederne fra tennisskolen kan også ses på klubbens

hjemmeside.

Jørgen Boberg

I næste nummer kan du bl.a. læse om resultatet af klubturneringen

og den store sommerfest for hele familen

Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 29


Prøv Helsingørs nye sundhedscenter

i Helsingør Svømmehal

Helsingør

Svømmehal

Borgmester P. Christensensvej 14 • 3000 Helsingør

Tlf. 49 28 12 80 • www.svommehal.dk

30 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

Styrk & svøm

Adgang til Helsingør Svømmehals

sundhedscenter giver en

enestående mulighed for frit

at benytte alle faciliteter i

sundhedscentret samt i

svømmehal, sauna, dampbad

og andre helsemaskiner.

(styrketræning

og svømmehal).

Kom ind og få

information og

evt. en aftale

med en af vores

instruktører.

For oplysninger om åbningstider m.m.

Klik ind på www.svommehallen.dk


Petanque

Hornbæk Open den 4. – 5. august 2007

Vi var temmelig spændt på vejrsituationen op til årets Open for som det

ses af det ene billede var det blot en uge før umuligt at spille, men vejrguderne

holdt hånden over os og vi fi k tør jeg næsten sige sommerens

eneste regnfrie weekend.

Hele 34 hold til doublen, heraf de 24 fra andre klubber mod ”kun” 15 til

triplen.

En lang men rigtig god weekend med masser af godt petanque, ikke

mindst i fi nalen i double mellem vores egne Ingrid og Gerda mod lynges

Birgitte og Flemming, en af de bedste fi naler jeg har set i meget lang tid.

Gerda og Ingrid måtte dog i sidste fase af kampen strække våben mod

en især i slutningen fantastisk velspillende Flemming Pedersen. Slutcifrene

13-7 til Lynge holdet er ikke et retvisende resultat for spillet var

faktisk helt lige indtil de tre sidste runder hvor Flemming tog sagen i egen

hånd og kørte sejren hjem for Lynge, men godt gået piger.

Triplefi nalen blev et rent Tributor anliggende hvor Jørgen, Lillan og Luffe

genvandt mesterskabet

med fi nalesejr over Kirsten, Anette og Gonzo, her fi k Henning, Peter og

Joe med næb og klør hevet en 3. plads hjem ved at slå Jørgen Bo, Per

og Corvet og dermed spænde ben for en total Tributor triumf.

Président

DPF og licensansvarlig

Henning Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

mums1@stofanet.dk

Næstformand

Ansvarlig for RT

Irene Serup

Tlf. 49 70 30 26

Kasserer

Alice Ibsen

Tlf. 49 70 22 99

Bestyrelsesmedlem

Gitte Pedersen

Tlf. 49 70 15 90

Bestyrelsesmedlem

Runa Brokjær

Tlf. 48 30 37 83

Suppleant

Lasse Christensen

49 70 12 12

DGI hold 1

Ingrid Korsholm

Tlf. 49 70 12 12

DGI hold 2

Inger Skaarup

Tlf. 49 70 28 99

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 31


Petanque

DPF Danmarksserien Åben

Stillingen i Pulje 3 K V U T score P

1 Hornbæk 7 5 2 0 39-17 12

2 Høng-2 7 5 1 1 38-18 11

3 Gentofte 7 4 2 1 33-15 10

4 Køge 7 4 7 2 31-25 9

5 Tributor Petanque-2 7 2 1 4 27-29 5

6 Vallensbæk 7 1 0 6 17-39 2

7 Skovlunde 7 0 0 7 7-49 0

Sidste holdkamp i Vallensbæk måtte afl yses

p.g.a. skybrud og vil blive spillet på sidste spilledag.

RØDVINSTURNERING

Niels Serup 16

Bob Emmonds 13

Erik Helmer 12

Anni Poulsen 9

Gitte Jørgensen 8

Margit Fritzbøger

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98

32 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

Jeanne Simonsen 6

Lasse Christensen 6

Rasmus Christensen 6

Irene Serup 6

Grethe Brandhøj 6

Salon Musette


HORNBÆK HELSE

Zoneterapi

Sports- og fysiurgisk massage

KIRSTEN CHRISTENSEN

Øresundsvej 20, 3100 Hornbæk

Telefon 4970 0842, 4019 4970

www.hornbaek-helse.dk

Kim Lykkegaard

Bygningskonstruktør

Kvistgaard Tæppemarked

Kongevejen 322

3490 Kvistgård

Tlf. 49 13 94 94

Inspiration til gulve

Rådgivning · Renovering

Om- og tilbygninger · Byggestyring

Døre og vinduer

Holmegårdsvej 3 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk

Advokat

Jeannette Eilertsen

MØDERET FOR HØJESTERET

A.R.Friis vej 9, 3100 Hornbæk

Tlf.: 48 79 66 11· Fax: 48 79 42 16

Hjemmeside: www.advohelsinge.dk

Email: je@advohelsinge.dk

Møde efter aftale

Kvalitets sommerhuse

i alle prislag udlejes

Havnevej 20, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 20 08 · fax 49 70 20 53

www.hornbaek.net

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 33


Naturprojektet Hornbæk

Formand

Ole Raslow Hornbæk

fritidshjem

Næstformand

og sekretær

Ruth Nielsen

Hornbæk Børnehave

Kasserer

Kasser Stig Eir

Fritidsklubben PUK

Bestyrelsesmedl.

Dagplejen

Anne Hansen

Søstjernen

Susanne Prahl

Formand:

Flemming Hansen

Tlf: 49 70 17 23

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Sekretær:

Bodil Hjerrild

Tlf: 4920 1919

Holbergsvej 5b

3000 Helsingør

Naturprojektet Hornbæk

Volleyball

34 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

Børnehaven ved Vand tårnet

Tine Knudsen

Viben

Maybritt Nørgaard

Søren Kanne, Cecilie

Lourantzen

Hornbæk skole

Julie Carstensen

Ungdomsskolen

Jens Lassen

Skolebestyrelsen

Dorte Fritzen

Fællesforældrebestyrelsen

Peter Andersen

Naturcenteret Nyruphus

Henrik Liberkind

Skovdistriktet

Torben Hoch

Kasserer:

Joan Andersen

Tlf: 49 70 07 07

Hornebyvej 7

3100 Hornbæk

Best.medl.:

Torben Jensen

Tlf: 49 70 14 20

Best.medl.:

Vibeke Jespersen

Tlf: 49 70 17 23

4F Foreningen for forhenværende formænd

Næstformand

Ellen Jørgensen

Tlf: 49 70 14 76

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

Tlf: 49 70 10 82

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

Tlf: 49 70 01 57

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Formand

Jacob Scheel

Tlf. 40 91 99 58

E-mail:

scheel_@hotmail.com

Kasserer

Lars Hermansen

Tlf. 28 69 75 80

E-mail:

larshermansen9999@

hotmail.com

Best. Medlem

Lone Bruun

Tlf: 49 70 24 46

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

Tlf: 49 70 24 74

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

Ungdomsafdeling

Best. Medlem

Peter Storminger

Tlf: 49 70 02 15

Vestre Stejlebakke 1

3100 Hornbæk

www.4xf.dk

Hornbæk Scenen

HORNBÆK INSTALLATIONSFORRETNING A/S

Havnevej 6 · Hornbæk

www.hornbaek-inst.dk

El

Tele

IT

Alarm

Radio

TV

Antenne

Hvidevare – salg & service

Bestyrelses medlemmer

Lene Johansson

Tlf. 49 71 10 22

E-mail:

Lene.Johansson@mail.dk

Ida Kongsgaard Mathiesen

Tlf. 49 75 00 65

E-mail:

idakongsgaard@mail.dk

Annette Hansen

Tlf. 49 70 18 84

E-mail: ah@falkgeo.dk

49 70 01 75


Formand

Steen Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Månevej 13B

3100 Hornbæk

Næstformand

Erik Grønvald

Tlf.: 49 70 98 01

Fodbold

POSTADRESSE

Hornbæk IF – fodbold

Postbox 48

3100 Hornbæk

peter.clausen@mail.tele.dk

Formand

Kaj Flyger

Ndr.Strandvej 285 B, 3140

Ålsgårde

49 76 39 37 – 36 14 47 51

– 29 23 47 51

kfl yger@csc.com

fl yger@pc.dk

Kasserer

Henrik Olsen

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

49 70 45 47 – 23 32 14 75

holse@gribskov.dk

henrik@olsen-mail.dk

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24, 3100 Hornbæk

49 70 33 83 – 49 70 89 00

– 22 55 00 25

peter.clausen@mail.tele.dk

Seniorformand

Peter Østbjerg

Stolemagervej 10, 3100

Hornbæk

49 70 25 36 – 21 20 50 73

p.east@mail.tele.dk

Styregruppe, ungdom

Carsten Nielsen (Ungdomsudvalg,

Sportschef)

Støberens Vænge 8, 3100

Hornbæk

49 70 31 13 - 40 26 67 69

carlo5b@tdcadsl.dk

Hornbæk Bridge

Ulrich Hjorth-Moritzsen

(Ungdomsudvalg, Sportschef)

Klokkestøbervej 8, 3100

Hornbæk

Arb. 49 70 01 75 - 25 78 87

51 - 49 70 17 03

fodbold@hjorth-moritzsen.

dk

Bjørn Hoffmann (Ungdomsudvalg,

Piger)

Hornebyvej 7, 3100

Hornbæk

49 70 07 07 – 26 24 66 90

benhoffdk@msn.com

Susanne Prahl (Ungdomsudvalg,

Piger)

Sauntevej 46 B, 3100

Hornbæk

49 70 45 23 – 20 74 45 32

holdleder@fodbold98.dk

Henrik Olsen (Ungdomsudvalg,

Administrator)

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

49 70 45 47

holse@gribskov.dk

henrik@olsen-mail.dk

Sponsorer

Steen Poulsen

Sennepsbakken 24, 3100

Hornbæk

49 71 11 20 – 27 22 20 33

steen.poulsen@ferrero.com

Kasserer

Pia KnakJacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Sekretær

Linda Lerche

Festformand

Lars Alexander

49 70 41 17

Hornbæk

Skytteforening

14. Skyttekreds Hornbæk

Formand

Nicolaj Westergaard

Stjernevej 17

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 12 57

Hornbæk Skytteforening

Næstformand

Jørgen Ahrendt-Jensen

Hornbækvej 992

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 10 64

Kasserer

Karen Ahrendt-Jensen

Hornbækvej 992

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 10 64

Formand

John Sørensen

Toftemosevej 7 A

Tlf.: 49 70 18 83

Mobil: 25 31 13 83

Jjs41@helsingor.dk

Kasserer

Gitte Pedersen

Hornbyvej 40

Tlf.: 49 70 15 90

Mobil: 51 55 37 02

Gehelmer@post.tele.dk

Birthe Larsen

Skovvænget 13

Tlf.: 49 70 07 45

birthelarsen@ofi r.dk

Ib Nicolajsen

Jupitervej 71

Tlf.: 49 70 06 40

Is.n@stofanet.dk

Fodbold venner

Sekretær

Kirsten Jørgensen

Sommervej 21

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 11 32

kirsten-vagn@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Chr. Andersen

Mælkevejen 3

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 30 85

Bestyrelsesmedlem

Jens Schultz

Toftemosevej 17

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 28 31

Bestyrelsesmedlem –

pistolafdeling

Henrik Gosch

Rørsangervej 92

3080 Tikøb

tlf. 25 34 08 60

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

Tlf.: 25 25 56 26

Lone Jacobsen

Stjernevej 30

Tlf.: 49 70 01 60

lj43@jacobsen.mail.dk

Ulrich Hjorth-Moritzen

Klokkestøbervej 8

Tlf.: 49 70 17 03

fodbold@hjorth-moritzen.dk

Annette Flyger

Ndr. Strandvej 285 b

Tlf.: 49 76 39 37

fl yger@pc.dk

Hornbæk Idrætsforening · September 2007 35


Afsender:

Hornbæk Idrætsforening

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Hornbæk - Hornebyvænget

Direkte til Horneby Engsø

Fabelagtig grund – direkte til Horneby Engsø og med den skønneste udsigt over

søen mod syd/vest. Grunden er på ialt 1.325 m 2 . og skrånende mod søen med

det helt rigtige lysindfald og vidunderlig udsigt over søen.

Fantastisk beliggende mindre helårshus på 80 m 2 .

(godkendt 65 m 2 . samt 15 m 2 . inddraget overdækket terrasse).

Huset trænger til nogen istandsættelse/ modernisering, men er velfungerende og

med store træterrasser med udsigt og nærhed til det rige fugleliv ved søen.

Indeholder: Entre med adgang til brusebadeværelse, stor opholdsstue med spiseafdeling,

ny brændeovn og skydedørsparti til sydvestvendt udsigtsterrasse, delvist

åbent køkken, soveværelse samt gæsteværelse.

Endvidere udhus/redskabsrum.

Kontantpris/Udbetaling 4.200.000/210.000

Brutto/netto 27.547/21.263

Alternativ fi nanciering, pauselån F1 21.140/15.537

Bolig m² Grund m² Stue/Vær. Opført

65 1.325 1/3 1961

Hornbæk Afdeling

Ndr. Strandvej 346

49 70 25 11

nordea.dk

36 Hornbæk Idrætsforening · September 2007

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 - 17.00

Fredag 09.00 - 16.00

Lørdag 10.00 - 13.00

Søndag 10.00 - 16.00

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · 4970 2304

Få mere plads

i økonomien

Er du 18-28 år, kan du få en række

fordele med Check-in-pakken.

Tilmeld dig i filialen eller på vores

hjemmeside, hvor du også kan læse

mere.

Gør det muligt

A

More magazines by this user
Similar magazines