kirkeblad 1, 2011.pdf - Skødstrup Kirke

skoedstrup.kirke.dk

kirkeblad 1, 2011.pdf - Skødstrup Kirke

Skødstrup

Kirkeblad

Koncert med

Skanderborg Ungdomsskoles kor Se side 6

Opskriften på det gode liv?

ved Jørgen Husted Se side 11

Nr. 1

8. årgang

Marts

April

Maj

2011


2 Skødstrup Kirkeblad

FORSIDEMOTIV:

Perlehyacinter og sne

Her bor de

Sognepræst (kbf)

Bodil Søndergaard, Kirkepladsen 2, 8541 Skødstrup,

tlf. 86 99 13 32 eller 25 58 28 88. Træffes efter aftale.

Sognepræst

Erik Søndergård, Tornebakken 18, 8240 Risskov

tlf. 86 99 01 52 eller 86 21 97 21. Træffes efter aftale.

E-mail: esoe@km.dk

Sognepræst

Marie Ørgaard, Svendsgade 3, 8260 Viby J

tlf. 51 50 51 80. Træffes efter aftale. E-mail: mo@km.dk

Sognemedhjælper

Karen Holmgaard Nielsen, Engskovvej 24A, 8541 Skødstrup,

tlf. 86 99 12 51 eller 51 31 73 18.

E-mail: karenholmgaard@gmail.com

Kirkekontoret

Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup,

tlf. 86 99 22 08, fax 86 99 12 51.

Kordegn Hanne-Marie Balle Knudsen.

Kontoret er åbent man.-fre. kl. 9.30 -13.00,

torsdag tillige kl. 15.30-18.00. E-mail: skoedstrup.sogn@km.dk

Organist

Torben Holm Christensen, Rødegevej 1, 8541 Skødstrup,

tlf. 86 99 37 28.

Graverkontoret på kirkegården

Tlf. 86 99 21 30. Graveren træffes man.-fre. på kirkegården kl.

10.00-11.00 og på kontoret kl. 11.00-12.00, lørdag efter aftale.

Graver

Hans Hjortshøj, Elleparken 46, 8520 Lystrup, tlf. 86 22 45 71.

Kirketjener / kirketjenermedhjælper

Per Thaudal, tlf. 86 99 14 89 / 40 18 50 58.

Louise Lau Grunnet

Sognegården, tlf. 86 99 04 19.

Skødstrup Kirkes hjemmeside: www.skoedstrup-kirke.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Er det godt at være præst? 3

Udvidelse af sognegården 4

Legestueveterantræf . . . . . 5

Koncerter . . . . . . . . . . . . . . 6

Det gode liv . . . . . . . . . . . . . 8

Hverdagsgudstjenester . . . 9

Familiegudstjenester . . . . 10

Dåbstræf . . . . . . . . . . . . . . . 11

Børn og unge . . . . . . . . . . 12

Sultens onde cirkel . . . . . 13

Sognekalender . . . . . . . . . 15

Kirkelige handlinger

Kontakt kirkekontoret i forbindelse med:

Fødsel, dåb og navngivelse, vielse,

ind-/udmeldelse af folkekirken og

begravelse/bisættelse.

Kirkebilen

Til alle gudstjenester og til

menigheds rådets arrangementer

i Sognegården og i Kirken

kan der bestilles kirkebil.

Dette skal ske til kirkekontoret

på tlf. 86 99 22 08 senest dagen

før inden kl. 13.00.

– Lørdag dog til Hornslet Taxa

v. Benny Friis, tlf. 86 99 54 00.

Redaktion

Erik Søndergård (ansv.)

Gitte Svenningsen

Birgit Furholm

Gunhild Langballe

Marie Ørgaard

Karen Holmgaard Nielsen.

Grafisk Produktion

WERKs Grafiske Hus a|s, Højbjerg

Tlf. 8627 5499.

E-mail: skoedstrup.sogn@werk.dk

Deadline næste nr: Den 1. maj 2011

Udkommer: Den 1. juni 2011


Skødstrup Kirkeblad 3

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Er det godt at være præst?

Nu har jeg været præst i Skødstrup Kirke i 10 år.

Det fik mig til at tænke over, hvad der er særligt ved at være præst.

Det var teologi, jeg valgte, da jeg skulle tage min

uddannelse. Som min anden prioritet søgte jeg optagelse

på biologi ved Aarhus Universitet. Jeg havde

haft en dygtig biologilærer på gymnasiet, som forstod

at gøre naturvidenskaben virkelig spændende.

Det var alligevel teologien, der blev mit fag.

Jeg glædede mig særdeles meget til at begynde

på studiet og lære blandt andet historie, filosofi og

sprog. Lære om jødedommens og kristendommens

oprindelse og virkningshistorie. Særligt var det de

eksistentielle perspektiver, der optog mig, og uddannelsen

bød på nogle gode og meget spændende år.

Mit første embede

Mit første embede fik jeg her ved Skødstrup Kirke

i 2001. Jeg blev ansat på 75% af fuldtid og fik kort

efter de sidste 25% arbejde på Djursland i Marie

Magdalene, Koed og Pindstrup Sogn. Der flyttede

imidlertid mange mennesker til Skødstrup, og jeg

kom op på fuldtid her ved vores utroligt smukke

kirke.

Det var en omvæltning at blive præst. Tidligere

havde jeg haft forskellige jobs, hvor jeg også havde

kontakt med en del mennesker. Blandt andet arbejdede

jeg et år i en børnehave og en del år på døgninstitutioner

for mennesker med udvidede fysiske og

psykiske handicap. Det, der var anderledes ved at

blive præst, var al den opmærksomhed, som hører

med til jobbet. Pludselig var jeg i avisen, kirkebladet

og på nettet, og hele tiden mødte jeg mange nye

mennesker.

En måned efter jeg var blevet ansat som præst,

købte jeg ind i Føtex inde i Århus. Da jeg betalte,

sagde ekspedienten: ”Tak for sidst. Det var en god

prædiken, du holdt i søndags, hvor du døbte mit

barnebarn”. Jeg var overrasket over at blive genkendt,

men glædede mig samtidig over den velvilje,

jeg blev mødt med. Det gik op for mig, at jeg ville

komme til at møde rigtig mange mennesker, og det

vil være umuligt at huske dem alle. I det hele taget

er jeg meget taknemlig over al den positive opmærksomhed,

jeg har fået som præst. Det er meget mere,

end jeg havde forventet.

Hvad laver præsten?

Af og til bliver jeg spurgt om, hvad en præst egentlig

laver? Desværre er det en gammel joke, at præsten

kun arbejder en time om søndagen. På den anden

side ville en times ugentligt arbejde også være for

>>


4 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

kedeligt. Der skal skrives flere prædikener og taler

end dén, der skal holdes næste søndag. Udfordringen

er hver gang at sige noget om menneskeliv og kristendom,

der giver mening hos tilhøreren.

Som præst møder man mennesker i både glæde

og sorg gennem de mange arbejdsopgaver. I løbet

af ugen har jeg samtaler med forældre, der skal

have døbt deres barn. Samtaler med par, der skal

giftes, og samtaler med pårørende, der skal tage

afsked med deres kære. Der er hjemmebesøg. Der

er samtaler med mennesker, som ønsker at tale med

en præst. Til præsten kan man også sige dét, man

ikke føler, man kan sige til andre. Præsten har tavshedspligt,

og når samtalen er forbi, så kan man være

sikker på, at der ikke er noget, som kommer videre.

Jeg kan godt lide at møde mennesker og sætter pris

på den åbenhed, der oftest indfinder sig.

Undervisning af konfirmander fylder også en

del. I 7. klasse gør man sig mange seriøse og gode

overvejelser. Det passer fint til konfirmationsundervisningen,

der blandt andet består af fortælling og

samtale. Jeg ønsker ikke at lave nogen om, men

jeg håber konfirmanderne føler, at de får lært noget

vigtigt, som man ikke lærer på samme måde andre

steder.

Arbejdet rummer også masser af planlægning og

forberedelse af aktiviteter og samarbejde med de

andre institutioner i byen. Hertil kommer udvalgs-

Sidste nyt om udvidelsen af Skødstrup Sognegård

møder og menighedsrådsmøder. Jeg går til arbejdet

som præst med en vis ydmyghed, for det vigtige

er ikke mig, men at kirken har et handlekraftigt

menighedsråd, nogle dygtige ansatte og kan samle

engagerede mennesker til forskellige udvalg og

opgaver. Det vigtige er også alle jer, der bakker op

om vores kirke og sognegård. Det er et privilegium

at arbejde blandt så mange engagerede mennesker

med forskellige kompetencer.

Det bedste

Noget af det bedste ved at være præst er, at man

hele tiden omgiver sig med positive budskaber.

Kristendom handler om værdier som tillid, sandhed,

retfærdighed, frihed og kærlighed. Det er værdier,

der kan præge vores identitet såvel som vores kultur.

Det gode ved Folkekirken er, at her er plads til

både en rationalistisk tilgang såvel som en mere

inderlig fortolkning af kristendom og menneskeliv.

Her er plads til at være den, man er.

Det er også en fordel, at jeg som præst selv

tilrettelægger store dele af arbejdet. Selvom der er

mange skæve arbejdstider, så er det også muligt at

tilpasse dele af jobbet efter min families behov.

Der er næppe mange mennesker, der har et

arbejde, der er så frit som præstens. Det er godt at

være præst!

Af sognepræst Erik Søndergård

Af flere forskellige grunde, herunder blandt andet en streng vinter med hård frost og store snemængder, er

byggeriet ved Skødstrup Sognegård, som blev omtalt i sidste kirkeblad, endnu ikke gået i gang. Vejret har

drillet, og de endelige, officielle godkendelser har været gennem grundig sagsbehandling, hvilket har ført til,

at det ikke var muligt at påbegynde byggeriet i november sidste år. Vi håber dog snarest at være klar til at

sætte byggeriet i gang og glæder os til at tage den nye tilbygning i brug.

Menighedsrådsformand Gitte Svenningsen


Skødstrup Kirkeblad 5

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Legestueveterantræf

For alle tidligere og nuværende deltagere i legestuen

Lørdag den 30. april fra kl. 10.00 til 12.00 i Sognegården.

Der bliver legestue på god gammeldags facon – med medbragt madpakke

og hjemmesko. Søskende er naturligvis også velkomne!

Tilmelding senest tirsdag den 26. april på mail til: karenholmgaard@gmail.com

eller sms til: 51 31 73 18 (husk navne).

Vi håber at gense rigtig mange af jer ’gamle’ – Gøje glæder sig også helt vildt!!!

Mange hilsner fra Karen ;-)

Legestue for de mindste

Torsdage fra kl. 10.00 – 12.00

i Sognegården.

Er du mellem 0 og 3 år, så tag en voksen

i hånden og kom og vær med! Vi hygger os

med sang, musik, fagter, leg, snak og meget

andet. Husk madpakke.

Glæd dig til at møde alle de andre børn

og ’Gøje’!

Hent et program i Sognegården eller ring på

86 99 22 08 i kontorets åbningstid. Så sender

vi et til dig.

Det er gratis at

deltage, og vi

glæder os til at se

jer! Tilmelding er

ikke nødvendig.

Lyst til besøg?

Et lille udpluk

fra svundne tider

Kunne du tænke dig at få besøg?

Kunne du tænke dig at tage på besøg?

Kontakt koordinator og sognemedhjælper

Karen Holmgaard Nielsen på e-mail:

karenholmgaard@gmail.com

eller

Kirkekontoret på tlf. nr.: 86 99 22 08

(mandag-fredag kl. 9.30 til 13.00, torsdag

tillige kl. 15.30 til 18.00)

Skødstrup Sogns Besøgstjeneste


6 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Koncert med Skanderborg

Ungdomsskoles kor

Søndag den 20. marts kl.16 er der koncert i kirken

med Skanderborg Ungdomsskoles kor under ledelse af Alice Vestergaard.

Koret består i år af 25 piger i alderen 16 – 25 år.

Koret opstod i år 2001 som en overbygning til det

rige børnekorliv, der findes i Skanderborg Kommune.

Korets repertoire er blandet med hovedvægt på klassisk

musik af f.eks. Michael Bojesen, Peder Holm og

Matsushida, men også lettere genrer som gospel,

musicals, pop og danske sange er på repertoiret.

Skanderborg Ungdomsskoles kor har sunget

mange koncerter både lokalt og andre steder i

Danmark samt indspillet CD´ere med såvel eget

repertoire som pædagogisk materiale. Koret har fra

2001 til 2007 deltaget i den landsdækkende korkonkurrence

”Sangerdyst fra kyst til kyst”, og har

hver gang placeret sig blandt de tre finalekor. I 2003

og 2006 vandt koret konkurrencen for ungdomskor

– de øvrige år er det blevet til en andenplads.

Som det eneste danske kor figurerer Skanderborg

Ungdomsskoles kor (Skanderborg Girls Choir) pt.

som nr. 42 på verdensranglisten for damekor, og i juli

2006 deltog koret i kor-olympiade i Xiamen, Kina. I

december 2007 deltog koret i en konkurrence i Prag

og modtog et gulddiplom. I juli 2010 deltog koret i

kor-olympiade i Shaoxing, Kina og modtog et sølv 8

og sølv 10 i ”Champions Competition”.

Der er gratis adgang til koncerten.


Skødstrup Kirkeblad 7

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Forårskoncert

Koncert med

Carsten Knudsen, ukulele

Onsdag den 25. maj kl. 19.30 i Skødstrup Kirke

Carsten Knudsen spiller på ukulele, som er et firestrenget

guitar-lignende instrument. Carsten Knudsen er mest kendt for

samarbejdet med De Nattergale.

Ved koncerten denne aften vil han spille meditativ musik, og

han vil spille transkriptioner af bl.a. Bach, Grieg og egne kompositioner.

Indimellem vil organist Torben Holm Christensen spille

orgelmusik af bl.a. Percy Whitlock. Der er gratis adgang.

Onsdag den 27. april kl. 19 i Skødstrup Kirke

Forårskoncert med Skødstrup Kirkes Pigekor

og Skødstrup Kirkes Voksenkor under ledelse

af organist Torben Holm Christensen.

Der synges bl.a. danske forårssange.

Efter koncerten vil der være et mindre

traktement i Sognegården. Der er

gratis adgang til arrangementet.


8 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Sogneaften – et aktuelt foredrag

Opskriften på det gode liv?

Ved Lektor i filosofi Jørgen Husted

Tirsdag den 15. marts kl. 19.30 i Sognegården

Hvordan skal vi leve vores liv med hinanden? Hvordan skal vi behandle hinanden?

Hvordan skal vi leve sammen? Sokrates grundlagde filosofien med de tre spørgsmål, henholdsvis det etiske,

det moralske og det politiske. Hvad er et godt liv, et godt menneske og et godt samfund?

Forhenværende medlem af Det Etiske Råd Jørgen Husted giver sit bud.

Der er gratis adgang til sogneaftenerne, men for kaffen betales 30 kr., som går til Menighedsplejen.

Arrangeret i samarbejde med Husmorforeningen


Skødstrup Kirkeblad 9

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Hverdagsgudstjenester

– Gudstjeneste, samvær og underholdning

Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.

Kaffe og underholdning er i Sognegården.

Fra vintersne til midnatssol i Grønland

Billedforedrag ved John og Britta Malm

Tirsdag den 29. marts kl. 14.00

En rejse fra Kap Farvel i syd til Ilulissat i nord. Fra hundeslæden ses betagende

naturscenerier og fangernes sæljagt. De rejseivrige hunde er en kilde til stadig morskab og besvær,

men undværes kan de ikke. Med postbåden sejler vi til Qaqortoq og Narssaq, hvor vi ved Kvanefjeld

finder den brandrøde nationalsten Tugtupit. Kom med til Nuuk, Diskobugten og Ilulissat.

Fra Sigfred Pedersen

til Kim Larsen

Ved spillemand Christian Foged

Tirsdag den 26. april kl. 14.00

Også vor tid har skabt folkesange, som går i

spænd med de traditionelle sange og viser.

Fra Sigfred Pedersen, over 60’ernes folkemusikbølge

med blandt andre Per Dich, Cæsar

og Poul Dissing, til de nyere som eksempelvis

Clausen & Petersen og Kim Larsen. Hvordan

sætter tiden og de forskellige stemninger

præg på sange og musikken?

At blive gammel

Ved tidligere biskop Herluf Eriksen

Tirsdag den 31. maj kl. 14.00

Herluf Eriksen fortæller om at blive ældre.

Herluf Eriksen har en lang karriere bag sig

som præst, seminarierektor, biskop

og foredragsholder.


10 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Fastelavn

Søndag den 6. marts kl. 13.00

Familiegudstjenester

– en god tradition

Kom gerne udklædt. Slå katten af tønden.

Vi får kaffe, sodavand og fastelavnsboller i Sognegården.

Påskegudstjeneste

Søndag den 17. april kl. 13.00

Efter påskegudstjenesten er der kaffe, te, sodavand

og kage i Sognegården. Vi skal også male og trille æg.


Skødstrup Kirkeblad 11

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Dåbstræf i

Skødstrup Kirke

– kirke for de yngste

Søndag den 10. april kl. 13.00

Sidste år lavede vi dåbstræf i Skødstrup Kirke, og

der kom mange glade børn og voksne. I år er dåbstræffet

for alle børn, der blev døbt i 2005.

Ved en kort gudstjeneste i småbørnshøjde giver vi

de små jubilarer en indføring i, hvad der sker i Kirken.

Vi skal synge, bede fadervor og høre en historie.

Vi vil også gerne vise børnene døbefonten, hvor

de blev døbt for omkring 5 år siden. Måske bliver der

lejlighed til at dyppe fingrene i dåbsvandet.

Det bliver en festlig oplevelse både for børn,

familie, præster og medarbejdere ved kirken.

Konfirmandklub

med hygge og gys

Det er for hele familien. Hvis der kommer børn,

som er døbt i en anden kirke end Skødstrup Kirke i

det nævnte tidsrum, så er det også deres dag.

Dåbstræffet slutter med kaffe, sodavand og kage

i Sognegården. Her kan børnene lave en lille ting,

som de kan tage med hjem.

Konfirmandklubben har i denne sæson budt på spilaften med

mange sjove spil og glade konfirmander. Der har været en

filmaften og ikke mindst et natløb, som var rigtig sjovt, lærerigt

og lidt uhyggeligt. Flere frivillige samt medlemmer af

menighedsrådet er engagerede i klubben sammen med

sognemedhjælperen og undertegnede. Jeg synes, vi

har haft nogle gode aftener med fornuftigt indhold, god

stemning og højt humør. Konfirmandklubben afsluttes

den 8. marts kl. 19.00. Det bliver en aften med masser

af spil.

Sognepræst Erik Søndergård


12 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Løs opgaven og find kodeordet

Højtid P

Kodeord

By H

Tøj L S

Engel U

Enlige K

Grøntsager R E

Dyr I E

Kodeord:

Kan du hjælpe Adam og Eva med at

finde hinanden gennem labyrinten

Kodeord: Noget man kan spise

Af Birgit Furholm


Sultens onde cirkel kan brydes

Søndag den 13. marts 2011 sender Skødstrup Sogn og Folkekirkens Nødhjælp

igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden

ved den årlige sogneindsamling.

FN har opgjort, at antallet af ekstremt

fattige er faldet fra 1,8 milliarder

til 1,4 milliarder mennesker

siden 1990. Og FNs Fødevare-

og Landbrugsorganisation FAO

skønner, at antallet af sultende

er faldet med 98 millioner mennesker

i år.

Folkekirkens Nødhjælp synes,

det er verdens bedste nyheder.

Den store indsats, der allerede

En trædepumpe til 1.700 kroner

har revolutioneret familien Mutintas

liv. Familiens høstudbytte er blevet firedoblet,

så alle kan få sund og nærende

kost. Oveni kan forældrene tjene til

børnenes skolegang ved at sælge

grøntsager på markedet.

Foto: Rune Hansen

skal skal

er gjort for verdens fattigste, har

bragt udviklingen på det rette

spor.

Men der dør fortsat et barn

hvert sjette sekund på grund af

underernæring, og i år sulter 925

millioner mennesker, så der er

stadig meget at gøre.

Når landets sogne søndag

den 13. marts ved årets

Sogneindsamling sender ind-

Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv?

Så meld dig som indsamler den 13. marts hos Dorte Person tlf. 86 99 24 29,

Jane Enna på tlf. 86 99 21 23 eller e-mail: janeenna@mail.tele.dk

13. marts 2011

samlere på gaden, er det for at

fortsætte kampen mod sulten i

verden og hjælpe folk til at klare

sig selv.

”Sogneindsamlingen er en

festlig mulighed for alle generationer

til at arbejde sammen om

et fælles mål; at samle så mange

penge ind til verdens fattige som

muligt,” siger indsamlingsleder

Dorte Person, Skødstrup Sogn.


14 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Egern ved Sognegården

Igennem flere år har vi set et egern løbe

omkring nede ved Sognegården og i skoven

ved præstegårdshaven. Før jul satte vi så et

foderbræt op til egernet, og således har vi

engang imellem været heldige at se egernet

på brættet i færd med at spise nødder.

Uddeling af julehjælp

Ved jul fik ansøgerne tildelt 42 gavekort til julemad. Lions Club,

Skødstrup, har bidraget til kirkens julehjælp, hvilket vi er meget

taknemlige for.

Menighedsrådet

Torben Holm Christensen


Skødstrup Kirkeblad 15

Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Forårskoncert med

Skødstrup-Løgten Koret

Mandag d. 18. april kl. 19.30

i Skødstrup Sognegård

Programmet byder på forårssange, en spiritual og

salmen “Tænk at livet koster livet”. Udover koncerten

er der kaffebord og fællessang.

Konfi rmationer

Kirkekaffe

Efter gudstjenesten er der kaffe,

te, kage og hygge i våbenhuset.

22. maj

Jane Enna

Ved konfirmationer er siddepladserne i kirken fortrinsvis

reserverede til konfirmanderne og deres

familier. Derfor kan vi desværre ikke garantere, at

der er siddepladser til andre kirkegængere.

Menighedsrådet

Sognekalenderen

Marts

Tirsdag den 8. marts kl. 19.00

Konfirmandklub, spilaften

Tirsdag den 15. marts kl. 19.30

Sogneaften

Søndag den 20. marts kl. 16.00

Koncert med Skanderborgs Ungdomsskoles Kor

Onsdag den 23. marts kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i sognegården

Tirsdag den 29. marts kl. 14.00

Hverdagsgudstjeneste

April

Søndag den 10. april kl. 13.00

Dåbstræf med gudstjeneste

Onsdag den 20. april kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i sognegården

Tirsdag den 26. april kl. 14.00

Hverdagsgudstjeneste

Onsdag den 27. april kl. 19.00

Forårskoncert

Lørdag den 30. april kl. 10.00

Legestueveterantræf

Maj

Søndag den 1. maj kl. 9.00 og kl. 10.45

Konfirmation

Søndag den 8. maj kl. 9.00 og 10.45

Konfirmation

Onsdag den 11. maj kl. 19.00

Konfirmandfest med gudstjeneste

Torsdag den 12. maj kl. 17.00

Afslutning for Minikonfirmander

Onsdag den 18. maj kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i sognegården

Onsdag den 25. maj kl. 19.30

Koncert med Carsten Knudsen, Ukulele

Tirsdag den 31. maj kl. 14.00

Hverdagsgudstjeneste


Menighedsråd Præsterne Sognemedhjælper Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Marts

Gudstjenester i Skødstrup

– Liv og tro, værdier og kultur

Søndag d. 6. Familiegudstjeneste kl. 13.00

Bodil Søndergaard

Fastelavn Se omtale

Søndag d. 13. 1. s. i fasten kl. 10.00 Matt. 4,1-1

Erik Søndergård

Y’s Men’s International, DK

Søndag d. 20. 2. s. i fasten kl. 10.00

Erik Søndergård Matt. 15,21-28

Søndag d. 27. 3. s. i fasten kl. 10.00

Erik Søndergård Luk. 11,14-28

Tirsdag d. 29. Hverdagsgudstjeneste kl. 14.00

Marie Ørgaard Se omtale

April

Søndag d. 3. Midfaste kl. 10.00 Joh. 6,1-15

Marie Ørgaard

Søndag d. 10. Dåbstræf kl. 13.00

Erik Søndergård Se omtale

Søndag d. 17. Familiegudstjeneste kl. 13.00

Marie Ørgaard

Påske. Se omtale

Torsdag d. 21. Skærtorsdag kl. 10.00 Matt. 26,17-30

Marie Ørgaard

KFUM og KFUK

Fredag d. 22. Langfredag kl. 10.00

Bodil Søndergaard

Liturgisk gudstj. KFUM og KFUK

Søndag d. 24. Påskedag kl. 10.00 Mark.16,1-8

Bodil Søndergaard

KFUM og KFUK

Mandag d. 25. 2. Påskedag kl. 10.00 Luk. 24,13-35

Erik Søndergård

KFUM og KFUK

Tirsdag d. 26. Hverdagsgudstjeneste kl. 14.00

Erik Søndergård Se omtale

Maj

Søndag d. 1. Konfirmation kl. 9.00

Erik Søndergård

Søndag d. 1. Konfirmation kl. 10.45

Erik Søndergård

Søndag d. 8. Konfirmation kl. 9.00

Bodil Søndergaard

Søndag d. 8. Konfirmation kl. 10.45

Marie Ørgaard

Søndag d. 15. 3. s. e. påske kl. 10.00 Joh. 16,16-22

Erik Søndergård

Folkekirkens Ungdomskor

Fredag d. 20. Bededag kl. 10.00 Matt. 3,1-10

Marie Ørgaard

Kirkefondet

Søndag d. 22. 4. s. e. påske kl. 10.00 Joh. 16,5-15

Marie Ørgaard

Søndag d. 29. 5. s. e. påske kl. 10.00 Joh. 16,23b-28

Erik Søndergård

Tirsdag d. 31. Hverdagsgudstjeneste kl. 14.00

Bodil Søndergaard Se omtale

Det er også muligt at følge gudstjenesten

fra våbenhuset, hvor der er installeret højttaler.

More magazines by this user
Similar magazines