Nr. 1/05 samlet - Dansk Sportsmedicin

dansksportsmedicin.dk

Nr. 1/05 samlet - Dansk Sportsmedicin

40 Kurser og møder

FFI temadage 2005

I tema-kalenderen findes en oversigt på de temadage og temaemner, der tilbydes i de syv regioner. Der laves to temadage

i hver region. En hvert halve år i 2005. Nærmere detailbeskrivelse af emneindhold, tilmelding mm. for temadagene henvises

til annoncering her i bladet, i “Fysioterapeuten” samt på FFI´s hjemmeside www.sportsfysioterapi.dk

Yderligere oplysninger om temadage fås hos de respektive kontaktpersoner i regionerne eller ved ansvarshavende for

kontaktpersoner i FFI - Finn Thomsen, tlf. 8642 9061, mail: finn@randers-fys.dk

LYSKESMERTER /FFI Nordsjælland

Længerevarende lyskesmerter - hvor

kommer de fra? Lyskeregionen er ofte

et område som virker svært tilgængeligt

for mange behandlere.

Men hvorfor forholder det sig således?

Er det så vanskeligt et område at

undersøge, diagnosticere og behandle?

Formålet med denne temadag er, at

give fysioterapeuter nogle brugbare

redskaber til afmystificering af patienter

der har smerter i lyskeregionen.

Målgruppe: Fysioterapeuter som finder

lyskeregionen som et vanskeligt

område at undersøge, diagnosticere

og behandle.

Teoretisk og praktisk indhold:

• Epidemiologi og patologi i lyskeregionen

• Bækkenringens funktionelle anatomi

• Muskelfunktion i bækkenregionen

DANSK SPORTSMEDICIN • Nr. 1, 9. årg., JANUAR 2005

• Skadesmekanismer

• Screeningstest herunder funktionelle

og kliniske undersøgelse

• Hvilke parakliniske test er brugbare?

• Differential diagnoser

• Behandling af lyskesmerter

• Implementering af profylaktiske tiltag

• Patient demonstration

Tid og sted: Lørdag d.19 marts 2005

kl. 09.00 – 13.00 på Frederikssund Sygehus,

Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund

Underviser: Fysioterapeut, Master of

Sportsphysiotherapy Kristian Thorborg,

Parkens Fysioterapi, København

Deltagere: 22 deltagere. Medlemmer

af FFI har fortrinsret.

Pris: 400 kr. for medlemmer af Fagforum

For Idrætsfysioterapi og 600 kr.

for ikke-medlemmer. Prisen dækker

temadag samt fortæring under denne.

Tilmelding og betaling: Tilmeldingsfrist

tirsdag d.1/3 2005 efter ”først til

mølle” princippet.

Tilmeldingen er bindende og betaling

kan foregå ved at sende en mærket

kuvert ”FFI – Temadag Lyskeområdet”

samt en crossed check til kursusansvarlig

FFI Nordsjælland v/Klaus

Petersen, Ordrup Fysioterapi &

Sportsklinik, Ordrupvej 46B,. 1.th ,

2920 Charlottenlund. Benyt DF's tilmeldingsblanket

og Husk at angive

om du er medlem af FFI.

Du kan også overføre beløbet til FFI´s

Temadagskonto i Nordea: 2133

8897268842 (husk at notere dit navn,

medlemsstatus. tlf.nr, email samt temadagens

navn på overførslen ).

Besked om deltagelse samt program

udsendes pr. mail når temadagen er

fyldt op eller senest en uge efter tilmeldingsfristens

udløb.

More magazines by this user
Similar magazines