skovtrold 296 juni - enkelt side - farve.pub (Skrivebeskyttet) - OK73

ok73.dk

skovtrold 296 juni - enkelt side - farve.pub (Skrivebeskyttet) - OK73

Skovtrolden

nr. 296 juni 2006

Orienteringsklubben i Gladsaxe

www.orientering.dk/OK-73

Skovtrolden 296 juni 2006 side 1

orienteringsklubben OK 73


Bestyrelsen:

Jørn Andreasen, formand

Snebærhaven 82

2620 Albertslund

43 96 02 42

jorn@andreasen.cc

Jan Madsen, kasserer

Vejlebrovej 16 F

2635 Ishøj

43 54 16 41

inge.jan@ishoejby.dk

giro 8 23 00 56

bank: nock-nock

regnr. 1551 konto 8230056

Inge Madsen

Se ovenover

Charlotte Grauert

Fægyden 1

3500 Værløse

44 35 00 44

lotte@grauert.dk

Tom Petersen

Syrenvænget 30

3520 Farum

44 95 42 07

tnp@privat.dk

Charlotte Hansen

Lillegaards Alle 41

2730 Herlev

44 91 71 90

lotte.torben@privat.dk

Fra redaktionen

orienteringsklubben OK 73

Grøn - ja lysegrøn er forsiden med Hans,

der lige er stået af cyklen - MC.

Sådan er denne liflige årstid.

Söderåsen: før-påske-klamt løb

Påskeløb: Rømø eller sjællandsk i nærmiljøet

Træningsløb i går og i morgen

SM Esrum: stafet

SM Gribskov N: klassisk - lang

2. div. Valborup

Gillastig: Klubmesterskab: nu solbeskinnet

Söderås med knot.

Sådan er denne liflige årstid.

Ballerup, Søllerød & Farum, der finder det

fornærmende at sumpe sig med 2. divisions

- nå ja, endog oprykkere mod selvfølelsen

i OK 73: solide pointsgivende eller

smashing konturløse.

Det er, hvad redaktionen lige glor på.

Blandt andet.

Tak for indlæg fra midtbenen samt rejselystne

forfløjne. Bladet fungerer jo fortrinligst,

når flere forskellige blander sig,

sender billeder. Gør det blot uopfordret.

Og nu sommerrejserne står for teltdøren.

eller hvad søren I nu overnatter i?

Løbstilmelding:

O-service eller

Indhold

Lone Mortensen

Havevej 20 1.th.

2860 Søborg

Divisionsmatchen, Inge

Førstepladser

s. 3

s. 4

39 56 43 83

Bestyrelsen s. 5

lone.mortensen@mail.tele.dk Pinserejsen, Ruski s. 7

Klubhus

Bagsværdvej 144

Træningsløb , Søren

Skiafdelingen, Ruski

Ændringer, bestyrelsen

s. 8

s. 10

s. 11

Deadline Skovtrolden 298

d. 15 august

Påskeløb, Dres

Gillastig, Klubmesterskab

Østkarusellen

s. 13

s. 14

s. 15

Forside: Hans i forårs Valborup Klubmesterskab, Gilastig s. 16

(red)

Elastikspring

Skovtrolden Aktivitetsmånedsoversigt 296 juni 2006 side 2

s. 18

s. 19


DIVISIONSMATCH 21. MAJ 2006 I VAL-

BORUP

Vi havde forsøgt at få så mange

som muligt af klubbens medlemmer

til at stille op, og det lykkedes, da

59 havde tilmeldt sig, hvilket var

flere end sidste gang, da vi rykkede

op til 2. division, men lidt mindre

end de andre klubber.

Det var en vanskelig opgave at begå

sig i 2. division – det lykkedes ikke

for os at få nogle matchpoint. Farum

vandt alle 3 matcher = 6 matchpoint,

Søllerød og Ballerup fik hver 3

point, da deres indbyrdes match

blev uafgjort..

Men der var absolut lyspunkter. På

bane 3A løb vi lige op med de andre:

5-5 i alle matcher, På bane 4

vandt vi 7-3 over Søllerød, 6-4 over

Ballerup og fik 5-5 mod Farum. På

bane 7B vandt vi 4-1 mod Søllerød,

Ballerup og Farum. På bane 8 blev

det 3-3 mod Søllerød og Farum og

3-2 mod Ballerup.

Der var flere gode enkeltresultater:

Arne vandt bane 3A

Bent blev nr. 2 og Tom nr. 4 på bane

4.

På bane 5 vandt Morten Lykking og

Jacob Sucksdorf blev nr. 3.

På bane 6 fik Lisbeth Cappelen en 4.

plads.

På bane 7A blev Mathias G. nr. 5.

På bane 7B blev Gigi nr. 3 og Bothilde

nr. 4.

og på bane 8 blev Rune nr. 3.

8 af vore ungdomsløbere gav point

til klubben – flot klaret.

Skovtrolden 296 juni 2006 side 3

orienteringsklubben OK 73

Vi gjorde det alle så godt, vi kunne,

men det var ikke nok denne

gang. Der var flere, der syntes at

enkelte baner var for svære, hvilket

de har ret i.

Vi skal måske have lidt mere held,

så det ser vi frem til den 13. august,

når den næste match afvikles.

Det var enormt dejligt at se så

mange klubkammerater i skoven.

Inge

Lisbeth i et opløb i Gribskov SM


FØRSTEPLADSER SIDEN SIDST

23/4

Anemoneløb

Tokkekøb Hegn

8/5 SM-lang

Gribskov Nord

14/5 D.S.R.

Buresø skovene

21/5 2. division

Valborup

15/6 Ballerup Sommercup 2.

Aldershvile

Klasse 5 h/h Bjarke og Jacob

Bane 8 Andrea

H 45 - Peter Østergaard

H 70 - Bent

H 45 – Bjarke

H 70 – Bent

H 80 – Thorkil

D 50 – Inge

Åben 2 – Ronnie

Åben 10 - Natasja

Bane 3A – Arne

Bane 5 - Morten Lykking

Bane 4B - Jacob

Peter runder startposten i Valborup Bjarke tjekker skiftetid

Skovtrolden 296 juni 2006 side 4

orienteringsklubben OK 73


Bestyrelsesmøde 1/5-2006

Reklamefolder for Jættemilen er trykt.

Den blev uddelt ved påskeløbene og

uddeles også ved WOC-tour.

Dres og evt. Tom deltager i Østkredsens

klubledermøde 7/6

2 hefter om eliten er modtaget fra DOF.

Udkast til nyt reglement er sendt til

høring. Kan læses via DOF´s hjemmeside.

OK 73 står for kiosken ved Skov Cup

5/6 (Inge).

Ruski har en hytte på hånden til Påsken

2007.

Vi har lovet at lave orienteringsbaner

ved Herlev Skoleidrætsdag 14/6.

Jørgen P. er banelægger og Inge skaffer

hjælpere og fordeler opgaverne.

Klubbens økonomi ser fornuftig ud,

selvom der har været nogle budgetoverskridelser.

Banelægger til Juleløbet søges.

Næste møde 6/6-06 hos Tom.

Inge

Skovtrolden 296 juni 2006 side 5

orienteringsklubben OK 73

Bestyrelsesmøde 6/6-2006

Jan rykker medlemmer, der skylder

for det sidste år.

Bestyrelsen besluttede, at løbere der

har tilmeldt sig divisionsmatchen og

ikke møder op, selv betaler startafgiften.

Der er bestilt 200 kort af Kongelunden.

Inge deltager i Østkredsens møde

7/6, da Dres er blevet syg.

Banerne er klar til klubmesterskabet.

Der bliver bestilt flere nylon løbebluser.

Overtræksdragter har der ikke

været bestillinger til.

Skov Cup blev afviklet med 338 børn

til start. Vi stod for kiosken, der fik

næsten udsolgt af alle varer pga. det

store fremmøde.

Ruski har bestilt hytte til Påsken

2007.

Er du interesseret i NOC én Tour på

Bornholm i maj 2007, må du huske

at fortælle Ruski dette.

14/6 arrangerer vi o-løb i forbindelse

med Herlev Skoleidrætsdag. Der er

398 tilmeldte.

Vi har givet tilsagn om at arrangere

1. divisionsmatch 20. maj 2007 i

Gribskov Nord med Bjarke som banelægger.

Næste møde 14/8-06 hos Charlotte

H.

Inge


Rengøringshjælp søges.

Hvert kvartal skal klubberne på skift

foretage en grundig rengøring af

klubhuset.

I august er turen kommet til OK 73.

Datoen er fastsat til mandag den 28.

august 2006 kl. 09.00 med forventet

afslutning ca. kl. 12.

Medlemmer der vil deltage bedes

melde sig til Jan Madsen senest

mandag den 21. august 2006. Efter

endt arbejde er klubben vært ved en

beskeden frokost og en enkelt øl eller

vand.

Bestyrelsen

D - e - l - i - n - g af større O-kort

til træningsløb.

Da træningsløbene i 2006 forventes

at give et underskud på ca. kr. 2.000

anmoder vi banelæggerne om, når

det er muligt, at dele større o-kort i

2, således at der kan løbes 2 træningsløb

på 1 kort.

Det vil f.eks være muligt i Rude

Skov, Geelskov, Tokkekøb Hegn og

måske også i Ravnsholt.

Træningsudvalget bør være opmærksom

herpå, således at der bliver

mødesteder i hver sin ende af

skoven.

Skovtrolden 296 juni 2006 side 6

orienteringsklubben OK 73

Symboltegningen i dit hoved er helt din

egen, sat i gråtoneskala

Her som eksempel: et delt kort,

Belgigue, som Misser og Ruski har delt

mange aftener på at forstå.


3-Jours de Belgique 3-4-5

juin 2006.

Endnu engang var Misser og undertegnede

taget til Belgien i Pinsen for

at deltage i det altid spændende 3dages

o-løbs arrangement, som i år

fandt sted nær Marche-en-

Farmenne, i de kuperede Ardennere.

Efter en dejlig flyvetur til Bruxelles

(der var heldigvis lige 2 pladser på

C-Class) kørte vi i en lejet bil videre

til stævnecenteret i Marche-en-

Farmenne, hvor vi skulle bo i de næste

3 nætter.

Vi havde booket 1 dobbelt rum m/

morgenmad.

I stævnecentret hentede vi vores

klubpose med diverse info. Vi havde

købt egne EMIT-Brikker, til den elektroniske

postkontrol. Det sparer arrangørerne

for meget arbejde, i manuelt

check af klip.

Rent vejrmæssigt var det fint til oløb.

Regnen holdt sig væk.

Løbene alle dage havde en orienteringsmæssig

høj standard.

Dag 1 var i et meget kuperet terrain

og det trak tænder ud.

Dag 2 & 3 blev afholdt i et stort militært

øvelsesterrain – med samme

stævneplads. Et fedt område, uden

det helt ekstreme kurvebillede, som

dagen før.

En anden ting, som gjorde at alle

Skovtrolden 296 juni 2006 side 7

orienteringsklubben OK 73

løbene var hårde, ja det var løbe-

underlaget. Belgien er berygtet

for deres lerede jord. Og her var

det overalt – også i skovene. Vinterens

overfladevand var ikke

trukket eller fordampet væk, så

det blev løb med ”skyttegravsfødder”.

Tungt og sejt. Specielt

på de stejle skrænter kunne du få

en ”røvtur” i pløret.

Placeringsmæssigt gik det – lala.

Marianne missede en post på 2.

dagen – så hun kom ikke med i

jagtstarten – den sidste dag.

Undertegnede kom fint igennem

alle løbene – uden at bomme.

Deltagere:

Marianne Lykking – D50 placering

dag 1 nr.5 ud af 28 deltagere...

Knud Lykking – H50 placering dag

1 & 2 nr.34 ud af 45 deltager.

På gensyn til 3 Jours de Belgique i

2007.

O-Fatter

Knud Lykking


Trænigsløb foråret 2006

Geel 1:Henny+Søren - kompaskurs

Rude N:Lone, Christian højdekurver

Ravnsholt: Ole bevoksningsgrænser

Rude Skov syd: Jørgen P

Geel 2 teknikkeren: Ruski + SAS

Ganløse: Dres - smid kompasset

St. Dyrehave: Keld

Geel 3 Bergsøe: Jørgen - C grisen

Rude M: Lone+Bent

Med start i sjapvåd Geel Skov 5. april

over tydelige højdekurver i bladløs

forårssol til salatfyldt bunddække i

maj måneds grønnere træningsløb

afviklede OK 73 beredvillige løbsarrangører

9 gennemtænkte o-løb i stadig

hedere temperaturer.

Sådan er det jo.

Høstens arrangementer vil blive af

momentvis lige så kvalitativ høj udførsel

arrangementsmæssigt som

oplevelsesmæssigt.

Træningsløb i høsten

Skovtrolden 296 juni 2006 side 8

orienteringsklubben OK 73

Jørgen Poulsen og Tom

om nogen erfarne banelæggere

16/8 Ravnsholt Peter Ø Mørkebakkevej 95 F1

23/8 Bøndernes Hegn B & U kun for børn og voksne hjælpere

30/8 St. Dyrehave, karrusel Anne Mette Isterødvejen 65 J7

6/9 Farum Lillevang Dres & Ulla Slangerupvej 105 D1

13/9 Rude Skov NV Biskoppen ????? Biskop Svanes vej 96 J2

20/9 Slagslunde Søren & Else Borgerdydsvej 104 A3

27/9 Tokkekøb Hegn N Ruski & Misser Stumpedysevej 76 A7

Vores udsendte: Lone, Gilastig, Söderåsen, Skåne, S: tilbage til red.


Skovtrolden 296 juni 2006 side 9

orienteringsklubben OK 73

Forårets trænings- og karruselløb 2006

Dato Skov Banelægger OK 73 andre total

21/1 Aldershvile (K-løb) Inge og Jan 3 6 9

22/1 Aldershvile (K-løb) Tom og Jens Erik 8 10 18

29/3 Utterslev Mose nat Jens Erik 7 0 7

5/4 Geelskov Henny og Søren 15 0 15

19/4 Rude Skov Lone og Christian 16 0 16

26/4 Ravnsholt Ole 19 0 19

3/5 Rude Skov Jørgen Poulsen 19 0 19

10/5 Geelskov Misser og Ruski 19 7 26

17/5 Ganløse Eged Dres 17 3 20

31/5 St. Dyrehave Keld Olsen 17 0 17

7/6 Geelskov Jørgen Christensen 16 0 16

14/6 Rude Skov Bent og Lone 20 0 20

Ialt 176 26 202

Banelæggertilskuddet kr. 50.00 pr. person er indsat på løbskontoen 19/6 -06

En snitlille snes pr. løbsarrangement - red

Træningsudvalget er blevet gjort opmærksom på, at banelængderne ikke

passer til de i informationerne afstukne. Udvalget har derfor undladt at opfriske

de erfarne arrangører af træningsløbene med det af Viggo opdaterede

dokument. Men vi mener, at det intime kendskab til klubbens kernetræningsløbere

giver en tæt fornemmelse af behov, ydelse og formåen.

Glædeligt overraskede er vi over Rasmus og Runes hyppige besøg, og den

aftalte indtelefonering kunne give ideer om en Tarzan & Jane bane.

En snitzlet sag til bagsædebørn i pasningsøjemed. Okay Henrik?

Klart så vi lyset i børnenes øjne, da Bent og Lone hev præmieposer frem i

myggesværmen i Runes Skov, der kun et splitsekund kølnedes.

For jeg kom jo først. søren


Skovtrolden 296 juni 2006 side 10

orienteringsklubben OK 73

OK-73 - SKIAFDELING ved:

Knud Lykking –Drejøgade 15 – 2100 Kbh. Ø. Tlf.39-291778. Giro 3027902.

Tom Petersen – Syrenvænget 30 – 3520 Farum. Tlf.44-954207.

Juletur til Sjusøen 13.Dec.-18.Dec. 2006 - arrangør OK-73.

Udrejse: Onsdag den 13.Dec. kl.17 med DFDS.

Hjemkomst: Mandag den 18.Dec. kl.0915 med DFDS.

Ophold i de to store lejligheder, der er beliggende ovenpå skiudlejningen v/

Sjusjøen Fjellstue, med flot panorama udsigt over Sjusøen.

Jeg har i år også fået mulighed for at leje den store lejlighed 41. Jeg er blevet

obs på at det ikke har været så specielt populært at have overkøjen i den ene

køjeseng, der findes i et af værelserne. Sidste år havde vi overnatning i stuen

og det var ikke acceptabelt. Det er der nu rådet bod på. Nu har vi totalt 24

sengepladser til 16 personer, fordelt på 8 værelser. Total 270 kvm til rådighed.

40: 12 senge m dusj/wc/sauna/tv/telefon, opmask, 4 soverom = 170 kvm.

41: 12 senge med dusj/wc/sauna/tv/tf, opmaskine, 4 soverom = 100 kvm.

Jeg har satset stort (måske for stort – men det vil vise sig) og har allerede,

hos DFDS, bestilt 4 kahytter under konceptet 4-i-bilen.

Jeg forudsætter, med andre ord, at få samlet 16 OK-73’ere. OK? Hallo, OK?

Så er der prisen! Et groft prisoverslag: pro persona på 1330dkr.

Hvis du har mod på en før-juletur på eller uden ski, så ring til Ruski.

For at tilkendegive at du gerne vil med på før-jule-turen, skal du indbetale

700dkr til mig - inden den 1.august.

Vinterferie til Sjusjøen Uge 7 og 8 2007 - arrangør OK-73.

DU - NU Norge i år 2007 i uge 7 & 8. Hallo!

Som sædvanligt arrangerer jeg en OK-73 Skitur til det dejlige Sjusjøen.

Klubturen er en fortræffelig mulighed for at få et afbræk i den sure vinterttæning,

eller hvad du nu har gang i. Rigtig mange kommer hjem med fornyet

energi og ”gå-på-mod”. Vi skal bo midt i Fjelleventyret hvor Birkebejnerløypa

går igennem. Til de af jer, som skal løbe dette løb, er der masser af muligheder

for en hård, men god træning.

Mange af klubbens medlemmer har allerede forhåndsbestilt og der er stadig

ledig plads rundt omkring i hytterne. Jeg står gerne til rådighed med information

om overnatning i øvrigt.

Den endelige betaling for opholdet skal finde sted senest den 1.februar 2007.

Her er lidt priser for uge 7-8 i Norske Kroner. Skiftedag Søndag.


Nye medlemmer:

Emilie Lykking og

Christian Lykking

Rørholmsgade 14,4.tv.

1352 København K.

39181109

misser_ruski@hotmail.com

Mads Lykking og

Ida Lykking

Blykobbevej 9,st.th.

2770 Kastrup

51920146

misser_ruski@hotmail.com

Udmeldte medlemmer:

Marianne Lück

Sandie, Lukas og Laura Kristensen

Lars M. Kristensen

Kaare Andersen

Ny adresse:

Trine Hansen

Lyshøj Alle 11,2.th.

2500 Valby

3323 7724

13/6-2006

kører onsdag

mod Norgesgade

16.10

henter Kaare i Norgesgade 16.10

rulleskøjteløber

Berlinbesøger

vintercupdeltager

kører onsdag mod Norgesgade

nå nej

det forbi

Skovtrolden 296 juni 2006 side 11

Materieludvalget

orienteringsklubben OK 73

Henning Andersen har af helbredsmæssige

årsager valgt at

trække sig fra materieludvalget.

Bestyrelsen takker Henning for

en engageret indsats gennem

flere år.

Vi håber fortsat at se dig som

hjælper til Børnekarrusellen og

ved Skov Cup.


DIVISIONSMATCHER

Søndag 13. august

afvikles den 2. dyst i

St. Dyrehave fra Egedam.

Lørdag 21. oktober skal vi løbe om

op- og nedrykning i Gribskov Esrum.

Husk at reservere disse dage.

Vi har brug for jer.

Bestyrelsen

Konkurrence

Skovtrolden 296 juni 2006 side 12

orienteringsklubben OK 73

Hvilken dialog finder her sted mellem 2

stafetløbere, hvor den ene har noget

overraskende budskab til målgængeren?

Vi snakker SM - ja? Stafet

1. Hvilket frygteligt hedelandskab!

2. Frygter du det landskabelige?

3. Jeg forvildede mig helt vildt!

Anne Mette i forårssol i Grib Skov

Nord, SM lang/klassisk Rune til pølseparty i Söderåsen

med flere børn. Hvor er de andre?


Påskeløb

I år blev der afholdt påskeløb både

på Sjælland og på Rømø med henholdsvis

11 og 13 deltagere fra OK-

73.

Som noget nyt havde vi fået fremstillet

en reklamefolder for Jættemilen.

Med den fik deltagerne ved

begge påskeløb en hilsen under vinduesviskeren.

Vores folder om Jættemilen

fik bl.a. følgeskab af en tilsvarende

omtale af næste års nordiske

mesterskab, der afholdes på

Bornholm. De brave folk, der står

for det arrangement, kalder det

”NOC en Tour” og vil blive omtalt i

et senere nummer af dette hæderkronede

blad. Ja, sådan er fristelserne

så mange.

I de sjællandske løb opnåede Natasja

og Mads gode resultater med en

2. og en 3. plads den første dag og

med en 1. og en 2. plads den anden

dag. Det var flot.

Jeg havde tilmeldt mig til løbene på

Rømø, fordi terrænet er så meget

anderledes end det sjællandske,

som vi normalt færdes i, og det kom

jeg ikke til at fortryde. Selv om banerne

ikke var vildt svære, var der

nok at se til. Der var både plantage,

hede og klitter. Vejprofeterne havde

varslet rigtig ubehageligt vejr, men

se om de kunne holde det. Nææh,

vi havde såmænd det dejligste forårsvejr

alle dage, og den slags må

man tage som det kommer, og det

gjorde vi sandelig også. Vi nød det i

fulde drag.

Skovtrolden 296 juni 2006 side 13

orienteringsklubben OK 73

Anden og tredje etape havde samme

stævneplads, hvilket er praktisk

for alle parter. At vejen fra

parkeringspladsen til stævnepladsen

gik lige forbi kirken, vidner i

høj grad om den omhyggelighed,

der var lagt for dagen fra arrangørernes

side. Ingen skulle mangle

muligheden for at få opladt sindet,

inden de skulle i skoven, og ingen

skulle fattes den trøst, der måtte

være behov for bagefter.

En trøst kan også være nødvendig,

når man ser det massive sommerhusbyggeri,

der foregår på den

sydligste del af Rømø. Intet mindre

end en skændsel. For dem der

måtte være interesseret tilbyder

man fra dette efterår i det kommende

Welness center bl.a. Tropisk

regnskyl, Vandmasage og

Dampbade med aromatiske dufte,

som måske omfatter skidtfisk, tjæret

tovværk eller ildelugtende Otøj.

Det forlyder fra sædvanligvis velunderrettet

kilde, at der allerede er

bestilt logi til påskeløbene 2007 i

Nordjylland. Mere om det i et af de

kommende numre. Glæd jer. jørn


OK 73 arrangerer

Børnekarrusel 23/8-2006

I lighed med de seneste år skal

OK 73 også i år stå for et af børnekarrusellens

arrangementer.

Der skal løbes i Aldershvile skov

med start og mål på den store

P-plads på Skovbrynet, og Charlotte

Grauert har kreeret nogle

baner til børnene.

Til arrangementet skal jeg bruge

en del hjælpere. Til postudsætning

6 personer fra kl. 14.30 og

til den øvrige afvikling yderligere

10 personer fra kl. 15.45.

Jeg håber at høre fra jer, så vi

igen kan levere et godt arrangement.

Ring eller mail, hvis Du kan

hjælpe.

Her er

de andre

børn ved

den røgfyldte

grill til

pølseparty

den klubmester

dag

Skovtrolden 296 juni 2006 side 14

orienteringsklubben OK 73

Dobbelt tovholder elastik, Mads

eller er

det en

optagelse

fra Ulvedalene

Dres har

sendt

mig:

- Oh Thor

ræk mig

morteren

din!


Skovtrolden 296 juni 2006 side 15

orienteringsklubben OK 73

Østkarusellen

ti 27-06 Egebæksvang P-plads Strandvejen HSOK 48 C2

on 28-06 Stenholtvang Frederiksborgvej Kildeholm 55

ti 08-08 Hornbæk P-plads N. Strandvej HSOK 17 A3

on 09-08 Buresøskovene Klokkekildevej, badet KildeH 104 A2

ti 15-08 Klosterris Klosterrisvej HSOK 26 F5

on 16-08 Ganløse Eged Børnehaven Lyngevej Farum 104 E3

ti 22-08 Teglstrup N Klubgården, Gl. Hellebækvej 28 D6

on 23-08 Geel skov mm Kongevejen, Virum KildeH 107 B4

to 24-08 Buresø FKBU

ti 29-08 Krogenberg Ravnebakkevej HSOK 37 E6

on 30-08 St. Dyrehave Isterødvejen OK 73 65 J7

Dr. Schnitt, livsstilanalytiker

I denne måned, hvor mit hjemland er

begyndt marchen mod den endelige

sejr, er jeg ganz natürlich indkaldt i

regionstelevision mit den Hern Direktor

Husen: Der totale Siegern zu betragten

og analyseren.

Højlydt og til alle naboers tilfredshed

har jeg bidraget med klar skelnen mellem

genialt spil, fedtspil i hjørnerne og

aftalte strategier mellem - vi så det jo

alle: først England 1 - 0. Så får Sverige

en pind. Så 2 - 1. Og så Henker han

den ind til 2 -2. Og sikke de kunne

trykke hænder bagefter, Svennis og ja

ham den anden svenske træner: meddel

Svenson.

Hvad mener De Hern Direktor Husen?

Jah, also dette WM kan vel ikke lade

Dem fuldstændig upåvirket?

Mona-effekten er jo omtalt som det

ypperste i WM-sammenhæng…

- Hæ, hern Husen: Sidder De og sover

for åben skærm? Er det pludselig blevet

for meget? Vi er jo ikke engang

nået til kvartfinalerne.

Og lokalklubben iklæder sig jo udvalgt

klubtøj og suser igennem gaderne i

spændt optakt til finalerne, dehydrerede

før de selv trilller ud på banerne i

eftermiddagsheden. Får de noget ud

af det? Klappes der? Genialt arrangement,

fedtspillende matrikkel-ejere,

kaloriefattig skueret? Hallo!

Herr Direktor! Was meinen Sie?


Klubmesterskab

Hva’ skal jeg sige? Alles ist nicht

fussball aber alles ist

orienterungslauf.

Sådan var det i hvert fald i afvigte

weekend, hvor der stod OK-73 over

hele Gillastig. Dette prægtige sted

på Söderåsen, der med sine 150

millioner år på bagen slår klubbens

gennemsnitsalder med et hestemulehår.

De første af de 50 tilmeldte indfandt

sig allerede fredag aften og indlogerede

sig på sovesalen eller i egne

telte.

Tom og Jan var allerede i skoven

med de første poster, og vi andre

trådte de særeste dansetrin eller

også var det skyggeboksning i kamp

med de mangfoldige myg og knot.

Efterhånden lykkedes det dog at

skyde de fleste ned med den medbragte

myggebalsam.

Lørdag formiddag gik for de flestes

vedkommende med psykisk opladning

til årets store dyst. Den skriftlige

instruktionen blev studeret indgående.

Især de sidste linier, hvor

det var beskrevet, hvorledes man

skulle eller kunne nærme sig vendeposten

på de to sløjfer til forskel for

hvordan man skulle nærme sig mål,

var kryptiske og gjorde flere deltagere

forvirrede.

Banelæggeren vejrede hurtigt stemningen

og tog ordet for en kort be-

Skovtrolden 296 juni 2006 side 16

orienteringsklubben OK 73

mærkning, hvilket hjalp en del, idet

flere nu var forvirret på et højere

niveau. Men som Ulla sagde: Man

skal vel bare tage posterne i nummerorden.

Så var den lissom sat på

plads.

Af sted gik det over stok og sten på

banerne, som Tom var mester for.

På trods af de snærende bånd som

naturparken lagde for vores udfoldelser,

var det lykkedes at få gode baner

ud af det.

Derefter var der mesterskabsløb i

børneklasserne, hvor flere af de

hjemvendte voksne kunne være med

som skygge for de børn, der havde

brug for det.

På Gillastig tryllede madholdet i køkken

og ved den udendørs grill, så vi

kunne gå til bords kl. 19.00. Helt

igennem lækker mad. Underholdning

manglede langt fra, idet Christian

med rundhånd tilbød alle interesserede,

at de uden problem kunne

vælge og vrage mellem datoer og

skove til efterårets træningsløb.

Den årlige auktion over glemte effekter

og andre gode tilbud blev mesterligt

styret af Jens Nørgaard, der

også velviligt fyldte rollen ud som

manequin, hvor der var tvivl om

størrelsen på sko, trøjer og skistrømper.

Han fik assistance af Peter, der

ivrigt slog på gong-gongen ved 1. 2.

3. gang. En glædestrålende kasserer

kunne dagen efter oplyse, at der var

kommet mere end 1000,- kr. ind ved

auktionen.


Søndagen stod på vandretur til

Odensjön. Et fænomen, der nærmest

ligner en udslukt vulkan,

med ca. 40 meter høje skrænter

ned til søen på bunden af

”krateret”.

Blandt de mange, der tog turen

op og ned var også Gudme og

Mortensen. Alle tre skulle jeg

hilse og sige. Hjemturen til Gillastig

gav os et stærkt indtryk af,

hvorledes det er, at færdes på

Söderåsen uden at skulle gå alt

for meget på vej og sti. Sammen

med frokosten var det en stærk

og god afslutning på årets klubmesterskabsweekend.

Vel mødt til næste år.

Jørn

Jens ved en tidligere festlig lejlighed,

et jubilæum.

Skovtrolden 296 juni 2006 side 17

orienteringsklubben OK 73

Et tilfældigt udsnit af klubkammerater

i OK 73. SM klassisk.

Klubmesterskabsweekend på

Gillastig

Nu hvor vi er samlet om læsning af

Skovtrolden, vil jeg gerne sige tak

til alle, der var med til at gøre vores

traditionelle klubmesterskabsweekend

til endnu en perle på snoren

med vellykkede arrangementer i

OK-73.

Hvad enten der skal planlægges på

langt eller kortere sigt eller løses

pludseligt opståede opgaver står der

altid nogen parat til at klare ærterne.

At opgaverne bliver løst og arrangementerne

gennemført i en god atmosfære

bidrager også til, at så

mange medlemmer har lyst til at

deltage. Tak endnu en gang, og god

sommer.

jørn


Skovtrolden 296 juni 2006 side 18

orienteringsklubben OK 73

Natasha i adræt bevægelse ved spejderhytten derovre, jeg tror det hed

Elastik Gilastig. Foto Dres


Aktivitetskalender

juli august september

lø 1 Stråsø ti 1 WOC 2 fr 1

Skovtrolden 296 juni 2006 side 19

orienteringsklubben OK 73

sø 2 Stråsø on 2 3 lø 2 Telgstrup/Rørvig P&R

ma 3 to 3 4 sø 3 Grib Skov Nødebo

ti 4 fr 4 ma 4

on 5 lø 5 ti 5

to 6 sø 6 on 6 Farum lillevang

fr 7 ma 7 to 7

lø 8 Vikingedyst ti 8 fr 8

sø 9 i Jels on 9 Læsø adventures lø 9 Skjoldnæsholm DM-st

ma 10 to 10 Læsø sø 10 Borupskov DM-lang

ti 11 fr 11 Læs ma 11

on 12 lø 12 ø ti 12

to 13 sø 13 Egedam 2. div on 13 Rude Skov NV

fr 14 ma 14 to 14

lø 15 Zermatt ti 15 fr 15

sø 16 Hjermind on 16 Ravnsholt lø 16 Gl. Grønholt –stafet

ma 17 Frejsenborg to 17 sø 17

ti 18 fr 18 ma 18

on 19 lø 19 ti 19

to 20 sø 20 Rude Skov on 20 Slagslunde

fr 21 ma 21 to 21

lø 22 ti 22 fr 22

sø 23 on 23 Aldershvile B & U lø 23 Slagelse

ma 24 to 24 sø 24

ti 25 fr 25 Jægerspris mili ma 25

on 26 lø 26 Langesø DMmellem

ti 26

to 27 sø 27 Marbæk Midgårdsorm

on 27 Tokkekøb Hegn

fr 28 ma 28 to 28

lø 29 Hjortsballe

Krat, farvet

ti 29 fr 29

sø 30 WOC 1 on 30 St. Dyrehave * lø 30

ma 31


Skovtrolden 296 juni 2006 side 20

orienteringsklubben OK 73

Lykkedes Lykkings young kids lige i skovløbet, som de vil trives i deres valgte

primære sportsdisciplin? Så sygt mand. Og dyrk lige kropssproget og øjnenes

signaler. Foto Ruski

More magazines by this user
Similar magazines