I ArBEjDStøjEt - Håndbold Spiller Foreningen

haandboldspiller.dk

I ArBEjDStøjEt - Håndbold Spiller Foreningen

| 12. årGAnG | SepteMBer 2010 | nr. 3 |

hånDBolDSpIllErnES EGEt mAGASIn

Spillernyt

+ LÆS OM:

kEnYA

KALDER

Grib chancen for at hjælpe kenyanske håndboldspillere

blot ved at rydde ud i klædeskabet.

Håndbold Spiller Foreningen samarbejder nu

med Globe Town, som står bag projektet, hvor

håndboldspillere hjælper håndboldspillere.

LIVET EFTER

SkADEr

Skader på stribe har kostet Stine Frank håndboldkarrieren.

Hun har kæmpet en brav kamp

for at finde sin nye identitet i et liv uden håndboldkammerater,

harpiks og hujende fans. Stine

Frank fortæller fra hjertet om sine tanker.

nY BEStYrElSE

I ArBEjDStøjEt

Håndbold Spiller Foreningens nye bestyrelse

knokler for mere indflydelse på håndboldscenen.

Overenskomsten står øverst på agendaen

sammen med ønsket om endnu flere medlemmer.

I spidsen af bestyrelsen sidder Morten

Krampau som formand og landsholdets målvogter

Christina Pedersen som næstformand.

læS på SIDE 12

SprInGErknæ

ANERKENDT

Håndbold Spiller Foreningen har hjulpet

Kristian Meldgaard med at få anerkendt hans

springerknæ som arbejdsskade med følgende

forsikringsgodtgørelse. Sagen kan bane vej for

andre spillere.

læS på SIDE 4 læS på SIDE 23 læS på SIDE 17


www.kiamotors.dk

FORDI EN

LÆNGERE GARANTI

ER MERE SMART

END EN KORT

KIA cee’d SW fra kr. 194.999*

KIA cee’d leveres med markedets længste fabriksgaranti på 7 år.

Så kan du trygt nyde de mange ture i den europæisk producerede bil,

der byder på høj sikkerhed, masser af udstyr og komfort, dynamiske

køreegenskaber. Kig ind til os - få en prøvetur og bliv overbevist.

* Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. levering (kr. 3.680) og evt. farvetillæg. Forbrug: Eu-norm er 14,7 - 22,7 km/l ved blandet kørsel.

CO 2: 114 -162 g/km. 7 års fabriksgaranti dog maks. 150.000 km i henhold til KIA’s garantikontrakt.


*


4 . SoCIAlt AnSvAr

– oGSå I hånDBolD

7. johAn jAkoBSEn

8 . uDSkIftnInG I toppEn Af hSf

9. DE unGES tAlErør

11. krAmpAu klAr tIl

formAnDSpoStEn

12. IlDSjæl I kAmp for kollEGEr

15. nYE råDGIvErE på kontorEt

17. SprInGErknæ tAGES AlvorlIGt

19. mEntAl BAlAnCE

23. frAnkS InDrE fIGht

26. frA foDBolDSpIllEr tIl

fYSIotErApEut

28. pArtnErovErSIGt

29. vI Er tIl for DIG...

30. SpørG EkSpErtErnE

kærE

hånDBolDSpIllEr

En ny og spændende sæson er startet, og jeg håber, at det ligeledes bliver starten på en

spændende og fremgangsrig tid for Håndbold Spiller Foreningen med mig som formand.

Vi står forhåbentligt foran et gennembrud på flere fronter. Først og fremmest er det på tide,

at vi får indflydelse på indholdet af standardkontrakterne. Det vil sikre spillerne på en helt

anden og bedre måde end tidligere, og det vil samtidig lette Håndbold Spiller Foreningen

for en masse tvister med klubberne.

Vi håber, at vores samarbejde med DHF og Divisionsforeningen vil udmønte sig i en ny

standardkontrakt. Det har været en lang proces, så jeg håber, at vi snart kan levere et tilfredsstillende

resultat, som alle parter kan være glade for. Jeg er sikker på, at det vil være

med til at sikre håndboldens fremtid i Danmark.

Ud over kontrakterne vil vi bruge den kommende tid på at lave en strategi for, hvordan vi

øger medlemstallet i Håndbold Spiller Foreningen. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få flere

spillere til at melde sig ind i foreningen, men vi har brug for at I spillere, som allerede er

medlem, hjælper til. I kan nemt hjælpe jeres holdkammerater med at forstå vigtigheden

i, at vi hjælper hinanden.

Jeg ser frem til at følge kampene i den nye sæson, og jeg glæder mig til de udfordrende

og spændende opgaver, der venter i Håndbold Spiller Foreningen.

Morten Krampau

Direktør

uDGIvEr Håndbold Spiller Foreningen c/o Spillerforeningen | Pilestræde 35, 1. sal, 1112 København K | tlf. 3312 1128 | fax 3312 5621 | e–mail: kontakt@haandboldspiller.dk | www.haandboldspiller.dk

formAnD Torben Vinther | AnSvArShAvEnDE rEDAktør Michael Sahl | rEDAktør Signe Pedersen | mobil 4021 5180

AnnonCESAlG FL SportMarketing | Agerbakken 21 | 8362 Hørning | Tlf. 7022 1870 | e-mail: spillernyt@flsportmarketing.dk

lAYout oG proDuktIon FL SportMarketing | Agerbakken | 8362 Hørning | Tlf. 7022 1870 | e-mail: fl@flsportmarketing.dk | trYk Øko Tryk | Tlf. 9694 0411

foto Jan Christensen | EMAS–registreret | ISSN 09 05 – 4111

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2010 | SIDE 3 |


SoCIAlt AnSvAr

– OGSÅ I HÅNDBOLD

Hvis du har en t-shirt eller andet træ-

ningstøj til overs, er det tid til at finde det

frem fra bunden af skabet. Socialt ansvar,

samfundsansvarlighed, Corporate Social

Responsibility eller bare CSR har nemlig

ramt håndboldverdenen med et initiativ,

hvor hver enkelt håndboldspiller kan bidrage

blot ved at rydde ud i tøjskabet. Det aflagte

sportstøj og udstyr bliver samlet ind og

sendt til Kenya, hvor det skal være med til at

forbedre forholdene for afrikanske håndboldspillere.

Håndbold Spiller Foreningen har sam-

| SIDE 4 | SEPTEMBER 2010 | SPILLERNYT |

men med Divisionsforeningen indledt et

samarbejde med netværksorganisationen

Globe Town, som arbejder for at bekæmpe

fattigdom gennem bæredygtige projekter

inden for blandt andet sport og kultur.

Konceptet er, at man hjælper inden for

sit eget område, således at fx musikere

hjælper musikere, mens sportsfolk hjælper

sportsfolk. Din aflagte træningsdragt eller

dine sko fra sidste sæson bliver altså ikke

bare sendt ned i en stor hat, men bliver

helt konkret sendt til andre håndboldspillere

i Nairobi.

AF SIGNE PEDERSEN

Håndbold Spiller Foreningen har indledt et samarbejde med Globe Town. Formålet er at hjælpe kenyanske håndboldspillere,

og du kan hjælpe blot ved at aflevere dit gamle træningstøj i din klub.

En EkStrA DImEnSIon

Aksel Nørgaard fra Idrætshøjskolen Århus,

og i øvrigt et velkendt navn i håndboldverdenen,

er manden bag projektet, og han

ser muligheder i det nye samarbejde med

Håndbold Spiller Foreningen.

”Det er spændende at se, hvor mange

der i første omgang vil være med. Jeg

forventer i første omgang, at samarbejdet

går på indsamling af bolde og tøj, men

planen er, at det kan udvikle sig,” siger

Aksel Nørgaard.

Projektet har allerede andre dimen-


sioner end indsamling af tøj og udstyr.

Idrætshøjskolen Århus’ Håndbold Akademi

og Kenya Handball Federation samarbejder

om en udviklingsaftale, hvor unge kenyanske

håndboldspillere kommer til Århus

og følger undervisningen på Håndbold

Akademiet. Det giver dem blandt andet en

dansk træneruddannelse og viden om den

danske demokratiske foreningskultur, som

de kan bruge til at udvikle håndboldsporten,

når de kommer tilbage til Nairobi.

Ifølge Aksel Nørgaard er det den meget

direkte form for støtte, Globe Town har

fokus på, og så handler det selvfølgelig helt

basalt om at hjælpe andre mennesker.

”Det går ud på, at dem, der har lidt

mere end andre, hjælper de mindre bemidlede.

Man kan være med til at gøre

en forskel på den sociale bane i et Afrika,

som også har mange gode ting. Jeg synes,

det kan sætte en ekstra dimension på

håndboldspillet,” siger Aksel Nørgaard og

tilføjer, at det er den lille dråbe, som er

med til at gøre en forskel.

Gør En forSkEl

Netop det at gøre en forskel er en af grundene

til, at Håndbold Spiller Foreningen har

valgt at samarbejde med Globe Town og

Aksel Nørgaard. Det var egentlig den tidligere

bestyrelsesformand, Torben Vinther, som

søsatte samarbejdet, og Spillerforeningens

direktør Michael Sahl har efterfølgende fulgt

op på det gode initiativ.

”Vi får forhåbentligt noget goodwill fra

omverden samtidig med, at spillerne kan

være med til at gøre en forskel. Vi har alle

en eller anden form for social forpligtelse,

og vi har det i særdeleshed som forening.

Nogen sender penge til Røde Kors eller

andre organisationer. Vi ved, at håndboldspillere

har skabet fyldt med ”gammelt”

tøj, så denne måde at støtte på ligger lige

til højrebenet,” siger Michael Sahl.

Direktøren understreger, at det, at

indsatsen er velkoordineret, er en vigtig del

af samarbejdet.

”Så er vi sikre på, at tøjet kommer frem

til de rigtige folk,” siger Michael Sahl.

Indtil videre er projektet ifølge Aksel

Nørgaard blevet godt modtaget i klubberne,

og det er specielt idéen om at bruge

hinanden, som har begejstret.

”Noget for noget tanken er alle helt

vildt opsatte på. Det er så konkret. Det er

tøj, som måske alligevel skal smides ud, og

samtidig kan det være med til, at man udvider

sig til at have mere overskud,” siger

Aksel Nørgaard.

BESøG AfrIkA

Udover fordelen af at være flere indsamlere

ser Aksel Nørgaard også en mulighed

for, at kendskabet til projektet udvides

med Håndbold Spiller Foreningen og

Divisionsforeningen som samarbejdspartnere.

”Vi er inde i en periode, hvor vi kan se,

at både virksomheder og organisationer

er interesseret i projektet. Jo flere der

bliver koblet på, des mere understøtter det

mulighederne i projektet. Det er på mange

måder fedt for os, at Håndbold Spiller

Foreningen og Divisionsforeningen går ind i

det, og det kan være med til at give projektet

synlighed,” siger Aksel Nørgaard.

På længere sigt ser projektlederen

mange muligheder for at udvide samarbejdet,

og han opfordrer håndboldspillere med

gode idéer til at kontakte ham.

”Man kan forestille sig, at next step

kunne være, at nogle af stjernerne i den

danske liga kommer på besøg i Nairobi,

eller Spillerforeningen kunne stille med et

hold og spille en kamp dernede. Det kan

også være, at nogle fra Danmark havde lyst

til at tage et halvt år i Afrika,” siger Aksel

Nørgaard.

Håndbold Akademiet i Århus har man

allerede haft de første par udvekslingsstudenter

igennem et halvt års forløb. De

to håndboldspillere Lewis og Bryan har lært

om den danske håndboldkultur, og med

erfaringer, uddannelse og viden i bagagen

fungerer de nu som rollemodeller og forbilleder

for de mange afrikanere, som ihærdigt

forsøger at udvikle den sport, som vi

har til fælles med dem. Mens vi i Danmark

kæmper for en bold hver til træning, kæmper

vores kenyanske kolleger for at holde

affald væk fra deres udendørs bane. Det

sætter da tingene i perspektiv. •

Hvordan hjælper du?

Du hjælper ved at samle dit tøj,

sko, bolde eller andet sportsudstyr,

som du kan undvære, i en

pose, som du afleverer i din klub.

Klubben sørger derefter for, at tøjet

bliver sendt til Idrætshøjskolen

Århus, hvorfra det samles i containere

og bliver sendt til Nairobi.

Du skal aflevere dit udstyr i klubben

inden udgangen af 2010.

Mere information

Hvis du vil vide mere eller har

idéer til projektet kan du kontakte

Aksel Nørgaard på e-mail:

akselnoergaard@ihaarhus.dk

Du kan læse mere om Globetown

på www.globetown.dk

Håndbold Spiller Foreningen er på

Facebook. Find gruppen og følg

med i indsamlingsprojektet. Du

kan også melde dig ind i Håndbold

Spiller Foreningen på Facebook,

hvis du ikke allerede er medlem.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2010 | SIDE 5 |


MEDICINSKE PRODUKTER – MADE IN GERMANY

Kompressionsstrømpe

• Udviklet til sport

• Restitutionsperioden forkortes

• Hævelser nedsættes

• Høj komfort med 50% mikrofibre


Optimal klimaregulering

Knæbandage

• Fremmer ophelingsproces gennem

optimal kompression

• Mindsker hævelse ved en kombination

af 3-dimensionelt

• Anatomisk strik og massagepelotter

• Aktiverer og støtter muskler under brug

• Høj comfort – også under brug!

• Åndbar

Se mere på www.bauerfeind.se eller www.bauerfeind.com

Du kan altid kontakte fysioterapeut Frank Bærentsen på +45 27684810

VenoTrain® sport

Motion is Life: www.bauerfeind.com GenuTrain®


Johan

Jakobsen

Søndag den 22. august modtog vi beskeden

om, at kræften havde fået bugt med Johan

Jakobsen, som igennem halvandet år har

kæmpet en tapper kamp mod den aggressive

tyktarmskræft.

Hele forløbet omkring Johans sygdom har

berørt os alle dybt. Vi har mistet en fantastisk

person, der altid havde en frisk bemærkning

i ærmet. Johan vil blive savnet

som den gode kollega, modstander, holdkammerat

og familiefar, han var.

Igennem sin håndboldkarriere nåede Johan

at vogte målet for Virum/Sorgenfri, HC

Midtjylland og Skjern Håndbold. Med en

pragtpræstation spillede den sympatiske

målvogter en afgørende rolle, da Skjern

Håndbold vandt Challenge Cup-finalen mod

makedonske RK Bitola foran 4000 tilskuere

Herning Messecenter i 2002.

trods sin sygdom har Johan fulgt sine holdkammerater

i Skjern tæt, og han har trofast

været i hallen til holdets hjemmekampe.

Johan blev 36 år. Han efterlader sig hustruen

Betina og deres to sønner, Phillip

og Mathias.

Håndbold Spiller Foreningen opfordrer til,

at man støtter den fond, der skal tilgodese

Johans sønner og hjælpe dem med at virkeliggøre

deres langsigtede fremtidsønsker.

kontooplYSnInGEr

kontooplYSnInGEr

Skjern Bank

Registreringsnummer: 7780

Kontonummer: 2077980

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2010 | SIDE 7 |


AF SIGNE PEDERSEN

UDSKIFTNING

I TOPPEN AF HSF

Inden sommerferien blev Håndbold Spiller Foreningens nye bestyrelse valgt på det årlige repræsentantskabsmøde.

Tre nye spillere har gjort deres entre. Du kan læse mere om de nye bestyrelsesmedlemmer på de følgende

sider.

De kender alt til træning, taktikmøder

og tung styrketræning, men de næste par år

tager de også del i en anden side af håndboldsporten.

De er nemlig blevet valgt ind

i Håndbold Spiller Foreningens bestyrelse,

hvor de skal være med til at varetage håndboldspillernes

interesse og fremme dansk

elitehåndbold.

Bestyrelsens nye medlemmer er Tine

Mikkelsen fra Roskilde Håndbold, Morten

Krampau, tidligere AG Håndbold, og

Christina Pedersen fra Viborg HK. Desuden

er Martin Bager fra AG Håndbold ny suppleant.

Mens Tine Mikkelsen er bestyrelsens

yngste og vil tale de unges sag, har Morten

Krampau overtaget Torben Vinthers plads i

formandsstolen. Christina Pedersen er valgt

som næstformand. Landsholdskeeperen

kender Håndbold Spiller Foreningen særdeles

godt fra sit arbejde som spillerrådgiver.

Håndbold Spiller Foreningens bestyrelse

består af aktive eller undtagelsesvis

tidligere elitehåndboldspillere.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på det

årlige repræsentantskabsmøde og sidder

for to år. Den nuværende bestyrelse blev

valgt i foråret og er altså det hold, som skal

føre Håndbold Spiller Foreningen gennem

de næste to år, hvor de blandt andet skal

være med til at hive en overenskomst til

håndboldspillere i land.

Du kan læse mere om de nye bestyrelsesmedlemmer

på de følgende sider. •

| SIDE 8 | SEPTEMBER 2010 | SPILLERNYT |

BESTYRELSEN FREM TIL 2012

morten krampau (formand), stoppede sin karriere i AG Håndbold

Christina pedersen (næstformand), Viborg HK

Bo Spellerberg, Kolding IF

louise Svalastog, KIF-Vejen

henrik mølgaard, AaB Håndbold

karin mortensen, FIF

tine mikkelsen, Roskilde Håndbold

mads nielsen, Bjerringbro-Silkeborg

Elijan Dzankovic, Viborg HK

SupplEAntEr

Ann Grete Nørgaard, Team Tvis Holstebro

torben Vinther, Lemvig Håndbold

Lean Bach-Nielsen, Fyllingen (Norge)

Martin Bager, AG Håndbold


AF SIGNE PEDERSEN

DE UNGES

tAlErør

Tine Mikkelsen havde ikke tænkt på

muligheden, før et par håndboldveninder

forslog hende at blive medlem af Håndbold

Spiller Foreningens bestyrelse. Men hun var

ikke længe om at beslutte sig. Udover det

faktum, at bestyrelsesarbejde pynter på

den jurastuderendes cv, har Tine Mikkelsen

specielt én mission som Håndbold Spiller

Foreningens yngste bestyrelsesmedlem. Hun

vil være talerør for de yngre generationer.

”Mange af de unge spillere ved ikke

helt, hvad de skal bruge Håndbold Spiller

Foreningen til, så jeg ser en mulighed for

at være med til at præge dem og brede ud,

hvad Håndbold Spiller Foreningen står for,”

siger Tine Mikkelsen, som i denne sæson

gør comeback i landets bedste række,

når hun tørner ud for nyoprykket Roskilde

Håndbold. Kommunikationen skal ifølge

Tine Mikkelsen gå begge veje. Med en

fødselsdato der ender på 1985 kender Tine

Mikkelsen nemlig alt til, hvilke udfordringer

man som ung håndboldspiller står overfor,

og hvilke behov man har for rådgivning,

når man er ung, og bare gerne vil spille

håndbold. De erfaringer vil hun nu få gavn

af i bestyrelsesarbejdet.

”Jeg håber, jeg kan bidrage med noget

fra min årgang og repræsentere den del af

håndboldverdenen,” siger hun.

AllE Er uDSAt

Ligesom mange andre håndboldspillere

har Tine Mikkelsen været ramt af skader

og kontraktproblemer, hvilket har givet

anledning til, at hun selv har haft brug for

assistance fra Håndbold Spiller Foreningens

rådgivere. Hun mener, at alle efterhånden

bør være klar over, at enhver håndboldspiller

kan ende i en situation, hvor de får brug for

hjælp.

”Man skal være blind, hvis man ikke kan

se, at håndbolden er en usikker branche,

hvor der hurtigt kan opstå problemer. Alle

kan få brug for hjælp på et tidspunkt i

deres karriere,” siger Tine Mikkelsen, som

også har brugt Håndbold Spiller Foreningen

til mere ”simple” ting som at gennemse

Bestyrelsens benjamin vil være talerør

for de yngre generationer. Hun

håber samtidig at kunne påvirke

flere unge spillere til at bakke op om

Håndbold Spiller Foreningens arbejde.

kontrakter, specielt i hendes første år som

kontraktspiller.

Selvom alle ifølge Roskildespilleren bør

bakke om Håndbold Spiller Foreningens

arbejde, mener Tine Mikkelsen, at de unge

spillere i højere grad bør udnytte den assistance,

de kan få i foreningen.

”Det er hovedsagligt de unge spillere,

som har brug for hjælp med forsikringer og

kontrakter, og der kan de bruge Håndbold

Spiller Foreningen,” siger hun.

Håndbold Spiller Foreningens vigtigste

opgave er ifølge Tine Mikkelsen at hjælpe

og støtte spillerne, og det kræver et godt

samarbejde mellem håndboldbranchens

parter, mener hun.

”Vi skal styrke samarbejdet mellem

klubberne, spillerne og vores fagforening.

Jeg har selv været igennem en masse situationer

med klub og skader, hvor Håndbold

Spiller Foreningen har hjulpet, og jeg har

fundet ud af, hvor meget man kan bruge

foreningen til, og hvor vigtig den er,” siger

Tine Mikkelsen. •

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2010 | SIDE 9 |


MORTEN KRAMPAU

kælenavn: Krampau

fødselsdato: 23. januar 1976

Civil status: Bor sammen med sin

kæreste på Frederiksberg

uddannelse: Lærerstuderende og

cand.merc fra CBS

klubber: Ajax København, Ademar

Leon, FIF, FCK Håndbold, Ydun og

AG Håndbold

landshold: A: 37, U: 48, Y: 13

Bonusinfo: Svømmer fire gange

om ugen to kilomenter på 50

minutter

krAmpAuAF

SIGNE PEDERSEN

KLAR TIL FORMANDSPOSTEN

Morten Krampau har været en del af dansk håndbold de seneste 20 år. Nu træder han ind på håndboldscenen i

en ny rolle. Han er nemlig valgt som bestyrelsesformand i Håndbold Spiller Foreningen.

Mange kender ham bedst fra håndbold-

banen som den hårdtskydende bagspiller

med en lidt nonchalant attitude. Men det er

langt fra den Morten Krampau, som sidder

over for mig ved cafébordet. Mange timer i

svømmebassinet efter en hofteoperation har

givet den 34-årige tidligere topspiller slanke

lemmer, og når han begrunder sit engagement

i Håndbold Spiller Foreningens bestyrelse,

er det noble grunde, han giver.

”Jeg har selv haft brug for

Spillerforeningen, og nu vil jeg gerne give

noget tilbage. Der er noget fedt i, at det er

frivilligt arbejde, og der er jo mange sager

at tage fat på,” siger Morten Krampau.

Siden begyndelsen af 1990’erne har han

været en del af dansk håndbold. Med en

boldbegavelse ud over det sædvanlige blev

han i en tidlig alder udråbt til et af landets

største talenter. Men Morten Krampaus

karriere blev aldrig den dans på roser, der

var lagt op til. Frivillige landsholdafbud

og skarpe meninger om træningsmetoder

gjorde Morten Krampau til en spiller, der

stak ud, og en lang række skader satte

grus i målmaskinen. I dag forhindrer skader

ham i at spille håndbold på topplan, men

han kan ikke holde sig væk fra træningen i

Frederiksberg Hallen, hvor hans gamle klub

FIF holder til.

StrAtEGISkE lInjEr

De mange år som aktiv har givet Morten

Krampau et kendskab til håndboldverdenen,

som han vil bruge i sin nye rolle som bestyrelsesformand.

”Jeg ved, hvordan det er, at stå der som

spiller og have brug for hjælp. Samtidig

ser man det hele på en anden måde, når

man ikke længere spiller,” siger Morten

Krampau, som selv har fået hjælp af

Håndbold Spiller Foreningen i sin tid som

kontraktspiller.

Erfaring fra sin aktive karriere er ikke

det eneste, Morten Krampau kan bruge i

bestyrelsesarbejdet. Lige nu er han i fuld

gang med at færdiggøre læreruddannelsen,

men han er også cand.merc fra CBS,

og specielt studierne fra Handelshøjskolen

forventer Morten Krampau at kunne trække

på, når de strategiske linjer skal tegnes i

Håndbold Spiller Foreningen.

”Jeg ser frem til at få lavet en strategi

for, hvordan Spillerforeningen får mere

indflydelse, og hvordan vi får gennemført

overenskomsten,” siger Morten Krampau,

som glæder sig til at arbejde sammen med

sin gode ven og tidligere holdkammerat

Michael Sahl, som for nylig tiltrådte som

direktør.

”Vi skal hjælpe hinanden, men vi skal

ikke være rygklappere for hinanden,”

understreger Morten Krampau.

Overenskomsten ligger øverst på den

nye formands prioriteringsliste, men

Morten Krampau vil også sætte fokus på

de mange spillere, som ikke er medlem af

Håndbold Spiller Foreningen.

”Vi skal forklare spillerne, at vi skal stå

sammen for at få bedre vilkår. Der kan ske

så mange uforudsete ting,” siger han og

tilføjer, at det ikke er nogen nem opgave.

”Mange unge spillere tænker på det

som et produkt, de skal købe, og fokuserer

for meget på, hvad de får ud af det nu og

her. Men alle kan pludselig stå og have

brug for hjælp,” siger den nye formand. •

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2010 | SIDE 11 |


IlDSjæl AF SIGNE PEDERSEN

I KAMP FOR KOLLEGER

Hun er landsholdets sikre sidste skanse. Men Christina Pedersen kæmper for andet end et rent mål. Som ny

næstformand i Håndbold Spiller Foreningens bestyrelse vil hun kæmpe for bedre forhold til håndboldspillere.

Alle håndboldspillere.

”Vi vil bare gerne spille håndbold, men

vi vil spille på fair vilkår.” Ordene kommer fra

Håndbold Spiller Foreningens nye næstformand,

Christina Pedersen. Hun når lige at

sige den rammende sætning, inden hun må

afslutte telefonsamtalen for at klæde om og

gøre sig klar til en træningskamp for sit nye

hold, Viborg HK, som er på træningslejr på

Bornholm.

Christina Pedersen er veltalende, og hun

er ikke bange for at sige, hvad hun mener.

Hun brænder for sin sport, men hun brænder

også for retfærdighed, og hun tager

gerne kampen op for dem, der ikke har

samme muligheder som hende selv. Det

har hun gjort det seneste år på Håndbold

Spiller Foreningens kontor, og fremover gør

hun det som næstformand i bestyrelsen.

Det hele startede med en opringning fra

Håndbold Spiller Foreningens daværende

direktør, Annelise Vidø. Christina Pedersen

var som jurastuderende og håndboldspiller

med bopæl i København en oplagt kandidat

til den nyopslåede studiestilling i Håndbold

Spiller Foreningen, mente direktøren.

Efter et par dages overvejelser besluttede

målvogteren at tage jobbet, og det seneste

år har hun ved siden af studie og hånd-

| SIDE 12 | SEPTEMBER 2010 | SPILLERNYT |

boldtræning i FCK Håndbold hjulpet andre

håndboldspillere med alt fra forsikringssager

til kontraktbrud.

AllE unDEr SAmmE vIlkår

Et klubskifte fra FCK Håndbold til Viborg HK

har imidlertid tvunget Christina Pedersen

til at opgive jobbet som spillerrådgiver på

kontoret i København. Men det seneste år er

hendes motivation for at forbedre forholdene

for håndboldspillere vokset, og derfor var

hun ikke i tvivl om, at hun fortsat ville være

en aktiv del af Håndbold Spiller Foreningen.

”I min tid på kontoret har jeg siddet

med sager og set alt det arbejde, der bliver

gjort. Jeg har fået en fornemmelse af, hvor

meget der bliver arbejdet, og hvor mange

sager der egentlig er, som Håndbold Spiller

Foreningen kan hjælpe med at løse,” siger

Christina Pedersen, som har arbejdet i

Håndbold Spiller Foreningen i en tid, hvor

krise og konkurser har ramt mange håndboldspillere

hårdt.

”Jeg har set, hvor vigtigt det er, at vi

står sammen, så der er nogle, man kan

ringe til, som har styr på reglerne, og som

altid er på spillerens side,” siger hun.

Christina Pedersen havde selv den

økonomiske krise tæt på hverdagen, da

hendes klub og arbejdsgiver, FCK Håndbold,

blev sparet væk af et moderselskab i knæ.

Som landsholdsmålvogter med en opadgående

formkurve var Christina Pedersen dog

ikke i farezonen for at ende uden klub. Hun

kunne stort set selv vælge, hvilken farve

hun ville spille i og valgte sidste sæsons

suverænt bedste hold – Champions Leagueog

danmarksmestrene fra Viborg. Christina

Pedersen er med andre ord en af de mest

attraktive spillere i dansk kvindehåndbold,

og hun er dermed ikke en af de mest

udsatte i branchen. Alligevel, eller netop

derfor, er det vigtigt og værdifuldt for

hende at være en del af Håndbold Spiller

Foreningen.

”Det kan godt være, at jeg lige nu kan

få den kontrakt og de forhold, jeg gerne vil,

men det ville være egoistisk ikke at tænke

på andre. Vi bliver nødt til at stå sammen

for at opnå de bedst mulige forhold. Jeg

vil gerne have, at hele mit hold spiller

under samme gode vilkår,” siger Christina

Pedersen.

Stærk StEmmE

Erfaringerne fra rådgivningsarbejdet i


CHRISTINA NIMAND PEDERSEN

kælenavn: P

fødselsdato: 15. december 1982

Civil status: Forlovet med Jakob

Hansen

uddannelse: Jurastuderende på

Københavns Universitet

klubber: Ajax København, FIF, FCK

Håndbold og Viborg HK

landshold: A: 61, U: 26, Y: 5

Yndlingsfilm: Livet er Smukt

Yndlingsbog: Jordens Søjler

livret: Boller i karry

Håndbold Spiller Foreningen har fået

Christina Pedersen til at rette blikket mod de

spillere, der er mere udsatte for at løbe ind

i problemer med for eksempel løn, feriepenge,

kontrakter eller agenter end hun selv

og andre topspillere er.

”Når man er en spiller med et kendt

navn, har klubberne tendens til at lytte

mere, og det er vores ansvar at sørge for

andre spillere. Jeg kan bidrage med at gå

ud og fortælle, hvad jeg har oplevet inde

på kontoret, og hvad der foregår rundt

omkring. Jeg håber, jeg kan få flere spillere

til at melde sig ind i Håndbold Spiller

Foreningen og få dem til at forstå, at det

ikke kun handler om, hvad man kan få ud

af det, men at vi er en gruppe, der skal stå

sammen,” siger Christina Pedersen og opfordrer

alle medlemmer, der har fået hjælp

i Håndbold Spiller Foreningen, til at fortælle

deres historie til andre.

”Jo flere vi er, des stærkere står vi.

Derfor skal alle tage et ansvar for håndboldspillernes

vilkår fremover.”

Ved siden af håndboldtræning og kampe

i Viborg HK skal Christina Pedersen bruge

det næste år på at skrive speciale, så hun

kan færdiggøre sit studie på Københavns

Universitet og dermed kalde sig jurist.

Derudover kan man formentlig se hende

tage turen frem og tilbage mellem Jylland

og Sjælland nogle gange. Hendes forlovede

bliver nemlig boende i deres fælles hus i

Valby, hvor han passer sin malerforretning.

Men trods et stramt program bliver der

alligevel plads til at engagere sig i bestyrelsesarbejdet,

og Christina Pedersen er klar

til at tage fat på de aktuelle sager.

”Lige nu skal vi sikre indflydelse omkring

de beslutninger, der bliver truffet

i dansk håndbold. Vi skal sidde med ved

bordet, og vi skal have noget mere at skulle

have sagt.

Samarbejdet med de andre interessenter

skal optimeres, for i sidste ende er vi

alle sammen afhængige af hinanden,” siger

Håndbold Spiller Foreningens nye næstformand.


| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2010 | SIDE 13 |


nYE råDGIvErE på kontoret

Ligesom i bestyrelsen er der også på Håndbold Spiller Foreningens kontor sket udskiftninger. Her kan du møde de

nye medarbejdere, som sidder klar ved telefonen og mailen, når du har brug for hjælp.

AnnE jAkoBSEn

– JURIDISK RÅDGIVER

Hvorfor har du valgt at arbejde i HSF?

Det er fedt at forene mine interesser, jura og håndbold, samtidig med

at man hjælper medlemmerne. Og så er det et super sted at arbejde.

Hvad består dit arbejde i?

Jeg rådgiver i forbindelse med diverse juridiske spørgsmål og problemstillinger.

Hvad er det bedste ved at arbejde i HSF?

Det er de udfordringer, som vi har hver dag med sagerne. Det er

spændende og udfordrende, fordi sagerne varierer meget i art og

indhold. Og så er det selvfølgelig fedt med gode kolleger.

Hvad er HSF’s vigtigste opgave?

Den vigtigste opgave, vi har, er at være der for medlemmerne og

sørge for de bedst mulige forhold, så spillerne kan koncentrere sig

om det vigtigste – håndbolden.

Hvilken uddannelse har du?

Jeg er cand.merc.jur fra CBS. Jeg blev færdig den 1. februar i år.

Spiller du håndbold?

Jeg har spillet siden syvårsalderen og spiller nu 1. division i Øresund

Håndbold.

Hvad laver du i din fritid?

Jeg spiller håndbold og er sammen med venner og familie.

SImon frIIS

– SPILLERRÅDGIVER

Hvorfor har du valgt at arbejde i HSF?

Jeg fik muligheden og sagde ja med det samme. Det en perfekt

måde at kombinere sport og uddannelse på en spændende og

udfordrende måde.

Hvad består dit arbejde i?

Jeg arbejder som spillerrådgiver. Arbejdet består primært i at hjælpe

spillere, som har spørgsmål eller problemer med kørepenge, skat, SU,

arbejdsskader og andet.

Hvad er det bedste ved dit arbejde i HSF?

Det er et super rart og behageligt sted at komme på arbejde. Der er

altid godt humør på kontoret, og man kan mærke, at folk brænder

for at hjælpe medlemmerne.

Hvilken uddannelse er du i gang med?

Jeg læser jura på Københavns Universitet og er i gang med mit tredje

år.

Hvilke håndboldklubber har du spillet for?

Jeg har spillet mine ungdomsår i Roskilde plus et halvt år i Ajax.

Derefter har jeg været i SG Flensburg-Handewitt, Hildesheim, tilbage

til Roskilde, forbi AG, og nu spiller jeg for Team Sydhavsøerne.

Hvad laver du i din fritid?

Hvis der er mere tid efter skole, arbejde og håndbold, så tilbringer

jeg den med min kæreste, familie og venner. Er vi heldige med en

lang weekend, er en weekendtur klart favoritten. Lige nu er den næste

i slutningen af oktober, hvor jeg tager til Madrid med kæresten.

Ellers er sofaen og min PS3 sikre valg.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2010 | SIDE 15 |


HELE DANMARKS HÅNDBOLDHOLD


AF ANNE JAKoBSEN

Springerknæ tageS alvorligt

Springerknæ har været anerkendt som arbejdsskade et par år, og det kan efterhånden mærkes i forsikringssagerne

Håndbold Spiller Foreningens kontor. For Kristian Meldgaard har det betydet, at han får godtgørelse for

varige mén, efter at springerknæet stoppede hans karriere.

I november 2008 besluttede Erhvervs-

sygdomsudvalget at optage springerknæ

på listen over erhvervssygdomme. Dermed

er skaden anerkendt som en arbejdsskade.

Beslutningen har allerede haft betydning for

de arbejdsskader, der er i gang i Håndbold

Spiller Foreningen.

For at få anerkendt springerknæ som en

arbejdsskade kræver det, at man har haft

minimum 12 spille- eller træningstimer pr.

uge i en periode på minimum en måned.

Der kan også være tale om en kombination

af fem timers vægttræning og otte timers

spille- eller træningstimer på hårdt underlag.

Det vil for eksempel være øvelser, der

involvere spring eller løb med igangsætninger

og opbremsninger i høj fart, samt

sideskift.

De kriterier faldt Kristian Meldgaard

ind under, da han i sommeren 2006 som

spiller i FCK Håndbold fik stillet diagnosen

”venstresidigt springerknæ.” Den uheldige

spiller anmeldte skaden til Arbejdsskadestyrelsen,

og tilføjelsen af springerknæ

til erhvervssygdomsfortegnelsen viste

sig at få stor betydning.

Kristian Meldgaards skade blev anerkendt

som en arbejdsskade i første afgørelse,

da erhvervssygdomsudvalget fandt det

overvejende sandsynligt, at hans ”sygdom”

var forårsaget af hans arbejde som professionel

håndboldspiller. Der var altså

årsagssammenhængen mellem arbejdet og

sygdom.

ménGrAD

Efter længere tids sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen

fik Kristian Meldgaard

anerkendt godtgørelse for varigt mén på 5

procent. Det skete på baggrund af de objektive

fund, der blev konstateret i en udarbejdet

speciallægeerklæring. De objektive fund

lød blandt andet på ”… ømhed ved murren

efter belastninger, ømhed ved spidsen af

knæskallen samt let muskelsvind.”

I dagligdagen har Kristian Meldgaard

mærket skaden ved at have smerter i

knæet. Han har specielt haft svært ved at

sidde i hug, gå på trapper, og han har haft

smerter ved løb.

Til sidst blev Kristian Meldgaards

smerter og gener så slemme, at det ikke

længere var muligt for ham at fortsætte

en professionel håndboldkarriere. Efter

udløbet af hans sidste kontrakt med Ajax

København, i sommeren 2010, har Kristian

Meldgaard derfor været nødt til at indstille

sin aktive håndboldkarriere i en alder af

bare 26 år.

Den vejledende méntabel indeholder

ikke en fast standard for fastsættelse

af varigt mén efter springerknæ, men

skal vurderes konkret i de enkelte sager.

Generne ved springerknæ kan variere meget

fra spiller til spiller, og i hver enkelt sag

er Arbejdsskadestyrelsen derfor nødt til at

finde de punkter i méntabellen, som svare

mest til den aktuelle sag.

Erstatning for varigt mén på 5 procent

er altså ikke en garanteret konsekvens af

SPRINGERKNÆ

diagnosen springerknæ. Det vigtigste er

under alle omstændigheder at få anmeldt

sin skade til forsikringen.

omvEnDt SprInGErknæ

I den senere tid har Spillerforeningen også

fået henvendelser omkring ”omvendt springerknæ.”

Omvendt springerknæ kan vise sig

ved smerter ved øvre kant af knæskallen.

Endnu har Arbejdsskadestyrelsen

ikke afgjort nogen sager med diagnosen

omvendt springerknæ, men en fremtidig

afgørelse for den type skade vil få stor

betydning for idrætsudøvere med den form

for springerknæ.

For at få springerknæ anerkendt som

arbejdsskade, skal skaden være anmeldt

efter 1. januar 2005. •

Springerknæ er en betændelsestilstand i knæet med betændelseslignende

forandringer i senerne over og under knæskallen (ligamentum patella).

omvendt springerknæ:

omvendt springerknæ viser sig ved smerter ved øvre kant af knæskallen.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2010 | SIDE 17 |


Sikker scoring...

- også fra bænken

Tag din uddannelse som ernkursist,

så scorer du også i pausen.

Med ernundervisning bestemmer du

selv, hvor og hvornår du vil uddanne dig.

Læs mere på www.vuc.nu

eller ring til os på 7361 3380


Mental ba

Håndbold Spiller Foreningen samarbejder med Grow2, som blandt andet coacher eliteidrætsudøvere i forbindelse

med skader. Her fortæller coach Michael Gøttrup om vigtigheden af mental styrke og dine mulighederne at få

hjælp hos Grow2.

AF MICHAEL GøttRUP, CoACH, GRow2

Du er på toppen eller på vej til toppen

af din karriere. Du får en på opleveren,

adrenalinen pumper, tilskuerne hepper på

dig, og det er lige det kick, som du lever

og ånder for. Det er belønningen for al den

hårde træning i træningslokalerne, som du

nu høster. Det var det, du så frem til, da du

var lovende, talentfuldt ungdomsspiller. Du

havde dine idoler, du så op til, og nu er du

der selv. Det kører bare.

Men så sker det. Du ved ikke hvordan,

men pludselig mærker du et smæld, og

skaden er sket. En skade, som du efter

diverse undersøgelser erfarer, vil holde dig

væk fra rampelyset i flere måneder. Måske

kan det i værste fald betyde, at karrieren er

slut. Du tænker: Jeg skal bare lige opereres

eller holde mig i ro i kortere tid, og så er

jeg tilbage igen. Men hvad så med min

plads på holdet? Den er overtaget af en

anden, og mon jeg kan spille mig tilbage

helt på samme niveau? Du er hæmmet, og

dit selvværd bliver udfordret. For hvad nu

hvis skaden bryder op igen, hvis den ikke

heler, hvis du ikke når samme niveau som

før skaden?

Er du mentalt forberedt i sind og sjæl

på, at din identitet pludselig kan være væk

og dit selvværd ramme bunden? Er du forberedt

på en fremtid uden for håndbolden?

uBAlAnCE øGEr SkADESrISIko

Der er ingen tvivl om, at de fleste fysiske

skader heler med den korrekte behandling

og rehabilitering. Du er i god fysisk form

som topspiller, og en god fysisk form er et

godt udgangspunkt, når genoptræningen

begynder. Som fysioterapeut Nicolai Bruun-

Simonsen fra Odense Håndbold har udtalt

i Dansk Sportsmedicin, er det vigtigt, at

idrætsudøvere er i fysisk velbalance og er

stærke. Jeg er enig, men den mentale og

psykiske balance er ligeledes af betydning

for skadesrisikoen.

I en svensk undersøgelse blandt

mandlige og kvindelige fodboldspillere

undersøgte man den mentale og psykiske

balances betydning for skadesrisikoen

på tidspunktet for pådragelse af fysiske

skader. 23 procent af de registrerede skader

skyldtes stress, angst, mistillid eller ineffektiv

håndtering af livet på tidspunktet,

hvor skaden skete. Noget tyder på, at man

har en øget risiko for at skader opstår, hvis

man ikke er i mental balance. Den mentale

balance har tilsyneladende en ikke uvæ-

l ance

sentlig betydning i såvel den forebyggende

som den genopbyggende fase i forbindelse

med fysiske skader.

Når håndbolden bliver din identitet og

dit tilflugtssted, bryder verden sammen

omkring dig, når du ikke er i rampelyset.

Alt det, håndbolden har givet dig, kan pludselig

blive revet væk. Og hvad så med dig?

Dette spørgsmål er relevant uanset skadesperiodens

længde, eller hvis det er helt

farvel til sporten. Det, der før gav dig et

kick, og som var dig, er der ikke længere.

At komme tilbage efter en skade

handler altså ikke kun om at regenerere

din fysiske styrke. Det handler i lige så høj

grad om den mentale styrke. Under genoptræning

og i kampen for at komme tilbage

på banen er du hele tiden påvirket af såvel

ydre som indre krav til dig selv og din karriere.

Det sætter din selvtillid og selvværd

på prøve. Måske føler du et psykisk pres

fra din klub, kontraktlige forpligtigelser,

trænere, holdkammerater, medier, kæreste,

familie og ikke mindst dig selv. Presset kan

være medvirkende til, at mange klarmelder

sig og begynder håndboldtræningen,

før skaden er helet helt. Sammen med en

knækket selvtillid og tvivl på egne evner,

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2010 | SIDE 19 |


kan disse stressfaktorer i værste fald med-

føre varige psykiske men.

GEnopBYGnInG Af SElvtIllID

I mit arbejde som professionel coach har jeg

erfaring med både elitespillere og talenter

med skader. Spillernes præstationer har

ikke levet op til deres egne og klubbens

forventninger, og de var ikke længere en del

af holdet, selvom de stadig havde talent,

var i fysisk topform og tidligere havde været

stamspillere på holdet. For dem handlede

det ikke kun om at komme tilbage efter

den fysiske skade. Det handlede også om

at genopbygge selvværdet og selvtilliden,

altså arbejde med den mentale del. Mental

balance er i høj grad også påvirket af faktorer,

der ligger uden for sporten, som familie,

kæreste, sorg, uddannelse, venner, kammerater,

fremtiden osv.

Uanset om der er tale om fysiske skader

eller mental ubalance, har det stor betydning

i både forebyggelsesfasen og genopbygning

af den fysiske form, at spilleren får

bearbejdet den mentale del af situationen.

Det gælder samlet set om at genopbygge

selvtillid, selvværd og troen på at komme

tilbage på samme niveau som før skaden.

Derfor anbefaler jeg, at du sideløbende

med behandlingen af den fysiske synlige

skade også får kigget på de mentale

påvirkninger, skader giver på sjæl, selvtillid

og selvværd. •

Håndbold Spiller Foreningen har

en samarbejdsaftale med Grow2

Coaching, som giver medlemmer

50 procent rabat på coaching.

Derudover tilbyder Grow2 en halv

times gratis telefoncoaching, hvis du

er skadesramt. Du får også rabat på

den psykologiske sundhedstest på

psykisksund.dk.

Kontakt Michael Gøttrup på

michael@grow2.dk eller 20 94 40 96

for at høre mere.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2010 | SIDE 21 |


| SIDE 22 | SEPTEMBER 2010 | SPILLERNYT |


FRanKS

inDre FigHt

Hun var håndboldspilleren Stine

Frank. Men et ødelagt knæ satte

hende ud af spillet og tvang hende

til at opgive karrieren. Skaden

bragte den tidligere fløjspiller ud i

et stormvejr af tanker, frustrationer

og rastløshed. Her fortæller hun

hudærlig om sin indre kamp for at

finde glæden i et liv uden håndbold.

AF StINE FRANK

Time-out.

Publikum, klappølser, øl, pølser, tudehorn,

glæde, skuffelse, bifald og buh’en, nationalsang

og ih, hvor vi sejler op ad åen… Hov, vi

mangler noget. Skader. Alvorlige skader er

lig med farvel til alt det ovenstående.

”Skal jeg så stå på vippebræt nu,” lyder

spørgsmålet. Svaret er nej, for jeg kommer

aldrig i gang med håndbold igen. Karrieren

har sunget punktum med en rungende

meniskskade og et skingrende ødelagt

korsbånd.

Hvor er publikum, der klapper, når jeg

scorer? Hvor er holdkammeraterne med de

inDre FigHt

FRanKS

anerkendende blikke og rygklap? Hvor er

mine trænere, jeg har set konstant gennem

flere år? Hvor er min aktivitetsplan?

Hvor er ruten til mine løbeture? Hvor er

det nye sportstøj, jeg plejer at få kastet i

hovedet? Hvor er fyssen, der hjælper mig,

når jeg har ondt i kroppen? Hvor er hele

det grundlag, jeg har bygget mit liv på?

Klumpen i halsen bliver større, men jeg vil

ikke tude, ikke vise svaghed.

Jeg har gennem halvandet år ikke

kunnet vænne mig til, at alt dette er væk.

Jeg står med et tomt skema, som jeg ikke

selv kan udfylde. Det plejer at blive gjort.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2010 | SIDE 23 |


P ATIENTEN I CENTRUM

P ATIENTEN I CENTRUM

Sportsskader – eller skader efter ulykke, sygdom, slitage etc.

Ortopædkirurgi – skulder, albue, hånd, hofter, knæ, fod. Behandling uden ventetid!

Sportsskader – eller skader efter ulykke, sygdom, slitage etc.

Ortopædkirurgi – skulder, albue, hånd, hofter, knæ, fod. Behandling uden ventetid!

Brummersvej 1 . 7100 Vejle . Tlf. 75 83 20 99 . Fax 75 83 53 50 . www.molholm.dk

Brummersvej 1 . 7100 Vejle . Tlf. 75 83 20 99 . Fax 75 83 53 50 . www.molholm.dk


Men plejer er død. Batteriet i pulsuret er

dødt, og der er ingen grund til at få et nyt

i. Lige nu kan jeg ikke se noget formål med

at løbe en tur i skoven, som jeg ellers har

elsket. Hvad skal jeg bruge det til? Hvem

skal jeg fjolle rundt med, og hvor skal jeg

lufte mit indre legebarn?

frEmtIDEnS mulIGhEDEr

Hvorfor lige mig? Jeg ville det jo så gerne, og

det er for tidligt at stoppe som 27-årig. Jeg

vil lege videre. Håndbolden har været mit

tilflugtssted, siden jeg var seks år. Det var

mit et og alt. Håndbold betød mere for mig,

end jul og andre familiesammenkomster.

Kærester var der ikke plads til, håndbolden

var ALT. Levebrød, tilflugtssted og identitet.

Jeg kan ikke smide mine sure gamle

håndboldsko ud, som jeg ikke skal bruge

mere. Jeg føler, det er min identitet, jeg

smider ud. Den sure lugt skal blive her, jeg

holder forkrampet fast i den, som var den

mit barn. Jeg føler mig som en vild hoppebold

i en lille boks, som ikke kan finde sig

til rette. Jeg vil ud og hoppe.

Jeg vil ikke ønske for mine nærmeste eller

andre håndboldspillende væsner, at de

prøver det her, for det er en lorteomgang

at få revet sit livsværk væk. Jeg vil kæmpe

hårdt, som jeg gjorde på banen, for at få

det hele til at fungere igen, men det kom-

mer ikke af sig selv. Jeg er 31 år og forvirret.

For hvad nu? Hvordan bladrer jeg videre

til næste kapitel?

Det handler om udfordringer, om at

komme sig og komme

videre. Slikke sine sår

og se fremtidens muligheder

med positive

briller. Med de briller ser

jeg, at jeg er kommet

ind på ergoterapeutskolen

med revalidering.

Revalidering. Hvor er

vi heldige i det danske

samfund, at nogle kan

samle os op, når vi falder.

Hvor grotesk det end

lyder at gå fra professionel

håndboldspiller

til revalidering, så er jeg

glad for støtten.

Jeg tror ikke, at

noget kan erstatte den

følelse, jeg havde med

håndboldspillet, 100

procent, men jeg tror på,

at fremtiden vil vise mig,

hvad jeg skal.

Måske skulle jeg alligevel

få sat det batteri i

pulsuret. Tik tak tik tak...

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2010 | SIDE 25 |


Fra FODBOlDSPIlleR

til FYSioterapeUt

aF Daniel pilpel kircHHoFF

Ulrik laursen har valgt at lægge støvlerne på hylden og begynde på et helt nyt kapitel i sit liv. efter en rådgivningssamtale

hos Study4player skal han til september starte på fysioterapeutuddannelsen.

Et år før kontraktudløb har FCK’s forsvarsklippe

Ulrik Laursen valgt at sige stop. Efter

to et halvt år i hovedstadsklubben, hvor

Laursen nåede at vinde to mesterskaber,

en pokaltitel og deltagelse i to europæiske

gruppespil, er det slut, og det har den 35årige

forsvarer det faktisk godt med:

”Det er helt fint. Jeg ved jo, at det stopper

på et tidspunkt, så det kommer ikke

som en overraskelse. Jeg har altid vidst, at

jeg ikke kan leve af at spille fodbold resten

af livet, og nu har jeg lyst til at prøve noget

andet.

Derudover er jeg også blevet ældre og

| SIDE 26 | SEPTEMBER 2010 | SPILLERNYT |

skal bruge mere energi på at holde mig

klar. Jeg ville gerne stoppe, inden skaderne

begyndte at vælte ind, og inden jeg skulle

bruge for mange kræfter på eventuelt at

komme tilbage. Familien begynder også at

fylde mere og mere, og jeg vil gerne have

en mere almindelig hverdag. Derudover har

jeg været så heldig selv at kunne sige stop

frem for, at en skade måske ville tvinge mig

til det, og det er rigtig dejligt.”

For Ulrik Laursen har der været mange

gode oplevelser i løbet af fodboldkarrieren,

som foruden FCK er gået over OB

samt de skotske klubber Hibernian og Celtic.

Når han tænker på livet som fodboldspiller

glædes han over, at han har kunnet få lov

til dyrke sin hobby og samtidig blive betalt

for det. Netop dette samt kammeratskabet

kommer Laursen alligevel til at længes

efter:

”Jeg kommer til at savne, at jeg kan gå

ud og lege med en bold. Man skal ikke tænke

så meget over det; man gør det, fordi

man synes, det er sjovt. Og så atmosfæren

i omklædningsrummet. Det kommer jeg

også til at savne. Men i takt med at man får

nogle andre værdier og en større familie, så

er det måske ikke verdens bedste


job længere. Jo, for dig selv men ikke for

familien. Når de har fri i weekenden, så er

du af sted. Samtidig er det også klart, at jo

ældre man bliver, så flyttes fokus over på

noget andet.”

Og Ulrik Laursens fokus vil i fremtiden

være flyttet over på noget ganske andet end

fodbold. Efter sommerferien skal han starte

på den 3,5-årige fysioterapeutuddannelse

i Odense. Laursen, der så småt er begyndt

at åbne studiebøgerne, har allerede fået en

fornemmelse for, hvad hans kommende erhverv

indebærer. Han har i det sidste stykke

tid kigget fysioterapeuterne hos FCK over

skuldrene, hvilket han mener, har givet ham

en lille fordel:

”Det vil sige, at det ikke er noget, der er

helt fremmed for mig. Jeg tror, min fodboldkarriere

på den ene og den anden måde har

givet mig nogle værktøjer, men nu vil jeg

gerne have en faglig viden bag.”

hjælp frA StuDY4plAYEr

For at komme godt i gang med uddannelsen

har Ulrik Laursen fået hjælp af Study4players

Jens Franck. Og Laursen er ikke i tvivl om, at

netop snakken med uddannelsesrådgiveren

gav ham det mentale overskud til at begynde

på studiet:

”Study4player har hjulpet mig et rigtig

langt stykke af vejen. Jeg kunne i princippet

godt komme ind på studiet alligevel, da jeg

stadig havde nogle karakterer fra gymnasiet,

som kunne få mig ind. Men jeg gik ud af

gymnasiet, da jeg var 20 år. Og det er altså

lang tid at være væk fra skolebænken. Man

kommer væk fra det liv, hvor man skal søge

arbejde, søge studie osv. Hvad skriver man

eksempelvis i en ansøgning til et studie? Og

hvilken vej skal man gå? Det er spørgsmål,

man kan ligge inde med og spørgsmål, som

er svære at stå alene med.

Og han fortsætter:

”Derfor var det rigtig rart for mig at få

en samtale med Jens for at finde ud af,

hvad jeg havde lyst til, og hvor engageret

jeg var. Det er sikkert mange, som gerne

vil læse videre men ikke har motivationen.

Så stopper de efter et halvt år, og så har de

både spildt et halvt års studie og en masse

penge. Så motivation skulle være der. Da

jeg følte, at jeg havde fundet det rigtige,

gik der ikke længe fra, at vi havde snakket

om det, til jeg stod med en studieplads. Jeg

tror, der er en stor aldersforskel på mig og

mine medstuderende, og det bliver da lidt

specielt, men jeg er der for at uddanne mig

og for at lære de ting, jeg skal lære.”

Laursen glæder sig til at komme i gang

med sit nye liv og til at fokusere på noget

andet end fodbolden. Han har selv villet

vente med at læse, til han lagde støvlerne

på hylden for sidste gang men mener, at

det sagtens kan være fornuftigt, hvis man

tager et fag eller to, mens man spiller fodbold.

Han mener desuden, at et studie sideløbende

med fodboldkarrieren endda vil

kunne forbedre præstationerne på banen:

”Jeg tror, de input, man vil få fra et

studie, vil gøre fodboldspillet endnu bedre.

Hvis man tager hjem fra træning og sidder

og spiller FIFA på PlayStation, ser fodbold

om aftenen, snakker fodbold med vennerne,

og så kommer næste dag, hvor det også

kun er fodbold, så hænger det slet ikke

sammen. Jeg tror, at man får det bedre med

sin fodbold, hvis man åbner en bog en gang

i mellem. Nu har jeg ikke selv læst endnu,

men jeg er ikke den store fodboldfreak

uden for banen. Jeg beskæftiger mig med

en masse andre ting, som måske ikke har

givet en uddannelse på papiret, men givet

en masse menneskelige værdier.”

Efter en lang og indholdsrig karriere

takker Ulrik Laursen af i dansk fodbold. SAS

Ligaen mister derved en stor profil, mens

fysioterapeutuddannelsen i Odense får en

ny. •

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2010 | SIDE 27 |


pArtnErovErSIGt

Kontakt STUDY4PLAYER for rådgivning omkring valg, og gennemførelse

af fleksibel uddannelse sideløbende med sportskarrieren.

Tlf.: 65 50 22 72 • Mail: study4player@spillerforeningen.dk

Kontakt JOB4PLAYER for rådgivning omkring deltidsjobs eller din

arbejdsmæssige fremtid efter sportskarrieren.

Tlf.: 22 26 00 44 • Mail: rasmus.haagensen@spillerforeningen.dk

| SIDE 28 | SEPTEMBER 2010 | SPILLERNYT |

råDGIvnInGSpArtnErE:

Bliv klar til job og kend dine kompetencer

Jonas Jensbye Thomsen, erhvervspsykolog

Tlf.: 27 23 98 23 • Mail:

JonasJensbye.Thomsen@grontmij-carlbro.dk

Kend dine jobønsker og få hjælp til at finde job

Peter Mouritsen, direktør

Tlf.: 20 43 02 24 • Mail: pm@excellent-move.dk

www.haandboldspiller.dk

Find

Håndbold Spiller Foreningen

på Facebook


VI er tIL for DIG...

kontakt HSF for nærmere rådgivning om:

Er Du tIlStrækkElIGt forSIkrEt,

oG hAr Du huSkEt At oplYSE DIt

forSIkrInGSSElSkAB om, At Du tjEnEr

pEnGE på At SpIllE hånDBolD?

Din klub er kun forpligtet til at tegne en

lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Har I aftalt

supplerende ulykkesforsikring og/eller karrierestopforsikring

- eller har du selv tegnet

sådanne forsikringer?

hAr Du huSkEt At få En

hEltIDSulYkkESforSIkrInG?

Din egen ulykkesforsikring dækker med

al sandsynlighed ikke, hvis du kommer til

skade i håndbold. Tjener du bare 1 kr. på

håndbold, dækker din ulykkesforsikring kun,

hvis det er en heltidsulykkesforsikring – og

vel at mærke kun, hvis den ikke undtager

professionel sport.

hAr Du fåEt En AlvorlIG SkADE,

oG vED Du EnDnu IkkE, om DEn

mEDførEr mén?

Få hjælp af HSF til at anmelde skaden til

Arbejdsskadestyrelsen. Både i tilfælde

af mén og for en sikkerheds skyld, så en

eventuel senere skade samme sted ikke

bliver afvist. HSF har jurister til at forfølge

din arbejdsskadesag helt gratis.

SkAl Du tIl At SkrIvE kontrAkt?

Har du tænkt på det hele i din nye kontrakt?

Send den ind til HSF til gennemlæsning. Er

du i tvivl om kontraktens længde, lønniveau

m.m.? Ring til HSF og få en snak om karriereplanlægning

og lønforhandlinger.

hAr Du lAvEt En munDtlIG

AftAlE mED DIn kluB?

Så husk, at du ofte ikke kan bevise aftalen,

hvis klubben måtte mene, at den ikke

eksisterer.

får Du IkkE DInE lønSEDlEr?

Så har du ingen vished for, at der er svaret

skat, hvilket du i sidste ende vil blive gjort

økonomisk ansvarlig for.

får Du IkkE DIn løn?

Er du blevet bedt om at gå ned i løn, eller

har du indtryk af, at din klub har økonomiske

problemer? Kontakt Håndbold Spiller

Foreningen hurtigst muligt - vi har stor

erfaring med at forhandle med klubber i

en sådan situation og kan medvirke til at

beskytte dig og dine penge.

hAr kluBBEn SkAffEt DIG BolIG?

Så husk at “fri bolig” beskattes efter en

ligningstabel, der kan betyde en lavere

HAR DU IKKE FÅEt

SpIllErnYt ?

beskatning end din indkomstbeskatning.

Kontakt Håndbold Spiller Foreningen for

nærmere skatterådgivning.

SpArEr Du op tIl tIDEn EftEr

hånDBolDEn?

Med den ny opsparingsordning for sportsudøvere

kan du spare op på yderst fordelagtig

vis til tiden efter karrieren. Kontakt HSF og få

en snak om den ny opsparingsordning.

SkrIv AlDrIG unDEr på En kontrAkt

forDI Du BlIvEr lovEt SpIllEtID, EllEr

At DEr IkkE BlIvEr hEntEt flErE på DIn

poSItIon

Medmindre du får det nøje formuleret i

din kontrakt, og det kan være vanskeligt.

Håndbold Spiller Foreningen erfarer adskillige

gange om året, at klubber løber fra

mundtlige aftaler om sportslige vilkår.

hEr kAn Du SøGE mErE

råDGIvnInG:

Håndbold Spiller Foreningens sekretariat

Håndbold Spiller Foreningens hjemmeside

Håndbold Spiller Foreningens eksterne rådgivere.

Se kontaktinfo bagerst i bladet.

Hvis du er medlem af Håndbold Spiller Foreningen, og ikke har modtaget Spillernyt, skal du kontakte Håndbold Spiller Foreningens

sekretariat. Der kan være sket en fejl i distributionen, eller vi kan stå uden din aktuelle adresse, da vi ikke længere automatisk får

besked om adresseændringer.

| SPILLERNYT | SEPTEMBER 2010 | SIDE 29 |


SpØrG VoreS ekSterne EKSPERTER

Tagensvej 86 · 2200 København N

Tlf. 35 87 22 22 • Fax 35 87 22 06

Sundkrogsgade 5 • 2100 København Ø

Tlf. 70 12 12 11 • Fax 70 12 13 11

Skrænten 9 • 8550 Ryomgård

Tlf. 20 94 40 96 • www.GROW2.dk

Skatterådgiver Böje nansen

som kan:

– Svare på skattemæssige spørgsmål

– Lave skatteplanlægning og sørge for,

at du betaler den skat, du skal – og kun det

– Sikre korrekt skatteflytning, hvis du

flytter til eller fra Danmark

Skatterådgiver henning lund

som kan:

– Svare på skattemæssige spørgsmål

– Lave skatteplanlægning og sørge for,

at du betaler den skat, du skal – og kun det

– Sikre korrekt skatteflytning, hvis du

flytter til eller fra Danmark

| SIDE 30 | SEPTEMBER 2010 | SPILLERNYT |

Advokat martin Dahl pedersen

som kan hjælpe dig, hvis du:

– er i tvivl om dine rettigheder,

– har brug for hjælp til forståelsen af din kontrakt,

– har brug for hjælp til kontraktforhandlinger,

– har brug for hjælp til at føre din sag.

GroW2 v/Connie frimann

Som kan hjælpe dig med

- coaching

- coachuddannelse

BESTYRELSE

oG SEKRETARIAT

håndbold Spiller foreningen

drives af en bestyrelse:

Morten krampau, formand

Christina pedersen, næstformand

Bo Spellerberg

Louise Svalastog

Henrik Mølgaard

karin Mortensen

tine Mikkelsen

Mads nielsen

elijan Dzankovic

Suppleanter:

Ann Grete nørgaard

torben Vinther

Lean Bach-nielsen

Martin Bager

Der er oprettet et sekretariat

til den daglige drift og

råd givning af medlemmerne:

michael Sahl, direktør.

kresten Blæsild, spillerrådgiver.

Anne jakobsen, juridisk rådgiver.

Simon friis, spillerrådgiver.

håndbold Spiller foreningen

c/o Spillerforeningen

Pilestræde 35, 1. sal

1112 København K.

Tlf. 33 12 11 28 • Fax 33 12 56 21

E–mail: kontakt@haandboldspiller.dk

Hjemmeside: www.haandboldspiller.dk

VI er tIL FOR DIG...

Håndbold Spiller Foreningen er din interesseorganisation

som elitehåndboldspiller.

Håndbold Spiller Foreningen varetager dine interesser

og vilkår, og sikrer dine rettigheder over for Dansk

Håndbold Forbund, Divisionsklubberne, Team Danmark,

Kultur ministeriet og øvrige parter indenfor og udenfor

sportsverdenen.

Vi stiller ekstern juridisk rådgivning og skatterådgivning

til din rådighed. Derudover søger Håndbold Spiller

Foreningen løbende at forbedre dine arbejdsvilkår, hvad

enten du er bi–, del– eller fuldtidsansat.

Håndbold Spiller Foreningen tager aktivt del i debatten

vedrørende håndboldens udvikling, for bedst muligt at

sikre, at vi spillere kan sætte vores kvalificerede fingeraftryk.

Som medlem modtager du desuden fire gange årligt

Spillernyt, som er fyldt med spændende og relevante

artikler fra håndboldverdenen.

Har du ris, ros, kommentarer eller idéer til bladet, er du

velkommen til at kontakte sekretariatet.


Afsender:

Håndbold Spiller Foreningen, Pilestræde 35, 1. sal, 1112 København K

REUMAZALL -

Styrke, smidighed og exibilitet

Hjælp til muskler/led - ryg, lænd

og hofte ved ømhed og slid. Modvirker

ømhed ved menstruation, øger

fordøjelses - og forbrændingsevnen.

MUSKELSTIFT -

Arbejde, Sport og Fritid

Hurtig hjælp - e ekt efter kun 3-5 minutter.

Øger blodgennemstrømning i vævet

modvirker in ltrationer, muskelspændinger

og trætte ben.

Naturlig hjælp

til din sundhed

TRIFALLA -

Balance til Mave og Tarm

Modvirker mave - og fordøjelsebesvær,

luft i mave og tarm, oppustethed samt

både løs og træg mave.

TRIFALLA SPECIAL -

Kontinuitet og Regelmæssighed

Modvirker vedvarende hård og træg mave.

Forhandles af Matas og helsekost samt netbutik www.human-balance.dk

Human Balance ApS - Tlf. 70 25 55 66 www.human-balance.dk

More magazines by this user
Similar magazines