Anders Walbom, Fritz Schur Energy - DBTA

dbta.dk

Anders Walbom, Fritz Schur Energy - DBTA

Udvikling af Indkøb og relationer

6. marts 2013


Anders Walbom – baggrund

Uddannelse

HD i Logistik

HD i Organisation

(Strategi-linien)

Executive MBA

Erfaring

Indkøber

Projektleder

Logistikchef

Direktør, salg- og

konceptudvikling, 3PL

Selvstændig konsulent

Head of Logistics

Supply Chain direktør


Fritz Schur Energy A/S

Leverandør af hydrauliske systemløsninger til

vindmølleindustrien

25 års erfaring

Strategisk partnerskab med Siemens Wind Power

Marts 2013


Hydraulic pitch

system and

pitch lock

Hydraulik i vindmøller

Rotor

lock

Hydraulic yaw

system

Hydraulic hatch

system

Hydraulic pump

unit

Slip ring and rotary

unit

Hydraulic brake

system

Hydraulic crane

system


Globalt fodaftryk

Marts 2013

FSE danske lokationer Global FSE & Partner lokationer

1: Glostrup – DK

3

3 3

HQ Fritz Schur Energy

2 1

2

2: Albertslund – DK

HQ FSTG

HQ Hans Buch

HQ Johs Thornam

Fritz Schur Teknik

5

4

3: Skanderborg – DK

Fritz Schur Energy

Fritz Schur Teknik

Hans Buch

4: Panama

FSE entity

FSE partner entity

FST

Other FSTG entity

High Sea Support, Inc FS Energy, Inc

7: Chengdu – China

XinKai Re-Energy-

Science-Technology

6

5: Dallas – US

8: Shanghai – China

Fritz Schur Energy

9

7 8

6: Tamil Nadu - India

Jega Precision Drives

9: Beijing – China

Han-Energy Tech.


marts 2013


Indhold

Relationer

Pres på

virksomheder

Porter

Krav

Hvorfor

relationer?

Styring

Magt

Organisering

Roller og

kompetencer

Værktøjer

Salg

Perspektiver

Erhvervrejser

Modtræk


Virksomhederne (og dermed Indkøb) er

presset på flere fronter…


… og dermed er der behov for fokus

Pres mod centralisering af Indkøb

Kobling til virksomhedens strategi

- Minimering af risiko

- Prispres

- Styring af relationer


Alle kan trænge til en Porter…

Bredt marked

Snævert marked

(måske niche)

Forståelse af hvilket marked man er i…

• Hvad er kravene fra markedet?

• Hvad er grundlaget for position?

Prisførerskab Differentiering

• Hvad er mulighederne for forbedring af position?


Marked og Indkøb

Marked Indkøbs alternativer

Bredt marked

Snævert marked

(måske niche)

Prisførerskab Differentiering

Antal mulige

leverandører

Mange


Relationens grad af

standardisering

Standard Unik


Krav til roller i Indkøb

Rationalisering

Udvikling Struktur

Overordnet strategi

Ressourcestyrke

og - struktur

Koncentrationsgrad

Forandringstakt

Position i netværk

Virksomhedens egenskaber

Netværkets egenskaber

Organisation

Integrationsgrad

Struktureringsgrad


Relationer - hvorfor?

Fokus på

kernekompetencer

Make-or-buy

Outsourcing

1 + 1 > 2

Øget information, skalafordele, specialisering…..

Udvikling af netværkskompetencer

Etablering af adgangs-barrierer

Alt sammen for at forbedre/sikre position


Styring…

Relationer

Pres på

virksomheder

Porter

Krav

Hvorfor

relationer?

Styring

Magt

Organisering

Roller og

kompetencer

Værktøjer

Salg

Perspektiver

Erhvervrejser

Modtræk


Magt i relationer

Ligeværdige

Stærk leverandør

Stærk kunde

Leverandør Kunde


Organisering i Indkøb

Klar opdeling i strategisk og operationelt indkøb

Sikring af optimal ressourceanvendelse

S

T

O

Link til øvrig organisation

Minimering af ikke-værdiskabende tid

S

T

O


Organisering - fokus

Klar opdeling i drift og udvikling

Udvikling

Drift

Operationelt Indkøb

Back-Office Front Office

Strategisk Indkøb


Roller og kompetencer

Koordinering i forhold til overordnet strategi

• Strategiske Indkøbere

• Forståelse af virksomhedens strategi - kobling af indkøbsstrategi

• SCM-kompetencer

Styring af funktionens processer

• Professionelle indkøbere

• Forståelse af funktionens strategi

• Kompetencer i forhold til koordinering internt og eksternt

Daglig ordrehåndtering

• Operationelle indkøbere

• Ordrebehandling og forståelse af processen herfor

• Beherskelse af de daglige administrative rutiner


Værktøjer - Porteføljemodel


Metoder og teknikker (udvalg)

Metoder

• Transaktionel tilgang

• Relationel tilgang

Teknikker

• Target costing

• Cost tables, delvise omkostningsdata og open book

• Kvalitet-pris-relationer

• ABC: Activity Based Costing

• BSC: Balanced Score Card

Tidsperspektiv og relation er afgørende for valg af teknik


Perspektivering…

Relationer

Pres på

virksomheder

Porter

Krav

Hvorfor

relationer?

Styring

Magt

Organisering

Roller og

kompetencer

Værktøjer

Salg

Perspektiver

Erhvervrejser

Modtræk


Perspektivering

Øget professionalisering af Indkøb

Endnu flere strategiske indkøbere til at ”gøre vejene usikre”

Skalafordele og dermed ændret magt

Stadig større krav til prisreduktioner

Konsolidering i alle brancher

Udvikling af IT

Øget gennemsigtighed i ERP-systemer

Bedre controlling af omkostninger

Udvikling af Internet databaser

Øget gennemsigtighed af priser – de totale priser


Erhvervsrejser ifølge Indkøb

Kategorisering

- Bredt marked

- Pris er eneste parameter

Bredt marked

Snævert marked

(måske niche)

Prisførerskab Differentiering

Rejser


Modtræk til Strategisk Indkøb

Mød kundens købskriterier – (pris i forhold til erhvervsrejser)

Fokusér på skalafordele, der kan give reduktioner i pris

Konsolidering af aktiviteter

Internt i den enkelte virksomhed

Centralisering, effektivisering

Branchen – øget arbejdsdeling

Branchen – konsolidering – færre spillere

Brug en midlertidig differentiering begavet

Reelt partnerskab med kunde

Dialog om hvilken værdi der leveres

Reel differentiering – ikke bare en ny web-løsning

Generelt – forstå markedets krav – og lad være med at arbejde mod

markedet – arbejd med markedet!

More magazines by this user
Similar magazines