Bindestregen sommer 2012 - Augustenborg Skole

augustenborgskole.dk

Bindestregen sommer 2012 - Augustenborg Skole

Bindestregen

SOMMER 2012

En skyfri himmel og stigende varmegrader får eleverne ud af

klasselokalerne, - her i fuld gang med at spille rundbold.

Augustenborg Skole


Bindestregen

Skoleblad for Augustenborg Skole, Kettingvej 1 a, 6440 Augustenborg

Tlf. 88 72 43 55 og Fax 88 72 64 26, augustenborgskole@sonderborg.dk

Vores hjemmeside finder du på: http://www.augustenborgskole.dk/

Redaktør:

Hans Ejner Jensen, lærer

E-mail: ejner.jensen1@skolekom.dk

BindestregenAugustenborg skole

Indhold: side

Nyt fra skoleledelsen 3

Få styr på dit barns digitale liv 5

It status eller Commodore 64 er længe siden 7

Glemt tøj 8

Nyt i fysik 9

På tur til Nordals Naturskole 10

Grimms eventyr 11

Læsning, faglig læsning og forståelse 13

Elevråd 14

Lege- og skolepatrulje 15

Nyttige oplysninger 16

2


Farvel og tak.

Nyt fra skoleledelsen

v./ Elisabeth Tang og Bjarne Tønnies

Augustenborg Skole skal i år tage afsked med Steffen Rasborg, som går på

pension med udgangen af dette skoleår. Steffen har, siden han kom til

Augustenborg Skole i 1995, væsentligst været tilknyttet mellemtrinnet, han

har de første år undervist fortrinsvis i matematik og engelsk, og de seneste

år været en vigtig brik i vores svømmeundervisning og vikardækning,

samtidig med, at han har varetaget sygehusundervisningen på

Augustenborg Sygehus.

Steffen har været en meget aktiv sikkerhedsrepræsentant og har altid haft

kollegernes ve og vel som et væsentligt interesseområde.

Augustenborg Skole ønsker Steffen alt godt i hans nye tilværelse.

Smartboards i 3. – 5. årgang

Efter et år med meget små muligheder for at bruge penge på andet end det

mest nødvendige, har vi besluttet at investere i smartboards (aktive tavler) i

yderligere 3 årgange, så vi nu har dækket fra 3. – 9. årgang.

Et smartboard virker, hvis man skal sige det lidt populært, som en meget,

meget stor IPad, hvor det er muligt at bruge tavlen, eller boardet, ved at

pege på tavlen med fingrene.

Det er helt sikkert, at de aktive tavler får stor betydning for måden der

undervises på. Det bliver muligt at integrere IT i undervisningen i langt

højere grad.

Trådløst net forstærkes og udbygges.

Samtidig har vi fået midler til at udbygge skolens trådløse netværk, især i

overbygningen, som nu er godt dækket ind, også i forhold til, at eleverne

har både mobiltelefoner og egne bærbare med i skole.

Digitale læremidler

BindestregenAugustenborg skole

Ovenstående betyder, at der nu er grundlag for, i endnu højere grad, at satse

på digitale lærermidler i undervisningen. Augustenborg Skole er derfor i

gang med at afklare, hvor behovet er størst, hvilke fag der er oplagte, hvilke

materialer der er gode, hvordan det ser ud med efter/videreuddannelse til

medarbejderne… Jo, vi er i gang med at ændre vores normale undervisning

i meget stort omfang, og det er rigtig vigtigt. Vi er dog også bevidste om, at

når man skal spise en elefant, så må man gøre det i små mundfulde.

3


Faglig læsning

Et andet væsentligt indsatsområde næste skoleår bliver faglig læsning.

Læsning er væsentlig for al indlæring, og det er vigtigt, at eleverne lærer om

de forskellige fags måder at bruge sproget på. Augustenborg Skole har

formået at få en af landets ypperste på området, Lena Bülow Olsen, til at

komme og dele ud af sin store erfaring til lærerne, og efterfølgende være

behjælpelig med processen i alle tre afdelinger.

Fremtidens skole

Som en del af byrådsbeslutningen vedrørende Fremtidens Skole bliver 7. -

9. årgangseleverne fra den tidligere Augustenborg Kommune, samlet på

Augustenborg Skole fra august 2013. Lærerne fra de to skolers udskolinger

har allerede været samlet for at forberede sammenlægningen.

I løbet af det kommende skoleår vil de sammen komme med et konkret

forslag til, hvordan sammenlægningen kan foregå både i 2013 og i årene

fremover.

Eleverne i de kommende 6. - 8. klasser vil sikkert blive involveret, i større

eller mindre omfang, i løbet af året. Det bliver en spændende proces, som

alle parter er indstillet på skal lykkes.

Konfirmationsforberedelse og -datoer i 2014

BindestregenAugustenborg skole

Der vil fra 2013 være tre spor i 7. – 9. årgang de fleste år. Det betyder

imidlertid ikke, at der er flere elever,

der skal konfirmeres i Augustenborg.

Da eleverne efter august 2013

sandsynligvis bliver blandet og samlet

i nye klasser, ved de og deres

forældre jo ikke hvilken klasse de

kommer til at gå i. Det har vist sig at

være et problem i forhold til bestilling

af festadresse til konfirmationen, da

der ofte er brug for, at der bestilles i

rigtig god tid.

Skolen har derfor aftalt med sognepræst Elisabeth K. Jensen at holdene til

konfirmationsforberedelsen er de klasser eleverne gik i, da de gik i 6.

klasse. På den måde kan man allerede meget tidligt få en konfirmationsdato.

4


Sidste skoledag:

Fredag d. 29. juni er sidste skoledag.

Børnene skal møde kl. 07.45 og får fri kl. 10.25.

Program: 07.45 – 10.00: Klasselærertime

10.10 – 10.25: Fællessamling i gymnastiksalen

Skolebussen kører efter endt skolegang og Skolefritidsordningen og

Svellebo er naturligvis klar til at tage imod børnene.

Tilbage er kun at ønske alle en rigtig god, velfortjent sommerferie

og sige tak for skoleåret 2011/2012.

.

Vi ses alle 1. skoledag tirsdag d. 14. august kl. 9.30 – 11.00

Få styr på dit barns digitale liv

v./ Elisabeth Tang og Bjarne Tønnies

BindestregenAugustenborg skole

Overskriften er taget fra Sund i Syd,

der udgives af Region Syddanmark.

www.e-pages.dk/sundisyd/48/10

Der er mange ”liv” i barnets liv,

som forældre skal have styr på;

fritidsliv, familieliv, skoleliv, det

sunde liv og nu også det digitale liv.

De fleste forældre interesserer sig

mest for de af børnenes liv, de

kender bedst til. Hvis man ikke selv

er interesseret i IT og de digitale

sociale medier kan det være svært at

sætte sig ind i, hvor meget det

betyder for ens barn.

I skolen tager vi også hånd om elevernes digitale liv, men vi må også

erkende, at det er en vanskelig opgave, og vi kan ikke løfte opgaven alene,

da de ”er på” stort set i døgndrift. Det betyder, at man som forældre tidligt

må vise interesse for barnets digitale liv.

5


BindestregenAugustenborg skole

Det er vigtigt, at der er åbenhed om, hvad der skrives og oploades til de

sociale medier. Det er i allerhøjeste grad forældrenes ansvar.

Aldersgrænsen for en profil på Facebook

er 13 år. En hurtig tilkendegivelse på et

forældremøde sidste august viste, at over

halvdelen af eleverne i 4. klasse havde en

profil. Det må betyde, at forældrene enten

har oprettet den for dem, eller at de lyver

sig ældre, end de er.

I øvrigt er det værd at bemærke, at det ikke er alle der lyver, der lyver sig

ældre end de er. En del af de 22 %, der lyver om deres alder, giver sig ud

for at være yngre. Den søde dreng på 12 år fra Ålborg, der ”synes om” din

datter på 11 år, kan være 47 år og bo i nabolaget.

Ikke alle dele af børnenes digitale liv er lige forenelige med skolens liv i

øvrigt, men en del af de måder, de kommunikerer på i fritiden sniger sig

langsomt, men sikkert ind i undervisningen. Lige som mange forældre

oplever, at arbejdsliv og fritidsliv smelter sammen, når der er tale om brug

af digitale medier. Det betyder bl.a. at det er svært at kontrollere, hvad

eleverne sidder med. Er det undervisning, er det fritid, er det tilladt, er det

forbudt? Grænserne udviskes, og vi appellerer til sund fornuft frem for

forbud.

I stedet for forbud vil vi gerne lære dem gode vaner og etiske spilleregler.

Et eksempel – desværre fra det virkelige liv! En elev har været på sin egen

Facebook-profil i en biologitime (ikke godt) og lukker ned for at gå tilbage

til klassen, en anden elev når at komme ind på siden, før den lukker ned

(forbudt) og skriver nedsættende udtalelser på profilen (ulovligt!). Hvem

har så skylden, hvem har ansvaret, og er det noget skolen skal tage sig af?

Svaret er ja. Vi tager den slags meget alvorligt. Elevernes koder til skolens

netværk og websteder er personlige og misbrug tolereres ikke. Når det så

oven i købet kombineres med chikane og mobning går det helt galt.

I vores trivselspolitik skelner vi ikke mellem mobning på digitale medier

eller mobning i fx skolegården. Mobning er mobning, uanset hvor og

hvornår det foregår. Det betyder også, at hvis I som forældre oplever

mobning på de digitale medier, vil vi gerne være aktive i sagen.

6


It status eller Commodore 64 er længe siden

v./ Mogen Johansen, skolebibliotekar

Vi har en del år benyttet os af it

på skolen – til administration og

undervisning.

Engang som en teknik for

nørder, nu som en væsentlig del

af alle elevers og læreres

hverdag.

Engang havde vi nogle få, ret

tunge og meget stationære

computere, og nu har vi mange:

Stationære - bærbare - som

aktive tavler, men stadigvæk for

gamle og for få.

Markedet for undervisningsprogrammer er de sidste år eksploderet.

Forlagene omlægger fra trykt materiale til digitale læringsresurser. Men vi

kan ikke udfase papiret endnu, bog og computer supplerer hinanden i endnu

en årrække – det er ikke ”enten eller”, det er ”både og”.

Når udviklingen kører i højgear, er der risiko for at blive kørt over, og

skolen har derfor besluttet at gøre efteråret 2012 til en statusperiode.

Vi gør status på 4 områder:

1. Hvilket maskinel har vi?

2. Hvilket programmel har vi?

3. Hvilke it-kompetencer har vi – både elever og lærere?

4. Hvilken it-adfærd har vi – både elever og lærere?

Vi konkluderer på dette, og ser hvor vi har de største problemfelter.

Vi laver en lokal it-strategi:

For anskaffelser/indkøb og for kompetenceudvikling.

BindestregenAugustenborg skole

Egentlig har vi gjort det løbende, men nu går vi et spadestik dybere:

Vi har netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne,

der gik på statusområde 3 og 4, og vi er nu i gang med en opfølgende

interviewrunde.

7


Der tegner sig et billede, og allerede nu har vi idéer til, hvor fokus skal

være.

Et eksempel er Skoleintra, der består af Lærerintra, Elevintra og

Forældreintra.

Lige nu bruger vi mest dette intranet til administration, men der er masser af

muligheder for at bruge det som platform for undervisning. Elevintra er

elevernes mulighed for hjemmefra at få adgang til arbejdet i skolen. Som

det er nu, anvender de i stedet drevene på den kommunale server,

og disse har de kun adgang til fra skolen.

Hen over efteråret fortsætter vi med spørgerunder og temadage, der skal

kvalificere vores viden om it-området, og efterfølgende udarbejder vi vores

lokale it-strategi: Hvad anskaffer vi, og hvordan bliver vi bedre? Svaret på

det sidste kunne være: Kurser, workshops, sidemandsoplæring og elever

som konsulenter.

Glemt tøj!

v./ Ulrik Rossen, Teknisk Serviceleder

Så husk at få kigget efter om I mangler

noget, - der er ca. 1m3 tøj.

Tøj der er glemt fra påske til sommerferien

2012, bliver ikke kørt væk og kan stadig

afhentes efter sommerferien.

BindestregenAugustenborg skole

Vi har en masser af glemte effekter

liggende på skolen, lige fra sko, jakker,

bluser til træningstøj m.m.

Meget af det ser ud som nyt.

Tingene bliver ikke afhentet, og da det

efterhånden kun optager plads, bliver vi

nødt til at køre det væk til genbrug.

Glemt tøj og sko m.m. fra sommerferien

2011 bliver kørt væk i uge 27, altså første

uge af sommerferien.

8


Nyt i Fysik

v./ Hans Lauesen, fysiklærer

En iPad blandt fysikudstyret, - kan det være rigtigt?

Elever demonstrerer

vekselspændingskurve for hele klassen

BindestregenAugustenborg skole

Ja, mulighederne med en

iPad er mangfoldige. I fysik

anvender vi såkaldte Pascosensorer

til at måle fysiske

størrelser, f. eks. temperatur,

tryk, spænding m.m.

Signalerne overføres trådløst

til iPad’en og videre via

projektor til lærred eller

Smartboard.

Alle kan således følge med i en forsøgsopstilling, opsamling af data og den

videre bearbejdning af disse. Eller læreren kan demonstrere udstyr og

software, så eleverne hurtigt guides videre i forsøgsbeskrivelser.

Foruden alt dette har iPad’en

selvfølgelig en uovertruffen

styrke i hurtighed og

skærmopløsning.

Simulationer af Solsystem,

atomer og molekyler eller

andre animationer af fysiske

fænomener indgår naturligt i

undervisningen.

Hertil kommer selvfølgelig

den gængse anvendelse af

iPad til Internetsider med faglige artikler, billeder m.m.

Vi drømmer selvfølgelig om at forbedre undervisningen med endnu flere

tablets, men…

9


På tur til Nordals Naturskole

v./ Solvej Johansen, klasselærer 0. A og Kirsten Kanzler, klasselærer 0. B

Børnehaveklasserne har været på besøg på Nordals Naturskole. Emnet var

"Stranden og dens hemmeligheder".

Børnene blev iført waders og fik lov til at fiske med net. Fangsten af rejer

og krabber blev kogt og spist med største velbehag. Igen en spændende og

udbytterig dag med gode oplevelser.

Vi glæder os allerede til næste gang.

Ida 0. A: Vi var ude og fiske med waders på.

Julie 0. A: Vi fangede fisk med net.

Stine 0. A:Vi fangede rejer. Nazli 0.A.: Vi fangede krabber.

Mads 0. A: Vi så en ulk.

Jacob 0. A. Vi så en tangnål og hornfisk.

BindestregenAugustenborg skole

Natasha 0. B: Vi

smagte rejer, de

smagte ikke godt.

Katrine 0. B: Vi

spiste krabber, og de

smagte godt.

Theis 0. B: Vi spiste

krabbens lunger.

10


Grimms eventyr

v./Sarah, Mads og Morten, 2. A og Thilde, 2. B

I anden årgang har vi arbejdet med teater med Brødrene Grimms eventyr.

Det var 4 eventyr. Det ene hed Rumleskaft og det andet Hans og Grete og

de syv gedekid og Tornerose. 2. a og 2. b har øvet hele stjerneugen.

Vi blev delt op i

hold og øvede på

holdene, og der var

4 hold.

Torsdag klokken

10.45 havde vi

generalprøve, og

klokken 17 opførte

vi teater for vores

familie.

Nogle var lidt nervøse og havde en lille smule sceneskræk, men hvem ville

ikke have det? Der var nogle fejl, men vi rettede fejlene hurtigt. Der var

også nogle børn i koret som sang med, når der kom en sang.

Fortællerne

BindestregenAugustenborg skole

Til sidst gik alle

børn op på scenen

og sagde: ”Snip snap

snude nu er eventyret

ude, og tip tap

tønde et nyt kan

begynde. Og så sang

alle børnene ”Eventyrets

sang”. Det

var virkeligt sjovt.

Vi var rigtig dygtige.

11


Efter forestillingen var der sommerfest.

BindestregenAugustenborg skole

Når børnene ikke var på scenen, var de i koret, som sang de 10

eventyr-sange.

”Tornerose

var et

vakkert

barn,

vakkert

barn,

vakkert

barn.

Nu skal du

sove i 100

år, 100 år

100 år.”

12


BindestregenAugustenborg skole

Læsning, faglig læsning og forståelse

v./Lene Jørgensen, kontaktlærer i Kompetence Centret

Læseindlæringen har haft ekstra fokus de seneste

år, og det går da også rigtigt godt med

læseindlæringen. De sidste test viser, at eleverne

i de yngste klasser klarer sig super flot. Alle

læser så sikkert, at rigtighedsprocenterne ligger i

top.

Resultaterne i læsning er generelt rykket næsten

et år frem i forhold til tidligere. Også i de andre

Klasser ser resultaterne fine ud.

Næste skoleår er faglig læsning og forståelse i ekstra fokus. Mange klasser

er allerede i gang med arbejdet. På mellemtrinnet startede man i

indeværende skoleår med en ”tretrinsraket”, ud fra et

undervisningsmateriale, der dækker hele mellemtrinnet. Materialet har

fokus på faglig læsning, forskellige læsestrategier alt efter læsetekst og

formål, samt hvordan eleverne kommer ind bag teksten.

Også i indskolingen og overbygningen arbejdes der målrettet med disse

områder.

Også optimering af forståelsen af faglig læsning er i fuld gang. Alle fag har

deres særlige termer eller alternativ anvendelse af ord som eleverne måske

kender i forvejen – men i en anden betydning - fx er ”potens” i matematik

noget andet end betydningen ville være i naturfag, eller at ”slå op” har en

anden mening i håndarbejde, end i en skønlitterær teenageroman.

De fagspecifikke udtryk kan ind

imellem være svære at forstå.

Forståelsen og kendskabet til disse er

vigtige for at få det fulde udbytte af

undervisningen, og derfor er der øget

opmærksomhed på læsning og

sprogforståelse i alle fag.

Der arbejdes i øjeblikket med planer

om at holde en temaeftermiddag i

efteråret, med efterfølgende vejledning for alle lærere, omkring faglig

læsning og forståelse i alle fag.

13


Elevrådet

v./Hans Ejner Jensen, kontaktlærer i elevrådet

BindestregenAugustenborg skole

Hvert år fordeler Byrådet 1 million kroner til

skolerne i Sønderborg Kommune. Hvert år i

april får den politiske proces frit løb. Gennem

gode argumenter, tal og billeder er det

Elevbyrådet, der tager de endelige beslutninger

omkring, hvem der skal have hvor meget.

Den demokratiske proces foregår ude på skolerne, hvor elevrådene

indsamler ønsker fra deres kammerater. Disse ønsker prioriteres og samles i

en PowerPoint-fremstilling sammenholdt med bilag for udgifter.

Argumenterne for ønsker fremføres ved hver skoles præsentation i

Byrådssalen. Inden fremsendelse af ønsker skal både skoleledelsen og

skolebestyrelsen ved de enkelte skoler godkende projekterne.

Eleverne lærer om demokratiske processer - de får medbestemmelse, og de

får ejerskab. Sønderborg Kommune gør en forskel blandt de øvrige

kommuner ved at tilbyde dette enestående arrangement. Deltagelse i

processen giver bedre trivsel og bedre trivsel giver bedre læring

- og endelig passer eleverne bedre på de ting, de selv har været med til at

kæmpe for.

Augustenborg Skole har et velfungerende elevråd, der siden 2010 hvor

ordningen trådte i kraft, har formået at få andel i millionen. Af godkendte

projekter kan bl.a. nævnes drikkevandsautomaterne der nu står på gangene,

hvor eleverne kan få frisk og koldt vand. Og elev-skabene med lås, der står

på gangen i overbygningen, og alle er monteret med el-stik, hvor eleverne

kan oplade deres bærbare computer, iPod eller mobil, samt opbevare deres

bøger m.m.

Den seneste bevilling elvrådet har fået igennem, er 63.596 kr. til fjernelse af

buskene mellem mellemtrins- og overbygningens skolegård. Derefter skal

der lægges fliser og stilles borde op. De gamle og flotte birketræer bliver

selvfølgelig stående. Meningen er at stedet skal være en afskærmet og

hyggelig oase, hvor eleverne kan sidde uforstyrret sammen og arbejde eller

hygge sig. Mange elever er trætte af, at bolde fra hhv. fodbold og rundbold,

altid havner inde i tjørnebuskene og ikke er til at få fat i, - det skulle nu

snart være slut. 22 skoler deltog i kampen om at få en andel af millionen.

14


Lege- og skolepatrulje

v./Hanne Birch

Stående ses skolepatruljen, og siddende i hug ses legepatruljen.

Tak til årets legepatrulje

Legepatruljen består af en flok piger og drenge fra 6.årgang.

I alle frikvartererne går de ned i den lille skolegård, leger med børnene og

hjælper dem med at finde legekammerater.

Legepatruljen har som mål, at få børn til at bevæge sig mere i løbet af

skoledagen, gennem leg i frikvartererne. De ældre elever bliver uddannet til

legepatruljer på éndags-kurser. Tilbage på skolen er det legepatruljens

opgave at sætte gang i legen for de yngre skoleelever. Legepatruljen er på

den måde med til at skabe mere liv i skolegården - både fysisk og socialt!

Tak til skolepatruljen

BindestregenAugustenborg skole

Tak for skolepatruljens store indsats for at gøre

skolevejen trafiksikker for de mindre elever.

Elever fra 6., 7. og 8., årgang møder hver dag før andre

elever. Sommer, vinter og i al slags vejr står de hver

morgen klar til at hjælpe andre elever sikkert over

Kettingvej.

Den gode gamle skolepatruljetradition har fået nye

klæder. I december 2010 fik alle landets skolepatruljer

nye veste.

15


AUGUSTENBORG AUGUSTENBORG SKOLE

SKOLE

Kettingvej 1 a, 6440 Augustenborg

Tlf. 88 72 43 55

Fax 88 72 64 26

Skolens hjemmesideadresse:

http://www.augustenborgskole.dk/

Skolens e-mail adresse:

augustenborgskole@sonderborg.dk

Skolens kontor er åbent:

Mandag til torsdag kl. 7.45 – 15.15

Fredag kl. 7.45 – 14.15

Ferieplan for skoleåret 2012/13 for Augustenborg Skole

Ferie/fridage Fra Til

Sommerferie Lørdag d. 30. juni Tirsdag d. 14. august 2012

Efterårsferie Mandag d. 15. oktober Søndag d. 21. oktober 2012

Juleferie lørdag d. 22. december Onsdag d. 3. januar 2013

Vinterferie lørdag d. 9. februar Søndag d. 17. februar 2013

Påskeferie Lørdag d. 23. marts Mandag d. 1. april 2013

St. Bededagsferie Lørdag d. 27. april Mandag d. 29. april

Kristi himmelfartsferie Torsdag d. 9. maj Søndag d. 12. maj 2013

Pinseferie Lørdag d. 18. maj Mandag d. 20. maj 2013

Grundlovsdag Onsdag d. 5. juni 2013

- De nævnte dage inklusive -

BindestregenAugustenborg skole

16

More magazines by this user
Similar magazines