Memo-foredrag

dpu.dk

Memo-foredrag

Den kognitive muskel

At opbygge en god hukommelse er som at opbygge

stærke muskler – det kræver teknik, indsats og øvelse

Måder at øge hjernens duelighed:

Motion

Kultivere stimulerende interesser

Vær fleksibel

Vær organiseret / struktureret

”Don’t worry, be happy

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 2


Den kognitive muskel

At huske kræver:

Koncentration

Opmærksomhed

Fokus

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 3


Hukommelsesteknikker – hvorfor?

Vi husker bedst, det vi brænder for

At huske det ”mindre interessante” kan straks være

sværere

Hukommelse er uadskilleligt forbundet med

fremdragning (det ”at huske”)

Den største udløser for at huske er stærke associationer

/ forbindelser – især følelser

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 4


Hukommelsesteknikker

Mnemo-teknikker:

Rytmisering

Chunking

Akronymer

Visualisering

Memo-teknik

Tag notater

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 5


Rytmisering

Rim

Sange

Remser (f.eks. de tyske grammatiske remser)

Hukommelsens trojanske hest

Logiske seriefølger, bare det giver mening for én selv

(f.eks. farverækkefølgen i telefonkabler: BLÅ som himlen, GUL som

solen, GRØN som græsset, BRUN som jorden, GRÅ som hverdagen)

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 6


Chunking

Omorganisering eller gruppering af elementer

Meget anvendt ift. lange cifferkæder

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 7


Visualisering

Man kan støtte sig til visuelle figurer og farver

F.eks. pinkodehuskeren til Dankortet

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 8


Akronymer

Initialord, der er dannet af andre ords forbogstaver

Er lettest at huske, hvis bogstaverne danner et ord eller

en sætning

NATO (North Atlantic Treaty Organisation)

Laser (Light-Amplificatio-by-Stimulated-Emission-of-Radiation)

HOMES (Huron , Ontario, Michigan, Erie, Superior)

Gulag (Glavnoje Upravlenije Lagerej)

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 9


Memo-teknik

Memo er en systematisk teknik til at huske det, man gerne

vil huske, men måske har svært ved.

MEN hvorfor er lige netop denne teknik bedre?

Man lagrer den ønskede viden direkte i LTM

LTM er hos dyslektikere et meget stærkt våben.

Ved hjælp af hukommelsens grundpiller, Del og Hersk -

princippet og egne opstillede ruteplaner gemmer man

viden i langtidshukommelsen, så man kan huske stoffet til

eksamen, men ikke har glemt det en uge efter.

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 10


De fire grundpiller i Memo

Observation

Association

Visualisering

Stadfæstelse – lagerpladser / ruteplaner

Disse fire elementer er altafgørende for hukommelsen

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 11


Observation

”Al viden udspringer fra vores sanser ” (Leonardo da Vinci)

Chancen for at huske er større, hvis du er opmærksom

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 12


Association

Ofte er det ikke nok at observere, man skal også have et

system at organisere sin viden efter

For at huske abstrakte ting er det nødvendigt at lave

associationer

Association : en forbindelse mellem to eller flere tanker

eller sanseindtryk, sådan at det ene let fremkalder det

andet

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 13


Visualisering

At visualisere = at se noget for sig

Livlige billeder øget sandsynlighed for at huske den

ønskede information

Visualisér i stedet for blot at tænke

Hukommelsens vigtigste element sammen med

stadfæstelse

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 14


Stadfæstelse

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Det er sådan set ligegyldigt hvordan du husker

information

Det vigtige er, hvor og hvordan du lagrer det

Du har den viden, du skal bruge, et eller andet sted i

hovedet. MEN hvor skal du lede efter den?

Rutepladser og lagerpladser

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 15


Ruteplaner

En form for stadfæstelse

Brugt af både grækerne og romerne i antikken, men

virker til at være blevet glemt…

Kendte lagerpladser i LTM

Et utal af ruter

Gode til info i rækkefølge – hvis der ikke er en given

følge, så bestem dig for en!

Variation (ikke lineære)

Romerske rum v. større mængder info

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 16


Ruteplaner

Metoden:

Forestil dig en rute, du kender i forvejen

Definér nogle punkter (stoppesteder) undervejs på ruten

Hold styr på ruten ved at skrive den ned

Punkterne skal sidenhen fungerer som lagringssted for viden

Hav gerne lagerpladserne på plads inden du begynder bedre flow

Gode lagerpladser sikrer ofte god genkaldelse

Undgå ruter, hvor der kun er en lille variation

Behov for lange ruter – overvej ”romerske rum”

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 17


Effektiv memorering

”Listen carefully, I shall say this only once”

Fokus lige fra starten

Repetition

Almindelig

Mental

Nytteløs

Koncentration

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 18


Del og hersk - princippet

Del den forestående opgaver op i mindre bidder

bedre flow

At studere med Memo:

Lære og memorere

Repetere

Eksamen

Det er lettest at studer, hvis processen er delt op

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 19


Del og hersk - princippet

Lære

Lave nøgleord

Lave associationer (hvis nøgleordene ikke er visuelle)

Memorere

Repetere

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 20


At lære

En nødvendighed! Ingen omvej

Det er denne del af ”del og hersk”, der tager længst tid

Ingen kan huske alt, hvad der bliver sagt i

undervisningen fyldige notater (oftest pensum i

koncentreret form)

Notater kan danne basis for nøgleord

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 21


At lave nøgleord

Skal minde dig om det, du ved

Fungerer som skelet (den viden, de minder dig om,

fungerer som kød)

Unødvendigt at lave nøgleord om ting, du ved i

forvejen

Bliver ofte mere præcise og lettere at huske, hvis du

selv definerer dem

Kan volde problemer

List dem op

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 22


At lave associationer

Gør nøgleordene så visuelle som muligt

Den krævende del af teknikken, men måske også den

sjoveste

Memoreringen går nemmere, når du har udtænkt

associationerne i forvejen

Brug gerne den første association, du kommer i tanke om

Brug ikke overdetaljerede associationer

List dem op allerede her får man en bedre viden /

hukommelse overblik + memoreringen vil gå hurtigere

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 23


At memorere

Sker én gang

Under denne proces er det bedst ikke at se på papiret

med ruteplanen – du vil automatisk tænke mere

visuelt

Det er sværere at visualisere, hvis du bliver påtvunget

formatet på det, du skal se for dig

Fordelen ved visuel memorering er netop, at du laver

dine egne billeder på dine egne lagerpladser

Dvæl ikke for meget ved hvert punkt – hold flowet

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 24


At repetere

Gentagelse af fase 1 ”at lære”

Når du skal huske meget, er det nødvendigt at repetere

Når du repeterer associationerne før eksamen, gøres det

bedst ved at kigge på listerne igen – tilføj evt. flere detaljer

for at sikre bedre genkaldelse

Repetition før eksamen handler ikke kun om fejlfrit

genkald, men også om at repetere den første fase: at lære

Memorering finder kun sted én gang, resten er repetition

Hver gang du repeterer associationerne, går det hurtigere

Hold et jævnt tempo under repetitionen

Baglæns repetition fungerer også fint

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul,

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 25


Tag notater

Nedskrivning tvinger dig til at fokusere din

opmærksomhed

Nedskrivning kan fungere som back up, hvis

hukommelsen svigter

Huskesedler kan virke både fremad og bagud i tid

En undersøgelse blandt eksperter i hukommelse viste,

at netop notattagning var deres foretrukne teknik for

ikke at glemme

Nedskrivning frigør ressourcer til at kunne

koncentrere sig om andre ting

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 26


Øvelse

Lav en ruteplan med 10 punkter

Visualiser ruten for dig, mens du ”går den igennem”

Læg den nævnte association ind på det relevante

punkt på ruten Memorering

Repetér associationerne ved at gennemgå ruten

03-03-2011

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 27


03-03-2011

Badekar

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 28


03-03-2011

Ballon

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 29


03-03-2011

Litermål

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 30


03-03-2011

Bær

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 31


03-03-2011

Bor(d)

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 32


03-03-2011

Karbonade

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 33


03-03-2011

Dynamit

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 34


03-03-2011

Okse

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 35


03-03-2011

Tandpasta

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 36


03-03-2011

Neonskilt

Maria Luise Præst Skyum Juul

Lektiolog & cand. mag.

Rådgivnings- og støttecentret, DPU, AU 37

More magazines by this user
Similar magazines