28.07.2013 Views

Spørgsmål til regelprøve - Dansk Golf Union

Spørgsmål til regelprøve - Dansk Golf Union

Spørgsmål til regelprøve - Dansk Golf Union

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Spørgsmål</strong> <strong>til</strong> <strong>regelprøve</strong><br />

Afkryds det/de rigtige svar af. Der kan godt være flere rigtige svar. Det er <strong>til</strong>ladt at søge<br />

hjælp i ”<strong>Golf</strong>reglerne 2012” og andre bøger.<br />

Husk, at der kan være flere rigtige svar på prøvens spørgsmål.<br />

Rigtig god fornøjelse med <strong>regelprøve</strong>n.<br />

1.<br />

Solen skinner, og du og dine to venner, Anne og Martin, er klar <strong>til</strong> en super dag på golfbanen.<br />

Hvor mange køller må I hver max. have med i jeres bag?<br />

2.<br />

13<br />

14<br />

15<br />

Du og dine to venner er nu klar <strong>til</strong> at begive jer mod 1. hul. Hvem skal egentlig slå ud først?<br />

3.<br />

Det skal Martin, da han har det laveste handicap<br />

Det skal du, fordi du vandt den lodtrækning I foretog jer på driving rangen<br />

Damernes først - derfor slår Anne ud først<br />

Det er din tur <strong>til</strong> at slå ud. Du vælger din driver og indtager teestedet på 1. hul. Men hvorfra<br />

må du slå din bold?<br />

4.<br />

Du må slå din bold fra hele det klippede område<br />

Du må slå din bold maks. 2 køllelængder bagud fra markeringerne på teestedet<br />

Du må slå din bold maks. 4 køllelængder bagud fra markeringerne på teestedet<br />

Du er nu klar <strong>til</strong> at slå dit første slag. Men dine to venner småsnakker og leder efter den helt<br />

rigtige golfbold i deres bag. Hvordan skal vennerne opføre sig ved teestedet?<br />

De skal holde god afstand <strong>til</strong> dig, når du skal <strong>til</strong> at slå ud<br />

De skal være s<strong>til</strong>le og forholde sig i ro<br />

De skal opholde sig bagved dig


5.<br />

Du rammer bolden med din driver, og bolden lander perfekt på fairway 200 meter ude. Du<br />

nærmer dig bolden, og kan se at din bold ligger i en vandpyt, som er der, fordi det regnede i<br />

morges. Hvad kan du gøre?<br />

6.<br />

Du må spille bolden, hvor den ligger og håbe på et super slag, så du kommer på green<br />

Du kan vælge at droppe bolden uden for vandpytten - uden straf<br />

Du skal gå <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> teestedet og slå et nyt slag<br />

Du rammer bolden perfekt, og du ligger nu på green. Du putter og opdager, at de to venner<br />

ikke har fjernet flaget fra hullet. Dit putt ryger i. Tæller det?<br />

7.<br />

Ja, det tæller men det koster to staffeslag - dog er hullet færdigspillet<br />

Ja, det tæller. Ingen straffeslag og bare videre <strong>til</strong> næste hul<br />

Nej, det tæller ikke. Men fjern flaget, genplacer bolden og putt færdig<br />

På næste hul er du uheldig at lande i fairwaybunkeren. Du vælger et 7-jern, da bolden har et<br />

fornuftigt leje. Du tager ops<strong>til</strong>ling og kommer <strong>til</strong> at røre bunden af bunkeren med dit jern. Må<br />

du det?<br />

8.<br />

Nej, du må ikke “grounde”, som det også kaldes. Det koster dig to straffeslag<br />

Ja, dit jern må gerne “grounde” sandet i bunkeren<br />

Ja, dit jern må gerne “grounde”, men kun i dit prøvesving<br />

Du kommer endelig ud af bunkeren, det har dog taget lidt tid. I mellemtiden er der en to-bold,<br />

som har indhentet jer, bestående af to af klubbens lavhandicappere. Hvad skal I gøre?<br />

9.<br />

Vi vælger at lukke igennem, da vi kan se, at de har et hurtigere tempo end vores tre-bold<br />

Vi lukker ikke igennem. De tager ikke skade af at vente lidt. Vi betaler det samme i kontingent<br />

Vi vælger ikke at lukke igennem med det samme. I stedet venter vi <strong>til</strong> næste teested<br />

Din bold er, efter et super indspil, landet på green. Men din bold har efterladt et kraftigt<br />

nedslagsmærke. Hvad skal du gøre nu?<br />

Mærket er i din puttelinje, derfor må mærket rettes op, inden du putter<br />

Mærket skal ikke rettes op. Greenkeeperen har en maskine, der sørger for at rette den slags<br />

Du må selv bestemme, om du retter sit nedslagsmærke op før eller efter, du putter


10.<br />

I er klar <strong>til</strong> at slå ud på 4. hul, og du kan se, at der står tre andre spillere midt på fairway.<br />

Hvad gør I?<br />

11.<br />

Råber <strong>til</strong> dem, at de skal gå <strong>til</strong> side, så du kan slå<br />

Du slår ud, efter du har ventet et minut<br />

Du slår først ud, når du er helt sikker på, at du ikke kan nå dem<br />

Du ligger igen fornuftigt midt på fairway, men din bold har puttet sig i en lille stak blade. Hvad<br />

gør du nu?<br />

12.<br />

Du løfter forsigtigt bladene væk, da løse blade og grene må fjernes uden straf<br />

Da man ikke må fjerne løse blade og grene, er du nødt <strong>til</strong> at spille bolden, som den ligger<br />

Du kan vælge at droppe bolden to køllelængder <strong>til</strong>bage uden straf<br />

Du er klar <strong>til</strong> at ramme green. Lige efter du har slået dit slag, ser du to greenkeepere gå nær<br />

green. Hvad gør du?<br />

13.<br />

Du skynder dig at råbe “Fore”, som er golfens advarselsråb<br />

Du krydser fingre og håber på det bedste<br />

Du tager baggen på nakken og løber mod parkeringspladsen<br />

I er nået <strong>til</strong> 7. hul, som er et par 3-hul på 123 meter. Efter et godt slag og et putt indkasserer<br />

du en flot birdie, som du ikke kan vente med at få på scorekortet. Men hvornår skal du notere<br />

din score ifølge god etikette?<br />

14.<br />

Du noterer dig din score lige efter din putt, så du ikke glemmer scoren<br />

Du skynder dig videre noterer scoren på vej <strong>til</strong> næste teested<br />

Du noterer din score på næste teested, mens dine venner slår ud<br />

Du er klar <strong>til</strong> det sidste putt på 7. hul, og du kan virkelig fornemme, at der er mange på<br />

golfbanen. Da I skal putte, lægger du mærke <strong>til</strong>, at din ven Anne har placeret sin bag tæt på<br />

det sted, hvor hun skal putte. Hvor skal bag’en placeres ifølge god etikette?<br />

Anne har s<strong>til</strong>let sin bag korrekt. Bag’en skal placeres tæt på det sted, hvor man putter fra<br />

Anne har s<strong>til</strong>let sin bag forkert. Bag’en skal placeres tæt på det sted, hvorfra man skal gå videre<br />

<strong>til</strong> næste hul<br />

Anne tager fejl, da bag’en skal placeres bag green


15.<br />

Klokken er efterhånden blevet 15.00, og der er ved at være pres på banen. På 9. hul kommer<br />

I <strong>til</strong> at vente et par minutter, inden I kan slå ud. Da der er fri bane, er det din ven Martin, som<br />

skal slå ud. Han begynder sin ops<strong>til</strong>lingsrutine, og efter syv prøvesving er han endelig klar <strong>til</strong><br />

at slå. Men hvad er god etikette i forhold <strong>til</strong> ens tur og ops<strong>til</strong>ling?<br />

16.<br />

Martin skal være klar <strong>til</strong> slå, når det er hans tur. Syv prøvesving er i overkanten<br />

Det handler om at tage sig ekstra god tid, så man føler sig klar<br />

Martin skal tage hensyn <strong>til</strong> andre på banen. Derfor skal han spille i et godt tempo<br />

I er begyndt på de sidste ni huller, og du har slået din bold i skoven. I leder alle, men bolden<br />

er ikke <strong>til</strong> at finde. Er bolden nu tabt?<br />

17.<br />

Hvis der er gået mere end 5 minutter, så er bolden tabt<br />

I har ledt efter bolden i to minutter, og du vil videre, og fortæller dine venner, at du opgiver<br />

bolden og erklærer den tabt<br />

Bolden er først tabt, når hullet er spillet færdigt<br />

Din lille tur i skoven er glemt, og du er klar <strong>til</strong> at slå ud på næste hul. Dit drive lander<br />

desværre i banens meget høje og uregerlige rough, og endvidere er du og dine medspillere<br />

ikke helt sikre på, hvor den landede. Du vælger derfor at spille en provisorisk bold, som <strong>til</strong><br />

gengæld lander flot på fairway. Da du kommer frem, finder du din bold, dog kan du se, at den<br />

ligger dårligt. Hvad gør du nu?<br />

18.<br />

Du spiller videre med den provisoriske bold, da den oprindelige bold ligger dårligt<br />

Du skal spille den oprindelige bold, også selv om den har et dårligt leje<br />

Du spiller den provisoriske bold, da den oprindelige bold ligger dårligt - dog skal du huske at<br />

notere to straffeslag<br />

Din ven Martin har lavet et perfekt indspil på green fra 70 meter. Men i forbindelse med hans<br />

slag tog han en stor tørv med op. Martin mener, at tørv ikke skal lægges på plads, fordi<br />

græsset på fairway vokser så hurtigt. Men hvad er fakta i denne situation?<br />

Opslået tørv skal altid lægges på plads og trædes lidt ned i det oprindelige hul<br />

Opslået tørv skal ikke lægges på plads, da det er en del af banens udfordring<br />

Opslået tørv skal kun lægges på plads, når man spiller turneringer


19.<br />

Dit slag er landet på en lille grusvej, som grænser op <strong>til</strong> 15. hul. Hvad er dine muligheder?<br />

20.<br />

Asfalterede veje og grusstier er begge forhindringer, som giver dig mulighed for at droppe<br />

bolden en køllelængde fra det sted, som ikke er på forhindringen, men heller ikke er tættere på<br />

hullet<br />

Du må spille bolden, som den ligger<br />

Når bolden lander på veje og stier, så betyder det også, at bolden er “out of bounds”<br />

Martin er ved at være klar <strong>til</strong> sit andet slag fra fairway, da I pludselig hører nogle råbe “FORE”,<br />

hvad skal I gøre?<br />

21.<br />

I vender jer om for at se, hvem der råber og håber på, at I kan få øje på den vildfarne bold<br />

I sætter jer ned på hug og holder armene over hovedet<br />

I spiller videre, da I fornemmer, at “kaldet” ikke var rettet mod jer<br />

Dit slag fra fairway er blevet noget skævt, og din bold ligger på den green på det hul, som er<br />

parallelt med det hul, I spiller. Hvad gør du nu?<br />

22.<br />

Spiller bolden, som den ligger på green<br />

Dropper med et straffeslag en bold uden for green<br />

Dropper uden straf en bold uden for green<br />

Du har taget ops<strong>til</strong>ling på teestedet på 16. hul, hvor der er en sø, markeret med gule pæle i<br />

venstre side af banen. Du slår dit slag, men du kan se, at bolden har retning mod søen. Dog<br />

kan du ikke på grund af nogle buske fastslå endeligt, om bolden er røget i søen. Hvad gør du<br />

nu?<br />

23.<br />

Du vælger at slå en provisorisk bold, som du kan spille, hvis du ikke kan finde den oprindelige<br />

bold<br />

Du går mod søen, hvor du håber på at finde din bold. Hvis du ikke finder din bold, vælger du at<br />

droppe en ny bold et sted, som ligger to køllelængder fra søen, men ikke er tættere på hullet<br />

Da du kommer frem, kan du se, din bold ligger i vandet. Du dropper med et straffeslag en bold<br />

på linjen fra flaget gennem krydsningspunktet <strong>til</strong> vandhazarden, og så langt <strong>til</strong>bage du ønsker<br />

På vej <strong>til</strong> næste hul kommer I forbi et område, der er markeret med blå pæle. Der er stor<br />

uenighed mellem dig og Martin om, hvad pælene betyder. Men hvad skal du egentlig gøre, hvis<br />

din bold rammer inden for området med de blå pæle?<br />

Du skal droppe ud af området med et straffeslag<br />

Du skal droppe ud af området uden straffeslag<br />

Du kan spille bolden, som den ligger eller droppe ud af området uden straffeslag


24.<br />

I kommer tættere på pælene og kan nu se, at de blå pæle har en sort top. Hvad skal du gøre,<br />

hvis du rammer inden for markeringen?<br />

25.<br />

Du skal droppe ud af området med et straffeslag<br />

Du skal droppe ud af området med to straffeslag<br />

Du skal droppe ud af området uden straffeslag<br />

Du har fra teestedet på 17. hul slået din bold ned i en vandhazard, der er markeret med røde<br />

pæle. Du kan se bolden på bunden af vandhazarden, men kan ikke spille den.<br />

Hvilke muligheder har du nu?<br />

26.<br />

Du kan droppe en bold uden straf uden for vandhazarden<br />

Du kan med et straffeslag droppe en bold på linjen fra flaget gennem krydsningspunktet <strong>til</strong><br />

vandhazarden og så langt <strong>til</strong>bage, du ønsker<br />

Du kan med et straffeslag droppe en bold inden for to køllelængder fra krydsningspunktet <strong>til</strong><br />

vandhazarden<br />

18. hul er et langt par 5-hul, hvor du skal have driveren frem. Der er frit udsyn de første 300<br />

meter frem, dog er der hvide pæle i højre side. Men hvad betyder de hvide pæle?<br />

27.<br />

Hvide pæle betyder “out of bounds”, og derfor er din bold tabt, hvis den lander uden for de<br />

hvide pæle. Du skal derfor slå en ny bold fra det sted, hvor du slog slaget, der resulterede i at<br />

bolden røg ud<br />

Hvide pæle betyder, at der kan være mulighed for små vandhuller, så vær opmærksom, når du<br />

leder efter bolden<br />

Hvide pæle betyder “out of bounds”, dog kan du frit droppe bolden der, hvor bolden røg ud,<br />

uden det koster dig et straffeslag<br />

Det bliver tordenvejr, da I står på 18. teested. Anne har lyst <strong>til</strong> at stoppe runden og gå mod<br />

klubhuset. Martin er mest inds<strong>til</strong>let på at spille hullet færdigt. Hvad gør i i denne situation<br />

Alle skal være enige om at stoppe<br />

Det er op <strong>til</strong> Anne, om hun har lyst <strong>til</strong> at spille det sidste hul<br />

I spiller færdigt, da I kun mangler et hul

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!