Dialog - Dansk-Tjekkisk Forening

dansk.tjekkisk.dk

Dialog - Dansk-Tjekkisk Forening

Dialog

Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

Dansk Tjekkisk Forening

Nr. 3 Juli 2009 - 17. Årgang


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

Bestyrelsen

Jana Vlkova

Formand

Pilehusene 36

2600 Glostrup

Tlf. 43 45 92 70

jana@trifid.dk

Alex Rudbech

Næstformand

Jernvænget 11

3300 Frederiksværk

Tlf. 28 15 22 79

rudbechalex@qmail.com

Zuzana Knudsen

Kasserer

Hyrdeengen 233

2625 Vallensbæk

Tlf. 43 64 85 15

Mobil. 24 82 39 55

Knudsen_zuzana@hotmail.com

Vera Rames

Sekretær

Herlevgårdsvej 17B

2730 Herlev

Tlf. 44 84 28 80

verar@webspeed.dk

Johnny Klitgaard-Nielsen

Redaktør

Mølndalsvej 10

9400 Nørresundby

Tlf. 22 79 92 05

dtf@klitgaard-nielsen.dk

Karsten Jørgensen

Suppleant

Erantisvej 9

3660 Stenløse

Tlf. 48 18 42 63

9ba@webspeed.dk

Marie Peterslund

Suppleant

Opnæsgård 79 2.th.

2970 Hørsholm

Tlf. 32 15 51 17

majka_peterslund@hotmail.com

Indhold i dette nummer:

Side 3 - Farmakologi for

udenlandske studerende

Side 4 - Tjekkisk Café stemning

Side 5 - Filmaften Sir Nicholas

Winston i Cinemateket

Side 6 - Udstilling af Tjekkiske

glaskunstnere

Side 7 - Koncerten af

Stamic Kvartetten

- 2 Orgelkoncerter af

Pavel Kohout

Side 8 - Dansk-Tjekkisk Forening

på tur til Sporvejs Museet -

Skjoldenæsholm

Side 10 - Ud at vandre ad

de mærkede stier

Side 14 - H.C.Andersen på cykeltur

Sidste afsnit..

Dansk-Tjekkisk Dialog

Udgiver: Dansk Tjekkisk Forening - ISSN 1902-7702

Oplag: 400 eksemplarer - Udkommer 4 gange årligt

Deadlines for indlæg i Dialog, 15. marts, 15. juni, 15. september, 15. december

Layout: Johnny Klitgaard-Nielsen

Sats og Tryk: Lasertryk.DK, Århus

Redaktion: Bestyrelsen - Annoncering: Kontakt kassereren

Foreningens girokonto: 2 141 612

Omslagsfoto: Johnny Klitgaard-Nielsen

Forside:

Balonopstigning på en

mark i nærheden af Slottet

Konepiste.

Foto: Johnny Klitgaard-

.Nielsen

Foreningens hjemmeside: http://www.dansk-tjekkisk.dk

Kommende aktiviteter:

22. august 2009 - Lørdag

Sommertur til Nyborg Slot

31. oktober 2009 - Lørdag

Efterårsarrangement

5. december 2009 - Lørdag

Nikolaus Fest

Bagside:

Fra det lille idylliske fiskerleje,

Stinesminde i

Mariager fjord.

Foto: Johnny Klitgaard-

Nielsen

2


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

Den Tjekkiske Ambassade informerer.

Nabídka studijního programu Farmacie pro studenty ze zahraničí

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno nabízí pětiletý magisterský studijní program Farmacie

v angličtině od akademického roku 2009/10, tj. od 1. září 2009. Program je určen studentům ze zahraničí.

Základní informace o programu: http://faf.vfu.cz/index.html?lang=en

Kontakt:

Mgr. Dalibor Levíček

tajemník fakulty

Farmaceutická fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Česká republika

Tel.: +420-602 117 094

Fax: +420-541 219 751

Offer of a five-year Master Study Program "Pharmacy" for foreign students

An accredited five-year English Master Study Program "Pharmacy" will be opened at the Faculty of Pharmacy of the

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno beginning with the academic year 2009/10, i.e. starting

on 1 September, 2009. Students from all countries are welcome.

Basic information can be found here: http://faf.vfu.cz/index.html?lang=en

Contact:

Mgr. Dalibor Levíček

Foreign Relations Coordinator

Faculty of Pharmacy

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno

Czech Republic

Tel.: +420-602 117 094

Fax: +420-541 219 751

Tilbud af 5-årig kandidatstudieprogram "Farmakologi" for udenlandske studerende

Det Farmaceutiske Fakultet på Det Veterinære og Farmaceutiske Universitet i Brno (Tjekkiet), tilbyder et akkrediteret 5årigt

kandidatstudieprogram "Farmakologi" på engelsk begyndende med akademiske år 2009/2010, dvs. med startdato

den 1. september 2009. Studerende fra alle lande er velkomne.

Grundinformation findes på: http://faf.vfu.cz/index.html?lang=en

Kontakt:

Mgr. Dalibor Levíček

International koordinator

Det Farmaceutiske Fakultet

Det Veterinære og Farmaceutiske Universitet i Brno

Tjekkiet

Tlf.: +420-602 117 094

Fax: +420-541 219 751

3


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

TJEKKISK CAFESTEMNING I REES BAGHUS I BALLERUP

Af Vera Rames

Venskabsforeningen i Ballerup-

Prag 10 holdt cafestemning søndag

den 29. marts.

Og vi var med til en afslappende

og underholdende eftermiddag

med lækre hjemmebagte kager,

god kaffe og levende musik med

tjekkiske indslag, spillet med Monika

Malmquists Trio Ismena.

Monika spillede på violin, Christina

Raft klaver og Ida Nørholm

Cello.

Den tjekkiske ambassadør Zdeněk

Lyčka fortalte på dansk fra hans

unge dage om sin deltagelse i

Fløjsrevolutionen i Prag 1989.

4


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

Filmaften i anledning af

Sir Nicholas Wintons 100-års fødselsdag

"The Power of Good" - et gribende

drama om en ung engelsk børsmægler,

der reddede 669 tjekkisk-jødiske

børn fra de tyske koncentrationslejre,

blev vist i Det Danske Filminstitut -

Cinemateket, den 11. juni 2009 kl.

19.15. Instruktøren Matej Mináč var

til stede og sammen med den israelske

ambassadør Arthur Avnon, den

britiske ambassadør Nicholas Archer

og den tjekkiske ambassadør Zdeněk

Lyčka, diskuterede med publikum

efter filmen. Journalister, repræsentanter

fra dansk kulturliv samt herboende

tjekker, i alt ca. 150 deltagere,

var til stede. Den Tjekkiske Ambassade

tilbød et glas tjekkisk øl efter

debatten.

Fra den 13. marts til den 2. august

1939 organiserede den dengang 29årige

Nicholas Winton otte transporter,

der bragte børn fra Prag til nye

hjem i Storbritannien. I et halvt år-

Nicholas Winton sammen med instruktøren

Matej Mináč (til venstre)

hundrede kendte ingen til Wintons

modige og beslutsomme redningsaktion.

Den kom kun for dagens lys,

fordi Wintons danske kone i 1988

fandt en scrapbog med børnenes navne

og fotografier. Den bevægende

film bringer interviews med nogle af

de jødiske børn, der nu er voksne, og

naturligvis med Nicholas Winton,

som fyldte 100 år den 19. maj 2009

og er udråbt til nationalhelt i både

Tjekkiet og England. Dokumentarfilmen

"The Power of Good" af instruktøren

Matej Mináč, som også har lavet

spillefilmen "All My Loved

Ones" (1999), modtog en Emmy for

bedste tv-dokumentar i 2002.

Instruktøren Matej Mináč (i midten)

sammen med Simon Hayman, sønnen

for et af de såkaldte "Wintons" børn

(til venstre) og ambassadøren Zdeněk

Lyčka (til højre)

5


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

Udstillinger af tjekkiske fotografer og glaskunstnere

I Danmark findes der i øjeblikket to

omfattende udstillinger i forbindelse

med Det Tjekkiske Formandskab i

Rådet for den Europæiske Union (i

det flg.: CZ PRES). Udstillingen af

tjekkiske fotografer, som dokumenterer

væsentlige historiske begivenheder

i Tjekkoslovakiet i perioden 1968

- 1989, blev åbnet på Det Kongelige

Bibliotek i København den 30. april

2009. Udstillingen af værker fra 25

tjekkiske glaskunstnere blev åbnet på

Glasmuseet i Ebeltoft i Jylland den 2.

maj 2009.

Fotoudstillingen med det symbolske

navn 68/89 blev åbnet af den danske

undervisningsminister Bertel Haarder

i Det Kongelige Bibliotek - Den Sorte

Diamant - i København den 30. april

2009 under tilstedeværelse af den

danske integrationsminister Birthe

Rønn Hornbech, knap 30 ambassadø-

rer samt omkring 100 af andre gæster.

Udstillingen af kuratoren Dana

Kyndrová består af 60 fotografier af

prominente tjekkiske fotografer, som

dokumenterer væsentlige historiske

begivenheder i Tjekkoslovakiet i perioden

1968 - 1989, f. eks. Dagmar

Hochová, Pavel Štecha, Vladimír

Lammer, Libuše Kyndrová, Luboš

Kotek, Jan Šilpoch og mange andre.

Fotografierne viser scener fra Warszawa-pagtens

besættelse af Tjekkoslovakiet

i august 1968, dokumenterer

selvafbrændingen af Jan Palach og

Jan Zajíc i protest mod det kommunistiske

regime i 1969, og de viser udviklingen

i årene 1988 - 1989, hvor

den stigende utilfredshed hos befolkningen

og de følgende demonstrationer

førte til det kommunistiske regimes

kollaps ved den såkaldte

"Fløjlsrevolution" i 1989. Udstillingen

varer indtil den 27. juni 2009.

Fra åbningen af udstillingen 68/89 (fra højre): Det Kongelige Biblioteks direktør

Erland Kolding Nielsen, den tjekkiske ambassadør i Danmark Zdeněk

Lyčka, den danske undervisningsminister Bertel Haarder. Foto: Hasse Ferrold

Kuratøren Pavla Drdácká-Rossini

viser glasudstillingen

I Glasmuseet Ebeltoft i Jylland blev

en udstillingen med navnet "Crossing

Borders - tjekkisk glaskunst, skulptur

og maleri" åbnet den 2. maj 2009.

Udstillingskurator er Pavla Drdácká-

Rossini.

På udstillingen præsenteres 25 tjekkiske

glaskunstnere fra flere generationer,

også de mest erfarne, som i efterkrigstiden

bidrog væsentligt til tjekkisk

glaskunsts internationale succes,

f. eks. Jaroslava Brychtová og hendes

afdøde mand og kunstpartner, glaskunstklassikeren

Stanislav Libenský,

samt Vladimír Kopecký, der tilhører

de mest betydende af de udstillende

kunstnere. Desuden vises der værker

af Václav Cígler, Jan Ambrůz, Bohumil

Eliáš, Jan Exnar, Milan Handl,

Martin Hlubuček, Klára Horáčková,

Marian Karel, Ivan Mareš, Alena

Matějková, Jaroslav Matouš, Anna

Matoušková, Stanislav Müller, Jiří

Neková?, Jaroslav Róna, Jaromír

Rybák, Gizela Šabóková, Lada Semecká,

Petr Stanický, Dana Vachtová,

Marian Volráb, Dana

Zámečníková og Jiřina Žertová.

Udstillingens navn, Crossing Borders,

hentyder til den enkelte kunstners

trang til at bryde grænserne for

de strengt definerede genrer og for

den kunstneriske tankegang som helhed.

Udstillingen varer indtil den 20.

september 2009.

6


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

Koncerten af Stamic Kvartetten

I anledning af Europadagen samt 5års-jubilæet

for den største udvidelse

af den Europæiske Union blev en

koncert af det enestående tjekkisk

ensemble, Stamic Kvartetten, afholdt

i Dronningesalen på Det Kongelige

Bibliotek den 13. maj 2009.

Publikum. Foto: Hasse Ferrold

Koncerten blev arrangeret af den

Tjekkiske Republiks Ambassade i

København og Europakommissionens

Repræsentation i København i samar-

bejde med Det Kongelige Bibliotek.

Det Kongelige Biblioteks direktør

Erland Kolding Nielsen, chefen for

Europakommissionens repræsentation

i Danmark Jan Høst Schmidt og

den tjekkiske ambassadør Zdeněk

Lyčka holdte velkomsttaler. Direktør

Stamic Kvartetten (fra venstre): Jindřich Pazdera, Josef Kekula, Jan Pěruška,

Petr Hejný

Nielsen kaldte de kulturbegivenheder,

som har fundet sted på Det Kongelige

Bibliotek i den seneste tid, for "Prags

Forår på Det Kongelige Bibliotek".

Stamic Kvartetten, bestående af

Jindřich Pazdera (violin), Josef Kekula

(violin), Jan Pěruška (bratsch) a

Petr Hejný (cello), præsenterede stykker

af de tjekkiske komponister Antonín

Dvořák, Bohuslav Martinů og

Bedřich Smetana og den danske komponist

Carl Nielsen. Diplomater, herboende

tjekker, bl.a. studerende, samt

en række danske kulturpersonligheder

var til stede til koncerten, som blev

afsluttet med en reception.

To orgelkoncerter af den

tjekkiske organist

Pavel Kohout i Danmark

Den Tjekkiske Ambassade inviterer til

to koncerter af den enestående tjekkisk

organist Pavel Kohout. Den første

koncert vil finde sted i Ålborg

Domkirke den 15. juli 2009 kl. 19.30.

Den 17. juli 2009 kl. 20.00 vil organisten

spille på det prægtige barokorgel

fra 1724 i Garnisonskirken i København.

Organisten Pavel Kohout, Aalborg

Domkirke, Garnisonskirken i København

Pavel Kohout, som har modtaget førstepræmier

i en række internationale

orgelkonkurrencer, tilhører til prominente

tjekkiske organister af den yngre

generation. Hans omfattende koncertvirksomhed

har bragt ham til de

fleste europæiske byer, samt til Australien,

Japan, Israel, Kina, Singapore

eller USA. Han deltager i de berømte

tjekkiske musikfestivaler for klassisk

musik og samarbejder med tjekkiske

radiokanaler. Under koncerterne vil

Pavel Kohout præsentere værker af A.

Vivaldi, J.S. Bach, J. Haydn, L. van

Beethoven og P. Eben samt sine egne

orgelimprovisationer. Der er gratis

adgang til begge koncerter.

Yderligere information findes på:

http://www.aalborgdomkirke.dk/,

http://www.garnisonskirken.dk/

7


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

Dansk-Tjekkisk Forening

på tur til Sporvejs Museet - Skjoldenæsholm

En række stemningsbilleder.

8


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

9


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

Man skal ikke fjerne sig særlig langt fra Prags hyggelige værtshuse og ølstuer, før man får øje på dem på træstammer,

stakitter eller mure - de karakteristiske turistiske mærker, som markerer et net af vandrestier på kryds og tværs af hele

Tjekkiet og Slovakiet. Men hvem står egentlig for dette sindrige system, hvor gammelt er det og hvordan virker det?

Mere end 40.000 km markeret vandring

Mærkningen af turistruter i Tjekkiet varetages af Den Tjekkiske Turistklub (Klub ceskych turistu, forkortet KCT). Klubben

blev grundlagt af en gruppe friluftsentusiaster i 1888 og allerede året efter gennemførte medlemmerne markering af

den første vandrerute i Prags omegn. Antallet af markerede ruter steg hurtigt, i 1912 blev den første lange vandrerute

markeret fra Prag til Sumava (Böhmerwald) og i 1920 var der i det daværende Tjekkoslovakiet 25.000 km markerede

stier. I dag findes der i Tjekkiet mere end 40.000 km markerede vandreruter og KCT´s skare af næsten 1.400 frivillige

markeringsmænd og -kvinder deltager også i planlægningen og markeringen af ruter for skiløbere og cyklister, siden

2005 også for ryttere.

Europas bedste

Ud at vandre ad de mærkede stier

Karel Müller

Det tjekkiske net af stier og måden de er markeret på anses for at være Europas bedste. Systemet er enkelt og entydigt.

Mærkerne består af tre vandrette striber - den øverste og den nederste, som danner baggrunden, er hvid for vandreruter,

gul for cykelstier og orange for langrendsspor. Striben i midten er

" rød ved vigtige og lange hovedstræk eller ruter over toppene i en bjergkæde,

" blå ved vigtige ruter,

" grøn ved lokale ruter,

" gul ved kortere forbindelser og genveje

Mærkerne er 10 x 10 cm store og placeret så de er nemme at se i vandrerens retning. Hvis vejen/stien slår et knæk eller

munder ud i en anden vej, er mærket forsynet med en pil. Der, hvor vejene/stierne krydser hinanden, er der anbragt en

orienteringstavle med information om stedet, ofte angivelse af meter over havet, samt retningstavler for de enkelte stier

med angivelsen af afstand til de nærmeste mål. Særligt udformede mærker i rutens farve kan vise en kort afstikker til

f.eks. en ruin, en bjergtop eller en vandkilde.

Turistmærke Turistmærke med pil Stiens ende

Afstikker til en bjergtop Afstikker til en vandkilde Afstikker til en borgruin

10


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

Afstikker til et andet Orienteringstavle Retningstavle

Interessant objekt

Turistkort

Langrendsspor Langrend Retningstavle Cykelrute

Hele Tjekkiet er dækket af KCT's glimrende turistkort med målestok 1:50.000 (1:100.000 for cykelkort), som viser de

markerede ruter og har en masse nyttige informationer om området på bagsiden. De koster omkring CZK 100,- stykket

og er bestemt en god investering, hvis man vil stifte bekendtskab med landskabet til fods, på den tohjulede eller på et par

langrendsski.

Kilder:

www.klubturistu.cz

http://cs.wikipedia.org

11


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

Ellidshøj - Vysoke Myto - Ellidshøj

Eller historien om H.C.Andersen på cykeltur.

Holger C. Andersen er en skolelærer fra Ellidshøj skole, med stor interesse for cykling. Han har kørt turen til Tjekkiet og

retur. Undervejs førte Holger dagbog, og efterfølgende bliver det så til en føljeton her i Dialog

Dag 28 - Tirsdag den 14. juli 2000

Åbenrå - Haderslev - Kolding.

Tænk at være nødt til at spørge om

vej i Kolding. Det er altså pinligt.

Men så fik jeg da lejlighed til at afprøve,

om jeg stadig mestrede det

danske sprog.

Det var hårdt at køre, det var rigtig

hårdt. Men stadig tænkte jeg på, at

det jeg kørte denne dag, ville jeg slippe

for om lørdagen.

Vejle.

Vejle byder på et par giftige stigninger

i begge ender af byen, og det var

altså en noget smadret cyklist, der

sent på eftermiddagen gjorde sig klar

til at klare den 7 % stigning mod Horsens.

"Tænk nu på Silvretta" sagde jeg til

mig selv, da jeg med 218 km i benene

indtil da stampede mig frem. Og har

man kæmpet sig frem til toppen af

Silvretta, kan man altså også nå toppen

af Vejle bakken.

Men jeg kunne nu alligevel ikke lade

være med at føle lidt stolthed over at

have besejret denne voldsomme ud-

fordring; og jeg måtte lige have en

lille pause på toppen til at nyde min

triumf. Jeg kiggede også efter, om der

gik nogle mennesker på toppen, som

jeg kunne forlyste med en beretning

om turen mod tinderne, men der var

kun et par store knægte med øjnene

indstillet på uendeligt og et par småtøser

på vej hen efter slik på tanken,

så det blev ikke til noget.

Og så var der dømt medvind. Hu-hej,

hvor det gik. Nu kunne det altså ikke

gå galt. Det var helt sikkert, at jeg

ville nå hjem om søndagen. Herligt.

Skulle jeg nu slå lejr før eller efter

Horsens? Ja, klokken var blevet over

9, så det var på høje tid at se på en

lejrplads. Jeg begyndte at indstille mit

"Skovøje", der kan spotte en egnet

lejrplads på lang afstand. Jeg ville i

hvert fald ikke overnatte på Vejle

camping, når de ikke engang ville

låne mig en stol.

Ha

Lige før Horsens kommer der noget

skov, og der er et par rastepladser,

som jeg kiggede på. Men der er så

meget bebyggelse langs hovedvejen,

så jeg syntes ikke rigtigt, jeg kunne

finde et sted, der var ugenert. Det var

lige ved at gå helt galt der, fordi jeg

så et skilt med "Zimmer frei". Det var

jo ikke med i mine planer, så jeg kiggede

hurtigt den anden vej.

7-8 km før Horsens drejede jeg fra og

fandt efter nogen søgen en plads i en

skov, hvor jeg ville være. Der var

tidsler, og det var for tæt på en vej,

men der ville snart være mørkt, så

pyt. Det var en rar tanke, at dette var

den sidste overnatning i det fri, og at

jeg den følgende aften skulle slænge

mig på et blødt leje udstyret med ny-

vasket sengetøj. Det var rigtig rart.

De sidste par dages enorme kilometertal

havde tæret på mine kræfter, og

jeg var desværre ikke helt på toppen,

da jeg lagde mig. Man kan godt af og

til mærke at man ikke er 50 længere.

En irriterende hovedpine havde meldt

sin ankomst.

Men det var der jo ikke rigtig noget at

gøre ved.

Dag 29 - Tirsdag den 15. juli 2000

Horsens - Ellidshøj

153 km. Total 4600 km

"In spite of ourselves we'll end up

sitting on a rainbow"

"Hvorfor er det, du gør det, spurgte

Kerstin fra Sverige mig, da vi mødte i

Stadt Lauringen i Tyskland.

Jeg forsøgte naturligvis at give et begavet

svar og fik vel også strikket en

eller anden plausibel forklaring sammen.

Men det er altså et vældig svært

spørgsmål.

Hvorfor er det nu lige man gør det?

Er det for at komme hjem? Det kan

da egentlig godt være.

Under alle omstændigheder var det

punkt 1 på dagsordenen, da jeg pakkede

teltet sammen. Det blev pakket

knap så godt som tidligere, for nu var

det egentlig ikke så vigtigt, hvordan

det lå, og om en enkelt orange skovsnegl

skulle være smuttet med. Næste

gang det skulle stilles op, ville blive

hjemme på min egen græsplæne.

12


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

Jeg var rigtig utilpas denne morgen,

og jeg var vældig glad for, at jeg havde

kørt meget langt dagen før. Horsens

var slet ikke stået op, da jeg

langsomt trillede igennem. Der er

noget helt fascinerende ved en by, der

ikke er vågnet. Den er så forskellig

fra, hvad man ellers oplever. Det er

helt andre ting, man lægger mærke

til.

Der er utallige bakker op gennem

Østjylland, men med tålmodighed

kan de klares alle som én.

Skanderborg - Stilling.

Nu kører jeg gennem byer, hvor jeg

har været masser af gange før. Alt er

gammelkendt. Nu står der er skilt, der

viser, hvordan jeg kommer til Hadsten.

Jamen, nu be'r jeg Dem, Fru Heilbunth.

Jeg ved skam godt, hvordan

jeg kommer til Hadsten. Jeg behøver

ikke engang et kort. Det er pakket

langt væk. Jeg har det hele i hovedet.

Der var rigtig dejligt vejr.

Den tager vi lige igen, for at budskabet

for alvor kan trænge igennem.

Der var rigtig dejligt vejr.

Jeg fik kaffe og rundstykker på en

veludstyret tankstation i Sabro, der

åbenbart fungerede som stedets supermarked.

Jeg blev betjent af en særdeles

behagelig ung mand, der var

interesseret i lidt cykelsnak.

Nogle gange leger vi i vores familie

en leg. Før vi går ind i en forretning,

bestemmer vi os på forhånd til, at vi

vil have fremprovokeret et stort smil

hos den person, vi nu kommer til at

handle med. Det er forbavsende let at

få dette forehavende til at lykkes.

Nogle gange skal man dog selv have

lidt ekstra overskud for at lege denne

leg.

Jeg havde slet ikke behov for min leg

denne dag, for den unge mand var

indstillet på selv at få en god kontakt

med sine kunder. Sådan en "episode"

kan jeg godt bruge lang tid på at køre

på min indre biograf, efter at jeg igen

har genoptaget min kørsel.

Randers.

Nu kan jeg begynde at komme med et

kvalificeret gæt, på hvor når jeg kan

krydse bygrænsen til Ellidshøj.

På havnearealet i Randers, så jeg en

dreng der med vild kørsel væltede en

yngre dame. Han standsede overhovedet

ikke. Hun måtte selv stable sig

på benene og overbevise sig om, at

hun ikke var kommet til skade.

Møgunge.

Hadsund.

Her tog jeg en voldsom beslutning.

Jeg ville ringe hjem fra Skørping og

bestille min velkomstkomite.

Efter Astrup kunne jeg forberede mig

på den store fornøjelse, det altid er at

passere igennem Rold Skov. Kender

man ikke denne skov, har man virkelig

noget til gode. Der er vidunderlig

smukt.

Jeg gik ind på en tankstation i Skørping

og spurgte om lov til at låne en

telefon. Jeg aftalte nu med hjemmestyret,

at hun skulle starte hjemmefra

med det samme, og vi regnede så ud,

at vi ville mødes i Støvring.

Hvor var det dejligt at se hende igen.

"Ak, hvor forandret", udbrød hun, da

hun så mit opdagelsesrejsende-skæg,

som jeg selv syntes så rigtig kækt ud.

"Det skal af inden aften", lød dommen.

Jeg mumlede et eller andet ( for mig

selv), og vi gav os i kast med de sidste

få kilometer.

"Jeg tror simpelthen kilometertælleren

standser på et pænt rundt tal",

udbrød jeg med barnlig glæde, da vi

kørte fra Støvring.

Ved indkørselen til Ellidshøj standsede

vi lidt på et grønt område.

Jeg kiggede mod syd. "Der mangler

egentlig et par skilte her" tænkte jeg.

Der kunne godt være brug for et skilt,

der viser til Vysoke Myto, og når

kommunen alligevel skal sætte det

op, kunne de også sætte ét op, der

viser til Silvretta. Det vil da ikke være

mere end rimeligt.

CLICK ON PICTURE TO ENLAR-

GE

"Jamen, det ser da ud som det plejer",

bemærkede jeg, da vi trillede op ad

hovedvejen i Ellidshøj, hvor den

grønne gavl på Apotekervej 1 blev

mere og mere synlig.

"Har du set, den endte på 4600 km

præcis, udbrød jeg.

Jeg gav mig lidt, da jeg for sidste

gang i denne omgang kravlede af

cyklen.

"Det var det", sagde jeg og anbragte

forsigtigt vogntoget op ad husmuren.

"

"Er der noget post", spurgte jeg og

gik ind….

EPILOG

Her slutter beretningen om en måneds

tid på Europas landeveje. Det kunne

sagtens have været grebet anderledes

an og garanteret også bedre, men lad

nu det ligge.

Turen var for mig en fantastisk oplevelse,

og jeg håber, at andre kan have

glæde af at være med på bagagebæreren.

Der er også mulighed for at gennemkøre

turen i form af et lysbilledforedrag.

Jeg vil da gerne have en lille hilsen,

hvis man føler man har haft en lille

smule fornøjelse af min beretning.

Jeg bliver så godt tilpas, når jeg får en

glad hilsen.

hcand@daks.dk

Til jer der synes, det har været kedeligt,

dumt og absolut tidsspilde at læse

beretningen, har jeg en lille bøn.

Kan I ikke bare trykke på "Tilbage"

knappen og så sive hen til en anden

side.

13


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

Så er Holger hjemme i Ellidshøj.

Stor tak til Holger C. Andersen, for hans beretning om en lang og begivensrig

tur på cykel fra Danmar til Tjekkiet og retur..

Så lader jeg bare, som om I har været

rigtig tilfredse, men bare har glemt at

sende mig en lille hilsen. Jeg har slet

ikke behov for at høre om alt det, der

var dumt. Jeg ved godt, jeg ikke er

perfekt.

Men jeg kan sagtens leve i uvidenhed.

Og så lige en sidste ting. Nu synes

jeg det er på tide at komme i gang

med forberedelserne til den næste

ekspedition. Der er for meget slendrian

i dette land.

Vi ses lige pludselig.

Skulle der være andre, der enten selv,

eller kender nogen, der har haft en

lignende oplevelse, udfordring eller

på anden måde har en god historie,

hører Dialog’s redaktør rigtig gerne

om det.. Tak..

14


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

15


Dansk Tjekkisk Forening - Dialog

16

More magazines by this user
Similar magazines