Juni, Juli og August 2012 - Mariendal kirke

mariendalkirke.dk

Juni, Juli og August 2012 - Mariendal kirke

gUDSTJENESTER

MAJ

Ons. 23. kl. 17.30

(følges af spisning og salmesangsaften)

Sandra Kastfelt

Søn. 27. kl. 10.30 (Pinsedag)

Preben Ulstrup

Man. 28. kl. 10.30 (2. pinsedag)

Birgitte Veit

JUNi

Lør. 2. kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste

Birgitte Veit

Søn. 3. kl. 10.30 (Trinitatis)

Birgitte Veit

Ons. 6. kl. 17.30

(følges af spisning, menigheds- og

årsmøder)

Preben Ulstrup

Søn. 10. kl. 10.30 (1. s. e. Trinitatis)

Birgitte Veit

Søn. 17. kl. 10.30 (2. s. e. Trinitatis)

Sandra Kastfelt

Søn. 24. kl. 10.30 (3. s. e. Trinitatis)

Birgitte Veit

kiRkE Og SOgN

JUNi

Onsdag den 6.

Efter gudstjenesten kl. 17.30 er der

spisning (20 kr.), og dernæst kl. 19.00

møde for menigheden, hvor Birgitte

Veit holder et kort foredrag om KIRKE

og STAT. Menighedsrådsformanden

fortæller om rådets arbejde. Herefter er

der årsmøder for henholdsvis Menighedsplejen

og Menighedssamfundet (se

nærmere på bagsiden af bladet).

Lørdag den 9. kl. 10-12

Indskrivning af konfirmander til konfirmationerne

den 28. april og 5. maj

2013. Indskrivningen foregår i kirkens

menighedshus (se nærmere på bagsiden

af bladet).

JULi

Søn. 1. kl. 10.30 (4. s. e. Trinitatis)

Sandra Kastfelt

Lør. 7. kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste

Sandra Kastfelt

Søn. 8. kl. 10.30 (5. s. e. Trinitatis)

Birgitte Veit

Søn. 15. kl. 10.30 (6. s. e.Trinitatis)

Preben Ulstrup

Søn. 22. kl. 10.30 (7. s. e. Trinitatis)

Preben Ulstrup

Søn. 29. kl. 10.30 (8. s. e. Trinitatis)

(følges af kirkekaffe)

Sandra Kastfelt

AUgUST

Lør. d. 4. kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste

Preben Ulstrup

Søn. d. 5. kl. 10.30 (9. s. e. Trinitatis)

Preben Ulstrup

Søn. d. 12. kl. 10.30 (10. s. e. Trinitatis)

Sandra Kastfelt

Søn. d. 19. kl. 10.30 (11. s. e. Trinitatis)

Birgitte Veit

Søn. d. 26. kl. 10.30 (12. s. e. Trinitatis)

(følges af kirkekaffe)

Preben Ulstrup

Fredag den 29. kl. 13.30-16.00

Udflugt til Højskoleforeningens grund

ved Damhussøen. Vi holder fast ved

denne tradition og tager med fælles

transport ud til pavillonen, hvor vi drikker

eftermiddagskaffe og går tur i haven

eller ved søen. Vi mødes ved kirken kl.

13.30. Tilmelding ikke nødvendig.

JULi

Søndag den 29.

Kirkekaffe efter højmessen kl. 10.30.

AUgUST

Onsdag den 15.

Lille Skovtur kl. 13.00 – 17.00

(se omtale på bagsiden af bladet).

Søndag den 26.

Kirkekaffe efter højmessen kl. 10.30.

MENigHEDSRåDSVALg

Vær med til at sætte præg på

din sognekirke

Har du lyst til at gøre en frivillig indsats

i vores samfund, kan det gøres på

mange måder.

Ved Menighedsrådsvalget til efteråret er

der mulighed for at være med til at gøre

en indsats for den danske folkekirke,

og helt konkret lyder opfordringen:

Bliv medlem af menighedsrådet i din

sognekirke.

Som medlem af rådet kan du vælge at

gå ind i det område, der især interesserer

dig blandt de mange opgaver, som

et menighedsråd har, - de er såvel administrative

som kirkelige. Det vil sige,

at rådet tager sig af alt, hvad der angår

personale og bygninger, og dermed

følger naturligt også et vist økonomisk

ansvar. Desuden tilrettelægger rådet i

samarbejde med kirkens præster det

kirkelige arbejde i sognet, d.v.s. alle de

mange aktiviteter, som finder sted ud

over selve gudstjenesterne.

Folkekirkens forhold er mere end nogensinde

på alles læber, og emnerne

er mange. Hvis du har en mening om,

hvad du vil med din kirke, så har du

nu en mulighed for at engagere dig

ved at stille op til valget. Rådets størrelse

afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer

i sognet. I Mariendal Sogn

har menighedsrådet for tiden 13 valgte

medlemmer.

Valget finder sted tirs. 11. sept. 2012

Efter dispensation sker selve valget på

en ny måde, nemlig som et forsøg kaldet

”Valgforsamling med ventil”. Valget

foretages på selve mødet efter forudgående

orientering og debat, og resultatet

er valg af menighedsrådsmedlemmer

og stedfortrædere for den nye 4-årige

funktionsperiode. Ventilen består af en

mulighed for at begære et ordinært valg

gennemført ved at indgivelse af en kandidatliste

senest en uge efter afholdelse

af valgforsamlingen. Hvis det sker, bortfalder

resultatet af valgforsamlingen.

I offentlige medier, i lokalaviser, i kirkebladet

og ved opslag, vil valget i slutningen

af august blive bekendtgjort, så

det når bredt ud til så mange så muligt.

Men allerede nu skal en kraftig opfording

lyde til alle interesserede om at

deltage i valget og eventuelt også lade

sig opstille.

Vil du gerne sætte præg på din sognekirke

i de kommende år, så er chancen

der nu.

More magazines by this user
Similar magazines