Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 - Coop

om.coop.dk

Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 - Coop

Kort om Coop / Forord fra formanden / Hoved- og nøgletal / Ledelsesberetning / Hovedbegivenheder i året / CSR – Ansvarlighed

/ årsrapport 2012 / Årsregnskab

Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger

Noter

6 Skat af årets resultat

Koncern Moderselskab

(mio. kr.)

2012 2011 2012 2011

Aktuel skat 17 27 -24 -43

ændring af udskudt skat for året 40 98 29 93

regulering af aktuel skat vedrørende tidligere år 0 -3 -1 1

regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år 14 1 14 1

7 Immaterielle anlægsaktiver

71 123 18 52

Koncern

Brugs- Udvikl.

Goodwill rettigheder projekter

Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2012 7 45 82

regulering af primoværdi 1 0 0

tilgang til anskaffelsespris 0 19 52

Afgang til anskaffelsespris 0 -1 -1

Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2012 8 63 133

Af- og nedskrivninger pr. 1.1.2012 2 23 82

Årets nedskrivninger 0 0 0

Årets afskrivninger 1 5 0

tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang 0 -1 0

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2012 3 27 82

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 5 36 51

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011 6 22 0

/ årsrapport 2012

regnskabs- og noteoversigt / resultatopgørelse / Balance / pengestrømsopgørelse / Noter

34

More magazines by this user
Similar magazines