nr. 188 - Fjordhesten Danmark

fjordhest.dk

nr. 188 - Fjordhesten Danmark

August 2007 . nummer 188


FJORDBUTIKKEN

www.fjordhest.dk

eller ring på

tlf. 70 22 70 26

Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport

Bestyrelsen består af Forretningsudvalget (generalforsamlingsvalgt)

og de to komitéformænd.

Komitéerne består af tre medlemmer valgt på generalforsamlingen

og to udpegede medlemmer.

Formand: Birgit Mortensen

Norddalen 9, Skt. Klemens, 5260 Odense S

Tlf.: 6615 3908 eller 2163 2903. ................. E-mail: birgit@fjordhest.dk

Næstformand og kasserer: Jes Boesen

Glibingvej 10, Brigsted, 8700 Horsens

Tlf.: 7565 9955 ................................................ E-mail: jes@fjordhest.dk

Sekretær: Rene Juul Jensen

Ømarksvej 15, Vetterslev, 4100 Ringsted

Tlf.: 5764 3009 ............................................. E-mail: rene@fjordhest.dk

Avlskomitéen:

Formand: Susanne Fønsskov

Nr. Vedby Kirkevej 21, 4840 Nr. Alslev

Tlf.: 5443 4056 eller

2011 7972 (9-17, undt. tirsdag) ............... E-mail: susanne@fjordhest.dk

Næstformand: Leif Grimbühler

Ny Hagestedvej 59 A, 4532 Gislinge

Tlf.: 5946 0510 eller 2270 9650 ......................E-mail: leif@fjordhest.dk

Flemming Hjorthøj, Højgårdsvej 42, 4683 Rønnede

Tlf.: 5672 5390 .................................... E-mail: Flemming@fjordhest.dk

Udpegede komité-medlemmer:

Avlssekretær: Helene Lund Frederiksen

Slagelse Landevej 186, Vårby, 4241 Vemmelev

Tlf.: 5838 2492 ..........................................E-mail: helene@fjordhest.dk

Thomas Lorentz-Petersen

Tlf.: 4752 7631 ......................................... E-mail: thomas@fjordhest.dk

Sportskomitéen:

Formand: Annette Ruhoff: Tingvej 78, Tostrup, 9632 Møldrup

Tlf.nr. 86 69 12 93 eller 26 35 12 93 .......E-mail: annette@fjordhest.dk

Næstformand: Janne Melvej:

Møllevej 9, 6920 Videbæk

Tlf.: 7526 1049 eller 2234 8588 ..................E-mail: janne@fjordhest.dk

NYHED

Soft-shell jakke, dame eller

herre model m/ broderi på

brystet.

kr. 399,-

Cap

kr. 50,-

Benny Plesner Thomsen

Ribevej 18, 6670 Holsted

Tlf.: 7539 1305 ...........................................E-mail: benny@fjordhest.dk

Udpegede komité-medlemmer:

Sportssekretær: Britt Laursen

Elverodvej 24, 5462 Morud

Tlf. : 7539 1305 .............................................E-mail: britt@fjordhest.dk

Annette Schmidt Kristensen ......E-mail: annette.schmidt@fjordhest.dk

Hjemmeside: www.fjordhest.dk

Vest

Taslan vest, så hestehår m.m. ikke

hænger fast! Med fleecefor.

kr. 299,-

Kontingent 01.01.2007-31.12.2007 / rabat 01.08.-31.12.2007

Personligt medlemskab kr. 500,- / kr. 200,-

Familiemedlemskab kr. 600,- / kr. 250,-

Juniormedlemskab (under 18 år) kr. 350,- / kr. 150,-

Seniormedlemskab (over 65 år) kr. 350,- / kr. 150,-

Udlandsmedlem (Europa) kr. 300,- / kr. 150,-

Udlandsmedlem (uden for Europa) kr. 350,- / kr. 175,-

Indmeldelse: Benyt indmeldelsesblanket på hjemmesiden eller send et

brev med din indmeldelse til:

Fjordhesten Danmark, Norddalen 9, 5260 Odense S.

Fjordhesten udkommer 4 gange i 2007: 1/3, 15/5, 1/8 og 1/11.

Eftertryk kræver skriftlig tilladelse fra redaktøren. Artikler, fotos m.v. skal

være redaktøren i hænde en måned før udgivelsesdato.

Ansvarshavende redaktør (iht. presseloven): Formanden

Redaktør: Lisbeth Pedersen, Landevejen 201, Ødum, 8370 Hadsten.

Tlf. 8698 9456 ......................................... E-mail: lisbeth@fjordhest.dk

Bladudvalg: Jes Boesen, jes@fjordhest.dk

Mette Kofoed, mette@fjordhest.dk

Lisbeth Pedersen, lisbeth@fjordhest.dk

Annoncekonsulent: Jørgen Skov, stald.fjordklit@email.dk

Annoncepriser: 1/8 side kr. 425,00 1/4 side kr. 650,00

1/2 side kr. 925,00 1/1 side kr. 1.590,00

Alle priser er excl. moms og gælder for sort/hvid. Tilbud på farveannoncer

gives ved henvendelse til Jørgen Skov, tlf. 98 96 84 57.

Landscentret|Heste Udkærsvej 15, 8200 Århus N.

Tlf. 8740 5000, Fax 8740 5010


Indhold

Leder ....................................... 3

I lovens navn .......................... 4

Spændende hingstedage

på Vilhelmsborg ....................... 5

Hingstekåring

- hvad foregår der? ................... 5

Hopperne var i overtal

på årets plageskuer .................. 7

Dyrskuerne i 2007 .................. 11

De ældre i Roskilde

var bedre end de unge ............. 14

125 års jubilæum i Odense ..... 15

Fjordheste højt mod nord ........ 15

Held i uheld - tvillinger? ........... 16

Følskuer og mærkning 2007 ..... 17

Bedømmelsesskalaens 10-tal

er ikke længere uopnåeligt ....... 19

11 hvide rosetter til Sjælland ..... 21

15 hvide rosetter til Vejen ........ 22

14 hvide rosetter til

Finstrupgård ............................. 23

Bliv medlem nu med rabat ....... 23

Ni nye medaljehopper ............. 24

To nye medaljevallakker ........... 26

Hingste-Nyt ............................. 26

2 års finalen og årets hoppe ..... 27

FJ-Tour 2007 ............................ 28

Stævnerne indtil nu .................. 28

Danmark er for 2. gang vært

for de Nordiske mesterskaber... 29

Hvem skal vi se til

DM og Nordisk ........................ 30

DRF ranglistepoint

- hvordan får man dem? ........... 31

VM i kørsel

– også med fjordheste .............. 31

Forsiden: Årets hoppe, den smukke

vinder af 2-års finalen, Ytta Fjordlyst.

Foto: Mette Kofoed

Sats og tryk:

Tlf. 70 22 70 26

Fax 86 39 23 99

freka@freka.dk

www.freka-grafisk.dk

En ommer …..

De fleste der læser overskriften kommer

sikkert til at tænke på de ganske morsomme

TV-reklamer, hvor den kreative reklamemand

får stribevis af ideer, som chefen

overhovedet ikke kan bruge til noget og

derfor gang på gang afviser med bemærkningen

’en ommer’. Det samme udtryk vil

jeg tillade mig at låne i en helt anden sammenhæng,

hvor en ide ikke dur.

Forud for hingsteudstillingen i Norge offentliggøres

lister over de anmeldte hingste,

sådan var det også i år. Først kom der en

liste og så kom der en ajourført liste. Ikke

noget mærkeligt i det, for afbud indløber

jo. Men her var der ikke tale om et

afbud fra den svenske ejer af 4-årige

Findus SE 250 (fløjhingst i Sverige

i september 2006), men et forbud

mod at udstille Findus i Nordfjordeid.

Forbuddet kom fra Norsk Hestesenter,

som begrundede afvisningen således:

”Norges Fjordhestlag har vedtatt å lukke

stamboka for fjordhest, gjeldende fra

01.01.08. En konsekvens av dette er at hester

registrert i utlandet må ha stamme som

kan føres tilbake til norskfødte, registrerte

hester for å kunne godkjennes i Norge.

Når det gjelder avstamningen til Findus er

denne nå kontrollert så langt tilbage den

kan spores. Avstamningen til far, Furubäcks

IO SE 210 er en blanding av norskfødte og

danskfødte individer. Avstamningen til mor,

Fendi SE 3176 er helnorsk.

I 10. generasjon hos Findus er 92,6% af individene

registrerte norske, men det er også

både uregistrerte norskfødte, registrerte

danske, ukjente norske og ukjente danske

individer der.

På grunnlag av dette kan Findus SE 250

dessverre ikke godkjennes i Norge og han

har dermed heller ikke utstillingsrett.”

Beslutningen om at lukke stambogen i

Norge er ikke ny, men tolkning af hvad

dette indebærer specielt når det drejer sig

om udenlandsk opdrættede fjordheste, har

der været mere end sparsomme oplysninger

om i det norske medlemsblad. Eller sagt på

en anden måde, det har ikke været nævnt.

På hingsteudstillingen i Norge var der rundt

omkring i krogene masser af nordmænd,

som også først lige havde hørt om ideen,

og som syntes, at det var en meget dårlig

idé. Emnet blev dog ikke berørt på generalforsamlingen

i Norges Fjordhestlag onsdag

eftermiddag i kåringsugen, hverken i styrets

beretning eller fra salen. Det gjorde det til

gengæld samme aften, hvor der var generalforsamling

i Fjord Horse International. Her

var der hverken sympati eller forståelse for

tolkningen, ligesom spørgsmålet blev rejst,

om tolkningen overhovedet var forenelig

med det fællesskab vi alle er en del af. Det

er flere af de nationale foreninger nu gået

i gang med at undersøge.

Leder

Baggrunden for moderlandets beslutning

kan man fortsat kun gisne om, for der var

ikke i det første norske blad, der udkom

efter hingsteudstillingen, et eneste ord

om beslutningen. Man bliver ikke meget

klogere, når man læser referat af bestyrelsesmøde

fra den 9. juni.

Men hvad beslutningen betyder, er der ikke

megen tvivl om. Import til Norge af udenlandsk

opdrættede fjordheste vil kun være

mulig, hvis begge forældre kan føres tilbage

til norske stambogsførte fjordheste. Den

betingelse er der ikke meget opdræt i den

internationale fjordhesteverden, der kan

leve op til. Det ved man sikkert godt

hos de norske beslutningstagere

og derfor må det være en lukket

grænse, man ønsker.

Internettet har gjort verden mindre

og fjordhesteentusiaster er blevet

meget flittigere til at besøge hinandens

arrangementer, både kåringer og ride-/kørestævner.

Derved er der også kommet mere

gang i handel med fjordheste over grænserne.

Rei Halsnæs EFJH 542 var den første

danskopdrættede avlshingst, der blev kåret i

Norge, han var i avlen der i 1980 og kom så

hjem til Danmark igen. Siden blev den grå

Aser FJH 612 solgt til Norge, og senere igen

har der med mellemrum været eksporteret

hingste til Norge. Ikke mindst efter at Årets

hingst i Danmark i 2003 Frederik Skovå

FJH 721 blev solgt til Norge, har interessen

været stigende. Også norske ryttere har fået

øjnene op for dansk opdræt. Det har affødt

indtil flere indlæg i et norsk debatforum dels

om hvor frygteligt det er med det udenlandske

blod i norsk fjordhesteavl, og dels om

at man måske skulle overveje at forbyde

udenlandsk opdrættede heste at deltage i

Norgesmesterskaberne. En tankegang, jeg

slet ikke forstår.

Jeg har fuld forståelse for, at man i Norge

helst ser en norskopdrættet hest på fløjen

ved en udstilling og en norskopdrættet hest

som vinder af et mesterskab. Sådan har vi

det da også i Danmark og sådan er det sikkert

i resten af fjordhesteverdenen. Men hvis

en udenlandsk opdrættet hingst bliver fløj

ved et avlsarrangement i Danmark, så er det

fordi han er den bedste. I det kommende

DM deltager fire udenlandsk opdrættede

fjordheste. Hvis de vinder deres klasser, så er

jeg sikker på, at de gør det, fordi de/ deres

ryttere og kuske er bedre end de andre i

klassen. Kan de danskopdrættede heste ikke

klare sig i konkurrencen, så er løsningen

ikke at forbyde de udenlandsk opdrættede

at deltage. Det ville være langt mere

fornuftigt, hvis de for avl og sport ansvarlige

satte sig sammen og prøvede at finde ud,

hvad der skulle til for at gøre heste, ryttere

og kuske bedre i stand til at klare sig i den

internationale verden.

Birgit


I lovens navn

Lov om hold af heste

Lovforslag L 202 om hold af heste blev vedtaget i Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2007. Der var 101 stemmer for og ingen imod. Loven

træder således i kraft pr. 1. januar 2008 med visse overgangsordninger for eksisterende hestehold etableret før 1. juli 2007.

Lovforslaget bygger på en række forslag i en rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet i januar 2006 og har til formål at gennemføre

en samlet regulering af forskellige forhold, som har særlig betydning for hestes velfærd. Denne regulering indeholder således en række

mindstekrav til hold af heste.

Men hvad kommer loven til at betyde for almindelige danske hestefolk med orden i dyrevelfærden? Rammer den rigtigt, eller er det kun en lille

gruppe heste, der vil få reel gavn af loven, mens det store flertal blot kan stå (alene) på folden og betragte, hvordan pengene går op i mursten og

vinduesarealer? Helle Sievertsen har kigget på loven og kommer med sine kommentarer i artiklen herunder.

Lisbeth

”Enhver, der holder heste, skal sørge for,

at hesten i tidlig alder oplæres til at blive

håndteret.”

Sådan står der blandt meget andet i den

nye lov om hestehold. En meget diskuteret

og til tider udskældt lov.

Af Helle Sievertsen

Hesteverdenen indeholder en række forskellige

interessenter. Der er mange måder at holde hest

på og der er endnu flere meninger om, hvad

der er rigtigt og forkert. Vores forhold til heste

spænder fra, at heste er en handelsvare til, at de

har samme status som nære familiemedlemmer.

Hen over alt dette blæser de politiske vinde, der

heller ikke altid har samme retning. Samlet set

har det givet en meget vanskelig og langsommelig

proces, der dog og trods alt, er endt med en Lov

om hold af heste og dybest set er det vel ikke så

ringe endda.

Rigtig mange steder i lovteksten står der: ”Justitsministeren

kan fastsætte regler om……”, hvilket

formentlig betyder, at der hen ad vejen vil blive

suppleret med yderligere regler og justeringer

på området.

Lad os forsøge at se pos itivt på det, der kan

dispenseres for kravet til loftshøjde

I hele den lange debat, har der været megen fokus

på den paragraf, der stiller krav til loftshøjden.

Dette krav skal for hestehold, der er etableret før

1. juli 2007, være opfyldt i 2020. Desuden står

der, at ministeren kan dispensere. Har hestefolket

de faglige argumenter i orden, så tror jeg sagtens,

at det kan lade sig gøre at få en sådan dispensation.

De hestehold, der skal etableres i den kommende

periode og hvor loftshøjden er et problem,

skal naturligvis prøve ”systemet” af .

Om fire år, når loven igen skal drøftes, er der forhåbentlig

samlet så mange erfaringer på området,

at de kan indføjes i lovteksten.

Lov om hold af heste

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner m.v.

§ 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse

på ethvert hestehold.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på heste,

som anvendes i forbindelse med tekniske og

videnskabelige undersøgelser, der udføres

under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet.

Stk. 3. Justitsministeren kan i særlige tilfælde

helt eller delvis undtage visse hestehold fra

loven.

Loven kan ses i sin helhed på www.lr.dk >

heste > Udvalgte artikler > Ny lov vedtaget

om hold af heste

Krav til boksens gulvareal:

(2xhestens stangmål) 2

I det hele taget er der mange af paragrafferne, der

først træder i kraft efter lange overgangsordninger.

Kravene til boksareal, folingsboks og naturligt

lys er også først gældende lov i 2020. Skal man

etablere et hestehold fremover, så kender man

kravene og kan tage sine forholdsregler, inden

man går i gang. Det kan godt være, der er nogle

ejendomme, der fremadrettet ikke egner sig til et

hestehold, men der er også mange heste, der har

været og fortsat er opstaldet under uacceptable

forhold.

Der har været rigtig mange indsigelser omkring

boksarealet. Det må være rimeligt, at hesten

har ordentlig plads, det løser bare ikke et af de

største problemer, der er i hesteholdet, nemlig

at alt for mange heste står alt for mange timer i

deres boks. Forhåbentlig ikke i så udpræget grad

hos fjordheste?

Januar 2016

Loven indeholder krav om adgang til fold og til

foldens størrelse, men for de allerede etablerede

hestehold, gælder det først fra 1. januar 2016. En

fold skal min. være 800 m2 og korteste side skal

være mindst 20 m. Går der mere end fire heste på

folden, skal arealet øges med 200 m2 pr hest. Skal

man tage den mindste smule hensyn til hestens

adfærdsmæssige behov, er det et must, at der er

plads til at en lavt rangerende hest kan flytte sig

væk fra, eller har mulighed for at undgå en hest,

der har plads højere oppe i hierarkiet.

Hvor praktisk at heste også

går ind for weekend!

Hestene skal motioneres eller have adgang til

motion, f.eks. på fold, minimum to timer om

dagen og fem dage om ugen. Kravet kan fraviges,

om vejret eller dyrlægen vil. Loven giver udtryk

for det, man har kunnet blive enige om på nuværende

tidspunkt. Jeg vil da nødig være den hest,

der ikke kommer mere på fold. Reelt betyder

det, at rigtig mange mennesker, hestens bedste

ven (eller er det hundens?) finder det helt i orden,

at en hest står i en boks 22 timer i døgnet fem

dage om ugen og to dage om ugen må de stå der

alle døgnets 24 timer. Forhåbentlig kan ikke en

eneste fjordhest i Danmark nikke genkendende

til den beskrivelse.

Lovtekst kan også være morsomt eller?

I § 9, hvor folingsboksen og arealkravet til den (2,5

x hoppens stangmål2 ) er nævnt, står der: ”Hoppe

og føl skal opholde sig i folingsboksen den første

måned”! Der er da noget, der tyder på, at den

sunde fornuft endnu ikke kan sættes helt ud af

kraft hos os, der holder af heste. Hoppe og føl skal

naturligvis være ude så meget som muligt. Det er

af afgørende betydning for føllets udvikling.

Så vidt jeg ved, er det endda noget af det, der er

videnskabeligt bevis for.

Mere forskning ønskes

Vi har en næsten ikke-eksisterende forskning

på hesteområdet her i Danmark. Det er rigtig

ærgerligt og aldeles urimeligt med det store antal

heste, der er.

Politikerne valgte at udelade udvalgets indstilling

om, at det ikke skulle være tilladt, at heste kan

være alene-heste. Det skulle de ikke have haft

lov til. Politikerne kunne have valgt at give en

dispensationsmulighed, lige som med loftshøjden.

Jeg har endnu aldrig kendt en hest, der helst ville

være alene. Jeg kender en del mennesker, der

mener, deres hest helst vil være alene, men det

er en anden historie. En enkelt undtagelse er der

dog i loven til hestens fordel: Føl og plage på fold

skal være der sammen med artsfæller.

Foder og vand

og ”gummiparagraffer”

Omkring foder og vand, står der i loven, at hesten

skal have adgang til frisk vand og tilstrækkeligt

strukturfoder. Desuden skal forurening af foder

og vand undgås. Går hestene mere end fire timer

på fold om dagen, skal der også være adgang til

vand i folden. Desuden skal de tilses minimum

én gang dagligt.

Ovenstående virker både naturligt og ret lige til,

bortset fra ”tilstrækkeligt strukturfoder”. Hvor meget

er tilstrækkeligt? Hvem skal vurdere det? Det

er problematisk med ”gummiparagraffer”, der er

svære at kontrollere. Det er ikke hensigtsmæssigt,

når der er plads til for megen individuel vurdering

hos de personer, der skal kontrollere.. En anden

gummiparagraf finder vi i begyndelsen af denne

artikel: ” Enhver, der holder heste, skal sørge for,

at hesten i tidlig alder oplæres til at blive håndteret”.

Jeg tror ikke, at en eneste fjordhesteejer kan

være uenige i det, der står, men hvad indebærer

det at blive håndteret? Hvad skal en hest kunne,

for at den kan håndteres som loven foreskriver?

Bare at få fjordhestefolket i Danmark til at blive

enige om det, ville kunne tage mange og lange

diskussioner.

Hvem skal kontrollere at paragrafferne

bliver overholdt, efterhånden som de

træder i kraft

Når det drejer sig om erhvervsmæssigt hestehold,

skal dyrlægen komme på besøg minimum

én gang årligt. Ved besøget skal dyrlægen bl.a.

sikre sig, at loven overholdes. Hvor vidt den

enkelte besætningsdyrlæge er begejstret for også

at skulle være lovens forlængede arm, kan jeg

kun gisne om, men umiddelbart vurderet er det

nok ikke så hensigtsmæssigt. Desuden er der hele

krydsoverenstemmelsesområdet, der også gælder

for en hel del, der har heste – og betalingsrettigheder,

men det er en anden historie!

Derudover er det fødevareregionens dyrlæger og

politiet, der er kontrolmyndighed. Politiet dukker

formentlig først op, hvis der sker en egentlig

anmeldelse. Fødevareregionen skal, ifølge anden

lovgivning, foretage stikprøvekontrol i 5 % ”af besætninger

med andre landbrugsdyr og heste”.

Det betyder kort og godt, at også hobbyhesteholdet

kan blive udtaget til kontrol.

En passende slutbemærkning må være:

”Allways look at the bright side of life” m


Hingstekåring 2007

Vel mødt til spændende hingstedage

på Vilhelmsborg

Den 15. og 16. september bliver der afholdt hingstekåring på Vilhelmsborg.

Det har igennem de senere år været diskuteret, om det

stadig var hensigtsmæssigt at lade hingstekåringen vare både lørdag

og søndag. Materialprøven blev afviklet i det tidlige forår og vil derfor

ikke tage plads i årets program. Køreprøven for de 3½ årige hingte,

som siden 2005 har været obligatorisk, er imidlertid også noget som

tager plads i et hingstekåringsprogram. Derfor har vi valgt at gøre som

vanligt, nemlig at sprede arrangementet ud over hele weekenden.

Men hvorfor ikke også bare have god tid til at nyde et program med

velpassede fjordhingste og masser af socialt samvær.

Køreprøve for de 3½ årige hingste

Lige som sidste år vil NET-OP velvilligt stille vogne til rådighed. Der

køres Dressur I-programmet, dog uden tilbagerykning. Der køres for

lange liner til og fra ridehuset, hvor for- og fraspænding samt den

egentlige kørsel af programmet vil finde sted. Inden kørslen vil der

også i år være mulighed for at tilpasse og prøvekøre vognen.

Af Lisbeth Pedersen

Foto Helle Sievertsen

Ved hingstekåringen bliver der udstillet hingste

med henblik på at opnå avlsgodkendelse

eller kåring. Hingstene inddeles i forskellige

hold efter alder, nemlig 2½-årige, 3½-årige,

4½-årige og endelig kan der være et hold

for ældre hingste. Kåringen strækker sig som

regel over flere dage.

I de to yngste hold kan hingstene opnå

avlsgodkendelse for det kommende år. De

3½-årige skal aflægge en køreprøve for at få

adgang til bedømmelsen. Køreprøven afholdes

i forbindelse med hingstekåringen.

Som 4½-årige kan hingstene stilles med

henblik på at opnå endelig kåring. Forinden

skal hingstene have bestået en

materialprøve, som tidligere var afslutning

på en stationsafprøvning, i dag foregår

materialprøven ved en 1-dags test. Denne

test består af dyrlægekontrol, løsspringning,

gangartsprøve under egen rytter og til sidst

en fremmedryttertest. Ejerne står selv for

forberedelsen af hingstene og kan således

vælge, om de selv vil træne hingsten eller

betale andre andre for at gøre det. Læs

mere om 1-dagstesten i Fjordhesten nr.

187, maj 2007.

Ældre hingste kan ligeledes fremstilles med

henblik på at opnå avlsgodkendelse eller

kåring. Her gælder de samme adgangskrav

som skitseret ovenfor. Man kan også

Dommerholdet

Dommerholdet består af Ole Damsgaard Olsen som dommerformand,

samt Lisbeth Pedersen og Jørgen Riis Hansen.

Gebyrer, camping, entré og kåringsmiddag.

Anmeldelsesgebyr for de deltagende hingste er kr. 520,- og sidste

anmeldelsesfrist er den 6. august. Anmeldelsesblanket kan findes på

www.fjordhest.dk under Avlsregler/2007/Hingstekåring eller den kan

fås ved henvendelse til Flemming Hjorthøj, tlf. 5672 5390. Camping

kan bestilles på samme måde.

Ligesom sidste år vil der blive taget entré ved hingstekåringen.

Lørdag aften er der kåringsmiddag med god og rigelig mad. Prisen

for deltagelse er kr. 150,- for voksne og kr. 75,- for børn under 12

år. Tilmelding til middagen senest den 10. september.

På avlskomitéens vegne

Flemming Hjorthøj

Hingstekåring - hvad foregår der?

Et af elementerne ved hingstekåringen er løsvisning.

Her er det Cadeau Halsnæs ved en tidligere hingstekåring.

genfremstille en tidligere kåret hingst med

henblik på at forbedre karaktererne. Uanset

resultatet af fremstillingen, er det den sidste

(nyeste) bedømmelse, der gælder.

Som de fleste sikkert har bemærket, bliver

hingstene udsat for mange forskellige ting

ved hingstekåringen. Mange har spurgt,

hvad der egentlig bliver set på ved de forskellige

elementer og jeg er blevet opfordret

til at fortælle, hvad der foregår, både af

hensyn til udstillerne og tilskuerne. Jeg har

fulgt opfordringen og bringer her en oversigt

over hingstekåringens enkelte elementer,


Hingstekåring 2007

som forhåbentlig kan bidrage til at kaste lys

over emnet.

Dyrlægekontrol

Det første der sker ved hingstekåringen

er, at hingsten kommer til dyrlægekontrol.

Her ser dyrlægen for det første på, om

hingsten er rask. Dernæst ser han på, om

der er avlsmæssige problemer så som små

eller drejede tekstikler og han kontrollerer,

om begge tekstikler er nede i pungen. Er

der fejl ved testiklerne, kan hingsten ikke

avlsgodkendes. Dyrlægen ser også på ting,

der har betydning for holdbarheden, dvs.

først og fremmest evt. fejl ved fundamentet

(benene). Dyrlægens vurdering kommer

ikke som en særskilt karakter.

Måling

Hingsten måles og målene for stang, bånd,

pibe og gjord (brystomfang) noteres.

Visning på fast bund

Her ser dommerne dels på fundamentet,

dels på korrekthed i bevægelsen i skridt

og trav. Mange tror, at NU skal der virkelig

mønstres og løber det bedste de har lært

med deres hingst. Det resulterer ofte i, at

hingsten ikke slapper af, fordi det er glat

for den at trave på den hårde overflade. Og

dommerne ser ikke på, om hingsten har en

stor bevægelse her, så det vil være en stor

fordel at tage den med ro, så hingsten får en

chance for at vise sin korrekthed og takt.

Første mønstring

Først ser dommerne alle hingstene gå

samlet i skridt på volten. Det er ofte her,

at skridtbevægelsen bedst kan vurderes,

fordi specielt de unge hingste slapper mere

af i flok. Når dommerne har set hingstene

samlet, mønstres hingstene enkeltvis. Først

stilles hingsten op foran dommerne, helst

i god afstand. Det er meget lettere at se

en hest på fire meters afstand end når den

står helt oppe i næsen på dommerne. Og

dommerne er udstyret med ben, så de kan

gå hen til hingsten, hvis der er noget, der

skal ses nærmere på. Så vises hingsten på

trekantbane i skridt og trav på dommernes

anvisning og stilles op igen. Når dommerne

siger tak, kan man med fordel løbe i trav ud

til venstre hjørne i trekanten og trave ud. Det

giver en ekstra mulighed for at vise hingstens

trav. Nogle gange beder dommerne om at

se hingsten en ekstra gang i trav eller skridt.

Det drejer sig jo ikke om en eksamen, men

om at dommerne får mulighed for at vurdere

hingsten på det bedst tænkelige grundlag.

Undervejs har dommerne gjort notater og

givet karakterer. Som afslutning på første

mønstring kommer alle hingstene ind og

går på volten igen.

Løsvisning

Løsvisningen er en chance, som hingsten får

for vise sin bevægelse i trav uden at have

en mønstrer på slæb. Her ser man også på

galopbevægelsen. Det er ikke meningen,

at hesten skal jages rundt i højest mulige

tempo, tværtimod viser de fleste heste sig

bedst, når tempoet er roligt og de slapper af.

Alle har set en hest drøne afsted i galop med

samlede bagben og det er det modsatte, vi

gerne vil se, nemlig en rummelig og afslappet

galop, hvor hesten bruger kroppen og

benene korrekt.

Første frasortering

Efter løsvisningen samles hingstene igen

og går på volte og nu vurderer dommerne

hvilke hingste, der udgår og hvilke der fortsætter

til anden runde. Resultatet af denne

første frasortering bliver speaket til udstillere

og publikum, således at de hingste, som

udgår får en beskrivelse og karakterer. De

hingste, som går videre til anden runde,

får blot besked på at møde igen til anden

mønstring. Tidligere foretog man første

frasortering efter første mønstring, men nu

får alle hingstene chancen for at vise deres

bevægelse i løsvisningen.

Anden mønstring

Anden mønstring foregår på samme måde

som første mønstring, men kun for de hingste,

som er gået videre til anden runde. Her

ser dommerne på, om den første beskrivelse

passer eller om der skal justeres nogle steder.

Der kan også være enkelte ting, som dommerne

har brug for at vurdere igen, før der

gives en karakter.

Anden frasortering

Nu kigger dommerne igen på hingstene for

at vurdere, om der er flere hingste, som

skal udgå. Resultatet bliver lige som ved

første frasortering speaket til udstillere og

publikum og på samme måde.

Oprangering og tildeling af karakterer

og avlsgodkendelse/ kåringsklasse

De tilbageværende hingste oprangeres,

de får en beskrivelse og karakterer og de

tildeles avlsgodkendelse eller kåring, alt

efter deres alder.

Om de frasorterede hingste

Til allersidst er det vigtigt for mig at sige, at

de frasorterede hingste ikke nødvendigvis

er dårlige heste. Dommernes opgave ved

hingstekåringen er at udvælge de hingste,

som dommerne finder vil egne sig bedst

i avlen og som kan bidrage positivt som

avlshingste.

Der er heller ikke tale om, at der skal udvælges

et bestemt antal hingste fra hvert

hold, ligesom der ikke bliver set på afstamningen.

Er en hingst, som har specielle kvaliteter

blevet frasorteret, har bestyrelsen mulighed

for at give dispensation i form af en tidsbegrænset

avlsgodkendelse. Der kan f.eks.

være tale om en bestemt afstamning eller

en speciel farve. m


Plageskuer 2007

Hopperne var i overtal på årets plageskuer

Året bød på syv plageskuer og i alt

124 plage mødte frem. Deltagerantallet

lå på mellem 9 og 27 plage

og det lyder umiddelbart som lidt

færre end i 2006, men stadig et pænt

resultat.

Ser man på fordelingen af plagene, er der

en ting, som springer i øjnene: Af de 124

plage var der 51 2-årige hopper, 42 1-årige

hopper, 26 1-årige hingste og 5 (!) 2-årige

hingste. Med andre ord eller tal, om man

vil, 93 hoppeplage og 31 hingsteplage, hvor

langt størstedelen er 1-årige hingste. Årsagen

til at tallene ser sådan ud, kunne nok være

en diskussion værd, også i Avlsledelsen og

blandt dommerne. Sidste års fordeling af

plagene viste samme tendens og Jes Boesen

og jeg kiggede på de karakterer, der blev

givet til henholdsvis hoppe- og hingsteplage

i 2006. Det viste sig, at hingsteplagene i

gennemsnit lå en hel karakter lavere end

hoppeplagene og det kan måske være en

del af årsagen til den nedsatte udstillingslyst

hos ejerne af hingsteplagene. Dette

faktum blev selvfølgelig også afspejlet i resultaterne

for de hingste, som var fædre til

plagene: Hingste med flest hingsteafkom

lå væsentlig lavere end de hingste, som

havde flest hoppeafkom i de to årgange. Var

disse hingstefædre så dårligere avlende end

hoppefædrene? Og er vores hoppeplage så

meget bedre end vores hingsteplage? Ja,

det står hen i det uvisse. Men der kunne

også være en tendens til at bedømme hingsteplagene

strengere end hoppeplagene af

frygt for at vække falske forhåbninger og

hingstedrømme hos ejerne. Det kunne være

godt, hvis man kunne adskille bedømmelsen

Slagelse den 14. april

Årets første plageskue, og det næststørste

med 26 deltagere, blev holdt på Sjælland.

Det var Fjordhesten Øst, der stod for arrangementet.

Helle Bjerregaard og Lisbeth Pedersen

skulle have dømt, men sidstnævnte

fik forfald. I hast blev Jørgen Grimbühler

hidkaldt. Endvidere deltog to dommeraspiranter

i bedømmelsen som ’føl’.

Formiddagen startede med åringshingstene.

Dem var der seks af, og Gunnar Larsen fik

fløjen med Lando (Mosegårdens Kejser/

Max). Dommerne gav følgende karakterer:

8878-8. Nr. 2 i holdet blev Højgaards Gazirr

(Citrus Klattrup/Ørjar) fra Pernille Balcer, her

så talrækken således ud: 7888-8. To plage

fik 7 i helhed, en fik 6 og den sidste i holdet

5 i helhed.

Der var to 2-års hingste, fløjen Hjorthøjs

Lupo (Mosegårdens Splint/Ørjar) fra Stine

Meyer fik 7779-8, men en hvid bagbenssok

gør, at han ikke har en fremtid som

avlshingst. Om holdets nummer to har det,

vil fremtiden vise, han fik tallene 7788-7.

Der var to pænt store hoppehold med

Ved de fleste plageskuer bliver plagene vist løse og dermed får de unge og ofte kåde heste en mulighed

for at vise deres bevægelse uden at have en trækker på slæb. Her er det Halskovs Anni ved plageskuet

i Egtved.

Foto: Mette Kofoed

af hingsteplage helt fra bedømmelsen af de

voksne hingste. Efter min vurdering er det

nemlig to forskellige ting. De hingste, som

sorteres fra ved hingstekåringen er jo ikke

nødvendigvis dårlige heste, men blot ikke

fundet egnede som avlshingste. Men som

sagt kunne jeg godt ønske mig en grundig

debat om bedømmelsen af henholdsvis

hoppe- og hingsteplage.

Nedenfor følger referater fra årets plageskuer,

de fleste stammer fra: www.fjordhest.

dk Kort Nyt, men enkelte andre har også

skrevet referater. Tak til de, der har bidraget

med ord eller billeder og tak til alle de, der

har arbejdet med at arrangere og afholde

plageskuerne.

Højgaards Gaja var en sikker fløj i åringsholdet i Slagelse og blev også Skuets Bedste Plag.

Foto: Knud Nielsen.

Lisbeth


Plageskuer 2007

ni deltagere i hvert hold. Højgaards Gaja

(Citrus Klattrup/Ørjar) var med talrækken

9988-9 ikke til at komme udenom på

fløjen i åringsholdet. Hun ejes af Jane og

Leif Grimbühler. De næste fire hopper fik

8 i helhed, først af disse stod Mosegårdens

Delfia (Mosegårdens Kejser/Orion Halsnæs)

fra Peder og Trille Lindberg. Tre fik 7 i helhed

og den sidste 6 i helhed.

I det spændende 2 års hold, hvor hopperne

kan kvalificere sig til 2 års finalen, havde de

to første 9 i helhed, to fulgte efter med 8 i

helhed, der var 7 i helhed til tre hopper og

de sidste to i holdet fik 6 i helhed. Fløjen gik

til Bellis Vårby (Orion Halsnæs/Nikk Halsnæs)

fra Helene Lund Frederiksen, efterfulgt

af Mosegårdens Cirkeline (Mosegårdens

Splint/Orion Halsnæs).

Skuets bedste plag blev Højgaards Gaja,

som blev fint mønstret af 11-årige Jacob.

Men Pernille Hansen blev dagens bedste

mønstrer med åringshoppen Slebos Ischa.

Vallakklassen havde en aldersmæssig spredning

fra 2-4 år. Kunne jeg ønske mig noget

for plageskuernes vallakklasser, så var det,

at man begrænsede deltagelsen til max

3-årige. En 4-årig vallak er dels ikke plag

længere, dels kan han komme til kåring,

hvis han ellers har aflagt en ride- eller køreprøve.

Men i det aldersmæssigt blandede

hold kom 3-årige Nikolas Skovbo (Valdar

Halsnæs/Hertug) fra Sissel Lykke Nielsen på

fløjen med 8877-8.

(www.fjordhest.dk Kort Nyt).

Egtved den 21. april

Vejleegnens plageskue og hingsteparade

blev holdt på Egtved Rideskole i Egtved.

Jørgen Riis Hansen var dommer sammen

med Helle Brødsgaard, en af dommeraspiranterne.

Der var tilmeldt tre åringshingste

og seks åringshopper. Hvad angik årgangen

2005 var der otte hopper og en enkelt

hingst. Hingsteparaden havde to deltagere.

Om eftermiddagen var der agility for seks

fjordheste: en enkelt 4-årig vallak (som er

tilmeldt brugstesten) og fem plage.

18 plage var der i kataloget, de 16 mødte

frem til bedømmelse. Tre åringshingste fik

alle 7 i helhed, dvs. der er plads til udvikling,

hvis de skal gøre sig håb om en fremtid som

avlshingste.

I holdet af åringshopper kom den meget feminine

Vikkelsøe’s Morel (Glibings Ajs/Citrus

Klattrup) på fløjen med karaktererne 8879-

8. Vivian og Jens Erik Skøtt er såvel opdrættere

som ejere. Birthe Mandrup Therkelsens

Rævehøjs Kira (Kastanielystens Karant/Citrus

Klattrup) gik nr. 2 med talrækken 8778-8.

Nr. 3 i holdet Halskovs Anni (Glibings Ajs/

Orion Halsnæs) skal også nævnes. Godt

nok fik hun 7 i helhed, men et 8-tal i type.

Også hun var en feminin plag med et dejligt

hoved. Hvis resten af Ajs’s første årgang har

lige så udtryksfulde hoveder som Morel og

I Egtved blev 2-års hoppen Oline Fjordvang Skuets Bedste Plag.

Foto: Mette Kofoed.

Anni, så lover det godt for fremtiden. I alt

var der seks hopper i åringsholdet, de sidste

fire fik 7 i helhed.

Der endte også med at blive seks hopper

i 2 års holdet. Her satte dommerne Oline

Fjordvang (Abel Stanstorp/Citrus Klattrup) på

fløjen med karaktererne 9888-9. Hoppen er

opdrættet og ejet af Ninna og Arne Nielsen.

De næste tre hopper fik 8 i helhed, først af

dem Jente (Citrus Klattrup/Odin Halsnæs)

fra Janne Melvej og Allan Iversen. Holdets

to sidste fik 7 i helhed. Hvor det femine var

i højsædet i åringsholdet, så var fløjen i dette

hold en særdeles veludviklet hoppe, der (set

med mine ukyndige øjne)nemt ville kunne

have sneget sig ind i et 3-års hold uden at

blive opdaget.

Der var kun en enkelt hingsteplag i 2 års holdet,

så han gik både først og sidst. Talrækken

8888-8 fortæller dog, at havde der været

flere i holdet, så ville han ikke have gjort

det så ringe. Det drejer sig om Mandrups

Klaudius (Kastanielystens Karant/Citrus Klattrup)

fra familien Boesen.

Oline Fjordvang blev skuets bedste plag.

(www.fjordhest.dk Kort Nyt).

Spjald den 28. april

Fjordhesten Vests plageskue blev i år afholdt

lørdag den 28. april på Spjald Rideskole.

Det var i de dage, hvor man næsten troede

sommeren allerede var over os, solen skinnede

og det var dejlig lunt.

I år havde vi den helt særlige ære at få besøg

af Birgit Mortensen og to canadiske gæster,

med danske aner. Brian Jensen havde en

dansk farfar, deraf det dansk-klingende

navn. Han virker som fjordhestedommer

i Nordamerika og benyttede dagen til at

øve sig på vores samling af plage samt at

sammenligne sine resultater med de danske

dommeres. I mellemtiden tog hans kone

(Ursula) en masse billeder og hyggesnakkede

med de danske hestefolk. Det var

spændende og meget hyggeligt at hilse på

de canadiske gæster og vi håber også at de

fik noget ud af dagen.

Dommere ved stævnet var Lisbeth Pedersen

og Leif Grimbühler. Kasper Hansen var med

som aspirant. Dagen startede med klassen

for 1-års hopper. Disse blev af dommerne

betegnet som et særdeles godt hold, som

gjorde oprangeringen svær. Fløj blev Rikke

Bøgely fra Mie og Jørgen Riis Hansen i

Bording med karaktererne 9987-9. Rikke

er efter Vikkelsøe’s Hyacint og Tunaren,

morfar er Cadeau Halsnæs. Nr. 2 i klassen

blev Tornhøjs Aura (Cadeau Halsnæs/Kvik

Halsnæs) fra Dennis Bisgaard med karaktererne

9978-9. Tredjepladsen gik til Perle

Fjordvang fra Ninna og Arne Nielsen med

karaktererne 8877-8.

Efter en kort pause med fotografering udenfor

i solen gik man over til klassen for 2-års

hopper. En klasse med ikke mindre end 10

deltagende hopper, også her var kvaliteten

helt i top. Her gik fløjen til Bellis Abildhøjgaard

(Pikant Halsnæs/Trossen) fra Janne

Melvej og Allan Iversen med karaktererne

9877-8. Samme ejere kunne også glæde sig

over andenpladsen med Jente (Citrus Klattrup/Odin

Halsnæs), her var tallene 8887-8.

Tredjepladsen gik til Oline Fjordvang (Abel

Stanstorp/Citrus Klattrup) fra Ninna og Arne

Nielsen med karaktererne 8878-8.

Efter en velfortjent frokostpause var det tid til

fremvisning af hingste, og i år var der fremmødt

ikke mindre end tre hingste fra vores

Alle resultater fra plageskuerne 2007 kan ses i FjordHorse, som man finder på www.fjordhest.dk.

Gå ind på Fjordhorse og klik på Oprangering i menuen i venstre side. Herefter vælger man årstallet 2007

og så kan man vælge det/ de arrangementer, man vil se resultater for.


Et-årige Rikke Bøgely blev Skuets Bedste plag i Spjald.

Foto: Mie Riis Hansen

lokalområde. Publikum kunne stemme på

skuets bedst fremviste hingst. Denne ære gik

til Tunaren fra Mie og Jørgen Riis Hansen i

Bording foran Højgaards Bacardi og Højgaards

Dahlin, begge fra Janne Melvej og Allan

Iversen. Tunaren er efterhånden en bedaget

herre, men det er bare ikke at se på ham

og han viste sig smukt frem i kørelinerne og

vandt publikums hjerter.

Nu skulle så dommerne i aktion igen og

bedømme klassen for 1 års hingste, hvor der

var to. Fløj blev Rusk (Fjordens Marcus/ Nikk

Halsnæs) fra Knud Bjerre med karaktererne

8877-8.

Klassen for 2 års hingste var kun repræsenteret

med en enkelt hingst, nemlig Tornhøjs

Saxo (Cadeau Halsnæs/ Kvik Halsnæs) fra

Dennis Bisgaard. Saxo opnåede karaktererne

8878-8.

Konkurrencen om skuets bedste plag blev

vundet af 1-års hoppen Rikke Bøgely, som

dermed blev smykket med det røde vinderbånd

om halsen og fik det flotte dækken

fra Alm Brand, som hun dog ikke kunne

overtales til at få på lige med det samme,

der måtte være ende på galskaben til ens

første skue uden mor.

Konkurrencen om Bedste Afkomsgruppe

blev vundet af Fjordens Marcus med afkommene

Perle Fjordvang fra Ninna og Arne

Nielsen, Pirola fra Knud Bjerre, Kiwi Hovborg

fra Vinni og Benny Green Jørgensen og

Rusk fra Knud Bjerre. Fjordens Marcus ejes

i dag af Lykke Greve Sørensen.

På plageskuet i Spjald er der tradition for at

uddele en præmie til skuets bedst soignerede

plag, og denne udpeges af publikum.

Det skal siges, at alle plage var flot gjort klar

til dagen, og konkurrencen var hård. Æren

tilfaldt dog fløjen fra holdet af 2-års hopper

Bellis Abildgårdhøj fra Janne Melvej og Allan

Iversen. Bellis er, udover at hun var flot klargjort,

en meget charmerende hoppe med et

udtryk, der har nået publikum.

Dagens bedste mønstrer blev Tina Jeppesen

fra Ringkøbing.

Alt i alt var årets plageskue en succes, og

det er glædeligt at se så mange gode og

velplejede plage og ikke mindst hingste stille

op til arrangementet.

Dorthealyst den 21. april

Rikke Madsen

Plageskuet er et plageskue fælles for småheste

og ponyer og i år var der 160 katalognumre,

men selvfølgelig ikke fjordheste

allesammen.

Dommere var Søren Juellund og Jørgen

Finderup og Ole Damsgaard Olsen var

suppleant. En enkelt dommeraspirant kom

også på banen.

Fem 1-års hingste mødte til bedømmelse.

Søren Juellund var inhabil, og derfor trådte

Ole Damsgaard Olsen til. Efter dommernes

votering gik Laust Halsnæs (Orion Halsnæs/Pikant

Halsnæs) fra Søren Juellund og

Bjarne Hansen forrest. En veludviklet plag

af god type og ret gode bevægelser. Han fik

karaktererne 8887-8. De øvrige fire i holdet

fik 7 i helhed.

Hos 1-års hopperne mødte tre frem. Fløjen

gik til Kristine Vårby (Orion Halsnæs/Fini

Skovly), der, som navnet antyder, er opdrættet

- og stadig ejet - af Helene Lund

Frederiksen. Det var en hoppe af god type

og gode rammer, men bevægelsen kunne

ikke helt komplettere billedet. Karaktererne

blev 8887-8. Opløbet i holdet var meget tæt

og de næste to hopper i holdet fik ligeledes

8 i helhed.

Dagens største hold var de 2-årige hopper,

som trods et afbud mønstrede ni deltagere.

Det var et meget stærkt hold, hvor fløjen gik

til den meget feminine Bellis Vårby (Orion

Halsnæs/Nikk Halsnæs) fra Helene Lund

Frederiksen. Det er en rigtig typefast hoppe

med gode rammer og et særdeles godt

bevægelsesforløb. Karaktererne blev 9889

9. Nummer to i holdet skal også nævnes;

Flemming Strange-Hansens Hera Stanstorp

(Darwin Stanstorp/Orion Halsnæs) var også

Plageskuer 2007

af særdeles god type og taktfast i bevægelsesforløbet.

Karaktererne 9979 9 viser at de

to heste stod tæt. Tre hopper i holdet fik 8 i

helhed, to hopper fik 7 og de to sidste fulgte

op med 6 i helhed.

En enkelt 2-års hingst fik 7 i helhed.

I konkurrencen om Best In Show var det kun

Bellis Vårby, der kvalificerede sig til finalen.

Men det gjorde ikke noget, for da voteringen

sidst på dagen var slut, var det nemlig hende,

der blev kåret til dagens bedste plag.

Det skal vel også nævnes at hingsteparaden,

der afholdes midt på dagen, også afsluttes

med en fælleskonkurrence og Best In Show.

Den konkurrence kunne Citrus Klattrup

trække sig sejrrigt ud af, og dermed kan man

sige at fjordhestene markerede sit comeback

på Dorthealyst med manér.

Thorsø den 29. april

René Juul Jensen

Fjordhestens Venner Kronjylland stod for

plageskuet, der var landets største ”rene”

fjordhesteplageskue med 27 deltagere. Som

vanligt blev skuet holdt hos Claus Brokholm

på Tidselbjerg Hestecenter.

Plageskuet samlede fjordheste fra en stor

del af det nordlige Jylland. Størst var holdet

af 1-årige hopper med 13 deltagere. De to

første fik 9 i helhed, allerførst stod Landevejens

Kamille (Glibings Ajs/Pelle Halsnæs)

fra Lisbeth Pedersen og Knud Nielsen, hun

fik karaktererne 9888-9. Niels Bisgaard var

opdrætter og udstiller af Tornhøjs Josefine

(Cadeau Halsnæs/Knast Halsnæs), hun fik

talrækken 9978-9. Der var 8 i helhed til de

næste tre, 7 til de næste seks, mens holdets

to sidste hopper fik 6 i helhed.

Holdet af åringshingste havde Merkur Skovå

fra Preben Olesen på fløjen (Florian Skovå/

Ørjar), her var tallene 8887-8. De efterfølgende

fire plage fik 7 i helhed, mens der var

6 i helhed til holdets sidste plag.

I holdet af 2-årige hopper kvalificerede halvdelen,

nemlig fire sig til den landsdækkende

2 års finale. Først stod Lilje Skovå (Granit

Halsnæs/Orion Halsnæs) fra Preben Olesen

med 9889-9, de øvrige tre, der kvalificerede

sig havde 8 i helhed, mens der var 7 i helhed

til resten af holdet.

Lilje Skovå blev udpeget til skuets bedste

plag.

På dette plageskue konkurreres der også

om at være hingsten med den bedste afkomsgruppe.

Den hæder gik i år til Cadeau

Halsnæs, som var i konkurrence med Kastanjegårdens

Comet og Pikant Halsnæs.

Lisbeth Pedersen

Allerupgaard den 5. maj

Plageskuet på Fyn har deltagelse af flere af

pony- og småhesteracerne. Fjordhesterepræsentationen

bestod af ni plage. Samtlige

racer på det fynske plageskue blev bedømt

af Jørgen Finderup og Martin Bloch.

I holdet med åringshingste var der to med 7 i

helhed, på fløjen stod Micas (Ørjar/Fender),

mens holdets sidste fik 6 i helhed.

Hos åringshopperne var der 8 i helhed til

de to første. På fløjen 8878-8 til Ellegaards

Tinka (Golf Gudenå/Orion Halsnæs) fra


Plageskuer 2007

Henriette Ellegaard Hindsgaul og 8778-8

til Karina fra Jørgen Jespersen. Også her fik

holdets sidste 6 i helhed.

Harnbjerggårds Andante (Golf Gudenå/Pikant

Halsnæs) fra Niels Frovin Christensen

kom med 8788-8 på fløjen hos de 2-årige

hopper, som der var fire af.

Vodskov den 20. maj

Lisbeth Pedersen

2. pinsedag blev det sidste af forårets plageskuer

holdt, nemlig det i Vodskov, hvor

Nordfjordhesten er arrangør. Det var ikke

et af de største plageskuer, men bedømmelsestallene

fortæller os, at der ikke kunne

klages over kvaliteten. 10 plage var der og

dommeren Jørgen Riis Hansen fandt kun to

6-taller frem af posen (og de blev brugt som

delkarakterer), samtlige plage fik 7 i helhed

eller derover, en enkelt endda 9 i helhed.

Men lad os tage dem hold for hold.

Der var tre åringshopper, på fløjen stod Liva

Halsnæs (Granit Halsnæs/Pikant Halsnæs)

fra Vibeke og Søren Juellund med talrækken

8888-8. Nr. 2 var Langsigens Lærke

(Florian Skovå/ Fender) fra Stefan V. Jensen

og Preben Olesen med 8877-8. Holdets

sidste hoppe fik 7 i helhed.

Hos åringshingstene var der også 8 i helhed

til fløjen Lyngholms Arcon (Glibings Ajs/Monolitt),

udstillet af Harry Sten Pedersen. Her

var tallene 7788-8. Holdets anden hingst

fik 7 i helhed.

Holdet af 2-årige hopper var det største

med fem deltagere, og det var også her,

den ’største’ helhedskarakter blev givet,

nemlig til Landevejens Flora (Højgaards

I Vodskov blev 2-årige Landevejens Flora Skuets Bedste Plag.

Foto: Nanna Hyllested

Bacardi/Pelle Halsnæs) fra Karina Thygesen.

Flora fik karaktererne 9888-9. De to næste

fik 8 i helhed, begge fra Børge Jensen i Hjørring,

og de kvalificerede sig dermed også

til 2 års finalen. Det var Lille Lundegaards

Jyta (Granit Halsnæs/ Pikant Halsnæs) med

8877-8 og Hæstrups Gry (Pikant Halsnæs/

Stort udvalg i kvalitetsseler

Orion Halsnæs) med 7887-8. De sidste to

hopper fik begge 7 i helhed.

Skuets bedste plag blev Landevejens Flora.

(www.fjordhest.dk Kort Nyt).

F.eks. kraftig sele, tospand med skagler, liner, læderkobler,

hovedtøj, rustfri stålspænder - komplet til to heste........................................... kr. 7.200,-

Kumteseler, komplet tospand .......................................................................... kr. 7.500,-

Gypsyseler, komplet tospand, messingsløjfer.................................................... kr. 7.200,-

Princesseler, komplet tospand .......................................................................... kr. 5.600,-

Økoseler, komplet tospand .............................................................................. kr. 4.400,-

Ponyseler, komplet tospand ............................................................................. kr. 2.800,-

Ponysele, enspænder, justerbar ........................................................................ kr. 850,-

Saletseler, komplet med messingspænder og -sløjfer ........................................ kr. 4.060,-

Omgangstøj .................................................................................................... kr. 350,-

Kørehovedtøj ................................................................................................... kr. 550,-

Tlf. 8653 1011

Gl. Horsensvej 337 Gjesing DK-8660 Skanderborg

10


Dyrskuerne i 2007

I skrivende stund er de fleste af årets dyrskuer

afviklet. Tilgode har vi dyrskuet i Aulum

den 11. august og Kimbrerskuet i Aars den

5.-6. oktober. Ved årets første dyrskue, nemlig

i Fjerritslev den 19. maj, var der desværre

ingen fjordheste repræsenteret, men det var

der heldigvis på de fleste andre dyrskuer.

Enkelte dyrskuer har vi ikke hørt noget fra,

men resten kan man læse om på turen rundt

i landet neden for. De fleste referater stammer

fra www.fjordhest.dk Kort Nyt.

Samtlige resultater fra dyrskuerne kan ses

på www.fjordhest. dk -> Fjordhorse ->

Oprangering

Gl. Estrup den 2.-3. juni

Lisbeth

På Landbrugsmessen Gl. Estrup var der

anmeldt 16 fjordheste: to avlshingste, to

følhopper, to goldhopper, fem 3-årige og

fem 2-årige hopper. Leif Grimbühler var

dommer sammen med afbuds-indkaldte

Lisbeth Pedersen og en af vore dommeraspiranter.

Dommerne fandt to fløje værdige

til flotte 24 point. Den første blev fundet i

følhoppeholdet, hvor Lindelys Zarina (Orion

Halsnæs/Jesper) fra familien Rønstrup gik

helt til tops, holdets anden hoppe fik 21

point. Næste fløj med 24 point var 3-årige

Overgårds Thyra (Frederik Skovå/Aladdin)

fra Kim Johansen. Der var 23 point til holdets

nr. 2, Dixi Tidselbjerg (Frederik Skovå/Topas

Halsnæs) fra Claus Brokholm, de øvrige to

i holdet fik 22 point.

I 2 års holdet fik de to første hopper 23

point, hvilket kvalificerede dem til deltagelse

i 2-års finalen på Finstrupgård den 14. juli.

Fløjen Landevejens Flora (Højgaards Bacardi/Pelle

Halsnæs) fra Karina Thygesen er dog

allerede kvalificeret via et plageskue, men ny

på listen er Eliza (Pikant Halsnæs/Tunaren)

fra Arne og Gurli Pedersen. De øvrige tre i

holdet fik alle 22 point.

Der var også 22 point til de to i goldhoppeholdet

(med Heila Halsnæs på fløjen)

og til de to avlshingste (Fuzzy Stanstorp og

Donau Tidselbjerg), der af aldersmæssige

årsager var i hver sit hold.

På Gl. Estrup blev Lindelys Zarina først fløj i følhoppeholdet med 24 point, dernæst blev hun Skuets

Bedste hoppe og tilsidst vandt hun Gl. Estrup Prisen. I Herning blev Zarina nr. 3 med 24 point.

Foto: Lone Kaptain.

Søndag blev ærespræmierne fordelt. Der

var fem til fjordhestene, dvs. alle udstillede

fjordheste med 24 og 23 point fik

ærespræmie.

I konkurrencerne ’på tværs’ var der også

succes til vor race. Først blev følhoppe-fløjen

Lindelys Zarina udpeget som bedste hoppe

og efterfølgende vandt hun Gl. Estrup Prisen.

Det er bedste hoppe, bedste hingst og

bedste samling, der konkurrerer her, - i år

var der ingen samlinger udstillet, men det

er stadig et flot resultat.

(www.fjordhest.dk Kort Nyt).

Varde den 8.-9. juni

Dyrskuet i Varde strækker sig over to dage,

men hestene er der kun om lørdagen. Der

var 10 fjordheste i kataloget og Claus Brokholm

var indforskrevet som dommer.

En enkelt hingst fik 22 point. Der var udstillet

to følhopper og Marianne Kristensen fra

11

Tjele fik fløjen med Kastanjegårdens Franciska

(Cadeau Halsnæs/Orion Halsnæs), 24

point og ærespræmie. Holdets anden hoppe

fik 23 point.

Der var tre goldhopper, som fik henholdsvis

23, 22 og 21 point. På fløjen kom Ulrika

Fjordlyst (Abel Stanstorp/Odin Halsnæs) fra

Jens Kristensen. Jens udstillede også den

eneste hoppe i 3-års holdet, Vicki Fjordlyst

(Citat Halsnæs/Ørjar), hun fik 23 point.

Tre 2-årige hopper var udstillet. De to af

dem var allerede kvalificeret til deltagelse

i 2-års finalen og den sidste Ytta Fjordlyst

(Tornhøjs Canut/Odin Halsnæs) blev det,

idet hun som nr. 2 i holdet fik 23 point.

Fløjen med 23 point og ærespræmie gik

til Jente (Citrus Klattrup/Odin Halsnæs) fra

Stutteri Melvej.

(www.fjordhest.dk Kort Nyt).


Dyrskuer 2007

Roskilde den 8.-10. juni

Roskilde Dyrskue bød i år på den mindste

fjordhesteudstilling og det varmeste vejr

i rigtig mange år. For år tilbage nærmede

antallet af deltagende fjordheste sig de 60,

men i år var der kun 31 heste i kataloget

og med tre afbud blev det endelige antal

bedømte fjordheste til 28. Bedømmelsen

blev foretaget af Ole Damsgaard Olsen og

Henrik Dahl.

Se det særskilte referat fra Roskilde dyrskue

under overskriften: ”De ældre i Roskilde var

bedre end de unge.”

Isa Skovå med 11-årige Jacob Grimbühler. Isa

blev Skuets Bedste Følhoppe i både Roskilde og

på Landsskuet i Herning. Sammen vandt de mønstringskonkurrencen

på Roskilde Dyrskue og blev

en flot nr. 4 i Herning. Foto: Kathrine Olsen.

Horsens den 15.-16. juni

Glibings Ajs blev Skuets Bedste Hingst på tværs af racer i Horsens og blev fløj

med 24 point på Landsskuet i Herning.

Foto: Lone Kaptain.

Det Østjyske Fællesskue i Horsens havde

20 fjordheste i kataloget, men de tre mødte

ikke op.

I holdet af avlshingste på 4 år og derover

var der to, som begge fik 23 point. Dommeren

Ole Damsgaard Olsen og ledsagende

dommeraspirant satte Glibings Ajs FJH 736

(Golf Gudenå/Knast Halsnæs) fra familien

Boesen på fløjen foran Mosegårdens Splint

FJH 729. En ærespræmie til fløjen var der

også og senere blev Ajs udpeget til dyrskuets

bedste hingst på tværs af alle racer.

I 3-års holdet var der to avlshingste. Fløj med

23 point blev Malik Klattrup (Kastanielystens

Karant/Husar Halsnæs) fra Yrsa M og Jørgen

Juhl foran Kastanielystens Tarco (Cadeau

Halsnæs/Kvik Halsnæs), som fik 22 point.

En enkelt 2-årig hingst fik 20 point.

Følhoppeholdet skrumpede fra seks i kataloget

til to på pladsen, de tre mødte ikke

og en hoppe var fejlplaceret. Fløj blev Kastanjegårdens

Franciska FJ 10349 (Cadeau

Halsnæs/Orion Halsnæs) fra Marianne

Kristensen med 22 point. Holdets anden

hoppe fik 21 point.

Goldhoppeholdet bestod af fem hopper.

Fløj med 22 point blev Søndergårds Stjerne

FJ 10360 (Citrus Klattrup/Ali Halsnæs) fra

Solvej Ravn & Hans Peter Folmann. Yderligere

to hopper fik 22 point mens de to

sidste fik 21.

3-års holdet bestod af to hopper med

23 point og en med 22. På fløjen – også

med ærespræmie - stod Melissa Fuglsang

(Kastanielystens Karant/Orion Halsnæs)

fra Theodor Juhl-Pedersen. Også Melissa

Fuglsang klarede sig godt i ’på-tværs-konkurrencerne’.

2-års holdet bestod af en enkelt hoppe, Venus

(Kastanielystens Karant/Pikant Halsnæs)

fra Anna og Niels Mortensen. Hun fik 23

point og ærespræmie.

(www.fjordhest.dk Kort Nyt).

1

Odense den 15.-17. juni

Det Fynske Dyrskue fejrede i år 125 år med

dyrskuer og i den anledning foretog HKH

Prins Joachim den officielle åbning om

fredagen. Efter sidste års rekordtilmelding,

hvad angår fjordheste, blev udstillingen i

år mere beskeden i antal. I alt 15 var der

i kataloget: To følhopper, seks goldhopper,

tre 3-årige, en 2-årig og dertil tre vallakker.

Hvordan det gik, kan man læse i artiklen

”125 års jubilæum i Odense”

Hjørring den 22.-23. juni

Der var flot opbakning fra fjordhestefolket

i regionen med i alt 20 tilmeldte, heri to

samlinger. 17 fjordheste mødte til bedømmelse

og det gik rigtig godt for de nordjyske

udstillere. Læs mere i artiklen ”Fjordheste

højt mod nord”.

Nibe den 5. juni og

Løgstør den 16. juni

Både Nibe Dyrskue og Løgstør Dyrskue

er beskedne i størrelse og derfor havde

man udpeget eet dommerhold til at klare

bedømmelsen af samtlige heste. Ingen af

stederne var der dommere fra vort dommerkollegium,

og derfor er der ingen nye

kvalificerede til 2 års finalen.

I Nibe var der to goldhopper, de fik begge

23 point, men fløjen (som også fik ærespræmie)

var Silje (Eros/Fender) fra Tina og

Hanne Hansen.

I Løgstør var der tre goldhopper, også her

var der 23 point og ærespræmie til fløjen fra

Lone Andersen, nemlig Lykkesmindes Kitta

(Gnist/Godthåb). En enkelt 3-års fra Gitte

Andersen fik 24 point og ærespræmie. Hoppen

var Lykke (Citrus Klattrup/Gnist). Der

var kun én 2-årig hoppe til bedømmelse,

hun fik 22 point.

(www.fjordhest.dk Kort Nyt).

Landsskuet i Herning

den 5.-7. juli

Landsskuet holdes over tre dage og efter

mange år, hvor fjordhesteudstillingen der

har stået i skygge af Roskilde, så var Herning

i år stedet, hvor der var den største

samling fjordheste udstillet. Der var i alt

39 katalognumre og dertil kom en inviteret

følhoppe. To af vore avlshingste mødte.

Følhoppeholdet var imponerende stort med

12 katalognumre, og der var halvt så mange

goldhopper. I ungdomsafdelingen var der

otte 3-årige hopper og 11 2-årige.

Fjordhestene blev bedømt af Helle Bjerregaard

og Jørgen Riis Hansen. Sidstnævnte

viste sig at være opdrætter af en hoppe i 2års

holdet og dermed inhabil, dvs. der skal

indkaldes en suppleant.

Landsskuet er, som navnet siger, for ’hele

landet’, men det er nu jyderne, der er de

allerfleste.

På et Landsskue har man lov til at forvente

at møde rigtig mange af vore gode fjordheste

og bedømt ud fra pointgivningen, så

var det også tilfældet. Af de 40 fremstillede

fik de fire 24 point, der var 23 point til 15


Det var en fantastisk udstilling af fjordheste i Herning med hele 40 katalognumre og lutter flotte, velplejede dyr og mønstrere i stiveste, hvide puds.

Foto: Lone Kaptain.

heste, 22 point til andre 15 og 21 point til

de sidste 6. Som bekendt svarer 24, 23 og

22 point til 1. præmie, mens 21 point er

en 2. præmie.

De 24 point, som virkelig bør have tyngde,

når de er givet på et Landsskue, gik til

hingste-fløjen Glibings Ajs fra Lone og Jes

Boesen, samt til tre følhopper. I og med

at der er tale om et Landsskue, inviteres

fløjene fra landsdelsskuernes ’på-tværs-afracer’

konkurrencer til også at deltage. Isa

Skovå, der blev bedste følhoppe i Roskilde,

modtog invitationen, eller rettere sagt hendes

ejere Jane og Leif Grimbühler gjorde.

Og det viste sig at være en klog beslutning.

Isa blev nemlig først fløj i følhoppeholdet

og efterfølgende bedste følhoppe på hele

Landsskuet – jeg har ladet mig fortælle, at

det skete med maksimum-point, dvs. kun

10-taller fra samtlige dommere, og det er vist

aldrig sket før. De to øvrige følhopper med

24 point var Vængets Toscha og Lindelys

Zarina. De sidste hopper i holdet fik 23, 22

og 21 point med tre hopper i hver gruppe.

Fløjen i goldhoppeholdet (med i alt 7

deltagere), Nichyen, fra Eva D. Mølgård,

fik 23 point. Fem fik 22 point og en enkelt

21 point.

Der var ni 3-årige hopper til bedømmelse.

Kim Kruse Johansen fik fløjen med 23 point

til Overgårds Thyra (Frederik Skovå/Aladdin).

Der var også 23 point til de næste tre,

22 point til efterfølgende 3 og 21 point til

holdets sidste.

11 2-årige hopper var til bedømmelse.

De første seks fik 23 point, og på fløjen

satte dommerne Mosegårdens Cirkeline

(Mosegårdens Splint/Orion Halsnæs) fra

Peder Lindberg på Sjælland. Endnu fem

fik 23 point, fire fik 22 point og holdets

sidste fik 21 point. Landsskuet er også 2-års

finale kvalifikation og alle med 23 point er

kvalificerede. Det var de dog allerede, da

de mødte.

(www.fjordhest.dk Kort Nyt).

Bornholm den 6.-8. juli

En frisk dyrskuerapport fra Ole Damsgaard,

der var på Bornholm i går som dommer,

fortæller, at regnen også silede ned der. Det

ødelagde dog ikke dyrskuestemningen, og

der var nogle gode fjordheste på Bornholm,

siger Ole, og langt de fleste var også dejligt

typefaste.

12 fjordheste var der samt fire føl. Øens eneste

avlshingst, nu 13-årige Valdar Halsnæs,

har årene ikke sat sine spor på. Han fik 24

point. Den lokale forening solgte sidste år

hingsten til Belinda og Claus Tranberg.

Samme Belinda og Arne Sommer ejer også

følhoppefløjen, Bine Stanstorp. Hun fik 24

point. De øvrige tre hopper i holdet fik 22

point.

Dyrskuer 2007

Der var genbrug af de 22 point i

goldhoppe-holdet, idet det blev

resultatet for samtlige fire hopper.

Fløjhoppen Malou Solborg er ejet

af Anette Andersen.

En enkelt 3-årig hoppe var også udstillet,

May (Topas Halsnæs/Felix) fra

John Mortensen, 22 point fik hun.

To 2-årige var til bedømmelse.

Fløjen gik til den særdeles velgående

Skovløkke’s Paja (Valdar

Halsnæs/Topas Halsnæs). Udstiller

var Anette Andersen, som også fik

goldhoppefløjen med moderen

Malou. Paja blev dermed kvalificeret

til 2-års finalen, men der er jo langt

fra Bornholm til Aalborg!

(www.fjordhest.dk Kort Nyt).

På Landsskuet i Herning lavede fjordhestefolkene deres egen, alternative landsskuefest. Det

var 3. år i træk og tilslutningen var helt overvældende: 85 var der til fællesspisningen og efter

behørig opmåling kunne vi konstatere, at deltagerne fyldte ca. 30 meter bordplads.

Foto: Lone Kaptain

1


Dyrskuer 2007

De ældre i Roskilde var bedre end de unge

Af Birgit Mortensen

Dyrskuet i Roskilde har altid været et sted,

jeg prøver at få plads til i kalenderen. Ikke

mindst fordi det i mange år har været skuet

med det største antal udstillede fjordheste,

og det er altid spændende at følge bedømmelser

i store hold. 2007 viste sig at være

året, hvor sjællændernes udstillingslyst var

faldet betydeligt. Kun 28 heste mødte til

bedømmelse. Hingste-afdelingen bestod

kun af to af vore færdigkårede avlshingste

– Dukat Halsnæs og Mosegårdens Kejser

– der begge fik 22 point.

24, 23 og 22 point på et dyrskue svarer

som bekendt til 1. præmie mens 21, 20 og

19 er 2. præmie. Skulle der være behov

for yderligere gradueringer, så har man 18

point og derunder som 3. præmie, men i

vore dage kommer 3. præmie-dyrene ikke

til dyrskue.

Hopper med føl ved siden

Normalt er der mange følhopper i Roskilde,

i år var der (kun) syv, hvoraf de seks var

kårede. Jane og Leif Grimbühler udstillede

de to af dem, og de blev nr. 1 og 2, begge

med 24 point. På fløjen stod Isa Skovå FJ

10463. I sit fem år lange liv har hun kun

oplevet at få gode bedømmelser. Det startede

med 8 i helhed, to år gammel fik hun

10 i helhed på et plageskue, og ved såvel

regionalkåring som medaljekåring fik hun 9

i helhed. Uden at forklejne hendes eksteriørmæssige

kvaliteter har det bestemt ikke

skadet hende, at både Preben Olesen, der

opdrættede hende, og nuværende ejer Leif

er mere end rigtig gode både til at klargøre

deres heste til udstilling og til at mønstre

dem. I Roskilde var det 11-årige Jacob, der

mønstrede Isa, så noget tyder på, at han

er i en god mesterlære. På andenpladsen i

holdet stod Diva Halsnæs FJ 10060, hendes

udstillingsmæssige karriere er også fyldt med

gode resultater. I 2 års finalen i 2000 blev

hun nr. 4 af 14 og i 2002 blev hun først

medaljefløj og siden Årets hoppe.

Grimbühler-familien har altid været kendt

for gode dyrskueplaceringer i Roskilde, og

det var da også den ældre generation, Else

og Ernst, der besatte 3. pladsen med eget

opdræt, Liana Vinstrup FJ 10167. Denne

8-årige hoppe er kåret i I kl. i 2003 og var

samme år en af de hopper, der stod lige uden

for medaljerækken. Nu var hun for 4. gang

udstillet i Roskilde, hver eneste gang har hun

opnået 23 point. Hjorthøj’s Filla FJ 10169

besatte 4. pladsen med 22 point, også sidste

år stod hun nr. 4 i sit hold, dog med 23 point.

Hvad kåringer angår, fik hun medalje i 2005

som den næstsidste i rækken.

Holdets 5. hoppe var Cassidy Edlehave FJ

10456, som fik 21 point. Sidste år blev hun

som 3-årig kåret med 7 i helhed, i føl- og

plageskuetiden var helhedskaraktererne 7 og

8. Også 10-årige Frigg Bindebjerg FJ 9952 fik

21 point, 4 år gammel blev hun kåret i II kl.

A med 7 i helhed, to år senere forbedrede

hun sin kåring til I kl. (begge år var med

oprangering efter sammenlagte tal, og hun

står med henholdsvis 56 og 59, altså et pænt

7-tal og et lille 8-tal). Holdets eneste ukårede

hoppe, 5-årige ulsblakke Birkegårdens Dot

sluttede rækken med 21 point. Det fik hun

også sidste år i Roskilde, hvilket var hendes

udstillingsdebut.

En enkelt goldhoppe, kåret med 6 i helhed,

var helt i hold med sig selv og fik 20 point.

De 3-årige hopper

Årets hoppe 2006 (efter at være blevet fløj

i 2 års finalen), Chili Vårby fra Helene Lund

Frederiksen, stod også fløj i dette hold med

23 point. Udstillingsmæssigt har hun aldrig

fået mindre end 8 i helhed, og sidste år i Roskilde

fik hun også 23 point. Ved 2 års finalen

efterfulgtes hun af Mosegårdens Bine, og

hun blev også nr. 2 i Roskilde, ligeledes med

23 point. Holdets nr. 3, Lærke Enghaven,

fik sin udstillingsdebut sidste år i Roskilde,

hvor hun blev fløj med 23 point, i år var

resultatet 22 point. Ved følbesigtigelsen er

der beskrevet ’hvide hår i panden’, nu må

man nok i sandhedens interesse sige, at de

har udviklet sig til en stjerne. Holdets nr. 4,

Vikkelsøe’s Krystal, fik også 22 point (samme

point som sidste år i Horsens), ved fire føl-

og plageskuer har hun prøvet at ende med

både 7, 8 og 9. Efter hende trak dommerne

en grænse, de to næste hopper Kispus af Hestehaven

og Liv Vinstrup fik 21 point, ingen

af dem har været udstillet før. De sidste tre i

holdet Tulstruplunds Dana, Tanja Godthaab

og Viginia fik 20 point, for Dana og Tanja en

tilbagegang i forhold til sidste år, Viginia har

ikke tidligere været på dyrskue men blev i

2005 kåret med 6 i helhed.

De 2-årige hopper

Frida Munkehøjgaard havde sin udstillingsdebut,

og det startede rigtig godt med en

fløjplads og 23 point, udstillere var Jesper

og Jørgen Grimbühler, og det var 15-årige

Jesper, der mønstrede under bedømmelsen.

Ligesom Jacob, der er nævnt under omtalen

af følhopperne, er Jesper 3. generation i en

familie, hvor heste altid har spillet en stor

rolle (Jesper er i øvrigt også aktiv i sporten,

i august møder vi ham som deltager i DM

og Nordisk i springklasserne). Bellis Vårby

(en helsøster til fløjen i 3 års holdet) stod

nr. 2 med 22 point, - ikke helt på højde

med resultaterne fra forårets plageskuer

(to 9-taller), men en ikke alt for vellykket

mønstring gjorde det ikke muligt at gentage

succes’en. Der var også 22 point til Freja

på 3. pladsen, hendes helhedskarakter fra

forårets plageskuer var to 8-taller. Noget så

sjældent som en grå hoppe fulgte efter på

4. pladsen med 21 point, og det var ikke

kun farven, der var usædvanlig, det var også

afstamningen. Hoppen er nemlig opdrættet

1

i Tyskland. Romeo’s Feline var på følskue i

2005, hvor hun fik 6 i helhed, på dyrskuet

blev det til 21 point, og det fik de to efterfølgende

hopper også, først Bianca ’a Guren

og derefter Højgaards Fenja, Bianca var på

følskue, hvor det blev til 7 i helhed, mens

Fenja ikke tidligere har været udstillet. Der

var også udstillingsdebut til holdets sidste

hoppe, Højgaards Fia, som fik 20 point.

Samling

Rie Vårby, der selv fik 22, var stammor i

en samling, hvori der skulle have været tre

døtre, men der endnu med kun at blive to,

idet Rigmor Vårby havde valgt at fole lige

midt i dyrskuet, og så må man blive hjemme.

Chili Vårby og Bellis Vårby sikrede dog de

23 point til samlingen.

"På tværs konkurrencerne"

Isa Skovå repræsenterede naturligvis fjordhestene

i konkurrencen om at blive bedste

følhoppe, Leif mønstrede, og det gjorde han

så godt, at Isa vandt. Også Helene Lund

Frederiksens samling klarede sig godt, idet

den besatte 2. pladsen. I mønstringskonkurrencerne

er der naturligvis også fjordheste

med. Bedste resultat i sin gruppe opnåede

11-årige Jacob og Isa Skovå, idet de vandt

med – så vidt jeg er oplyst – den højeste

pointsum, der nogensinde er givet i en

mønstringskonkurrence.

Hvorfor på dyrskue

I ’gamle dage’ var dyrskuerne landbrugets

årlige fest, bønderne drog af sted med både

deres dyr og familien i stiveste puds. I dag er

der ikke så mange bønder tilbage og dyrskuerne

har ændret karakter. Hestene kommer

heldigvis stadig på dyrskue, men ejernes motiver

til at komme der er utvivlsomt forskellige.

Nogle kommer for at vise hvad de dur

til som opdrættere, og forbereder sig seriøst i

månedsvis og synes slet ikke, at det er sjovt,

hvis de står for langt fra fløjpladsen. Andre

kommer fordi dyrskuet er en god tradition,

fordi de kan lide det sociale samvær omkring

hestene og bedømmelsen for denne gruppe

er nok mere sekundær. Alle vil dog sikkert

hellere rejse hjem med en 1. præmie end

en 2. præmie, men i år virkede det, som

om den procentuelle andel af 21 og 20

point var større end vanligt. Derfor syntes

jeg, at det kunne være ganske spændende

at kigge godt og grundigt på de udstillede

dyr og deres tidligere bedømmelser, og det

resulterede i ovenstående referat, der også

er blevet mere omfattende end vanligt.

Hvad lagde dommerne vægt på

Hestene blev bedømt af Ole Damsgaard

Olsen, der tit har været dommer i Roskilde,

sammen med Henrik Dahl, der var hidkaldt

fra det jyske. Endvidere var en af dommeraspiranterne

med. ”Var I strengere med

pointene, end du plejer at være” lød mit

spørgsmål til Ole med tillægsspørgsmålet


”eller var I mere fejl-søgende end sædvanligt,

fordi I havde en dommeraspirant med”?

Ingen af delene lød svaret, der var både rigtig

gode fjordheste og knapt så gode fjordheste

på årets dyrskue. Nogle af hestene, især i

de unge hold, var store og lidt grove i det,

mente Ole og tilføjede, at det er vigtigt,

at dybde, bredde og muskulatur passer til

både alder og køn, ellers går det ud over

harmonien og dermed i sidste ende også

typen. Og hvis en lidt mislykket mønstring

hæmmer hestens bevægelse kan det betyde

meget for slutresultatet.

Årets fynske dyrskue var en ’våd fornøjelse’

både for 2- og 4-benede. Regnen silede

ned hele bedømmelsesformiddagen, og

lørdag var også en dag, hvor regntøj og

paraplyer var særdeles nyttige. Arrangørerne

var noget bekymrede for besøgstallet, for

der skal sælges mange adgangsbilletter, før

udgifterne er dækket. Det endte dog godt.

Sidste års besøgstal var rekord med 48.000

besøgende, og man havde håbet at runde

de 50.000 i år, men der kom ’kun 47.209’.

To faktorer var med til at holde besøgstallet

oppe. Den første attraktion var uden tvivl

Prins Joachim, som fredag foretog den officielle

åbning af dyrskuet i anledning af,

at der var tale om et jubilæumsdyrskue,

nemlig 125 år. Den anden attraktion var

selve programmet, som søndag, hvor vejret

var godt fra morgenstunden, trak fynboerne

til dyrskue. Dvs. dyrskue er i virkeligheden

ikke længere et dækkende ord. Nogle steder

kalder man det for landbrugsmesse eller

landbrugsshow, og det er utvivlsomt også

mere dækkende. For selv om der naturligvis

stadig er dyr på et dyrskue, så er der også

så meget andet.

Ole var en af de dommere, der var med i

den internationale konference på Vilhelmsborg,

og han havde haft stor glæde af deltagelsen.

’Jeg er nok’, sagde han, ’blevet mere

opmærksom på at det er vigtigt med en god

fjordhestetype med udtryksfulde fjordhestehoveder,

at vore hingste skal være maskuline

og at vore hopper skal være feminine.

Klargøring af hesten, herunder træning af

mønstring, er også vigtig, hvis hesten skal

præsentere sig optimalt på en udstilling. Er

man ny udstiller, så ved man måske ikke,

hvad man skal gøre. Derfor var tidligere

125 års jubilæum i Odense

Fynske specialiteter i fokus

For et par år siden lagde man kursen om i

Odense. Nu er der livsstilsudstillinger, der er

et fødevaretorv, hvor man kan møde Arla,

Mejeriforeningen og Danish Crown, men

endnu mere spændende er salgsboderne

med fynske specialiteter. Her kan man både

smage og købe kød fra hereford, limousine,

lam og struds. Der var frisk æblemost, godt

øl , diverse urteblandinger til folk med smag

for en hjemmelavet dram og nyslynget honning,

hvis man skulle have lidt ekstra godt til

de friske jordbær. I samme område havde

’ Kvægtorvet’, en af Odenses bedre restauranter,

etableret et spisehus, hvor der hver

dag blev tilbudt et par lækre frokostretter.

Denne vifte af spændende tilbud er heldigvis

blevet fristende for masser af mennesker,

der kan kombinere det at se dyr med som

bevidst forbruger at smage på landbrugets

mange spændende produkter.

Fjordheste højt mod nord

Landets nordligste dyrskue holdes i Hjørring,

og også her var der brug for paraplyerne, i

hvert fald under bedømmelsen, som blev

foretaget af Lisbeth Pedersen sammen med

en af dommeraspiranterne. Her blev 24

points rosetterne også brugt, og det er noget,

der skaber glæde hos udstillerne. Børge

Jensen fra Hæstrup fik to af dem, først for

følhoppefløjen, 13-årige Vigdis Halsnæs FJ

9711, og efterfølgende for en samling efter

samme hoppe, som mødte med tre døtre.

Tilsammen havde de fire hopper tre 3 føl,

at den sidste datter ikke havde føl med

er der en særdeles fornuftig forklaring på,

hun var nemlig kun 2 år. Der var endnu

en samling med Nørrevangs Cille FJ 9562

som stammor, hun mødte med to døtre (en

goldhoppe og en 2-års). Kenneth Andersen

fra Frederikshavn var udstiller, og samlingen

fik 23 point.

Men tilbage til følhopperne, i alt var der fire

i holdet, som nævnt 24 point til fløjen, 23

point til begge hendes døtre og 22 point

til hoppen, der var stammor i den anden

samling. I Nordjylland behøver man ikke

nødvendigvis en trækker til føllet, når man

skal på dyrskue. Man finder gjorden frem og

binder (på god gammeldags facon) føllet fast

i gjorden, og det fungerer fint.

Goldhoppeholdet bestod også af fire hopper,

Kenneth Andersen fik fløjen med 23

point til Frederik Skovå-datteren Apholmens

Freja , to fik 22 og holdets sidste fik

21 point.

1

Dyrskuer 2007

tiders klargøringsdage i lokal-foreningsregie

en rigtig god ting. Her fortalte og viste

erfarne udstillere, hvad de gjorde forud

for en udstilling, og de folk, der kom for at

lære, kunne medbringe deres egne heste og

få råd og dåd både om klargøring og mønstrings-teknikken.

Især nye fjordhesteejere

vil kunne få stor glæde af dette, sagde Ole

Damsgaard Olsen. m

Fjordhestene

Fjordhesteudstillingen var – sammenlignet

med sidste år – beskeden i størrelse. Til

gengæld var niveauet højere. 14 mødte til

bedømmelse, to følhppper, seks goldhopper,

tre 3-årige hopper, en enkelt 2 års og to vallakker.

Niels Frovin Christensen fik følhoppefløjen

med 23 point med Halskovs Tekla

FJ 9744. Laura Nikoline Petersen fik fløjen

i goldhoppeholdet med Manja Hedelund

FJ 10410, som også fik 23 point. En helt ny

udstiller, Maria Holmskov, fik fløjen i 3 års

holdet med Lilholt Lise 208333200403797,

også hun fik 23 point. Snart møder vi hende

på kåringspladsen, og Maria har overtalt

opdrætteren til også at komme med den 9årige

ukårede mor. Ejeren af den enlige 2-års

hoppe Garisa 208333FJ0503998, Christina

Stegø, var også ny udstiller, hun kunne

rejse hjem med 22 point og kvalifikation

til 2 års finalen. Som noget relativt nyt kan

der også udstilles vallakker i Odense. Det

benyttede Kaj Larsen sig af, idet han ejede

begge i holdet. Rødgule Paddesøs Ecco

208333FJ0402759 kom på fløjen med 23

point. Jørgen Riis Hansen var hidkaldt som

dommer sammen med en af dommeraspiranterne.

Birgit

Fire 3-årige hopper var tilmeldt, men kun de

to mødte. Karsten Højmark fra Hjørring fik

24 point for fløjen Josefine Halsnæs (Pikant

Halsnæs/Orion Halsnæs), mens holdets

anden hoppe fik 23 point. Det var i øvrigt

nye udstillere (så vidt jeg kunne vurdere),

og det må være en rigtig succesoplevelse at

komme så godt fra start.

Dagens absolut største hold var 2 års holdet

med i alt syv deltagere, det giver som udgangspunkt

tre kvalificerede til 2 års finalen.

Det var de fire af dem nu i forvejen, og det

afspejledes i pointene, idet de fem første

fik 23 point, mens der var 22 point til de to

sidste. Fløjen fik Preben Olesen med Lilje

Skovå (Granit Halsnæs/Orion Halsnæs).

Og mens Preben mønstrede denne datter


Dyrskuer 2007

af Ayoe Skovå genopfriskede vi ved ringside

en rigtig fornøjelig historie fra fortiden. Der

er mange trækkere, der gør sig umage for

at høre, hvad dommerne snakker om, når

de har hesten opstillet, sommetider lykkes

det, sommetider lykkes det ikke. Preben

hører til dem, der gerne lægger øre til de

igangværende dommer-drøftelser (og ikke

et ondt ord om det). For ca. en halv snes

år siden var han rigtig stolt over sin hoppe

Ayoe og har helt sikkert også givet udtryk

for det. Dommerne aftalte med hinanden

at give ham en forskrækkelse, og det gjorde

de. Spøgen gik ud på, at når Preben og

Ayoe kom frem til bedømmelsen, så ville

de tale meget klart og tydeligt til hinanden

Held i uheld - tvillinger?

Nej, det er ikke tvillinger. Det er

Ayoe Skovå, hendes hoppeføl, Nana

Skovå, født den 11. maj i år og hendes

plejebarn, Levisens Theis, født

den 13. maj.

Natten til den 13. maj fik vores ældre hoppe,

Primula Halsnæs, et dejligt hingsteføl. Alt

gik som det skulle, indtil føllet var 8 timer

gammelt. Pludselig blev Primula dårlig.

Hun havde svært ved at holde balancen

og vandet fossede ud af hende. En halv

time senere var hun død. Dyrlægen, som

ikke nåede frem inden hun døde, mente at

en af venerne til livmoderen var sprunget.

En oplevelse, der var uhyggelig at være

tilskuer til.

Så stod vi der med et glad føl, der snusede

til sin mor. Hvad gør man så? Malker dyrebar

råmælk ud af hoppen og forsøger med

sutteflaske. Ringer til Nørlund Hestehospital

for at høre, om de har kendskab til en

ammehoppe – det har de desværre ikke.

Ringer rundt til forskellige fjordhestefolk,

hvor de fleste ikke svarer denne dag. Men

det gør Claus Brokholm, som kan fortælle,

at Preben Olesen har en hoppe, som plejer

at lade ´venindernes´ føl på marken patte

hos sig.

Og hvad siger Preben og Margrethe, der er

vant til at have menneske-plejebørn: ´Kom

med ham, så ser vi`.

Afsted kørte vi i solskinsvejr gennem det

bakkede Himmerland og videre til det

idylliske Vendsyssel. Lige bag sæderne i

vores varebil stod det lille føl og følte sig

vel tilpas.

Da vi kommer til Dannerhøj, står Ayoe

Skovå i sin boks med sit to dage gamle hoppeføl.

Preben åbner boksdøren, og Theis

skubbes hen i døråbningen. Ayoe snuser

til ham og slikker ham. Nana begynder at

patte. Vi skubber Theis hen på Ayoes anden

side – og han begynder også at patte. Det

var et lykkeligt syn og det bedste er, at Ayoe

lige siden har taget sig godt af begge føl. Vi

er meget taknemmelige for Ayoe, Preben

og Margrethes hjælp.

Det var en fortælling fra det virkelige fjordhesteliv

– som det også kan være.

Hilsen

familien Larsen Levisen

Se også den lykkelige familie i smukke omgivelser

på bagsiden.

Pleasure harness

Practical, beautiful

Norwegian Harness

Available in the

USA and Europe

From Olaf Nyby

nyby@c2i.net

www.OlafNyby.net

1

samtidigt med at de, hver eneste gang de

havde en delkarakter i tankerne, ville trække

to fra. Som aftalt så gjort, og det er ganske

vist, at Preben havde nogle fæle minutter,

indtil oprangeringen var godt i gang og Ayoe

avancerede til fløjen.

Og hvad er så moralen af den historie: man

skal ikke tro alt, hvad man hører.

Work harness

Foto: Margrethe Olesen

Birgit


Tekst Ved følskuerne kan man mønstre føllet med eller uden moderen, men ved mærkning

Følskuer og

skal

mærkning

moderhoppen medbringes for at

2007

fastslå identiteten. Foto: Mette Kofoed.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følskuer og mærkning 2007

Følskuer 2007

Følskuerne er en spændende faglig begivenhed, hvor man kan få det første fingerpeg om den

avlsmæssige kvalitet af det føl, man har med. Føllene vil ofte være på forskellige udviklingsmæsige

Følskuerne er en spændende stadier, faglig men begivenhed, det tager dommerne hvor man højde kan for. få

det første fingerpeg om den avlsmæssige kvalitet af det føl, man har

med. Føllene vil ofte være I på nogle forskellige perioder udviklingsmæsige kan føllet ”vokse vildt”, stadier, så det ser uharmonisk ud og det kan også være stram i

men det tager dommerne bevægelsen højde for. i perioder, fordi det vokser. En god tommelfingerregel er, at man skal se på føllet og

vurdere det, når det er en lille uge gammelt, dvs. når det har rettet sig ud efter folingen. Der er stor

I nogle perioder kan føllet sandsynlighed ”vokse vildt”, for, så det at det ser så uharmonisk bliver sådan ud igen, selvom et føl selvfølgelig har lange ben og kort krop i

og det kan også være stram forhold i bevægelsen til de voksne i perioder, heste. fordi Så fortvivl det vokser. ikke i vokseperioderne.

En god tommelfingerregel er, at man skal se på føllet og vurdere det,

når det er en lille uge gammelt, At tage dvs. til følskue når det er har samtidig rettet en sig god ud anledning efter til at have føllet i hænder, noget man får stor glæde

folingen. Der er stor sandsynlighed

af senere i

for,

føllets

at det

liv.


Det

bliver

er en

sådan

god oplevelse

igen,

at mærke, hvordan det lille føl knytter sig til én under

træningen, for fjordheste i alle aldre nyder at være sammen med os mennesker og at blive brugt.

selvom et føl selvfølgelig har lange ben og kort krop i forhold til de

Sidst, men ikke mindst, er det altid dejligt at tage i byen med sine heste og møde andre

voksne heste. Så fortvivl ikke i vokseperioderne.

fjordhestefolk.

Ved følskuerne mønstres føllet alene eller sammen med moderen og man plejer også at se føllet løs

At tage til følskue er samtidig – det en kan god være anledning svært at til vise at bevægelsen have føllet for i hånd med et livligt føl.

hænder, noget man får stor glæde af senere i føllets liv. Det er en

god oplevelse at mærke, hvordan I år er der det fem lille følskuer, føl knytter hvornår sig til én og under hvor fremgår af skemaet herunder. Så hvis man ikke allerede

træningen, for fjordheste i har alle meldt aldre nyder til, kan at man være kontakte sammen arrangørerne med os og høre nærmere.

mennesker og at blive brugt. Sidst, men ikke mindst, er det altid dej- Ved følskuerne kan man mønstre føllet med eller uden moderen, men ved

ligt at tage i byen med sine I forbindelse heste og møde med andre følskuerne fjordhestefolk. er der også mulighed mærkning for mærkning skal moderhoppen af føllet. medbringes Her skal moderhoppen

for at fastslå identiteten.

Ved følskuerne mønstres føllet medbringes alene eller af hensyn sammen til identiteten. med moderen Pris pr. mærkning Foto: Mette Kofoed. og besigtigelse er kr. 145,- for

og man plejer også at se føllet brændemærkning løs – det kan og være kr. svært 205,- for at vise chipmærkning. be- Beløb for mærkning og pas vil blive faktureret

vægelsen for hånd med et fra livligt Landscentret føl. | Heste. Har man ikke mulighed for at tage til følskue, kan man få føllet mærket

på en af de mærkepladser, som findes rundt i hele landet, så der skulle være mulighed for at finde

I år er der fem følskuer, hvornår en plads og og hvor en dato, fremgår som passer. af skemaet her- tage til følskue, kan man få føllet mærket på en af de mærkepladser,

under. Så hvis man ikke allerede Føl, som har ikke meldt møder til, op kan på en man af mærkepladserne, kontakte som vil findes automatisk rundt i blive hele tilbudt landet, mærkning så der skulle på være mulighed for at

arrangørerne og høre nærmere. hjemadressen, hvor prisen for henholdsvis brændemærkning finde en plads og chipmærkning en dato, som passer. er kr. 480,- for 1.

føl og kr. 240,- for efterfølgende på samme adresse/

Føl, som

kr. 530,ikke

for

møder

det 1.

op

føl


og

en

kr.

af

290,mærkepladserne,

for

vil automatisk

efterfølgende.

I forbindelse med følskuerne er der også mulighed for mærkning af blive tilbudt mærkning på hjemadressen, hvor prisen for henholdsvis

-Lisbeth

føllet. Her skal moderhoppen medbringes af hensyn til identiteten. brændemærkning og chipmærkning er kr. 480,- for 1. føl og kr.

Pris pr. mærkning og besigtigelse er kr. 145,- for brændemærkning 240,- for efterfølgende på samme adresse/ kr. 530,- for det 1. føl

og kr. 205,- for chipmærkning. Beløb for mærkning og pas vil blive og kr. 290,- for efterfølgende.

--------------------------------------faktureret

fra Landscentret | Heste. Har man ikke mulighed for at

Lisbeth

Rubrik-

TAugustT

annoncer

Skemaet ”Følskuer 2007” sættes umiddelbart efter eller i forbindelse med teksten.

Oversigten over mærkepladser sættes med mindste læsbare skriftstr., evt. sammen med en lodret

annonce, så oversigten ikke fylder en hel sidebredde.

Foto Følskuer.jpg

Følskuer 2007

19. august Føl- og plageskue Sønderjyllands Fjordhesteforening

Dyrskuepladsen i Åbenrå Jens Kr. Stork, tlf. 7478 3285

25. august Følskue

Fynske Fjordheste

Allerupgaard

Kaj Larsen, tlf. 6483 1018/ 4085 2117 eller

Allerup Bygade 29 -31

5220 Odense SØ

Hkaj.veflinge@mail.tele.dkH

25. august Følskue

Vejleegnens norske Hesteavlsforening

Egtved Rideskole, Egtvedvej Niels Mortensen, tlf. 75860546/ Birthe

14, Egtved

Therkelsen, tlf. 75866942

Eller www.vejleegnensfjordheste.dk

26. august Følskue

Fjordhestens Venner, Kronjylland

Tidselbjerg Hestecenter Tina Christensen, Gl. Landevej 5, Tøstrup,

Tidselbjergvej 2, 8881 Thorsø 8581 Nimtofte Tlf. 8633 9844

eller HTwww.fjordkron.dkTH

1.-2. St. Hestedag i Roskilde, Fjordhesten Øst

september herunder følskue arrangeret af Birgit Poulsen, Græsmarkvej 8, 4632

Fjordhesten Øst

Bjæverskov, tlf. 22 90 05 34

Hbirgit@fjordhesten-oest.dkH eller

www.fjordhesten-oest.dk

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mærkepladser Mangler 2007 du en fjordhest? Eller udstyr til den? Eller vil du sælge noget?

Prøv med en annonce i Fjordhesten

4.

4.

4.

TArrangørT Du kan også annoncere i Hestebørsen TArrangement StedT

på www.fjordhest.dk (gratis for medlemmer). Her finder du

Dansk Sports Ponyavl Følskue Fredericia rideklub

også salgslisten.

Dansk Varmblod Følskue Finstrupgård

Dansk Har Oldenborgavl du ikke netadgang, kan salgslisten Følskue fås ved henvendelse til Skanderborg Birgit Mortensen, ridecenter se side 2

4.-5. Knabstrupperforeningen for Danmark Hoppekåring, føl- og

Prisen for rubrikannonce er kr. 75,- for højst 20 ord. Såfremt annoncen plageskue er på flere ord, er prisen Vilhelmsborg kr. 75, ekstra for de næste 20 ord,

osv. Annonce og betaling 5. skal være Avlsf. Jørgen for Skov New Forest i hænde ponyer senest ved sidste frist for indlevering af stof.

Send en check til: Jørgen Skov, Slettingenvej samt Dansk Oldenborg 17, Skallerup Avl Klit, 9800 Hjørring Følskue . Tlf. 9896 8457 Finstrupgård . E-mail: stald.fjordklit@email.dk

5. Dansk Varmblod Følskue Vilhelmsborg

5. Dansk Varmblod Sadel- og eksteriørkåring Nexø ridehal, Bornholm

5. Alle racer

1

Føl- og plageskue Klemenskervej 61,

Rønne, Bornholm

11. Dansk Sports Ponyavl Følskue Bæcks hestepension,

Ejstrupvej 120, Benløse

12. Dansk Sports Ponyavl Følskue Finstrupgård


Mærkepladser 00

August

Arrangør Arrangement Sted

4. Dansk Sports Ponyavl Følskue Fredericia rideklub

4. Dansk Varmblod Følskue Finstrupgård

4. Dansk Oldenborgavl Følskue Skanderborg ridecenter

4.-5. Knabstrupperforeningen for Danmark Hoppekåring, føl- og plageskue Vilhelmsborg

5. Avlsf. for New Forest ponyer

samt Dansk Oldenborg Avl Følskue Finstrupgård

5. Dansk Varmblod Følskue Vilhelmsborg

5. Dansk Varmblod Sadel- og eksteriørkåring Nexø ridehal, Bornholm

5. Alle racer Føl- og plageskue Klemenskervej 61, Rønne, Bornholm

11. Dansk Sports Ponyavl Følskue Bæcks hestepension,Ejstrupvej 120, Benløse

12. Dansk Sports Ponyavl Følskue Finstrupgård

12. Dansk Varmblod Følskue Roskilde dyrskueplads

13. Dansk Varmblod Sadel- og eksteriørkåring Baunehøj

14.-15. Dansk Varmblod Sadel- og eksteriørkåring Vilhelmsborg

18. Avlsf. for Shetlandsponyer Føl- og plageskue Thyholm rideklub

18. Fr.borg Hesteavlsforening Føl- og plageskue

samt hoppekåring Ågerupgård, Vipperød

19. Fjordhesten Danmark og Avlsf.

for Shetlandsponyer Følskue Dyrskuepladsen, Åbenrå

25. Fjordhesten Danmark Følskue Egtved rideskole

25. Fyns Føl- og plageskue for Ponyracer Følskue Allerupgård, Odense

26. Fjordhesten Danmark Følskue Tidselbj.vej 2, Thorsø

September

Arrangør Arrangement Sted

1.-2. Roskilde dyrskue Store Hestedag

samt Knabstrupperkåring Roskilde

2. Dansk Pinto Forening Hoppekåring Vestbirk ridecenter

3. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 15.00-18.00 Fyrstenborgvej 2, Astrup, Skjern

4. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 15.00-18.00 Bystedvej 43, Roslev

4. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 15.00-18.00 Hedegårdsvej 14, Gatten, Løgstør

4. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 15.00-18.00 Nymindegabvej 83, Janderup

4. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 14.00-19.00 Stutteri Firfod, Sakskøbing

5. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 15.00-18.00 Udstrupvej 8, St. Merløse

5. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 15.00-18.00 Nr. Hostrup ridecenter, Rødekro

5. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 15.00-18.00 Højbovej 7, Byrsted, Nibe

5. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 15.00-18.00 Snedstedvej 99, Snedsted

6. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 15.00-18.00 Skjerkvej 4, Aulum

6. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 15.00-18.00 Ugiltvej 942, Ilbro, Hjørring

6. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 15.00-18.00 Ny Hagestedvej 59 a, Gislinge

8. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 9.00-13.00 Ø. Thorupvej 5, Hjallerup

8. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 15.00-17.00 Graverhusvej 4, Bælum

9. Landscentret, Heste Mærkeplads kl. 9.00-13.00 Rideskolen Birken, Skringstrup

9. Dansk Pinto Forening Kåring Bavnehøj, Næstved

16. Alle racer og Dansk Belgisk Hesteavl Føl- og plageskue Gørlev

23. Avlsf. for Shetlandsponyer Føl- og plageskue Ebberup rideskole

Kilde: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Udkærsvej 15, DK-8200 Århus N. www.lr.dk

1


Bedømmelsesskalaens 10-tal

er ikke længere uopnåeligt

Af Birgit Mortensen

Foto Mette Kofoed

Det er hårdt arbejde at være en del af

’kåringskaravanen’. Dagene er lange og

hvad dommerne angår, så skal de holde

koncentrationen fra første til sidste hest.

Allerede i slutningen af 2006 kiggede den

daværende bestyrelse på mulighederne for

at sætte dommerhold til kåringerne i 2007.

Til at bedømme ved regional- og medaljekåring

samt 2 års finalen blev Leif Grimbühler

udpeget som dommerformand, han fik som

meddommere Jørgen Grimbühler og Helle

Bjerregård. Den nu overståede regional- og

medaljekåring viste, at det var et godt team.

Kåringen blev – i samarbejde med dommersekretæren

Susanne Fønsskov, der også gav

karakteristik – afviklet med præcision, men

også med den nødvendige tid til drøftelser

om de enkelte dyr.

Daglige dommermøder

og det etiske kodeks

Alle kåringsdage sluttede med et møde

mellem kåringsdommere, tilstedeværende

medlemmer af dommerkollegiet og bestyrelse/avlskomite.

Ideen med et sådant

møde er at evaluere kåringsdagen. De

ikke-fungerende dommere har mulighed

for at sige, hvad de så fra sidelinjen, og de

fungerende dommere kan forklare, hvorfor

de dømte, som de gjorde. Også disse møder

forløb rigtig godt, og overordnet set var de

ikke-fungerende enige med de fungerende

dommere.

Det var første år med det etiske kodeks,

og bedømmelsesringen var som følge heraf

katalog-fri zone. Ikke engang på dommersekretærens

ark var der oplysninger om hestene,

kun katalognummeret. Efter drøftelser

på det sidste dommermøde i Aalborg skal

vi dog nok have det etiske kodeks ajourført

bl.a. med en tilføjelse om, at en mønstrer

ikke må presse en forangående hest, når

holdet går på volten. Det skal også uddybes,

hvad der forstås ved almindelig soignering,

eksempelvis så vi mange heste med hove,

der havde fået en ordentlig gang sort makeup,

som gjorde det helt umuligt både at

se om hoven havde aftegn og at vurdere

hovkvaliteten.

Første kåring uden sammenlagte tal

Det var første kåring, hvor delkaraktererne

ikke skulle sammenlægges og summen

automatisk udløse en kåringsklasse. Vor

elektroniske stambog, Fjordhorse, er ikke

omprogrammeret, dvs. der lægges stadig

delkarakterer sammen der, men valg af helhedskarakter

beror nu på et dommerskøn.

Dvs. tidligere tiders tre bevægelseskarakter

kan ikke længere sætte en fjordhest med

knapt den ønskede fjordhestetype på fløjen

foran en hest med den type vi ønsker os.

I det hele taget kiggede dommerne rigtig

meget på type og hoved/hals ved kåringen

i juli. Typekarakteren spænder fra 10 (som

ganske enkelte individer fik) til 6 (som flere

fik). De udtryksfulde hoveder scorede høje

delkarakterer, mens de mere almindelige,

lange og smalle hoveder fik lavere delkarakterer.

Hvor 10-taller tidligere var uopnåelige,

så har det været vigtigt for os, at når vi havde

et 10-tal på bedømmelsesskalaen, så skulle

det også kunne bruges. Årets vallak Stald

Kiels Galaxe blev den første fjordhest, der

fik 10 i helhed. Publikum honorerede dette

med stående applaus.

Fremgang i antal anmeldte i 2007

Der var anmeldt 119 hopper og vallakker

til kåringsbedømmelse. I forhold til sidste

år var det en fremgang på 15, hvilket er

meget tilfredsstillende. Hvis interessen for

at komme til kåring fortsat stiger, så kan

det måske blive nødvendigt med endnu

en kåringsplads i Jylland. For skal det gøres

ordentligt og dommerne ikke slides ned, så

var årets antal tilmeldte på de tre pladser

tæt på maksimum for, hvad man kan byde

et dommerhold.

En tilfreds dommerformand

Om årets kåring siger dommerformand Leif

Grimbühler, at der var mange gode heste

på de tre pladser, og mange blev både godt

fremvist og var gjort udstillingsklar. Der var

dog også nogle udstillere, som ville have

gavn af at deltage i mønstrings- og soigneringskurser

forud for kåringen, - en opgave,

som det vil være hensigtsmæssigt, hvis de

lokale foreninger tager op. En mønstrer skal

hjælpe hesten til at vise sig fra dens bedste

side, men er man ny udstiller, så kan det

være svært at vide, hvordan man skal gribe

det an. Den rigtige fodring er også vigtig,

nogle heste havde fået for meget og andre

for lidt, ingen af delene er godt. Et gjordmål

på næsten 190 cm er for meget til en 3-årig

hoppe og et gjordmål på 165 er for lidt. Man

skal være god ved sine heste, men det er

misforstået godhed at overfodre dem. Selv

foretrækker jeg at holde dem i en fornuftig

foderstand vinteren over og så fodre dem

op til en udstilling, hvis det skulle være

nødvendigt. I det hele taget skal man ikke

tro, at man kan gøre en hest udstillingsklar

på en uge, det tager flere måneder.

Hvad bedømmelsen angik, så fokuserede vi

meget på type og de udtryksfulde hoveder

kontra de lange, smalle hoveder, som nogle

fjordheste har. Jeg er godt tilfreds med den

måde, vi fik afviklet kåringen på og med

det bedømmelseniveau, vi fik lagt. Når

kåringsbeskrivelsen når frem til udstillerne,

Ved årets bedømmelse blev der fokuseret meget på type og de udtryksfulde hoveder.

Her Søndergårds Stjerne, nr. 3 i medaljeholdet.

1


så skal de betragte den som vejledning.

Har hoppen en typekarakter på 5 eller 6,

så skal de tænke over, om den er givet fordi

hoppen er vist i forkert foderstand/ikke

har været udstillingsklar eller om den har

nogle fejl, der ikke kan rettes. Det første kan

man rette op på, det sidste ikke, og det er

Dette kigger dommerne på

På kåringspladserne vurderes eksteriør (udseende) og bevægelse

med henblik på at oprangere og klassificere hestene efter formodet

avlsværdi. Resultatet er rådgivning til hesteejerne. Derfor bør der

udarbejdes så præcis en beskrivelse som muligt. Der gives ni delkarakterer

og en helhedskarakterer. Se herunder, hvad de forskellige

karakterer gives for.

1. Type og kropsform Den første delkarakter gives for hestens

race- og kønspræg. Proportioner, harmoni

og udvikling m.v. vurderes.

2. Hoved og hals Hovedets størrelse, form og udtryk vurderes,

ligeså ørernes længde. Halsens

længde, form og ansætning vurderes.

Desuden vurderes nakkens længde og

foreningen mellem hoved og hals.

3. Skulder og manke Skulderen vurderes med hensyn til

længde, retning, hældning og især

frihed. Manken vurderes med hensyn

til højde, længde og bredde.

4. Overlinje og bagpart Omfatter ryg, lænd, kryds og lår, der

vurderes med hensyn til længde, retning,

hældning og muskelfylde.

5. Forlemmer Vurderes med hensyn til stilling, dimensioner,

sundhedstilstand og ledvinkler.

Hovene indgår også, hovformen og

kvalitet er meget vigtigt.

6. Baglemmer Vurderes med hensyn til stilling, dimensioner,

sundhedstilstand og ledvinkler.

Hovene indgår også, hovformen og

kvalitet er meget vigtigt.

7. Bevægelsen i skridt Vurderes med hensyn til korrekthed,

regelmæssighed, elasticitet, afskub og

bæring.

8. Bevægelsen i trav Vurderes med hensyn til korrekthed,

regelmæssighed, elasticitet, afskub og

bæring.

9. Bevægelsen i galop Vurderes med hensyn til korrekthed,

regelmæssighed, elasticitet, afskub og

bæring.

10. Helhed Opvejning af positive og negative

egenskaber inden for de enkelte bygnings-

og bevægelseskriterier.

Kilde: Landscentret, Hest

spørgsmålet, om man skal sætte en sådan

hoppe i avlen. Ingen nok så god hingst kan

udvirke mirakler her og man skal huske, at

et føl modtager halvdelen af sine gener fra

faderen og halvdelen fra moderen.

Overgangen fra de mange små lokale kåringspladser

til de større regionale har været

rigtig. Der var gode faciliteter alle tre steder,

og det betyder meget, når en kåring med så

mange heste skal afvikles. Vi havde en rigtig

god kåringstur og der var et godt samarbejde

mellem dommere og dommersekretær, og

det er vigtigt når tingene skal fungere. m

Er du ikke på nettet, men har interesse i at fordybe dig i resultaterne fra regional- og medaljekåringen, så send 40 kr. sammen

med dit navn og din adresse til Fjordhesten Danmark, Norddalen 9, 5260 Odense S. Herefter sender vi dig et katalog og

udprintede resultater fra de tre regionale kåringspladser og fra medaljekåring og 2 års finale.

0

Dette betyder de forskellige karakterer

Dommerne har en bedømmelsesskala fra 10 til 1 til deres rådighed.

Se herunder, hvad de forskellige karakterer betyder.

10 Prima

9 Særdeles godt

8 Godt

7 Ret godt / tilfredsstillende

6 Middel

5 Knapt tilfredsstillende

4 Ikke tilfredsstillende

3 Manglende

2 Dårlig

1 Meget dårlig

Kilde: Landscentret Hest


11 hvide rosetter til Sjælland

Af Birgit Mortensen

Foto Kathrine Olsen

I alt var der mødt 33 fjordheste

til kåringsbedømmelse på

Ågerupgård. Der udover blev vi

præsenteret for en afkomssamling

efter en hoppe. 33 er ganske

mange, men den sjællandske

kåringsplads endte med at blive

årets mindste. Kvaliteten må man

dog i det store og hele være tilfreds

med. Da alle rosetterne var

fordelt, var der uddelt 11 hvide

rosetter som bevis på kåring

med 8 eller 9 i helhed, andre 11

kunne drage hjem med en rød

roset som bevis på kåring med 7

i helhed. Som noget relativt nyt

har vi opdelt den gamle kåringsklasse II A i

to, dvs. enten kåring med 7 eller 6 i helhed,

de sidstnævnte får en lilla roset, dem var

der fem af på Sjælland. To blå rosetter blev

uddelt som tegn på 5 i helhed. Fire af de

udstillede dyr fik en grøn roset, fordelt på

helhedskaraktererne: en med 5 i helhed, en

med 6 i helhed og to med 7 i helhed. Ved

regionalkåringen gives de grønne rosetter

til heste, der ikke har afstamning nok til at

blive optaget i Hovedstambogen.

Af de 33 mødte var de 6 vallakker, den ene

af dem er dog kåret med forbehold, idet

ejeren forlod pladsen, før hesten i overensstemmelse

med vort regelsæt var blevet

chipmærket.

Syv 3-årige hopper

Helene Lund Frederiksen havde en rigtig

god dag, idet hun besatte 1. og 2. pladsen

med henholdsvis Chili Vårby og Johanne

Vårby. Chili (årets hoppe i 2006) fik følgende

tal: 9988 97 897 9 mens Johanne måtte

’nøjes’ med 9887 87 798 9. De to hopper,

der er efter Orion Halsnæs, var pladsens

eneste med 9 i helhed. Som det fremgår

af talrækkerne var der ikke noget, som

dommerne ikke kunne lide, men specielt

hæftede de sig ved, at begge hopper var af

den type, vi gerne vil have med

udtryksfulde hoveder.

På de efterfølgende tre pladser

med 8 i helhed har vi Mosegårdens

Bine (8798 88 877 8),

Lærke Enghaven (767 87 997

8) og Veronika Fjordlyst (7777

88 886 8). Ved følbesigtigelsen

havde Lærke hvide hår i

panden, nu har de ’samlet sig’

til en stjerne. Holdets sidste to

hopper fik 7 i helhed.

Ni 4-årige hopper

Fie Stanstorp efter Dukat

Halsnæs fik fløjen i dette hold.

Ejerne Lise og Ole Jensen

kunne glæde sig over bedømmelsestallene

8787 88 888 8,

dvs. tilfredshed fra dommerne

3-årige Chili Vårby fik 9 i helhed og blev bedste fløj på Ågerupgaard.

over hele linjen. Der var lidt mere spredning

i tallene, som Fea Strødam efter Golf

Gudenå fik på andenpladsen: 8777 89 767

8. I 2006 blev hoppen kåret i den bedste

ende af 7 i helhed, og nu forbedrede hun

så sin kåring og fik den eftertragtede hvide

roset. De efterfølgende to hopper fik 7 i

helhed, de næste fire fik 6 i helhed. Holdets

sidste hoppe fik 5 i helhed og da hun var

en forregisterhoppe, blev dette omsat i en

grøn roset.

11 5-årige og ældre hopper

Også i dette hold var der to hvide rosetter.

På fløjen satte dommerne Lille Lindholt

Sesigle fra Helle Hoffmann Christensen i

Tåstrup. Sesigle efter Orion Halsnæs fik

tallene 8877 77 787 8, dommerne lagde

vægt på, at hun var feminin, sådan som vi

gerne vil have at hopperne er det. Aminah

Fjordkilde efter Citrus Klattrup var holdets

anden hoppe med hvid roset og hun fik tallene

8777 88 768 8. Seks hopper fulgte efter

med 7 i helhed, to fik 6 i helhed, heriblandt

en forregisterhoppe, mens holdets sidste

sluttede med 5 i helhed.

Seks vallakker fordelt på to hold

Vallakkåringen blev indført i forbindelse

Helene Lund Frederiksen stillede afkom efter 17-årige Fleurette. Samlingen

opnåede sølvmedalje og dermed er Fleurette optaget i Elitestambogen.

1

med vort stambogsjubilæum i

2001, - efter et par år justerede

vi regelsættet, således at der

indgik en sportskarakter i bedømmelsesrækken,

dette naturligvis

begrundet i, at når vi kårer vallakker,

så er det jo ikke avlsdyr vi

kårer men brugsdyr.

To 4-årige vallakker var i hold

med sig selv. De fik begge pæne

eksteriørkarakterer men havde

knapt så imponerende sportskarakterer,

hvilket naturligvis skal

ses i sammenhæng med deres

alder. På fløjen satte dommerne

Amadeus efter Golf Gudenå med

tallene 8888 (dvs. 8 i eksteriørhelhed)

6,5 i sportskarakter og 8

i samlet helhed. Amadeus havde

avlsgodkendelse i 2006. Nu er han vallakkåret

med 8 i helhed. Hvis ejeren, Thomas

Lorentz-Petersen, vil have ham til medaljekåring,

så skal Amadeus dog forbedre sin

sportskarakter, men hans unge alder taget i

betragtning har han jo masser af muligheder

for det. Hesselbergs Helios blev kåret med

7 i helhed.

I det ældste vallakhold var der mødt fire til

bedømmelse. Dommerne satte Hagbard

Skellerød efter Dukat Halsnæs på fløjen, og

dermed fik Lise og Ole Jensen deres anden

fløjplads. Hagbard fik bedømmelsestallene

7788 (8) 7,5 og 8 i samlet helhed. De to

7-taller blev givet pga. en kun ’ret god’

type og et stort, almindeligt hoved, der

savner udtryk. De to næste vallakker, Elvis

og Dalton, fik begge 6 i eksteriørhelhed og

7 i samlet helhed. Der er tale om vallakker

med kun kort kendt afstamning, og de

skulle bruge kåringen for at deltage i DM/

Nordisk på Ågerupgård i august. Nu ligger

vejen åben for dem. Holdets sidste vallak

Napoleon fik 5 såvel i eksteriørhelhed som

i samlet helhed og den blå roset. Hans ejer

forlod dog kåringspladsen, før hesten var

chipmærket, og det betyder, at resultatet

af kåringsbedømmelsen er med forbehold,

idet vort regelsæt kræver, at umærkede heste

skal mærkes i forbindelse med

kåringsbedømmelsen.

Sølvmedalje til Fleurette FJ 9115

Helene Lund Frederiksen stillede

afkom efter 17-årige Fleurette, der

selv i 1995 blev kåret i II A med 7

i helhed. Igennem årene har hun

fået i alt 10 stykker afkom, de fem af

dem er kårede. I samlingen indgik

Rie Vårby FJ 9797, I kl. med 8 i

helhed, Doris Vårby FJ 10128 I kl.

med 8 i helhed og medalje i 2003,

Johanne Vårby FJ 10535 kåret med

9 i helhed i 2007 og Viktor Vårby

FJV 06002, vallakkåret med 8 i

helhed i 2006. Frederik Vårby FJH

728, II kl. med 8 i helhed i 2004

indgik ikke i samlingen.

Dommerne sagde om samlingen,


at den var ensartet og bestod af dyr med

særdeles god fjordhestetype og særdeles

godt præg. De fleste med typiske hoveder

med godt udtryk og kraftig hals. Overlinien

var god og muskuløs. Fundamentet velstillet

med gode hove. Overvejende ret god

bevægelse i skridt og trav.

Dommerne havde ingen problemer med at

give Fleurette sølvmedalje for afkom, og dermed

er Fleurette optaget i Elitestambogen.

Pladsens bedste fløj

Chili Vårby, Fie Stanstorp, Lille Lindholt Sesigle,

Amadeus og Hagbard Skellerød kon-

15 hvide rosetter til Vejen

Af Birgit Mortensen

Fyn og den sydlige halvdel af Jylland deler

kåringsplads, hvert andet år er den på Fyn

og hvert andet år i Jylland. I år var det Jyllands

tur til at få kåringspladsen, og Vejen

Rideklub blev valgt som ramme om kåringen,

der blev landets største med 42 hopper

og vallakker til kåringsbedømmelse. Der

udover blev vi præsenteret for en afkomssamling

efter en hoppe. Da alle rosetterne

var fordelt, var der uddelt 10 hvide rosetter

som bevis på kåring med 8 eller 9 i helhed,

15 kunne drage hjem med en rød roset som

bevis på kåring med 7 i helhed. Der var 6 i

helhed og lilla rosetter til fem. Den blå roset

måtte hentes frem syv gange, og der var

grønne rosetter til fem med kun kort kendt

afstamning, helhedskaraktererne for denne

gruppe var: to med 5 i helhed, to med 6 i

helhed og en med 7 i helhed.

Af de 42 fremmødte mødte var de to vallakker.

12 3-årige hopper

Jens Kristensen i Varde er en dygtig opdrætter,

det har vi set talrige beviser på, og i Vejen

gjorde vi det igen. Jens stillede to 3-årige

hopper til kåring og han fik to hvide rosetter

med hjem, først satte dommerne Vicki

Fjordlyst efter Citat Halsnæs på fløjen med

denne imponerende talrække: 9879 98

987 9. Dommerne så en harmonisk hoppe

med særdeles god type, et typisk hoved og

en velansat hals. Eneste svage punkter, hvis

man kan kalde et 7-tal for svagt, var skulder/manke

og galoppen, hvor man kunne

ønske sig mere undergreb. Eva Brokholm

mødte med Dafne Tidselbjerg efter Frederik

Skovå, der var også flotte tal til hende, nemlig

9887 98 976 9. En lang og stram lænd er

nok forklaringen på det første 7-tal, og hvad

bevægelsen angår, kunne dommerne have

ønsket sig mere afskub i travbevægelsen,

ligesom hoppen var på forparten i galop.

Disse bemærkninger blev dog modsvaret

af mange rosende ord for type, hoved/hals,

forlemmer og bevægelsen i skridt. Eva har

ejet Dafne i et halvt års tid, og hun fik den

i barselsgave af sin bror Claus, der har opdrættet

hoppen.

På de efterfølgende tre pladser med 8 i helhed

har vi Melissa Fuglsang (9888 87 777 8),

Vendy Fjordlyst (8977 77 786 8) og Kastanielystens

Celine (8887 77 776 8). Holdets

næste hoppe var en forregisterhoppe med

6 i helhed efterfulgt af en hovedstambogshoppe

også med 6. Holdets to sidste hopper

blev kåret med 5 i helhed.

10 4-årige hopper

Ditte Green Jørgensen kunne glæde sig over

en fløjplads til Kastanjegårdens Lærke, som

fik bedømmelsestallene 9988 97 888 9.

Hans Larsen, der er den lykkelige ejer af

Lærkes mor, nemlig Kastanjegårdens Satcha

EFJ 9050, var nok ikke mindre glad over at

se endnu et stykke afkom efter hoppen på

en fløjplads.

Satcha er mor til følgende kårede hingste:

1995: Kastanjegårdens Nick (nu vallak)

1996: Kastanjegårdens Fernando (nu avlshingst

i USA)

2002: Kastanjegårdens Comet FJH 738

2005 og 2006: hingsteføl, som vi endnu har

til gode at se på en kåringsplads.

Hvad døtrene angår, er der også flotte

resultater:

1997: Kastanjegårdens Nicoline FJ 9815

medaljefløj med 9 i helhed i 2001

1998: Kastanjegårdens Fie FJ 10000 I kl.

med 8 i helhed i 2001

1999: Kastanjegårdens Flica II A med 7 i

helhed i 2003

2000: Kastanjegårdens Malou FJ 10342 II A

med 7 i helhed i 2004

2001: Kastanjegårdens Mia medaljefløj i

2005 med 9 i helhed

2004: Kastanjegårdens Evita, endnu ikke

fremstillet til kåring

2007: Kastanjegårdens Frederikke.

Holdets nr. 2, Freya Birkevang efter Halskovs

Vulkan forbedrede sin kåring fra 7 i helhed i

2006 til 8 i helhed, hendes delkarakterer nu

var 8877 97 776. De efterfølgende fire hopper

fik 7 i helhed, de næste tre fik 6 i helhed.

Holdets sidste hoppe fik 5 i helhed.

18 5-årige og ældre hopper

Holdets to første hopper fik 8 i helhed

og dermed den hvide roset. På fløjen

satte dommerne Romeo’s Celica efter Idon

Busklund med bedømmelsen 8877 67 788

8. Hoppen er ejet af Mette Rasmussen fra

Amager, og når Celica mødte i Vejen, så er

forklaringen, at familien holdt ferie på Rømø

i uge 28 og Celica skulle naturligvis med. Nr.

2 i holdet, Baungårdens Fanny efter Cadeau

Halsnæs, blev udstillet af Peder Trabjerg.

Hoppen fik den hvide roset på basis af

følgende tal: 877 77 787 8.

Otte hopper fik 7 i helhed, to fik 6 i helhed,

den ene var en forregisterhoppe. Holdet

sidste seks hopper fik 5 i helhed, to af dem

var forregisterhopper.

To vallakker

Vallakfløjen Logan Vinstrup efter Golf

Gudenå fik 8 i eksteriørhelhed på basis af

kurrerede om Fjordhesten Danmarks grønne

dækken. Vinderen blev Chili Vårby.

Der var ærespræmier til alle fløje samt en

mønstringspræmie til Mie Pettersson, som

mønstrede Fea Strødam, skænket af Fjordhesten

Øst samt Fjordhesten Danmark. m

talrækken 7889, sportkarakteren var 8,5 og

det samlede resultat kåret med 8 i helhed.

Med 7-tallet for type fortalte dommerne,

at Logan er en vallak af ret almindelig type.

Hovedet er også stort og almindeligt, men

halsen velrejst og middellang. En god bevægelse

i alle gangarter var med til at give

Logan 8 i eksteriørkårings-helhed.

Holdet anden vallak, Tor, havde kun kort

kendt afstamning, hvorfor han fik den

grønne roset. Såvel eksteriør-helhed som

samlet helhed var 7. Tor er en af de vallakker,

vi ofte har set på stævnepladserne

sammen med ejeren Lene Petersen. Det

er stadig mange brugs-vallakker rundt, som

ikke har fundet vej til kåringspladserne.

Vi håber, at det kommer, og rytterne skal

huske, at optagelse i sportsstambogen kun

kan lade sig gøre, hvis vallakken har et FJV

eller et FJVN-nummer. Logan får det første,

Tor det sidste.

Sølvmedalje til Tippe Halsnæs EFJ 9376

Annette Schmidt Kristensen stillede afkom

efter 14-årige Tippe Halsnæs, det gjorde

hun også sidste år, hvor hoppen fik bronzemedalje.

I år var der mulighed for sølv, idet

sidste års to super-vallakker med 9 i helhed,

dvs. Stald Kiels Galaxe og Stald Kiels Eventyr

samt medaljehoppen Stald Kiels Drøm nu

havde selskab af Stald Kiels Jargon, en 3-årig

hingst med avlsgodkendelse og 8 i helhed.

Dommerne sagde om samlingen, at den var

meget ensartet og bestod af elegante dyr

med godt fjordhestepræg, typisk, udtryksfuldt

hoved, velrejst og middellang hals,

god skulder og manke, muskuløs overlinie

og bagpart, passende ført fundament med

god ledmarkering. Bevægelsen blev vist god

i skridt og flere i særdeles god trav. Tippe

Halsnæs blev tilkendt sølvmedalje for afkom.

I alt har hun givet Stald Kiel 11 stykker

afkom. To hopper, som ikke indgik i samlingen,

er kåret med 7 i helhed. De resterende

har ikke været til kåring, flere begrundet i at

de endnu ikke har alderen til det.

Pladsens bedste fløj

Vicki Fjordlyst, Kastanjegårdens Lærke,

Romeo’s Celica og Logan Vinstrup konkurrerede

om Fjordhesten Danmarks grønne

dækken. Vinderen måtte blive en af de

to fløje med 9 i helhed, og dommernes

valg faldt ud til fordel for Kastanjegårdens

Lærke.

Der var ærespræmier til alle fløje, skænket

af områdets lokale foreninger, dvs. Fynske

Fjordheste, Vejleegnens norske Hesteavlsforening

og Sønderjyllands Fjordhesteforening

samt Fjordhesten Danmark. m


14 hvide rosetter til Finstrupgård

Af Birgit Mortensen

Foto Lone Kaptain

På Finstrupgård mødte 39 heste til bedømmelse,

alle hopper. Da regionalkåringen var

forbi, var der uddelt 14 hvide rosetter, 12

røde, 7 lilla og 6 blå, dvs. alle udstillede dyr

hørte hjemme i Hovedstambogen.

14 3-årige hopper

Overgårds Thyra efter Frederik Skovå blev

en suveræn fløj med 9 i helhed, forudgået af

følgende delkarakterer: 9889 88 887. Hoppen

blev udstillet af opdrætteren Kim Kruse

Johansen, og flot mønstret af Marianne, der

i sin tid har vundet mange mønstringskonkurrencer.

Nu havde hun sin søn, 11-årige

Mikkel til hjælp, og der er ingen tvivl om,

at han også bliver en super-mønstrer. Dommerne

beskrev hoppen som harmonisk og

af særdeles god type. Hovedet hørte ikke til

de mindste, men det var udtryksfuldt, halsen

var velrejst og middellang. Som tallene viser

blev et 7-tal for galop den laveste karakter,

bevægelsen i skridt blev set god og taktfast

og til et 8-tal.

Først med 8 i helhed stod Dixi Tidselbjerg,

endnu en Frederik Skovå-datter, fra Claus

Brokholm, hendes tal var 8788 87 987 8.

Også nr. 3, Landevejens Linea (8878 98

886 8) havde Frederik Skovå som far. De

øvrige med 8 i helhed var Samanta (8769

87 988 8), Fjordens Oline (7788 87 6 10

8 8), Josefine Halsnæs (8787 76 877 8) og

Dixi Tidselbjerg (8788 87 987 8).

De næste 3 hopper fik 7 i helhed, to fik

6 i helhed og holdets to sidste hopper 5 i

helhed.

16 4-årige hopper

Det oprangerede hold startede med fem

hopper med 8 i helhed, på fløjen stod Lykkemindes

Syren efter Pikant Halsnæs med

Overgårds Thyra efter Frederik Skovå blev en suveræn fløj i 3-årsholdet med 9 i helhed

og blev også pladsens bedste fløj.

talrækken 8788 87 877 8 fra Imanuel Andersen.

Efter hende fulgte Naja (777 78 888

8), Glibings Fenja (7768 97 788 8), Birkens

Morel (8877 67 788 8) og Ebbensgaards

Cillis (8867 86 877 8).

Seks hopper fik 7 i helhed, to 6 og holdets

sidste tre hopper fik 5 i helhed.

9 5-årige og ældre hopper

Hekla Hovborg efter Golf Gudenå kom på

fløjen med 8 i helhed og følgende delkarakterer

8887 88 887. Hun blev udstillet

af Vinni og Benny Green Jørgensen, der

også har opdrættet hende. Der var også 8 i

helhed til holdets nr. 2, Levisens Luna, som

fik disse delkarakterer: 8777 76 786. De

næste tre hopper blev kåret med 7 i helhed,

yderligere tre fik 6 i helhed og holdets 14årige

alderspræsident fik 5 i helhed.

Bliv medlem nu med rabat

Når dette blad udkommer, så er mere end halvdelen af foreningsåret

gået. Derfor tilbyder vi et rabatmedlemskab til reduceret kontingent

for resten af året. At der er tale om et rabatmedlemskab betyder, at

der ikke er udstillingsret i 2007 knyttet til medlemskabet ligesom

det heller ikke give stemmeret ved en eventuel ekstraordinær

generalforsamling i 2007. Vi sender dig imidlertid Hingste-Guiden

og de blade, der er udkommet i året 2007. Derudover giver medlemskabet

dig mulighed for at få en personlig adgangskode til vor

elektroniske stambog FjordHorse og til Medlemshjørnet (en lukket

del af vor hjemmeside www.fjordhest.dk, hvor medlemmer med

bopæl i Danmark kan debattere på livet løs). Kun medlemmer med

egen e-mailadresse har fornøjelse af dette medlemskab.

Der er indmeldelsesblanket på vor hjemmeside med oplysninger

om, hvordan kontingentet betales. Vordende medlemmer uden

net-adgang skal blot sende et brev med navn, adresse og et telefonnummer

til Fjordhesten Danmark, Norddalen 9, Skt. Klemens,

5260 Odense S.

Pladsens bedste fløj

Overgårds Thyra, Lykkemindes Syren og

Hekla Hovborg konkurrerede om Fjordhesten

Danmarks grønne dækken. Vinderen

blev – ikke uventet – Overgårds Thyra,

der som den eneste af de tre havde 9 i

helhed.

Der var ærespræmier til alle fløje, skænket

af områdets lokale foreninger, dvs. Nordbaggen,

Nordfjordhesten og Fjordhestens

Venner Kronjylland. m

Rabat-kontingentet for årets sidste fem måneder

er som følger:

Personligt medlemskab ................................................. kr. 200,-

Familiemedlemskab ...................................................... kr. 250,-

Juniormedlemskab (under 18 år) ................................... kr. 150,-

Seniormedlemskab (over 65 år) ..................................... kr. 150,-

Udlandsmedlem (Europa) ............................................ kr. 150,-

Udlandsmedlem (uden for Europa) ............................... kr. 175,-

Birgit


Ni nye medaljehopper

Af Birgit Mortensen

Foto Mette Kofoed

Noget af det allermest spændende er, hvem

der bliver de nye medaljehopper. 12 hopper,

tidligere kåret med mindst 8 i helhed

var anmeldt og optaget i kataloget, to blev

frameldt inden medaljekåringen. Fem af

de hopper, der i ugens løb på de regionale

kåringspladser havde fået den hvide roset,

blev tilmeldt mhp. at få den attråede

medalje, dvs. i alt 15 hopper deltog i årets

medaljekåring.

Medaljefløj blev Kastanjegårdens Lærke FJ

10565, en 4-årig hoppe som dommerne

kun havde positive bemærkninger om. Det

eneste 7-tal i bedømmelsesrækken blev

givet for baglemmer, hvor haserne blev

fundet uklare. Også Langthjems Flika og

Søndervangs Stjerne fik 9 i helhed.

Som det fremgår af oversigten deler syv af

vore avlshingste faderværdigheden til de ni

nye medaljehopper, men der er jo også mødre

involveret, selv om vi tit springer let hen

over dem, når vi nævner afstamningen på et

udstillet dyr. Det skal dog ikke ske her.

Mødrene

Medaljefløjens mor er elitehoppen Kastanjegårdens

Satcha EFJ 9050, kåret i I kl. B i

1994.

Langthjems Flikas mor er Visna Rannerupgaard

FJ 9569, kåret i II A med 6 i helhed

i 1998.

Søndergårds Stjernes mor er Søndergårds

Madiken FJ 9525, kåret i I kl. B i 1998.

Ulla Fjordlysts mor er Primola Fjordlyst FJ

10103, kåret med medalje i 2003.

Fie Stanstorp mor er Stine Stanstorp EFJ-S

7352, kåret med medalje i 1984, siden

optaget i såvel elitestambogen som sportsstambogen.

Tornhøjs Flicas mor er elitehoppen Daisy

Tyler EFJ 8876, kåret med medalje i 1993.

Ulrika Fjordlysts mor er Lorina Fjordlyst FJ

9600, kåret i I kl. B i 1998.

Vikkelsøe’s Gaias mor er elitehoppen Sandra

FJ 8543, kåret i I kl. B i 1991.

Eskærs Thits mor er Line Nærum FJ 9614,

kåret i I kl. B i 1998.

Afstamningens betydning

Med en enkelt undtagelse er alle mødre til

årets nye medaljehopper kåret i I kl., tre af

dem med medalje. Det fortæller noget om,

at avl ikke er tilfældigheder og at ikke mindst

mødrene er af stor betydning for et godt

avlsresultat. Vore medlemmer har forskelligt

ambitionsniveau, og det er der ikke noget

forkert i, men er målet hvide rosetter, så

skal man vælge sine avlshopper med omhu.

Man kan også se af oversigterne her, at der

er god fornuft i at satse på at tage hopperne

til medaljekåring, når de er fire eller fem år.

Det bliver ikke nemmere med alderen, det

gør det for øvrigt heller ikke i de 2-benedes

skønhedskonkurrencer. m

1: Kastanjegårdens Lærke

De nye medaljehopper med afstamning og bedømmelsestal og alder

FJ 10565 Kastanjegårdens Lærke (Orion Halsnæs/Plutonikk) 9889 97 888 9 4 år

FJ 10504 Langthjems Flika (Frederik Skovå/Hovdaren) 9988 88 977 9 4 år

FJ 10360 Søndergårds Stjerne (Citrus Klattrup/Ali Halsnæs) 9978 87 879 9 5 år

FJ 10477 Ulla Fjordlyst (Abel Stanstorp/Citrus Klattrup) 9879 88 896 8 4 år

FJ 10541 Fie Stanstorp (Dukat Halsnæs/Rei Halsnæs) 8897 78 898 9 4 år

FJ 10506 Tornhøjs Flica (Birk Halsnæs/Knast Halsnæs) 8779 97 697 8 4 år

FJ 10477 Ulrika Fjordlyst (Abel Stanstorp/Odin Halsnæs) 8878 87 878 8 4 år

FJ 10208 Vikkelsøe’s Gaia (Citrus Klattrup/Hovdaren) 8787 97 976 8 7 år

FJ 10279 Eskærs Thit (Tunaren/Pikant Halsnæs) 8888 87 777 8 7 år

Der ventes i spænding. Medaljeaspiranter på Finstrupgård


2: Langthjems Flika 6: Tornhøjs Flica

3: Søndergårds Stjerne 7: Ulrika Fjordlyst

4: Ulla Fjordlyst 8: Vikkelsøe’s Gaia

5: Fie Stanstorp 9: Eskærs Thit


To nye medaljevallakker

Af Birgit Mortensen

Foto Mette Kofoed

2001 var det første år med vallakkåring. 14 vallakker fik et FJV-nummer

som bevis på kåring og en af dem blev den første vallak med

medalje. Det var Birkens Felix FJV-01009. I dag kender vi ham fra

køresporten, og i august deltager han i DM og Nordisk. Året efter var

der 10 vallakker til kåring og bedst af dem var Anton Romeo FJV-S

02007, som blev årets vallak og fik medaljen. Også han har gang

i sportskarrieren, han blev optaget i sportsstambogen efter at have

vundet Grand Prix (som består af seks discipliner), dvs. han er en

alsidig hest. I år er han med ved DM og Nordisk i spring. Siden har

vi vist ikke haft vallakker med medalje, men i år fik vi to nye.

Stald Kiels Galaxe fik

10 i type, 10 for bevægelse og 10 i helhed

Ved sidste års regionalkåring mødte vi helbrødrene 5-årige Stald Kiels

Galaxe FJV-S 06003 og 7-årige Stald Kiels Eventyr FJV-S 06004. De

blev begge kåret med 9 i helhed.

I år kom de til medaljekåring og Galaxe blev den første fjordhest

nogensinde, som ved en kåring både fik 10 i type, bevægelse og

helhed, eksteriør-tallene var 10 99 10, sportskarakteren 8,5 og

slutresultatet blev kåring med 10 i helhed og medalje. Eventyr var

lidt mere beskeden, idet han ’nøjedes’ med 8989 i eksteriørkarakterer,

sportskarakteren var 8,5 og slutresultatet kåring med 9 i

helhed og medalje.

En stor triumf for opdrætteren af de to vallakker, Annette Schmidt

Kristensen, men mindst lige så lykkelig var ejeren af Galaxe, Bent

Todsen. Helbrødrene, der begge er efter Athos FJH-S 684 og Tippe

Halsnæs EFJ 9376 skal (naturligvis) med til DM/Nordisk i august.

Tippe Halsnæs er selv beskedent kåret med II kl. A og 6 i helhed,

to 5-taller i bevægelse skyldes en benskade, hun fik som plag. Men

en god avlshoppe er hun og kombinationen med Athos som far

(vinder af DM i dressur, Nordisk i dressur tre gange og EM i dressur

i 2006) har vist sig at være heldig. Hun er efter medaljehoppen

Oline Halsnæs og mormoderen Jette er også kåret med medalje

og derudover har hun sølvmedalje for afkom.

Hagbard Skellerød var også tilmeldt medaljekåringen for vallakker,

men opnåede ikke medalje. m

Hingste-Nyt

I skrivende stund er bedækningssæsonen tæt på at være slut,

og når dette læses, så er den formentlig slut. Der er heller

ikke meget at fortælle fra hingstefronten i dette nummer.

To hingste skal afkomsvurderes i 2007 for at bevare kåringen.

Det drejer sig om Florian Skovå FJH 722 og Ingegårds Pax

FJH 725. Der er søgt og givet udsættelse for sidstnævnte,

hvilket betyder, af afkomsvurderingen skal foretages i 2008.

Der er ikke anmeldt afkomssamling efter Florian, og der var

kun anmeldt to stykker afkom efter ham til regionalkåringen

i juli. Det betyder, at han afkåres med udgangen af 2007

og helt og fuldt kan koncentrere sig om den igangværende

karriere som ridehest for Kristina.

3-årige Halskovs Åke har skiftet ejer, idet Annette og Mogens

Ruhoff har købt ham her i sommer. Også hans fremtid ligger

inden for sporten, dvs. vi ser ham ikke til hingstekåringen

til september.

Andre hingsteejere har allerede blikket rettet mod 2008.

Første nyhed her er, at Leif Grimbühler har udlejet Mykletind

FJH 733 til Sverige for 2008 og 2009.

Birgit

10´er vallakken Stald Kiels Galaxe med sin ejer, Bent Todsen.

1. Stald Kiels Galaxe

2. Stald Kiels Eventyr

Årets medaljevallakker


2 års finalen og årets hoppe

Af Birgit Mortensen

Foto Mette Kofoed

Trods 30 kvalificerede 2-årige hopper var

der kun ni deltagere i finalen, en skuffende

interesse, som vi nok skal kigge nærmere

på årsagerne til.

Men de, der kom var gode, og konkurrencen

om fløjpladsen, som udløste en check

på 2.000 kr., og andenpladsen, som gav

1.000 kr., var spændende.

Ytta Fjordlyst efter Tornhøjs Canut, der kvalificerede

sig på dyrskuet i Varde, kom på

fløjen og er dermed at betragte som årets

bedste 2-årige hoppe. Hun fik 10 i type og

dommerne sagde om hende, at udover at

typen var prima, så var hun en tiltalende og

harmonisk hoppe, passende udviklet dvs.

med plads til udvikling. Hun fik tallene 10

989 og 9 i helhed. Jens Kristensen, Varde var

både den stolte opdrætter og ejer. På andenpladsen

satte dommerne Mosegårdens

Cirkeline efter Mosegårdens Splint, hendes

tal var 9989 9. Hun er både ejet og opdrættet

af Peder Lindberg. Endnu en hoppe fik 9

i type, det var Freja efter Fjordens Marcus,

tilhørende Susanne og Jesper Bronke og

opdrættet af Svend Kyhnæb. Hendes tal var

9899 9. De resterende seks deltagere i 2 års

finalen fik alle 8 i helhed.

Årets hoppe

Kampen om det røde dækken kom herefter

til at stå mellem medaljefløjen Kastanjegårdens

Lærke og 2 års fløjen Ytta Fjordlyst.

Det blev Ytta Fjordlyst, som kunne rejse

hjem med dækkenet som bevis på, at hun

var udpeget til Årets hoppe 2007.

Årets hoppe, Ytta Fjordlyst, her med sin stolte ejer, Jens Kristensen og datteren Anita.

Ytta fik helt fortjent 10 i type, som den første hoppe nogensinde.

Årets 2-års finale

1.Ytta Fjordlyst .................................Tornhøjs Canut/ Odin Halsnæs 10 9 8 8-9

2. Mosegårdens Cirkeline .................Mosegårdens Splint/ Orion Halsnæs 9 9 8 9-9

3. Freja ............................................Fjordens Marcus/ Svejk 9 8 9 9-9

4. Lilje Skovå ...................................Granit Halsnæs/ Orion Halsnæs 8 8 7 9-8

5. Bellis Vårby ..................................Orion Halsnæs/ Nikk Halsnæs 8 8 8 8-8

6. Bellis Abildhøjgård .......................Pikant Halsnæs/ Trossen 8 8 8 7-8

7. Jente ............................................Citrus Klattrup/ Odin Halsnæs 8 8 8 7-8

8. Fie Kjærgaard ...............................Pikant Halsnæs/ Kvik Halsnæs 7 8 7 8-8

9. Kaia Halsnæs ...............................Granit Halnæs/ Pikant Halsnæs 7 8 8 7-8

1.Ytta Fjordlyst 2. Mosegårdens Cirkeline


FJ-Tour 2007 – sådan er stillingen

Efter de første stævner er der kamp om den

gule førerroset i rytter-tour’en.

Helle Bjerregaard på Lauge fører med 27

points, skarpt forfulgt af Inge Løvberg From

Hansen på Mister med 26 points. På en

tredjeplads finder vi Siw Graves på Golf

Gudenå med 21 points.

I kuske-tour’en er pointsummerne mere

beherskede. Ved årets to første stævner var

der ingen køreklasser – i Nordjylland var

der ikke tilmeldinger nok, og på Sjælland

var ingen køreklasser udskrevet. Derfor

blev Birkens juni-stævne det første med

kuske-tour.

På førstepladsen finder vi – ikke overraskende

– Helle Graves og Kastanielystens

Charlie med 15 points, og andenpladsen

deles af Thomas Schmidt med Bark Halsnæs

og Mogens Ruhoff med Birkens Felix, begge

med 8 points. m

Andenpladsen i kuske-tour´en deles foreløbig af Thomas Schmidt med Bark Halsnæs og Mogens

Ruhoff med Birkens Felix . Her er sidstnævnte ekvipage lige efter marathonkørslen ved Kærsgaardstævnet

lørdag den 30. juni 2007.

Foto: Ulla Nielsen.

Stævnerne indtil nu

- samlet af Annette Ruhoff

Stævne i Nordfjordhesten den 27.-29. april

Nordfjordhestens ride- og kørestævne var i år blevet til blot et ridestævne. Kuskene var

åbenbart ikke kommet ud af vinterhiet, men det var rytterne til gengæld. 50 ekvipager

havde taget turen til det nye Hjallerup Ridecenter, hvor man bestemt ikke kan tillade sig

at klage over baner og stalde, eftersom ridecentret kun er 1 år gammelt.

Der blev vist rigtig god ridning i både spring og dressur. Pokalen for højeste dressurprocent

gik til Vita Mølgaard og Kastanjegårdens Charli, som opnåede lige knap 80%. Øvrige resultater

kan ses på vores hjemmeside http://medlem.spray.se/nordfjordhesten/ .

Vi håber, at lige så mange ryttere vil komme til vores stævne næste år, og at kuskene vil

starte deres stævnesæson med at deltage til vores stævne.

Stævne på Birken den 1.-3. juni

På bestyrelsens vegne

Pia Berg Steffensen

Hele weekenden summede det af liv på Rideklubben Birken i Skringstrup, da vi afholdt

vores årlige landsdækkende fjordhestestævne. Ca. 350 ekvipager var meldt til start og blev

afviklet uden alvorlige uheld over både fredag, lørdag og søndag. Der var deltagere fra

både Sjælland, Fyn, Sønderjylland og Nordjylland, ligesom Birkens egne ryttere og kuske

var flot repræsenteret.

Der var klasser for enhver rytter lige fra LC debutant under 14 år til mere avancerede

klasser som Kür, hvor der rides dressur i takt til musik. Der blev også afviklet springklasser

og kun et par enkelte var så uheldige at ryge af hesten. Der skete heldigvis ikke alvorlige

skader på hverken heste eller ryttere - én præsterede dog at trække hovedtøjet helt af

hesten i faldet.

Der blev afviklet tre ridecups, en spring-cup, en dressur-cup og en all-round cup, hvor

vinderen findes efter dyst i tre klasser. Det betyder, at skal dygtiggøre sig i flere discipliner

og derved udvise stor alsidighed. Birkens egne ryttere, Helle Sørensen og Siw Graves, løb

med sejren i henholdsvis spring-cuppen og dressur-cuppen.

Både fredag, lørdag og søndag blev der afviklet klasser i kørsel med hest og vogn. Der var

både et-spands, to-spands og 4-spands ekvipager i dressur og forhindringskørsel.

Foto: Mette Kofoed


Lørdag aften blev den store rytterfest afviklet med godt 120 deltagere

til fællesspisning og dans. Stemningen var i top, og der blev

både danset ”Tørfisk-dans” og Boogie Woogie. Festen sluttede dog

som altid præcis kl. 01.00, idet alle jo skulle op og gøre sig klar til

søndagens konkurrencer.

Mette Møller

formand Rideklubben Birken

Stævner i Fjordhesten ØST

Den 1 . maj

Fjordhesten Øst afholdt et kombineret dressur- og springstævne

på Lykkesholm Ridecenter i Hvalsø. Ca. 55 ekvipager havde meldt

deres ankomst og tilsammen gav det knap 110 starter fordelt på 16

klasser – 10 dressurklasser og 6 springklasser.

I dressur blev der introduceret en ny klasse i form af Rideprøve 2,

som er et godt begynderprogram uden galop. Men ellers blev der

afviklet de sædvanlige klasser fra LC1B til LA4A. I spring var laveste

klasse en sløjfespringning på 50 cm og højeste klasse var 90 cm.

Der blev vist masser af flot ridning og opnået mange gode resultater.

Det var tydeligt, at chancen for kvalifikation til sommerens

DM/Nordisk havde lokket rytterne til at prøve kræfter med de højere

klasser – og det viste sig at være en god ide, for langt de fleste

opnåede at indfri kvalifikationskravene. LC2 og 70/80 cm spring var

udskrevet som brugstests og det benyttede i alt 6 ekvipager fordelt

på 8 starter sig af.

Alt i alt var det et velbesøgt stævne med masser af deltagere, pænt

med tilskuere, højt humør og godt vejr. Banerne var lidt tunge efter

et særdeles kraftigt regnvejr natten før stævnet, men det meste

forløb planmæssigt. Hyggeligt var det, at vi fik besøg af et par jyske

ekvipager. Vi håber at flere vil tage turen over broen næste gang, vi

holder stævne – I skal i hvert tilfælde være velkomne.

Endelig var det også med dette stævne lykkedes at få fat i en del

ryttere, som vi ikke tidligere har set i fjordheste-sammenhænge. Vi

håber naturligvis på, at de er kommet for at blive en mere fast del

af vores forening.

Nordisk-logo

Ligesom vi havde et jubilæumslogo i 2006, skal vi også

have et Nordisk-logo i 2007.

Det flotte logo er tegnet af Linda Kjærsgaard, og både

hun og hendes 10-årige datter er ’tossede med fjordheste’.

Linda kommer oprindeligt fra Fyn, men - som hun

skriver - ”i 2000 fulgte jeg mit hjerte og flyttede sammen

med min dejlige mand, Jens, til Vestjylland samtidig med

at jeg uddannede mig til mejerist”. Linda tegner altid i sin

fritid, tegner meget og tegner næsten alt ....

Linda fortæller, at hun fik sin første fjordhest, Balou, en

kold decemberdag i 1983. Han var bare en lille nullermand,

som spiste perlesten første gang hun så ham...og han havde ingen

papirer... Han kostede kun kr. 1500,- og stod med det ene ben i

kødkrogen hos en slagter. Heldigvis fik Linda overtalt sine forældre

til at få lov at købe/redde ham og dagen efter spadserede Balou og

Linda de 400 meter hen til hans nye hjem.

Den 1 . juni

For de sjællandske fjordhesteryttere var der kun et enkelt stævne

inden DM og Nordiske Mesterskaber. Derfor besluttede rideudvalget

i Fjordhesten ØST at arrangere endnu et stævne primært for de

ryttere, som endnu ikke havde kvalificeret sig. Der var tilmeldt 6

dressurekvipager. 2 ekvipager opnåede ikke kvalifikation, og enkelte

startende var allerede kvalificeret på forhånd.

I spring deltog 7 ekvipager. På juniorhøjden (80 cm) klarede 2 ekvipager

kvalifikationskravet, heraf var den ene allerede kvalificeret på

forhånd. På senior/Nordisk højden (90 cm) klarede kun en enkelt

rytter kravet; denne ekvipage var dog på forhånd kvalificeret.

Den . juni

Fjordhesten Danmark afholdt i samarbejde med Fjordhesten Øst

terrænprøve, og traditionen tro blev den afholdt i Grevinge skov.

Det var også traditionen tro Hanne og Frank Støvlbæk der havde

lavet ruten. Der var kommet dommerforstærkning fra Jylland (det

var utrolig dejligt), og vejret var på vor side. I det hele taget blev det

en utrolig dejlig og hyggelig dag med 24 deltagere.

Bedste rytter blev Louise Larsen på Strofe Stanstorp med 9,4 points.

Nr. 2 blev Sia Støvlbæk på Darwin Stanstorp med 9,1 points. Nr. 3

blev Emilie Hansen på Hagbard Skellerød med 8,8 points.

Til sidst vil vi benytte lejligheden til at sige tak til deltagerne, hjælperne

og vore sponsorer. Uden al den opbakning – ingen stævner.

Britta, Bettina, Christina og Birgit

Fjordhesten ØST

Og de stævner vi har tilgode….

5. august Stævne i Branderup (Sydjylland).

Propositioner ligger allerede under Sportsregler 2007

10.-12. aug. DM og Nordisk på Ågerupgård (Sjælland)

1.-2. sept. Stævne Syd (Revsø)

20. oktober Fjordhestestævne i Harridslev (v. Randers)

Følg med på www.fjordkron.dk

Danmark er for 2. gang

vært for de Nordiske mesterskaber

Vejen frem mod Nordisk 2007 har været ’lang og stenet’, men når dette blad udkommer, så er der ikke meget mere end en uge til vi mødes

på Ågerupgård, Ågerupvej 89, 4390 Vipperød. På nettet finder du bestillingsblanket til campingplads m.v. Det er også her programmet

for de tre dage vil blive offentliggjort. Alle er velkomne, der er ingen entré.

Vi glæder os til at byde hele Norden velkommen til nogle forrygende dage på Ågerupgård.

Birgit

Linda fortæller, at hun fik 23 dejlige år sammen med verdens

bedste lille gule hest, - han døde den 29. juli sidste år - og

han er savnet hver dag, især da foråret meldte sin ankomst

og fjordhestene dukkede frem fra stalder og lader. Derfor er

Linda ikke i tvivl om, at en dag ude i fremtiden, skal hun

og hendes datter helt sikkert have et spand fjordheste, så

de kan få deres lyst til de små gule heste styret...

Fjordhesten Danmark siger tak til Linda, fordi hun stillede

sine tegnefærdigheder til rådighed for os. Logoet

har naturligvis fjordhesten i centrum og de deltagende

landes flag indrammer på smukkeste vis hesten. Vi har besluttet

at tilbyde de øvrige nordiske lande, at vi kan være fælles om

logoet, så det kan bruges ved kommende nordiske mesterskaber.

T-shirt med logo

Vi har fået lavet en hvid T-shirt med logoet placeret på forsiden,


den leveres i størrelser fra 2-3 år til XXL. Der er bestillingsblanket

og flere oplysninger om størrelsene på www.fjordhest.dk. T-shirten

koster 100 kr. Har du ikke netadgang, så ring til 2163 2903 og fortæl

os, hvad du har brug for.

Pin med logo

Vi regner også med, at vi til jubilæet har en pin klar med det nordiske

logo. Den vil formentlig kunne købes for 20 kr.

Hvem skal vi se til DM og Nordisk

DM og Nordisk, som holdes på Ågerupgård (Vipperød,

Sjælland) den 10.-1 . august, bliver absolut spændende

og er bestemt et besøg værd, hvis man ikke er så heldig

selv at skulle deltage.

DM-dressur

I dressuren for juniorer er der lagt op til en rigtig amazone dyst, og

det bliver virkelig spændende at se, hvem der har formen til DM.

Der er ni deltagere i juniorklassen og vi skal bl.a. se sidste års vinder

Anja Anita Hansen/Lasse, sidste års 2’er Katja Ehmsen/Heebøll’s Tiny,

men der er naturligvis nogle som spøger i kulissen, så som Kristina

Diernæs/Florian Skovå, Sarah Kryger Sørensen/Bartoldi og måske

en Tine Anneberg/Eminent Halsnæs.

I senior klassen er der 13 deltagere og her er det helt åbent, men

mon ikke en Siw Graves/Golf Gudenå og Karina Kristiansen/Flint

Bøgely har gode kort på hånden, men sikkert er det at sønderjyderne

vil forsøge at gøre dem rangen stridig.

Nordisk-dressur

Hvis vi kigger lidt på Nordisk i dressur, håber vi på at Annette/Athos

er still going strong. I nordisk klasserne er der ingen opdeling

af junior og senior, og det bliver rigtig spændende at se, hvordan

juniorerne klarer sig. Eller måske skulle vi sige seniorerne, for det

kan jo være, at det er juniorerne som løber af med rosetterne. Der

er 25 tilmeldte i klassen, der foruden danskerne tæller en ekvipage

fra Finland, tre fra Sverige og fire fra Norge. Vi må sige, at vi ikke

kender udlændingene så godt, dog er der hingsten Helgfinn som

var med til Nordisk i 2001 med en anden rytter, og så er der rytteren

Cassandre Bach-Gansmo, som deltog i EM sidste år med en

anden hest.

DM-spring

I springning er der 13 juniorer, hvilket lover rigtig godt for fremtiden.

Vi har ikke så mange springryttere, så det er dejligt at vide, at der

er mange nye undervejs. Sidste års vinder-hest Flicka deltager igen,

men med en anden rytter, Maria Fisker/Idon Busklund er også et

godt bud, eller måske Inge Fromberg/Mister som også viser rigtig

gode takter. Men i springning kan alt ske, så der vil helt klart være

spænding om medaljerne.

I DM seniorklassen er der 8 deltagere og her vil Pia Berg Steffensen/Lyngholms

Pallas være et godt bud, eller måske Marianne

Sørensen/Mastrup Zola, som var eneste dansker, der blev placeret

ved EM senior. Så er der Birgitte Thomsen, som har hele to heste

at vælge imellem. Dark Horse kunne være Karina Kristiansen/Flint

Bøgely.

Aktivitetskalenderen…

Birgit

Nordisk-spring

Nordmændene var suveræne ved sidste års EM, og de stiller da også

med hele 7 deltagere, svenskerne med 4 og finnerne med 2. Blot

er det en skam at vi ikke skal se den regerende Nordiske mester fra

Finland, der i Norge red helt suverænt, og gjorde springning til en

sublim oplevelse. Nordisk spring topper listen med antal deltagere,

hele 28 ekvipager er der, som skal dyste om medaljerne. Vi krydser

fingre for at danskerne klarer sig godt.

DM-kørsel

I kørsel var der desværre ikke tilmeldinger nok til 2-spandsklassen,

men vi håber, at denne klasse kommer med ved de næste

mesterskaber. I DM 1-spands klassen er der 11 deltagere, hvilket

er rigtig flot, når man tænker på hvor få en-spændere vi havde for

blot få år siden. Her er der lagt op til en rigtig herre-dyst, Bjarne

Visler/Kastanielystens Annabella (udtaget til VM for ponyer), Allan

Steen Pedersen/Lyngholms Granat (udtaget som reserve til VM

for ponyer), og her spøger nok kuske som Mogens Ruhoff/Birkens

Felix og Thomas Schmidt/Bark Halsnæs i kulissen. Men mon ikke

”damerne” vil gøre deres for, at det ikke skal lykkes mændene at

rende med det hele.

Nordisk-kørsel

Her har vi 15 deltagere, som foruden de danske deltagere tæller

to nordmænd og én svensker. Den regerende nordiske mester Jon

Lund/Hedda Gabler deltager og den nykårede norske mester Heidi

Bergsund/Alm Jarl deltager også. Så der bliver ikke givet ved dørene

i denne klasse.

Allround

I denne disciplin har vi som danskere ikke så store traditioner,

endnu er der kun fire deltagere i DM. Favoritten må være Siw

Graves/Birkens Ofelia (eneste dansker som har opnået placering

ved Nordisk) eller Mitzi Stefansen/Jack, der har gjort det rigtig godt

i Grand-Prix sammenhæng.

I Nordisk allround er der 11 deltagere og nordmændene plejer at

være urørlige. De stiller da også med fem deltagere, Sverige med

en og resten kommer fra Danmark. De to nyslåede norske mestre

Heidi Bergsund/Alm Jarl (vandt senior mesterskabet i Norge i år)

og Sina Thu Randulff der med danske Vikkelsøe´s Høvding, har

vundet juniormesterskabet i Norge, er bestemt gode bud på en

medalje. Men skal vi ikke satse på at mesterskabet 2007, som

afholdes på dansk grund, bliver året, hvor vi for første gang får en

medalje i allround.

Sportskomitéen

Kan ses på www.fjordhest.dk på første side efter klik på det danske flag. Klik på ”rulleteksten” Aktivitetskalender 2007, så

kommer der en samlet oversigt over alle de mange og alsidige aktiviteter, hvor fjordheste og fjordhestefolk kan deltage. Kig

også ind på de lokale foreningers hjemmesider, der er link i menuen i venstre side.

0

Lisbeth


DRF ranglistepoint - hvordan får man dem?

Stævneniveauet skal være minimum c-stævner, i daglig tale kaldet distriktsstævner.

For ponyer starter klasserne ved LB i såvel dressur som spring. Her får vinderen 5 point og de andre placerede får så et point mindre for

hver plads man er længere nede.

Der findes ULB klasser i spring. Her får alle fejlfri 5 point.

For heste starter klasserne i LB i spring og LA i dressur. Ellers er reglerne de samme. Prøv om ikke I kan være med. Her gør I god reklame

for vore gule heste.

Benny Thomsen

Oversigt over fjordheste med DRF-ranglistepoint pr. 10. juli 00

Heste Dressur Identitet Stambog 2005 2006 2007 Total

Flint Bøgely 19-9502796 27 3 30

Athos 19-9203335 FJH-S 684 20 8 28

Mastrup Zola 19-9606018 FJH-S 715 12 12

Idol Fuglsang 20-0003076 6 6

Florian Skovå 19-9901336 FJH 722 0 4 0 4

Hashagen’s Hagrett DE 434 340175002 1 1 2

Pony Spring

Flicka 19-960582 FJ-S 9999 14 14 28

Fenja 19-9605821 FJ-S 10301 17 7 24

Heidi Træholt 19-9606018 FJN 98004 0 10 10 20

Farmens Elliot 19-9702774 FJV 02005 6 6

Pony Dressur

Lasse 19-9701822 31 20 2 53

Heebølls Tiny 19-9704543 30 30

Manja Hedelund 19-9706022 FJ 10410 12 12

Pony Military

Distanceridning

VM i kørsel – også med fjordheste

Når dette nr. af Fjordhesten udkommer er

VM afgjort, og resultaterne for længst offentliggjort.

I skrivende stund er der ingen

der ved, hvordan det ender.

Èt er dog sikkert: Der kommer også fjordheste

med. Deltagerlisten siger, at Thomas

Köppen fra Tyskland kommer med et firspand

fjordheste. Fra Norge kommer Ingunn

Finstad (som i det foregående år har været i

Danmark som staldpige på Birken) med sin

hingst, Rånnar, og Wenche Johannesen med

vallakken Rappen, som vist i Danmark mest

har gjort sig bemærket som ridehest med sin

forrige rytter, Tonje Møllerud.

Danmark har hele tre spand fjordheste til at

forsvare de rød/hvide farver, og det må siges

at være vældig flot.

Helle Graves

Kører 1-spand med avlshingsten Kastanielystens

Charlie og ekvipagen hører hjemme

på Birken. Helle har Pia Rosenhøj og Jan

Gamskjær som grooms. Charlie har tidligere

vundet DM for fjordheste i kørsel med Helle

på bukken (og såmænd også i springning

med Pia Rosenhøj i sadlen). Desuden har

ekvipagen vundet sølv ved DM i kørsel i

2004.

Bjarne Wisler

Kører 1-spand med hoppen Kastanielystens

Annabella. Bjarne bor på Sjælland og har

Hanne Støvlbæk og Klaus Petersen med som

grooms. Bjarne havde rigtig gode resultater

ved DM/EM for Fjordheste på Vilhelmsborg

i 2006, idet han vandt sølv ved DM og guld

ved EM.

Niels Schelde-Petersen

Kører 2-spand og her må man have en

ekstra hest med, så Niels har tre heste med:

Vikkelsøe’s Fakir, Kastanjegårdens Rico og

reserven Møllevejs Bølle. Niels er en erfaren

herre, som har været med i mange år og

han har repræsenteret sin køreforening ved

mange DM-stævner. Niels er desuden en

dygtig pløjer og har vundet både DM, NM

og VM i pløjning.

Annette Ruhoff

Bjarne Wisler med Kastanielystens Annabella.

Billedet er fra sidste års DM og EM for fjordheste

på Vilhelmsborg. Foto: Sandy North

1


Afsender:

Fjordhesten Danmark

Norddalen 9, Sankt Klemens

5260 Odense S

Returneres ved varig adresseændring

12830 ARC MAGASINPOST

B

Foto: Margrethe Olesen

More magazines by this user
Similar magazines