pdf fi - Stokkemarke.dk

stokkemarke.dk

pdf fi - Stokkemarke.dk

STOKKEMARKE

SOGNS KIRKEBLAD

Nekrolog

Juni, juli og

august 2012

Det berørte os dybt, da vi den 1. maj modtog budskabet

om vores formand Bodil Mortensens alt for tidlige død.

Bodil var en ildsjæl med stor lyst til at sprede glæde.

Bodils engagement og store energi gav hende mange

tillidsposter i foreningslivet og i komiteer. Hun var aktiv

og vellidt, hvor hun kom. Også vi i menighedsrådet kunne

mærke det og følte gavn af det.

Bodil viste os denne energi og glæden ved livet.

Rådet håber, at vi kan fastholde dette og arbejde videre i

denne ånd.

Det er svært at forstå, Bodil ikke længere er iblandt os.

Vore tanker går til Svend, som har mistet sin livsledsagerske.

Ære være mindet om Bodil.

Menighedsrådet

I skrivende stund er næstformand Hanne Eliassen konstitueret som fungerende

formand. Ligeledes er suppleant Tine Bak indkaldt til optagelse i rådet ved et

snarligt møde, hvor også ny formand vælges.


Konfirmandforberedelse m.m. Landemode

I syvende klasse plejer man jo at foretage sig Stiftet inviterer alle til Landemode onsdag d.13.

andet end at gå i skole og at lege med mobiltele- juni fra kl. 13-17,30

fonen.

Der begyndes med gudstjeneste i Domkirken

Og det er vel kun af og til, at man ikke gider ved domprovsten.

noget? Men somme tider får man lyst til at høre Kl.14.15 fortsættes i Bangs Have med kaffemere

om ”de store ting” i livet. Hvorfor er der bord, biskoppens beretning om stiftets

nogen, der dør? Og hvorfor er der vand til andet, situation,

end at hælde ud af ørerne?

Én gang om året inviteres de lokale 7-klasses

elever til en nærmere drøftelse af ”alting”. Hvem

er den stærkeste magt i verden? Og hvor kommer

inspirationen og livslysten fra?

Gavner det mon at tro? Og kan det betale sig at

bede, når man er ked ad det?

Og der sluttes med foredrag om Kaj Munk ved

tidligere minister Per Stig Møller.

Alle er velkomne - her og der!

Havnegudstjeneste

Atter i år drager vi ud i sognet med en søndags-

Tirsdag, onsdag og torsdag den 21+22+23. gudstjeneste i juni måned! Søndag d. 17. juni

august kl. 17-18 er der konfirmandind- kl.14.00 samles vi ved Blans Havn , hvor vi vil

skrivning i Stokkemarke Præstegård for den synge højt om den natur, vi er midt i, så grønt og

ny årgang 7. klasse – for børn både her i så blåt.

Stokkemarke Sogn og på Stokkemarke Friskole

uanset bopæl. Man møder op sammen

med sin mor/far og med en dåbsattest i

lommen. Er man ikke døbt endnu, kan man nå

at blive det inden selve konfirmationen d. 21.

april 2013 kl.10.00.

Selve undervisningen starter TORSDAG den

6. september kl. 08.00- 09.30. (Desværre har vi

atter måttet flytte under-visningsdag. Det

skyldes, Maribo Skole -Borgerskolens

undervisningstermin). Som med alt andet lokalt,

må vi også stå sammen om vores kirke.

Overlevelsen afhæn-ger af, om man bliver

brugt!

I år må det atter være tid for solskin og ikke regn

De kommende år regner vi med at holde som i fjor! Tag gerne din egen stol med sammen

konfirmationer: 21. april 2013 - 27. april 2014 - med naboen og din søster! Efter gudstjenesten

19. april 2015. nyder vi vor egen medbragte kaffe i hinandens

selskab. Det plejer ikke at være så kedeligt

VELKOMMEN! Kistrup

endda! - Velkommen!


Kirkeudflugt om vi træffer ind i en gammel mølle! Ja, hvem

ved, hvad vi møder på vor vej? Vi har

Stokkemarke sogns kirkeudflugt finder sted

onsdag den 15. august. Der er afgang fra

kirkens parkeringsplads kl. 08.30

planlagt at være i Tårs ca. kl. 18. Pris for hele

turen (bustransport) og bespisning: kr. 175.-

Tilmelding sker til:

Inger Margrethe Christensen: tlf. 54 71 12

97 Inga Jørgensen: tlf. 54 71 11 03 eller

sognepræsten.

Høstgudstjenesten

Turen går i år til Syd- og Vestfyn. Efter

sejlturen til Langeland (med den ny færge?) går

vejen på tværs mod Det sydfynske Øhav. Vi

passerer smukke landskabelige steder og følger

retningen langs Fyns sydligste kant, til vi engang

når området nær Fåborg. (Kaffen - den evt. Man kan allerede nu reservere datoen for den

medbragte - er jo længst drukket på færgen). kommende høstgudstjeneste med efterføl-

Dagens frokost/middagsmad er forberedt gende høstfest i Beboerhuset!

reserveret af menighedsrådet. Vi kan glæde Årets store takkedag for alle aldre, erhverv og

os! (Drikkevarer for egen regning) bestillinger foregår den 16. september kl.

14.00 Må sammenholdet og fællesskabet

fortsat vise sin styrke her!

Hvad er en kirketur uden mindst ét kirkesyn? Vi

kigger inden for, hvor der vil være særligheder at

betragte og at høre om. Det samme kunne ske,

Tilbagegang

Ikke blot her på Lolland-Falster går det tilbage

for os! I følge Danmarks Statistik gælder det

for det ganske land. I 2011 havde vi det

laveste fødselstal i 24 år!

Danske kvinder føder i gennemsnit kun 1,76

barn. Børneårgangen er samtidig den

mindste siden 1988. Der blev kun født 58.898

børn i hele landet i 2011.

Det er måske så ikke så underligt, at antallet

af skoler daler? Eller skulle det omvendt

betyde, at de børn, vi får, skal der gives bedst

mulige leve- og undervisningskår? Det er jo

deres kunnen og energi, der skal give os

ældre føden i fremtiden! /K.


Gudstjenester

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 3. juni - kl. 10.00

Trinitatis søndag - Kistrup

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 10. juni - kl.10.00

I.s.e. trinitatis - Maaløe

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 17. juni - kl. 14.00

HAVNEGUDSTJENESTE / Blans Havn - Kistrup

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 24. juni - kl. 10.00

3.s.e.trinitatis - Kistrup

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 1. juli - kl. 10.00

4.s.e.trinitatis - Kistrup

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 8. juli - kl. 10.00

5.s.e.trinitatis - Kistrup

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 15. juli - kl.19.00

Kirkekaffe - Kistrup

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 22. juli - kl. 10.00

7. s.e.trinitatis - Kistrup

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 29. juli - kl. 8.30

8.s.e.trinitatis - Maaløe

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 5. august - kl. 10.00

9.s.e.trinitatis - Maaløe

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 12. august - kl. 8.30

10.s.e.trinitatis - Maaløe

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 19. august - kl. 10.00

11.s.e.trinitatis - Kistrup

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 26. august - kl. 8.30

12.s.e.trinitatis - Maaløe

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 2. september - kl. 10.00

13. s.e.trinitatis - Kistrup

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 9. september - kl. 19.00

14.s.e.trinitatis - Kistrup

------------------------------------------------------------------

Søndag d. 16. september - kl.14.00

Høstgudstjeneste - Kistrup

------------------------------------------------------------------

Plejehjemsgudstjenester:

Tirsdagene: 5. juni - 3. juli - 7. august.

------------------------------------------------------------------

Sognepræst

Peder Riis Kistrup

Stokkemarke Præstegård

Tjennemarkevej 6, 4952 Stokkemarke

Tlf. 54 71 10 76 / 40 21 10 76

Email: prki@km.dk

Træffetid: Ingen fast, men vil man

undgå at gå forgæves, kan man ringe

i forvejen og træffe aftale.

Mandag er fridag

Her passes embedet af sognepræst

Hans Maaløe, Østofte Præstegård.

Tlf. 54 78 66 67

Graver

Laila Wriedt Hansen

Bjerreskovvej 14, 4920 Søllested

Tlf. 29 40 88 91

Mail: stkm.graver@live.dk

Organist

Ingrid Hansen

Oddevej 155, Købelev

4900 Nakskov

Kirkesanger

Svend-Erik Lohse

Kattesundet 28

4900 Nakskov

Menighedsrådet

Fungerende formand: Hanne Eliassen

Vestre landevej 193

4952 Stokkemarke

Tlf. 54 71 21 13

Kirkeværge: Karen Hansen

Vestre Landevej 248

4952 Stokkemarke

Tlf. 54 71 11 56

Kirkebilen

Bestilles forud hos vognmand Juul

på tlf. 54 71 10 82

More magazines by this user
Similar magazines