29.07.2013 Views

Workshops I - VIA University College

Workshops I - VIA University College

Workshops I - VIA University College

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Dagens forløb

Dagen forløber med 2 oplæg samt 2 runder med work-

shops.

Derudover har du mulighed for at møde en række organi-

sationer, foreninger, tilbud og projekter inden for det so-

ciale arbejde, som stiller op med boder eller informations-

stande.

Deltagelse i dagen er gratis.

Der er ikke nogen tilmelding - bare mød op og deltag i de

aktiviteter, du finder spændende.

Kontakt

Lars Vestergaard, e-mail lve@viauc.dk,

tlf. 87553328

Annette Auken Andreassen, e-mail aaa@viauc.dk,

tlf. 87553364

VIA University College

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

Skejbyvej 15 - 8240 Risskov

Telefon 87553300 - E-mail: socia@viauc.dk - www.viauc.dk

Faglig aktivitetsdag hos

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

Onsdag 26. september 2012

kl. 09.00-15.30

Tema:

Socialt Arbejde—Nye veje i velfærd


Vi indbyder jer

til en faglig aktivitetsdag for socialrådgivere,

socialrådgiverstuderende, undervisere,

praktikvejledere, institutioner,

brugerorganisationer og samarbejdspartnere

inden for socialt arbejde i ind-

og udland.

Dagen vil summe af aktiviteter. Temaet

for dagen er "Nye veje i velfærd", og

sammen tager vi pulsen på aktuelle

tendenser, udfordringer og muligheder i

det sociale arbejde som eksempelvis:

innovation

socialt entrepenørskab

frivillighed

evidens

Dagen vil blandt andet byde på oplægsholdere,

workshops og diskussioner

centreret om dagens tema.

Boder

Haugårdhus

Muhabet

Revalideringsfaggruppen

Praksisforskningsnetværket

FORSA

Huset Venture

SIF-netværk

Boggruppen

DS + SDS

Børns Voksenvenner Århus

Gallo Huset

Frivillighedcenter Aarhus

Biblioteket

Program for dagen

09.00-09.15 i kantinen,

Skejbyvej 15

Velkomst ved Bente Vibeke Lauridsen,

uddannelsesleder ved Socialrådgiveruddannelsen

i Aarhus

09.15-10.00

Et helhedssyn med farvenuancer, der

kan øge socialrådgiverfagligheden

Ved Morten Ejrnæs, lektor på Institut

for Sociologi og Socialt Arbejde i

Aalborg

10.00-10.20

Pause

10.20-11.30

Workshops - 1. runde

11.30-13.00

Frokost og underholdning

Aktiviteter med Gøglerskolen

13.00-14.10

Workshops - 2. runde

14.10-14.30

Kaffepause

14.30-15.30

Socialt entreprenørskab: En ny arena

for borgere og socialrådgivere?

Ved Anne Worning, adjunkt ved Socialrådgiveruddannelsen

i København,

udviklingschef på den socialøkonomiske

virksomhed Kilden og tidligere

fmd. i DS

Workshops I

Lokale F197

Signs of safety - samtale som

intervention

Rikke Alminde, Signs of Safety konsulent

og Karen Laursen, familierådgiver, begge

Aarhus Kommune

Lokale F198

Projekt Remind - på tværs af socialpsykiatrien

og rusmiddelcentret

præsenteres erfaringer med

brug af smartphone

Tina Sønderskov Nielsen, sygeplejerske,

projektleder i Skanderborg Kommune

Lokale B101

Rehabilitering - social fagligt

samarbejde på tværs af sektorer

og forvaltninger

Helle Tornemand, socialfaglig konsulent,

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Region

Midtjylland

Lokale A101

High:five - Job til unge på kanten

Tove Mikkelsen, projektleder, Østjylland

Lokale R101

Carpe Diem - et vejlednings- og

opkvalificerende forløb for unge

Gitte Møller Baumann, projektkoordinator,

Gøglerskolen

Lokale R103

Kan mobiltelefonen hjælpe socialt

udsatte borgere?

Steffen Klemmensen, udviklingskonsulent,

Aarhus Kommune

Lokale R201

Erfaringer fra projekt Housing

First

Irene Juul Søes og Anja Nielsen, begge

pædagoger samt Mette Sand, projektleder

og socialrådgiver, Det Sociale Døgncenter

Sølyst, Horsens

Lokale F199

Veteranbehandling - erfaringer

og indsatser i arbejdet

Sidsel Jacobsen, socialrådgiver, Klinik for

PTSD og Transkulturel Psykiatri

Workshops II

Lokale F197

Udsathed hos børn og tværfagligt

samarbejde

Anne Marie Villumsen, lektor ved Socialrådgiveruddannelsen,

cand.psych.aut.

Lokale F198

Helhedssyn set ud fra Kritisk

Realisme

Svend Aage Andersen, lektor ved Socialrådgiveruddannelsen

Lokale R201

Fattigdom - aktuelle tendenser i

forskning og politik

Anders Bøggild Christensen, lektor ved

Socialrådgiveruddannelsen

Lokale B101

Det multikulturelle værested

Muhabet Aarhus

Möhsen Amini og Mette Jensby Mortensen,

ansatte i Muhabet Aarhus

Lokale F199

Samfund i samfundet - et

luhmannsk perspektiv

Lis Montes de Oca, socialrådgiver og

cand.soc.

Lokale A101

Unge med psykiske problemer -

en helhedsorienteret indsats

Ansatte og brugere fra Ungdomshjemmet

Holmstrupgård

Lokale Y184

Praksisforskning i socialt arbejde

2011-2013 - Et samarbejde mellem

praksis og uddannelse

Jan Holmgren, socialrådgiver, Aalborg

Kommune samt Kirsten Henriksen og Per

Westersø, lektorer ved Socialrådgiveruddannelsen

Lokale R101

”Innovation i socialt arbejde?”

Maja Juul-Olsen, lektor ved Socialrådgiveruddannelsen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !