Funktionsleder Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen

mfmidt.dk

Funktionsleder Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen

IED –

Implementering i Danmark

1) Ændringer af 3 love: Miljøbeskyttelsesloven,

Husdyrgodkendelsesloven og Jordforureningsloven √

2) Omfattende ændringer i en række bekendtgørelser:


Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af husdyrbrug

Bekendtgørelse om anlæg der forbrænder affald

Bekendtgørelse om emissioner fra store fyringsanlæg

VOC-emissionsbekendtgørelsen

mm

3) Bekendtgørelse om tilsyn (ny)

Bekendtgørelse om standardvilkår

Kommende ændringer i miljøregulering af industrien SIDE 3

More magazines by this user
Similar magazines