30 Dage i bøn for den muslimske verden

norea.dk

30 Dage i bøn for den muslimske verden

Hvem kaprede

vores revolution?

BeDeemner

• Bed om, at indbyggere og

politiske ledere i den arabiske verden

må få åbnet deres øjne, erkende

sandheden og modigt stræbe imod

den.

• Bed om, at de kristne i og ved

Kristus må blive oaser af ægte fred

midt i denne tumulte tid (Salme 46).

• Bed om, at både nye og gamle i

troen må få mod til at vidne om det

”håb, som er i dem”, så mange kan

komme til tro på Jesus (1 Pet. 3,15).

• Bed om beskyttelse for de kristne

i den arabiske verden, at de må finde

nyt mod, og bed om, at de må få

frihed til at tro.

Dag 1

Den arabiske

verden

Tirsdag

9. juli

1993

TiDslinjE

Det Arabiske Forår - to år efter...

Det begyndte med begejstring.

Revolutionerne spredte sig fra Tunesien til

Egypten og Libyen. Det blev hurtigt kendt som

Det Arabiske Forår. ”Ville dette blive den dag,

hvor den arabiske verden ryster de enevældige

og diktatoriske regeringer af sig og følger

Østeuropa ind i den store drøm om ’den frie

verden’?” Håbet spredte sig som en løbeild.

Men to år senere er håbets flamme

næsten slukket og erstattet af usikkerhed

og frygt. Snarere end fred og udvikling har

fjernelsen af det gamle lederskab udløst

længe undertrykte spændinger, som bringer

endda større usikkerhed. I Egypten spørger

de unge revolutionære: ”Hvem kaprede vores

revolution?” Syrien sidder fast i en blodig

borgerkrig, og Yemens økonomi er på randen

af kollaps. Udefrakommende kommentatorer

spørger: ”Er Det Arabiske Forår blevet Den

Arabiske Vinter?”

Realiteterne i Det Arabiske Forår er, at

selvom landenes befolkninger forenedes i deres

ønske om at styrte de korrupte regeringer,

så havde folk meget forskellige drømme for

Den egyptisk fødte Adel Darwish blev

medforfatter til bogen ”Water Wars: Comming

conflicts in the Middle East,” om hvordan

kontrol over vand og ikke olie er den vigtigste

kilde til konflikter i Mellemøsten.

fremtiden. En gruppe så frihed og demokrati

som svaret. Men en anden gruppe så større

forpligtelse til sharia-lov og en streng

fortolkning af islam som svaret. I stigende grad

kom disse forskellige dagsordner i konflikt

både i hjemmene og på gaderne i den arabiske

verden.

Dog udfolder der sig midt i disse

omvæltninger også en helt anden historie.

Mange i de kristne samfund har fundet ny

kærlighed til og engagement i ønsket om at se

Guds rige udbredes i deres land. I november

2012 samledes 70.000 kristne fra alle

trosretninger i Kairo for at bede for deres land.

Andre har større frimodighed, når de rækker ud

til deres muslimske naboer på nye måder med

kærlighed midt i de usikre tider.

I hele regionen finder man et væld af historier

om muslimer, der kommer til tro på Kristus

og mødes for at hente støtte, opmuntring og

fællesskab hos hinanden. Dog oplever disse

bevægelser i stigende grad at være mål for

trusler og forfølgelse fra deres familier, samfund

og regeringer.

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 7

More magazines by this user
Similar magazines