Naturen på toppen 2009 - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Naturen på toppen 2009 - Naturstyrelsen

Naturoplevelser i Vendsyssel

– for hele familien...

Naturen toppen 2009

Skov- og Naturstyrelsen

Vendsyssel


Kulturmiljø Se side 22

Natur og naturpleje Se side 18

Familie Se side 6

Natur for alle Se side 14

Udgivet af: Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Sct. Laurentii Vej 148 . 9990 Skagen . Tlf. 98 44 19 11.

E-mail: vendsyssel@sns.dk

Foto: Torben Stæhr.

Tryk: Ecco Print as.

Dette hæfte er trykt miljøvenligt papir.


Velkommen til Naturen toppen

Naturen Toppen” dækker Vendsyssel og den nordlige del

af Hanherred. Området byder nogle af Danmarks mest

spændende landskaber og havområder. De vidtstrakte klitheder

og plantager i vest, Skagens Odde med bl.a. Råbjerg Mile og

Grenen i nord og de store moser, strandenge og fuglereservater

i øst. Vi skal heller ikke glemme vores to perler ude i Kattegat,

Læsø og Hirsholmene, eller de spændende boblerev i havområdet

mellem dem. Alt i alt en helt unik natur. Med dette hæfte vil

vi gerne invitere dig ud for at opleve den.

Hæftet samler udbuddet af ture i området. Der er et rigt udvalg

af arrangementer at vælge mellem, lige fra ture ud i Råbjerg

Miles sand, ture ind i skovene, op og ned af kystskrænterne

i Hanherred, eller helt ud at sejle det nye ”Blue Reef” ved

Læsø Trindel midt i Kattegat. Du kan også vælge at tage med

hestevognstur eller cykeltur. Eller hvad med at tage børnene

med ud for at lære at fi ske i skovsøerne? Vi byder også

dage, hvor vi laver mad af og med naturen, samler krydderurter

eller bygger en drage og lader vinden bære den mod himlen.

Rigtig mange forskellige aktører vil lægge sig i selen for lave

nogle spændende ture med et forhåbentligt stort udbytte for

Jer, der vælger at deltage. Det er over 80 personer, der står bag

det farverige udbud af oplevelsesmuligheder, vi præsenterer

med hæftet her.

Skov- og Naturstyrelsen står bag de fl este ture, mange i samarbejde

med en anden aktør. Frederikshavn Kommune arrangerer

fl ere ture rundt om i kommunen. Du kan læse i beskrivelsen af

arrangementerne, hvilke det drejer sig om.

Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel er ansvarlig for driften og

plejen af Miljøministeriets arealer i Vendsyssel. Vores vision er

at skabe natur og naturoplevelser til glæde for både fastboende

og turister. Der er god mulighed for oplevelser egen hånd.

Hvis du går stille, kan krondyr, dådyr og rådyr ofte opleves

ved skumringstid langs med skovbrynene. De store rovfugles

træk mod nord i foråret er et imponerende syn. En formiddag

Flagbakken syd for Skagen kan byde mange hundrede

fugle. Sæler ligger ofte og hviler sig vores strande, men det

er klogt at lade dem ligge. De har behov for ro, og specielt sælungerne

skal have lov til at ligge og samle kræfter. Nyd synet

og oplevelsen - gerne lidt afstand.

Men tilbage til alle arrangementerne; tag med og vær sikker

at få en naturoplevelse, du vil kunne huske lang tid frem over.

Vel mødt

Jesper Blom-Hansen

Skovrider

Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel

Naturen Toppen 2009

Aktiv i naturen Se side 20

Rollespil Se side 24

Maritim Se side 16

Gastronomi Se side 12

3


Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel

Hvem er turledere

Hvor intet andet er nævnt, er det medarbejdere fra Skov-og Naturstyrelsen, der står for turene.

De ture, der er arrangeret af Frederikshavn kommune fremgår af beskrivelsen af den enkelte tur.

Nedenstående er en oversigt over vore samarbejdspartnere, efter den enkelte er nævnt arrangementsnummer,

hvor denne deltager.

Agronom Sisse Lindholm: 125 - Anne Grethe Eriksen, Arkæolog Marie Ax: 102/120, Svampeforeningen:

151 - Birte Kristensen, Danmarks Naturfredningsforening: 100 - Bolette Edwards, Sund By, Skagen: 174 -

Botaniker Mette Hornbæk Stigsen: 59 - Danmarks Naturfredningsforening: 72 - Dragebygger Hans Nielsen:

138 - Ellen og Hugo Lykke, Rosengartneriet: 66 - Farmaceut Ib Nielsen: 100 - Fiskehandler Jan B. Nielsen:

65/96/110 - Fodslaw Jammerbugt: 126 - Folkemusikgruppen Kielgasterne, Hirtshals samt Torild og Nina,

Svendborg: 87/95/105, Foreningen Norden: 37 - Forstkandidat Catrina Kristensen: 125 - Frederikshavn kommune:

3/19/22/40/50/59/64/71/79/80/84/104/119/121/122/125/128/135/149/151/154/164/170/171/177/

186/192/193 - Friluftsvejleder Flemming Christensen: 79 - Fritidsfisker Bjarne Andersen: 84 - Fysioterapeut

Birgitte Vegeberg: 3 - Grejbank Nordvest: 56 - Guitarist Lars Leer: 73 - Heks Dannie Druehyld: 172 - Henning

Christensen, Svampeforeningen: 151 - Hune Bageri: 69/78/90/97 - Hune-Blokhus Cykeludlejning: 24-88

- Husmandslauget ved Vendsyssel Historiske Museum: 181 - Jan Christiansen, Ungdomshuset Skagen: 57

- Jens Andersen, Hanstholm Bunkersmuseum: 157 - Jens Bjerregård: 96/110 - Journalist Fie Dahl Krøyer,

Miljøministeriet: 190 - Keramiker Anja Britt Honoré: 42 - Restauratør Jesper Winter, Skagen Fiskerestaurant:

35/83/141/159/172 - Landmand Christian Andersen: 72 - Lokalbrugsen, Vester Thorup: 191 - Lokalhistoriker

Per Vestergaard: 99 - Læsø Biavlerforening: 85/92/101/109/115/136 - Mogens, Voerså havn: 122 - Museumsdirektør

Lisette Vind Ebbesen, Skagens Museum: 110 - Museumsinspektør Mette Bøgh Jensen, Skagens

Museum: 190 - Museumsinspektør Mikael Ax, Skagen By- og Egnsmuseum: 1/18/35/73/91/102/120/141/15

6/159/200 - Museumsinspektør Signe Langberg, Vendsyssel Historiske Museum: 172 - Naturvejleder Jakob

Kofoed, Strandfogedgården: 120 - Naturvejleder Karin Krogstrup: 27/43/136/176/178 - Naturvejleder Per

Westermark, Skoletjenesten, Hjørring: 102/120/172/181 - Naturvejleder Svend Møller Nielsen, Naturcenter

Fosdalen: 2/7/8/13/21/34/41/61/63/131/140/187 - Nissen: 202 - Ornitolog Carlo Pedersen: 72 - Ornitolog

Jan Kjærgaard: 27 - Restauratør Frank Størup: 40/141 - Sangerinde Tina Siel: 50 - Sea Dog ved Klaus Madsen:

29/54/152 - Skagen Fuglestation: 51 - Sor-optimisterne: 45 - SOS Børnebyerne: 23 - Svend Bjørnager,

Lønstrup Fiskeriforening: 120 - Viceinspektør Betty Steglich Petersen: 128 - Østerklit Møllelaug: 55/62.

Mødesteder

Se side 26 og 27.

Turene dækker 8 forskellige temaer:

Familie (læs mere side 6)

Gastronomi (læs mere side 12)

Natur for alle (læs mere side 14)

Maritim (læs mere side 16)

Natur og naturpleje (læs mere side 18)

Aktiv i naturen (læs mere side 20)

Kulturmiljø (læs mere side 22)

Rollespil (læs mere side 24)

Hver tur er mærket med en eller flere temafarver. Hvis du er interesseret i bestemte temaer, kan du hurtigt få

et overblik over hvilket tema turen tilhører.

4

Skov-og Naturstyrelsen, Vendsyssel har udgivet en række foldere

for naturområder i Vendsyssel

I serien ”Vandreture” er der udgivet foldere over: Skagen Klitplantage, Råbjerg Mile, Læsø Klitplantage,

Tversted Klitplantage, Tornby Klitplantage, Ålbæk Klitplantage og Blokhus Klitplantage.

I serien vildreservater er der udgivet foldere over: Aså - Gerå Vildtreservat, Bovet Knotten, Hirsholmene

Vildtreservat og Voerså-Stensnæs vildtreservat.

Der er også udgivet foldere for: Rubjerg Knude området, Mårup kirke og Folder om Byfogedskoven og

Krøyers Hus.

Alle de nævnte foldere er gratis og kan fås landsdelens biblioteker og turistbureauer.

Følgende foldere kan købes i kiosken ved Den Tilsandede Kirke: “Den tilsandede Kirke” (+ engelsk og

tysk), pris 3 kr. og “Mellem tvende have”, særtryk af tidsskriftet Skalk, pris 10 kr.


1

Onsdag den 1. april - kl. 16:30 til 20:30

Skagens natur og kultur:

Cykeltur

Gør cyklerne forårsklar og tag tøj

efter forholdene, medbring en god madpakke

og noget drikkelse, som varmer.

Vi skal cykle godt 25 km og besøge en

række naturperler.

Mødested: 57

2

Torsdag den 2. april - kl. 16 til 18

Løbetur toppen af Lien

Tag løbeskoene og løb med langs

Lien skrænten igennem plantager og

dale. Undervejs fortæller vi lidt om den

natur, vi ser. Turen foregår i et jævnt,

roligt tempo. Ca. 12 km.

Mødested: 15

3

Lørdag den 4. april - kl. 13 til 16

Strandby:

Naturen som motionscenter

På denne tur vil Birgitte Vegeberg

instruere i teknikker, der kan gøre motionsturen

endnu bedre. Vi vil lære noget

om opvarmning og afspænding, så vi

undgår skader og samtidig opbygger en

god kondition. Det er ikke en løbetur,

men en gåtur for alle!

Mødested: 1

Arrangør: Frederikshavn kommune.

4

Lørdag den 4. april - kl. 14 til 17

Blokhus Klitplantage:

Familiestrandtur

En strandtur, hvor vi ser muslinger,

snegle, sten og andet opskyl. Tag

madpakke med, så fi nder vi et smukt

sted i klitterne, hvorfra vi kan nyde den

smukke udsigt over baglandet.

Mødested: 4

5

Fredag den 10. april (Langfredag)

- kl. 14 til 16

Tornby Klitplantage: Padderne

kommer - Familieskovtur

Nu nærmer foråret sig, og pludselig

myldrer padderne frem fra deres vinterbolig,

og vandringerne til vandhullerne,

hvor de yngler, begynder.

Mødested: 71

6

Mandag den 13. april (2. skedag)

- kl. 19:30 til 21:30

Råbjerg Mile: Er strandtudserne

kommet til Milen? - Familietur

Når tusmørket sænker sig over Råbjerg

Mile, lyder der en forunderlig koncert

fra fattigkærret ved vandremilen, det er

strandtudserne, som kalder til parring.

Mødested: 47

7

Søndag den 19. april - kl. 13 til 15:30

Foto-safari i Tranum Klitplantage

cykel

Vi cykler ud i plantagen og ser stort

som småt, som kan give nogle rigtige

gode naturbilleder. Tag termokanden

med, så vil vi et sted nyde en tår i det

dejlige forår.

Mødested: 75

8

Onsdag den 22. april - kl. 18 til 20

Forårstegn i Fosdalen

På denne forårstur gennem Fosdalen

fortælles om landskabet, planter, fugle

og andre dyr.

Mødested: 14

9

Fredag den 24. april - kl. 10 til 15

Hirsholmene: Plads til alle

En sejltur rundt om Hirsholmene, der

er et naturvidenskabeligt reservat for

en række fuglearter. Rundvisning og

ophold Hirsholmen inkl. besøg i

kirken og fyret.

Tilmelding: Senest 8 dage før telefon

21 61 83 60. Max 16 deltagere.

APRIL

Pris: 200 kr. for færgebillet og madpakke

(lægs-fl üte, øl/vand og kaffe/te).

Mødested: Oplyses ved tilmelding.

10

Søndag den 26. april - kl. 13 til 16

Familiestrandtur i Tranum

Vandretur fra Tranum Strand til Ejstrup

Strand og retur. Vi ser muslinger,

snegle, sten og andet opskyl. Vi vil

også tage et par afstikkere til klitterne,

hvorfra vi kan nyde den smukke udsigt

over baglandet.

Mødested: 79

11

Søndag den 26. april - kl. 19 til ca. 22

Skagen Gren:

Sæler og strandtudser

På Grenen er der en fast bestand af sæler,

måske får vi nogle at se. Hvad gør man,

når man møder en sæl stranden?

Strandtudsernes kvækkelyde kan måske

høres i området.

Pris: Billet til Sandormen.

Mødested: 56

12

Mandag den 27. april

- kl. 16:30 til 18:30

Bunken Klitplantage:

Lugter løgfrøen?

På turen kommer vi forbi fl ere søer

med og uden frøer og tudser. Hvis vi

er meget heldige, kvækker de sjældne

løgfrøer. Hvad er de for nogle? Hvorfor

er der ikke lige mange frøer og tudser i

alle søerne?

Mødested: 12

13

Onsdag den 29. april - kl. 19 til 21:30

Nye og gamle ting

i Fosdal Plantage

Fosdal Plantage forandrer sig meget i

disse år. Gamle granbevoksninger ryddes,

nye træer plantes, udsigter åbnes, og fortidsminder

bliver synlige. Vi går ad de nye

vandreruter i plantagens vestlige del og

fortæller om den ”nye” Fosdal Plantage.

Mødested: 15

5


Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel

6

Familie

En vigtig målgruppe for vores arbejde er

den danske familie med børn.

De fysiske omgivelser, som vi lever og arbejder

i – naturen med søer, skove, strande

og landskaber – betyder meget for det daglige

velbefi ndende. Oplevelsen af dyr, fugle

og planter rummer stor livskvalitet. Naturen

er et velfærdsgode for os alle.

Den rette balance mellem beskyttelsen af

naturværdierne og benyttelsen af naturen er

et fundamentalt udgangspunkt for Skov- og

Naturstyrelsen. Naturoplevelser og friluftsliv

hænger uløseligt sammen, og begge dele

har stor betydning for vor sundhed og

velfærd. Vi vil alle gerne have oplevelser i

naturen, og det øger også vor forståelse for

naturen.

Den stille skovtur er stadig et af de mest

efterspurgte “produkter”, og det som fl est

sætter pris , når man skal ud i naturen.


14

Fredag den 1. maj - kl. 14 til kl.17:30

Sulbæk og Solsbæk

Vi begynder turen langs med Sulbækken

og området med krattet og de smukke

skovfyr. Herefter kører vi samlet i bilerne

til Solsbæk, hvor vi går gennem lyngen

og enebærkrattet til stranden og ser

opskyl.

Bemærk: Der er to mødesteder, det

betyder, at man kan vælge hele turen,

eller kun ét af stederne. Vi vil være ved

Solsbæk senest kl.15:45.

1. Mødested: 62

2. Mødested: 61

18

Fredag den 8. maj (Store Bededag)

- kl. 13 til 16

Råbjerg Kirke – Råbjerg Sø

Historien om naturen og kulturen i et

landskab med selvsåede fremmede træarter,

som ødelægger leveforholdene for

lyskrævende planter, insekter og padder.

Her ved Råbjerg Kirke blev uønsket

nåletræ fjernet for få år siden, fl ere steder

er opvæksten igen ved at blive synlig.

Før sandfl ugten satte ind, lå der en stor

sø Vest for kirken, dette område er også

ved at gro til.

Bemærk: Medbring kaffe, te og vand til

pausen undervejs, turen er til fornuftigt

fodtøj.

Mødested: 46

19

Søndag den 10. maj - kl. 13 til 16

Frederikshavn:

Åbent Hus i Gartneriet

Park & Vejforsyningen inviterer indenfor

i Gartneriet. Her produceres forårs- og

sommerblomster, som udsmykker hele

kommunen.

Mødested: 17

Arrangør: Frederikshavn kommune.

Søndag den 3. maj

20

Torsdag den 14 maj - kl. 9 til 11

På fugletur i

Blokhus Klitplantage

På en tur i plantagen ser, eller hører vi

forhåbentlig nogle af skovens fugle.

Medbring gerne kikkert!

Mødested: 3

21

Torsdag den 14. maj - kl. 19 til 21

Fugle og geologi

– fuglefjeldet Bulbjerg

Bulbjerg er Danmarks eneste fuglefjeld

med adskillige hundrede par ynglende

rider. Kom og oplev livet fuglefjeldet

og se, hvorfor Bulbjerg har tiltrukket

ikke kun ynglefugle men også mennesker

igennem tiden.

Mødested: 9

22

Fredag den 15. maj - kl. 16

til lørdag den 16. maj - kl. ca. 10

Katsig Bakker: Oplevelsestur

i mørke med overnatning

Vi skal ud i mørket med de nataktive

dyr. Måske ser vi ugler og hjorte. Overnatningen

foregår i Katsig Bakker. Vi

laver mad bål. Det kan være hjortebøffer

og andet godt med lidt vin til.

Når det bliver mørkt, går vi en tur og får

en snak om naturen om natten og oplever

mørkets hemmeligheder. Tilbage får

vi kakao, inden vi går til ro.

Næste morgen skal vi ud og opleve

naturen vågne. Måske går vi til udsigtspunktet,

der giver et storslået udsyn

over den natur, som vi alle er en del af.

Når vi kommer tilbage, får vi morgenmad

og rydder op, hvorefter turen er

slut.

Praktiske oplysninger: Medbring

sovepose, liggeunderlag, toiletpapir og

toiletsager samt praktisk tøj efter vejret.

Skovens dag: Årets tema er ”Skovens klima”

15

fra kl. 10 til 16

Tversted Klitplantage

Se mere

www.skovognatur.dk/vendsyssel

Mødested: 81

16

Vester Thorup Klitplantage

Se mere www.skovognatur.dk/thy

Læs mere om Skovens Dag arrangementerne i dagspressen.

17

fra kl. 11 til 16

Knivholt Hovedgård

i Frederikshavn

Se mere www.forsyningen.dk

Mødested: 18

Arrangører: Frederikshavn kommune.

MAJ

Overnatningen foregår i lavuer eller

primitive overnatningssteder.

Yderligere oplysninger hos Hanne Lauritsen

tlf. 98 45 63 23.

Tilmelding: Senest 4/5 tlf. 98 45 60

00 eller www.forsyningen.dk.

Efter tilmeldingsfristen modtager du et

brev med praktiske oplysninger.

Pris: 100 kr. pr. voksen, 50 kr. pr. barn

inkl. al forplejning.

Mødested: 30

Arrangør: Frederikshavn kommune.

23

Søndag den 17. maj - kl. 14 til ca. 17

Råbjerg Mile: SOS Børnebyerne

Hvad gjorde folk langs kysten, når sandet

ødelagde mulighederne for dyrkning

af jorden? Hér i dette ørkenlandskab kan

vi måske fornemme livsbetingelserne for

mennesker i de lande, som er ramt af,

naturkatastrofer og fattigdom. SOS Børnebyernes

lokalafdeling Frederikshavn

er med turen for at sætte fokus

nogle af verdens dårligst stillede børn.

Efter turen i milen er der kaffe/te og

kage sponseret af SOS Børnebyerne.

Mødested: 47

24

Søndag den 17. maj - kl. 13 til 16

Familiecykeltur:

Blokhus Klitplantage

Cykelturen fører os igennem ny og

gammel skov med mange forskellige

træarter. Vi skal også se de gamle bjergfyr,

som visse steder trods alderen kun

er nået mandshøjde.

Medbring brød og kaffe/te.

PS. Vi cykler i roligt tempo, så alle kan

deltage. (Naturligvis også børn)

Mødested: 6

7


Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel

25

Mandag den 18. maj - kl. 19 til 21

Brønderslev: Store Vildmose

I Grishøjgård Krat ser vi mosens

planter og hører om højmosens opståen

og historie, endvidere støder vi spor

fra dengang, oldtidens bonde pløjede sin

jord med en ard.

Bemærk: Husk gummistøvler. Medbring

kaffe eller te.

Mødested: 25

26

Fredag den 19. maj - kl. 13 til 15

Nybæk Plantage: Fra produktionsskov

til publikumsskov

Tag med en tur i plantagen og hør

lidt om skoven og dens udvikling i de

kommende år. Medbring gerne kikkert!

Mødested: 44

27

Torsdag den 21. maj - kl. 10 til 12

Læsø: Sydvesten, Stokken

og Vester Nyland

En formiddag i fuglenes og strandengens

tegn i et område med en helt særlig

flora og fauna. Vi fortæller om, hvordan

vi bedst passer disse områder?

Mødested: 39

28

Torsdag den 21. maj (Kristi Himmelfartsdag)

- kl. 21 til ca. 24

Ålbæk Klitplantage:

Jennet Egekrat

Jennet Egekrat er et af områdets ældste

træbevoksede områder. Hér huserer den

store hukommelseskunstner skovskaden,

som er i gang med at finde frisk

føde. Solsorten synger natten ind, og

måske er natravnen ankommet og synger

strubesange for dens mage.

Mødested: 90

31

Fredag den 22. maj - kl.17:30 til ca. 22

Fra Råbjerg Kirke til Råbjerg

Mile: På sporet af vandremilerne

– Biodiversitetsdag

Vi kører med bus til Råbjerg Kirke, hvor

vi begynder turen over heden til Råbjerg

8

Stene og Studeli Rende. Herfra følger

vi kysten et stykke vej og går så over

havklitten, og kommer sporet af de

gamle vandremiler og når til sidst frem

til Råbjerg Mile.

Bemærk: Vi holder pause undervejs så

medbring mad og drikke.

Turen er til gode ben og godt fodtøj.

Pris: Bustransport koster 30 kr. pr.

person.

Tilmelding: Senest torsdag den 21. maj

tlf. 98 44 19 11 fra kl. 10 til 15.

Mødested: 47

29

Lørdag den 23. maj

- kl. 11.30 til ca. 16:30

Læsø: Blue Reef

En sejltur forbi Borfeldt, hvor vi forhåbentlig

ser sæler, Ndr. Rønner, hvor vi

kan betragte fuglelivet til det nye stenrev

ved Læsø Trindel. Boble- og stenrevenes

betydning for det marine miljø. Hvis

vandet er klart, kan vi se boble-og stenrevene

med undervandskamera.

Turen aflyses ved dårligt vejr.

Husk vind- og vandtæt tøj, kikkert

og madpakke. Drikkevarer kan købes

ombord.

Tilmelding (bindende): Telefon 21 61

83 10.

Pris: Voksne 150 kr., børn under 14 år

75 kr.

Mødested: 40

30

Lørdag den 23. maj

- tidspunkt oplyses ved tilmelding

Hirsholmene: Mågernes øer

Lær Danmarks mågearter og deres levevis

i yngletiden at kende. Fra fyret kan

vi få et fint overblik over det hele, også

til skarvkolonien Græsholmen og det

øvrige fugleliv.

Turen aflyses i tilfælde af umuligt

sejlvejr.

Bemærk: Medbring kikkert, varmt tøj/

regntøj, egnet fodtøj og madpakke.

Tilmelding: Tlf. 21 61 83 60.

Pris: Færgebillet 200 kr.

Mødested: Oplyses ved tilmelding.

32

Søndag den 24. maj - kl. 10 til ca. 13

Bunken Klitplantage: Lystfiskerietsdag

- Børnearrangement

Arrangementet er for børn fra 6 til 12 år

ifølge med forældre og bedsteforældre.

I Birkesøen lever der nogle farvestrålende

fisk, som hedder skaller, som vi

har mulighed for at fange og lægge

grillen, når arrangementet er afsluttet. Vi

sørger for fiskegrej, men du må meget

gerne selv medbringe fiskestang. Tag

madpakke med.

Mødested: 10

33

Onsdag den 27. maj - kl. 19 til 21:30

Solnedgangstur i Rødhus

Oplev hvordan naturen har genetableret

sig efter en storbrand for ca. 16 år siden.

Se spor fra krigens tid. Turen slutter med

solnedgang fra en klittop. Tag evt. kaffe/

te med. Turen er ikke for gangbesværede.

Mødested: 72

34

Onsdag 27. maj - kl. 19

Ellidsbøl:

Mursten, miner og beton

Gennemgang af besættelsesmagtens

anlæg fra 2. verdenskrig ved Ellidsbøl.

Vi ser bunkers, der normalt ikke er

adgang til, så benyt denne lejlighed til

at se dem.

Mødested: 13

35

Fredag den 29. Maj - kl. 16:30 til ca. 22

Skagen By- og Egnsmuseum:

Mad til alle tider

Hvordan blev fisken konserveret og tilberedt

i oldtiden? Hvilken rolle kan vind

og salt have haft? Kan man spise kød,

som er tilberedt mellem sten og underjordiske

bålrester? Vi hjælper hinanden

med forberedelser til maden. Derefter

tager vi tur i det historiske landskab.

Musikalsk underholdning.

Pris: Billetter kan købes Skagen

By- og Egnsmuseum. Voksne 175 kr. og

børn 50 kr. inklusiv en øl/vand eller et

glas vin.

Mødested: 57

36

Fredag den 29. maj - kl. 16

til lørdag den 30. maj kl. ca. 12

Blokhus: Tag familien med

overnatning i naturen

Oplev aftenstemning, natstemning, morgenstemning

og lydene fra skoven ved

nattetide. Her midt i skoven indretter vi

vores lejrplads med telte, så alle kan få

telt over hovedet. Vi laver den medbragte

mad ved bålet.

Aftenvandring gennem skoven til havet.

Pandekager over bålet og kaffe/te under

stjernehimmelen. Næste morgen vandretur

ad Brændevinsstien til Nørre Sø.

Tilmelding: Senest onsdag d. 27/5 kl.

15 tlf. 26 87 54 23.

Bemærk: Medbring liggeunderlag,

sovepose, mad og drikke. Husk godt tøj/

fodtøj.

Mødested: 3


37

Mandag den 1. juni (2. pinsedag)

- kl. 14 til ca. 16:30

Ålbæk Klitplantage:

En naturtur for alle

En tur imellem lysegrønne bøgetræer,

egetræer med bristefærdige knopper,

birketræer med hvide stammer og heksekoste.

Duftene fra nåletræerne, lydene

fra vandet i åslyngerne blander sig med

lystige fuglestemmer. Turen er tilrettelagt

sådan, at alle kan deltage - kravet

er blot, at man er selvhjulpen. Vi går ad

veje og stier, som ikke er stejlere end, at

kørestolsbrugere kan færdes der.

Foreningen Norden serverer eftermiddagskaffe.

Eventuelle spørgsmål 21

61 83 43.

Bemærk: Der er handicaptoilet Stationsvej

i Ålbæk.

Mødested: 90

38

Mandag den 1. juni (2. pinsedag)

- kl. 22 til 24

Skagen Klitplantage:

Natravne tur

Natravnen er omgivet af sagn og mystik.

På turen oplever vi natravnen i sin

lydløse svalelignende fl ugt, jagt efter

insekter i den lysåbne nåleskov. Vi hører

dens syngende, vedvarende snurren,

stigende og aftagende i styrke.

Mødested: 49

39

Onsdag den 3. juni - kl. 10 til 12

Blokhus Klitplantage

– en publikumsskov

Hvordan indrettes klitplantagen i fremtiden?

Mødested: 3

40

Torsdag den 4. juni - kl. 18.30 til ?

Sæby: Brændevinsaften

På denne aften hører og ser vi via billeder

fortællingen om brændevinens

historie. Dette bliver optakten til en stor

og velsmagende fi ske- og skaldyrsbuffet,

hvortil vi skal smage brændevin.

Der er tilmelding til denne aften direkte

til Restaurant Frank’s i Sæby tlf. 98

46 22 22.

Pris: kr. 230,- ekskl. drikkevarer.

Sted: Restaurant Frank’s Sæby Havn.

Mødested: 67

Arrangør: Frederikshavn kommune.

41

Torsdag den 4. juni - kl. 22 til 00?

Nattur i Svinkløv

Midsommernatten har sine egne lyde.

Er det stille vejr, kan vi være heldige at

se eller høre ugler og natravne, når de

andre fugle er gået til ro.

Mødested: 64

42

Fra fredag den 5. juni (Grundlovsdag) -

kl. 13:30 til lørdag den 6. juni - ca. kl. 11

Skagen Klitplantage:

Nat i naturen for hele familien –

Bålbrænding af lerting – Sen aftenvandring

til Natravnens Rige

Når vi har indrettet vores lejrplads,

laver vi lerting under vejledning af en

keramiker. Lertingene bliver rakubrændt

i jorden, mens vi tilbereder den medbragte

mad ved bålet. Efter solnedgang

går vi ind i Natravnens Rige og får dens

vingeslag, skrig og sang at høre. Aftenen

slutter med kaffe/te og pandekager

ved bålet. Næste morgen skal vi se de

brændte lerting.

Bemærk: Du skal selv medbringe mad

og drikke til eget forbrug samt liggeunderlag,

sovepose og godt tøj/fodtøj.

Turlederne medbringer tipier, bålgrej/

gryder/pander, brænde, vand og ler.

Tilmelding: Senest onsdag den 3. juni

kl. 17 tlf. 98 44 19 11.

Mødested: 53

43

Fredag den 5. juni - kl. 13 til 15

Læsø: Holtemmen og

en del af klitplantagen

Vi skal hilse Skov- og Naturstyrelsens

specialiserede medarbejdere, Gallowaykreaturerne.

En tur om naturpleje og

naturbeskyttelse.

Mødested: 37

44

Lørdag den 6. juni - kl. 10 til 13

Cykeltur i Tranum Klitplantage

Vi cykler ca. 15 km. i plantagen med

et par afstikkere til fods, bl.a. til steder,

hvorfra vi kan nyde udsigten.

Bemærk: Medbring kaffe/te samt klemmer

til pausen.

Mødested: 75

45

Søndag den 7. juni - kl. 14 til ca. 17

Råbjerg Mile:

Gå for vand til et U-land

I Råbjerg Mile kan vi få et indtryk af,

hvad der sker, når vind og varme tager

vandet. Ofte udtørrer vandhullerne kort

tid efter at strandtudserne og andre padder

har ynglet. Mange steder i verden

er vand ikke en selvfølge, det er en

mangelvare både for mennesker og dyr.

Sor-optimisterne serverer vand i fl asker

og fortæller om organisationen og deres

vandprojekt i et U-land.

Pris: 25 kr. per deltager fra 6 til 12 år.

Over 12 år 50 kr. Alle pengene går til et

vandprojekt i et U-land.

Bemærk: Turen er til gode ben, og godt

fodtøj.

Mødested: 11

JUNI

46

Mandag den 8. juni - kl. 19 - 21

Blokhus Klitplantage:

Midsommertur i Kirke Sande

Er du til stavgang eller bare vil have lidt

motion, så oplev den specielle, kuperede

og smukke natur, der er i Kirke Sande.

Tag madpakke med.

Mødested: 5

47

Tirsdag den 9. juni - kl. 19 til ca. 22

I sporet ad den gamle poststi

i Tranum Klitplantage

Vi prøver at følge noget af sporet ad

den gamle poststi i den vestlige del af

klitplantagen. Tilbage i tiden boede der

fl ere i området, og vi hører om nogle af

disse folk og deres bosteder. Tag kaffe/

te med.

Mødested: 75

48

Onsdag den 10. juni - kl. 22:30 til 00:30

Tranum Klitplantage:

Natravne tur

I denne midsommeraften går vi gennem

den mørke skov og ud heden,

hvor natravnen holder til. Her har vi

mulighed for at høre den snurrende lyd

fra fuglene.

Mødested: 77

49

Onsdag 10. juni - kl. 19:00 til 21:30

På jernhest i

Østerild Klitplantage

Jernhesten ruller videre i Østerild –

denne gang vil vi besøge plantagens

yderområder, som ofte er svært tilgængelige

og derfor virker lidt ”vildere” end

den øvrige plantage. Vi ser de store

rydninger og fortæller, hvordan plantagen

vil ændre udseende. Tag kaffe med.

Mødested: 89

206

Onsdag den 10. juni - kl. 19 til 21

Løvspring i Aaby Skoven

Aaby Skoven har netop fejret sin 2 års

fødselsdag, og man begynder så småt at

kunne se skoven. Vi går en tur i skoven

og ser de forskellige træarter, kigger

i vandhullerne og ser de mange forskellige

friluftstilbud, skoven giver.

Har du nogle ideer, som kan gøre

skoven endnu bedre, så tag dem med og

fortæl os om dem.

Mødested: 94

207

Torsdag den 11. juni - kl. 19 til 21:30

Slette Å: En bjergbæk i Danmark!

Med et fald 25 meter fra start til udløb

er Slette Å en af Danmarks få “bjergbække”.

Vi følger åen fra det gamle

Dambrug ved Slettegård. Vi ser nogle

9


Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel

af åens faste indbyggere og fortæller

om de eksotiske gæster, som vandstær

og isfugl. Imens åen til sidst snor sig

igennem ellesumpe og enge, fortæller

vi om den nødvendige naturpleje, som

sikrer bevarelsen af disse beskyttede

naturtyper. Turen slutter, ligesom åen,

ved havet. En bil vil herfra trasnportere

chauffører retur til Hjortdal Kirke.

Mødested: 95

50

Torsdag den 11. juni kl. 19 til 21

Katsig Bakker:

Sang i naturen med Tina Siel

Sommer, de lysegrønne skove og

duftene. Udsigterne fra Katsig Bakker.

Det er rammen om denne tur, hvor

sangerinden Tina Siel vil synge sammen

med os, og med sangen binde naturen

og den danske sangskat sammen. Tag

kaffe med. Arrangementet er gratis.

Tilmelding: Tlf. 98 45 60 00 eller

www.forsyningen.dk.

Mødested: 30

Arrangør: Frederikshavn kommune.

51

Torsdag den 11. juni

- kl. 19:30 til ca. 22:30

Grenen: Fugletræk og sæler

Grenen er et godt sted at se fugletræk.

Her ringmærkes der også mange småfugle.

Hvordan gør man det og hvorfor?

På Grenen er der en fast bestand af

sæler. Hvad gør man, når man møder en

sæl stranden?

Mødested: 54

52

Fredag den 12. juni

- Tidspunkt oplyses ved tilmelding

Hirsholmenes historie

Hirsholmene er idag et naturvidenskabeligt

reservat. Tidligere har holmboerne

Søndag den 14. juni Nærmere oplysninger i dagspressen og www.naturnet.dk

”Forbudt for børn” et landsdækkende arrangement

56

Kl. 13 til ca. 17

Tranum Klitplantage: Computerknægtene

med de tynde arme

Byg selv båre til koordination- og

samarbejdsøvelse. Mohawk/ rebbane

(teambuildingsøvelse). ”Mælkekassetårn”

(samarbejdsøvelse og tillidsprøve). O-løb

med indlagt ”dyrekendskab”. ”Bårefræs”

(strabads- og kommunikationsøvelse).

Blindegang m/ indlagte forhindringer.

”Brætgang” mellem to poster. Byg selv

tømmerflåde til ”padling” i dam/ sø, samt

andre udfordringer og opgaver.

Mødested: 75

10

levet af fiskeri og sælfangst, stenhuggeri

og lodseri. Fra fyret kan vi få et fint overblik

over øen. Medbring: Kikkert, varmt

tøj/regntøj, egnet fodtøj og madpakke.

Turen aflyses i tilfælde af umuligt

sejlvejr.

Tilmelding: Tlf. 26 87 54 24.

Pris: Færgebillet 200 kr.

Mødested: Oplyses ved tilmelding.

53

Fredag den 12. juni - kl. 21.30 til ca. 24

Bunken Klitplantage – Råbjerg

Mile: Natravnen og strandtudsen

På turen oplever vi natravnen i sin

lydløse svalelignende flugt jagt efter

insekter i den lysåbne nåleskov. Vi hører

dens syngende snurren. Strandtudsernes

kvækkeri kan høres et par kilometers

afstand.

Mødested: 11

54

Lørdag den 13. juni

- kl. 11.30 til ca. 16:30

Læsø: Blue Reef

En sejltur forbi Borfeldt, hvor vi forhåbentlig

ser sæler, Ndr. Rønner, hvor

vi kan betragte fuglelivet det nye

stenrev ved Læsø Trindel.

Boble- og stenrevenes betydning for det

marine miljø. Hvis vandet er klart, kan

vi se boble-og stenrevene med undervandskamera.

Husk vind- og vandtæt tøj, kikkert

og madpakke. Drikkevarer kan købes

ombord.

Turen aflyses ved dårligt vejr.

Tilmelding (bindende): Telefon 21 61

83 10.

Pris: Voksne 150 kr., børn under 14 år

75 kr.

Mødested: 40

57

Kl. 16 til ca. 22

Skagen Klitplantage:

UuuH! Asjack (Mød op Cykel)

Slip fantasien løs, I bestemmer selv,

hvordan I spiller Asjack.

Mød op med spændende ting og sager

f.eks. kæmpe store vandpistoler, eller

bare noget man kan have det sjovt og

lidt farligt med, dog uden at komme til

skade.

Medbring Pølser/grilmad til aftensmad

og lidt frisk bålsnak.

Mødested: 53

55

Søndag den 14. juni - kl. 14 til 17

Tversted: Mølledag i Østerklit

Det knirker og knager, når stokmøllen

maler grutning. Her egnen var der

over 100 stokmøller af slagsen. Nu er

der kun ØsterKlit stokmølle tilbage, som

er fuldt intakt og kan køre. Et stykke

energi-danmarkshistorie fortælles af

medlemmerne af Østerklit Møllelaug.

Mødested: 81

59

Søndag den 14. juni kl. 10 til 12

Åsted Ådal: Vilde Blomsters Dag

Dette er en chance for at komme ud og se

vores flotte flora de naturlige voksesteder.

Tilgroning af ådale, slåning af vejgrøfter

og andre indgreb truer i dag de vilde

blomster. Vi har glemt, at den vilde flora i

gamle dage har været brugt til medicin.

Mødested: 93

Arrangør: Frederikshavn kommune.

60

Mandag den 15. juni - kl. 19 til 21

I tornskadens rige

Hulsig Hede

Rødrygget tornskade er en fugl, der

forsvinder fra klitterne langs vestkysten

af Europa. På Hulsig Hede er der stadig

en sund bestand. Hvorfor er her bedre

at være end i klitterne længere syd ?

Mødested: 52

61

Tirsdag den 16. juni - kl. 22:30 til 24

Vester Thorup Klitplantage:

Natravne i Troldsting

Klitplantagerne hører til natravnens

kerneområder i Danmark. Oplev den

sagnomspundne og nataktive fugl med

den mærkelige, snurrende stemme. Vi

slutter turen med lidt godt til ganen.

Mødested: 87

205

Action i Vildmarken

Fysiske udfordringer midt i den øde

natur. Rapelling, klatring, forcering af

dybe grøfter, kravle igennem vandfyldte

rør m.m. Tør du være med?

Mødested: 97

NB: Nærmere oplysninger

www.sns.dk/thy


62

Onsdage den 17. juni, 24. juni, 1. juli, 8.

juli, 15. juli, 22. juli, 29. juli, 5. august

og 12. august - kl. 13 til 15

Tversted: Mølledage i Østerklit

I Tversted Klitplantage ligger laden til en

gammel parallelgård med en stokmølle

taget. Møllen er den sidste fungerende

af sin art i landet, der fortælles om

bygningen og stokmøllen. Er der vind

nok, sættes møllen i gang.

Bemærk: Biler kan parkeres ved Ppladsen

ved Tversted Søerne.

Mødested: 81

63

Onsdag den 17. juni - kl. 22:30 til 00:30

Natravne cykeltur:

Tranum Klitplantage

På cykelturen oplever vi natravnen i sin

lydløse svalelignende flugt, jagt efter

insekter i den lysåbne nåleskov. Vi hører

dens syngende, snurren, stigende og

aftagende i styrke.

Mødested: 75

64

Torsdag den 18. juni

- kl. 18:30 til 21:30

Gærum: På sporet af fortiden

i hestevogn

Ved Gærum finder vi nogle af Danmarks

flotteste jættestuer og gravhøje. Vi vil

køre rundt i landskabet i hestevogne og

høre historier om området. På turen skal

vi også se nærmere luren og høre,

hvordan den lyder.

Tilmelding (bindende): Tlf. 98 45 60 00

eller www.forsyningen.dk.

Pris: kr. 220,- pr person, inkl. aftenkaffe

og kage.

Mødested: 26

Arrangør: Frederikshavn kommune.

65

Fredag den 19. juni

- kl. 19:30 til ca. 23:30

Råbjerg Mile: En aften med mad,

strandtudser og natravne

- Familietur

Efter en tur i milen serveres et godt

måltid tilberedt af fiskehandler Jan B.

Nielsen. I tusmørke oplever vi strandtudsernes

kvækkeri og natravnens lydløse,

svalelignende flugt og snurrende sang.

Pris: Voksne 130 kr., børn indtil 14 år

40 kr. Billetter købes www.skagenbilleten.dk

- eller Skagen Turistbureau

tlf. 98 44 13 77.

Mødested: 47

66

Lørdag den 20. juni - kl. 14 til 16

Tornby Klitplantage:

Rosernes plantage

Lær de vilde roser at kende og mød

deres kultiverede efterkommere. På den

botaniske vandring besøger vi nogle af

de spændende slugter, som igennem

tusinder af år har præget landskabet her.

Efter turen fremviser roseneksperterne

Ellen og Hugo Lykke fra Rosengartneriet

Djursland en række gamle roser.

Mødested: 70

58

Søndag den 21. juni- kl. 13 til 15:30

Lild Klitplantage:

Med hestevogn til Betlehem

Med hestevogn kører vi rundt i den

store Lild Klitplantage og besøger de

gamle bosætningsområder Græsbøl,

Myrup, Betlehem. På turen kører vi også

igennem den nye skov ved Rotbølgård.

Tag kaffe med, så finder vi et godt sted

at holde pause.

Tilmelding: Tlf. 97 97 70 88 senest 11.

juni.

Pris: Voksne: 60 kr., børn: 30 kr.

Mødested: 31

67

Søndag den 21. juni - kl. 20 til ca. 23:30

Skagen Klitplantage: Familiecykeltur

til natravnens rige

Cykelturen er tilrettelagt, så vi kommer

rundt til nogle af plantagens udsigtspunkter.

Når mørket sænker sig, møder

vi natravnen i sin lydløse svalelignende

flugt, jagt efter insekter i den lysåbne

nåleskov. Vi hører dens syngende snurren.

Bemærk: Medbring kaffe/te.

Mødested: 50

68

Mandag den 22. juni - kl. 16:30 til 18:30

Tversted Klitplantage:

Der bliver mere, når de spiser

Skov- og Naturstyrelsen har aftaler med

mere end 50 private forpagtere, der enten

sørger for afgræsning eller slåning af

naturarealer. Afgræsningen er med til at

sikre levevilkårene for en lang række arter

bl.a. blomster og sommerfugle. Hvad

er det, dyrene gør ved naturen, hvordan

er det at have dyr naturarealer, og

hvilke dyr græsser bedst her?

Mødested: 81

69

Tirsdag den 23. juni - kl. 13 til 16

Blokhus Klitplantage:

En skøn eftermiddag i skoven

En tur for alle, også de små. På vej til

bålpladsen finder vi måske en myre, der

vil danse? Eller noget vi kan spise? Hører

blomsterne fortælle historier? Vi tænder

bål, og Hune Bageri sørger for, at der

er snobrødsdej til alle. Tag gerne andet

bålmad med selv.

Tilmelding: (pga. snobrødsdej) tlf. 26

87 54 23 inden kl. 11:00 samme dag

Mødested: 8

Naturen Toppen 2009

70

Ondag den 24. juni - kl. 19 til 21

Skagen: Byfogedskoven og

Krøyers Hus

Huset er bygget i 1809 og har rødder til

Den tilsandede Kirke. Huset har fungeret

som byfogedkontor og sommerhus og

er nu kontor for Skov-og Naturstyrelsen,

Vendsyssel. Vi starter med en tur

igennem skoven og slutter af med en

gennemgang af Krøyers Hus.

Mødested: 55

71

Torsdag den 25. juni - kl. 19 til 22

Knivholt Skov og Teglværksskoven

Knivholt Skov er noget af det ældste

skov i Frederikshavnsområdet, og de

gamle træer giver redesteder for mange

hulrugende fugle. Teglværksskoven

er noget af det nærmeste, vi kommer

egentlig ”naturskov” i Frederikshavn

Kommune. Her er der flere rævegrave,

og grævlinger holder også til i området.

I vinterens løb har vi for første gang haft

en rovfuglefodringsplads, som vi også

skal se og høre om.

Mødested: 18

Arrangør: Frederikshavn kommune.

72

Torsdag den 25. juni - kl. 21 til 24

Ålbæk Klitplantage: Vagtler og

engsnarrer i Sørig Enge og natravne

i plantagen

Hvad gør en landmand sin ejendom

for at skabe gode levesteder for vilde

planter og dyr? Når mørket sænker

sig, tager vi ud i Sørig Enge for at høre

vagtler og engsnarrer. Aftenen slutter i

plantagen, hvor vi lytter efter natravnens

besynderlige sang.

Mødested: 68

73

Fredag den 26. juni - kl. 19 til 22:30

Skagen: Den Tilsandede Kirke

- Natur og kultur

Hvad skjuler der sig i sandet mellem by

og kirke? For over 200 år siden lå landskabet

åbent og skovløst hen.

11


Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel

Hvorfor byggede man en kirke helt

herude?

Mødested: 57

74

Søndag den 28. juni

Hirsholmene: I Tejstens kølvand

Vi sejler rundt om Hirsholmene og ser

hvilke fugle, der søger føde i havet

denne årstid. Særlig opmærksomhed

giver vi tejsterne. De yngler fl ere af

øerne, fl est Hirsholmen, der alene

rummer over 800 par. Medbring kikkert.

Turens varighed ca. 3 timer.

Tilmelding: Tlf. 98 44 19 11 senest

fredag den 26. juni kl. 15.

Pris: Inkl. færgebillet 200 kr.

Mødested: Mødested og sejltider oplyses

ved tilmelding.

75

Søndag den 28. juni

- kl. 21:30 til ca. 23:30

Tversted Klitplantage:

Natravne tur

På turen oplever vi natravnen i sin

lydløse svalelignende fl ugt, jagt efter

insekter i den lysåbne nåleskov. Vi hører

dens syngende, snurren.

Mødested: 81

12

76

Søndag den 28. juni - kl. 10 til ca.13

Bunken Klitplantage:

Børn lystfi skertur

Arrangementet er for børn fra 6 til 12

år ifølge med voksne. I Birkesøen lever

der nogle farvestrålende fi sk, som hedder

skaller, som vi har mulighed for at

fange og lægge grillen. Vi sørger for

fi skegrej, men du må meget gerne selv

medbringe fi skestang. Tag madpakke

med.

Mødested: 10

77

Mandag den 29. juni - kl. 19 til 22

Mosbjerg: En sommeraften ved

Højen og Bjørnager

Gravhøje fra bronzealderen og gravpladser

fra jernalderen afslører menneskelig

aktivitet stedet gennem tusinder af

år. I området kan man opleve mange

naturtyper, såsom skov, krat, eng og

overdrev. Medbring Kaffe/te eller vand.

Mødested: 2

Gastronomi: Naturens spisekammer

78

Tirsdag den 30. juni - kl. 13 til 16

Blokhus Klitplantage: En skøn

eftermiddag i skoven

En tur for alle også de små. På vej til

bålpladsen fi nder vi måske en myre, der

vil danse? Eller noget vi kan spise? Vi

tænder bål, og Hune Bageri sørger for

at der er snobrødsdej til alle. Tag gerne

andet bålmad med selv.

Tilmelding: (pga. snobrødsdej) tlf. 26

87 54 23 inden kl. 11 samme dag.

Mødested: 8

79

Tirsdag den 30. juni - kl. 13 til 16

Sæby: Blå Flag arrangement

Fisk og krabber Sæby Havn

Tag familien med til en hyggelig eftermiddag

Sæby Havn. På kajen samt

i og ved vandet vil der være forskellige

aktiviteter for børn. Du kan låne net og

spande, så du selv kan fange krabber,

rejer og småfi sk. Du kan også låne en

kikkert, så du kan undersøge livet det

lave vand.

Bemærk: Vi tager os intet ansvar for

børns sikkerhed i forbindelse med færdsel

området. Mindre børn skal have

en voksen med.

Mødested: 65

Arrangør: Frederikshavn kommune.

80

Tirsdag den 30. juni - kl. 19 til 22

Frederikshavn: Aftentur i

Kennedyparken og Plantagen

I Kennedyparken og Plantagen fi ndes

mange forskellige stauder og buske,

som hver især har forskellige vækstvilkår.

Gartnerne fortæller om planterne og

deres formering. Park & Vejforsyningen

er vært ved kaffe efter turen.

Mødested: 20

Arrangør: Frederikshavn kommune.

På fl ere af vore ture serverer vi smagsprøver fi sk, brød og drikke. Dette er som regel

gratis. På nogle af vore ture får du serveret mad og drikke kreeret af dygtige kokke. For

disse ydelser skal du betale kostprisen.

På Skov- og Naturstyrelsens arealer kan alle frit indsamle vilde svampe og bær til eget

forbrug, og en fredelig ”jagt” gennem plantagerne efter lækkerier til aftensmaden er en

dejlig måde at slappe af .

Fra juni til november skyder først de populære kantareller og derefter rørhatte – typisk

Carl Johan – op rundt i klitplantagerne. Det er en god idé at medbringe en kurv, en

lille skarp kniv og en børste til at rense svampene med. Når kurven bugner af svampe,

kan man begive sig videre ud i moserne og lyngbakkerne klitheden efter vilde bær,

der er plukkemodne fra sidst i juli til starten af september. I de våde områder fi nder man

tranebær, og de mere tørre steder vokser revling – også kaldet sortbær, som har en

bitter smag og samme størrelse som hyldebær. Her fi nder man også mosebøllebær, der

i form og farve minder om blåbær, men dog er mindre kraftige i smagen. De vilde bær

egner sig fortrinligt til syltetøj og snaps og kan fryses til senere brug.


81

Onsdag den 1. juli - kl. 19 til 21

Mårup Kirke: Kultur og natur

Historien om kirken og naturen ved

Mårup.

Mødested: 43

82

Onsdag den 1. juli - kl. 10 til 12

Blokhus Klitplantage

– en publikumsskov

Blokhus Klitplantage er med sin bynære

beliggenhed en typisk publikumsskov.

Vi forsøger i disse år at fi nde det rette

forhold mellem benyttelse og beskyttelse.

Mødested: 3

83

Torsdag den 2. juli - kl. 13 til ca. 21

Skagen: Gastronomisk cykeltur

i Skagens natur

Fra Skagen Fiskerestaurant cykler vi til

Grenen. Derefter går turen til Skagen

Klitplantage, hvor turen slutter i plantagen

med spændende mad, som laves

af kokken Jesper Winter fra Skagen

Fiskerestaurant. På de forskellige lokaliteter,

hvor der er pause, skal vi høre om

stedets natur og samle urter til en bjesk.

Der er mulighed for et par smagsprøver.

Cykelturen er ca. 25 kilometer.

Tilmelding: Skagen Fiskerestaurant tlf.

98 44 35 44 senest torsdag den 27. juli.

Pris: 200 kr. for mad og drikke.

Mødested: 48

84

Torsdag den 2. juli - kl. 13 til 16

Frederikshavn:

Blå Flag arrangement

På Rønnerhavnen i Frederikshavn

vil man bl.a. kunne få en sejltur med

fi skerne og prøve bl.a. krabbefi skeri og

levende fi sk i bassiner. På sejlturen kan

du se kysten fra havsiden. Vi sejler i hold

med dem, der møder op efter førsttil-mølle

princippet. Tag redningsvest

med, hvis du har. Ekstra veste fi ndes

stedet. Er du barn, skal du have en

voksen med! Redningsvest er budt! På

kajen kan børn og voksne låne net til

at fange krabber med, få en snak med

fritidsfi skerne og smage og se deres

fi sk og krabber i bassinet. I kan låne

spande, bakker og undervandskikkert til

at undersøge livet i vandkanten.

Bemærk: Vi tager os intet ansvar

for børns sikkerhed i forbindelse med

sejlturen og færdsel området i øvrigt.

Mindre børn skal have en voksen med.

Mødested: 22

Arrangør: Frederikshavn kommune

85

Torsdag den 2. juli - kl. 16 til 17

Læsø klitplantage:

Foredrag om bier

Om biernes biologi, honningproduktion,

den brune bi og andre biracer.

Mødested: 38

86

Lørdag den 4. juli

Rundt om Hirsholmen

Med ”Polaris” sejltur rundt om Hirsholmen.

Kort besøg øen, hvor der

bl.a. er adgang til fyrtårnet.

Tilmelding: Tlf. 21 61 83 60. Turen

afl yses i tilfælde af umuligt sejlvejr.

Pris: Inkl. færgebillet 200 kr.

Mødested og sejltider: Oplyses ved

tilmeldingen.

87

Søndag den 5. juli - kl. 13.30

Tversted: Vals ved Østerklit

Lokale spillemænd spiller op til dans

gårdspladsen ved den gamle klitgård.

Musikken er dansk spillemandsmusik

blandet med svenske harmonikatoner,

og leveres af folkemusikgruppen Kielgasterne

fra Hirtshals og Torild og Nina

fra Svendborg. Du kan få en swingom

eller bare nyde musikken og den

smukke natur.

Tag eftermiddagskaffen med.

Mødested: 81

Bemærk: Bilerne skal parkeres Ppladsen

ved Tversted Søerne.

88

Søndag den 5. juli - kl. 13 til 16

Blokhus Klitplantage:

Familiecykeltur

Cykelturen fører os igennem ny og

gammel skov med mange forskellige

træarter. Bl.a. de gamle bjergfyr, som

visse steder trods alderen kun er nået

mandshøjde.

Medbring brød og kaffe/te.

PS: Vi cykler i rolig tempo, så alle kan

deltage. (Naturligvis også børn).

Mødested: 6

89

Mandag den 6. juli - kl. 19 til 21

Skagen: Byfogedskoven og

Krøyers Hus

Huset er bygget i 1809 og har rødder til

Den tilsandede Kirke. Huset har fungeret

som byfogedkontor og sommerhus og

er nu kontor for Skov-og Naturstyrelsen,

Vendsyssel. Huset hører sammen med

Byfogedskoven, og vi starter med en tur

igennem skoven og slutter af med en

gennemgang af Krøyers Hus.

Mødested: 55

JULI

90

Tirsdag den 7. juli - kl. 13 til 16

Blokhus Klitplantage:

En skøn eftermiddag i skoven

En tur for alle, også de små. På vej til

bålpladsen fi nder vi måske en myre, der

vil danse? Eller noget vi kan spise? Hører

blomsterne fortælle historier? Vi tænder

bål, og Hune Bageri sørger for, at der

er snobrødsdej til alle. Tag gerne andet

bålmad med selv.

Tilmelding: (pga. snobrødsdej) tlf. 26

87 54 23 inden kl. 11 samme dag.

Mødested: 8

91

Onsdag den 8. juli - kl. 19 til 22:30

Skiveren: Kultur og natur i

ødemarken - Nordsøstien

Hvad fi k mennesker til at bosætte sig

i et, set med vore øjne, utrolig barsk

landskab? Hvordan blev der her skabt et

grundlag for beboelse og overlevelse?

Hvor skilles vejene eller stierne mellem

kulturerne op gennem tiderne? Hvad

betød det at have tid, før den usynlige

tid blev opfundet?

Medbring: kaffe/te til pausen.

Mødested: 58

92

Torsdag den 9. juli - kl. 16 til 17

Læsø Klitplantage:

Foredrag om bier

En biavler fortæller om biernes biologi,

honningproduktion og om den brune bi

og andre biracer.

Mødested: 38

93

Torsdag den 9. juli - kl. 20 til 22:30

Råbjerg Mile:

I solnedgangens skær

Sand og stjernestøv. Kviksand og solnedgang.

Hvad kan leve her i Danmarks

største ørkenlandskab? Hvor ender

Råbjerg Mile sine dage?

Mødested: 47

13


Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel

94

Fredag den 10. juli - kl. 10 til 12

Læsø: Højsande - en klithedetur

En vandretur gennem det åbne klithedelandskab

med den specialiserede fl ora og

fauna, parabelklitter og afblæsningsfl ader.

Mødested: 35

208

Lørdag den 11. juli - kl. 13 til 15

Byvandring i Lild Strand

Rundtur i det lille 125 årige fi skerleje,

som ligger omkranset af hav, søer, heder

og klitplantager. Vi fortæller om historien,

naturen, fi skeriet, livet dengang og

nu. Vi ser de historiske bygninger,

landingspladsen og går en tur ned til

Strandkæret.

Mødested: 96

96

Tirsdag den 14. juli - kl. 14 til 17

Råbjerg Kirke:

Reset ising med tranebær,

dessert mosebølletærte

Sådan samler du tranebær, revling og

mosebøllebær til syltning og bagning.

Bærrene har igennem tiderne været kosttilskud.

Smagsprøver mosebølletærte,

reset ising med tranebærsyltetøj og et

krus blåbær- eller tranebærsaft.

Mødested: 46

97

Tirsdag den 14. juli - kl. 13 til 16

Blokhus Klitplantage:

En skøn eftermiddag i skoven

En tur for alle, også de små. På vej til

bålpladsen fi nder vi måske en myre, der

vil danse? Eller noget vi kan spise? Hører

blomsterne fortælle historier? Vi tænder

bål, og Hune Bageri sørger for, at der

er snobrødsdej til alle. Tag gerne andet

bålmad med selv.

14

Tilmelding: Nødvendig 26 87 54 23

inden kl. 11.

Mødested: 8

98

Onsdag den 15. juli - kl. 16 til 18:30

Blokhus Klitplantage:

Familietur ved søerne

Krible-krable dyr rører sig i søerne. Vi

har et fi skenet med, som vi skal prøve

i Søndre Sø og Nørre Sø. Ved Nørre Sø

skal vi også en tur i tårnet.

Mødested: 4

99

Onsdag den 15. juli - kl. 14 til 16

Bunken Klitplantage:

Den glemte fæstning

Det gamle tyske spærrebatteri har siden

1944 ligget gemt i klitplantagen. Der

knytter sig fl ere interessante beretninger

til fæstningen og den nu helt forsvundne

barakby, der dannede rammen om fl ere

hundrede soldaters dagligdag.

Mødested: 11

100

Torsdag den 16. juli - kl. 14 til 16

Rubjerg Knude Klitplantage:

De vilde planter

Jorden i plantagen kan i perioder være

meget tør. Vinden fører dagligt både

sand-, ler- og kalkpartikler ind over

området. Derved får stedet sit eget karakteristiske

”plantebed”. Områdets mest karakteristiske

blomster bliver gennemgået.

Mødested: 45

101

Torsdag den 16. juli - kl. 16 til 17

Læsø Klitplantage:

Foredrag om bier

Om biernes biologi, honningproduktion,

den brune bi og andre biracer.

Mødested: 38

Natur for alle

102

Torsdag den 16. juli - kl. 14 til ca. kl. 19

Kandestederne: Kystfi skeri –

næsten som i gamle dage

– Familieoplevelsestur

En dag ved stranden hvor børn og

voksne hjælper hinanden med at gøre

klar til fi skeri, indrette bålplads, ryge

fi sk og lave fi skesuppe. Vi fi sker med

nogle af de redskaber, man fi skede med

i gamle dage og renser fi sk, som stenalderfolkene

gjorde det. Fiskehandler Jan

B. Nielsen leverer fi sk til smagsprøver.

Medbring: kaffe, te, sodavand og lidt

grillmad efter behov.

Mødested: 29

103

Fredag den 17. juli - kl. 16 til 18

Råbjerg Mile:

Sandheden om sand

Har sand altid været sand? Hvor kommer

milen og sandet fra? Hvor meget

sand rummer milen, og fi ndes der

virkelig stjernestøv? Hvad kan leve her

i Danmarks største ørkenlandskab?

Mødested: 47

104

Lørdag den 18. juli - (kl. 12 til ca. 17:30)

Sange fra Holmen

i Hirsholmen kirke

Operasanger Jens-Christian Wandt og

Holmen kirkes Herrekvartet Holmgang

synger et klassisk program bestående af

sange og arier af bl.a. Bach, Pärt, Lange-

Müller og Weyse.

Før koncerten viser Torben Stæhr og

Jens Klingenberg fra Skov-og naturstyrelsen

rundt øen. Koncerten begynder

kl. 15.00.

Pris: 125 kr. Billetter til koncerten kan

købes: www.frederikshavnerbilletten.

dk eller tlf. 98 42 32 66 fra den 12.

juni kl. 09.00 samt ved indgangen. Den

Nogle af vore ture er tilrettelagt sådan at gangbesværede eller kørestolsbrugere sagtens

kan være med. Det kræver kun at man er selvhjulpen. Vi tilbyder også en tur, der henvender

sig til alle vore sanser bortset fra synssansen, altså en tur, hvor blinde fi nt kan

deltage lige fod med de øvrige deltagere.

På Skov- og Naturstyrelsens arealer er der nogle steder etableret adgangsmuligheder

for mennesker med nedsat funktionsevne. De fl este henvender sig til kørestolsbrugere

og gangbesværede - med andre ord: Adgangsforholdene er blevet tilpasset. Hvert år

etableres nye faciliteter for mennesker med nedsat funktionsevne.

F.eks. er der i Skagen Klitplantage har de fl este skovveje en grusbelægning, hvor en

elektrisk kørestol kan køre. Der er også anlagt en vandrerute, som er gennemprøvet af

lokale kørestolsbrugere. Det samme er tilfældet i Blokhus Klitplantage og Lille Norge.

Nogle steder har vi lavet adgangsveje til stranden, som f.eks. Læsøs nordkyst og ved

Uggerby strand.

Vore offentlige toiletter har de fl este steder handicaptoiletter.


107

samlede pris for hele arrangementet

er 225 kr. ekskl. gebyr. Ønsker man

at benytte blåt kort eller grønt kort,

koster transporten alene 150 kr. Afrejse

fra Frederikshavn kl. 12.00, og man er

tilbage ca. kl. 17.30. Billetter til dette arrangement

kan ikke reserveres Sæby

Turistkontor.

Transport til Hirsholmene: For at

kunne deltage i koncerten Hirsholmene

er det ikke nødvendigt, at man

selv sejler til øen, idet der arrangeres

bådtransport fra Frederikshavn.

Mødested: Oplyses ved tilmelding.

Arrangører: Skov- og Naturstyrelsen og

Frederikshavn kommune.

105

Søndag den 19. juli - kl. 13.30

Tversted Klitplantage:

Vals ved Østerklit

Lokale spillemænd spiller op til dans

gårdspladsen ved Østerklit. Musikken er

dansk spillemandsmusik blandet med

svenske harmonikatoner. Du kan få en

swing-om eller bare nyde musikken og

den smukke natur. Tag eftermiddagskaffen

med.

Mødested: 81

Bemærk: Bilerne skal parkeres Ppladsen

ved Tversted Søerne.

106

Mandag den 20. juli - kl. 19:30 til ca. 22

Grenens natur: Sæler

På Grenen er der en fast bestand af sæler,

måske får vi nogle at se.

Hvad gør man, når man møder en sæl

stranden? Vi kører med Sandormen

til spidsen af Skagens Odde, herfra går

vi langs kysten, til Danmarks nordligste

punkt.

Pris: Billet til Sandormen.

Mødested: 56

Tirsdag den 21. juli og onsdag den 22. juli - kl. 20

Verdens bedste dansere i Skagen

108

Onsdag den 22. juli - kl. 14 til 16

Hirtshals: En skovsø og en

jernaldergrav

Lilleheden Klitplantage før og nu og en

jernaldergrav.

Mødested: 33

109

Torsdag den 23. juli - kl. 16 til 17

Læsø Klitplantage: Biernes liv

En biavler fortæller om biernes biologi,

honningproduktion og om den brune bi

og andre biracer.

Mødested: 38

110

Torsdag den 23. juli - kl. 19 til 22:30

Råbjerg Mile: Bjesktur med mad

Kunst og kunstnere i Kandestederne.

Bjesk og urter gennem tiden. Smagsprøver

bjesk. En tur hen over Råbjerg

Mile til sydsiden, hvor fi skehandler Jan

B. Nielsen serverer lidt godt fra havet.

Pris: 165 kr. Billetter købes www.

skagenbilletten.dk eller Skagen Turistbureau

tlf. 98 44 13 77. Der kan

købes drikkevarer til maden.

Mødested: 47

111

Fredag den 24. juli - kl. 10 til 12

Læsø Klitplantage:

Fra sanddæmpning til skov og til

natur oplevelser

Baggrunden for plantagens tilblivelse,

dens udvikling, træarter og skovdyrkning,

herunder de skiftende formål fra

sanddæmpning over rationel drift med

stor tømmerproduktion til nutidens

naturpleje, oplevelser og aktiviteter.

Mødested: 38

Solodansere fra The Royal Ballet i London gæster Skagen.

Anført af danske Johan Kobborg vil nogle af verdens bedste dansere optræde foran Den

Tilsandede Kirke.

Uddrag af de store kendte balletter, Don Quixote, Tornerose m.m. samt moderne ballet

og en helt ny ballet skabt til Skagen.

Programmet bliver præsenteret af operasangeren Jens-Christian Wandt, der binder de

enkelte balletter sammen med arier og sange, der matcher de forskellige balletter.

Medvirkende: Solodansere fra The Royal Ballet i London, bl.a. Johan Kobborg, Alina

Cojocaru og Stephen McRae.

Præsentation og sang: Jens-Christian Wandt, pianist: Ole Schousboe.

Pris: Billetter til balletten fås Skagens Turistbureau. Siddepladser: 125 Kr. og ståpladser:

gratis. Billetsalg fra ultimo juni.

Bemærk: Kom i god tid. I tilfælde af dårligt vejr fl yttes arrangementet.

Yderlige oplysninger: Se dagspressen og www.skovognatur.dk/vendsyssel

Mødested: 53

Naturen Toppen 2009

112

Søndag den 26. juli

- kl. 11:30 til ca. 14:30

Fra Råbjerg Kirke til Råbjerg

Stene - Bjesk tur

Det øde hede- og klitlandskab ved Råbjerg

Kirke er et godt sted for indsamling

af hedens urter til fremstilling af

urtesnaps eller bjesk. Husk madpakke

og gummistøvler.

Mødested: 46

113

Søndag den 26. juli - kl. 16 til 18

Råbjerg Mile:

Sandheden om sand

Har sand altid været sand? Hvor kommer

det fra? Hvor meget sand rummer

milen, og fi ndes der virkelig stjernestøv?

Hvad kan leve i Danmarks største ørkenlandskab?

Mødested: 47

114

Onsdag den 29. juli - kl. 17 til ca. 21.30

Fra Råbjerg kirke til Råbjerg Mile:

Natura 2000 og habitater

Vi kører med bus til Råbjerg Kirke. Herfra

går vi over heden til Råbjerg Stene og

Studeli Rende. Vi følger kysten og går så

over havklitten og kommer sporet af

de gamle vandremiler og når til sidst frem

til Råbjerg Mile. Medbring mad og drikke.

Turen er til gode ben og godt fodtøj.

Pris: Fælles bustransport 30 kr.

Tilmelding: Senest tirsdag den 28. juli

98 44 19 11 fra kl. 10 til 15.

Mødested: 47

115

Torsdag den 30. juli - kl. 16 til 17

Læsø Klitplantage: Biernes liv

Om biernes biologi, honningproduktion,

den brune bi og andre biracer.

Mødested: 38

15


Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel

16

Maritim

I år vil vi prøve at formidle til havs rundt

om hhv. Læsø og Hirsholmene. Nordøst

for Læsø laver Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks første maritime naturgenopretningsprojekt.

Vi kalder det for ”Blue Reef”.

Stenrevene i dette område har været udsat

for massiv udnyttelse, bl.a. stenfi skeri til

havnemoler og kystsikringsanlæg. Stenrev

er derfor blevet en sjælden naturtype i Danmark

og den biologiske mangfoldighed af

arter, der er særligt knyttet til de huledannende

stenrev eksempelvis Læsø Trindel,

er i fare for at forsvinde.

Naturgenopretningsprojektet BlueReef skal

genoprette og beskytte et næsten 7 ha stort

stenrev ved Læsø Trindel og stabilisere ca. 6

ha af det eksisterende stenrev.

Hirsholmene udgør et stort naturvidenskabeligt

reservat, hvor der lever store

bestande af havfugle.


116

Lørdag den 1. august

- tidspunkt oplyses ved tilmelding

Hirsholmenes historie

Hirsholmene er et stenrev. På øen har

der tidligere været stenhuggeri, lodseri

og fyrvæsen. Fra fyret kan vi få et fi nt

overblik over øen, til skarvkolonien

Græsholm og det øvrige fugleliv. Medbring

kikkert, varmt tøj, egnet fodtøj

og madpakke. Turen afl yses i tilfælde af

dårligt sejlvejr.

Tilmelding: Tlf. 26 87 54 24. Færgebillet

200 kr.

Mødested og sejltider: Oplyses ved

tilmeldingen.

117

Mandag den 3. august - kl. 14 til ca. 17

Tversted Klitplantage:

Fisketur og skovtur

En fi sketur for børn fra 6 år til 12. år ifølge

med voksne. I Tversted Søerne lever

nogle farvestrålende fi sk - er de giftige

- eller skal de grillen og spises? Medbring

fi skegrej eller lån stedet. For de

voksne er der vandretur i klitplantagen,

hvor vi ser naturnær skovdrift. Når

børn og voksne igen samles, laver vi bål

og griller, mens vi fortæller hinanden

om vore oplevelser.

Bemærk: Medbring kaffe/te, saft, sodavand

og madpakke.

Mødested: 81

118

Tirsdag den 4. august - kl. 15:30 til 18

Tversted Klitplantage: Bjesk tur

Ved stranden ud for Tversted Klitplantage

og sletterne ved stokmøllen går

vi opdagelse efter bjeskurter.

Mødested: 81

119

Tirsdag den 4. august - kl. 19 til 21

Sæby: Aftentur i anlægget

ved Sæby Å

I anlægget i Sæby ved Sæby Å er der

mange forskellige sjældne træer og

planter. På turen får du historierne om

træerne og fortællinger om de mange

smukke planter.

Turen er meget velegnet for gangbesværede

eller kørestolsbrugere.

Mødested: 66

Arrangør: Frederikshavn kommune.

120

Torsdag den 6. august - kl. 14 til 18

Lønstrup Strand: Fisk og fi skeri

for hele familien

Ved redningshuset fortælles der om

tidligere tiders kystfi skeri.

På stranden afprøver vi de gamle fi skeredskaber.

Vi undersøger fangsten og tilbereder den

forskellig vis over bål.

Medbring kaffe/te, sodavand og gerne

waders eller badetøj.

Mødested: 41

121

Fredag den 7. august - kl. 16 til 21

Voerså: Kanotur Voer Å

Oplev Voer Å fra vandsiden en kanotur,

der sagtens kan klares af familier eller

nybegyndere. Vi starter ved Fæbroen

og padler stille og roligt ned gennem

det fl otte ålandskab. I vil blive introduceret

til teknikker, der gør det lettere at

styre kanoen. Vi holder små pauser undervejs.

Vi padler gennem Voerså og helt

ud til havnen, hvor vi langs engarealerne

kan se mange spændende fugle. Medbring

madkurv, drikkelse og praktisk tøj

alt efter vejret. Medbring gerne skiftetøj i

tilfælde af vandgang.

Pris: 100 pr. kano/familie.

Tilmelding: Tlf. 98 45 60 00 eller www.

forsyningen.dk.

Mødested: 88

Arrangør: Frederikshavn kommune.

122

Søndag den 9. august - kl. 10 til 16

Voerså: Blå Flag arrangement

- Børnefest Voerså Havn

Tag familien med til en aktiv dag. På

kajen samt i og ved vandet vil der være

forskellige aktiviteter for børn. Aktiviteterne

kan være afhængige af vejret, men

du kan bl.a. låne net og spande, så du

selv kan fange krabber, rejer og småfi sk.

Du kan også låne en kikkert og undersøge

livet det lave vand.

Derudover er der en lang række andre

aktiviteter havneområdet, mad og

drikke mv.

Mødested: 88

Arrangør: Frederikshavn kommune.

123

Mandag den 10. august

- kl. 16:30 til ca. 21:30

Skagens natur: Fra kyst til kyst -

en tur for rigtige vandringsfolk

Vi skal gå fra kyst til kyst igennem stort

set alle de naturtyper, som Skagens

natur kan byde .

AUGUST

Turen er ca. 12 kilometer og kræver

et godt bentøj. Medbring en stor madpakke,

væske og kaffe/te.

Mødested: 53

124

Mandag den 10. august - kl. 19 til 21:30

Tranum Klitplantage:

Aftentur i skyde-terrænet

Vi kører i biler ud i skydeterrænet. Her

begiver vi os ud i klitområdet. Måske

lykkes det at komme tæt råvildtet og

få et glimt af tranen.

Husk kikkert.

Bemærk: Ikke for gangbesværede. Hund

må ikke medbringes.

Tilmelding: Senest mandag den 10.

august kl. 12 tlf. 26 87 54 23.

Mødested: 78

125

Tirsdag den 11. august

- kl. 18:30 til ca. 20:30

Jerup hede: Sommerfugletur i

Jerup Hede

Frederikshavn Kommune har fået en

sommerfugleart, Hedepletvingen, som

kommunen skal passe særligt , da

den er ved at forsvinde fra det danske

landskab. Det gør kommunen bl.a.

ved en større skovrydning i rimme- og

doppe-landskabet ved Jerup Hede.

Turen går ind over heden, så fornuftigt

fodtøj anbefales.

Mødested: 27

Arrangør: Frederikshavn kommune.

126

Tirsdag den 11. august - kl. 19 til 21

Gåtur i Tranum Klitplantage

En rask gåtur omkring skyde-terrænet

og i klitterne. Måske ser vi rådyr. Medbring

kaffe/te

Mødested: 75

127

Onsdag den 12. august - kl. 19 til 21:30

Solnedgangstur i Rødhus

På turen skal vi se forandringerne efter

storbranden for ca. 16 år siden. Se

spor fra krigens tid. Gå ud over heden,

og måske se en fl ot solnedgang fra

17


Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel

en klittop. Medbring kaffe/te. Ikke for

gangbesværede.

Mødested: 72

128

Torsdag den 13. august - kl. 18 til ca. 22

Jerup: Hestevognstur i

Kragskovhede og Råbjerg Mose

Kragskovhede og Råbjerg Mose er naturområder,

som normalt ikke er tilgængelige

for offentligheden, da store dele

tilhører Statsfængslet Kragskovhede.

Måske ser vi krondyr, og måske ser og

hører vi tranerne, som igen er begyndt

at yngle i området. Undervejs holder

vi en pause og får serveret en god og

kraftig suppe med kød fra Kronvildt.

Husk regntøj i tilfælde af regnvejr.

Tilmelding (bindende): Tlf. 98 45 60

00 eller www.forsyningen.dk

Pris: kr. 260,- inkl. al forplejning.

Mødested: 27

Arrangør: Skov- og Naturstyrelsen og

Frederikshavn kommune.

129

Fredag den 14. august - kl. 23 til ca. 02

Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage:

En eventyrlig nat med

stjernedrys.

Et eventyrligt drys af stjernestøv. Det er

i disse dage, at Sct. Laurentius Tårer passerer

over nattehimmelen. Husk varmt

tøj og noget varmt at drikke.

Mødested: 11

130

Lørdag den 15. august - kl. 10 til 13

Tranum Klitplantage: Cykeltur

Vi cykler ca. 15 km. i plantagen med

et par afstikkere til fods, bl.a. til steder,

hvorfra vi kan nyde udsigten.

Bemærk: Medbring madpakke og

kaffe/te.

Mødested: 75

18

131

Lørdag den 15. august - kl. 13 til 15

Vester Thorup Klitplantage:

Løbetur rundt om Valbjerg,

Ellidsbøl og Troldsting

Tag løbeskoene og løb med rundt

om Valbjerg, forbi søerne i Ellidsbøl til

Troldsting. Undervejs fortæller vi lidt om

den natur, vi ser. Turen foregår i et roligt

tempo. Ca. 10 km.

Mødested: 86

132

Søndag den 16. august - kl. 14 til 17

Blokhus Klitplantage:

Familie strandtur

Vi ser muslinger, snegle, sten og

andet opskyl. Tag en madpakke og lidt

at drikke med.

Mødested: 4

133

Søndag den 16. august

- kl. 13:30 til 16:30

Hjardemål Klitplantage:

Hestevognstur i Madsbøl og

Hjardemål plantager

Kør med rundt i de uendelige plantager

og nyd stilheden. Vi oplever de kæmpemæssige,

urørte bjergfyrbevoksninger

fra plantagernes anlæg, besøger et af

de steder, hvor eneboeren boede i de 3

år, han levede her i plantagen. Tag kaffe

med.

Tilmelding: Tlf. 97 97 70 88 senest 13.

august.

Pris: Voksne 60 kr. og børn 30 kr.

Mødested: 32

134

Mandag den 17. august - kl. 19 til 21:30

Tranum Klitplantage:

Aftentur i skyde-terrænet

Vi kører ud i skydeterrænet og prøver

at komme tæt hold af råvildt. Er vi

Natur og naturpleje

heldige, får vi et glimt af tranen. Husk

kikkert. Turen er ikke for gangbesværede.

Hund må ikke medtages.

Tilmelding: Senest mandag den 17.

august kl. 12 tlf. 26 87 54 23.

Mødested: 78

135

Torsdag den 20. august - kl. 20 til 22

Flagermus i Bangsbo

Der fi ndes omkring 1000 arter fl agermus.

I Danmark lever der 13 arter.

Flagermus bliver ofte forbundet med

overtro og mystik, og hvem har ikke

hørt om Dracula, som sugede blod fra

mennesker? Hvem ved, måske fi ndes

han? Kom med en anderledes tur i

skumringen og få lidt mere kendskab til

disse dyr.

Mødested: 19

Arrangør: Frederikshavn kommune.

136

Fredag den 21. august - kl. 13 til 16

Læsø Klitplantage: Højsande,

Redningshuset og Storedal

Turen fører os gennem heder og gamle

klitter. Hvordan bruges områderne? Ved

Skovhytten bliver der mulighed for at

lave vokslys, og vi tilbereder suppe -

måske med svampe fra turen.

Mødested: 38

137

Lørdag den 22. august - kl. 14 til 16

Solsbæk Strand: Pungrejer, tanglus

og andre smådyr

Vi fanger små dyr med net og udstiller

fangsten i baljer og akvarier stranden.

Størst udbytte af arrangementet fås i

badetøj. Husk beskyttelsen mod sol

(solcreme, T-shirt, hat, solbriller) samt

net og evt. drikkevarer.

Mødested: 61

Alle vore ture indeholder historier om naturen. Den er grundlaget for vores, Skov-og

Naturstyrelsens, daglige arbejde, og det vil vi gerne vise frem og fortælle om.

Godt halvdelen af vore arealer er åbne naturarealer. Der er i løbet af de seneste år lavet

særlige plejeplaner for disse område. Hovedformålet med plejen er at sørge for, at

arealerne ikke gror til med selvsåede træer. Lyngen plejes med slåning, græsning og

afbrænding. Engarealerne slås eller græsses, hvor det kan lade sig gøre.

Mange af de større, åbne naturarealer er udpeget som særlig værdifuld natur. De er derfor

beskyttet efter nogle særlige regler. Områderne kaldes tilsammen for Natura 2000,

og danner et fælles net, der skal bevare naturen med dens rigdom af dyr og planter.


138

Søndag den 23. august

- kl. 10:30 til ca. 14:30

Råbjerg Mile: En dag med

dragebyggeri og flyvning

– her kan alle være med

Kom og byg en drage. Der stilles materialer

til rådighed. Hvis man selv har

noget byggemateriale, kan det medbringes.

Hvis nogen har en købt drage, så

skal den selvfølgelig også med, da det jo

handler om at se så mange drager som

muligt himmelen. Husk madpakke

og passende beklædning.

Mødested: 47

139

Mandag den 24. august - kl. 19 til ca. 22

Tranum Klitplantage:

I sporet ad den gamle poststi

Vi følger den gamle poststi i den vestlige

del af plantagen, finder nogle af de

gamle bosteder og hører om de folk, der

boede hér. Tag kaffe/te med.

Mødested: 75

Landsdækkende Event: Skoven er for alle – fokus handicapfaciliteter

143

Blokhus Klitplantage:

Brændevinsstien

– en natur oplevelse for alle

kl. 14 til 16

Turen tilrettelægges sådan, at mennesker

med nedsat funktionsevne kan deltage

– kravet er blot, at man er selvhjulpen

eller har hjælper med.

Bemærk: Der er handicaptoilet ved

mødestedet. Har du spørgsmål til turen,

kan du ringe tlf.: 26 87 54 23

Mødested: 6

140

Tirsdag den 25. august - kl. 19 til 21:30

Tranum Klitplantage:

Fotosafari cykel

Naturen byder her i efteråret gode

foto-motiver. Vi cykler rundt i plantagen

og ser stort som småt, der kan give

nogle rigtige gode naturbilleder. Husk

kaffe eller te.

Mødested: 75

141

Fredag den 28. august - kl. 13 til ca. 21

Skagen: Gastronomisk cykeltur

i Skagens natur

Fra Skagen Fiskerestaurant cykler vi til

Grenen. Derefter går turen til Skagen

Klitplantage, hvor turen slutter i plantagen

med spændende mad, som laves

af kokken Jesper Winter fra Skagen

Fiskerestaurant. På de forskellige lokaliteter

hvor der er pause, skal vi høre om

stedets natur og samle urter til en bjesk.

Der er mulighed for et par smagsprøver.

Cykelturen er ca. 25 kilometer. Yderligere

oplysninger tlf. 98 44 35 44.

Tilmelding: Skagen Fiskerestaurant

tlf. 98 44 35 44 senest den 27. august.

Pris: 200 kr. for mad og drikke.

Mødested: 48

Søndag den 30. august Yderligere oplysninger i dagspressen eller www.skovognatur.dk

144

Råbjerg Mile

kl. 13:30 til ca. 16:30

Vi ruller en gangsti ud i Milen så gangbesværede

og kørestolsbrugere kan

komme i Råbjerg Mile. Kravet er blot, at

man er selvhjulpen.

Mødested: 47

145

Nors i Thy

Tidspunkt ses

www.skovognatur.dk/thy

Vi har fokus de faciliteter vi har indrettet

med henblik at kunne tilbyde

Naturen Toppen 2009

142

Fredag den 28. august - kl. 16

til lørdag den 29. august - kl. ca. 12

Blokhus Klitplantage:

Tag familien med overnatning

i naturen

Oplev aftenstemning, nattestemning,

morgenstemning og lydene fra skoven

ved nattetide.

Her midt i skoven indretter vi vores lejrplads

med telte. Vi laver den medbragte

mad ved bålet.

Aftenvandring gennem skoven til havet.

Pandekager over bålet og kaffe/te under

stjernehimmelen. Næste morgen en frisk

vandretur ad Brændevinsstien til Nørre

Sø.

Tilmelding: Senest onsdag d. 26. august

kl. 15 tlf. 26 87 54 23

Bemærk: Medbring liggeunderlag,

sovepose, mad og drikke til eget forbrug

til hele turforløbet, husk godt tøj/fodtøj.

Mødested: 3

f.eks. kørestolsbrugere bedre adgang til

og brug af naturen.

Mødested: 80

146

Onsdag den 2. september

- kl. 13 til ca. 16

Tornby Klitplantage: Naturtur

for Dansk Blindesamfund

Klitterne ved Tornby er et godt område

for indsamling af urter til bjesk. Naturvejlederen

medbringer bjesk og kaffe/te.

Mødested: 71

19


Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel

20

Aktiv i naturen

Mange af turene er tilrettelagt med Sundhedsstyrelsens

anbefalinger om fysisk

aktivitet i tankerne. Vi vil gerne gøre det

sjovt at være aktiv.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at:

- Alle børn og unge under 18 år er fysisk

aktive mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteterne

skal være af moderat intensitet.

De 60 minutter kan opdeles i mindre

perioder, fx 15 minutter om morgenen,

15 minutter senere og 30 minutter efter

skole, eller 6 gange 10 minutter i løbet af

dagen.

- Alle børn og unge under 18 år mindst to

gange om ugen fremmer og vedligeholder

deres kondition, muskelstyrke, bevægelighed

og knoglesundhed. Træningen

skal være af høj intensitet af 20-30

minutters varighed.


147

Onsdag den 2. september - kl. 18 til 20

Blokhus Klitplantage:

Bålaften for børn og voksne

Vi laver snobrød og pandekager over

bål, og fi nder smådyr, som vi undersøger

under lup.

Medbring selv drikke og mad til bålet.

(snobrød, pandekager, pølser osv.).

Mødested: 7

148

Torsdag den 3. september - kl. 13 til 15

Blokhus Klitplantage:

Svampetur for hele familien

Tag med en tur i skoven og hør om

nogle af efterårets svampe. Er vi heldige,

har vi nogle spisesvampe med hjem.

Mødested: 3

149

Torsdag den 3. september

- kl. 18:30 til ca. 21:30

Råbjerg Mose

Råbjerg Mose er hjemsted for fl ere sjældne

planter. Den er noget af det nærmeste,

vi kommer en vildmark i Vendsyssel.

Mødested: 92

Arrangør: Skov- og Naturstyrelsen og

Frederikshavn kommune.

150

Fredag den 4. september - kl. 16 til

lørdag den 5. september - kl. ca. 12

Tranum Klitplantage: Tag familien

med overnatning i naturen

Aftenstemning, nattestemning, morgenstemning

og lydene fra skoven. Vi

indretter lejrplads med telte og laver

den medbragte mad ved bålet. Efter en

aftenvandring til havet laver vi pandekager

over bålet. Vi skal også ud og møde

skovens dyr morgentur.

Tilmelding: Senest onsdag den 2. september

kl. 15 tlf. 26 87 54 23.

Husk: Passende beklædning, fodtøj, liggeunderlag,

sovepose, mad og drikke.

Mødested: 78

151

Lørdag den 5. september - kl. 9 til 19

Frederikshavn: Svampelørdag

Hvad hedder svampene? Hvilke kan man

spise? Og hvordan tilbereder man dem?

Vi samler hele dagen og afslutter med, at

restauratør Frank Størup fra Restaurant

Frank’s i Sæby kommer og laver mad

sammen med os. Dagen er tilrettelagt

sådan, at både nye og mere erfarne

svampesamlere kan være med. Dagen

starter med fælles morgenkaffe, hvorefter

vi sammen kører ud i naturen.

Tilmelding (bindende): Tlf. 98 45 60

00 eller www.forsyningen.dk

Pris: kr. 225,- inkl. mad og drikke.

Mødested: 18

Arrangør: Frederikshavn kommune.

152

Lørdag den 5. september

- kl. 11.30 til ca. 16:30

Læsø: Blue Reef

En sejltur forbi Borfeldt, hvor vi forhåbentlig

ser sæler, Ndr. Rønner, hvor

vi kan betragte fuglelivet det nye

stenrev ved Læsø Trindel. Boble- og

stenrevenes betydning for det marine

miljø. Hvis vandet er klart, kan vi se

boble-og stenrevene med undervandskamera.

Turen afl yses ved dårligt vejr.

Husk vind- og vandtæt, tøj, kikkert

og madpakke. Drikkevarer kan købes

ombord.

Tilmelding (bindende): Tlf. 21 61 83 10.

Pris: Voksne 150 kr., børn under 14 år

75 kr.

Mødested: 40

153

Søndag den 6. september

- kl. 11 til ca. 16

Skagens Gren: Nordsøstien

På Grenen fi ndes der utallige stier, vi vil

følge nogle af dem, og komme rundt i

et område, som stort set svarer til det

areal, som Skagens Odde er vokset med

de sidste 350 år. Vandreturen er ca. 8

km. Medbring madpakke.

Mødested: 54

154

Torsdag den 10. september

- kl. 17:30 til ca. 21:30

Lyngså: Hestevognstur ved

Lyngså

Lyngså og Voerså byder en vidunderlig

natur med både havet og skoven

tæt . Ikke mindst fuglereservatet ved

Stensnæs er en oplevelse værd. Her

skal vi høre historierne om tangsalt,

strandinger og oldtidshavet, mens vi

nyder naturen fra hestevogn. Turen går

til Professorens Plantage, hvor vi skal

nyde en madpakke lavet af Frank Størup

fra Restaurant Frank’s i Sæby.

Tilmelding (bindende): Tlf. 98 45 60

00 eller www.forsyningen.dk.

Pris: kr. 325,- inkl. en dejlig madpakke.

Mødested: 34

Arrangør: Frederikshavn kommune.

SEPTEMBER

155

Fredag den 11. september - kl. 10 til 12

Blokhus Klitplantage:

Svampetur for hele familien

Tag med en tur i skoven og hør om

nogle af efterårets svampe. Er vi heldige,

har vi nogle gode spisesvampe med

hjem.

Mødested: 3

156

Søndag den 13. september - kl. 14 til 17

Kandestederne og Råbjerg Mile

Hvad fi k mennesker til at bosætte sig

i et, set med vore øjne, utrolig barsk

landskab? Hvordan blev der her skabt et

grundlag for beboelse og overlevelse?

Hvor skilles vejene eller stierne mellem

kulturerne op gennem tiderne? Hvad

betød det at have tid, før den usynlige

tid blev opfundet? Medbring kaffe/te.

Mødested: 28

157

Søndag den 13. september - kl. 14 til 16

En fæstning i Svinkløv

Vi besøger både de gemte og de synlige

bunkers fra krigen en vandretur fra

badehotellet til Svineklovene. Vi får svar

, hvilken rolle Svinkløv spillede for

kanonstillingen i Hanstholm.

Mødested: 63

158

Mandag den 14. september

- kl. 19:30 til ca. 22

Tranum Klitplantage:

Krondyrbrøl

Vi vil prøve, om det lykkes at høre

hjortene konkurrere med deres brøl. Tag

kaffe/te og varmt tøj med, så fi nder vi et

sted, vi kan sidde i ly og lytte.

Mødested: 73

159

Fredag den 18. september

- kl. 16:30 til ca. 22

Skagen By- og Egnsmuseum:

Mad til alle tider

(KulturRaketten)

Hvordan blev fi sken konserveret og

tilberedt i oldtiden? Hvilken rolle kan

21


Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel

vind og salt have haft? Kan man spise

kød, som er tilberedt mellem sten og

underjordiske bålrester?

Vi hjælper hinanden med maden.

Derefter tager vi tur i det historiske

landskab. Når vi kommer tilbage, er der

fællesspisning til musikalsk underholdning

ved Lars Leer guitar og Klüver

pigerne som spiller klassisk musik.

Pris: Voksne 175 kr. og børn 50 kr. inkl.

drikkevarer. Billetter købes Skagen

By- og Egnsmuseum.

Mødested: 57

160

Fredag den 18. september - kl. 15 til 17

Skov og svampetur

ved Overklitten Sø

Lær om svampens nyttige og skadelige

egenskaber for os og skoven.

Mødested: 74

161

Lørdag den 19. september - kl. 10 til 16

Overklitten Sø

i Tranum Klitplantage

Familietur i sommerlandskabet.

Ved søen fi nder vi spor efter de dyr, der

færdes i området. Her lever også bl.a.

hedepletvingen og tranen.

Mødested: 74

162

Søndag den 20. september - kl. 11 til 13

Råbjerg Mile:

Sandheden om sand

Har sand altid været sand? Hvor kommer

milen og sandet fra? Hvor meget

sand rummer milen, og fi ndes der virkelig

stjernestøv?

Mødested: 47

22

163

Mandag den 21. september

- kl. 19:30 til ca. 22

Tranum Klitplantage:

Krondyrbrøl

Vi vil prøve, om det lykkes at høre

hjortene konkurrere med deres brøl. Tag

kaffe/te og varmt tøj med, så fi nder vi et

sted vi kan sidde i ly og lytte.

Mødested: 77

164

Torsdag den 24. september

- kl. 18:30 til ca. 20:30

Frederikshavn:

Hjortetur i Bangsbo

Efterår er brunsttid for hjortene i

Bangsbo Dyrehave. Dyrehaven rummer

en bestand ca. 30 dåhjorte og 30

kronhjorte. Vi vil prøve at komme

tæt hold af hjortene. Vi vil gå rundt i

Dyrehaven og undervejs holde en pause,

hvor vi får serveret bålkaffe og hører

historier fra gamle dage om jagten og

jægerne.

Mødested: 19

Arrangør: Frederikshavn kommune.

165

Lørdag den 26. september

- kl. 15 til ca.17:30

Skagens Gren: Sæler

På Grenen er der en fast bestand af sæler.

Vi får dem at se, hvis de er land for at

hvile sig eller sove.

Pris: Billet til Sandormen.

Mødested: 56

Kulturmiljø

166

Onsdag den 30. september

- kl. 16:30 til 18:30

Fra Råbjerg Kirke

til Råbjerg Stene

Over heden til Råbjerg Stene og Studeli

Rende. Naturgenopretning til fordel for

lyskrævende planter og dyr. Medbring

kaffe/te.

Mødested: 46

167

Fredag den 25. september

- kl. 19:30 til ca. 22

Tranum Klitplantage:

Krondyrbrøl

Vi vil prøve om det lykkes at høre

hjortene konkurrere med deres brøl. Tag

kaffe/te og varmt tøj med, så fi nder vi et

sted, vi kan sidde i ly og lytte.

Mødested: 77

168

Lørdag den 26. september - kl. 14 til 16

Tornby Klitplantage:

Mens luften endnu er mild

Nu - mens luften stadig er mild og vejret

bare lidt fugtigt, så myldrer svampene

op af jorden. Hvilke svampe er spiselige,

og hvilke er giftige?

Mødested: 70

169

Søndag den 27. september - kl. 13 til 15

Blokhus Klitplantage:

Svampetur for hele familien

Hvilke svampe er spiselige, og hvilke er

giftige?

Mødested: 3

Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel besidder nogle af landets mest velbesøgte turistattraktioner

f.eks. Den Tilsandede Kirke og Mårup Kirke. På Læsø formidles saltsydningens

historie fortræffeligt af andre, men Skov- og Naturstyrelsens arealer ligger

der rester efter de to største saltsyderier, og der kendes 287 anlæg fra Rønnerne. På

Læsøs nordside ligger skansen/Storedalanlægget og sagnstenen ”Lille Bansten”.

Hirsholmene er en kulturhistorisk perle med talrige stendiger omkring husene, to

gamle varder og Tordenskjolds skanse.

Slotved Skov er rig fortidsminder bl.a. rund- og langhøje samt fi ne hulveje, der

vidner om, at den nu asfalterede vej her har fungeret som færdselsstrøg længe tilbage.

Ved Mosbjerg er et pragtfuldt åbent kuperet landskab med bronzealderhøje. Mindre

jernalderhøje ses i Grishøjgårds Krat i den fl ade Vildmose. I Kajholm fi ndes en prydhøj

og en række mindesten, der tilsammen fortæller historien om, hvordan denne lille skov

blev til.


170

Torsdag den 1. oktober

- kl. 16:30 til ca. 20:30

Frederikshavn:

Bøf, Brøl og Bordeaux

Vi starter aftenen med kaffe i Skovhuset,

hvorefter vi går i Dyrehaven og prøver

at komme nær hold af hjortene.

Efterår er brunsttid for hjortene, hvilket

skaber en helt særlig stemning. I

dyrehaven, som rummer en bestand

ca. 30 dåhjorte og 30 kronhjorte, vil vi

prøve at komme tæt hold af hjortene.

Bagefter går vi tilbage til Skovhuset og

nyder en lækker krondyr-buffet med vin,

afsluttende med kaffe og en cognac.

Tilmelding: Tlf. 98 45 60 00 eller

www.forsyningen.dk.

Pris: 350,- inkl. drikkevarer.

Mødested: 23

Arrangør: Frederikshavn kommune

171

Lørdag den 3. oktober - kl. 9 til 12

Katsig Bakker: Publikumsjagt

Har du nogensinde overvejet, hvordan

en jagt foregår? Kunne du tænke dig at

se med? Denne dag afholdes der jagt

under kontrollerede former, og publikum

kan lære en masse om praktisk

jagt. Naturvejleder Bo Storm fortæller

undervejs og guider gæsterne sikkert

igennem formiddagen. Jagten fi nder

sted i samarbejde mellem Park & Vejforsyningen

og Frederikshavn Jagtforening.

Der udleveres røde bånd til alle gæster

dagen, og det anbefales at have fornuftigt

fodtøj .

Mødested: 30

Arrangør: Frederikshavn kommune

172

Lørdag den 3. oktober - kl. 15 til 19:30

Højen/Bjørnager:

Myter, skovfolk og væsner

Dannie Druehyld fortæller om elverpiger,

mosekoner, varulve samt andre

eventyrlige skovvæsner. Vandreturen

foregår i kuperet terræn, som kræver

godt bentøj.

Arrangementet slutter i skæret af

levende lys og pejsevarme, med en

gourmetmiddag ved Jesper Winter, Skagen

Fiskerestaurant. Musik ved Klüver

pigerne fra Hjørring.

Tilmelding: Vendsyssel Historiske

Museum i Hjørring senest fredag den 25.

september.

Pris: 350 kr. kun for voksne.

Mødested: 42

173

Søndag den 4. oktober - kl. 11 til 13

Blokhus Klitplantage:

Hundeluftetur i Kirkesande

Vi lufter hundene, og hører om naturen i

og udenfor hundeskoven. Har du styr

din hund, må du her lade den løbe uden

snor. Tag kaffe/te med, så fi nder vi et

godt sted at indtage dette.

Mødested: 5

174

Fredag den 9. oktober

- kl. 16:30 til 19:30

Skagen Klitplantage:

Fyraftenscykeltur sammen med

Sund By i Skagen

En cykeltur i bjergfyrrens rige. Hvorfor

valgte man at plante dette sydeuropæiske

fyrretræ i vore klitplantager? Er der

næring nok til alle træerne? Vi holder

en god pause og spiser den medbragte

madpakke.

Mødested: 50

175

Lørdag den 10. oktober

- kl. 14 til ca. 18:30

Skagen: Sagn og strandingshistorier

fra den barske vestkyst

Vi går 11 kilometer fra Kandestederne til

Høwi (Gl. Skagen). Her mellem revlerne

mødte mangen et stolt skib sin skæbne,

ofte endte mus og mand havets

kirkegård. Ved Spirbakken hvor en af

vestkystens første redningsstationer blev

opført, spiser vi den medbragte madpakke.

Turen er til godt fodtøj, varmt tøj

og gode ben.

Tilmelding: Senest fredag den 9. oktober

kl. 15 tlf. 98 44 19 11.

Pris: 30 kr.

Mødested: 51

176

Søndag den 11. oktober - kl. 14 til 16

Læsø Klitplantage:

Svampetur for voksne

Lær nogle sikre spisesvampe at kende,

og få nogle med hjem. Hør om svampes

nyttige og skadelige egenskaber.

Mødested: 36

177

Efterårsferien, uge 42

Frederikshavn: Efterår i Bangsbo

Et aktivt tilbud til børn og voksne i

efterårsferien. Arrangementet strækker

OKTOBER - NOVEMBER

sig over fl ere dage i uge 42, og der vil

være en lang række gratis aktiviteter for

alle. Bangsbo-området myldrer af liv og

muligheder for udendørs oplevelser, og

rammen kunne ikke være fl ottere. Efteråret

sætter sit tydelige præg Bangsbo

Skovs farver, og der vil være rig mulighed

for at udfordre krop og sanser.

Nærmere information og program følger

www.forsyningen.dk og i dagspressen.

Mødested: 24

Arrangør: Frederikshavn kommune

178

Mandag d. 12. oktober - kl. 15 til 17

Læsø: Svampetur for børn

Vil du være med til at fi nde svampe, lege

svampememory og tilberede svampesuppe

over bål? Medbring drikkevarer

og noget at sidde . Husk praktisk

klædning.

Mødested: 38

179

Mandag den 12. oktober

- kl. 17:30 til 19:30

Råbjerg Mile:

Familien, mørket og milen

Når turen slutter, er det næsten mørkt,

og sandet lyser op. Findes der virkelig

stjernestøv? Kan stjernestøv bruges til

noget? Kan vi se lys fra byerne Skagens

Odde? Har sand altid været sand?

Mødested: 47

180

Tirsdag den 13. oktober - kl. 11 til 13

Blokhus Klitplantage:

Byg din egen drage

Byg en drage. Det er slet ikke svært, og

de yngste kan sagtens være med. Det er

sjovt at sætte sit personlige præg sin

egen drage. Materialer forefi ndes stedet.

Kaffe/te og kakao laver vi over bål.

Mødested: 3

181

Onsdag den 14. oktober - kl. 10 til 16

Mosbjerg: Kartoff elferiedag

Kartoffeldagen er en dag med mange

aktiviteter for hele familien ved Skov- og

23


Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel

landbrugsmuseet i Mosbjerg. Kl. 11.00

og kl. 14.00 er der ture med naturvejlederen

i landskabet.

Mødested: 42

182

Torsdag den 15. oktober - kl. 10 til 12

Slotved Skov:

Dyreliv og naturskov

Det er dådyrenes parringstid. Måske

hører vi hjortenes brunstbrøl. Vi fi nder

spor efter andre af skovens dyr og fugle.

Hvad betyder det, at Slotved Skov er

udpeget til ”naturskov”?

Mødested: 60

183

Fredag den 16. oktober - kl. 15 til 17:30

Blokhus Klitplantage:

Familietur ved søerne

I den ældste del af skoven besøger vi

Søndre Sø og Nørre Sø. Da der måske

også er krible-krable dyr, der rører sig

i søerne, har naturvejlederen fi skenet

med, som man kan prøve.

Mødested: 4

184

Fredag den 16. oktober - kl. 14 til 17

Skagen Klitplantage:

Familieskovtur

Når vi har gået en tur i skoven og

stranden, laver vi bål og bager snobrød.

Ved bålet kan børnene snitte i træ, og

hvem ved, hvad det kan blive til? Der

kan lånes knive stedet. De voksne

må gerne hjælpe til med snitteriet. Medbring

noget at side og noget varmt

at drikke.

Mødested: 53

24

205

185

Fredag den 23. oktober - kl. 16 til 18

Solsbæk Strand:

Hede, klit og strand

Efterårets farver har indfundet sig, og

de smukke enebærkrat står lysende og

stedsegrønne, men bliver de ved med

det? Trods sagn og myter er enen i vor

tid truet af sygdom og klimaændring.

Mødested: 61

186

Fredag den 23. oktober - kl. 18:30

Frederikshavn: Vildtaften

Efteråret er jagttid, og der skydes hvert

år en masse vildt i Danmark. Det smager

godt alt sammen, og der er en lang

historie bag de forskellige vildtarter. Der

fi ndes også fl ot musik, som er skrevet til

netop jagt. Aftenen vil rumme eksempler

både de store madoplevelser og de

gode historier i et arrangement i Møllehuset

i Frederikshavn, hvor vi garanterer

en spændende og oplevelsesrig aften

med jagtens hemmeligheder. Aalborg

Jægerklub’s E’s Horns Gruppe spiller

undervejs.

Tilmelding: Direkte til Møllehuset

tlf. 98 43 44 00.

Pris: 290,- ekskl. drikkevarer.

Mødested: 21

Arrangør: Frederikshavn kommune

187

Søndag den 25. oktober - kl. 13 til 15

Efterår i Fosdalen

På denne tur igennem Fosdalen nyder vi

efterårets farver og dufte. Samtidig hører

vi om landskabets tilblivelse og om

dalens dyr og planter.

Mødested: 16

21. februar, 18. marts, 16. april, 16. maj, 20. juni, 18. juli, 15. august, 19. september,

17. oktober, 21. november, 19. december - kl 10 til 17

Rollespil

Live rollespillet ”Yxenskovens Hemmelighed”

Kl. 10 til kl. 11 er der mødetid og tjek-in. Der spilles fra kl. 11 til kl. 17.

Spillets historie tager udgangspunkt i tidligere afholdte rollespilsscenarier Nordjyllands

Statsskovdistrikt, bl.a. Skovens dag i Tversted 2006, Rollespillet ”Krystallerne” og

Rollespillet ”Rejsen” i Tornby Klitplantage 2007.

“Yxenskovens Hemmelighed” er en rollespils kampagne, hvor historien fortsætter og

udvikler sig fra spilgang til spilgang, og spillet centrerer sig i øjeblikket om opbygningen

af Sortfolkets og Godtfolkets fælles by Yxengaard i Yxenskoven. Bemærkning: Der

spilles nordisk mytisk middelalder i tiden imellem viking og middelalder.

Bemærk: Spillet er et +14 spil. Det vil sige at spillere under 14 år skal spille deres egen

alder. Leder: Claus Gajhede som kan træffes tlf. 98 97 71 39 eller 22 93 74 39 og

E-mail: mail@yxenborgevents.dk.

Mødested: Tornby Klitplantage. P-pladsen ved Horsedammen.

188

Søndag den 8. november

- kl. 14:30 til 17

Ålbæk Klitplantage:

Gaardboe Egekrat, stensletter

og Knasborg Å

Gaardboe Egekrat er rester af de oprindelige

skove hér stedet. Stensletterne

er skabt af havet for ca. 4500 år siden.

Mødested: 91

189

En lørdag medio november

- hele dagen

Publikumsjagt

I samarbejde med Danmarks

Jægerforbund i Skagen og Ålbæk

afholder Skov- og Naturstyrelsen,

Vendsyssel en jagt hvor publikum

får mulighed for at deltage.

Sted og tidspunkt: Se dagspressen

eller www.skovognatur.dk/vendsyssel.

Henvendelse/tilmelding:

vendsyssel@sns.dk eller direkte til

peh@sns.dk

190

Lørdag den 21. november

Skagen: P. S. Krøyer 1851 - 1909

I dag er det 100 år siden P. S. Krøyer

døde. Det er ligeledes 100 år siden,

Krøyers hus blev indrettet til det første

kunstmuseum i Skagen.

Vi mindes dagen ved et arrangement,

som omtales nærmere i dagspressen og

www.skovognatur.dk/vendsyssel.

Mødested: 55


Julearrangementer

192

Søndag den 22. november

- kl. 13:30 til 15:30

Juletur i Katsig Bakker

Vi går en tur og fi nder grene, laver og

mosser, som sat rigtig sammen giver

en besked ude fra skoven, når den står

hjemme i stuen. Vi skal også hygge

os inden døre. Anette Weesgård, som

er bosat tæt ved Katsig Bakker, vil

denne tur sætte os ind i skovens mange

fristelser. Park & Vejforsyningen byder

gløgg undervejs.

Mødested: 30

Arrangør: Frederikshavn kommune.

193

Lørdag den 28. november - kl. 13 til 16

Skærum: Juletur i Dybro Juleland

I samarbejde med Haveselskabet i

Frederikshavn tager vi denne dag tur

ved Dybro Juleland. Her er der mange

ting at kigge , og vi går en tur blandt

Dybros juletræer og hører om juletræsproduktion.

Vi skal også en lille tur op

til de store gravhøje vest for Skærum by.

Mødested: 59

Arrangør: Frederikshavn kommune.

200

Søndag den 29. november (1. søndag

i advent) - kl. 13 til ca. kl. 17

Jul i Byfogedskoven og

Skagen By- og Egnsmuseum

Rundtur i Byfogedskoven. Eventyr

og fortællinger fra jul i gamle dage.

Turen slutter Skagen By- og

Egns Museum, hvor der er arrangeret

forskellige juleaktiviteter tilsat

gløgg og æbleskiver.

Mødested: 55

Søndag den 29. november, Advents Dag

201

Søndag den 6. december (2. søndag i

advent) - kl. 14.30 til 17

Skagen Klitplantage:

Nissekomsammen

ved Den Tilsandede Kirke

I Skagen Klitplantage har der boet nisser

i mange hundrede år. Nisserne, som i

dag bor ude i vores hyggelige skov, er

sikkert efterkommere af de gamle gårdnisser,

der boede her længe før sandstormene

kom og dækkede deres hjem med

sand. Dengang var der også klitnisser til,

så her kunne gårdnisser og skovnisser

fi nde husly, indtil skoven igen var vokset

op, ja så fl yttede de igen ud i skoven og

blev til rigtige skovnisser.

På gåturen i skoven, kan vi være heldige

at møde et rigtigt Nisseorkester. Inden vi

går hjem er der kakao og julegløgg med

æbleskiver til.

Mødested: 53

202

Fredag den 11. december - kl. 13 til 15

Jul Nissebakken

En absolut afslappet og uforpligtende

vandretur i højtidens tegn, hvor vi vej

gennem plantagen og Højsande kommer

forbi Nissebakken, og måske er der

rent faktisk nisser bakken? Du kan

samle grene, mos og kogler til julens

brug, så husk saks, kurv og snor.

Mødested: 38

203

Lørdag den 12. december

- kl. 13 til 15:30

Solnedgangstur i Rødhus

Oplev hvordan naturen har genetableret

sig efter en storbrand for ca. 16 år siden.

Se spor fra krigens tid. Turen slutter med

solnedgang fra en klittop. Tag evt. kaffe/

te med. Turen er ikke for gangbesværede.

Mødested: 72

Landsdækkende arrangementer: Juletur i klitplantagerne

Vi byder landsdelens familier juletur i

klitplantagerne. Vi fortæller og viser dig,

hvad du må samle og klippe i skoven til

brug i juledekorationer o.l. Der bliver

mulighed for selv at fi nde materialer, og

vi giver gode ideer til anvendelse. Husk:

Saks og plasticpose (til det indsamlede).

Efter turen serverer vi varm kakao.

Lokalkendte medarbejdere står klar i:

191

Kl. 13 til 15

Vester Thorup Klitplantage

Mulighed for fæld-selv juletræer til 75 kr.

Mødested: 85

194

Kl. 13 til 15

Tranum Klitplantage

Mødested: 78

195

Kl. 13 til 15

Blokhus Klitplantage

Mødested: 3

196

Kl. 14 til 16

Tornby Klitplantage

Mødested: 70

NOVEMBER - DECEMBER

204

Søndag den 13. december

- kl. 9:30 til 16

Juleskovtur i

Uggerby Klitplantage

Kom med hele familien, få en masse

frisk luft og fi nd lige det juletræ, der passer

til jeres stue. Der er mulighed for at

købe grangrene, kaffe, øl og vand.

Mødested: 84

197

Kl. 14 til 16

Uggerby Klitplantage

Mødested: 83

198

Kl. 14 til 16

Tversted Klitplantage

Mødested: 81

199

Kl. 14 til 16

Bunken Klitplantage

Mødested: 11

25


Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel

Mødesteder

1 Bannerslund Plantage ved Strandby.

2 Bjørnager: P-pladsen,

Bjørnagervej 80, Vogn, 9870 Sindal.

3 Blokhus Klitplantage:

Plantørensvej 20, 9492 Blokhus.

4 Blokhus Klitplantage: P-plads for enden

af Ribergårdsvej, 9492 Blokhus.

5 Blokhus Klitplantage: P-plads

Ålborgvej lige over for Plesnervej.

6 Blokhus Klitplantage:

P-plads Ålborgvej ved siden af

Blokhus Camping.

7 Blokhus Klitplantage: Stenmarken.

Skilt viser vej til bålplads.

8 Blokhus: Hune Bageri, Vesterhavsvej

14, 9492 Blokhus.

9 Bulbjerg: Parkeringsplads toppen

af Bulbjerg.

10 Bunken Klitplantage: P-plads ved

Bunken Camping, Ålbækvej 288,

9982 Aalbæk.

11 Bunken Klitplantage: P-pladsen

overfor Bunkenhus, Råbjergvej 73,

9982 Ålbæk.

12 Bunken Klitplantage: Ved toiletbygningen

P-pladsen 500 meter syd

for Bunken Camping.

13 Ellidsbølvej, Vust, 9690 Fjerritslev.

Sidste mark højre hånd inden

plantagen begynder, når du kommer

syd fra.

14 Fosdal Klitplantage: Lerup Kirke.

15 Fosdal Klitplantage: P-plads hvor

skovvejen Rødland Hedevej munder

ud i Hjortdalvej.

16 Fosdalen: Naturcenter Fosdalen, Fosdalvej

69, Lerup, 9460 Brovst.

17 Frederikshavn: Gartneriet, Brønderslevvej

20, 9900 Frederikshavn.

18 Frederikshavn: Knivholt Hovedgård,

Hjørringvej 180 B, Knivholt, 9900

Frederikshavn.

19 Frederikshavn: Bangsbo Museum og

Arkiv, Dronning Margrethes Vej 6,

9900 Frederikshavn.

20 Frederikshavn: P-plads ved Frederikshavn

Gymnasium. Kærvej 1,

9900 Frederikshavn.

21 Frederikshavn: Restaurant Møllehuset,

Skovalléen 45, 9900 Frederikshavn.

22 Frederikshavn: Rønnerhavnen,

Nordre Strandvej 54, 9900 Frederikshavn.

26

23 Frederikshavn: Skovhuset i Bangsbo

Dyrehave. Dronning Magrethes Vej

6, 9900 Fredrikshavn.

24 Frederikshavn: Skovlegeplads,

Bangsbo Dyrehave. Dronning Magrethes

Vej 6, 9900 Frederikshavn.

25 Grishøjgård Krat: Rasteplads

Manne Mosevej, 9700 Brønderslev.

26 Gærum Kirke: P-plads, Brønderslevvej

160, 9900 Frederikshavn.

27 Jerup: P-plads i Jerup by ved rundkørslen.

28 Kandestederne: Redningshuset i

Kandestederne.

29 Kandestederne: Stranden ved Kandestederne.

Ved nedkørslen fra Kandestedvejen

drejes der mod Nord (til

højre). Følg ugleskiltene. Til ca. ud

for sommerhusområdet ved Solbakken.

30 Katsig Bakker: P-pladsen, Katsigvej,

Hørmested/Skærum, 9870 Sindal.

31 Lild Klitplantage. Kør fra Strandvejen

ad skovvejen Vestvejen bag ved

plantørboligen ”Mortens Bakker”

som har nummer 65. Følg Vestvejen

ind til den store flisplads i skoven.

32 Hjardemål Klitplantage:

Den gamle plantørbolig, Klitvejen

99, 7741 Frøstrup.

33 Lilleheden Klitplantage: P-plads ved

opsynsboligen, Lilleheden Skovvej

10, 9850 Hirtshals.

34 Lyngså Kirke. Østkystvejen 202,

9300 Sæby.

35 Læsø Klitplantage: P-plads ved det

tidligere tårn Østre Skråvej.

36 Læsø Klitplantage: P-plads ved Foldgårdsøen.

37 Læsø Klitplantage: P-plads ved Holtemmen.

38 Læsø Klitplantage: Skovhytten

Storedalsvej.

39 Læsø: P-plads for enden af Sdr.

Strandvej.

40 Læsø: Seadog i Vesterø Havn.

41 Lønstrup: Redningshuset ved bådepladsen

i Lønstrup.

42 Mosbjerg: Landskabs - og landbrugsmuseet

i Mosbjerg, P-pladsen

Jerupvej 613 (mellem Mosbjerg og

Vogn).

43 Mårup: P-plads ved Mårup Kirke.

44 Nybæk Plantage: Minkfarmen ved

Løkkensvej, 9480 Løkken.

45 Rubjerg Knude Klitplantage:

Den lange P-plads, Rubjergvej, 9480

Løkken.

46 Råbjerg Kirke: P-plads, Råbjergvej

210, Råbjerg, 9982 Ålbæk.

47 Råbjerg Mile: P-plads, Råbjerg Mile

Vej, Hulsig, 9990 Skagen.

48 Skagen Fiskerestaurant, Fiskehuskajen

13, 9990 Skagen

49 Skagen Klitplantage: Gl. Landevej

ved Kammerherre de Thygesons

mindesten.

50 Skagen Klitplantage: Hjørnet af Gl.

Landevej og Flagbakkevej.

51 Skagen Klitplantage: Kanalvej Pplads

(Stranden 2). Sidevej til Flagbakkevej.

52 Skagen Klitplantage: P-plads ved

Rødstensvej i plantagens sydlige udkant.

53 Skagen Klitplantage: P-pladsen ved

Den Tilsandede Kirke. Se efter ugleskiltet.

54 Skagen Klitplantage: Ved informations-

og kioskbygningen ved

Grenens P-plads.

55 Skagen: P-plads i Byfogedskoven,

Sct. Laurentiivej 148, Skagen.

56 Skagen: P-plads Grenen ved

Sandormen.

57 Skagen: Skagen By- og Egnsmuseum

P. K. Nielsensvej, 9990

Skagen.

58 Skiveren: For enden af Råbjerg vej,

9982 Skiveren, Aalbæk (ved Skiveren

Camping).

59 Skærum: Juleland Skærum Dybro,

Dybrovej 30, Skærum, 9900 Frederikshavn.

60 Slotved Skov: Den gamle festplads,

hvor Astrupvej og Danmarksgade

mødes vest for Sindal.

61 Solsbæk: P-plads ved toiletbygningen

Solsbækvej ca. 9 kilometer

syd for Sæby.

62 Sulbæk: P-plads ved Sulbæk. Drej

ind ved Svalereden Camping, kør ca.

100 meter mod nord, følg Strandhusevej

til P-pladsen ved det fredede

område.

63 Svinkløv Klitplantage: P-plads ved

Svinkløv Camping, Svinkløvvej 541,

9690 Fjerritslev.


57 Skagen By- og Egnsmuseum

54/56 Skagen Gren

Gl. Skagen

49/50/51/52/53 Skagen Klitplantage

48 Skagen

36 Foldgårdssøen

35 Højsande

81 Tversted Klitplantage

28/29 Kandestederne

55 Byfogedskoven

38 Storedalsvej

83/84 Uggerby Klitplantage

58 Skiveren

47 Råbjerg Mile

10/12

37 Holtemmen

Østerby Havn

33 Lilleheden Klitplantage

Tversted

Hirtshals

70

Uggerby

Tornby Klitplantage 69

71 Tornby Bindslev

Bunken Klitplantage

11

46 Råbjerg Kirke

Ålbæk

90/91/92

Ålbæk Klitplantage

40 Vesterø Havn

68 Sørig Enge

27 Jerup

Byrum

39 Sdr. Strandvej

41 Lønstrup

Mosbjerg

2 Bjørnager

Strandby

1 Bannerslund

43 Mårup Kirke

Sindal

93 Åsted 12

Frederikshavn

45 Rubjerg Knude Klitplantage

Hjørring

60 Slotved Skov

30 Katsig Bakker

17/18/19/20/21/22/23/24

59 Skærum

26 Gærum

Løkken

Tårs

42 Landskabs- og

Landbrugsmuseet

62 Sulbæk

44 Nybæk Plantage

65/66/67 Sæby

Brønderslev

3/4/5/6/7/8

Blokhus Klitplantage

Blokhus

25 Grishøjgård Krat

Aabybro

Hjallerup

61 Solsbæk

34 Lyngså

88 Voerså

79 Tranum Strand

Rødhus

72/73/74/75/76/77/78

Tranum Klitplantage

64 Svinkløv Klitplantage: Rasteplads

Gl. Hvarrevej, 9690 Fjerritslev.

65 Sæby Havn: 9300 Sæby.

66 Sæby Havn: Jensen’s Fiskerestaurant,

Havnen, 9300 Sæby.

67 Sæby Havn: Restaurant Frank’s,

Havnen 12, 9300 Sæby.

68 Sørig: Christian Andersen, Sørig

Engvej 41, Sørig, 9881 Bindslev.

69 Tornby klitplantage: Horsedammens

P-plads ved Rævskærvej, Tornby,

9850 Hirtshals.

70 Tornby Klitplantage: P-plads for enden

af Russerbakkevej, Tornby, 9850

Hirtshals.

71 Tornby klitplantage: P-plads for

enden af Rævskærvej, Tornby, 9850

Hirtshals.

72 Tranum Klitplantage: Rasteplads for

enden af Den Grønne Vej, hvor den

havner i Overklitvej (sidevej til Rødhusvej/Bratbjergvej).

73 Tranum Klitplantage: P-pladsen hvor

Udholmvej krydser Sandmosevej.

74 Tranum Klitplantage: P-pladsen ved

Overklitten Sø, Rødhusvej/Bratbjergvej.

75 Tranum Klitplantage: Rasteplads øst

for Plantørbolig, hvor Vestkystvejen

møder Sandmosevejen.

76 Tranum Klitplantage: Rastepladsen

som hedder ”Overklitten Sø”

Rødhusvej (vejen som går fra Sandmosevej

og nord).

77 Tranum Klitplantage: Rastepladsen

ved krydset Udholmvej og Sandmosevej.

78 Tranum Klitplantage: Sandmosevej

510 (tidligere plantørbolig).

79 Tranum Strand: Ved kiosken.

80 Tved Klitplantage: Fiskeplatformen

ved Bagsø, Hindingvej, 7700 Thisted.

81 Tversted Klitplantage: P-pladsen ved

Tversted Søerne, for enden af Plantørvej.

83 Uggerby Klitplantage:

Plantørboligen, Uggerby Skovvej 15,

9800 Hjørring.

84 Uggerby Klitplantage: Skiltning ved

Tolstrupvej, 9800 Hjørring.

85 Vester Thorup Klitplantage:

P-pladsen Stuen midt i Vester Thorup

Klitplantage.

9/13/14/15/16/18/31/32/63/64/80/85/86/87/89/94/95/96/97

Naturen Toppen 2009

86 Vester Thorup Klitplantage:

P-pladsen ved Ellidsbølhus.

87 Vester Thorup Klitplantage:

Rastepladsen Troldsting, Bulbjergvej,

7741 Frøstrup.

88 Voerså Havn: 9300 Sæby.

89 Østerild Klitplantage: Maskinhuset,

Tovsigvej 1, 7700 Thisted. Lige bag

plantørboligen.

90 Ålbæk Klitplantage: Knasborgvej

syd for Ålbæk, ved Nordspidsvej.

91 Ålbæk Klitplantage: P-plads ved

Gårdbovej, 2 km vest for Ålbæk by.

92 Ålbæk Klitplantage: P-pladsen

hjørnet af Jennetvej og Gårdbovej

syd for Ålbæk.

93 Åsted: P-pladsen ved Åsted Ådal, bag

Åsted Kirke.

94 Aabybro: P-pladsen “Aaby Skoven”,

Østre Hovensvej, Aabybro.

95 Slette Å: P-pladsen ved Hjortdal

Kirke, Hjortdal Kirkevej.

96 Lild Strand: Hawboernes hus i Lild

Strand.

97 Tvorup Plantage: P-pladsen ved

Bøgsted Rende, Tvorup Plantage,

Thy.

27


www.skovognatur.dk/vendsyssel

Ecco Print as 98 94 44 99

More magazines by this user
Similar magazines