DM kegler 2005/2006 - Den Danske Billard Union

ddbu.dk

DM kegler 2005/2006 - Den Danske Billard Union

DEN DANSKE BILLARD UNION Sept. Juni - 3/2004 2/2006

DM kegler 2005/2006

Her medaljetagerne ved Danmarksmesterskaberne i keglebillard

for damer og herrer afviklet i KOLDING STORCENTER.

Fra venstre: Henrik Søndergaard, Vordingborg, bronze -

Søren Sørensen, Sæby, sølv - Johnny Hansen, Bristol Odense, guld,

Thomas Bræck, Vejby, bronze.

Kvinderne Annie Clausen og Charlotte Kofoed,

Taastrup, bronze - Susanne M. Sørensen, Sindal, guld -

Jeannette Jensen, Holstebro, sølv. Se artikel inde i bladet.


KLÆDELEVERANDØR TIL ALLE

DANSKE MESTERSKABER.


SPORTS

BILLARD

Nr. 2 • Juni 2006 • 72. årg.

ISSN 0908-505XC

Officielt organ for DDBU

MEDLEM AF:

World Confederation of Billard

Sports, Union Mondiale de Billard,

Confédération Européenne de

Billard, World Snooker Federation,

World Pool Billard Association

og Danmarks Idræts-Forbund.

SEKRETARIAT:

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20,

DK-2605 Brøndby

Telefon 43 26 26 26

Telefax 43 43 43 35

www.ddbu.dk

ddbu-billard@ddbu.dk

telefontid: 10.00-13.00

LOKALUNIONER:

Den Københavnske Billard Union

Vinhusgade 5, 1.

4700 Næstved, tlf. 55 73 70 67

Sjællands Billard Union

Vinhusgade 5, 1.

4700 Næstved, tlf. 55 73 70 67

Lolland Falster Billard Union

Solvej 1 B

4970 Rødby, tlf. 54 60 12 41

Den Bornholmske Billard Union

Klintevej 7

3720 Åkirkeby, tlf. 56 95 19 20

Billard Unionen Fyn

Stadionvej 50, opg. F

5200 Odense V, tlf. 63 12 17 18

Jydsk Billard Union

Herningvej 50 A

7330 Brande, tlf. 97 18 29 29

Vestjydsk Billard Union

Sønderport 5

6840 Oksbøl, tlf. 75 27 11 58

REDAKTION:

Jan Olsen (ansv.)

Leif Rasmussen

Niels O. Hansen

Jan Bemmann

Udtryk for opfattelser og meninger

i dette blad, behøver ikke være

udtryk for DDBU’s opfattelse.

Eftertryk med kildeangivelse er

tilladt.

TRYK:

Vissenbjerg Tryk A/S,

tlf. 6447 2425

jan@vissenbjergtryk.dk

Deadline til næste nr. er

15. august 2006

Årsmøde 2006

i Vejle ...

af Niels Nüchel, breddekonsulent i DDBU

Søndag den 18. juni blev der

afholdt årsmøde i DDBU i

Idrættens Hus i Vejle.

Som det sig plejer, skinnede

solen fra en skyfri himmel,

når DDBU afvikler sit årsmøde.

På trods af det gode

vejr var der mødt repræsentanter

for 36 klubber til

mødet.

DDBU’s formand Ole

Pedersen bød velkommen og

håbede på en god og saglig

debat. Ove H. Jensen blev af

forsamling valgt til at lede

mødet.

Da formalia omkring stemmetællere

og mødets indvarsling

m.m. var overstået,

knyttede næstformand Jan

Olsen nogle tilføjelser til

bestyrelsens udsendte beretning:

• Indgåelse af hotel aftale

• Nostalgi stævnet i KBK

• Herning veteran games

• Kampen om næstformandsposten

i Danmarks

Idræts Forbund

Formand for Uddannelsesudvalget

Dan Nielsen fortalte

i sin beretning om en kommende

instruktions DVD.

Derefter var beretningerne til

debat. Der blev dog ikke

knyttet mange kommentarer

fra salen. Niels O. Hansen fra

Greve BK var utilfreds med

afviklingen af poolturneringer

og Torben Madsen RA

Billard Klub fremførte, at det

var vigtigt, at DDBU stod til

rådighed ved opstart af nye

klubber. Disse fik begge svar

på deres spørgsmål.

Regnskab

Derefter gik det stærkt. Pia

Thybo aflagde et meget fint

regnskab, som på få år har

fjernet DDBU’s negative

egenkapital til en positiv.

Ingen kommentarer til regnskabet

Breddeudvalget

Breddeudvalget fremlagde

sine politikker og handlingsplaner

for de næste års virke.

Her et glimt af de mange årsmødedeltagere i Vejle 2006.

Dette medførte heller ingen

kommentarer.

Strukturudvalget

Derefter tog Tom Jensen Fra

Danmarks Idræts-Forbund

over.

Tom skulle fremlægge det

resultat strukturudvalget var

kommet frem til og havde

arbejdet med, og som havde

været til høring på lokalunionerne

årsmøder. Tom

valgte en kort fremlæggelse

for at give plads til debat og

kommentarer fra deltagerne.

Udvalgets forslag går i store

træk ud på at danne en

enhedsorganisation i dansk

billard under navnet DDBU,

hvilket betyder at lokalunionerne

nedlægges.

Udvalget havde lavet beregninger

på økonomi m.m.

Hele forslaget kan ses på

DDBU’s hjemmeside.

Forslaget udløste kommentarer

fra salen og første

mand på talerstolen var

Torben Madsen, RA B.K.

fortsættes side 5

3


Graeme Dott, skotsk snookerspiller,

er siden sidste

udgivelse af SPORTS-

BILLARD blevet verdensmester

i snooker. I

finalen slog han Peter

Ebdon med 18 frames

mod 14.

Det er skottens første

VM-titel. Han tabte finalen

for to år siden til

Ronnie O’Sullivan.

Stephen Hendry og Jimmy

White, henholdsvis

4

skotsk og engelsk snookerspiller,

er begge blevet

frikendt i en sag om, at de

nægtede at gennemgå en

doping-test i forbindelse

med en opvisningskamp i

Belgien.

Begrundelsen var, at dopingmyndighederneshenvendelse

til de to spillere var

så vag, at de ikke havde

grund til at tro, at de skulle

tage henvendelsen

alvorligt.


Mark Selby, bedst kendt

som engelsk snookerspiller,

der ved VM overraskende

slog John Higgins

ud i første runde, har vundet

VM i pool-spillet 8ball.

I finalen slog han Darren

Appleton.

Michael Nilsson, svensk

carambolespiller, der også

optræder i den danske

Elitedivision, har vundet

det svenske mesterskab i

3-bande carambole.

Det lykkedes ham endelig

at få skovlen under

sin evige rival, den mangedobbelte

Europa- og Verdensmester

Torbjörn Blomdahl.

Billardens Uddannelsesweekend

I weekenden den 18. til 20. august afholder DDBU

Uddannelsesweekend i Bristol, Odense

Vi vil i år gennemføre følgende kurser:

Klubtræner I:

For nye trænere

Klubtræner II:

For trænerer som har gennemført Klubtræner I

Unionstræner:

For trænerer som har gennemført Klubtræner I +II

Lederkursus:

Hovedemnet på lederkurset bliver

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer og

ledere

Hvordan rekruttere/fastholder vi vore ledere

Hvordan rekruttere vi og fastholder vore medlemmer

Tilmelding senest den 7. august

Pris: 600,- kr. inkl. overnatning, forplejning og

kursusmateriale


Han mente, at man skulle

passe ikke at samle alle

aktiviteter i de store klubber.

Næste kommentar kom

fra Leif Rasmussen, BUF.

Der ikke mente, at der

kunne generes 700.000,kr.

alene ved omstrukturering,

men at der skulle

arbejdes videre med tankerne

om samling i én

organisation. Der var dog

ingen grund til at opretholde

flere sekretariater.

Der kunne evt. arbejdes

videre med tanken om at

følge den nye regionsinddeling

for at bevare nærhedsprincippet.

Knud Arne Olsen, Maribo

B.K mente sammenlægningen

til en union var en

god ide, det kunne minimere

udgifterne.

Frank Thomsen, VBU

mente at kontingentet til

DDBU var for stort, hvis

man var en lille klub.

Jens Erik Lindsel, LFBU

mente at en ny struktur

kom på et eller andet tidspunkt,

at man kunne nøjes

med at fjerne turneringslederne

og at startbogen

skulle være gratis.

Tonni Jansen, Vildbjerg

BK var imod centralisering

Formændene for JBU og

SJBU var oppe og give

deres støtte til forslaget

Niels Chr. Kjær fra udvalget

lovede, at de fremsatte

kommentarer og ideer

ville blive taget med i det

fremtidige arbejde.

Derefter blev der fortaget

en vejledende afstemning,

der skulle tilkendegive

om udvalget skulle fortsætte

deres arbejde.

Der var 66 stemmer for,

12 imod og 1 undlod at

stemme. Dette giver udvalget

en god opbakning

til at fortsætte deres arbejde.

Indkomne forslag

Mødet var nu kommet til

indsendte forslag.

Forslaget fra BUF, om at

afgørelser man var uenige

om i Turneringsudvalget,

skulle afgøres på årsmødet

- nød ikke fremme

blandt deltagerne. De to

forslag til vedtægtsændringer

fra bestyrelsen

blev vedtaget.

Budget 2007

Budgetfremlæggelsen for

2007. Dette udløste ingen

kommentarer.

Valg

Der var på forhånd lagt op

til en stor udskiftning i

bestyrelsen, da tre personer

ikke genopstillede. De

af bestyrelsen opstillede,

blev dog valgt uden modkandidater.

Næstformand Jan Olsen

afløste formand Ole Pedersen.

Den afgåede formand Ole Pedersen får her overrakt DDBU’s æresnål

af den nyvalgte formand Jan Olsen.

Jeannette Jensen, Holstebro

Billard klub årets spiller.

Jan Mortensen afløste Jan

Olsen som næstformand.

Michael Toudal kom ind i

bestyrelsen, som afløser

for Launy Grøndal på turneringslederposten.

Niels Chr. Kjær afløste

Mikael Toft som breddeudvalgsformand.

Efter valg af suppleanter,

revisorer m.m. blev mødet

suspenderet for kåring af

årets spiller og leder.

Uddeling af beviser

Jeanette Jensen Holstebro

BK blev årets spiller og

den netop afgående formand

i Ikast BK Niels

Christiansen blev årets

leder.

Derefter tog den nyvalgte

formand igen ordet for

denne gang at udnævne to

nye æresmedlemmer i

DDBU. Den afgående formand

Ole Pedersen og

Niels H. Christiansen, Ikast

Billard Klub årets leder.

JBU’s netop afgåede formand

Harry Dahl.

Begge takkede for den

store ære.

Efter uddeling af diplomer

blev mødet genoptaget

og her tog den afgåede

formand Ole Pedersen

ordet og takkede for de 10

år han havde siddet som

formand.

Efterfølgende var flere fra

salen oppe for at takke

Ole for sit store arbejde

for dansk billard.

Til sidst takkede den nye

formand Jan Olsen for et

godt møde.

Harry Dahl, BK Frem, Kolding har fået overrakt DDBU’s æresnål

for tro tjeneste i dansk billard.


5


Jeg savner

Søren ...

af Niels O. Hansen, DDBU’s bladudvalg

Sig navnet:

JØRGEN KOCH.

Mange unge spillere ved

ikke, hvem han er. Men

langt de fleste billardspillere

har hørt om ham.

Den store mester

Sammen med Søren Søgaard

sad han urokkeligt

på tronen i keglebillard i

30 år. Og nu har han rundet

de 90.

At besøge Jørgen Koch er

lidt som at træde tilbage i

tiden. Han og Søren Søgaard

var denne skriverkarls

første møde med

spillet. Set på TV. I sort/

hvid. Med Gunnar »Nu«

Hansen som kommentator.

Naturligvis.

Siden har vi faktisk mødtes

nogle gange. Men det

er alligevel noget andet at

mødes med Jørgen Koch

på tomandshånd. I »lejren«,

som han kalder den

meget lave bebyggelse i

det centrale Greve, hvor

han bor.

Jo, for jeg synes mest af

alt, det ligner en ørkenlejr.

Vejret er fint, så vi sætter

os uden for. Jørgen Koch

starter med at undskylde

haven. Den er på ingen

måde et vildnis, men der

ville nok være dem, der

ville mene, at den kunne

trænge til en kærlig hånd.

Men jeg gider ikke havearbejde.

Jeg er ikke god til

det. Jeg havde en havemand,

der kom og hjalp

mig, men så blev han 80

og syntes ikke længere,

han kunne overkomme

det. Men min svigersøn

har lovet at komme og slå

græsset snart, siger han.

KKaann dduu iikkkkee pprrøøvvee aatt

ssttaarrttee mmeedd aatt ffoorrttæællllee

oomm,, hhvvoorrddaann dduu bblleevv

iinntteerreesssseerreett ii bbiillllaarrdd??

Jeg har været 15-16 år og

dyrkede også bordtennis

og fodbold. I fodbold

nåede jeg faktisk at

komme i KBUs pokalfinale

for KFUM imod B93

i Parken og tabte.

Nå, men det var billard, vi

kom fra. Jo, altså min

kammerat havde en far,

som vi nogle gange skulle

hente på værtshus. Så

skete det jo, at vi tog et

spil. Min kammerat ramte

både den røde og den

hvide bal, så han vandt,

når vi spillede. Men det

ville jeg ikke finde mig i.

Så jeg henvendte mig i

den daværende Amager

Billard Klub.

Det var godt nok sin sag,

for man ville jo nødig vise

hvor dårlig, man var. Men

det endte alligevel med, at

jeg meldte mig ind, og jeg

kom hurtigt efter det.

Efter få år var jeg klubbens

bedste.

DDeenn uunnggee JJøørrggeenn KKoocchh

ffiikk iissæærr iinnssppiirraattiioonn

vveedd aatt ssee ppåå éénn

bbeesstteemmtt ssppiilllleerr..

Kaj Foldager kom en gang

imellem og trænede i

Amager Billard Klub, og

han var mit forbillede.

Han var den teknisk bedste

spiller i trediverne og

under krigen. C. K.

Andresen spillede kønnest,

men Kaj Foldager

var den teknisk bedste. Og

så var han for øvrigt hyggelig

at tale med.

Da Danmark blev besat i

1940, var Jørgen Koch

skiftet til KBK, som spillede

i »Lodberg«, der lå,

hvor Palads-biografen lig-

ger i dag. Klubben havde

til huse på første sal.

Det var ikke altid helt

nemt at komme til at spille

billard under krigen.

For KBKs vedkommende

blev det besværliggjort af,

at tyskerne på et tidspunkt

tog »Lodberg«, og klubben

spillede i stedet på

”Ritz” ved Vesterport.

Mod slutningen af krigen

tog tyskerne også ”Ritz”

og klubben spillede kortvarigt

på Peter Bangs Vej

Alt i Billard og billard tilbehør

9 fods turneringsbord

med ” tight pockets” kanaler og 25 mm skiffer

overholder alle EPBF foreskrifter

Kun kr.25.995 inc. moms

Pool kører fra kr. 449,-

Se vores nye shop i Roskilde

Søndre Ringvej 24

4000 Roskilde

Tlf. 47 340 900

Fax. 47 340 901

E-mail: info@jimsommer.dk

Åben trisdag, torsdag 12 -17,30

Lørdag 10-14

Eller besøg vores net shop på

www.jimsommer.dk

7


indtil krigens afslutning.

Udebaneture kunne være

ret besværlige under krigen.

Skulle man fra

København til Nakskov,

kunne det tage det meste

af dagen. Men man tog

det med godt humør, og så

spillede vi kort undervejs.

Naturligvis var jeg den

bedste til at spille kort,

men det endte nu altid

med, at det var mig, der

kom til at betale, siger

Jørgen Koch og smiler

over hele ansigtet.

Selve klublivet foregik

noget anderledes, end

man kender det i dag

Dels sagde man »De« til

folk, og dels skulle man

betale for leje af en markør

(en mand, der mod

betaling rejste kegler,

red.). Det var taberen, der

skulle betale lejen, så det

gjaldt jo om at vinde. Det

gjorde jeg som regel også,

men jeg var også så heldig,

at der var en sagfører

i KBK, der havde lagt et

beløb, så jeg også kunne

tåle et nederlag i ny og

næ.

Efter krigen var det så, at

epoken med Kochs og

Søgaards næsten-duopol

på det danske mesterskab

begyndte.

Jeg husker, at Søren

Søgaard blev spurgt, om

årets DM blev spændende.

»Ja da«,

svarede han. »Det bliver

spændende, hvem der bliver

nummer to og tre«.

Og det kom til at holde

stik. Jeg kom i finalen,

men blev fejet ud af bordet

af Søren Søgaard.

Først i 1948 vandt jeg mit

første DM. Det var stort.

SSiiddeenn bblleevv JJøørrggeenn KKoocchh

oogg SSøørreenn SSøøggaaaarrdd ggooddee

vveennnneerr..

Ja, i starten så vi skævt til

hinanden, men Søren

8

Søgaard blev den bedste

ven, jeg har haft. Jeg savner

ham meget.

Jeg ved ikke, hvor mange

taler, jeg har holdt for

Søren. Han havde på det

nærmeste rund fødselsdag

hvert år. Vi passede godt

sammen, og vores koner

gik også godt i spænd.

Når han solgte et billard -

og det gjorde han jo tit - så

skete det mange gange, at

han også arrangerede en

opvisningskamp mellem

os to. Så fik jeg en 500-lap,

og jeg havde jo også fået

betalt turen, så det var helt

fint.

Opvisningskampene havde

så også det, at det var

jyden mod københavneren.

Jeg er altid blevet

godt behandlet af jyderne,

selvom jeg har generet

dem hele mit liv. Men de

må jo synes, jeg er meget

flink alligevel. Eller også

er jeg bare for lille til, at

de gider at slå på mig,

siger Jørgen Koch tørt.

SSøørreenn SSøøggaaaarrdd bblleevv

ooggssåå ddaannsskk mmeesstteerr ii 33-bbaannddee

ccaarraammbboollee.. EEtt

ssppiill,, ddeerr aallddrriigg ffaallddtt ii

JJøørrggeenn KKoocchhss ssmmaagg..

Det sagde mig ikke rigtigt

noget. Jeg plejede at sige,

at det var carambolespillets

skomager. Spillede

man med 1,000 i snit, var

man i verdensklasse. Men

i dag spiller de bedste

spillere jo med 2,000 i

snit. Det må altså betyde,

at opbygningen har udviklet

sig rigtigt meget.

JJøørrggeenn KKoocchh hhaarr ffaakkttiisskk

vvæærreett kkøøbbeennhhaavvnnssmmeesstteerr

ii ffrrii ccaarraammbboollee..

Men derefter var det, at

jeg hørte om, hvad de

spillede med i snit i udlandet.

Så gad jeg ikke det

mere. Det var jo næsten

flovt at kunne kalde sig

mester med det spil, jeg

kunne præstere.

II 11997766 vvaannddtt JJøørrggeenn

KKoocchh ssiitt ssiiddssttee DDMM ii

kkeegglleebbiillllaarrdd.. ÅÅrreett eefftteerr

vvaannddtt ddeenn bblloott 1199--åårriiggee

PPeerr GGoottttffrreeddsseenn ddeett ddaann-sskkee

mmeesstteerrsskkaabb,, oogg ii 11997799

vvaannddtt EErrlliinngg SSjjøørruupp ssoomm

ddeenn hhiiddttiill yynnggssttee.. HHaann

vvaarr kkuunn 1177 åårr..

Jeg gad ikke træne mere,

og interessen var ikke den

samme, siger Jørgen Koch

om årsagen til, at han

stoppede på toppen i en

alder af 60 år.

Hvad har du så

lavet i de sidste

30 år?

Jeg fortsatte med at spille

med på holdet i nogle år.

Så spillede jeg lidt med

fire forskellige i KBK. De

er døde alle sammen, så

jeg tænkte, at nu måtte jeg

hellere holde helt inde, for

jeg skulle jo nødigt slå

hele klubben ihjel.

Men så har der også været

min kone, som var blind i

de sidste mange år. Hun

krævede megen tid og

pleje, og hende savner jeg

naturligvis også meget,

fortæller Jørgen Koch om

hustruen Lis, der døde

sidste år.

Den store mester kigger

påtaget op i luften, imens

han med Victor Borgemine

siger:

Og såååååå…. passer jeg

min have…

Her er det, at skriverkarlen

ikke kan lade være

med at udstøde nogle højfrekvente

strubelyde.

Ja, ja, du griner, men jeg

TÆNKER faktisk tit på at

gøre noget ved den.

Jørgen Koch overrækker her sin egen pokal for tredie gang til

Susanne M. Sørensen, Sindal, ved det nyligt afsluttede DM

i Kolding Storcenter • Foto: Flemming Pedersen


Skriverkarlen er i mellemtiden

endt næsten helt

nede på fliserne af grin.

Både på grund af ordene,

og den tørre måde, mesteren

serverer dem på.

Men mere alvorligt, så

kan jeg godt mærke, at jeg

er blevet gammel. Jeg er

begyndt at ryste. Jeg

glemmer ting. Jeg hører

ikke så godt, som jeg har

gjort. Og jeg skal snart

sparkes til at gøre alting.

Men du er slank,

og du holder dig da

meget godt …

Ja, såmænd. Jeg har spist

og drukket lige, hvad jeg

havde lyst til hele livet.

Røget som en skorsten.

Jeg har gjort alt forkert, så

jeg har været begunstiget.

Jeg vil spørge dig om det

samme, som jeg spurgte

Henning Nielsen om sidste

år. Hvem er bedst:

90 Års

fødselsdag ...

af Berit Nilsson, KBK

Tirsdag den 25. april, fra

kl. 17-20, kunne Københavns

Billard Klub atter

føje en brik til historien.

En af Dansk Billard

Sports allerstørste - Jørgen

Koch - fyldte denne

dag 90 år.

Jørgen har gennem alle

årene - 69 år er det p.t.

blevet til - været medlem

af Københavns Billard

Klub. Dette kvitterede

klubben for, ved at invitere

det ganske billardland

til reception i klubbens

lokaler i Grøndal Centret.

En så stor trofasthed som

at være medlem af en og

samme klub i 69 år, er det

nok de færreste, der kommer

til at præstere. Det er

en præstation, der i sig

selv fortjener stor hyldest,

Når man så tillige ser tilbage

på hans store personlige

sportskarriere - hvad

han har betydet for KBK

samt den danske billardsport

- ja, så kunne dette

jo ikke forbigås i stilhed -

og blev det heller ikke.

Med stor hjælp fra

DDBU, var invitationen

rundsendt til alle landets

klubber. Et detektivarbejde

var tillige udført, for at

finde frem til nogle af personer,

der har været med

omkring Jørgen Koch og

hans store karriere.

Mange er desværre gået

bort – heriblandt de to

største – Søren Søgaard

og Gunnar Nu Hansen.

Jørgen, Søren og Gunnar

dannede et trekløver som

aldrig vil se sin lige igen.

Men en pæn håndfuld lykkedes

det alligevel at finde.

Til Den Danske Billard

Union, Fa. Søren Søgaard

A/S samt elitespiller Flemming

Pedersen Tåstrup

BK, skal lyde en KÆMPE

STORT TAK for deres

støtte på 4000,- kr. fra

hver.

Det er utrolig flot og

betød at KBK's egenudgift

ikke slog bunden

ud af klubbens økonomi.

De unge eller de gamle?

Det er de unge. Bevar mig

vel for nogle gennemsnit.

Og de brænder jo aldrig

en langbal eller en spids.

Jeg er meget imponeret.

Men ved du hvad? For

mange år siden blev jeg

inviteret til opvisningskamp

i Århus. Jeg fik at

vide, at der var én i klubben,

der havde spurgt:

”Hvad skal vi kigge på

ham for? Han spiller jo

langballer og kvarter, ligesom

vi andre gør. Han gør

det bare lidt oftere”.

Det er selvfølgelig meget

forenklet sagt, men det er

faktisk forskellen på god

og knap så god keglebillard.

Siger den store mester

selv.

Så det er nok rigtigt.

Tlf. 64 47 24 25 · Fax 64 47 26 14

Plakater · Kataloger

Manualer · Brochurer

EDB-blanketter

Fakturasæt

Brevpapir

Kuverter

Etiketter

www.vissenbjergtryk.dk


9


4/F Ann 210x297 15/11/04 15:21 Side 1

www.billard.dk

Spørg eksperten

-og få bedre råd

Det største udvalg i kegle-,

carambole-, pool- og snooker billard.

Vi er kun et klik herfra!

Permanente udstillinger

Besøg vores permanenter udstillinger i Vejle eller Taastrup, hvor

kompetente fagfolk altid er klar med gode råd og vejledning.

- at få din klubrabat

når du som spiller

handler hos os!

ADAM · LONGONI · BUFFALO · SCHULER · MAXTON ·

BEAR · PREDATOR · CUETEC · MEUCCI M.FL.

Alt i køer HUSK

Jylland/Fyn afd. Sjælland/Øer afd.

Ladegaardsvej 10-14, 7100 Vejle Husby Allé 15, 2630 Taastrup

Tlf.: 75 85 81 22 · Fax: 75 85 94 02 Tlf.: 43 52 44 55 · Fax: 43 52 30 88


Formand Berit

Nilsson holder tale

Også andre nød

gensynets glæde

To af KBK’s ”store”

Hans Laursen og

Jørgen

Klubben var dækket op

med 2 store buffet-borde

samt et fadølsanlæg – og

der var en livlig gensynsglæde

overalt. Jørgen selv

gik rundt med et stort smil

på hele dagen og fik ikke

et øjebliks ro. Ikke at det

dog så ud til at genere den

aldrende mand - tværtimod.

Han så ud til at nyde

dagen i fulde drag,

hvad han dog også bagefter

fortalte. Han var meget

glædeligt overrasket over,

at så mange huskede ham

og ville bruge tid på at

sige tillykke, hvilket han

også nævnte i sin takketale.

Opvisning

Dernæst blev der linet op

til opvisningskamp mellem

sidste års danske mester

Henrik Slorup, Tåstrup

BK og dette års danske

Et af de 2 buffetborde

Gamle holdkammerater

Henning Nielsen og

Jørgen mindes dengang

Opvisningskamp

Mellem Johnny Hansen og

Henrik Slorup. En kamp

Jørgen havde glædet sig

meget til at se.

”De gamle rotter”

Niels Juulsgaard, Henning

Nielsen og Poul Ryholt nyder interesserede spillet.

Jørgen med sin ”gamle”

elev Michael Hoffmann.

Interview til filmen om

Jørgen og KBK: Fritjof

Dittmann og Jørgen

mester, Johnny Hansen,

Bristol Odense.

Begge spillere er bedste

venner i fritiden, men

ynder at slå den anden i

kamp. I dagligdagen fører

de statistik over deres 800

serier og deres vundne

kampe. På mange måder

kan man kalde Johnny og

Henrik for nutidens Jørgen

Koch/Søren Søgaard -

idet der ikke levnes

mange sejre til andre danske

spillere, der møder

dem i Elitedivisionen.

Kampen blev fulgt med

stor interesse - og endte

med en flot sejr til Henrik

Slorup på 800/556 i 6 indgange.

Johnny missede

desværre udlægget, hvad

han sjældent gør - og hvis

man skal lave en lille joke

om dagens forløb, var

dette kiks det eneste ved

hele receptionen.

God dag

Set med KBK-øjne forløb

dagen netop så godt som

forventet.

I løbet af dagen fandt små

100 personer - fra nær og

fjern - vej til KBK’s lokaler

for at hylde den lille

mand med den store karriere.

Af de mange gæsters

sammensætning kan eksempelvis

nævnes, at på

nær én mand - var hele

KBK’s »gamle« GULD-

HOLD fra 1979/80 samlet:

Jørgen Koch, Børge

Nielsen, Henning Nielsen

og Michael Hoffmann.

Kun Tom Pietraszek

manglede, men han var

bortrejst og kunne desværre

ikke komme på

dagen. Han har til gengæld

besøgt KBK efter.

Så der blev virkelig på

alle »fronter« talt »gamle

dage«.

15 individuelle og 20

holdmesterskaber er det

blevet til for Jørgen i kampen

om DM-guldet. En

rekord der kan blive svær

at slå. Dertil kan lægges et

utal af københavnske og

nordiske mesterskaber.

Jørgen er æresmedlem i

Den Danske Billard

Union, Den Københavnske

Billard Union og selvfølgelig

også i Københavns

Billard Klub.

TAK - til alle

Fra KBK’s side skal lyde

en kæmpe tak til:

DDBU, Fa. Søren Søgaard

A/S samt elitespiller

Flemming Pedersen (Tåstrup

BK), for den økonomiske

støtte.

Henrik Slorup og Johnny

Hansen, fordi de så beredvilligt

og uden tøven

sagde ja tak til at spille

opvisningskamp for Jørgen.

Min ven Houston, som

hjalp mig med komposition

af billedgaven.

til alle de der kom og

hjalp KBK med at gøre

dagen god og festlig for

Jørgen. Det viste os – at vi

ikke er de eneste, der husker

Jørgen for hans store

karriere inden for vores

sport.

Jørgen sagde til mig, da

han takkede af for dagen:

Aldrig har nogen i billardverden

lavet så flot et

arrangement for mig, det

har været en dag, jeg

aldrig vil glemme. Og vi i

KBK, kan kun dele takken

med alle jer, der hjalp os

ved på den ene eller anden

måde at hylde Jørgen.

100 år

Vi håber at vi om 10 år

kan fejre Jørgen endnu

engang – nemlig på hans

100 års fødselsdag. Så

godt som Jørgen holder

sig som 90-årig – så stor

skulle sandsynligheden

også være for et stort gensyn

den 25. april 2016.


Jørgen Koch fik denne fine kollage

i fødselsdagsgave af KBK

11


Johnny

be good ...

af Niels O. Hansen, DDBU’s bladudvalg

Kolding Storcenter får

ganske givet en hel speciel

plads i hans liv.

For det var her – iblandt

indkøbsvogne, tøjbutikker

og deres pop-musik – at

hans livsdrøm blev til virkelighed:

Johnny Hansen

kan – i mindst et år –

kalde sig dansk mester i

keglebillard.

Glemt var den tabte finale

sidste år i Asaa, og glemt

var også, at ugen forinden

havde budt på to nederlag

og en sejr ved Elitedivisionens

slutspil og en

samlet fjerdeplads til

Bristol, Odense.

Jeg sagde til mig selv efter

den DM-finale sidste år, at

»til næste år er det din

tur«.

Og det viste sig jo at være

rigtigt, sagde Johnny

Hansen efter finalesejren

over Søren Sørensen fra

Sæby.

Jeg er pavestolt over dette

her. Jeg mangler ord til at

beskrive den følelse, jeg

har lige nu, sagde den 23årige

fynbo.

Længe i Kolding

Johnny Hansen var mødt

op allerede tirsdag, imens

der var ungdoms- og pensionistturneringer

på bordene

i Kolding Storcenter

for at vænne sig til forholdene.

Dels var der de nye

klæder, som altid volder

kvaler. Dels var forholde-

12

ne noget anderledes, end

vi er vant til fra billardstævner.

Det er ganske vist set før,

at der har været afholdt

DM i keglebillard i et

butikscenter – nemlig i

Ishøj Bycenter i 1990.

Men det var gemt noget

mere af vejen end DM i

2006, som foregik på

Store Torv midt i Kolding

Storcenter.

Vi var spændte på, hvordan

det ville gå, fortæller

Benny Kjærsgaard fra BK

Frem i Kolding, der stod

bag arrangementet.

Men vi har kun fået positive

tilbagemeldinger fra

alle sider. Støjen vænner

spillerne sig til, og man er

så fokuseret på at spille

billard, at man glemmer

omgivelserne, siger Benny

Kjærsgaard.

Det eneste kritikpunkt har

været, at det var svært at

følge med i stillingen, for

det var vanskeligt at høre

dommernes tællinger på

grund af støjen. Ganske

vist var der opstillet nogle

stillingstavler, men de

viste kun, hvad stillingen

var inden den igangværende

serie. Og derfor var

det svært at følge slagets

gang.

Vi skulle have haft brugt

nogle head-set til dommerne,

men det har vi lært

af til en anden gang, siger

Benny Kjærsgaard, der

samtidig fortæller lidt om

overvejelserne, der førte

til det noget usædvanlige

arrangement.

BK Frem afholdt DM for

tre år siden i vores klublo-

kaler. Og der kom ikke ret

mange andre end billardspillere

og så på det.

Når publikum ikke vil

komme til billard, så må

billarden jo komme til

publikum, og der har virkelig

været mange, der

har set på billard i denne

uge. Så må tiden vise, om

det giver nogle medlemmer

til os i BK Frem og til

omegnsklubberne, siger

Benny Kjærsgaard.

Kampstart

Tilskuerne kunne i den

indledende runde se en

overraskende eliminering

af Per Jensen fra Ikast.

Han tabte bl.a. til Johnny

Løf, der for alvor er tilbage

på scenen. Den tidlige-

Et kik ud over stævnearenaen i Kolding Storcenter, hvor man kan se

den mengen nærhed af tilskuere fra de tilstødende gader.


e Helsingør-spiller stiller

nu op for Gilleleje og

vandt sin indledende pulje

med fem matchpoints

foran Henrik Søndergaard

(Vordingborg) og altså

med Per Jensen på tredjepladsen.

Også den topseedede

Brian Nielsen (Bristol

Odense) og den tidligere

danske mester Finn Mortensen

(Nyborg) måtte se

sig slået ud i gruppespillet.

Den indledende rundes

resultater betød følgende

kvartfinaler:

Johnny Hansen, Bristol -

Flemming Pedersen, Taastrup.

Henrik Slorup, Taastrup–

Henrik Søndergaard, Vordingborg.

Johnny Løf, Gilleleje –

Thomas Bræck, Vejby.

Søren Sørensen, Sæby –

Jan Szymula, Nakskov.

Kampen mellem Johnny

Hansen og Flemming

Pedersen var en gentagelse

af sidste års semifinale,

som Bristol, Odense

spilleren vandt efter flere

omkampe. Og endnu en

gang måtte der omkampe

til, førend Johnny Hansen

kunne trække sig sejrrigt

ud af duellen.

Til gengæld måtte den

forsvarende danske mester,

Henrik Slorup, overraskende

se sig slået af

Henrik Søndergaard.

Jeg er meget skuffet, for

jeg ville gerne have sluttet

sæsonen ordentligt af,

men det var en svær

kamp, og jeg manglede

lige det sidste. Ved tidligere

lejligheder har jeg

haft marginalerne på min

side, men det havde jeg

ikke i dén kamp, sagde

Henrik Slorup bagefter.

Dermed var de fire semifinalister

sluppet af med

den vel nok alvorligste

konkurrent til titlen.

Semifinaler

Johnny Hansen skulle i

semifinalen møde Thomas

Bræck, og det var en

meget nervøs fynbo, der

stillede op til den forestilling.

Heldigvis for ham

fik Thomas Bræck aldrig

for alvor gang i det spil,

han kan, og som har indbragt

ham en tredjeplads

på ranglisten i årets

Elitedivision – og i øvrigt

et dansk mesterskab for

hold sammen med Vejby

BK

Der var mere spænding i

den anden semifinale.

Henrik Søndergaard begyndte

bedst, men Søren

Sørensen fik ved solidt

spil arbejdet sig ind i kampen

og lukkede først. 350

points skulle sydsjællænderen

score i efterstødet,

og det gjorde han på overbevisende

måde.

Dermed skulle der spilles

en omkamp til 160 points,

og her lagde nordjyden ud

med 48 points. Alt var

således lagt an til Henrik

Søndergaard, men ved

146 points kiksede han og

rakte dermed Søren Sørensen

en lillefinger.

Det skal man ikke gøre,

for han har det med at tage

hele hånden og armen

med, og han slukkede da

også med 112 points.

Henrik Søndergaard skulle

dog kun score 14 points

for at fremtvinge en ny

omkamp, og lavede to

plus to points. Derefter lå

der en nem bal til rødt,

men Henrik Søndergaard

spillede den lige kraftigt

nok og kom ud af position,

hvorefter han brændte.

Og på den måde sendte

han Søren Sørensen i finalen.

Den store dyst

- finalen

I finalen kom Johnny

Hansen bedst fra start med

en serie på 428 points.

Søren Sørensen fulgte op

med 178 points, inden han

kiksede en nakkebal til

rødt.

Alt lå således åbent for

Johnny Hansen, men han

kiksede en af de tværballer,

hvor man tager rød

med hele vejen rundt, ved

at rød bal gik i midterhullet.

Det er en meget

almindelig fejl blandt

mere jævne spillere, men

lad os kalde bare en spade

for en spade: Det burde

Johnny Hansen have set,

inden han stødte.

Afbrænderen gnavede

helt tydeligt løs på Bristol-spillerens

selvtillid.

Og stille og roligt fik

Søren Sørensen arbejdet

sig ind i kampen og kommet

op på siden af sin

modstander, der bad om

lov til at holde pause.

Pausen bekom tydeligvis

Johnny Hansen vel. Da

han kom tilbage til femte

indgang var der ingen

slinger i valsen, og han

lukkede med en serie på

324 points. Efter næstsidste

stød efterlod Johnny

Hansen en direktør til sig

selv og udbrød et højt

»SÅDAN!«, da han var

klar over, at han ville

lukke kampen.

Søren Sørensen havde

dog efterstød, men det

blev kun til beskedne 42

points, og fynboens triumf

var en realitet.

Jeg var oppe at køre, men

jeg fik lidt moralsk

opbakning i pausen.

13


8 kvindelige DM-deltagere klar til kamp om DM-titlen 2005/06 i

Kolding Storcenter • Foto: Flemming Pedersen

Selvfølgelig var jeg bange

for, at Søren skulle løbe

med det hele, men lige nu

er jeg bare lykkelig over

at have vundet, sagde

Johnny Hansen bagefter.

Der er dem, der mener, at

nu hvor han har fået hul

på bylden, så kan Johnny

Hansen komme til at tage

mange DM’er. Måske kan

han endda slå Jørgen

Kochs rekord med 15

styks.

- Det vil jeg slet ikke

tænke på endnu, sagde

Johnny Hansen, som vel

burde tildeles kælenavnet

»Johnny be good«. God

er han i hvert fald.

Søren Sørensen tog nederlaget

med fatning.

Jeg har ikke tabt guld i

dag – jeg har vundet sølv.

Sidste år vandt jeg bronze,

så det er et trin op. Hvem

ved, det kan være, jeg

tager det sidste skridt til

næste år, sagde Sæbyspilleren.

Kvinderne også

i DM kampe

Der var også DM for

kvinder, og selvom standarden

fremdeles er pænt

14

langt fra mændenes, så

bliver der bestemt spillet

billard, der er værd at se på.

Efter puljespillet stod det

klart, at Susanne M.

Sørensen, Sindal skulle

møde Charlotte Kofoed,

Taastrup), som lidt overraskende

havde elimineret

Michelle Nielsen, Randers

i gruppespillet.

Samtidig skulle Jeannette

Jensen, Holstebro møde

Annie Clausen, Taastrup..

I den sidste kamp blev der

sat dansk rekord, da

Jeannette Jensen spillede

helt forrygende og luk--

kede til de 500 points i

blot otte indgange – et

gennnemsnit på 62,50!

Susanne M. Sørensen begyndte

godt og sluttede

godt i sin semifinale, men

indimellem kneb det ganske

gevaldigt for den forsvarende

mester, der dog

kunne tage stikket hjem.

På den baggrund var det

nærliggende at tro, at

Jeannette Jensen kunne

tage mesterskabet tilbage,

efter at Susanne M. Sørensen

havde taget titlen i

de sidste to år. Men sådan

skulle det ikke gå.

Susanne M. Sørensen

spiller generelt et meget

fornuftsbetonet spil ,og

hun er på den måde i stand

til at styre uden om mange

problemer. Finalen startede

nogenlunde lige, men

Susanne M. Sørensen trak

fra Jeannette Jensen, og

sejrscifrene kom til at lyde

på 500 mod 384 i 18

indgange.

Jeannette virker altid

nervøs, når hun spiller

mod mig, og jeg var samtidig

i stand til at spille

bedre end i de fleste andre

kampe ved stævnet her –

og nej, jeg bliver aldrig

træt af at vinde DM, sagde

Susanne M. Sørensen

efter DM-guldet, som var

hendes ottende i alt.

Sidste DM

i kegler

Jeanette Jensen havde på

forhånd bebudet, at dette

DM ville blive hendes sidste

i keglebillard.

Det er simpelthen p.g.a.

sygdom. Min migræne er

blevet værre, og jeg kan

bedre spille 3-bande carambole,

fordi jeg ikke

skal være til bordet så

længe ad gangen, sagde

Jeanette Jensen, der både

er regerende dansk og

jysk mester for kvinder i

3-bande carambole.

Selvfølgelig var det ærgerligt,

at jeg tabte finalen,

men Susanne spillede

bedst. Og jeg fik da sat en

dansk rekord undervejs,

så jeg synes trods alt, det

var et godt punktum at få

sat.

Jeannette Jensen, Holstebro, sidder og kigger på Susanne M. Sørensens spil under hendes sidste

keglekamp ved DM i Kolding Storcenter • Foto: Flemming Pedersen


DM 3-bande

for kvinder ...

af Torben Jensen, Holstebro Billard Klub

Lørdag d. 18. marts 2006

blev der afviklet DM

3-bande for kvinder i

Holstebro. Klubben var

meget spændt på arrangementet,

da sidste års

stævne, var en kæmpe

succes, som klubben fik

megen ros for, så der var

jo noget at leve op til.

I år var der 6 deltagere til

DM-stævnet, så kvinderne

skulle spille i to puljer,

hvorefter de to bedste i

hver pulje skulle spille

over kryds i en semifinale

og vinderne skulle mødes

i en finale.

Pulje 1 bestod af:

Jeannette Jensen, Holstebro

– Susanne Berntsen,

Bristol/Odense – Carina

Dohrmann Frandsen, B67-

Herning.

Pulje 2 bestod af:

Susanne M. Sørensen,

Sindal – Michelle Nielsen,

Randers – Vivi Heilmann,

KBK

Spænding fra start

Der var fra starten af lagt

op til nogle meget spændende

kampe, ikke mindst

i pulje 2, hvor spillerne

snitmæssigt, lå meget tæt,

men dagens overraskelse

stod Susanne Berntsen

for, da hun i den indledende

pulje kamp vandt

over den første seedede

Jeannette Jensen. Begge

spillere vandt over Carina,

som snitmæssigt ikke er

med helt oppe, MEN hun

arbejder på sagen og der

var en klar forbedring i

Carinas spil fra sidste års

DM til i år. Så klø på

Carina, det skal nok

komme.

Som sagt var spændingen

størst i pulje 2, hvor alt

kunne ske og alle kunne

slå alle. Vivi Heilmann

spillede nogle meget flotte

puljekampe og vandt

begge sine kampe. Derfor

skulle kampen om den

sidste semifinaleplads stå

mellem Susanne M. Sørensen

og Michelle Nielsen.

Den sejr fik Michelle

Nielsen, som derfor var

klar til at møde Susanne

Berntsen i den ene semifinale

og Vivi Heilmann

skulle møde Jeannette Jensen

i den anden semifinale.

Susanne fortsatte sit gode

spil fra tidligere og vandt

over Michelle, hun var

dermed klar til at spille

DM-finalen. Jeannette der

ikke tidligere på dagen

havde spillet særlig overbevisende,

fandt endelig

stilen i semifinalen og

vandt over Vivi. Så finalen

dermed blev en revanchekamp

mellem Susanne

Berntsen fra Bristol og

Jeannette Jensen fra Holstebro.

Holstebro mod

Bristol Odense i

finalen

Jeannette havde jo noget

hun skulle revanchere fra

tidligere på dagen, hvilket

hun helt sikkert også fik

gjort. Finalen tog kun 45

minutter, så havde Jeannette

vundet 2-0 i sæt og

spillet med et flot snit på

0.689. Jeannette Jensen

forsvarede dermed sit DM

på hjemmebane.

Slutstillingen blev dermed:

1. Jeannette Jensen,

Holstebro

2. Susanne Berntsen,

Bristol/Odense

3. Michelle Nielsen,

Randers

4. Vivi Heilmann, KBK

5. Susanne M. Sørensen,

Sindal

6. Carina D. Frandsen,

B67 Herning

Efter en lang og hyggelig

dag kunne alle sætte sig til

et veldækket bord og

holde en velfortjent banket.

Til sidst vil jeg gerne sige

tak til Holstebro Billard

Klub for et kanon godt

arrangement, tak til pigerne

for en hyggelig dag

og ikke mindst tak til

Linda og Bjarne for noget

vidunderligt mad til banketten.


Her slutspilsdeltagerne ved DM i 3-bande i Holstebro Billard Klub. Fra venstre Jeannette Jensen, Holstebro

GULD • Susanne Berntsen, Bristol Odense SØLV • Michelle Nielsen, Randers BRONZE • Vivi

Heilmann, KBK BRONZE • Susanne M. Sørensen, Sindal 5. pl. • Carina D. Frandsen, B67 Herning 6. pl.

15


16

www.vbu-billard.dk

mail@vbu-billard.dk

Vestjysk Billard Union

Formand:

Frank Thomsen

Hans Jørgensvej 16 B

6840 Oksbøl

Tlf.: 7527 1158

Næstformand:

Finn Christensen

Silstrupvej 2

Skarrild,

6933 Kibæk

Tlf.: 9719 6179

Kasserer:

Martin Søndergård

Dalgårdsvej 14

6900 Skjern

Tlf.: 9735 1819

Turneringsleder, hold:

Sune K. Olesen

Havrevænget 8

6971 Spjald

Tlf.: 9738 1003

Turneringsleder, indv.:

Thorkild Lindvig

Fabriksvej 11

Horne

6800 Varde

Tlf.: 7526 0110

Ungdomsleder:

Karsten B. Jacobsen

Østergade 20

Troldhede

6920 Videbæk

Tlf.: 9719 4301

VBU instruktører:

Henning Lyhne

Oksbøl B.K.

Tlf.: 7527 1883

Jakob Agerbo

Skjern B.K.

Tlf.: 9735 0441

Redaktion:

Tonni Jansen

Møltrupvej 70

7480 Vildbjerg

Tlf.: 4158 9421

janton@ofir.dk

Årets

Juniorspiller

Den kun 14-årige Jesper

Jacobsen fra Troldhede

Billard Klub blev kåret som

årets ungdomspiller på det

nyligt overståede Årsmøde

i VBU, og det ikke uden

grund!

Jesper har haft en sæson,

som de færreste billardspillere

opnår gennem hele

livet ved det grønne klæde.

6 ungdoms UM - finaler er

det blevet til med det imponerende

resultat: 4 x guld

1 x sølv, og 1 x bronze!

Undervejs blev det også til

en dansk rekord i 3-bande

carambole kl. C med en

serie på 7 point, samt en

personlig rekord på 30,00 i

snit i kl. D kegler.

Faderen, VBU’s ungdomsleder,

Karsten B. Jacobsen

startede for 2 år siden en

ungdomsafdeling med 10

deltagere, og her stiftede

Jesper for alvor kendskab

til sporten, selvom han

havde prøvet at spille lidt

før.

Den fælles ungdomstræning

blev hurtigt kun en

lille del af Jespers træning.

2 til 3 timers daglig træning,

har ikke været ualmindeligt

i den forgangne

sæson, men det kommer til

at knibe fremover, da han er

begyndt at arbejde et par

timer dagligt efter skoletid.

Det åbenlyse talent har lært

hurtigt, men selvom snittet

har passeret de 15, erkender

Jesper, at der er meget

at lære endnu.

»Jeg skal især blive bedre

til de nemme baller siger

Jesper. Jeg er rimeligt god

til at hente ballerne ude i

marken, men kikser ofte de

lette baller.

Desuden skal jeg blive

bedre til det psykiske. Jeg

har svært ved at koncentrere

mig i længden, specielt,

hvis jeg har lavet et dårligt

stød«, forklarer han.

»Endelig skal han lære at

tabe, og mærke lidt modgang«,

siger faderen. Det er

kun blevet til et nederlag i

sæsonen i C-rækken, hvor

han ellers forventede hård

modstand.

På længere sigt er målet at

vinde A-rækken i kegler,

som er Jespers favoritdisciplin,

og så se hvad der

skal ske bagefter.

»Jeg vil da gerne i eliten i

keglebillard«, siger Jesper,

»men det er svært, og man

kan jo heller ikke leve af

det«.

Et af de problemer som ligger

forude for Jesper er, at

finde en dygtigt træner,

men der er en i kikkerten.

Johny Hansen har sagt, at

Jesper bare kan hoppe på

toget til Odense, så skal han

nok give ham noget kvalificeret

træning!

Med den »bagage« det

kunne give, bliver nedenstående

liste utvivlsomt

meget længere!

www.

Andelskassen Vestjylland

Jespers Finaler:

3-bande carambole Kl. C

Guldmedalje – serie på 7

Kegler Kl. D

Guldmedalje -st. snit 30,00

Kegler KL. C

Guldmedalje

Fri Carambole Kl. B

Sølvmedalje

Fri Carambole Kl. C

Guldmedalje – serie 6

Ungdoms DM for hold

Bronze

Senior UM

Kaj H. Nielsen fra Grindsted

har vundet UM finalen

i fri carambole kl. C for

seniorer.

Finalen blev afviklet i Søborg

Billard Klub d. 29/4

og Kaj vandt alle sine

kampe med et flot totalsnit

på 1,40 og en største serie

på 8.

Dermed sikrede han Grindsted

Billard Klub sit første

Unionsmesterskab, og herfra

skal lyde et stort tillykke

til en af VBU’s store

ildsjæle, både på- og udenfor

banen!

I kegler kl. B havde Flemming

Kristiansen, Ølgod

kvalificeret sig til finalen i

Ikast Billard Klub d. 20/5.

Flemming kæmpede sig til

en flot bronzemedalje i et

meget stærkt selskab, hvor

vinderen undervejs spillede

med 55,56 i snit.

Så er det unægtelig svært!

- sammen kan vi mere

.dk

Bork • Borris • Rækker Mølle • Skjern • Stauning • Tarm


Sjællands Billard Union

Østervej 14 B, kld.

4700 Næstved

Tlf. 5573 7067

Fax 5573 9067

sjbu.bh@mail1.stofanet.dk

Formand

Niels Chr. Kjær

Jungehøj 11A, Kyndby Huse

3630 Jægerspris

Tlf. 4752 1119

sjbunk@vip.cybercity.dk

Næstf. og kvindele

Lars Jensen

Eilekiersvej 13B

4100 Ringsted

Tlf. 5761 7156

Mobil 2337 1058

e13b@vip.cybercity.dk

Kasserer

Bent Rasmussen

Slagelsevej 113

4400 Kalundborg

Tlf. 5959 5781

brsjbu@ka.net.dk

Turn.-l. kgl., ca., hold

Peter Lund

Møllegårdsvej 6, Osted

4000 Roskilde

Tlf. 4649 8823

sjbupl@vip.cibercity.dk

Turneringsl. pocket

Niels O. Hansen

Grønnegården 541 A

2670 greve

Tlf. 4390 8392

Uddannelsesleder og

ungdomsleder

Ole Pedersen

Næstvedvej 5

4180 Sorø

Tlf. 5783 3959

sjbuop@vip.cibercyty.dk

Kvindeleder

Lars Jensen

Eilekiersvej 13B

4100 Ringsted

Tlf. 5761 7156

Mobil 2337 1058

e13b@vip.cybercity.dk

Redaktør

Niels O. Hansen

Grønnegården 541 A

2670 greve

Tlf. 4390 8392

Mobil 2285 2199

piquet@bt.dk

Dobbelt guld til

Kim Pedersen

Årets SM/KM i 9-ball

pool var henlagt til GBK-

Greves lokaler på Hundigeskolen.

Der deltog syv

mand, som skulle spille

dobbelt/enkelt knockout.

Efter dobbelt-knockout runden

stod det klart, at Niels

O. Hansen fra værtsklubben

var elimineret, og det

samme var Kenneth Svendsen,

Osted og – lidt mere

overraskende – Morten

Smed fra GBK-Greve.

Den ene semifinale stod

mellem Jan Keller, Amager

Sport, og Jesper Nielsen,

Osted. Jan Keller

kom bedst fra start, og

selvom Jesper Nielsen

efterhånden kom bedre

med, var Jan Kellers forspring

for stort.

I den anden semifinale mellem

Lars Pedersen, GBK-

Greve, og Kim Pedersen,

Osted, begyndte dysten

nogenlunde lige, men efterhånden

fik Lars Pedersen

trukket fra. Kim Pedersen

gav sig imidlertid ikke

så let, og han endte med at

slide sig til en sejr på 9-7.

Finalen blev mere spændende

end egentlig velspillet

– trætheden var vist

begyndt at melde sig. Jan

Keller var kun bagud én

gang i løbet af dysten.

Uheldigvis for ham var

det ved stillingen 9-8 til

Kim Pedersen, som dermed

vandt sit første SM/

KM i 9-ball, men tidligere

på sæsonen havde Kim

Pedersen også vundet SM/

KM i 8-ball, så på det

regionale plan har sæsonen

virkelig været vellykket

for Osted-spilleren.

Berigtigelse

Vi havde i sidste nummer

af Billard-bladet offentliggjort

et forkert resultat af

ungdomscuppen i Hundested.

Den rigtige rækkefølge

var:

Rasmus Jensen,

Asnæs/Grevinge

Stefan W. Larsen,

Asnæs/Grevinge

Carsten Herbst,

Hundested

Jonas Threms, Vejby

Redaktionen beklager

fejlen.

Ungdomscup

i Gladsaxe

Den syvende ordinære

ungdomscup blev afviklet

i Gladsaxe Billard Klub.

Det var et ganske udmærket

arrangement, selvom

Gladsaxe desværre ikke

selv havde nogle spillere

med. Til gengæld var der

sæsondebut til tre spillere

fra Hørsholm.

Cuppen blev vundet af

Michael I. Olsen fra

Ringsted, som i finalen

slog Andreas Ravnsted-

Larsen fra GBK-Greve,

hvis klubkammerat Mikkel

Brix tog sig af tredjepladsen.

Nok en gang var

Stefan W. Larsen fra Asnæs/Grevinge

med fremme

– denne gang med en

fjerdeplads.

Ligeledes fra Asnæs/Grevinge

kom spilleren med

den største fremgang i for-

hold til tilmeldt snit –

nemlig Rasmus Jensen,

der spillede med 225,73

procent! Ikke så overraskende,

at han senere vandt

UM.

Der kan ses billeder fra

Gladsaxe Ungdomscup på

"http://www.sjbu.dk"

www.sjbu.dk.

Dernæst skal man trykke

på »informationer«.

Ungdomscup

i Korsør

Årets sidste ungdomscup

var henlagt til Korsør, og

her var også tale om et

glimrende arrangement,

der gav sæsondebut til

flere Korsør-spillere, der

viste et godt blik for spillet.

To af dem nåede til kvartfinalen,

men i finalen blev

det til et brødreopgør

mellem Henrik og Mikkel

Brix fra GBK-Greve. Det

blev storebror Henrik, der

løb med sejren og prestigen,

og sandelig om ikke

samme klub var repræsenteret

på fjerdepladsen, der

gik til den lille Joachim

Larsen, som kompenserer

for manglende højde med

en stor portion entusiasme.

Tredjepladsen gik til

Daniel F. Andersen fra

Asnæs/Grevinge.

SM/KM i

3-bande carambole

Brian Zola Hansen, KBK

(1,928) 6 mp.

Thomas Andersen,

Næstved (1,000) 4 mp.

Flemming Hansen,

Brøndby (0,707) 2 mp.

Erik Iversen, Albertslund

(0,653) 0 mp.

17


Billard Unionen Fyn

Idrættens Hus

Stadionvej 50, opg. F

5200 Odense V

Tlf./fax 6312 1718

billard@mail.tele.dk

Formand

Leif Rasmussen

Rughavevej 4

5230 Odense M

Tlf./fax 6617 7541

Mobiltlf. 4015 9775

leif_ras@post1.tele.dk

Næstformand

Kim Gaarsmand

Kildevej 2 B

5700 Haarby

Tlf. 6473 3378

fam.gaarsmand@pc.dk

Kasserer

Jørgen Clausen

Nørregade 15

5492 Vissenbjerg

Tlf. 6447 2598

k.j.clausen@mail.tele.dk

Sekretær

Susanne D. Berntsen

Ådalsvej 153

5250 Odense SV

Tlf./fax 6617 0270

Mobil 2011 7785

SBerntsen@health.sdu.dk

Ungdomsleder

Ole Sørensen

Eggertsvænge 2

5700 Svendborg

Tlf. 6220 3051

Turneringsleder

Svend Aage Hansen

Jacob Hansensvej 40 2.tv.

5260 Odense S

Tlf. 6592 1020

Fax 6592 1021

Mobil 2462 9245

svh@tdcadsl.dk

Uddannelsesleder

Jan Mortensen

Hirsevej 40

5800 Nyborg

Tlf. 6531 5301

mortensen_nyborg@

mortensen.mail.dk

Kvinder,

Kegler, Guld

og Bronze

Ejby Billardklubs kvindehold

bestående af Ann

Nielsen, Jane Lund

Hansen og Lykke Schaldemose

blev Fynsmestre i

keglebillard.

Fynsmesterskabet gav en

billet i Unionssemifinalen,

som blev afholdt i Nr.

Åby Billard-klub den 9.

april 2006.

Ejby gik videre som 1. i

puljen og Taars som 2.

til Unionsmesterskabsfinalen.

Finalen blev spillet

den 22.-23. april 2006

ligeledes i Nr. Åby

Billard-klub.

Holdene i finalen var:

Ejby, Taars, Vejlby 1

og KBH-Energi.

Vejlby 1 vandt med et

total gennemsnit på 5,16.

På vegne af Ejby

Billardklub vil jeg gerne

takke alle dommere for

deltagelse & Nr. Åby

Billard klub for lån af

klubben og deres hjælpsomhed

ved afholdelse af

både semifinale og finale.

Afslutningsvis er der vel

kun tilbage at sige:

»»HHuusskk rriiggttiiggee kkvviinnddeerr

ssppiilllleerr bbiillllaarrdd««..

Lykke Schaldemose

Ejby Billardklub

Kvindeudvalg

BUF har desværre ikke

nogen formand for kvindeudvalget

pt.

Derfor søger vi med lys

Vi kan

tale om alt

og lygte efter én til denne

vigtige post.

Har du lyst eller kender du

én, som kunne være et

emne - hører vi gerne fra

dig - og helst inden sommeren

er omme.

Cup Sydfyn

... billard for alle

En billardturnering hvor

det naturligvis gælder om

at vinde, men målet er

også at få flere til at spille

billard og lære Svendborg

Billard Klub at kende.

Billard er en sport for alle.

unge som gamle kan konkurrere

mod hinanden og

det går Cup Sydfyn ud på.

ALLE kan være med og

ALLE vil have en chance.

Der spilles efter handicap

regler, således at jo bedre

man er jo længere er ens

distance.

Distancen er 30 x snit +

30 point. Har man ikke

allerede et gennemsnit, så

vil dette blive vurderet af

klubbens turneringsledelse.

Turneringen vil finde sted

i starten af september

måned.

Kåring af den bedste billardspiller

på Sydfyn

8 spillere vil få en helt

speciel invitation. De skal

kæmpe en benhård dyst

om at få retten til at kalde

sig Sydfyns bedste billardspiller.

Alle vil spille til samme

distance og feltet vil bestå

af de bedste spillere fra de

sydfynske billardklubber,

men også tidligere sydfynske

topspillere vil

blive inviteret.

Kunne du tænke dig at

være med til en spændende

og hyggelig billardturnering,

så tilmeld dig.

Sidste tilmelding er 15.

august.

Naturligvis vil der være

mange flotte præmier.

Her har de fire hold taget opstilling i Nr. Aabys Billardklubs lokale

på trappen op til afslapningen. Forrest det vindende hold fra Vejlby,

så Københavns Energi, de lokale Ejby-piger og bagerst Aars.

Uddannelsesweekend

Kære klubledere - hold øje

med posten. Der udsendes

indbydelse til

Uddannelsesweekend i

Bristol sammen med dette

brev. Husk tilmelding

19


UM-finale i lokalserien Fra vores udsendte - spillende

- medarbejder har vi modtaget

nedenstående.

Weekendens UM-finale i Jyderup

for Jyllandsserie/Sjællandsseriehold

gav en flot første- og

andenplads til holdene fra Jydsk

Billard Union.

Førstepladsen og guldmedaljerne

gik til Aars BK der vandt med

6 matchpoints og 21,56 i totalgennemsnit.

– Andenpladsen og sølvmedaljerne

gik til Lemvig BK der

vandt med 3 mp og 19,60 i totalsnit.

Nr. 3 blev Jyderup BK med 2

mp og 17,30 i totalsnit, hvilket

rakte til bronzemedaljer. Sakskøbing

sluttede som nr. 4 med 1 mp

Guldholdet fra Aars BK som ses fra venstre er Mikael Toft, Frank Svenborg,

Brian Nielsen og Jimmi Mogensen

Ladies Cup i Hjallerup

Sæsonens sidste ladies cup var i

denne sæson lagt i Hjallerup, hvor

ialt 32 kvinder havde tilmeldt sig

det må siges at være ret flot da

der samtidig var en cup i Fluen

hvor 25 deltog Efter velkomsttale

af klubbens formand kunne puljekampene

gå i gang, som sædvanlig

blev der spillet intenst og bordene

var hele tiden i gang.

Efter mange kampe kunne vi

nyde den velspillede og spændende

finale som Mariann og Hanne

var mestre for, det blev Mariann

der trak det længste strå.

Dermed var stillingen:

og 16,67 i totalsnit.

Største gennemsnit i en kamp

tilfaldt Aars der opnåede 26,06.

nr. 1 Mariann B. Hansen ABK

nr. 2 Hanne Vangsgård Br.slev

nr. 3 Ester Nielsen Hjallerup

nr. 4 Jane Christensen Sæby

Et stort tillykke skal lyde til vinderne

og tak til alle i Hjallerup for

et godt stævne

Grethe Jensen

Fra venstre ses Mariann Hansen, ABK31, Hanne Vangsgaard, Brønderslev, Ester Nielsen, Hjallerup og Jane Christensen,

Sæby


JM kegler - kl. B

Lørdag den 11. marts 2006 afvikledes JM kegler, kl.

B i Ikast, og det blev den lokale, Jannick Yde Schelde,

der efter fintællingen, hvor tre spillere sluttede

med hver 4 matchpoints, som løb med guldmedaljen,

han spillede med 24,03 i totalsnit, med højeste serie

på 108. Sølvmedaljen gik til Jens Brade, Bramming

BK, der havde 22,48 i totalsnit, og bronzemedaljen

gik til Claus Kristensen, BK Fluen, der havde 20,74

i totalsnit, han stod for dagens højeste serie på 148.

Arne Petersen, Fredericia BK, tabte sine tre kampe

og sluttede på en ærefuld 4. plads med 20,55 i totalsnit.

På sejrsskamlen ses fra venstre, Jens Brade, Bramming

BK, Jannick Yde Schelde, Ikast, Claus Christensen, BK

Fluen og Arne Petersen, Fredericia BK.

Ungdomscup i Sæby

En god cup, hvor vi fra Sæby synes at rammerne var

gode. Der blev afviklet 246 kampe inden vinderne

var fundet. 13. puljer hvoraf 3 med 5 spillere, og 10

med 4 spillere.

Søren Søgaard A/S havde skænket en billardkø til

vinderen, som ekstra præmie, og den gik til Casper

Johansen, Taars.

Slutstillingen blev:

1. Casper Johansen, Taars.

2. Thomas Larsen, Skagen.

3. Peter Cramer, Skagen.

4. Simon Pedersen, Asaa.

De 27 bedst placerede spillede med et snitprocent

fra 275,81 – 115,85, så det siger i sig selv, at de unge

var velspillende.

Sæbys unge, som var med for første gang, blev

nummer 5, 20, 24 og 37. Det var rigtig flot.

Men alle deltagerne ydede en flot indsats.

Et skår i glæden er dog, at min Nokia 6210i mobiltelefon

blev stjålet. Efter at jeg har lagt et stort arbejde

i cuppen, for at alt skulle glide så godt som muligt,

og holde styr på alle resultaterne, for at alle skulle

have en god dag, er det skuffende at nogen har fjernet

mobilen fra hylden over min computer.

Hvis der er nogen der ved en fejl har fået den med

hjem, kan de kontakte mig på tlf. 98 46 10 47, eller

mail poulsoer@pc.dk.

Poul Sørensen

Senior Cup Grandprix finale

De 4 finalister. Fra venstre Ole Pedersen, Mulbjerg, Ole

Nielsen, Taars, Knud A. Jensen, Asaa og Swen Jönsson,

Holsted.

1

2

3

4

5

6

7

8

0506690 Swen Jönsson

HOLSTED (646) / 4,36

2403390 Knud A Jensen

ASAA (609) / 3,91

2405600 Ole Nielsen

TAARS (690) / 9,91

1107590 Ole Pedersen

MULBJERG (663) / 8,21

2203500 Arnold Hansen

TØRRING (697) / 6,65

2107720 Arne Mortensen

LÆSØ (661) / 8,33

1002690 Kennet Steensen

ØSTJYDSK (707) / 12,34

0108640 Bo Nielsen

HALVRIMMEN (604) / 6,30

80

4,44

72

4,54

180

9,62

148

6,90

120

7,92

150

9,47

224

10,13

114

4,75

6 98 436 101,83

6 88 400 116,11

6 108 1040 97,07

6 111 766 84,04

4 57 452 119,10

4 53 502 113,69

4 73 740 82,09

4 77 366 75,40

Ladies Cup BK Fluen A-finale

De 4 finalister. Fra venstre Grethe Okkerholm, Nimtofte,

Marianne Kristensen, Gellerup, Anette V. Berg, Nimtofte

samt Pia Karina H. O. Nielsen, Nimtofte.

1

2

3

4

5

6

7

8

3008360 Grethe Okkerholm

NIMTOFTE (664) / 3,34

0512520 Marianne Kristensen

GELLERUP (634) / 5,31

1109610 Anette V Berg

NIMTOFTE (664) / 3,20

2510610 Pia Karina H O Nielsen

NIMTOFTE (664) / 4,83

1908590 Anette Lindahl

NIMTOFTE (664) / 4,25

2407720 Charlotte B Pedersen

BK FLUEN (630) / 4,42

1711590 Berith Holm

GELLERUP (634) / 5,29

2804610 Bodil Johansen

GELLERUP (634) / 4,99

84

3,47

134

5,52

80

3,23

122

5,31

108

4,69

112

4,82

134

4,73

126

3,50

8 172 598 103,89

8 176 972 103,95

8 191 618 100,94

8 163 866 109,94

6 121 568 110,35

6 111 536 109,05

6 165 782 89,41

5 130 456 70,14


JM 3. division kegler

BK Frem og Silkeborg havde kvalificeret

sig til at skulle spille om det

jyske mesterskab i 3. division, hvor

BK Frem havde hjemmebane, som

de udnyttede godt, ved at vinde 6-

2, og det jyske mesterskab 2006.

Erik Lindved vandt 600-446 med

85,71 i snit over Rico List der spillede

med 63,71 i snit, Kenny Jacobsen

vandt 600-260 med 50,00 i snit

over Peter Johansen der spillede

med 21,66 i snit, Niels Øland Hansen,

vandt 600-312 med 35,29 i snit

over Knud Enø Jørgensen der spillede

med 18,35 i snit. Ejner Iversen

tabte sin kamp så knebent som

570-600 med 19,65 i snit til Flemming

Salomonsen der spillede med

20,68 i snit.

Dagens højeste serie blev på 320

points scoret af Erik Lindved, BK

Frem.

Old Boys JM finale

Tirsdag den 18. april 2006 blev

finalen i old boys – kegler, afviklet

i Østjydsk Billard Klub, med deltagelse

af Halvrimmen BK, Vejle

BK, Østjydsk BK og Klokkerholm

BK, det var en rigtig god dag med

meget snak og billard, hvor alle

hyggede sig.

Der var spænding på, til det sidste

stød, hvor resultatet blev, at Halvrimmen

vandt guldmedaljerne med

4 matchpoints, sølvmedaljerne gik

til Østjydsk BK der sluttede med

3 matchpoints med bedre index en

Vejle BK som også sluttede med 3

matchpoints, og de modtog bronzemedaljerne,

nr. 4 blev Klokkerholm

der sluttede med 2 mp.

Tak til Østjydsk BK for en god

dag og et godt arrangement

Harry Dahl

Deadline

for Jydsk Billard nr. 3, 2006

er 15. august 2006

- bladet udkommer

ca. 15. september 2006

Her ses guld- og sølvvinderne sammen med BK Frems formand Benny Kjærsgaard

til venstre og stævnelederen, Harry Dahl, i midten.

Guldvinderne fra Halvrimmen: Bertel Thomsen, Preben Christensen, Kronborg

Brix og Ole Kristensen

Sølvvinderne fra Østjydsk: Ejler Jonassen, Frode Jensen, Børge Jensen, Preben

Balster og deres femte ”hjul”.


JM 3-BANDE FOR KVINDER 2006

Holstebro Billard Klub har i år afviklet JM i 3.bande

for kvinder. Det var første gang dette JM blev afviklet,

så det var med stor spænding at stævnet skulle

finde sted.

Der var 4 deltagere til JM-stævnet, så kvinderne

skulle spille alle mod alle.

Deltagerne var: Jeannette Jensen, Holstebro,

Michelle Nielsen, Randers, Susanne M. Sørensen,

Sindal samt Carina Dohrmann Frandsen, B67-Herning.

Der var fra starten lagt op til nogle meget spændende

kampe. Nogle kampe blev mere tætte end andre,

dog var der kun en enkelt kamp der måtte afgøres i 3

sæt.

Jeannette Jensen, Holstebro vandt alle sine 3 kampe

og blev dermed Jydsk mester i 3.bande for kvinder

2006.

Slutstillingen blev dermed:

1: Jeannette Jensen, Holstebro

2: Michelle Nielsen, Randers

3: Susanne M. Sørensen, Sindal

4: Carina D. Frandsen, B67 Herning

Efter en spændende og hyggelig dag i Holstebro

Billard Klub, kunne alle sætte sig til et veldækket

bord og holde en velfortjent banket.

Torben Jensen, JBU repræsentant

Fra venstre: Jeannette, Michelle, Susanne og Carina.

FINALE UNGDOMSCUP 2006

16 unge mennesker mødte op i Asaa til grandprix

finale d. 1 april og det var ikke aprilsnar.

De spillede frisk til i de indledende puljer, og puljevinderne

viste sig også i finalerne, da det blev de

samme som løb med de 4 præmier.

Flinke til at hjælpe hinanden.

Hvis der skal sættes en finger på noget, var det at

finde dommere til de sidste finale kampe, men det

gik også.

Også surt at skal ind for at

være dommer, når man er slået

ud, men det skal jo til.

Slutstilling blev.

Nr. 1 Louise Knudsen, Ikast

Nr. 2 Charlie Villumsen, Ikast

Nr. 3 Mark Jensen, Taars

Nr. 4 Kasper Nielsen,

Louise, Ikast, med

pokal og gaver.

Hjallerup

Knud A. Jensen,

Asaa Billardklub

JM I BIATHLON 2006

Efter en suveræn indsats med sejre i begge discipliner

i alle 3 kampe, vandt Christian Sønderby fra Århus

for fjerde år i træk det jyske mesterskab i biatlon.

Derudover var finalen også vidne til en dansk rekord,

sat af Torben Kattrup, Fredericia.

Torben spillede en carambole kamp med det imponerende

snit 2,272. 25 point i elleve indgange.

Torben vandt sølv efter 2 sejre og et nederlag.

Nr. tre og fire blev henholdsvis Ib Riis Herning og

Thomas Hansen BK Frem. Jan Byrgesen, Randers

Fra venstre: Thomas Hansen, BK Frem, Christian Sønderby,

Århus, Ib Riis, B67 Herning og Torben Kattrup,

Fredericia.

JM I 3-BANDE FOR 3. DIVISION

Søndag d. 9. april var dagen for finalen i 3-bande for

3.div. Slaget skulle stå mellem ABK 31 og BK Frem,

Kolding.

På forhånd var Ålborg storfavoritter da de var kvalificeret

med et holdsnit for sæsonen på 0,607 mod

Koldings 0,471. og efter de to første kampe tydede

alt da også på at de ville vinde. De førte 3- 1 efter sejr

til Jan Irgens og uafgjort mellem Per Hansen og Orla

Agerup. Men det skulle ændre sig i ”anden” halvleg.

Benny M. Skov vandt 30-25 over Jesper Hansen og

Kent Erichsen vandt stort, meget stort over Michael

Elvensø. Så sammenlagt en 5-3 sejr til BK Frem.

Jan Byrgesen, Randers

Gulddrengene fra BK Frem. Fra venstre ses Benny Skov,

Orla Agerup, Kent Erichsen og Michael G. Hansen.


en overvægt af old boy’s spillere i

forhold til senior- og ungdomsspillere.

Vi gør i klubben nogle ihærdige

anstrengelser for at skaffe og

fastholde nye medlemmer. Især

forsøger vi at få nye ungdomsspillere

ved jævnlige besøg af elever

(9. og 10. klasse) fra kommunens

skoler. Vi håber naturligvis på, at

disse besøg vil resultere i en hel

flok nye ungdomsspillere, som kan

være med til at skabe grundlaget

for klubbens beståen i mange år

frem over.

Fødselsdagen blev festligholdt

JBU’s nye breddeudvalgsformand

Gutenbergvej 1 · 9870 Sindal · Telefon 98 93 58 11

www.comvision.dk

den 20 maj med en reception for

indbudte gæster, og en festmiddag

for klubbens medlemmer med ledsager

på Color Hotel i Skagen.

I skrivende stund har det ikke

været muligt at beskrive, hvordan

dagen forløb, idet deadline til

næste blad - der udkommer i juni

- er sat til den 12 maj.

Vi håber naturligvis på, at de

indbudte gæster dukker op, og at

rigtig mange af klubbens medlemmer

vil tilmelde sig festmiddagen.

Vi har fra festudvalgets side sat

alle sejl til, for at det skal blive en

www.sindal-bogtrykkeri.dk

dag, som af medlemmerne vil blive

husket mange år frem.

Det er svært at spå og især om

fremtiden, men vi håber alle, at

klubben må bestå i mange år frem.

At klubbens medlemmer fortsat

vil bakke op om klubbens aktiviteter,

og at de fortsat vil vise interesse

for - på en hensigtsmæssig

og værdig måde - at skabe respekt

om Skagen Billard Klub ved deltagelse

i turneringer i såvel JBU som

DDBU regi.

Curt Olesen, formand

Niels Øland Hansen, 29. Jeg har

været aktiv i billard i 15 år, hvor

jeg har været medlem i fem forskellige

klubber, fordelt rundt

omkring i landet.

Startede i Brønderslev, hvor

jeg var medlem i ni år. Siden har

jeg blandt andet været medlem i

Midtfyns BK, hvor jeg havde min

første bestyrelsespost. Til dagligt

spiller jeg i BK Frem, hvor jeg i

tre år har været en del af klubbens

3. divisionshold. I BK Frem sidder

jeg i bestyrelsen, som turneringsleder,

ligesom jeg deltager i klubbens

ungdomsarbejde.

Jeg ser frem til at være Breddeansvarlig

i JBU, da jeg finder

arbejdet interessant og gerne vil

medvirke til udviklingen af billardsporten

i Danmark

Sindal BK

informerer!

SINDAL OPEN 2006

afvikles i weekenden 5.-6.

august 2006.

Vi har valgt

IKKE mere at afvikle

vor egen ladiescup

Vendsyssel Open!

Susanne M. Sørensen

Formand


50 års fødselsdag

Den 12. maj i år kunne Skagen

Billard Klub fejre sin 50 års fødselsdag.

Meget er sket siden en lille flok

på 10 mand stiftede Billardklubben

for altså nu 50 år siden.

Det hele startede hos en Anders

Munk på Hollændervej i Skagen

den 12. maj 1956.

De 10 mand, der var mødt op

blev enige om, at leje et billardbord

og starte klubben. Lejen af

bordet var 50 kr., leje af kælderlokale

hos Anders Munk blev sat til

40 kr., og den indgåede aftale blev

bindende for 2 år.

Der blev fastsat et kontingent

på 10 kr. pr. måned. En bestyrelse

blev valgt med Thorvald Thomsen

som formand for Skagen nystiftede

billardklub.

Love og medlemskort samt protokol

og regnskabsbog blev bestilt.

Da klubben kun havde det ene

bord, blev det ligeledes bestemt,

at der kun indledningsvis måtte

være 12 medlemmer, og som et

ikke uvæsentlig tiltag for at styrke

klubbens økonomi, blev det

besluttet at yde 25 øre for hvert

tabt parti under træning og kamp.

Her er et lille udpluk af klubbens

aktiviteter i stiftelsesåret i

henhold til den førte protokol:

16/9 deltog Skagen Billard Klub

i en privat kamp og resultatet blev,

at Frederikshavn vandt med et

snit på 5,82 mod Skagens 5,39.

De første 6 kampe førte Skagen,

men så kom en Nordjydsk Mester

til og indhentede det tabte for

Frederikshavn.

10/11 Der blev afsendt et telegram

til Aalborg Billardklub i

anledning af klubbens 25 års jubilæum.

21/10 blev der afholdt Gåse- og

Flæskespil på Afholdshotellet med

en god tilslutning.

9/12 blev der spillet en revanchekamp

mod Frederikshavn.

En kamp som Frederikshavn kun

vandt knebent.

Den 1. juli 1962 blev lejemålet

hos Anders Munk opsagt, idet

huset skulle sælges, og den nye

ejer skulle selv bruge kælderlokalet.

Det var så heldigt, at man

kunne leje Hjemmeværnsbarakken,

som lå bag ved det gamle

slagteri og elværket på CHR. X’s

vej.

Den 20. marts 1964 blev der

opstillet et Helmatchbord, som

klubben havde købt hos Firmaet

Søren Søgaard. Samtidigt blev

medlemstallet hævet til 18.

Prisen for det nye billardbord

var 4.000 kr., halvdelen skulle

betales kontant og restbeløb som

månedlige afdrag, rentefrit.

Samme år anmoder klubben om,

at blive optaget i N.B.U. og dermed

i DDBU, og herefter kom der

rigtig gang i klubbens deltagelse i

turneringer.

I 1970 i maj måned foreligger

en byggetilladelse fra kommunen

til - på lejet grund - at påbegynde

opførelsen af klubbens første klubhus.

Skagen Billard Klub’s nye adresse

var herefter Skarpæsvej 192, og

klubben indledte sin nye tilværelse

her ved at fordoble bordkapaciteten

og medlemstallet.

I november afholdtes en reception,

hvor klubben fra byens borgmester

modtog mange rosende ord

Siden da er der sket et par udvidelser

af klubhuset. Den seneste

blev gennemført i 1999.

I dag fremstår klubhuset med

nogle gode og funktionelle lokaler.

En dejlig salon med fire kegleborde

og to 3 bande borde, et

opholdslokale med endnu to kegleborde,

der er beregnet til brug

for primært rygere, idet rygning i

salonen ikke er tilladt.

Alt i alt et godt klubhus, som

står til rådighed for de mange

medlemmer, der dagligt tilbringer

adskillige timer her i et hyggeligt

socialt samvær.

På det sportslige område må

man sige, at de mange diplomer

og pokaler - der pryder klubbens

lokaler - vidner om, at der i løbet

af de 50 år er blevet opnået mange

flotte resultater. Såvel danske som

jyske mesterskaber både individuelt

og for hold, er hjembragt af de

mange gode aktive spillere, som

gennem tiden har haft tilknytning

til klubben.

Hvad angår medlemstallet i

klubben må vi konstatere, at vi har

for sin indsats. Fortsættes på side 8


Forretningsudvalget vælges for to år

ad gangen

På lige år afgår: - Formand og turneringsleder

På ulige år afgår: - Kasser, breddeudvalgsformand,dameudvalgsformand

Næstformandsposten konstitueres af

forretningsudvalget.

o.s.v.

7. Fastsættelse af kontingent,

ydelser samt budget for år 2007

Fastsættelse af kontingent og

ydelser:

Budgettet blev godkendt uden

kommentarer.

8. Valg.

Formand, Mikael Toft - nyvalgt

Niels Ø. Hansen, breddeudvalgsformand

nyvalgt (for ét år)

Torben Jensen, turneringsleder

genvalg

Revisor, Per Sylvest Hansen

genvalg

Revisorsuppleant, Jan Jakobsen,

Østjydsk BK genvalg

9. Eventuelt.

Tom Jensen, DIF, fremlagde strukturudvalgets

forslag, som indebærer

nedlæggelse af samtlige lokalunioner

og efterfølgende kun have

en union, og dermed bliver sekretariaterne

også nedlagt, - i stedet

foreslås der ét hovedsekretariat og

to regionskontorer.

Der var efterfølgende en livlig

debat, især omkring tilskudsordningerne.

– Selve strukturdebatten

var forholdsvis kort og positiv, de

FERIELUKNING

fleste deltagere kunne tilsyneladende

gå ind for strukturudvalgets

forslag om nedlæggelse af lokalunionerne.

Jan Olsen, DDBU: - I har nu

hørt strukturudvalgets oplæg,

og I er den anden union som har

fået det forelagt, udvalget tager

bemærkningerne med hjem, og

sammen med de fem andre lokalunioners

bemærkninger laver et

færdigt oplæg, som bliver fremlagt

den 18. juni på DDBU´s årsmøde.

DDBU takker hermed også

Harry for et god samarbejde, vi

har også siddet i bladudvalget

sammen, og jeg har hørt at han

fortsætter i JBU´s bladudvalg som

redaktør, det giver ham samtidig

ret til at fortsætte i DDBU´s

bladudvalg. – Det er jeg personligt

meget glad for.

På DDBU´s årsmøde stopper

vores nuværende formand gennem

10 år, Ole Pedersen, - Launy

Grøndal og Mikael Toft stopper

også, bestyrelsen har foreslået

mig som ny formand, og jeg håber

I kommer til Vejle og bakker mig

op. – Vi kommer jo ind i en ny

epoke i dansk billard, som bliver

vigtig for os alle sammen, - jeg er

selv ny, så mange af de tidligere

sværdslag der er blevet slået kan

jeg ikke kigge i bakspejlet og se

eller høre efter, det er heller ikke

meningen, vi skal se fremad og op

i omdrejninger, det er spændende

hvis den nye struktur går igennem,

og det håber jeg, så vi få en stor

billardenhed.

Tak til alle og tillykke til Mikael

Sekretariatet er lukket i ugerne 28, 29 og 30

Hilsen Hanne

Indbydelse til

Herning Veteran Games 2006

Keglebillard - 28.-29. juli 2006

Tilmelding til:

Poul Erik Jacobsen

Berberisvej 24, 7400 Herning

Tlf. 41 61 24 99 . E-mail: pej39@post.tele.dk

med valget, og tak til Harry for

godt samarbejde.

Mikael Toft.: - Takkede for valget,

og derefter holdt en takketale

for Harry, som han sluttede med

overrækkelse af gaver.

Niels Christiansen, Ikast: - Vil

gerne vide, hvad JBU´s holdning

til strukturændringen er.

Harry Dahl, JBU: - JBU´s forretningsudvalg

går ind for at strukturudvalget

skal arbejde videre

med forslaget om nedlæggelse af

lokalunionerne og oprettelse at én

union.

Henning Nielsen, Gråsten: - Der

er flere klubber som ønsker, der

oprettes en jyllandsserie i 3-bande

carambole.

JBU er for længe om at opdaterer

hjemmesiden, det burde der

gøres noget ved.

Der har været klubinstruktion i

Fredericia, hvor Per Hermansen

var instruktør, hvad han gjorde

rigtig godt, - efterfølgende vil der

være en opfølgning den 15. maj

2006.

Der burde nedsættes et snookerudvalg

igen, - jeg er villig til at gå

ind i udvalget.

Susanne M. Sørensen, Sindal:

- Vendsyssel Open i år er aflyst

p.g.a. manglende interesse.

Derefter var der mange der

ønskede at takke og berige Harry

Dahl med gaver for hans mange år

som formand for JBU.

Harry Dahl sluttede årsmødet

med at sige tak for alle de pæne

ord og gaver som han netop har

modtaget. – Harry ønskede Mikael

Toft tillykke med valget samt held

og lykke med formandsposten,

- Niels Ø. Hansen ønskedes også

tillykke med valget og velkommen

i JBU´s forretningsudvalg.

Sluttelig takkede Harry forsamlingen

for fremmødet, det har

været et godt møde, hvor vi kom

vidt omkring, og forretningsudvalget

gøre deres til, at der fortsat

vil være et godt samarbejde med

klubberne i Jydsk Billard Union til

gavn for billardsporten.

Vi håber at se rigtig mange af

Jer igen, søndag den 18. juni 2006

– kl. 10.00 til Den Danske Billard

Union´s årsmøde i Vejle

Sluttelig vil jeg bede forsamlingen

rejse sig, og udbringe et trefoldig

leve for Jydsk Billard Union.


Harry Dahl overrækker diplom og pokal til årest spiller: Tonny Carlsen,

Randers BK

omhandler hvordan afviklingen

skal foregå.

Torben Madsen, Raa: - Jeg har

rettet henvendelse til JBU og med

blandet følelse DDBU. Det har

også været skuffende at høre, at

Toftlund har være med til ”projekt

ny klubber” og efter det første

møde har de intet hørt fra hverken

DDBU eller JBU.

Formandens beretning blev herefter

taget til efterretning.

b) Turneringslederens beretning.

Turneringslederens beretning er

vedlagt som bilag.

Turneringslederens beretning

blev taget til efterretning uden

kommentarer.

c) Ungdoms- og uddannelsesudvalgets

beretning.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Ungdoms- og uddannelseslederens

beretning taget til efterretning

uden kommentarer.

e) Dameudvalgets beretning.

Dameudvalgets beretning er vedlagt

som bilag.

Dameudvalgets beretning blev

taget til efterretning uden kommentarer.

f) Bladudvalgets beretning.

Bladudvalgets beretning er vedlagt

som bilag.

Bladudvalgets beretning blev

taget til efterretning uden kommentarer.

g) PR-udvalgets beretning.

PR-udvalgets beretning er vedlagt

som bilag.

PR-udvalgets beretning blev

taget til efterretning uden kommentarer.

Efter beretningerne var der hædring

af:

Årets leder:

Jan Jacobsen, Østjydsk BK

Årets spiller:

Tonny Carlsen, Randers BK

Årets damespiller:

Helle Carlsen, Aars BK

Årets ungdomsspiller:

Kenneth Kristensen, BK Frem

JBU´s ungdomsfond - her uddeles:

Asaa BK 1.000 kr.

Læsø BK 1.000 kr.

Billardskolen – 100 kr. pr. JBU

deltager (ca. 3.000 kr.)

Herefter var der uddeling af diplomer.

5. Fremlæggelse af regnskabet

2005.

Regnskabet er udsendt til alle, og

kassereren gennemgik kort det

udsendte.

Regnskabet blev godkendt uden

kommentarer.

6. Indkomne forslag.

Der var indkommet forslag fra

JBU´s forretningsudvalg.

For at dette forslag kunne træde

i kraft fra i dag, blev forsamlingen,

inden årsmødet forespurgt om

der var nogen der havde indsigelser

mod, at forslaget trådte i kraft

med omgående virkning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

§7 Ledelse

JBU´s ledelse varetages af et på

repræsentantskabsmødet valgt forretningsudvalg

på fem medlemmer med

nedennævnte funktioner:

Formand

Breddeudvalgsformand

Kasserer

Turneringsleder

Dameudvalgsformand

Fortsættes på side 6

Grethe Jensen overrækker diplom og pokal til årest damespiller: Helle

Carlsen, Aars BK


mand, Harry Dahl, mundtligt

berette følgende:

Endnu engang velkommen her

til Aars Kultur- og Messecenter,

hvor vi i år har valgt at holde vores

årsmøde – for således denne gang

at tilgodese klubberne i den nordlige

del af Jylland.

Og valg til dirigent blev jo så

Lindy Rimmer, hvilket jeg er rigtig

glad for i og med, at der ligger

noget nostalgi i det her. – Jeg har

tidligere nævnt, at det var hans

indsats der gjorde, at jeg blev

valgt ind i JBU´s forretningsudvalg

i 1981 – og nu er det så op til ham

og ikke mindst jer, der skal skabe

stemningen på dette, mit sidste

årsmøde, det 17. år som formand

for Jydsk Billard Union – og sammenlagt

25 år i forretningsudvalget.

Vedrørende Team Danmark

Telefon 96 42 28 00

Telefax 96 42 28 01

Jernbanegade 5 . 7330 Brande

håber jeg ikke, at DDBU igen forfalder

til at ansætte folk for evt. at

”uddanne” elitespillere i pool! – Så

økonomien vil skrante igen.

Den 8. oktober 2006 er det

besluttet at gennemføre en landsdækkende

billarddag. – Jeg håber,

at alle jydske klubber bakker op

omkring dette fælles tiltag, og

skulle nogen have spørgsmål desangående

er jeg sikker på, at Jan

Olsen vil være villig til at svare på

dem.

Der har være afholdt landsturneringsledermøde

med efterfølgende

evaluering, så I har sikkert modtaget

informationer – hvis ikke hører

I om dem på DDBU´s årsmøde.

Uddannelsesweekenden/idémøde

2006 afholdes den 19.-20.

august 2006 i Odense, jeg håber

mange vil benyttet sig af tilbuddet,

og bakke op omkring dette tiltag,

jeg kan sige, at de der tidligere har

deltaget, har været glade for det,

og fået noget med hjem, at arbejde

videre med.

Organisationsudviklingen i

Dansk Billard skal forstås sådan,

at den fremlagte model var alle

lokalunioner ikke enige i, der

blev bl.a. foreslået et sekretariat

i Brøndby og to regionssekretariater,

hvilket er den model jeg

mener ville være god. Den model

er baseret på nærhedsprincippet.

Jeg har tidligere givet udtryk

for, at jeg helst så, at man startede

med at lave to unioner – en øst og

en vest union, men efter at have

set det første oplæg vil jeg opfordre

til at støtte det. – Men lad os

nu lige se, hvad Tom Jensen har på

programmet, når han på et tidspunkt

her i dag fremlægger strukturudvalgets

oplæg.

Jeg vil gerne pointere, at der

skal ikke stemmes om noget i den

forbindelse her på JBU´s årsmøde,

da det senere kommer op på

DDBU´s årsmøde.

I den forbindelse skal også tages

i betragtning, at alle lokalunioner

skal nedlægger sig selv, inden

strukturen vil kunne blive realiseret

– problematisk eller ej, men

sådan er det.

DDBU´s økonomi ser fornuftig

ud, så jeg håber de gode takter

fortsætter, - ligesom kontingentet

til DDBU på 50 kr. pr. udstedt

startbog.

Hermed afslutter jeg min beretning

for sæsonen 2005-2006 og

overlader til forsamlingen at vurdere

den – og forretningsudvalgets

indsats i den forgangne sæson.

Kommentarer til formandens beretning:

Torben Madsen, RAA: - Der skal

gøres noget mere ved hjælp til

opstart af nye klubber, - hverken

JBU eller DDBU er særlig synlige.

I forbindelse med, at en klub lukker,

hvad sker der så med klubbens

materiale og økonomi.

Harry Dahl, JBU: - Du burde

have bedt om en dialog med JBU´s

forretningsudvalg omkring opstarten

af RAA BK, så vi kunne have

talt om tingene. – Hvad angår lukkede

klubbers materiale og økonomi,

så formoder jeg, at klubberne

i deres vedtægter har en § der

Fortsættes på side 5


JBU’s årsmøde 2006 i Aars

JBU´s formand Harry Dahl, bød

velkommen til årsmødet 2006, i

Aars Kultur- og Messecenter

Det er mig en stor fornøjelse,

at se så mange ledere samlet her

i dag, og jeg håber at vi får nogle

gode timer sammen, og forretningsudvalget

ser frem til nogle

saglige debatter udfra de udsendte

beretninger, samt om hvad der

rører sig i dansk billard i dag.

På et givet tidspunkt kommer

DIF-konsulent Tom Jensen, som

vi kender fra tidligere, han fremlægger

en kort orientering om

hvor langt strukturudvalget er med

organisationsudviklingen i dansk

billard, og der vil efterfølgende blive

mulighed for at stille spørgsmål

både til Tom, og de to øvrige medlemmer

af strukturudvalget, Niels

Christiansen, Ikast og Mikael Toft,

JBU – hele seancen er berammet

til en god halv time.

En særlig velkomst skal lyde til

alle øvrige gæster der har taget

turen med hertil i dag, for at overvære

JBU´s årsmøde 2006.

Den Danske Billard Union er

i år repræsenteret ved næstformand,

Jan Olsen, Vissenbjerg,

også velkommen til dig.

Vores kandidat til dirigentposten

gennem en årrække, Fritjof

Dittmann, har meldt afbud i år,

og derfor har vi forespurgt Lindy

Rimmer, Ikast, om han vil stille

op som dirigent, og det har han

indvilliget i. – Lindy Rimmer er jo

ikke noget ubeskrevet blad i bil-

Et blik ud over forsamlingen ved JBU’s årsmøde i Aars.

lardverdenen, han var med til at

stifte Brande Billard Klub, han

var i 1979-1980 formand for JBU

under DDBU, og det var også

ham der stod for fusionen mellem

den Nordjyske union, også kendt

som Westerby-unionen, og Jydsk

Billard Union. – Ved fusionen blev

han valgt til formand, hvor han sad

i to år, frem til 1982 – og var for

øvrigt også den mere direkte årsag

til, at jeg kom med i unionsarbejdet

i 1981 – så han er ikke ukendt

med hvad der rører sig i billardverdenen.

– Men det vender vi tilbage

til når vi skal vælge en dirigent.

Vi har siden sidste årsmøde

mistet flere at vore billardkammerater,

en af dem er vores æresmedlem

Peter Østergaard, Aars,

der den 15. februar i år afgik ved

døden, kun 65 år gammel. Peter

var medstifter af Aars BK, hvor

han gennem flere år sad i bestyrelsen,

og sad desuden i en tiårig

periode i JBU´s forretningsudvalg,

hvor han var et skattet medlem,

men måtte af helbredsgrunde for

nogle år siden trække sig. Peter

blev også min personlige gode ven,

både i og uden for billard sammenhænge,

og han vil blive husket

som en god mand for billardsporten.

Jeg vil bede om, at vi alle rejser

os – og ved et minuts stilhed

mindes de billardkammerater som

ikke er mere. – Æret være deres

minde – Tak.

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Lindy Rimmer,

som takkede for valget og derefter

konstaterede, at mødet var lovligt

indvarslet.

2. Valg af mødesekretær

Til mødesekretær valgtes Hanne

Rasmussen, JBU´s sekretariat.

3. Prøvelse af mandater.

Der var mødt 49 stemmeberettigede

op, derudover var der 27 gæster

med taleret – i alt 76 repræsentanter

incl. JBU´s forretningsudvalg.

– 26 klubber var repræsenteret.

4. Beretninger.

a) Formandens beretning.

Udover den skriftlige beretning

Harry Dahl overrækker diplom og pokal til årest leder: Jan Jacobsen, Øst- som er vedlagt, kunne JBU´s forjysk

BK Fortsættes på side 4


Jydsk Billard Union

Medlem af DDBU & DIF

Forretningsudvalget:

Formand:

Mikael Toft

Sjøstrupvej 28

9600 Aars

Tlf. 98 65 63 02

Mobil 29 24 85 96

Fax 98 51 01 27

E-mail: mt@nnf.dk

Næstformand,

Turneringsleder,

kegler/carambole/pocket:

Torben Jensen

Nordkap 44, 2. th

7500 Holstebro

Tlf. 97 41 19 17

Mobil 51 23 19 23

Fax 96 10 70 34

E-mail:

torbenjensen@sport.dk

Kasserer:

Kristian Sander

Ndr. Kobbelvej 49

7000 Fredericia

Tlf. 75 92 25 01

Mobil 24 49 27 10

Fax 75 93 25 11

Breddeudvalgsformand

Niels Ø. Hansen

Frydsvej 15, 2. th

6000 Kolding

Tlf. 60 12 11 22

E-mail:

turnering@bk-frem.dk

Dameudvalgsformand:

Grethe Jensen

Bjørnholmsvej 143

9670 Løgstør

Tlf. 98 67 86 13

Fax 98 67 86 13

E-mail:

kaj.lykke.jensen@privat.dk

JBU’s sekretariat:

Hanne Rasmussen

Herningvej 50 - Postboks 6

7330 Brande

Tlf. 97 18 29 29

Fax 97 18 29 37

E-mail: mail@jbu-billard.dk

www.jbu-billard.dk

Sekretariatets kontortider:

Mandag-fredag kl. 8.00-12.00

Telefontid:

Mandag-fredag kl. 8.00-12.00

(undtagen onsdag),

samt mandag kl. 17.00-19.00.

»Jydsk Billard«

Redaktør: Harry Dahl.

Udtryk for opfattelser og meninger i dette

blad, behøver ikke at være udtryk for JBU’s

opfattelse. Eftertryk uden kildeangivelse er

ikke tilladt.

Lederen...

Dette min første leder i Billard bladet som

nyvalgt formand for JBU vil fortrinsvis handle

om JBU’s årsmøde.

JBU’s årsmøde som blev holdt i messecenter

Aars stod i nostalgiens tegn. På mødet blev der

taget afsked med den tidligere formand Harry

Dahl, som har valgt at gå på pension efter at

have siddet 25 år i JBU’s forretningsudvalg,

hvoraf de seneste 17 år var som formand.

Udover mange flotte gaver, så blev Harry

også rost i fine vendinger for sit utrolige store

frivillige arbejde for Billard sporten i Danmark.

På årsmødet blev der også valgt ny breddeansvarlig

til JBU’s forretningsudvalg.Valget faldt på Niels Øland fra BK

Frem, hvor han er valgt som turneringsleder. – Referat fra årsmødet

kan læses i bladet.

Sommerferien er ved at nærme sig for de fleste, men inden skal vi til

DDBU’s årsmøde som i år afholdes i Vejle den 18. juni 2006.

På mødet vil der, ligesom på JBU’s årsmøde, blive en gennemgang af

det resultat som det nedsatte strukturudvalg har nået indtil nu.

Jeg håber, at rigtig mange vil møde op i Vejle den 18. juni 2006.

Sluttelig vil jeg på JBU’s vegne ønske alle en god og solrig sommer.

Mikael Toft

Formand, JBU

Afgående formands leder

Jeg vil her gerne benytte lejligheden, til at takke

alle klubber og deres medlemmer, for den

tillid der blevet vist mig gennem de 25 år jeg

har siddet i forretningsudvalget. – I skal vide,

at jeg på ingen måde er træt af billard, eller

arbejdet i JBU, men jeg mener, at nu er tiden

inde til, at der kommer yngre kræfter til, der

ligesom nok vil se på tingene med friske øjne.

Jeg vil fortsat spille billard, og det skulle da

undre mig, om ikke man af og til kunne komme

til at mangle en stævneleder et sted i det

syd- og sønderjyske. - Jeg har lovet at fortsætte

som redaktør af Jydsk Billard – indtil man finder

en anden - ligesom jeg har givet tilsagn om

fortsat at virke ad hoc i PR-udvalget.

Med hensyn til Jydsk Billard fortsætter undertegnede og Inge Jørgensen

vores arbejde med bladet, og vil meget gerne at I fortsat sender

artikler og billeder til os.

Denne gang er vi på grund af en overvældende mængde artikler og

billeder til bladet, i stor pladsmangel, men de artikler vi har modtaget

og ikke får plads til i dette nummer, vil komme med næste gang, hvor vi

udkommer ca. medio september 2006.

Samtidig vil jeg ønske alle en rigtig god sommer!

Harry Dahl

Forsidebilledet

er denne gang fra JBU’s årsmøde.

Harry og frue takker af efter et godt samarbejde

med JBU’s forretningsudvalg gennem 25 år.


NR 2 . JUNI 2006 . 38. ÅRGANG

J

B U

JYDSK BILLARD UNION

More magazines by this user
Similar magazines