nr. 191 - Fjordhesten Danmark

fjordhest.dk

nr. 191 - Fjordhesten Danmark

Juli 2008 . nummer 191


FJORDBUTIKKEN

NYHEDER!

Sadelunderlag i nye farver: blå, brun og rød

samt hvid med sølvkant

Softshell-jakke uden hætte.

Kig ind på www.fjordhest.dk - der er flere nyheder.

Du kan også bestille broderi på varerne.

Leveringstid max 10 dage

Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport

Bestyrelsen består af Forretningsudvalget (generalforsamlingsvalgt)

og de to komitéformænd.

Komitéerne består af tre medlemmer valgt på generalforsamlingen

og to udpegede medlemmer.

Formand: Birgit Mortensen

Norddalen 9, Skt. Klemens, 5260 Odense S

Tlf.: 6615 3908 eller 2163 2903. ................. E-mail: birgit@fjordhest.dk

Næstformand og sekretær: Rene Juul Jensen

Ømarksvej 15, Vetterslev, 4100 Ringsted

Tlf.: 5764 3009 ............................................. E-mail: rene@fjordhest.dk

Kasserer: Gert Skov Henriksen

Skraldhedevej 13, Velling, 6950 Ringkøbing

Tlf: 9732 3661 eller 2022 1661 …… ............. E-mail: gert@fjordhest.dk

Avlskomitéen:

Formand: Susanne Fønsskov

Nr. Vedby Kirkevej 21, 4840 Nr. Alslev

Tlf.: 5443 4056 (bedst kl. 18-19) eller

2011 7972 (bedst kl. 8-18) ...................... E-mail: susanne@fjordhest.dk

Næstformand: Leif Grimbühler

Ny Hagestedvej 59 A, 4532 Gislinge

Tlf.: 5946 0510 eller 2270 9650 ......................E-mail: leif@fjordhest.dk

Avlssekretær: Flemming Strange-Hansen

Tissøvej 23, Jorløse, 4490 Jerslev

Tlf.: 5825 0222 el. 6175 1919 ..………. E-mail: flemming@fjordhest.dk

Udpegede komité-medlemmer:

Jes Boesen

Glibingvej 10, Brigsted, 8700 Horsens

Tlf.: 7565 9955 eller 6139 2119 ...................... E-mail: jes@fjordhest.dk

Thomas Lorentz-Petersen

Tlf.: 4752 7631 ......................................... E-mail: thomas@fjordhest.dk

Sportskomitéen:

Formand: Annette Ruhoff: Tingvej 78, Tostrup, 9632 Møldrup

Tlf.nr. 86 69 12 93 eller 26 35 12 93 .......E-mail: annette@fjordhest.dk

Næstformand: Janne Melvej: Møllevej 9, 6920 Videbæk

Tlf.: 7526 1049 eller 2234 8588 ..................E-mail: janne@fjordhest.dk

2

Benny Plesner Thomsen

Ribevej 18, 6670 Holsted

Tlf.: 7539 1305 ...........................................E-mail: benny@fjordhest.dk

Udpegede komité-medlemmer:

Sportssekretær: Britt Laursen

Elverodvej 24, 5462 Morud

Tlf. : 6596 4917 .............................................E-mail: britt@fjordhest.dk

Annette Schmidt Kristensen ......E-mail: annette.schmidt@fjordhest.dk

Sommerstedvej 30, Bjerndrup, 6070 Christiansfeld.

Hjemmeside: www.fjordhest.dk

Kontingent 01.01.2008-31.12.2008

Personligt medlemskab kr. 500,-

Familiemedlemskab kr. 600,-

Juniormedlemskab (under 18 år) kr. 350,-

Seniormedlemskab (over 65 år) kr. 350,-

Udlandsmedlem (Europa) kr. 300,-

Udlandsmedlem (uden for Europa) kr. 350,-

Indmeldelse: Benyt indmeldelsesblanket på hjemmesiden eller send et

brev med din indmeldelse til:

Fjordhesten Danmark, Norddalen 9, 5260 Odense S.

Fjordhesten udkommer 4 gange i 2008: 15/5, 1/7, 1/9 og 1/11.

Eftertryk kræver skriftlig tilladelse fra redaktøren. Artikler, fotos m.v. skal

være redaktøren i hænde en måned før udgivelsesdato.

Ansvarshavende redaktør (iht. presseloven): Formanden

Redaktør: Bestyrelsen.

Fotograf: Mette Kofoed, mette@fjordhest.dk

Annoncepriser: 1/8 side kr. 425,00 1/4 side kr. 650,00

1/2 side kr. 925,00 1/1 side kr. 1.590,00

Alle priser er excl. moms og gælder for sort/hvid. Tilbud på farveannoncer

kan gives ved henvendelse til forretningsudvalget, tlf. 98 96 84 57.

Landscentret|Heste Udkærsvej 15, 8200 Århus N.

Tlf. 8740 5000, Fax 8740 5010


Indhold

Leder ...........................................3

Åben Stald ...................................4

Årets ærespræmie ........................6

'Hjemme hos' ...............................6

Hestefestival i Bon Bon-Land .......8

Regionalkåring, medaljekåring

og 2 års finale ..............................9

Hingstekåringen 2008 ................10

2008 Føllene og Pas-udgifter ......10

Forårets Plageskuer ....................11

Ekstraordinær hingstekåring ......14

Hingste-Nyt ...............................14

DM for fjordheste og 10 år

med Stævne Syd ........................15

DM i kørsel med hest og vogn ....16

Birkenstævnet ............................16

Nordfjordhestens stævne ..........16

Stævne ØST ...............................17

Stævne Fyn ...............................17

Fjord-Tour stillingen netop nu .....18

TIKA junior Cup 2008 ................18

Hingstekåring i moderlandet ......19

Tanker etter en

hingsteutstillinga ........................21

'Danskerhoveder' og 'norsk

bevægelse' .................................22

Nordens yngste fjordhesteland ...24

Sporten i Finland .......................26

Snevide og de syv små dværge ...27

Forsiden: Odense å kan bruges både til

fodbad og til at få tørsten slukket, i hvert

fald hvis man er hest.

Foto: Kathrine Faarvang

Bagsiden: 4-spands kørsel ved Åbenstald-dagen

på Falster.

Foto: Flemming Strange-Hansen

Sats og tryk:

Tlf. 70 22 70 26

freka@freka.dk

www.freka-grafisk.dk

www.shopfreka.dk

Åben stald-dagen lå i år på Norges nationaldag,

et meget passende men helt tilfældigt

valg, idet dette årligt tilbagevendende

arrangement er fastsat til at ligge den

3. lørdag i maj. Som det fremgår af artiklen

på de næste sider var mange medlemmer

af Fjordhesten Danmark travlt beskæftiget

med at give de besøgende en god oplevelse.

Værterne har naturligvis trukket det

tungeste læs, men også de lokale foreninger

er aktive i flere af områderne. Åben

stald-dagen er tænkt som en ’charmeoffensiv’

for fjordhesten. Derfor synes jeg

det er vældig godt, når arrangementet også

trækker ’ukendte ansigter’ til. Folk, der allerede

har fjordheste i stalden, ved jo godt,

hvilken dejlig og alsidig race vi har.

De fleste plageskuer er holdt, og som det

fremgår af referaterne i dette blad, så er

nye og spændende årgange på vej. På

Bornholm og i Sønderjylland har man

kombinerede føl- og plageskuer i sensommeren.

Husk i øvrigt at du ved at deltage i

et følskue slår to fluer med et smæk. Dels

får føllet sin første bedømmelse, dels er der

besigtigelse og mærkning i forbindelse med

følskuerne, og uden dette sidste kan der

ikke udstedes et følpas. At få besigtigelsen

overstået så tidligt som muligt er der god

fornuft i. Føllet skal besigtiges sammen

med moderen, og det kan give problemer

ved senere mærkning (især hvis føllet er

solgt), idet det også ved hjemmemærkningen

kræves, at føl og hoppe er sammen.

I det sidste nummer af ”Fjordhesten

glædede jeg mig over, at moderlandet

havde droppet sine oprindelige planer

om at lukke grænserne og nu ville møde

indenlandske og udenlandske heste med

samme krav til afstamning m.v., - en meget

fornuftig beslutning, da EU-lovgivningen

ikke tillader diskrimination. Spørgsmålet

er imidlertid, om jeg har glædet mig for

tidligt.

I forbindelse med hingsteudstillingen i

Norge i maj blev det nemlig åbenbaret, at

den nye norske avlsplan lægger op til en

deling af hingsteudstillingens klasse 1 og 2

i a og b-klasser. Udenlandsk opdrættede

heste henvises til deltagelse i b-klasserne

sammen med norskopdrættede hingste,

der møder til bedømmelse uden at være

godkendt til avl. I a-klasserne finder man

de norskopdrættede hingste, der opnåede

godkendelse som 3-årige og formentlig

også udenlandsk opdrættede hingste, der

blev godkendt i Norge som 3-årige (altså

i klasse 3).

3

Leder

På den hjemlige front står hoppe- og vallakkåringen

for døren. 130 tilmeldte til de tre

kåringspladser fortæller os, at interessen for

kåringsbedømmelse ikke er faldende. Dommerne

får nogle travle dage, og vi håber, at

mange af vore ikke-udstillende medlemmer

ville møde op som publikum. Ikke-medlemmer

er naturligvis lige så velkomne. Dels er

det altid festligt, når der er liv ved ringside,

dels er det at følge bedømmelserne noget,

som alle kan have udbytte af. Ikke mindst

for nybagte fjordhesteejere vil det være en

god forberedelse til deltagelse i næste års

kåring eller udstillinger.

En anden medlemsgruppe, som vi gerne

vil se ved kåringen i juli, er vore brugere.

Der er mange ukårede vallakker i sporten,

og jeg håber, at vi kommer til at se flere af

dem ved årets vallakkåring. Som bekendt

indgår der en sportskarakter i bedømmelsen,

dvs. at vallakkens værdi som brugshest også

indgår i bedømmelsen. Der har i de senere

år været vældig prestige forbundet med det

at ride på avlshingste, men at ride på en godt

kåret vallak er nu heller ikke så ringe. Et godt

kåringsresultat fortæller, at vi står over for

en hest, der lever op til vort avlsmål. Når vi

skal udtage ekvipager til deltagelse i eksempelvis

de nordiske mesterskaber, så vil det

være naturligt, at kåringsbedømmelsen også

indgår i udtagelsesgrundlaget. Fjordhestemesterskaber

arrangeres af foreninger, der

har avlen som basisområde, og vi kan kun

være interesserede i at lade os repræsentere

af ekvipager, hvor både det sportslige og det

eksteriørmæssige er i orden.

Også dette nummer af ”Fjordhesten” har

bestyrelsen som redaktør, men jeg har de

bedste forhåbninger om, at det næste nummer

vil blive produceret med inddragelse

af medlemmer, der har vist interesse for at

være med til at lave blad. De første artikler

til vort september-blad er allerede klar, idet

vi af hensyn til sideantallet i det blad, du

netop nu sidder og læser i, har trukket flere

dyrskue-referater ud og sat dem på venteliste.

Det betyder så til gengæld, at vi kan

offentliggøre dem sammen med referater

fra de dyrskuer, der ligger sent på sæsonen.

Landsskuet i Herning er netop overstået, når

du læser dette. Det var i år det dyrskue, som

havde flest tilmeldte fjordheste, en rekord,

som Roskilde har haft i flere år.

Ha’ en god fjordhestesommer.

Birgit


Åben Stald med mange nye ansigter

Det var et skønt solskinsvejr, da Fjordhesten

Danmark i samarbejde med en

række lokalforeninger og ikke mindst

nogle entusiastiske værter forskellige

steder i landet slog dørene op lørdag

den 17. maj for det traditionelle Åben

Stald arrangement.

Af: René Juul Jensen

Foto: Privat

Det årligt tilbagevendende arrangement,

Åben Stald, afholdes den 3. lørdag i maj

hvert år. Værterne, med hjælp fra Fjordhesten

Danmark og de lokale foreninger, åbner

dørene for interesserede, der gerne vil vide

lidt mere om fjordheste, klappe et føl og måske

også få en ridetur eller køretur. Hvad der

sker hos de enkelte værter er forskelligt, men

der er altid garanti for en god og hyggelig dag

for de fremmødte. Året i år var heller ikke i

den henseende nogen undtagelse. Vejret var

nu heller ikke nogen hæmsko for at lokke

folk til de enkelte stalde. Et flot solskinsvejr,

der dog ikke i varmegrader dominerer, så

det bliver lummert, hjælper altid med til

at lokke folk ud fra byerne til landet, hvor

hestene oftest opholder sig.

Arrangementet var generelt velbesøgt hos

de fleste værter, skønt enkelte undtagelser

også her har gjort sig gældende. Hvordan

det så er gået de enkelte steder, er det næsten

bedst at lade værterne eller nogle af

de besøgende fortælle, derfor vil de næste

afsnit være øjenvidneberetninger fra de

enkelte steder.

Ejnar Kjeldsen fra Helsinge fortæller:

Det var dejligt solskinsvejr og ikke for varmt,

men trods det, var det et lidt ringe fremmøde

– kun ca. 25 mennesker. Den lokale

avis er ikke meget for at skrive om fjordheste.

Jeg havde ellers en aftale med dem om

at sætte et stort stykke i avisen, og de lovede

at sende en fotograf ud for at tage billeder,

men jeg hørte intet, og der kom kun et lille

stykke på 15 linier.

Men vi havde det hyggeligt og havde så også

bedre tid til at snakke med hver enkelt, der

kom. Vi så på føllene, i alt 3 styk og så havde

vi et i vente, som blev født dagen efter.

Flemming Strange-Hansen fra

Idestrup fortæller:

Et af de steder Fjordhesten Danmark holdt

åbent hus var hos John Krogh, Lundumgård

ved Idestrup syd for Nykøbing Falster. Arrangørerne

havde gjort meget ud af dagen:

5 fjordhestespand fra ”sydhavsøerne” gav

køreture, det var muligt at få en ridetur og

Pernille Balcer gav en flot dressuropvisning.

Da John ikke selv havde fået føl i år ankom

Julie Rud med et hoppeføl ved siden.

Arrangørerne regner med at ca. 70 mennesker

var mødt op og det har helt sikkert

været et godt PR-arrangement for fjordhesten.

John fortalte i øvrigt, at når den lokale køreforening

arrangerer køreture, er der normalt

5 spand fjordheste med. Som afslutning på

dagen kørte John firspand forspændt en

flot karet, der blandt andet bruges til bryllupskørsel

enten forspændt fjordheste eller

friesere som også findes på Lundumgård.

På dagen var det selvfølgelig fjordhestene

der var forspændt.

Henriette Ellegaard Hindsgaul fra Fyn

fortæller:

Igen i år var vi hos Lis og Leif i Kværndrup.

Vejret var fint og tørt!

Vi lagde ud med at undervise i at mønstre.

Der var dukket flere op med egne heste,

som de skulle udstille senere på dyrskuet

og til kåring. De ville derfor gerne have

hjælp til at pudse formen af. Der var også

mulighed for at låne en øvet fjordhest, så

man kunne prøve at mønstre selvom man

ikke havde hest med. Der blev også fortalt

om mønstrerens påklædning og opførsel til

f.eks. konkurrence.

Samtidig med dette blev der kørt med

hestevogne, to 2-spand og en 1-spænder.

Alle der ville fik køretur på Leifs terrænbane

i området omkring hans ejendom. Fem ryttere

red og sprang på marken og i skoven.

Jeg så, at der var små børn som fik træktur af

rytterne, så de store smil var fremme.

Efter middag havde vi sat agilitybane op på

marken, og alle der havde lyst kunne låne

en hest og prøve den svære kunst at gennemføre

forhindringerne. Vi afholdt en lille

uofficiel konkurrence, hvor der blev taget

tid og talt fejl. Vi har planer om at lave en

rigtig konkurrence næste år til multidagen

hos Leif.

Vi nåede også at få klippet man på tre heste.

Nogle fik lov at klippe for første gang og opdagede

at det ikke er umuligt at lære. Vi tror,

der har været ca.60 -70 mennesker i løbet

af dagen, og flere nye ansigter, så det er jo

dejligt, at dagen giver mulighed for at snakke

med både nye og kendte fjordhestefans.

Vi takker for at vi må være hos Lis og Leif.

Og håber at mange flere vil benytte sig af

muligheden for at bruge lidt af deres dag på

at få en på opleveren!

Ditte Jørgensen fra Redsted Mors

fortæller:

Vi havde omkring 60 besøgende, og der var

mulighed for at klappe føllene og se vores

hingst. Føllene var heldigvis interesserede i

alle de børn, der gerne ville klappe, så det

blev en stor oplevelse for de fremmødte.

Vi havde været heldige med god presseom-

4

tale i både lokalavisen og i lokalradioen. Og

så havde lokalforeningen også skrevet om

arrangementet. Det var nu mest lokale folk,

der kom forbi os og kiggede, der var ikke ret

mange fjordhestefolk i blandt de besøgende,

men vi fik en god snak med alle.

Lone og Arne Kaptain fra Randers

fortæller:

Det har været en pragtfuld dag at holde

åben stald, høj sol og ca. 150-200 besøgende.

Det var godt at vi havde allieret os

med to hold fjordhestefolk mere, der blev

kørt med 2 vogne, enspænder og de kørte

24 ture med børn og voksne. Der var også

trækheste i gang hele tiden, det var et hit.

I den næsten færdige nye hestestald havde

vi kaffe, sodavand og masser af kage, der

var lagt en masse foto album frem så folk

kunne se hvor mange forskellige ting vi

bruger hestene til. Der var et par stykker,

der ville købe heste, dem kunne vi så give

nogle kontakter.

Laila Simonsen fra Thorsø fortæller:

Det var egentlig lidt mærkeligt, for der kom

næsten ikke nogen. Højst en 15-20 stykker.

Det var lidt overraskende, for sidste gang, vi

holdt noget, havde vi ikke ventet ret mange,

og da var arrangementet virkelig velbesøgt.

De, der kom, havde mulighed for en hestevognstur

og for at få en træktur og ellers

klappe årets føl.

Bagefter snakkede vi om, at det måske var

en idé at afholde et sådant arrangement om

søndagen, hvor folk måske har bedre tid til

at hygge sig. Det kan også være, at det bare

ikke var dagen i lokalområdet, at folk havde

lyst til at se på fjordheste.

Janne Melvej fra Videbæk fortæller:

Åben stald i Videbæk gik rigtig godt. Da vi

havde talt brugte kopper op, regnede vi os

frem til, at der måtte have været over 100

besøgende.

Vi havde rigtig stor succes med træktur på

hesteryg. Fra vi tog hesten frem var der kø

hele tiden, selv om der var to piger i gang

med at give rideture. Andre kunne få en

hestevognstur, hvis de var interesserede i

det.

Det var alle slags folk, der kom. En bred

skare af både familier med børn og lidt ældre

mennesker, og besøgstallet overraskede os

gevaldigt, for sidst, der var noget lignende i

området, var det ikke lige så godt besøgt.

Vi havde selv lavet nogle plakater og havde

inviteret folk fra nær og fjern, og så havde

vi meget lettere ved at få noget i avisen i

forhold til, hvad vi plejer, så det har også

hjulpet rigtig godt.

Det er i hvert fald helt sikkert at de gule


heste er sat fast i landskabet her. – Og det

er jo dejligt.

Søren Solgaard Nielsen fra Gadbjerg

fortæller:

Vi havde faktisk besøg to dage. Den ene af

lokalaviserne havde skrevet forkert dato i

bladet, så vi havde besøg af 60-70 mennesker

på selve dagen, og om søndagen kom

omkring 15 mennesker og kiggede. Den

dag havde vi konfirmation samtidig, så der

var rigeligt at se til. De besøgende havde

mulighed for at snakke med vores heste og

få en ridetur. Så havde vi stillet seks hestevogne

op i gården, og Jens Bilgrav Nielsen

kom forbi med sine to vallakker – begge

efter Højgaards Bacardi – og gav køreture til

de interesserede. Endelig blev vores hingst,

Ågerupgaards Pascal, vist under rytter i både

dressur og spring.

Vi havde stillet an med kaffe og kage i garagen,

og vi fik en hyggelig snak med flere

af familierne. Mange stillede spørgsmål omkring

fodring af heste sommer og vinter, og

spurgte til hvordan vi ellers holdt heste.

Der var mange unge familier med børn

blandt de besøgende. Faktisk var der ikke

ret mange fjordhestefolk, der kom forbi for

at se, hvordan andre fjordhestefolk griber

hesteholdet an – det er ellers noget, vi selv

har haft meget glæde af tidligere.

Alt i alt havde vi en meget positiv oplevelse

som værter, og vi er i hvert fald ikke skræmt

fra at prøve som værter en anden gang.

Vivian Skøtt fra Bække fortæller:

Vi afholdt arrangementet i samarbejde med

Vejleegnens Norske Hesteavlsforening. Det

betyder at der er mange herlige hjælpere til

både kagebagning og aktiviteter. Vi havde

i år mellem 60 og 70 besøgende. Det er

mange mennesker at nå at snakke med, så

jeg ser det som en klar fordel at være flere

om det. Kent og Niels Mortensen kørte med

et tospand, mens Simon og Line sørgede for

at interesserede fik en ridetur.

Dyrlægen scannede heste og svarede på

spørgsmål vedr. reproduktion. Heldigvis

var vores egen hoppe drægtig. På sådan

en dag kommer der mange forskellige

mennesker. Nogle vil underholdes og se de

søde føl, andre kom for at se Vejleegnens

hingst Knægt Halsnæs – en havde en masse

spørgsmål om kørsel, og andre igen kom for

at hygge sig og få lidt hestesnak. Foreningens

medlemmer havde mulighed for at have

salgsheste med. I den forbindelse blev der

solgt en enkelt hest. Men de blev beundret

af mange interesserede. Så mon ikke det

giver gevinst næste gang? Vi havde fået fire

føl og ventede det sidste føl. Sandra havde

fået meget opmærksomhed ude på marken,

fordi hun havde to store vokspropper, men

det kommer jo når det kommer… Pludselig

kommer der en løbende og råber” I er ved

at få føl” - og ganske rigtigt var Sandra ved

at fole. Hun fik et fint hoppeføl, så der var

stor glæde på hos tilskuere og ejere. Dagen

blev som traditionen tro afsluttet med en

ridetur i skoven.

Lene Fobian fra Højer fortæller:

Ca. 50 besøgende lagde vejen forbi i løbet af

dagen. De første besøgende ankom kl. 9.00

og blev selvfølgelig godt modtaget, selvom

arrangementet egentlig først begyndte kl.

10. Der var jævnt besøg hele dagen. Ikke

på noget tidspunkt var vi alene uden gæster,

og heldigvis var der heller ikke på noget

tidspunkt så mange besøgende, at vi ikke

kunne nå at snakke med alle.

Kørehestene fik mange ture rundt i byen og

det blev til rigtigt mange trækketure for Bojskovgårds

Amanda, der tog al postyret med

ophøjet ro. Vores lille TV-stjerne, hoppeføllet,

der var en uge gammelt, blev nusset og

klappet, så det var en fornøjelse, men hun

var træt, da de sidste forlod stalden.

I Idestrup var den flotte

karet forspændt 4 flotte

fjordheste. John Krogh

var iklædt det flotte

kuskedress og så var

der lagt op til herskabskørsel.

(Foto: Flemming

Strange-Hansen)

Det ugegamle føl havde

været i fjernsynet som

reklame til arrangementet

i Højer, og blev vist

frem for publikum. Det

var dog nødvendigt med

en lille lur ind imellem.

(Foto: Lene Fobian)

Hele familiens hest!

(Foto: Lene Fobian)

5

Rigtigt mange besøgende havde hørt om

arrangementet gennem TV-syd udsendelsen,

så vi må håbe på en god omtale næste

år også.

Jan Pedersen fra Åkirkeby fortæller:

Vi havde et meget fint besøgstal i år. Der

kom omkring 35 og sidste år kom der 20, så

det er en fin fremgang. Og så fik vi tre nye

medlemmer, så det var jo bare helt fint.

Vi havde ikke arrangeret så meget, så folk

kom bare for at snakke om fjordheste. Så

fik de en kop kaffe, et stykke kringle eller

nogle pizzahorn.

Arrangementet skulle iflg. planen slutte kl.

14.00, men de sidste kørte kl. 21.30. Det

var en hyggelig dag.


Årets ærespræmie: ”Heste i Danmark

Af Susanne Fønsskov

Bogen består af en samling artikler skrevet

af 48 forskellige kendere og redigeret af

Chr. Heilskov Rasmussen og Ib Møller. Den

blev udgivet på forlaget Saxo i 2007.

Der er seks hovedafsnit omhandlende

”Vore heste”, ”Historien”, ”Arbejde og fritid”,

”Opgaver”, ”Hjælpere” og ”Kunst og

underholdning”.

Det er bestemt ikke en bog man læser som

en anden roman, dvs. fra start til slut. Det

er mere en slags opslagsværk, hvor tid,

interesse og humør afgør, hvilke afsnit man

giver sig i kast med.

Der er naturligvis stor forskel på, hvor let

tilgængeligt stoffet er. Steder virker det lidt

som en opremsning, mens andre formår at

fortælle en god historie.

Afsnittet om fjordheste er skrevet af Søren

og Vibeke Juellund, og er en historisk gennemgang

af fjordhesten i Danmark primært

med hensyn til avl.

Under omtalen af hestens farver, er gulblaken

desværre ikke kommet med. Det

Snart 40 år har de boet på Langeland, hvor

rigtig mange landsbynavne ender på bølle.

Lærergerningen førte dem til øen og her har

de skabt sig et aktivt liv med heste.

Af Birgit Mortensen

Niels og Birgit voksede op på Fyn på hver

sin side af Arreskov Sø, men de mødtes

på Ærø på et tidspunkt, hvor de var i gang

med deres læreruddannelse. Begge har de

en særlig interesse for fagene matematik og

biologi og Niels Frovin Christensen - for ham

er det, vi især har fokus på i denne artikel -

underviste også i sløjd. Hans talenter på det

håndværksmæssige område har mange af os

bemærket, bl.a. er jeg den lykkelige ejer af

såvel en fjordhest udskåret i jern som den

nydeligste lille polerede træbroche, skåret

ud som et let genkendeligt fjordhestehoved.

pointeres også at vildhestemønstret er avlsbetinget

og ikke et tegn på nært slægtskab

med vildhesten.'

Under afsnittet om tro og overtro kan man

læse følgende: ”man kunne sikre sig at børnene

blev gode ryttere, hvis man satte dem

på en hest uden sadel, inden deres dåb i

kirken”, så op med babyerne….

Jens Svenningsen har skrevet om dyrlægens

plads, dyrevelfærd, doping og hestens

holdbarhed, og det er bestemt ikke kedelig

læsning. Hans slutsætninger er: ”Og, ja.

Heste på fold kan få skader, men heste, der

ikke kommer på fold, får skader”!

Der et spændende afsnit, der hedder ”Fra

Prezwalski til bioteknologi”, hvor kloning og

kønssorteret sæd og etikken omkring dette

diskuteres. Det er altså ikke kun historie der

skrives om – fremtiden tages også med.

Samlet synes jeg, det er en utroligt flot opsat

bog, rigt illustreret med en masse oplysende

fotos og tegninger. Bogen sluttes med et

dejligt billede af en fjordhoppe, der står i

en grusbunke med sit diende føl.

Efter endt uddannelse skulle der søges job

og mens Niels var soldat fik Birgit stilling i

Tullebølle og ikke blot stilling men også en

embedsboligbolig. Da Niels lagde soldateruniformen,

flyttede også han til Tullebølle

og fik job i Rudkøbing.

I snart 40 år har familien boet på øen, og

efter nogle år begyndte de at kigge på ejendomme.

Deres drømmebolig i Simmerbølle

kom til salg i 1988 og der blev handlet. Niels

og Birgit overtog ikke blot ejendommen med

12 tdr. land, men også familien, der havde

boet der og dens venner. Den tidligere ejer,

Ingeborg er snart 90, men kommer stadig

hos Niels og Birgit. Det samme gør hendes

børn og børnebørn.

Først shetlændere siden fjordheste

Den megen plads skulle bruges til et eller

andet og Niels ville gerne have dyr på ejen-

6

Det er den oplagte gave til en hesteven,

og jeg finder det meget positivt, at vores

forening har indkøbt et parti, der først og

fremmest skal bruges som ærespræmier.

’Hjemme hos’ besøg på øen med de

mange ’bøller’

dommen. Birgit var ikke voldsomt begejstret

(til trods for, eller måske netop på grund af,

at hun kom fra en stor gård ved Korinth).

En hund eller en kat kunne hun dog gå

med til. Men Niels er åbenbart en rigtig

god forhandler, for snart var der både en

hest (til datteren Maibritt), en jerseyko og

pattekalve på gården.

Senere blev det købt en shetlænder. Hoppen

var på dyrskue i Odense i 1991, hvor

hun gik fløj med 24 point. Forventninger

var høje til kåringen en måned senere,

men her blev det nedtur, idet hoppen blev

oprangeret som den sidste i rækken. Niels

fik altså tidligt i sit hesteliv den lærdom, at

dyrskuebedømmelse kan være én ting og

kåringsbedømmelse en anden ting.

Niels og Birgit var dog glad for deres hoppe

Mademoiselle og endte som ejere af hende


og tre helsøstre, der blev købt efterhånden

som de blev født.

Fjordhestene blev introduceret i deres liv

omkring 1993 via en ung pige i Tullebølle,

som havde en fjordvallak, der blev opstaldet

hos Niels og Birgit. I midten af 90’erne

mødte de Henriette Ellegaard og blev snart

ejer af Ellegaards Troja FJ 9768. Troja fik

to stykker afkom, mens hun var ejet af

familien, nemlig Tenna af Linkehøj og Thor

af Linkehøj.

Ægteskabelig konkurrence

Siden kom Athene Halsnæs FJ 9767 og hendes

datter Braslevgaards Azalie FJ 10355 til.

Hos Niels og Birgit fik Athene hoppeføllet

Afrodite af Linkehøj FJ 10500. I 2004 var

Niels og Birgit på dyrskue i Odense med

Athene og hendes to døtre, hvor de fik 23

point og ærespræmie for samlingen. Det

var en god oplevelse. I det hele taget hører

Niels til den gruppe af vore medlemmer,

der synes at det er sjovest, når de gode

resultater indløber. ”Jeg tager med for at

vinde”, siger han med et bestemt blik i de

ellers så milde øjne, og må derfor i grunden

have det rigtig godt i skrivende stund, hvor

han deltager i dyrskuet i Odense og har fået

flotte resultater: 24 point og ærespræmie

til følhoppen Halskovs Thekla FJ 9744

og 23 point og ærespræmie til 2 års fløjen

Hashagens Gina.

I 2007 var ægtefællerne til dyrskue med

hver sin race og de deltog begge i BIS-konkurrencerne,

hvor Birgit’s shetlænder blev

næstbedste 3 års hoppe og Niels fjordhoppe

(Halskovs Thekla) næstbedste følhoppe. Birgit

mener dog, at hun har et lille forspring i

den ellers så lige konkurrence, idet hendes

shetlænder blev BIS året før, hvor Niels ikke

blev placeret med fjordhestene.

Kørsel og ridning hører med til hverdagen

I stalden er også 3-årige Harnbjerggårds

Andante samt vallakkerne Ellegaards Terkel

og Thor af Linkehøj. Niels kan godt lide at

sidde på bukken og familien kører ofte en

aftentur på et par timer. Der bliver dog også

tid til at køre med turister og til at deltage

i den lokale køreforenings aktiviteter. Når

alle er der, kan foreningen mønstre 16

spand, og der er et godt sammenhold, hvor

alle hjælper hinanden, også med at køre

heste til. Weekend-ture med madkurve

bliver der også tid til af og til, det foregår

i en charabanc, de købte af Aase og Frode

Therkelsen. Det sker, at Aase og Frode tager

turen til Langeland for at få en tur i deres

gamle vogn.

Mens Birgit stadig arbejder med at putte

lærdom i unge hoveder, så har Niels pensioneret

sig selv. Og han nyder hestene

hver eneste dag. To gange om ugen kører

han Thor og Athene til en rideskole. Her

får hestene undervisning sammen med deres

ryttere. 16-årige Ditte rider Thor mens

13-årige Malene rider Athene. Langeland i

det sydfynske øhav er, som de fleste sikkert

vil vide, en rigtig lang og en ganske smal ø.

Derfor er rideture til stranden (ved Spodsbjerg)

også en jævnligt tilbagevendende

begivenhed for hestepigerne, der tilbringer

mange timer på gården.

Bondegårdsferie og cykelturister

På gården i Simmerbølle har man en ferielejlighed,

som bruges til bondegårdsferie. Især

Københavnske børnefamilier er tiltrukket af

tilbuddet om at bo i idylliske omgivelser i

gårdens gamle stuehus og med mulighed

for at lære landbolivets glæder at kende,

herunder ikke mindst dyrene. Jerseykøerne

blev først udskiftet med Simmenthaler, nu

er det skotsk højlandskvæg, der græsser på

markerne. Niels og Birgit har også indrettet

en primitiv lejrplads til cykelturister.

Så der er travlhed i Simmerbølle,

hvor man ofte mødes

på gårdspladsens hyggekrog for at

vende små og store begivenheder

med gæsterne.

Det sociale fjordhestefolk

Når nu familien er aktive i to racer

er det nærliggende at spørge,

om der er nogle forskelle på det

at være i et fjordhestemiljø og et

shetlændermiljø. Svaret er ja. De

føler begge, at det sociale betyder

mere for fjordhestefolket og at der

er et bedre sammenhold. Som et

eksempel nævnes dyrskuet, hvor

det faste mødested er medbragte

borde og stole, opstillet langs

stalden med fjordhestehoveder

tittende ud af boksene, når de

da ikke lige er i gang med at

tygge sig igennem det dejlige

medbragte hø.

’Er hesten død, så stå af’

Niels har altid været aktiv i lokalsamfundet

og naturligvis blev

han også på et tidspunkt indvalgt

i bestyrelsen for Fynske Fjordheste.

Nu er der stor forskel på det

at være bestyrelsesmedlem i en

lokalforening og en landsforening,

men én problemstilling har vi til

fælles, nemlig at vi skal huske at

følge med tiden.

For et halvt års tid siden skrev

Niels en artikel i det fynske blad,

hvor han brugte udtrykket ’er

hesten død, så stå af’, hentet

fra en artikel i Fyns Amtsavis.

Dermed mener han bl.a., at når

en bestemt type arrangementer

ikke længere har folks interesse,

så skal vi ikke – styret af vanens

magt – blive ved at lave dem. Vi

skal tværtimod give slip på det,

der er brugt op, evt. give det en

pause, og så finde på nye tiltag,

som har folks interessere. Fremtiden

for vor race afhænger af de

tilbud vi har og den seriøsitet vi

arbejder med. Der er så mange

forskellige tilbud om fritidsaktiviteter

til danskerne, at vi ikke kan

køre på rutinen og tro, at det ’går

7

nok’. Vi skal også være seriøse i vort arbejde,

tage folk og ting alvorligt.

Vi skal præsentere heste, der soigneringsmæssigt

og også gerne eksteriørmæssigt er i

orden, for uanset hvor vi viser os med vore

4-benede venner, så er vi enten god eller

dårlig reklame for racen.

Niels synes, at der af og til har været den

holdning i Fjordhesten Danmark (bestyrelse

og dommere), at hestene var meget

bedre både på Sjælland og i Jylland. Det

er han træt af og vil gerne have taget det

fynske avlsarbejde seriøst, men tilføjer, at

det naturligvis er o.k. ikke at vinde, hvis

man taber til en bedre hest.


Hestefestival i BonBon-Land

BonBon-Land åbner for første gang portene

for en større hestefestival, hvor parken den

16. og 17. august bl.a. præsenterer gæsterne

for masser af heste herunder verdens største

og mindste hest. Samtidig inviteres gæsterne

på en rejse tilbage i tiden, hvor den sorte og

den røde ridder til hest kæmper med lanse

og sværd om hæder. Under festivalen vil der

være marked og arbejdende værksteder.

Når hestefestivalen åbner er der tale om

den største event i BonBon-Land til dato.

På Hestefestivalen, hvor børn selvfølgelig

kan få sig en ridetur på ponyer, kan de også

klappe og se på bl.a. heste agility, islandske

heste, fjordheste, shire heste som er verdens

største hesterace og de helt små mini araber

heste. Der vil også være hestehviskeren Maj

Britt Carter, western show, mini shetlands

ponyer og udstilling af hestevogne. På

en særlig plads i parken etableres også et

større hestemarked med alt fra hestesko til

hestegodbidder.

Riddere indtager Holme-Olstrup

Blandt højdepunkterne vil helt sikkert for

mange gæster være den klassiske ridderdyst

mellem den sorte og røde ridder. Der er tale









































om en opvisning af høj kvalitet og folk der

har set opvisningen på f.eks. Tøjhusmuseet

i Købehavn ved at deres optræden er meget

medlevende. Man glemmer alt om tid

og sted, når de to riddere dyster om guld

og ære på ridderlig vis. Man griber sig i at

heppe som var det en ægte dyst på liv og

død. Det skal opleves.

Hestens Pris

Blandt de mange indslag er det planen,

at Hesten Pris uddeles til en forening eller

organisation som har ydet en særlig indsats

for hesteinteressen i Danmark. Prisen gives

i samarbejde med Dansk Ride forbund, som

udover æren indeholder for 20.000 kr. billetter

til BonBon-Land samt en gave. Tanken

er, at prisen skal gives hvert til en organisation,

som har gjort noget helt særligt for at

holde traditioner med heste i hævd eller

har tilført hestesporten noget nyt. Årets nye

hestepris tildeles lørdag den 16. august.

Under Hestefestivalen vil der være mulighed

for et kig ind i de arbejdende værksteder,

hvor der bl.a. vil være en arbejdende smed,

kurvemager og rebslager samt en række

boder med salg af heste ting.

Program Lørdag 16. august

11:00 Islænder opvisning og Western ridning

12:00 Hesten Pris tildeles for første gang

Som et led i vor aftale om at deltage

i hestefestivalen i BonBon-land med

opvisningsindslag kan vi tilbyde vore

medlemmer rabat på entreen i de to

festivaldage. Normalt koster entreen

199 kr. men med rabatkuponen i

hånden er der en besparelse på 20

kr. at hente. Når entreen er betalt, er

der fri adgang til alle parkens forlystelser.

Børn under 90 cm har gratis

adgang.

BonBon-land ligger på adressen:

Gartnervej 2

4684 Holme-Olstrup

Flere oplysninger kan hentes på hjemmesiden

www.bonbonland.dk, klik på

kontakt os, så vælter informationerne

frem.

Medlemmer, der bor Vest for Storebælt

skal nok især interessere sig for

tilbuddet om rabat på Storebæltsbroen,

som finder i afsnittet Tider

og priser.

12.10 Den Røde og den Sorte ridder i flot opvisning på liv og død

13:00 Mounted-games, hvor børn hopper af og på hesten i farten

13:00 Oplev den fantastiske hestetræner Suzanne Berdino

14:00 Oplev verdens største hesterace Shire hesten samt mini shetlandsponyer

15:00 Fjordheste opvisning og western ridning

16:00 Revanche opgør mellem den Sorte og Røde ridder i spektakulært show

17:00 Islænderheste i tølteløb og miniature heste opvisning

Program Søndag den 17. august:

11:00 Islænder opvisning og Western ridning

12.00 Den Røde og den Sorte ridder i flot opvisning på liv og død

13:00 Mounted-games, hvor børn hopper af og på hesten i farten

13:00 Oplev den fantastiske hestehvisker Majbritt Carter

14:00 Oplev verdens største hesterace Shire hesten samt mini shetlandsponyer

15:00 Fjordheste opvisning og western ridning

16:00 Revanche opgør mellem den Sorte og Røde ridder i spektakulært show

17:00 Islænderheste i tølteløb og miniature heste opvisning

8


Regionalkåring, medaljekåring og

2-års finale

I skrivende stund er i alt 130 heste tilmeldt

regionalkåringen. Det ser således

ud til at de sidste års stigende interesse

herfor fortsætter. Desuden fremstilles

to afkomssamlinger efter hingst samt to

samlinger efter hoppe. Tilmeldingerne

til medaljekåringen og 2-års finalen er

ikke så imponerende med 8 til hver. Der

kommer dog traditionen tro flere tilmeldinger

til medaljekåringen i forbindelse

med regionalkåringen, og 2-års finalen

kan blive suppleret via dyrskuerne.

Af: Flemming Strange-Hansen og

Thomas Lorentz-Pedersen

Nordjylland

Den største kåringsplads bliver onsdag den

16. juli på Finstrupgård, Dallvej 5, 9230

Svenstrup ved Ålborg. Her møder 46 heste

og 2 afkomssamlinger efter hingste.

Der startes kl. 8.30 med måling af 3- og

4-års hopper, hvorefter de mønstres og

bedømmes. Efter middagspausen, antagelig

kl. 13.00 måles 5-årige og ældre hopper

samt vallakker. Afkomssamlingerne afslutter

dagens bedømmelser inden pladsens bedste

hest udpeges.

Ca. 17.30 forventes kåringen at slutte.

Sjælland

Dagen efter, dvs torsdag den 17. juli er der

kåring på Thysbjærg Ridecenter, Præstemarksvej

4, 4241 Vemmelev. Her møder

44 heste og en samling efter en hoppe. Vi

forventer at starte kl. 8.30 og dagens program

er identisk med det Nordjyske. Det

forventes at kåringen slutter ca. kl. 17.00.

Fyn

30 heste og en samling efter en hoppe

bedømmes den 18. juli på Allerupgård,

Allerup Bygade 29, 5220 Odense SØ. Vi

forventer samme program som ved de to

andre kåringspladser.

Medaljekåring og 2-års finale

finder sted lørdag den 19. juli samme

sted som den fynske regionalkåring. For

de medaljeaspiranter, der ikke har bestået

en anerkendt brugsprøve, bliver der

gangartsprøve (brugstestens modul) med et

anmeldelsesgebyr på 100 kr., antageligt om

fredagen, ligesom måling og første mønstring

af de 2-årige hopper antageligt vil finde sted

fredag eftermiddag.

Camping og friluftsbad

Der er mulighed for at campere på kåringspladsen

fra fredag. En campingplads koster

100 kr. uanset om det er med eller uden

strøm. Hvis I tager familien med, så kan vi

oplyse jer om, at ca. 500 m fra Allerupgaard

ligger der et friluftsbad. Her vil det være

muligt at tage en dukkert imellem kl. 11 og

18.30. Entreen er 20 kr. og et 10-turskort

kan fås for 150 kr.

Kåringsmiddag

Der vil blive arrangeret kåringsmiddag fredag

aften på Allerupgård kl. 19.00. Vi har

9

været så heldige at få fat i Hans Christian

Smidt, den berømte grillmester fra Revsø.

Han vil servere lækre nakkekoteletter samt

ringridderpølser, som bliver grillet, samt kold

party skinke. Hertil vil der blive serveret

flødekartofler, salat og flutes. Når dette er

fordøjet vil der blive serveret kaffe og kage.

Denne dejlige kåringsmiddag vil I kunne

få for 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn

under 12 år. I vil også få mulighed for at købe

øl, vin og sodavand til rimelige priser.

Tilmeldingsblanket til kåringsmiddagen har

længe ligget på nettet med tilmeldingsfrist

den 7. juli. Har du ikke haft mulighed for

at benytte denne blanket, så ring til Thomas

Lorentz-Petersen på tlf. 5190 7631 og hør,

om du stadig kan nå at komme med. Betaling

skal ske straks ved tilmelding på konto

7245 - 1277585 og I skal opgive jeres navn

samt skrive kåringsfest.

Bornholm

Kåringen på Bornholm finder sted d.

3. august på NLR, Klemenskervej 61,

3760 Gudhjem. Samme dag og sted afholder

Oldenborgforeningen kåring og de

Bornholmske foreninger har føl- og plageskue.

Vi kender endnu ikke tidspunktet.

Husk at alle hestene ved kåringerne skal

løsvises (vi henviser til artiklen om piskeførerkursus).

Vi håber på mange tilskuere

og at forårets gode vejr bliver ”kopieret”

i uge 29.

Løsvisning er nu en fast bestanddel

af alle kåringer.


Hingstekåringen 2008

Af: Jes Boesen

Så nærmer tiden sig, hvor hingstefolket

skal til at se, om der er gode emner at

fremstille med henblik på avlsgodkendelse

og kåring.

I år afholdes hingstekåringen den 13. og 14.

september på Vilhelmsborg og foreningen

håber på rigtig mange deltagere, da det kun

er et gode for den fremtidige avl, at der er en

god mængde hingste at selektere fra.

Det unge hold for 2-årige hingste er altid

spændende at følge. Især er det spændende

at se, om der er gode emner fra den første

årgang efter de hingste der blev kåret i jubilæumsåret

2006. Her kom der fire hingste

gennem nåleøjet, nemlig Glibings Ajs, Mosegårdens

Kejser, Kastanjegårdens Comet

og Vikkelsøs I.P. I dette hold kan der også

komme afkom efter de øvrige hingste, der

fik avlsgodkendelse i 2004 sammen med de

førnævnte hingste, men som siden er faldet

fra. Disse hingste er Idol Skovå, Ingegårds

Axo og Lutor Bjelland.

I 2006 blev de første føl efter disse hingste

(alfabetisk rækkefølge) født :

Glibings Ajs

18 afkom heraf 9 hingste

Idol Skovå

10 afkom heraf 3 hingste

Ingegårds Axo

4 afkom heraf 2 hingste

Kastanjegårdens Comet

11 afkom heraf 6 hingste

Lutor Bjelland

6 afkom heraf 1 hingst

Mosegårdens Kejser

10 afkom heraf 7 hingste

2008-føllene og pas-udgifter

Lovgivningen er ændret, så alle heste skal have pas

med virkning fra 1. juli 2009. Beslutningen er af

relativt ny dato, dvs. et regelsæt foreligger endnu

ikke. Men følger man den model, som kendes i

EU-lande, som her er længere fremme end vi

er, så vil der vanke bøder af en ganske betydelig

størrelse, hvis man ejer en hest uden pas.

Derfor er det allerbedste råd vi kan give ejerne

af årets føl, at de anmelder føllet rettidigt og får

et følpas udstedt. Så er tingene i orden, når

lovgivningen kommer på plads.

I bedækningsåret betaler hoppeejeren (via hingsteejeren)

en afgift til Landscentret (i år er den

på 275 kr). Når denne afgift er betalt, så er første

Vikkelsøe’s I.P

12 afkom heraf 8 hingste

Det unge hingstehold fra sidste år (2007),

hvor hingstene nu er blevet 3 år, skal til deres

første test på brugsområdet, da de skal aflægge

køreprøve. Her er der 11 hingste med

1-årig avlsgodkendelse, der kan deltage.

Men der er også mulighed for andre 3-årige

hingste, hvis ejere drømmer om avlsgodkendelse,

at deltage både i køreprøven og hvis

den bestås selve eksteriørkåringen.

Kåringsholdet består af de 4-årige hingste,

der her i det tidlige forår alle var til materialprøve

og hvor de alle bestod. Læs herom i

det sidste blad nr. 190. Hvis der ikke melder

sig andre hingste på banen kommer dette

hold til at bestå af 6 hingste.

2-årige Rusk blev fløj ved plageskuet i Spjald og

med ganske pæne karakterer. Måske bliver han

en af de unghingste, der tilmeldes kåringen på

Vilhelmsborg i september.

2-årige Rusk blev fløj ved plageskuet i Spjald og med ganske pæne karakterer. Måske bliver han en af

de unghingste, der tilmeldes kåringen på Vilhelmsborg i september.

skridt på vejen mod et følpas taget.

Føllet skal indberettes senest 40 dage efter

folingen. Denne indberetning er der betalt for

året før via bedækningsafgiften. Men kommer

man for sent på den, så opkræves der yderligere

368,75 kr.

For at få pas skal føllet besigtiges og mærkes. Tager

ejeren føllet til en af centrale pladser (og husk, at

moderen SKAL med), så er prisen for besigtigelse

og brændemærkning 145 kr. Vil ejeren også have

hesten chipmærket, koster det yderligere 60 kr.

Vær opmærksom på, om det følskue, du kunne

tænke dig at deltage i, også har mærkning. I så

fald slår du to fluer med et smæk.

10

Hvad der så dukker op i holdet af 5-årige og

ældre hingste er ikke nemt at spå om. I dette

hold kan der deltage hingste, der er importeret

eller andre ældre hingste, der tidligere

er kåret og hvor ejerne ønsker at se om de

kan forbedre deres tidligere resultat.

Dommerholdet kommer i år til at bestå af

Ole Damsgård Olsen, Jørgen Riis Hansen og

Flemming Strange- Hansen, evt. suppleanter

er endnu ikke udpeget.

Tilmeldings-blanketter både til kåringen,

opstaldningen og camping mm. vil senere

være at finde på hjemmesiden, eller kan rekvireres

hos avlskomitéen. Tilmeldingsfristen

er den 4. august.

Møder føllet ikke på en af de centrale pladser,

sker mærkningen på hjemadressen (og moderen

skal stadig være i nærheden). Prisen for det første

føl er 490 kr., mens de efterfølgende besigtiges

og brændemærkes til halv pris.

Sidste udgift er selve passet, som koster 250 kr.

Alle ovennævnte priser er inkl. moms. Det vil sige,

at det billigste 2008-følpas i penge til Landscentret

koster 667,50 kr. (kr. 272,50+145+250).

Det dyreste (hvis man vælger hjemmemærkning

inkl. chip og kun har et føl) 1.072,50

(kr. 272,50+550+250).

Birgit


Forårets Plageskuer

Som det er tradition afholdtes i alt syv

plageskuer og 115 plage bedømtes,

med det største antal, 24, på Ågerupgård

og det laveste, 7, på Fyn. Det er

vel lidt lavere end gennemsnittet og

vi kan kun opfordre opdrætterne til

at øge tilmeldingen til næste år. Det

særdeles vigtigt at have plagene i

træning så tidligt som muligt og det

er også opdragende for de unge plage

at ”komme i byen”. Dertil kommer,

at plageskuerne er den væsentligste

adgangsbillet til den traditionsrige

2-års finale.

Det ser ud til, at vi har mange særdeles

gode avlsdyr på vej, idet der er

blevet givet høje karakterer til mange

plage, og vi håber at mange af disse

2-års hoppeplage møder op den 19

juli på Allerupgård.

Flemming Strange-Hansen

Ågerupgård

Søndag den 13. april afholdt Fjordhesten

Øst årets første plageskue på Ågerupgaard

ved Vipperød. Der var 24 fremmødte plage

og en enkelt vallak. Dommere var Niels

Mortensen og Henrik Dahl.

Hos 1-års hingstene gik Comet (Citrus Klattrup/Orion

Halsnæs) fra John Svendsen fløj

af 6 fremmødte heste med karaktererne

8988 8. Hos 2-års hingstene var det Gunnar

Larsens Lando (Mosegårdens Kejser/Max),

der med 8788 8 tog sig bedst ud af de tre

deltagende.

Dagens største hold på 8 deltagere var 1-års

hopperne, og det var også her, vi fandt den

Lando, bedste 2-årige hingst på Ågerupgård

(billede indsendt af Stine Meyer)

gennemgående bedste kvalitet. Fløjen gik

til Bindi Vårby (Ørjar/Orion Halsnæs) fra

Helene Lund Frederiksen med karaktererne

8888 8.

Helene Lund Frederiksen var også ejer af

fløjen i 2-års hoppeholdet: Kirstine Vårby

(Orion Halsnæs/Fini Skovly), der med karaktererne

8878 8 blev bedst placeret af

de 7 tilmeldte.

Vallakken Rendegårdens Picasso (Ingegårds

Pax/Plutonikk) fra Mille og Maja Christophersen

fik karaktererne 8877 8.

Ved afslutningen blev dagens bedste

hest udpeget blandt fløjene i de 5 hold.

Vinder blev 1-års hingsten Comet fra

John Svendsen

I dagens program indgik også en hingsteparade,

hvor en del af Sjællands avlsgodkendte/kårede

hingste, viste hvad de kunne.

Dagens publikumskonkurrence gik ud på at

gætte, hvilken hingst, der ville nå højest ved

løsspringning. Præmien var en bedækning

ved den vindende hingst. Ingen ramte den

rigtige højde, som blev 1,50 m, men at det

var Ismo Kry, der ville vinde konkurrencen,

var gættet af flere. Det er virkelig underholdende

med denne form for konkurrence.

Susanne Fønskov

Egtved

Vejleegnens Norske Hesteavlsforening

holdt plageskue på Egtved Rideskole den

19. april.

22 plage var mødt frem og dommerne

var Flemming Strange-Hansen og Helle

Brødsgaard.

3 1-års hingste blev bedømt med elegante

Ricko Fjordvang (Mark Fjordvang/Golf Gudenå)

fra Ninna & Arne Nielsen på fløjen.

Han fik 7787 7 og er derfor ikke uden

hingstepotentiale. De to andre fik begge

6 i helhed

Af de seks 1-års hopper fik fire 8 i helhed

og de to sidste henholdsvis 7 og 6. På fløjen

sattes Vikkelsøe´s Nymfe (Mykletind/Knast

Halsnæs) fra Vivian & Jens Erik Skøtt. Det

er en plag i passende udvikling af særdeles

god type og med et godt kønspræg samt

udtryksfuldt hoved. Desværre var hendes

bevægelser ikke overbevisende på dagen.

Hun fik 9876 8. Som nr. 2 blev Æsja Fjordlyst

(Abel Stanstorp/Odin Halsnæs) placeret.

Højtstillet, harmonisk men rigeligt veludviklet

af en 1-års hoppe. Det blev til 8878 8.

Der var ligeledes 8 i helhed til Kastanjegårdens

Dicte (Mark Fjordvang/Orion Halsnæs)

og AldumØstergårds Frigga (Mosegårdens

Splint/Cadeau Halsnæs).

10 2-års hopper blev bedømt og det var et

godt hold med kvalitet langt ned i rækken.

Således fik en 9 i helhed, fem 8 og fire 7

i helhed.

På fløjen sattes Zalina Fjordlyst (Tårnhøjs

Canut/Odin Halsnæs). Hun har samme mor

som nr. 2 i 1-års holdet og er harmonisk,

feminim, har passende ført fundament med

god ledmarkering og god bevægelse. Hun fik

9888 9 og blev senere skuets bedste plag.

Hun er som stutterinavnet fortæller opdrættet

af Jens Kristensen, der stadig er ejer.

Halskovs Anni (Glibings Ajs/Orion Halsnæs)

er ligeledes af særdeles god type, i passende

udvikling og med godt kønspræg. Fundamentet

er dog lidt klejnt og bevægelsen god

i skridt og ret god i trav. Det blev til 9877 8.

Dahl´s Leika (Kastanjelystens Karant/Citrus

Der hyggesnakkes i Egtved i ventetiden, fra venstre ser vi 2 års hopperne Vikkelsøe’s Morel, Vikkelsøe’s

Mystik og Zalina Fjordlyst med tilhørende mønstrere. (billede indsendt af Mette Kofoed).

11


Klattrup), Vikkelsøe´s Mystik (Vikkelsøe´s

IP/Ørjar), Perle Fjordvang (Fjordens Marcus/

Golf Gudenå) og Orissa Klattrup (Glibings

Ajs/Claes) fik ligeledes 8 i helhed.

De tre 2-års hingste fik alle 7 i helhed.

Højgårds Gismo (Orion Halsnæs/Ørjar) er

rigeligt udviklet, men med særdeles god

skridt. Katrinedals Janus (Højgårds Bacardi/

Aladdin) er harmonisk men med utilstrækkelig

bevægelse og Kastanjegårdens Nikolaj

(Tårnhøjs Canut/Plutonikk) har et godt fundament

men en stampende bevægelse.

De to avlshingste Ågerupgårds Pascal og

Knægt Halsnæs blev fremvist og dagen afsluttedes

med agility for plagene og ældre

heste.

Flemming Strange-Hansen

Dorthealyst

113 plage og 11 avlshingste var tilmeldt.

Der udstilledes plage af følgende racer:

Shetland, Haflinger, DSP, Dartmoor,

Connemara, Pinto, Gotlands-russ, Welsh og

Fjord. Samarbejdet har stået på siden 1978

og har siden 1981 været lokaliseret på Dorthealyst.

Der var tilmeldt 13 fjordplage, men

kun 9 mødte. Dommere var Søren Juellund

og Jørgen Finderup.

To 1-års hingste fik henholdsvis 6 og 5 i

helhed, mens åringshoppen Bindi Vårby

(Ørjar/Orion Halsnæs) fra Helene Lund Frederiksen

fik 8778 8. Hun er af god type, har

en velansat men lidt kort hals, god skulder,

lidt lang lænd og god bevægelse.

Blandt de seks 2-års hopper gik fløjen til

Kirstine Vårby (Orion Halsnæs/Fini Skovly)

fra samme ejer som 1-års fløjen. Hun fik

8888 8 og fik en flot 5 plads i skuets afsluttende

finale, der for øvrigt vandtes af en

2-års shetlænderhoppe. Kirstine har gode

kropspartier, lidt kraftig hals, ført fundament,

god bevægelse i skridt og særdeles god og

taktfast trav. Flakkebjergs Donna (Orion

Halsnæs/Nikk Halsnæs) fra Hanne Nielsen

fik ligeledes 8 i helhed med karaktererne

8887 8. Hun lidt maskulin, men dog af god

type og med gode rammer. Lidt kort og

kraftig hals, velformet kryds, passende ført

fundament. Hun har en god bevægelse i

skridt og ret god og lidt snæver bevægelse i

trav. Tre fik 7 i helhed og en enkelt 6.

Under hingsteparaden blev Valiant Fjordlyst

og Halskovs Vulkan fremvist

Flemming Strange-Hansen

Spjald

Fjordhesten Vest afholdt plageskue og hingsteparade

på Spjald Rideskole lørdag den

26. april 2008 og der var mødt 19 plage

og to hingste til Hingsteparade. Dommere

var Lisbeth Pedersen og Helle Brødsgaard

(juniordommer).

I holdet af 1-årige hopper var der fire og fløjen

gik til Tornhøjs Bianca (Cadeau Halsnæs/

Birk Halsnæs) fra Dennis Bisgaard. Bianca

fik de flotte tal 9877 8. Endnu en hoppe fik

8 i helhed, nemlig Lynges Frida (Tunaren/

Cadeau Halsnæs) fra Simone Lynge Bjerg

med tallene 8788 8. Næste hoppe fik 7 i

helhed og nr. fire i holdet fik 6 i helhed.

10 2-årige hopper var mødt og her var

kvaliteten rigtig god. De to første hopper i

holdet stod endda og lænede sig op ad et

9-tal for type, men var nok lidt dybe i forhold

til alderen, så det blev ved et 8-tal for type.

Fløj i holdet var Tornhøjs Josefine (Cadeau

Halsnæs/Knast Halsnæs) fra Niels Bisgaard

med tallene 8969 8. Rikke Bøgely (Tunaren/

Cadeau Halsnæs) fra Mie og Jørgen Riis

Hansen fulgte efter med 8888 8. Herefter

fulgte yderligere fire hopper med 8 i helhed

og fire med 7 i helhed.

Hos 1-års hingstene fik begge deltagere 7

i helhed, fløjen gik til Svalegårdens Arthur

(Mosegårdens Splint/Plutonik) fra Stutteri

Svalegården med 7776 7.

Tre 2-årige hingste udgjorde det sidste hold

og her gik fløjen til Rusk (Fjordens Marcus/

Nikk Halsnæs) fra Knud Bjerre. Hingsten

12

2-årige Tornhøjs Josefine blev skuets bedste fløj

i Spjald, dygtigt mønstret af Annemette Bisgaard

(billede indsendt af Jørgen Riis Hansen).

viste gode takter og fik karaktererne 8878

8. Højgaards Gismo (Orion Halsnæs/Ørjar)

fra Janne Melvej og Allan Iversen fulgte efter.

Hingsten viste særdeles god bevægelse i

både skridt og trav, men desværre var fundamentet

ikke på højde med bevægelsen, så

det blev til 7769 og 7 i helhed. Den tredje

hingst fik ligeledes 7 i helhed.

Ved hingsteparaden blev to hingste fremvist,

Malik Klattrup og Tunaren. Tunaren blev vist

for lange liner af sin ejer, Jørgen Riis Hansen

og trods en noget ungdommelig opførsel,

blev han skuets bedst fremviste hingst.

Skuets bedste plag blev 2-års hoppen Tornhøjs

Josefine, udstillet af Niels Bisgaard og

skuets bedst soignerede plag blev 2-års

hingsten Katrinedals Janus fra Janne Melvej

og Allan Iversen. Dagens bedste mønstring

blev vist af Henriette Bisgaard med Kastanielystens

Ofelia.

Der var også konkurrence om bedste

afkomsgruppe og der var afkomsgrupper

efter to hingste, nemlig Cadeau Halsnæs

og Mosegårdens Splint, begge med fire stk.

afkom. Afkomsgruppen efter Cadeau Halsnæs

løb af med sejren for en samling af en

1-års hoppe og tre 2-års hopper, alle med

et godt race- og kønspræg, udtryksfulde

hoveder og gode rammer og overvejende

god bevægelse.

Ærespræmieuddelingen er et kapitel for

sig, idet der sjældent er set så mange ærespræmier

ved et plageskue. Bestyrelsen må

have været meget flittig for at kunne samle

så mange sammen og alle deltagere fik en

ærespræmie med hjem.

Lisbeth Pedersen

Thorsø

Søndag den 27. april var det blevet Fjordhestens

Venner Kronjyllands tur til at holde

plageskue, vallakbedømmelse og hingsteparade

på Tidselbjerg Hestecenter i Thorsø.

I alt mødte 19 plage, en enkelt vallak og

én hingst til hingsteparaden. Bestyrelsen

havde lyttet til et stort ønske fra mange af

udstillerne, idet de udstillede heste havde

mulighed for at blive vist løse og det tog alle

imod. Dommere var Jørgen Juhl og Henrik

Dahl og mønstringsdommere var Marianne

Johansen og Mikkel Kruse Johansen.

Der var mødt ni 1-årige hopper og fløjen

gik til Æsja Fjordlyst (Abel Stanstorp/Odin

Halsnæs) fra Jens Kristensen, Varde, med

karaktererne 9888-9. Herefter var der fire,

der opnåede 8 i helhed, tre med 7 og en

enkelt med 6 i helhed.

De to tilmeldte 1-årige hingsteplage mødte

ikke op, så man gik videre med 2-års

hopperne, som der var ni af. Fløjen gik til

Cirkeline Abildhøjgaard (Citrus Klattrup/

Ørjar) fra familien Rønstrup i Auning med

9888-8. Til de efterfølgende seks plage var

der ligeledes 8 i helhed og til de sidste to i

holdet var der 7 i helhed.


Åringshopperne er oprangeret i Thorsø (billedet indsendt af Lone Kaptain)

Der var mødt en enkelt 2-års hingst, Sonny

(Fjordens Marcus/Odin Halsnæs) fra Tina

Gulholm, Møldrup. Her var karaktererne

7677 7.

Vallakholdet bestod af en 10-årig vallak,

Gorm Engvang (Idon Busklund/Stendis

Ravn) fra familien Overgaard, Bjerringbro.

Gorm fik karaktererne 8888 8.

Fuzzy Stanstorp fra Claus Brokholm var

eneste hingst ved hingsteparaden, og han

blev flot fremvist under rytter.

Vandrepokalen for bedste afkomsgruppe

blev ikke uddelt, da kun én hingst havde de

fornødne tre stk. afkom med til plageskuet.

Pokalen blev i sin tid skænket af Bryggeriet

THOR i Randers og blev uddelt første gang

i 1985. Det vil sige, at den (forhåbentlig)

uddeles for 25. gang næste år.

Plageskuets eneste 9-tals hoppe, Æsja Fjordlyst,

blev skuets bedste plag og Anita Kristensen

vandt vandrepokalen for bedste mønstring.

Dommerne udtrykte stor tilfredshed

med plagenes kvalitet og med afviklingen af

skuet. Der var stor enighed om, at det nye

Åringshoppen Naja Skovå fik 9 i type og 9 i helhed i Vodskov.

tiltag med at vise plagene løse havde været

en stor succes og at mange plage – især 1-års

hopperne - havde profiteret heraf.

Lisbeth Pedersen

Fyn

Fyns Plagskue for ponyracer lørdag den

3. maj var et stort arrangement med 60

katalognumre i programmet. Desværre var

der ikke mange fjordheste tilmeldt og kun

7 fjordplage kom til bedømmelse. De blev

bedømt af Henrik Dahl og John Møllegård

(Welshdommer).

To 1 års hopper i det første hold. Lisbeth

Jørgensen, Ebberup, udstillede fløjen Ellegaards

Tjilli (Glibings Ajs/Halskovs Vulkan),

som fik 8 i helhed.

Tre 2 års hopper kæmpede om førstepladsen

og Vængets Tea (Citat Halsnæs/Knast Halsnæs)

udstillet af Henriette Ellegaard, Årslev,

gik med fløjen med 8 i helhed.

Der var to 2 års hingste tilmeldt og fløjen

Micas (Ørjar/Fender) fra Susanne Norman

Andreasen, Ringe, fik også 8 i helhed.

I kampen om skuets bedste plag på tværs

af alle racer, blev fjordhingsten

Micas nr. 2 og

fik et fint blåt bånd om

halsen.

Henrik Dahl

Vodskov

På den første sommerdag

iht. kalenderen,

altså den 1. juni, var

der plageskue i Vodskov.

Hidkaldt for at dømme

var Søren Juellund (der

dog var inhabil i hoppeholdene)

og Chr. H.

Andersen.

To åringshingste fik begge

7 i helhed, fløj blev

13

Bjerregaards Jarl (Lauge/Orion Halsnæs) fra

Helle Bjerregaard.

To 2 års hingste fik begge 8 i helhed med

ulsblakke Lyngholms Arcon (Glibings Ajs/

Monolitt) fra Harry Sten Pedersen på fløjen

med talrækken 8789 8. Stald Vallahallas

Thrym (Stas Råden/Halskovs Vulkan) fulgte

efter med 8787 8.

I alt mødte otte åringshopper til bedømmelse.

Efteranmeldte Merle Halsnæs (Granit

Halsnæs/Admiral Halsnæs) kom på fløjen

med talrækken 9988 9 til glæde for både

udstilleren 11-årige Line Juellund og bedstefar/opdrætter.

Og der var flotte point til

endnu flere. Naja Skovå (Kastanjegårdens

Charli/Greiing) fra Claus Efsen stod nr. 2 med

9888 9. Hæstrups Irene, Mynte Halsnæs

og Heden’s Lupin på 3., 4. og 5. pladsen

havde alle 8 i helhed, mens holdets sidste

tre hopper fik 7 i helhed.

Et lille hold af 2-årige hopper sluttede dagen.

Liva Halsnæs (Granit Halsnæs/Pikant Halsnæs)

fra Vibeke og Søren Juellund stod fløj

med dagens flotteste tal: 9989 9, mens nr.

2 Lundegaards Kira (Granit Halsnæs/Pikant

Halsnæs) fra Carsten Højmark fik 8878 8.

Holdets sidste hoppe, svensk-opdrættede

Carissma (Romeo’s Cabri/Torjus) fik 7 i

helhed.

Best in show blev Liva Halsnæs, som fik

ærespræmien fra Fjordhesten Danmark,

men der var ærespræmier til alle med 8 i

helhed.

Birgit Mortensen


Ekstraordinær hingstekåring

men ingen ny avlshingst

Som nævnt andet steds i dette blad havde

Frederik Skovå ni sønner tilmeldt hingsteudstillingen

i Norge i begyndelsen af maj, og

opdrætteren Preben Olesen var naturligvis

i Norge for at følge bedømmelsen, både af

Frederik’s sønner, der blev udstillet i klasse

3 og af Frederik selv, der mødte i klasse 1 for

6-årige og ældre hingste. Tre af de ni sønner

blev godkendt til avl.

Frederik Skovå skulle som bekendt direkte

fra Norge til Danmark, hvor Jes Boesen har

lejet ham i sæsonen. Da der var plads i traileren

og Preben havde fattet stor interesse

for en af de afviste sønner, blev der handlet

hest på falderebet og Heiden Frederikson

kom med i traileren.

Formålet var naturligvis at stille ham til

ekstraordinær hingstekåring, og en sådan

blev arrangeret i Thorsø den 17. maj, som

i øvrigt er Norges nationaldag. I henhold

til vort regelsæt skulle dommerholdet ved

sidste hingstekåring dømme. Jørgen Riis

Hansen var imidlertid forhindret, i stedet

blev Søren Juellund hidkaldt for at løse opgaven

sammen med Ole Damsgaard Olsen

og Lisbeth Pedersen.

Voteringen varede længe, hvilket publikum

tog som et udtryk for at afgørelsen kunne

gå både til den ene og den anden side.

Det endte med en afvisning og følgende

beskrivelse: ”Hingst af god type. Passende

dybde og bredde. Typisk hoved. Lavt ansat

hals med kort nakke. Lidt stejl og bunden

Hingste-Nyt

Siden sidst har tre af vore avlshingste

skiftet ejer og en er udlejet i sæsonen.

Dukat Halsnæs ejes nu af Stutteri Søndergaard,

v/Annette & Benjamin Søndergaard,

Yppenbjerg 6, Ubby, 4490

Jerslev Sj - tlf.: 7551 3240 / 2298 0033

– e-mail: skovbon@mydsl.dk

Ingegård’s Pax, som vi i forbindelse med

udsendelsen af ”Fjordhestennr. 190,

fortalte var udlejet til Erik Johansen i

Gadbjerg, blev efter Poul Erik Hjelma-

skulder. Lidt kort, afrundet manke. God

overlinje. Velformet kryds. Passende føre

lemmer med middellange koder og lidt små

hove. Lidt rette baglemmer. Bevægelsen vist

lidt kort og bunden i skridt og trav, dog lidt

svingende for i trav. Galop på forparten.

” Der gives ikke tal ved en ekstraordinær

hingstekåring men alene en beskrivelse.

Stamtavlen

Heiden har, hvad jeg vil kalde en lidt ’tyndbenet’

morafstamning. Mormors mor Rolin

er første præmierede hoppe, det blev hun

i 1971, men da hun har en ukåret mor

og en ukendt mormor, kunne hun (altså

Rolin) ikke optages i den norske stambog

med et N-nummer.

I en dansk stamtavle

ville hun være en F1hoppe.

Heidens mormor

Selma herefter en

F2-hoppe og Heidens

mor en F3-hoppe, og

en F3-hoppe kan ikke

blive avlshingstemoder,

i hvert fald ikke hvis vi

finder dem i en dansk

stamtavle. Heidens

mor, Heidi Bakken,

var 14 år gammel til

kåringsbedømmelse i

2004, hvor hun blev

godkendt (niveauet

under 3. pr.) med følgendeeksteriørbeskrivelse:

”Grovpreget.

gers død hentet hjem af familien og

ejes nu af:

Martin Kristensen, Sønderkærvej

5, 9550 Mariager , tlf. 9863 4999,

email: gitteogmartin@mail.dk

Idon Busklund er den sidste hingst, der

er blevet handlet, også han ejes nu af

Martin Kristensen (se under Ingegård’s

Pax).

14

Noe tungt hode. Godt muskelsatt, lite

markert bogleie. Stelle koder. Inntået og flate

høver b.f.b. Korte bakbeinsbeveg. ”

Mm Selma var på udstilling i 1988 og fik

denne eksteriør-beskrivelse: ”Stor, langlagd

hoppe med tungt preg. Bra bein. Medels

rørsler.”

Da Frederik selv er mere end almindeligt

godt gående kunne man mistænke, at nogle

af formødrenes bevægelsesgener er givet

videre til Heiden, mens han har fået sit gode

udseende fra faderen.

Birgit

Heiden ved den ekstraordinære kåring i Thorsø.

Den udlejede hingst er Capi, som er

kommet til Fyn, nærmere bestemt

til Jørgen Jespersen, Strandbyvej 20,

5683 Haarby - tlf.: 6473 1353 /

mobil: 2166 3573

.

Birgit


DM for fjordheste og 10 år med

Stævne Syd

Af Annette Schmidt Kristensen

Som det har været tradition i mange år

er der Stævne Syd den første weekend i

september. I år vil stævnet også være vært

for DM for fjordheste, der som flere af

de store fjordhestearrangementer flytter

rundt i landet, og nu er turen kommet til

Sønderjylland. Det glæder vi os meget til at

afholde, derfor er der også flere ekstra tiltag

i forbindelse med stævnet i år.

Stævnet afholdes i dagene 5. – 7. september

på Revsø Rideskole, Revsø Mark Vej 2,

6560 Sommersted.

Fredag aften afvikles et par ”komme i gang”

klasser, der er informationsmøde om DM

og der er åbningsceremoni. Lørdag går

stævnet rigtig i gang med en række dressur-,

spring- og køreklasser. Derudover vil der

være terrænridning med holdmesterskab

og det første DM i terræn. Det bliver rigtig

spændende og vi håber på stor deltagelse

i terrænet. Gennem de år vi har haft terrænprøverne

har mere end 600 ekvipager

startet denne specielle disciplin, der er skabt

netop til fjordhestene.

Søndag er der igen dressur- og springklas-

ser. Denne dag er det kuskenes tur til at

komme i terrænet, her er det maratonen,

der gælder.

DM klasserne starter lørdag med 1. afdeling,

2. afdeling holdes søndag, så spændingen

er intakt til stævnets sidste dag. Der afvikles

DM i dressur og spring, med en afdeling for

både juniorer og seniorer. Derudover er der

DM i 1- og 2-spand kørsel og som tidligere

nævnt for første gang også i terrænridning.

Den sidste DM disciplin er i allround, formentlig

også en disciplin, som her i Danmark

kun holdes for vor race. Deltagerne

her skal være alsidige, idet allround består

af dressurridning, springning, dressurkørsel

og forhindringskørsel.

Læs DM reglementerne på www.fjordhest.

dk, Sport, 2008. Her vil propositionerne

også ligge. Der vil være anmeldelsesfrist

den 31. juli.

Der vil igen i år være mulighed for at deltage

i de populære Mix-hold konkurrencer, som

består af DM-klassernes første afdeling.

Der skal være tre deltagere på holdene, og

man giver selv sit hold navn. Der plejer at

være lidt konkurrence i at finde på nogle

fantasifulde navne til disse hold. Her er et

lille udpluk af tidligere års navne: Morfar

og staldpigerne, Team top tunet Vallak,

Ved sidste års DM/Nordisk fik Kristina Diernæs/Florian Skovå sølvmedalje i både junior-dressur og

Nordisk dressur. I år er Kristina seniorrytter, men vi håber da at se ekvipagen i Revsø i september.

15

Team Øst osv.

Et nyt og spændende tiltag er FJ-Ung, der har

en hold konkurrence i mønstring og agility.

Vi håber, at der kommer hold fra hele landet

til denne konkurrence, som er for børn og

unge. Her i det Sønderjyske er man allerede

så småt begyndt at træne. Læs mere om FJ-

Ung (beskrivelse og bedømmelseskriterier)

på www.fjordhest.dk FJ-Ung. Det bliver

rigtig spændende og enhver lokalforening

med respekt for sig selv har et hold med i

denne klasse, så hank op i ungdommen og

kom af sted, det er slet ikke så svært.

Der vil naturligvis også være almindelige

klasser at starte ved Fjordhestestævne Syd,

som vi kender det fra alle de tidligere år,

dvs. i dressur, spring, kørsel og terræn samt

showklasser i agility og trail mv. Lørdag aften

er der naturligvis fest i rytterstuen. Der er

mulighed for at campere på stævnepladsen

lige bag ved staldene.

Præmieoverrækkelserne i DM samt diverse

holdmesterskaber vil ske søndag

eftermiddag, kom og vær med til at gøre

det festligt.

Fjordhestestævne Syd er stævnet, hvor det

er umuligt at kede sig.

Stævne Syd har fået sit eget logo,

man kan næsten se på stregen,

at det er tegnet af Linda Kjærsgaard,

der også var ophavskvinden

til sidste års meget flotte Nordiske

logo.

De fire fjordhestehoveder symboliserer

de fire foreninger, der

står bag Stævne Syd, nemlig:

Sønderjyllands fjordhesteforening,

Sydvestjyllands fjordhesteforening,

Vejleegnens norske

Hesteavlsforening og Fjordhesten

Danmark.


DM i kørsel med hest og vogn

Hvert andet år afholder Dansk Køreforbund

DM i kørsel med hest og vogn,

og i 2008 foregår det på Holtegaard i

Vendsyssel den 9. – 13. juli.

Kørsel er, som så meget andet, en sport der

bølger op og ned. Nogle år er der mange

heste-spand, andre år er der mange ponyspand.

I mange år har det været mest almindeligt

at køre 2-spand, men i disse år vinder

enspænderne stærkt frem. Hestespandene

bliver færre, mens ponyerne har kronede

dage. Det afspejles naturligvis også i DMstævnet,

hvor ponyklasserne svulmer, mens

hesteklasserne oplever tilbagegang.

Den foreløbige deltagerliste afslører, at fjordhestene

er rigtig pænt repræsenteret:

Birken-stævnet

Af Mette Møller

formand for Rideklubben Birken

Det blev et ganske forrygende stævne,

der løb af stablen på Birken i dette års

Kristi Himmelfarts-weekend. I alt ca. 500

ekvipager var meldt til start, og sekretariatet

var således nødt til at "lukke" for yderligere

tilmeldinger, da tiden ganske enkelt ikke

var til det.

Der blev konkurreret i dressur, herunder

også kür, spring, med blandt andet surprisespringning

og ikke mindst i både forhindrings-,

maraton- og dressurkørsel.

Kun en enkelt formåede at "stige af hesten"

i springning. Rytteren var dog hurtigt på benene

igen uden de større skader og hendes

Af Pia Berg Steffensen

Skønt så det ud da Hjallerup Ridecenter

blev invaderet af 55 fjordheste og deres ryttere/kuske.

Normalt er der ikke ret mange

fjordheste opstaldet på Ridecentret, så der

blev kigget en del på de flotte og veltrænede

gule heste.

I år var vi heldige ikke at skulle aflyse kørsel,

I 2-spand pony I og II er der 12 ekvipager,

hvoraf de fire er fjordheste.

Kuskene er: Niels Peder Hansen (FKS), Poul

Wetterling (HKR), Jens Høgh (MKS) og Mona

Andersen (VK).

I enspænderklassen er der 15 ekvipager,

og her er de ni fjordheste. Denne klasse er

fordoblet siden sidste DM, og det er særdeles

glædeligt, at der er så mange Fjordheste

med. Mon ikke det vil kunne give medaljechancer

til vor race?

Kuskene er: John Sørensen (MKS), Bjarne

Visler (DKS), Mogens Ruhoff (HKR), Bill

Jensen (MKS), Helle Graves (MKS), Torben

Christensen (MKS), Annalise Petersen (SKS),

eneste kommentar var: "Hvordan har hesten

det?" Rigtig rytterånd!

Op til stævnet var vi så heldige at få sponseret

et nyt speakeranlæg af Tuborg Fondet,

hvilket var både tiltrængt og nødvendigt ved

et stævne af sådan en kaliber. Jørgen Konge,

kusk ved de kongelige stalde, indviede speakeranlægget

med bedste manérer - ja, han

formåede både at speake på springbanen

og i maratonkørslen på samme tid.

Både lørdag og søndag havde Birkens "Ridein"

grillbar åben. Der var dog én kritik af

denne under vores evalueringsmøde - nemlig

at køen var alt for lang! Det må jo siges

at være et luksusproblem.

Lørdag aften blev der afviklet rytterfest i

Nordfjordhestens stævne

men der blev lavet lidt om på klasserne,

for at de seks tilmeldte kuske kunne få

lidt konkurrence. Der blev lavet en dressurprocentkørsel

og toppekørsel let + middel

- alle afholdt om lørdagen - og det kan

være det er sådan kørsel skal være fremover.

Rytterne mødte igen talstærkt op og viste

flot ridning i både spring og dressur. Yngste

deltagende hest var 4 år og ældste hest var

lige blevet 26 år torsdagen forinden - så

16

Allan Sten Steffensen (VK) og Birgitte Jensen

(VK).

Skulle man have lyst til at følge med i forberedelserne

til stævnet, så sker det på www.

dm-siden.dk

Annette Ruhoff

Stævnereferaterne indeholder

kun i meget beskedent omfang

resultater. Disse kan imidlertid

ses på www.fjordhest.dk under

Sport, 2008, ligesom de lokale

forenings-arrangører, der har

hjemmesider, også har offentliggjort

resultaterne der.

Efter det sidste stævnereferat

følger artikler om den aktuelle

stilling i såvel FJ-Tour’en som i

TIKA Junior Cup

ridehallen, hvor der var pyntet op til den

helt store guldmedalje. I løbet af aftenen var

der flere herlige indslag - blandt andet kiggede

de lokale munke forbi med deres helt

udsædvanlige morsomme show. Herudover

var der naturligvis præmieoverrækkelse i køreklasserne

og dans med levende musik.

Alt i alt et forrygende stævne, som bliver

meget svært at leve op til næste år - ikke

mindst på grund af det helt fantastiske,

dejlige vejr.

En stor tak skal lyde til alle vores frivillige

hjælpere. Uden dem havde det ikke været

muligt at stable et sådan stævne på benene.

Også en stor tak til vores mange sponsorer

og ikke mindst vores hovedsponsor:

Sparekassen i Skals.

man kan vist roligt sige alle kan være med

uanset alder.

Pokalen for bedste dressurresultat, som

gives på tværs af alle klasser, blev igen i år

vundet af Vita Mølgaard og Kastanjegårdens

Charli.


Stævne ØST

Af Bettina Christoffersen

Stævne Øst blev afviklet på Lykkesholm

Ridecenter i samarbejde med Hvalsø rideklub,

og det blev endnu et vellykket stævne

med hyggelig stemning, flot ridning, mange

deltagere og godt vejr – kun en enkelt lille

regnbyge vovede sig forbi om søndagen.

I alt 90 starter fordelte sig med 36 deltagere

i springning om lørdagen og 54 starter i dressur

om søndagen.

Springning med sløjfeklasser og voltespringning

Lørdagens springklasser bød på højder fra

50 cm, som var en sløjfeklasse for de mindst

rutinerede, til en 80 cm-klasse for de mere

garvede.

Sløjfeklassen er altid en succes, for bare

ekvipagen kommer fejlfri igennem, så er

der en sløjfe at hente – og ikke mindst vore

yngste ryttere er meget stolte over at få disse

sløjfer. Alle klasser var pænt fyldt op, så der

var kamp til stregen. Eneste undtagelse var

vores nyeste påfund, som var en voltespringning

- kun en enkelt havde vovet at binde

an med klassen, som derfor blev aflyst. Men

vi giver ikke op med hensyn til voltespringningen

– vi prøver igen næste gang. Det

Stævne Fyn

Af Birgit Mortensen

Det første stævne Fyn så dagens lys i 2006

og det blev en bragende succes. Desværre

blev der ikke noget stævne i 2007, bl.a.

fordi det bestilte sted pludselig måtte aflyse

og en ny dato ikke kunne findes – der er

trængsel i fjordhestekalenderen i forårs- og

sommermånederne.

I 2008 skulle det imidlertid være, og en helt

ny arbejdsgruppe gik i gang med planlægningen.

Propositioner blev udarbejdet og

offentliggjort og man ventede i spænding

på tilmeldingerne. Da fristen var udløbet,

var der langt fra så mange tilmeldinger

som man kunne ønske sig, og da den nye

arbejdsgruppe ikke vidste, at anmeldelsesfrister

er et særdeles elastisk begreb i

fjordhesteverdenen, udarbejdede man nye

propositioner med sammenlægninger af

klasser. Samtidigt med at dette skete kom

der pludseligt gang i tilmeldinger, og der

indløb brokkerier over de sammenlagte

klasser. Arbejdsgruppen lyttede til kritikken

og splittede igen klasser op.

skulle nemlig efter sigende være særdeles

underholdende, idet voltespringningen går

ud på at tage flest mulige spring placeret

rundt langs volten på en bestemt tid.

Dressur fra det lette til det svære

I dressuren startede vi med en let klasse

i form af Rideprøve 2, som er et enkelt

program udelukkende med skridt og trav.

Programmet egner sig vældig godt til urutinerede

ryttere, for det er forholdsvis let

at huske – og for urutinerede heste, fordi

øvelserne ikke er så krævende. Som i springningen

var Rideprøve 2 en sløjfeklasse, hvor

50 % udløser en roset. I år havde vi delt

klassen op, så de alleryngste fik deres egen

klasse med mulighed for at få hjælp fra en

trækker og lidt ekstra tid til at gennemføre.

Det fungerede rigtig godt – og det er helt sikkert

noget vi vil gøre igen. Ellers blev næsten

alle klasser fra LC1 til LA6 gennemført – dog

med de højeste LA-klasser slået sammen i

en procent-klasse.

TIKA Junior Cup

Som noget nyt indgik der ved stævnet en

springklasse og en dressurklasse i Fjordhesten

Danmarks TIKA Junior Cup. Desværre

havde dette nye tiltag fra Fjordhesten Danmark

ikke trukket så mange juniorer – i alt

Allerupgaard nær ved Odense var endnu

engang rammen om et fjordhestearrangement.

Og Stævne Fyn blev endnu engang

en succes, selv om en del af de anmeldte

– som måske ikke havde holdt sig orienteret

om det endelige program – ikke mødte op.

Tænk hvor mange arbejdstimer, besvær og

frustrationer der kunne være undgået, hvis

anmeldelsesfristen havde været overholdt.

Selv var jeg på Allerupgaard for at speake

til dressuren. Mit erklærede mål er at øge

rytternes interesse i hestenes afstamning og

derfor blev præsentationen af ekvipagerne

krydret med lidt oplysninger om de deltagende

heste. Til min store glæde kom rigtig

mange og gav udtryk for, at det havde været

dejligt at få disse oplysninger.

Vi skal have brugerne til at interessere sig at

følge med i avl og afstamninger – ligesom

vi naturligvis også gerne vil se avlerne på

stævnepladserne.

Rigtig mange dressur-ekvipager havde deres

stævnedebut på Allerupgaard og flere af

dem fik rigtig fine resultater, som bestemt

17

var der tilmeldt 5 ekvipager til de 4 klasser;

men mon ikke det bare er et spørgsmål om

tid, før juniorerne bliver opmærksomme

på dette tilbud. Der er i hvert tilfælde rigtig

mange af vores deltagende ryttere, som

sagtens kunne have deltaget i Cuppen. Jeg

synes, at vi skal hilse Fjordhesten Danmarks

initiativ velkommen, idet juniorer er fremtiden.

Jo sjovere og bedre aktiviteter vi har for

dem, des større er chancen for, at de fortsat

vil interessere sig for vore gule heste.

Nye ansigter og heste

Når jeg nu – efter et veloverstået stævne –

skal evaluere, synes jeg først og fremmest,

at det var dejligt at se mange nye ansigter/

heste til stævnet, det giver et godt afsæt for

fremtidige aktiviteter. Jeg synes også det er

værd at bemærke, at det ridemæssige niveau

er højnet i løbet af de senere år – det

er ikke mange år siden, at det på Sjælland

kneb med deltagere i LA-klasserne – sådan

er det ikke længere. Endelig synes jeg, at

det er værd at bemærke, at vores stævner

(og her tænker jeg på fjordhestestævner

generelt) altid foregår i en god og sportslig

stemning, hvor hyggen og den gensidige

respekt for konkurrenterne dominerer – det

er værdier, vi skal værne om.

må give lyst til at fortsætte. Jeg håber, at

arrangørerne ikke har mistet modet, men

arrangerer et nyt Stævne Fyn i 2009.

Hvad der skete på springbanerne er jeg

nærmest uvidende om, da springklasserne

blev afviklet parallelt med dressuren,

men resultaterne fra Stævne Fyn ligger på

www.fjordhest.dk under Sport, 2008.


Fjord-Tour stillingen netop nu

Af Annette Ruhof

Foto: Rene Juul Jensen

Efter de første stævner er der kamp om

den gule førerroset i Rytter-Tour’en.

Helene Eriksen på Donau Tidselbjerg fører

med 28 point, skarpt forfulgt af Annette

Schmidt Kristensen/Mastrup Zola, Vita Mølgaard/Kastanjegårdens

Charli og Hanne

Hyltoft Andersen/Heidi Træholt, der alle

har hver 27 point. På en tredjeplads finder

vi Marianne Kristensen/Citat Halsnæs med

26 point.I Kuske-Tour’en er der knapt så

travlt. Der har kun været køreklasser ved

to stævner, nemlig Birken og Nordfjordhesten.

På førstepladsen finder vi Allan Sten Steffensen

med Lyngholms Granat. Ekvipagen

har 26 point. Hvis navnet klinger forkert, så

skyldes det at Allan siden sidste stævnesæson

er blevet gift med sin Pia, og har fået sig

et nyt efternavn. På andenpladsen er Helle

Graves og Kastanjelystens Charlie med 20

points, og tredjepladsen indtages af Jens

Peder Sørensen med Jasmin Engmark samt

Annette Schmidt Kristensen med Stald Kiels

Ild og Stald Kiels Horisont. Begge ekvipager

har 13 point.

TIKA junior Cup 2008

Cuppen er stedet, hvor vore juniorer

kan dyste indbyrdes uden de sædvanlige

ældre konkurrenter. Som den første hovedsponsor

har vi fået TIKA Rideudstyr,

og derfor hedder det i år TIKA Junior

Cup.

Af: Annette Ruhoff

Formålet med Cuppen er at motivere de

unge til at dygtiggøre sig og starte vore

stævner, og naturligvis også at der skal være

en god grund til at holde fast i fjordhesten,

selvom man bliver ældre end den gængse

ponyrytter.

Cuppen består af dressur og spring, og den

er ydermere opdelt i 2 aldersgrupper:

J-14 for ryttere til og med det år, de fylder

I marts deltog Helene i 1-dags materialprøven på Donau Tidselbjerg. Sammen opnåede de dagens

bedste resultat og vandt deres klasse. I skrivende stund fører ekvipagen også Tourén.

14, og J-18 for ryttere fra 14 og til og med

det år, de fylder 18. Det vil sige, at der er

fire klasser – og TIKA Rideudstyr har sat 4

sadler på højkant til vinderne. Det må siges

at være flotte præmier, og der strides da

også bravt.

Der er fire afdelinger af Cuppen: tre indledende

runder (Jylland, Sjælland og Fyn) samt

en finalerunde. De indledende runder er

afviklet i løbet af maj måned, mens finalen

finder sted ved stævnet i Branderup (Sønderjylland)

i august måned.

Vi har 19 ryttere i cuppen, og de 4 førstepladser

ser inden finalen således ud:

Dressur J-14:

Line Schmidt/Holaren har 10 point

Dressur J-18:

18

Sarah Kryger Sørensen/Bartoldi har

10 point

Spring J-14:

Maria Skovsgaard/Lutor Bjelland har

10 point

Spring J-18:

Her er førstepladsen delt, idet Hanne Hyltoft

Andersen/Heidi Træholt og Camilla Louise

Mortensen/Silas hver har 9 point

Alt er dog ikke afgjort, idet man i finalen

til august optjener dobbelt antal point.

Dermed kan meget nå at ændre sig, og vi

glæder os til at se resultatet.

Den samlede stilling i Cuppen kan ses

på www.fjordhest.dk, under Sport 2008,

ligesom også reglementet for Cuppen kan

findes her.


Hingstekåring i moderlandet

Flot natur og mange fjordhingste på

Nordfjordeid 2008. Succes for danskejede

Mykletind og Frederik Skovå fik

tre kårede sønner.

Tekst og foto: Flemming Strange-Hansen

Igen i år viste Nordfjordeid sig fra sin smukkeste

side med pragtfuldt vejr de fleste

dage, solskin, hvid sne på bjergsiderne,

dybblå fjorde og et imponerende opbud af

hingste, når man tager de forholdsvis lave

bedækningstal i betragtning. Man kommer

uvægerligt til at tænke på et ”poetisk

avlsmål” fra 70’erne:

”Ligesom mennesker i isolerede egne, gennem

generationer formes af natur og miljø

– således også Fjordhesten, hvis oprindelse

er det barske norske Vestland. – Øjnene skal

være som søerne på højfjeldet en midsommeraften:

Store, dybe og klare – Halsen med

en flot rejsning, som en forelsket ”fjellgut”

på vej til sin ”jente” – Manen markeret som

konturerne af fjeldet mod aftenhimlen –

temperamentet livligt som fossen ved tøbrud,

og dog godmodigt. – Det er derfor ingen

tilfældighed at Fjordhesten har Norges natur

og folk i sig. – Norge med fjeld og blånende

fjord, rig på natur – stræbsom, nøjsom og

udholdende”.

Jeg er ikke helt klar over hvem der er forfatter,

men tror det er den første formand for

Sjællands fjordhesteavl, Synnøve Reimann.

Det var også Synnøve, der tog initiativ til

et Fjordhesteblad på Sjælland i 1968, et

blad der hurtigt blev til det landsdækkende

Fjordhesten.

I Fjordhesten 36 fra 1979 følger daværende

redaktør, Otto Rasmussen, op på dette og

skriver: ”Nu er vi på Nordfjordeid og nikker

genkendende til mange af de stoute typer,

som hvert år trofast møder frem. Høje fjeldsider

omkranser bygden med snehvide toppe

og giver kåringspladsen sit helt særlige præg.

Netop her kommer ”fjordingen” helt til sin

ret. Som skåret ud af fjeldet står den her på

kåringspladsen med indbegrebet af ægte

fjordhestetype og – præg. De rene farver

lyser os i møde. Det kække, typefaste hoved

med den brede pande fortæller os noget om

hvordan et fjordhestehoved skal være.

Den overvejende meget svære og lidt korte

hals og det slørede sadelleje repræsenterer

typiske bygningstræk, som vi i Danmark

har ændret lidt på til gavn for fjordhestens

anvendelsesmuligheder i dag. Avlsledelsen i

Norge er ikke helt uenig med os, men man

ønsker fremdeles at fremhæve det typefaste

præg og det solide fundament”.

Ja, der er ingen tvivl om at naturen ved Nordfjordeid

og hestenes harmoni med denne

er en af årsagerne til at så mange danske

fjordhestefolk år efter år vender tilbage til

den norske hingstekåring.”

I Fjordhesten 25, behandler Otto Rasmussen

ligeledes forskellene mellem danske og

norske hingste: ”Med hensyn til type, så er

hingstene, der fremstilles i Nordfjordeid vel

stadig en grad tungere og grovere af lemmer,

end vi finder det ønskeligt i Danmark i dag.

Men på den anden side får man det indtryk,

at Norge er stærkt på vej mod den elegante

fritidshest, der er velegnet til ridning. Det

er målsætningen. Ved festmiddagen blev

det understreget, at der skal skabes den

fjordhest, som markedet begærer, og det er

den familievenlige fritidshest. At de norske

fjordhesteopdrættere også er leverandører

af heste til det norske militær må med ind

i billedet, når man ser på fjordhestene i

hjemlandet. Militærets brug af fjordheste

fremhæves også i en ny norsk pjece, som

Norges Fjordhestelag har udgivet. I en artikel

i den lokale avis i Nordfjordeid, ”Fjordabladet”,

på kåringsdagen blev det fremhævet,

at der skal skabes en god norsk ridehest, og

det fremhæves, at ingen hest er bedre i hårdt

terræn, og i en anden artikel i samme avis,

går en af egnens hingsteejere, Ove Sefland,

stærkt ind for en lettere type, særlig egnet

til ridning og sport”.

Der er gået næsten 30 år siden da, men

problemstillingen synes at være intakt.

Klasse 1

4 hingste fremstilledes i klasse 1 (6 år og

ældre). I Norge skal hingstenes genfremstilles

som 8-årige, hvor en samlet bedømmelse

af eksteriør og avlsværdi finder sted, og to

af disse, Mykletind og Frederik Skovå havde

specielt dansk interesse.

Mykletind (Fjølestaen/Heidrapp) sattes på

fløjen med de flotte eksteriørkarakterer 10

9 9 9 og 9 i helhed og tildeltes 1. pr. Han

stillede i forbindelse med kåringen afkomsgruppe,

der præmieredes med 2. pr. Et flot

resultat for så ung en hingst. I afkomsgruppen

var hingstene klart bedre end hopperne.

Mykletind har indenfor de sidste år således

opnået meget forskellige bedømmelser de

tre nordiske lande. Han fik 7 7 7 9 8 ved

den svenske hingstekåring i efteråret 2007

og i 2005 ved den danske kåring 9889 97

877 9. Den første karakter er typekarakteren,

der således spænder fra 7 til 10. Man

må selvfølgelig ikke håbe, at det er en generel

forskellig opfattelse af fjordhestetype,

der ligger bag disse forskelle. De norske

karakterer er vist de højeste, der nogensinde

er givet, og virker vel på os rigeligt høje,

specielt fordi han knapt nok var i udstillingskondition

og virkede lidt lang af midtstykke,

men hingstepræget og racetypen kan man

bestemt ikke tage fra ham.

Frederik Skovå (Pikant Halsnæs/Orion

19

Halsnæs) fik karaktererne 8989 8. Han fik

8 for afkom og tildeltes 2. pr. Frederik er

9 år, men behøvede ikke at møde før, da

han jo startede sin avlskarriere i Danmark.

Han har vel ikke helt så meget hingstepræg

som fløjen, men var fremstillet i særdeles

god kondition, storrammet og med klassens

bedste bevægelse med særdeles god

skulderfrihed. Ligesom Mykletind er han

godkendt i alle de nordiske lande og med

særdeles høje karakterer både i Sverige og

Danmark.

Myklemann (Kim Hero/Myklinn) har ikke

opnået store resultater i avlen og placeredes

på 3. pladsen med 2. pr. og eksteriørkaraktererne

9989 9. Mange danske deltagere var

enige om, at han ville få det endog meget

svært ved en dansk hingstekåring. Han er

meget tung, mangler efter vor opfattelse

den for racen så væsentlige ”kækhed” og

udstråling og virker meget rundbygget og

umarkeret.

En tredje hingst blev ikke oprangeret, men

opretholdt sin 3 præmie.

Klasse 2

I klasse 2 for 4 og 5-årige hingste præmieredes

kun 5 ud af 15 hingste. Fløjen gik

til Ronnjo (Mykletind/Keisar) med 9989 9

og 8,6 i brugsprøve (materialprøve), mens

sidste års fløj Perakrossen med 9999 9 og

8,4 i brugsprøve kom på andenpladsen.

Som det næsten fremgår af tallene er det

ikke kun eksteriørkaraktererne der bestemmer

oprangeringen, men også resultatet

af brugsprøven. Begge hingste er store og

kraftige, men harmoniske med godt hingstepræg

og gode bevægelser. Som nummer tre

sattes den meget mørkegrå hingst Skraaruds

Gråtass (Lunner Gråen/Lyngheims Grane).

Han havde aflagt den bedste brugsprøve,

men var vel rigelig kompakt efter dansk

målestok. Yderligere to hingste opnåede 3.

pr. uden at blive stillet i kvalitet, blandt disse

Mykletind-sønnen Myklejon.

I det slagne felt var danskopdrættede Ashley

Uhrebro (Dukat Halsnæs/Orion Halsnæs).

Han var i god udstillingskondition, med godt

præg og god bevægelse, hvilket gav karaktererne

888 for type, rammer og bevægelse.

Imidlertid fik han kun 5 for fundament,

begrundet i parallelforskudte forpiber og

dermed blot 6 i helhed.

Klasse 3

Det unge hold havde imponerende 33

tilmeldte hingste, med 32 fremmødte.

Ved den endelige oprangering opnåede

ni kåring, heraf tre i kvalitet. Blandt de

kårede var tre Frederik Skovå-sønner (ud af

ni fremstillede) og en Mykletind-søn (ud af

tre). Det umiddelbare indtryk var, at dommerne

var meget strenge i bedømmelsen af

fundament, hvor mange hingste fik negative

beskrivelser som f.eks. parallelforskudte piber,

tendens til sabelben og lave dragter. Når

det gælder parallelforskudte piber, ved vi af


erfaring, at det er en beskrivelse man skal

være varsom med. Ved det danske dommermøde

sidste efterår blev der vist en hoppe,

hvorom der blandt dommerne var stor diskussion

om hoppen havde parallelforskudte

piber. Det besluttedes at få forbenene

røntgenfotograferet og konklusionen var at

en eventuel parallelforskydning var ganske

ubetydelig. Når dette sammenholdes med

hvor sjældent vi i Danmark møder dette

ved kåringer, synes det umiddelbart meget

overraskende at flere hingste i klasse 2 og 3

fik denne beskrivelse. Til gengæld undrede

det os, at ingen af hingstene fik betegnelsen

”korte koder”. Det skal selvfølgelig pointeres

at netop fundamentet er det bygningstræk,

man dårligst kan vurdere fra ”sidelinien”.

I tabellen nedenfor er udregnet de gennemsnitlige

karakterer for alle fremstillede 3-års

hingste på Nordfjordeid og de tilsvarende

tal for de 2½-årige hingste ved vores hingstekåring

i efteråret.

Norge Danmark

type 7,2 7,2

rammer 7,4 7,1

fundament 6,5 6,6

bevægelse 7,1 6,9

helhed 6,8 7,0

Denne tabel viser derimod et meget ens

bedømmelsesniveau, men siger selvfølgelig

ikke noget om det er de samme eksteriørtræk,

der lægges vægt på.

Alle 3-års hingstene vises løse i ridehus

torsdag aften. Det var vor opfattelse, at

der var meget stor forskel på de enkelte

hingstes præstationer, men at dette ikke

helt afspejlede sig i de endelige bevægelseskarakterer.

Således fik 26 af de udstillede

heste 7 eller 8 i bevægelse og kun 6 afveg

herfra med et 9-tal, fire 6-taller og et 5-tal.

I øvrigt havde hingsten med 5 i bevægelse

fået 897 for henholdsvis skridt, trav og galop

ved løsvisningen.

Fløjen gik til Merinas Emil (Knapstaprinsen/

Sylvstein). En særdeles typisk hingst med

godt udtryk og gode kropspartier. Det er blot

ærgerligt at en fløjhingst, der vil blive brugt

til mange hopper, ikke har en bedre bevægelse

end Emils. Det er trods alt en bedre

bevægelse, mange nordmænd efterlyser.

Han fik 10 977 og 8 i helhed.

Så var der langt mere bevægelse hos Benten

(Sveiar/Bjørktind) med karaktererne 8889 8.

Han er af god type men lidt kraftig hals.

Den sidste i kvalitet blev Heros (Frederik

Skovå/Nyvolls Trigger) med karaktererne

9878 8. Det var bestemt ikke den Frederiksøn

vi havde troet blev bedst placeret. Han

var langt fra bedst ved løsvisningen, manglede

charme og var rigeligt dyb, med trang

forening mellem hoved og en kraftig hals. Ellers

harmonisk og passende ført fundament.

Som i Myklemanns (se klasse 1) tilfælde følte

vi at netop charmen og kækheden, der er

så vigtig i fjordhestens

racepræg, manglede

og at dette ikke harmonerede

med 9 tallet

i type.

Blandt Frederiks sønner

var det i stedet

Florian der faldt i danskernes

smag. Det var

en velrejst hingst, med

et godt udtryk og særdeles

gode bevægelser

ved løsvisningen. Han

blev kåret med karaktererne

8878 8, men

havde en dårligere køreprøve

end Heros.

Endnu en Frederik-søn

Selmer Frederikson

kåredes. Han er vel

nok den af sønnerne

med mest hingstepræg

og han havde en

god løsvisning, men

skæmmedes af stramme

bagkoder. Hans tal

blev 8868 8.

Som nævnt ovenfor

blev også en Mykletind-søn

kåret. Det

drejer sig om Etnegutten.

Han fik karaktererne

8778 7. Det er

værd at nævne at hans

moderstamme er en af

Norges bedste, stammende

fra Lars Litlabø,

Stord.

Farveforskrækkelse

Lad mig slutte med et

overraskende citat fra

ovennævnte artikel

i Fjordhesten 25 (fra

1976): ”Det vakte også

opsigt hos det danske

hold, at det var en grå

hingst, der kom på

fløjen både i ældste

og yngste afdeling. De

to er far og søn. Men

det blev dog oplyst, at

den ældste ”Gråmann”

kun giver relativt få

grå føl”.

Det sidste skal åbenbart

opfattes som en

formildende omstændighed.

Vi er heldigvis

blevet mere farveglade

siden da.

20


Tankar etter hingsteutstillinga på Eid

Til avlsleiinga i Noregs Fjordhestavlslag.

Evaluering og tankar etter hingsteutstillinga

på Eid: skal fjordhesten innførast

som arbeidshest i landbruket?

av Sigmund Nesvik

Eg må berre seia det rett fram at eg blei både

skuffa og sers forundra: Her har eg drive på i

all mi tid å avla fram lette og ledige fjordhestar

med gode rørsler til bruk for ungdom.,

så skal ein oppleve slikt som resultatet på

Eid blei dette året! Er det arbeidshest ein

skal ha? Når ein ser på kvalitetshingstane,

kunne ein tru at det var slik. Ja, då trur eg me

gjer dei unge brukarane ein bjørneteneste.

Dette er heil feil signal dersom me ser på

desse tre som står i kvalitet. Då er det ikkje

merkeleg at mange ser seg etter andre lettare

raser med betre rørsler. Skal me få mange

slike år med slike typer i teten, trur eg at det

vil forsterka seg med mindre interesse for

fjordhesten. Sjå berre klasse 2 i år!

Eg blei og sers forundra over vurderinga i

eldste klassen då Frederik Skovå ikkje vart

verdsatt til 1. premie. Eg var sikker på at

dennes hesten skulle få 1. premie og stå

Spiss. Hingsten har aldri vore så god som

han var no Han har óg gjort det sers godt i

ridning, og han har vist at han alar godt. Det

er dårlege signal og ikkje gje ein slik hingst

1.premie. Eg får seia det slik som ein dansk

fjordhestdommar sa til meg etter utstillinga:

”Dei har gjort alt for å halda Frederik Skovå

nede, og gjort det motsette for å få fram

Mykletind.” Dette var heilt påfallande og

rett sagt av han.

Når det gjeld Spissen i 3-årsklassen, katalognr.

39 Merinas Emil, så fekk han desse

poenga: 10-9-7-7-8. Ja, ti poeng på type

synest å vera godt betalt når det vart sju

poeng på bein og rørsle. Denne hingsten

er i tillegg til å vera Spiss og utteken til å

vera seminhingst for denne sesongen. Er

det rett å verta rangert så høgt med berre

sju poeng for rørsler? Det er kjekt med fine

glansbilete, men det går ikkje an å leva av

dei. Nummer to i kvalitet, katalognr. 50

Benten, var ein djup, massiv hingst med

tungt hovud (ein god arbeidhest!) av gamaldags

type. Han fekk poenga: 8-8-8-9-8.

Sers gode poeng etter mi vurdering. Eg og

mange med meg hadde ikkje venta kåring

på ein slik gamaldags type hest. Så var det

nummer tre i kvalitet: nummer 29 Heros.

Denne fekk poenga: 9-8-7-8-8. Ein 9’ar

på type kan eg ikkje begripa kva kom frå.

Det var ein kjedeleg type med svært tung

frampart, samt lite reising. Danskane sa det

slik: ”Det er rett før han tippar framover”.

Elles var hingsten grei nok. Dette er altså

dei tre beste unghingstane me har i Noreg

dette året. Eg tykkjer det er dårlege signal til

hoppeeigarane, og eg trur ikkje dette er med

på å auka talet på bedekte fjordhestehopper

komande sesong.

Så litt om dei to Frederik-sønene som eg

ikkje nådde fram med. Katlognr. 27 Freddi

fekk poenga: 6-8-6-7-7. Ei forundeleg låg

poengliste! Denne fekk på Forus i 2007

poenga: 9-9-8-8-8. I tillegg vart han dagens

hest. Denne må ha forfalt noko forferdeleg!

Noko som eg slett ikkje har merka. Han vart

til og med bedømt av ein felles dommar båe

på Forus og Eid.

Katalognr. 28 Heiden Frederikson fekk desse

21

poenga: 7-8-7-7-7. Denne rangerte eg og

mange med meg som den beste av mine

3-årshingstar. Dette hadde danskane og

merka seg. Eg selde hingsten til Danmark i

det same eg kom ut av ringen. Var det for

mykje danskepreg på desse to hingstane

som var årsaka til at eg ikkje fekk kåring på

dei denne gongen?

Eg har gjort meg nokre tankar om lausmønstringa

på Eid. Viss ikkje dette skal vektleggjast

meir enn det ein gjer i dag, så kan ein

berre slutta med lausmønstringa. Det er

verkeleg når hesten spring fritt at ein ser kva

som ligg i hesten sine rørsler, og då tenkjer eg

til bruk i ridning. Hestar med gode rørsler

krev sers gode mønstrarar dersom ein skal

få fram det som ligg i hesten ved mønstring

i tøyler. Dersom ein mønstrar ikkje klarar å

følgja opp hesten, vil rørslene verta bundne,

stressa og avkorta. Dette må me kunne forstå

å ta omsyn til.

Etter fleire års haustmøter har det vorte

diskutert korleis me skal få hesten marknadsført

som ein sportshest. For spørsmålet har

vore kva kan ein gjera for å få fjordhesten

i bruk som sportshest? Svaret på dette har

vore at ein må produsera ein lett bevegeleg

hest med gode rørsler, samstundes som ein

skal bevara fjordhestpreget. Utfrå mine

hestar så meiner eg at ein må gje og ta for

å laga ein hest som kan nyttast til ridning

for ungdom. Det vil seia at ein må ta noko

av det staute fjordhestpreget for å få ein

smidig type hest som rideintereserte born

og ungdom vil ha.

Eg ynskjer med dette svar frå avlsleiinga i

Noregs Fjordhestlag.

Næppe var hingstekåringen i

Norge overstået, før en skuffet

udstiller skrev dette åbne brev

til avlsledelsen i Norges Fjordhestlag.

Vi fik det tilsendt som en artikel

til vort blad, og det har længe ligget

på ”Fjordhesten” online.

Nu kommer artiklen så også

i ’papirbladet’. – Det hører

med til historien, at Heiden

har været til ekstraordinær

hingstekåring i Danmark, se

omtale under avlen.

Birgit


’Danskerhoveder’ og ’norsk bevægelse’

Af Birgit Mortensen

En provokerende overskrift måske, men

denne artikel handler nu også om andet,

eksempelvis norske turistattraktioner og

forløbet af en typisk maj-uge i Norge.

Overskriften skulle blot fange din opmærksomhed.

Min første tur til hingsteudstillingen i Norge

fandt sted i 1988 og siden har jeg været der

hvert eneste år med undtagelse af et enkelt.

Norge er et dejligt land, naturen er smuk,

og i Lote, hvor min rejsegruppe har boet i

snart mange år, er der specielt dejligt. Hytterne

ligger ganske få meter fra fjorden og

farverne på himlen, på fjeldet og på fjorden

kan skifte næsten fra minut til minut. Har du

lyst til at dele disse skønne omgivelser med

os, så aflæg et besøg på www.arskog.no.

Men du behøver ikke at ulejlige dig med at

at ringe eller maile til Norge for at bestille

plads i Lote næste år. Vi har reserveret alle

fire hytter adskillige år ud i fremtiden.

Der er langt at køre til Nordfjordeid (12-14

timer fra København), så der er god fornuft

i at sætte nogle dage af til udflugten, og

der er også andet at tage sig til end selve

hingsteudstillingen, der strækker sig over

tre dage (torsdag-lørdag). I flere år har der

tirsdag i samme uge været unghesteskue i

Breim, som ligger en lille times kørsel fra

Lote (inkl. Færgeturen Lote-Anda).

Store turistdag

Onsdag plejer at være den store turistdag,

hvor danskerne skal ud og opleve Norge

(nogle aflægger besøg hos norske fjordhesteejere,

andre kan ikke forestille sig en

uge på Vestlandet uden at se Måløy eller

rettere sagt Kandestenen (som ligger endnu

længere ude og kun nås ad en meget smal

vej, hvor det at køre 59 km i timen, når 50

km er maksimum, for nogle år siden kostede

1250 norske kroner (i dag er det sikkert

endnu dyrere)). Og så er der jo også Briksdalsbræen,

som bliver mindre og mindre for

hvert år, der går. Det var her, at transporten

af turister op til bræen indtil for få år siden

foregik med fjordheste for vognene. Nu

har de motoriserede hestekræfter har taget

over. Det lader sig dog fortsat gøre at bruge

apostlenes heste, hvis ellers konditionen er

i orden. Bjørkedalsvatnet er også værd at

besøge, en smukt beliggende sø ikke så langt

fra Nordfjordeid, hvor man har genskabt

et par af vikingernes både, der duver blidt

ved en lille kaj.

Onsdag er også mødedag

I år startede dagen med en formiddagskonference,

hvor målgruppen først og fremmest

er udlændinge, og konferencesproget er da

også engelsk. De fleste af indlæggene kom

fra Norge, bl.a. var der orientering om den

nye avlsplan, som på mødetidspunktet lå

til godkendelse på Norsk Hestesenter. Der

er flere nyskabelser på vej, bl.a. vil man nu

ved hingsteudstillingen opdele klasserne 1

og 2 i henholdsvis a og b, hvor a-klasserne

(groft sagt) bliver for de norsk opdrættede

avlshingste mens b-klasserne bliver for de

udenlandsk opdrættede hingste og for de

norskopdrættede hingste, der møder uden

i forvejen at være godkendt til avl.

Efter frokost var der generalforsamling i

Norges Fjordhestlag, hvor kun delegerede

har stemmeret, men alle medlemmer taleret

og udenlandske gæster i øvrigt også

er velkomne. Jeg plejer at deltage, dels af

pligt da jeg synes, at man som medlem af

foreningsledelsen bør interessere sig for,

hvad der sker i moderlandet, dels helt frivilligt

af præcis samme grund, dvs. interesse

for sagen.

Dagen sluttede med en aften-generalforsamling

i FjordHorse international. Og det

er i hvert fald ikke et ’træf-nye-menneskerarrangement’

men derimod de samme få,

kendte ansigter, der mødes år efter år.

I år skulle der vælges nye board-members

(altså medlemmer af bestyrelsen), og jeg

efterfulgte den tyske formand Eike Schön-

Petersen som vice-president. Oda Munch

Bronch fra Schweiz blev afløst af Maureen

von Bon fra Holland. Endelig overtog Michelle

Svae fra Norge den post i bestyrelsen,

som Magne Hus (norsk formand) tidligere

havde haft.

Internationalt samarbejde

Det er sagt før, men det kan ikke siges for

tit. Vi lever i globaliseringens tidsalder og er

nødt til at åbne øjnene for, hvad der sker

andre steder end i vor egen lille andedam.

Formålet med at stifte FHI var dels at knytte

verdens fjordhestelande tættere sammen

dels at arbejde for racens udbredelse. FHI

skulle også prøve at bibringe de forskellige

fjordhestelande en mere ensartet forståelse

for, hvad der var racens særlige kendetegn.

Det var bl.a. på denne baggrund, at en

internationalt sammensat arbejdsgruppe

under FHI for år tilbage udarbejdede en

håndbog for fjordhestedommere. Formålet

var naturligvis at nå frem til en mere ensartet

bedømmelse over landegrænserne med

udgangspunkt i moderlandets avlsmål.

Der er dog nogen vej igen, før dette mål

er nået. Det opdager man især, hvis man

bevæger sig rundt i de andre lande, men

også når andre landes opdræt importeres til

Danmark. Igrunden er det ikke så mærkeligt,

for mens det internationale samarbejde er

af nyere dato, så har de store gamle fjordhestelande

i Europa for længst udarbejdet

deres egne regelsæt, i øvrigt også under

skyldig hensyntagen til de nationale regler,

de måtte være underlagt (og siden har vi

fået EU-reglerne at rette ind efter). Dertil

kommer, at lande er forskellige og kulturer

22

er forskellige. Hestens anvendelse er forskellig

fra land til land og dermed kan det man

specielt lægger vægt på også variere.

’Danskerhoveder’

Danmark var nok et af de første lande, hvor

bestyrelsen/avlsledelsen traf den beslutning,

at skulle fjordhesten overleve i et samfund

uden behov for heste i landbruget, så

måtte hesten avles lettere og med vægt på

en bedre bevægelse. Det er sket – og på

bekostning af typen mener nogle. På det

norske debatforum har man introduceret

begrebet ’danskerhoveder’, og det er ikke

positivt ment, idet udtrykket bruges om et

langt, smalt fjordhestehoved med lange ører.

Jeg vil medgive vore norske søstre og brødre,

at et sådant hoved ikke er hverken kønt eller

racetypisk, men disse hoveder findes nu

andre steder end i Danmark.

Vort avlsmål siger følgende om et fjordhestehoved:

”Typisk for racen er et lille, trekantet

og tørt hoved med små ører, udtryksfulde

øjne og bred pande, gerne med indadbuet

næseryg samt kraftige kæber med god plads

mellem kæbebenene (langt, smalt hoved

med lette kæber, lange ører og udadbuet

næseryg er utypisk).”

Ret skal være ret, vi har fjordhestehoveder

i Danmark, der ikke lever op til avlsmålet,

men vi har da også hoveder i Danmark, vi

godt kan være bekendt.

’Norsk bevægelse’

Nu er det altid godt med lidt balance i et

regnskab. Derfor har jeg opfundet begrebet

’norsk bevægelse’. Og det giver vel

næsten sig selv, at det heller ikke er så godt

at have en sådan, en ’norsk bevægelse’ er

kort og stiv og karaktermæssigt ville den

herhjemme blive honoreret med 5 eller i

bedste fald 6.

Vort eget avlsmål siger følgende om bevægelsen:

”En energisk, taktfast, elastisk og

fremgribende bevægelse med god haseaktion

og god bæring, også i galop, ønskes

(kort, stiv, knæhøj eller flettende bevægelse

er uønsket).”

Det norske avlsmål bruger endnu flere ord

på at beskrive, hvad man ønsker: ”Rørslene

er særs viktige hos fjordhesten og må

gjenspegle eksteriøret med tilstrekkelig

elastisitet og kraft til å utføre eit uanstrengt

skritt, trav og galopp. Rørslene skal vere

naturlige og energiske, med god balanse

og takt. Fjordhesten skal røre sig fritt med

korkje for trong eller for vid beinføring i alle

tre gangarter. Galoppen skal vere balansert

og fri med smidige, elastiske vegvinnande

rørsler. Travet skal være energisk, men overdriven

aksjon er ikkje typisk for rasen.”

Selv om vi ser ud til at ønske det samme, når


vi i avlsmålet beskriver bevægelsen, så forekommer

det mig, at vi i Danmark og Norge

har lagt et forskelligt niveau for bedømmelsen.

Hvis jeg skulle købe hest i Norge og det

dejlige racetypiske hoved, jeg ønskede mig,

sad på en hest med 7 for bevægelse, så ville

jeg være bekymret. Sandsynligheden for, at

Njål, alle fjordhestes stamfader.

samme hest ikke ville kunne holde 7-tallet

i Danmark er ganske stor.

Avlsmålet i billeder og video

Måske kunne det lette bedømmelsesforståelsen

på tværs af landegrænser, hvis

den næste arbejdsgruppe, der nedsættes

23

Udsigt fra 'danskerhytterne' i Lote. Foto: Flemming Strange-Hansen

i FHI-regie, får til opgave at udarbejde et

supplement til dommerhåndbogen med

de skrevne ord og anbefalinger omsat i billedmateriale

og videooptagelser.

En anden mulighed er, at vi går i gang på

nationalt plan. Mange af vore medlemmer

ville helt sikkert blive glade for tiltaget.

Dejlige danske fjordhestehoveder.


Nordens yngste fjordhesteland

Skulle man karakterisere Finland med tre

ord, så kunne det være fristende at sige

vand, skov og lupiner, som blomstrede

overalt. Man kunne også med lidt flere

ord sige et svært sprog, lyse sommernætter

og ranke birketræer.

Af Birgit Mortensen

Hvis der havde været malaria i Finland, så

ville det have været forbundet med alvorlig

sygdomsrisiko at rejse til landet, for der

er rigtig mange myg. Der er også meget

vand i Finland. Mange af os tænker sikkert

på landet som ’de 1000 søers land’, men

efter at himmelrummet er blevet fyldt med

satellitter, som holder øje med alt og alle,

så er tallet justeret temmelig kraftigt opad.

Der skulle være i alt 187.888 søer, og så har

man ikke regnet de søer med, der er mindre

end 500 m2.

Hvad angår antal indbyggere, så er der lidt

færre finner end danskere, men kigger vi på

landenes størrelse, så er Finland næsten ni

gange større end Danmark. 10 procent af

landet er dog søer og 65 procent er dækket

af skov. På den længste led måler landet godt

1000 km, og på det bredeste sted lige knapt

540 km. Om sommeren er der dagslys i 19

timer i den sydligste del af Finland, og rigtig

mørkt blev det ikke i Kiljava, ca. 40 km nord

for Helsingfors (Helsinki for de finsktalende),

hvor jubilæumsfestlighederne blev holdt.

Det var det nordligste vi kom, så vi mangler

stadig at udforske en stor del af landet.

Kigger vi på Finlands historie, så etablerede

svenske konger overherredømme over Finland

i 1155. Under Store Nordiske Krig

mistede Sverige sin position som stormagt

og fra 1713-1721 var Finland besat af

russerne og resten af århundredet var en

ufredelig tid, som endte med, at den finske

selvstændighedstanke så dagens lys. I begyndelsen

af 1800-tallet måtte Sverige afstå hele

Finland til den russiske zar og landet blev

et storfyrstendømme inden for det russiske

rige. 1900-tallet bragte ufreden tilbage og

under den russiske revolution i 1917 tog den

finske rigsdag magten og erklærede Finland

for selvstændigt.

De mange år med mere eller mindre frivillig

sameksistens med Sverige er forklaringen på,

at Finland har to nationale sprog: finsk og

svensk, og så skal vi jo heller ikke glemme

samerne i nord, som har deres eget sprog:

samisk. Finsk er dog det dominerende sprog,

idet det er modersmål for over 90% af befolkningen.

Og lad os sige det som det er:

finsk er aldeles umuligt at forstå for resten

af Skandinavien. Det demonstreres bedst

ved at oversætte nogle få hesteudtryk fra

dansk til finsk:

Hingst = ori

Vallak = ruuna

Hoppe = tamma

Føl = varsa

Og sådan er det hele vejen igennem

En teori om sprogets oprindelse er, at det

stammer fra et sted i nærheden af Uralbjergene,

hvorfra det så har spredt sig mod

vest. Dvs. der er områder i Rusland, hvor

man taler sprog, der meget ligner finsk. Der

skulle også være lighedspunkter til estisk og

til ungarsk. Kører man som ikke- finsktalende

bil i Finland, så vil det være en god

ide at have et rigtig godt navigationssystem

med, som kan lede en frem til bestemmelsesstedet.

Avlsseminar og bedømmelse

Vi havde GPS’en i håndbagagen og den

førte os uden de store vanskeligheder frem

til Kiljava, hvor jubilæumsfestlighederne blev

holdt på Vuonotalli Solsikke = Fjordstall

Solsikke. Stedet ejes af Kirsti Lajunen, og

hun vil, som så mange andre i Finland, have

norske navne på sit sted og sine fjordheste.

Et rigtig godt princip synes jeg, i hvem det

gyser hver gang jeg møder en fjordhest, som

har fået et engelsk-klingende navn (sådanne

er for ponyer). Af respekt fra racens oprindelse

bør vi give den om ikke et norsk navn

så dog et nordisk klingende navn.

GPS’en bragte os frem ’tre minutter i god

tid’. Vi blev budt velkommen af Gunilla og

af de skandinaviske flag og vi blev straks

ført op på høloftet, hvor seminaret skulle

holdes. Ligesom i de norske gårde var der

en fin kørerampe til loftet. I Norge kommer

det ofte helt naturligt, fordi terrænet

er så ’ujævnt’, her var rampen simpelthen

bygget op i flot bredde, så et læs hø kunne

køres derop. Siddepladserne var halmballer

i rundkreds i flere rækker, men der var

både bærbar PC og power point samt en

fjordbutik og en mini-cafe. Rigtig hyggeligt

var det. Fra moderlandet kom Michelle

Svae (næstformand i Norges Fjordhestlag) og

Kari Anne Indrebø (dommer) for at fortælle

om racens historie og det aktuelle avlsmål

i Norge. De talte engelsk og norsk (så vi

fra Danmark var rigtig glade). Det var de

finsktalende nu også, for der var kompetent

tolkning på, så vi hørte om det ønskværdige i

fjordhestehoveder med brede pander, store

øjne og korte ører og det uønskede nemlig

lange, smalle hoveder med lange ører samt

meget andet.

Som en del af seminaret viste Knut

Thunheim (bestyrelsesmedlem i Norges

Fjordhestlag og formand for avlsudvalget),

hvordan en man skulle klippes. Opmærksomheden

og interessen var stor, og udover

de indforskrevne demo-modeller, så var

der flere af de i jubilæet deltagende heste,

der undervejs blev stillet i ’klippe-kø’ for

at blive forskønnede. Knut demonstrerede

24

ved sin klipning, hvordan man skal tage sit

udgangspunkt i halsens form, og hvordan

en ’rigtig’ klipning kan bidrage til både at

camouflere og fremhæve.

Og så var det tid til bedømmelse, der

blev afviklet i to afdelinger. Først en lille

afdeling af heste, der skulle bedømmes

mhp. optagelse i stambogen. Dernæst en

raceudstilling, som måske mest ligner vore

dyrskueudstillinger.

Bedømmelserne blev foretaget af Anna Pajanen

fra Finske Hippos (sv.t. vort Landscenter)

og Kari Anne Indrebø og Michelle Svae fra

Norge.

Kantakirjanäyttelyyn osallistuvat

tammat

Dette var overskriften på det første hold,

der blev kaldt i ringen, og det bestod af fem

hopper, som blev bedømt og oprangeret

mhp. optagelse i stambogen. Ingen af dem

havde dansk-opdrættede forældre, så jeg

tillader mig at ile videre til den næste afdeling,

som havde en lige så imponerende (og

uforståelig) overskrift.

Rotunäyttelyyn osallistuvat hevoset

Under denne overskrift gemte sig flere hold,

først et stort hold af 1-3 års hopper. 11 i

alt var der, en af dem hed Vappu-Marikki

(Ljosprins/Hilder). Pudsigt nok havde jeg

i slutningen af maj mail-korresponderet

med Taina, den ene af hendes to ejere, som

gerne ville have nogle oplysninger om den

danskopdrættede mor, Lise FJ 8410. Vappu-

Marikki viste sig (set gennem mine briller)

at være en rigtig charmerende lille åringshoppe,

som blev mønstret af medejeren

Jaana. Jeg spurgte til hendes forhåbninger

til dagen, men det turde hun ikke rigtigt

udtale sig om. Glæden var imidlertid stor,

da hoppen blev fløj med 88888. Endnu

en hoppeplag med en dansk mor var med

i holdet, men hun måtte udgå af bedømmelsen

pga. halthed.

En unghingste- og vallakklasse havde kun en

enkelt deltager. Den efterfølgende følklasse

var dobbelt så stor. Her fandt vi Eemeli, en

helbror til Vappu-Marikki, og han gjorde

storesøsteren kunsten efter, dvs. han blev

bedst i dette hold.

Så fulgte igen et hoppe-hold, denne gang

bestående af 4-årige og ældre hopper. Knut

Thunheim kunne glæde sig over, at se sit

eget opdræt, 5-årige Plut Jenta (Dalargutt/

Pluto) på fløjen med talrækken 88888.

Samme tal fik nr. 2, ligeledes norskopdrættede

4-årige Udna (Mykletind/Hågvard). Og

herefter kunne Jaana og Taina igen glæde

sig, idet 20-årige Lise FJ 8410 blev oprangeret

som nr. 3, også med fem ottetaller. Disse

tre hopper fik alle 1. præmie.

Dagen sluttede med bedømmelse af 11

4-årige og ældre hingste og vallakker.


Den 6-årige avlshingst Solsikkens Sigurd

(Säthersblakken/Bronse), opdrættet i Finland,

blev en sikker fløj med talrækken

98888. De efterfølgende dage viste han,

at han ikke blot er eksteriørmæssigt stærk

men også har brugsmæssige kvaliteter over

gennemsnittet.

2’er i holdet blev 10-årige Hallen Pekko

(Knast Halsnæs/Lunbrigg) med 88888.

Huginn, en 8-årig helbror til fløjen Solsikkens

Sigurd, fulgte efter på 3. pladsen med

78898. Disse tre fik alle 1. pr.

De næste seks fik 2. pr. (nr. 6 i holdet var

norskopdrættede Lognar (Geist Tyler/Drago))

og holdets sidste to fik 3. pr.

Jubilæumsstatus

Som det fremgår af artiklen i ”Fjordhesten

nr. 190 har vor finske søsterforening haft

vanskelige kår i de første mange år, hvor der

ikke var avlshingste i Finland og hvor det var

forbudt at importere hopper. Man må sige,

at projekt ’fjordheste i Finland’ kun er lykkedes,

fordi foreningen blev stiftet af ildsjæle,

der simpelthen ikke ville give op. Derfor kan

vi ikke andet end at imponeres over, hvad

vi blev præsenteret for ved jubilæet. Selvfølgelig

har man også i Finland fjordheste, der

ikke helt lever op til avlsmålet, men det har

man i alle lande. Kunsten er at finde frem

til de bedste og at avle på dem. Derfor er

bedømmelser så vigtige.

På brugssiden er man også godt på vej, det

fortæller Annette Ruhoff om i sin artikel.

Den danske delegation

I sidste blad opfordrede vi vore medlemmer

til at overveje et besøg i Finland i forbindelse

med jubilæet, men kun et enkelt medlem

henvendte sig i den anledning, nemlig Elin

Pedersen, der havde stiftet bekendtskab

med den finske delegation ved Nordisk og

gerne ville genopfriske bekendtskaberne

og opleve landet. Fra foreningsledelsen

deltog Sportskomite-formanden og undertegnede.

Jeg havde også gerne set Avlskomite-formanden

med på turen, idet vi jo alle mødte de

finske deltagere ved Nordisk i 2007 og det

store tilrejsende publikum (hen ved 30 kom

der til Ågerupgård i en bus), men Susanne

Fønsskov havde pligter ved dyrskuet i Roskilde

og gik således glip af nogle spændende

dage i Finland.

Det sociale samvær

Næppe var vi sluppet gennem tolden i

lufthavnen i Helsingfors før vi blev budt velkommen

på klingende norsk. Det var Knut

Thunheim og Jostein Østreem (opdrætter

af Plutonikk), der vist nok syntes, at det var

dejligt at se nogle, der talte skandinavisk. Da

vi dagen efter mødtes i Kiljava viste det sig,

at vi var blevet indkvarteret i samme bebyggelse,

i øvrigt også sammen med Michelle og

Kari Anne. Der var aftenhygge fredag, selv

om især ’de norske jenter’ må have været

mere end trætte efter en lang seminar- og

bedømmelsesdag.

Lørdag aften var der jubilæumsfest på et

nærliggende feriecenter. Det blev en fornøjelig

aften med god mad, festtaler og en

dejlig stemning.

Men alt godt får en ende, det gjorde jubilæet

også søndag. Lige som i Danmark var

udstillere og deltagere hurtige til at vende

Øverst: Lise FJ 8410 og hingsteføllet Eemeli.

Nederst: Knut holder klippe-kursus

25

næsen hjemad. Hverken nordmænd eller

danskere havde turdet satse på hjemrejse

søndag, så vi sluttede jubilæet i hinandens

selskab (Michelle og Kari Anne var nu afløst

af Asle Espe og Jostein Vonheim). De gæve

nordmænd havde dækket op i det fri under

et grønt træ og vi spiste rester fra vore køleskabe

i den pragtfulde finske aften.


Sporten i Finland

I år har den finske fjordhesteforening

20 års jubilæum, og det fejrede man i

weekenden 6. - 8. juni. Undertegnede

var en del af den danske repræsentation

ved begivenheden, og det var en dejlig

oplevelse.

Af Annette Ruhoff

Den finske fjordhesteforening er en ung

forening – i mere end én forstand. Dels er

foreningen ikke så gammel, og dels er medlemmernes

gennemsnitsalder ikke særlig

høj set i forhold til nabolandene. Èn ting er

dog ikke spor anderledes end i Danmark:

de hygger sig sammen, og de har det godt

med hinanden.

Selvom sproget er helt umuligt for en ikkefinne,

så var det slet ikke til at tage fejl af

varmen og venligheden – og med fingersprog

og et smil kan man overstige selv den

værste sprogbarriere.

Fredagens program handlede allermest om

avl, men lørdag og søndag stod i sportens

tegn, og her blev de finske mesterskaber i

dressur, spring og kørsel afviklet.

Øverst: Linda og Solsikkens Sigurd, en spændende

dressurekvipage fra Finland

Nederst: Merja og Seirina (Säthersblakken/

Hornnesblakken)

Dressur

Lørdag afvikledes det finske mesterskab i

dressur. Der var to klasser, hvoraf den første

var benævnt C1. Den svarer nok ca. til en

dansk LC2 i sværhedsgrad.

Selve mesterskabsklassen var benævnt B1,

og den var helt identisk med en dansk

LB1.

Vinder af denne klasse, og dermed finsk

mester i dressur, blev Linda Ekberg på avlshingsten

Solsikkens Sigurd (Säthersblakken/

Bronse).

Linda Ekberg, som vel nok er Finlands svar

på Annette Schmidt Kristensen, er almindeligvis

varmblods-rytter, og Sigurd er den

første fjordhest, hun har redet. Han overraskede

sin rytter, da samarbejdet startede,

for Linda troede at hun skulle ride pony

– men som garvede fjordhesteryttere ved,

så er der ikke meget pony over de bedste

fjordheste.

Sigurd er 6 år gammel, og endnu ikke så

langt i sin uddannelse, men han viser rigtig

gode takter, og hvis alt går vel, får vi ham

sikkert at se til de Nordiske Mesterskaber i

Sverige næste år.

Spring

Søndag gjaldt det spring, og her var der

ligeledes to klasser. Den første var på 60

cm med metode B3, der består af to faser

og direkte adgang til omspringning ved

fejlfrit ridt.

Mesterskabsklassen var på 80 cm med metode

B1 – altså først en hovedspringning,

hvorefter de fejlfrie ekvipager gik til omspringning.

Den blev ganske spændende,

og publikum holdt vejret mere end én gang,

men en vinder blev fundet, og det blev Liisa

Lajunen på Lognar (Geist Tyler/Drago).

Liisa og Lognar var én af de finske ekvipager,

der deltog i de Nordiske Mesterskaber i

Danmark sidste år, og de var i fin form.

Til gengæld så vi ikke noget til Froste Hugleikson

(Knast Halsnæs/Lurbjørn), som snup-

26

pede en 4. plads i spring i Danmark sidste år.

Han har fået en seneskade i et forben, og det

vides ikke hvornår han bliver klar igen.

Kørsel

Kørslen blev afviklet over alle tre stævnedage

med dressur fredag, maraton lørdag

og forhindringskørsel søndag. Der var fem

deltagende kuske, alle af det smukke køn,

og alle enspændere.

Dressuren var et finsk program, og sværhedsgraden

lå efter mit bedste skøn lige

omkring det danske dressur 3. Det skinnede

igennem, at nogle af deltagerne ikke var så

stævnevante, men de var meget koncentrerede

og gjorde deres allerbedste, og de lover

godt for køresportens fremtid.

Maratonkørslen startede med en kort skridtetape,

hvorefter etape E med forhindringerne

startede. Der var fire forhindringer

af varierende sværhedsgrader. De var godt

og fantasifuldt byggede, og især den første

forhindring, som var bygget på ridebanen

var meget flot – og temmelig svær for

kuskene.

Toppekørslen blev afviklet noget anderledes

end vi er vant til i Danmark. Der var sat en

max-tid på 1:41 minut, og når tiden var

gået, blev der fløjtet, hvorefter kørslen blev

afbrudt. Vinder var den ekvipage, der nåede

flest porte med færrest fejl. Toppekørslen fik

en noget dramatisk afslutning, da den sidste

hest valgte at forlade banen i et væsentlig

højere tempo, end kusken egentlig brød sig

om. Heldigvis skete der dog ikke noget med

hverken kusk, groom eller hest.

Vinder af mesterskabet i kørsel blev Miia Saarimäki

med Lole. Miia har sin tvillingsøster

Anu med som groom, og mens Miia kørte,

startede Anu mesterskabet i spring, hvor hun

fik en 4. plads. De har også gode all-round

heste i Finland.


Snehvide og de syv små dværge i Roskilde

Tekst og fotos indsendt af: Bettina Christoffersen

Igen i år havde fjordhestene fået plads

i det store hesteshow. Ikke mindre end

tre gange i løbet af de tre dage deltog

vores små gule i showet.

Over historien ”Snehvide og de syv små

dværge” blev der vist et show, som indeholdt

alle de elementer, der skal til – en ond dronning,

en heks med æblet, en skøn Snehvide,

skovens dyr, prinsen, de syv små dværge og

en karet til at køre brudeparret bort i.

Showet bestod af en kombination af springning,

kørsel og kvadrilleridning. Alle var de

klædt i de rigtige kostumer og sammen med

musikken fra filmen og Susanne Fønsskovs

veloplagte historiefortælling, skabte de en

rigtig eventyrlig stemning. Som én udtrykte

det bagefter ”… ikke et øje var tørt”.

I alt involverede showet to vogne med fire

forspændte heste, 14 rideheste samt nok lige

så mange hjælpere til fods. Pia Jørgensen var

27

ophavskvinde for ideen til showet og hun

var hele vejen igennem ”styrkvinden”, som

sørgede for, at alt klappede og var klart på

de rigtige tidspunkter. En stor og engageret

indsats fra hende såvel som fra de mange

andre aktører.

Ud over ”vores eget” show deltog Bjarne

Visler med Kastanielystens Annabella i et flot

køreshow i en fælles køreopvisning med andre

racer – så alt i alt var fjordhestene rigtig

flot repræsenterede også i show-afdelingen

ved årets dyrskue i Roskilde.

Øverst: Heksen

Til venstre: Snehvide og jægeren

Nederst: Dværgekvadrille


Afsender:

Fjordhesten Danmark

Norddalen 9, Sankt Klemens

5260 Odense S

28

More magazines by this user
Similar magazines