Biblioteksorientering 7. klasse - Københavns Biblioteker

bibliotek.kk.dk

Biblioteksorientering 7. klasse - Københavns Biblioteker

m.bibliotek.kk.dk

Kulturanstalten

Vesterbro Bibliotek

Lyrskovgade 4

1758 København V Mail: bibves@kff.kk.dk

Bibliotek.kk.dk

Biblioteksorientering

7. klasse


Brug Vesterbro Bibliotek hjemmefra - elle på skolen!

Selvom du ikke befinder dig på biblioteket kan du sagtens bruge mange af bibliotekets tilbud, bare du har

adgang til en pc.

Københavns Bibliotekers hjemmeside – her kan du fx:

Bestille bøger, cd´ere, dvd´ere, lydbøger...Og hent dem på Vesterbro

Bibliotek - også selvom de findes på et helt andet bibliotek!

Selv se hvornår du skal aflevere dét du har lånt!

Downloade/streame musik, film og spil

Benytte dig af al den viden og information der ligger i vores e-resurser med

fjernadgang

Og meget mere…

Webadresse: bibliotek.kk.dk

Husk! - Du skal være meldt ind i biblioteket.

Din mor eller far skal udfylde en blanket, for at du kan blive meldt ind.

Du får udleveret et lånerkort og en pinkode (som du selv finder på)!

QUIZ – Test din viden!

Hvad er Bibzoom?

A. Bibzoom.dk er en bibliotekhjemmeside hvorfra du ganske gratis kan

streame eller downloade musik til din computer eller mp3-afspiller.

B. Bibzoom er forstørrelsesværktøj hvormed man kan zoome ind på biblioteker

på et landkort.

Se det rigtige svar på side 7

2


Københavns Bibliotekers hjemmeside - brug søgefeltet

- bibliotek.kk.dk

Her kan du søge efter bøger, cd´ere mv., du kan også finde bibliotekets tilbud Bibzoom (musik-streaming),

tidspunkter for hvornår lektiehjælpen er på biblioteket mv.

Du kan finde det hele ved at skrive i søgefeltet. Bemærk at søgeresultetet vises på 2 forskellige faneblade.

- Skriv søgeord i søgefeltet fx energi

- Får du mange hits (her: 1260),

så indsnævr din søgning vhj.

facetbrowseren

- Bemærk at der er 2 faneblade:

MATRIALER (1260) og HJEMMESIDEN (31)

Her logger du dig ind, hvis du vil låne eller se din status.

3


Når du er på biblioteket

På biblioteket kan du:

Foto: Colourbox

?

Spørge bibliotekaren

Låne bøger, cd´ere, dvd´er, x-box spil, osv.

Hente og aflevere

Bruge en computer - eller medbringe din bærbare, vi har trådløst netværk

Sidde ved et bord og læse lektier

Få lektiehjælp

Booke en Bibliotekar

Opleve forskellige arrangementer

Hvorfor står bøgerne så ”mærkeligt” på hylderne?

På bibliotekerne er 1 faglitteraturen stillet op efter emne.

Bøger om geografi står sammen. Bøger om historie står sammen osv.

Bøgerne er markeret med et emnetal som fortæller hvad emnet er!

Fx: 96

96.71

96.72

Danmarks historie, generelt

Danmarks historie mellem 1940-45 (2. verdenskrig)

Danmarks historie efter 1945

Hvad kan jeg bruge emnetallene til?

Har du fundet en bog i biblioteksbasen, kan du finde den på

bibliotekets hylder under det emnetal der er oplyst i basen.

Og på hylden samme sted kan du måske finde andre bøger

om emnet.

Du kan også finde emnetallene i en bog der ligger på

bibliotekarbordet.

Skal jeg bruge børnebiblioteket eller

voksenbiblioteket?

Når du fylder 16 år hører du til inde i voksenafdelingen. Det

vil bl.a. sige at du ikke længere kan bruge pc´erne i

børnebiblioteket.

Skal du lave opgave i skolen vil bøgerne i voksenbiblioteket

ofte være mere relevante for dig.

Men uanset om du "hører til" i børne- eller voksenafdelingen

kan der være bøger mv. det ene eller andet sted som er

relevante for dig.

- Og husk du må altid gerne spørge bibliotekarerne om

hjælp!

1 Faglitteratur: Litteratur der behandler faglige emner på en seriøs måde. Skønlitteratur: Litteratur der er hel eller

delvis fiktiv, fx romaner og noveller.

4


Lidt af hvert!

QUIZ – Test din viden!

Hjælp dine kammerater!

Find os på…

Se billedet til venstre. Står bøgerne i den rigtige rækkefølge

på hylden?

A. Ja

B. Nej

Se det rigtige svar på side 8

Nettet bibliotek.kk.dk

Vær opmærksom på hvad dine klassekammerater skriver

opgave om.

Måske har du lånt en bog som indeholder nogle sider, der kan

være relevante for nogle af dine klassekammerater. Del

bogen, brug fx kopimaskinen.

På Vesterbro Bibliotek har vi en kopimaskine som

du kan bruge som skanner!

Skal du eller dine kammerater bare bruge nogle få sider fra

en bog kan du evt. skanne siderne og sende dem til din egen

mailadresse. – Det er gratis at skanne!

Mobilen eller m.bibliotek.kk.dk

smartphonen

Facebook http://www.facebook.com/pages/Vesterbro-

Bibliotek/55204493468

Før opgaven

Overvej hvor meget informationssøgning din opgave kræver. Er det en stor eller lille

opgave? Hvor meget tid har du?

Har du forstået emnet? – Spørg din lærer hvis du er i tvivl.

5


Gode webadresser

bibliotek.kk.dk

bibliotek.dk

google.dk

da.wikipedia.org

infoguide.emu.dk

skrivopgave.dk

Gode e-resurser

Bibzoom

Dansk Historie

Faktalink

Filmstriben

Forfatterweb

Gyldendals Røde Ordbøger

Infomedia (kun adgang fra biblioteket)

Kristendomskundskab

og mange flere…

QUIZ – Test din viden!

Foto: Colourbox

Kan du se filmen ”Max Pinlig” via Filmstriben?

A. Ja

B. Nej

Se det rigtige svar på side 7

I e-resurserne findes masser af

informationer du kan bruge til en opgave.

Du skal ikke ned på biblioteket for at låne

dem.

Du har direkte adgang fra din computer

eller smartphone.

Adgang:

bibliotek.kk.dk/e-resurser

OB!

6


Lektie-café

Hvad: Hjælp til lektielæsningen - dansk, matematik og meget

mere.

For: Alle skoleelever.

Hvor: Børnekulturstedet, indgang via Vesterbro Bibliotek

eller gennem porten fra Enghavevej.

Hvornår: Mandag 17-19, tirsdag 15-17 og onsdag 17-19.

Hvem: Lektiehjælpere fra Dansk Flygtningehjælp

Hvordan: Bare mød op! Det er ganske gratis.

Lektiehjælp Online

Vil du hellere have hjælp til lektierne online så prøv Lektier Online

http://www.lektier-online.dk/

For 7.klasse - 10. klasse.

Book en Bibliotekar

Det er ikke altid lige let at søge i de forskellige baser – det kræver lidt

øvelse.

Har du lyst til at blive dygtigere? Så er du altid velkommen til at spørge

bibliotekaren om hvordan man bruger dén og dén base.

Du kan evt. booke en bibliotekar. Dvs. vi finder et tidspunkt hvor både

du og bibliotekaren har tid til i fred og ro at gennemgå fx hvilke

søgemuligheder er der i bibliotek.kk.dk, hvordan er det nu at man

finder artikler, hvordan er det nu at man kan søge lidt bedre på Nettet

osv. osv.

Når du booker en bibliotekar er det ikke sådan at du får serveret en

litteraturliste på et sølvfad, det er selve søgeprocessen vi hjælper dig

med. - Altså hjælp til selvhjælp!

Vesterbro Bibliotek

82 20 52 80

bibves@kff.kk.dk

QUIZ svar

Hvad er Bibzoom? Svar: A.

Står bøgerne i den rigtige rækkefølge? Svar: B. Den rigtige rækkefølge er: 64.11, 64.17, 64.2, 71.63, 95.2

Kan du se filmen ”Max Pinlig” via Filmstriben? Svar: A.

Af bibliotekar Lene Madsen, Kulturanstalten / Vesterbro Bibliotek, 2011

7

More magazines by this user
Similar magazines