"Hvad koster en Egu-elev" (PDF) - Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk

"Hvad koster en Egu-elev" (PDF) - Gladsaxe Kommune

Hvad

koster en

Egu-elev ?

Erhvervsgrunduddannelsen (Egu) er for unge, der lærer

bedst i praksis. Den består hovedsageligt af praktik i en eller

flere virksomheder kombineret med individuelt udvalgte

kurser. En Egu er fleksibel og bliver skræddersyet til eleven

og din virksomhed, så du for eksempel kan bestemme praktikkens

varighed.

Under praktikken betaler din virksomhed den unge en elevløn,

som svarer til satserne efter gældende overenskomst

på området. I skole- og kursusperioder betaler kommunen

skoleydelse til eleven.

Din virksomhed kan få tilskud til Egu-elever på 30 kr. i timen

i op til syv måneder. Desuden er der mulighed for at blive

kompenseret for den tid I bruger på oplæring og støtte i

praktikkens opstartsfase, forudsat at støtten er afgørende for

at opnå eller fastholde uddannelsesaftalen.


Eksempel på udgifter til en Egu-elev på et syv-måneders

praktikophold, hvor der ikke indgår skoleperioder og kurser.

Udgifter pr. elev

Løn 7 x 11.000 kr. 77.000 kr.

Løntilskud for 7 måneder 7 x 160 x 30 kr. -33.600 kr.

Kompensation for oplæring* 40 x 250 kr. -10.000 kr.

Nettolønudgift For 7 måneder 33.400 kr.**

Pr. måned 4.771 kr.

* Kompensation for oplæring beregnes ud fra timelønnen

for den ansvarlige medarbejder, samt en individuel vurdering

af den unges støttebehov - i dette eksempel 40 timer.

Normalt kan der maksimalt ydes tilskud på 10.000 kr.

** Eksemplet tager udgangspunkt i en lønsats på 11.000 kr.

pr. måned. Der tages ikke højde for ferie og feriepenge,

eventuelle omkostninger til etablering af arbejdsplads, forsikringer,

pension eller andre særforhold, som er aftalt.

De skattemæssige aspekter er heller ikke medtaget.

Interesseret?

Hvis du vil vide mere om Erhvervsgrunduddannelsen, kan du

finde informationer på www.egu.dk eller du kan kontakte:

Rikke Hessellund

EGU-vejleder hos UU-Nord

Telefon: 45 96 96 96

Direkte telefon: 51 39 32 14

E-mail: u-rh@uu-nord.dk

Martin Jelani

Virksomhedskonsulent i Jobcenter Gladsaxe

Telefon: 39 57 38 09

E-mail: jc-unge@gladsaxe.dk

Layout: Jette Klingsholm • Tryk: Gladsaxe Kommune • Trykt på miljømærket papir • Oplag: 100 • Oktober 2011

More magazines by this user
Similar magazines