Ferieplan skole- året 2006/07 - Skoleporten Nørre Aaby Realskole

skoleporten.naar.dk

Ferieplan skole- året 2006/07 - Skoleporten Nørre Aaby Realskole

Nørre Aaby

Realskole

Oktober

2006


Ferieplan skole-

året 2006/07

Efterårsferie (uge 42) ...... lør. d. 14. okt. til søn. d. 22. okt.

Juleferie ...................... ons. d. 20. dec. til man. d. 2. jan.

Vinterferie (uge 8) ..... lør. d. 17. feb. til søn. d. 25 feb.

Påskeferie ................... lør. d. 31. mar. til man. d. 9. apr.

St. Bededag ................ fre. d. 4. maj.

Kr. Himmelfartsdag .. tors. d. 17. maj.

Skolefridag ................. fre. d. 18. maj.

Pinseferie .................... lør. d. 26. maj til man. d. 28. maj

Sommerferie .............. lørdag den 30. jun.

Alle dage er inklusive.

Ferielukning i SFO

SFO holder lukket i ugerne 29, 30, 31, 42 og 8 samt i juleferien.

Ferieplanen for 2006/07 findes også på www.naar.dk

Side 2

Nørre Aaby Realskole

Skolevej 2, 5580 Nørre Aaby

Tlf. 64421519

Fax 64421599

www.naar.dk

E-mail: skole@naar.dk

Henvendelse til skolen kan ske

alle hverdage kl. 6.30 – 17.00

Fredag dog kun til kl. 16.30.

Svanereden:

Tlf.: 64421519

Tlf.: 30352519 (ællingerne)

Skolebladet udkommer:

Oktober, december, marts og juni.

Redaktion:

Anne Agger, Ole Wind og

Flemming Larsen

Layout:

Flemming Larsen

Tryk:

Nørre Aaby Avis


Læs i dette

nummer:

Ferieplan 06-07 ................ s. 2

Formanden skriver .......... s. 3

Ny i bestyrelsen ............... s. 4

Elevrådet ......................... s. 5

6. syd på Bornholm .......... s. 6

6. nord på Bornholm ..... s. 10

Idrætsdag 0. - 2. ............ s. 12

Elevkommentar ............. s. 13

Idrætsdag 3. - 5. ............ s. 14

Idrætsdag 8. - 10. ........... s. 15

Temaugen ...................... s. 16

Nyt fra Svanereden ........ s. 17

10. vest i Holland ........... s. 17

Praktiske oplysninger .... s. 18

Nyttige telefonnumre ..... s. 19

Formanden

Formand

skriver

Formanden skriver:

Desværre måtte bestyrelsen for Nr. Åby Realskole i sidste måned sende

følgende meddelelse:

”Bestyrelsen for Nr. Åby Realskole og skoleleder Gert F. Dremark skal

hermed meddele, at Gert F. Dremark efter aftale med skolens bestyrelse

er fratrådt sin stilling.

Skolelederens arbejder foregår i et krydsfelt mellem bestyrelse, lærere og

forældre. Det har i den seneste tid vist sig, at de gensidige forventninger

mellem bestyrelse, lærere og leder ikke har været sammenfaldende.

Bestyrelsen og skolelederen beklager meget, at det ikke har været muligt

at finde en løsning på de opståede problemer.

Bestyrelsen takker Gert F. Dremark for det store engagement og den

arbejdsindsats han har ydet, og ønsker ham samtidig held og lykke i hans

fremtidige virke.

Den 13. september 2006.”

Som følge af ovenstående er det i øjeblikket viceskoleinspektør, Anne

Agger, der varetager ledelsen af Nr. Åby Realskole.

Skolen og bestyrelsen arbejder på at finde en løsning på det samlede

ledelsesmæssige område, der kan fungere indtil en ny skoleleder er

ansat.

Det er ikke muligt at sige noget om den tidsmæssige horisont for ansættelsen

af en ny skoleleder. Bestyrelsen vil informere om arbejdet - dels i

skolebladet og dels på hjemmesiden.

Bestyrelsen vil gerne takke alle ansatte, elever og forældre for tålmodighed

og positiv indstilling over for skolen i en svær tid.

På bestyrelsens vegne

Jørn Fischer

formand

Side 3


Ny i bestyrelsen

Bestyrelsen

Jeg hedder Lene Knudsen

og er gift med Jesper

Knudsen. Sammen har vi

to piger på henholdsvis

6 og 9 år. Amalie går i

Børnehaveklasse syd hos

Jannie og Anne-Dorthe

går i 3. syd. Jeg er født og

opvokset i Nr. Åby, men

har dog været fra byen ca.

7 år. Arbejdsmæssigt har

jeg primært beskæftiget

mig med sprog og salg.

Mine bevæggrunde for at melde mig til skolens bestyrelse

er, at jeg selv har været elev på skolen i 10 år. Den rygsæk,

som jeg har fået med mig herfra, har været utrolig solid

og bred. Jeg glemmer aldrig første dag på handelsskolen,

hvor vi skulle præsentere os selv og sige fra hvilken skole

vi kom. Min engelsklærer svarede: ”Nr. Åby Realskole

- nå, så får jeg jo ingen problemer med dig!!”

I bestyrelsen vil jeg arbejde for, at vi værner om traditionerne,

men samtidig udvikler og ruster vores elever mod

den tid, som er deres. Min holdning til EDB og brugen i

undervisningen er meget positiv. Derfor vil det kun glæde

mig, hvis Nr. Åby Realskole også på dette punkt bliver

førende.

Det vil kun glæde mig, hvis mine børn også mødes af

fremtidige lærere med holdningen om, at elever fra Nr.

Åby Realskole ikke kommer til at skabe problemer.

Fra forælder til bestyrelsesmedlem

Først og fremmest er jeg

far til Emma i 3. syd og

Martin i 4. syd. Jeg arbejder

som inseminør for

Dansire og har mit eget

distrikt i det Vestfynske.

Min kone Gitte og jeg er

begge tilflyttere og kom

hertil i 1995. Som tilflyttere

søger man at finde sig

til rette i lokalsamfundet.

Vi følte os hurtigt vel

modtaget. Da vi havde fået vores første barn (Martin),

blev vi klar over, at det er en egn, hvor man tager stilling

til, om ens børn skal på kommuneskole eller Nørre Aaby

Side 4

Realskole. Vi fandt, at valget var let, da Realskolen skiller

sig ud ved at være en skole med klare mål, mål vi som

forældre let kunne forholde os til; - en skole der lægger

vægt på god opførsel, boglig og social dannelse med plads

til forskellighed (i korte træk). Vi er som forældre til to

vidt forskellige børn meget tilfredse med skolens formåen;

vi har fået, hvad vi forventede af skolen. Vi har erfaret et

godt samspil mellem lærer, elev og forældre. Hvis nogen

har gjort sig erfaringer med skolen, som ikke er så positive

som vores, er det vigtigt, at man får gjort noget ved det, -

der kommer ikke gode resultater af sladder og surmuleri.

Ved sidste generalforsamling blev jeg valgt ind i bestyrelsen,

- lad mig her takke for tilliden. I bestyrelsen vil jeg

arbejde for, at lærerne, eleverne og forældrene kan bevare

det tætte samarbejde.

I bestyrelsen er vi også nødsaget til at betragte skolen som

en virksomhed med en økonomi, der skal nå sammen og

en stab af medarbejdere, som henter til det daglige brød.

Men medarbejderne skal ikke bare hente til det daglige

brød, - de skal springe ud af sengen og glæde sig til en ny

dag på jobbet, glæde sig over, at de skal på Realskolen og

gøre en forskel og fylde vores børn med viden.

Som nogen nok har set i årsregnskabet, er vi nødt til at

gøre nogle ting lidt anderledes, for at Realskolens økonomi

kan hænge sammen. Det er en stor, men bestemt ikke

uoverkommelig udfordring for os. Vi er meget afhængige

af vores dygtige medarbejdere. Og de forandringer, der

skal til, skal ske i et tempo og på en måde, så alle er med

og synes, det er en god ide. Lærerne skal have ro til at

levere kvalificeret undervisning til vores børn.

Ved ”normaldrift” af skolen er det en formsag at sidde i

bestyrelsen. Den seneste tids begivenheder i skoleledelsen

har imidlertid gjort det til en meget hårfin balancegang at

sidde i bestyrelsen. Vi har taget meget svære beslutninger.

Og vi skal i nær fremtid tage meget vigtige beslutninger,

som er af stor betydning for skolens fremtid. Jeg er

parat til at yde det, der skal til, så skolen med de mange

traditioner og sit stolte renomme kan forblive en skole,

vi er stolte af. Lige nu bør der være arbejdsro for vores

medarbejdere, elever og forældre. I nær fremtid vil vi i

bestyrelsen få skabt ro på det administrative niveau. Vi

har ikke problemer. Vi har opgaver, der skal løses!

Med venlig hilsen

Carsten Vest Hansen

cvh@privat.dk


Elevrådet

Elevrådet

2006 - 07

Elevrådet 2006 - 07

Øverst: Nanna 10. vest, Heidi 9. syd, Benedikte 9. syd,

Claus 10. vest, Katrine 9. nord, Line-Gry 9. nord, Lise 8.

nord, Siri 8. syd Nederst: Rasmus 7. syd, Patrick 7. syd,

Stig 7. nord, Anne Mette 7. nord, Camille 8.syd, Camilla

8. nord

Elevrådet er oprettet igen i år og er klar med nye ideer til

at gøre skolen bedre. Elevrådet er skabt for at give elever

indflydelse på skolen. Det er ikke kun medlemmer, der

kan få forslag igennem. Det kan alle elever på skolen.

Hvis du går med et ønske til skolen eller synes, at der er

en ting, du er utilfreds med, kan du henvende dig til et

medlem af elevrådet eller skrive et brev. Elevråds-postkassen

(den er placeret ved foden af trappen op til ”Gamle

Fysik”).

Side 5

Vi arbejder for de 4 S’er: Små, Sikre, Synlige Succeser.

Det betyder, at vi har lov til at få gode ideer og komme

med forslag, som muligvis gennemføres. Men de skal jo

selvfølgelig være realistiske og ikke alt for store.

Vores årsplan indtil videre:

• Igen i år snakkes der om en fælles biograftur. Vi plejer

at tage en masse klasser med for at se Harry Potter. Men

den næste Harry Potter kommer først næste skoleår. Så

er der nogen med et fornuftigt forslag til en film, der skal

ses, så henvend dig/jer venligst.

• Skolen deltager i en konkurrence kaldet ”Kloge Kvadratmeter”.

Skolen med det bedste forslag til et byggeri,

som kan bruges til at øge intelligensen. Der er præmier

lige fra 10.000 kr. til 100.000 kr. Har du nogle forslag, så

henvend dig.

• Frugtboden er ved at blive diskuteret igennem. Nye ideer

bliver gennemarbejdet for at gøre den bedre. Men vi har

brug for din hjælp og dine ideer til at gøre frugtboden

perfekt.

• Vi står også for skolefesten. Og vi skal have valgt et

emne. Forslag modtages gerne. Skal der være et tema?

Hvilket tema?

• Hvis du har nogle problemer, du ikke føler, du kan

snakke med din lærer om, kan du skrive et anonymt brev

til os. Der er mange, der har det bedre med at jævnaldrende

hører ens problemer. Vi vil forsøge, at hjælpe. Brevkassen

befinder sig, som sagt, ved 8. klassernes lokaler.

M.v.h

Elevrådet.

Reklame...

Flot opgavesamling på www.naar.dk

Eleverne i 2. - 4. klasse besøgte i temaugen Den Fynske Landsby. Efter besøget

fik eleverne til opgave at skrive en historie og lave en tegning, der omhandlede

deres besøg. Det er der kommet nogle fantastisk flotte opgaver ud af. Vi har samlet

et lille udsnit af opgaverne på vores hjemmeside (www.naar.dk). Opgaverne

ligger under elevprojekter. Der findes også et link på forsiden.

God fornøjelse.

p.s. Husk også at se alle billederne fra temaugen på www.naar.dk


6. syd

Bornholm

på Bornholm

Simone og Malene skriver:

I uge 35 var 6. syd på Bornholm. Vi boede på vandrerhjemmet

i Gudhjem. Det var en super tur til Bornholm,

og det var godt at være af sted sammen med Arne og

Charlotte.

Mathilde og Katrine skriver:

Vi synes, at det var en god og spændende tur til Bornholm,

fordi vi var sammen med vore venner, og vi så

nogle spændende ting. Vi vil helt klart anbefale ”Natur

Bornholm”. Vi boede i Gudhjem, der var en rigtig hyggelig

by. Vi er rigtig glade for at have været på Bornholm,

og vi savner det faktisk lidt!

Mie og Josefine skriver:

Vi synes, at turen var god. Det var ærgerligt, det regnede

af og til.Vandrerhjemmet var hyggeligt, men ejerne var

lidt skrappe!

Tobias Lundby fortæller:

Mandag

Kl.10.45 mødtes vi på Nørre Aaby Banegård ved billetautomaten.

Jeg var nummer tre, der var der. Vi stod og

hyggede os, men lige pludselig begyndte det at stå ned i

lange, stive stænger. Kl.10,55 var alle mødt op. Vi stod

under halvtaget ved cykelskuret. Det var ikke helt tæt,

men det gik fint. Vi stod og hyggede os med vores forældre

i de sidste ti minutter.

Skinnerne brummede, og det var tegn på, at der kom et

tog. Nu holdt toget der, dørene bibbede vildt, og det var

til at blive sindssyg af. Vi havde sat os, alle vinkede i

vilden sky, der var også nogen, der var lidt kede af det.

Vi hørte mp3, så tiden fløj os om ørerne. Så skulle vi alle

Side 6

sammen af, og der var et vældigt påstyr. Da

vi stod på Odense Banegård, fik vi uddelt et

nummer. Jeg var nummer 17. Nu steg vi på

et tog til Høje Tåstrup. Kris havde sin psp

med, så vi sad og så lidt af Spiderman 2. Jeg

sad ved siden af Josefine.

Så skulle jeg have min livret på madpakke,

det er kartoffelsalat. Denne gang var skinken

blandet i. Så kom vi til Høje Tåstrup, så

skulle vi gå et lille stykke tid; det var ikke

så hårdt. Men for Kasper J. var det hårdt.

Han kunne ikke trække sin taske efter sig,

så Martin og jeg løb hen og hjalp. Det var

han glad for.

Så skulle vi med en bus til Ystad i Sverige. Bussen, vi

kørte med, var en harmonika- bus. Den bumlede meget.

Så mødte jeg en, der hed Frederik, og som jeg kendte fra

Læsø. Vi hyggede os og grinede meget. Nu skulle vi læsses

på færgen. Først var vi ude på bagdækket, og det var

helt vildt sjovt. Så spiste jeg resten af madpakken.

Så stod vi af i Rønne havn, og så gik vi lidt igen. Så var

der en bus parat til os, der var vi heldige. Så kørte vi mod

Gudhjem, endelig jubii. Det var en dobbeltdækker. Jeg

sad ikke forrest, men række nummer to i højre side, det

var godt nok. Jeg kunne se det hele alligevel, så det var

okay.

Vandrerhjem i sigte hip ohoj, så var vi der. Så fik vi lige

de vigtigste ting at vide: det, man måtte, og det, man ikke

måtte. Vi boede på et lille værelse med otte senge. Det var

lige nok, der var en håndvask og en stol - ikke mere.

Så skulle vi op og spise. Retten for mandag var gulerodsfrikadeller

med kartofler og sovs. Sovsen var den bedste,

den smagte rigtig godt. Så var der dagbogsskrivning.

Tirsdag

Vågner op, træt som en kos mund efter en lang dag med

græs i munden. Morgenmad, vi blev igen bænket ved

vores bord. Vi spiste meget, for vi vidste, at der ventede

en lang dag foran os. Så smurte vi madpakker - sjovt, der

skulle mindst være et stykke rugbrød i, godt.

Da vi havde spist og pakket, tog vi bussen til Jons Kapel.

Jeg har været ved Jons Kapel før, så jeg syntes ikke, det

var så sjovt. Men en af alle mine yndlingsting er at klatre

på klipper, så det gjorde jeg. Det skadede da i hvert fald


ikke klipperne. Så steg vi på bussen igen, videre til Opalsøen,

hvor der var et godt ekko.

Fakta om Opalsøen

Søen er overalt 10 meter dyb, også ude langs siderne, hvor

der således er 10 meter lodrette klippevægge. Sigten er

forholdsvis god, på midten er der 45 meter dybt. Søen er

totalt død for liv, der er engang set en enkelt lille fisk.

Nu skulle vi gå hele Hammerknuden rundt i øsende regnvejr.

Det første lange stykke tid gik jeg under en paraply

sammen med Charlotte; det var hyggeligt. Så kom der en

stor vandpyt, ha ha. Der var mange, der fik våde sko, jeg

gjorde også. Derefter løb jeg op til de forreste. Der var

langt imellem os. Endelig nåede vi Hammer Havn. Da

var regnen stilnet lidt af, og det var godt. Vi valgte ikke

at skulle ud at sejle, da det regnede igen. Der var mange,

der købte varm kakao, men jeg kunne ikke lide chokolade,

så det var ikke noget for mig. ”Så turen går videre”, lød

det ude i regnvejret igen; der var ikke noget at gøre ved

det. ”Hvad vælger du?” Våd eller våd?” Jeg valgte våd.

På vej op igennem skoven til Hammershus, regnede det

ikke så meget. Alle bladene fra træerne tog det meste vand

heldigvis.

Nu stod vi foran den stor borgruin Hammershus. Det regnede

stadig voldsomt. Så blev vi delt ind i nogle hold. Jeg

var sammen med Kasper C, Katrine & Caroline. Der var

Side 7

en masse skilte. Så begyndte vi alle fire at læse, og det gik

jo fint nok. Så skulle pigerne på wc oppe ved cafeteriet, vi

fulgte bare efter. Mig og Kasper C. gik bare ind og sagde

hej til Charlotte & Arne. Kasper C. fandt et bord til os,

og det var hyggeligt. Så kørte bussen os hjem til vandrerhjemmet,

hvor næsten alle drengene fik tørt på.

Nu gik Jeppe, Kasper C, Kris og jeg ud i byen og fandt

Bornholms bedste isbutik. Aftensmaden bestod af lasagne

og is til dessert.

Kasper C. fortæller:

Onsdag 30/8 2006.

Dagen startede med, at vi skulle leje nogle cykler, for vi

skulle nemlig cykle. Da vi kom derop, skulle vi prøve

cyklerne. Der var to størrelser, de hvide var til de lave, og

de sorte til de høje. Der var ikke nogle herrecykler, så vi

skulle alle sammen cykle på damecykler. Jeg skulle have

en hvid cykel. Inden vi skulle cykle rigtigt, skulle vi først

prøvekøre dem. Da vi havde gjort det, så skulle vi cykle.

Vi skulle op ad en rigtig slem bakke for at komme ud

af Gudhjem. Da alle var kommet op ad bakken, cyklede

vi videre. Vi cyklede 4 kilometer for at komme til Helligdomsklipperne.

Da vi havde set nok på dem, gik nogle

af os ned i Gåserenden. Det er en rende, som går tværs

igennem Bornholm. Gåserenden har fået sit navn ved, at

en gås engang løb derned, og tre dage senere så man den

samme gås ved Hammershus.

Da vi havde set den, gik vi tilbage til vores cykler. Og så

gik turen til Østerlars Rundkirke. Det var en hård tur, for

vi skulle op ad nogle rimelig stejle bakker. Efter vi havde

kørt ca. 4 km, kom vi til Østerlars Rundkirke. Vi parkerede

vores cykler og gav os til at spise vores madpakker.


Da vi havde spist, gik vi ind i Rundkirken. Lige inden

man kom ind i selve kirken, stod der en runesten. Da vi

kom helt ind i kirken, så vi nogle kalkmalerier, som var

midt i kirken.

Efter det gik jeg ovenpå. Der var faktisk ikke rigtig noget

deroppe. Da jeg havde set kirken, købte jeg et postkort.

Østerlars Rundkirke er opført omkring år 1150 og er en

forsvarskirke. Kirken er bygget af rå, kløvede kampesten.

Kirken er 17 m i diameter. Den er bygget op omkring en

tyk midterpille. Underkirkens midterpille er dekoreret med

kalkmalerier fra omkring år 1350. Prædikestolen er fra

1595. Tæt ved kirken findes et kampestensklokketårn.

Da vi kom ud igen, var der kun 7 af os, der kørte videre

til Rokkestenen og Ekkodalen; det var Malene, Mathias,

Kasper J, Mie, Mathilde, Arne og jeg. De andre kørte med

Charlotte hjem. Turen til Rokkestenen var faktisk ikke så

hård, for der var ikke nogle store bakker. Da vi kom til det

sted, hvor Rokkestenen var, skulle vi gå ca. 1 km for at

komme helt hen til den. Da vi havde gået det lille stykke,

så vi den. Den kunne kun rokke lidt, fordi det havde regnet

om tirsdagen, og så var der kommet jord ind under den.

Efter vi havde set den, kørte vi til Ekkodalen. Da vi kom

derned, stillede vi vores cykler og gik ned i Ekkodalen.

Ekkodalen var kæmpe stor, og jeg syntes, at der var et

rigtig godt ekko. Vi gik ind i skoven, som lå lige bag

Ekkodalen. Vi fandt en sti, som førte ud af skoven, og

fulgte den. Da vi kom ud af skoven, begyndte det at regne,

så vi gik i læ i den butik, som lå nær dalen. Det regnede

i lang tid, så vi fik sandwiches og slik af ham, der ejede

butikken.

Da vi havde spist det, tog vi vores regntøj på og cyklede

hjem. Det tog ikke så lang tid at komme hjem, for vi cyklede

så hurtigt, vi kunne. Da vi kom hjem, gik vi ind på

vores værelser for at komme i tørvejr. Inde hos os hørte

vi musik. Næsten lige inden vi skulle sove, lavede vi en

quiz om Bornholm.

Jeppe Tegen skriver:

Torsdag

Turen til Svaneke og ”Natur Bornholm”

Denne dag startede perfekt - vækkeuret gad ingen slå

fra, men til sidst gik Esben ned fra sin seng og slog det

fra. Så vækkede han os andre, så vi ikke kom for sent op

til morgenmad. For hvis vi gjorde det, ville vi slet ingen

morgenmad få. Så vi skyndte os at få noget tøj på og løbe

derover pyha, vi nåede det lige på et hængende hår.

Side 8

Først skulle vi med bus til Svaneke. Der skulle vi se deres

glaspusteri, der var flot, men dyrt. Til gengæld købte jeg

godt ind i bolchebutikken!

Vi fik et kort over Svaneke, fordi vi skulle mødes nede

ved silderøgeriet. Alligevel var der nogen, der kom for

sent. Heldigvis var det ikke mere end et par minutter, så

det gjorde ikke noget, for der var nogle gamle kanoner,

vi klatrede på.

Endelig kunne vi komme ind og få noget at spise. Vi

skulle have røget sild. Den første halvdel smagte godt,

men derefter blev det vammelt, så jeg måtte smide halvdelen

ud og i stedet spise min madpakke. Lidt senere kom

bussen og kørte os en lang tur ud til Dueodde. Det er en

sandstrand, hvor der er Danmarks hvideste sand. Der var

en lang sti med brædder, man skulle følge, og den gik over

sand, vand og græs og sluttede ude midt på stranden, hvor

der var mange, som stillede deres taske, sko og sokker og

gik ud og soppede i de mange store vandpytter.

Derefter kørte bussen os ud til et sted, der hedder ”Natur

Bornholm.” Udefra ser det ikke ud af så meget, men med

en guide så det meget mere spændende ud. Først startede

han med at fortælle lidt om, hvad granit egentligt er. ”Granit

er magma, der kommer fra jordens indre, og som er

blevet koldere i løbet af mange hundrede år,” sagde han.

Så gik vi. Lidt længere henne var der en sten med græs

omkring. Det er Europa-pladen. Der er plader af sten,

som er under jorden. Det er dem, der gør, at vi kan få

jordskælv. Den fik Hyttel lov til at stå oven på.

Senere fortalte han, at der var en sten, som kvinder, der

ikke kunne blive gravide, kunne rutche ned ad. De skulle

tage en anden sten, som de kunne sidde på, og så kunne

de blive gravide. For nogle år siden var der en, det lykkedes

for - en kvinde, der ikke kunne blive gravid, men det

blev hun alligevel. Vi så også en sten med en masse hak

ind i. Det var hulemænd, der havde lavet dem, for så var

der plads til, at man kunne lægge noget træ ind og vande

træet, for så udvidede det sig og knækkede stenen.

Lidt efter så vi en sten, som de er meget stolte over at

have. Det var en rokkesten. En rokkesten er en sten, der

har bevæget sig fra et sted til et andet, men ikke med

menneskekraft, men med naturens hjælp. For at få den til

at rokke skulle guiden bruge 6 personer, der skulle hoppe

i takt - for så rokkede den lidt.


Da vi havde set det, der var udenfor, skulle vi ind og se

en film. Filmen førte os millioner af år tilbage i tiden.

Bagefter skulle vi gå fra rum til rum tilbage til nu!

Derefter måtte vi lave lige, hvad vi ville, indtil vi skulle

hjem. Vi så blandt andet krokodiller, skildpadder og fisk,

der blev fodret.

Da vi kom hjem, skulle vi pakke, gøre rent og skrive dagbog,

og derefter skulle vi sove. Vi skulle jo være klar til

dagen efter!...

Kasper C. skriver:

Fredag 1/9 2006.

Så kom dagen, hvor vi skulle rejse hjem. Vi pakkede det

sidste og sagde farvel til dem, vi havde mødt derovre. Derefter

tog vi en bus til Rønne, som er Bornholms største by.

Da vi kom til Rønne, tog vi færgen til Ystad. Denne gang

blev jeg ikke søsyg, for jeg havde taget en halv pille.

Da turen var færdig, skulle vi have vores kufferter. Da vi

havde fået dem, tog vi en bus ind til Hovedbanegåden i

København. Vi skulle være der i en time. Vi fik 100 kr.

af Charlotte og Arne til at købe mad for. Jeg købte en

BigMac og en McFlurry (det er en is). Toget var fem min.

forsinket.

Side 9

Da toget endelig kom, var det et af de gamle tog, så der

var ikke plads til, at vi alle kunne sidde ned, så nogle stod

op på noget af turen. Togturen var faktisk meget hyggelig.

Da vi kom til Odense, fandt vi det rigtige tog, og alle

glædede sig til at komme hjem. Togturen hjem var med et

nyt tog. Da vi kom hjem til Nr. Aaby, stod vores forældre

og ventede på os.

Bedømmelse af turen.

Jeg synes, det har været en rigtig fed tur til Bornholm. Der

var et rigtig godt kammeratskab. Maden kunne godt være

bedre. Vandrerhjemmet var godt, men vores værelse var

for lille, da der ikke var plads til vores tøj.

Charlotte og Arne var gode og hyggelige at have med på

turen. Det var en fordel, at Arne og Charlotte havde været

på øen før, så vi ikke for vild på cykelturen. Vejret kunne

godt have været bedre. Men jeg vil glæde mig til at vise

min mor, far og lillebror Bornholm, fordi de aldrig har

været der.

Det var helt klart en ***** tur.


Bornholm

Bornholm

6. nord

Fra søndag den 10/9 til torsdag den 14/9 har jeg og resten

af min klasse været på Bornholm. Turen svarede præcis

til mine forventninger, og vi var så heldige at have sol

hele tiden.

Mit indtryk af Bornholm har været godt. Det har været en

flot tur, og naturen var meget flot.

Om mandagen cyklede vi, hvilket jeg syntes var ret hårdt,

fordi der var så mange bakker. Turen var dog også meget

smuk. Vi cyklede bl.a. op til Hammershus, hvor der var

meget smukt, og jeg var fascineret af den måde, det var

bygget på.

Jeg synes, at mandag var en af de sjoveste dage, og jeg har

derfor valgt kun kort at nævne de andre dage.

Tirsdag var vi på bustur til Dueodde, i Almindingen og i

Svaneke. I Svaneke var vi på bolchekogeri. Om onsdagen

var vi ved Natur-Bornholm, hvor vi blandt andet gik på

forstenede bølger. Bagefter gik vi en tur på Hammerknuden,

hvor det var meget smukt.

Torsdag var den sidste dag, hvor vi bl.a. så Øster Lars

Rundkirke, Gudhjem, vandfaldet ved Døndalen og Den

sorte Gryde ved Helligdomsklipperne.

De kommende 6. klasser kan godt glæde sig – jeg har i

hvert fald haft det sjovt.

Emma

Side 10


Vi ankom til Bornholm en søndag aften. Vi boede i

Allinge på et feriecenter. Det var rigtig dejligt.

Vi boede i grupper i vores egne huse, og vi skulle selv

sørge for maden. Hver dag var vi i swimmingpoolen.

Vi var på nogle gode ture, hvor vi fik en masse at vide om

Bornholms natur og historie.

Bl.a. lavede vi et rollespil på Hammershus og så udstillingen.

Det var rigtig sjovt og mærkeligt at tænke på, at

der har boet mennesker der.

På Natur-Bornholm var vi i en tidsmaskine, og vi så på

udstillingen. Det sjoveste var, at vi måtte ”kigge” med

fingrene.

Den sidste dag havde vi en bus hele dagen, og vi spiste

frokost på en restaurant i Gudhjem.

De dage, vi havde, gik så hurtigt, og vi kunne godt have

haft nogle flere. Men det var også godt at komme hjem

igen.

Thea

Side 11


Idrætsdag

Idrætsdag

for 0. – 2.

Dagen foregik på skolen, hvor eleverne var delt i 6 grupper

på tværs af klasserne. 2. klasserne var ”de store” og

skulle passe godt på de små. – Det tog nogle af dem meget

højtideligt – og slap ikke de små af syne – og dansede alle

dansene med dem. Flot!

Dagen startede i klasserne, så til morgensang, hvor Lars

underholdt 0. – 5. klasse med en opvarmningssang, så

både krop og stemme blev varm. Retur i klasserne fik

eleverne de sidste informationer og blev delt på hold.

Kl. 9 startede arrangementet så rigtigt: 6 stationer i løbet

af dagen med en halv time hvert sted. De seks stationer var

meget forskellige. Der var dans i tumlesalen, redskaber i

gymnastiksalen, diverse udfordringer i sandkassen, stafetter

på græsset, lege på sandet og finde-leg på bakkerne.

Sidstnævnte gik ud på, at hver lærer havde afleveret et par

sko, som blev lagt ud på bakkerne.

Eleverne skulle finde skoene og gætte, hvis lærers sko,

det var. Posten gav dog lidt ”grå hår”, da det viste sig, at

en del af skoene var temmelig svære at finde for eleverne,

så da klokken var 13.25 manglede 7 af skoene en makker.

De tre blev fundet. Næste dag sendte vi nogle større elever

ud… De fandt endnu 3 sko. Men den sidste…Carsten

Krags fine eccosko er endnu ikke fundet – og så en størrelse

47!!!!!! (Ja man kunne fristes til at spørge, om den

var så sur, at den simpelthen gik sin vej?)

Side 12

I løbet af dagen var der to pauser – og sikke nogle sandslotte,

-broer og –veje, det blev et imponerende syn!

Dagen sluttede med en slikkepind til vinderne…og det

var de jo alle.

En dejlig dag!

Charlotte Thomhav


Elevkommentar

Idrætsdag

Simon 1.syd: ”Den har været god. Sjovt at lede efter sko,

jeg blev plask hamrende våd. Gymnastiksalen skægt.”

Jonatan 1. syd: ”Sjovt udenfor. Sjovt at lege på legepladsen

og sjovt at lege med Charlotte Borup”

Kasper 1. syd: ”Sjovt at trille ned ad bakken i gymnastiksalen”

Daniel 1. nord: ”God, rigtig god, rigtig sjov dag”

Lærke 1.nord: ”Fin nok”

Julie O. syd: ”Sjovt da vi fandt sko”

Jacqueline O. syd: ”Sjovt det hele”

Amalie O. syd: ”Sjovt på rutschebanen, vi fik 70 point”

Signe O. syd: ”Sjovt at fange haler”

Elisabeth O. syd: ”Sjovt at lege banke” (banke, banke,

BØF)

Amalie O. nord: ”Meget sjovt, jeg kunne godt lide at

finde sko.

Simone O. nord: ”Sjovt, at finde sko var rigtig rigtig

sjovt, jeg var på hold 1”

Side 13

Jonas O.nord /Nicolai 0.nord: (Jonas)”Meget sjovt, vi

var sammen, derfor var det sjovt, vi morer os sammen.”

(Nicolai) ”Ja, rigtig sjovt”(Jonas) ”Jeg hyggede mig

meget” (Nikolaj) ”Ja” (Jonas) ”Bedste dag i hele verden”

(Nicolai) ”Ja”

Josefine O. nord: ”Vi ledte efter sko, men vi kunne ikke

finde dem. Men da vi så skulle gemme sko, gemte jeg dem

også rigtig godt”

Sissel 2. syd: ”Godt lavet, sjovt. Godt med 0. – 2. klasse.

Gode hold

Emma 2. syd: ”Gode baner” ”God dag”

Isabella 2. syd: ”Jeg kan ikke huske noget af det”

Steffanie 2.syd: ”Sjovt, fin holddeling, havde det hyggeligt”

Scott 2. nord: ”Godt, Sjovt at løbe op og ned ad kegler

– og i gymnastiksalen”

Cirkeline 2. nord: ”Sjovt især i gymnastiksalen og at

kravle op i rutschebanen og rutsche ned”

Kevin 2. nord: ”Jeg kunne godt lide at være i gymnastiksalen

og på legepladsen… og hos Charlotte Borup

(stafetter). Og det var sjovt at finde sko.


Idrætsdag

Idrætsdag

for 3. - 5.

Dagen foregik nede i parken ved Eisbjerghus, hvor der

var arrangeret et stjerneløb med mange spændende poster.

Først blev eleverne delt i hold på tværs af klasserne, og så

var det ellers bare i gang. Hver gang man havde været ved

en post, skulle man tilbage til Linda og Lasse for at få en

ny post tildelt. På den måde undgik man (næsten) kø ved

posterne, og alle fik løbet/gået meget frem og tilbage.

Side 14

Ved posterne skulle eleverne løse mange forskellige opgaver,

som de så fik point for. Ved en post skulle der laves

papirflyvere, ved en anden blev der digtet sange, ved en

tredje post var der kimsleg og ved vandløbet skulle man

smide en flaske i vandet og så løbe op og fange den med et

net ved broen. Der var mange andre sjove og udfordrende

poster.

Alle var i godt humør, og da solen midt på formiddagen

endelig kom igennem, steg stemningen yderligere. Madpakkerne

blev indtaget i parken, og efter løbet var der

frugt til alle (sponsoreret af en forælder).

Det var en rigtig hyggelig og sjov dag for såvel voksne

som børn. Stor tak til de forældre som stod post hele

dagen.


Idrætsdag

Idrætsdag

for 8. - 10.

Kort fortalt om forberedelserne

Flere uger før den officielle idrætsdag havde 10. vest været

i gang med forberedelserne til det, der skulle blive en af

årets helt store begivenheder. De havde arbejdet under

konstant pres fra utålmodige elever, der nærmest ikke

kunne vente med at komme i gang med at dyrke noget

motion. Men alt skulle være perfekt, så 10. klasse havde

på forhånd gennemgået det storslåede terræn i Båring

Sommerland.

Da alt var planlagt, kom de endelig ud med den officielle

dato på idrætsdagen, som ingen endnu vidste noget om,

men som skulle vise sig at blive en succes ud over al forventning.

10. vest havde foruden at gennemgå terrænet

også nøje planlagt posterne og udarbejdet en stram, men

retfærdig tidsplan.

På selve dagen

Klokken er 07:00, og de første par cykler og biler er lige

trillet ind på parkeringsområdet foran Båring Sommerland.

En let fugtighed ligger i luften, mens der fornemmes

en usynlig spænding hos hver enkelt elev. De første er

allerede løbet ud til deres poster for at være sikre på, at

alt er som planlagt. Uret lister sig så småt op mod 07:30,

og 10. vest sidder spændt med en snert af nervøsitet og

venter. Alt er indtil videre foregået med militær præcision.

En lille briefing begynder, og mens snakken går videre,

bliver klokken pludselig 8:30, og to store busser kører ned

foran sommerlandet, hvor 10. vest står ’linet op’ på rad og

række. Eleverne stiger ud af bussen, og en gruppe anført

af Claus Andersen sætter hurtigt eleverne ind i det veludviklede

protokol-system, som 10. vest har brugt mange

timer på at tilrettelægge.

Side 15

Alt glider hurtigt, indtil der er en, der råber: ”Alle klasser

bliver nu delt op i grupper, og derefter vil vi gå videre

til en let opvarmning. Forstået?” Råbet ”Jaaa!” fra de

omkring 110 elever bryder tavsheden på den store plæne.

Opdelingen begynder. Opvarmningen består af et lille løb

rundt til de forskellige poster, indtil man pludselig hører

én råbe: ”Feerne!” Vandstrålerne hagler ned på den store

dynge af mennesker, der umuligt kan kamuflere sig i det

åbne terræn, de er nået ud til. Men 110 våde og forpustede

elever vender heldigvis tilbage til sommerlandet i god

behold og uden feerne i hælene. Eleverne glider roligt og

problemfrit videre i dagens løb, hvor de bliver fordelt på

de 13 forskellige poster.

Dagen gik, og alt foregik i den fineste orden. Spisepausen

blev holdt til tiden. Der var ingen besværligheder eller

misforståelser mellem hold og ledere. Alt forløb fuldkommen

smertefrit. Dagen blev en dag, der vil gå over i skolens

historie som en fantastisk og uforglemmelig dag.

Anders Juul Hansen, 10. Vest


Danmark

temaugen.

i gamle dage

Som en del af temaet ”Danmark i gamle dage” har alle

eleverne fra 0. - 4. klasse besøgt Den Fynske Landsby i

Odense. Vi fulgte de af eleverne, der besøgte landsbyen

tirsdag.

Af Nete B., Michelle E., Laura R. og Kathrine S.

Toget kørte lige lidt over 9, godt pakket med ca. 40 børn

fra Nr. Aaby Realskole. Målet var Den Fynske Landsby,

noget alle havde glædet sig meget til. Forude ventede et

gensyn med de gamle dage, og børnene blev inviteret med

ind i en verden, hvor stylter var på mode, og fangekældre

stadig var i brug.

Turen til landsbyen

Da alle børnene var kommet sikkert med toget, var der

en glad og spændt stemning på vej ud til Den Fynske

Landsby. Det blev en lang tur med tog, hvor børnene konstant

larmede og havde svært ved at sidde stille. Endelig

lød det i højtaleren: ”Næste station er Fruens Bøge, næste

station er Fruens Bøge”.

I takt med at alle børnene kom sikkert ud af toget, sneg

solens stråler sig forbi skyerne, og det lagde op til en solrig

dag. Børnene stillede sig op og gjorde klar til en lille

gåtur langs en sø, over en bro og gennem skoven, før de

endelig stod foran indgangen.

Stylter og kæpheste

Første stop på ruten rundt i landsbyen var Sortebro Kro,

og alle børnene stillede op i rundkreds for at høre om, hvor

kroen kom fra, og hvad man brugte den til. Charlotte og

Sidsel prøvede børnenes viden af, og eleverne rakte ivrigt

hånden op for at være den udvalgte til at svare. Næste

stop på turen var legepladsen foran den gamle skole, hvor

børnene fik en halv time til at spise og lege i. De fleste

skyndte sig at spise, og herefter var der rig mulighed for

at afprøve ”de gamle” legeting, som stylter, kæpheste og

kegler. Børnene fik også lov til at lege på træstammer,

som var lagt ud til legen: jorden brænder.

Den gamle skole

Herefter gik alle sammen en tur i fangekælderen, hvor

børnene bestemt ikke havde lyst til at være, så turen gik

hurtigt videre til den gamle skole.

Her prøvede børnene at sidde på pultene, og igen blev børnenes

viden afprøvet med adskillige spørgsmål. Børnene

fik også, endnu engang, fortalt, hvor strengt det var at gå

i skole, og børnene udtalte sig sådan om skolen dengang:

Side 16

”De var meget hårde, lærerne, ligesom Flemming her til

morgen, hvor han råbte højt og gik rundt med pinden i

hånden, og det var sjovt, da han slog ham drengen over

fingrene. Jeg kunne ikke tænke mig at gå i skole dengang,”

er pigerne fra 1. klasse enige om. Til sidst gik gruppen en

tur rundt i landsbyen for bl.a. at se præstegården fra Tommerup,

hestene, gederne, kattekillingerne, gamle wc’er,

kniplinger, syning osv.

Alt i alt havde børnene en rigtig god og lærerig tur til

Den Fynske Landsby, der helt sikkert var en succes blandt

både lærere og elever.

Real Avisens reportere siger tak for en god dag i Den

Fynske Landsby.

Ovenstående artikel er fra Real Avisen, der er skrevet

af elever fra 8. og 9. klasse. Du kan købe hele avisen

for 10 kr. I forbindelse med temaugen blev der også

udgivet en DVD, der indeholder alle 5 nyhedsudsendelser

(videoklip) og en masse billeder fra ugen. Pris

50 kr.

Begge dele kan bestilles hos Lars, så længe lager

haves.


Nyt fra

Svanereden

Så er vi tilbage i SFOen igen efter en god og dejlig lang

sommerferie.

Før sommerferien har vi nydt det gode vejr, og de børn,

der var her i uge 26 og 27, har rigtig brugt deres badetøj,

da vi legede meget med vand, som var en næsten daglig

begivenhed.

Der blev også lavet en del ankelkæder af pigerne. Drengene

var vilde med at komme på skaterbanen. Der blev

også malet billeder, som nu hænger i gangen.

Her efter sommerferien er vi startet stille og roligt op. Der

har ikke været planlagt aktiviteter, da der har været en

del nye, som skulle lære vores SFO at kende. Og så har

vi også været meget ude, da vi skal nyde vejret, så længe

det er så fint.

Der vil i den kommende tid blive hægtet aktiviteter på:

vi vil vende tilbage til gymnastiksalen, og vores båldag

vender også tilbage.

Husk:

Julebarzar fredag d 24.11. fra kl.14.00 til 16.00.

Børnejulefrokost fredag d 15.12 kl.13.00.

Jan, Rudi og Birgit er stoppet her i løbet af sommeren.

Janni er også holdt op, men som mange af jer ved, så var

det for at starte som børnehaveklasselærer i 0. Syd.

10. vest i Holland

10. vest har i uge 39 været på studietur i

Holland.

Klassen har boet på flodbåden Marianna og

sejlet fra Amsterdam - Harlem - Cruquius

- Leiden - Amsterdam.

De har oplevet en masse, som I kan læse om

i næste skoleblad.

Billedet er fra vores besøg på Amsterdam

Arena

Side 17

Mette Flinterup er startet i Jannis stilling, og det er vi

meget glade for.

Ællingeprojektet har igen i år været en stor succes. Der

var 22 børn, og alle har haft en rigtig god tid. Konceptet

er blevet justret lidt, og det har givet børnene endnu flere

positive oplevelser med på vejen.

Alle børnene har udviklet sig meget og var helt klar til at

starte i Børnehaveklassen.

Mange hilsner

Svanereden.


Praktiske

Oplysninger

oplysninger

Skolepenge

i skoleåret 2006/2007:

Alle klassetrin: 750 kr.

De nævnte satser er pr. måned i 12

måneder.

Søskenderabat

Der ydes rabat for 3. barn.

Rabatten udgør: 375 kr. pr. måned.

Fripladstilskud

Alle forældre oplyses hvert år midt i

august om mulighederne for at søge

fripladstilskud – en delvis nedsættelse

af skolepengene.

Årskalender

En oversigt over orienteringsmøder,

”forældresamtaler”, skolefester,

erhvervspraktik m.v. udleveres til

eleverne i starten af hvert skoleår.

Lejrskoler/studieture

Finder sted i 6., 8. og 10. klasse.

Skolen prøver at gøre turene så gode

og billige som muligt.

Skolefoto

Finder sted hvert år.

SFOs Åbningstider

Gældende fra 1. august 2006.

Hver morgen: .......... kl. 06.15-08.15.

Man.-tors. eftermid.: kl. 13.50-17.00.

Fredag: .................... kl. 11.50-16.30.

Fuldtidspasning koster .........800 kr.

pr. måned i 11 måneder

Morgenpasning: ...................400 kr.

Eftermiddagspasning : .........400 kr.

Der kan fortsat købes klippekort

dækkende 15 timer – pris .....450 kr.

Generalforsamling

Nørre Aaby Realskole er en selvejende

institution, der ledes af en

bestyrelse valgt af forældrene på den

årlige generalforsamling, der næste

gang finder sted den 29. marts 2007.

Forslag, som ønskes behandlet på

generalforsamlingen, skal være

skriftligt indgivet til bestyrelsen

senest den 1. februar.

Side 18

Transport

En stor del af skolens elever kommer

til og fra skole med tog, offentlig bus

eller med skolens bus.

Elever, der rejser med tog, bliver

hentet på stationen og fulgt tilbage til

toget af skolens personale.

Nye regler fra 1. aug. 2006:

Forældre skal selv sørge for indkøb

af tog- og buskort. Elever, der

opfylder afstands- og alderskriterierne

i forhold til gældende regler,

vil få udbetalt befordringstilskud

hvert halve år med tilbagevirkende

kraft i den tid, de har gået på skolen

siden sidste udbetaling, uanset om de

benytter offentlige transportmidler

eller bliver transporteret på anden

måde.

Befordringstilskuddet bliver fra

centralt hold beregnet som et antal kr.

pr. befordringsberettiget kilometer.


Telefonnumre

telefon

Administration

Skolen . Telefon 6442 1519 . Fax 6442 1599 . E-mail: skole@naar.dk

Viceinspektør Sekretær

Anne Agger ...............................................6442 3262 Lis Nielsen .................................................... 6440 2392

Skolevejleder Leder af SFO

Carsten Krag .............................................6442 2500 Charlotte Borup Hansen ............................... 6342 0028

Bygningspedel

Lars Pedersen ............................................6448 1849

Undervisning

AB Anne Bjerrisgaard (årsvikar) ..........2211 9300

AK Anette Krag .....................................6442 2500

AA Anne Agger .....................................6442 3262

AM Arne Beck Madsen ..........................6442 3218

BW Bente Wind ......................................6442 1832

CK Carsten Krag ....................................6442 2500

CA Charlotte Ascanius...........................7592 6140

CT Charlotte Thomhav ..........................6442 1323

CS Claus Stokbæk .................................6472 3960

EJ Ellen Jacobsen .................................6442 1307

FS Finn Skovmand ................................6611 8944

FL Flemming Larsen .............................6262 4898

HK Helene K. Andersen .........................6612 8824

HI Helle Olsen ......................................6441 9748

HN Henrik Nielsen .................................6611 8811

HS Herdis Schmidt ................................6446 1054

Svanereden

Charlotte Borup Hansen ............................6342 0028 Mette Flintrup ............................................... 6440 3525

Annelise Christiansen ...............................6442 3316

Servicemedarbejdere

Anna Sørensen ..........................................6442 2040 Linda Honoré ............................................... 6446 0005

Kristina L. Rasmussen ..............................6442 2726 Ketty E. List .................................................. 6442 1841

Asia Bibi Majeed ......................................6142 2098

Bestyrelse

Jørn Fischer (formand) ..............................6441 4166 Lene Lyst Knudsen ....................................... 6449 1007

Margit Buhl (næstformand) ......................6440 3041 Carsten V. Hansen ........................................ 6441 4564

Lene Knudsen ...........................................6442 2222

Side 19

KS Kirsten Stamphøj .............................6483 1164

LH Lars Hansen .....................................6229 2241

LK Lars Kofoed .....................................6592 5424

LO Lone K. Larsen (barselsvikar) ........6262 4898

LL Linda Lip .........................................6442 2535

LG Lis Greve .........................................6446 2120

MB Mette Buch ......................................6441 9497

MM Mie Møller .......................................6442 2902

OW Ole Wind .........................................6442 1832

SG Sidsel S. Gøtke ................................7593 4048

ST Stine Gjervig ....................................6611 1693

SH Svend Hasring .................................6442 3251

TK Tove Kratholm.................................6441 8686

UA Ulla Arndt ........................................6538 3288

VH Vibeke Hansen.................................6440 3577


Nørre Aaby Realskole er en fri grundskole for hele

Vestfyn med 425 elever fra børnehaveklasse til 10.

klasse. Vi giver eleverne faglige udfordringer i et trygt

miljø og stiller krav til opførsel og indsats. I vores

samarbejde med forældre er nøgleordene åbenhed,

service og fleksibiltet.

NØRRE AABY REALSKOLE

Skolevej 2 * 5580 Nørre Aaby

Tlf. 64 42 15 19 * Fax. 64 42 15 99

www.naar.dk * skole@naar.dk

More magazines by this user
Similar magazines