Kirkeblad nr 6 - Jerne kirke og sognehus

jernekirke.dk

Kirkeblad nr 6 - Jerne kirke og sognehus

Babysalmesang

Underviser musikpædagog Anne Præstegaard

Thomsen i samarbejde med kirkens

organister og præster.

Se nærmere omtale side 3 eller på www.

jernekirke.dk

Sogneeftermiddage

Hver mandag i Jerne Sognehus fra september

til midt i december og fra januar til maj.

Huset åbner kl. 13.00, og kl. 14.00 er der

kaffe. Hver anden mandag er der Ӂbent

Hus”, hvor vi efter kaffen synger sammen

og ”hyggesnakker”. De øvrige mandage har

vi forskellige foredrag.

Skal vi læse en bog sammen?

Datoer:

2009: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11 og 17/11

2010: 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4,

27/4 og 11/5

Tidspunkt: kl. 10.00-11.30 i Jerne sognehus.

Alle er velkomne disse tirsdag formiddage,

hvor vi drikker kaffe, synger, får læst op og

fortalt.

Ingelise Wenzel

Besøgstjenesten

Er du interesseret i at blive besøgsven eller få

en besøgsven, så kontakt undertegnede. Besøgstjenesten

får bistand fra Afl astningstjenesten

med henblik på den mere praktiske

del af arbejdet, såsom kurser, undervisning,

opfølgning m.m.

Ingelise Wenzel

Grundtvigsk Forum i Jerne

Poul Nørup,

Fredensgade 18,

6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 12 85 23

E-post: pon@esenet.dk

12

Jerne Sogn

Kirkens Korshær

Vi mødes i kredsen den første mandag i hver

måned kl. 9.30 i Jerne Sognehus.

Ingelise Wenzel

FDF i Jerne (Esbjerg 3. kreds)

Vi mødes hver onsdag kl. 19.00-20.30 i Fasanhuset,

Fasanvej 16. Kontaktperson: Finn

Olesen, Rolfsgade 123 B st., tlf. 75 15 73 95

Danmissionens Mødrekreds i Jerne

Kontaktperson: Karin Trap Sørensen, Parkvej

101, tlf. 75 15 15 95

Seniorbibelkreds (KFUM & KFUK i Jerne)

Kontaktperson: Helge Larsen, Rylevænget

14, tlf. 75 11 72 73

Bibelkreds

torsdage den 24. september, 22. oktober,

19. november, 7. januar og 11. februar kl.

19.30 i konfi rmandstuen, Fortuna Alle 61.

Vi læser og taler om forskellige tekster fra

Bibelen. Der kræves ikke specielle forudsætninger

for at deltage. Alle er velkomne!

Sognepræst Poul Erik Kammersgaard.

Otto Frello og Varde

Søndag den 20. september arrangerer

Grundtvigsk Forum i Jerne en tur til Varde.

Vi starter med at spise frokost på Café

Borgerskolen med efterfølgende rundvisning

på det ny Varde Museum, der lige nu har en

enestående udstilling af Otto Frellos billeder i

anledning af kunstnerens 85-års fødselsdag.

Vi kører fra Jerne Sognehus kl. 12 og forventer

at være hjemme kl. 17. Turen koster 150

kr., og sidste tilmelding er den 17. september

på 76 10 46 36