Alterskranken i Kildebrønde Kirke 300 år - Kildebrønde Sogn

hundigekirke.dk

Alterskranken i Kildebrønde Kirke 300 år - Kildebrønde Sogn

Juni - Juli - August 2010

Alterskranken i Kildebrønde Kirke 300 år

Sommerfest 2010

Se side 5


Tak for sidst - til Konfirmandårgang 2010.

Med venlig hilsen Kateket og Præster i Kildebrønde Sogn.

Må din vej gå dig i møde!

Og må vinden være din ven!

Og må solen varme din kind!

Og må regnen vande mildt din jord!

Indtil vi ses igen,

må Gud holde dig

i sin hånd!

Menneskefiskeri!

Konfirmandlejr - Hvidekilde 2010

Må din lut få mange strenge,

og må tanken spænde højt sin flugt,

og må visdom finde til din brønd,

og må latter lette som en fugl!

Indtil vi ses igen,

må Gud holde dig

i sin hånd!

Udgivet af Kildebrønde Menighedsråd

Redaktion og Lay-out:

Ansvarshavende: Kurt M. Gjørup

kmg@kildebr.dk 43 56 53 18

Nynne L. Reddersen, Jarl Andersen,

Olaf Christensen og Gert Keilow.

Vi kommer til din kirke, Gud,

og finder døren åben.

Det navn bli´r aldrig slettet ud,

vi fik hos dig i dåben.

Frederiksborg Slotskirke - forår 2010

Oplag: 9100

Næste nummer:

27. august 2010

- den grund vi står på!

Deadline: 26. juli 2010

2

Forside Foto :

Nynne L. Reddersen

Produktion: Fila Offset,

Hovedgaden 9.

2690 karlslunde.

Må din dag se mange timer,

og må natten skænke dig fred,

og må mørket læge dine sår,

og må lyset leve i dit blik!

Indtil vi ses igen,

må Gud holde dig

i sin hånd!

Vi går med Kristus foran os på vejen

- og Guds kærlighed i ryggen!

Må din tro bevare gløden,

og dit håb sit stærke vingeslag,

og må kærligheden fylde dig,

og din Gud velsigne dig og dit!

Indtil vi ses igen,

må Gud holde dig

i sin hånd!

gl. Keltisk Pilgrimssalme


Herren bevare din udgang og din indgang!

Den femsidede, enkle og meget smukke alterskranke af smedejern, har - i år - omkranset

alterpartiet i Kildebrønde kirke i 300 år.

Knæler man ved alterskranken i Kildebrønde

kirke midtfor, så kan man tydeligt

se årstallet 1710, på lågen ind til alteret.

Nedenunder ses kong Frederik d.

4.s meget karakteristisk kronede navnetræk.

Vi ved ikke præcist, hvem der

bestilte og betalte for alterskranken,

men Kildebrønde kirke har i flere perioder,

siden den i 1666 gik fra at være

annekskirke til Greve kirke og blev

kongelig ejendom, været underlagt

Gjeddesdal gods. Dette tilhørsforhold

ved vi, at Frederik d. 4 stadfæster i

1719, så mon ikke det er fruen på

Gjeddesdal, Margrethe Gjedde, der

blandt så meget andet kirkeinteriør har

bekostet dette gitterværk, som nu fylder

300 år.

”Stakit” om det allerhelligste?

Alterskranken har, fra gammel tid, været

med til at understrege forskellen

mellem det himmelske og det jordiske;

det hellige og det profane. Når man gik

igennem gitterlågen, ind til alteret, så

krydsede man grænsen ind til det aller-

DJDC @ ECDC

helligste, hvor kun præsten havde adgang.

Sådan er det jo i praksis stadigvæk,

selvom det, indenfor vores protestantiske

kirkeretning ikke længere giver mening

at tale om, at nogen står Gud nærmere

end andre, og at nogen steder er

mere hellige end andre.

Fra rum til rum

Alligevel kan man godt tale om at kirken

- symbolsk set - har flere ”rum” i sig,

ligesom vores menneskelige tilværelse

har det: Dagligt krydser vi over masser

af grænser imellem forskellige livsrum

både fysisk og mentalt: Ud af sengen, ind

i badet - ud af døren, ind i bilen, ud på

motorvejen, ind på arbejdet, på skolen,

på banen eller ind i butikken. Vi kommer

ind på livet af hinanden og bli´r ude

af os selv og omvendt. Vi flytter og rejser,

får nye jobs og bli´r ældre; går ind i

nye livsafsnit. Og hver gang vi krydser

en grænse fra noget og ind i noget andet

- selv når vi foretager os noget så simpelt

som at gå ind eller ud af en dør, så

kan vi stort set ikke være sikre på, hvad

der venter os på den anden side.

3

af Nynne Lange Reddersen

Ritualer og velsignelser.

Derfor har overgange - store som små -

også altid været ledsaget af ritualer og

velsignelser af forskellig slags; velsignelser,

som afsendes fra en over-jordisk

magt, som netop formodes at ha´ bedre

overblik over, hvad der måtte gemme

sig bag dørene eller omkring det næste

hjørne, end vi har. Vi har altså brug for

en instans over os, som har et ekstra og

anderledes blik for os og vores liv; en

instans som er hellig og evig og som

derfor kan hellige osså vi - livet ud - tør

færdes trygt imellem vores mange livsrum.

Og dette hellige og evige – eller Gud - har

traditionelt set sit særlige sted i kirken;

og i særlig grad bag alterskrankens gitterværk,

ved alteret.

Udgang og indgang - eller?

Én af de kendteste overgangsvelsignelser

jeg kan komme i tanke om, er dén, der

indgår som en fast del af dåbsritualet,

hvor det efter dåben lyder:

”Herren bevare din udgang og din indgang,

fra nu af og til evig tid.”

…. fortsættes side 10 ...


Nyt fra Sognediakonen

KILDENS SOMMERPROGRAM:

KILDEN er et mødested for voksne som har lyst til samvær og nye udfordringer.

Vi mødes i Hundige Kirke hver onsdag formiddag fra 10-12., hvis vi ikke er på tur!

2. juni:

De gamle våbens historie.

Jarl Andersen viser rundt på Tøjhusmuseet.

Våben fra Chr.4. til nu.

Mødested: Hundige Station.

Tag gerne madpakke med. Gratis

entre.

Bemærk: Afgang kl. 11.00.

9. juni:

Håndarbejdsudstilling bl.a. med

Patchwork og knipling.

Åbent fra 10.00 -13.00. Vil du vise

ting frem, så kontakt Hanne Hummelshøj.

16. juni:

Prøv det selv!

Patchwork eller knipling? Mulighed

for at prøve, men også for at strikke

eller lave kort.

23. juni:

At give sten liv.

Vi besøger billedhugger Klaus Petersen

i Solrød. Mødested: Hundige

station.

30. juni:

Sejltur på Mølleåen.

Medbring madpakke. Pris 72/48 kr.

Mødested: Hundige St.

7. juli:

Sommersalater.

Vi tilbereder og spiser i fællesskab.

Pris 40 kr. - gerne tilmelding.

14. juli:

Hannes gårdhave.

Vi mødes på Dyssevej 4 kl. 10.00

21. juli - 28. juli - 4. august :

Ferielukket.

11. august:

Sommerens bedste oplevelse?

Vi deler de gode historier.

18. august:

Sommertur til Selsø slot.

Privat kørsel: Afgang Hundige Kirke kl.

10.00. Husk madpakke. Pris 40 kr.

Hjemkomst ca. 15.30

25. august:

”Smørrebrød”

Vi inspirerer til nye sammensætninger.

40 kr. - gerne tilmelding.

1. september:

Hvordan tale om tro - salmerne,

en mulighed!

Sognepræst fra Køge Susanne Fabritius

NÅL, TRÅD OG GARN

Tak til alle

-som har bidraget med strikkegarn til Nål, Tråd og Garn. Inden for det sidste

år har vi afleveret: 22 tæpper - 35 bluse/trøjer - 13 kjoler - 27 halstørklæder -

36 sjaler til Aktion Børnehjælp. De strikkede ting vil blive formidlet videre til

nødlidende børn af Moder Teresasøstrene i Indiens slumkvarter og landdi-

Nu holder vi ferie, men mødes igen:

Torsdag 2. september fra kl. 14 - 17.

Alle er velkommen - både unge og

ældre, der holder af kreativt samvær.

4

Hanne Hummelshøj

hh@kildebr.dk

43 56 53 20

DIAKONI er:

Kirkens omsorgsfulde møde med

mennesker og omverden.

DIAKONIENS OPGAVE:

-er vi fælles om. Det er opmærksomheden

over for det enkelte menneske.

En venlig bemærkning i en kø i

Bilka, en udstrakt hånd på vej i bussen,

en samtale om livets mening på

en bænk undervejs.

Diakonien er vi fælles om, den kommer

til syne i mødet med mennesker

uanset om vi kalder os kristne eller

ej. For det menneske, som får opmærksomheden,

tænker ikke på hjælpens

sindelag, kun på gerningen.

GODE ORD:

”Den enkelte har aldrig med et andet

menneske at gøre uden at han holder

noget af dets liv i sin hånd.

Det kan være meget lidt, en forbigående

stemning, en oplagthed, man får

til at visne, eller som man vækker, en

lede man uddyber eller hæver.

Men det kan også være forfærdende

meget, så det simpelthen står til den

enkelte, om den andens liv lykkes

eller ej.”

K.E. Løgstrup

”Den etiske Fordring”

Tværkulturelt arbejde

Kildebrønde er et stort sogn med

beboere med meget forskellig baggrund.

Fra kirkens side byder vi alle

velkommen.

Religion og tro har betydning når vi

mødes og udgør ofte det grundlag,

det enkelte menneske møder verden

på. Derfor ser vi det som en opgave

at skabe dialog og samtale uanset tro

og oprindelsesland. Har du lyst til at

høre mere om arbejdet, eller få personlige

kontakter på tværs af etnicitet,

så kontakt Hanne Hummelshøj.


Sommerfest og Koncert i Hundige Kirke

Søndag 20. juni kl. 11.00

”Fedekalven er slagtet”

( Luk. 15, 11-32 )

I år indbyder vi igen til sommerfest, og begynder med en festgudstjeneste kl. 11.00 i Hundige Kirke.

Efter gudstjenesten er frokostbordene dækkede. Der vil være mange forskellige retter, maden betales efter vægt og ledsages

af et rigt varieret underholdningsprogram: Hundigekoret synger, Guitarorkesteret fra Greve kommunale Musikskole spiller

og Christian Bryld - sognepræst fra Greve med mange talenter - fortæller en god historie. International Christian Communitys

gospelkor afslutter denne afdeling af sommerfesten.

Mellem de musikalske indslag vil der være tid til hyggesnak og til at købe vin, kaffe

og kager. Vi har amerikansk lotteri og salg af lejlighedskort, og i gården vil præsterne

sælge pandekager.

Festens overskud går udelukkende til Menighedsplejens næste julehjælp.

Dagens Program:

Kl. 11.00 Festgudstjeneste v. Anne Bredsdorff og Nynne Lange Reddersen

Kl. 12.00 Dørene slås op, madboderne åbner

Kl. 12.30 Velkomst v. Hanne Hummelshøj

Kl. 12.40 Hundigekoret

Kl. 13.05 Pause

Kl. 13.30 Greve kommunale Musikskoles Guitarorkester

Kl. 13.55 Pause. Mulighed for kirkerundvisning v. Ib Olsen

Kl. 14.20 Fortælling – ved sognepræst Christian Bryld, Greve

Kl. 14.45 Pause

Kl. 15.10 Gospel kor fra International Christian Community

Kl. 15.35 Tak for i dag,

Kl. 16.00 Koncert i kirken

Sommerkoncert kl. 16.00

Kildebrønde Sogns Pigekor

”Danske Rør”

Gudstjeneste, musik, mad og fællesskab.

Kildebrønde Sogns Pigekor og ”Danske Rør”

Ved dette års sommerkoncert skal vi dels høre kirkens pigekor, Kildebrønde

Sogns Pigekor, synge et udpluk at værker fra forårets repertoire,

dels blæserkvartetten”Danske Rør”.

De fire musikere i kvartetten ”Danske Rør” mødtes i 1994. Navnet lå

lige for, da obo, klarinet, saxofon og fagot alle er rørbladsinstrumenter. En

rørkvartet er muligvis ligeså sjælden, som den er smuk: I hele Nordeuropa

menes ”Danske Rør” at være den eneste.

”Danske Rør” har indspillet en CD med udelukkende ny skandinavisk musik

tilegnet kvartetten. Også adskillige udenlandske komponister har skrevet

værker direkte til dem. I 1996 blev kvartetten prisvinder i Danmarks

Radios kammermusikkonkurrence og har siden turneret i forskellige europæiske

lande.

Medvirkende: Anders Havshøj, klarinetter - Birgitte Lindum, obo -

Gabriella Bergman, fagot og Per Egholm, saxofoner.

5

Der er gratis adgang til koncerten.


Nyt fra Kateketen

INDLEDENDE KONFIRMANDFORBEREDELSE

Juniorkonfirmand - er det dig?

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE

Konfirmationsforberedelsen for sognets 7. klasser begynder i august.

Der er stadig mulighed for at blive skrevet op til konfirmationsforberedelse og konfirmation.

Efter at have gennemgået Konfirmationsundervisningen, vil man kunne blive konfirmeret i år 2011 eller senere.

Indskrivning kan ske ved at kontakte kateket Tine Gundelach Rannes i Hundige Kirke.

KONFIRMATIONSDATOERNE 2011 KAN SES PÅ KIRKENS HJEMMESIDE

6

Tine Gundelach Rannes

tgr@kildebr.dk

43 56 53 13

Alle børn der efter sommerferien går i 3. klasse indbydes til indledende konfirmandforberedelse.

Undervisningen sigter mod, at børnene bliver fortrolige med den kristne børnelærdom. Det sker i samvær med børnene

om Fadervor, Trosbekendelsen, bibelfortælling, leg, teater, musik, løb samt sange og salmer. Den indledende Konfirmandforberedelse

bakkes op af Kildebrønde Sogns menighedsråd, og er i 18 år blevet modtaget med stor interesse fra sognets

skoleelever og forældre. Hvis man ønsker at tilmelde sit barn til indledende Konfirmandforberedelse eller har spørgsmål,

så kontakt Tine Gundelach Rannes.

FREDAG 11. JUNI

GUD OG SPAGHETTI

m. DÅBSJUBILÆUM

I Hundige kirke

KL. 16.30 TIL 18.00

Alle børn og deres forældre inviteres til børnegudstjeneste

og spaghetti .

Vi begynder med børnegudstjeneste i kirken

(den varer ca. 30 min) og bagefter indbydes alle

til spagetti og kødsovs i kirkens menighedssal.

Denne dag er der særligt fokus på de børn, der

blev døbt i 2005. Så er dit barn, gudbarn eller

barnebarn døbt i 2005. Så tag barnet i hånden og

mød op i Hundige Kirke.

Gudstjenesten er tilrettelagt, så der også er

plads til helt de små børn.

Tilmelding til spisning:

Senest 7. juni hos Tine Gundelach Rannes på:

tgr@kildebr.dk


KILDEBRØNDE

SOGNS

LEGESTUE

Alle børn fra 0 mdr. og deres forældre

eller bedsteforældre, er velkomne

til at komme i Kildebrønde Sogns

Legestue i Hundige Kirke.

I legestuen kan børnene lege og de

voksne udveksle erfaringer og inspirere

hinanden. Der er legestue i

Hundige Kirke hver tirsdag, onsdag,

torsdag og fredag fra klokken 10 -

12.

Det er en god ide at huske indesko

og madpakke. Opgaverne med at

lave kaffe/te/saft, vaske og rydde op

deles mellem dem, der kommer i

legestuen.

Hvis du vil hører mere om legestuen,

så kontakt kateket Tine Gundelach

Rannes eller mød op.

Hundige Kirkes Juniorklub

holder sommerferie indtil

onsdag 1. september.

God sommer til alle!

FDF Hundige

En god blanding af sjov, fællesskab,

Færdigheder og forkyndelse.

Kontakt Kredsleder Thomas Dalsgaard.

24 48 98 37 dalsgaard@fdfhundige.dk

Kildebrønde Sogns

Børnekor

Børn i alderen 8 til 12 år mødes hver

onsdag kl. 15.00 i Hundige Kirkes korlokaler.

Kontakt organist Henrik Colding-

Jørgensen, som også leder sognets pigekor.

Sommerferie i uge 25 til 32.

Se mere på hjemmesiden

ww.hundigekirke.dk/boernekor

På sengekanten:

Nu lukker solen sit øje,

snart lukker jeg også mit,

Vor Fader i det høje

du lukker aldrig dit!

Du ser hver stjerne i vrimlen

og hvert lille barn på jord,

du hører højt i himlen

det sagteste bønnens ord.

Dig beder jeg om at kalde

din englehær på vagt,

når far og mor og alle

sig også til ro har lagt.

Kildebrønde Sogns

Pigekor

Koret arbejder på et højt niveau med

intens træning af stemme og musikalitet.

Korsangerne er fast ansat og får honorar

for gudstjenester og prøver samt

gratis undervisning.

Se mere om koret på www.pigekor.dk.

Kontakt organist og korleder Henrik

Colding-Jørgensen.

7

Dåb i vores sogn

Ja, vogt os alle sammen,

så ingen drømmer stygt

da siger jeg glad mit Amen

og sover sundt og trygt.

Chr. Richardt.

Et nyfødt barn skal ha´ navn inden det er blevet 6 mdr. gammelt.

I Kildebrønde Sogn kan dåb finde sted:

I Kildebrønde kirke den første lørdag i måneden kl. 12.00.

I Hundige kirke den tredje lørdag i måneden kl. 12.00.

På søn– og helligdage i forbindelse med den almindelige

Gudstjeneste.

Ønsker man sit barn døbt i et andet sogn, rettes henvendelse til det pågældende

sogns kirkekontor eller sognepræst.

Hundigekoret

er et herre/dame-kor der øver hver

mandag fra kl. 19.00 til 21.30 i Hundige

Kirkes menighedssal. Koret synger et

blandet klassisk repetoire.

Se mere på korets egen hjemmeside:

www.hundigekoret.dk


Hyggeligt Samvær

Vi mødes i Kildebrønde Gl. Skole eller i menighedslokalerne i Hundige kirke den anden tirsdag i måneden til hyggeligt samvær

med oplæsning, foredrag eller underholdning på forskellig vis. Kaffe/the m. brød 10 kr.

Efter sommerferien mødes vi første gang 14. september.

Filmklubben MOSAIK

Filmklubben ønsker at vise film som giver stof til både samtale og eftertanke.

Filmene vises på stort lærred og med danske undertekster i Hundige Kirkes

menighedssal.

En aften i filmklubben MOSAIK med kaffe, kage og godt samvær koster 15 kr.

Filmaftner i efterårssæsonen 2010:

29. sept. - 13. okt. - 27. okt. - 10. nov. - 24. nov.

Programmet er endnu ikke fastlagt.

Hyggeligt Samværs Skovtur 8. juni.

Busafgang fra Kildebrønde Kirke kl. 8.50 og fra Hundige Kirke kl. 9.00

Turen går til det naturskønne Vestsjælland,

hvor der gøres ophold ved Vor

Frue Kirke i Kalundborg.

Denne karakteristiske kirke med det

borgagtige udseende og de 5 tårne ligger

i Kalundborgs gamle bydel, kaldet

Højbyen. Kirken er opført i begyndelsen

af 1200-tallet af byens grundlægger Esben

Snares datter og svigersøn.

Mad-damer og -mænd søges!

Meget godt fællesskab opstår omkring

spisebordet, men det afhænger af, at

der er nogle, som vil sørge for spisen.

Har du lyst til at være en del af

vores madteam?

I Hundige kirke serverer vi mad ved

forskellige lejligheder: Ved sommerfesten,

ved spagettigudstjenester og

kirkefrokoster og meget mere.

En særlig gruppe står fx for frokosterne

efter søndagsgudstjenesterne,

mens andre ønsker måske at stå til

rådighed i forbindelse med forskellige

arrangementer i løbet af året. Du binder

dig ikke til et bestemt antal arrangementer,

ligesom du kan bestemme,

om du vil lave maden hjemme eller i

kirken.

8

Herefter går turen ad en naturskøn

marguerit-rute forbi Tissø til Bromølle

Kro, hvor menuen står

rejecocktail og kalvesteg.

Derefter fortsætter vi til Kragerup

Gods, hvor kaffen og lagkagen indtages

i vognporten og godsejer Birgitte

Dinesen giver et indblik i godsets

historie, der går tilbage til 1300

-tallet.

Turen koster 220 kr. som betales ved tilmelding.

Deltagerantal: 100 personer.

Der er både brug for dem, der steger

frikadeller, laver salat eller bager brød,

og dem, der forstår at lave spaghettisovs

til 50. Udgifterne bliver selvfølgelig

dækket.

En gang om året holder vi opsamlings-,

planlægnings- og takkemøde. Her deles

årets erfaringer, det kommende års

spisninger drøftes og ikke mindst får vi

et godt måltid mad sammen, som vi

ikke selv har lavet.

Har du lyst til at være en del af dette

fællesskab, så kontakt sognediakon

Hanne Hummelshøj for af høre mere.

Birthe Brøbech er gruppens tovholder.

Læseklubben

Læseklubben er et åbent mødested for

samvær om gode bøger.

Det koster 15 kr. for kaffe/te/kage/frugt

at deltage.

Efter sommerferien mødes vi i Hundige

kirke på følgende dage kl. 19:30:

31. aug. og 28. sept.


Provsti-pilgrimsvandring:

At leve er at vandre. Fra dag til dag. Fra vugge til grav.

At være pilgrim er at vandre dit liv i mikroformat.

En mulighed for i to dage blot at være bekymringsløs vandrer under Guds himmel

og med bøn i skoene.

Greve-Solrød provsti arrangerer en pilgrimsvandring over 2 dage i sensommeren:

Lørdag den 14. august til søndag den 15. august.

Vi skal vandre på Gudernes Stræde, fra Havdrup kirke til Kirke Sonnerup.

Det er en vandring i langsomhed, hvor vi søger ind i os selv og ud i naturen.

Vi plejer at GÅ i kirke, men nu går kirken

med os.

Vi putter den i rygsækken efter en kort

andagt i Havdrup kirke, hvorfra vandringen

begynder. Hen ad aften når vi

Allerslev sognehus, hvor vi spiser og

overnatter. Næste dag begiver vi os

videre ud mod Kirke Sonnerup, hvor vi

ankommer sidst på eftermiddagen og

afslutter med andagt i kirken.

Begge dages vandring er på cirka 20 km

hver. Vi følger, en stor del af turen,

asfalterede veje, men dele af ruten vil

også være på grusstier. Der vil være

andagter undervejs, ligesom dele af

strækningen vil foregå i stilhed.

Tilmelding: til sognepræst Rikke

Marschner på mail:

rikke@marschner.as senest 1. august.

Der er plads til max. 25 deltagere, så

det er efter først-til-mølle princippet.

Pris: 300 kroner, som betales ved tilmelding.

Indbetaling kan ske på

konto: 7449 - 1042748.

Man er først tilmeldt, når betaling har

fundet sted. Prisen dækker aftensmad

lørdag, samt morgenmad og madpakke

om søndagen.

Start: Vi mødes lørdag den 14. august

kl.10.00 i Havdrup kirke.

Slut: Vi er fremme ved Kirke Sonnerup

søndag den 15. august cirka kl. 17.00.

Hav ikke aftaler for tæt på, da det er

svært at sige præcist, hvornår vi er

fremme. Hvis ikke du kan aftale afhentning

i bil, er der busforbindelser til Roskilde.

Tjek www.rejseplanen.dk.

Bagagen skal du ikke selv bære, den

fragtes fra Havdrup til Allerslev og retur.

9

Taske til fragtning: sovepose, liggeunderlag,

lagen, toiletting incl. solcreme,

rart og varmt tøj og bløde sko til om

aftenen, tøj til søndag.

Rygsæk til vandringen: vanddunk og

madpakke til lørdag, slik/ chokolade,

plaster (gerne compeed), solbriller og

evt. kasket samt ekstra tøj og regntøj.

Klæd dig på som et løg; lag på lag

til det omskiftelige danske vejr -

Husk at gå i gode og ikke mindst

velkendte sko!

Har man yderligere spørgsmål kan man

kontakte Rikke på 24988323 /

mail rikke@marschner.as

Med varme forårshilsner

Rikke Marschner

provstipræst i Greve- Solrød provsti

&

Kristine Stricker

sognepræst i Havdrup


Særlige Gudstjenester og info:

Strandcenteret:

Der bliver afholdt gudstjenester i

Aktiviteten på Strandcentret

onsdag den 2. juni,

onsdag den 7. juli og

onsdag den 1. september kl. 13.30.

Efter gudstjenesten er der fælles kaffebord.

Gudstjenesten er for centrets beboere

og daggæster, men alle der bor i nærheden

er meget velkomne.

Tegnsprogstolket

Gudstjeneste

6. JUNI

Hundige kirke kl. 11.00

v. Bo Gravesen

Hedelund og Freyas Kvarter

HØSTGUDSTJENESTE

I HUNDIGE KIRKE

Torsdag 16. september, kl. 14.00

Inviterede er beboerne fra Hedelund

samt beboerne fra bofællesskaberne

i Freyas kvarter, men alle er velkomne.

Der vil være kaffe og samvær i sidelokalet

bagefter.

Lisbeth Nørbach Jensen

DER STÅR

TRE STOLE

Vores kirketjener i Kildebrønde kirke,

Lisbeth Nørbach Jensen er rigtig

dygtig til at lave patch-work. Hun har

nyligt ombetrukket de 3 meget slidte

stole i Kildebrønde kirkes Våbenhus.

Det er et fint stykke håndarbejde.

Tak til Lisbeth!

………...fortsat fra side 3

Citatet stammer fra Salme 121 i Det

gamle Testamente, og ordenes rækkefølge

har i årenes løb undret mange:

Hvorfor hedder det, - hér ved ritualet

for kristenlivets begyndelse: ”Herren

bevare din udgang og din indgang ” -

når det omvendte - indgang og udgang

- ville være langt mere logisk -

rent kronologisk!

Men dette er netop en velsignelse fra

et af kirkens ”andre” rum, der afslører

at livet kan anskues fra en anden vinkel,

end vi sædvanligvis gør – nemlig

fra evighedens synsvinkel. Salmisten

forudsætter, at vi - når vi fødes hertil

udgår fra en evighed - lever livet hér

på jorden - for så siden at gå ind i

evigheden igen, når vi dør.

Set fra evighedens synsvinkel er rækkefølgen

altså ud/ind - og ikke ind/ud.

Skjult i den hér lille detalje, ligger den

velsignelse gemt: At evigheden har blik

for dig – du har hjemme i den! Tør du

tro på det, så kan du trygt bevæge dig

både ud og ind af alle dit livs mange

døre og mentale rum, - og krydse

over grænsen til det ukendte.

For levende og døde…….

Det lille område omkring alteret kan

altså ses som et lille stykke evighed

hér, midt i verden, som kaster livgivende

evighedsperspektiver af sig. Det

er således også en kendt forestilling,

at den halvcirkel som alterskranken

tegner foran alteret, fuldendes som en

hel cirkel omme bag alteret. Derfor

knæler vi ikke kun med de levende,

når vi går til alters, men også med alle

vore døde; de knæler sammen med

os - dér i evigheden, bare på knæfaldets

anden usynlige side.

Herren velsigne dig

I 300 år har præsterne ved Kildebrøn-

kirke stået indenfor den jubilerende

alterskrankes gitterværk, enten vendt

mod alteret i bøn i retning mod Gud,

eller med ansigtet vendt mod menigheden,

med forpligtelse til derfra – fra

dette lille indhegnede stykke gudsrige,

at fastholde evighedsperspektivet på

tilværelsen overfor mennesker og

velsigne, så vi tør gå ud i verden og

leve.

Nu kan det være svært at spå – især

om fremtiden, men jeg vil satse på, at

der, om 300 år, stadig står en præst

bag det samme gitter og gør det samme.

Jeg skal gøre mit.

Rådsmøder i sogn

og provsti:

Kildebrønde Menighedsråd holder møde

den 3. tirsdag i hver måned kl. 19:00.

15. juni, 17. august og 21. september

afholdes møderne i Hundige Kirkes

Menighedssal.

Provstiudvalget holder møde på provstikontoret,

Nordre Byvej 13, 2680 Solrød

Strand. Datoer for de kommende

provsti-udvalgsmøder er som følger:

30. juni kl. 9.00 og

1. september kl. 9.00.

Kirkebil:

Ønskes transport til og fra gudstjenester

og andre arrangementer i og ved

kirkerne, kontaktes Kirkekontoret på

43 90 55 77 – senest dagen før. Kirkebilen

er gratis.

Derudover arrangeres fast kørsel til

Kildebrønde Kirkegård den 2. lørdag i

hver måned. Ring til Kirkekontoret.

…...og at du stol har sat til mig

i dine lyse sale!

DDS 538,8

10


Kildebrønde Kirke og kirkegård:

Ligger i Kildebrønde landsby.

Kildebrønde Gl. Skole ligger på Byvejen

2-8, overfor kirken.

Hundige Kirke ligger på Eriksmindevej

20, 2670 Greve.

Kildebrønde sogn er den del af Greve

Kommune, der ligger nord for Olsbækken,

Ryttervej og C. E. Carlsensvej (de to veje

hører med til sognet).

Kirkekontoret, er beliggende i Hundige

Kirke, Eriksmindevej 20, 2670 Greve. Kontoret

er åbent mandag, tirsdag, onsdag og

fredag kl. 10.00-13.00, torsdag kl. 10.00-

18.00, lørdag efter aftale.

Telefon: 43 90 55 77.

Telefax : 43 56 53 29.

Kordegn:

Ole Ryhl Olsson: 43 90 55 77.

oro@km.dk

Kordegneassistent:

Hanne E Kristensen 43 9055 77.

hakr@km.dk

Kirkegårdskontoret er beliggende over

for Kildebrønde Kirke, Byvejen 2,

2670 Greve. 43 61 02 62.

Kontoret er åbent mandag-fredag kl. 11-12.

Kirkegårdsleder ved Kildebrønde Kirkegård:

Carsten Pedersen: 43 61 02 62,

cp@kildebr.dk.

Kontakt

Præster:

Provst: Anne Bredsdorff. Byvejen 5, Kildebrønde,

2670 Greve. 43 61 06 01. Træffes

hjemme, bedst om formiddagen. Desuden

efter aftale. Fridag: Fredag.

anbd@km.dk

Knud Erik Braüner. (kirkebogsfører og

begravelsesmyndighed), Stolpeager 47,

2670 Greve. 43 69 01 70. Træffes på kirkekontoret

efter aftale tirsdag kl. 16-18,

hjemme onsdag og torsdag kl. 17-18. Desuden

efter aftale. Fridag: Mandag.

keb@kildebr.dk

Bo B. Gravesen. Sandbakken 12, 2680

Solrød Strand. 56 14 61 57.

Træffes bedst på kirkekontoret tirsdag kl.

10-11 eller på 56 14 61 57.

Fridag: Mandag.

bbg@kildebr.dk

Nynne L. Reddersen. Hundigevænget 11,

2670 Greve. 43 90 29 39. Træffes bedst

formiddage og onsdag 16 – 18. Desuden

efter aftale. Fridag: Mandag.

nre@km.dk

Rikke Marschner. Andreas Bjørnsgade 4,

4. tv, 1428 København K. 24 98 83 23.

Kontor: Den Gamle skole, Hovedgaden

24, 2690 Karlslunde. Træffes bedst formiddage.

Fridag: Mandag.

rikke@marschner.as

Kateket:

Tine Gundelach Rannes, 43 56 53 13.

Privat: 22 66 64 53. Fridag: Mandag.

tgr@kildebr.dk

Kildebrønde Sogns hjemmeside:

www.hundigekirke.dk, www.kildebrøndesogn.dk eller www.kildebroendesogn.dk

Høstgudstjeneste

Kildebrønde Kirke

5. september kl. 11.00

- med efterfølgende kirkefrokost.

11

Sognediakon:

Hanne Hummelshøj,

43 56 53 20. Træffes bedst onsdag -

fredag fra kl. 9-10 og torsdag fra 16-18,

hh@kildebr.dk.

Organister:

Organist og korleder Henrik Colding-

Jørgensen, Gersagerparken 52, 3.mf.,

2670 Greve. 43 69 32 85.

hcj@hundigekirke.dk.

Organist Ivan Gross, 50 48 85 05.

gross@dbmail.dk

Kirketjenere ved Hundige Kirke:

Margrethe Petersen, 51 16 97 47.

Fridag: Fredag.

ktj@kildebr.dk

Susanne Eghave, 21 17 68 80.

Fridag: Mandag.

ktj@kildebr.dk

Kirketjener ved Kildebrønde Kirke:

Lisbeth Nørbach Jensen, 40 94 92 61.

lnj@kildebr.dk Fridag: Mandag.

Daglig leder:

Kurt M. Gjørup, 43 56 53 18.

Mobil 21 43 83 90.

kmg@kildebr.dk

Regnskabsfører:

Anne-Lise Gyring-Nielsen, 43 56 53 19.

mail@annelise.nu

Formand for Menighedsrådet:

Niels Haarbo, Tværager 11, 2670 Greve,

43 90 32 24. nh@kildebr.dk

Kommende

Stillegudstjenester:

Hundige kirke:

Tirsdag 1. juni


Kildebrønde Kirke:

Tirsdag 3. august


Hundige kirke:

Tirsdag 7. september

Alle dage kl. 20.00


Gudstjenester for Kildebrønde Sogn

Juni

Tirsdag 1. 20.00 Nynne L. Reddersen

Stillegudstjeneste

Søndag 6. 1. Søn. e. trinitatis 9.00 Nynne L. Reddersen 11.00 Bo B. Gravesen

Tegnsprogstolket

Fredag 11. 16.30 Bo B. Gravesen &

Tine Gundelach Rannes

Gud og spaghetti

(dåbsjubilæum)

Søndag 13. 2. Søn. e. trinitatis 11.00 Bo B. Gravesen 9.00 Knud Erik Braüner

Søndag 20. 3. Søn. e. trinitatis 11.00 Anne Bredsdorff og

Nynne L. Reddersen

Sommerfestgudstjeneste

Søndag 27. 4. Søn. e. trinitatis 11.00 Rikke Marchner 9.00 Knud Erik Braüner

Juli

Søndag 4. 5. Søn. e. trinitatis 9.00 Bo B. Gravesen 11.00 Knud Erik Braüner

Søndag 11. 6. Søn. e. trinitatis 11.00 Anne Bredsdorff 9.00 Bo B. Gravesen

Søndag 18. 7. Søn. e. trinitatis 9.00 Rikke Marschner

Søndag 25. 8. Søn. e. trinitatis 9.00 Anne Bredsdorff

August

Søndag 1. 9. Søn. e. trinitatis 9.00 Nynne L. Reddersen

Tirsdag 3. 20.00 Nynne L. Reddersen

Stillegudstjeneste

Søndag 8. 10. Søn. e. trinitatis 11.00 Knud Erik Braüner 9.00 Bo B. Gravesen

Søndag 15. 11. Søn. e. trinitatis 9.00 Knud Erik Braüner 11.00 Nynne L. Reddersen

Søndag 22. 12. Søn. e. trinitatis 11.00 Bo B. Gravesen 9.00 Rikke Marschner

Søndag 29. 13. Søn. e. trinitatis 9.00 Nynne L. Reddersen

September

Kirkekaffe =

Kirkefrokost =

11.00 Bo B. Gravesen

Forklaringsgudstjeneste

Søndag 5. 14. Søn. e. trinitatis 11.00 Nynne L. Reddersen 9.00 Knud Erik Braüner

Høstgudstjeneste

Tirsdag 7. 20.00 Rikke Marschner

Stillegudstjeneste

Søndag 12. 15. Søn e. trinitatis 9.00 Knud Erik Braüner 11.00 Anne Bredsdorff

Forklaringsgudstjeneste

More magazines by this user
Similar magazines