April 2005 - Diabetesforeningen

diabetes.dk

April 2005 - Diabetesforeningen

Diabetes Medlemsbladet nr. 2 | April 2005 Gør som Prins Joachim og Søren: Støt børn og unge med diabetes


Diabetes 2 · 2005 Årgang 65 Medlemsblad for Diabetesforeningen Landsforeningen for Sukkersyge Udkommer 6 gange årligt febr. · apr. · jun. · aug. · okt. · dec. Oplag: 65.500 Hovedkontor og redaktion Rytterkasernen 1, 5000 Odense C Telefon- og kontortid Omstilling Mandag til torsdag kl. 9-15 Fredag kl. 9-14 Diætister Mandag til torsdag kl. 9-12 Socialrådgiver Mandag til fredag kl. 9-12 Tlf. 6612 9006, fax 6591 4908 E-mail: df@diabetesforeningen.dk Web-site: diabetes.dk Giro 9 01 09 55, ISSN 0901-3652 Redaktion René Bøgh-Larsen afdelingschef (ansvarshavende) Karin Mulvad journalist, daglig redaktør km@diabetesforeningen.dk Dorte Lund Larsen sekretær dll@diabetesforeningen.dk Tomas Kruse journalist, webmaster tk@diabetesforeningen.dk Layout/Prepress e-mergency Garn Grafisk produktion ApS Tryk Stibo Graphic A/S Clausen Offset ApS Redaktionen påtager sig ikke ansvar for annoncerede produkter eller for manuskripter, der indsendes uopfordret Artikler må kun gengives efter aftale med redaktionen Indlæg der ønskes optaget i næste nummer af Diabetes skal være redaktionen i hænde senest den 15. april 2005 Bladet udkommer også på lydbånd Kontrolleret af Kontrolleret oplag: 60.387 i perioden 1. juli 2003-30. juni 2004 Fra formandens "logbog" leder Diabetesforeningen befinder sig i en utrolig hektisk og spændende tid. Som formand kan jeg med glæde konstatere, at kalenderen er fuld af spændende opgaver og positive oplevelser. For at give et indtryk af dette, følger her et lille udpluk. I begyndelsen af 2005 var jeg i henholdsvis Grindsted, Fåborg, Svendborg og Haderslev for at holde foredrag, og jeg besøgte messer i Silkeborg og i Århus. Rigtig mange var mødt op, og som formand er jeg stolt af at være vidne til den store kreativitet og virkelyst, der udvises rundt om i landet. Hovedbestyrelsen holdt møde den 11. marts. Vi drøftede mange vigtige emner, bl.a. forberedelse af et heldagsmøde for Hovedbestyrelsen om sundhedspolitik og den nye kommunalreform, arbejdet med den nationale handlingsplan, en overordnet informationsstrategi, gruppelivsforsikring og insulinpumper. Ikke mindst det sidste optager os så meget, at vi besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der bl.a. skal undersøge, hvorfor op mod 1.500 insulinkrævende diabetikere ikke får tilbudt insulinpumpe, selvom de opfylder de opstillede kriterier. Dagen efter – den 12. marts holdt Diabetesforeningen landsmøde i Odense. For de 250 deltagere kunne Hovedbestyrelsen fremlægge årsberetning med mange gode resultater, herunder udsigt til registrering af effekten af diabetesbehandlingen, et bedre kontrolforløb for diabetikere med hurtig indsats over for komplikationer og en bedre oplæring i egenomsorg. I marts var der desuden møde i Patientforum, hvor Diabetesforeningen pr. 1. april overtager formandskab og sekretariatsfunktion for et år. I marts kunne vi også glæde os over, at foreningen er inviteret med i en gruppe under Sundhedsstyrelsen, som skal se på organiseringen af behandlingen af kroniske patienter i fremtiden. I løbet af en normal arbejdsmåned i Diabetesforeningen møder jeg mange problemstillinger af interesse for diabetikere. Hver dag bringer nye udfordringer og minder os om, hvor stor politisk interesse der netop i denne tid samler sig om diabetes og diabetikere. Med venlig hilsen Allan Flyvbjerg overlæge, dr.med. formand for Diabetesforeningen


Sukkersyge Børns Dag I år har foreningen valgt at sætte fokus på H.C. Andersen i sin landsindsamling til fordel for børn og unge. Læs om de mange aktiviteter rundt om i landet, hvor du har mulighed for både at blive underholdt og støtte en god sag. Side 6-9 Landsmøde i Odense Det årlige møde i Repræsentantskabet samlede 250 gæster fra hele landet. Diabetesforeningens Hovedbestyrelse kunne berette om et travlt år med mange gode resultater. Som noget nyt blev der bl.a. uddelt en såkaldt Fortjenstnål, der gives til frivillige, som har arbejdet for Diabetesforeningen i 25 år eller mere. Side 12-14 Diabetes og graviditet 3 Diabetes 2 · 2005 To nye undersøgelser af gravide med henholdsvis type 1 og type 2 diabetes understreger, hvor vigtigt det er at følge anbefalingerne: Planlægning af graviditeten og god diabetesregulation både før, under og efter graviditeten. Side 26-29 Indhold 2 Leder: Fra formandens "logbog" 4 Kort om type 1 & type 2 6 Sukkersyge Børns Dag: Det er ganske vist... diabetes varer hele livet 12 Repræsentantskabsmøde: Året der gik – og et kig frem 15 Type 1-udvalget optager medlemmer 16 Status på medicintilskud 18 Mad & tips: Eventyrlig middag 25 Kostpyramiden dur stadig 26 Diabetes og graviditet: Den vigtige kontrol før under og efter 30 Nyt tilbud om støtte til vægttab 32 Forskning: Musklerne sladrer om type 2 36 Merudgifter til diabetesmad 37 Til dig som tænker på at oprette testamente 40 Læserbreve 43 Patienternes "forbrugerråd" 44 At rejse er at leve – også med diabetes 46 Lov & ret: Tilskud til type 1 diabetikere 49 Diabetesforeningen støtter forskningen 51 Diabetes og kulturmødet 52 Diafonen – spørg om diabetes 56 Aktivitetskalenderen 71 Klummen 73 Bestillingsliste Diabetesforeningens Hovedbestyrelse pr. 10. marts 2005 Allan Flyvbjerg, Jørgen Max Ørnskov Ib Brorly Peter Marianne Gejl Dorte Hinzmann Joan Lerche Elly Sørensen formand Pedersen, Hansen, Elmegaard næstformand næstformand Amtsformænd Forside: Københavns Amt Vestsjællands Amt Ringkøbing Amt Martin Loesch Elly Sørensen Else Stensgaard Ericaparken 22 Asmindrupvej 11 Nylund 55 2820 Gentofte 4390 Vipperød 7620 Lemvig Tlf. 3966 7771 Tlf. 5918 2860 Tlf. 9782 1757 – efter kl. 16.00 Fax/tlf. 5917 3537 Koebenhavn@diabetesforeningen.dk Ringkoebing@diabetesforeningen.dk Vestsjaelland@diabetesforeningen.dk Diabetesforeningens Hovedstadskomité Storstrøms protektor Amt Vejle Amt Marianne Tind Anne Petersen Anna Grethe Jørgensenn Leen 5 B, st. Bøgevej 6 Gothersgade 61, 3 2 2630 Taastrup 4900 Nakskov 7000 Fredericia Tlf. 4355 2812 Tlf. 5495 5121 Tlf. 7594 0255 Hovedstaden@diabetesforeningen.dk Storstroem@diabetesforeningen.dk Vejle@diabetesforeningen.dk HKH Prins Joachim og 8-årige Søren er Bornholms Regionskommune Fyns Amt Århus Amt Jytte Lintrup Jim Kierans Anette Reinholdt Asavej 15 Lupinvænget 80 Jens Baggesensvej 42, 1. th. 3700 Rønne 5700 Svendborg 8210 Århus V Tlf. 5695 7836 Tlf. 6258 2534 Tlf. 8739 0375 – efter kl. 15.00 Bornholm@diabetesforeningen.dk Fyn@diabetesforeningen.dk Aarhus@diabetesforeningen.dk helt enige om, at det er en rigtig god idé at Frederiksborg Amt Sønderjyllands Amt Viborg Amt Annette Juel Thomsen Solveig Gajda Susanne Thomsen Rytterbakken 1, 3. th. Tjørnevænget 11 Udsigten 10, Lihme 3000 Helsingør 6541 Bevtoft 7860 Spøttrup støtte børn og unge Tlf. 4922 med 4866 – efter kl. 19.00 diabetes. Tlf. 7451 4562 Tlf. 9756 0037 Frederiksborg@diabetesforeningen.dk Soenderjylland@diabetesforeningen.dk Viborg@diabetesforeningen.dk Roskilde Amt Ribe Amt Nordjyllands Amt Johnna Andersen Else Molberg Dorte Hinzmann Nattergalevej 4 A, Ejby Fyrparken 224 Olymposvej 7 Læs mere side 6-9. 4623 Ll. Skensved 6710 Esbjerg V 9270 Klarup Tlf. 5687 0435 Tlf. 7611 9463 Tlf. 9677 9075 Roskilde@diabetesforeningen.dk Ribe@diabetesforeningen.dk Nordjylland@diabetesforeningen.dk Foto: Lars Salomonsen. Diabetes Medlemsbladet nr. 2 | April 2005 Gør som Prins Joachim og Søren: Støt børn og unge med diabetes 05489 omslag 205 b1 3/10/05 1:54:47 PM


kort om type 1 4 Diabetes 2 · 2005 Kort og godt – om type 1 & type 2 Kære læser Fremover vil vi på disse sider forsøge at give et overblik over emner, der hovedsageligt relaterer sig til henholdsvis type 1 diabetes og type 2 diabetes. Det er tanken, at siderne kan være en slags guide til de artikler, der interesserer netop dig – og at du hurtigt kan få lidt mere generel information om type 1 og type 2 diabetes. I medlemsbladet vil vi naturligvis fortsat tilstræbe, at der er læsestof af interesse for alle med diabetes. Redaktionen hører meget gerne fra dig – med ris og ros og evt. forslag til, hvordan vi kan gøre siderne endnu bedre. Med venlig hilsen Karin Mulvad, redaktør km@diabetesforeningen.dk Type 1 diabetes Åbent brev til ministeren Diabetesforeningen har de seneste måneder fået mange henvendelser fra medlemmer, der oplyser, at fl ere kommuner ikke overholder gældende lov om tilskud til insulinkrævende diabetikere. Den Sociale Ankestyrelse har tidligere slået fast, at insulinkrævende diabetikere er omfattet af § 84 i Serviceloven. Problemet er, at en række navngivne kommuner ikke "ønsker" at følge Ankestyrelsen. Det har blandt andet fået Diabetesforeningen til at sende et åbent brev til socialministeren. Brevet fi nder du på side 47 inde i bladet. Gravid med type 1 diabetes En ny, dansk undersøgelse viser overraskende, at kun 34 % af gravide type 1 diabetikere måler blodsukker dagligt. Det kommer også bag på forskerne, da god diabetesregulation både før og under graviditeten er afgørende for et godt fødselsresultat. Læs mere fra side 26. Mulighed for at gøre en forskel Type 1-udvalget optager nye medlemmer, og det giver mulighed for at komme til at arbejde med en lang række spændende områder såsom job og karriere, adoption, kørekort, familieforhold, psykiske aspekter og efteruddannelse. Læs om, hvilke opgaver og aktiviteter der arbejdes på i den nærmeste fremtid – og få nærmere information side 15. Livet er stadig værd at leve "En operation for grå stær på mit eneste øje endte med, at jeg næsten mistede synet, da efterstæren blev fjernet. En tandem sørger dog for, at jeg stadig kan beholde formandsposten i cykelklubben og giver mig motion og dejlig frisk luft hele året rundt". Sådan skriver Thorkild Frandsen, der har haft type 1 diabetes i 50 år, i sin livsbekræftende beretning side 40-42.


Gravid med type 1 diabetes Kulturmødet Type 2 diabetes Muskler sladrer om type 2 Forskere fra Fyn er ved at undersøge årsager til type 2 diabetes. Niels E. Hansen, der har haft type 2 diabetes i 3-4 år, "lagde ben til" et forsøg, hvor læge Kurt Højlund tager et lille stykke muskel ud for at lave en nærmere analyse af prøven. Læs mere side 32-35. Nyt tilbud om støtte til vægttab Diabetesforeningen er i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund gået i gang med at videreudvikle de såkaldte Livsstilsklubber. Livsstilsklubben er et tilbud til overvægtige, der ønsker at tabe sig ved at omlægge deres kost- og motionsvaner. Læs mere side 30. Samarbejde med Sundhedscenter Københavns Lokalkomité er ved at udvikle en "diabetiker til diabetiker"-rådgivning, som skal foregå på Sundhedscenter Østerbro. Der vil også blive oprettet Motivationsgrupper for type 2 diabetikere i Sundhedscentret. Læs mere side 10. Muskler sladrer om type 2 Gravid med type 2 diabetes Gravid med type 2 diabetes Danske forskere har sammenlignet fødselsresultaterne hos gravide med type 2 diabetes med gravide type 1 diabetikere. Undersøgelsen viser, at kvinderne med type 2 diabetes klarer sig markant dårligere – på trods af, at de er bedre reguleret. Læs mere om mulige årsager side 26-29. Diabetes og kulturmødet To dage i marts var Diabetesforeningens nye læringscenter ramme om et kursus for behandlere, der i deres daglige arbejde bl.a. vejleder type 2 diabetikere med anden etnisk baggrund end dansk. Kurset havde fl ere formål: Fx at sørge for, at patienter med diabetes fra fremmede kulturer får en optimal behandling og dermed evne til egenomsorg og den nødvendige livsstilsændring. Læs mere side 51. kort om type 2 Diabetes 2 · 2005 5


Det er ganske vist… Foto / Lars Salomonsen, Ole Friis, m.fl . I år har Diabetesforeningen valgt at sætte H.C. Andersen på plakaten for Sukkersyge Børns Dag 2005. Siden H.C. Andersen trådte sine barnesko i Odenses gader, er der sket meget positivt på diabetesområdet. Men selv i dag er det ikke uden problemer at få og have diabetes – og slet ikke som barn og ung. På trods af, at der forskes på livet løs, er gåden bag diabetes endnu ikke løst: Hvorfor opstår sygdommen, hvordan kan 6 Diabetes 2 · 2005 man forebygge og/eller kurere den? Indtil årsagen er fundet, er diabetikere nødt til at skaffe sig viden om, hvordan de bedst lever med sygdommen. Alle diabetikere lever med sygdommen 24 timer i døgnet, og det betyder, at man til en vis grad bliver sin egen behandler i det daglige. Et tæt samarbejde mellem diabetiker og diabetesbehandler er alfa og omega – især for børn og unge. Diabetesforeningens familiekurser er et vigtigt supplement til at lære mere og udveksle erfaringer med Prins Joachim og Søren præsenterer årets skrabelod. …diabetes varer hele livet andre i samme situation. Diabetesforeningens stifter, Niels Jørgensen, gav foreningen mottoet "Børnesagen – vor hjertesag" og startede kurser for børn tilbage i 1949. Kurserne har gennem alle årene haft stor betydning for de familier, som skal tage vare på en lille diabetiker. Det gælder også i dag, hvor foreningens familiekurser er meget velbesøgte. Overskuddet fra landsindsamlingen Sukkersyge Børns Dag går netop til disse kurser, der er gratis for familierne.


Sådan støtter du børn og unge med diabetes I forbindelse med landsindsamlingen er der rundt om i landet en lang række forskellige aktiviteter med mulighed for såvel underholdning som information om diabetes. I København, Århus, Odense og Aalborg vil der være optræden af H.C. Andersen Paraden og Idrætshistorisk Værksted. I Hillerød vil der være optræden af entertaineren Mek Pek, og i Silkeborg er der mulighed for at se Harley Davidson motorcykler. Idrætshistorisk Værksted "Lege fra Hans Christian var knægt" (Lege fra H.C. Andersens tid 1805-1875) kalder Idrætshistorisk Værksted deres aktiviteter. I hele indsamlings perioden vil instruktører komme ud til lokalforeninger i hele Danmark og sætte gang i legen som den foregik på H.C. Andersens tid. Hans Christian var et specielt barn, han legede meget for sig selv og var glad for at lege med dukketeater, billeder og sin store fantasi. Han lyttede til eventyr fortalt af Faderen og gik i teateret. Pen og saks var hans foretrukne legetøj. Hans Christian skyede drengene i sit kvarter, han fandt dem for rå, han har næppe deltaget i tidens fælleslege for børn. sukkersyge børns dag H.C. Andersen Paraden En lille musikalsk forestilling, som præsenterer 20 eventyrfigurer i alle aldre i originale kostumer, der folder sig ud som et glansbillede af H.C. Andersens verden. Iørefaldende sange, pudsige uddrag af de mest populære eventyr samt skuespilleren og entertaineren Torben Iversen, der som H.C. Andersen kæder det hele sammen med anekdoter og sjove indfald. Læs mere på http://www.hcandersen-paraden.dk/velkommen.htm H.C. Andersen var en god iagttager, i hans eventyr er der tit beskrivelser af børns lege. Idrætshistorisk Værksted er en institution som forsker og underviser i fortidens lege, idrætter og spil. Derudover driver de Gerlev Legepark. Læs mere på www.gerlev.dk. >> Diabetes 2 · 2005 7


>> fortsat fra side 7 Kom og vær med Følgende steder vil der være mulighed for at købe lodder, få en snak om diabetes og langt de fleste steder vil det være muligt at møde instruktøren fra Idrætshistorisk Værksted og lege "lege fra Hans Christian var knægt". 2. april Hillerød 9. april Nytorv i København 15. april Flakhaven i Odense 16. april Storcenter Nord i Århus, Axeltorv i Helsingør og Torvet i Silkeborg 23. april Næstved Stor Center 23. april Ringkøbing (Torvet ved Hotel Ringkøbing) 28. april C. W. Obels Plads i Aalborg 7. maj Odder v. Kvickly 14. maj Hundige Centeret Mere information på www.diabetes.dk. 8 Diabetes 2 · 2005 Odder/netauktion på www.diabetes.dk AGF kontrakt fodbold har doneret en spillertrøje med autografer, som vil blive solgt på en net auktion på Diabetesforeningens hjemmeside som er diabetes.dk Trøjen kan ses i Kvicklys galleri fra lørdag den 2. april og indtil lørdag den 7. maj, hvor auktionen slutter kl. 12.00 Det kan du vinde 100 stk. Familiophold – Mest for Børn Værdi 1298 kr. pr. stk. 300 stk. Gavekort til Coop Værdi 200 kr. pr. stk. 300 stk. Flensted Mobile150 Værdi 150 kr. pr. stk. 300 stk. Produktpakke fra Isis Aps Værdi 150 kr. pr. stk. 2000 stk. Kogebog "Mad fra mange Lande" Værdi 120 kr. pr. stk. 400 stk. Flensted Mobile 80 – 90 kr. Værdi 80 – 90 kr. pr. stk. Ud og sælge. Ud og lege. Kom og vær med.


Del ansvaret mellem dig og dit barn Tekst / Jeanne Fløe, psykolog, Børneafdelingen, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Barnet med diabetes har selv en interesse i at lære om diabetes, og målet må være, at barnet på længere sigt skal have den fulde viden. Men betyder det, at barnet frem mod denne viden skal støttes i at gøre alt omkring diabetes selv for ikke at ødelægge barnets egen lyst til at lære? Nej, mener psykolog Jeanne Fløe, der er en populær gæstelærer på Diabetesforeningens familiekurser. I det følgende stiller hun spørgsmålstegn ved, om begrebet kompetence i relation til børn altid er af det gode. Børn er kompetente – det ved enhver. Vi kan ikke åbne et magasin om børn uden at læse det. Hvem kender ikke til at få dårlig samvittighed, når vi i avisen læser artikler om de såkaldte curlingbørn, der er et udtryk for, at vi voksne fejer alle forhindringer af vejen for dem. Vi kører dem i skole, og vi bærer den tunge skoletaske ind for dem. Det hele starter tidligt, skriver de videre, og fortæller om lille Sofie, der strutter af lyst til at prøve alt nyt her i verden. Bare det at tage flyverdragten på selv er en spændende opgave. Hun går til sin mor for at få hjælp til at vende det ene ærme rigtigt, så hun kan komme videre. Mor vender ærmet rigtigt – og giver hende så også lige dragten på. Og så falder dommen: Mor har ladet Sofie brænde inde med sine talenter. Sofie er nemlig født med en lyst til at gøre tingene selv, og det er den vigtigste af alle kompetencer. Men er kompetence kun et positivt begreb? Nu er det ikke min hensigt at forsøge at ændre begrebet fra at være positivt ladet til at blive negativt. Intentionen er at lægge op til debat – og at se på de udfordringer, som diabetesfamilier står overfor i vores "kompetencefremmende" samfund. Er det forbudt at hjælpe? I mit arbejde som psykolog på børneafdelingen møder jeg forældre til børn med diabetes. De føler den samme dårlige samvittighed som Sofies mor, fordi de ofte ser sig selv i den udskældte servicerende rolle. De tager lige et hurtigt blodsukker, så barnet kan fortsætte sin leg eller hjælper med at give insulin. De føler, at det er forkert, og at de er godt i gang med at lære deres børn hjælpeløshed. "Kompetente børn" er et begreb, vi har slugt råt. Jeg mener ikke, det er helt uproblematisk, når vi anvender begrebet kompetence i relation til børn. Når der er overensstemmelse imellem, hvad barnet har behov for at vide og de ydre forventninger, så er der ingen problemer. Problemerne opstår først, når vægtningen mellem barnets egne behov og interesser skal findes i forhold til udefrakommende krav: Vægter vi fx alene barnets ansvar for egen læring, er det muligt for vi voksne at slippe for det tunge ansvar – med henvisning til, at barnet kan selv. Vægter vi krav og forventninger, kan der opstå et behov for at lære barnet noget, måske før det er klar til det, og der stilles ikke spørgsmålstegn ved, hvor relevant det er for barnet at kunne netop dette på givne tidspunkt i dets liv. Vi må derfor sikre, at barnet hverken bliver ladt alene med henvisning til, at det "kan selv" – eller at det bliver presset unødigt til at indfri de voksnes eller samfundets krav og forventninger. Og det kræver en løbende dialog voksne og børn imellem. Del ansvaret med barnet Undersøgelser viser, at mange diabetesbørn oplever, at de får ansvaret for tidligt, og at god diabetesregulering hænger sammen med vokseninvolvering. Nu er det ikke fordi, jeg mener, at barnet slet ikke skal tænke diabetes, men kravene skal afpasses det enkelte barn – både med hensyn til alder – og med hensyn til barnets overskud. Barnet vil føle et tungt ansvar, hvis det oplever at stå alene med sin diabetes. Barnet vil få oplevelsen af kontrol, hvis det fx har et bud på, hvor mange enheder insulin det skal have, og det er trygt for barnet, når det selv kan reagere på lavt og højt blodsukker. Derfor er det vigtigt, at vi er med til at fremme lysten til at lære. Men jeg mener også, at læring har de bedste betingelser, hvis barnet har en klar oplevelse af, at far og mor altid står bag det – og altid er parat til at dele ansvaret for dét at leve med diabetes Diabetes 2 · 2005 9


Instruktører søges i Århus Amt Diabetesforeningen og Århus Amt har indgået en aftale om at tilbyde Motivationsgrupper for type 2 diabetikere i de kommende storkommuner Århus og Randers Kommune samt Grenaa og omegnskommunerne hertil på Djursland. Motivationsgrupperne skal indgå som en del af Århus Amts projekt "Krop, Mad og Bevægelse". Derfor vil vi gerne i kontakt med diabetikere i disse områder, der har lyst til at blive frivillige instruktører – og gerne vil fastholde og udvikle egen og andres motivation for at ændre livsstil. Du skal være med til at igangsætte – og vedligeholde – en Motivationsgruppe for type 2 diabetikere, der mødes og støtter hinanden med ugentlig motion, praktisk madlavning efter Diabetesforeningens opskrifter og erfaringsudveksling om egenomsorg. Samarbejde med Sundhedscenter Københavns Lokalkomité er ved at indgå et samarbejde og udvikle en "diabetiker til diabetiker"-rådgivning, som skal foregå på Sundhedscenter Østerbro. Centrets faglige personale vil få mulighed for at henvise til en samtale med en person, der ved, hvad det vil sige at leve med en kronisk sygdom. Der vil også blive oprettet Motivationsgrupper for type 2 diabetikere i Sundhedscentret Ring og få råd 10 Diabetes 2 · 2005 Diætrådgivningen Der kan ringes til Diabetesforeningens diætrådgivning: Tlf. 6612 9006. Træffetid: Mandag til torsdag fra kl. 9.00-12.00. E-mail: mad@diabetesforeningen.dk. Da Århus og Randers er tæt befolkede områder, vil vi forsøge at opdele deltagerne i Motivationsgrupperne efter alder. Derfor vil vi også gerne i kontakt med både yngre og ældre type 2 diabetikere, der har lyst til at gøre noget ved livsstilsændringer. Der vil blive holdt instruktørkursus for mulige instruktører, der er bosat i Jylland i april og maj måned Mere information Er du interesseret, kan du læse mere om at blive instruktør for en Motivationsgruppe på www.diabetes.dk, eller du kan kontakte projektkoordinator Inge Hyllested, tlf. 6312 9042. Mere information På www.diabetes.dk/wm4180&category=24 under April 2005 (tirsdag den 26.) og Maj 2005 (tirsdag den 3.) finder du oplysninger om arrangementer i Sundhedscenter Østerbro. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formand for Hovedstadskomitéen, Marianne Tind, tlf. 4355 2812. Socialrådgivningen Der kan ringes til Diabetesforeningens socialrådgiver: Tlf. 6612 9006. Træffetid: Mandag til fredag fra kl. 9.00-12.00. E-mail: sh@diabetesforeningen.dk.


Diabetes 2 · 2005 11


Tekst / Foto / Foto / Ole Friis Diabetesforeningens Repræsentantskab mødtes lørdag den 12. marts 2005 for at gøre status for 2004, herunder godkende årsberetning og regnskab. Allan Flyvbjerg kunne berette om et travlt år med mange positive resultater og lagde ud med den nationale handlingsplan om diabetes. Her følger et lille udpluk af formandens beretning. Den nationale handlingsplan om diabetes, som Regeringen udsendte i november 2003, har affødt mange nye aktiviteter. Den nationale styregruppe har afleveret rapporter om opsporing af type 2 diabetes. Formålet er at iværksætte en tidlig behandling, så især alvorlige kredsløbssygdomme undgås. Derudover er der kommet en rapport om "det gode patientforløb", der indeholder forslag til behandling og tidlig 12 Diabetes 2 · 2005 Året der gik – og et kig frem indsats, der kan reducere komplikationerne hos både type 1 og type 2 diabetikere. Der er desuden skabt grundlag for, at diabetes bliver omfattet af det nye, nationale kvalitetssikringsprojekt, hvor alle behandlingsresultater registreres, så man i fremtiden kan vælge den mest effektive behandling. Endelig valgte Sundhedsstyrelsen at bevilge godt 20 mio. kr. til projekter omkring type 2 diabetes, hvor især projekter om egenomsorg opnåede støtte. Også her vil forbedring af undervisning i egenomsorg mv. gavne såvel type 1 som type 2 diabetikere. Nye vejledninger I handlingsplanen opfordrede Regeringen Diabetesforeningen og de praktiserende lægers selskab (Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM) til at udarbejde vejledninger. Sammen udsendte man i december 2004 en vejledning til type 2 diabetikere, og i januar 2005 udsendte DSAM en behandlingsvejledning om type 2 diabetes til de praktiserende læger. Begge vejledninger kan ses på www.diabetes.dk. I foråret 2005 kommer en vejledning til type 1 diabetikere. Forskning Også i 2004 modtog Diabetesforeningen mange ansøgninger om forskningsstøtte. Der er givet støtte til projekter om årsager til type 1 og type 2 diabetes og forebyggelsesmuligheder, forskning i at reducere komplikationer og udvikling af nye behandlingsmetoder generelt og på særlige områder. Derudover er der givet støtte til udvikling af forebyggende egenomsorg.


Diabetesforeningen var aktiv i påvirkning af EU-parlamentet og EU-kommissionen, da man vedtog det seneste forskningsprogram. I 2004 har danske forskere nydt godt af dette program til gavn for diabetikerne. Sammen med forskerhold fra andre lande er det i 2004 blevet til et 3-cifret millionbeløb. Diabetesforeningen vil fortsat være aktiv i foråret 2005, når skitsen til det næste forskningsprogram skal fremlægges i EU. Planlægning De amtslige diabetesudvalg med repræsentation af diabetikere har også i 2004 været et godt forum for drøftelse af bedre behandling og egenomsorg. På tærskelen til gennemførelse af kommunalreformen og en ny sundhedslovgivning er det glædeligt, at Patientforum (et nyt organ med repræsentation af alle større patientforeninger) har tilkendegivet, at netop de amtslige diabetesudvalg er en god model, der med fordel kan videreføres i de nye regioner. Diabetesforeningens Hovedbestyrelse pr. 12. marts 2005. Peter Elmegaard havde valgt ikke at genopstille, og 24-årige Nanna Overgaard, der også sidder i Ungdomsudvalget, blev valgt ind som nyt medlem. Fra venstre (forrest): Dorte Hinzmann, Jørgen Pedersen, Marianne Gejl, Joan Lerche og Allan Flyvbjerg. Bagerst: Ib Brorly, Max Ørnskov Hansen, Nanna Overgaard og Elly Sørensen. Diabetesforeningen følger udviklingen i de enkelte amter, og i konstruktiv dialog med de lokale myndigheder. Samarbejdet med de praktiserende læger er et andet eksempel på, at behandlere og patientforening sammen kan fi nde løsninger. Sociale forhold Diabetesforeningen har i 2004 ført en række sager for diabetikere, som har været udsat for langsommelig sagsbehandling, uberettigede afslag eller anden uret. Foreningen forsøger at undgå sager, hvor udsigten til at tabe i ankeinstanserne er stor, fordi det i visse tilfælde kan føre til uheldig konsekvens for andre sager. Sociale sager afgøres ud fra et skøn, og derfor vil en ankeafgørelse kunne binde skønnet i kommende sager. Mest markant var det, at Den Sociale Ankestyrelse i juli 2004 fastslog, at type 1 diabetikere i lovmæssig sammenhæng må betragtes som alvorligt funk- tionshæmmede, idet de skal sætte ind med ekstraordinære foranstaltninger over for deres sygdom. Dette indebærer, at type 1 diabetikere kan få kompensation for deres udgifter til fx insulin og merudgifter til kost. Det sidste har givet mange og ofte uforståelige kommunale reaktioner. Nogle kommuner hævder, at der ikke er merudgifter, og derfor vil de ikke give kompensation. Andre kommuner har helt undladt at svare, hvilket er i strid med forvaltningsretten. Endnu andre har forkastet diabetikeres budget for kosten. Kommunernes spareiver må ikke betyde, at der opstår en særlig negativ retstilstand for type 1 diabetikere, og det er beskæmmende, at nogle kommuner lader hånt om gældende ret. Derfor vil foreningen også fremover følge sagerne tæt. Information og oplysning Diabetesforeningens mange medlemmer har været vidne til en stor produktion af information. Diabetes 2 · 2005 13


>> fortsat fra side 13 Foreningen tilbyder håndbøger, minibøger, pjecer, foldere, videobånd, tidsskrifter med masser af læsestof, og i 2004 besøgte 1 mio. brugere www.diabetes.dk. Et flot resultat, der forpligter til løbende udvikling af hjemmesiden. Tusindvis af diabetikere og behandlere har søgt rådgivning i de forløbne år, og www.diafonen.dk oplever stor søgning. I løbet af 2004 blev det til 22.585 brugere. Dertil kommer ca. 1.700 henvendelser via mail og telefon. Diafonpanelet besvarer spørgsmål om livet med diabetes, men henviser lægefaglige spørgsmål til læge og ambulatorium. Forsikring I 2005 forventes det, at en aftale med et udenlandsk forsikringsselskab betyder, at de 18-50årige kan tegne livsforsikringer til omtrent samme præmie som alle andre, og en basisordning for alle – uanset helbred – vil blive betalt af foreningen i en forsøgsperiode på 1½ år. Organisation og bidrag Diabetesforeningens arbejde understøttes ikke kun af en Hovedbestyrelse og et sekretariat. Godt 500 frivillige bruger en stor del af deres fritid på at 14 Diabetes 2 · 2005 Fem personer fik i år Oscar Jensens Legat. Her ses tre af de fem legatmodtagere (fra venstre) Vibeke Bastrup Rasmussen, Inge-Lise Lindgreen og Hanne Furland. Lis Unger Madsen og Margit Petersen kunne desværre ikke være til stede ved Repræsentantskabsmødet. skabe oplysende aktiviteter rundt om i landet. Andre lægger en stor arbejdsindsats i foreningens udvalg, og mange behandlere har valgt at støtte foreningen ved aktiv indsats i de råd, der bistår Hovedbestyrelsen. Allan Flyvbjerg rettede en stor tak til alle, som bidrager til at udbrede kendskabet om og til diabetikere. I 2004 modtog Diabetesforeningen 7,8 mio. kr. i testamentariske gaver. - Et beløb af denne størrelse betyder utrolig meget for forenin- gens arbejde. Uden disse gaver var der meget arbejde, som vi ikke kunne gennemføre. På vegne af Diabetesforeningen vil jeg derfor sige tak og respektfuldt erindre de mange, som har betænkt foreningen med testamentariske gaver, sagde Allan Flyvbjerg, formand for Diabetesforeningen Mere information På www.diabetes.dk finder du meget mere fra Diabetesforeningens landsmøde, der også bød på festlige indslag ved bl.a. H.C. Andersen Paraden og TV-læge Peter Qvortrup Geisling. Allan Flyvbjerg overrakte ligeledes den nyindstiftede Fortjenstnål til (fra venstre) Karen Westh, Else Molberg, Jytte Grønning, Birthe Jensen, Kirsten Noack og J.P. Christensen. Nålen gives til frivillige, som har arbejdet i Diabetesforeningen i 25 år eller mere.


Vil du være med til at gøre en forskel? Diabetesforeningens Type 1-udvalg optager nye medlemmer. Det åbner op for en unik mulighed for at få indfl ydelse på de mange spændende emner og fokusområder, som Type 1-udvalget arbejder med. Udvalgets arbejde tager afsæt i medlemmernes egne og pårørendes erfaringer med type 1 diabetes. Derfor er pårørende også meget velkomne i udvalget. Af konkrete opgaver kan bl.a. nævnes, at der arbejdes på at arrangere en kursusdag om adoption i efteråret og temadage for pårørende i efteråret 2005/ foråret 2006. Kursusdagen skal bl.a. omhandle de nye regler om at adoptere, når man er diabe- tiker, og hvad er det for konkrete ting, man står overfor, som nye forældre. Temadagene skal indeholde en bred orientering til de pårørende, både praktiske og følelsesmæssige ting. En kort orientering om type 1 diabetes fra en fagperson, og derefter diabetikere og pårørende, som kan fortælle om dagligdags problemer. Eventuelt paneldiskussion med Type 1udvalgets medlemmer. Type 1-udvalget har desuden opstillet en række fokusområder, som anses for særdeles vigtige at arbejde videre med: Uddannelse af netværk i mestring af det gode diabetesliv med speciel opmærksomhed på det psykiske aspekt. Tilbud om erfaringsgrupper evt. i regi af lokalkomitéerne. Tilbud af Motivationsgrupper eller andre netværksgrupper for type 1 diabetikere (også adgang for pårørende). Mere information Er du interesseret, er du meget velkommen til at kontakte udvalgets formand eller næstformand for yderligere information: Anne Petersen, formand, e-mail: Storstroem@diabetesforeningen.dk, tlf. 5495 5121 / 2021 5124. Lotte Markholst, næstformand, e-mail: lom@udd.aaa.dk, tlf. 8739 1005 / 5087 0055. Oplysning/uddannelse til pårørende. Tilbud om hjælp til at håndtere psykiske aspekter, fx angsten for følgesygdomme og angsten for lavt blodsukker. Tilbud om efteruddannelse af alle diabetikere. Motivering til bedre egenomsorg/bedre Hb1Ac. Fri adgang til diabetesskoler (også adgang for pårørende). Diabetes 2 · 2005 15


Status Det tilskudssystem, som trådte i kraft 1. marts 2000, fortsætter efter det forlig, som samtlige partier i Folketinget tilsluttede sig i oktober 2004. Det indebærer, at de, som kun bruger lidt medicin, betaler mere, og de, som bruger megen medicin, skal betale mindre i procent af medicinens pris. Der er både positive og negative konsekvenser af de nye regler. Tekst / Flemming Kjersgaard Johansen, direktør i Diabetesforeningen 16 Diabetes 2 · 2005 på medicintilskud 2005 Der er lagt op til hårdere konkurrence på medicinmarkedet. Det betyder lavere priser – og derved lavere egenbetaling – men det begrænser også valgfriheden ved medicinkøb. Man får kun tilskud beregnet af det billigste præparat, forudsat naturligvis at det har samme kemiske sammensætning og samme virkning. Det fremmer import af original medicin fra lande med lavere medicinpriser (parallelimport) samt kopi af original medicin (laves ofte når patentet er udløbet). Hvis du fx ikke vil have det billigste præparat, skal du betale forskels prisen plus egenbetalingen i for hold til det billigste produkt. Et eksempel: Hvis en original insulin koster 400 kr. for 5 penne, men samme penne parallelimporteres (på forsvarlig vis) og koster fx 350 kr., så får du tilskud i forhold til de 350 kr. Du skal altså oveni i tilskuddet betale hele forskellen på 50 kr. Hvis apotekeren ikke har det billigste præparat på hylderne, skal han skaffe det hurtigt eller give tilskud i forhold til det næstbilligste. Sikkerhed Du løber ingen risiko ved at vælge det billigste præparat. Lægemiddelstyrelsen overvåger dette nøje (temperaturforhold, brugsanvisning mv.). Ved kopiering kan der være få tilfælde, hvor man fx er allergisk overfor overtrækket på tabletten. I så fald vil lægen søge om bevilling til, at du kan få tilskud til det originale præparat. Brug af parallelimporteret eller kopieret medicin betyder, at du som forbruger bliver stillet over for nye handelsnavne og nye pakninger. Men sikkerheden for indholdet er i orden. Dog kan især ældre blive i tvivl, når de står med deres "gamle" medicin og den nye, de lige har hentet på apoteket – og de fremstår helt forskelligt. Det kan give en risiko for forkert brug af medicinen. Diabetesforeningen forventer, at en bebudet stor undersøgelse af dette problem bl.a. kommer til at handle om diabetes og diabetesmedicin Mere information Lægemiddelstyrelsens overordnede mål er at sikre, at lægemidler, der anvendes i Danmark, er af tilfredsstillende kvalitet, er sikre at bruge og har den tilsigtede virkning. På www.laegemiddelstyrelsen.dk kan du læse meget mere om lægemidler, priser og medicintilskud, hvis du klikker ind på "Forbrugere" og dernæst "Medicintilskud". Du kan også klikke på menupunktet "Ofte stillede spørgsmål", hvor du måske kan få svar på netop dit spørgsmål. På Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside – www.im.dk – fi nder du yderligere baggrundsinformation, hvis du søger på "Medicintilskud" i søgefeltet øverst til højre på forsiden. Her fi nder du fx et link (dateret 26/10/04) "Aftale om udmøntning af forslag på medicinområdet" og lidt længere nede "Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler – betænkning nr. 1444" dateret 13/05/04.


Satser for medicintilskud 2005 I skemaet herunder kan du se, hvor mange procent tilskuddet er på, og hvor meget du selv skal betale. Vær opmærksom på, at der er forskel på, om du er under eller over 18 år. Tilskudssatser 2005 Årlig udgift pr. person til tilskudsberettigede lægemidler før tilskud er trukket fra* Første skridt til et sundere liv - nyt katalog på gaden Det nye katalog fra Hermedico Kataloget indeholder alle de produkter og gode råd, der gør det nemmere og sjovere at leve et liv med diabetes. Rekvirer det nye katalog på kundeservice@hermedico.dk eller kontakt os på telefon 33 25 69 69. Du har selvfølgelig også mulighed for at hente et eksemplar i vores butik. Hermedico har igen spegepølser i sortimentet. Meget fedtfattige udgaver med max. 5% fedt, et kvalitetsprodukt som kan indgå i en sund og varieret kost. www.hermedico.dk - her kan du fi nde yderligere information om produkter og priser. Hermedico A/S Halmtorvet 29 1700 København V Tilskud til personer over 18 år Telefon: +45 33 25 69 69 Telefax: +45 33 25 69 02 E-mail: kundeservice@hermedico.dk Egenbetaling for personer over 18 år Spegepølse 350g Sønderjysk el. salami kr. 45,00 Tilskud til personer under 18 år Egenbetaling for personer under 18 år 0-520 kr. 0 % 100 % 50 % 50 % 520-1.260 kr. 50 % 50 % 50 % 50 % 1.260-2.950 kr. 75 % 25 % 75 % 25 % Over 2.950 kr. 85 % 15 % 85 % 15 % * Beløbsgrænserne gælder fra den 1. januar 2005 og reguleres hvert år til den 1. januar. hermedico_515_180x129.indd 1 01/03/05 12:48:44 Priserne er vejledende og ekskl. efterkravs- samt leveringsomkostninger. Diabetes 2 · 2005 17


Eventyrlig middag Tekst / Susanne Elman Pedersen og Lisa Heidi Witt, kliniske diætister Foto / Knud Sejersen, Inferno Reklamefotografi , Odense I anledning af 200 året for H.C. Andersens fødselsdag bringer Mad & Tips denne gang opskrifter til en eventyrlig middag, du kan lave til familien eller vennerne. Opskrifterne kan også ganges op og anvendes til en større festmiddag fx konfi rmation. Vi har valgt retterne, så en del kan forberedes i god tid. Hvis du ikke plejer at spise så meget, vil det være hensigtsmæssigt kun at servere to af retterne fx forret og hovedret. Dessertkagen kan serveres senere med en kop kaffe eller te til. 18 Diabetes 2 · 2005


Forberedelser dagen før: Mørbradene afpudses og lægges i marinaden. Kartoflerne koges og pilles. Prinsessedesserten laves og fryses. Skabelon til mønster på kagen klippes. Samme dag om formiddagen: Pastaen koges og skæres ud til firkanter. Pastaen lægges i køleskab i en plastpose. Der skal plastfilm imellem lagene, så de ikke klistrer sammen. Rødløget gøres klar. Krebsen på ærten (8 pers.) Ingredienser: ¾ pk. friske lasagneplader (ca. 150 g) ca. 300 g krebsehaler 2 dl ærter (ca. 125 g) 1 stor avocado (ca. 150 g) l lime 200 g friskost naturel med højst 6 % fedt 2 spsk. mælk med højst 1,5 g fedt pr. 100 g 1 bdt. dild 3-4 dråber Tabasco eller 1 knsp. cayennepeber salt, hvid peber Pynt: 1 lille rødløg (ca. 50 g) rucola salat 1 lime 8 hele krebs eller jomfruhummere Fremgangsmåde: Lasagnepladen koges i 1-2 min. i letsaltet vand. Den tages op og lægges til afkøling helt foldet ud. Krebsehalerne afdryppes i en sigte. Ærterne tøs op, hvis de er frosne. Avocadoen halveres, og stenen tages ud. "Kødet" skrabes ud af skallen og skæres i små tern. Limefrugten halveres og presses, og saften dryppes over avocadoternene. Friskosten røres op med mælk. 2-3 spsk. hakket dild røres i. Resten af dilden kan evt. bruges til pynt. Blandingen smages til med Tabasco, salt og peber. Krebsehaler og avocadotern røres forsigtigt i. Overskydende limesaft ved avocadoternene hældes fra. Rødløget pilles, halveres og skæres i meget tynde skiver. Rucola salaten skylles og afdryppes godt. Limefrugt skæres i tynde både. Pastapladen skæres i 16 firkanter ca. 8 x 8 cm. De hele krebs koges i letsaltet vand evt. tilsat nogle dildkviste i ca. 5 min. Krebsene afdryppes. Servering: Forretten portionsanrettes lige inden servering. Der lægges en bund af rucola salat, ærter og rødløg. En pastafirkant lægges på hver tallerken. Krebsesalaten fordeles på pastaen. De sidste pastafirkanter kommes ovenpå. En hel krebs lægges på. Forretten pyntes med limefrugt og evt. dild. Variation: Krebsehaler kan erstattes af rejer. Pr. pers.: Energi 800 kJ Kulhydrat 18 g Fedt 4,5 g mad & tips Krebsesalaten laves og stilles i køleskab. De hele krebs koges, afkøles og lægges i køleskab. Forårsløg og peberfrugter til de ristede kartofler renses og snittes. Lægges i plastposer hver for sig. Blomkål og bønner til salaten renses og koges. Salaten skylles og lægges i en plastpose i køleskabet. Marinaden til eventyrsalaten blandes sammen og stilles i køleskab i en tætsluttende beholder. Obs: Krebsehaler kan købes friske i dildlage eller frosne. Mængden af dild tilpasses efter, hvilken type af krebsehaler, der anvendes. Diabetes 2 · 2005 19


Marineret svinemørbrad (8 pers.) Ingredienser: 2 svinemørbrad (ca. 900 g) Marinade: 2 spsk. olie 2 fed hvidløg 2 spsk. sojasauce 2 tsk. sød paprika 1 tsk. salt 1 /3 tsk. peber Fremgangsmåde: Mørbradene afpudses. Ingredienserne til marinaden piskes sammen. Mørbradene lægges i en frysepose, og marinaden hældes over. Mørbradene trækker i marinaden i mindst 4 timer og gerne i et døgn i køleskab. Kødet tages ud af posen, og den overskydende marinade kasseres. Mørbradene steges uden tilsætning af fedtstof på panden i ca. 15 min. ved middel varme. De vendes jævnligt under tilberedningen, da de nemt brænder på. Servering: Marineret svinemørbrad skæres i tynde skrå skiver og serveres til ristede kartofler med grønt og eventyrsalat. Pr. pers.: Energi 600 kJ Kulhydrat 0 g Fedt 5 g Ristede kartofler med grønt (8 pers.) Ingredienser: 1 kg små kartofler, gerne nye 2 bdt. forårsløg (ca. 175 g) 2 små orange eller røde peberfrugter (ca. 200 g) 1 spsk. olivenolie evt. 1 lille glas små sorte oliven uden sten (ca. 75 g) salt, peber 20 Diabetes 2 · 2005 Fremgangsmåde: Kartoflerne koges lige netop møre og pilles. Forårsløgene renses og snittes i ca. 2 cm lange skrå skiver. Peberfrugterne renses og skæres i tynde stave. Olien opvarmes på en pande. Kartofler og forårsløg kommes i og ristes i 2-3 min. Peberfrugterne tilsættes, og blandingen ristes yderligere i 2-3 min. Olivenene afdryppes og vendes i kartoffel-grønsagsblandingen. Salt og peber tilsættes. Servering: Ristede kartofler med grønt serveres til marineret svinemørbrad og med eventyrsalat til. Pr. pers. (beregnet med sorte oliven): Energi 625 kJ Kulhydrat 22 g Fedt 3,5 g Obs: Hvis kartoflerne er kolde, ristes de i olien i ca. 5 min., inden forårsløgene tilsættes. Eventyrsalat (8 pers.) Ingredienser: 1 blomkål (ca. 450 g) 350 g friske eller frosne grønne bønner 1 krølsalat ½ mangofrugt (ca. 125 g) 1 bk. brøndkarse Marinade: 2 spsk. olie 4 spsk. æblecidereddike 3 tsk. Dijon sennep salt, peber Fremgangsmåde: Blomkålen deles i små buketter. Hvis bønnerne er friske, snittes de – ellers tøs de op. Grønsagerne dampes i ca. 3 min. i letsaltet vand, hvorefter de afkøles. Salathovedet skylles godt og snittes. Mangofrugten skrælles og skæres i små firkanter. Ingredienserne til marinaden piskes sammen.


Lige inden servering hældes marinaden over grønsagerne. Brøndkarsen klippes og vendes i salaten. Servering: Eventyrsalat serveres som tilbehør til marineret mørbrad. Pr. pers.: Energi 350 kJ Kulhydrat 2 g Fedt 4 g Diabetes 2 · 2005 21


Prinsessedessert (12 pers.) Ingredienser: Bund: 75 g hasselnøddekerner 25 g finvalsede havregryn 100 g Atwel ® eller Perfect Fit ® 3 æggehvider (ca. 120 g) 1 spsk. sukker Fyld: 3 pasteuriserede æggeblommer (ca. 60 g) 50 g mørk chokolade med 70 % kakaoindhold 2 dl CremeFine til piskning 1 spsk. kakao (ca. 15 g) saft af 1 appelsin 3 spsk. Grand Marnier – kan udelades sødemiddel svarende til 50 g sukker Pynt: Frisk frugt fx jordbær, kiwi og reven appelsinskal Sukkerfri glasur Fremgangsmåde: Bund: Hasselnødder og havregryn blendes fint. Sødemidlet tilsættes. Æggehviderne piskes stive. Sukkeret tilsættes, og der piskes yderligere i et par min. Hviderne vendes forsigtigt i blandingen af nødder og sødemiddel. Dejen fordeles i en springform med bagepapir (ca. 24 cm i diameter). Bunden bages i ca. 20 min. ved 175˚ C nederst i ovnen. Bunden bliver i formen, mens den afkøles. Fyld: Chokoladen smeltes og afkøles let. Æggeblommerne røres i. CremeFine piskes stiv. Appelsinen presses. Kakao blandes sammen med æggeblommer og chokolade. Grand Marnier og appelsinsaft tilsættes. CremeFine vendes i, og sødemiddel tilsættes. Fyldet fordeles ovenpå nøddebunden. Dessertkagen kommes i fryseren og fryses i mindst 3 timer. Pr. stk.: Energi 650 kJ Kulhydrat 9 g heraf tilsat sukker 4,7 g Fedt 9,5 g 22 Diabetes 2 · 2005 Servering: Desserten tages ud af fryseren ca. 20 min. før servering. Prinsessedesserten pyntes med jordbær, kiwi og reven appelsinskal. Lige inden servering lægges skabelonen på, og der drysses sukkerfri glasur over kagen.


Produktnyt Cultura Drik light blev lanceret i januar i 2 smagsvarianter: Vanille og jordbær. Drikkene er sødet med aspartam. Pr. 100 g indeholder drikkene: Energi 140 kJ, ca. 4 g kulhydrat, 0,4 g fedt og 3 g protein. 2 dl Cultura Drik light kan drikkes i stedet for 2 dl mælk. Cultura Drik light kan købes i supermarkeder. Mathilde Café ChokoLight kom også i januar. Det er en fedtfattig kakaomælk uden tilsat sukker. Sukkeret er erstattet af aspartam og sucralose. Indholdet pr. 100 g er: Energi 160 kJ, 4,8 g kulhydrat, 0,5 g fedt og 3,5 g protein. 2 dl Mathilde Café ChokoLight kan drikkes i stedet for 2 dl mælk. Mathilde Café ChokoLight forhandles i større supermarkeder. Cheasy hytteost med feta/oliven og Cheasy hytteost med grillet peberfrugt er nye smagsvarianter af hytteost med 5 % fedt. Hytteost anvendes som pålæg fx på rugbrød eller i sandwich. Cheasy hytteost købes i de fleste supermarkeder. Vanilla light er en ny is fra Hjem-Is. Pr. 100 g indeholder isen: Energi 450 kJ, 11 g kulhydrat, 5 g fedt og 4 g protein. 90 g is svarer til ca. 10 g kulhydrat. Vanilla light købes hos Hjem-Is bilen. Toffée Drømme, Abrikos Drømme og Vanillekranse er nye småkager fra ISIS. Pr. 100 g indeholder småkagerne: Energi ca. 360 kJ, ca. 35 g kulhydrat, ca. 18 g fedt og ca. 6 g protein. ISIS Småkager forhandles bl.a. i Løvbjerg, Dreisler, Schlecker, udvalgte Spar og SuperBest. Nestea White Peach – No Sugar Added er lige kommet på hylderne i de fleste større supermarkeder. Det er iste sødet med de kunstige sødestoffer aspartam og acesulfam kalium. Indholdet af kulhydrat er 0 g pr. 100 ml, dvs. Nestea White Peach – No Sugar Added giver ikke stigning i blodsukkeret. ATWEL Flormelis til glasur er et nyt produkt fra Toft Care Systems. Pr. 100 g indeholder produktet: Energi 631 kJ, 98 g kulhydrat, heraf 69 g polyoler, 0 g fedt og 0 g protein. Pga. indholdet af polyoler (isomalt), kan produktet kun anvendes i begrænset mængde af personer med diabetes. ATWEL Flormelis forhandles hos Hermedico. Curabeta er et nyt mærke for en række produkter uden tilsat sukker og med lavt eller intet indhold af fedt. Der er forskellige smagsvarianter af bolcher, kagemix fx lagkagebunde, chokolademuffins, blåbærmuffins, citruskage og banankage. Sød Knas er sødemiddel fx til at drysse på havregryn o.lign., og Curabeta Grundblanding er sødemiddel til bl.a. bagning. Curabeta produkter forhandles på apotekerne. Diabetes 2 · 2005 23


OneTouch 24 Diabetes 2 · 2005 ® er et registreret varemærke, som tilhører LifeScan Inc. ©LifeScan Danmark 2003 NYHED Apparat og elektronisk logbog i ét Hjælper dig med at få mere ud af hver måling Enklere system til at holde styr på de faktorer, der påvirker blodsukkeret* Let og hurtigt overblik over vigtige data Alle fordelene ved OneTouch ® Ultra teknologien til nemmere blodsukkermåling Samme teststrimmel som OneTouch ® Ultra Nøjagtige resultater i løbet af 5 sekunder Kun 1 µl blodprøve Større komfort – som følge af tynd lancet og mulighed for blodprøvetagning fra armen LifeScan kundeservice: Telefon: 7022 6071 E-mail: kundeservice@lifescan.dk www.lifescan.dk Creating a world without limits * Letanvendeligt OneTouch ® UltraSmart system til blodsukkerkontrol for diabetespatienter. Data i arkiv, LifeScan Inc 2003. Læs brugervejledningen og tal med din diabetesbehandler, før du begynder at benytte armen som teststed.


Den traditionelle kostpyramide, som de fleste kan nikke genkendende til fra FDB’s materiale fra starten af 80’erne, er de sidste par år blevet udfordret af den såkaldte "omvendte" kostpyramide. Den traditionelle kostpyramide dur stadig Tekst / Lisa Heidi Witt, klinisk diætist Ernæringsrådet har i en ny rapport vurderet, om den gamle kendte kostpyramide med brød, kartofler og pasta i bunden og kød og fedt i toppen skulle vendes på hovedet, som foreslået af den amerikanske ernæringsforsker Walter Willet. Ernæringsrådet konkluderer i rapporten, at der ikke er videnskabeligt belæg for at fraråde stivelsesrige fødevarer som kartofler, ris, pasta og brød. Ernæringsrådet fremhæver, at det vil være særdeles hensigtsmæssigt, at danskerne spiser mere af især Nyt sødemiddel godkendt kartofler og fuldkornsprodukter som havregryn og rugbrød. Derimod er der god grund til at spare på det hvide brød i kosten. Dette er anbefalinger, som diabetikere kan nikke genkendende til. Ernæringsrådet afviser også Willets anbefaling om et øget indtag af plantefedt som fx oliven-, solsikke- og rapsolie. De er dog enige i, at der er gode argumenter for at erstatte det dyriske fedt i kosten med enkeltumættet fedt uden dog at øge den samlede mængde af fedt i kosten. Ernæringsrådet er enige med Walter Willet i, at det er en god idé at tilføje motion i kostpyramiden. Dette aspekt mangler helt i den traditionelle kostpyramide. Fysisk aktivitet har en selvstændig sundhedsfremmende effekt og er en vigtig faktor i forebyggelse af overvægt. Ernæringsrådet mener derfor, at der skal fokuseres på vigtigheden af daglig fysisk aktivitet samt opretholdelse af normalvægten, når man taler om sund livsstil Positivlisten, der er den officielle fortegnelse over tilsætningsstoffer godkendt til fødevarer i Danmark, er udkommet i en ny revideret udgave. Listen omfatter også sødestoffer. Et nyt sødestof – Sucralose – er blevet godkendt. Det er et ikke-energigivende sødestof, der ikke giver stigning i blodsukkeret. Derfor kan sucralose anbefales til diabetikere. Sucralose er fremstillet ud fra sukker og søder ca. 600 gange mere end sukker. E-nummeret på sucralose er E 955. Sødestoffet er taget i brug af nogle fødevareproducenter, så man kan allerede nu finde varer i butikkerne, der er sødet med sucralose. Diabetes 2 · 2005 25


Diabetes og graviditet 26 Diabetes 2 · 2005


Den vigtige kontrol før under og efter Tekst / Karin Mulvad, journalist Foto / GettyImages To nye undersøgelser af fødselsresultaterne hos gravide diabetikere sætter en tyk streg under, at anbefalingerne for en god fødsel uden komplikationer stadig er gældende: Planlægning af graviditeten og god diabetesregulation både før og under graviditeten. Det stiller bl.a. krav om øget egenomsorg og optimal organisering af kontrol og behandling. Bag de to studier, der for nylig blev offentliggjort i det videnskabelige, amerikanske tidsskrift Diabetes Care, står en række danske forskere. Overlæge, dr.med. Peter Damm fra Rigshospitalets Center for gravide med diabetes og 1. reservelæge, ph.d. Dorte Møller Jensen fra Odense Universitetshospital er blandt forskerne, der har undersøgt fødselsresultaterne hos gravide med henholdsvis type 1 og type 2 diabetes. Peter Damm har været involveret i begge undersøgelser. Gravide med type 1 Undersøgelsen af gravide med type 1 diabetes, der er en landsdækkende opgørelse baseret på Diabetesforeningens register, viste bl.a. at: Kun 1 /3 af kvinderne målte blodsukker dagligt ved første kontrol. 2 /3 af kvinderne oplyste, at de ikke var blevet specielt vejledt i egenomsorg og kontrol, før de blev gravide. Risikoen for bl.a. for tidlig fødsel og svangerskabsforgiftning var markant øget hos kvinder med type 1 diabetes. Børnedødeligheden var 3,1 % hos type 1 diabetikere sammenlignet med 0,75 % i baggrundsbefolkningen. Graviditeter, der førte til misdannelser og dødfødsel, var karakteriseret ved højere HbA1c (langtidsblodsukker) både før og under graviditeten. Kvinder, der målte daglig blodsukker havde lavere HbA1c og lavere forekomst af misdannelser og dødfødsel. Børnedødeligheden og misdannelseshyppigheden er blandt de laveste på verdensplan. Konklusion: Type 1 diabetiske graviditeter er stadig præget af betydelig højere forekomst af komplikationer sammenlignet med den øvrige befolkning, og kvinderne med dårlig egenomsorg er i højrisikogruppen. God diabetesregulation og daglig blodsukkermåling før og under graviditeten er derfor afgørende for at nå et godt resultat. Stor udfordring For Dorte Møller Jensen var studiets dystre resultater overraskende, selvom de danske tal er bedre end for mange andre lande. - Det, der umiddelbart sprang i øjnene, var, at der var så mange uplanlagte graviditeter blandt de gravide type 1’ere, men også at de oplyste, at de ikke var blevet vejledt, inden de blev gravide. At så mange type 1 diabetikere heller ikke målte blodsukker regelmæssigt kom som en stor overraskelse. Hvis det er kendetegnede for den unge generation, så er det meget problematisk. Og det stiller naturligvis helt nye krav til os som behandlere – og specifikt til informationen til de gravide diabetikere. Dorte Møller Jensen peger på, at det er vigtigt at optimere vejledningen af gravide diabetikere, og at det starter ude lokalt – og før kvinden bliver gravid. - Der skal øget fokus på, hvor vigtig diabetesregulationen er for et vellykket forløb. Det handler om god egenomsorg, men også om et godt samspil med ambulatorium/ behandler – det er et teamwork at nå et godt resultat, konstaterer Dorte Møller Jensen. Diabetes 2 · 2005 27


>> fortsat fra side 27 Gravide med type 2 Undersøgelsen af gravide med type 2 diabetes fra Rigshospitalet viste bl.a. at: Kun 5 % af graviditeterne var planlagte. Børnedødeligheden var øget 4 gange hos type 2 diabetikere i forhold til gravide med type 1 diabetes, og antallet af misdannelser var mere end dobbelt så stort sammenlignet med type 1 diabetikere og baggrundsbefolkningen. Selvom de gravide type 2’ere var bedre reguleret end type 1’erne, var resultaterne dårligere. Det kan skyldes flere faktorer: Type 2-kvinderne er ældre og mere overvægtige. 41 % af type 2-kvinderne var af anden etnisk baggrund (fx pakistanere og somaliere), hvor der generelt er en større forekomst af type 2 diabetes. Konklusion: Fødselsresultatet for gravide type 2 diabetikere i perioden 1996-2001 er dårligt. Det er dårligere end for gravide med type 1 diabetes og baggrundsbefolkningen undersøgt i samme periode – men også i forhold til gravide type 2 diabetikere, der tidligere er blevet undersøgt (i perioden 1982-1990). Ikke godt nok Direkte adspurgt om, hvad den umiddelbare reaktion er på studiets konklusioner, siger Peter Damm: - Det er ikke godt nok. Det er faktisk elendigt. I virkeligheden kan der oveni købet være tale om "minimumstal", fordi vi ikke har "fanget" alle gravide. Fx kan der være flere gravide med type 28 Diabetes 2 · 2005 2 diabetes, fordi de ikke ved, at de har diabetes. Det er trist at konstatere, at de nye studier viser, at det ser markant dårligere ud i dag end tidligere. Herudover er der markant flere gravide med type 2 diabetes i dag. For 15 år siden havde 1 ud af 10 gravide diabetikere type 2 diabetes, i dag er det 1 ud af 3, siger Peter Damm. Man kan undre sig over, at type 2 kvinderne har dårligere prognoser end type 1 kvinderne, når nu deres diabetesregulation er bedre. Der kan være flere forklaringer på dette faktum. Højere alder er med til at øge risikoen for komplikationer i forbindelse med fødsel og graviditet, og flere studier fra de senere år viser, at overvægt også spiller en stor rolle. Især overvægtige kvinder med type 2 diabetes lider ofte af forhøjet blodtryk og insulinresistens, og det er især problematisk under graviditet. Derfor kan en forklaring på de dårlige fødselsresultater være, at kvinderne lider af det metaboliske syndrom, der – udover overvægt og insulinresistens – er kendetegnet ved forstyrrelser i fedtstofskiftet og mikroalbuminuri (tegn på begyndende nyreskade). Hvad kan blive bedre? Begge undersøgelser peger på, at det stadig (og mere end nogensinde før) er vigtigt for gravide diabetikere – både med type 1 og type 2 diabetes – at være opmærksom på anbefalingerne for gravide med diabetes: Planlægning af graviditet, god metabolisk kontrol, løbende tæt samarbejde med ambulatorium/behandlere.


Hertil kommer en optimal organisering af behandlingen. I regeringens handlingsplan anbefales det, ..."at insulinkrævende gravide diabetikere henvises til kontrol og fødsel på en af de fi re gynækologiske-obstetriske afdelinger med landsdelsfunktion på området (Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Århus Universitets hospital (Skejby) og Aalborg Sygehus)". Det peger på en omorganisering af den nuværende praksis, men også på et udbygget samarbejde mellem de fi re sygehuse med landsdelsfunktion og de mindre sygehuse ude omkring i landet. Mere information Type 1 studiet er et landsdækkende studie med løbende ind - beretninger 1993-99 og fi nansieret af Diabetes foreningen. Initiativtagere til studiet: Henning Beck- Nielsen, Lars Mølsted-Pedersen, Anders Frøland, Joachim Klebe, Carl Erik Mogensen og Peter Damm. I Diabetesforeningens hæfte "Diabetes og graviditet" kan du læse mere. Du kan downloade hæftet på www.diabetes.dk – søg efter "graviditet". I artiklen "Kontrol og atter kontrol" bragt i Diabetes nr. 5, 2003, fortæller overlæge, dr.med. Peter Damm bl.a., hvorfor kontrol er så vigtigt for at undgå komplikationer. e-mergency 03061 DIABETESFORENINGEN Diabetes og graviditet 03061>diab&graviditet>rent_4_2 1 06/07/03, 16:51:07 Diabetes 2 · 2005 29


Nyt tilbud om støtte til vægttab Tekst / Niels Grinderslev, motionsfaglig konsulent Diabetesforeningen er i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) gået i gang med at videreudvikle forbundets såkaldte Livsstilsklubber. Livsstilsklubben er et tilbud til overvægtige, der ønsker at tabe sig ved at omlægge deres kost- og motions vaner. Derudover er det også én mulighed for at møde ligestillede i et aktivt og motiverende fællesskab omkring idræt, motion, undervisning og vejning. Klubberne afholder normalt aktiviteter en gang om ugen, så der er rig mulighed for løbende at få støtte til at opnå – eller fastholde – sit vægttab. Livsstilsklubbernes ledere og instruktører efteruddannes i kost, motion og diabetes med henblik på at kunne modtage Diabetesforeningens medlemmer som deltagere. Kurserne udvikles og afholdes af Diabetesforeningen med start i foråret 2005. Samarbejdet tager udgangspunkt i DFIF’s netværk i forhold til særligt udsatte risikogrupper på arbejdsmarkedet og Diabetesforeningens viden om sundhedsfremmende arbejde, herunder forebyggelse og behandling af type 2 diabetes. 30 Diabetes 2 · 2005 Diabetesforeningens formand, Allan Flyvbjerg, hilser initiativet velkomment: "Det er positivt, at det nu er lykkedes at skabe endnu en mulighed for læring og støtte til de mange diabetikere, som ønsker at ændre livsstil. Erfaringen viser, at det bedste resultat nås, hvis udbuddet af sundhedsfremmende initiativer er så bredt og varieret som muligt". De steder i landet, hvor Diabetesforeningen endnu ikke har Motivationsgrupper, vil Livsstilsklubben være et godt tilbud om støtte til at opnå og fastholde et vægttab. Andre steder vil Livsstilsklubben kunne følge op på et forløb i Motivationsgruppen. Det koster ca. 350 kr. om året at deltage i en Livsstilsklub. Der er pt. cirka 30 Livsstilsklubber landet over Mere information Ved henvendelse til konsulent i Dansk Firmaidrætsforbund, Jane Have Andersen, tlf. 6531 6560, mobil: 4045 7862. På www.dfi f.dk/livsstilsklub/ kan du læse mere om Livsstilsklubber og downloade folderen "Livsstilsklubber i Danmark". Dansk Firmaidrætsforbund er med ca. 320.000 medlemmer Danmarks tredjestørste idrætsorganisation. Medlemmerne er fordelt i 90 foreninger, som igen er fordelt i 14 kredse. Dansk Firmaidrætsforbunds formål er gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.


ACCU-CHEK and ACCU-CHEK AVIVA are trademarks of a Member of the Roche Group. © 2005 Roche Diagnostics Tænk på noget andet • • når blodsukkerapparatet tænker selv Apparatet, der er designet til at måle rigtigt – første gang Apparatet tjekker og korrigerer temperatur-, fugt- og andre skader på teststrimlen, så du får en korrekt måling – første gang Den store teststrimmel er nem at tilføre blod, og den må berøres overalt Anbefales til dig som vægter nøjagtighed og pålidelighed højt Spørg efter Accu-Chek Aviva på apoteket eller hos diabetesgrossisten www.accu-chek.com 0,6 µl 5 sek. NYHED Diabetes 2 · 2005 31


Musklerne sladrer om type 2 Tekst / Tomas Kruse, journalist Foto / Ole Friis Forskere fra Fyn søger årsagen til type 2 diabetes i muskelceller. - Prøv at strække benet så meget du kan, og slap af i benet imens. Nu mærker du snart et lille prik, og det svier nok lidt, når jeg sprøjter lokalbedøvelsen ind, fortæller Kurt Højlund, der er læge på Odense Universitetshospital og forsker i type 2 diabetes. Mens Kurt Højlund forklarer dagens forsøgsperson, hvad han vil blive udsat for, klargør han sammen med en bioanalytiker det 32 Diabetes 2 · 2005 udstyr, han skal bruge til forsøget. Iført gummihandsker udpakker de vådservietter, vat og delene til det instrument, der om et øjeblik skal fjerne lidt af muskelmassen fra Niels E. Hansens venstre ben. - Efter du har fået foretaget biopsien, kan der godt være noget blødning, som hvis du fx er gået ind i en bordkant, forklarer Kurt Højlund, mens forsøgspersonen lytter opmærksomt til. Den 59-årige arkitekt Niels E. Hansen fra Odense har været type 2 diabetiker 3-4 år. På sygehusets opfordring har han sagt ja til at deltage i forsøget, og nu ligger han udstrakt i sengen og venter på lokalbedøvelsens virkning. - Der skal jo nogen forsøgskaniner til, hvis man skal finde et modtræk til type 2 diabetes, konstaterer Niels E. Hansen, mens bioanalytikeren gør de sidste redskaber klar til forsøget, der har fået økonomisk støtte fra Diabetesforeningens forskningsmidler.


Før forsøget går i gang, giver Kurt Højlund forsøgspersonen Niels E. Hansen en grundig instruktion i, hvad forsøget går ud på, og hvad han kommer til at opleve. Cellens forbrændingsanlæg har stress Diabetesforskere har i lang tid arbejdet ud fra en teori om, at type 2 diabetes skyldes genetiske fejl, der hæmmer eller ødelægger proteiner, der regulerer lagring og forbrænding af sukker og fedt i muskelcellerne. Trods mange års intensive studier er det ikke lykkedes at løse gåden om type 2 diabetes ad denne vej, og derfor er Kurt Højlund, der har forsket i type 2 diabetes i en årrække, også begyndt at interessere sig for de såkaldte mitokondrier i muskelcellerne. Mitokondrierne er populært sagt cellernes forbrændingsanlæg, som ved hjælp af ilt omdanner sukker og fedt til energi i form af såkaldt ATP, der frigives, når cellerne skal bruge energi til at få kroppen til at bevæge sig, tænke, vokse osv. I mitokondrierne dannes også nogle særligt aggressive iltforbindelser kaldet frie radikaler, der angriber gener og proteiner og aktiverer stressproteiner. Der forskes nu intenst verden over i denne såkaldte mitrokondrielle dysfunktion som betyder, at type 2 diabetikeres evne til at omsætte fedt og sukker i cellerne forringes. Nogle mener, at ophobningen af fedt i cellerne er hovedårsagen til insulinresistensen, mens andre peger på, at den øgede dannelse af stress-proteiner påvirker insulinfølsomheden. - Vi har fundet ud af, at type 2 diabetikerne har nedsat mitokondriefunktion, og vi regner med, at vores forsøg vil vise, at type Kurt Højlund fjerner et lille stykke af forsøgspersonens benmuskel ved hjælp af en såkaldt Bergstrøm-kanyle, der føres ind i benet, klipper et lille stykke af musklen og suger det ud. >> Diabetes 2 · 2005 33


>> fortsat fra side 33 2 diabetikere både har nedsat dannelse af ATP og øget dannelse af frie radikaler, forklarer Kurt Højlund. En erfaring rigere Der er nu gået et kvarter, siden Niels fi k sin indsprøjtning, og bedøvelsen er begyndt at virke. Bioanalytikeren forklarer Niels E. Hansen, at det er vigtigt at slappe helt af, og hun lover at holde ham i hånden undervejs, hvis det kan hjælpe. Niels når lige at konstatere, at det er utroligt, hvad man kan opnå med lokalbedøvelse, før det instrument, som forskeren bruger til at udtage prøven, borer sig ind i hans benmuskel. - Av for søren, udbryder Niels, da Kurt Højlund rammer musklen med den såkaldte Bergstrømkanyle, der klipper et lille stykke 34 Diabetes 2 · 2005 af musklen af og suger det ud gennem kanylens rør. Sekunder senere er operationen overstået, og Niels E. Hansen konstaterer, at det nok mere var chokket end egentlig smerte, der var skyld i hans udbrud. - Det føles som en form for stød inde i benet, men det føles ubehageligt, mere end det gør ondt. Det var faktisk ikke så slemt at være forsøgsperson, jeg har jo ligget ned det meste af tiden, smiler Niels E. Hansen en erfaring rigere og et stykke muskel fattigere. Kurt Højlund fortæller, at det er meget forskelligt, hvordan folk reagerer på muskelbiopsien. Nogle ligger helt stille, mens andre synes, det gør ondt. På trods af risikoen for ubehag, har nogle Læge Kurt Højlund, som arbejder på Odense Universitetshospital, har fået støtte af Diabetesforeningen til sin forskning i type 2 diabetes. bidraget med muskelbiopsier til diabetesforskningen fl ere gange. - Det er ellers en meget fl ot muskel, du har. Eller rettere sagt havde, siger bioanalytikeren med et smil til Niels E. Hansen, mens hun pakker prøven ned i en isspand. Muskel på taxatur Et par minutter senere bliver muskelprøven overdraget til en ventende taxachauffør, som skal køre den hen til universitetet, hvor en kollega fra Kurt Højlunds forskerhold sidder klar til at lave en analyse af prøven. - Vi undersøger mitokondrierne, mens de stadig er levende. Vi bruger cirka en tredjedel af muskelmassen til at undersøge mitokondrierne, og resten fryser vi ned, så vi har noget at gå tilbage til, fortæller Kurt Højlund. Niels E. Hansen får forbinding og et støttebind på benet, og før han forlader hospitalet, instruerer Kurt Højlund ham i, hvordan musklen bedst og hurtigst restituerer sig oven på indgrebet. Niels skal måle


sit blodsukker hver dag i de kommende dage for at sikre, at det ikke løber løbsk, og han må meget gerne gå lange ture for at få affaldsstofferne ud af musklen efter indgrebet. - Vi har skåret et hul på 3-4 mm, så du skal undgå svømning, spa-bad og lignende indtil såret er lukket. Vi har ikke haft nogen infektioner endnu, og du skulle jo nødig blive den første, forklarer Kurt Højlund, mens han og bioanalytikeren pakker udstyret sammen. Medicin til mitokondrierne Dagens forsøg er en del af et studie, som sammenligner mitokondrie-funktionen hos type 2 diabetikere med ikke-diabetikere med samme vægt, køn og alder. I fremtidige studier vil Kurt Højlund og hans forskerhold udvide undersøgelsen til også at omfatte nære slægtninge til type 2 diabetikere. - Vi vil undersøge, om mitokondrierne allerede er påvirkede hos førstegradsslægtninge, som ikke har fået konstateret diabetes, for så kunne det jo være her, type 2 diabetes opstår, forklarer forskeren. Kurt Højlund og hans kolleger håber, at deres forskning leder frem til opdagelsen af noget medicin, der virker specifi kt på mitokondrierne. - Jeg tror ikke, man skal give type 2 diabetikerne indtryk af, at der er et vidundermiddel på vej. Selv hvis vi er heldige og forsøgene går godt, så går der nok 10-20 år, før en eventuel medicin er klar, forklarer Kurt Højlund Bohusgården_Weinstube 07/03/05 12:50 Side 1 Som læser af Diabetes får du dette kør-selv-tilbud langt billigere end ellers Natur- og badeferie i Bohuslän 6 berusende sommerdage på Bohusgården i Svenske Uddevalla Ved Uddevalla, en lille times kørsel nord for Göteborg, byder det glitrende hav og en storslået natur familien velkommen. Feriehotellet smyger sig i smukke omgivelser helt ude på klippekysten med en pragtfuld udsigt over Byfjorden. Her kan feriedage begynde i Bohusgårdens swimmingpool og motionsrum. I gåafstand fra hotellet findes et paradis for sportsdykkere, havbadere og folk, der foretrækker opvarmede udendørsbassiner. Skærgårdsbådture, rideture på islandske heste samt beachvolley og minigolf er også populære aktiviteter omkring hotellet. 5 overnatninger 5 morgenbuffeter Bohusgården Hotellet tilbyder opholdsrum, elevator, billard, solarium, boblebad, sauna, indendørs swimmingpool og gratis p-plads. Alle værel- Ankomstdatoer: ser har bad/toilet, tv og Juni: 18. 25. telefon. Juli: 3. 10. 17. 24. 31 Comwell Sønderborg Børnerabat: 1 barn 0-6 år gratis i forældres seng. 1 barn 7-15 år halv pris i forældres værelse. Rüdesheim – på hotel midt i den gamle bykerne 5 overnatninger • 5 morgenbuffeter 5 tre-retters middage/buffet Kan du slet ikke få atmosfære nok, skal du unde dig og din udkårne en ferieoplevelse lidt ud over det sædvanlige på det helt unikke gamle centrumhotel Altdeutsche Weinstube med al dets rustikke charme og tradition. Her er der adgang til det hele - Rhinen og vinen - for det gamle vinhotel ligger på selve flodbredden og blot 300 m fra berømte Drosselgasse, som den perfekte base for en sommer i Rhinlandets romantik. Flere tilbud på www.dtf-travel.dk Annoncekode: Diabetes spar kr. 549,- kun kr 1399,- Pris pr. person i dobbeltværelse kun kr 1899,- Pris pr. person i dobbeltværelse Ankomstdatoer: Maj: 30. Juni: 4. 9. 14. 19. 24. Juli: 4. 9. 14. 19. 24. 29. Aug.: 3. 8. 14. 19. 24. 29. Gode børnerabatter. Enkeltværelsestillæg. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes! Ekspeditionsgebyr kr. 59,-. Opholdet inkluderer slutrengøring. Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Besparelsen er i forhold til hotellets vejledende normalpris – med forbehold for specialtilbud. YDERLIGERE INFORMATION OG BESTILLING HOS DTF TRAVEL 70 23 14 10 WWW.DTF-TRAVEL.DK – DIN ANNONCEKODE: DIABETES Diabetes 2 · 2005 35


© 2002 Bayer Corporation. Ascensia og Ascensia BREEZE er varemærker tilhørende Bayer Corporation. 36 Diabetes 2 · 2005 Blodsukkersystem Det er lige så let at betjene den her… som den her. Slut med at fumle med individuelle teststrimler Ascensia AUTODISC Indeholder 10 individuelle strimler i én enkelt skive, som er let at sætte i. Vi kan nu præsentere den nye Ascensia BREEZE. Dette nye blodsukkersystem er let at bruge • Nøjagtig og problemfri testning. Systemet kræver ikke kodning, og det indeholder en funktion til fejlmelding ved for lille blodprøve. • Behagelig og praktisk form. Perfekt form til håndholdt testning og stabil bordtestning. • Let at bruge hver gang. Enkeltfunktionsknapper og praktisk 10-test-skive. Få mere information hos din diabetesbehandler, på apoteket eller ved din sædvanlige diabetesleverandør - eller ring til Bayer på telefon 45235000. Merudgifter til diabetesmad Nye vejledende takster fra 1. april 2005 Diabetesforeningen har revideret taksterne for de vejledende merudgifter til diabetesmad ud fra udviklingen i fødevarepriserne i 2004. Danmarks Statistiks opgørelser viser, at der har været et fald i fødevarepriserne – det såkaldte forbrugerprisindeks for fødevarer – på 0,7 %. I praksis betyder det, at de vejledende merudgifter falder med mellem 2 og 3 kr. i forhold til 2004. De vejledende takster pr. 1. april 2005 er: Energiinterval (kJ) Merudgift pr. måned (kr.) 4.333-6.999 342 7.000-8.999 375 9.000-10.999 350 11.000- 401 Mere information Taksterne kan ses på Diabetesforeningens hjemme side diabetes.dk under menuen Lov & ret/Støtte til merudgifter/Merudgifter til diabetesmad. Den reviderede folder Merudgifter til diabetes mad er sendt til bl.a. sygehusene og socialforvaltningerne. Folderen kan bestilles i butikken på hjemmesiden eller ved direkte henvendelse til Diabetesforeningen.


emne Til dig – som tænker på at oprette testamente… Diabetesforeningens arbejde for at støtte mennesker med diabetes møder opbakning fra mange sider. Nogle arbejder frivilligt, andre hjælper foreningen med penge på forskellig vis. Hvert år modtager foreningen bidrag fra mennesker, som gerne vil betænke foreningen i deres testamente. Disse testamentariske gaver bidrager til en meget væsentlig del af foreningens aktiviteter, herunder forskning og er dermed med til at fremtidige generationer kan få et lettere liv med diabetes. Overvejer du at oprette testamente, og overvejer du, om du skal betænke Diabetesforeningen med en gave i testamentet, kan Ja tak – Send mig et eksemplar af hæftet Medlemsnr.: _________________ Navn: ______________________________________________________________ Adresse: ____________________________________________________________ Postnr.: _________________________ By: _____________________________ Tlf. ____________________________ du med fordel bestille foreningens nye hæfte "Med din hjælp… – om testamentariske gaver". I hæftet, der er illustreret med fotos fra foreningens lange historie, fortæller en række Med din hjælp… – om testamentariske gaver DIABETESFORENINGEN personer om Diabetesforeningens arbejde – fra starten tilbage i 1940 og frem til i dag, hvor foreningens mangeårige politiske arbejde bl.a. har resulteret i en national diabetesplan Kuponen sendes til DIABETESFORENINGEN Diabetesforeningen Rytterkasernen 1 5000 Odense C Diabetes 2 · 2005 37


38 Diabetes 2 · 2005


Diabetes 2 · 2005 39


læserbreve Redaktionen har modtaget dette indlæg fra Thorkild Frandsen, Augustenborg Jeg var 23 år, havde taget min installatøreksamen og var blevet ansat på et el-værk i Midtjylland. Ansættelsen krævede en gift mand, så der var en, der kunne tage telefonen, når jeg i vagterne var ude af huset. Året er 1955. Nygift, i nyt job og med livet foran mig, var jeg på det sidste blevet så eventyrlig træt, at jeg skulle tage mig sammen blot for at stå ud af bilen om morgenen. Tørstig var jeg også, og hver gang jeg så en vandhane, skulle jeg lige have en slurk. Lige så tit skulle jeg af med vandet igen. Jeg håbede, det ville gå over – men det blev i stedet værre og værre. Nu havde jeg været så forudseende, at jeg havde giftet mig med en sygeplejerske, og vi så sandheden i øjnene: Jeg havde fået sukkersyge, og jeg kom på Århus Amtssygehus og kom i gang igen. Nu stod der så hjemme et marmeladeglas med en 10 ml glassprøjte og en tyk kanyle på 25 mm ovenpå en masse vattamponer svømmende i sprit. Sager som min kone sørgede for at koge og holde pinligt rent – og jeg vil gerne 40 Diabetes 2 · 2005 50 år tilføje, at jeg aldrig har haft infektioner på stiksteder. Diæten lød på frikost uden sukker med 150 g kartofler og 150 g brød. Det var virkelig en opgave for en nybagt husmoder. Fedt var slet ikke på tale, og jeg fik endda smørsovs for at undgå almindelig sovs med mel. Før insulinet blev udbredt, levede diabetikere af fedt flæsk og hvidkål, og sødemidlerne var dengang med mere afsmag. Til gengæld kunne de få en hel flaske snaps på recept om måneden. Ved prøvetidens udløb på elværket ville de forsigtige bønder i el-værkets bestyrelse ikke fastansætte mig, fordi de regnede med, at jeg på grund af sukkersygen ville få meget sygefravær og koste dem for mange penge. For at få et godt råd blev jeg medlem af Landsforeningen for Sukkersyge og kom til at kende den legendariske Oscar Jensen, der dengang sammen med en kontordame udgjorde hovedkontoret. Det hjalp dog ikke, og i slutningen af 1958 flyttede vi til Als med to børn, og jeg startede i et el-labo- ratorium på Danfoss. Her spurgte de ikke engang til sygdommen, og det kom først frem, da jeg som ny funktionær forgæves forsøgte at få en hæderlig pensionsforsikring – en ulighed som jeg stadig har svært ved at forstå. Efter 35 års tro tjeneste har jeg kun, hvad jeg selv kunne spare op, mens mine kolleger kunne gå på pension som millionærer. Min kone sørgede for den rigtige kost, og sukkersygen kørte fint. Det var vanskeligt selv at måle blodsukker, men jeg regnede med, at hvis jeg af og til kunne få lidt føling, kunne det ikke være helt ved siden af. Læge og sygehus var ikke bedre. Her skulle man møde på "fastende hjerte" mandag morgen og kunne så få et 3 dage gammelt resultat om onsdagen, der ikke kunne bruges til noget. Da jeg i sin tid blev indstillet af en professor på Århus Amtssygehus, havde han en hale af unge læger og kandidater efter sig, og de skulle alle sammen kigge ind i mine øjne, fordi mine nethinder netop så ud som vist i afsnittet om sukkersyge i deres lærebøger.


med diabetes har sat sine spor – men livet er stadig værd at leve Efter et godt grin en eftermiddag her 14 år efter kom der pludselig et sort spejlvendt 7-tal i venstre øje. 7-tallet var blod, der fordelte sig de næste dage, men øjet kom aldrig til at se mere. En artikel i et tidsskrift fi k mig siden til Rigshospitalet i København, hvor de havde fået den første rubinlaser. Det første besøg tegnede ellers ikke lovende. Efter en lang rejse og en lang ventetid kom der en mand i en for stor hvid kittel. Han stillede nogle spørgsmål og lyste mig ind i øjnene. Senere kom sygeplejersken og oplyste mig om, at jeg godt kunne rejse hjem igen, for jeg var blevet undersøgt. Den første behandling blev heller ikke med laser, men med et gammelt Zeiss Ikon apparat, der nærmest virkede som et stort brændglas. Senere blev jeg dog efterbehandlet med laser på Gentofte Amtssygehus, og det holdt blodkarrene i ave i næsten 20 år, og jeg klarede mig fi nt med mit ene øje. Senere fandt jeg dog noget andet at beskæftige mig med, der ikke krævede at jeg skulle afl æse instrumenter og dele en millimeter op i 10 lige store dele. På en studierejse i USSR i kommunisttiden fi k jeg syreforgiftning og blev indlagt på et skrækkeligt hospital i Leningrad, der nu igen hedder St. Petersborg. Jeg troede ikke, de lod mig slippe hjem igen, fordi de fandt nogle amerikanske Tes-tape på mig, som jeg brugte til urinprøver. Jeg overlevede også, at de lagde mig i drop med glukose, men ingen kunne snakke et europæisk sprog. Den første prøvepen af aluminium fra Novo fi k jeg narret fra min læge og prøvede for første gang at stikke mig i maven efter et Carsten Vagn Hansen foredrag. Min egen fornemmelse for om mit blodsukker er højt eller lavt er for længst gået fl øjten, men heldigvis er det nu let at måle det selv. Trods dét er følinger og insulinchok blevet hyppigere, og min egen sygeplejerske har fl ere gange reddet mig fra at komme på skadestuen, som politikerne ansvarsløst har fl yttet helt til Aabenraa – og den tur ved jeg ikke, om jeg overlever. For at mindske de hyppige natlige insulintilfælde er jeg ved at afprøve den nye langsomme insulin Levemir og kan let via emails holde kontakt med lægen fra Universitetshospitalet i Odense. Jeg var fra først i fi rserne med til at starte lokalkomitéen på Als og Sundeved og var i de næste 18 år med i mange sammenhænge som formand for både lokal- og amtskomité. Da en kollega med diabetes fi k amputeret sit ene ben, blot fordi en sten i hans træsko havde gnavet hul i storetåen, gik jeg i gang med at løbe og cykle, så det samme ikke skulle overgå mig. Min morgenløbetur fi k dog ende, da min højre fod brød sammen. Manglende behandling og fejlbehandling på sygehuset endte med en såkaldt charcotfod, som er en deform fod, der kræver specialsyet fodtøj. Jeg kan dog stadig cykle. Diabetesforeningen og Sønderjyllands Amt havde et projekt "Sundhed hele livet", der gik ud på at oplyse folk om type 2 diabetes og få dem til at spise rigtigt og dyrke motion. I den forbindelse >> Diabetes 2 · 2005 41


>> fortsat fra side 41 fik jeg oprettet et par lokale cykelklubber, og den ene har haft 10 års jubilæum i 2004, hvor vi pralede med, at vi havde cyklet over 16.000 km sammen. Jeg havde mit kørekort til 1998. De sidste 4 år dog med den pudsighed, at jeg kun måtte køre udenfor lygtetændingstiden og kun i Sønderborg politikreds. En operation for grå stær på mit eneste øje endte med, at jeg næsten mistede synet, da efterstæren blev fjernet. En tandem sørger dog for, at jeg stadig kan beholde formandsposten i cykel- Diabetes0504.indd 2 26-04-2004, 11:54 42 Diabetes 2 · 2005 klubben og giver mig motion og dejlig frisk luft hele året rundt. I de mange år har jeg prøvet næsten alt, der kan gå galt som insulinkrævende diabetiker. Jeg har glemt at tage insulin, taget for meget og taget for lidt. Et par gange har jeg byttet Insulatard med Actrapid. Jeg skal love for, at spisekammeret bliver ryddet, når man kl. 23 tager 14 IE hurtig insulin og måler blodsukker til kl. 4 om morgenen. Et talende blodsukkermåleapparat, et talende ur, en talende vægt, et talende målebånd og en computer med talesyntese letter de daglige gøremål. Lydbøger og et ledningsfrit sæt hovedtelefoner sætter mig i stand til at læse masser af bøger og høre den radiostation jeg vil uden at genere andre. 50 år med diabetes har sat sine spor – men livet er stadig værd at leve Indlægget er forkortet af redaktionen.


Patienternes " forbrugerråd " Den 1. april 2005 overtager Diabetesforeningen for et år sekretariatsfunktionen i Patientforum, der har til formål at tale patienternes sag, når der lovgives eller træffes beslutninger. Det er desuden tanken, at Patientforum bliver en central høringspartner for det offentlige. Foto / ImageClub Udover Diabetesforeningen består Patientforum aktuelt af Astma-allergiforbundet, Danmarks Lungeforening, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Kontaktudvalget for mindre sygdomsområder (ændres til Sjældne Sygdomme), Kræftens Bekæmpelse, Nyreforeningen og Scleroseforeningen. Det betyder dog ikke, at foreningerne hver især er forhindret i at gå ud med særlige budskaber, fx om diabetesbehandling, men at foreningerne står sammen omkring patientrettigheder i almindelighed. I 2004 har Patientforum beskæftiget sig med det generelle patientforløb, klagesystemer, rigtig brug af medicin – og har desuden afgivet en samlet udtalelse om forslaget til ny lov om sundhed. I sundhedsloven samles alle tidligere love, og effekten af kommunalreformen kommer også til udtryk i forslaget. Patientforum har således i januar 2005 peget på, at de amtslige diabetesudvalg som model har haft stor betydning for udvikling af diabetesbehandling, og at ordningen derfor bør bevares og udbygges til andre sygdomsområder i de nye regioner. Der laves lister over medicin, som det anbefales læger at udskrive. Patientforum får kendskab til indholdet i listerne, så der evt. kan gøres indsigelse. Lige nu arbejder Patientforum med oplæg til de undersøgelser af patienternes forståelse for – og korrekte anvendelse af – medicin. Det er der afsat 40 mio. kr. til over 4 år, og det undersøges, om der er behov for at organisere indsamling af patienterfaringer, så man står med stærkere argumenter i fremtidens sundhedsvæsen. Foreningens formand, Allan Flyvbjerg, overtager formandsposten i Patientforum, som også næstformand Jørgen Pedersen, der har været med fra starten, fortsat vil være involveret i Diabetes 2 · 2005 43


At rejse er at leve 44 Diabetes 2 · 2005 – også med diabetes Tekst / Louise Vejs-Pedersen, jurist Hvis man rejser på ferie i Europa, er man som udgangspunkt dækket af den offentlige rejsesygesikring, dvs. det gule sygesikringsbevis. Europæiske Rejseforsikring administrerer ordningen på vegne af amterne samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. Hvor dækker det gule sygesikringsbevis? Dækningen gælder i Europa, herunder Estland, Letland og Litauen, Rusland indtil Uralbjergene, Hviderusland, Ukraine og Moldova, de asiatiske og afrikanske lande med kystlinie til Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira og Azorerne samt Færøerne og Grønland. Man skal dog være opmærksom på, at der er særlige regler for dækning af behandlingsudgifter i Færøerne, Grønland, de nordiske lande og Storbritannien. Hvilke rejser er dækket? Der skal være tale om rene ferie- eller studierejser uden andre formål. Hvis rejsens formål et erhvervsmæssigt sigte eller er et decideret studieophold, er man ikke omfattet af ordningen. Hvor længe er man dækket? Man er dækket i op til en måned. Hvis ferien varer mere end en måned, er man altså kun dækket den første måned. Hvad dækker det gule sygesikringsbevis? Den offentlige ordning dækker udgifter til akut sygdom eller tilskadekomst, som er opstået under rejsen. Det kan fx være almindelig lægehjælp, tandlægehjælp, lægeordineret medicin, lægeordineret indlæggelse og behandling. Det er vigtigt at holde sig for øje, at den offentlige ordning kun dækker udgifterne på almindelig sygehusklasse i det pågældende land. Man bør derfor sikre sig, at der er tale om almindelig sygehusklasse, da man ellers selv må betale for behandlingen. Er man i tvivl om, hvorvidt der er tale om almindelig sygehusklasse, bør man kontakte Europæiske Rejseforsikring. Kronisk sygdom Hvis man lider af en kronisk sygdom, er der grund til at være særlig opmærksom på sygesikrings- og forsikringsforhold ved udlandsrejser. Man er nemlig ikke dækket, hvis der med rimelighed kunne forventes et behandlingsbehov. Ved vurdering af forventet behandlingsbehov lægges der vægt på, om der de seneste to måneder har været hospitalsindlæggelse som følge af den kroniske sygdom, eller om der har været væsentlige ændringer i medicineringen, fx overgang fra tablet- til insulinbehandling. Det er Europæiske Rejseforsikring – og ikke egen læge – der afgør, om der foreligger et forventet behandlingsbehov. Derfor bør man altid i tvivlstilfælde kontakte Europæiske Rejseforsikring med henblik på udstedelse af et bindende forhåndstilsagn. Hvis skaden er ude... Hvis man under ferien har haft behov for lægehjælp, skal man anmelde skaden til Europæiske Rejseforsikring senest seks måneder efter hjemkomst. Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V Tlf. 3325 2525 E-mail: info@europaeiske.dk Web-site: europaeiske.dk


Sommeren står for døren, og mange vælger at tilbringe ferien i udlandet. At leve med diabetes behøver ikke at være en hindring for at rejse på ferie, men der er dog visse ting, man bør være opmærksom på. Uden for den offentlige rejsesygesikring Der er tilfælde, hvor man ikke er dækket af den offentlige rejsesygesikring. Følgende rejser er ikke omfattet: • Rejser uden for den offentlige dæknings geografi ske område. • Rejsens formål er ikke ren ferie- eller studierejse. • Rejsens varighed strækker sig ud over en måned. Det anbefales i disse situationer altid at tegne en privat rejseforsikring, da man ellers selv må betale behandlingsudgifterne, som meget vel kan løbe på i adskillige tusinde kroner. Husk at spørge til vilkårene for kronisk sygdom, inden forsikringen tegnes. Det blå EU-sygesikringsbevis Den 1. juni 2004 blev et særligt sygesikringsbevis for EU-borgere introduceret, også kaldet det blå EU-sygesikringsbevis. EU-sygesikringsbeviset dækker i alle EUlande samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. EU-sygesikringsbeviset supplerer det gule sygesikringsbevis, som kun gælder i maksimalt en måned. Det betyder, at EU-sygesikringsbeviset først og fremmest anvendes ved: • Forretningsrejser og udstationering i op til et år. • Arbejdssøgning i udlandet. • Ulønnet praktikophold og studieophold i op til et år. • Au pair-ophold i op til et år. • Ferie- og studierejser på over en måned og op til et år. EU-sygesikringsbeviset giver ret til læge- og hospitalshjælp, tandlægehjælp, medicin m.m., hvis man får behov for det under opholdet. Det betyder, at behovet for behandling skal opstå, mens man er i udlandet. Det er lægen i opholdslandet, som vurderer om behandling er nødvendig under opholdet. EU-sygesikringsbeviset giver ret til behandling på samme vilkår, som gælder for offentligt sygesikrede i opholdslandet, og det gælder også med hensyn til eventuel egenbetaling. Egenbetalingen kan ikke efterfølgende refunderes af den danske sygesikring. Sygetransport hjem til Danmark dækkes ikke af EU-sygesikringsbeviset. Hvis man har en bestående eller kronisk lidelse, og man under et ophold i udlandet får behov for efterkontrol eller efterbehandling, kan man have nytte af EU-sygesikringsbeviset. Man kan derimod ikke udskyde en nødvendig behandling i hjemlandet med det formål at få behandling i udlandet. Udstedelse af EU-sygesikringsbevis sker i bopælskommunen Mere information Diabetesforeningens pjece "Rejs sikkert med diabetes" giver gode råd om at rejse med diabetes. Pjecen kan bestilles på www.diabetes.dk eller ved henvendelse på tlf. 6612 9006. Prisen er henholdsvis 15 kr. for medlemmer og 30 kr. for ikkemedlemmer. Begge priser er eksklusiv forsendelsesomkostninger. Diabetes 2 · 2005 45


Tilskud til type 1 diabetikere Tekst / Signe Hasseriis, socialrådgiver I det sidste halve års tid har fl ere kommuner ikke overholdt gældende ret vedrørende tilskud til insulinkrævende diabetikere. Den Sociale Ankestyrelse har nu fastslået, at type 1 diabetikere falder ind under § 84 (bortset fra visse pensionistgrupper). Dette gælder, uanset om deres diabetes har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Der er lagt vægt på, at den brug den livsvigtige medicin er tilstrækkeligt til at opfylde kriterierne om varig og alvorlig funktionsnedsættelse. Diabetesforeningen har taget denne fortolkning til efterretning. 46 Diabetes 2 · 2005 - Uanset hvordan man opfatter gældende ret, må gældende lov og ret respekteres. Derfor dette åbne brev til socialministeren. Vi har i øvrigt taget kontakt til Anke på § 84? Kommunernes Landsforening for at drøfte sagen nærmere, siger Diabetesforeningens formand, Allan Flyvbjerg Hvis du har fået afslag på hjælp efter § 84, kan du klage. Der verserer i øjeblikket en mængde klagesager om diabetikeres mulighed for hjælp efter § 84. Hovedparten drejer sig netop om merudgift til diabeteskost. Ankestyrelse har antaget en sag om diabetes og kost til principiel behandling. Diabetesforeningen er involveret i sagen og har argumenteret for kostudgiften; sagens udfald får betydning for alle andre sager om kosttilskud. Indtil Ankestyrelsen har truffet afgørelse, kan du kun anke og ellers afvente udfaldet. For at klage behøver du kun at ringe eller kort og godt skrive til kommunen, at du er uenig i afslaget og ønsker at anke.


Åbent brev D I A B E T E S F O R E N I N G E N L A N D S F O R E N I N G E N F O R S U K K E R S Y G E Kære socialminister Først tillykke med genudnævnelsen – vi ser frem til et fortsat positivt og konstruktivt samarbejde. DIABETESFORENINGEN 14. marts 2005 Samtidig hermed vil vi gøre dig opmærksom på nogle problemstillinger, som en del af vores 60.000 medlemmer har henvendt sig til os om for at få hjælp og støtte til: En række kommuner ”ønsker” ikke at følge gældende lov og ret. Det handler om administration af § 84 i serviceloven. Via denne paragraf har en del af vores medlemmer mulighed for at blive kompenseret for deres kroniske lidelse som insulinkrævende diabetikere. Den Sociale Ankestyrelse har i en principiel afgørelse fra juli 2004 lagt vægt på type 1 diabetikeres livstruende situation – og altså ikke den mere traditionelle opfattelse af funktionsnedsættelse. Ankestyrelsen har således fastslået, at insulinkrævende diabetikere er omfattet af § 84. Med hensyn til diabeteskost har Ankestyrelsen endvidere fastslået, at der er en merudgift. Den skal naturligvis afvejes i de konkrete sager. Problemet er nu, at en række navngivne kommuner ikke ”ønsker” at følge Ankestyrelsen. Det er bekymrende og sætter spørgsmål ved den gældende retssikkerhed. Det er urimeligt og uacceptabelt at kommunernes håndtering af § 84 er meget forskellig. Nogle afviser merudgift til kost – ja nogle afviser helt at træffe afgørelse. Diabetesforeningen kan naturligvis ikke sidde en sådan bevidst tilsidesættelse af gældende ret overhørig – og vil derfor forfølge nogle af de sager, hvor kommuner ikke lever op til love og bestemmelser. Diabetesforeningen har på så objektivt et grundlag som muligt udarbejdet nogle vejledende satser og kriterier for udregning af den anslåede merudgift, som er forbundet med denne kroniske insulinkrævende sygdom, bl.a. merudgifter til kost. Når nogle kommuner baserer deres afvisende holdning på, at diabeteskost kun er almindelig sund mad, som alle burde spise, strider det imod sociale meddelelser, som peger på, at det er forskellen mellem udgifterne til diabeteskost og udgifterne til den kost, som gennemsnitsdanskeren faktisk har, som er afgørende. Vi håber, at du vil indskærpe overfor landets kommuner, at de naturligvis skal følge landets love og ret. Vi tilskriver Kommunernes Landsforening for at komme i en dialog med kommunerne om spørgsmålet. Med Med venlig venlig hilsen hilsen Allan Allan Flyvbjerg Flyvbjerg Flemming Flemming Kjersgaard Kjersgaard Johansen Johansen formand formand direktør direktør overlæge, overlæge, dr.med. dr.med. Rytterkasernen 1 · 5000 Odense C · Tel.: 6612 9006 · Fax: 6591 4908 E-mail: df@diabetesforeningen.dk · Web-site: www.diabetes.dk · CVRnr. DK-35 23 15 28 · Protektor: H.K.H. Prins Joachim Diabetes 2 · 2005 47


Hagedorn-pris til førende diabetesforsker Foto / Klinisk Foto, OUH Henning Beck-Nielsen er dette års modtager af Hagedorn prisen. Den tidligere formand for Diabetesforeningens Lægeråd, ledende overlæge, professor dr.med. Henning Beck-Nielsen, Odense Universitetshospital, er blevet tildelt årets Hagedorn pris. Prisen uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin for 48 Diabetes 2 · 2005 Når du køber receptpligtig medicin på apoteket har du flere muligheder for at få tilskud fra den offentlige sygesikring. Køber du et lægemiddel som der ikke er automatisk tilskud til, skal du være opmærksom på at du alligevel har mulighed for at få personligt tilskud. Personligt tilskud, også kaldet enkelttilskud, gives til dig personligt og gælder et konkret lægemiddel som ikke har automatisk tilskud. en fremragende indsats inden for et område af dansk intern medicin. Den 59-årige professors forskerkarriere blev indledt allerede i 1974, og han var blandt de første forskere i verden, der beskrev begrebet insulinresistens hos mennesker og dets betydning for udviklingen af type 2 diabetes. I de kommende år kommer Henning Beck-Nielsens arbejde Kan du få personligt tilskud til din medicin? Spørg din læge, om du har ret til enkelttilskud Tendensen er, at flere og flere lægemidler kun bliver bevilget enkelttilskud. Det betyder, at det i stigende grad er vigtigt selv at være opmærksom på, om du har ret til enkelttilskud. Din læge kan hjælpe dig med at finde ud af om du har ret til tilskud. Som patient kan man kun søge lægemiddelstyrelsen om enkelttilskud via sin læge. bl.a. til at omfatte opbygningen af et laboratorium til stamcelleforskning og stamcelletransplantation på Odense Universitetshospital. Hædersbevisningen er opkaldt efter Hans Christian Hagedorn, medstifter af Nordisk Insulinlaboratorium, der i 1923 som de første fik rettigheder til insulinproduktion i Danmark. Fusionerede i 1989 med Novo og blev til Novo Nordisk Få mere at vide De fleste apoteker ligger inde med information om medicintilskud. Du kan også gå ind på www.medicintilskud.dk.


Diabetesforeningen støtter forskningen Tekst / Allan Flyvbjerg, formand for Diabetesforeningen Foto / Ole Friis Gennem mange år har Diabetesforeningen støttet forskning i diabetes. Foreningen modtog i 2004 i alt 98 ansøgninger, hvilket er blandt det største antal nogensinde. I alt fire millioner kroner blev fordelt på 68 forskningsprojekter og 0,2 mio. kr. til to udviklingsprojekter. Formålet med forskningsstøtten er at styrke videnskabelige projekter af høj kvalitet og samtidig medvirke til at udvikle forskningsmiljøer flere steder i landet. Udviklingsstøtten gives til projekter af almen interesse for udviklingen af nye metoder og nye læringsprocesser inden for behandling og egenomsorg. Det er Diabetesforeningens Lægeråd og et antal udenlandske bedømmere, der vurderer forskningsprojekterne, mens udviklingsstøtten vurderes af Diabetesforeningens Diabetesråd. De støttede forskningsprojekter dækker en bred vifte af emner inden for diabetes, og støtten fordeles sædvanligvis med 25% til forskning i type 1 diabetes, 25% til forskning i type 2 diabetes, 25% til forskning i sen-komplikationer og 25% til forskning i forebyggelse af diabetes. Seks ansøgninger blev udvalgt til at modtage ekstra store bevillinger, der fordeles med 200.000 kr. til to og 150.000 kr. til fire. Sidste år valgte Diabetesforeningen at markere den årlige uddeling af forskningsmidler ved et arrangement, hvor flere af modtagerne fremlagde deres forskningsprojekter og efterfølgende svarede på spørgsmål. Modtagerne blev i år: Pernille Poulsen (Steno Diabetes Center) og Søren Nielsen (Århus Universitetshospital) samt Patricia Højbjerg (Hvidovre Hospital), Kjeld Hermansen (Århus Amtssygehus), Morten Donsmark (Panum Instituttet) og Søren Søgaard Lund (Steno Diabetes Center). Kvaliteten af dansk diabetesforskning har i mange år været blandt den ypperligste set i et internationalt perspektiv. Der er ingen tvivl om, at den fortsatte støtte til diabetesforskning, fra bl.a. Diabetesforeningen, er af den allervigtigste betydning for, at den internationale førerposition også fremover kan bibeholdes. Vedvarende støtte gennem donationer og testamentariske gaver til Diabetesforeningens arbejde i kampen mod diabetes og komplikationer er derfor af afgørende betydning for det fremtidige arbejde Mere information Yderligere information om hvordan du kan støtte Diabetesforeningens arbejde, kan fås ved henvendelse til informationschef René Bøgh- Larsen på tlf. 6312 9036. Diabetes 2 · 2005 49


50 Diabetes 2 · 2005


Diabetes og kulturmødet Tekst / Anni Rasmussen, sygeplejerske og konsulent i Diabetesforeningen To dage i marts var Diabetesforeningens nye læringscenter ramme om et kursus for behandlere, der i deres daglige arbejde bl.a. vejleder type 2 diabetikere med anden etnisk baggrund end dansk. Kurset havde flere formål: At sørge for, at patienter med diabetes fra fremmede kulturer får en optimal behandling og dermed evne til egenomsorg og den nødvendige livsstilsændring. At diabetesteamet opnår større forståelse for deres rolle i mødet mellem de to kulturer – og at diabetesteamet bliver bedre rustet til opgaven som vejledere og Jette Vibe-Petersen, overlæge på Glostrup Amtssygehus, var en af oplægsholderne. Hun har gennem en længere årrække beskæftiget sig med type 2 diabetes hos indvandrere og bl.a. udviklet "kulturtilrettet" undervisningsmateriale. behandlere – uanset, hvem deres patient er. Deltagerne på kurset var sygeplejersker, læger og diætister, og på kurset mødte de indlægsholdere, som med stor faglig viden og personligt engagement, holdt spændende, inspirerende indlæg, der satte gang i debatten. Det blev fx præciseret, at man i mødet med mennesker fra andre kulturer må være parat til – og gerne må – spørge ind til det enkelte menneskets levevaner og -regler, da man umuligt kan være ekspert i alle kulturer. Der blev desuden præsenteret erfaringer fra hospitaler, hvor man er startet holdundervisning med tolk på flere sprog. Disse erfaringer er med til at give deltagerne nogle redskaber til i eget regi at give mennesker fra andre kulturer et bedre undervisningstilbud i fremtiden Dominique Bouchet, professor på Syddansk Universitet, underviser og forsker bl.a. i kulturelle forskelle og sociale forandringer. Han leverede et oplæg, der satte gang i en livlig debat. Diabetes 2 · 2005 51


Mange af de henvendelser og spørgsmål, Diafon-panelet modtager, er emner, der kræver samtale og dialog. Derfor tilbyder panelet ofte, at brugerne opgiver deres telefonnummer, så de kan blive ringet op til en uddybende snak. Det gælder også nogle af de svar, vi har valgt at bringe denne gang. Svarene på disse sider er altså ikke nødvendigvis udtryk for hele svaret, da flere blev opfordret til at vende tilbage med telefonnummer, hvis de havde brug for et uddybende svar. Ondt i leddene Jeg fik konstateret diabetes sidste sommer. Jeg har haft problemer med diverse led, primært skulder, knæ og hofte – og har været hos min læge med det. Han tog en blodprøve, for at udelukke leddegigt som han sagde, og da svaret kom, var det da også negativt. Han sagde, at mine smerter skyldtes en ikke-bakterie fremkaldt ledbetændelse, som godt kunne være en følgelidelse til sukkersygen. Han sagde, det ville forsvinde i løbet af 1-2 uger, og det gjorde det rigtigt nok også. Nu har jeg så haft ondt i leddene gentagne gange siden, i kortere og længere perioder. Det bekymrer mig meget, da det går stærkt ud over mit arbejde. Er det noget, jeg kan forvente at have problemer med resten af mit liv, og er der noget at gøre ved det? Venlig hilsen John 52 Diabetes 2 · 2005 – spørg om diabetes Kære John Du skal nok forberede dig på, at du vil have problemer med dine led fremover – mere eller mindre. Prøv at lægge mærke til, om dine ledproblemer er mere udtalte, hvis blodsukrene er for høje. Jeg kan nemlig tydeligt mærke i mine led, hvis der er højt blodsukker – faktisk er det for mig et nyt tegn på højt blodsukker. Hvis du har brug for at tale mere om dette, er du meget velkommen til at lægge dit telefonnummer hos Diafonen, så vil vi ringe dig op. Venlig hilsen Birgitte Får barnet sukkersyge? Hej. Mit spørgsmål drejer sig om arvelighed. Jeg er gravid i 5. uge. Min kærestes far har type 2 diabetes og tager insulin, han passer på, men besvimer dog nogle gange når det går galt! Mit spørgsmål er nu: Hvor stor er chancen for, at vores barn får sukkersyge? Svigermor fortæller, at der er 90 % chance, og det lyder på mig som meget voldsomt. Jeg ved ikke, om jeg skal få en abort, da jeg pt. er lidt skræmt over situationen? Håber på et hurtigt svar! På forhånd tak. Hilsen Maria emne Diafonen er et tilbud til alle med diabetes eller med interesse for diabetes. Svarpanelet består af erfarne diabetikere, som er specialister i egen sygdom, da de alle har levet mange år med sygdommen. Via Diafonen kan du også få svar fra diætist, læge og socialrådgiver. Kære Maria Type 2 diabetes opstår, hvis man har en arvelig disposition og samtidig fører en uhensigtsmæssig levevis (typisk overvægt, fed kost, ingen motion). Det er dog i det enkelte tilfælde vanskeligt præcist at sætte tal på, hvor stor arveligheden er. Man ved fra forskellige typer af familiestudier, at den gennemsnitlige livstidsrisiko for selv at udvikle type 2 diabetes, hvis en af forældrene har sygdommen, er ca. 40 %. Hvis begge forældre er ramt, er risikoen 70-90 %. Det er dog også værd at bemærke, at selvom man ikke har diabetes i familien, kan man alligevel arve en "uheldig" kombination af gener, der bevirker, at man bliver arvelig disponeret. Den præcise risiko for jeres barn er således vanskelig at bedømme, men den er formentlig større, end hvis der ikke var diabetes i familien. Imidlertid kan en sund livsstil minimere denne øgede risiko betydeligt. I øvrigt er der tale om en sygdom, der – hvis den skulle opstå – effektivt kan behandles, og om 40-50 år er behandlingsmulighederne sandsynligvis endnu bedre. Der er således absolut ingen grund til at overveje abort af den årsag, men derimod nyde graviditeten og se frem til at blive forældre. Venlig hilsen Søren Urhammer, læge


emne Måler jeg for meget? Jeg vil gerne spørge, om jeg måler blodsukker for meget: Jeg måler det ca. 14 gange om dagen. Jeg husker for ca. 10 år siden, da målte jeg kun 2 gange om dagen. Jeg har haft sukkersyge i 15 år og er nu 24 år. Jeg føler, at jeg måler for ofte, hvordan kan jeg holde lidt igen? Med venlig hilsen Dorte Hej Dorte Som type 1 diabetiker gennem 21 år kan jeg fortælle, at jeg har målt blodsukker meget varierende – alt efter hvordan min situation har været på det pågældende tidspunkt. Hvis jeg har haft det godt, har jeg gennem mange år styret min diabetes ved måling fastende og før sengetid. Så har jeg følt, at jeg havde "kontrol over tingene". Der har dog været situationer, hvor jeg har målt oftere: Har jeg været generet af stress, feber, opkastninger, fest med forsinkede spisetider, alkohol eller forkert mad, har jeg skullet undersøge noget med en anden slags mad, motionseffekten, skullet styre en syreforgiftning eller været usikker på følingssymptomer – så har jeg målt væsentlig fl ere gange. Jeg tror dog aldrig, jeg har været oppe på 14 gange om dagen. Når du siger, at du måler 14 gange om dagen – og det er nok for meget – så er det muligvis, fordi der er et eller andet, du er usikker på, eller fordi en behandler har brokket sig over alle dine målinger. Behandlerne vil gerne have måling før morgen-, middags-, aftensmad og før sengetid for at kunne rådgive dig, men du føler åbenbart behov for at måle på andre tidspunkter, og hvad skyldes det? Prøv at tænke over, hvad er det, du er usikker på? Er dine symptomer ved at ændre sig? Du beroliger jo dig selv med målinger, men hvad er det, du er nervøs for? Jeg vil opfordre dig til at tænke det igennem og tag en snak med din behandler om det. Held og lykke. Hilsen Birgitte Må en diabetiker drikke alkohol? Hej, jeg er en pige på 14 år og vil gerne kunne drikke, når jeg er til fest, men er bange for, at der sker noget med mit blodsukker. Derfor siger jeg altid nej tak til det. Må en diabetiker drikke eller ej, og hvad skal man gøre, hvis der sker noget? MVH. Lesa Hej Lesa Tak for dit gode spørgsmål, som vi gerne vil give dig et svar på, selvom vi går ud fra, at du har talt med din læge, dine forældre eller andre voksne om det. Det er vigtigt at huske, at alkohol sænker blodsukkeret. Derfor skal Tlf. 6312 1416 e-mail: mail@diafonen.dk du sørge for at få kulhydrater nok ved at spise mere end til daglig, hvis du skal drikke andet end vand mv. Når unge (og halvgamle) er til fest og får alkohol, er der ofte gang i den med dans og anden ekstra motion. Det er også med til at få blodsukkeret til at falde og i takt med at stemningen stiger, kan man glemme at få nok at spise. Husk derfor altid at have lidt rugbrød, druesukker, chokolade og lignende med til fest. Du skal også være opmærksom på, at for lavt blodsukker ofte forveksles med at være beruset. Man bliver usikker på benene, svimmel, får talebesvær og bliver måske ekstra opstemt. Du skal derfor fortælle dine venner om disse virkninger, så de kan hjælpe dig med at få lidt mad, inden insulinfølingen bliver til insulinchok. Men ja, en diabetiker må godt drikke. Vi skal dog være opmærksomme på, at alkohol virker kraftigere på os end på andre på samme alder og vægtklasse. Det bedste er naturligvis at lade være med at drikke andet end vand og andre ikke-alkoholiske varer. Venlig hilsen Carl På www.diafonen.dk fi nder du fl ere spørgsmål og svar om alt vedrørende diabetes. Diabetes 2 · 2005 53


Betalingsservice: Vi taster og taster... Tilbuddet om at kunne betale kontingent fremover via bankernes Betalingsservice har fået meget stor tilslutning fra vores medlemmer. I Diabetesforeningens sekretariat ligger vi i skrivende stund med over 12.000 til - meldinger, som er ved at blive tastet ind. Vi har desuden fået mange automatiske tilmeldinger, og her skal vi have sammenholdt de to grupper på grund af "gengangere". Alt dette betyder, at der vil kunne gå lidt tid, inden du kan se tilmeldingen på din betalingsoversigt. Eller sagt på en anden måde: Du skal være opmærksom på, at du godt kan være tilmeldt, selvom det ikke fremgår af betalings oversigten – og at vi arbejder hårdt "på sagen". 54 Diabetes 2 · 2005 SportsCamp for drenge og piger SportsCamp ApS, Farum Kommune og Danmarks Sportsavis, B.T., følger sidste års succes op med tre forrygende uger for sportsinteresserede drenge og piger i alderen fra 11 til 15 år. Fra søndag den 26. juni til lørdag den 16. juli (uge 26, 27 og 28) får du chancen for at udvikle dit talent og få gode råd om sund kost af kompetente instruktører og nogle af landets største idrætsnavne. Du kan vælge mellem fodbold, badminton, tennis, håndbold, svømning og bordtennis. Novo Nordisk sørger i samarbejde med Diabetesforeningen for, at børn med diabetes trygt kan tage på SportsCamp. I uge 28 (søndag den 10. juli til lørdag den 16. juli) vil der være en diabetessygeplejerske til stede til at sørge for, at børn med diabetes kan dyrke sport og have det sjovt uden at skulle være nervøse for, om det går galt med blodsukkeret. Sund kost og motion er de bedste midler til at få et bedre liv med diabetes. Yderligere information om campen, herunder pris, praktiske oplysninger og tilmelding, fi nder du på www.btsportscamp.dk. Du skal gå ind under "Om B.T. SportsCamp" og trykke på undermenupunktet "Praktiske oplysninger". Kend dit medlemsnummer Kære medlem Det vil være en stor hjælp, hvis du har dit medlemsnummer parat, når du henvender dig telefonisk til Diabetesforeningen. Det vil gøre ekspeditionen hurtigere og mere effektiv. Det har været nødvendigt at foliere bladet (pakke det i et plasticomslag), da vi ofte har såkaldte indstik i bladet. Det betyder bl.a. at dit medlemsnummer ikke længere trykt direkte på bladet, men i stedet på omslaget, som mange jo smider væk, når de har modtaget bladet. Du fi nder dit medlemsnummer på den årlige kontingentopkrævning med medlemskortet. På forhånd tak.


Motion på recept i Nordjylland Nordjyllands Amt har lavet aftaler om "Motion på recept" en række steder. I nogle kommuner er det hos de praktiserende fysioterapeuter, i andre er det Sund By eller et træningscenter, der står for tilbuddet. De praktiserende læger har en liste over udbyderne, og patienterne kan frit vælge, hvor man helst vil henvende sig. Det behøver ikke at være i den kommune, man selv bor. Alle henviste diabetikere får desuden tilbud om en opfølgningssamtale hos fysioterapeuten, uanset hvilket tilbud man deltager i. Den samtale er også gratis for den enkelte. Ud over tilbuddet til diabetespatienter starter der to pilotprojekter i henholdsvis Brønderslev og Aalborg for at prøve nye modeller for "Motion på recept". I Aalborg Kommune samarbejder Nordjyllands Amt med "Aalborg SeniorSport – Ud af røret" om "Motion på recept". Ud af Røret har ansat en fysioterapeut, der skal stå for opgaven. Formålet er at undersøge om "Motion på recept" kan tilbydes i foreningsregi Mere information På www.sundhed.nja.dk/Sundhedsfremme/Motionpaarecept. htm kan du læse meget mere de forskellige tiltag i Nordjyllands Amt og se lister over alle udbydere af "Motion på recept". Diabetes 2 · 2005 55


Alle er velkomne Arrangementer, der annonceres i Aktivitetskalenderen, er åbne for alle – uanset hvor i landet, man bor. diabetes.dk På Diabetesforeningens hjemmeside finder du også lokale aktiviteter. Det kan være arrangementer, der ikke nåede at komme med i Aktivitetskalenderen her i bladet. Tag et kig i den elektroniske kalender via forsiden af diabetes.dk eller slå op på adressen: http://diabetes.dk/wm4180. Mere information På bagsiden af medlemsbladet finder du en præsentation af Diabetesforeningens Hovedbestyrelse og samtlige amtsformænd. Hos sidstnævnte kan du bl.a. få yderligere information om, hvad der sker i netop dit område. 56 Diabetes 2 · 2005 Aktivitetskalender Københavns Amt Side 57 Hovedstadskomité Side 58 Bornholms Regionskommune Side 59 Frederiksborg Amt Side 59 Roskilde Amt Side 60 Vestsjællands Amt Side 60 Storstrøms Amt Side 61 Fyns Amt Side 62 Sønderjyllands Amt Side 63 Ribe Amt Side 63 Ringkøbing Amt Side 64 Vejle Amt Side 65 Århus Amt Side 66 Viborg Amt Side 67 Nordjyllands Amt Side 68


Hele landet Blodsukkermåling De fl este amts- og lokalkomitéer har blodsukkermåleapparater til udlån. Kontakt din amts- eller lokalkomitéformand for nærmere oplysninger. Brugergrupper/kontaktgrupper Nogle amts- og lokalkomitéer har brugergrupper / kontaktgrupper. Kontakt din amts- eller lokalkomitéformand. Mødested/værested Ballerup Lokalkomité Rødovre Lokalkomité Steno Lokalkomité Vestegnen Lokalkomité Amager Lokalkomité Bispebjerg Lokalkomité Hvidovre Lokalkomité Københavns Amt Amtsformand Martin Loesch (se bagsiden) Ballerup Formand Karin Rønnov Tlf. 4497 6276 www.ballerup-diabetes.balk.dk Værestedet 1. onsdag i hver måned kl. 15.00- 17.00. • Rugvængets Skole, Rugvænget 10, Ballerup. Tlf. 4464 4486. Gåture Hver mandag kl. 10.00 foran værestedet. Yderligere oplysninger: Hanne Sørensen, tlf. 4465 0848. Rundvisning på Holmen Onsdag den 20. april 2005. Tilmelding til Hanne Sørensen, tlf. 4465 0848. Glostrup Formand Marianne Gejl Tlf. 4444 0249 Østerbro Lokalkomité Frederikssund Lokalkomité Helsingør Lokalkomité Roskilde Amt Kalundborg Lokalkomité Ringsted Lokalkomité Slagelse Lokalkomité Nakskov Lokalkomité Næstved Lokalkomité Vestfyn Lokalkomité Ribe Amt Horsens Lokalkomité Kolding Lokalkomité Randers Lokalkomité Århus Lokalkomité Aalborg Lokalkomité Frederikshavn Lokalkomité Læsø Lokalkomité Vesthimmerland Lokalkomité Mange steder vil der være mulighed for at købe Diabetesforeningens informationsmaterialer, herunder bøger og pjecer. Rødovre Formand Jørgen Krogh Tlf. 4491 7225 E-mail: krarupvej4@tiscali.dk Eftermiddagsmøder 3. onsdag i måneden kl. 15.00-17.00 – onsdag den 20. april – 18/5 og 15/6. • Rødovregaard, "Hestestalden", Kirkesvinget 1, Rødovre. Kontaktperson: Elly, tlf. 3641 2867. Fremtidsperspektiver i diabetesbehandlingen Tirsdag den 12. april 2005, kl. 19.00 – senest kl. 21.30. • Rødovregaard, "Kostalden", Kirkesvinget 1, Rødovre. • Foredragsholder: Praktiserende læge Peter Elmegaard. Lokalkomitéen er vært ved en kop kaffe/te med brød. Tilmelding til Elly Hansen, tlf. 3641 2867 eller Jørgen Krogh, tlf. 4491 7225 – email: krarupvej4@tiscali.dk. Husk tilmelding i god tid og tag gerne en ledsager med! Steno Formand Svend Christensen Tlf./fax 4587 3523 E-mail: kongsager@webspeed.dk Bager og slagtere Flere lokalkomitéer har kontakt til bagere, der bager sukkerfrit og fedtfattigt og til slagtere, der bl.a. laver fedtfattigt pålæg. Kontakt din lokalkomité for at høre nærmere. Pumpeklub Henvendelse til Johnna Andersen, Ll. Skensved, tlf. 5687 0435 – e-mail: johnna@andersen.mail.dk eller Charlotte Pedersen, Brøndby, tlf. 4345 5031 – e-mail: CP@broendbybredbaand.dk. Pumpe-gruppe Vest Yderligere informationer hos Anette Reinholdt, e-mail: aarhus@diabetesforeningen.dk, tlf. 2726 0905 og på www.sitecenter.dk/aarhus_diabetes. Mødested 1. torsdag i måneden kl. 15.00- 17.00. • Områdecentret Bredebo, Bredebovej 1, Lyngby. Buslinie 182 og 183 kører lige til døren. Kontaktperson: Svend Christensen, tlf. 4587 3523. Hvad er hypoglykæmi? Torsdag den 19. maj 2005, kl. 19.00. • Steno Diabetes Center, Hagedorn, Auditoriet. • Foredragsholder: Hanne Vesterdal, Steno Diabetes Center. Arrangementet er mest for insulinbehandlede diabetikere og deres pårørende. Kaffe/te og brød serveres i pausen. Tilmelding til Ulla Kongsager, tlf. 4587 3523 senest den 16/5-05. Vestegnen Formand Dorit Nielsen Tlf. 4373 2850 E-mail: d.nielsen@vgpnet.telelet.dk Mødested for diabetikere 1. mandag i hver måned kl. 14.00- 17.00. • Medborgerhuset (lokale 5), Køgevej, Taastrup. >> Diabetes 2 · 2005 57


Kig ind, hvis du har brug for en snak eller et godt råd fra andre diabetikere. Kaffe/te og brød kan købes for 10 kr. Mødestedet er handicapegnet. Mandag den 2. maj 2005 får vi besøg af Danmarks Senior Shop, som afholder stort modeshow med kollektioner fra flere kendte tøjhuse. Alle varer er til salg. Pakistanske diabetesmøder Hver tirsdag kl. 16.00-18.00. • Brøndby Strand Bibliotek, Brøndby Strand Centrum 15, Brøndby. For yderligere information kan der ringes til Ejaz, tlf. 2944 2958. Forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme Torsdag den 28. april 2005, kl. 19.00-21.30. • Albo, Rådhusdammen 1-3, Albertslund. • Foredragsholder: Overlæge Jette Vibe-Petersen. Forhøjet blodtryk og hjerte-karsygdomme hos personer med type 2 diabetes. Gratis kaffe/te og brød. Tilmelding senest dagen før til Dorit Nielsen, tlf. 4373 2850, Lizzie Henriksen, tlf. 3647 0330 eller på e-mail: preben.h@get2net.dk. Diabetiske øjensygdomme Torsdag den 26. maj 2005, kl. 19.00-21.30. • Medborgerhuset, Køgevej 71, Taastrup. • Foredragsholder: Overlæge Michael Larsen, KAS Herlev. Gratis kaffe/te og brød. Tilmelding senest dagen før til Dorit Nielsen, tlf. 4373 2850, Lizzie Henriksen, tlf. 3647 0330 eller på e-mail: preben.h@get2net.dk. Københavns Amts Børnegruppe Formand Heidi Holtz-Nielsen Tlf. 4585 4075 Hovedstadskomité Amtsformand Marianne Tind (se bagsiden) 58 Diabetes 2 · 2005 Amager Formand Bent Djurskov Tlf. 3255 7041 E-mail: djurskov@webspeed.dk Mødested Hver torsdag eftermiddag kl. 15.00- 17.00. • Daghøjskolen, Peder Lykkecentret, Peder Lykkesvej 63, København S. Workshop 2005 Lørdag den 16. april 2005, kl. 10.00- 14.00. • Daghøjskolen, Peder Lykkecentret, Peder Lykkesvej 63, København S. • Foredragsholdere: Praktiserende læge Peter Elmegaard, øjenlæge Caroline Laugesen, fodterapeut, diabetessygeplejerske og diætister. Der er mulighed for at få en snak med foredragsholderne og udstillere, hvor I kan få målt blodskukker, blodtryk, se på håndsyet fodtøj, se pjecer eller købe bøger fra Diabetesforeningen. En medarbejder vil svare på evt. spørgsmål. Der bliver serveret formiddagskaffe med brød og frokost. Entré: 60 kr. Tilmelding til Leni Djurskov, tlf. 3255 7041 senest den 2/4-05. Vi glæder os til at se jer – tag familien med. Bustur ud i det fri Lørdag den 21. maj 2005. Vi kører en tur rundt på Nordsjælland, hvor vi skal ind og se et interessant sted, hvor vi spiser. Derefter kører vi til en hyggelig kro, hvor vi drikker kaffe. Pris: ca. 350 kr. Vi betaler selv øl, vand og kaffe med evt. brød. Tilmelding til Leni Djurskov, tlf. 3255 7041 senest den 7/5-05. Bispebjerg Formand Gordon Nielsen Tlf. 3881 3962 Værestedet Vi har åbent hver anden tirsdag (lige uger) kl. 15.00-17.00. • Bispebjerg Hospital, personalekantinen, bygning 60, stuen. Type 2 diabetes – en livsstilssygdom Torsdag den 14. april 2005, kl. 19.00-21.00. • Bispebjerg Hospital, personalekantinen, bygning 60, kælderen. • Foredragsholder: Ib Brorly, medlem af Diabetesforeningens Hovedbestyrelse. Ib Brorly fortæller om, hvad du kan gøre, når du har type 2 diabetes. Gratis kaffe og snitter i pausen. Tilmelding til Gordon Nielsen, tlf. 3881 3962 eller Erik Husum, tlf. 5885 0366 senest den 12/4-05. Hvidovre Formand Else Gastel Tlf. 3675 8630 Værested 2. onsdag i måneden kl. 15.00- 17.00. • Vandrehallen på Hvidovre Hospital – bagerst i cafeteriet. København for unge og erhvervsaktive Formand Joan Lerche Tlf. 3927 9484 E-mail: jcl@webspeed.dk Valby og Kgs. Enghave Formand Michael Johansen Tlf. 6076 7532 Injektionsteknik Mandag den 4. april 2005, kl. 16.30. • Valby Medborgerhus. • Foredragsholder: Tina Sørensen, Ypsomed. Kaffe/te og brød kan købes for 20 kr. Tilmelding til Finn Aage Lindqvist, tlf. 3321 2688 eller Ole Søren Andersen, tlf. 3616 6913 – email: ole.a@tiscali.dk senest den 2/4-05. At rejse er livskvalitet Mandag den 9. maj 2005, kl. 18.00. • Valby Medborgerhus. Der kan købes kaffe/te og brød for 20 kr. Tilmelding til Finn Aage Lindqvist, tlf. 3321 2688 eller Ole Søren Andersen, tlf. 3616 6913 – e-mail: ole.a@tiscali.dk senest den 4/5-05.


Østerbro Formand Inger Munck Tlf. 3920 8845 Mødestedet • Nygårdsvej 52, bus 39 kører næsten lige til døren. Kontaktperson: Inger Munck, tlf. 3920 8845. Bornholms Regionskommune Amtsformand Jytte Lintrup (se bagsiden) Bornholms Regionskommunes Børnegruppe Formand Bodil Andreasen Tlf. 5648 8760 Frederiksborg Amt Amtsformand Annette Juel Thomsen (se bagsiden) Sukkersyge Børns Dag Lørdag den 16. april 2005, kl. 11.00- 14.00. • Axeltorv, Helsingør. Kom og støt indsamlingen for sukkersyge børn ved at købe et skrabelod. Kom og få en sjov dag med forskellige indslag omkring H.C. Andersen. Frederikssund Formand Benny Clausen Tlf. 4731 7596 Mødestedet • Elværket, Ved Kirken 6, Frederikssund. Kontaktperson: Benny Clausen, tlf. 4731 7596. Helsingør Formand Annette Juel Thomsen Tlf. 4922 4866 – tirsdage mellem kl. 19-21 E-mail: a.th@get2net.dk Retinopati – øjenforandring Tirsdag den 26. april 2005, kl. 19.00-21.30. • Toldkammeret, Havnepladsen 1, Helsingør. • Foredragsholder: Læge Kristian Klemp, øjenafdelingen på Herlev Amtssygehus. Kom og hør nærmere om en af de komplikationer vi alle ønsker at undgå, nemlig øjenforandringer. Tilmelding til Annette, tlf. 4922 4866 eller Rita, tlf. 4920 0729 senest den 20/4-05. Mødestedet Onsdag den 27. april 2005, kl. 14.00-16.00. • Fiolgade 17 C, Helsingør. Poul Fjeldgård fortæller om sin tid i tysk Kz-lejr. Mødestedet Onsdag den 25. maj 2005, kl. 14.00- 16.00. • Fiolgade 17 C, Helsingør. Kom og få en hyggesnak med andre i samme situation. Tur på Frilandsmuseet Lørdag den 3. september 2005, kl. 9.30. • Prøvestens Centret, Helsingør. P-pladsen ved SuperBest. I år tager vi en tur på Frilandsmuseet for at lære lidt om, hvordan vi levede i Danmark i gamle dage. Bussen afgår præcis kl. 9.30. Bussen vil være røgfri. Vi vil være hjemme igen kl. ca. 17.00. Pris: 150 kr. for voksne og 75 kr. for børn inkl. mad. Tilmelding til Annette, tlf. 4922 4866 senest den 20/8-05. Hillerød Formand Inge-Lise Lindgreen Tlf. 4824 0725 Stavgang Hver mandag fra kl. 16.00-17.00. • Hillerød. Der er stavgang hver mandag i Hillerød. Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til Inge-Lise Lindgreen, tlf. 4824 0725. Motion for alle Hver onsdag fra kl. 16.30-17.30 og kl. 18.00-19.00. • Grønnegade Centret, Grønnegade 15, Hillerød. Vi har to hold. Det første hold fra kl. 16.30-17.30. Det andet hold fra kl. 18.00-19.00. Tilmelding til Inge-Lise Lindgreen, tlf. 4824 0725. Sukkersyge Børns Dag og H.C. Andersen Lørdag den 2. april 2005, kl. 13.00- 16.00. • Truck-Hallen. Hillerød Lokalkomité vil gerne fejre dagen for H.C. Andersens fødselsdag samtidig med Sukkersyge Børns Dag. Der vil være forskellige former for underholdning, som vil blive annonceret i dagspressen og på internettet. Yderligere information hos Dorthe Madsen, tlf. 4828 9213 mellem kl. 9-11 eller kl. 18-20. EKKO 2000 Lørdag den 4. juni 2005, kl. 10.00. • Torvet i Hillerød. Hillerød Lokalkomité har en stand på torvet i Hillerød, hvor man kan få målt blodsukker og få en snak med lokalkomitéens medlemmer. Hørsholm Formand Anne Madelung Tlf. 4914 7867 E-mail: anbima@webspeed.dk Diabetesmad med årstidens grønsager OBS! Torsdag den 14. april 2005, kl. 17.30-20.00. • Breelteparkens køkken, Breeltevej 1, Hørsholm. • Foredragsholder: Økonoma Janne Bjødstrup. Vi laver mad under ledelse af Janne Bjødstrup og spiser sammen bagefter. Pris: 50 kr. Tilmelding til Susanne Rohde, tlf. 4557 0483 bedst mellem kl. 18-20 senest den 10/4-05. Eat Internationals kostprogram Torsdag den 25. august 2005, kl. 19.00-21.30. • Selmersbo Aktivitetscenter, Selmersvej 13, Hørsholm. • Foredragsholder: Anne Regitze Frisenette. Foredrag om Eat Internationals kostprogram, der bygger på urkosten. >> Diabetes 2 · 2005 59


Der vil også blive talt om Dr. Atkins tanker om kosten, hvor den nuværende kostpyramide vendes på hovedet. Kaffe/te, brød og frugt kan købes for 20 kr. Tilmelding til Susanne Rohde, tlf. 4557 0483 bedst mellem kl. 18-20 senest den 22/8-05. Nordkysten Formand Vibeke Jensen Tlf. 4870 1147 Motion / mad – Græsted-Gilleleje Motion hver søndag formiddag. Kontakt Allan Olsen, tlf. 2024 6337. Mad hver anden torsdag i lige uger. Kontakt Marianne Saugsted, tlf. 4839 0591 eller Bente Refsgaard, tlf. 4839 4146. Frederiksborg Amts Børnegruppe Formand Betina Frølich Tlf. 4498 9437 Roskilde Amt Amtsformand Johnna Andersen (se bagsiden) Diabeteshjørnet 1. lørdag i hver måned (fra september til maj) kl. 11.00-14.00. • Diabeteshjørnet, Køgevej 44, Roskilde. Teenageforældregruppen Forældre har tit brug for en snak eller et godt råd. Ring til Helle, tlf. 5665 7290 eller Grethe, tlf. 4637 1154. Madhold I Roskilde har vi to madhold og i Køge et uden underviser. Vi mødes hver 14. dag og laver en 3-retters menu, og udveksler erfaringer om diabetes. Holdene starter kl. 16.00/17.00 og slutter omkring kl. 20.00. Ønsker du at vide mere, så ring til Johnna, tlf. 5686 9083. Greve Formand Kurt Rasmussen Tlf. 4615 2807 60 Diabetes 2 · 2005 Køge Formand Johnna Andersen Tlf. 5687 0435 Roskilde Formand Vagn Frost Tlf. 4619 4038 / 2897 8928 Glad motion Hver tirsdag kl. 13.00-16.00. • Nødagers Beboerhus. Vi starter på 7. sæson med "glad motion" og socialt samvær for diabetikere og pårørende. Roskilde Amts Børnegruppe Formand Britt Nielsen Tlf. 4648 2808 Roskilde Amts Ungdomsgruppe Formand Brian Hansen Tlf. 5613 1377 Roskilde Amts Ældregruppe Formand Jens Bach Tlf. 4675 3403 Vestsjællands Amt Amtsformand Elly Sørensen (se bagsiden) Sukkersyge Børns Dag Fra den 1. april til den 31. maj vil Birthe Jensen, Ellen Christiansen, Britta Jarnis Rasmussen, Anni Bodin, Hanne Furland eller en anden repræsentant fra lokalkomitéen være at finde på følgende apoteker med indsamling til sukkersyge børn. Der vil også i år være mulighed for gode gevinster ved køb af skrabelodder! Kom og støt et godt formål! Tirsdag den 5. april Kl. 10.00-12.00: Vig Apoteksudsalg. Kl. 13.00-15.00: Nykøbing Sjælland Apotek. Onsdag den 6. april Kl. 11.00-12.30 og kl. 13.00-15.00: Sorø Apotek. Torsdag den 7. april Kl. 11.00-12.30 og kl. 13.00-14.00: Fuglebjerg Apotek. Tirsdag den 19. april Kl. 10.00-12.00: Gørlev Apotek. Kl. 13.00-15.00: Høng Apotek. Onsdag den 20. april Kl. 11.00-12.30 og kl. 13.00-14.00: Haslev Apotek. Torsdag den 21. april Kl. 11.00-12.30 og kl. 13.00-14.00: Holbæk Elefant Apotek. Tirsdag den 26. april Kl. 11.00-12.30 og kl. 13.00-14.00: Skælskør Apotek. Mandag den 2. maj Kl. 13.00-16.00: Slagelse Rådhusapotek. Tirsdag den 3. maj Kl. 11.00-12.30 og kl. 13.00-14.00: Glumsø Apotek. Torsdag den 12. maj Kl. 13.30-16.00: Holbæk Løve Apotek. Tirsdag den 24. maj Kl. 10.00-12.00: Dianalund Apotek. Kl. 13.00-15.00: Stenlille Apotek. Mandag den 30. maj Kl. 11.00-12.00: Hørve Apoteksudsalg. Kl. 13.00-15.00: Asnæs Apotek. Bustur til Amagermuseet Onsdag den 17. august 2005. Mere information i augustnummeret af Diabetes. Holbæk Formand Pia Larsen Tlf. 2217 0370 Motion Tirsdage og torsdage afholdes motion fra januar til og med april 2005, kl. 19.00. • Øster skole og Realskolen i Holbæk. Pris: 300 kr. i alt eller 100 kr. pr. måned. Tilmelding til Pia Larsen, tlf. 2217 0370. Der vil blive stavgang.


Kalundborg Formand Ellen Christiansen Tlf. 5950 1326 E-mail: ec@tdcadsl.dk Infobutikken Diabetesforeningen træffes hver fredag kl. 10.00-13.00. Café 1. fredag i måneden kl. 10.00- 13.00. • Lindegade 3. Ringsted Formand Birthe Jensen Tlf. 5783 2962 Mødested Den første torsdag i hver måned kl. 14.00-16.00. • Ringsted Apotek. Kom og få en hyggelig snak om diabetes. Der kan købes kaffe og brød. Slagelse Formand Peter Birk Nielsen Tlf. 5837 1421 Mødested 2. torsdag i hver måned kl. 14.00- 16.00. • Svaneapoteket, City 3, Slagelse. Vi mødes til hyggeligt samvær. Kontaktperson: Hanne Furland, tlf. 5838 2512. Der holdes lukket i juni og juli måned. Vestsjællands Amts Børnegruppe Formand Else Friis Tlf. 5782 1557 Storstrøms Amt Amtsformand Anne Petersen (se bagsiden) Nakskov/Maribo Formand Anne Petersen Tlf. 5495 5121 Diabetescaféen 1. mandag i hver måned kl. 10.00- 12.30. • Seniorcentret, Klostergade, Nakskov. Kig ind hvis du har brug for en snak med andre diabetikere. Forslag til aktiviteter i caféen modtages gerne. Vi har gode og handicapvenlige lokaler med musikanlæg. Kontaktperson: Inge-Lise Aggerholm, tlf. 5492 2333 efter kl. 15.00. Nykøbing Formand Per Bak Tlf. 5482 1420 E-mail: per.bak@os.dk Næstved Formand Kirsten Sødering Tlf. 5577 7070 Mødested 1. mandag i hver måned kl. 10.00- 12.30. Den 4/4 – 2/5 og 6. juni. • Birkebjergcentret, Otterupvej 4. Bus nr. 2 og Servicebussen kører lige dertil. Adgang for kørestolsbrugere. Vi mødes for at høre diabetesnyheder, udveksle erfaringer og gode idéer samt at støtte hinanden. Kaffe/te med brød kan købes for 12 kr. Tag gerne pårørende med. Kontaktpersoner: Kirsten Sødering, tlf. 5577 7070 eller Else Jensen, tlf. 5573 0255. Senioridræt Hver torsdag, kl. 9.00-11.30. • Næstved Hallerne – hal 2, Rolighedsvej, Næstved. Senioridræt: Motion, samvær og kultur. Alle over 50 år kan være med. Gymnastik og forskellige boldspil samt socialt samvær med medbragt kaffe, snacks og lignende. Tilmelding ikke nødvendig – du er velkommen hver torsdag. Pris frem til forsommeren: ca. 200 kr. Kontakt for mere information: Kirsten Sødering, tlf. 5577 7070. Stavgang Vi begynder med en gruppe, der går stavgang 1 time hver fredag kl. 10-11. Vi mødes uden for Otterupvej 4. Er vejret dårligt, bliver vi hjemme. Tilmelding er ikke nødvendig. Mere information hos Kirsten Sødering, tlf. 5577 7070 eller Else Lund Jensen, tlf. 5573 0255. Sukkersyge Børns Dag Lokalkoordinator Kirsten Sødering er på følgende apotek med indsamling til sukkersyge børn. Fredag den 1. april – kl. 13.00- 16.00: Løve Apoteket Næstved Storcenter. H.C. Andersens fødselsdag fejres til fordel for Sukkersyge Børns Dag Torsdag den 7. april, fredag den 8. april og lørdag den 9. april i forretningernes åbningstider. • Torsdag: Sct. Jørgens Park Centerarkade. • Fredag: Næstved City, Torvet og Næstved City Night. • Lørdag: Næstved Storcenter. Sammen med Næstved City Forening fejrer vi H.C. Andersen. Vi har salgsboder med diabetesprodukter og salg af skrabelodder. Alle sælgere af skrabelodder er velkomne til at deltage i salget, så meld dig som sælger og trop op med skrabelodder og indsamlingsbøsser. Nærmere information og ekstra skrabelodder kan fås hos lokalkoordinator Kirsten Sødering, tlf. 5577 7070. Cykeltur til Gavnø Slotspark Torsdag den 28. april 2005, kl. 10.00-13.00. • Vi mødes på P-pladsen ved Pottemageren på Appenæs Bygade 97. Bilister er også velkomne. Husk termokaffe og madpakke. Gavnø Slotspark kaldes Danmarks smukkeste have, og vi er meget tæt på udspringet af ½ mio. tulipaner, narcisser, hyacinter, krokus o.m.a. Entré: 57 kr. Tilmelding og kontakt for mere information: Kirsten Sødering, tlf. 5577 7070. Forårsmarked på Holløse Mølle Lørdag den 21. maj 2005, kl. 10.30- 14.00. • Holløse Mølle, Holløsevej 5, ved Susåen mellem Næstved og Sorø. Demonstration af gammelt håndværk, fx håndsyet kunsthåndværk, patchwork, plantefarvning af garn, fårehold, økologiske krydderurter, keramik og meget andet. Gratis entré og parkering. >> Diabetes 2 · 2005 61


Samlet transport i biler eller cykeltur i godt vejr (14 km fra Næstved og derud). Tilmelding er nødvendig med hensyn til transport til Inge- Lise Top, tlf. 5572 8510 eller Pia Christensen, tlf. 5572 9889 senest den 19/5-05. Sydsjælland – Møn Formand Villy Rasmussen Tlf. 5538 6575 E-mail: villyr@post3.tele.dk Østsjælland Formand Grete Madsen Tlf. 5628 5154 Rigtig ernæring og god hudpleje Torsdag den 14. april 2005, kl. 19.00. • Mødelokalet på Fakse Sygehus. • Foredragsholder: Konsulent Helle Thomsen, PharmaTek. Kaffe/te og brød kan købes for 15 kr. Tilmelding til Grete, tlf. 5628 5154, Lissi, tlf. 5671 4707, Rigmor, tlf. 5678 9485 eller Frede, tlf. 5639 9189. Storstrøms Amts Børnegruppe Formand Dorte Kjørup Tlf. 5650 1412 Fyns Amt Amtsformand Jim Kierans (se bagsiden) Tlf. 6250 2716 Faaborg Formand Grethe Holm Tlf. 6265 2540 E-mail: glh@12mail.dk Diabetes og øjensygdomme Onsdag den 20. april 2005, kl. 19.00. • Tømmergaarden 37, Faaborg. • Foredragsholder: Øjenlæge Preben Hecht. Kaffe og brød kan købes for 25 kr. Yderligere oplysninger hos Grethe Holm, tlf. 6265 2540 – e-mail: glh@12mail.dk eller Jette Jørgensen, tlf. 6261 0639. 62 Diabetes 2 · 2005 Årsmøde og præsentation af ISIS produkter Torsdag den 19. maj 2005, kl. 19.00. • Tømmergaarden 37, Faaborg. • Foredragsholder: Salgsassistent Sanne Nielsen, ISIS. Der serveres gratis kaffe og smagsprøver fra ISIS. Yderligere oplysninger hos Grethe Holm, tlf. 6265 2540 – e-mail: glh@12mail.dk eller Jette Jørgensen, tlf. 6261 0639. Langeland Formand Uwe Ziemann Tlf. 6250 2716 Odense Formand Birgitte Langebæk Tlf. 6483 1293 Stavgang Tirsdage fra kl. 10.00-11.30. • Odense Kultur- og Idrætshus, Stationvej 50, indgang Bolbro Gymnastikforening. Lokalkomitéen i Odense og Bolbro Gymnastikforening tilbyder stavgang for diabetikere, pårørende og andre interesserede i dagtimerne. Pris: 10 kr. pr. gang. Stave kan lånes for 5 kr. Yderligere information og tilmelding til instruktør Dina Storm, Bolbro Idrætsforeningen, tlf. 6616 6119 eller Birgitte Langebæk, tlf. 6483 1293. Heldagstur til Novo Nordisk Mandag den 18. april 2005. • Vi mødes ved busholdepladsen i Dannebrogsgade kl. 8.00. Hjemkomst kl. ca. 18.00. Hos Novo serveres kaffe og brød samt stående buffet. Tilmelding til Annelise Rasmussen/Verner Larsen, tlf. 6597 8660 mellem kl. 18-20 senest den 4/4-05. Yderligere oplysninger ved tilmelding. Årets nyheder Torsdag den 28. april 2005, kl. 19.00. • Odense Universitetshospital, Emil Aarestrup auditoriet (klinikbygningen). • Foredragsholder: Professor, overlæge, dr.med. Henning Beck- Nielsen. Sodavand og frugt kan købes. Svansø Marmeladefabrik i Nr. Åby Torsdag den 12. maj 2005. • Vi tager bussen fra Dannebrogsgade kl. 14.00 og er hjemme ca. kl. 17.30. Der er rundvisning og mulighed for at stille spørgsmål. Pris: 125 kr. Tilmelding til Lilly Berntsen, tlf. 6598 2340 mellem kl. 16-18 senest den 5/5-05. Gadepræst Torsdag den 19. maj 2005, kl. 14.30-16.30. • Marienlund Hovedgård, Skibhusvej 270, Odense C (bus 11 lige til døren). Gadepræst Peter Thyssen fortæller om sit arbejde. Pris inkl. kaffe/te og brød: 25 kr. Tilmelding til Annelise Rasmussen/ Verner Larsen, tlf. 6597 8660 mellem kl. 18-20 senest den 11/5- 05. Sejltur med Svanen Søndag den 12. juni 2005. • Vi mødes på Odense Havn. Fem timers sejltur med Svanen. Medbring selv frokost. Drikkevarer købes ombord. Pris: 95 kr. pr. person. Tilmelding samt yderligere oplysninger hos Lilly Berntsen, tlf. 6598 2340 mellem kl. 16-18. Svendborg / Ærø Formand Jim Kierans Tlf. 6258 2534 E-mail: fyn@diabetesforeningen.dk Om sødme og sundhed Torsdag den 14. april 2005, kl. 19.00. • Skallen, Møllergade 99, Svendborg. • Foredragsholder: Sanne Nielsen, ISIS Foods. Heldigvis er det ikke en naturlov, at alt hvad der er sødt er usundt. Sanne Nielsen vil fortælle om – og give smagsprøver på – hvordan ISIS produkter kan være med til at forsøde tilværelsen. Kaffe: 25 kr. Tilmelding til Grethe Søndergaard, tlf. 6221 4143 senest den 12/4-05.


Specielt for Ærøboer Torsdag den 12. maj 2005, kl. 15.00. • Sygehus Fyn Ærøskøbing. • Foredragsholdere: Mona Egedal Larsen og Jim Kierans. Amtsdiabetessygeplejerske Mona Larsen vil genopfriske vores viden om, hvordan egenomsorg kan være med til at give os et bedre liv. Jim Kierans vil fortælle om foreningens virke. Kaffe: 25 kr. Tilmelding til Sine Grethe Christensen, tlf. 6253 2124 senest den 10/5-05. Vestfyn Formand Lene Svane Larsen Tlf. 6440 2696 (helst aften) Eftermiddagscafé 1. tirsdag i hver måned kl. 15.00- 17.00. • Område Skovgade, Skovgade 64, Middelfart. Kaffe/te og brød kan købes. Kontaktperson: Annette, tlf. 6441 5161. Østfyn Formand Knud Erik Madsen Tlf. 6531 0188 Virksomhedsbesøg hos Novo Nordisk Mandag den 18. april 2005. Heldagsudflugt til Novo, som er vært ved frokost og kaffe. Tid og afgangssted oplyses ved tilmelding, der skal ske til Knud Erik Madsen, tlf. 6531 0188 – e-mail: kemadsen@mail.dk senest den 4/4- 05. Begrænset deltagerantal: 30 personer. Fyns Amts Børnegruppe Formand Jytte Breyen Tlf. 6220 8212 Fyns Amts Ungdomsgruppe Kontaktpersoner: Mette Lomaz Tlf. 6613 4840/2448 2303 Ronny Magnussen Tlf. 2681 9892 Sønderjyllands Amt Amtsformand Solveig Gajda (se bagsiden) Sukkersyge Børns Dag Meld dig som sælger af skrabelodder til indsamlingen Sukkersyge Børns Dag. Kontakt amtskoordinator Solveig Gajda, tlf. 7451 4562. Aabenraa Formand Anette Kaufmann Tranberg Tlf. 7362 0160 E-mail: anette-tranberg@ofir.dk Grillaften Fredag den 20. maj 2005, kl. 18.00. • Det rekreative område ved Varnæsvig. Grillaften på Det rekreative område ved Varnæsvig. Medbring mad, drikkevarer og service. Kontaktperson: Anette Tranberg, tlf. 7362 0160. Als og Sundeved Formand Elin M. Nielsen Tlf. 7443 0494 Grillaften Fredag den 3. juni 2005. • Cathrines Minde. Tag selv madkurv med eller en engangsgrill. Kom og få en hyggelig aften. Oplysning om tidspunkt fås ved henvendelse til Elin M. Nielsen, tlf. 7443 0494. Haderslev Formand Rudolf Hansen Tlf. 7458 4475 Sukkersyge Børns Dag Meld dig som indsamler og støt en god sag. Ring til lokalkoordinator Solveig Gajda, tlf. 7451 4562. Vi mangler indsamlere i Christiansfeld, Rødding, Vojens og Haderslev. Tønder/Vestegnen Formand Egon Nielsen Tlf. 7472 5809 / 3035 7196 Sønderjyllands Amts Børnegruppe Formand Marianne Greisen Greve Tlf. 7468 6104 Ribe Amt Amtsformand Else Molberg (se bagsiden) Mødested / rådgivning Åbent hver tirsdag kl. 13.00-17.00. • Sundhedsfremmecentret, Jyllandsgade 79 C, Esbjerg. Du kan træffe foreningens lokale folk og få råd og vejledning om livet med diabetes. Kontaktperson: Else Molberg, tlf. 7611 9463. Nyt inden for diabetes – lokalt og nationalt Mandag den 25. april 2005, kl. 19.00. • Ribe Vandrehjem, Skt. Pedersgade 16, Ribe • Foredragsholder: Overlæge, dr.med. Allan Flyvbjerg, formand i Diabetesforeningen. Kaffe og brød kan købes for 25 kr. Tilmelding til Jytte Kristensen, tlf. 7536 3775 eller Lilian Madsen, tlf. 7511 5864 senest den 20/4-05. Esbjerg Formand Lars Frank Tlf. 7512 0538 E-mail: franklars@hotmail.com Grindsted/Billund Formand Lisbeth Bonde Lehmann Tlf. 7588 3903 E-mail: libole@vip.cybercity.dk Ribe Formand Alice Bjerrum Tlf. 7542 1351 E-mail: alice-bjerrum@mail.dk Varde Formand Henning Kjær Andersen Tlf. 7522 3840 >> Diabetes 2 · 2005 63


Vejen, Brørup og Holsted Formand Rita Nielsen Tlf. 7536 7669 E-mail: rita@tdcadsl.dk Ølgod Formænd Thyra og Willi Kristensen Tlf. 7524 5949 Ribe Amts Børnegruppe Formand Lilian Madsen Tlf. 7511 5864 Ribe Amts Ældregruppe Formand Inge Johansson Tlf. 7517 3396 Ringkøbing Amt Amtsformand Else Stensgaard (se bagsiden) Herning Formand Eva Spelling Tlf. 9714 9686 Hvordan passer jeg på mine øjne? Torsdag den 7. april 2005, kl. 19.00. • Kantinen, Herning Sygehus. • Foredragsholder: Øjenlæge Jørgen Bruun Jensen, Slagelse. Der serveres kaffe/te. Brød og frugt kan købes. Tilmelding til Eva Spelling, tlf. 9714 9686 eller Magny Kristensen, tlf. 9712 8063 senest den 1/4-05. Holstebro Formand Knud Æbelø Tlf. 9742 9215 Injektionsteknik og livsstilscaféen Onsdag den 20. april 2005, kl. 19.30. • Mødelokalerne, Holstebro Sygehus, indgang U (Enghavevej). • Foredragsholder: Tina Sørensen, Ypsomed. Tina Sørensen fra Ypsomed fortæller om injektionsteknik. I dag er det ikke kun type 1 diabetikere, der får insulin, også mange type 2 64 Diabetes 2 · 2005 diabetikere bliver behandlet både med tabletter og insulin. Livsstilscaféen kommer med gode råd til, hvordan vi kan forbedre vores livskvalitet. Pris: 30 kr. inkl. kaffe og brød. Tilmelding til Gitte Højlund Kollerup, tlf. 9736 2665 eller Knud Æbelø, tlf. 9742 9215 senest den 11/4-05. Forårstur til Løvbakkerne Torsdag den 26. maj 2005, kl. 18.00. • Parkeringspladsen ved Holstebro Kirke. • Turleder: Kristen Sneftrup, Herning Naturskole. Forårets udflugt går til Løvbakkerne i Gullestrup ved Herning. Naturvejleder Kristen Sneftrup fortæller og viser rundt på området. Madkurv og kaffe kan medbringes. Der er mulighed for at lave mad på grill. Vi forventer at være i Holstebro ca. kl. 22.00. Tilmelding til Elly Opstrup, tlf. 9743 8510 eller Knud Æbelø, tlf. 9742 9215 senest den 19/5-05. God og spændende diabetesmad i hverdagen Tirsdag den 14. juni 2005, kl. 18.00. • Bistroen, levnedsmiddelafdelingen, Teknisk Skole, Døesvej 76, Holstebro. Levnedsmiddellinien på Holstebro Tekniske Skole inviterer igen i år til middag for diabetikere. Køkkenassistenterne skal igennem et forløb med diabetesmad, og dette resultat bliver en praktisk prøve, som de gerne vil præsentere for os. Hele familien er velkommen denne aften. De vil fortælle om maden og udlevere opskrifter. Der kan købes drikkevarer til middagen (vin 50 kr./ øl 10 kr./ vand 5 kr.). Pris: 100 kr. inkl. menu, opskrifter og isvand. Tilmelding til Gitte Højlund Kollerup, tlf. 9736 2665 eller Knud Æbelø, tlf. 9742 9215 senest den 11/5-05. Bemærk tilmeldingstidspunktet – max. 100 deltagere. Lemvig Formand Vibeke Bastrup Rasmussen Tlf. 9782 2341 Motion på recept Tirsdag den 12. april 2005, kl. 19.00. • Østerbrogades Fysioterapi. Der fortælles om motion på recept, der laves motion i træningslokalet og stavgang. Max. 25 deltagere. Medbring selv brød. Kaffe/te er gratis. Husk praktisk tøj. Tilmelding til Elly Lauridsen, tlf. 9788 9914 eller Vibeke Rasmussen, tlf. 9782 2341 senest den 11/4-05. Motion i vand Onsdag den 24. august 2005, kl. 19.00. • Tangsø Hallen, Bækmarksbro. • Underviser: Fysioterapeut Lise fra Tangsø Idrætscenter. Vi skal prøve 45 minutters spinning og 45 minutters vandaerobic. Bagefter er der kaffe og brød. Pris: 30 kr. Tilmelding til Lene Kastrup Knudsen, tlf. 9788 4017 eller Vibeke Rasmussen, tlf. 9782 2341 senest den 19/8-05. Ringkøbing Formand Ulla Kjeldsen Tlf. 9733 5381 www.diabetes-lokalkomit-ringk. webbyen.dk Café-aften – Injektionsteknik Onsdag den 6. april 2005, kl. 19.00. • Ringkøbing Sygehus, kælderen, mødelokale 2. • Foredragsholder: Sygeplejerske Anette Bjørn Møller. Pris: 30 kr. Tilmelding til Ulla Kjeldsen, tlf. 9733 5381 eller Ulla Larsen, tlf. 9733 5231. Café-aften – Stavgang Onsdag den 20. april 2005, kl. 18.30. • P-pladsen ved Hundeskoven. Pris: 20 kr. Vi har kaffe med. Tilmelding til Ulla Kjeldsen, tlf. 9733 5381 eller Ulla Larsen, tlf. 9733 5231. Café-aften – Stavgang Onsdag den 18. maj 2005, kl. 18.30. • Præstbjerg Naturcenter. Pris: 20 kr. Vi har kaffe med. Ring om samkørsel og tilmelding til Ulla Kjeldsen, tlf. 9733 5381 eller Ulla Larsen, tlf. 9733 5231.


Senkomplikationer Onsdag den 25. maj 2005, kl. 19.00. • Ringkøbing Sygehus, kælderen, mødelokale 2. • Foredragsholder: Ludvig Nielsen. Ludvig Nielsen fortæller om senkomplikationer i forbindelse med diabetes. Pris: 30 kr. Tilmelding til Ulla Kjeldsen, tlf. 9733 5381 eller Ulla Larsen, tlf. 9733 5231. Café-eftermiddag – Stavgang Tirsdag den 7. juni 2005, kl. 14.00. • P-pladsen ved Rådhuset neden for M. Eriksensvej. Pris: 20 kr. Vi har kaffe med. Tilmelding til Ulla Kjeldsen, tlf. 9733 5381 eller Ulla Larsen, tlf. 9733 5231. Skjern Formand Inge Hansen Tlf. 9737 6710 Ringkøbing Amts Børnegruppe Formand Tove Albertsen Tlf. 9737 6336 Aktivitetsdag Søndag den 29. maj 2005, kl. 13.00- 16.00. • Præstbjerg Naturcenter. Tilmelding til Tove Albertsen, tlf. 9737 6336 senest den 20/5-05. Invitation udsendes. Temadag Lørdag den 20. august 2005. • Børneuniverset, Snejbjerg. Foredrag om injektionsteknik, om ketoner og sygdom. Afsluttende med grill i gården. Tilmelding til Tove Albertsen, tlf. 9737 6336 senest den 10/8-05. Vejle Amt Amtsformand Anne Grethe Jørgensen (se bagsiden) Udflugt til Hjerl Hede Lørdag den 4. juni 2005. Vejle Amtskomités årlige udflugt. • Kolding Rutebilstation, Turistholdepladserne: Kl. 8.00. Fredericia Banegård, Turistholdepladserne: Kl. 8.30. Vejle, Danmarksgade: Kl. 9.00. Horsens Rutebilstation, Turistholdepladserne: Kl. 9.30. Afgang kl. ca. 15.00. Pris: 225 kr. inkl. middag og eftermiddagskaffe. Bindende tilmelding til Vagn Hansen, tlf. 3027 0362 eller Inger Margrethe Hansen, tlf. 3027 3275 – eller e-mail:solsikkevej@vhnet.dk senest den 23/5-05. Fredericia Formand Anne Grethe Jørgensen Tlf. 7594 0255 Medlemsmøde – Insulinpumper Mandag den 18. april 2005, kl. 18.30-20.30. • Vindmøllen, Vendersgade, Fredericia. • Foredragsholder: Jesper Lindhardsen, Roche. Dagsorden kan rekvireres på tlf. 7594 0255 eller e-mail: pag@post. tele.dk. Alle er velkomne. Horsens Formand Vagn Hansen Tlf. 3027 0362 E-mail: solsikkevej@vh-net.dk Mødested for diabetikere og pårørende 1. tirsdag i måneden, kl. 14.30- 16.30. Dog ikke i januar, juni, juli og august. • Sund By Butikken, Livsstilsgruppen. Alle diabetikere og pårørende er velkomne. Motion og afspænding Hver mandag kl. 12.30-13.30. Dog ikke i skoleferierne. • Kildebakken, Horsens. Kom til hyggeligt samvær, frisk motion og evt. en frokost til små penge. Leder: Elna Lundsgård Hansen, tlf. 7562 4872. Diabetes og sår Onsdag den 20. april 2005, kl. 19.00. • Sund By Butikken, Nørregade 2, Horsens. • Foredragsholder: Sygeplejerske Karen Thim, Sårambulatoriet, Horsens Sygehus. Diabetikere ved, hvor let man får sår, især på fødder og ben, og hvor svært det har ved at læges igen, når man har diabetes. Der vil også være lejlighed til dialog og spørgsmål. Tilmelding til Vagn Hansen, tlf. 3027 0362, Inger Margrethe Hansen, tlf. 3027 3275 eller e-mail: solsikkevej@vh-net.dk senest den 13/4-05. Sommerudflugt til Hjerl Hede Lørdag den 4. juni 2005, kl. 8.00 – se under amtet. Kolding Formand Karen Hein Tlf. 7551 0102 Mødested 3. onsdag i hver måned, kl. 14.30- 16.30. Sidste gang i foråret: Den 20/4. • Videncentret på Kolding Sygehus, indgang 6. Vi serverer en kop kaffe. Der vil være mulighed for at bruge Videncentrets computer. Tilmelding ikke nødvendigt. Bare mød op. Udendørs motion Projekt Vendepunktet er et motionsprojekt, som Diabetesforeningen sammen med DGI i Vejle Amt og en lang række lokale idrætsforeninger er gået sammen om. Det drejer sig om Bredsten SG&I, Dalby GF, Give G&U, Fredericia Motion, Jelling FS, Taulov-Skærbæk IF, Thyregod GF og Vinding SF. Der tilbydes let tilgængelig udendørs motion for alle fra den 1. april til 30. september 2005. I perioden kan man fire gange få beregnet kondital, målt fedtprocent og modtage vejledning om motion og sundhed. Henvendelse for nærmere information kan ske til projektleder Marianne Rask Hansen på tlf. 3252 4463 eller se mere på www.dgi.dk/ vejle_amt. Hvad sker der på diabetesområdet? Onsdag den 6. april 2005, kl. 19.00. • Sct. Jørgens Gaard, Hospitalsgade 4, Kolding. • Foredragsholder: Allan Flyvbjerg, formand for Diabetesforeningen. Diabetesforeningens Lokalkomité inviterer til en helt speciel aften. >> Diabetes 2 · 2005 65


Bjergbankens Syngepiger fra Middelfart vil bidrage med munter underholdning. Til slut vil lokalkomitéen være vært ved et diabetesvenligt kaffebord. Tilmelding til Karen Hein, tlf. 7551 0102. Vejle Formand Poul Straarup-Hansen Tlf. 7581 4240 Trav med ud i foråret Stavgang er god motion for diabetikere. Vejle Lokalkomité går med stavene en gang om ugen. Ved at ringe til Poul Straarup, tlf. 7581 4240 kan du få at vide, hvilken ugedag og hvilket tidspunkt vi starter. Stave udlånes gratis. Diabetesafdeling i Føtex på Havnen Onsdag den 27. april 2005, kl. 18.00. • Føtex på Havnen. • Foredragsholder: Henrik Smed, Føtex. Som noget helt nyt har Føtex på Havnen i Vejle etableret en speciel afdeling med varer for diabetikere. Den præsenteres ved en sammenkomst i varehuset. Der bliver budt på en forfriskning. Tilmelding til Poul Straarup, tlf. 7581 4240 eller Tove Frederiksen, tlf. 7586 8286 senest den 21/4-05. Vejle Amts Børnegruppe Formand Mette Brande Sommerset Tlf. 7583 3983 E-mail: sommerset@post.tele.dk Århus Amt Amtsformand Anette Reinholdt (se bagsiden) Motion for dig Claus Bjerregaard, ernæringskonsulent/diabetiker, og Allan Riis, fysioterapeut, starter endnu et hold for diabetikere i Fin Forms lokaler i Viby. Forløbet starter onsdag den 27. april og slutter fredag den 8. juli 2005. For nærmere information og tilmelding kontakt: Claus Bjerregaard, tlf. 8611 9628/2163 3428 eller Allan Riis, tlf. 2082 3660/8620 2147. 66 Diabetes 2 · 2005 Sukkersyge Børns Dag Lørdag den 16. april 2005, kl. 10.00- 15.00. • Storcenter Nord, Finlandsgade, Århus N. Yderligere informationer hos Anette Reinholdt, 8739 0375 (kl. 15-17) eller e-mail: aarhus@diabetesforeningen.dk. Djursland Formand Margit Pedersen Tlf. 8632 4573 Bustur til Egeskov på Fyn Lørdag den 4. juni 2005. Kom og få en god dag sammen med andre diabetikere. Pris og tilmelding fås ved henvendelse til Margit Pedersen, tlf. 8632 4573. Randers Formand Elisabeth Lundorff Tlf. 8641 8209 Mødested Torsdage i lige uger fra kl. 13.30- 16.00. • Fritidscentret, Vestergade 15, lokale 12, 1. sal, Randers (der er elevator). Busserne nr. 2-10-11 kører lige til døren. Hvad laver vi i Novo Nordisk? Tirsdag den 12. april 2005, kl. 19.00. • Fritidscentret, lille sal. • Foredragsholder: Konsulent Inga Christiansen. Inga Christiansen fortæller om at arbejde i Novo Nordisk. Det er også medlemsmøde. Tilmelding til Ella Flejsbjerg, tlf. 8698 0895 senest den 8/4-05. Bustur Søndag den 5. juni 2005.02.24 • Afgang: Auning kro kl. 9.15. Allingåbro Station kl. 9.30. Kulturhuset Randers kl. 10.00. Vi kører en tur ud i det blå til "Mønsted Kro", hvor der serveres middagsmad. Drikkevarer på egen regning. Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00. Pris pr. person: 100 kr. Tilmelding til Ella M. Flejsbjerg, tlf. 8698 0895 senest den 29/5-05. Rygning bagerst i bussen. Skanderborg / Odder / Hørning Formand Pauli Christensen Tlf. 8692 2627 E-mail: Pauli@Christensen.mail.dk Kontaktperson på Samsø: Lajla Jensen Tlf. 8659 1560 Vi mangler medlemmer Vi er på nuværende 4 personer i lokalkomitéen, og det er for få, hvis vi fremover skal få arrangementer op at stå. Har du lyst til at give en hånd med på frivillig basis, så kontakt en af nedenstående. Pauli Christensen, tlf. 8692 2627 – e-mail: pauli@christensen.mail.dk. Klaus Pedersen, tlf. 8654 3466 – e-mail: klejpe@ofir.dk. Susanne Jørgensen, tlf. 8657 1902 – e-mail: nfj@pc.dk. Lotte Adel Skriver, tlf. 8653 1617 – e-mail: lotteadel@mail.dk. Lajla Jensen, tlf. 8659 1560 – e-mail: kjoellemor@hotmail.com. Sukkersyge Børns Dag Vi har brug for frivillige til at samle ind til Sukkersyge Børns Dag i hele vores område. Hvis du har lyst til at hjælpe så kontakt venligst Klaus Pedersen, tlf. 8654 3466 – e-mail: klejpe@ofir.dk. Sukkersyge Børns Dag Infodag og børnelege Lørdag den 7. maj 2005, kl. 10.00- 14.00. • Kvickly i Odder. Udover indsamling til fordel for børn og unge med diabetes, vil der være en række aktiviteter: Leg som på H.C. Andersens tid kl. 10.00, overrækkelse af AGF spillertrøje fra netauktionen på Diabetesforeningens hjemmeside kl. 13.00, blodsukkermåling, smagsprøver m.m. Mød også bl.a. Skanderborg/ Odder/Hørning Lokalkomité og foreningens formand, Allan Flyvbjerg. Mere information på www. diabetes.dk og inde i bladet. Søhøjlandet Formand Birgit Busch Tlf. 8696 8084 E-mail: b.busch@mail.dk


Medlemsmøde – Generelle kostråd til diabetikere Onsdag den 6. april 2005, kl. 19.00. • Medborgerhuset, Søvej, Silkeborg. • Foredragsholdere: Konsulent Per Jensen, Diabetesforeningen og ledende diætist Lillian Jensen, Århus Amt. Af hensyn til kaffe og brød bedes tilmelding ske til Birgit Busch, tlf. 8696 8084 – e-mail: b.busch@mail. dk. Sukkersyge Børns Dag Lørdag den 16. april 2005, kl. 10.00- 14.00. • Torvet, Silkeborg. SBD-arrangement, hvor vi har fået Harley Davidson klubben til at komme og vise deres motorcykler, samt køre en gratis tur med børnene. Vi vil sælge skrabelodder, kogebøger og have forskellige smagsprøver. Sukkersyge Børns Dag Lørdag den 7. maj 2005, kl. 10.00- 14.00. • Østergade, Hammel. Maj marked i Hammel, vi sælger skrabelodder, kogebøger og der er diverse smagsprøver. Århus Formand Lone Kejlstrup Tlf. 8610 1439 E-mail: kejlstrup@mail1.stofanet.dk Mødested – Diabetesbutikken Første og sidste lørdag i hver måned kl. 10.00-13.00. • Diabetesforeningen Århus, Ivar Huitfeldtsgade 74, 8200 Århus N., tlf. 8616 4606. E-mail: diabetes@post.tele.dk. Hjemmeside: http://www.sitecenter. dk/aarhus_diabetes. Mestring af diabetes Mandag den 4. april 2005, kl. 19.00 til ca. kl. 21.30. • Langenæs Handicapcenter, Langenæs Allé 21, Århus C. • Foredragsholder: Diabetespsykolog Anne Hvarregaard Mose, Skejby Sygehus. Oplægget vil være centreret om den psykosociale egenomsorg i relation til diabetes. God tid til dialog, diskussion og erfaringsudveksling. Max. 25 deltagere. Tilmelding til Anette Reinholdt, tlf. 8739 0375 mellem kl. 15-17 – e-mail: aarhus@ diabetesforeningen.dk senest den 1/4-05. Ældregruppe i Århus Kontaktpersoner: Ragna Tholstrup Tlf. 8621 0632 Lone Kejlstrup Tlf. 8610 1439 Mødested Hver mandag kl. 13.00-16.00. • Langenæs Handicap Center. Vi laver en times let motion, holder foredrag, drikker kaffe og synger. Vil du vide mere så ring til Ragna Tholstrup, tlf. 8621 0632 eller Lone Kejlstrup, tlf. 8610 1439. Gang i Ældre Tirsdag den 26. april 2005, kl. 9.30- 16.00. • Firmasporten, Paludan Mullersvej 110, Århus N. Firmasporten danner rammen for en motionsdag for ældre i Århus. Yderligere oplysninger hos Lone Kejlstrup, tlf. 8610 1439. Århus Amts Børnegruppe Formænd Susanne og Jørgen Berg Jørgensen Tlf. 8699 0029 Viborg Amt Amtsformand Susanne Thomsen (se bagsiden) Nykøbing Mors Formand Hans Chr. Andersen Tlf. 9771 1909 Viborg Amt Midt Formand Ejnar Haubro Tlf. 9753 5230 Der er intet i verden som sne Tirsdag den 3. maj 2005. • Aktivitetscentret, Odgårdsvej, Skive. • Foredragsholdere: Vibs og Knud Jørgensen, Mejdal. Vibs og Knud Jørgensen fortæller om deres spændende ferie i Lapland. Kaffe kan købes. Tilmelding og oplysning om mødetidspunkt ved henvendelse på tlf. 9756 4274 senest den 26/4-05. Vandreture Alle vandreture starter fra Ppladsen, Søndre Boulevard – ved åen – kl. 9.30. Husk kaffen. – Ådalstur Torsdag den 28. april 2005. Vi kører til banegården, går ad naturstien til Herningvej og tilbage ad Hjertestien til Søndreboulevard. – Eskjær Skov Torsdag den 12. maj 2005. Vi kører til Herregården "Eskjær" og går gennem bøgeskoven ned til stranden. – Harre Vig Torsdag den 19. maj 2005. Vi kører til Harre, derfra til Harre Vig og går en tur langs vandet, hvor vi finder et sted til kaffen. – Ballingtur Torsdag den 26. maj 2005. Vi kører til Balling og går en tur i Balling Bypark. – Flyndersø Torsdag den 2. juni 2005. Vi kører ud til søen, hvor vi går en tur i det skønne naturområde. Her drikker vi også vores kaffe. – Skive Havn Torsdag den 9. juni 2005. Vi kører ned til havnen og går en tur ved havnen, langs stranden til Resen Strand. – Spøttrup Sø Torsdag den 16. juni 2005. Vi kører til Spøttrup og går en tur ved søen. – Resen Kirke Torsdag den 23. juni 2005. Vi kører til kirken, går en tur på kirkegården og i området omkring kirkegården. – Stubbergård Torsdag den 30. juni 2005. Vi kører mod Sevel til Stubbergård, herfra vandrer vi i det meget smukke landskab til den gamle ruin. – Sundsøre Torsdag den 4. august 2005. Vi kører til Sundsøre. Går en tur langs vandet og op gennem sommerhusområdet. Kaffen nydes ved færgehavnen. >> Diabetes 2 · 2005 67


Viborg Amt Nord Formand Leif Dalgaard Tlf. 9793 7586 Besøg hos Vorupør Slagter Onsdag den 25. maj 2005, kl. 19.00. Besøg hos Vorupør Slagter til grillaften, hvor slagteren vil præsentere os for sukkerfri marinader og fedtfattige grillretter. Max. 40 personer. Tilmelding til Tenna Munk, tlf. 2588 4169 mellem kl. 17-19 senest den 1/5-05. Ophold i verdens brændpunkter Diabetes i rygsækken Onsdag den 7. september 2005, kl. 19.30. • Dansk Handicap Forbunds lokaler, Kr. Koldsgade 1, Thisted. • Foredragsholder: Fhv. højskoleforstander, Niels Jørgen Sørensen, Familiehøjskolen i Herning. Kaffe og brød: 25 kr. Viborg Amt Syd Formand Søren Sørensen Tlf. 9754 8473 / 2361 4873 Bjergvandring med diabetes Tirsdag den 12. april 2005, kl. 19.00. • Viborg Sygehus, mødelokale 22. • Foredragsholder: Merete Stentoft Jensen. Merete vil vise lysbilleder og fortælle om, hvordan hun oplevede en bjergvandring i Nepal. Merete er diabetiker, hvilket nok har givet nogle problemer. Pris: 25 kr. for kaffe/te med brød. Tilmelding til Søren, tlf. 9754 8473 eller Britta, tlf. 8667 1803 senest den 5/4-05. Viborg Amt Vest Formand Anine Nielsen Tlf. 9787 2524 Diabetiske øjenforandringer Tirsdag den 5. april 2005, kl. 19.30. • Sydthy Uddannelsescenter, Jernbanegade 21, Hurup. • Foredragsholder: Øjenlæge Jørgen Vigstrup, øjenafdelingen, Thisted Sygehus. Jørgen Vigstrup fortæller os om, hvordan diabetes kan påvirke vores 68 Diabetes 2 · 2005 øjne, og hvilke muligheder for behandling der findes. Pris: 30 kr. for kaffe/te med brød. Tilmelding til Ida Pedersen, tlf. 9795 2752 eller Anine Nielsen, tlf. 9787 2524 senest den 3/4-05. Fysisk aktivitet – Motivationsgrupper og type 2 diabetes Onsdag den 31. august 2005, kl. 19.00. • Sydthy Uddannelsescenter, Jernbanegade 21, Hurup. • Foredragsholder: Inge Hyllested, Diabetesforeningen. Inge Hyllested fortæller om Motivationsgrupper, fysisk aktivitet, vandrestave og type 2 diabetes. Endvidere får vi besøg af Mary og Peter Jakobsen, som leder en Motivationsgruppe. Pris: 30 kr. for kaffe/te med brød. Tilmelding til Ida Pedersen, tlf. 9795 2752 eller Anine Nielsen, tlf. 9787 2524 senest den 29/8-05. Viborg Amts Børnegruppe Formænd Evy og Kurt Brümmer Christoffersen Tlf. 8667 1154 Weekendtur Lørdag den 11. juni og søndag den 12. juni 2005. Weekendtur til "Bjørneborg" på Mors. Indbydelse sendes ud før arrangementet. Nordjyllands Amt Amtsformand Dorte Hinzmann (se bagsiden) Motionsgrupperne i Hanherred Deltag i et af vore hold helt frem til sommerferien. Onsdage kl. 19.00-21.00: Vælg mellem fitness, stavgang eller svømning på Feriecenter Slettestrand. Søndage kl. 14.00: Stavgang med uddannet instruktør fra Hjortdal Kirke. Mulighed for individuelle stavgangshold med/uden instruktør. Deltagelse på holdene er gratis for diabetikere. Tilmelding og yderligere info: Jane, tlf. 5153 8825 og Jens Chr., tlf. 2143 7626. Aalborg Formand Dorte Hinzmann Tlf. 9677 9075 E-mail: hinzmann@mail.dk Mødested Den 2. tirsdag i hver måned (undtagen i juli og august) fra kl. 16.30-17.30. • Information og Servicebutikken, Forhallen, Aalborg Sygehus Nord. Frederikshavn Kontaktperson Kai Pedersen Tlf. 9845 0561 Mødestedet i Frederikshavn 1. mandag i hver måned, kl. 14.00- 16.00. Ferie i juni, juli, august og december. • Skolegade 8 (ved maskinhallen), Frederikshavn. Kontaktperson: Birthe Christensen, tlf. 9842 8531. Mødested i Skagen Sidste mandag i hver måned, kl. 14.00-16.00. • Sund By, C. F. Møllersvej, Skagen. Kontaktperson: Inger Lauritzen, tlf. 9844 3010. Foredrag i maj • Rådhuscentret, Parallelvej 6, Frederikshavn. Der afholdes foredrag en aften i maj måned. Det vil blive offentliggjort i de lokale aviser samt ved opslag. Stavgang Der tilbydes stavgang hver tirsdag og onsdag kl. 10.00-11.00 med start fra Skolegade 8. Information og tilmelding hos Johannes Madsen, tlf. 9842 8889. Hjørring Formand Jørgen Pedersen Tlf. 9892 6107 E-mail: joergen_pedersen@diabete sforeningen.dk Motions- og styrketræning med rabat • Hjørring Sportscenter, Frederikshavnsvej 88, Hjørring.


Hjørring Sportscenter giver 10 % rabat ved forevisning af medlemskort til Diabetesforeningen. Fotografering af dine øjne Tirsdag 12. april 2005, kl. 19.00. • Foredragssalen, Sygehus Vendsyssel, Hjørring. • Foredragsholder: Diabetessygeplejerske Anni Andersen. Alle diabetikere får i de kommende år tilbud om at få fotograferet deres øjne. Anni Andersen fortæller om de foreløbige erfaringer. Der er kaffebord. Pris: 20 kr. Tilmelding til Jørgen Pedersen, tlf. 9892 6107 senest den 8/4-05. Hobro Formand Irene Degn Tlf. 9856 9121 Lokalhistorie på Hobro-egnen Tirsdag 3. maj 2005, kl. 19.00- 22.00. • Bie Centret, Hobro. • Foredragsholder: Vagn Jensen, Hobro. Pris: 30 kr. inkl. kaffe. Tilmelding til Irene Degn, tlf. 9856 9121 eller Grethe Magnussen, tlf. 9852 1709 senest den 29/4-05. Læsø Formand Kent Kristiansen Tlf. 9849 8398 E-mail: vklaesoe@tdcadsl.dk Mødested 3. onsdag i måneden kl. 19.30-21.30 – her i foråret. • Østerby i vores Servicecenter. Kaffe og brød kan købes for 5 kr. Kontaktperson: Kent Kristiansen, tlf. 9849 8398. Vesthimmerland Formand Carsten Holm Nielsen Tlf. 9867 1250 For diabetikere og pårørende 1 gang om måneden – se annonce i Løgstør Bladet. • Sund By Butikken, Torvegade 6, Løgstør. Kontaktpersoner: Carsten Holm Nielsen, tlf. 9867 1250, Arne Andersen, tlf. 9867 2829 eller Sund By Butikken, tlf. 9966 6090. Diabetesskole – et godt liv med diabetes Ugekursus 1 gang om måneden. • Farsø Sygehus, Diabetesskolen, Højgårdsvej 11, Farsø. • Kontaktpersoner: Diabetessygeplejerske Inge-Lise Jæger og overlæge Henning Rønne. På Diabetesskolen lærer du at håndtere din sygdom og de problemer, der kan opstå i hverdagen. Yderligere oplysninger hos Medicinsk sekretariat på tlf. 9865 7126. Henvisning via Diabetesambulatorium eller egen læge. Nordjyllands Amts Børnegruppe Formand Marianne Højrup Tlf. 9892 3864 Aktivitetsdag for hele familien April 2005 • Skallerup Klit Feriecenter. Foredrag om at rejse og om at være aktiv. Efterfølgende vil der være mulighed for sportslige aktiviteter. Pris: Oplyses ved tilmelding. Tilmelding til Marianne Høyrup, tlf. 9892 3864 eller Mette Jørgensen, tlf. 9848 4082. Diabetes 2 · 2005 69


Er jeg ikke sød? Den skønneste måde til at søde din kaffe og te - helt uden kalorier! Hermesetas Droplet: To dråber svarer til en skefuld sukker. Er det ikke sødt? www.hermesetas.com


Britt Nørbak, 31, har arbejdet som journalist siden 1997. Hun fi k konstateret type 1 diabetes, da hun var 12 år gammel. Hendes kæreste har også type 1 diabetes, og yderligere to familiemedlemmer har type 2 diabetes. I klummen kommenterer Britt Nørbak stort og småt fra livet som diabetiker ud fra en personlig og humoristisk vinkel. Hvad byder man uventede gæster? De fl este tænker på et bestemt kaffemærke nu. Hvad byder man så en diabetiker, der er inviteret til middag? Det spørgsmål er langt sværere at svare på! Forleden var min kæreste og jeg inviteret til middag hos et vennepar. Det var første gang, at vi fi re skulle spise sammen, og værtsparret havde haft mange problemer med at fi nde på en velegnet menu, som de "turde" byde vi to diabetikere. Deres bekymringer gav os lidt dårlig samvittighed, for som de sagde: "I må ikke få fedt og sukker, så det udelukker jo alle former for supper, sovse og desserter. Og vi ved, at Britt ikke kan lide ost, og hendes kæreste ikke kan lide tomater, så I har sat os på en hård opgave". Jeg ved ikke, hvorfor de også skulle nævne, at vi var kræsne!? Men ret skal være ret, og jeg vil gerne rose værtsparret. De løste nemlig opgaven på fornemste vis. De serverede en fedtfattig klummen Hvad byder man en diabetiker? sammenkogt ret med brune ris og masser af dampede grønsager. Ledsaget af light sodavand. Og de valgte simpelthen helt at springe over desserten. Til gengæld var der kaffe og te og fl ere light sodavand efter maden, og så satte de en æske fyldte chokolader på bordet med bemærkningen: "Så kan vi hver især selv vurdere, om vi kan tåle et stykke eller ej". Det var en fornem løsning, og hverken min kæreste eller jeg savnede på noget tidspunkt en "rigtig" dessert. Efter mange år med diabetes kan de fl este mærke, om de kan tåle et lille bitte stykke sødt til dessert, eller om de hellere må undvære. Jeg påskønner altid, når nogle har gjort sig umage og vist hensyn til min diabetes og måske endda opstøvet et sukkerfrit alternativ til mig. Men jeg spiser det kun, hvis jeg har lyst. Det har taget lang tid at lære, for engang følte jeg, at jeg i det mindste skyldte de venlige værter altid at spise det bitre og stadigvæk halvfrosne sukkerfrie kærnemælkshorn, som den lokale bager havde eksperimenteret med. Vi diabetikere kan selv gøre meget for, at vi ikke bliver opfattet som en plage at invitere i byen. Jeg husker altid at understrege, at jeg faktisk kan spise helt "almindeligt" mad, men at jeg holder igen med sovsen, tager ekstra af salaten og springer over desserten. Man kan som diabetiker også tilbyde selv at tage sukkerfrie drikkevarer med eller et stykke frugt til dessert, selv om tilbuddet altid bliver mødt af rystende hoveder, fordi de fl este mennesker i dag har både rindende vand i hanen og frugt i huset. Den bedste oplevelse ved at komme i byen, er ikke at blive overhældt med fl est sukkerfrie alternativer. Den bedste oplevelse er at være der, hvor omgivelserne ikke behandler mig som en besværlig gæst, bare fordi jeg har diabetes. Og ikke kan lide ost Diabetes 2 · 2005 71


Britt Nørbak, 31, har arbejdet som journalist siden 1997. Hun fi k konstateret type 1 diabetes, da hun var 12 år gammel. Hendes kæreste har også type 1 diabetes, og yderligere to familiemedlemmer har type 2 diabetes. I klummen kommenterer Britt Nørbak stort og småt fra livet som diabetiker ud fra en personlig og humoristisk vinkel. Hvad byder man uventede gæster? De fl este tænker på et bestemt kaffemærke nu. Hvad byder man så en diabetiker, der er inviteret til middag? Det spørgsmål er langt sværere at svare på! Forleden var min kæreste og jeg inviteret til middag hos et vennepar. Det var første gang, at vi fi re skulle spise sammen, og værtsparret havde haft mange problemer med at fi nde på en velegnet menu, som de "turde" byde vi to diabetikere. Deres bekymringer gav os lidt dårlig samvittighed, for som de sagde: "I må ikke få fedt og sukker, så det udelukker jo alle former for supper, sovse og desserter. Og vi ved, at Britt ikke kan lide ost, og hendes kæreste ikke kan lide tomater, så I har sat os på en hård opgave". Jeg ved ikke, hvorfor de også skulle nævne, at vi var kræsne!? Men ret skal være ret, og jeg vil gerne rose værtsparret. De løste nemlig opgaven på fornemste vis. De serverede en fedtfattig klummen Hvad byder man en diabetiker? sammenkogt ret med brune ris og masser af dampede grønsager. Ledsaget af light sodavand. Og de valgte simpelthen helt at springe over desserten. Til gengæld var der kaffe og te og fl ere light sodavand efter maden, og så satte de en æske fyldte chokolader på bordet med bemærkningen: "Så kan vi hver især selv vurdere, om vi kan tåle et stykke eller ej". Det var en fornem løsning, og hverken min kæreste eller jeg savnede på noget tidspunkt en "rigtig" dessert. Efter mange år med diabetes kan de fl este mærke, om de kan tåle et lille bitte stykke sødt til dessert, eller om de hellere må undvære. Jeg påskønner altid, når nogle har gjort sig umage og vist hensyn til min diabetes og måske endda opstøvet et sukkerfrit alternativ til mig. Men jeg spiser det kun, hvis jeg har lyst. Det har taget lang tid at lære, for engang følte jeg, at jeg i det mindste skyldte de venlige værter altid at spise det bitre og stadigvæk halvfrosne sukkerfrie kærnemælkshorn, som den lokale bager havde eksperimenteret med. Vi diabetikere kan selv gøre meget for, at vi ikke bliver opfattet som en plage at invitere i byen. Jeg husker altid at understrege, at jeg faktisk kan spise helt "almindeligt" mad, men at jeg holder igen med sovsen, tager ekstra af salaten og springer over desserten. Man kan som diabetiker også tilbyde selv at tage sukkerfrie drikkevarer med eller et stykke frugt til dessert, selv om tilbuddet altid bliver mødt af rystende hoveder, fordi de fl este mennesker i dag har både rindende vand i hanen og frugt i huset. Den bedste oplevelse ved at komme i byen, er ikke at blive overhældt med fl est sukkerfrie alternativer. Den bedste oplevelse er at være der, hvor omgivelserne ikke behandler mig som en besværlig gæst, bare fordi jeg har diabetes. Og ikke kan lide ost Diabetes 2 · 2005 71


Bestillingsliste Pris medlem/ikke-medlem Alle hæfter og bøger kan også bestilles online på www.diabetes.dk ___ stk. Mad fra mange lande Bliv inspireret til årets feriemål. Spændende opskrifter fra det sydlige køkken, som inspirerer til hverdag og fest og rummer information om madkulturen i landene omkring Middelhavet. Pris 100/120 kr. ___ stk. Let mad Slankemad til diabetikere og andre, der vil tabe sig. Gå foråret i møde med ny inspiration til sund og spændende slankemad. Pris 40/50 kr. ___ stk. Kager, der smager Opskrifter på gærkager, scones, formkager, lagkager, roulader, småkager og dessertkager. Pris 30/50 kr. ___ stk. Dejlige desserter 43 opskrifter på desserter med mindre fedt og sukker. Pris 30/50 kr. ___ stk. Sund mad når du har diabetes Introduktionspjece for voksne diabetikere om principperne for diabeteskost, herunder valg af madvarer. Pris 10/20 kr. ___ stk. Mad til børn og unge Giver viden om vigtigheden af balance mellem kost, motion og insulinbehandling. Pjecen dækker både hverdag og fødselsdag Pris 10/20 kr. ___ stk. Gode råd til type 1 diabetikere Pjecen gennemgår grundigt diabeteskosten og forholdsregler ved sport, sygdom m.m. Pris 10/20 kr. ___ stk. Kulhydrater og diabetes Giver grundlæggende viden om kulhydrater og deres påvirkning af blodglukosen. Pris 10/20 kr. ___ stk. Fisk – let og godt 40 opskrifter på sund og lækker hverdags- og gæstemad med fi sk og skaldyr. Pris 30/50 kr. Øvrige opskrifter og hæfter ___ stk. Rejs sikkert med diabetes Det er tid til at bestille sommerferie-rejsen. Kom sikkert ud og hjem med dette rejsepas og miniparlør på 8 forskellige sprog (engelsk, fransk, italiensk, spansk, tysk, tyrkisk, portugisisk og jugoslavisk). Pris 15/30 kr. ___ stk. Diabetesmad – til hverdag og fest Bogen indeholder 130 spændende opskrifter på velsmagende diabetesmad. Pris 60/80 kr. ___ stk. God mad til små gryder 154 spændende opskrifter på traditionelle og moderne diabetesretter til morgen, frokost og aften, hverdag og fest, sommer og vinter. Pris 60/80 kr. ___ stk. Starterpakke Indeholder Den lette start, indkøbsguide og kort. Den lette start er på 100 sider og indeholder først og fremmest kostråd og en lang række praktiske opskrifter på let daglig mad. Pris 30/40 kr. ___ stk. Ned i vægt Pjecen indeholder gode råd om slankekost, tilberedning og forslag til en daglig kost på 5000 kJ (1200 kcal). Pris 10/20 kr. ___ stk. Julemad – kager og konfekt Opskrifter og gode råd om julemad, julefrokost, julebagning, konfekt og varme drikke til diabetikere. Pris 30/50 kr. ___ stk. Gode råd til type 2 diabetikere Pjecen uddyber de generelle råd og vejledninger i "Sund mad når du har diabetes". Pris 10/20 kr. ___ stk. Sødt og surt – syltning for diabetikere 55 opskrifter på dejlige marmelader, syltetøj, syltede grønsager, drikke og kryddereddiker. Pris 30/50 kr.


Hæfter og pjecer ___ stk. Familiefølelser Temahæfte om følelser hos syv forskellige familier. Pris 10/20 kr. ___ stk. Forældrefølelser Temahæfte med fokus på diabetesdebut, skolestart, familiekurser og diabetes i puberteten. Pris 10/20 kr. ___ stk. Type 1 diabetes Råd om mad, motion, medicin og kontrol. Pjecen er gratis. ___ stk. Type 2 diabetes Råd om mad, motion, medicin og kontrol. Pjecen er gratis. ___ stk. Socialguide Hæfte om den sociale lovgivning, pensioner, medicintilskud, adoption, legater, forsikringer og kørekort. Hæftet er gratis. ___ stk. Sukkersyge? Indmeldelsesblanket til foreningen. Pjecen er gratis. ___ stk. Merudgifter til diabetesmad Oplysningsskema om merudgifter til diabetes mad. Pjecen er gratis. ___ stk. Øjne og diabetes En vejledning om øjenkomplikationer og hjælpemidler. Pris 10/20 kr. ___ stk. Variationslister Pjecen er et værktøj til at variere den daglige mad og stadig få samme mængde af kulhydrat og fedt. Pris 10/20 kr. ___ stk. Diabetesmad kort fortalt på tyrkisk og arabisk Pris 10/20 kr. ___ stk. Gode råd – når en diabetiker kommer til middag En guide til dig der gerne vil gøre noget ekstra for dine gæster. Pris 10/20 kr. ___ stk. Sport og type 1 diabetes Praktiske råd om mad og drikke. Pris 10/20 kr. ___ stk. Med din hjælp – sådan støtter du Diabetesforeningens arbejde Pris 10/20 kr. Håndbøger Video Indsend til: ___ stk. Håndbog om type 2 diabetes Praktisk opslagsværk med nyttige råd om fx mad, motion, medicin, kontrol og behandling. Pris 70/90 kr. ___ stk. Håndbog for insulinbehandlede diabetikere Håndbogen dækker alle relevante emner omkring diabetes, herunder egenomsorg og hvordan sygdommen virker på krop og psyke. Pris 90/110 kr. ___ stk. Håndbog om børn og unge med diabetes Bogen er et opslagsværk om emner, der tager udgangspunkt i børn og unges liv med diabetes. Pris 90/110 kr. ___ stk. Behandlervejledning Omhandler anbefalingerne for diabetesdiæt. Pris 30/30 kr. ___ stk. Mor, hvorfor er jeg tørstig? En fi lm til familier med barn med nydiagnosticeret diabetes. Pris VHS 40/50 kr. DVD 60/70 kr. ___ stk. En dag i Malenes liv En undervisningsfi lm til børn mellem 5 og 13 år. Pris VHS 40/50 kr. DVD 60/70 kr. ___ stk. Glad motion – for din egen skyld (for ældre) Video. Pris VHS 75/85 kr. ___ stk. Video om aldersdiabetes Mads og Birthes liv med type 2 diabetes. De fortæller, hvordan de klarer hverdagen. Pris VHS 75/85 kr. Diabetesforeningen, Rytterkasernen 1, 5000 Odense C, fax 6591 4908. Materiale tillagt forsendelsesomkostning på 15 kr. sendes til: Medlemsnummer: Navn: Adresse: Postnr./By: Der tillægges forsendelses omkostning på 15 kr. uanset bestillingens størrelse. Hvis medlemsnummeret ikke påføres, vil det være ikke-medlemsprisen der faktureres.


Hurtig, let, præcis…… Så det er klart, den kan anvendes af alle! OneTouch® Ultra er hurtig, let og præcis og derfor egnet for folk i alle aldre. Det er derfor nu et af de mest anvendte blodsukkerapparater i verden. Men LifeScan designer og fremstiller ikke kun innovative blodsukkerapparater og teststrimler. Vi gør meget ud af vores kundepleje og tilbyder således både uddannelse og supportmateriale til brugerne. Besøg vores hjemmeside, eller ring til vores kundeservice – du vil hurtigt opdage, hvorfor vi er meget mere end blot et firma, der producerer blodsukkerapparater. LifeScan Johnson & Johnson Blokken 39 DK-3460 Birkerød TM Tlf.: 7022 6071 www.lifescan.dk


Diabetesforeningens Hovedbestyrelse pr. 10. marts 2005 Allan Flyvbjerg, formand Jørgen Pedersen, næstformand Amtsformænd Københavns Amt Martin Loesch Ericaparken 22 2820 Gentofte Tlf. 3966 7771 Koebenhavn@diabetesforeningen.dk Hovedstadskomité Marianne Tind Leen 5 B, st. 2630 Taastrup Tlf. 4355 2812 Max Ørnskov Hansen, næstformand Ib Brorly Peter Elmegaard Vestsjællands Amt Elly Sørensen Asmindrupvej 11 4390 Vipperød Tlf. 5918 2860 Fax/tlf. 5917 3537 Vestsjaelland@diabetesforeningen.dk Storstrøms Amt Anne Petersen Bøgevej 6 4900 Nakskov Tlf. 5495 5121 Marianne Gejl Dorte Hinzmann Joan Lerche Elly Sørensen Ringkøbing Amt Else Stensgaard Nylund 55 7620 Lemvig Tlf. 9782 1757 – efter kl. 16.00 Ringkoebing@diabetesforeningen.dk Vejle Amt Anna Grethe Jørgensenn Gothersgade 61, 3 2 7000 Fredericia Tlf. 7594 0255 Hovedstaden@diabetesforeningen.dk Storstroem@diabetesforeningen.dk Vejle@diabetesforeningen.dk Bornholms Regionskommune Jytte Lintrup Asavej 15 3700 Rønne Tlf. 5695 7836 Frederiksborg Amt Annette Juel Thomsen Rytterbakken 1, 3. th. 3000 Helsingør Tlf. 4922 4866 – efter kl. 19.00 Sønderjyllands Amt Solveig Gajda Tjørnevænget 11 6541 Bevtoft Tlf. 7451 4562 Viborg Amt Susanne Thomsen Udsigten 10, Lihme 7860 Spøttrup Tlf. 9756 0037 Frederiksborg@diabetesforeningen.dk Soenderjylland@diabetesforeningen.dk Viborg@diabetesforeningen.dk Roskilde Amt Johnna Andersen Nattergalevej 4 A, Ejby 4623 Ll. Skensved Tlf. 5687 0435 Fyns Amt Jim Kierans Lupinvænget 80 5700 Svendborg Tlf. 6258 2534 Ribe Amt Else Molberg Fyrparken 224 6710 Esbjerg V Tlf. 7611 9463 Århus Amt Anette Reinholdt Jens Baggesensvej 42, 1. th. 8210 Århus V Tlf. 8739 0375 – efter kl. 15.00 Bornholm@diabetesforeningen.dk Fyn@diabetesforeningen.dk Aarhus@diabetesforeningen.dk Nordjyllands Amt Dorte Hinzmann Olymposvej 7 9270 Klarup Tlf. 9677 9075 Roskilde@diabetesforeningen.dk Ribe@diabetesforeningen.dk Nordjylland@diabetesforeningen.dk

More magazines by this user
Similar magazines